NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab"

Transkript

1 NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab

2 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning mere effektivt og sikkert gennem den rigtige brug af informationsteknologi. sel skabet har to forretningsområder: Operations leverer it-drift, herunder datalagring og backup, drift af servere, netværk og applikationer, bl.a. i eget datacenter, samt sikkerhedsydelser og support. Dette forretningsområde udgjorde 69 % af NNIT s omsætning i Solutions leverer it-konsulentydelser og ledelsesrådgivning, udvikling og implementering af it-løsninger og applikationer samt vedligeholdelse. Forretningsområdet udgjorde 31 % af NNIT s omsætning i NNIT's kunder er primært at finde inden for life sciences-industrien, men selskabet servicerer også den offentlige sektor, finanssektoren og produktionsvirksomheder, blandt andet større danske fødevareproducenter. Fællesnævneren er, at disse kunder stiller særligt høje krav til kvalitet og kontrol. NNIT's omsætning er de seneste 10 år i gennemsnit vokset mere end 10 % om året. Væksten er skabt på trods af udfordrende makro økonomiske forhold gennem finanskrisen og har ligget betydeligt over den generelle vækst i det danske marked for it-services. NNIT har hovedkontor i Søborg, er repræsenteret med forretningsaktiviteter i syv lande, beskæftiger flere end medarbejdere og havde i 2014 en omsætning på DKK 2,4 mia. Medarbejdere fordelt på geografi* Omsætning i 2014 fordelt på geografi NettO- Omsætning i 2014 pr. kundegruppe % 34 2 % 7,7 % , Danmark kina, Tjekkiet og Filippinerne schweiz, Tyskland og USA * Pr. 31. december 2014 Danmark Resten af verden life sciences (herunder Novo Nordisk-koncernen) Enterprise Public Finance

3 3 øget selvstændighed NNIT har etableret en stærk position på det danske marked for it-services, specielt til life sciences-industrien NNIT blev grundlagt i 1994, da Novo Nordisk udskilte sine it-funktioner i en enhed under navnet Novo Nordisk IT, og i 1998 blev NNIT et selvstændigt selskab i Novo Nordisk-koncernen. Med sin tilknytning til Novo Nordisk har NNIT en unik ekspertise i at levere komplekse it-løsninger til brancher, der ligesom life sciences-industrien er underlagt omfattende myndighedskrav og regulering. Blandt de større danske kunder er DSB, Arla Foods, Vestas Wind Systems, Lundbeck, PFA Pension og naturligvis Novo Nordisk, der i 2014 udgjorde 52 % af NNIT s omsætning mod 57 % i NNIT s omsætningsvækst er leveret samtidig med en overskudsgrad på mere end 10 %. 10 års omsætning og overskudsgrad Ikke-Novo Nordisk omsætning Overskudsgrad (%) Novo Nordisk omsætning DKK million % Andelen af kunder uden for Novo Nordisk har gennem årene været støt stigende, og disse kunder har været en væsentlig årsag til NNIT s vækst i de senere år. I perioden 2012 til 2014 voksede omsætningen fra kunder uden for Novo Nordisk med gennemsnitligt 15 % om året, mens omsætningen fra Novo Nordisk i samme periode voksede med gennemsnitligt 5 % om året NNIT s historie August 2009 NNIT køber Microsoftudviklingshuset Corebuilt Technologies, og etablerer sig dermed i Filippinerne December 2012 NNIT ansætter medarbejder nr og når en om sætning på DKK 2 mia. August 2013 NNIT's kontor i Kina ansætter medarbejder nr % af NNIT's ansatte arbejder nu uden for Danmark Januar 2014 NNIT åbner kontor i Prag, Tjekkiet Juni 2007 NNIT har nu medarbejdere December 2006 NNIT runder DKK 1 mia. i omsætning September 2006 NNIT åbner kontor i Tianjin, Kina Marts 2006 NNIT åbner kontor i Olomouc, Tjekkiet Juni 1994 Novo Nordisks itaktiviteter udskilles i en selvstændig enhed under navnet Novo Nordisk IT Maj 1998 Novo Nordisk IT oprettes som aktieselskab 100 % ejet af Novo Nordisk Maj 2003 Selskabet åbner kontor i Zürich, Schweiz Januar 2004 Novo Nordisk IT skifter navn til NNIT for at sætte fokus på at øge omsætningen fra eksisterende og nye kunder uden for Novo Nordisk

4 4 Fortsat profitabel vækst I 2013 var NNIT den tredjestørste leverandør af it-services i Danmark. Markedet er fragmenteret, og med en andel af det danske marked for it-services på 6 % vurderer NNIT, at der fortsat findes et stort potentiale for at vinde markedsandele gennem organisk vækst, ligesom selskabet har gjort de seneste 10 år. Det er NNIT s målsætning at blive Danmarks foretrukne leverandør af itservices. Samtidig er selskabet godt rustet til at udnytte sin ekspertise fra Novo Nordisk på det attraktive internationale marked for it-services til life sciences-industrien, hvor NNIT s ambition er at blive en førende it-partner >10 % Gennemsnitlig omsætningsvækst de seneste 10 år >10 % Gennemsnitlig overskudsgrad de seneste 10 år >40 % Andel af markedet for it-services til life sciences-industrien i Danmark NNIT er godt positioneret til fortsat vækst i Danmark med en kombination af et bredt serviceudbud, markant markedsposition, lokal tilstedeværelse og et stærkt brand. Og i takt med at eksisterende danske kunder udvider internationalt, sikrer NNIT s globale leverancecentre i Kina, Filippinerne og Tjekkiet kunderne adgang til de nødvendige it-kompetencer, 24/7-drift og konkurrencedygtige priser. NNIT er en af de mest profitable virksomheder i it-branchen. Stærke kunderelationer, globale leverancecentre og stordriftsfordele har været og vil fortsat være væsentlige faktorer til at fastholde en tocifret overskudsgrad. Endvidere vil fortsat procesoptimering i forbindelse med levering af de ofte komplekse it-løsninger bidrage til selskabets indtjening. NNIT var oprindeligt en intern leverandør af it-services i en af verdens førende life sciencesvirksomheder, Novo Nordisk, hvilket har skabt en unik ekspertise på det attraktive marked for it-services til life sciencesindustrien. I dag leverer NNIT til ca. 30 life sciences-virksomheder uden for Danmark. NNIT har derfor en stærk og stabil platform for fortsat udvikling og markedsføring af it-services til life sciencesvirksomheder, både nationalt og internationalt.

5 5 NNIT har fortsat profitabel vækst som sin langsigtede målsætning Mindst 5 % årlig vækst i omsætningen Overskudsgraden skal fastholdes på mindst 10 % forventninger til resultatet for 2015* Omsætningsvækst på 5-8 % Overskudsgrad på ca. 11 % Anlægsinvesteringer på 5-6 % af omsætningen for 2015 * Se forudsætninger og valutafølsomheder på side 7 >70 % Andel af forventet omsætning i 2014 fastlagt i kontrakter indgået pr. 31. december % Andel af fuldtidsansatte uden for Danmark pr. 31. december år Ledelsesteamets samlede erfaring inden for it-branchen NNIT s større kontrakter er ofte langsigtede, særligt i forretningsområdet Operations, hvilket giver NNIT god indsigt i den fremtidige omsætning og indtjening. NNIT har oplevet en stigning i andelen af kontrakter med en horisont på tre til fem år, hvilket også fremadrettet sikrer et solidt grundlag for planlægning og forretningsudvikling. Mere end 90 % af omsætningen skabes i dag i Danmark, men NNIT s it-løsninger og -services bliver leveret af et integreret team af medarbejdere fra selskabets danske og internationale kontorer. Denne leverancemodel giver NNIT mulighed for at levere komplette, omkostningseffektive it-services, uanset om de skal implementeres i Danmark eller internationalt. Flere end 800 af virksomhedens ansatte arbejder i Kina, Filippinerne eller Tjekkiet, og NNIT forventer, at andelen af ansatte, der arbejder uden for Danmark, vil stige de kommende år. NNIT ledes af et erfarent team, som bliver understøttet af selskabets unikke kultur, One NNIT. Her er fokus på teamwork, løbende forbedringer og ikke mindst konstant høj kundetilfredshed. NNIT s ledelse har opnået gode resultater inden for it-branchen og har stået i spidsen for NNIT s seneste udvikling fra en intern it-leverandør, der primært har betjent Novo Nordisk, til at være en af Danmarks mest betroede leverandører af itservices.

6 6 Gunstige markedsforhold Efterspørgslen efter it-services er generelt drevet af det makroøkonomiske klima, outsourcing og teknologisk innovation. I de brancher hvor NNIT s kunder hovedsageligt befinder sig, er stigende myndighedskrav samt øgede krav til kvalitet og it-sikkerhed ligeledes væsentlige markedstendenser Det danske marked for it-services Det danske marked for it-services udgjorde i 2013 ca. DKK 34,5 mia. (IDC 2014) og forventes gennemsnitligt at vokse med ca. 1,1 % om året i perioden NNIT har valgt at fokusere på brancher og kunder, der efterspørger komplekse it-løsninger, og som ofte er underlagt væsentlig regulering og kvalitetskrav. De væsentligste brancher omfatter life sciencesindustrien, den offentlige sektor, finansielle virksomheder og produktionsvirksomheder, og NNIT vurderer, at det potentielle danske marked for ydelser til relevante kunder inden for disse brancher var ca. DKK 17 mia. i NNIT's marked i Danmark udgør i alt DKK 17 mia. (2014) % Life sciences (herunder Novo Nordisk-koncernen) Enterprise Public Finance Kilde: Valcon Det globale marked for it-services til life sciences-industrien Life sciences-industriens behov for øget effektivisering og lavere omkostninger har medført en større brug af it-outsourcing. Desuden oplever life sciences-virksomheder stigende myndighedskrav om entydig identifikation af produkter, dokumentation af it-systemer og datasikkerhed. Endelig anvendes it mere og mere i målrettet produktudvikling og medicinsk behandling, og NNIT tilbyder netop disse it-services. NNIT fokuserer på at levere it-services til life sciencesindustrien i Vesteuropa og USA, hvor det potentielle marked har en estimeret værdi på ca. DKK 13 mia. og forventes at vokse med gennemsnitligt ca. 2,5 % om året frem mod 2020 (Valcon). Med NNIT s særlige baggrund og ekspertise på dette marked og en markedsandel på under 1 %, vurderer selskabet, at der er god mulighed for at øge omsætningen fra eksisterende og nye internationale kunder. NNIT er den hurtigst voksende aktør blandt it-leverandører i Danmark med en årlig omsætning på DKK 1 mia. eller derover Dansk omsætningsvækst 2012 vs (%) Kilde: IDC Denmark IT Services Market Size and Vendor Shares 2013

7 7 Baggrund for udbuddet ResultaT- Forventninger Udbuddet gennemføres med henblik på at understøtte selskabets vækststrategi og især for at forbedre den offentlige og kommercielle profil over for eksisterende og potentielle kunder. Udbuddet udgør også et vigtigt skridt i processen, som gør NNIT til en uafhængig virksomhed. Udbuddet vil desuden understøtte etableringen af et offentligt marked for handel med NNIT's aktier på Nasdaq Copenhagen, hvorved der opnås bedre adgang til de offentlige kapitalmarkeder. Notering af NNIT-aktier forbedrer desuden de incitamenter, der ligger i selskabets aktieaflønningsprogrammer, da aktieaflønningen efter udbuddets gennemførelse vil være baseret på aktier i NNIT i stedet for i Novo Nordisk, som det er tilfældet nu. Selskabet modtager ikke nogen del af provenuet fra salget af de udbudte aktier. Ejerforhold efter børsnoteringen I forbindelse med udbuddet har Novo Nordisk og Novo A/S indgået en aftale, som betyder, at Novo A/S på visse betingelser, herunder udbuddets gennemførelse, vil erhverve stk. aktier svarende til 25,5 % af NNIT's aktiekapital fra Novo Nordisk til en kurs per aktie svarende til udbudskursen. Desuden har NNIT og Novo Nordisk indgået en aftale, hvorefter NNIT betinget af udbuddets gennemførelse vil erhverve stk. aktier svarende til 3 % af selskabets aktiekapital fra Novo Nordisk til en kurs per aktie svarende til udbudskursen for at kunne levere aktier til deltagere i NNIT s aktiebaserede incitamentsprogrammer. Såfremt udbuddet og Novo Nordisks salg af aktier til Novo A/S samt til NNIT til brug for aktieaflønningsprogrammer gennemføres, vil Novo Nordisk eje mellem stk. aktier svarende til 25,5 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og stk. aktier svarende til 31,5 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne, hvis overallokeringsretten ikke udnyttes. Novo Nordisk og Novo A/S vil således eje i alt mellem 51 % og 57 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne efter gennemførelse af ovennævnte transaktioner. Forventningerne til 2015 er baseret på stigningen i ordrebeholdningen for 2015, samt at selskabet opnår en nettoomsætning fra nye kontrakter og aftaler om opgaver, der er udført eller forventes udført efter d. 31. december 2014 svarende til selskabets erfaringer fra de seneste 3 år. Forventningerne er baseret på visse væsentlige forudsætninger, herunder at de relevante makroøkonomiske udviklingstendenser ikke væsentligt ændrer NNIT's forretningsbetingelser i 2015, at vores forretningsforhold, kunde- og konkurrentsituation forbliver stabile samt, at valutakurserne, især for CNY, EUR, CZK, PHP, USD og CHF over for DKK forbliver på det nuværende niveau (pr. 31. januar 2015). Valutarisikoen i forbindelse med NNIT's aktiviteter relaterer sig primært til omkostninger afholdt i lokal valuta i NNIT's leverancecentre i Kina, Filippinerne og Tjekkiet og salgskontorer i Schweiz og USA, mens den langt overvejende del af NNIT's nettoomsætning er i danske kroner. Sammenfatning af de nuværende forventninger: Valutafølsomheder 2015 forventninger Langsigtede mål Nettoomsætningsvækst i faste valutakurser* 5-8 % > 5 % som rapporteret** Omkring 0,6 pp højere - Overskudsgrad i faste valutakurser* Omkring 11 % > 10 % som rapporteret** Omkring 1,2 pp lavere - Investeringer / nettomsætning*** 5-6 % 5-6 % * Faste valutakurser er målt i gennemsnitlige 2014 valutakurser. ** Baseret på valutakurser pr. 31. januar *** Anlægsinvesteringer til geninvestering og nye kundeinvesteringer på kort sigt forventes at udgøre 5-6 % af den samlede nettoomsætning. Hvis NNIT beslutter at bygge et nyt datacenter til at understøtte væksten forventes yderligere anlægsinvesteringer på ca. DKK 250 mio. over en treårig periode. Evnen til at vinde nye kontrakter vil i høj grad afgøre, hvor NNIT s realiserede vækst i nettoomsætningen ender i forhold til intervallet på 5-8 %. estimeret årlig påvirkning Afdækningsaf NNIT's resultat af primær drift i periode fra 2015 som følge af en 10 % stigning 31. januar 2015 i de følgende valutaer over for DKK (måneder) CNY DKK -14 millioner 11 EUR DKK 11 millioner - CZK DKK -4 millioner - PHP DKK -3 millioner 11 USD DKK -1 millioner 11 CHF DKK -1 millioner - Gevinster og tab fra valutaafdækning påvirker ikke resultat af primær drift, idet gevinster og tab er indregnet under finansielle poster. * Ovenstående valutafølsomheder er hypotetiske og er kun medtaget som illustration. Følsomhedsanalysen forudsætter, at NNIT's forretning udvikler sig i overensstemmelse med den nuværende forretningsplan.

8 8 Ledelsen Per Kogut CEO Per Kogut blev ansat i NNIT i januar Per Kogut er også direktør i Rønmosegård Holding ApS. Endvidere er Per Kogut formand for bestyrelsen i Netgroup A/S og medlem af bestyrelsen for IT-Branchen (ITB). Per Kogut er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Carsten Krogsgaard Thomsen CFO Carsten Krogsgaard Thomsen blev ansat i NNIT i januar Carsten Krogsgaard Thomsen var medlem af NNIT s bestyrelse i perioden fra marts 2004 til januar 2014, herunder som næstformand fra 2007 til januar Carsten Krogsgaard Thomsen er medlem af bestyrelsen i GN Netcom A/S, GN Resound A/S og GN Store Nord A/S. Carsten Krogsgaard Thomsen er cand. polit. fra Københavns Universitet. Jess Julin Ibsen Senior Vice President IT Operation Services Jess Julin Ibsen blev ansat i NNIT i juni Jess Julin Ibsen er desuden medlem af direktionen i Cardiff Komplementar ApS, formand for bestyrelsen i K/S Cardiff og medlem af bestyrelsen i Fast- PassCorp A/S. Jess Julin Ibsen er cand. polyt. fra DTU samt HD fra CBS. Michael Bjerregaard Corporate Vice President Client Management Michael Bjerregaard blev ansat i NNIT i marts Michael Bjerregaard er medlem af bestyrelsen i Cohaesio Holding ApS, Keepit A/S og Surftown A/S. Michael Bjerregaard er ingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi samt HD fra CBS. Brit Kannegaard Johannessen Corporate Vice President People, Communication & Quality Brit Kannegaard Johannessen blev ansat i NNIT i maj Brit Kannegaard Johannessen er medlem af bestyrelsen i Mediehuset Ingeniøren A/S. Brit Kannegaard Johannessen er cand.merc. i Business Administration & Commercial Law fra Aalborg Universitet. Søren Luplau-Pagh Corporate Vice President IT Solution Services Søren Luplau-Pagh blev ansat i NNIT i juni Søren Luplau-Pagh er medlem af bestyrelsen i Fonden 65-Ferie. Søren Luplau-Pagh er Executive MBA fra Henley Management College, University of Reading og har to diplomer i ledelse fra Harvard Business School. NNIT har gennemført en vellykket transformation fra intern it-funktion i Novo Nordisk til en førende og anerkendt leverandør af it-services i Danmark. Vi er stolte af vores gode resultater gennem det seneste årti. Vi er overbeviste om, at NNIT er et robust selskab, der er positioneret til fortsat vækst. Vi ser frem til at byde nye aktionærer i NNIT velkommen. Per Kogut, CEO

9 9 Fortsat stærkt novo NORDISK-engagement NNIT s bestyrelsesformand forventes også efter børsnoteringen at være Jesper Brandgaard, CFO i Novo Nordisk A/S. Ud over denne post og de aktiebesiddelser, som Novo A/S og Novo Nordisk A/S forventes at have efter børsnoteringen, vil der også fremover være et stærkt forretningsmæssigt bånd mellem Novo Nordisk og NNIT. Novo Nordisk er NNIT s største kunde, og NNIT er en strategisk vigtig it-partner, der har udviklet forretningskritiske it-systemer for Novo Nordisk. For nylig har Novo Nordisk fornyet en række nøglekontrakter med NNIT og dermed understreget sit langsigtede engagement i forholdet. NNIT's ordrebeholdning fra Novo Nordisk er nu på det højeste niveau i tre år. Udbyttepolitik Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med en indledende målsætning for udbytteprocenten på 40 % af årets resultat. Eventuel betaling af udbytte afhænger af en række forhold, herunder fremtidig indtjening, finansielle forhold, generelle samfundsøkonomiske og forretningsmæssige forhold og fremtidsudsigter samt andre forhold, som bestyrelsen måtte finde relevante, samt gældende myndighedskrav og lovgivning. Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af NNIT A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne brochure og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort den 23. februar 2015, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke fortolkes som et tilbud om, at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller erhverve værdipapirer i Selskabet eller nogen af dets dattervirksomheder i nogen jurisdiktion eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion. Hverken denne brochure eller nogen del eller kopi heraf må medtages, sendes eller distribueres direkte eller indirekte til USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre foranstaltninger. Personer, der kommer i besiddelse af denne brochure, skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på lokal værdipapirlovgivning. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre det sker i medfør af en undtagelse fra eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne brochure, i USA eller at foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater. De fremadrettede udsagn i denne brochure er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, ledelsens gennemgang af historiske driftsresultater, oplysninger i optegnelser og andre data fra tredjeparter. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige, eller som ligger uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få Selskabets faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

10 10 Udvalgte historiske regnskabsoplysninger RESULTATOPGØRELSE (tdkk) Regnskabsåret (revideret) Nettoomsætning Pr. segment: Operations Solutions Pr. kundegruppe: Life sciences Heraf Novo Nordisk-koncernen Enterprise Public Finance Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat BALANCE (tdkk) Pr. 31. december (revideret) AKTIVER Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt PENGESTRØMSOPGØRELSE (tdkk) Regnskabsåret (revideret) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Likvider ved årets udgang ØVRIGE DATA OG FINANSIELLE NØGLETAL (tdkk medmindre andet er angivet, urevideret) Regnskabsåret eller pr. 31. december Overskudsgrad 1 11,0 % 11,2 % 10,7 % Operations 11,3 % 9,3 % 12,2 % Solutions 10,4 % 15,2 % 7,5 % EBITDA EBITDA-margin 3 16,2 % 16,1 % 15,1 % Frie pengestrømme Cash to earnings 5 72,9 % 107,6 % -45,5 % Afkast af investeret capital 6 39,9 % 35,9 % 32,6 % Ovenstående udvalgte konsoliderede regnskabsoplysninger, herunder udvalgte resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser, er uddraget af de reviderede koncernregnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. De anførte øvrige data og finansielle nøgletal er uddraget af de reviderede koncernregnskaber og/eller interne regnskaber eller informationssystemer og omfatter nøgletal, som ikke er regnskabsmæssige nøgletal som defineret i IFRS. 1 Overskudsgrad er defineret som resultat af primær drift divideret med nettoomsætning. 2 EBITDA er defineret som resultat af primær drift før af- og nedskrivninger. 3 EBITDA-margin er defineret som EBITDA divideret med nettoomsætning. 4 Frie pengestrømme er defineret som nettopengestrømme fra driftsaktivitet med fradrag af nettopengestrømme til investeringsaktivitet. 5 Cash to earnings er defineret som frie pengestrømme i procent af årets resultat. 6 Afkast af investeret kapital er defineret som resultat efter skat divideret med gennemsnitlig investeret kapital (eksklusive likvide beholdninger).

11 11 Risikofaktorer En investering i de udbudte aktier indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Potentielle investorer bør omhyggeligt overveje alle oplysninger i prospektet, herunder nedennævnte risikofaktorer, inden der træffes en beslutning om køb af de udbudte aktier. Dette afsnit omhandler generelle risikofaktorer i forbindelse med NNIT's virksomhed, risici forbundet med selskabets forhold til Novo Nordisk-koncernen samt risici i forbindelse med de udbudte aktier. En betydelig andel af NNIT's omsætning hidrører fra et begrænset antal kunder, og tab af forretningsaktiviteter med en eller flere af disse kunder kan medføre, at NNIT mister omsætning, og kan få væsentlig negativ indvirkning på selskabets virksomhed. De markeder, som NNIT driver virksomhed på, er præget af skarp konkurrence, og selskabet vil muligvis ikke være konkurrencedygtigt. Selskabets succes afhænger af dets evne til at tiltrække yderligere opgaver fra eksisterende kunder og til at fastholde kunder. NNIT har indgået ikke-eksklusivaftaler med mange af sine kunder, og kunderne kan opsige disse aftaler med kort varsel. Selskabets resultater kan blive negativt påvirket af volatile, negative eller usikre økonomiske eller politiske forhold. Det kan få negativ indvirkning på NNIT's resultater, hvis NNIT ikke er i stand til at tilpasse, udvide og udvikle sine ydelser og løsninger som følge af teknologiske forandringer eller ændringer i kundernes efterspørgsel. De fremskrevne finansielle oplysninger, der indgår i denne brochure og i prospektet, kan afvige væsentligt fra selskabets faktiske resultater, og investor bør ikke tillægge disse oplysninger uforholdsmæssig megen vægt. Beregningen af ordrebeholdningen er med forbehold for visse forudsætninger og skøn. Derudover vil ordrebeholdningen muligvis ikke blive realiseret fuldt ud som nettoomsætning. Hvis selskabet i sin prisfastsættelse ikke er i stand til at forudse omkostningerne og kompleksiteten i udførelsen af sit arbejde, vil selskabets kontrakter muligvis ikke være rentable. En eventuel manglende evne til at styre selskabets vækst kan skabe driftsforstyrrelser og forringe lønsomheden. Selskabet er på grund af sine globale aktiviteter og planer om udvidelse internationalt udsat for risici, der naturligt er forbundet med at drive international virksomhed. Selskabet er gennem sit samarbejde med kunder inden for public-kundegruppen desuden udsat for risici, der naturligt er forbundet med indgåelsen af aftaler om levering af ydelser til den offentlige sektor. Hvis NNIT ikke er i stand til at fakturere sine ydelser eller opkræve sine tilgodehavender, kan det få negativ indvirkning på selskabets resultater og pengestrømme. NNIT kan opleve vanskeligheder i forbindelse med levering af komplekse og større projekter til sine kunder, hvilket kan medføre, at kunderne afbryder deres samarbejde med selskabet. NNIT's succes afhænger af dets meget kompetente itmedarbejdere samt selskabets evne til at ansætte, tiltrække, motivere, fastholde og udvikle disse medarbejdere. NNIT kan blive gjort erstatningsansvarlig, hvis selskabets underleverandører eller tredjemand, som selskabet samarbejder med, ikke er i stand til at levere deres del af et projekt til tiden eller i det hele taget. Enhver driftsafbrydelse af datacentre eller af telekommunikationssystemer, systemnedbrud, virusangreb eller brud på datasikkerheden kan skade selskabets evne til at levere sine ydelser og løsninger, skade selskabets omdømme eller på anden måde få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Ethvert nedbrud i en kundes computersystem, der skyldes eller påstås at skyldes en fejl i selskabets ydelser eller løsninger, kan medføre væsentlige erstatningskrav mod selskabet eller forårsage omfattende skade på selskabets omdømme, og det er muligvis ikke alle potentielle tab, der dækkes af selskabets almindelige ansvarsforsikring. NNIT's succes afhænger i høj grad af dets ledelsesteam og nøglemedarbejdere og af selskabets evne til at tiltrække og fastholde disse. Selskabets ydelser og løsninger kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder, og NNIT kan miste muligheden for at gøre brug af tredjemands immaterielle rettigheder. Selskabets evne til at tiltrække og fastholde kunder afhænger af dets omdømme i markedet. Negativ medieomtale og større offentlig bevågenhed kan få negativ indvirkning på selskabets virksomhed og kursen på selskabets aktier. NNIT's nettoomsætning kan svinge fra kvartal til kvartal som følge af den type projekter, selskabet påtager sig, og de resultater, der opnås med disse projekter, samt kundernes budgetcyklus, hvilket kan medføre, at NNIT opnår resultater, der ligger over eller under investors forventninger. Selskabets driftsresultat kan blive negativt påvirket af valutakursudsving. En negativ opfattelse af outsourcing til offshore-lokationer kan få negativ indvirkning på selskabets virksomhed, finansielle stilling og resultater. Hvis der bliver anlagt sag mod selskabet, og selskabet ikke får medhold, kan det skade selskabets virksomhed, omdømme, finansielle stilling og resultat. NNIT er desuden p.t. involveret i en voldgiftssag med en kunde. Ændringer i lovgivning og bestemmelser eller fortolkningen eller håndhævelsen heraf kan være uforudsigelige og få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Særligt kan anti-offshorelovgivning, hvis den vedtages, få negativ indvirkning på selskabets virksomhed. Det vil måske ikke lykkes selskabet at identificere, erhverve eller integrere andre aktiviteter eller teknologier. Omkring halvdelen af NNIT's omsætning hidrører fra Novo Nordisk-koncernen. Novo Nordisk og Novo A/S vil efter udbuddet tilsammen eje 51,0 % af de stemmeberettigede aktier i selskabet (hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud og noteringsaktiesalget gennemføres), og deres interesser vil måske ikke være sammenfaldende med andre aktionærers interesser Der kan opstå risici i forbindelse med, at NNIT's systemer adskilles fra Novo Nordisks systemer. NNIT kan blive negativt påvirket af negativ omtale af Novo Nordisk og/eller Novo A/S. Forud for gennemførelsen af udbuddet er NNIT et 100 % ejet datterselskab af Novo Nordisk, og som led i processen med at blive et børsnoteret selskab er NNIT ved at blive adskilt fra Novo Nordisk, hvilket kan aflede en stor del af ledelsens tid og opmærksomhed samt kræve væsentlige selskabsressourcer. Nøgleoplysninger om de væsentligste risici i forbindelse med de udbudte aktier Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Fremtidige salg af aktier efter udbuddet kan medføre et fald i aktiernes markedskurs. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på værdien af en aktiebeholdning eller værdien af udloddet udbytte. Amerikanske og andre udenlandske aktionærer vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. NNIT vil muligvis ikke kunne få adgang til yderligere kapital på fordelagtige vilkår, om overhovedet. Hvis NNIT rejser egenkapital, kan det udvande aktionærernes ejerandel.

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand.

En børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand. Pressemeddelelse København, 9. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016 Velkommen NNIT s generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Brandgaard 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard

Læs mere

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 NNIT Første år som børsnoteret virksomhed Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere