Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksperter slår alarm over grundvandssænkning"

Transkript

1 23. april årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning af grundvandet, som udgravningerne til minimetroen har medført, varer ved et år endnu, vil det medføre alvorlige skader på ejendommene på Bryggen. Det fremgår af nye undersøgelser, som det anerkendte firma van Deurs Geoteknik har udført for Grundejerforeningen Islands Brygge. Firmaet har foretaget prøvegravninger under seks ejendomme, og undersøgelserne viser, at fem af dem er funderet på lag af organisk materiale (dynd og silt), som vil sætte sig, hvis grundvandet synker til det niveau, som Ørestadsselskabets entreprenør, Comet, selv forventer. Sætninger i disse lag vil medføre revner og skævheder i såvel de bærende vægge som i betonfundamenterne. Van Deurs Geoteknik har med udgangspunkt i en konkret ejendom foretaget en beregning af konsekvenserne, hvis sænkningen som planlagt fortsætter indtil slutningen af 1999, og her når man frem til en sætning på 13 mm. Det lyder måske ikke af meget, men Comet opererer selv med en skadegrænse på 8 mm. Og van Deurs Geoteknik tilføjer, at ved de ejendomme, hvor der mellem jordlagene og betonfundamenterne er udlagt tømmer, som i dag er delvis forrådnet, må der skønnes at opstå sætninger på 25 mm. VIlkår overtrådt Undersøgelsesresultaterne blev før påske sendt til Miljøkontrollen i Københavns Kommune, hvor man netop var i færd med at behandle en ansøgning fra Comet om en forlængelse af den hidtidige oppum pningstilladelse, som udløb den 8. april. I vilkårene for den hidtidige tilladelse, som blev givet i juli 1997, står der bl.a.: - at Comet forud for starten af oppumpningen skulle kortlægge de bygninger, som kunne forventes at blive påvirket, samt deres funderingsforhol d. - at der ikke måtte forekomme sænkninger af grundvandet, som kunne medvirke til sammensynkninger i fundamentbærende jordlag eller iltning af træfundamenter. - at der højest måtte bortledes 30 m3 vand pr. time. at Miljøkontrollen straks skulle underrettes, hvis der opstod en situation med risiko for uacceptable grundvandssænkninger. Comet meddelte dengang Miljøkontrollen, at fundament- og jordbundsforhold ikke var følsomme over for den grundvandssænkning, som kunne komme på tale. Oplysningerne var baseret på en gennemgang af kommunens egne bygningsregistre. Der var derimod ikke foretaget egentlige undersøgelser af de faktiske forhold. Ingeniørfirmaet Cowi, der fungerer som Ørestadsselskabets byggeledelse på metroprojektet, har tilsyn med, at Comets arbejde foregår på en miljørnressigt forsvarlig måde. - Vi må erkende, at undersøgelserne fra van Skal jeg betale et badeværelse selv? Af Klaus Willer, Amager Lejerforening. Lejere i lejelejligheder har ret til at installere et badeværelse i deres lejlighed, hvis de selv betaler. Man behøver ikke at spørge om lov. Det er en ret man har. Og man har mulighed for at få godtgørelse for badeværelset, hvis man flytter. Det er blevet muligt efter en ændring af lejeloven pr. l. juli De nye regler siger, at lejeren skal anmelde overfor udlejeren, hvilke arbejder lejeren vil udføre i lejligheden. Det rigtigste må være, at man sender en grundig beskrivelse af pro- Italienske specialiteter- De ringer, vi bringer Fra kl. 17.GOwll.OO: UDBRINGNING kun kr. 10,- RING Åbllinptider: Mandag-Fredag u.oo-noo Lørdac-&mdac u.oo-n.oo Leifsgade 9 Tlf jektet. Det vil sige, at man medsender tilbud fra håndværkere og bygningstegninger. Send brevet anbefalet, så man har bevis for at man har sendt det. Udlejeren har herefter 6 uger til at gøre indsigelser mod lejerens projekt. Hvis udlejeren ikke har gjort indsigelse efter de 6 uger, kan man gå i gang. Ifølge de nye regler skal lejeren også stå for ansøgning til kommunen om byggetilladelse. Det kan de håndværkere, som man træffer aftale med, sandsynligvis også påtage sig mod betaling. Når arbejdet er udført, kan lejeren få sine dokumenterede udgifter skrevet på lejekontrakten. Dette er med henblik på, at lejeren kan få en del af sine udgifter godtgjort, hvis lejeren flytter i løbet af en periode på 11 år. Lejeren kan kun få godtgørelse for de udgifter, der overstiger kr., og godtgørelsen kan højst være på kr. Efter 2 år nedskrives leje- --Z Gulve fra Alle former for gulvafslibning og -belægning Ounl.øpgade København 8 Tlf Kun uddann«<e fligfolk rens godtgørelse med 10% hvert år, sådan at man ikke får nogen penge, hvis man flytter efter 11 år eller senere. Indlæggelser af badeværelser i lejlighederne på Islands Brygge koster i øjeblikket ca kr. pr. styk. Moderniseringmed badeværelse passer derfor glimrende med reglerne i lejeloven. Beboerforeningen NJAL A har indhentet et lånetileg Statskontrolleret økologisk ØKOLOGISK SLAGTER v/ Allan Bo Amagerbrogade Københa.TI S t:cion 32 S4 Ol 23 Mobil Deurs Geoteknik kommer bag på os, siger Charly F. Larsen fra Cowi. -Det er nyt for os, at funderingen i området er så følsom. Der blev på et tidspunkt rettet henvendelse til Ejendomsselskabet Norden, men her lå man ikke inde med oplysninger om forholdene, så vi havde kun bygningsregisteret at holde os til. Men burde Comet ikke have udført de undersøgelser, som er lavet nu? Det virker da mærkeligt, at grundejerne selv skal bekoste et millionbeløb for at få brugbare oplysninger Fortsættes side 6 bud for at se, hvad det koster at låne kr. i en bank. Det koster omkring 500 kan kan muligvis give banken transport ( dvs. fortrinsret ) i den godtgørelse, man har ret til at få, hvis man flytter, inden lånet er betalt. Bliver man boende, efter at lånet er betalt, har man badeværelset gratis. Om man vil investere kr. i et badeværelse, må man altså afgøre ud fra den "huslejestigning", man kommer til at betale. Til sammenligning skal det oplyses, at Ejendomsselskabet Norden i øjeblikket tager kr. 492 om måneden for et nyinstaleret badeværelse. Denne lejeforhøjelse gælder i al evighed. Har man besluttet sig for at købe et badeværelse selv, bør man finde nogle håndværkere, som man kan have absolut tillid til, at de kan udføre arbejdet perfekt. Det skyldes, at man er ansvarlig overfor udlejeren, hvis håndværkerne ødelægger noget, eller hvis håndværkerne ikke laver badeværelset håndværksmæssigt korrekt. Ejendomsselskabet Norden har selv en udførlig beskrivelse af, hvordan de vil have badeværelser i ejendommene udført og den kan man bede sine håndværkere holde sig til. De helt præcise regler om lejerens ret til at foretage forbedringer og ret til at få godtgørelser findes i lejeloven 62 a. Støt lokalrådet Det er tid for fornyelse af kontingent til Borgerforeningen / lokalrådet! Læserbreve. SIDE2 Beboerhjørnet renoveres Beboerhjørnet har fået penge af anlægsfonden til reparation af lokalerne. Ny skolebestyrelse Interview med den nye formand Ivan Nissen. SIDE3 Blues-festival l Gimle serverer fed blues. Biblioteket på internettet. SIDE4 Valg i Gimle Brugerne af Gimle skal vælge ny styringsgruppe. Bycykel - fycykel! Kendt ballonbo bliver ny formand for Kræftforeningen Tidslerne. SIDES Bryggens huse slårrevner Anlægget af metroen skaber alvorlige problemer på Bryggen. Baggrundsstof. SIDEBOG 7 Fodbold Hekla indvier den nye fodboldbane. Spejderstævne. Kirke-nyt. SIDE B Forårstegn Stemningsrapport fra kolonihaveudsigt. SIDE 10 Børnesiden 3.u's blandede børneside. SIDE 11 Udstillinger og møder BAGSIDEN

2 2 BRYGGEBLADET 23. april 1998 Næste nummer udkommer 7. maj Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: d. 20/5, 4/6, 18/6 Støt dig selv meden20'er Med dette blad følger et giro-kort til Islands Brygges Lokalråd. Ved at bruge det melder du dig ind i Bryggens Borgerforening og støtter det arbejde, Lokalrådet gør for at bedre forholdene på Islands Brygge. Lokalrådet på Islands Brygge har et stort ord at skulle have sagt, når kommunen planlægger skole, trafik og andre væsentlige anlægsarbejder. Derfor er det vigtigt, at medlemsskaren i Borgerforeningen/Lokalrådet er så stor som muligt. Et stort medlemstal giver giver lokalrådets ord ekstra gennemslagskraft i kommunale sager. Det bedste eksempel er Havneparken, der mere og mere ligner en park, som bruggeboerne vil komme til at nyde stor glæde af. Intet andet steds i byen har man ladet de attraktive arealer i havnen blive til beboernes rekreative formål. Bare se lige over vandet, hvor store kontorbygninger skyder op som padehatte. Det er fremtiden alle andre steder i Københavns havn. Men takket været et lokalråds arbejde i mange år, har vi fået en lang strækning langs havnebassinet helt til os selv. Følgende mærkesager er bl.a. disse og næstkommende års arbejde: Trafikken og parkeringen skal reguleres, så Spørgsmål til Lokalrådet Vedr. lokalrådsformand Gertrud Eggers indlæg i BryggeBladet Tak fordi du tænker på den "nænsomme pleje" for bydelens sportsinteresserede både unge som ældre. Tak fordi du ikke ønsker nedlæggelse af de resterende haver i "Faste Batteri". Men det der undrer mig mest er, hvorfor er "spejderhytten" på artillerivej ikke involveret i dette? Man skulle tro, at det er et " fredet" område, men "fremmed" parkering ikke belaster Islands Brygges gader. Området omkring legepladsen i Gunløgsgade skal gøres til en plads uden gennemkørende trafik. Der skal sørges for boldbaner til lokalområdets sportsudøvere og skolen. Når Ny Tøjhus grunden skal ryddes, skal der skaffes en erstatning for medborgerhuset Gimle. Lokalrådet har peget på pladsen med de gule bygninger i Havneparken. Ørestadens økonomiske kaos Ud over den moralske støtte et stort medlemstal giver, har Borgerforeningen/Lokalrådet brug for økonomisk hjælp. Sagen, som Lokalrådet førte mod Ørestaden, har vist sig at blive temmelig dyr, og der skal derfor skaffes et stort beløb til betaling af omkostninger til modstanderen Ørestadsselskabet. Derfor er der også på girokortet en linie til sttt-20 kroner ekstra vil være en god hjælp til at få betalt denne gæld. Forhåbentlig vil rigtig mange benytte det medfølgende girokort, og derved være med til Lokalrådets fortsatte arbejde med at gøre levevilkårene for bryggeboerne bedre. vie spørgsmålet er for hvem? "spejderne eller andrehvem ved? Hvor meget bliver den brugt? 100 mlk bryggeboere vil og kan med deres frivillige arbejdskarart gøre dette sted til et vigtigt samlingspunkt for bydelens fodboldspillere. Et klubhus savnes. Det vil glæde mange, hvis dette er muligt for dig at svare på dette. Med venlig hilsen Jan Sv. Christiansen, Egilsgade 52 Borde og bænke i Havneparken Nu nærmer de lune dage sig, og foråret lokker til udendønliv i Havneparken. For dem der foretrækker bænke fremfor den klamme plæne eller de kolde betonsten, oplyser arkitekterne Annelise Bramsnæs og Poul Jensen at der vil blive opstillet yderligere to bord/bænkesæt på Reykjavik Plads (den med murene) samt to affalds "-tter ved grillen. De to bord/bænkesæt flyttes fra Njals Plads som skal anlægges i løbet af året. På festpladsen omkring Pinen placeres der seks bordlbænkesæt: tre sæt med ut:uigt over boulebanerne og tre med ut:uigt over havnen. Hver gruppe får en grill i passende afstand. Ligesom der opstilles affalds"-tter på pladsen. Hundeposestativer pl~eres med passende mellemrum i alleen. kalle Saga A ca De gode bygninger I 1902 dannede man Christianshavns Oplagspladser A/S og den første boligkarre blev bygget på en stor tom opfyldt grund på hjørnet af Njalsgade/ Artilleri vej/e gi lsgade i Man havde allerede årene før besluttet at bygge gode solide sunde bygninger på Bryggen og havde hyret berømte arkitekter og murermestre som stod for bygningerne. Bygningerne skulle være bedre end de spekulationsejendomme som hurtigt blev bygget år tidligere på Vesterbro/Nørrebr o. Ejendommene på Bryggen blev også bedre bygget og flere fik priser for deres arkitektur og bygningsstil. I dag er mange af ejendommene ca år gamle og skal nu stå for de prøvelser med boringerne under jorden til minimetroen. Godt nok er vores bygninger godt bygget, men der er grænser for hvor meget vores ejendomme kan holde uden at slå revner. Far, mor og børn fylder 50 år I en tid hvor store butikskæder udkonkurrer små specialforretninger, er det lidt af et særsyn at "Model og Hobby" en specialbutik for modelbyggerentusiaster den 24.april kan fejre sit 50 års jubilæum. Og måske er det ikke så sært endda for hobbybutikken er mer end blot en butik. Den er et samlingspunkt for folk i alle aldre, der beskæftiger sig med modelbyggeri. Drenge, der er blevet voksne, kommer stadig i butikken, nu sammen med deres sønner og børnebørn. Her udveksles erfaringer og ideer, og der er altid tid til en hyggelig sludder. "Model og Hobby" så dagens lys en forårsdag i Butikkens første lokale lå i Gunløgsgade 23. Ideen til butikken fik Henry Elmann Pedersen - HEP - og hans kone Ellen sammen med et par højskolekammerater. Butikken var oprindeligt tænkt som en hjælp til mennesker, der var slået ud af krigen, til beskæftigelse for handicappede og sygdomsramte. Men efterkrigstiden bød også på mere fritid og flere og flere fik sig en hobby, så butikken kom hurtigt til at omfatte alle samfundslag. Butikken har i årenes løb skiftet adresse flere gange, og idag ligger den på Frederiksborggade 23. HEP og Ellen er stadig engagerede i "Model og Hobby". Men den daglige tørn i butikken varetages i dag af deres tre børn Sussie, Inger og Leif. De er alle tre, efter at have snuset til andre job og uddannelse, blevet fast inventar i det lille familieforetagende. Og butikken drives af dem videre på samme grundlag og i samme ånd, som dengang for 50 år siden, hvor det hele begyndte. sis

3 23. april 1998 Beboerhjørnet foran stor renovering Foreningen Beboerhjørnet, der står for lokalerne i Leifsgade 7, har siden efteråret været i gang med at planlægge en omfattende renovering. Nu er der taget et stort skridt i den rigtige retning, idet Lokale og Anlægsfonden d. 16. april har givet tilsagn om at støtte med kr. Den planlagte r enovering vil bestå i en nænsom tilbageføring til tidligere tiders udseende, såvel ude som inde, med pudsede vægge, plankegulve osv., alt udført med gode materialer og miljøvenlige teknikker. Det lyder jo enkelt, men da stedet er temmelig nedslidt, anslås projektet i almindelig entreprise til at ville koste op mod kroner! Da ingen af foreningerne råder over beløb af denne størrelse, går turen nu til de lokale håndværkere, som vil blive bedt om at give en hånd med renoveringen. Værdien af disse bidrag vil indgå i budgettet, hvilket også er nødvendigt, da Lokale og Anlægsfondens støtte ikke må udgøre mere end 1/3 af den samlede sum. Derudover håber vi på bidrag fra nogle af stedets brugergrupper samt fra Beboerhjørnets ejer, Norden. Med renoveringen, der planlægges til juni måned, vil vi få et meget attraktivt lokalt samlingspunkt til gavn for alle, både nuværende og fremtidige brugere. Beboerhjørnet er et åbent mødested for Bryggens foreninger og grupperinger, hvor alle kan komme ind, få en kop kaffe og i BRYGGEBLADET øvrigt benytte møderum, fotokopimaskine og EDB. Beboerhjørnet er hjemsted for bl.a. Lokalrådet, Lejerforeningerne og Bryggebladet samt for Bryggens Grønne Guide og Bryggens Genbrugsprojekt. Ny skolebestyrelse i arbejdstøjet Vi har talt med den nye formand for skolebestyrelsen, Ivan Nissen Skolen på Islands Brygge har fået ny skolebestyrelse. Med kun to gengangere i'i Marianne Harder og Bente Zimling-er der tale om en næsten total udskiftning i den syv mand store bestyrelse. Det kom derfor heller ikke som den store overraskelse at bestyrelsen på sit første møde den 6. april fik ny formand: Den tidligere formand Anette Sørensen fik sin afløser i Ivan Nissen der er far til Sarah fra Børnehaveklasse U, og som til daglig er projektleder i Unibank. I første omgang er Ivan Nissen valgt som formand for l år ud af den i alt fire-årlige arbejds periode. Hvad får en travl forældre som dig til at blive formand for skolebestyrelsen? Hvad formandshvervet angår var der til sidst ikke så meget at rafle om. For alle havde travlt med at komme med gode grunde til hvorfor det ikke skulle være dem lige nu. Og så var der mig tilbage. Jeg har ikke noget imod at give den en skalle. Det at være med i en skolebestyrelse som den på Islands Brygge giver mig alletiders mulighed til at følge med i ungernes hverdag. Og lige præcis skolen udgør en utrolig væsentlig del af vores børns dagligdag. Skulle du så ikke være mere sammen med din datter fremfor at gå til kedelige møder? Jo, det kunne man sige. Men jeg har altså ikke noget imod at arbejde med noget der også går en smule længere end lige min egen datters dagligdag. I øvrigt tror jeg slet ikke det bliver kedeligt i den nye skolebestyrelse. Det virker som en meget energisk og entusiastisk kreds af mennesker. Og det ser ud som om at vi i det store og hele har det samme udgangs- Juan Nissen. punkt for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Hvad er dit udgangspunkt? Er det fordi du er utilfreds med skolen du er gået ind i bestyrelsen? Bestemt ikke. Tværtimod. Skolen på Islands Brygge har jo været foregangsmand på mange områder. Længe inden den såkaldt nye folkeskolelov trådte i kraft, var skolen her jo i fuld gang med det der i dag er kernen i folkeskoleloven. Et indholdjeg i øvrigt støtter. For eksempel har skolen prioriteret tværgående projekter og emner og problemstillinger der også rækker ud over hvad der lige står i læsebøgerne. Den proces er efter min mening vigtig at bakke op om. Og jeg tror at forældrenes engagement i skolens dagligdag er en vigtig forudsætning for at folkeskolens intentioner kan realiseres. Tag nu den snak om at børn ikke kan læse og skrive i de tidlige klasser. En påstand der i øvrigt er vildt overdrevne. Jamen det mener jeg da ikke kun er skolens ansvar. Vi forældre skal da stimulere fortællingen og læsningen. Vi skal snakke med vores unger, læse op for dem, lave lektier sammen o. s. v. Forældreengagementet generelt er jo ellers ikke noget at råbe hurra for? Ja, det er rigtigt at valget til skolebestyrelserne på landsplan var lidt af en skuffelse. Der var meget få forældre der stillede op. Og de fleste steder var der slet ikke noget valg til skolebestyrelsen. Men jeg må sige at her på skolen havde vi et rigtig flot opstillingsmøde med næsten 50 frem mødte, og mange der godt ville ind i skolebestyrelsen. Det synes jeg vidner om et stort forældreengagment. Også i en tid hvor vi er pressede på mange områder, og hvor overskuddet ikke altid er tilstede til at være aktiv på hele skolens vegne. Hvad er ellers dine mærkesager for det kommende år? Det er nu ikke fordi jeg har den helt store programerklæring i baglommen. Men noget af det jeg vil arbejde for - og som jeg tror vi sagtens kan gøre bedre er kommunikationen mellem skolen og foræ.ldrekredsen. Et eksempel her for nylig er når klassen får besøg af en repræsentant fra politiet. Hvorfor får vi det først af vide efter besøget? Det ødelægger muligheden for at snakke om det derhjemme inden besøget. Men ellers ser jeg skolebyggeriet og udvidelsen fra 5. til 7. klasse som den helt store opgave. Jeg kan allerede nu se hvor vigtigt det er at vi holder politikerne fast på deres løfter. Det er jo ikke nok at vi får en flot bygning. Inventaret og undervisningsmidlerne skal også på plads. Og de fornødne timer skal sættes af. På vores første skolebestyrelses møde fik vi således den ny timeudmeldingsplan præsenteret. Vikarpuljen er skåret kraftigt ned i forhold til sidste år. Det betyder at vikardækningen bliver meget dårligere end den er i forvejen. Vi har allerede sendt et brev afsted til skoleborgmesteren, hvor vi gør opmærksom på problemet. Så det er vigtigt at være på mærkerne - Hele tiden. En anden vigtig ting - i forbindelse med skoleudbygningen - er plads til idrætsfasciliteter. Jeg synes det er enormt vigtigt at skolen også får nogle rimelige muligheder for at dyrke sport. Og vi kunne sagtens slå flere fluer med et smæk, eftersom Bryggen som lokalområde også mangler idrætsfasciliteter og vi ser ingen forhindringer i at deles om de samme fysiske faciliteter. Og så synes jeg da også at vi allerede nu skal forsøge at være lidt offensive og tage hul på diskussionen om hvordan skolen bliver fuldt udbygget, så vores børn kan blive gående der helt til klasse. Har du ellers nogen ønsker for fremtiden? Det skulle da lige være i den private afdeling. Min familie og jeg er»strandet på Frederiksberg og vil desperat tilbage til Bryggen igen. Vi forlod bydelen for at rejse jorden rundt og har siden forsøgt at komme t ilbage til Bryggen. Hvis vi ikke snart får et andet sted at bo vil vi være tvunget til at tage Sarah ud af skolen - og det vil være noget nær en katastrofe. Ud over at Bryggen er et virkeligt rart kvarter. Og så håber jeg selvfølgelig at skolebestyrelsen får et godt samarbejde de næste fire år. Ud over Ivan Nissen sidder Kirstine Mariager, Lone Christensen, Trille Meyer, Thomas K Jensen og Bente Zimling i den nye skolebestyrelse. tkj En vintergæk, en sommernar en fugl foruden vinger... Kom og se - foråret s pi r er på volden DANSK f!{okost allr Ju!Jr kl. IO J 7 MORGI:.'\I.'v!AIJ hmjaw ~~ JO H BHU:'\Cfltu' '>th borj 1 IH'l'~rnJcJ k/ IO 1-f M IV DAG alle JoHr lj l X! l W \'i har u~nl'> VH;JT,\HRH alk dart' Ofl ljt\(;! :'-J S HI T \IIII 1111\Jti!J Bastionen +LØVI!D C fl l l. o U A l? o H l S l 1\ U H fl ~'l l l.llli" \Jvfll.: ("hn'hdt:,ha'n' \ "uld&.:ath ~U a 1\nhtHh.nnl\ T dt ltm '~ Y'U "14H \nu~ l.. ut" d.st;:t' hl. 10 ~24. hdr &ni DISCOUNT INTERNATIONAL Pakistanske og indiske specialiteter Eksotiske krydderier Samme pris på alle størrelser Faste lave priser på alk dagligvarer Leifsgade 7 tlf/fax IIB Have TV Service Bergthorasgade Soodby ØKOLOGISK SPINAT Bryggens grønne guide, Agenda-gruppen og Bryggebladet ønsker alle et godt forår. Vi har en forårsgave til alle med have eller altankasse: GRATIS FRØ! Klip kuponen ud og hent spinat ( new zealandskel frø og få en dejlig sommerspise. Vi har også opskrifter. Bryggens grønne guide, Beboerhjørnet, Leifsgade 7 3

4 4 BRYGGEBLADET 23. april 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Cafe: tlf Fax: tlf Mandag d. 27/4, kl. 19 Valg '98 til Gim.le's styringsgruppe - alle er velkomne! SØN(])Jl(J cf rta;~ Æ[. 15 1(fassis~9rtatini fri entre Caifin 1(vartetten UDSTILLING Japi Design Judith Leegwater Panduro er maj måneds udstiller. På hverdage fra kl. 18: bagens Menu til 30 kr. -og ellers Den Alternative! & Åbent hver dag kl Søndag SPORT frind KUlTUR kl Blå Mandag i Gimles Cafe mandag d. 4. maj, kl. 21 fri entre Øernes Blues Band -blues i særklasse Der findes to slags mennesker i verden: Dem der har hørt Øernes Blues Band, og dem der ikke har. Der er sikkert nogle få stykker, der ikke har hørt Danmarks hvad "fed" blues angår vel nok bedste bluesband, men det kan der rådes bod på til Girnles traditionelle Blå Mandag i Capenhagen Bluesfestival. Ken Damkier, den knippelgode singleguitarist, er stadig i front. Den "nye" trommeslager, Jesper Bo Nielsen, har i mere end tre år været så stabil at bassisten, Jan Hvitved, har lænet sig op ad rytmerne. Hen over det hele hører man den uovertrufne sanger, Kåre Abraham. Repertoiret er stadig fed blues lige fra Muddy Waters over Robert Johnson til B.B King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan og ZZ Top. Fra kl. 18 kan der købes Blues-menu a 30 kr. Dream City Gimles Cafe lørdag d. 2. mi:jj, kl. 20 -fri entre Fyr en fed og ansæt to tynde/ Dream City er en bluesbaseret rockgruppe bestående af bassist og sanger Peter Ingemann, trommeslager og sanger Bo Jacobsen og guitarist Tømrerclaus. Disse tre fyre danner en "klassisk trio" med rødder i Cream, Jimi Hendrix, Muddy Waters og den bluestradition, der åbnede og forstørrede begrebet blues. Da Dream City var i Gimle i januar sidste år, syrede Cafeen helt ud - glæd jer til gensynet! Find os på nettet Internettet - det store globale informationspunkt og mødested - bliver med rivende hast en større og større del af danskernes hverdag. Og nu kan du også finde dit lokale bibliotek på nettet, hvor vi siden påske har ligget på adressen hovedsiden. Længe har man kunne finde de mest basale oplysninger om Biblioteket Islands Brygge på den fælles hjemmeside for Københavns Kommunes Biblioteker. Men på vores nye selvstændige side har vi fået mulighed for at præsentere alle bibliotekets funktioner og tilbud. Her kan du f.eks. gå ind og se en liste over vores beholdning af videoer, tidsskrifter eller CD-ROM. Du kan læse vores lånereglement, eller du kan se, hvad biblioteksbutikken sælger af legetøj og postkort. Selvfølgelig er der også en nyhedsafdeling, hvor du kan følge med i de sidste nye materialeindkøb, arrangementer og udstillinger. Endelig kan du også finde en liste over litteratur om Islands Brygge. Og i det hele taget er det vores ambition at gøre siden til et informationspunkt om lokalsamfundet. Som fremtidsmål har vi at udarbejde en lokalvejviser over bydelens offentlige liv, og herfra kunne websiden måske udvikle sig til at blive et informationscenter for hele Islands Brygge. For de teknisk interesserede kan oplyses, at siden er lavet med webeditaren HomeSite, hvor man arbejder direkte med htmlkoder. Siden er der kommet mere brugervenlige programmer på markedet, så det vil nok ikke vare så længe, inden siden får et andet grafisk udseende. Al det er imidlertid foreløbig fremtidsmusik, men gå ind på hjemmesiden som den er nu og gå på opdagelse blandt de mange informationer og tilbud. Bogsalget fortsætter. Endnu er der ikke udsolgt og vort salg af kasserede børne-og voksenbøger og tidsskrifter fortsætter næsten l_ uge endnu. Prisen er 10 kr. pr.stk resten af denne uge, men fra mandag den 27. April starter hvad vi kalder vores Islandske bogudsalg. D.v.s. flere bøger for samme pris. Mandag 2 bøger for 10 kr.,tirsdag 3 bøger for 10 kr. onsdag 4 bøger for 10 kr. o.s.v. o.s.v.

5 23.april 1998 Vigtigt valg i Gimle BRYGGEBLADET Valg t il og af Giroles styringsgruppe mandag d. 27. april kl Denne appetitvækker for at fortælle, hvor stor reel indflydelse Gimles brugervalgte styringsgruppe egentlig har - og derfor vigtigheden af, at så mange bryggeboere som muligt kommer til valget og vælger eller bliver valgt til, styringsgruppen. Styringsgruppen har indgået en driftsaftale med KUC, der indeholder styringsgruppens rettigheder m.h.t. at Gimles formål opfyldes: "Gimle er et alsidigt aktivitetscenter for lokalområdets kultur- og foreningsliv. Gimle vil hele tiden være i bevægelse som et engageret og levende sam Jingspunkt. Gimle vil altid være parat til omstillinger og nye initiativer uden at glemme traditionerne og bydelens ældre medborgere. Gimle vil være fleksibelt og have et højt serviceniveau". Andre eksempler på driftsaftalens indhold: "Styringsgruppen udstikker de overordnede retningslinier for Gimle med hensyn til åbningstider, lokaleanvendelse, arrangementer m.v. i overensstemmelse med det vedtagne budget, KUC's vedtægter m.v. Gimles personalegruppe ansættes i samråd med styringsgruppen. Styringsgruppen og bestyreren er ansvarlig for, at det vedtagne budget overholdes, samt at budgetforudsætningerne efterleves". Medlemmer af styringsgruppen vælges for et år ad gangen. Der holdes, undtagen i sommerferien, Alligevel ulovligt at køre bycykel på Islands Brygge Bycykelfonden glemte at t age kommunen i ed Mens repræsentanter for Europas bycykelbyer i weekenden mødtes på Københavns Rådhus for at gøre status og udveksle internationale ideer omkring det nye transportmjddel n hersker der lokal forvirring over hvor der egentlig må køres med Bycykler. Trods løfter om det modsatte risikerer brugerne nemlig at få store bøder hvis de cykler over Langebro. Bycykelfonden kunne ellers i sidste uge med glæde kunne oplyse at grænsen for hvor man må færdes på bycykel i år var udvidet til nu at inkludere Islands Brygge. Byckelfonden kunne ovenikøbet løfte sløret for at man ville sætte cykelstativer op følgende steder: - 1-fjørnet af Njalsgade og Artillerivej - Fakta-butikken på Thorshavnsgade - Kigkurren, - Halfdansgade mod havnen. Folkene bag den glædestrålende meddelelse havde dog glemt at spørge Politiet og Københavns Kommune. Kommunens holdning er stadig venligt men bestemt:.. Bycyklen må kun køre i Indre By. Hvis nogen skulle være i tvivl dækker Indre By området inden for stadsgraven på Christianshavn og ved søerne. Christianshavn hører således med. Men det gør Islands Brygge ikke. Her går grænsen nemlig ved Langebro. Zigzag-kurs I Bycyklens fireårige historie har signalerne overfor Islands Brygge været meget uklare. Det første år var det således o.k. at cykle på Islands Brygge. Det følgende år blev grænsen indskrænket til at gå ved Langebro. I hvert fald hvis man læste det officielle bycykelkort. Men der fremgik det modsatte af de bykort der var opstillet på cykelstativerne. Her var kvarteret aftegnet som et område hvor bycyklen godt måtte færdes, og der var sågar stillet cykelstativer op på bl.a. Njalsgade. De to seneste år har kommunen og bycykelfonden så trukket den berømte streg i sandet-eller rettere sagt i vandet. Grænsen går ved Langebro. I år kunne fonden så afsløre at Bryggen er med. Men det viser sig åbenbart kun at have været et forhandlingsudspil til kommunen. Fra kommunens vejafdeling meddeles det hvis forhandlingsresultatet bliver til bycyklens fordel, vil udvidelsen tidligst ske til næste år. Bøder De nye udmeldinger fra Bycykelfonden betyder med andre ord at der vanker bøder på 1000 kroner hvis du cykler på Islands Brygge. Skulle man finde herreløse bycykler i bydelen, kan man enten aflevere den ved stativet foran apoteket (og på den måde tjene 20 kroner) eller hjælpe bycykelfonden ved at ringe og oplyse hvor cyklen står. Det foregår på telefonnummer: t kj Bryggebo formand for Kræftforeningen Tidslerne Lørdag,_den 18. april valgtes Hele~iis (billedet) til formand for Kræftforening Tidslerne, en alternativ patientforening som har til formål at skabe bedre vilkår for kræftpatienter som søger andre veje end de etablerede behandlinger. Helen Riis afløser Merete Birkelund, som efter 7 år i foreningen - de sidste 4 år som formand - ønskede at trække sig tilbage til de meniges rækker. Foreningen har - ikke mindst i kraft af Merete Birkelunds frygtløse kamp mod de autoritære forhold indenfor kræftbehandling og hendes imponerende indsats for at afdække de fortielser og misinformationer kræftlægerne har gjort og fortsat gør om de gængse behandlingsmetoder og deres resultater - formået at åbne mange kræftpatienters øjne for at det er vigtigt at de ved hvad de går ind til inden de siger ja til en behandling - lægelig såvel som alternativ. I de 7 år foreningen har eksisteret er den vokset fra 12 til i dag ca medlemmer og har 8 lokalforeninger og 36 kontaktpersoner spredt ud over landet. Helen Riis har været med i foreningen i 6 år og siddet i bestyrelsen i de sidste 4 år. Og i øvrigt er Helen Riis med i Bryggebladets redaktion. Vi ønsker Helen god med- og modvind formandsjobbet. månedlige styringsmøder den anden mandag i måneden, hvor styringsgruppen spiser sammen og laver dagsorden til aftenens møde, der fra kl. 19 er åbent for alle. Det har de sidste år desuden været en tradition, at styringsgruppen sammen med bestyrer og en personalerepræsentant holder et endagsseminar, hvor der samles ideer for Gimlelivet og planer lægges for det følgende år. Kom derfor over og deltag i valget. LIDT HAR OGSÅ RET Højesterets dom blev altså en frifindelse af statsministeren, men undervejs fik man sagt nogle vigtige ting i præmisserne. (Tv-avisen) SUND DØMMEKRAFT Dengang var jeg ikke så sikker på, at han ville nå så langt som han nu er kommet, men i dag er jeg slet ikke i tvivl. (Rddmand Lennart Larsson i TV2-nyh derne) KUNNE IKKE HOLDE SIG TIL HAN KOM HJEM Og det næste indslag drejer sig om en klage fra en landmand, der går på en brakmark. (Landbrugsprogram på P l) TV- VIDEO Salg og reparation Udlejning fra 80,- kr. pr. md. mus ikonlæg Ul fest udlejes Larsen Teknik 32 9ll S9 ~ NEJ til Amsterdamtraktaten Fælledparken Øster Alle- bag Idrætsparken kl Konferencier: Gitte Thomsen * Sweethearts Lis Jensen, medlem af Europaparlamentet for *Arne Wiirgler Folkebevægelsen mod EF-Unionen & Benny Holst Thomas Bugge, * L.P. Bluesband Folkebevægelsens Ungdom Lotte Rørtoft Madsen, redaktør Dagbladet A rbej deren Sune Lodal, Rød Ungdom ' ÅBEN ALLE 7 DAGE KR VALGFRI SOL Anbefalere: Dagbladet Arbejderens Venner, DKP/ ML. Fælles Kurs, Rød Ungdom, Københavnerkanalen, DKP Amagerland, Folkets Radio, Onsdagsklubben Anangor: Ked 1. Moj. Griffenfoldi9ode Kbh. '~nu,uls~ ' l..j Isafjordsgade 5."."."."."."."."

6 6 BRYGGEBLADET 23. april 1998 Ingen s r Garant på gu COTE D' AZUR Tæt og lost kvalitet. Stuetæppe lromslillot i 100% polyamid mod on~smudsbeho ndling. Tæppet hor høj ""''""" effekt. Fos i 3 forwr. Bredde co. 400 cm. Normo/pris pr. kvm. 248, G Garant UHrup Tæpper Artillerivej København S Tlf ÅaNINGSOOER ~ -TORSOAG ao FRECM(; I.00I>AG tang BRYGGENS BOWLING CENTER BOWL & SPIS FRA KR. 95,- Spørg efter brochure! Bestilling senest 2 dage før minimum 4 personer. Alle skal vælge samme menu. Gælder fredag kl & lørdag kl Ret til prisændringer forbeholdes Bestilling tlf HUSK... FREDAGSTILBUD BOWliNfJ AD LIBITUM Spil alt det du vil om fredagen kl kr. 80,- pr. person "f,;edag kl : 1/ 21iter fadøl kr. 20,- (gælder indtil29/5) Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax Eksperter slår alarm... Fortsat fra forsiden Men burde Comet iklæ have udført de undersøgelser, som er lavet nu, i ste det for at grundejerne selv skal bekoste et millionbe løb for at få brugbare oplysninger på bordet? - Jo, det kan du have ret i. Men til gengæld får ejerne jo nok tingene undersøgt meget grundigere nu - van Deurs Geoteknik er blandt de bedste i branchen, siger Charly F. Larsen. Miljøkontrollen konstaterer da også nu, at vilkåret om kortlægning af bygninger kun delvis er opfyldt. Men herudover er også vilkåret om, hvor meget vand der måtte pumpes væk, overtrådt, idet der er bortledt hvad der svarer til 50 m3 vand pr. time. Hertil siger Charly F. Larsen: - Comet har rammet spunsvægge ned rundt om byggegruben for at forhindre tilstrømningen af grundvand. Men det har ikke været muligt at få dem så dybt ned, at de afskærer det nederste grundvandsmagasin, og her er tilstrømningen større end forventet. Vi ovez-vejer stadig, hvad forklaringen kan være, men der er altså ikke så meget at gøre ved det her og nu. Ny tilladelse meddelt På grund af de ændrede forudsætninger har Miljøkontrollen - i stedet for blot at forlænge den hidtidige tilladelse - valgt at meddele Comet en ny tilladelse på ændrede vilkår. Den tilladte oppumpning er her sat op til 50 m3 vand pr. time, men samtidig er kravene til kortlægning, løbende overvågning og rapportering skærpet. I forbindelse med Miljøkontrollens behandling af Comets ansøgning er der opstået diskussion om det oprindelige grundvandsniveau, der jo skal bruges som reference, når sænkningens omfang skal opgøres. Niveauet svinger naturligt, bl.a. afhængigt af årstiden, og i den gamle tilladelse stod der, at niveauet for det tilsvarende tidspunkt på året i 1995 skulle anvendes som referenceniveau. Comet skriver imidlertid i sin ansøgning, at "spørgsmålet om referenceniveau er en kompliceret sag, som vi stadig overvejer". Miljøkontrollen har derfor stillet som vilkår for den nye tilladelse, at Comet senest 14 arbejdsdage fra tilladelsens meddelelse fremsætter et forslag til referenceniveau, som skal godkendes af Miljøkontrollen. Tilladelsen, som er gengivet andetsteds i bladet, gælder i 3 måneder og kan inden den 17. maj påklages til Miljøstyrelsen. Grundejerfareningen Islands Brygge har såvidt Bryggebladet erfarer allerede indgivet klage. Erstatningskrav Samtidig har foreningens advokat overfor Københavns Kommune og Ørestadsselskabet varslet krav om erstatning for eventuelle skader på bygninger. Advokaten henviser her særligt til, at grundejerne ikke har modtaget den skriftlige underretning inden arbejdets igangsættelse, som er påkrævet i medfør af byggeloven. Hos Comet, der\som entreprenør har det ~ddelbare ansvar for arbejdets udførelse, tager map' tilsyneladende hele situationen med ophøjet ro. Ifølge Coroet ligger de grundvandssænkninger, som oppumpningen har forårsaget, inden for de naturlige sæsonvariationer. Det faktum, at tømmeret under bygningsfundamenterne allerede er råddent, viser at grundvandsspejlet regelmæssigt står dybere, påpe. ger man og fralægger sig dermed et skadesansvar. Direktør Jørgen Spliid, Comet, er meget ligefrem: - Det kan jo ikke nytte noget, at man kommer her med sine gamle revner og vil have os til at betale gildet, siger han. - Om så vi pumpede 100 m3 i timen, så ville det være fordi vi vidste, at der ikke ville ske noget ved det - og hvis der ville, så gjorde vi det ikke. Vi har fuldstændig tjek på de ting. Problemet er at få andre til at forstå det - der er jo tale om avanceret teknik. Selv inde i Miljøkontrollen har de ikke vores ekspertise - vi er nødt til at tale et helt andet sprog, når vi snakker med de folk, siger Jørgen Spliid. max Bryggens huse slår revner Ligesom andet gammelt har Bryggens år gamle huse tydelige spor af alder. Trods solide materialer og god vedligeholdelsesstandard gennem årene, dukker revner op ved trappestene, altaner, i trapperum og i lofter. Over årene har husene sat sig en smule. Revner i murværk kan bl.a. skyldes at sætningen ikke har været ensartet for hele huset. Omfanget af skader har dog ikke været voldsomt alarmerende, når alder og beliggenhed tages i betragtning. Men nye og overraskende undersøgelsesresultater viser at der meget vel kan være tale om en stakket frist. Undersøgelserne som er udført af van Deurs Geoteknik, er rekvireret af Grundejerforeningen Islands Brygge for at afklare om de igangværende anlægsarbejder til minimetroen udgør en risiko for husene (se forsideartiklen). Bryggen blev i sin tid anlagt på inddæmmet havbund og strand hvorpå der blev fyldt blandet materiale - sand, ler, muld, sten og murbrokker - i et lag på op til et par meter. Og nu viser det sig at husenes fundamenter for det meste hviler direkte på opfyldet - for nogle huses vedkommende dog på et herpå udlagt tømmerlag og i en del tilfælde med dyberestikkende punktfundering. Kun sålænge underlaget står under vand vil det forblive nogenlunde stabilt, da sker der nemlig ikke nogen betydende forrådnelsesproces eller sarnmensynkning i de organiske materialer. For ældre bygninger på områder med et højtliggende grundvandsspejl - som bygningerne på Bryggen og i store dele af det gamle København - er det derfor af vital betydning at.grundvandet ikke - eller kun ganske kortvarigt - sænkes under fundamenternes underkant. Ved mange pælefunderede bygninger i det gamle København har grundvandssænkninger betydet at bygninger truede med at skride sammen p.g.a. at pælene blotlagdes og råd- En revnedannelse i en opgang i Ingolf nede. Omkostningerne ved at grundfæste og reparere disse bygninger har været store. De almindelige årsager til variationer i grundvandsniveauet er dels de naturlige, skiftelide årstider og nedbørsmængder, og dels indvinding af brugsvand. De nye undersøgelsers konstatering af forrådnelse i tømmeret under fundame nterne på Bryggen kunne tyde på at disse faktorer har gjort sig gældende her. Men hertil kommer altså aktuelt en sænkning som følge af metroarbejdet hvor der pumpes grundvand op for at holde udgravningen tør. I to og et halvt år regnet fra sommeren 1997 forventes grundvandspejlet her at stå lavere end sædvanligt. Dette vil ifølge undersøgelsen medføre omfattende skader på husenes bærende konstruktioner.

7 23. april 1998 K øbenhavns Kommune, Miljøkontrollen, meddelte d. 8. april entreprenørkonsortiet Comet tilladelse til fortsat oppumpning af grundvand ved Metrobyggepladsen. Vi bringer her tilladelsens ordlyd: la! lllladelse til oppumpnlng af grundvand ved den nordlige del af Njalsgedeunderførlngen, lalands Brygge P Miljøkontrollen meddeler hermed på baggrund av de foreliggende oplysninger tilladelse til oppumpning af grundvand ved den nordlige del af Njalsgadeunderforingen i medfør at 26 i Vandforsyningsloven (lov nr. 29 af 8. juni 1978 med alle senere ændringer). lllladelsen meddeles på følgende vilkår: Generelle vilkår: 1. Grundvandsoppumpningen må ikke give anledninger til skader på bygninger ener miljø. 2. Grundvandsoppumpningen må ikke give anledning til forrin gelser for vandindvinding i de områder, der udgør oplandet for Tårnby vandindvinding. 3. Grundvandsoppumpningen må ikke give anledning til en uacceptabel spredning af forurening i undergrunden eller til en begrænsning af effektlviteten af igangværende afværgepumpninger. Registrering af bestiende forhold 4. Inden 7 arbejdsdage fra meddelelse af tilladelsen. skal ansøgeren redegøre for den aktuelle Udbredelse al grundvandssækningen i det primære magasin. 5. l løbet af 14 arbejdsdage fra meddelelsen al tilladelsen, skal alle bygninger som ligger inden for et område som kan være berørt af grundvandssænkning kortlægges. og deres tilstand m.h.t. revner i murværk registreres. 6. En liste over registrerede bygninger, samt en oversigt over hvilke forhold der er undersøgt ved den enkelte bygning skal være tilgængelig for offentligheden. Bortledning af grundvand 7. Der må højestoppumpes 50 m31t og samlet m3 fra eksisterende pumpeboringer. 8. Oppumpningsydelsen skal søges begrænset. 9. De oppumpede vandmængder skal registreres ved relevant på monterede vandmålere. Sankning af grundvand 10. Der må ikke lorekomme sænkninger, som kan medvirke til sammensynkninger i fundamentbærende jordlag eller iltning af træfundsmenter el.lign. 11. Ansøgeren skal senest 14 arbejdsdage fra meddelelsen af tilladelsen baseret på en konservativt skøn angive et niveau for et upåvirket grundvandsniveau, som skal godkendes af Miljøkontrollen. Sænkningsstandsende foranstaltninger 12. Ansøger skal senest 7 arbejdsdage fra meddelelse af tilladelsen skriftligt redegøre for, hvordan opretholdelse af grundvandsstanden i de betydende jordlag vil blive sikret fremover. Så snart Miljøkontrollen har godkendt planerne for opretholdelse af grundvandsstanden skal Installation af eventuelle anlæg med videre ivær1<sæltes. Owrvignlng 13. Grundvandsstanden overvåges med daglige og ugentlige pejlinger i samtlige tilgænglige filtre i området. Ansøgeren skal senest 7 arbejdsdage fra meddelelse af tilladelsen fremsende plan over området med angivelse af pejlepunkter og filtemf. veau og eventuelle nye planlagte pejlepunkter samt en oversigt over pejlefrekvens. Når Miljøkontrollen har modtaget planen vil der blive taget stilling t~. om der skal etableres supplerende pejlepunkter. 14. Bevægelser i bygninger nærmest byggepladsen overvåges som hidtil med regelmæssige nivelleringsrunder. 15. Hvis der opstår en situation med risiko for uacceptable grundvandssækninger, skal der straks fremsendes skriftlig ori entering til Miljøkontrollen og i løbet af to uger skal der fremsendes skriftlig plan for imødegåelse af situationen. 16. Overvågningen af udviklingen i grundvandskemi skal overvåges som hidtil. Hvis der etableres Infiltration af saltholdigt vand skal det fremsendes revideret plan for overvågningen af salinitet. 17. Overvågningen fortsættes til projektet er alstunet og grundvandsstanden normatiseret. Afrapportering 18. Alle relevante data afrapporteres til Miljøkontrollen en gang l kvartalet. Relevante pejledata indsamlet af Ørestadsselskabet US skal indarbejdes. Afrapporteringen samordnes med afrapporteringen fra de øvrige projekter i forbindelse med anlægget af Metroen. 19. Af rapporterne skal fremgå, hvordan de indsamlede data forholder sig til de stillede v~kår. 20. lllladelsen er gældende 3 måneder fra meddelelsen. 21. Senesteen måned fra meddelelse af tilladelsen skal der fremsendes en revidefes ansøgning vedrørende gennemførelse af den sydlige del av projektet ved Njalsgade. lllladelsen til bortledning kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens 26. Ansvar l medfør at Vandforsyningslovens 28 er Ørestadsselskabet US erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående fckhold ved f0f8jldring af grundvandsstanden m.v. under bortledningen af grundvand. l mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Landvæsensretten. Klege lllladelsen kan påklages af enhver, som må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagen. Eventuel klage sendes til Miljøkontrollen, som videresender klagen sammen med det materiale som er indgået ved sagens behandling. Meddelelse om tilladelse annonceres i Søndagsavisen 7 søndag det\ 19. april Klage sxaj være MUjøkontrollen i hænde Inden 4 uger fra annoncerlogstidspunktet.!! l En fuldskala-model af det kommende minime trotog kan for tiden ses på Kgs. Nytoru - dog uden togfører. er er påny rejst tvivl D om, hvorvidt togleverandøren Ansaldo kan honorere Ørestadsselskabets ønske om en førerløs minimetro. Ansaldos underleverandør Union Switch & Signal, som skal levere det automatiske togkontrolsystem (ATC), har store problemer med at løse opgaven. Det fremgår af et statusnotat fra Ørestadsselskabet. Under en inspektion hos Union Switch & Signal i Pittsburgh i april 1997 viste det sig, at man her havde opgivet at udforme et delsystem - sikkerhedssystemet som overvåger togenes hastighed, indbyrdes afstand, dørlukning m. v. - på den måde, der var indgået kontrakt om, og at man uden at underrette Ørestadsselskabet havde besluttet sig for en anden udformning af systemet. Dette blev påtalt, men den nye udformning blev accepteret. I sidste måned var man så igen på inspektion hos US&S. Forud for inspektionen havde Ørestadsselskabets Byggeledelse modtaget materiale til en af de kontraktligt fastsatte faser i ATC-systemets udvikling, kaldet Preliminary Design, hvor alle funktioner og delsystemer skal være specificeret så detaljeret, at de kan forstås på teknisk niveau. Men af statusnotatet fremgår, at US&S ved inspektionen blev "anbefalet" at "stramme op" på såvel materialets kvalitet og indhold som på den generelle projektledelse, planlægning og opfølgning. Kort sagt: Forfra, venner! Dette alarmsignal fik i sidste uge SF's Margrete Auken til at rejse en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor den nye trafikminister, Sonja Mikkelsen (S), skulle gøre rede for status og problemer med m.inimetroen. Ved tidligere lejligheder har det været finansministeren, som måtte stå for skud, når Ørestaden og omegn skulle forsvares, men efter valget i marts blev administrationen af Ørestadsloven flyttet fra Finansministeriet til Trafikministeriet - og med loven også ansvaret for de problemer, som ministeren undlader at gribe ind overfor. Det duperede tilsyneladende ikke Sonja Mikkelsen, som lagde ud med at BRYGGEBLADET 7 Metro i modvind Producenten af togenes styresystem kan ikke levere varen - Ørestadsselskabet kritiseres for at fortie problemerne for Folketinget fastslå, at der slet ikke var nogen problemer. Det var hun til gengæld meget alene i salen om at mene. Margrete Auken fandt, at Ørestadsselskabet lige så godt kunne have købt en cykel uden pedaler. "Der skal ikke et, men adskillige mirakler til, for at få det her til at lykkes. Ifølge eksperter tager det 6-8, måske 10 år at udvikle et ATC-system fra scratch", sagde hun. CD's Arne Melchior betegnede en rapport om inspektionen hos US&S i april 1997 som "et eneste blødende sår af spørgsmål, tvivl og uro", og selv ordførerne for Socialdemokratiets forligspartnere bag Ørestadsloven, Venstre og Konservative, udtrykte sig i kritiske vendinger. Og regeringspartneren, Radikale Venstre, undlod at stemme imod SF's dagsordensforslag om en uvildig undersøgelse af de tekniske problemer. Ørestadspartierne kunne dog sammen nedstemme forslaget. Ørestadsselskabets åbenhed Under debatten blev der fra flere sider langet ud efter Ørestadsselskabet for lukkethed og dårlig information af Folketinget. Sonja Mikkelsen medgav, at den hidtidige information ikke havde været "fuldt dækkende", og lovede at tage en drøftelse med Ørestadsselskabet om selskabets informationspolitik. Selv betegner selskabet sin informationspolitik som åben. "Hvad vil I vide? - bare sig til!" er attituden, når man udsættes for kritik. Denne stil blev sat på en prøve, da journalisterne Ulrik Dahlin og 'lbm Heinernann fra journalistbureauet express i sidste måned forberedte en række indslag om minimetroen til TV2-Lorry. Det var via de to, at problemerne med ATC-systemet kom til offentlighedens kendskab. Dahlin og Heinernann havde fået fingre i fortrolige dokumenter fra Ørestadsselskabets Byggeledelse, heriblandt den interne rapport om inspektionen i april 1997 hos US&S ("det blødende sår"). Og her blev Ansaldos og US&S's indsats beskrevet i noget barskere vendinger end i det offentliggjorte statusnotat. Under en interviewoptagelse med Ørestadsselskabets te.kniske direktør, 'lbrben Johansen, trak 'lbm Heinemann rapporten op af tasken for at få direktørens kommentarer. Senere samme dag modtog TV2-Lorry en telefax fra kammeradvokaten, som på vegne af Ørestadsselskabet gjorde opmærksom på, at hvis man bragte indslaget og dermed omtalte rapportens indhold offentligt, så kunne det påføre Ansaldo og US&S et betydeligt økonomisk tab, og at Ørestadsselskabet, hvis man modtog et erstatningskrav fra firmaerne, ville sende regningen til TV2-Lorry. Mange vil ikke kunne indse, at dette i virkeligbeden er udtryk for åbenhed, men Ørestadsselskabets kommunikationsdirektør, Simon Hansen, afviser overfor fagbladet Journalisten, at selskabet via kammeradvokaten forsøgte at true tv-stationen til ikke at bringe indslaget. - Vi gør bare opmærksom på, at der kan komme erstatningskrav - ikke fra os, men fra et af de omtalte firmaer, siger Simon Hansen og tilføjer, at det kunne betragtes som pligtforsømmelse ikke at gøre TV2-Lorry opmærksom på den risiko... Indslagene blev sendt, og TV2-Lorry har foreløbig ikke modtaget nogen regning. Ulrik Dahlin og Tom Heinernann blev udsat for flere eksempler på Ørestadsselskabets åbenhed. En af de få danskere med ekspertise i ATC-systemer, og efter sigende den eneste af disse, som ikke har en form for tilknytning til metroprojektet, er den tidligere chef i DSB's el-sektor, Jørgen Thyge Falster, som offentligt har kritiseret valget af Ansaldo som leverandør. Da 'lbm Heinernann i e e forbindelse med interviewet med 'lbrben Johansen fortalte, at Falster også skulle medvirke i indslagene, oplyste 'lbrben J ohansen for slukket kamera åbent, at Falster havde administreret en del kontrakter med den tyske Siemens-koncern, da han var ansat hos DSB. Siernens er et af de firmaer, som deltog i den licitation over togsystemet til minimetroen, som Ansaldo vandt. 'Ib r ben Johansen siger til "Journalisten", at han med denne oplysning på ingen måde søgte at drage Jørgen Thyge Falsters motiver i tvivl... Og da Dahlios og Heinernanns historie nogle dage senere blev taget op af TV Avisen, fortalte Ørestadsselskabets administrerende direktør, Anne-Grethe Foss, for slukket kamera åbent TV-Avisens journalist, at Dahlin og Heinernann selv havde fortalt en af hendes medarbejdere, at de hadede metroprojektet. Anne-Grethe Foss afviser overfor "Journalisten", at der lå noget forsøg på kritik eller bagtalelse i hendes åbenhjertige oplysning - hun følte bare, at de to gik mere efter manden end efter bolden. Et klokkerent selvmål, der tydeligt viser, hvor svær en disciplin åbenhed er for de utrænede. Sikkert klogt at øve sig lidt på manden, før man bliver tvunget til at bruge bolden. max e e :opry n1ngs-: e tilbud e e Restparti af e e skærme e e uanset førpris: e e Frit valg kr. 49,- Rustic lys e 1 o stk. kr. 20,- e Lyskranse kr. 15,- e LØRDAG LUKKET e kl.ltl n g lal Isafjordsgade 4 ~ tlf

8 BRYGGEBLADET 23. april 1998 Indvielse af Heklas Ungdom' s hjemmebane Jeg er en dreng på 3 1/2 år, jeg søger en (reservebedstemor) moden kvinde/studerende ikke ryger til at passe mig i mit hjem engang imellem det vil dreje sig mest om aftentimerne. Du kan ringe til mig & min mor på mel GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Kobenhavns Malerlaug Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Lørdag d. 25. april 1998 er en stor dag for Hekla Ungdom. Den nye bane på den grønne legeplads ved Artillerivej skal indvies og vi inviterer derfor til træningsstævne. Dagens første kamp starter kl. 11. I løbet af dagen kan der købes sandwich, øl, vand, kaffe og slik i klubben (ved klatretårnet). Dagen slutter med en overraskelse til alle de børn der deltager i stævnet. vel mødt Hekla Ungdom Spilklid for 88'er og 89'er er 2 x 15 min. Spilletid for 90'er og 83/84'er er 2 x 20 min. Der er i spilletiderne ind lagt 5 minutters pause melum halvugene samt 5 minutter efter hver kamp. EFTERLYSNINGER Nøgler tabt på Bryggen med et hvidt navneskilt. Henv Nøgle fundet i Njalsgade. Henv. i Beboerhjømet! Træningsstævne lørdag d. 25. apri11998 Årgang 88 AB70 Helda Kl Årgang89 Sundby Helda Kl ~5 Årgang SS AB70 Sundby Kl Årgang89 Sundby H.I.F. Kl Årgang SS Helda Sundby Kl Årgang89 H.l. F. Helda Kl Årgang90 Helda CIK Kl Årgang 83/84 Helda ikke fastlagt Kl Spejderstævne i Vestskoven Det Danske Spejderkorps arrangerer kæmpe minispejderstævne i Vestskoven. Lørdag d. 25. april vil over 500 minispejdere i alderen 8-10 år og deres ledere, mødes på Stensletten i Vestskoven for at fejre 25-års jubilæum for sammenlægningen d. l. januar 1973, af Det Danske Pigespejderkorps (de timer". Efter løbet bliver blå) og Det Danske Spej- der lagkage og blå sodaderkorps ( de gule) til et vand til alle deltagerne. korps, nemlig Det Danske Spejderkorps. Minispejderne ( som før kaldtes blåmejser og ulve ( ~ piger og drenge )) kommer l fra hele Amager, København og Vestegnen. De skal deltage i et løb, som skal l dække "Tre årtier på fire...-" GUDSTJENESfER Sønd. 26/4 kl. 11: Helene Dam med konfirmander Sønd. 3/5 kl. 11: Hans Anker Jørgensen. Fred. 815 kl. 11: Bededag' Konf. Helene Dam. Sønd. 10/5 kl. 11 : Helene Dam. Sønd. 17/5 kl. 11: Helene Dam. Torsd. 21/5 kl. 11: Kr. himf. Hans Anker Jørgensen. AN GØRMAN oaø OG NAVNGIVELSE Der forecages anrnetttelse herom pa kiftækonlorel Fedselsanest medbringes. Anmeldelsen skal fofecages inden barnet er 1/2 år. VIELSE Der trælfes aftale om tidspunkt med den præst, man ønsker skal foretage vielse. Prøvelsesattest fra bopælskommunens bryllupskontor afleveres til kirkekontoret sammen med oplysning om navn og adr8s8e p4 2 vielsesvidner. BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE Der kontaktes et bedemandsfirma, der trælfer de nødvendige aftaler for hand Ingens f011øb, Ød og sted samt hvilken præst, der skal medvirt<e. PERSONUGE SAMTALER Kirkøns præster.f!ji allid til rådighed for persollige samialer '"*absolut tav&hedspligt. HansAnlær Jørgensen l tlf Helene Dam tlf. 31!il 56 l priv Stærk som døden Temaaften om kærlighed - med tværfaglig læsning af skønne bibeltekster- tirsdag d. 28. april kl Aftenen indledes med temagudstjeneste ved Hans Anker Jørgensen. Derefter er der psykologisk, teologisk og litterær fortolkning af Kærlighedens højsang«i Det nye Testamente (1. Korintherbrev kapitel 13) og af uddrag af Højsangen i Det gamle Testamente. Fortolkningerne leveres af HANS TAUSENS KIRKE KIRKENS KONTOR Tlf ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 1t lektor i psykologi Anker Helros Jørgensen, lektor i teologi (Ny Testamente) Geert Hall back, og amanuensis i dansk litteratur Kim Byvald Markussen. Studentermenigheden er arrangør. Entreen er gratis. Kaffen koster kr. 5, Alle interesserede er velkomne. Se citatet fra Højsangen her på siden. Sogneaften med J ens Andersen om Tove Ditlevsen Onsdag d. 6. maj kl ru døden os skiller«er titlen på kulturredaktør Jens Andersens meget smukke og meget roste bog om 'Ibve Ditlevsen. Det er også overskriften over det foredrag om 'Ibve Ditlevsens liv og digtning, som Jens Andersen vil holde i kirkens mødesal ved det sidste store fællesarrangement i foråret. Alle er velkomne. Der er gratis adgang. Højsangen 4 Hvor er du smuk, min kæreste, hvor er du smuk! Dine øjne bag sløret er som duer. Dit hår er som en gedetlok, der bølger ned fra Gileads bjerge. Dine tænder er som en flok nyklippede får, der kommer op fra badet, alle med tvillinger, ingen uden lam. Dine læber er som en skarlagenrød snor, din mund er yndig; din tinding bag sløret er som et bristet granatæble. Din hals er som Davidstårnet, bygget i stenskifter; tusind skjolde hænger på det, alle krigernes rundskjolde. Dine bryster er som hjortekalve, gazelle tvillinger, der græsser blandt liljerne. Når dagen bliver sval og skyggerne lange, vil jeg gå til myrra bjerget, til røgelseshøjen. Alt på dig er smukt, min kæreste, der er ingen fejl ved dig. Kordegn Christian Lind, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl.1d-13 samt tirsd. kl Lørd. kl SOGNE-OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffes på bopælen: onsd. + fred. kl & tors. kl Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: tlrs. + tors. kl , tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orlov ti11/2-99. KST. SOGNEPRÆST HeleneDam ØSterbrogade 102, 2100 ø tlf. privat Trælfes i kirt<en man , lirsd., onsd. og torsd nt KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSHADETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tlf Arb KIRKEVÆRGE Art<. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 23. april 1998 rnærkeda e _. tak tillykke med dagen Kirsten og Niels er i Hans Tausens Kirke smedet i kærlighedens lænker. Bryggen ønsker jer tillykke! Thfb. Hej Sara. Du ønskes et stort tillykke med din fødselsdag hvor du bliver 11 år. Hurra hurra. Kys og kram fra Mor~ Asbjørn, Josefine og Frederik Hotel indviet Til rytmerne af en sej islandsk blues, leveret af roskildebandet Carport, med høj sol og med bordene rykket ud i baggården, indviedes Hotel Copenhagen i Egilsgade. Haraldur Arnason som er hotellets nye ejer, har foretaget en gennemgribende renovering, og hotellet fremstår nu med cafe og hyggekrog. Der er 35 værelser og to store suiter, hvoraf den ene er på 130 kvm. med altan. Nyttag på Bergthora Fra april til oktober vil Andelsboligforeningen Bergthora være indpakket som en Cristo-skulptur. Der vil blive lagt nyt tag på huset, tagetagen vil blive isoleret, og vinduespartierne renoveret og malet. Samtidig vil gårdfacaderne blive afrenset og malet. Gården der blev gennemrenoveret i 1995, vil til næste år stå som en af bydelens smukke grønne oaser. th BRYGGEBLADET Haraldur Arnason og Gauja KristW.nsdottir. l navn / gade /n~~ Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret - ved madsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert.,.. 41tH',_ ,_ -,.,,, (_ p a i-" r- -_, K y, L:... ~ " $ N l Il/ (.. b- 17. li -- /!) L: N" ~... o s / g IV a NI ~ o s U" ~ l? N ~ -l o l ~ 5 v o l) Y, l - r- - E n æ p u N rz n o l u Il 1-,_ r;; v ~ f't7 l fl. ~ p 17 n ~ M? -p l. R ~ ~ E" y, l( r-s..,. /J n 6,., 4 -~- ~ y, /J n ~ 1?1 E ros -.,,_ 4 {, o / n l o ~ fl o v ~ l 11 E 11/ L?"... l ~ v a r;; :P ~ /F 1'1 ~ n. l l 17 -E l N' 17 r.;;- l s r LE.]) ~ 6 u s l!f_ "' -... LE a n -.. N L~ l u ]) t: Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 7 blev: K. Th. Christiansen Njalsgade 73, 3. tv..:» t: Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 3. maj kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort ~ kr. til EDEKA v l Per Toft, Islands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes. HISTOll le" SP~ ~~ '"(" GM~IIf" Til A4 MEUEMMJL ollo NOA4I' la~ VASICfT 1Q.VC....,er ~JAJIC LQ - TI O _", b'rr"æ --~~ «ftiiiirllio tamtudnija: ~~ VÆ.KN "'~'""... - v~,.-,..., ~Wt"N l l~ lrgmiji t U uu MÆl~' '':: S!CA&... ~ flljbt.... ~ AoMnUII -w.t ~ "!')tor,. ~yø ~~ ~ --- &Y j6'mtll- ~ "*"""! ",.,.. ~ l)'.. - I'IUU.- IlAM ttt"ufl.., ~ "' "Rl "';..r.. Wtell SO«nf'k~IC ~- "'ND li:uoiw '":'r ""'" ~lt- tlfiof- T ~. w....,. ~.. TO ~NS" -L

10 10 BRYGGEBLADET 23. april 1998 E n tidlig morgenstund hvor alt er lyst og stille, går jeg min vante tur ned til den gamle voldgrav. På skrænterne er der Jagt et dejligt tæppe af smørblomster og mælkebøtter som ranker sig efter morgenduggen op mod solens varme lys. Svanen rugar stadig. Jeg sætter mig til rette i det varme frodige græs foran hegnet, som er sat op for at forbipassernede ikke skal forstyrre fødslen. Jeg snakker lidt med den ventende svane, den vender sig om efter en bid af et rundstykke, som jeg kan give den med min hånd. Den er så smuk lige netop nu, helt stille letter den sin krop, for ligesom at vise mig sine fem flotte æg, der er lysegrå som en lille mus. Den vader lidt rundt for ikke at komme til beskadige sine små unger, som jeg håber, der bliver fem af. Hun vender æggene et efter et nænsomt med sit orange næb. Jeg FAGREGISTER ANTIK Blyggens Antit & Genbrug Køb og salg Reykjaviksgade 2, sl APOTEK lsiands Brygges Apotek Islands 8lygge man-lire: 9.()() ons.-fre: 9.()() lor: BAGER Bldr. Serensens Eftf. Egi$gade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade BANK Arnagetbanken lalands Blygge BEGRAVELSE Bryggens Begtavelseslorretning Amag&lbrogade 155 lsiands 8lygge BLOMSTER Blorns1en:irlde l.eilsgade tmiou Blomster Thorshavnsgade BOGHANDEL Bryggens Bog- og Papirhandel lsiands Srygge lax: BOWUNG Blyggens Bowling Center lsiands 8lygge 83E BUSKØRSEL Tårnby Bustrafik Gunlø9sgade CAFE Calelsbjørnen Aeykjaviksgade CafeMokken lsiands Brygge CYKLER Blyggens C)1der lsafjonlsgade syntes hun ligeson hvisker til dem, kom nu snart ud, jeg er så træt af at ligge her dag og nat i sol, regn og blæst og vente. Kom nu ud og vis, alle der kommer her forbi, hvor smukke mine børn er. Ænderne, mågerne, gråspurvene- ja alle himlens fugle venter spændt på et under, et under som selve lyset der kom, og som blev til de dejligste unger med en fjerdragt af det blødeste og fineste i verden. Et kuld af syv, et et kuld af elleve ællinger hygger sig rigtig nær ved den ventende svanemor. Jeg tror de værner om den, det virker ligesådanåh nej, nu kommer svanefar for fulde sejl, han er meget aggressiv i den sidste tid af rugeperioden, han får travlt med at jage alle væk fra reden, trækker hals, kan man nå at snappe en and i gumpen, er man nu god nok til at passe på,- nej, han var gudskelov ikke hurtig nok, DYRLÆGE Bryggens Dyreklinik Egilsgade EJENDOMSMÆGLER Nybofig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade ~ Korsmatlll H.C. Ande~$4~~\$ BcUevard 42, 1553 v EJENDOMSSELSKAB Ejendomsselskab HQffeldl & Rydmann Gurliegsgade lax: Telefontid: maod.-lors.ld Pelsonlig henv. tors.ld. 1 ~ 12 NoldenAJS Tolcilodgade København K ELEKTRIKER I001g El-læb ltafjordsgade FARVEHANDEL o. Nelbys Eftf. lsafjotdsgade FOTO Jast Foto lsiands Brygge Njal Foto Video NjalSgade FRISØRSALON Flair for Hair Njalsgade Klip2000 lsiands Srygge 1 B Salon Semhald Eri< vj.jette Eriksen NjaJ&gade GENBRUG Genbryggen Reykjavlksgade 2, ldd. GLARMESTER Jinvny Berger Artillerivej 50 - ~ / GULVSERVICE A-ZGulvselvice Gt.llløgsgade 35.1dd. (Bryggens gulvmand) HOTEL Hotel Copenhageo Bed & Breakfast Egilsgade KONFEKTURE Bryggens Konfekture Egilsgade KØBMAND EDEI<A M800ld l Per Toft Egilsgade KØRESKOLE Jule's Køreskole Gunløgsgade MALER Malt!nnesler Hany Jensen Aweldoom Al Dragør Malermestel' Blyme Rey1<javiksgade MURER Mlnrfrmaet Leif Jotlnson NS ~ MØBLER 5 81fel E~ PIZZERIA l GRILL BjØrnegrillen Reykjaviksgø.de Marna's Pizza leifsgade REJSER Svante Rejser Flyrejser til hele verden Tholshavnsgade SMØRREBRØD T.S. Smørrebrød lsiands Brygge TANDLÆGE Jillgen Frank & Saren Balsled lsiands Blygge for ænderne er nemlig hurtige, de piler ind imellem sivene op i græsset, så man er på den sikre side. Et nyt kuld kommer for at hilse på svanemor- åh nej, nu er han der igen, strækker hals og væser, et nab i gumpen, kan man nå det, pokkers også, de var også for hurtige,uh! hvor er han gal. Jeg kaster lidt brød ud, men nej, han er mæt, eller er han træt af at vente med sin mage? Jeg tror det, for nu vender han tilbage til mutter, hvor han vralter ind til reden, ser forelsket på hende, de bytter nu plads, nu er det hans tur til at ruge. Det må være dejligt at være så enige, hun strækker sin flotte hvide hals op imod hans, det er ligesom jeg kan høre ham hviske - Jeg elsker dig. ('l'iden må snart være inde ). J eg går min daglige tur ned til voldgraven og lader mine tanker fortsætte videre. 23. april 1998 TV-SERVICE HaveT~ & Larsen Teknilt Salg, reparation & udlejning TÆPPER Uttrup Tæpper Attillerivej UDLEJNING Bryggens Udle;lilg Egilsgade 37, kld VINDUESPOLERING AAA Ainrs Polering vi Michael Flint Nielsen Halfdansgade 36, 3. th vvs ws p~ Maltinsen Gurliøgsgade ØKOLOGISKE VARER Sun0-8ilcen Englandsvej Tn.-lre , ler. 1~14 FAGREGISTER Optagelse i lagregisteret for 10 udgnelser (3 tek8llilier) Elcstra net: 60 kr. pr. Inie Pliset excl. moms Henv.: 8lyggebladel, Leilsgade Jeg følger stadigvæk vores stolte svaner, tiden må snart være inde til en udklækning. Jeg læste 36 til 38 dage. jamen, så må tiden da snart være gået. Jeg sætter mig igen bag ved hegnet, for at studere hende, hun er så smuk, hendes lange hals strækker hun op mod solen, som jeg tror har hjulpet med til at gøre æggene klare, solen ligesom smiler og kysser hendes næb, mon den også venter spændt på ~t under, ja, det tror jeg. Ah, nu kommer der en væsen og spytten fra svanemor, jeg mærker nu en ekstra varme fra hendes snehvide krop, det må blive i nat, kom nu ud! Vi er mange, der har ventet som dig lille svanemor, hun fryser og vendernænsomt sine reg.ærgerligt kun 4 æg tilbage, der var ellers fem, nå et er nok skubbet i kanalen, da de mærkede, der intet var i det. Det blev i den tidlige morgenstund, hvor 3 dejlige unger så dagens lys for første gang. Med et hoved, hals og krop, to lapper som en pingvins og med en lækker blød dunet krop, som man kan fryde sig over. Det fjrede æg titter frem under halmen, det bliver måske til den smukke ælling, der stolt vil følge FORENINGER & INSTITUTIONER DAGINSTTTUTIONER Anna Poulsens menighedstjørnehave Gunløgsgade 'Biyggelluset' Artillerivej 71 D Bryggens Bøme-og Ungdomscenter Artillerivej 71 C Børnehave Thorshavnsoade lnstimoonen 'Bryggen' Snorresgade (legeplads) 'Krudtuglen' Milterivej 71 A Røde Kors børnetlaven langebrogade Snurr810ppen (vuggestue) Snorresgade 'Tholshave' TIIOishavnsgade Vuggestue Artilletivej 71 B Vuggestue Thorshavnsgade 23 A SOCIALCENTER Socialcenlet Amagerbro Njalsgade bagerst i flokken, når de første gang skal på deres svømmetur i åen. Denførste svømmetur! Jeg glæder mig til at se den første svømmetur. Næste morgen gik jeg hurtigere end jeg plejede at gå, for forventningens fryd er som sagt spændende. Jeg sætter mig helt roligt ned ved et gammelt træ bagved reden. Klokken er omkring 6 morgen. Jeg klipper lidt af de dejlige Skarntyder, som jeg ikke kan stå for til min vase, og venter herefter spændt på den første svømmetur. Solen er stået op, fuglestemmerne er ligsom en symfoni af Svanesøen. Svanefar trækker forsigtigt nogle strå hen foran udgangen til åen, for at ungerne ikke skal sl siel og på gensyn, vi ses måske igen. Hilsen på katten som har travlt i denne tid, med at ligge på lur efter en ande- eller svanesteg, truer af den og fortæller den, at vi gerne vil se de dejlige svaneunger vokse sig store og stræke og se deres dunede krop forvandle sig fra en grå farve til den smukkeste fine hvide klædedragt som sne, der for lov at ligge på landet. J eg BIBUOTEK tijalsgade15 Aheniman ,tirs ons. & IOIS fre ler 1~ FORENINGER Boldldubben Helda Egilsgade Bryggens Pensiooisl1orenlng, Gimle v/ Elva Poulsen /yggeos PenslMistklub ArtillerM!j 71 c Dallklubben Bjørnebanderi Artillerivej S Islands Brygges Lokallllstorislæ forening v/ Sussie Paddison Snorresgade lsiands Brygges lokalråd Lel1sgade l..ejeOOnlnlngen lsiands ll!ygge Letlsgade Thoroll Spejderne IslaMs Brygge Artillerivej KJRKE Hans Tausens Kirke Halldansgade 6 Kirkekontor: (dagllglld. 1~ 13, tirsdagtilligekl.16-18) vender hurtigt tilbage til åen hører en pippen, en rappen, en klasken og basken på kanalen, hele familien er i vandet, ungerne har travlt, de farer rundt imelem siv og andemad. Mutter har travlt med at holde dem tæt inde til sig for havmåger og vandrotter, svanefar er helt vild, hanjagter og jagter til højre og venstre, så ligeud, og pludselig letter han sit store vingefang efter en stakkels andemor,som har ligget trykt med kun een ælling tilbage ved den ventende svane, nu er der ikke plads til andre i nærheden, han ser gal ud, strækker sin lange hals, letter sig igen som var det en jumbojet efter alle, der kommer hans familie nær, han pisker vandet op til skum som et Niagaravandfald, kan i så komme væk, her kommer jeg,- se hvad jeg har præsteret. Stille og roligt og slet ikke påvirket af hendet mages aggression, vender svanemor gumpen lige i vejret, det er ligesom hun siger: Kan nu mine små unger se, hvordan jeg gør, der er dejlig mad langt nede under. De små forsøger, det er svært for en nyfødt dunet unge at holde balancen. Atter vender fatter tilbage efter den vilde jagt, tager en flot landing på flere meter, nusser sig efter han er faldet til ro, flot glider han hen til det eneste i verden. Svanemor vender sig om efter sin mage, først nu er BAD BADBAD BADBADBAD BADBAD BADBADBAD BAD G. Stanley, Isafjordsgade april1998 KULTURINSTITUTIONER Blyggeos Berneateher Thorshavnsgade / Kllleol1avns Kulturllasse Gtmgsgade Medborgemuset Gimle Thorshavnsgade (kontor) (cafe) SKOLER Dansk flygtningehjælps Sprogskole KigkunenS Gøglersleolen l Ørtænlo!1el K10kUrren (kooioi) (ele-.111.) Københavns Kvlndedagtwjsl<ole KigkunenS O (kontor) (ele'aii.) Skoleo pllsian(!s Brygge Artillerivej FRMLLJGT ARBEJDE Bryggens F n form Formidling allcivilligt artlejde på bibliotekettorsdage kl FORENINGER / INSTTTUTIONER Optagelse er oratis. Henv.: ~gebladet, Leifsgade

11 23. april 1998 BRYGGEBLADET Kæledyr På Bryggen er der mange som har kæledyr. Vi har valgt at fortælle om hvordan man passer og plejer et marsvin. Et marsvin koster ca. kr Et bur koster ca kr. Et marsvin spiser salat og agurk, gulerod og solsikkefrø, og det kan man købe i Super-brugsen eller i Fakta. Et marsvin skal have kærlig omsorg. Marsvinet kommer fra Sydamerika og skal derfor have varme. Man sætter en lampe over buret. I bunden af buret skal der være aviser, savsmuld og hø. Det skal have en saltsten til at slikke på. Man må aldrig have to hanner sammen, da de slår hinanden ihjel. Hunnen føder ca. 4-5 unger ad gangen. Slut Klassen3.u Vo.res lærere nedder Birger og Vibeke. Klassens navne: Sebastian Jannik Sigurd Daniel Jonas Sophus Casper U ja Alexander Mads Niklas Nick" Mobina Sabrina Rebecca Maja Matbilde Cathrine Freja Tirza Dina Camilla Re ja VE?.8 Anatastasia Filmen Anastasia det er en tegnefilm og den har en god handling og god grafik, og den er godt tegnet. Filmen er bygget på en rigtig historie, den er både sjov, god og lidt uhyggelig. Det er en film for hele familien og unge mennesker. Den foregik i Rusland for ca. 80 år siden, da Anastasia var lille. SPliD- sene- T (JR. Et ma...rsvtn Hekla boldklub Interview med Roger, fodboldtræner i Hekla Roger 30 år Hvor mange år var du i Skold? 10 år. Hvor mange mål har du scoret? Vil du gerne være professionel? ja. Hvor mange forskellige klubber har du spillet i? 6 klubber. Hvor mange mål har du scoret for Hekla's 3. hold? 5 MÅL sidste år. Sebastian & Niklas & Casper IHJE- '/JII:I'L- fl. ~.1/le- 11hl!T SPu&Ts Z t. Wttsr LE IJw.11W /Ns 'l'!jr. &6trllt' fot.k... - JO/a/)- mc~ ff..t${; MJ twtr~ NiN~I'j JrliKÆ (X) NoR. ~ 6C 7J.8/6ST M.Lc NA"fl'l &<o ~te 71L ShJNit!rJ T v-. p~ '*~ Tor.! 0./JiisT )/!L ~ Løs kryds og tværsen og aflever den i Beboerl\jørnets dørsprække, Leifsgade 7, senest søndag den 3. maj kl. 16. Husk at skrive dit navn og din adresse her: Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om et gavekort på 100 kr. til Bryggens Bog- og PapirhandeL Vinderen får gavekortet tilsendt. Vinder af krydsen i nr. 7 blev: ~ BRYGGENS Lernone 4.v, Skolen på Islands BOG-OGPAPIRHAHOEL Brygge, Artillerivej 57 8J ISLANDS orv~~e-~: ~~ :'øenhavn s Her er en glad mand. Han hedder Bagge. Han vil bygge skolen om. Og her er hans droiiu11eskole. Bagge er skoleinspcl(tør på Islands Bcygge. ~v.,; AA - 3. U' S blandede bømeside u i Zeppelin teatret En gammel balletdanser, der er mæt aflivet og mest lever i mindet om sin ungdom, konfronteres med sin yngre nabos ivrighed for at finde sin forsvundne fugl. Mødet mellem dem bliver mærkeligt og vigtigt, en af den slags oplevelser der bliver stående i erindringen og som vender tilbage igen og igen. Hap PY End handler om af leve, men skildrer forskellige sider af det at dø, at miste og sige farvel. Farvel både til ting,.liv og erindring. Zeppelin Teatret, Valdemarsgade 15, Kbh. V I kan bestille billetter på tlf billetpris 45kr., grupper 40kr. Slut Lavet af Mads, Daniel og Jannik Ny skole: + Så" er det færdigt. Hov? HWd er det Det er.helt sb:vt. Jeg må lave det om ip. A.. Ole Tobiasen Interview med Ole 'lbbiasen, professionel fodboldspiller og tidligere elev på Skolen på Islands Brygge Hvilken klub var den første du spillede i? B Spillede du meget fodbold? JA. Synes du at skolen var en god skole? Ja, en anderledes skole, men meget god. Hvad er din yndlingsret? Krebinetter! Hvornår bar du fødselsdag? 8/7. Hvilket årstal blev du født i? Hvor mange klubber bar du spillet l. "? 6 klubber: B 1908, Fremad A, KB, FCK, Heerenveen og Ajax. Hvordan har du det med din skade? Godt, jeg er begyndt at løbe. Hvor mange kampe har du spillet for Landsholdet? 1b kampe. Er du nervøs inden kampene? Nej, kun lidt spændt.. Gåder Hvorfor kan en hest ikke blive elektriker? Den taber pærerne. Hvorfor har storken så lange ben? Ellers kan den ikke nå jorden. Hvor mange skiver kan man skære af et l!elt rugbrød? En, for så er det ikke helt mere. ~år man går fra Arhus til København, hvad har man så på venstre hånd? 5 fingre. Hvordan fanger man vilde katte i København? Man sætter sig på en trappesten og siger som en roget sild. Hvad er det der flyver oppe i luften, har fire ben og siger krakra? 1b krager. Hvad gør Tarzan når ban ikke ved hvad klokken er? Han går ind i urskoven og plukker en klokkeblomst. Hvornår feder et salatblad? Når man fylder det med 1,5 tons majonæse. Hvordan opdager man at der er en elefant i køleskabet? Døren kan ikke lukkes. Hvilke grøntsager grædes der mest over? Løg. Hvilken lighed er der mellem en tømrer og en ko? De kan begge to lave kasser. Hvad forhindrer rytteren i at sidde på hesten? Sadlen. Hvem tjener penge med hænderne i lommerne? Lommetyv e _,

12 - BRYGGEBLADET Forårsudstilling Japi Design En duft af Sojakage Graffiti på spisekortet Der arbejdes flittig med malerrullerne op og ned ad de grå betonvægge i det højloftede aflæsningsrum inde i gården til Sojakagens administrationsbygning denne søndag morgen, tidligt. Hvidt på hvidt, hvidt på gråhvidt, gulhvidt på gulhvidt. Bag trådhegnsporten, skarpt overvåget af et udgået videokamera, model Bra Zil1960. I et glimt fatter man sammenhængen: genopdragelse af graffitimalere - normalfarve 4, søndagsmesse og salmevers. Genoptræning i samfundssind og ansvar. Den skæggede vogter, der har siddet henslængt på rampen foran de hårdtarbejdende malerdyr, løsriver sig fra cementen og lukker tøvende en dør i trådhegnet op. Der er sådan set ikke adgang for besøgende - først klokken 12 åbner graffitiudstillingen. Judith Leegwater Panduro er maj måneds udstiller i Gimle. Som noget nyt udstiller hun vægkunst og dekorationer. Judith er født i Amsterdam, hvor hun boede til hun var færdig med sin uddannelse som guld- og sølvsmed. I 1995 flyttede hun til København og bor nu på Islands Brygge. Her har hun taget uddannelse på Institutet for Ædelmetal og på Guldsmedehøjskolen. Som smykkedesigner har Judith udstillet i Amsterdam, London og København. Nu beskæftiger hun sig som formgiver og designer. Det er første gang hun udstiller sine dekorationer og vægkunst i Danmark, og det ser på forhånd lovende ud. Urlstilingen hedder Japi Design og er åben fra 3. maj frem til 31. maj Med venlig hilsen Ole B. Larsen GI MLE Han nikker hen imod de veldresserede malerdyr: De har travlt, det skal være færdigt inden den 15. maj. Altså det nye spisested. Claus Meyer og Mette Simonsen Martinussen. 'Ester & Soya'. Et sted dæmrer det: Bryggen er blevet det nye trendy sted i byen. For ti år siden rynkede københavneme på næsen blot ved at høre ordet Bryggen = Sojakagestank Om en lille måned serveres der udsøgte middage til 700 kr pr. kuvert. Få meter fra den gamle stinkende sipresse, hvor kakkerlakkerne åd sig mætte i sojastøv og olier. De nedlagte virksomheder vrimler af nyt liv: værksteder, musiksteder, teater og nu også highclass-spisested. Og kunstudstillinger. Den skæggede vogter viser sig at være tegneserie 'comix-art kunstneren Kim Wyon, der beredvilligt viser -Julle's Køreskole v/ J. Schmidt M/K kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF ~, ~. '- # l ~,. ~ -. From Holly Land Oil med Bendt Ulrich Sørensen i Galleri Bossky på Strøget. Udstillingen består af træskulptur og -snit hvoraf Bryggebladet i jubilæumsnummeret smugviste et fragment af en større billedserie. Udstillingen varer fra 24. april til 20. maj 98. op til søjlehallen i den gamle administrationsbygning, der nu danner scene for en både ironisk og tankevække11de, stationær udstilling af de flygtige møder mellem graffitimalere, DSB og det rullende materiel, og mennesker på vej til og fra - forbudte kærlighedserklæringer, flænsende henover de synoptisk regulerede nethinder. Og på væggene hænger Kim Wyon's kærlighedserklæringer, en anderledes hilsen fra den moderne ursuppe, - molekylær og svampet - overgivent og løssluppent. Befriende. Raku-brænding i Gimle Så er det ved at være forår, og hvis du har lyst til at lave raku, så kontakt Michelle i Gimles keramikværksted og hør nærmere. Vi skal bl.a. aftale nogle dage, hvor vi går ud fra at kunne være Comix-art kunstneren Kim Wyon -Tak for sidst. Det er i orden. hu Graffitiudstillingen: Tak for sidst i Søjlehallen på Sojakagefabrikken, Islands Brygge 59 har i april/maj åben mandagtorsdag kl og fredagsøndag kl udendørs og lave rakubrænding. Kig over! Styrer EU mod opbygningen af eget militær? Offentligt debatmøde om Amsterdam-traktaten. Indledere er: lave Knud Broch, Folkebevægelsens Ungdom og Morten Bødskov, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Tirsdag d. 28. april kl SiD-Kastrup Saltværksvej 68 Arr.: Amager siger nej i maj Krigeller fred Op til debatmødet nu på tirsdag (se annonce!) udtaler Lave Knud Broch:»Danmarks selvstændig hed bliver yderligere be grænset indenfor den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med Amsterdam-traktaten. Der åbnes op for våbensamarbejde indenfor EU og for at Wstunionen bliver en del af EU uden yderligere traktatændringer. Dertil kommer at EU gennem Vestunionen åbner op for egentlige krigshandlinger. Det er derfor at jeg stemmer nej. Der er brug for at styrke FN i stedet for at gøre EU til en slags supermagt.«vi har desværre ikke nogen udtalelse fra Morten Bødskov. as Hvem er»amager stger nej 1 maj«amager siger nej i maj er en samling af personer fra forskellige organisationer her på Amager med udgangspunkt i Folkebevægelsen mod EF-Unionen, JuniBevægelsen Pædagogisk Kartel i Kastrup-Tårnby, LFS Amager-gruppen samt en række partier. Komiteens formål at skabe oplysning' omkring Amsterdamtraktaten med det formål at skabe et så stort nej på Amager som overhovedet muligt ved folkeafstemningen den 28. maj. Komiteen kan kontaktes via Pædagogisk Kartel, Englandsvej 358, 2770 Kastrup eller på tlf

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober Godmorgen alle sammen og vel mødt.

Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober Godmorgen alle sammen og vel mødt. Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober 2016 Godmorgen alle sammen og vel mødt. Allerførst: jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi har nogle i blandt os, der ikke tåler tobaksrøg. Derfor skal jeg henstille

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere