Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?"

Transkript

1 TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har.

2 Det var vigtigt for os at få en partner ind, der forstod vores forretning, og som kunne levere en dynamisk og skalerbar løsning, der fulgte med udviklingen på nye markeder og forretningsområder. Kravene til løsningen har ændret sig konstant, og her har d60 forstået at følge med og levere en løsning, der fungerer optimalt til lige netop vores forretningsbehov. Torben Nordal Clausen CEO, Danske Commodities Systemet Global Update er en afgørende og vigtig del af vores forretningsmodel, som fordrer fleksibilitet og kundetilpassede løsninger. d60 har i udviklingen og den løbende drift været en troværdig og beredt samarbejdspartner, som i alle faser har givet den nødvendige kompetence og support, der er central ved valg af ekstern leverandør. Kundecitater Torben Kampp Madsen Financial Manager, Global Risk Management I både stort og småt har vi oplevet d60 som en professionel samarbejdspartner. Konsulenterne har været meget dygtige til at opfange detaljer, og fra projektledelse, tilgang til samarbejde, løsninger og prioriteringer til generel kommunikation, samt feedback på møder og initiativer har d60 været meget professionelle. d60 har leveret løsninger til handelsvirksomheder siden 2007 Natasha Vdovenko DLG Risk Management

3 Optimér værdikæden Moderne it-løsninger tilbyder mange muligheder for at understøtte virksomheders værdikæder. I dette tema har vi valgt at fokusere på de fordele, man kan opnå ved at udnytte muligheder for realtidselementer. Dealcapturing Activity Værdikæden i trading Trading-virksomheder ligner de fleste andre virksomheder i opbygningen med front, middle og back office. Her er de repræsenteret ved hhv. Trading, Risk og Finance. På tværs af disse afdelinger er der forskellige behov for et flow af data. I handelsvirksomheder gælder det generelt, at traderne indtaster handler, de indtastede data flyder videre til Risk-afdelingen, som vurderer om virksomhedens eksponering er acceptabel, og til Finance, som gennemfører handlerne. Contract management Invoicing Confirmation Flow Clearing

4 Operationel realtidsdata Dealcapturingsystemet er der, hvor traderne indtaster handlerne. Det er afgørende, at de informationer, man trækker på i resten af virksomheden, optræder korrekt. Dealcapturing handler derfor om at indfange alle handler i en struktureret form, således at data om alle virksomhedens handler kan anvendes både operationelt og til rapportering. Et dealcapturingsystem vil have til formål at sikre datakvaliteten. Der findes mange systemer, som kan håndtere disse funktioner. Realtidselementer kommer først ind, idet man aktivt vil anvende den indsamlede data til fx at styrke Trading-afdelingens beslutningskompetencer. Hvis en trader fx forhandler med en modpart om at foretage en handel med det samme, skal vedkommende være klædt på til at foretage den bedst mulige handel. En realtidsløsning kan her samle information fra interne kilder som dealcapturingsystemet og Contract Management-systemet, samt indhente data fra eksterne kilder, såsom Reuters, Bloomberg og børser. For traderen i forhandlingssituationen betyder det, at vedkommende har al data omkring modparten til rådighed. Traderne ved dermed med det samme, hvilken kunde de står overfor; er det en kunde, der betaler sine regninger, hvor god en kunde er det, hvor meget må man handle med den givne kunde (og hvor meget har man handlet for så vidt) hvad er betalingsbetingelserne i rammeaftalen mv. Dette kan også med fordel kombineres med et realtidsbillede af priser og andre eksterne forhold fra hele verden i samme brugerflade. Her kan man for eksempel berige data med forretningslogik og vurderinger og dermed også stille automatiske prisanalyser til rådighed, baseret på kurser og forhold lige nu. Rapportering med realtidsdata Rapportering er vigtig for enhver virksomhed for at få et helhedsbillede af forretningen. Intervallet for rapporterne kan adskille sig meget. Nogle rapporter er nødvendige at køre dagligt, andre blot en gang om måneden. I trading-branchen kan der være et behov for realtidsrapporter. Profit-loss-rapporter er rigtigt gode til få et billede af, hvordan virksomhedens tradere performer. Hvad man køber og sælger til, og hvor meget man tjener på de enkelte handler, er vigtig information. Profit-loss-rapporter er rigtigt gode til at give status på succesgraden af virksomhedens handler, men de er ikke gode til at forudsige fremtiden. Manglende udsyn betyder manglende overblik og kortere planlægningshorisont. Her giver en cashflow-rapport et bredere billede af virksomhedens risikoeksponering. Mange virksomheder fastlægger øvre og nedre grænser for risikovilligheden. For lav eksponering kan betyde for få eller konservative handler for høj kan omvendt udgøre en trussel for hele virksomheden.

5 Rapportering Cash Flow Profit Loss Eksponering Positioner Hjælpesystemer Kontrakthåndtering Markedsdata Risikostying Beholdningsstyring Leverandør Når der handles hurtigt, ændres risikoeksponering tilsvarende hurtigt. Det kan kræve en hurtig opbremsning af trading-aktiviteten, hvis centrale parametre pludselig ændrer sig drastisk. Realtidsgenerering af cashflow-rapporter kan her være vigtige. De kan inddrage handler i samme øjeblik, de indgås, og inddrage automatiske prisanalyser med kursopdateringer, samt information fra Contract Management-systemet om betalingsfrister og fra Finance om større udgiftsposter på vej. Kort sagt betyder det, at virksomheden er gearet til at skrue op og ned for aktiviteterne som en reaktion på et realtidsbillede. Værdikæde Virksomhed 4: Faktura 3: Kontrol 2: Ordre 1: Tilbud Kunde

6 Systemer og rapportering En typisk udfordring for tradingbranchen er evnen til at kunne handle hurtigt og korrekt. Grunden til at disse krav er særligt vigtige inden for Trading hænger sammen med hele værdigrundlaget, som handler om at købe og sælge på de rigtige tidspunkter og tage sig betalt for at løbe en kalkuleret risiko. Værdikæden er typisk opdelt i de tre (eller flere) hovedfunktioner: Indkøb/Salg (Trading), Risikostyring (Risk) og finans (Finance). Opdelingen sikrer dedikeret fokus på at foretage den bedste handel med en acceptabel risiko og opretholde et vedvarende og sundt cashflow. Realtid Trading er en kompleks disciplin med mange betydende faktorer. Der er dog nogle generelle faktorer, der altid gælder ved en god handel, og det er timing og risiko. Timing handler om at handle til den rigtige pris, og det betyder ofte at handle på det helt rigtige tidspunkt. I et volatilt marked stiller det store krav til de it-systemer, traderen er afhængig af til at foretage selve handlen i, og som skal understøtte beslutningen om at handle. Informationer om priser, udbud, kapacitet osv. skal være så opdaterede som muligt og ofte i noget, der minder om realtid. Risk-afdelingen skal have overblikket over de indgåede handler og deraf vurdere den samlede risiko. De skal løbende kunne følge med i nye handler, sammenholde det med aktive aftaler/leverancer, foretage en risikoanalyse, beregne nye guidelines/ grænseværdier for traderne og ikke mindst kommunikere dem til trading. Alt sammen processer, der stiller krav til automatisering og bearbejdning af data i realtid.

7 Fleksibilitet Ud over at kunne handle effektivt på et velinformeret grundlag er det vigtigt at kunne agere hurtigt i et omskifteligt marked. Nye forretningsmuligheder og markeder kan opstå pludseligt ud fra politiske beslutninger, naturkatastrofer og andre eksterne omvæltninger. I nogle brancher kan det være afgørende at kunne gribe disse nye muligheder, når de opstår, og have en værdikæde, der er smidig nok til at håndtere dem effektivt. Igen må det ikke være systemerne, der sætter begrænsningerne for forretningen, men derimod understøtter en hurtig time-to-market proces. Kravet om realtid og fleksibilitet er nogle af de udfordringer, der er mest kendetegnende for systemudvikling og rapportering til trading-virksomheder. Det er et centralt succeskriterie, at systemerne kan udveksle data hurtigt og effektivt på tværs af forretningsfunktioner og tilsvarende understøtter den tværgående kommunikation. Traditionelt set sker udtræk og behandling af data (ETL proces) fra rækken af kildesystemer til det centrale data warehouse via skemalagte batch jobs. Det vil sige, at med jævne mellemrum starter et job, der opretter en forbindelse til kildesystemerne,kopierer data over på f.eks. en Microsoft SQL Server, hvorefter data renses, samkøres og påføres eventuel forretningslogik. Endeligt loades data over i et rapporteringslag, hvor slutbrugerne har adgang til rapporter og analyser. Denne proces er en blanding af en skemalagt opgave (ETL) og en forespørgsel fra slutbrugeren (f.eks. at opdatere en pivottabel i Excel eller trække en ny rapport). En Business Intelligence (BI) løsning baseret på denne model er god til at håndtere store datamængder, lave komplekse transformationer og danne grundlag for ad hoc udtræk på både aggregeret og detaljeret niveau. Rigtig realtime BI er dog en udfordring. Nye krav til teknikken Ud over behovene for realtidsintegration og rapportering er der mange funktioner, der stadig har behov for adgang til historiske data på et detaljeret niveau for yderligere analyse og årsagsforklaring. Der er også mange typer af data, hvor realtid enten ikke giver mening eller ikke bidrager med en forretningsmæssig værdi. Dette mix af brugere, behov og data giver nogle særlige udfordringer for teknikken og arkitekturen bag denne type løsninger.

8 Software i realtid I Software Development (SD) arbejdes der i mange tilfælde med data på en anden måde. Det er mere en her og nu situation, hvor det er de data, en bruger arbejder med i det aktive skærmbillede, der er i fokus. Datamængderne er typisk mindre og i en meget konkret kontekst, og så er data mellem moduler og andre systemer ofte forbundet med en handling et event (f.eks. at brugere trykker på GEM). Denne handling og afgrænsede datamængde gør, at applikationer helt naturligt kan arbejde i realtid, og at aktuelle nøgletal (f.eks. samlet salg i dag) kan opdateres, så snart brugeren har foretaget en handling (f.eks. registreret et nyt salg). Den måde SD arbejder med data er dog ikke så hensigtsmæssig, når det drejer sig om komplekse samkøringer af større mængder data fra mange kilder og efterfølgende ad hoc rapportering. Generelt er behovet for realtidsintegration- og rapporteringsløsninger stigende, men trading-branchen skiller sig ud ved, at forretningsværdien ved realtidsadgang til data og informationer ofte er meget stor. Disse udfordringer gør, at hybridløsninger, hvor man kombinerer datahåndtering og lagring fra BI (f.eks. baseret på SQL Server) med eventbaseret opdateringer, ofte er de bedste.

9 Trading på web og i sky Nye webstandarder giver nye muligheder for at optimere forretningsgange. Dette er ikke mindst sandt i brancher, hvor tilgængelighed, hastighed og stabilitet er afgørende faktorer. Når et team skal arbejde sammen om at lave den helt rigtige løsning, er der brug for frihed til at træffe beslutninger og et godt fælles billede af, hvorfor nogle valg er bedre end andre på det konkrete projekt. Der kan være specifikke behov i den enkelte virksomhed, som designet skal passe til, men grundlæggende har ethvert forretningsområde nogle generelle behov, der er vigtigere end andre. Tilgængelighed og til rådighed Et overordnet forretningsområde, vi beskæftiger os rigtigt meget med, er trading, og selv inden for dette område er der store forskelle kunderne imellem, hvilket gør prioriteringen af funktionalitet vigtig. Det er eksempelvis en ret forskellig proces at handle med henholdsvis el eller korn i forhold til alt fra handelsfrekvens til hvilken risiko, der er forbundet med handlerne. Selvom virksomheders forretningsprocesser og dermed prioriteringer derfor er meget forskellige, er der dog ofte to kriterier, der stilles høje krav til på tværs af handelsvarer: accessibility og availability. Accessibility handler om fysisk tilgængelighed, altså hvorfra løsningen kan anvendes, og om den også kan køre på en computer, tablet eller telefon. Availability oversættes ofte til det samme på dansk, men betyder snarere til rådighed. Det handler om, hvorvidt servicen svarer, og dermed hvordan den håndterer mange brugere

10 Trading på web og i sky og stor belastning. Det går ofte rigtigt stærkt inden for trading, så derfor er begge dele afgørende, så traderne kan agere hurtigt og ikke skal begrænses af at skulle sidde ved en bestemt computer eller opleve, at en service ikke svarer. Webapplikationer i skyen Behovene for accessibility og availability har ikke altid været nemme at opfylde. I forhold til disse to behov er det derfor interessant, at det i stadig stigende grad bliver muligt at lave komplette webbaserede applikationer, der kan hostes i skyen. Traditionelle applikationer stiller krav til styresystemer og opdateringer, der skal foretages for hver enkelt installation. Disse problematikker forsvinder med webapplikationer i skyen, så der er meget frihed og accessibility at vinde, samtidig med at en række problemstillinger i udviklingsprocessen forsvinder. Muligheden for at hoste i skyen gør det på samme måde væsentligt lettere at garantere availability, eftersom serverplads skaleres i takt med efterspørgslen og således aldrig vil gå ud over performance. Samtidig er det hurtigere at komme i gang, og man sparer arbejdet med selv at vedligeholde et kørende miljø.

11 Nye webstandarder Under den store paraply, der kaldes HTML5, kommer der webstandarder, som gør det muligt at arbejde offline og lave langt mere avancerede brugergrænseflader, end man tidligere har kunne på web. Det giver mulighed for at tænke meget mere komplicerede arbejdsprocesser ind i langt mere tilgængelige brugerflader. Når vi taler om tilgængelighed og tilrådighed, er det også samtidig vigtigt at tale om datatilgængelighed og muligheden for at have det nyeste data til rådighed hele tiden, uden at det kræver manuelle handlinger. Her kan webapplikationer i dag tilføje nye dimensioner. Et vigtigt skridt med HTML5 er nemlig forskellige muligheder for at have forbindelse til serveren og modtage opdateringer i realtid. Inden for trading er positioner og handler virksomhedens omdrejningspunkt, så adgang til disse data er kritiske for at træffe de rigtige beslutninger. Jo mere direkte adgang der er til nøgletal, jo bedre mulighed er der for at fokusere på det værdiskabende arbejde. Disse muligheder for at gøre data hurtigt tilgængeligt når som helst og hvor som helst gør det tilet rigtigt interessant tidspunkt at arbejde med forretningsapplikationer på web på. Mulighederne er mange I d60 har vi implementeret en række løsninger, der viser operationelle data og grafer, men det er stadig et område, hvor vi sammen med vores kunder løbende får nye ideer til, hvordan vi kan optimere deres forretning og give dem mulighed for at handle hurtigere end deres konkurrenter. Mulighederne i forhold til at skabe friere rammer til at arbejde og samarbejde er ikke til at overse. Realtidsopdatering handler i høj grad om at få bedst mulig indsigt i forretningen, men det er også et værktøj til at kommunikere og udarbejde løsningsforslag i fællesskab, selvom man ikke sidder på samme fysiske lokation. Mulighederne tilfredsstiller på en gang de gamle behov for accessibility og availability, samtidig med at man udnytter muligheder for at arbejde og samarbejde - smartere. Verden er flyttet på nettet og over på mobile enheder, så nu er det tid til at forretningen og vores arbejdsmetoder kommer med.

12 Trading og messaging Når man laver software til virksomheder, hvor tradere afgiver bud på børser og laver handler, så er tid et af de vigtigste temaer! Det er altafgørende, at man kan nå at handle til en given kurs, og for virksomheder, som ønsker at handle på volatile markeder, stiller det ofte store krav til den software, de benytter. Integrerede løsninger Disse krav vil ofte inkludere evnen til at reagere på begivenheder i realtid samt evnen til at integrere oplysninger fra mange forskellige systemer og præsentere disse oplysninger på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Software er igennem historien blevet integreret på mange forskellige måder via filoverførsel, delte databaser og diverse remote procedure call-protokoller, men den model, der bedst understøtter kravet om realtid og integration, er messaging. Messaging Messaging er i sin mest simple form evnen til at pakke information om en begivenhed, et event, ned i en lille klump data, som kan distribueres mellem systemer. Et eksempel kunne være eventet NyHandelOprettet. Dette event vil formentlig indeholde information, om hvem der er handlet med, mængder, kurser mm. hvad der nu er relevant at repræsentere i det domæne, man handler inden for. Hver eneste gang man i handelssystemet opretter en handel, vil der blive distribueret sådan en lille klump data, og på den måde bliver oplysningerne gjort tilgængelige for andre systemer. Denne abstrakte kommunikationsform skal naturligvis realiseres på en måde, som er interoperabel både mellem systemer internt i virksomheder, men også gerne med eksterne systemer samt stabil og tilgængelig, for med denne model er events lige så vigtige som data i databasen! Det var formentlig den erkendelse, der fik JPMorgan Chase til i 2003 at påbegynde arbejdet på Advanced Message Queueing Protocol, måske bedre kendt som AMQP, som er den standardiserede messaging-model, der benyttes i populære brokers som RabbitMQ og Apache Qpid, samt i en del af Microsofts Azure Service Bus. Message queues Men messaging kræver ikke en broker faktisk kan der være store fordele i at lave messaging uden et centralt knudepunkt, som kan ende med at være flaskehals i hele virksomheden. Den grundlæggende byggesten i messaging er message queues altså et sted, hvor applikationer kan aflevere beskeder,

13 som andre applikationer kan tage ud og der er Windows-platformen ganske interessant, da den siden Windows 2000 har haft Microsoft Message Queue, MSMQ, indbygget. Uanset hvilken kø-mekanisme man vælger at basere sin messaging på, så mener jeg, at det er vigtigt, at man benytter en fornuftig programmeringsmodel ovenpå, f.eks. i form af et messaging library, der udstiller de underliggende køer med en abstraktion, der passer godt til det programmeringssprog man benytter. Det giver både lav friktion, når der skal udvikles features, samt fleksibilitet i forhold til at kunne teste kode i isolation, portere kode til andre miljøer mm. I denne forbindelse kan abstraktionen service bus inddrages, og et eksempel fra C# kan f.eks. tage sig således ud (i handelsapplikationen): bus.publish(new NyHandelOprettet { Vol = 23, Price = 55 }); for at publicere en besked og gøre den tilgængelig for andre applikationer, og (i alle andre interesserede applikationer): bus.subscribe<nyhandeloprettet>(); kombineret med en message handler class HåndterNyeHandler : IHandleMessages<NyHandelOprettet> { public void Handle(NyHandelOprettet message) REBUS // her kan man håndtere beskeden } } { for at abonnere på og håndtere beskeder af denne type.som det fremgår af ovenstående kan det være ganske nemt som programmør at benytte sig af messaging, når blot der er passende byggeklodser til rådighed. En anden indlysende fordel ved at benytte et passende messaging library, er, at man på den måde undgår at koble sig direkte til den underliggende transportmekanisme, hvilket kan gøre det nemt at flytte en eller flere komponenter ud i skyen. Forretningskoden kan nemlig ofte forblive den samme, uanset om beskederne transporteres via MSMQ, RabbitMQ eller Azure Service Bus, hvilket medfører at man kan holde alle døre åbne mht. sammensætningen af en eventuel hybrid cloud-løsning. Hvis man er interesseret i at komme i gang med messaging på.net-platformen, så kan vi anbefale et kig på Rebus, som er en simpel service bus baseret på samme model som den udbredte NServiceBus. Rebus har alle de nævnte egenskaber, og den er nem at komme i gang med og så er den ganske gratis at benytte :)

14 Handelsplatform der understøtter hele værdikæden Vi har udviklet en handelsplatform, der understøtter processer i transaktionstunge virksomheder. Den er fleksibel, kan tilpasses virksomheders nuværende setup og udgøres af en række moduler, som efter behov kan understøtte eksisterende systemer. Den samlede platform gør det muligt at sikre fuld understøttelse af handelsaktiviteter gennem hele værdikæden. Understøt, supplér og udvikl dit nuværende setup Vi læner os op af virksomhedens eksisterende it-miljø og fokuserer på, at de enkelte forretningsprocesser i en virksomhed understøttes af den optimale It-løsning, hvad enten dette er et standardsystem, vores modul eller en skræddersyet løsning. Det helt essentielle er, at systemer integrerer med hinanden, så virksomheden har de rette værktøjer til rådighed.

15 Position Overview Cash Flow Profit/Loss Storage Prices Customer Profile Administration Log out Moduler $ Total in mio. $ Position Overview 14 Largest Products in MT Soy Wheat Palm oil Fish meal Citrus Largest Customers in MT Customer v 3500 Customer w 2200 Customer x 2100 Customer y 1850 Total Cashflow Next Week Next 2 weeks Next month Next quarter Customer z 900

16 Aarhus Søren Frichs Vej 34 A 8230 Åbyhøj København Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Tlf

Distribuerede systemer og messaging med Rebus. AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013

Distribuerede systemer og messaging med Rebus. AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013 Distribuerede systemer og messaging med Rebus AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013 Mogens Heller Grabe mhg@d60.dk http://mookid.dk/oncode @mookid8000 Hvad? Hvad er dit problem? Mød Rebus

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Claus Ritter, stabschef CIO Slagelse Kommune cpr@slagelse.dk www.slagelse.dk 8. maj 2014 ITD Slagelse Kommune Strategi

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

er ingen gåde... 29. august 2012 @ ANUG Mogens Heller Grabe

er ingen gåde... 29. august 2012 @ ANUG Mogens Heller Grabe er ingen gåde... 29. august 2012 @ ANUG Mogens Heller Grabe Agenda! Hvad er dit problem?! Hvordan kan det løses?! Rebus!!! Slides!!+ snak!!+ kode! Mogens Heller Grabe!!!! mhg@d60.dk! @mookid8000! http://mookid.dk/oncode!

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere