Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg, Viborg. HF2 NF - biologi Carsten Bach Sørensen (geografi-delen) Erik Sandy Andreassen (kemi-delen) Anne Grimsbjerg Pedersen (biologi-delen) 14Pna (Naturvidenskabelig faggruppe) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Vand (fællesfagligt forløb) Titel Titel Titel Titel Kost og sundhed (særfagligt i biologi) Salt (fællesfagligt forløb) Olie (fælles mini-tema) Genetik og bioteknologi (særfagligt i biologi) Side 1 af 20

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Vand (fællesfaglig forløb) Indhold - udvalgte økologiske processer o nitrogens kredsløb o nedbrydning af organisk stof i et vandløb (respiration) - og betydningens af disse processer o nitrogenforurening, herunder vandmiljøplanerne o effekten af organisk stof i et vandløb - undersøgelse af et økosystem o bestemmelse af den økologiske vandkvalitet i Nørremølle Å Kernestof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s.: , 1. spalte øverst (minus Figur 186) + 169, 1. spalte midt- 170 (+ Figur 233). Supplerende stof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s.: , 1. spalte midt, , 1. spalte nederst. Natur og Miljø, nr. 4, 2000: Kvælstof kvæler naturen (kopi) Søndagsavisen, region 11, : Fynske moser hårdt ramt (kopi) Jyllands-Posten, : Politikere vil sikre dansk brød (kopi) Film: "Viden Om - Alger, fremtidens redning?", DR2, Film: Limfjorden fra enden til anden - et togt med miljøskibet Limgrim i 2003 Øvelsesvejledninger jf. vedlagte oversigt (bilag): Øvelsesvejledning: Bestemmelse af den økologiske vandkvalitet i Nørremølle Å (Bilag 5 i oplægget til det fællesfaglige vandprojekt Nørremølle Å ) Omfang Anvendt uddannelsestid: xx lektioner á 50 min. Særlige fokuspunkter foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i naturen udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber Side 2 af 20

3 diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold. Væsentligste arbejdsformer - klasseundervisning og diskussioner - styret gruppearbejde - gruppefremlæggelser - eksperimentelt arbejde (feltarbejde: Fællesfaglig ekskursion til Nørremølle Å) - projektskrivning (fællesfaglig vandprojekt Nørremølle Å ) Side 3 af 20

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel Kost og sundhed (særfaglig forløb i biologi) Indhold - udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning o kulhydrater, proteiner, fedtstoffer: opbygning, fordøjelse samt energifordeling, samt betydning for sundhed o regulering af blodsukkeret o regulering af fødeindtagelsen (mæthedscentret) o De otte kostråd o kostsammensætning i relation til type-2 sukkersyge - udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng o fordøjelseskanalens opbygning og funktion o hjertet og kredsløbets opbygning og funktion; herunder puls og blodtryk Kernestof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s øverst s. 41 øverste del af siden ( Kontrol med iltforsyningen ) , 1. spalte. Supplerende stof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s midt-34. Ram på biologien, 1. udgave, Nucleus, 2000: s. 25, 1. spalte nederst-26 øverst (kopi) Ingeniøren, : Kartoflen skal være din vitaminpille (kopi) LIFE temahæfte 2011: Opus - Ny Nordisk Hverdagsmad, side 12-13: Er kosten en privat sag? (kopi) Øvelsesvejledninger jf. vedlagte oversigt (Bilag 1): Øvelsesvejl.: Kostanalyse (EDB-baseret fra Ram på biologien ) (Rapport) Øvelsesvejl.: Puls og blodtryk Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid: xx lektioner á 50 min. foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i naturen identificere og diskutere fejlkilder analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber Side 4 af 20

5 Væsentligste arbejdsformer - lærerforedrag - klasseundervisning og diskussioner - gruppefremlæggelser og individuelle arbejdsformer - IT (kostprogram) Side 5 af 20

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel Indhold Salt (fællesfagligt tema) - Cellers opbygning med relevante cellestrukturer: Cellemembran, cellevæg, mitokondrier, grønkorn, cellekerne, ribosomer, vakuoler (herunder saftrum), endoplasmatisk reticulum (ER). - Cellulære processer: Membrantransportprocesser, hovedsagligt osmose! -Eksempler på mekanismer til at håndtere høje saltkoncentrationer hos planter. Kernestof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s.: Supplerende stof: Kopi: Uddrag fra Biologi på tværs, side 22-25, 1. spalte midt. Kopi: Uddrag fra NF-grundbogen (2014), side 37, 2. spalte midt 39 øverst. Kopi: Artikel fra Ingeniøren, : Tomatplanter dyrkes i saltvand (ligger også som link på Fronter). Øvelsesvejledninger jf. vedlagte oversigt (bilag): Én samlet øvelsesvejledning: Osmose gennem vandpestcellers cellemembran og Osmose gennem kartoffelcellers cellemembran. Omfang Anvendt uddannelsestid: xx lektioner á 50 min. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i naturen bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold. - fællesfaglig projektarbejde om salt (plakater) - fællesfaglig ekskursion til Mariager Saltcenter - gruppefremlæggelser (poster session) - eksperimentelt arbejde (laboratoriearbejde) Side 6 af 20

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel Olie-minitema (biologi fælles med geografi og kemi) Indhold - Udvalgte økologiske/cellulære processer, og disse processer betydning: o plantecellens opbygning igen, herunder grønkorn og mitokondrier o abiotiske og biotiske faktorer (også kaldet vækstfaktorer) o fotosyntese og respiration o kort om energistrøm gennem økosystemet: Bruttoprimærproduktion (BPP) og nettoprimærproduktion/tilvækst (NPP) samt respirationstab (R) o kort om fødekæder o stofkredsløb ( kulstof (carbon) og ilt) o kort om drivhuseffekten Kernestof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s Supplerende stof: Vejret, 1. udgave, Aschehoug Dansk Forlag A/S og TV2 Vejret, 2006, s (kopier). Øvelsesvejledninger jf. vedlagte oversigt (bilag): Øvelsesvejledning: Påvisning af fotosyntese og respiration Øvelsesvejledning: Fotosyntese og lysintensitet Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid: xx lektioner á 50 min. foretage systematiske observationer og indsamle data i laboratoriet udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter identificere og diskutere fejlkilder analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde - diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold Væsentligste arbejdsformer - lærerforedrag - klasseundervisning og diskussioner - styret gruppearbejde/-gruppeopgaver - gruppefremlæggelser og individuelle arbejdsformer - eksperimentelt arbejde (feltarbejde, laboratoriearbejde, demonstrationsforsøg) Side 7 af 20

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel Genetik og bioteknologi (særfaglig forløb i biologi) Indhold - DNA s opbygning og funktion, herunder o celledelinger: Mitose (teori og mikroskopi) - nedarvning: Herunder autosomale og kønsbundne egenskaber - kort om samspillet mellem arv og miljø - bioteknologi: DNA-profil (teori) og gelelektroforese (teori) Kernestof: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: , 1. spalte midt-151. Et godt liv, 1. udgave, Nucleus, 1993: s. 113, 2. spalte 115, 1. spalte (kopier). Supplerende stof: "Pandoras madkasse -genteknologiens vidunderlige verden", 1. udgave, NOAH's forlag, 2001: s. 4 (kopi). Øvelsesvejledninger jf. vedlagte oversigt (Bilag 1): Øvelsesvejledning: Mikroskopet Øvelsesvejledning: Mitoser i rodspids Øvelsesvejledning: Isolering af DNA fra løgceller (Rapport) Vejledning i rapportskrivning (kopi) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Anvendt undervisningstid: xx lektioner á 50 min. udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed identificere og diskutere fejlkilder analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde - udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige emner - lærerforedrag - klasseundervisning - individuelt arbejde med opgaver/arbejdsark - eksperimentelt arbejde (laboratoriearbejde) - rapportskrivning Side 8 af 20

9 Bilag 1/1 Oversigt over biologiforsøg Fællesfagligt forløb: Vand Øvelsesvejledning: Bestemmelse af den økologiske vandkvalitet i Nørremølle Å (Bilag 5 i oplægget til det fællesfaglige vandprojekt Nørremølle Å ) (Rapport) Særfagligt biologi-tema: Kost og sundhed Øvelsesvejl.: Kostanalyse (EDB-baseret fra Ram på biologien ) (Rapport) Øvelsesvejl.: Puls og blodtryk Fællesfagligt forløb: Salt Én samlet øvelsesvejledning: Osmose gennem vandpestcellers cellemembran + Osmose gennem kartoffelcellers cellemembran. Tema: Olie (mini-tema fælles med geografi og kemi) Øvelsesvejledning: Påvisning af fotosyntese og respiration Øvelsesvejledning: Fotosyntese og lysintensitet Særfagligt biologi-tema: Genetik og bioteknologi Øvelsesvejledning: Mikroskopet Øvelsesvejledning: Mitoser i rodspids Øvelsesvejledning: Isolering af DNA fra løgceller (Rapport) Side 9 af 20

10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afd. Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold NF-geografi Carsten Bach Sørensen (geografi-delen) Erik Sandy Andreassen (kemi-delen) Anne Grimsbjerg Pedersen (biologi-delen) 14pna (Naturvidenskabelig faggruppe) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Vand Titel 2 Vejr og klima Titel 3 Salt Titel 4 Olie og energi Side 10 af 20

11 Beskrivelse af det første undervisningsforløb Titel 1 Vand: Fællesprojekt med kemi og biologi Indhold Naturgeografi vores verden (Geografforlaget 2011) Intro s s s Artikel: Virtuelt vand (Information 29/9-2008) Links: : htpp:// Omfang Særlige fokuspunkter 30 lektioner * 50 min. sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser behandle og anvende geofaglige data og resultater observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater behandle og anvende geofaglige data og resultater Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Selvstændigt arbejde Pararbejde Gruppearbejde Informationssøgning Ekskursion : Nørremølle Å Rapport: Nørremølle Å Side 11 af 20

12 Beskrivelse af det andet undervisningsforløb Titel 2 Vejr og klima Indhold Naturgeografi vores verden (Geografforlaget 2011) s s Film: Verdens tilstand (DR2 2006) Omfang Særlige fokuspunkter 30 lektioner * 50 min. sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling behandle og anvende geofaglige data og resultater opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang at forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Selvstændigt arbejde Pararbejde Gruppearbejde Informationssøgning Eksperimentelt arbejde: Måling af strålingsbalance Opvarmning og afkøling af sand og vand Demonstrationsforsøg: Konvektionskasse Rapport: Klima og plantebælter Side 12 af 20

13 Beskrivelse af det tredje undervisningsforløb Titel 3 Indhold Salt: Fællesprojekt med kemi og biologi Naturgeografi C (Nørrekjær, Vinther,Ladegaard) s. 20 Naturgeografi- Jorden og mennesket s. 30, 31, 41, 47, 100, 101 og s. 239 Alverdens geografi s. 245 og s. 248 Saltsydning på Læsø (Wikipedia) Omfang Særlige fokuspunkter 18 lektioner * 50 min. sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater behandle og anvende geofaglige data og resultater opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang at forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Selvstændigt arbejde Gruppearbejde: Udarbejde og fremlægge poster og powerpoint om salt Informationssøgning Ekskursion: Saltcentret ved Mariager Side 13 af 20

14 Beskrivelse af det fjerde undervisningsforløb Titel 4 Olie og energi: Fællesprojekt med biologi Indhold Naturgeografi vores verden (Geografforlaget 2011) s s s Film: Oliens oprindelse og anvendelse (Shell 1991) Olieeventyret. Olieforskning og udvinding i Danmark (DR2 1999) Omfang Særlige fokuspunkter 24 lektioner * 50 min. på baggrund af geofaglig viden reflektere over naturvidenskaberne og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling at forstå og vurdere geofagligt materiale fra tidsskrifter, medier m.m. observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde behandle og anvende geofaglige data og resultater Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Selvstændigt arbejde Gruppearbejde Informationssøgning Eksperimentelt arbejde Rapport: Olieudvinding fra kalk Side 14 af 20

15 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF2 NF- kemi Carsten Bach Sørensen (geografi-delen) Erik Sandy Andreassen (kemi-delen) Anne Grimsbjerg Pedersen (biologi-delen) 13Pna (Naturvidenskabelig faggruppe) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffer og mængdeberegninger Titel 2 Kemiske bindinger Titel 3 Organisk kemi: Kulbrinter og fedtstoffer Titel 4 Syrer og baser Titel 5 Redoxreaktioner Side 15 af 20

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Retur til forside Titel 1 Indhold Grundstoffer og mængdeberegninger Helge MygindOle Vesterlund NielsenVibeke Akselsen: BASISKEMI C Grundstoffer: s 7-29 Mængdeberegninger: s Eksperimenter: Ophedning af NaHCO3 Omfang 14 lektioner a 50 minutter Særlige fokuspunkter Simpel vejeanalyse Kemiens byggesten Simple beregninger Fra elementarpartikler til molekyler og formelenheder Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning: skriftligt arbejde eksperimentelt arbejde: Retur til forside Side 16 af 20

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Retur til forside Titel 2 Indhold Kemiske bindinger Helge MygindOle Vesterlund NielsenVibeke Akselsen: BASISKEMI C Ioner og ionforbindelser: s Kovalent binding: s Blandinger: s Eksperimentelt: Saltbestemmelse Krystaldannelse Omfang Ca. 16 Særlige fokuspunkter Fra grundstoffer til ionforbindelser (salte ). Opløselighed(fældningsreaktioner) ædelgasregel Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning eksperimentelt arbejde gruppearbejde par-arbejde Skriftligt arbejde Retur til forside Retur til forside Side 17 af 20

18 Titel 3 Indhold Organisk kemi Helge MygindOle Vesterlund NielsenVibeke Akselsen: BASISKEMI C Organisk kemi: s Henrik Parbo mfl: Kend Kemien 1 Fedtstoffer: s Molekylmodeller Øvelse: Substitution i heptan Øvelse: fedtstof i chips Omfang Ca. 22 Særlige fokuspunkter molekylmodeller Navngivning af organiske molekyler (IUPAC) Kovalent binding Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Demonstrationsforsøg Skriftligt arbejde Retur til forside Side 18 af 20

19 Titel 4 Indhold Syrer og baser Helge MygindOle Vesterlund NielsenVibeke Akselsen: BASISKEMI C Syrer og baser: s Eksperimentelt: Husholdningseddike Fremstilling af NH3 Omfang Ca. 20 Særlige fokuspunkter Syrer og baser Begrebet ph Titreringsreaktioner Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning eksperimentelt arbejde Skriftligt arbejde Retur til forside Side 19 af 20

20 Titel 5 Indhold Redoxreaktioner Helge MygindOle Vesterlund NielsenVibeke Akselsen: BASISKEMI C Redoxreaktioner: s Eksperimentelt: Jern(II) i FeSO47H2O Omfang Ca. 18 Særlige fokuspunkter Simple forbrændingsreaktioner Spændingsrækken Oxidationstal Fra simple forbrændingsreaktioner til mere komplicerede redoxreaktioner. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning eksperimentelt arbejde gruppearbejde Skriftligt arbejde Retur til forside Side 20 af 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg (Skive) Hfe Biologi C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF & VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Skive. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg, Viborg. HF2 NF - biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg, Viborg. HF2 NF - biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

! Termin Maj-juni 2014

! Termin Maj-juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Peter Toftgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Naturvidenskabelig faggruppe, C-niveau Alex Kjær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årig HF, 1. S Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Mette Bork

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg, Viborg. Hfe Kemi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Kemi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Ida Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe fjern Biologi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Naturvidenskabelig Faggruppe Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Geografi C Lærer(e) Hold Anders Teglgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer HF IN Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Geografi C Lærer(e) Hold Anders Teglgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Biologi C Mette Bork Hvidberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/14 Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Naturvidenskabelig faggruppe, C-niveau Gert Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16/17 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Horsens HF og VUC Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015/2016 Institution Thy-Mors Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Pernille

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2014 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Thy-Mors Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B Pernille Guyton

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 12/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Karsten Bay Jensen (KJ)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hf2 Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Geografi C Lærer(e) Hold Anders Teglgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vejle Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2017-2018, eksamen december 2018 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi C, jf. bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2017-2018, eksamen maj/juni 2018 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Stefan A Kildegaard Vangsøe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2013/2014 Institution Herning HF og VC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018-2019, eksamen maj/juni 2019 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 16/17 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF NF Biologi C Mette

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018-2019, eksamen december 2018 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 17/18 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Biologi C Mette Bork

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere