København d. 25. Januar Risikovurdering af opstilling af 2 høje vindmøller ved Velling Maersk, tæt ved Stauning Lufthavn (EKVJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København d. 25. Januar Risikovurdering af opstilling af 2 høje vindmøller ved Velling Maersk, tæt ved Stauning Lufthavn (EKVJ)"

Transkript

1 København d. 25. Januar 2017 Risikovurdering af opstilling af 2 høje vindmøller ved Velling Maersk, tæt ved Stauning Lufthavn (EKVJ) 1

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Operationelt miljø... 3 Deltagere... 4 Forudsætninger... 6 Begrænsninger... 6 Metodik... 8 Risikovurderingsskema... 9 Argumentation Konklusion Mitigationer Risk Matrix

3 Formål Formålet med denne risikovurdering er at identificere hazards, og fastslå den overordnede flyvesikkerhedsmæssige risiko ved en eventuel tilstedeværelse af ekstraordinært høje vindmøller i Velling Maersk (der gennembryder det koniske plan (ICAO Annex 14 flader) ved Stauning Lufthavn (EKVJ), i relation til de luftfartøjer der beflyver EKVJ. Som en del af risikovurderingsprocessen er også identificeret forudsætninger og mitigationer, som udmøntes i safety-krav der nødvendigvis skal indføres for at sikre opretholdelse af det nuværende flyvesikkerhedsniveau. Nærværende risikovurdering omhandler opstilling af 2 vindmøller nordvest for Stauning Lufthavn. En mølle er beliggende uden for det reviderede hindringsplan og én beliggende i og gennembryder - den koniske flade. Risikovurderingen tager grundlæggende udgangspunkt i et tidligere projekt med 4 møller placeret på Velling Maersk Operationelt miljø Stauning Lufthavn (EKVJ) er en mindre regional lufthavn, uden fast rutetrafik, men med en del General Aviation aktivitet, både VFR og IFR. Lufthavnen er udstyret med en AFIS tjeneste, og en dertilhørende Traffic Information Zone (TIZ). I havde lufthavnen følgende trafiktal: 3

4 2012: Total hvoraf IFR : Total hvoraf IFR : Total hvoraf IFR : Total 9237 hvoraf IFR : Total 8329 hvoraf IFR 612 Deltagere Følgende deltagere har været involverede i den oprindelige risikovurdering; Robert Strauss (Air Safety Management- / Risikovurderingskonsulent) Allan Jensen (Lufthavnschef, VFR-pilot, leder af AFIS tjenesten Stauning Lufthavn) Peter Bennedsen (Indehaver-, ATPL- / IR- / VFR- pilot, Accountable Manager og øverste ansvarlige for SMS hos Ben-Air) 4

5 Lars Vestergaard (Manager Flight Operations, HT, ATPL- / IR- / VFR- pilot, Ben-Air) Elise Christensen (Safety Manager, ATPL- / IR- / VFR- pilot, Ben-Air) Jesper Cort Jensen (Project Manager, MHI Vestas Offshore Wind A/S) Paul Harrison (AGA-specialist, Konsulent) Lars Finken (Luftfartsekspert, Pans-OPS-specialist, Konsulent) Mads Skaarup Willadsen (Energicenter Nord) Hans Christian Jensen (UL-pilot) Følgende deltagere har været involverede i den reviderede risikovurdering (nærværende dokument); Robert Strauss (Air Safety Management- / Risikovurderingskonsulent) Paul Harrison (AGA-specialist, Konsulent) Elise Christensen (Safety Manager, ATPL- / IR- / VFR- pilot, Ben-Air) Lars Finken (Luftfartsekspert, Pans-OPS-specialist, Konsulent) Allan Jensen (Lufthavnschef, VFR-pilot, leder af AFIS tjenesten Stauning Lufthavn) Peter Bennedsen (Indehaver-, ATPL- / IR- / VFR- pilot, Accountable Manager og øverste ansvarlige for SMS hos Ben-Air) Carsten Larsen (AFIS operatør Stauning Lufthavn) 5

6 Forudsætninger 1. Møllerne opstilles på følgende Koordinater i UTM/EUREF89, Zone 32N: Mølle 3: / Mølle 4: / Banelegemet på Stauning er 1450 meter x 30 meter 3. De deklarerede distancer er konsistente med ICAO kodeciffer 2: a. TORA, TODA & LDA 1199 meter b. SWY 251 meter c. ASDA 1450 meter 4. Planen til sikring af indflyvningen til Stauning Lufthavn er ny-konstrueret som passende til kodeciffer 2 bane* 5. Placeringen af møllerne publiceres efter gældende regler på kort, AIP, VFG og plates, samt på hjemmeside for EKVJ. 6. Der etableres ILS/DME til begge baner på EKVJ* 7. Der etableres AUTO METAR 8. Der etableres syntetisk ATIS 9. Der etableres synkrone hindringslys efter gældende regler i BL 3-11, samt variabel lysintensitet på vindmøllerne med op til candela i dagtimerne. 10. AFIS tjenesten bevares som minimum som den er 6

7 11. IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. 12. EKVJ TIZ bevares som minimum som den er 13. Hindringslys på møllerne overvåges, og der etableres meldevej for udsendelse af NOTAM hvis et hindringslys bliver u/s Begrænsninger 1. Risikovurderingen forholder sig IKKE til risikoen ved opstilling af vindmøllerne i forhold til en-route trafik. 2. Risikovurderingen forholder sig IKKE til entreprenørarbejdets indflydelse på lufttrafikken i perioden for opstilling og nedtagning af vindmøllerne. For dette udarbejdes særskilt risikovurdering. 3. Risikovurderingen forholder sig IKKE til eventuelle heli-hoist operationer ifm. efterfølgende vedligeholdelse af vindmøllerne (De med stjerne (*) markerede punkter skal risikovurderes enkeltvis.) 7

8 Metodik Risikovurderingen er fremkommet ved anvendelse af: Flere faciliterede brainstorming sessioner med deltagelse af relevante professionelle (se deltagerliste) Bow-tie lignende analyse af hazards for at identificere trusler, mitigationer og overordnet risiko. Gennemgående research på området. Inspiration fra tidligere risikovurderinger af emnet I overensstemmelse med Commission Implementing Regulation EU 1035/2011 (som dog er tiltænkt ATM/CNS miljøet, men alligevel ofte bruges som guideline udenfor dette) arbejdes der alene videre med most probable effect of hazards, under the worst-case scenario (fremhævet med fed skrifttype). 8

9 Risikovurderingsskema Hazard 1: Vindmølle / hindring i plausibel flyvehøjde, nærhed og kurs ift. luftfartøjs ind- og udflyvning til / fra EKVJ. Fejlmulighed / trussel Hazardous event Barrierer Konsekvenser P S R Argumentation Mitigation / Controls P S R VFR piloters manglende kendskab til vindmøllerne og deres placering, som kan opstå som følge af; Anvendelse af ikkeopdateret kort- / navigationshjælpemidler Manglende lokalkendskab Manglende briefing Tab af orientering VFR luftfartøj kommer uforvarende i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. (Overholdelse af) VMC minima Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 3 D 3D Dårligt forberedte piloter optræder med en vis hyppighed i havari- og hændelsesstatistikkerne, og at sådanne kommer i vanskeligheder under nærværende omstændigheder kan ikke udelukkes. Teoretisk kunne de dog lige så vel komme i vanskeligheder med andre hindringer enroute, hvorfor vindmøllerne her ikke er en ny risiko. Flytning af VFR rapportpunkt Nord* Informationskampagne til VFR piloter omkring placering af møllerne Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT. 2 D 2D Hvis der er operationer i under 3 km sigt skal banelys-systemet være tændt - og dette skal kunne fjernstyres udenfor tjenestetiden. 9

10 VFR piloter kender til møllerne og deres placering, men kan ikke se dem. Kan udløses som følge af: Dårlig sigtbarhed Forkert opfattelse af egenposition Nat VFR VFR luftfartøj kommer uforvarende i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt (Overholdelse af) VMC minima Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 3 D 3D Forudgående kendskab forventes at øge forsigtigheden, hvorfor usikkerhed om egen eller møllernes position vil anspore pilot til at øge awareness og marginer, og derved minimere sandsynligheden. Flytning af VFR rapportpunkt Nord* Informationskampagne til VFR piloter omkring placering af møllerne Etablering af ATIS og Automatisk Vejrobservationssystem* Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 2 D 2D Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT. Hvis der er operationer i under 3 km sigt skal banelys-systemet være tændt - og dette skal kunne fjernstyres udenfor tjenestetiden. 10

11 VFR piloter fristes til at flyve tæt på vindmøllerne VFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Ingen Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 4 C 4C Dårligt disciplinerede piloter optræder med en vis hyppighed i havari- og hændelsesstatistikkerne, og at sådanne kommer i vanskeligheder under nærværende omstændigheder kan ikke udelukkes. Teoretisk kunne de dog lige så vel komme i vanskeligheder med andre hindringer enroute, hvorfor vindmøllerne her som sådan ikke er en ny risiko. Informationskampa gne til VFR piloter omkring turbulens fra vindmøller (om vindmøller generelt) Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** AIP information 3 C 3C 11

12 VFR pilot er target fikseret og anflyver i vejr under minima VFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 2 D 2D Dårligt disciplinerede piloter optræder med en vis hyppighed i havari- og hændelsesstatistikkerne, og at sådanne kommer i vanskeligheder under nærværende omstændigheder kan ikke udelukkes. Teoretisk kunne de dog lige så vel komme i vanskeligheder med andre hindringer enroute, hvorfor vindmøllerne her som sådan ikke er en ny risiko. Flytning af VFR rapportpunkt Nord* Informationskampagne til VFR piloter omkring placering af møllerne Informationskampa gne til VFR piloter omkring turbulens fra vindmøller Etablering af ATIS og Automatisk Vejrobservationssystem* Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 1 D 1D Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT. Hvis der er operationer i under 3 km sigt skal banelys-systemet være tændt - og dette skal kunne fjernstyres udenfor tjenestetiden. 12

13 Designudkast til Missed Approach / Go Around ved RWY27 IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle MA/GA proceduren skal designes som Climb straight ahead to 2000 bl.a. for at undgå højre / venstre misforståelse. Dette eliminerer risikoen Circling procedure er som udgangspunkt tilrettelagt syd for banen, men piloter er set tage fejl af højre / venstre, og desuden kan en go-around i en circling procedure lede nord for banen. IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 2 D 2D Forudsætter et sammenfald af en circling procedure, samt at piloten tager fejl af højre og venstre, eller at der må initieres en go-around. Dette sammenfald er meget lidt sandsynligt. Planlægning af MA er desuden et company issue, hvor korrekt forberedelse minimerer sandsynligheden Circling må kun foregå syd for banen, og circling MA må kun foregå syd for centerlinjen. IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 1 D 1D 13

14 IFR flyvning foretages på ikke-opdaterede procedurer / GPS IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 3 D 3D Hvis en pilot ikke har opdaterede procedurer / GPS, så vil han / hun flyve i henhold til de gamle / tidligere. Af disse er NDB samt circling et problem i forhold til møllernes placering. Sandsynligheden for sammenfald er dog lav. Der skal udsendes NOTAM / AIP SUP og publiceres på ATIS omkring etablering af møllerne, og ændrede procedurer / forhold i minimum 1 år. IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. 2 D 2D Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** NDB Approach til RWY27 leder i nærheden af vindmøllerne IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 4 A 4A Ved etablering af ILS til begge baner på EKVJ vil anvendelsen af NDB approaches formentlig falde drastisk hvilket nedsætter exposure / sandsynlighed. NDB approaches må kun anvendes til skole- og træningsflyvninghvo r der både er elev og instruktør i cockpittet. IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer**

15 Der er kysteffekt på NDB RWY09, hvilket i givet fald kan lede i nærheden af møllerne. IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Ingen operativ betydning ift. vindmøllerne Kysteffekten ligger så langt ude at virkningen af den er forsvundet når man kommer abeam møllerne, hvorfor den ikke giver risici i denne sammenhæng. Det skal publiceres at der kan være kysteffekt på NDB RWY09 NDB approaches må kun anvendes til skole- og træningsflyvninghvo r der både er elev og instruktør i cockpittet IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 15

16 Air Displays ved Stauning Airshow udøves typisk som lavtflyvning, og evt. ved høje hastigheder. VFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 2 D 2D Selve Air Displays udføres altid syd for banerne, da publikum står nord for. Dette reducerer sandsynligheden. Opsamling til formationer kunne dog godt foregå nordfor, af piloter som ikke er stedkendte. Airshow med displays foregår dog oftest i god sigtbarhed. Oplysning om vindmøllernes højde og placering skal indgå i enhver stævnebriefing. Oplysninger om vindmøllernes højde og placering skal indgå i en hver invitation til et stævne Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 1 D 1D Anflyvning via ILS IFR luftfartøj kommer i fysisk nærhed af en eller flere vindmøller Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet overraskes af turbulens fra mølle må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle Møllernes placering i forhold til ILS procedurerne giver ingen grund til at hæve værdierne, da minima er sikret vha. PANS- OPS

17 Møllernes placering ift. ind- og udflyvning. Turbulens fra vindmøller på finale / forlænget centerlinje EKVJ. Ingen Intet overraskes af turbulens fra mølle (på lang afstand) 3 D 3D Turbulens fra møllerne opstår bag dem og skal de påvirke flyvningen skal der være vind fra det nordlige hjørne. Med en rotordiameter på 160 meter og en 5-8 rotor diameter kan der være en risko indtil ca 1400 meter fra banetærskel 09. Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT. 2 D 2D Møllernes placering ift. ind- og udflyvning. Kraftig blæst fra sydlige retninger kan blæse luftfartøjer i landingsrunder nordpå i nærheden af vindmøllerne Synkrone hindringslys på møllerne, med variabel lysintensitet Vindmøllernes egenbevægelse gør dem lettere at detektere visuelt end et fast objekt Vindmøllernes placering publiceres på kort, i AIP, VFG mv. Intet må foretage undvigemanøvre kolliderer med vindmølle 2 D 2D Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT. Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 1 D 1D (De med stjerne (*) markerede punkter skal risikovurderes enkeltvis. For emner markeret med to stjerner (**) gælder tillige at der er taget højde for at tiltaget kun vil have effekt for luftfartøjer med aktiv transponder) 17

18 Argumentation Risikovurderingen har grundlæggende identificeret og været fokuseret omkring variationer af to forskellige risici, hhv.; Vindmøllerne som hindringer Turbulens fra vindmøllerne Med hensyn til vindmøllerne som hindringer har fokus været på at identificere og mitigere alle tænkelige scenarier hvor dette kunne udgøre en risiko, både med hensyn til procedurer, møllernes synlighed m.m. I denne sammenhæng stod det hurtigt klart at der (åbenlyst) er forskel på risici i relation til IFR eller VFR flyvning - men der har ligeledes været en del åbenlyse og effektive mitigationer der med nærværende risikovurdering stilles som safetykrav til projektet, hvilket samlet set resulterer i en grundig opkvalificering af Stauning Lufthavn og de AFIS-, CNS- og AGA-ydelser der leveres til lufttrafikken i tilknytning til lufthavnen. Ligeledes har der ved udarbejdelsen af risikovurderingen været teoretiseret over hvorledes design og krav og risici ville være hvis Stauning Lufthavn kun var en VMC flyveplads med 1199 meter bane og tilsvarende hindringsflader. I dette tilfælde ville de to vindmøller på de foreslåede placeringer ligge udenfor hindringsplanerne. 18

19 Med hensyn til turbulens fra vindmøllerne så antyder et studie fra MHI Vestas at turbulensen vil være uden betydning på finalen / den forlængede centerlinje, grundet afstand mellem møller og banen. Studiet fra MHI Vestas og egne observationer for hvad angår forbiflyvning bag møllerne er dog imidlertid ikke entydige, og det kan ikke afvises at et luftfartøj kan blive udsat for turbulens i sådanne situationer - hvilket dog også mitigeres af mange af de safetykrav der indføres, da de i almindelighed handler om at holde luftfartøjer væk fra møllerne. Den højeste risiko - og samtidigt den som er sværest at mitigere - er vurderet til at være risikoen for at piloter grundet nysgerrighed / manglende respekt bevidst flyver tæt på møllerne for at kigge på dem, og så herefter overraskes af turbulens fra møllerne. Dette scenarie er sandsynligt, og mitigationer der tjener til at undgå kollision med møllerne er i dette tilfælde uanvendelige, da situationen netop omhandler bevidste handlinger hvor piloterne rent faktisk har et ønske om at komme tæt på møllerne. For at imødekomme denne risiko (uanset at den principielt er generisk) er det dog besluttet / krævet som en mitigation at der skal laves informationskampagner til GA piloter i Danmark vedrørende risikoen for turbulens bag vindmøller i al almindelighed. Effekten af dette kan styrkes såfremt Trafikstyrelsen ønsker at medvirke til disse kampagner. 19

20 Konklusion At høje hindringer både i teorien og i praksis ind i mellem viser sig at være en trussel for flyvesikkerheden kan ingen bestride. Eksempler både fra Danmark og udlandet viser desværre at luftfartøjer ind i mellem ad vanvare kommer til at flyve ind i disse hindringer. I tilfældet her, kan det således ikke afvises at opstilling af disse ekstra to vindmøller bibringer en marginalt større risiko absolut set, da de uomtvisteligt er flere hindringer som luftfartøjer kan flyve ind i men omvendt viser hverken risikovurderingen eller historikken i Danmark, at to vindmøller opstillet ved Stauning Lufthavn øger risikoen her til et uacceptabelt niveau. Samtidigt bliver luftfart aldrig 100% sikkert medmindre vi holder flyene på jorden, hvorfor de fleste luftfartsmyndigheder og samfund accepterer de risici der er forbundet med det, så længe det kan påvises at parterne gør alt hvad der er muligt for at holde risikoen As Low As Reasonably Practicable. I dette projekt, er der både i planlægnings- og risikovurderingsfasen blevet identificeret tiltag og mitigationer, som hver for sig og til sammen bidrager til at mindske risikoen for at disse vindmøller udgør en uacceptabel stor risiko. Parterne gør sig store anstrengelser for at øge både serviceniveauet, uddannelsesniveauet og det tekniske niveau omkring lufthavnen, ved bl.a. at sikre: 20

21 Kommissionering af ILS til begge baner Opgradering af AFIS operatørernes uddannelsesniveau Etablering af automatiske vejrobservationer samt udsendelse af ATIS Tilpasning af procedurer i relation til de kommende vindmøller Tilpasning af navigationspunkter i relation til de kommende vindmøller Disse initiativer er samlet set en stor opkvalificering af lufthavnen og de services og muligheder der omgiver den. En opkvalificering der med et uændret trafiktal må forventes at øge den absolutte flyvesikkerhed omkring lufthavnen. Stillet overfor hinanden, vil den teoretiske øgning af den absolutte risiko omkring lufthavnen som følge af opstilling af vindmøllerne, udjævnes af den forbedring af flyvesikkerheden som opkvalificeringen giver absolut set - hvorfor det er opfattelsen at det samlede risikobillede omkring lufthavnen vil være uforandret såfremt de planlagte vindmøller opstilles. 21

22 Mitigationer MITIGATION Ansvarlig for udførelsen Kvittering for udførelsen Placeringen af møllerne publiceres efter gældende regler på kort, AIP, VFG og plates samt på hjemmeside for EKVJ. Der etableres ILS til begge baner på EKVJ* Der etableres synkrone hindringslys efter gældende regler i BL 3-11, samt variabel lysintensitet på vindmøllerne med op til candela i dagtimerne. AFIS tjenesten bevares som minimum som den er EKVJ TIZ bevares som minimum som den er Flytning af VFR rapportpunkt Nord * Informationskampagne til VFR piloter omkring placering af møllerne 22

23 MITIGATION Ansvarlig for udførelsen Kvittering for udførelsen Etablering af ATIS og Automatisk Vejrobservationstjeneste* Informationskampagne til VFR piloter omkring turbulens fra vindmøller MA/GA proceduren skal designes som Climb straight ahead to 2000 bl.a. for at undgå højre / venstre misforståelse. Der skal udsendes NOTAM / AIP SUP og publiceres på ATIS omkring etablering af møllerne, og ændrede procedurer / forhold i minimum 1 år. Det skal publiceres at der kan være kysteffekt på NDB RWY09 Oplysning om vindmøllernes højde og placering skal indgå i enhver stævnebriefing. 23

24 MITIGATION Ansvarlig for udførelsen Kvittering for udførelsen Oplysninger om vindmøllernes højde og placering skal indgå i en hver invitation til et stævne Nærværende risikovurdering skal genbesøges minimum en gang årligt, eller ved ændring / manglende overholdelse af forudsætningerne. De med stjerne (*) markerede punkter i risikovurderingen skal risikovurderes særskilt. Circling må kun foregå syd for banen, og circling MA må kun foregå syd for centerlinjen. Selve konstruktions- / byggefasen hvor vindmøllerne opstilles skal risikovurderes selvstændigt. Landingsrunder nord for pladsen kan kun tillades af AFIS og kun hvis vindstyrken er under 20 KT 24

25 MITIGATION Ansvarlig for udførelsen Kvittering for udførelsen NDB approaches må kun anvendes til skole- og træningsflyvning, hvor der både er elev og instruktør i cockpittet. Hvis der er operationer i under 3 km sigt skal banelys-systemet være tændt - og dette skal kunne fjernstyres udenfor tjenestetiden. IFR operationer kan kun påbegyndes med aktiv TIZ og bemandet AFIS tjeneste. Hindringslys på møllerne overvåges, og der etableres meldevej for udsendelse af NOTAM hvis et hindringslys bliver u/s Etablering af radarservice med alarmfunktion ved hindringer (MSAW), samt med contingency procedurer** 25

26 Risk Matrix Følgende matrix fra ICAO Safety Management Manual er blevet brugt til risikoklassifikation (ICAO 2013): 26

Risikovurdering af introduktionen af Cloud Break Procedures i EKDK FIR.

Risikovurdering af introduktionen af Cloud Break Procedures i EKDK FIR. Robert Strauss København d. 15. november 2015 Risikovurdering af introduktionen af Cloud Break Procedures i EKDK FIR. 1 Formål 3 Projektbeskrivelse 4 Deltagere 5 Forudsætninger 6 Begrænsninger 7 Metodik

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Udarbejdet til Trafikstyrelsen Dokument type Ansøgning Dato 01.07.2014 ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Revision 26 Dato 01.07.2014

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 1. udgave, 21. marts 2013 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl REDEGØRELSE HCLJ510-000783 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / Tidspunkt (UTC): 19.8.2010 kl. 1408 Hændelsessted: VOR KOR (112,800 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

Ilulissat Lufthavn BILAG 5. Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen. Udbygning til 1799 m landingsbane. Vejrbetinget regularitet

Ilulissat Lufthavn BILAG 5. Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen. Udbygning til 1799 m landingsbane. Vejrbetinget regularitet BILAG 5 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Ilulissat Lufthavn Udbygning til 1799 m landingsbane Vejrbetinget regularitet 16.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 95868.07 NIRAS Greenland A/S Sag: 79009.44 Vejrbetinget

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-25 Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6 Opgavebeskrivelse Konsulentbistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) Juli 2016 2 Opgavebeskrivelse Indhold

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 REDEGØRELSE Havari 17-07-2014 med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 5 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens

Læs mere

DSvU PFT spørgsmål 2017

DSvU PFT spørgsmål 2017 Forord Disse spørgsmål er stillet klubberne til rådighed, som grundlag for PFT-teori med fokus på flysik og holdninger. Klubberne kan selv klippe i spørgsmålene eller tilføje yderligere, for dermed at

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ REDEGØRELSE Havari 08-03-2014 med KZ VII Lærke OY-DMJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR REDEGØRELSE Havari 13-10-2013 med OY-TXR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen. REDEGØRELSE HCLJ5102012165 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 1.10.2012 kl. 17:59 UTC Hændelsessted: Ca. 15 nm nordøst for EKCH Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Flytrafik VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000534 Havari Luftfartøj: Eurocopter AS 350 B3 Registrering: OY-HGR Motor: Turbomeca Arriel 2B Flyvning: Skoleflyvning, VFR Besætning: 2 - ingen tilskadekomne Passagerer: Ingen Sted:

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Flytrafik VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Oktober 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL REDEGØRELSE Havari 17-01-2016 med CESSNA 172 R OY-JDL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Svar: Infrastrukturbetjening af Thomasminde vil indgå i en evt. videre proces med detailplanlægning og VVM af en ny lufthavn.

Svar: Infrastrukturbetjening af Thomasminde vil indgå i en evt. videre proces med detailplanlægning og VVM af en ny lufthavn. Svar på supplerende spørgsmål vedr. evt. lufthavn i Thomasminde I forlængelse af svar på spørgsmål til en evt. ny lufthavn i Thomasminde stillet af byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) fremsendt d. 9.

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl.

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl. REDEGØRELSE HCLJ510-000696 Hændelse Luftfartøj: Bombardier CL-600-2D24 Registrering: OY-KFF (CRJ 900) Motorer: 2 General Electric Flyvning: Ruteflyvning, IFR CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer:

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510. RAPPORT HCLJ510-000867 Havari Luftfartøj: Cessna 150B Registrering: OY-DHG Motor: Continental O 200 - A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - omkommet Passagerer: Ingen Sted: Jyderupsenderen - ved

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

Rapport om. Lysmarkering af vindmøller

Rapport om. Lysmarkering af vindmøller Rapport om Lysmarkering af vindmøller Naturstyrelsen 2. februar 2011 Indhold Ikke teknisk resumé 3 Baggrund for arbejdet 4 Gældende bestemmelser og praksis 4 Samlet vurdering 12 Anbefalinger 14 Bilag Bestemmelser

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Oplæg til koncept for. IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed. Udarbejdet af projektgruppe nedsat af. Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU

Oplæg til koncept for. IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed. Udarbejdet af projektgruppe nedsat af. Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU Oplæg til koncept for IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed Udarbejdet af projektgruppe nedsat af Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU Oktober 2013 Arbejdsgruppe deltagere: Jacob T. Pedersen;

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato April 2015 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Revision 4 Dato 2015-04-15 Udarbejdet af HEH Kontrolleret af JCXS Godkendt

Læs mere

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse 11-6-2013 med D-CAVA og Lockheed F-16 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Flytrafik PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr. 1215273180

Læs mere

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på.

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Pilotaftale 2015 Mellem Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre og nedenstående pilot er følgende aftalt. Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Følgende

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR REDEGØRELSE Havari 11-07-2015 med MOONEY M20A OY-ADR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 13 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

Brugervejledning. UAS Dronelog (http://uaslog.dk) er et system der benyttes til at logge operationer for droneoperatører.

Brugervejledning. UAS Dronelog (http://uaslog.dk) er et system der benyttes til at logge operationer for droneoperatører. Brugervejledning Om UAS Dronelog UAS Dronelog (http://uaslog.dk) er et system der benyttes til at logge operationer for droneoperatører. Systemet overholder de krav angivet af Trafikstyrelsen efter BEK

Læs mere

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr.

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat Formål M-certifikatets formål er at vise at en given aspirant, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at være i stand

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere