Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds"

Transkript

1 OVERSIGT OVER Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1884 til 3te Juni UDGIVEN IF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI, 1887.

2 OVERSIGT OVER Dot NonIlmisto og SIMMS INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1884 til 3te Juni UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI

3 Register. I. Kapitalfondet. Pag General-Balance General-Balancens Særkontoer. I. Kassebeholdning 2 IL Udlaan mod Pantobligationer 2 III. Statsobligationer IV. Kjøbesummer omsatte til Kornrente 5 V. Endnu ikke forfaldne Kjobesummer for solgt Jordegods og Indløsningssummer for Jordafgift 5 VI. Endnu ikke forfaldne Bygselsummer 8 VII. Indtægtsrestancer 8 VIII. Udækkede Forskud og Laan 9 IX. Beholdning fra forrige Aar. 12 X. Overskud af Aarsregnskabets Indtægter. XI. Kjobesurnmer for i Regnskabsaaret solgt Jordegods m ed. cl in - løsningssummer for Jordafgift 12 XII. Bygselsummer 13 H. Rentefondet. General-Extrakt 14 Balance Indtægter. A. Det ved Anordning a.f 2de November Kirkerne paalagte Bidrag B. Renter af Statsobligationer og udestaaende Kapitaler 16 C. Jordatgift af solgt Gods D. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods 17 K Indtægter af usolgte Kirker 18 F. Andel i Størdalens Kongetiende m. V. 19 G. Andre Indtægter Udgifter. A. Til Geistlighed og Kirker: I. Lønninger og Lønningsbid -rag 21 II. Opførelse og Vedligeholdelse af Præstegaarde, Kirker og Bedehuse III. Faste Udgifter ved Kirker og Præstegaarde IV. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel 26 B. Til Almueskolevæsenet: Bidrag til Kommunernes Skolevæsen C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kirkedepartementets Kontorer 28 D. Forskjellige Udgifter: I. Løn til Fondets Kasserer og Indfordringsomkostninger 28 II. Istandsættelse af Fondets Eiendom Matr.-No. 36 i Tromsø 29 III. Midlertidige og tilfældige Udgifter 29 E. Til Indtægt for Rentefondet.. 3 Anhang. 1. Kassebeholdning Indtægtsrestancer Udgiftsrestancer 32

4

5 1 :(/ CI) tn C) -I. - 4-t to C, C.) = et 1-ZZ (1) E -7t = '. = co )--4 cl CO CD Cf) (1.) - - s1, 1.4 -= t 1) CZ '' = f":1 - C2 "41 '3,' )-(/. to.,... a) au,,,, -4. a).'...( 7i,41 CO a' i.. i...,... cz Ct,...,4,... a, t3) a, o, bn s. r9 rtl E4:1 O o a e-cs,..x c. t,to, o ;a24 4,,,,: a.) -s. r.., ; to ci., >,-, o o p: C) 4 I-, )-, p:.4ji pm*. 41; as = CI) C3's "51,5_, tlf),.. o = w c).. """' O "C. ;.., ct o...,,---,,_..., (i,.a....,..,. 4., E,1 ct t) :),. W (12,, tf). -4-, 7,-i :., r...,..,,..,,. m4 r-, Ct o u),., 7,31-4, rcl '-.. u --) = ;..,,.. o to,,,3. c) b13,..., 'CI ry, Q '-- rn 5-4 :. CD Qr.?, 4,4 'CI rt Z CD C) r7:... ;. #, t I.-. Ct al F.,, = i-,-.1 c.). p to g ---..,.-; Cs) i 7:1 CO el '-' 1"--1 tid cit OD ''D ci) F.:, t ct -, 17; ci, w e,-.. (/2C$ ±,,-,,..= t., c., cf z z 1-, co,...1,--7,,--1 )--1 ) t.... p-4 i--i p-- o--, 1

6 C; t". 4". CNI r I t r-4 r-4 Ce 2 ;.; 4-4 ; 5:14 cci. Co)

7 C) C.) rz2 dod C:) c_c C> --a)-' C)., (JD - GN2 --, G\2 crj c,...,, 3 I c.. _ kc'd d rz::$ -,-; cp ( = a) c9-, 9, ---,...,, o - -4-,_, a) a).; '---'. T., ci, a) a) a) s.....i, , 4, C12 a> cf., o, C.1 C) x co cr> r.r. r. r.. i--1 a).) 4_. ca.,-4 4-) ;-, R 4 Ke4i C) C) C) C:;)-7t4 i_c _,n ti,-±1 C.,2 a,---4 v.. r..-, s, a) -4-. c a )...,4 E,'--. -.> o. w <I 4 CIC) C. - Cp C) C) C.) C) C.) a a a c) a co i---- c\/ c..o a c) co a C--..,v ,71.1 oo.,, c- \/ co i---, _ a> CO ;-+ bi) - 1 (1) x Ect be o* Is,. to ct = o -is, = o z 4-7ti ''' (..,. 1.,t,-..,. w cp V"..' t4. CI,-4* _..., Ç:::4 r...,..ṛ "4,I o, P '"'. tg) a),:-',-4to '''' cf)... '-' cn a).. 7:1 bc,. Z p-,. c,..--. C/) to a) r-4,,,...4 CD,...,,, t- -7f-I an ;.-, '' = PI ',:;' ;:1 ;,4Ct t)., $,.:..,,,,, 7:i...'.' IC,,4 ct, ca -Zi Z -4,,-, -4) r-z '`--4ct.-4.,, ' `.-' ''' =,,,, --',---,,--, -", P. et r. i s... = 1..,., 't. ',.:,,-.4 ct r--4 c''i--; C)-- pg '--, Z'L... a> -.-; o a) '1:5,x3. C..) = cl) +-c5 >.4-:) rzi,., ri) w :71'.".4 g [t co H Cn.13.G. ----T V,-;Fi b I) r CZ CZ...4 c. CD r" -, CZ j..4 L-4 <1.) CI), C:). E cd C14 -f-4 z.-.. CZ,... a>,..,.a> i-4-, 4,,.. *-,,-,,_. 24;i ci, = ca... 4_,..., cd., e._, o ',--,; ;.., o (3,) z cd ct ct,, U2 U2 'CI e`. 4 ;::1 C) fil.9 a >- a3 -. ' pli, C) tio sr. Z o i E F.: a, , tr3 -, ca-ce d,. o '''' = tf) -,--1?"-Ir--4 V C f}, fa -1-, CN -. = t+-4el = Cb `.. Ct b r-d C., _L, m,..., 4, s4 rt _, -4 _, r- )n r. 7.7,. ctj...4 r-ci 2,--, T., to ,, CD...-9 o P.,., r a or.--.. CO r-c,:: d cip r.w,, t1) ;.- 2. c; a) E-, a.) cs a> 'CS c. Z rl,,-,,--i.3,4 C) c. P-4 i.--4 ^4 CII,,4,.., ci, C 't 1.V 1. t ci, bp ;4 4 4 rl, Ct ;I '""D..4'.11,...1 ;.., to c,.. Ç cu al. ;:s. ce * --. = al - ;.., ;-;..4-. g -4-. ca. to. g * ca ;.d ,1 al to ; 4 = b 1 cd D. g bo a> ca,4 =.,-. -el al -4 la )st rd ca c,,-g g P.74 CI) c.) ce tz a) Cl)a al $-4..--, a/ a) Cr)... c.) co..w. 1--; gli W Z o z cu,z Is -3 c..c) r-ii GO o.--i In Lcz Ica ),. c.o c.c. LCD In ICZ )4.- i_q to 1*

8 CI) CL) C/2 C) 4 6 c> cnf cocnt 4 co c) C Cd C/ co to cc, r-4 GNI." in -,14 G,2 r cd cp 71 ;4 ; CC CI) CC CC Fri. cp Ce C3 ;4. r-4 cp CD pw '1'CL) -1-,..1 M '''') rw ew S:1 Ce ;.-i.. ri...4 bp '--;4 Q) ; Cf2 CI),..i C/2 CI) Pg brl, g 'CI OC) 'MI CL) bp,, Ce ''' rt:i ;-'7:1 ' ' bn CC? 4-, CC.. 4 Ce, ;s4 Ce,...4 $4 P v-s- CI),4 r. -g a) CC 4.-1 s cd bn ce cd El P.4, 'gl ci)cc) P. t..., ci). C). o,.., r:74,.. ;.. A :..1 to Pi4 t--, -4, CC H pssi GNI co -'7H coc.c) In IC) CC ra rt:$

9 41*-In c::), 1 CO C.. CC) Cn k-c" ' C:i *17i,...4; C; 1- VD CC C.) CCCZD ICJ Cr) (2) C7C:7) C) Cn GO-GN2- C:::)-G/-G,2,-.,714 c.c)- r.. c. r.-4,--,,-- =,... r...4 (N., C\1 C\1.. P. Ir...r.." ;.4 $.4 ;.4 k ai ai ai $4 U I UI Ul 2 d d d k k k k E i H H H t C\I C\i C CC).' al Cf, $:1 ;. rz::$ 4-4 ;4 elf) S:1 -csx ed) rt:$ b.1) ;.4 Z:4) a.) cf/ 4=1 rt$ a) T.{ ri ri ri r.1 rci

10 tn "-I d's C) CO 'TS CC CC) cc ì- a- CO 1- CD In CD c cc C) c.. c_cd.rn CC -714 C::) cc - - cc c".2 cc.. 6,c7: cc c\/ cc cc. cc c, m,f,t m cr),t kn, m m,t u cc,t C> 4 C' / C\/,t br. cc ct I cc. co cc 6 M,11,-.c..cr., ccc>r-cokr-doogo.r.,/vc.c>c,/kncoodcocc),t. c cc cc,f,t.4'1) cc cc cc -t,t (SD C\/ OD c Cq kn GN2 CD Cq,f,t cn CD,f Cr,f CC) 7t r-4 rr1 r-4 CN/ Cs/.7± c.co 4.-4 C\Z cc OD cc cc cc,f,f -41,f C c",/ c. cc UD CD In CD cc c.c) cc c,/ C\2 cc k_n C) 4cc cc kr.; -.71 kcc cc cc cr.5 cr.; (5 c6 or; C4 6,17, C; CT; (ad c7.),±1 (Ncc c,d CeJ cc cc in CD CT-J m C\1 r-4cc co cc o oc -- co c) cc c o c) o c\ c), -711 c.) c) c) c. 6 ad c) o o c) c) (x) (x) -7r, i-- c,/ a- c) -71, co c -7t,o cc cc,n cc (-:\ cq,f,t kn cc V cc,11 C\/,f,11 cc,11 r-4 r-4 Tr. c) -. I.-4 Cr. CC) CI cq c, '7i.',:;, s."-1 CC) CO cn C-D c.c> T. C.C) OD,1 1),c.. kn kn,..., C> G CO c,-,,,,.. c. r.4 r." CO cð,..., x, P"... r. r-.4., ;... r"." r.. ;..,,.,..,..4,Z ;'.:t g:1 a) ct g: A '''' P.,....., _iz cl). g:1 r. I _. t-4 ::.., ; I..,SZI ro.p..., ;. W n,...i = ci3 Cd cn, r-' '. a.: CZ -4S CZ WI ;ii, t4 r---' Z ''''' '"D cz.4 I.-D ).-, r-w,,,.,--"d,... i.-.z 4_, a),t?i cc t ) l'd,-4 '' C' PM4 C.) (ID... CD cr., 'TS In (N C, CZ) 1".Cq r.--, C\1 co c-... C'Z,--, cc 4-4 r-4 C\1 CNI gl,. z. (L) = to. z,... to g tv = ;.4 (2) 5 a3-1 p..,. 7:1,:$ 7:$ 2, c,z i::to -,s,,7:5 rd "C/ = ce w ksx --, D*. Z cl) Z tdid = c) ''' cd to.; ;-.7; Ó -+.-'' p4 2, ;-..,,m cg to. - 7, Z w d..,-., P. w P Q)....,,s, ;.. (33 rc:1 r-t:, 6- "." cl to L. al i1 '''' (,).,.. r... r.t.4 cz, ), ;11 =,--4,.. "73 * E.: 4.) 1St, ;.. C) cp s.. 4) &.,.. -,s, cd a) t t) l'z - I CA g E : : 44.C. Z C.. Z ,4 P14-4 "ci) w A.4 = P:) i--; cc P-4

11 1 CO CC CO CO CO f CO Cg CD td"' * -fi Cl) CID C3"' Z.-- C) Cg c. CD CO,f Cg,f CO.n Cg 'n,14 CO,t CO CDC C) CO CO C5" QG CD Cg C) M GO,-4 cc..7t; -4cc C <:5 c; cc c6 C C 6 QD co C5*,-C-J GO c cc CD CO CO CO CO CD CO co,. Cq r. CO r. C,/ C./ co c\/ m,zt c,1,t m,t cq 7 t.c.) co -.7t4 cc c:::) to co to e) O C cz) cc c,/ -,:t4 co to cn (r.:) to oo co co oo C.1 CrD,t GO Cg -:t1 tn Cg Gn CD CC CD CD C.SD cr; ci --,6 e4 c5 c6 oi,6 c, ce Cg F.,,Mr.r..4VC/D":t4C1-Q C.C)=1CDr.r.r.CC) p..c\zri AIC:.r1qcop.,,Hp,t1z.cp?,t 4 t...pr4cn-7f4covcgcnrficidcg-7hoc.nc) Lc":, COOOCOLCZ4 4 Z--LöCgCSDC/-7NGn(n,--.C7CgfCgOOLOCDC),---4(n.-n oó c cc co c4 c5 oó c4 cc cr; CO e5 c4 /6 o6 c\i c4 cs5 oó /3C *--, gcgcgcocgc\2covcðint--t--.cgr-tto cg cc io c.,/ to oo cc to to c,/ Z-- CO C.C.) f-- C cc L-- (5 co C C Cs 6 C 6 CD co C CD CD CD CD CD CD c.c) C) C) C> C) c (z) c c::;) 6 c5 CO c5 od c5 C C c5 d c6 c5 c5 c5 4 6 c5 c5 to C LO toc5 CO to 6 c5 c5 CCg? CO t--? C CO GO GC to co to c, c) to (2) cc C to to c::) cc L--,t( c- c\/ cn cc cc CO Cg CD,f CO.cti Cg co(n LC: CO C7' CO occ CO 1 CO 1-. QD QD f,...,i4 L-- a CD GO 1CD CD CD f-- cfp cp r. CD c-c) f c4::) r.,... e,. ''.. Cg CC L.... od Cn OD UD Go op Cq c. '4) a '4) a CC i'-go r. r-4 " r.., GO ;... a r. ad,.,. ap CC r' l'-' a a JD r.,...,...,,..., a.),--4 - a) r. r. i.. r.. ;. cl,) Cl) ;4 r... ;,, r. r. ;4 r, CO t.,.. (::74 r-4:' (:; I It Zt i W g..1 Ct. b.. "4"' C/2 '4-1.- r4 p-c) 4::' Ct,. "" p.-4 r. Cl, Ç:::: :724 /. E. FT'...^ ,". -T.'1.:Z. CS a). ;.i ''',, a),,:,., " r.,,....4 a a E: (.,-,,_. ce -.,." o,. ct al,..,-, w ta,.= al a) a),s::.-- - a; '''' P-4ç:'-' -.-., r-..,..1 --D ct ct r-c: O p.,-,,-, a., a, > a.) -11,..g '''' i-w <1,-4 cr w oo ci 44 w o,p,. cp CD C. G'2 C š,--, (7. (.:,..fi C (N -.i.i Zī 4 c-\/ v-- c.. c,z,..., CO r. r. r. t... In C`,1 M Cn P."' In Z"- Cg --4 z... r. C\1 C\1 Cg C'? C'?\I... r a,-z.. P I.* a),..., a). al rc$ *. ".4_, d' al w.. ;..., a.) rt 2 ct R a) w gig. R tvo e... i--4 t,l) r. :., ZI = a4.7. (1)... rrj, bp Pi e., EV z of, 4) rc$ bp.... to Z a.) 2 ret rt.$ c...'''. ;.., _., -..,3) _NI a) - ;.. Ea sz co.-1 '-4,ccz;.,wctS:1 a.) cd a)cd,1,) ad -4,,) cz = =.,... _a)..,4cci.,,c3i.:-4,...w..., co ,--,.-,.4.. 4,... ;.., >-, ' ',.,, ;.. a),:sk _1,-,...,. ;-+ Is, a),... ^r-"---`,-, -,, 6-4 '4' w a;,..w.4., U) -4, '-' _c_., ), )..4 r :s).,4 co cf) Q az 't:::?cf)r.4 PT-I Cb IC= (f) PP cc i..; Cq ;T:4 up (i) 1-4,,r)

12 cp cc. ca Et 4 cp cp cp CD CD-C'? CD CD,f c:; c.,s5 CC) OD CrZ GO Ic- Ic- CO LC) C)- CCD cc CN2 (5 cc C\2 ;." CÚ cc cc -,*( OD OD OD OD CC ri f..4 ;.4 r:. PT-4 &.4 CD CC co C) rn eta 4.,77.1 i--t -1

13 C CO co cq co cq C CLc) cci -4-4 od,, ct) C C c) c:;) 6 Gr3,. 6 c; 4 't2',/) cc.;(4 ;1; S r1:1 tip PI V% c3 1).) (-) o P-4 ci) C4-4 E""I. 9 CID C CNI CZ; CNI CNI. C) CC) CN1 s. f:2.4 $:z ca s. co cc cc cs) cc cc cnq CO r- CO C) CO r- (. cq cq co ïc) 2 7; la m bb # CD bn ;4:7 (=4 4:15 ;444. Cl) PZ4 r- C2) Cn. O GO Go w *s":14 *5 P. cd P., cd m <1)--D-4, 14,-. 1. cn r I C",1 CN1 CN1

14 1 b- QD,+ C) C* Cr) b- p,e t- oo cn oo C Cl oo co b-c.s c. 4,. 4 c:; c.6 c.6 36 c; c; od 36 d) d 4 b_ci )4-5 -t.; 4 d c, */,f cq m ao cq cq p,t CrJ -. r-4 1 e,1, II 1111! C) o co :..... C) c c.,- :z. c,. c, c,... GO *), co crj ir, ".. P-1 GO GO. i' a, C) c q --4 C,/...1 d'..--: CS t...: Ci MC'. 1`... C) cr) Cn. C) 'CNI C' M CNt C.'r '1:1 C M 4 ' c). C\Z... C.' 4...,4 kö....,.:.4 73.,-. -cs - ;-; g. t-.4, ;.4 P.cl)!4 S. P-. C) CL.) C) (L) Cn ri ;.,.1 CO p-., a) r 4 r 4 ;. ;.. CI).,. C::) C) r-1 f, a) a) ''t -4-, a) a) -4. cp <1.).. CP r, r, a) a) co,c) 7) - t.., r-ri,...,,c, v.-4 r-, e`: C) a) a) a' "t7, 7) r-, 4:) 7) 4,:, 735E.5:?, _'55 # CD rri 1-tf ;... or,...'.i4 1 C,C 1sL,,,,, ' -,...' L-- -71' C).,1+,--, _. cl,,..... c.ð 9-4 p-,., r.-4 4,--, a). it 1-,... r.,. p--, 4 op plta PCI )--, v., CC. 4 4 cq C) '4.,,... -,t, t- oo i.: z,... PO "i7j.4 ::,. CD ril 7:$ 7t4 C) C:-S. r..4 (7.4,1 CNI kn Ta. ;.. pd = = ;::44 C).,e74 C.,2 Ci.)...,.1.4 rci.,i GO its a). r.d '7:3-4-' rd rci 1, 4,... (i) z CD. a),..., a) cn - c-z r-cs, a),., i-z:1 c) ;..: :1., a)p. ;... ce D»4 cl,,..1.4). w ta ba '"`"4 r-1.4 CD I-, ;-. r",,,,, CN2 CI) r...) t--.45 ct,_,d a) '----,_= ) id to. to. CO ce cd Cf) Ci w. a) b. (1) z." b t,,.., -.. sz r..,,... 'S. a c... t-, t--- z--.. a) T.) L.) a) = 'fi td ce ce ct ro,- ) -I-,. 4-),-.1,C)' a),-, 71., to V:, 4.F.' CD A, : IlD --.: o g:1,z ;:1:1.,..,. s.. Q) --, CO _, la s. R,.... -c3 El8,,, ' P'.4 sz,...,..4,..., C..., CS J p, P4 c1) --5 a r=c1) =,..,:, t---,..w c, p, z... -a 7) pi go. s.., CL) fil CL) (:,.) :-..--, sz-, -.) u2,:,.,. E 4. t... bi) rz..1 '.. CI) r.-, t= 7:1 4. r... cp rz, o cd Go PC1 ---, -'-' r' --, -., d '''' ce. -,,.., ,...._....,,.., 1.) r,,... ;:1.4 -i,,,. - ri R "" E s.., t) "W 1J p. Cl) bp q ) -.' ;..4 ;.4 Z c.,/ ar..1. = -,.., a) p, <1'). - w to -71, z o. to. s.., L., a) -7ti r.. L., yj.-. ;.bc.. O co = e <1.) :-. c-z c);:z c, L., a) =,...,m1 a) -, w..en 1.),, i z'4,-. to a, - to a> -4, -`-' eld =,... to tr, 4. (1) el) ri '4"., ;4 rt.:3 g al..., co,....9 g r.i r... P.. g a) be g g Ce t. Ci4) t5 1 r...1 F..g ;...f g r..4..' = (1) C. '.(:1) O. ti). = 4.1 CD = 1.) 1.' --I.., C.) Cn &) g fcs r. g.2 tæ (/) C....._,... r.,..., "'' =. = O a),..... g a, 4-, c., 6; Is. a) u),= ±.; a),.2 g. tvc, (".. rw E i- I." 1-. Ft, cr,, 4. a,... ;-.1 p 52 4 ċc 4. El =,..4 -,s, r-%,-1 2S,. r...,...,.-.,_%.- * a' P.'... 'SL C) a) W qj t.., F--1 eld rti g r.-. `...^' a' C) '-'-' ---' S:1 C SM. 8 ii, a :,... o -, i--",..,..-,.p :8 4.'C- - ). tr " g. 1 gi') o 4. u, o Cn rn CO,i,..-.1) (2) '2' 6 g.,...% 4.tk rt,... i-, t o 72 bi c)..., 'r '. a-* rn Oa g. '. 7-:1r. z r-4,3) ra = w.-4,1 r.., el n '' CA 1. :73 1 : (n. PI L... D i.".! = )...9,_ r".. ';-,. - ) -. -c.cp.,;_,-- c s., co -,, a-, ';'-, ' P"' -4-', ),..., m :..1,.., r...x Q -c---. _, Fr.,,..,..,.., c CD 7:1,-.4. ""' I-.,.. Z...,P.I ' ' &-1:5i-.1 s.., >.I 7.1. P. rti 4:4 ;" Cb ci , r. 1.4 GO a) f-d r""'... c..., CD... CL),.. `4...,.... to *z _.,:t. z--- C) ;1'' u-, r--, I :22 C2.7 7;_l r-ic. b ri.---f C.:,.,,C3,.14 C2 '. c.ð 7:1 w rt.:'., a).. (X> :74 rzl. rc, r. ) c. rt... p.,,-- 7),... c% 4-) 7.4il c..ð ',6':,3 7:5 1--,,--- GO 7' 45 _... ( i""" r.,..,,,, CC). )Y2,. --d 4_, "IN P- 7..., )--- e-c)..- r. ".1 C).., a.-- o.) m r- r- op ''.'..J.t GO v.. S CC rts. m c co (:::) f.4 r, r c..s. co Go bp (x) z--- cz r., a) 1-4 a) CC) of) *-+ il a) t".,o t..., ;- ;.. CC) C.Z) -4 a.) (1),.. r. Op r. CO ;-. GO r.,..,,,,., r-,.., r.. CD. 'CI ---,.. x),...4 co.... F.,... be,,4 r r., F.,-. r..1. E. la CI),.., CD.,-, = a).,... ". -r-c,,j,.,-, ce, P:1 a) '' rci )--, rzl ---. cd r-41..., r..4,.., 7a4 Ct Cd '" cn rn c,c.:.,.. ca a?,.. CD C) cd rn ra,w.-=,:,) i-ci -,.. a) a) a),x =I a) rn! g. bb Fc-.$ ;-, s-, Ci) CD,:.. :77.1:1 j..,,...9 s., a) g a) is, cll.. e,?:,' "s::' c' cd -,.,- r-ti ;... cd,,., ;.. El I-C r... CD.o...) C a> c r a)..,-.% CI' r i.. ka.,. Z, a;... CD c4cd CL) Cd C1) E R a) a) 7-4 a) ce.,..,. ot..., a) g cz c. cip = c..., 4 h C,. m...p be = pci z cq eb" = C.. Pq 2'1Pc) ;.., tn C- a3c. R `n s..,...,..., r. Ç.:.., o c) cn,...,. r., c-i r i.--- r., r. ;.4.4 To 98 as,...,..,.. Pi...,. C) - c (1)... a) C) d cd c, E cd t--. S:1 cd a) P. P-, ct.) a9 $::14.--, al Ci (1) to to v.) to t- ta. a) g a) a) c) <1) GO, o b a), a>, to to cl) bd bo C\1. c: rd. 6:3 cn, "". c cn ce a> I I - cd 7:5 r I HI I rti Cf2 r-ci a) a) rz::$ cc! rc:1.) C/D cf). " a) '-`. a),-cs CP, r- I F.(.i F. o ct as - ci) a) C\/ 7a; H '4 4:411

15 CD CD CD c.ð CD C CD 4 CD cc c 6 o6-4 ci ors c4 crs,t ') C) C9 c't, 1 1 ) cc c,z kr) Ce.) 1. Ln-. G',7. co 'D In ci)...w -4, u2.. CO r.,w 98,.., 1..4 r. 4, 5-4 Cn,... GO. C. 1-,4 Go ;... r-,, &. 11::$..,..., a) c... 1.,_,., rm.. o E 16,-,,...,., ),.,-,,.. C P r-4,..., d). 1) 7:1 CI -4, <3.) ci) r_61)4, _., rci 5-, -cl C,.., ' t---- 4:.. c.,. cs) a,,._.,,,1,. Do &. IS/ Up. S... X Z * rg?y.:: s. -.,.4 la) 4.4 7) CD,-..4 CO r-cs ''''.,.., FCS C'Z CtS. t...,,,,, = Cd 4.9,,,, ''' cta) ca z r...4.-a 4 = ci) cl) ;... to 711 ; ro,--.4 W cu 4-4 Ce 41 ;.4 (1,)..,-? - ;4 't Ce tx.-c) Ce f...t W 4J,,, CD Ce 2S. z C%. t4) a) P.. w r. e",. v2. = = _,,..9 c) a a) ;:i PcZ pc4-4,-a w w _.-,, ct - 6.., ci) 11 a),-- u2,-4 ;,..,..., x. (3., 4, E f'd 4,,.., CNI P al a) I,' = cx)i-z:.1 a, o g -4, to -a o 1..., ;..,. r., a> 'G. al ;:l 4.1 la I t r., ri.),...-4 C2. c. r.f,4. il ezo 4.4 a) 4, rci co c.s;) * '" g ca a) ;-, co k.c., -4-4 a). -4,-) o ti) a) ca to r...,. r..,,,,, a) to,w Ts," c... 4, --j-s',, - -" , z --i to - e.4.-4 o 7,-c, -.. ct 1--.;- 61' 12 to,.,. '.) -. p,.,,. o. c. c,-,..,i, Fo.- 1 cn a `+- Cf)..-- CX) P.,..j.4 cr./ rzt) I cq Ct I '75 ;.4 c) I I =,ā, C2 c.../ m,---,. CI)4.4 r-. ''''' GO r": 77:74 GO upcf3 od o "4:," i-c3,- ce" r.-4 CO Ce ti) -, i-, In e r cc CO c:5;. ;4-4 i-, r. i 'no rn : $:1-4-' r.- :'-tl 1 I u2 al..) GO C.). 41::$ g (u., f4 r. Ce.4.3 g.., i -. r cl) Cl.)..,f, g , /-,..., (JD, cd. to..-, o p. C) IDO.. s.,..., GO cd. CD r. c; r. - CO d) t-cs ra CD C.) r. r-4. -, rc3.1-4,-- ed ;. `....,, (2) (1) Cd CD. Cr I, rci =,..., Fcs -.- 7:1 IS, ck, ti) P a),, rtz -4, rtz cl) a2,... ;- (I)... a) a),cs.-c' Z r'c' tx) W FE 76 "c' 43 ct o,-, ce r., 1.-. E gi. z3 cz,k-,- E a,4- r CO Cd c1 ). '. CD...,. cd -`-' a cit,c2 cd. C/2 r...4 Lt 4.. ;..4...',...1 a) p., C4 CC C.. = O rw ct CS 44 al ;., a al..w il8 o, rcs R P ;z1. ; = 7-.. ;,,,..., ca..., s-, -, -.9 I to $:1 P.. to..= P...4:4. cd,-. P. O,....'4' ' 44 <1., 1.) 74, to il) o a) P., '+',-.4..w., = ia) <x) Q.) co g LI) z :,% c n c 19 to -,, -, o,,.:, c :, b., ID. a re..4 CD $.1 o..- IQ (:-.) F. 2'4 c). cip zzo Eia c> "i' bd r. rn,c, Cn i:: 6 (i) c) = a) ce -,...,... = P., rc, sa-k c, 'C. cn. ;a.,,.. =3-4-, -a ca (2) r4 a) rz:, w coo =.a) w oo to a) o Q.) w f.cl z 7 & rc -4-, i.. CL,,,,. a.) rt4 z 4-I Ce co a,, M CZ..1, 7 Z ; 1 M ;.. %, P.4 ei, r-1 ;. PLI "",,..., CZ. F. C ;.. E., ce,., tg) Ç7L. Ei3 -, V) i C) rl) `.4 E--i Cf) r...i f.,. a), CI),...,..., -. ri r.... :.. r., C4 = to

16 . GO,11 Co cri C5 = C,Z z ced ;.4,-. E ti, f- Co b TPS ba Co PPI kl

17 13

18 14 Indtægt. II. Rente General- Kr. Kr. A. Det ved Anordning af 2de November Kirkerne paalagte Bidrag B. Renter af Fondets Statsobligationer og udestaaende Kapitaler 59,6. 57, C. Jordafgift af solgt Gods 11,4. 11, D. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods E. Indtægter af usolgte Kirker F. Andel i Stordalens Kongetiende m. V. 1, , G. Andre indtægter ,. 71,948. Balancen pr. 3te Juni 1884 udgjorde Kr 26, I Regnskabsaaret have Indtægterne oversteget Udgifterne med 75.2 Balance pr. 3te Juni 1885 Kr. 26, Heri er imidlertid indbefattet endnnu ikke udbetalte Bevilgninger til Belob - 12, Igjen som Beholdning Kr 13, te Juni Kassebeholdning, Anhang I Kr 2, Indtægtsrestancer, Anhang II - 24, Ba Kr. 26,521.74

19 fondet. Extract. Udgift. A. Til Geistlighed og Kirker : Kr. Kr. I. Lønninger og Lønsbidrag , ,56.67 II. Opførelse og Vedligeholdelse af Prwstegaarde, Kirker og Bedehuse... 19, , III. Faste Udgifter ved Kirker og Præstegaarde.. 1,6. 1,66.96 IV. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel , , B. Til Almueskolevæsenet : Bidrag til Kommunernes Skolevæsen. 11, ,594.9 C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kirkedepartementets Kontorer. 2,2. 2,2. D. Forskjellige Udgifter I. Lon til Fondets Kasserer og Indfordringsomkostninger.. 3,42. 3,42.78 II. Istandsættelse af Fondets Eiendom 1VIatr.-No. 36 i Tromso III. Midlertidige og tilfældige Udgifter 2, , , , , E. Til Indtægt for Rentefondet.. 4,, ,. 71, lance. Foranstaaende Beholdning Udgiftrestancer, Anhang III Kr 13, , Kr. 26,521.74

20 Rentefondet. I. Indtægter. Kr. Kr. A. Det ved Anordning af 2de November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag Transport Anmærkning. Indtægten fordeler sig saaledes : Fra Christiania og Hamar Stifter for Christianssands Stift for 1884 Bergens Stift for Trondhjems Stift for Tromso Stift for de Staten tilhørende Udsten, Malde og Udsire Kirker for 1884 Kr Kr De Menighederne tilhørende Kirker ere fritagne for Bidrag i Henhold til Lov af 4de Juni Kr. Kr Transport B. Renter af Statsobligationer og udestaaende Kapitaler.. 59,6. 57, Transport 59,89. 57,51.21 Anmwrkning. Statsobligationerne og Udlaanene ere forklarede ved de General-Balancen vedkommende Særkontoer, hvoraf ifølge nedenstaaende Forklaring under No. 1 S er faldet Renter : 1. Af Statsobligationer. Kr. 4, Pantelaan - 49, Kjøbesummer og Indløsningssummer for Jordafgift de til Kornrente omsatte Kjøbesummer Forskud og Laan Indskud i Tromso og Christiania Sparebanker 2, Kr. 57,215.29

21 17 Kr. Kr. Transport 59,89. 57,51.21 C. Jordafgift af solgt Gods 11,4. 11, Transport 71,29, 68,72.15 Anmærkning. Ifølge forrige Regnskab udgjorde jord.afgiften af det ved Udgangen af Aaret 1883 solgte Jordegods Hektoliter 76.1 Liter Hertil kommer Jordafgiften af det ved Resol. af 19de Februar 1884 solgte Brug Bredvig vestre (Salgs-No. 1,336; kfr. Regnskabet for ) Hektoliter 58.6 Liter Heraf er i 1884 indløst Igjen 933 Hektoliter 39.9 Liter der i Penge à Kr pr. Hektoliter er beregnet til Indtægt med Kr. 11, Kr. Kr. Transport 71,29. 68,72.15 D. Jorddrotlige Indtægter af usolgt Gods Transport 71,91. 69, Anmærkning, A. Jordafgift af det efter den nyere Lovgivning bortbygslede Jordegods : Ifølge forrige Regnskab udgjorde Jordafgiften af det ved Udgangen af Aaret 1883 bortbygslede Jordegods Hektoliter 42.3 Liter Herfra gaar Jordafgiften af det ved Resol. af 19 Februar 1884 solgte Brug Bredvig vestre (Salgs-No. 1,336) Igjen 16 Hektoliter 59.8 Liter der i PengeKr pr. Hektoliter er beregnet til Indtægt med Kr B. Jorddrotlige Rettigheder af det efter den ældre Lovgivning bortbygslede Jordegods : a) Af det Fondet alene tilhørende Jordegods : 1. Landskyld, Tredieaarstage, Skydsfeerd, BygselgodtgjOrelse samt Fjerdeforhøielse af Landskylden: i Bindalen... Kr Brøn Lateris Kr, 49.8 Kr

22 18 Transport Kr Kr i VegO i Alstahaug (Her) i Vefsen i Næsne i Ranen i Lurvi i Rodo og Me i Gildeskaal i Skjerstad i MAO - 8. i Stegen i Hammer i Borge i Flakstad Forpagtnings- og Pladsafgifter samt andre Indtægter : i Hammer Kr i Ranen i IWO 4. i Lenvig b) Af Fællesgodset : af det Lodingens Kirke og Præst beneficerede Kr Ofotens Vaagens Kvædfjords Throndenæs Kr E. Indtægter af usolgte Kirke Kr. Kr. Transport 71,91. 69, Transport 72, Anmærkning. Indtægten fordeler sig saaledes : Væro og Rost Kirker, Korn- og Kvægtiende... Kr Dverberg og Andenæs Kirker, Korn- og Kvægtiende Væro Kirke for Brug af Kirkeklokkerne Loppens Hasvigs Talvigs Maaso ing Lateris Kr

23 19 Transport Kr Kistrands Kirke for Brug af Kirkeklokkerne Laxelvs Lebesby Karas,joks Lebesby Kirke Gave fra Sofin. Mikkel Johannesen Slette Storfjorden - 2. Kr Kr. Kr. Transport 72,3. 69, F. Andel i Stordalens Kongetiende ifølge Kgl. Resol. af 18 December 1869 og Kongetiende af Frigaarde i nedre Stordalens Præstegjeld.. 1, , Transport 73, ,322.7 G. Andre Indtægter Kr. Kr. Transport 73, , ,. 71, Anmærkning. Indtægterne fordele sig saaledes : A. Grundleie af Karlso, Loppens, Talviks, Hammerfests og Kistrands Preestegaarde for 1884 A, Kr Kr B. Tilfældige Indtægter: 1. Fogden i Salten refunderet Jordafgift for 1875 af Lerfjord (Engkrog) i Folden, hvilken Afgift i Regnskabet for 1877 førtes til Udgift som uerholdelig med Kr Sognepræst Gjølme indbetalt som tilovers af de til Reparationsarbeider i Vadso Prwstegjeld forskudte Kr. 1, Hammerfests Skolekommission tilbagebetalt af Bidraget for Grwsleie i 1884 af Gaarden Skardsaas i BrOn Indkommet ved Salg af 1 Maleriramme og 2 kasserede Dore i Kistrands Kirke Do. af 1 Fag gamle Vinduer i Talvigs Præstegaard Do. af 1 gammel Kalk og Disk af Sølv i Væro Kirke 47.8 Lateris Kr Kr. 192.

24 2 Transport Kr Kr. l9. 8. Indkommet ved Salg af endel kasseret Inventarium i Kautokeino Prcestegaard Overskud af Salgssummen for den ved Tvangsauktion indkjobte Vaaningsgaard Matr.-No. 36 i Tromso Overskud af Salgssummen for den ved Tvangsauktion indkjobte Vaaningsgaard Matr.-No. 146 i Troms Kr

25 21 Udgifter. A. Til Geistlighed og Kirker : Kr. Kr. I. Lønninger og Lønningsbidrag 28, ,56.67 Transport 28, ,56.67 Anmærkning. Debet. Til Aliens Sognekald.4 Kr. 4. 1) Beierens - 4.» Bergs - 96.» Bindalens - 6.» Dverbergs - 4.» Hatfjelddalens Sognekald - 2,.» Her - 4.» Karasjoks _ 2,12. 1) Karlsø.. 92.» Kautokeino - 1,98.» Kistrands - 7. I! Kvædfjords Lebesby _ 1,75. Lenviks _ Loppens» Maasø - 6. _ 8.» Næsseby - 1,4.» Sands Sydvarangers 2,.» Talviks » Tanens - 1,2.» Tysfjordens - 1,4.» Vads _ 4.» Vadsø Kateketembede _ 8.» Vardø Sognekald.. 1,.» Vego _ » Velfjordens _ 88.» Værø.. 1,68. 7) Balsfjordens ) Lur , Kirkesanger I. Jensen i Vefsen, Erstatning for Afstaaelse af Klokkergaarden Halsøen, der er solgt ifølge Kgl. Resol. af 3 April Aflønning af Kirketolke Kr. 28,56.67

26 22 Kredit. For Budgetterminen er bevilget Kr. 28,866. Heri fragaar som uanvendt af Bevilgningen til Aflønning af Kirketolke Kr. 28,56.67 Kr. Kr. Transport 28, ,56.67 II. Opførelse og Vedligeholdelse af Præstegaarde, Kirker og Bedehuse.. 19, , Transport 47,983. 5,33.95

27 CO C) I c4d (D (DtO CO In CD 1 Cg I CD. C) CO (D i. (5 47i tr..4 Z. -.4 C) tc to c.;d,t t,f etti r. co r. C.) r. C6...e4F 23 M.: ' 1 I li tc; I 81111,14,14,4F 1 I 1 t o o o CC to too o coo c,-d C 6 6 od o o CO CO o o'd c COO c-ð in CO in CO C,2 L-. c.ð L' t- (D. CS) C5 (=> C; ; c: c; t- tocc,cs) -mzt4 o o cr, -;f4 C) CO in CO CO C,1 4, CO- 1 Sill' I I c CO 1 C) c:5' (::; 6 ci to O CO CO _Cto co ',Ztr r-4 kr:7 * * ;-; 4.7 CO CD <1.) t :/ (E. t,13,12 '14 4.D GO Ck) rci CO F., o p Cl> ""'s CC t-- CO O vn co kn I cq r--- c.s::) z-- Cb r". 1 ;.: -Tr; ag. ics z--: c;,--: c> W i-- to to co -714 O,--4 cs- co -,:t i CO,f,...4 r-. et., r. C CO'' r. e.. I HII ;.1 pw,w to ' >I a ip-. ct el) ct. o. ct 47,o ct t>,.., <1 ;.. e. cz rd rd g ;..b cd -.. S=1.y. t113 x.,, a? Is,,...4.,..= al -4-, al a/ Pg 4. E'd. o ;..,,-, Z..,ta P-1.,.... pi:,-,,cs =. bia ca ad,..= CD cd cd CD,.... a) rn CO tud to rd,'''....4 rd.4..., a) a) a)....) CC p.d CD ca t...ei a) P. :,,.. = rrs.ra 2 tl. te :,..,.. a.) :-.1. ;.,. _;-, a) a) 1)a)... a) = 4., H-4 p.. gl. P:1 rg -4s. = g ;4,1`1,. W , r. r.,g, a) co e cd CD F.., al Q.> CL) -4-. e 2,,ti. _.) ;:;.; ;.. o. Ct P,"'. Ca, "' cd...w,--- =.., --, R 7-41, ci,,... s:t..47) 7,13.., ;4., 5., =,--, w, =...._,,...,.-;,44,s, a) ct >4 ^ g ';',.',..-- o tr) cd bk) rd tud ''' cp g z, vd, a) p.,.,:, t.,...,.!..., ce,.., a)...,, al pp, c't ct 'z -J.? $ ; -4, $=1 Cn f. 7'.. > ;. --4,....1 '61"zz Td z,cs PLo-c, Go r-rz '' Q R E a) ct cd ct i-.p.., ts cd ce = ae.-4'zw 4<lggpril P. -s P. -4 =

28 '74 1. $.4 I I I 1 c; CC r-4 CZ I C). CD I CD r C) c C\ pc' be C ci) cc CD,. cð C). 71:4 od C) C) C) cc s CC C'e? 2 - g ko r. 7:/ v-z t-- C) CD cs) C) c.,i4 X" C5 co in C),... C) C).---.,---,,---. G,2',. * * * c.c) rc, bo ;-+ C)= P,1;, 4rcz 4. cl) CL, ' S-4-4-, -4,,-, (1.) -1 rzz 7'1 CL) CO CD_ ;.4 NA Co -6r) r- (i) I ti Co co co co cc cc I so GO x co oo ca oo ;- ca C. Co (1.) -v, ;-4 "" ca g g CD. cv g g 3c =x3 cc ct ;4 O g,, rg Co.,, Is). a)... ca v, cr,, sz :. ct cs al ca gl,..: sz, c' sa...-.: es g!-4 a4 44 CCC s C r.` r- CN/ (1,, ;.4 elfc -4. cv br be tr4 :74 P rti C CCC c:4 * * * * * *

29 25 Saaledes er: Beholdning fra 3 Juni Kr. 17, For Aaret er bevilget Kr. 19,117. Heraf er i Regnskabet for krediteret. - 1, ,597.5 Ved Budgettet for A aret er bevilget Kr. 22, hvoraf i nærværende Regnskab krediteret Udbetalt i Aaret Uhævet i samme Aar.. Bortfaldt i samme Aar Kr. 21, , Kr. 35, ,135.8 Anmærkning 2. K onto. for uforudseede mindre Reparationer af Fondets Kirker og Præstegaarde. a) Til Kirker : Vær Kirke Kr Andenæs Loppens Hasvigs._._ Talviks..._ Ingo Laxelvens Kautokeino - 2. Karasjoks Lebesby.. 3. Gamvik Kr b) Til Præstegaarde : Loppens Præstegaard Kr Talviks Altens Karasjoks _ Kjelviks Præstestue Gamviks Lebesby Præstegaard - 5. Tanens..._ Vads.._ Sydvarangers _ Kr der bliver at overføre til Kontoen for midlertidige og tilfældige Udgifter.

30 26 Kr. Kr. Transport 47, Faste Udgifter ved Kirker og Præstegaard. 1,6, 1,66.96 Transport 49, , Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Til Kirker... Præstegaarde.. Kr. 1, Kr. 1,66.96 Kr. Kr. Transport 49, , IV. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel Transport 49, , Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes Sognepræsten og Kirkesangeren Skyds og Died. Tilsyn for Aarene 1883 og 1884 A, Kr. 72. aarlig. Kr Kr Kr. Kr. Transport 49, , B. til Almueskolevæsenet. Bidrag til Kommunernes Skolevæsen 11, ,594.9 Transport 61, , Debet. Anmærkning. 1. Hatfjelddalens Prcestegjeld Kr Trænens Annex Rodo Hovedsogn Beieren s Præstegjeld 12. Lateris Kr. 956.

31 Transport Kr Foldens Hovedsogn Ledingens Annex Hammer Prxstegjeld Lodingens Tysfjordens Evennws Hovedsogn af Ofotens Præstegjeld Girns Annex af Vaagens Flakstad Hovedsogn Væro Prcestegjeld BO Oxnoes Dverbergs Prvestegjelds Hovedsogn Bergs Torskens Annex Sands Præstegjeld Ibestads Dyr Annex Lenviks Præstegjeld eller Lenviks Hovedsogn og Hilles Annex tilsammen Hilleso Annex særskilt Maalselvens Hovedsogn (med ******* ******* Annex) Balsfjordens Præstegjeld Tromsosundets Karls Lyngens SkjervO Loppens Talviks Altens Hammerfest Præstegjelds Landsogn Maaso Præstegjeld Kjelviks Annex til Do Kistrands Prmstegjeld Karasjoks _ Kautokeino Lebesby _ Næsseby Tanens Vardø Præstegjelds Landsogn VadsøPræstegjeld Sydvaran.gers Moskenæs Annex til Flakstads Preestegjeld Andences Annex til Dverbergs Bardodalens Annex til Maalselvens Røros Præstegjeld Liernes Grongs Bjørnskinds Sogn af Dverbergs Prwstegjeld Rost Sogn af Væro Præstegjeld.. _ Lateris Kr. 11,112,4

32 28 Transport Kr. 11, Velfjordens Preestegjeld Stegens Præstegjeld. Det bevilgede Bidrag Kr. 4. er ikke udbetalt. 55. Til Leie af Lokaler m. V. til Aftenskoler under Lofotfisket Kr. 11,594.9 Pr. Balance. Uhævet ved Regnskabsaarets Udgang : Det Stegens Præstegjeld (No. 54) bevilgede Bidrag. 4. Kredit. For Budgetterminen er bevilget Kr. 11,752.4 Heri fragaar som uanvendt af Bevilgningen til Leie at Lokaler m. V. til Aftenskoler under Lofotfisket Kr. 11,634.9 Kr. 11,634.9 Kr. Kr. Transport 61, , C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kirkedepartementets Kontorer 2,2. 2,2. Transport 63, , Kr. Kr. Transport 63,887,4 66, D. Forskjellige Udgifter : I. Lon til Fondets Kasserer og Indfordringsomkostninger. 3,42. 3,42.78 Transport 67, , An m æ rk ning. Udgiften fordeler sig saaledes : Kassererens Gage..... Kr. 2,9. Udbetalt tn. Fogden i Sondre Helgeland for Indfordring af Jordebogsrettighe(ler for 1883 til Belob Kr. 2, à 4 % Udbetalt til Fogden i Nordre Helgeland for Do. for 1883 til Belob Kr. 2,35.28 A, 4 oh 94.1 Lateris Kr. 3,93.

33 29 Transport Kr. 3,93. Udbetalt til Fogden i Salten for Do. for 1882 til Belob Kr. 3, A, 4 9/ Udbetalt til Fogden i Lofoten og Vesteraalen for Do. for 1883 til Belob Kr. 1, A, Udbetalt til Fogden i SenjPn og Tromso for Do. for 1883 til Belob Kr. 2,57.8 A 4 t?k Kr. 3,42.78 II. Kr. Kr. Transport 67, , Istandsættelse af Fondets Eiendom Matt'.' No. 36 i Troms Transport 67, , Anmærkning. Paa Grund af Eiendommens Salg er Bevilgningen indsparet. III. Midlertidige og tilfældige Udgifter Kr. Kr. Transport 67, , , ,132.1 Transport 7,. 71, Anmærkning. Disse Udgifter opløse sig saaledes: Avertissements angaaende Renter.. Kr Bekjendtgjørelser om Anbud paa Istandsættelse af Væro Kirke 1.8 Do. om Anbud paa Opførelse af ny Kirke i Sondre Honningsvaag for Kjelvigs Sogn Udskrifter af 6 Opmaalingsforretninger vedkommende Karasjok Prcestegaard 6.68 Indredning af Porsangvik Skolestue til kirkeligt Brug Oppudsning af et gammelt Døbefad til Brug sammesteds.8 Skat i 1884 af en Part af Klokkergaarden Mosheim Skardsaas i Brows, som agtes solgt Telegram til B. Jakobsen angaaende Afhøstning af Skardsaas 2. Sognepræst Kjelland i Brow for Telegram og Budsendelse i Anledning af Auktion over Skardsaas 5.1 Lateris Kr

34 3 Transport Kr D. G. Evjen for Beregning af Omkostningerne ved Forandring af Bedehuset i Berlevaag til et Kapel 1. Leie af Bolig i Laxelv for Sognepræsten til Kistrand. 1. Sognepræst Berge i Alten Bidrag til Bestridelse af Udgifterne ved Ernbedets Betjening under hans Ophold i Tromsø for at lære Kvensk Seminarielærer Ursin for at have læst Kvænsk med Sognepræst Berge i 2 Maaneder 8. Sognepræst Rosenlund i Hammerfest Bidrag til Undervisning i det Lappiske Sprog ifølge højeste Resolution af 7 November Sognepræsten til Karlsø, Erstatning for Afgivelse af Grund til Kirkegaard for Sognepræsten til Talvik Do. for Do. for Sognepræsten til Værø Do. for Do. for Sognepræsten til Talvik Do. for solgte Engslaatter for Sognepræsten til Alten Do. for Do. for Stiftskapellan Kobro Reisebidrag ifølge kgl. Resol. af 6 December Amtsagronom A. Nielsen i Hammerfest for Reise til Talvik for at besigtige en Udgravning af Præstegaardens Jord, foraarsaget af den forbi samme løbende Elv, samt for at udarbeide Overslag over Omkostningerne ved Opførelse af Dæmning til Forebyggelse af vidern Udgravning Udlagte Forligsomkostninger i Anledning af Klage angaaende Skjerstads Kommunes Forpligtelse til at overtage Udredsel ved Opførelse og Vedligeholdelse af lovbefalet Gjerde mel.- 1cm Skjerstads Præstegaards Indmark og Klokkergaarden 8. Bogtrykker Ringvold for Trykning og Indbinding af 6 Exemplarer af Oversigten over Fondets Indtægter og Udgifter i Budgetaaret Brandkontingent og Renholdelse vedkommende Jakobselvens Kapel og Præstestue Kr. 1, Hertil kommer : Fra Konto for uforudseede mindre Reparationer af Fondets Kirker og Præstegaarde Side Kr. 2,132.1 E. Til Indtægt for Rentefondet Kr. Kr. Transport 7,. 71, , ,. 71,948.55

35 31 ANHANG. I. Kassebeholdning.. Kr. 2, Anmærkning. Beholdningen bestaar Indestaaende i Tromso Sparebank Kr 1,816. Kontant hos Kassereren Kr. 2, II. Indtægtsrestancer.. Kr. 24, Att Disse Restancer bestaa i: For Regnskabsaaret. 1. Renter: a) af Pantelaan. Kr. 11,966.3 b) Iijobesummer Jordebogsrettigheder : For Sondre Helgelands Fogderi Kr Nordre - 2,319.3 Sakens Fogderi ,442 5 Lofoten og Vesteraalens Fogderi - 1, Senjen og Tromso Fogderi.. - 2, Kirkeindtægter Ifølge forrige Regnskab udgjorde Restancerne Kr. 23, Herpaa er i Regnskabsaaret afbetalt.. 21, Kr. 11, , Kr. 22, Tilbagestaaende - *) 1, Kr. 24, *) hvilket Belo]) udgior Rest paa Jordebogsrettigheder i Saltens Fogderi for 1883

36 32 III. Udgiftsrestancer. Kr. 12, Anmærkning. Af Bevilgningerne til Opførelse og Vedligeholdelse af Præstegaarde, Kirker og Bedehuse" indestaar.. Kr. 12, Specifikation over denne Beholdning er indtaget i Anmærkning 1 til nævnte Konto, hvortil henvises. Af Fondets Bidrag til Almueskolevæsenet indestaar.. 4. der udgjor det Stegens Prcestegjeld for Regnskabsaaret bevilgede Bidrag Kr. 12,875,75

37

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns OVERSIGT OVER Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns INDTÆGTER OG UDGIFTER Aaret fra 1ste Juli 1887 til 3te Juni 1888. UD GIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGT F+:R OG UDGIFT N;R I AARET 1872. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR AI$KE- OG IIBDEB,VISHI&GSYESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. Tplrtiü ERGS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices daliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902. (Mouvement

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere