Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?"

Transkript

1 TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har.

2 Det var vigtigt for os at få en partner ind, der forstod vores forretning, og som kunne levere en dynamisk og skalerbar løsning, der fulgte med udviklingen på nye markeder og forretningsområder. Kravene til løsningen har ændret sig konstant, og her har d60 forstået at følge med og levere en løsning, der fungerer optimalt til lige netop vores forretningsbehov. Torben Nordal Clausen CEO, Danske Commodities Systemet Global Update er en afgørende og vigtig del af vores forretningsmodel, som fordrer fleksibilitet og kundetilpassede løsninger. d60 har i udviklingen og den løbende drift været en troværdig og beredt samarbejdspartner, som i alle faser har givet den nødvendige kompetence og support, der er central ved valg af ekstern leverandør. Kundecitater Torben Kampp Madsen Financial Manager, Global Risk Management I både stort og småt har vi oplevet d60 som en professionel samarbejdspartner. Konsulenterne har været meget dygtige til at opfange detaljer, og fra projektledelse, tilgang til samarbejde, løsninger og prioriteringer til generel kommunikation, samt feedback på møder og initiativer har d60 været meget professionelle. d60 har leveret løsninger til handelsvirksomheder siden 2007 Natasha Vdovenko DLG Risk Management

3 Optimér værdikæden Moderne it-løsninger tilbyder mange muligheder for at understøtte virksomheders værdikæder. I dette tema har vi valgt at fokusere på de fordele, man kan opnå ved at udnytte muligheder for realtidselementer. Dealcapturing Activity Værdikæden i trading Trading-virksomheder ligner de fleste andre virksomheder i opbygningen med front, middle og back office. Her er de repræsenteret ved hhv. Trading, Risk og Finance. På tværs af disse afdelinger er der forskellige behov for et flow af data. I handelsvirksomheder gælder det generelt, at traderne indtaster handler, de indtastede data flyder videre til Risk-afdelingen, som vurderer om virksomhedens eksponering er acceptabel, og til Finance, som gennemfører handlerne. Contract management Invoicing Confirmation Flow Clearing

4 Operationel realtidsdata Dealcapturingsystemet er der, hvor traderne indtaster handlerne. Det er afgørende, at de informationer, man trækker på i resten af virksomheden, optræder korrekt. Dealcapturing handler derfor om at indfange alle handler i en struktureret form, således at data om alle virksomhedens handler kan anvendes både operationelt og til rapportering. Et dealcapturingsystem vil have til formål at sikre datakvaliteten. Der findes mange systemer, som kan håndtere disse funktioner. Realtidselementer kommer først ind, idet man aktivt vil anvende den indsamlede data til fx at styrke Trading-afdelingens beslutningskompetencer. Hvis en trader fx forhandler med en modpart om at foretage en handel med det samme, skal vedkommende være klædt på til at foretage den bedst mulige handel. En realtidsløsning kan her samle information fra interne kilder som dealcapturingsystemet og Contract Management-systemet, samt indhente data fra eksterne kilder, såsom Reuters, Bloomberg og børser. For traderen i forhandlingssituationen betyder det, at vedkommende har al data omkring modparten til rådighed. Traderne ved dermed med det samme, hvilken kunde de står overfor; er det en kunde, der betaler sine regninger, hvor god en kunde er det, hvor meget må man handle med den givne kunde (og hvor meget har man handlet for så vidt) hvad er betalingsbetingelserne i rammeaftalen mv. Dette kan også med fordel kombineres med et realtidsbillede af priser og andre eksterne forhold fra hele verden i samme brugerflade. Her kan man for eksempel berige data med forretningslogik og vurderinger og dermed også stille automatiske prisanalyser til rådighed, baseret på kurser og forhold lige nu. Rapportering med realtidsdata Rapportering er vigtig for enhver virksomhed for at få et helhedsbillede af forretningen. Intervallet for rapporterne kan adskille sig meget. Nogle rapporter er nødvendige at køre dagligt, andre blot en gang om måneden. I trading-branchen kan der være et behov for realtidsrapporter. Profit-loss-rapporter er rigtigt gode til få et billede af, hvordan virksomhedens tradere performer. Hvad man køber og sælger til, og hvor meget man tjener på de enkelte handler, er vigtig information. Profit-loss-rapporter er rigtigt gode til at give status på succesgraden af virksomhedens handler, men de er ikke gode til at forudsige fremtiden. Manglende udsyn betyder manglende overblik og kortere planlægningshorisont. Her giver en cashflow-rapport et bredere billede af virksomhedens risikoeksponering. Mange virksomheder fastlægger øvre og nedre grænser for risikovilligheden. For lav eksponering kan betyde for få eller konservative handler for høj kan omvendt udgøre en trussel for hele virksomheden.

5 Rapportering Cash Flow Profit Loss Eksponering Positioner Hjælpesystemer Kontrakthåndtering Markedsdata Risikostying Beholdningsstyring Leverandør Når der handles hurtigt, ændres risikoeksponering tilsvarende hurtigt. Det kan kræve en hurtig opbremsning af trading-aktiviteten, hvis centrale parametre pludselig ændrer sig drastisk. Realtidsgenerering af cashflow-rapporter kan her være vigtige. De kan inddrage handler i samme øjeblik, de indgås, og inddrage automatiske prisanalyser med kursopdateringer, samt information fra Contract Management-systemet om betalingsfrister og fra Finance om større udgiftsposter på vej. Kort sagt betyder det, at virksomheden er gearet til at skrue op og ned for aktiviteterne som en reaktion på et realtidsbillede. Værdikæde Virksomhed 4: Faktura 3: Kontrol 2: Ordre 1: Tilbud Kunde

6 Systemer og rapportering En typisk udfordring for tradingbranchen er evnen til at kunne handle hurtigt og korrekt. Grunden til at disse krav er særligt vigtige inden for Trading hænger sammen med hele værdigrundlaget, som handler om at købe og sælge på de rigtige tidspunkter og tage sig betalt for at løbe en kalkuleret risiko. Værdikæden er typisk opdelt i de tre (eller flere) hovedfunktioner: Indkøb/Salg (Trading), Risikostyring (Risk) og finans (Finance). Opdelingen sikrer dedikeret fokus på at foretage den bedste handel med en acceptabel risiko og opretholde et vedvarende og sundt cashflow. Realtid Trading er en kompleks disciplin med mange betydende faktorer. Der er dog nogle generelle faktorer, der altid gælder ved en god handel, og det er timing og risiko. Timing handler om at handle til den rigtige pris, og det betyder ofte at handle på det helt rigtige tidspunkt. I et volatilt marked stiller det store krav til de it-systemer, traderen er afhængig af til at foretage selve handlen i, og som skal understøtte beslutningen om at handle. Informationer om priser, udbud, kapacitet osv. skal være så opdaterede som muligt og ofte i noget, der minder om realtid. Risk-afdelingen skal have overblikket over de indgåede handler og deraf vurdere den samlede risiko. De skal løbende kunne følge med i nye handler, sammenholde det med aktive aftaler/leverancer, foretage en risikoanalyse, beregne nye guidelines/ grænseværdier for traderne og ikke mindst kommunikere dem til trading. Alt sammen processer, der stiller krav til automatisering og bearbejdning af data i realtid.

7 Fleksibilitet Ud over at kunne handle effektivt på et velinformeret grundlag er det vigtigt at kunne agere hurtigt i et omskifteligt marked. Nye forretningsmuligheder og markeder kan opstå pludseligt ud fra politiske beslutninger, naturkatastrofer og andre eksterne omvæltninger. I nogle brancher kan det være afgørende at kunne gribe disse nye muligheder, når de opstår, og have en værdikæde, der er smidig nok til at håndtere dem effektivt. Igen må det ikke være systemerne, der sætter begrænsningerne for forretningen, men derimod understøtter en hurtig time-to-market proces. Kravet om realtid og fleksibilitet er nogle af de udfordringer, der er mest kendetegnende for systemudvikling og rapportering til trading-virksomheder. Det er et centralt succeskriterie, at systemerne kan udveksle data hurtigt og effektivt på tværs af forretningsfunktioner og tilsvarende understøtter den tværgående kommunikation. Traditionelt set sker udtræk og behandling af data (ETL proces) fra rækken af kildesystemer til det centrale data warehouse via skemalagte batch jobs. Det vil sige, at med jævne mellemrum starter et job, der opretter en forbindelse til kildesystemerne,kopierer data over på f.eks. en Microsoft SQL Server, hvorefter data renses, samkøres og påføres eventuel forretningslogik. Endeligt loades data over i et rapporteringslag, hvor slutbrugerne har adgang til rapporter og analyser. Denne proces er en blanding af en skemalagt opgave (ETL) og en forespørgsel fra slutbrugeren (f.eks. at opdatere en pivottabel i Excel eller trække en ny rapport). En Business Intelligence (BI) løsning baseret på denne model er god til at håndtere store datamængder, lave komplekse transformationer og danne grundlag for ad hoc udtræk på både aggregeret og detaljeret niveau. Rigtig realtime BI er dog en udfordring. Nye krav til teknikken Ud over behovene for realtidsintegration og rapportering er der mange funktioner, der stadig har behov for adgang til historiske data på et detaljeret niveau for yderligere analyse og årsagsforklaring. Der er også mange typer af data, hvor realtid enten ikke giver mening eller ikke bidrager med en forretningsmæssig værdi. Dette mix af brugere, behov og data giver nogle særlige udfordringer for teknikken og arkitekturen bag denne type løsninger.

8 Software i realtid I Software Development (SD) arbejdes der i mange tilfælde med data på en anden måde. Det er mere en her og nu situation, hvor det er de data, en bruger arbejder med i det aktive skærmbillede, der er i fokus. Datamængderne er typisk mindre og i en meget konkret kontekst, og så er data mellem moduler og andre systemer ofte forbundet med en handling et event (f.eks. at brugere trykker på GEM). Denne handling og afgrænsede datamængde gør, at applikationer helt naturligt kan arbejde i realtid, og at aktuelle nøgletal (f.eks. samlet salg i dag) kan opdateres, så snart brugeren har foretaget en handling (f.eks. registreret et nyt salg). Den måde SD arbejder med data er dog ikke så hensigtsmæssig, når det drejer sig om komplekse samkøringer af større mængder data fra mange kilder og efterfølgende ad hoc rapportering. Generelt er behovet for realtidsintegration- og rapporteringsløsninger stigende, men trading-branchen skiller sig ud ved, at forretningsværdien ved realtidsadgang til data og informationer ofte er meget stor. Disse udfordringer gør, at hybridløsninger, hvor man kombinerer datahåndtering og lagring fra BI (f.eks. baseret på SQL Server) med eventbaseret opdateringer, ofte er de bedste.

9 Trading på web og i sky Nye webstandarder giver nye muligheder for at optimere forretningsgange. Dette er ikke mindst sandt i brancher, hvor tilgængelighed, hastighed og stabilitet er afgørende faktorer. Når et team skal arbejde sammen om at lave den helt rigtige løsning, er der brug for frihed til at træffe beslutninger og et godt fælles billede af, hvorfor nogle valg er bedre end andre på det konkrete projekt. Der kan være specifikke behov i den enkelte virksomhed, som designet skal passe til, men grundlæggende har ethvert forretningsområde nogle generelle behov, der er vigtigere end andre. Tilgængelighed og til rådighed Et overordnet forretningsområde, vi beskæftiger os rigtigt meget med, er trading, og selv inden for dette område er der store forskelle kunderne imellem, hvilket gør prioriteringen af funktionalitet vigtig. Det er eksempelvis en ret forskellig proces at handle med henholdsvis el eller korn i forhold til alt fra handelsfrekvens til hvilken risiko, der er forbundet med handlerne. Selvom virksomheders forretningsprocesser og dermed prioriteringer derfor er meget forskellige, er der dog ofte to kriterier, der stilles høje krav til på tværs af handelsvarer: accessibility og availability. Accessibility handler om fysisk tilgængelighed, altså hvorfra løsningen kan anvendes, og om den også kan køre på en computer, tablet eller telefon. Availability oversættes ofte til det samme på dansk, men betyder snarere til rådighed. Det handler om, hvorvidt servicen svarer, og dermed hvordan den håndterer mange brugere

10 Trading på web og i sky og stor belastning. Det går ofte rigtigt stærkt inden for trading, så derfor er begge dele afgørende, så traderne kan agere hurtigt og ikke skal begrænses af at skulle sidde ved en bestemt computer eller opleve, at en service ikke svarer. Webapplikationer i skyen Behovene for accessibility og availability har ikke altid været nemme at opfylde. I forhold til disse to behov er det derfor interessant, at det i stadig stigende grad bliver muligt at lave komplette webbaserede applikationer, der kan hostes i skyen. Traditionelle applikationer stiller krav til styresystemer og opdateringer, der skal foretages for hver enkelt installation. Disse problematikker forsvinder med webapplikationer i skyen, så der er meget frihed og accessibility at vinde, samtidig med at en række problemstillinger i udviklingsprocessen forsvinder. Muligheden for at hoste i skyen gør det på samme måde væsentligt lettere at garantere availability, eftersom serverplads skaleres i takt med efterspørgslen og således aldrig vil gå ud over performance. Samtidig er det hurtigere at komme i gang, og man sparer arbejdet med selv at vedligeholde et kørende miljø.

11 Nye webstandarder Under den store paraply, der kaldes HTML5, kommer der webstandarder, som gør det muligt at arbejde offline og lave langt mere avancerede brugergrænseflader, end man tidligere har kunne på web. Det giver mulighed for at tænke meget mere komplicerede arbejdsprocesser ind i langt mere tilgængelige brugerflader. Når vi taler om tilgængelighed og tilrådighed, er det også samtidig vigtigt at tale om datatilgængelighed og muligheden for at have det nyeste data til rådighed hele tiden, uden at det kræver manuelle handlinger. Her kan webapplikationer i dag tilføje nye dimensioner. Et vigtigt skridt med HTML5 er nemlig forskellige muligheder for at have forbindelse til serveren og modtage opdateringer i realtid. Inden for trading er positioner og handler virksomhedens omdrejningspunkt, så adgang til disse data er kritiske for at træffe de rigtige beslutninger. Jo mere direkte adgang der er til nøgletal, jo bedre mulighed er der for at fokusere på det værdiskabende arbejde. Disse muligheder for at gøre data hurtigt tilgængeligt når som helst og hvor som helst gør det tilet rigtigt interessant tidspunkt at arbejde med forretningsapplikationer på web på. Mulighederne er mange I d60 har vi implementeret en række løsninger, der viser operationelle data og grafer, men det er stadig et område, hvor vi sammen med vores kunder løbende får nye ideer til, hvordan vi kan optimere deres forretning og give dem mulighed for at handle hurtigere end deres konkurrenter. Mulighederne i forhold til at skabe friere rammer til at arbejde og samarbejde er ikke til at overse. Realtidsopdatering handler i høj grad om at få bedst mulig indsigt i forretningen, men det er også et værktøj til at kommunikere og udarbejde løsningsforslag i fællesskab, selvom man ikke sidder på samme fysiske lokation. Mulighederne tilfredsstiller på en gang de gamle behov for accessibility og availability, samtidig med at man udnytter muligheder for at arbejde og samarbejde - smartere. Verden er flyttet på nettet og over på mobile enheder, så nu er det tid til at forretningen og vores arbejdsmetoder kommer med.

12 Trading og messaging Når man laver software til virksomheder, hvor tradere afgiver bud på børser og laver handler, så er tid et af de vigtigste temaer! Det er altafgørende, at man kan nå at handle til en given kurs, og for virksomheder, som ønsker at handle på volatile markeder, stiller det ofte store krav til den software, de benytter. Integrerede løsninger Disse krav vil ofte inkludere evnen til at reagere på begivenheder i realtid samt evnen til at integrere oplysninger fra mange forskellige systemer og præsentere disse oplysninger på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Software er igennem historien blevet integreret på mange forskellige måder via filoverførsel, delte databaser og diverse remote procedure call-protokoller, men den model, der bedst understøtter kravet om realtid og integration, er messaging. Messaging Messaging er i sin mest simple form evnen til at pakke information om en begivenhed, et event, ned i en lille klump data, som kan distribueres mellem systemer. Et eksempel kunne være eventet NyHandelOprettet. Dette event vil formentlig indeholde information, om hvem der er handlet med, mængder, kurser mm. hvad der nu er relevant at repræsentere i det domæne, man handler inden for. Hver eneste gang man i handelssystemet opretter en handel, vil der blive distribueret sådan en lille klump data, og på den måde bliver oplysningerne gjort tilgængelige for andre systemer. Denne abstrakte kommunikationsform skal naturligvis realiseres på en måde, som er interoperabel både mellem systemer internt i virksomheder, men også gerne med eksterne systemer samt stabil og tilgængelig, for med denne model er events lige så vigtige som data i databasen! Det var formentlig den erkendelse, der fik JPMorgan Chase til i 2003 at påbegynde arbejdet på Advanced Message Queueing Protocol, måske bedre kendt som AMQP, som er den standardiserede messaging-model, der benyttes i populære brokers som RabbitMQ og Apache Qpid, samt i en del af Microsofts Azure Service Bus. Message queues Men messaging kræver ikke en broker faktisk kan der være store fordele i at lave messaging uden et centralt knudepunkt, som kan ende med at være flaskehals i hele virksomheden. Den grundlæggende byggesten i messaging er message queues altså et sted, hvor applikationer kan aflevere beskeder,

13 som andre applikationer kan tage ud og der er Windows-platformen ganske interessant, da den siden Windows 2000 har haft Microsoft Message Queue, MSMQ, indbygget. Uanset hvilken kø-mekanisme man vælger at basere sin messaging på, så mener jeg, at det er vigtigt, at man benytter en fornuftig programmeringsmodel ovenpå, f.eks. i form af et messaging library, der udstiller de underliggende køer med en abstraktion, der passer godt til det programmeringssprog man benytter. Det giver både lav friktion, når der skal udvikles features, samt fleksibilitet i forhold til at kunne teste kode i isolation, portere kode til andre miljøer mm. I denne forbindelse kan abstraktionen service bus inddrages, og et eksempel fra C# kan f.eks. tage sig således ud (i handelsapplikationen): bus.publish(new NyHandelOprettet { Vol = 23, Price = 55 }); for at publicere en besked og gøre den tilgængelig for andre applikationer, og (i alle andre interesserede applikationer): bus.subscribe<nyhandeloprettet>(); kombineret med en message handler class HåndterNyeHandler : IHandleMessages<NyHandelOprettet> { public void Handle(NyHandelOprettet message) REBUS // her kan man håndtere beskeden } } { for at abonnere på og håndtere beskeder af denne type.som det fremgår af ovenstående kan det være ganske nemt som programmør at benytte sig af messaging, når blot der er passende byggeklodser til rådighed. En anden indlysende fordel ved at benytte et passende messaging library, er, at man på den måde undgår at koble sig direkte til den underliggende transportmekanisme, hvilket kan gøre det nemt at flytte en eller flere komponenter ud i skyen. Forretningskoden kan nemlig ofte forblive den samme, uanset om beskederne transporteres via MSMQ, RabbitMQ eller Azure Service Bus, hvilket medfører at man kan holde alle døre åbne mht. sammensætningen af en eventuel hybrid cloud-løsning. Hvis man er interesseret i at komme i gang med messaging på.net-platformen, så kan vi anbefale et kig på Rebus, som er en simpel service bus baseret på samme model som den udbredte NServiceBus. Rebus har alle de nævnte egenskaber, og den er nem at komme i gang med og så er den ganske gratis at benytte :)

14 Handelsplatform der understøtter hele værdikæden Vi har udviklet en handelsplatform, der understøtter processer i transaktionstunge virksomheder. Den er fleksibel, kan tilpasses virksomheders nuværende setup og udgøres af en række moduler, som efter behov kan understøtte eksisterende systemer. Den samlede platform gør det muligt at sikre fuld understøttelse af handelsaktiviteter gennem hele værdikæden. Understøt, supplér og udvikl dit nuværende setup Vi læner os op af virksomhedens eksisterende it-miljø og fokuserer på, at de enkelte forretningsprocesser i en virksomhed understøttes af den optimale It-løsning, hvad enten dette er et standardsystem, vores modul eller en skræddersyet løsning. Det helt essentielle er, at systemer integrerer med hinanden, så virksomheden har de rette værktøjer til rådighed.

15 Position Overview Cash Flow Profit/Loss Storage Prices Customer Profile Administration Log out Moduler $ Total in mio. $ Position Overview 14 Largest Products in MT Soy Wheat Palm oil Fish meal Citrus Largest Customers in MT Customer v 3500 Customer w 2200 Customer x 2100 Customer y 1850 Total Cashflow Next Week Next 2 weeks Next month Next quarter Customer z 900

16 Aarhus Søren Frichs Vej 34 A 8230 Åbyhøj København Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Tlf

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Distribuerede systemer og messaging med Rebus. AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013

Distribuerede systemer og messaging med Rebus. AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013 Distribuerede systemer og messaging med Rebus AANUG Developer Conference 2013 28. september 2013 Mogens Heller Grabe mhg@d60.dk http://mookid.dk/oncode @mookid8000 Hvad? Hvad er dit problem? Mød Rebus

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen!

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! SESAM Energi & Forsyning 27. februar 2013 Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! InfoSuite Dansk konsulent og softwarehus International koncern med +40

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Best practice Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Anne Boilesen, konsulent Jacob Høy Berthelsen, konsulent SAS Institute A/S Best practice Forudsætninger for et godt data

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice.

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Telia CallGuide gør det nemt at prioritere ressourcerne i jeres kontaktcenter i forhold til belastningen. I kan holde kontakten med kunderne via

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

SCADA systemet System 2000 - Version 15

SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 - Version 15 har styrket fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor brancherne vandværker, renseanlæg, fjernvarme samt fødevarer og

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1 EDB-Gruppen Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15 Løsningsbeskrivelse Dato: 15. maj 2008 Copyright 2008 Medianet Innovations Side 2 af 15 Bilag A - produktoversigt A.1 Medianets produkter og

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Gør din virksomhed mobil med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Vi må se det i øjnene: de fleste kunder og medarbejdere er allerede mobile. Ideen om at sidde ved sit skrivebord

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity Dynamics 365 xrm En løsning til Alternative investments og private equity En løsning til pensionskasser og bankers afdelinger for alternative investeringer og private equity. Bygget på Dynamics 365 tidligere

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3 Februar 2014 Radikal Forenkling via Design METODE PIXI Hvorfor Radikal Forenkling via Design 5 metoder til at arbejde systematisk med at analysere din virksomheds produktprogram. start på en forenkling

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere