NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab"

Transkript

1 NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab

2 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning mere effektivt og sikkert gennem den rigtige brug af informationsteknologi. sel skabet har to forretningsområder: Operations leverer it-drift, herunder datalagring og backup, drift af servere, netværk og applikationer, bl.a. i eget datacenter, samt sikkerhedsydelser og support. Dette forretningsområde udgjorde 69 % af NNIT s omsætning i Solutions leverer it-konsulentydelser og ledelsesrådgivning, udvikling og implementering af it-løsninger og applikationer samt vedligeholdelse. Forretningsområdet udgjorde 31 % af NNIT s omsætning i NNIT's kunder er primært at finde inden for life sciences-industrien, men selskabet servicerer også den offentlige sektor, finanssektoren og produktionsvirksomheder, blandt andet større danske fødevareproducenter. Fællesnævneren er, at disse kunder stiller særligt høje krav til kvalitet og kontrol. NNIT's omsætning er de seneste 10 år i gennemsnit vokset mere end 10 % om året. Væksten er skabt på trods af udfordrende makro økonomiske forhold gennem finanskrisen og har ligget betydeligt over den generelle vækst i det danske marked for it-services. NNIT har hovedkontor i Søborg, er repræsenteret med forretningsaktiviteter i syv lande, beskæftiger flere end medarbejdere og havde i 2014 en omsætning på DKK 2,4 mia. Medarbejdere fordelt på geografi* Omsætning i 2014 fordelt på geografi NettO- Omsætning i 2014 pr. kundegruppe % 34 2 % 7,7 % , Danmark kina, Tjekkiet og Filippinerne schweiz, Tyskland og USA * Pr. 31. december 2014 Danmark Resten af verden life sciences (herunder Novo Nordisk-koncernen) Enterprise Public Finance

3 3 øget selvstændighed NNIT har etableret en stærk position på det danske marked for it-services, specielt til life sciences-industrien NNIT blev grundlagt i 1994, da Novo Nordisk udskilte sine it-funktioner i en enhed under navnet Novo Nordisk IT, og i 1998 blev NNIT et selvstændigt selskab i Novo Nordisk-koncernen. Med sin tilknytning til Novo Nordisk har NNIT en unik ekspertise i at levere komplekse it-løsninger til brancher, der ligesom life sciences-industrien er underlagt omfattende myndighedskrav og regulering. Blandt de større danske kunder er DSB, Arla Foods, Vestas Wind Systems, Lundbeck, PFA Pension og naturligvis Novo Nordisk, der i 2014 udgjorde 52 % af NNIT s omsætning mod 57 % i NNIT s omsætningsvækst er leveret samtidig med en overskudsgrad på mere end 10 %. 10 års omsætning og overskudsgrad Ikke-Novo Nordisk omsætning Overskudsgrad (%) Novo Nordisk omsætning DKK million % Andelen af kunder uden for Novo Nordisk har gennem årene været støt stigende, og disse kunder har været en væsentlig årsag til NNIT s vækst i de senere år. I perioden 2012 til 2014 voksede omsætningen fra kunder uden for Novo Nordisk med gennemsnitligt 15 % om året, mens omsætningen fra Novo Nordisk i samme periode voksede med gennemsnitligt 5 % om året NNIT s historie August 2009 NNIT køber Microsoftudviklingshuset Corebuilt Technologies, og etablerer sig dermed i Filippinerne December 2012 NNIT ansætter medarbejder nr og når en om sætning på DKK 2 mia. August 2013 NNIT's kontor i Kina ansætter medarbejder nr % af NNIT's ansatte arbejder nu uden for Danmark Januar 2014 NNIT åbner kontor i Prag, Tjekkiet Juni 2007 NNIT har nu medarbejdere December 2006 NNIT runder DKK 1 mia. i omsætning September 2006 NNIT åbner kontor i Tianjin, Kina Marts 2006 NNIT åbner kontor i Olomouc, Tjekkiet Juni 1994 Novo Nordisks itaktiviteter udskilles i en selvstændig enhed under navnet Novo Nordisk IT Maj 1998 Novo Nordisk IT oprettes som aktieselskab 100 % ejet af Novo Nordisk Maj 2003 Selskabet åbner kontor i Zürich, Schweiz Januar 2004 Novo Nordisk IT skifter navn til NNIT for at sætte fokus på at øge omsætningen fra eksisterende og nye kunder uden for Novo Nordisk

4 4 Fortsat profitabel vækst I 2013 var NNIT den tredjestørste leverandør af it-services i Danmark. Markedet er fragmenteret, og med en andel af det danske marked for it-services på 6 % vurderer NNIT, at der fortsat findes et stort potentiale for at vinde markedsandele gennem organisk vækst, ligesom selskabet har gjort de seneste 10 år. Det er NNIT s målsætning at blive Danmarks foretrukne leverandør af itservices. Samtidig er selskabet godt rustet til at udnytte sin ekspertise fra Novo Nordisk på det attraktive internationale marked for it-services til life sciences-industrien, hvor NNIT s ambition er at blive en førende it-partner >10 % Gennemsnitlig omsætningsvækst de seneste 10 år >10 % Gennemsnitlig overskudsgrad de seneste 10 år >40 % Andel af markedet for it-services til life sciences-industrien i Danmark NNIT er godt positioneret til fortsat vækst i Danmark med en kombination af et bredt serviceudbud, markant markedsposition, lokal tilstedeværelse og et stærkt brand. Og i takt med at eksisterende danske kunder udvider internationalt, sikrer NNIT s globale leverancecentre i Kina, Filippinerne og Tjekkiet kunderne adgang til de nødvendige it-kompetencer, 24/7-drift og konkurrencedygtige priser. NNIT er en af de mest profitable virksomheder i it-branchen. Stærke kunderelationer, globale leverancecentre og stordriftsfordele har været og vil fortsat være væsentlige faktorer til at fastholde en tocifret overskudsgrad. Endvidere vil fortsat procesoptimering i forbindelse med levering af de ofte komplekse it-løsninger bidrage til selskabets indtjening. NNIT var oprindeligt en intern leverandør af it-services i en af verdens førende life sciencesvirksomheder, Novo Nordisk, hvilket har skabt en unik ekspertise på det attraktive marked for it-services til life sciencesindustrien. I dag leverer NNIT til ca. 30 life sciences-virksomheder uden for Danmark. NNIT har derfor en stærk og stabil platform for fortsat udvikling og markedsføring af it-services til life sciencesvirksomheder, både nationalt og internationalt.

5 5 NNIT har fortsat profitabel vækst som sin langsigtede målsætning Mindst 5 % årlig vækst i omsætningen Overskudsgraden skal fastholdes på mindst 10 % forventninger til resultatet for 2015* Omsætningsvækst på 5-8 % Overskudsgrad på ca. 11 % Anlægsinvesteringer på 5-6 % af omsætningen for 2015 * Se forudsætninger og valutafølsomheder på side 7 >70 % Andel af forventet omsætning i 2014 fastlagt i kontrakter indgået pr. 31. december % Andel af fuldtidsansatte uden for Danmark pr. 31. december år Ledelsesteamets samlede erfaring inden for it-branchen NNIT s større kontrakter er ofte langsigtede, særligt i forretningsområdet Operations, hvilket giver NNIT god indsigt i den fremtidige omsætning og indtjening. NNIT har oplevet en stigning i andelen af kontrakter med en horisont på tre til fem år, hvilket også fremadrettet sikrer et solidt grundlag for planlægning og forretningsudvikling. Mere end 90 % af omsætningen skabes i dag i Danmark, men NNIT s it-løsninger og -services bliver leveret af et integreret team af medarbejdere fra selskabets danske og internationale kontorer. Denne leverancemodel giver NNIT mulighed for at levere komplette, omkostningseffektive it-services, uanset om de skal implementeres i Danmark eller internationalt. Flere end 800 af virksomhedens ansatte arbejder i Kina, Filippinerne eller Tjekkiet, og NNIT forventer, at andelen af ansatte, der arbejder uden for Danmark, vil stige de kommende år. NNIT ledes af et erfarent team, som bliver understøttet af selskabets unikke kultur, One NNIT. Her er fokus på teamwork, løbende forbedringer og ikke mindst konstant høj kundetilfredshed. NNIT s ledelse har opnået gode resultater inden for it-branchen og har stået i spidsen for NNIT s seneste udvikling fra en intern it-leverandør, der primært har betjent Novo Nordisk, til at være en af Danmarks mest betroede leverandører af itservices.

6 6 Gunstige markedsforhold Efterspørgslen efter it-services er generelt drevet af det makroøkonomiske klima, outsourcing og teknologisk innovation. I de brancher hvor NNIT s kunder hovedsageligt befinder sig, er stigende myndighedskrav samt øgede krav til kvalitet og it-sikkerhed ligeledes væsentlige markedstendenser Det danske marked for it-services Det danske marked for it-services udgjorde i 2013 ca. DKK 34,5 mia. (IDC 2014) og forventes gennemsnitligt at vokse med ca. 1,1 % om året i perioden NNIT har valgt at fokusere på brancher og kunder, der efterspørger komplekse it-løsninger, og som ofte er underlagt væsentlig regulering og kvalitetskrav. De væsentligste brancher omfatter life sciencesindustrien, den offentlige sektor, finansielle virksomheder og produktionsvirksomheder, og NNIT vurderer, at det potentielle danske marked for ydelser til relevante kunder inden for disse brancher var ca. DKK 17 mia. i NNIT's marked i Danmark udgør i alt DKK 17 mia. (2014) % Life sciences (herunder Novo Nordisk-koncernen) Enterprise Public Finance Kilde: Valcon Det globale marked for it-services til life sciences-industrien Life sciences-industriens behov for øget effektivisering og lavere omkostninger har medført en større brug af it-outsourcing. Desuden oplever life sciences-virksomheder stigende myndighedskrav om entydig identifikation af produkter, dokumentation af it-systemer og datasikkerhed. Endelig anvendes it mere og mere i målrettet produktudvikling og medicinsk behandling, og NNIT tilbyder netop disse it-services. NNIT fokuserer på at levere it-services til life sciencesindustrien i Vesteuropa og USA, hvor det potentielle marked har en estimeret værdi på ca. DKK 13 mia. og forventes at vokse med gennemsnitligt ca. 2,5 % om året frem mod 2020 (Valcon). Med NNIT s særlige baggrund og ekspertise på dette marked og en markedsandel på under 1 %, vurderer selskabet, at der er god mulighed for at øge omsætningen fra eksisterende og nye internationale kunder. NNIT er den hurtigst voksende aktør blandt it-leverandører i Danmark med en årlig omsætning på DKK 1 mia. eller derover Dansk omsætningsvækst 2012 vs (%) Kilde: IDC Denmark IT Services Market Size and Vendor Shares 2013

7 7 Baggrund for udbuddet ResultaT- Forventninger Udbuddet gennemføres med henblik på at understøtte selskabets vækststrategi og især for at forbedre den offentlige og kommercielle profil over for eksisterende og potentielle kunder. Udbuddet udgør også et vigtigt skridt i processen, som gør NNIT til en uafhængig virksomhed. Udbuddet vil desuden understøtte etableringen af et offentligt marked for handel med NNIT's aktier på Nasdaq Copenhagen, hvorved der opnås bedre adgang til de offentlige kapitalmarkeder. Notering af NNIT-aktier forbedrer desuden de incitamenter, der ligger i selskabets aktieaflønningsprogrammer, da aktieaflønningen efter udbuddets gennemførelse vil være baseret på aktier i NNIT i stedet for i Novo Nordisk, som det er tilfældet nu. Selskabet modtager ikke nogen del af provenuet fra salget af de udbudte aktier. Ejerforhold efter børsnoteringen I forbindelse med udbuddet har Novo Nordisk og Novo A/S indgået en aftale, som betyder, at Novo A/S på visse betingelser, herunder udbuddets gennemførelse, vil erhverve stk. aktier svarende til 25,5 % af NNIT's aktiekapital fra Novo Nordisk til en kurs per aktie svarende til udbudskursen. Desuden har NNIT og Novo Nordisk indgået en aftale, hvorefter NNIT betinget af udbuddets gennemførelse vil erhverve stk. aktier svarende til 3 % af selskabets aktiekapital fra Novo Nordisk til en kurs per aktie svarende til udbudskursen for at kunne levere aktier til deltagere i NNIT s aktiebaserede incitamentsprogrammer. Såfremt udbuddet og Novo Nordisks salg af aktier til Novo A/S samt til NNIT til brug for aktieaflønningsprogrammer gennemføres, vil Novo Nordisk eje mellem stk. aktier svarende til 25,5 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og stk. aktier svarende til 31,5 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne, hvis overallokeringsretten ikke udnyttes. Novo Nordisk og Novo A/S vil således eje i alt mellem 51 % og 57 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne efter gennemførelse af ovennævnte transaktioner. Forventningerne til 2015 er baseret på stigningen i ordrebeholdningen for 2015, samt at selskabet opnår en nettoomsætning fra nye kontrakter og aftaler om opgaver, der er udført eller forventes udført efter d. 31. december 2014 svarende til selskabets erfaringer fra de seneste 3 år. Forventningerne er baseret på visse væsentlige forudsætninger, herunder at de relevante makroøkonomiske udviklingstendenser ikke væsentligt ændrer NNIT's forretningsbetingelser i 2015, at vores forretningsforhold, kunde- og konkurrentsituation forbliver stabile samt, at valutakurserne, især for CNY, EUR, CZK, PHP, USD og CHF over for DKK forbliver på det nuværende niveau (pr. 31. januar 2015). Valutarisikoen i forbindelse med NNIT's aktiviteter relaterer sig primært til omkostninger afholdt i lokal valuta i NNIT's leverancecentre i Kina, Filippinerne og Tjekkiet og salgskontorer i Schweiz og USA, mens den langt overvejende del af NNIT's nettoomsætning er i danske kroner. Sammenfatning af de nuværende forventninger: Valutafølsomheder 2015 forventninger Langsigtede mål Nettoomsætningsvækst i faste valutakurser* 5-8 % > 5 % som rapporteret** Omkring 0,6 pp højere - Overskudsgrad i faste valutakurser* Omkring 11 % > 10 % som rapporteret** Omkring 1,2 pp lavere - Investeringer / nettomsætning*** 5-6 % 5-6 % * Faste valutakurser er målt i gennemsnitlige 2014 valutakurser. ** Baseret på valutakurser pr. 31. januar *** Anlægsinvesteringer til geninvestering og nye kundeinvesteringer på kort sigt forventes at udgøre 5-6 % af den samlede nettoomsætning. Hvis NNIT beslutter at bygge et nyt datacenter til at understøtte væksten forventes yderligere anlægsinvesteringer på ca. DKK 250 mio. over en treårig periode. Evnen til at vinde nye kontrakter vil i høj grad afgøre, hvor NNIT s realiserede vækst i nettoomsætningen ender i forhold til intervallet på 5-8 %. estimeret årlig påvirkning Afdækningsaf NNIT's resultat af primær drift i periode fra 2015 som følge af en 10 % stigning 31. januar 2015 i de følgende valutaer over for DKK (måneder) CNY DKK -14 millioner 11 EUR DKK 11 millioner - CZK DKK -4 millioner - PHP DKK -3 millioner 11 USD DKK -1 millioner 11 CHF DKK -1 millioner - Gevinster og tab fra valutaafdækning påvirker ikke resultat af primær drift, idet gevinster og tab er indregnet under finansielle poster. * Ovenstående valutafølsomheder er hypotetiske og er kun medtaget som illustration. Følsomhedsanalysen forudsætter, at NNIT's forretning udvikler sig i overensstemmelse med den nuværende forretningsplan.

8 8 Ledelsen Per Kogut CEO Per Kogut blev ansat i NNIT i januar Per Kogut er også direktør i Rønmosegård Holding ApS. Endvidere er Per Kogut formand for bestyrelsen i Netgroup A/S og medlem af bestyrelsen for IT-Branchen (ITB). Per Kogut er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Carsten Krogsgaard Thomsen CFO Carsten Krogsgaard Thomsen blev ansat i NNIT i januar Carsten Krogsgaard Thomsen var medlem af NNIT s bestyrelse i perioden fra marts 2004 til januar 2014, herunder som næstformand fra 2007 til januar Carsten Krogsgaard Thomsen er medlem af bestyrelsen i GN Netcom A/S, GN Resound A/S og GN Store Nord A/S. Carsten Krogsgaard Thomsen er cand. polit. fra Københavns Universitet. Jess Julin Ibsen Senior Vice President IT Operation Services Jess Julin Ibsen blev ansat i NNIT i juni Jess Julin Ibsen er desuden medlem af direktionen i Cardiff Komplementar ApS, formand for bestyrelsen i K/S Cardiff og medlem af bestyrelsen i Fast- PassCorp A/S. Jess Julin Ibsen er cand. polyt. fra DTU samt HD fra CBS. Michael Bjerregaard Corporate Vice President Client Management Michael Bjerregaard blev ansat i NNIT i marts Michael Bjerregaard er medlem af bestyrelsen i Cohaesio Holding ApS, Keepit A/S og Surftown A/S. Michael Bjerregaard er ingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi samt HD fra CBS. Brit Kannegaard Johannessen Corporate Vice President People, Communication & Quality Brit Kannegaard Johannessen blev ansat i NNIT i maj Brit Kannegaard Johannessen er medlem af bestyrelsen i Mediehuset Ingeniøren A/S. Brit Kannegaard Johannessen er cand.merc. i Business Administration & Commercial Law fra Aalborg Universitet. Søren Luplau-Pagh Corporate Vice President IT Solution Services Søren Luplau-Pagh blev ansat i NNIT i juni Søren Luplau-Pagh er medlem af bestyrelsen i Fonden 65-Ferie. Søren Luplau-Pagh er Executive MBA fra Henley Management College, University of Reading og har to diplomer i ledelse fra Harvard Business School. NNIT har gennemført en vellykket transformation fra intern it-funktion i Novo Nordisk til en førende og anerkendt leverandør af it-services i Danmark. Vi er stolte af vores gode resultater gennem det seneste årti. Vi er overbeviste om, at NNIT er et robust selskab, der er positioneret til fortsat vækst. Vi ser frem til at byde nye aktionærer i NNIT velkommen. Per Kogut, CEO

9 9 Fortsat stærkt novo NORDISK-engagement NNIT s bestyrelsesformand forventes også efter børsnoteringen at være Jesper Brandgaard, CFO i Novo Nordisk A/S. Ud over denne post og de aktiebesiddelser, som Novo A/S og Novo Nordisk A/S forventes at have efter børsnoteringen, vil der også fremover være et stærkt forretningsmæssigt bånd mellem Novo Nordisk og NNIT. Novo Nordisk er NNIT s største kunde, og NNIT er en strategisk vigtig it-partner, der har udviklet forretningskritiske it-systemer for Novo Nordisk. For nylig har Novo Nordisk fornyet en række nøglekontrakter med NNIT og dermed understreget sit langsigtede engagement i forholdet. NNIT's ordrebeholdning fra Novo Nordisk er nu på det højeste niveau i tre år. Udbyttepolitik Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med en indledende målsætning for udbytteprocenten på 40 % af årets resultat. Eventuel betaling af udbytte afhænger af en række forhold, herunder fremtidig indtjening, finansielle forhold, generelle samfundsøkonomiske og forretningsmæssige forhold og fremtidsudsigter samt andre forhold, som bestyrelsen måtte finde relevante, samt gældende myndighedskrav og lovgivning. Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af NNIT A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne brochure og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort den 23. februar 2015, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke fortolkes som et tilbud om, at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller erhverve værdipapirer i Selskabet eller nogen af dets dattervirksomheder i nogen jurisdiktion eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion. Hverken denne brochure eller nogen del eller kopi heraf må medtages, sendes eller distribueres direkte eller indirekte til USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre foranstaltninger. Personer, der kommer i besiddelse af denne brochure, skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på lokal værdipapirlovgivning. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre det sker i medfør af en undtagelse fra eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, i USA eller at foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater. De fremadrettede udsagn i denne brochure er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, ledelsens gennemgang af historiske driftsresultater, oplysninger i optegnelser og andre data fra tredjeparter. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige, eller som ligger uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få Selskabets faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

10 10 Udvalgte historiske regnskabsoplysninger RESULTATOPGØRELSE (tdkk) Regnskabsåret (revideret) Nettoomsætning Pr. segment: Operations Solutions Pr. kundegruppe: Life sciences Heraf Novo Nordisk-koncernen Enterprise Public Finance Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat BALANCE (tdkk) Pr. 31. december (revideret) AKTIVER Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt PENGESTRØMSOPGØRELSE (tdkk) Regnskabsåret (revideret) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Likvider ved årets udgang ØVRIGE DATA OG FINANSIELLE NØGLETAL (tdkk medmindre andet er angivet, urevideret) Regnskabsåret eller pr. 31. december Overskudsgrad 1 11,0 % 11,2 % 10,7 % Operations 11,3 % 9,3 % 12,2 % Solutions 10,4 % 15,2 % 7,5 % EBITDA EBITDA-margin 3 16,2 % 16,1 % 15,1 % Frie pengestrømme Cash to earnings 5 72,9 % 107,6 % -45,5 % Afkast af investeret capital 6 39,9 % 35,9 % 32,6 % Ovenstående udvalgte konsoliderede regnskabsoplysninger, herunder udvalgte resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser, er uddraget af de reviderede koncernregnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. De anførte øvrige data og finansielle nøgletal er uddraget af de reviderede koncernregnskaber og/eller interne regnskaber eller informationssystemer og omfatter nøgletal, som ikke er regnskabsmæssige nøgletal som defineret i IFRS. 1 Overskudsgrad er defineret som resultat af primær drift divideret med nettoomsætning. 2 EBITDA er defineret som resultat af primær drift før af- og nedskrivninger. 3 EBITDA-margin er defineret som EBITDA divideret med nettoomsætning. 4 Frie pengestrømme er defineret som nettopengestrømme fra driftsaktivitet med fradrag af nettopengestrømme til investeringsaktivitet. 5 Cash to earnings er defineret som frie pengestrømme i procent af årets resultat. 6 Afkast af investeret kapital er defineret som resultat efter skat divideret med gennemsnitlig investeret kapital (eksklusive likvide beholdninger).

11 11 Risikofaktorer En investering i de udbudte aktier indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Potentielle investorer bør omhyggeligt overveje alle oplysninger i prospektet, herunder nedennævnte risikofaktorer, inden der træffes en beslutning om køb af de udbudte aktier. Dette afsnit omhandler generelle risikofaktorer i forbindelse med NNIT's virksomhed, risici forbundet med selskabets forhold til Novo Nordisk-koncernen samt risici i forbindelse med de udbudte aktier. En betydelig andel af NNIT's omsætning hidrører fra et begrænset antal kunder, og tab af forretningsaktiviteter med en eller flere af disse kunder kan medføre, at NNIT mister omsætning, og kan få væsentlig negativ indvirkning på selskabets virksomhed. De markeder, som NNIT driver virksomhed på, er præget af skarp konkurrence, og selskabet vil muligvis ikke være konkurrencedygtigt. Selskabets succes afhænger af dets evne til at tiltrække yderligere opgaver fra eksisterende kunder og til at fastholde kunder. NNIT har indgået ikke-eksklusivaftaler med mange af sine kunder, og kunderne kan opsige disse aftaler med kort varsel. Selskabets resultater kan blive negativt påvirket af volatile, negative eller usikre økonomiske eller politiske forhold. Det kan få negativ indvirkning på NNIT's resultater, hvis NNIT ikke er i stand til at tilpasse, udvide og udvikle sine ydelser og løsninger som følge af teknologiske forandringer eller ændringer i kundernes efterspørgsel. De fremskrevne finansielle oplysninger, der indgår i denne brochure og i prospektet, kan afvige væsentligt fra selskabets faktiske resultater, og investor bør ikke tillægge disse oplysninger uforholdsmæssig megen vægt. Beregningen af ordrebeholdningen er med forbehold for visse forudsætninger og skøn. Derudover vil ordrebeholdningen muligvis ikke blive realiseret fuldt ud som nettoomsætning. Hvis selskabet i sin prisfastsættelse ikke er i stand til at forudse omkostningerne og kompleksiteten i udførelsen af sit arbejde, vil selskabets kontrakter muligvis ikke være rentable. En eventuel manglende evne til at styre selskabets vækst kan skabe driftsforstyrrelser og forringe lønsomheden. Selskabet er på grund af sine globale aktiviteter og planer om udvidelse internationalt udsat for risici, der naturligt er forbundet med at drive international virksomhed. Selskabet er gennem sit samarbejde med kunder inden for public-kundegruppen desuden udsat for risici, der naturligt er forbundet med indgåelsen af aftaler om levering af ydelser til den offentlige sektor. Hvis NNIT ikke er i stand til at fakturere sine ydelser eller opkræve sine tilgodehavender, kan det få negativ indvirkning på selskabets resultater og pengestrømme. NNIT kan opleve vanskeligheder i forbindelse med levering af komplekse og større projekter til sine kunder, hvilket kan medføre, at kunderne afbryder deres samarbejde med selskabet. NNIT's succes afhænger af dets meget kompetente itmedarbejdere samt selskabets evne til at ansætte, tiltrække, motivere, fastholde og udvikle disse medarbejdere. NNIT kan blive gjort erstatningsansvarlig, hvis selskabets underleverandører eller tredjemand, som selskabet samarbejder med, ikke er i stand til at levere deres del af et projekt til tiden eller i det hele taget. Enhver driftsafbrydelse af datacentre eller af telekommunikationssystemer, systemnedbrud, virusangreb eller brud på datasikkerheden kan skade selskabets evne til at levere sine ydelser og løsninger, skade selskabets omdømme eller på anden måde få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Ethvert nedbrud i en kundes computersystem, der skyldes eller påstås at skyldes en fejl i selskabets ydelser eller løsninger, kan medføre væsentlige erstatningskrav mod selskabet eller forårsage omfattende skade på selskabets omdømme, og det er muligvis ikke alle potentielle tab, der dækkes af selskabets almindelige ansvarsforsikring. NNIT's succes afhænger i høj grad af dets ledelsesteam og nøglemedarbejdere og af selskabets evne til at tiltrække og fastholde disse. Selskabets ydelser og løsninger kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder, og NNIT kan miste muligheden for at gøre brug af tredjemands immaterielle rettigheder. Selskabets evne til at tiltrække og fastholde kunder afhænger af dets omdømme i markedet. Negativ medieomtale og større offentlig bevågenhed kan få negativ indvirkning på selskabets virksomhed og kursen på selskabets aktier. NNIT's nettoomsætning kan svinge fra kvartal til kvartal som følge af den type projekter, selskabet påtager sig, og de resultater, der opnås med disse projekter, samt kundernes budgetcyklus, hvilket kan medføre, at NNIT opnår resultater, der ligger over eller under investors forventninger. Selskabets driftsresultat kan blive negativt påvirket af valutakursudsving. En negativ opfattelse af outsourcing til offshore-lokationer kan få negativ indvirkning på selskabets virksomhed, finansielle stilling og resultater. Hvis der bliver anlagt sag mod selskabet, og selskabet ikke får medhold, kan det skade selskabets virksomhed, omdømme, finansielle stilling og resultat. NNIT er desuden p.t. involveret i en voldgiftssag med en kunde. Ændringer i lovgivning og bestemmelser eller fortolkningen eller håndhævelsen heraf kan være uforudsigelige og få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Særligt kan anti-offshorelovgivning, hvis den vedtages, få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Det vil måske ikke lykkes selskabet at identificere, erhverve eller integrere andre aktiviteter eller teknologier. Omkring halvdelen af NNIT's omsætning hidrører fra Novo Nordisk-koncernen. Novo Nordisk og Novo A/S vil efter udbuddet tilsammen eje 51,0 % af de stemmeberettigede aktier i selskabet (hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud og noteringsaktiesalget gennemføres), og deres interesser vil måske ikke være sammenfaldende med andre aktionærers interesser Der kan opstå risici i forbindelse med, at NNIT's systemer adskilles fra Novo Nordisks systemer. NNIT kan blive negativt påvirket af negativ omtale af Novo Nordisk og/eller Novo A/S. Forud for gennemførelsen af udbuddet er NNIT et 100 % ejet datterselskab af Novo Nordisk, og som led i processen med at blive et børsnoteret selskab er NNIT ved at blive adskilt fra Novo Nordisk, hvilket kan aflede en stor del af ledelsens tid og opmærksomhed samt kræve væsentlige selskabsressourcer. Nøgleoplysninger om de væsentligste risici i forbindelse med de udbudte aktier Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Fremtidige salg af aktier efter udbuddet kan medføre et fald i aktiernes markedskurs. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på værdien af en aktiebeholdning eller værdien af udloddet udbytte. Amerikanske og andre udenlandske aktionærer vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. NNIT vil muligvis ikke kunne få adgang til yderligere kapital på fordelagtige vilkår, om overhovedet. Hvis NNIT rejser egenkapital, kan det udvande aktionærernes ejerandel.

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand.

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand. Pressemeddelelse København, 9. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury PANDORA GÅR PÅ BØRSEN Affordable luxury Historien om Pandora Den danske guldsmed Per Enevoldsen og hans kone Winnie stiftede i 1982 den guldsmedeforretning, som senere skulle blive til PANDORA. I de følgende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere