CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRIMINALSTATISTISKE TABELLER"

Transkript

1

2 B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED

3 B N Tabel ivmmt, ver de ved civile g cmbinerede Retter i Aaret anlagte Justits g ffentlige Christiania Agershuus Amt Smaalenenes Amt Hedemarkens Amt z, W ' t"); rct g g c: :' c, P, 'cii ) z g c9,,;,,,, t ',d' t ) z bn c,t W i t: c'' ti : 9' 0 g c) g (i),, ci, a) P, W P rcf> c;` ),', ca ''' c) rt z g,c $:,i t; rct 0,, ', g, ' t cu,,s "I W P, c 0 Frbrydelse med Hensyn til Reli ig n eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed 0 Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt al rn eenfarlig Frgiftel se Mrd szs ;,t Drab ct "'i Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse :' samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred ; 9 Krænkelse af Andres Frihed : Ærekrænkelse /Vldtægt,i, I Bldskam 9 I Rigami 0mgjængelse md Naturen tte, cihr ) f a ) ILeiermaalsfrseelse 0 9 tip,,, al lulv ligt Samlevnet 9 I Frførelse g Rufferi kandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri ' Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk 0 A Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte 0 99 Tilsammen af begge Kjøn 9 Overtrædelse af Lvgivningen m Tilvirkning af Brændeviin Overtrædelse af Lvgivningen m Salg g Udskjænkning deraf 9 Overtrædelse af Lvgivningen m Tilvirkning af 0 g Malt Overtrædelse af Lvgivningen m Salg g Udskjænkning af 0 g Viin Overtrædelse af Lvgivningen m Handelen, Overtrædelse af Lvgivningen m Haandværksdriften Overtrædelse af Tyendelvgivningen Overtrædelse af Lvgivningen m Værnepligt g Udskrivning Overtrædelse af Lvgivningen m Veivæsenet Overtrædelse af Lvgivningen m Sklevæsenet Overtrædelse af Lvgivningen m Skydsvtesenet Overtrædelse af Fiskerilvgivningen Overtrædelse af Lvgivningen m Skvvæsenet Betleri Andre Plitifrseelser Plitisager g de derunder Tiltalte la Tilsammen af begge Kjøn Justits g ffentlige Plitisager samt derunder Tiltalte 0 9 0, Tilsammen af begge Kjøn ' 9 ' t:' r 0 c'i; ct, ; c) P t;,t)0 g,,,, () W p,

4 ! B N SIGT Plitisager samt ver Antallet af de under samme tiltalte Persner af begge Kjøn Nedenæs Christians Buskeruds Jarlsberg g Bratsbergs Lister g Amt Laurvigs Mandais Amt r: a cpg zan Ct CI) a) rzl g'` ct,, CI) PI %: rt la),,:i gf, ; W P,, ;: c'') r/ C) E,rdg () "' g 'af) Ct "', CD P r(f) CD,:i g g i', t W P, I'D,, p, cp g' Cbtl) Ci m CI) rd, c ) CI) P c) a) rt,g ^ g ;, a CD, '''' P CL),, E, Tt tc c) ' C' d '' CD cif) a), g,), t') PI c a) : g,, C')I W Pi c?,, ct c> a n ' ' (''') t < CD m a) rc z g t P+ c,:t a),,/ g ' t) P, cl,,: E,,, +g'?t, < g) l c, r,g ',") c c, g c),t,) K, t) Christianssand ') :?,,, cl),;l g ', rd ci) c rd g',: c'" pi z,' t (t) E,, ici) ' C t(' ' Stavangel Amt ci, '''' rdg 'Ia') c) () rt 'CT' ) 9 I H i i ' i i i, p i) a i ' J 9 I Š Õ,!' 0 ; I! 0 9 ' 0, q 0 9 9, , 9 ' 0, ' 0

5 ' B N Tabel I (Frtsættelse) 0"VMR, ver de ved civile g cmbinerede Retter i Aaret anlagte Justits g ffentlige SOndre Bergenhuus Amt O) Q, Z ;,, `) b"t cb ;:,,,,, 're 0 e0 ;' w ''''ti p,,, ;: n),=' Z ' '; ct) Pi a),"it ;c) ba g czr'l CID B ergen, ;; a) rcs g g Ct c) PI ri, ;: c a),t g z ' ' ' a) ',= P Nrdre Bergenhuus Amt ) c g,,,,,, b0 g ca < U) r; cl) tz: 0 g c;), ct,% a) P ;: cl) () rd g: 0 * ri a) W Pi T,, ;,, ca c) 0D ca ' cil Rmsdals Amt : a) c) rt =,,) c, rt Z g,), c' a) ga ' ' Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjørelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Myn 9 ter, Pengesedler m V Meneed I i Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, Mrd "cs ci Drab,t c : Fstermrd,Barnefødsel i Dølgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam C t Bigami Omgjængelse md Naturen cl? Hr ē c Leiermaalsfrseelse 9 gi I Ulvligt Samlevnet IFrførelse g Rufferi (Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller basidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser LJustitssager g de derunder Tiltalte 9 / 9 9 Tilsammen af begge Kjøn, Overtrædelse af Lvgivningen m Tilvirkning af BrEendeviin Overtrædelse af Lvgivningen m Salg g Udskjænkning deraf 9 0 Overtrædelse af Lvgivningen m Tilvirkning af 0 g' Malt Overtrædelse af Lvgivningen m Salg g Udskjænkning af Ol f,viin Overtrædelse af Lvgivningen m Handelen Overtrædelse af Lvgivningen m Haandværksdriften Overtrdelse af Tyendelvgivningen, 9 Overtrædelse af Lvgivningen m VæriTepligt g Udskrivning Overtrædelse af Lvgivningen m Veivæsenet Overtrædelse af Lvgivningen m Sklevæsenet Overtrædelse af Lvgivningen m Skydsvuesenet Overtrædelse af Fiskerilvgivningen Overtrædelse af Lvgivningen m Skvvæsenet Betleri Andre Plitifrseelser, 9 Plitisager g de derunder Tiltalte 0 Tilsammen af begge Kjøn Justits g ffentlige Plitisager samt derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 99 0 IIIMMINIMMIM a) W ;:

6 SIGT Plitisager samt ver Antallet af de under samme tiltalte Persner af begge Kjn SOndre Thrndhjems Amt g), 0 ctiê' Sf ir:' g ficc?, Al' r", ;;,(' ) g fi g cc,), Thrndh i ern ' g, t); 0 al g z,t + Rig ', P c' g,,' ti,(à)0 gf, Nrdre Thrndhjems Amt T, d iti), ti ) 0 c?, ',,,, t, cisp`' A '),,,,,,t ''' g c9, g,, 0 t ti) ' Nrdlands Amt,,;' g,,,, ''''' A k gj B N, r r,`! " `,t),,,,,,, 0 t ',:','' cr' Finmarkens Amt rcl c',?, 'A c ;:,,,, ')`) 'a'f, t Tilsammen i hele Riget t,' )' g c,), '', ' ) ' 'L:+ r:::, F, it, g r e d' ti,, :,Y k,9 ci,, L ), Deraf i Land distrikterne rin t; ) g z,s) k Deraf i Rigets Byer i i , i d , ' Ti , i i cf ' ', ' t', '', ;, ; ' ') cq,', ' ti r (à) Z z,(), tg,

7 ' B N Tabel IL CYNTM sm viser, hvr mange af de i Aaret anlagte Justits g ffentlige Plitisager have været behandlede samt Antallet af de under samme Justitssager I Byerne I Landdistrikterne Tilsammen Amterne g Stiftsstæderne ' Ti g ctl I C g t g tcg Cll, S CI) g CC, CC CC C) g, St CL, g CC C/ W rci 0 g CCW a) c) : g 0 0 CC Christiania Agershuus Amt Smaalenenes Amt Hedemarkens Amt Christians Amt Buskeruds Amt Jarlsberg g Laurvigs Amt Bratsberg Amt Nedenws Amt Lister g Mandais Amt Christianssand Stavanger Amt Sndre Bergenhuus Amt Bergen Nrdre Bergenhuus Amt Rmsdals Amt Sndre Thrndhjems Amt Thrs ndhjem Nrdre Thrndhjems Amt Nrdlands Amt Finmarkens Amt la Tilsammen 0 0 9

8 B, N, I Landdistrikterne, 0) ;; ;: r ' C <I) cp c a) g rd g rd g a) c g 'h) a) ri) (D C) <D m a),i) a),:,,,, g C) rd ': = ; rz$ n ti)g rc: F, 0 d rdn C) 0 g c d 0 t g cd ' cc cd ct tcf, Et C) ct kt)< g c'd ' t ',::,, P, n P w W E 0 0 I Byerne il Tilsammen I Byerne I 9 0 P g, E I li I Landdistrikterne 9 i w , g n E 9 9 * C) a) cr Tilsammen Si 9

9 Tabel III B N CYNTMIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder z `g 0 Frbrydelse med Hensyn til Religin eller SEedelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjørelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden 'almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, Mrd Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tv ldtægt IBldskam =, I Bigami t; Omgj cengelse md Naturen Hr, ileiermaalsfrseelse,t I Ulvligt Samlevnet ' IFrfrelse g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig 'Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn E ' , 99 I I f gl, Ii 9 la

10 ,, B N! 9 ;:' ; SIGT hele Riget have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justits frbrydelser Stilling I 0 s rrs ici P E g s', rd I'D''' :) '''' 0 r w c b A c),,, c) () rt tj F:),C' t0 () V' g 0, g,;,, a) a) g,, g a?, 'ir, z 9) Z) E c) cu ct,, zt g ) Vti ce,,,,z a") '',) '' t *E 0,Z' ci,,,,ai c) C E" E '', < bp t ri;, (,, 't a, i ;,,, 9 t `, :' ' :tflp i ti ct ", 'e') t't rt be a) (;' t Ir, c) CZ, c) c:),::, P, : CO ; a ),,,, r?c:'' 't' 0 r) rt rc' :+,,Z C) Tg ' M PTI '' E cc f) E i Td,,,, c g,z s, ct cc,l'a,,, rr, c),, z Fl, ;, a) t,, ;, c>, bt c),, g, ri 'a' g, :,, tn ) a t, ge','"' I g ti' '' ' ct ', ct t a Ta;T, g rci rci f: Ç:q 0 % r:, ca g cd = ct ct, C '''' c, r g '' cn c, c' g p Uri,!,,,, H 0 bi) ct,,,,,?:/, 0 F, : tf, )%' 0 P: i gi,, I, gi,,, p* gi, ( re,,i r P r, ' P e' ''',, '' ( W W : *,,,IiY '= kl '? '` ''',,, i, 9 ' 9 9', ii! 0 9, 9 00 ' ' H, 0, 0 0 a 0 t,, 0, : 9 9 ji ' j i Q9 O ío i 9 j 90 I 9 0 ' 0 ;, I 99

11 0 N Tabel III a OINTMIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret a g Alder ;, ;, ;, ;, c, Q) cp 0) c,; ' rt,9 a a ag ag PH,, gg a + gg (L) ct c),;i A è` 'A : E < c::0n ÏnC) pc, 00,, ei, c,,t Cq cv c crd wtti TirD :g rt:, rz:i rei' rz: a a Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjørelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd ; Drab,ct Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fster ' frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tvldtægt IBldskam I Bigami 'FL) OmgjEengelse md Naturen Hr 0 Leiermaalsfrseelse, lulvligt Samlevnet I Frfrelse g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde e Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 9 0 d r 0 tv W il it 0,,,, 9 )! I I 0 '9 9 I 0

12 , I, B N SICrr i Christiania have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Ju s tit sfrbrydelser Stiling ;( CD g0 g ci) d c, k cz rc:$ '';` ÇT P / g0 g,, ci,d c) c::, c t rcs ';' CL ): ct,, c) t cu,, P, ' rz::: 0 c * III,, W zi, bn,+,,, : pp C) C) CL),, ',', e, L ct, :,, 9 rô g t,d,, ct,,, P, 9, ça, PL, PI P P::, * *,,cl, a;, 0 g bl),, ; P CL) rd g CL) cil g tart, bp E ;I,, g,,,,, ''" g g,, rdc'' : ca,s cc, FJ, ' g 'Dv 0 Ct) ç) rt ',, ci),,,,, ',z ;:, c),,, tx",,c ") ;`L,',',,, r 'C a) :r:::, ', ) ci) Oe E :,, ct) C) '" a, i s,,,;i bi,: ),,i Tg "'' t C, i c),,,,,,,,,, Z b c a,,:::,', b,0 a,q,, c) ",, rj) P( ô,, i, ' ' ',,,, : 9, :,,,, `,,, ' ",,,, I, 0 J H 9; O I 9 I 0' 0 9 j itt

13 , B N Tabel III b 0M=t, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder r, $, r, :, r, C) a) a) a)a) a) a) rd : rc e rt Fr: O g 0 g O g g Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædeli,hed Frræderi, Angreb pata Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tvldtægt IBldskam I Bigami, Omgjængelse md Naturen tte, c') Hr c Leiermaalsfrseelse iulvligt Samlevnet I Frførelse g Rufferi kandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrd brand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn I "ELI 9 0 a) Fi, (h), a) cdcl) ctci) cc ci) ct ï )ra c c C) in C) C0 9,wwi w Ti yt CI N cn c c '''wer w,, I D rd CI re : rd '0 r, 'a ;,PT t( ;Iif ç i ' W W W 9 II 99 II 0 0 I, I I

14 SIG'' i Agershuus Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Jultitsfrbrydelser CD rd g PI,:, a),, 0 0 k c rd i r:/ C) :,: a),, 0 0 cc, r P ;I CD ;, Ct a) : ô 'CẔ 0 t a) 0 rp:t ō rcg () in ;,,,)rcj w),,, " 0,,s',0 (C p CD CD Pi CD I,w 0 =, <, t; T,, T,:,, g, 0 a) rd h 0 0 CO '' i CI = bp 0,, )a s, e ItctTI c, p, ct Z r<:) CZ Q cd ;,, Cb B N CD '' a/ g tc : 0 ci, bt, r,, 0 0 ::$ ' bn Stilling CD Cl) C; a/ C) 0 (,) r,:j Q,, Ei, a) v),,,cz H ct W, b ; 9 rd i:, ct,, W, '''' W,t W ct W a; rd r ce '' a Cn 'f cp c, CD a) g,, w Isq,v v b() CD Z r, Si rg Is, c) Pc) (,) rd,, t, E, P rn () Ot a) til c m ; g w,,,,, a),, a ia),, N m,h% 0,),, rcs,,,, W W ;,I b c, P a) E w fl',,,,,, 0, I,,,, 9 I I I I I i ill l 9!

15 B N Tabel III CQ V:BI ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret r Alder 0 () Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Deumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed, Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam Bigami OmgjEengelse md Naturen Hr Leiermaalsfrseelse t'd ci) c;i, I t Ulvligt Samlevnet Frfrelse g Rufferi Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulövlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse e Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 0 il 0 0 \ 0 ( " A

16 B N SIGT i smaalenenes Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser 900 g ;:, a) cd E 0 0 tr) CC:) rlg r () at' rd g 0 ;,, a) ''IM C::) C) c t, fd ;,: () cl) rt g) d,, ba P 0 P " rd g rd 0,Ç ;' tz : b Z rd, :: rz x,, a) g i:: 0 a) ;, CL) i ' '' 'S g : ; CI), CL) we : rt :,,,,,,, a:', rg rt b ct, '' rd''' c9 h,w a),, s, ti,, bard cd ;, cd Z ' rt cl) ; `" d '0 c, ;T,, ;, a), w g s, Q rt g ci) ) iti) ^ g : r g g rt g" te, = stilling c) c!)a> 0 a) (9 Q),, rd, (L)CI) cr,,c csn E'' c', x cur,w bk ; g rt ci) g 'r c, g: e,, u = biy,, P, P, P:, P, p, P, p, P,, PL,,, Pi W l' W t ' ''W ') W W '," W I a> : Z0 d,, Isk ri Cf c),, ci Cl) ' g rl'i 'D Ia' ri ; h,,, rci,sk ci) P s C) rd rd 0 V) ;' ; ;, ô (h) bj a) ; cl) CI) ;s ztjj±t 0,, : tk,,,, w a) rz:j '' g ct ;, a),i tk m, g, 0 "± w cf), '' it ' ' t! I I I 0! I H I I 9I :: (?, ' ā) ;, r to P ;' a) cd r w

17 0 0 ;; B N Tabel Ill d CYNTMIR ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder a ' E LCJ! kt, CO : Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Scedelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V *** Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd 0 cd Drab ' Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse ( Vldtægt Bldskam F0,,, si Bigami 0) )0mjcengelse t md Naturen 0,f, IT r bi) i n,, CO ) Leiermaalsfrseelse 9 a I Ulvligt Sarlevnet 9 Frfrelse g Rufferi tandre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri 9 0 Røveri I, Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrd brand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser I li d l 0 Justitssager g de derunder Tiltalte i dl ; 0 Tilsammen af begge Kjøn J I 9 I I 0

18 B N SIGT i He d e ma rk en s Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser bd P : laq O O CTI ) O g! cf l;` c O ) I P O be }Nei i K, P, I P,, i ii r 9 I 9 9 i 0 f `, f f 0 j ff f 9f f f f f

19 , N, Tabel III e CYNTMIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder, ;,, s ; Q)a) a) a) a) a) râs' rzi rt rcl rzl rzi rt g a a a a,g ;a,: a a,: a c,, c, `) "à) E < LI g : E 'à, f 0 GO GO C) 0 ''' IO 0 0 C)0 C,, C't CNt C\C CO cyd,di ed Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majesteetsfrbrydelse ni V Frbrydelsé md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse ( Mrd j Drab czfstermrd, Barnefødsel i Dlsmaal, frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam Bigami il TI') Otngicengelse md Naturen Hr, Leiermaalsfrseelse h i I Ulvli gt Samlevnet i Frfrelse g Rufferi (Andre 'Asa gtig hedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden IldspaasEettelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven André Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn Ti ÇT, Pi, 9,, i 9, a

20 ,,, SIGT Christians Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser: kr) P rt r, c: c:, c L,d r B N '9 Stilling a) c ;', i cl) c) c,) CI, i : rri rt C), =i, *", () rt ;, ' bf) z z t c) i cx, ;, z Z g, c),,,, R, ), E,,,;,, ;:,,,, x c) i I cl),:," E c) rt tc tit,p,,,: () 0),,:,, 0, T, c, ',g, ;,, #,, a),r,,,,,,,,,,rr, c) I `,"?`,, e),, :,, tx w Cg c' 'et rt P,,;,,,, P,, ''''', Prt p,, W 0 '''a < 0 t p, p,,,; c), bf) P, ;,, it:, P, K,,' ;, ',,,,, rt cp,z r! W P,, P, 'ti, be g ' :: r ') 0 P, P,, ',t ci, t Cl) t,, ', rt p T, g c, r rt bt g Ct PÉ '''' P, c ci),, rzt g ct ct P PÉ P ', be rt cd ct,, ;, rṭ r' c' ct ' (:, ;,, : P', ''' P P:, ;,',:i,, pc:,,' ' r ḡ ;', ;a, ',, bt c PÉLÉ ',,,, r,,,,,, :, 'L,":, ' F,F, rd,,,, ',:,!, ', '?, bc ; c `'," P:, ' g C,),F,, e,t ca crj P, ', ',,,,,, ;,, tt,; : / T,, i P ';', 'el, ' ri!; ;,,c, ;:,,,,,, ci),, P,,,:, '!' g D c,), bf,", p, ' ''',, ',, ;, :, `',, 0 y, Q) P P,,',' P gi :: i, ;,, E,, ;:, ;, ', ',c,,,,,, r' :, ',,,, ',,,, ',, :,, li!, ),, ' Ti,, 9H i q, ; ( I I I I I 9 9 I

21 0 B N Tabel III f OVEIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder, Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse rd Pc' Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse ivld tægt I Bldskam I Bigami :0mgjængelse md Naturen ttl c) Hr O fteiermaalsfrseelse cg I Ûlvligt Samlevnet Frfrese g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri R iveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri sg anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 9 0 I : lt i i 9 i 0 9 I 0 I

22 B N SIGT i Busk eruds Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser tjd 0 ct) h 9 C) CD CD, = C) ; rc' rrj ct P r ri,( I 9 9i 9 L i 0 I ll 0 0 I 9

23 Tabel III g, N O'NM, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder ( H F )ṟydese nied Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler rn V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse IMrd z )Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam cf) Bigami Otrigjængelse md Naturen Hr la () Leiermaalsfrseelse ctl Ulvligt Samlevnet v rfrelse g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsniedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde, Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn k( H 9 li r= 0 9,,, h i 0

24 B N SIGT i Jarlsberg g La u rv g s Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling c) rci * c) c),: cu c!, c; 0 c, te,,,t 0 0I 0g rd trd c»,:,),;, g,, E 0 c" a' te al g te c Í 0 z c,,, cp c; F" cp c '') rt,,,,,,, c) al c,, rt 0 ;,' ;, c) '' t,i, = : c c) g,,,,,,0 : C) ; 0 s () 'i', = FI CL) c ; be ' e #' bd r, g ( :I il rz :I C C 0 C 0 0 r"c /,,' S ' p,, r g cd ^ Z ;,, ct,,', c) z,) rt rt tio a), g ; csr, :, r, C) ' g 'J 0 't =,t g g Et bd ";+ aj g ri, D '" ;r, ::), ' it) a,, CC cl, c 0,',z a) 'R,,:",= rz:: J ;, R r LT, :,, '' '' f, CZ CZ P Cl) ' "; bp CZ P ''' rt () 'C' ' cf) tf g," g,a 9 tz (,),) cf ', :;:: > rt p '` ' H ;:T P: 0 'CI Ct 0 HI C :( 9 e,,,,, N, ċ) ''' ri,,0 Cli 0,: a; E CZ r Pi,, Ri,,,,,?, '''' '' ' I < r?", '' M ',e,, "' '''',,' ' ' I, < ', in 'A W 'A W ' P,,,,, I, i 9,, 0,! 9! 9 }

25 Tabel III h B N I ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder ;+ : 0 rt c,) z be, ce C/) e a> R < c0 g c0 cl lcd c ÇT PL, PL, Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Efterf;jrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd 0Drab c ifstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fster! t frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænk else (Vldtægt c) Bldskam 'Bigami ) I; I Orngjuengelse md Naturen Hr,Leiermaalsfrseelse lulvligt Samlevnet I Frfrelse g Rufferi (Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk * Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde ' Mrd brand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 0 0 9i { 9 {

26 B N SIGT i Br at sb ergs Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser c:) 0 ; b0 cit b PT `CcO ' ;,,, = C, cf ; CL,` r, It C, t C bl!, P=L c0 ; ;, f; r ra, : 9 0 i cs H 9

27 It N Tabel III ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Al szte r ; CC C, :S Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse ill V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning f ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler tn V MQneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, i Mrd j Drab 9c i Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fster frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse (Vldtægt IBldskam I Bigami t:0mgjeengelse md liaturen Mr z,leiermaalsfrseelse cr l Ulvligt Samlevnet frrfrelse g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasuettelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds»I Mishandling af Dyr ij Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Saartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn re RLI 0;, I 9

28 R N,, SIOrE i Nedenms Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Ja s tit sfrbrydelser Stilling a) bn bn fr bd f CL) r r, C) cd cd g c; c; ; bl ;, b c) bd r I " c ;E P:, ( P, c * ',' () g L C ;= ', I, il ; 0 9 * 9, i i 9 ; I, 0! 0 i ''

29 Tabel III k ^ B N 0VMR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder r, $, Qa) a) a) a) a) c rt : : rci rt rt a,, e, r"s ;, a a a '' a,e),: a,: g,:( a : a: a cu mci) ct a) ', g ti E ''''E ' ;' g c', ''''l al, vi C) e) c) a CN C) Nit' )0 C)C) C) c,,0 CO Jr, ;"' rci : r±t' Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelihed Frræderi, Angreb a'a Staten Maestwtsfrbr Clelse In V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, fmrd 'Drab,eFstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tvldtægt IBIdskam 0 cn b I 0mgjængelse md Naturen " Hr i t z ILeiermaalsfrseelse lulvligt Samlevnet IFrfrelse g Rufferi Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn ke Ti it : il 0 9 li I I :0 j il

30 Pri B N L 9 SIGT Lister g Mandals Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling z CL) ter g w C) s rd ; z Tf, cn E;iD L)) r g, '' e rszl (, CL) ' be g Kel ; f=i ca ' tu rti I cf) fs0 il I I I I "I I if I I 0 ( I 9 I I I

31 0 B N Tabel III OVM ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder cc C) r ( ) () cc cc cn ei) ifd Cd Sc:, GO C) Cq C, ON C'D "? ccc ccc brbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse in V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler in V Meneed Udbredelse at Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab as Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse (Vldtægt ; I Bldsk am c,i ibigami 0mgjængelse md Naturen Hr CL) U Leiermaalsfrseelse l Ulvligt Samlevnet IFrfrelse g Rufferi Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn e 0 Ti I tc, I 0

32 B N SICYr i Christianssand have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling,Q tn r tj Æ g rzt r Ct + C) c f rt ci ci ;=9 P, zi P z P P, P, ii z r P, P, P, ;" P,, z I ;:, rc, ;:z?,, r,,,, r" ' g0, ii g g, p,;: g,,,, ',,,,,, t,, a 0,,,,,,, I I [ I

33 ' B N I Tabel HI In CYSTMII, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder CC, Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V l' Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, Mrd )Drab P cd pg 0 ics ; Fstermrd, Barnefdsel i Dlgsmaal, Fster, frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt ;ci, I Bldskam ''crl /Bigami t; Omgjeengelse md Naturen i, Hr ID I),Leiermaalsfrseelse lulvligt Samlevnet Frførelse g Rufferi I Andre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri, Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde M rdbrand Anden IldspaasEettelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn k il I 0 9 9, 0 0} 0', ) I 0 I 9 I

34 ,,,, SIGT Stavanger Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfibrydelser B N Stilling r, "C Cr, : ) rt C CL) Fry' tip P,,,:, P, P, P, I P, Wi, p,, P, p, p,,, : p,,, P,,, r,::, ir p*,,, ri, ;;ti ':, + :, +,t ±,,c, :', Pi V, 'e,' ' t : ' ' c: ';',,Cii P,,, pli p:, ;:, rt, : P '; ' ',C,,C% P,,r:s PI, t, I,,, ''', ',,,,, I,,,r! I 9 0, ' ii A,, i, II,,, i,,, i ' i,,,, i I " H I it 0 H 90 0 I I I

35 B N Tabel III n CYVMR ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder C; ) ) r Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjørelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd idrab I Fstermrd, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fsterfrdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tvldtægt I Bldskam Bigami Omgjængelse md Naturen Hr Leiermaalsfrseelse IUlvligt Samlevnet I Frførelse g Rufferi (Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gas Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn :; P 9 0 I I

36 B N, SIGT i Sndre Bergenhuus Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling r Q) i, cc; rz:i QQ FT Q) ' ) bd FE,' cl?) ;,, g * C) fc, rf, c ; (,, 0 k; 9 ai li 0 t It

37 B N Tabel III CYNTM ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd "t; Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse tvldtægt IBldskam ibigami Omgjængelse md Naturen ri) Hr D cp c)leiermaalsfrseelse lulvligt Samlevnet '' I Frførelse g Rufferi kandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 9 P, P P a) a, a) a) rc: icl : : ec `') g g g g g a a a ''' a a g ; (T) ;ci g ; a g ca a) $), ca g, iti, 9 a), ' 'm < ) ` C u" u, c c:,,0 ie c::,cz, c' ri Ti,,i CI cz f:nt c, CO CO 'ti,, rd r r''' ' ; E rd "d % T', r', a P, ;,( Pm(,,k II I 9 J I 0

38 ,,,,, I B N L SIG9 i Bergen have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling ; bd r C) C) $ cz,, CL) Ct) rt) 0 ;, ) H cc CC CC Fz ec;' cc tid e), h " ',,,,,,,,,,,, :,,,,,, 9 9, Gi,,,,, 0,,,,,, I I I I I 0 ij I 0 I

39 Tabel III p B N CYVMR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder Frbrydelse nied Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning ffentlige Dcu menter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd ; C) z Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam I ;,j 0mgjærigelse md Naturen,,),( ) Hr l) t ILeiermaalsfrseelse I Ulvligt Samlevnet Frfrelse g Rufferi Andre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g an den Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug at hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Om bud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre' Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn H J, I II PL, )Ne, ( KA

40 B N 9 SIGT i Nrdre Bergenhuus Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling CC ' W W, ',`'f,, I W I, P:, ', `: v,,,, w ia si,::,,,t ;' ;:', P,,,,,,,A i :,, 9 9 0,, II i 9 I I 9j I I 9,,

41 0 B N Tabel III q 0"\TMIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i haret c f ;, Alder ;, ;, C) C) <, C), C), rt rt rzi rt r id rt ; ; 0 ; ; rg 0 rt g ;:l ;; ;,: ;, ;,: a ;:, O, Ejl ',i cc a),,, a) ct a) ct ', ct gi al ; ;, cg,:', E C in if)go C> 0 n, C) 0 c=,0 (:::',,, ',I v C C,,C, C C cd c0 g,t' '', ed, Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler ra V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd z ca Drab Fstermrd, Barnefdsel i Dlgsmaal, r'= Fster frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt Bldskam, Bigami cl) Omgjuengelse md Naturen Hr ),Leiermaalsfrseelse lulvligt Samlevnet I Frførelse g Rufferi tandre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrd brand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn ' 9 a 9 9 r,,, rd rd rd ', I,,,, r ), ; P=( ÇTÇTi r;,,,, pl,,,,, ij 9 9 J 9 0 I f 9 9 iii i

42 ;, SIGT i Rem s da s Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Just i t sfibrydelser B N Stilling ;; () CL) D ; bp? C), J E, a)) g b cz Cf) tl rt CI) g t'l aj F' C, :, cr f F C), ) ṫr 09, 9,,!,, I H j 9,, 0i 9i, I 0 " i i

43 B N, I Tabel III r CYNTMIR, ver de Persners Aider g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Aider ;; s,, ;, ; C)a, a, a) c, a) a:, rtu t rt : r g g g g g g Z t :> P' f, g g, g,,:a;; 'et ;:, g a) ;IR,: a) a) ct ct a) ( a:, ct ;" '',/ ', e' < '' < cg c, ìcit'd a) cc C) c, Öv 0 0 ()0 9, r TI CI C,I 'qc, CO CC ti tti L, rt: ;r:i Ft, ;'' rd Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fsterfrdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse ivldtægt i Bldskarn Bigami ) OtngjEengelse md Naturen Hr I Leiermaalsfrseelse,c l Ulvligt Samlevnet Frførelse g Rufferi (Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse ai Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser it t! i:::, i,,,,,, P; W,', W W W, W ' " il Justitssager g de derunder Tiltalte 0 j 0' 9 Tilsammen af begge Kjem 0 I I

44 B N SIGT i Sndre Thrndhj ems Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser Stilling a) fr E g, g", r t g li i 9 j I 9, 0

45 i ' B N Tabel III s CYNTM, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder C) rz:s g, E cl) 0 tc; cc C,r In: 00 ci C is'j ", C't ' v C VD Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestwtsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab cd Fstermrd, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed den ; Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse ivldtægt Bldskam,=) I Bigami () Orngjængelse md Naturen a) ezt ci) Hr ead Q) I Leiermaalsf rseelse lulvligt Samlevnet IFrførelse g Rufferi Undre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse I Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn ' li ' I c 9 9; 9? i 0 0 i 9 I ill I

46 SIGT i Thr ndhj em have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser B N Stilling rtv P,Ç r e",, Ti 0 I, j 9 I I ioj 9 I I 9

47 Tabel III t B N ONTMIR, ver de Persliers Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret Alder c ) rd g cl) ccs CC cr: ' ÇT s Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge saint almeenfarlig Frgiftelse Mrd : Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse (Vldtægt IBldskam Bigami tii0mgejængelse md Naturen `) Hr, Leiermaalsfrseelse ct I Ulvligt Samlevnet IFrfrelse g Rufferi tandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds ' Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse! Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn, 0 9, ii i 0 0 ' lll 9i ' 9 : J J, I

48 B N SIGT i Nrdre Thrndhjems Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser F J Stilling bt, C bo ca CC ;, P P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P,, P P, ;E,, PI pl, Z I,,t,,, W ;:i p, 0 K,, W Z P, k, ' 0,, 0! 9, II I I! IJ9Jf j I 9 i

49 B N Tabel III u CYNTMR ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i Aaret,e in GO,,, i ","' rt rz:: ;+ ;,, ;, c ) c a) rt ri,, rd rg Z n n n n a) g ;: ct a) ; ct : g ;: e' ) t"' ni 00,, C, C) C) C", c\,ìcc) c (, c*0,t, C it' r":"l 't ;,,,, Alder s c n g : c,t c) c) i LCD :,, P ;, Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse rn V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler rn V * Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse, ct )Drab IFstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Vldtægt i Bldskarn Bigami t, I I0mgjeengelse md Naturen Pf Tr 'r) 0) ileiermaalsfrseelse Ulvligt Sandevnet Frførelse g Rufferi kandre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri ' Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrd brand Anden Ildspaasættelse Ieskadigelse af Eiendm eller Gd; Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn I 99 0i ij r 0 0 J 9 9 I 9 Ti Ti

50 SIGTr Nrdlands Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Just i t sfrbrydelser B N 9 Stilling : () D cz C:: a) pr 9, Q ; () CID OL bl c) C), r OL, C;) P pli, w (, pi,, r P 9 il 9, J, 9 I 0 Il 9 j 0 9iIfli

51 0 N Tabel III, v ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder ect g ;, C) ct Æ C:i C,t C\ ) cl) Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestcetsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Den menter, Mynter, Pengesedler w V M(need Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd c:) Drab )Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fster I frdrivelse g Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse i Vldtægt 0 Bldskam, Bigami Omgjærigelse md Naturen CLJ U ' IF' I Leiermaalsfrseelse `,Z l Ulvligt Samlevnet Frfrelse g Rufferi (Andre Lsatighedsfrseelser ; Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig 9 i Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller dde esi Mrdbrand Anden Ildspaasaettelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse li Frbrydelse i Ombud eller Bestilling IFrbrydelse md Saartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte,, 0 Tilsammen af begge Kjem j 0

52 I + R N SIGT F inmark ens Amt have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Jus tit sfrbrydelser Stilling CD r C) be ct bd ;c:f) be G be CIL') cc C rei, 0, H re, re; H $ ', b (,, re, re, re, ref i il ' il Ti Id I ( t 0( ; ; H i 0 J iij j 9

53 Tabel III x B N CYNTMIR, ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frrwderi, Angreb paa Staten, MajestcetsfrbryClelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler m V Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd ; Drab g Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse évldtægt IBldskam I Biami b t: 0mgjengelse md Naturen ) Q) Hr ci) Leierin aals f rs eels e lulvligt Samlevnet ht I Frførelse g Rufferi Andre Lsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde ' Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsfrelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Søfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 9 i0 0 ' f F , 0 99 j99 J I

54 R CD tf) P }: tr ri re+ ke 9 9 ' 9 li ? 0 9 ii GI, Gi 0 0 IJ , 000, 0 I 9 I I I I I 90 0

55 Tabel III y B N CYVM ver de Persners Alder g Stilling, der ved civile g cmbinerede Retter i karet Alder E bi TL Frbrydelse med Hensyn til Religin eller Sædelighed Frræderi, Angreb paa Staten, Majestætsfrbrydelse m V Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dcumenter, Mynter, Pengesedler Lit V, Meneed Udbredelse af Pest eller anden almindelig smitsm Syge samt almeenfarlig Frgiftelse Mrd Drab Fstermrd, Barnefødsel i Dlgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Deelagtighed deri Frnærmelse paa Legeme eller Helbred Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse (Vldtægt IBIdskam Bigami 'Omgjængelse md Naturen Hr Leiermaalsfrseelse Ulvligt Samlevnet [Frførelse g Rufferi Andre Løsagtighedsfrseelser Tyveri g Tyvsmedvideri Røveri Ulvlig Omgang med Hittegds Bedrageri g anden Svig Falsk Urigtig Frklaring fr Retten Ulvlig Brug af hvad Andre eie eller besidde Mrdbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendm eller Gds Mishandling af Dyr Frbrydelse i Embedsførelse Frbrydelse i Ombud eller Bestilling Frbrydelse md Sfartslven Andre Frbrydelser Justitssager g de derunder Tiltalte Tilsammen af begge Kjøn 9,, a ' i 9 9, 0' i 9 f 0 0j 9 0 ; 99 0

56 B N SIGr Rigets Landdistricter have været tiltalte fr de frskjellige Arter af Justitsfrbrydelser stilling c) ;, : si) a") CZ H ' : ce, c 0 ',, ',, ', '' r', *,' H,' I i,,,i 0,,'' ',i k?,' p'' '', ' '' i,l,,'i rk, ' ;,,' t:,,:', '',, I, 0, u , , ,L, 0,i!

57 B N Tabel IV sm viser fr hvr mange Tiltaltes Vedkmmende de i Aaret behandlede (i samme Aar eller tidligere anlagte) Behandling tilligemed Ud Tiltalte Straffaeldte Frifundne md Omkstninger Amterne g Stiftsstæderne ved Sager anlagte før Tilsammen Justits sager ved Sag:er anlagte i Justitssager Plitisager Justitssager Plitisager Plitisager Justitssager Plitisager Tilsammen Justitssager Plitisager Tilsammen Christiania Agershuus Amt Smaalenenes Amt Hedemarkens Amt Christians Amt Buskeruds Amt Jarlsberg g Laurvigs Amt Bratsberg Amt Nedenæs Amt Lister g Mandais Amt Christianssand Stavanger Amt Sndre Bergenhuus Amt Bergen Nrdre Bergenhuus Amt Rmsdals Amt Sndre Thrndhjems Amt Thrndhjem Nrdre Thrndhjems Amt Nrdlands Amt Finmarkens Amt 99 0 n ; ') ) e) ) ) ) Tilsammen i 0 0 ) Det bemærkes, at trende Persner, der ere pførte sm Tiltalte fr Justitsfrseelse g sm have været tiltalte :baade fr Ju ) tvende sv,, g ) een sv

58 B N, SIGT Justits g ffentlige Plitisager i bemeldte Aar ere sluttede g fr hvrmange de ved Aarets Udgang stde under sigt ver Sagernes Udfald Aldeles frifundne Justitssager Tilsammen Sagerne hævede eller afviste fr Tilsammen Plitisager Plitisager i Justitssager Tiltalte fr Ju i stits Plitisager sager Sagerne usluttede fr Tiltalte i Plitisager Plitisager Tilsammeu Af de Persner, hvis Sager ere afgjrte, have været arresterede arresterede i Maaneder fra Dage indg derver!til Maaneder Plit ', sager i Justitssager Justitssager Justitssager i Justitssager stitssager Plitisager arresterede under Dage paa fri Fd i i Ju i Pliti stits Pll i sager sager sager ' 0 I ii O stitsfrseelse g Plitifrseelse, alene ere fældte fr Sidstnævnte

59 Tabel V C:YNTMIR, sm viser fr hvilke Justitsfrbrydelser de i Aaret cp ca ;, t p Za 0 c,) g g g, T't, g r, t, O) rd 0 rd ci) ;, ',,g cp rd bp 0 ; ti, r 0, '' g> c) `,;J/ 'r 0 c p cl ),%' a) :) w 0,, d,,,' L'0; ;+ 'F, grz' r, a) a,) : ;t r P 0 Christiania Agershuus Amt Smaalenenes Amt Hedemarkens Amt Christians Amt Buskeruds Amt Jarlsberg g Laurvigs Amt Bratsberg Amt Nedenms Amt Lister g Mandais Amt Christianssand Stavanger Amt Sndre Bergenhuus Amt Bergen Nrdre Bergenhuus Amt Rmsdals Amt Sndre Thrndhjems Amt Thrndhjem Nrdre Thrndhjems Amt Nrdlands Amt Finmarkens Amt i 9 9 ii 0 Tilsammen Det samlede Antal af begge Kjøn 0

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. N., CRIMINALSTATISTISK TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KOIV'GLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF JANUAR 8. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHØSTD. 8. B. N.. Tabel I. CYNTMIt ver de

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon !! "#$% &!$"' ())*+()),-./ 0"! Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, Oplevelsesøkonomi,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb. Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb!" # #%&'#( )%#* +,(+,(- / 0'" #&- 1 (0* )/'' +," 2#'" 3- )04 5 ' 6#- #)( )!7 88 (,2,4 9':;"* /(,(00 "1 #,#

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

"$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'

$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*' ! "$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9@*' ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. /

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT 2009/10 48. REGNSKABSÅR

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT 2009/10 48. REGNSKABSÅR Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Frederikshavn@bdo.dk Rimmensalle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na...

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na... Side 1 af 54 Side 2 af 54 " # $ % &' )) * +' &, * - + Side 3 af 54 " #$.. / 0$1++2/01 '0/1 $.. ++2. #3 4 /40 /1 4 5 6.7.. 587 5.. -4/ /3 / 4 4 /4. / 7 44 -/ '++2/9+)/ 4 %/ &+:; 6 +)/ / / */ Side 4 af 54

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere