Sådan finder du kilder om handel og søfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan finder du kilder om handel og søfart"

Transkript

1 Sådan finder du kilder om handel og søfart Handel og søfart var afgørende for kolonien Dansk Vestindien. Den lette adgang til havet og oceangående sejlskibe gjorde det muligt for øerne i det caribiske hav at udvikle sig til en stor økonomisk succes. Søfarten gjorde det muligt at hente slaver som arbejdskraft i én verdensdel (Afrika), producere eftertragtede kolonivarer i en anden verdensdel (Vestindien, Sydamerika) og forbruge dem i en tredje verdensdel (Europa). St. Thomas var fra begyndelsen centrum for søfart og handel. Det skyldtes, at øens store naturhavn er en af de bedste i den nordlige del af det Caribiske hav. Byen udviklede sig til et regionalt centrum for langdistancehandel, fragt, persontransport, finansielle og praktiske ydelser til skibsfart og handel samt til et knudepunkt for post- og telegrafvæsen. De udvalgte kildegrupper nedenfor viser forskellige facetter af handel og søfart. Dokumenterne vedrørende Vestindisk-Guineisk Kompagnis skibsekspeditioner til Vestindien og Guinea og bøgerne ført på Guineisk Kompagnis skibe viser forholdene ombord. Købmandsbøgerne viser, hvordan skibenes last af varer blev solgt på St. Thomas, mens auktionsprotokollerne for kompagniets bogholder i København viser salget af vestindiske varer dér. Protokollerne over indkomne og udgående fartøjer giver indblik i, hvor skibene i St. Thomas havn kom fra og skulle hen, mens borgerbrevsprotokollerne fortæller om hvilke erhverv der fandtes i byen og hvor de erhvervsdrivende kom fra. Endelig dokumenterer bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse de mange værtshuse og romboder, som betjente sømænd og andre i den travle verdenshavn. Et eksempel på hvordan man kan bruge arkiver med oplysninger om handel og søfart kunne være i forhold til hvilken slags tøj der blev udleveret til slaverne. Af købmandsbogen fra årene fremgår det, at der var blevet indkøbt 9 blå og hvide skjorter til de af kompagniets slaver, som arbejdede i pakhuset (kaldet pakhuuss Negere ). Tilsvarende fremgår det af købmandsbogen for årene , at 2 slavekvinder fra kompagniets sukkerplantage hver fik 3 alen Osnabrück lærred (groft hørlærred) til at svøbe deres nyfødte i. De vigtigste kildegrupper Dokumenter vedrørende skibsekspeditioner til Vestindien og Guinea, o Det finder du i dokumenter vedrørende skibsekspeditioner Når et af Vestindisk-Guineisk Kompagnis store handelsskibe sejlede fra Danmark til Vestindien i perioden , medbragte det en række dokumenter, som kan give dig indblik i livet ombord. Fx hvor skibet skulle hen, hvem der var ombord (søfolk 1

2 og passagerer), hvad de spiste, varer i lasten, proviantering undervejs, havari, forlis osv. o Sådan er dokumenter vedrørende skibsekspeditioner bygget op og organiseret Dokumenterne er samlet i omslag (også kaldet læg) efter skibets navn og året for det pågældende togt. Dernæst er omslagene ordnet kronologisk, og der er flere omslag i hver æske. Omslag mærket med (V) viser togter som gik til Vestindien, mens omslag mærket med (G) viser togter til Guinea. Dog sejlede skibe til Guinea næsten altid hjem via Vestindien. Omslagene indeholder en broget og varieret samling af dokumenter, fx søpas, instruktioner, spisetakster, mandskabsruller, fakturaer og varefortegnelser. Dokumenterne er oftest skrevet på dansk (gotisk), tysk (gotisk) eller hollandsk (latinsk). o Det skal du vide for at bruge dokumenter vedrørende skibsekspeditioner Hvorhen: Du skal vide, om du vil undersøge skibe til Vestindien eller skibe til Guinea. Skibets navn: Det vil lette dit arbejde, hvis du kender skibets navn. o Her er dokumenter vedrørende skibsekspeditioner arkiveret Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen (arkivnr. 446), Dokumenter vedr. skibsekspeditioner til Vestindien og Guinea (løbenr ). Bøger ført ombord på Guineisk Kompagnis skibe, o Det finder du i bøger ført ombord på Guineisk Kompagnis skibe På kompagniskibene førte skibets officerer hver deres bøger. I kaptajns og styrmænds skibsjournaler findes nautiske og navigationsmæssige oplysninger. Skibsassistenten førte skibsprotokollen (bl.a. med brevkopier), gagebogen (regnskab over hver mands hyre), konsumtionsbogen (regnskab over inventar, proviant og handelsvarer) og negotiebogen (regnskab over handelen). Endelig førte skibslægen sygejournalen (med oversigt over patienterne og deres behandling). Alle rejserne gik ad trekantruten fra København til Guldkysten og videre til Vestindien og hjem til Danmark. o Sådan er bøger ført ombord på Guineisk Kompagnis skibe bygget op og organiseret Bøgerne er organiseret efter type og dernæst ordnet efter skibets navn og dets rejser i kronologisk orden. Dokumenterne er oftest skrevet på dansk (gotisk), enkelte på tysk (gotisk). 2

3 o Det skal du vide for at bruge bøger ført ombord på Guineisk Kompagnis skibe Skibets navn: Det vil lette dit arbejde, hvis du kender skibets navn. o Her er bøger ført ombord på Guineisk Kompagnis skibe arkiveret Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Skibsjournaler (løbenr ). Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Skibsprotokoller (løbenr ). Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Gagebøger (løbenr ). Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Konsumtionsbøger (løbenr ). Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Negotiebøger (løbenr ). Guineisk Kompagni (arkivnr. 447), Sygejournaler (løbenr ). Protokoller over indkomne fartøjer, o Det finder du i protokoller over indkomne fartøjer Protokoller over indkomne fartøjer blev ført af havnemesteren i Charlotte Amalie på St. Thomas i perioden De giver et billede af den trafik af handelsskibe, som sejlede til St. Thomas i øens store tid som handelsknudepunkt. De kan bl.a. hjælpe dig med at finde ud af, hvor skibene kom fra, deres antal, hvilken nationalitet de havde, hvor store de var, og hvad lasten bestod af. Havnemesteren førte en tilsvarende protokol over udgående fartøjer. Protokollerne over indkomne fartøjer findes i National Archives i Washington DC. o Sådan er protokoller over indkomne fartøjer bygget op og organiseret Serien af protokoller er organiseret kronologisk. Hver protokol er også opbygget kronologisk. De er ført på dansk (gotisk). o Det skal du vide for at bruge protokoller over indkomne fartøjer 3

4 Hvornår: Du skal vide, hvilket tidsrum du ønsker at undersøge. o Her er protokoller over indkomne fartøjer arkiveret Generalguvernementet, St. Thomas havnemester (arkivnr. 701), Protokoller over indkomne fartøjer (løbenr ). Protokoller over udgående fartøjer, o Det finder du i protokoller over udgående fartøjer Protokoller over udgående fartøjer blev ført af havnemesteren i Charlotte Amalie på St. Thomas i perioden De giver et billede af den trafik af handelsskibe, som sejlede fra St. Thomas i øens store tid som handelsknudepunkt. De kan bl.a. hjælpe dig med at finde ud af, hvor de udgående skibe fra St. Thomas skulle hen, deres nationalitet, antal, størrelse, lastens indhold og vægt m.m. Havnemesteren førte en tilsvarende protokol over udgående fartøjer. Protokollerne over udgående fartøjer findes i National Archives i Washington DC. o Sådan er protokoller over udgående fartøjer bygget op og organiseret Serien af protokoller er organiseret kronologisk. Hver protokol er også opbygget kronologisk. De er ført på dansk (gotisk). o Det skal du vide for at bruge protokoller over udgående fartøjer Hvornår: Du skal vide, hvilket tidsrum du ønsker at undersøge. o Her er protokoller over udgående fartøjer arkiveret Generalguvernementet, St. Thomas havnemester (arkivnr. 701), Protokoller over udgåede fartøjer (løbenr ). Købmandsbøger, o Det finder du i købmandsbøgerne Købmandsbøgerne blev ført af Vestindisk-Guineisk Kompagnis købmand på St. Thomas i perioden De indeholder oplysninger om, hvilke varer købmanden solgte til og købte fra hvilke plantageejere og andre borgere på øen. Købmandsbøgerne kan hjælpe dig med at få et indblik i hvilke varer, der blev brugt til plantagernes drift og til privat forbrug. Varesortimentet spænder vidt, fra lærred til slavernes tøj til luksusvarer som porcelæn og te. 4

5 o Sådan er købmandsbøgerne bygget op og organiseret Serien af købmandsbøger er organiseret kronologisk. Hvert bind er inddelt i forskellige typer varer med én regning for hver type. Hver regning er ført kronologisk og med debet og kredit. De fleste bind er forsynet med et alfabetisk vareindeks. Bøgerne er ført på dansk (gotisk). o Det skal du vide for at bruge købmandsbøgerne Hvornår: Du skal vide, hvilket år du ønsker at undersøge. Hvad: Du skal vide, hvilken vare du ønsker at undersøge. o Her er købmandsbøgerne arkiveret Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kassereren og købmanden på Skt. Thomas og Skt. Jan (arkivnr. 446), Købmandsbog (løbenr ). Auktionsprotokol ført af bogholderen, o Det finder du i auktionsprotokol ført af bogholderen Vestindisk-guineisk Kompagnis bogholder førte detaljeret regnskab over, hvilke hjembragte varer der blev solgt på kompagniets auktioner i København, og hvem der købte dem til hvilke priser. Hver enkelt tønde råsukker, hver balle bomuld, hver rulle tobak, hver sæk kaffebønner, hver elefanttand osv. er opregnet. o Sådan er auktionsprotokol ført af bogholderen bygget op og organiseret Auktionsprotokollerne er renskrifter af kladdenoteringer, ført under selve auktionerne. Auktionerne er indført i kronologisk orden, og hver auktion er inddelt efter varesorter. Desuden findes i mange tilfælde opgørelse over hver enkelt købers samlede køb på auktionen. Protokollerne er ført på dansk (gotisk). o Det skal du vide for at bruge auktionsprotokol ført af bogholderen Hvornår: Du skal vide, hvilket år du ønsker at undersøge. Hvad: Du skal vide, hvilken vare du ønsker at undersøge. Hvem: Du skal vide, hvilken køber du ønsker at undersøge. o Her er auktionsprotokol ført af bogholderen arkiveret Vestindisk-guineisk Kompagni (arkivnr. 446), Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København, Auktionsprotokol (løbenr. 407). Vestindisk-guineisk Kompagni (arkivnr. 446), Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København, Auktionsprotokol ført af bogholderen

6 1754 (løbenr ). Borgerbrevsprotokoller, o Det finder du i borgerbrevsprotokollerne Borgerbrevet var bevis på, at en person havde fået borgerskab i kolonien Dansk Vestindien. Med borgerskabet fulgte visse privilegier og rettigheder, herunder ret til at drive erhverv i kolonien og pligt til at fungere i forskellige offentlige hverv, fx militsen og brandkorpset. Borgerbrevsprotokollerne indeholder oplysninger om, hvem der havde fået borgerbrev, hvornår, hvor vedkommende var født, og hvilket erhverv vedkommende ernærede sig ved. De kan dermed give dig indblik i, hvilke erhverv der fandtes i kolonien på et givent tidspunkt og hvor de erhvervsdrivende kom fra. Oftest er der tale om håndværkere, detailhandlere og andre mindre næringsdrivende, mange af dem med tilknytning til handel og søfart, fx købmænd, skippere, styrmænd osv. o Sådan er borgerbrevsprotokollerne bygget op og organiseret Serien af borgerbrevsprotokoller er organiseret kronologisk. Hvert bind i serien er også bygget op kronologisk, men forsynet med et alfabetisk navneindeks ordnet på efternavn. Dog skal det bemærkes, at det første bind i serien, som dækker perioden (løbenr ), ikke indeholder oplysninger om erhverv. o Det skal du vide for at bruge borgerbrevsprotokollerne Hvem: Søger du en bestemt person, skal du kende vedkommendes efternavn. o Her er borgerbrevsprotokollerne arkiveret St. Thomas og St. Jan Guvernement (arkivnr. 693), Gruppeordnede sager - Sociale og kulturelle forhold, Borgerbrevsprotokoller , (løbenr ). Bevillingsprotokoller for romboder og værtshuse, o Det finder du i bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse Bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse indeholder information om, hvem der i perioden havde bevilling til at drive denne særlige slags detailhandel på St. Thomas, og hvem der havde lov til at have offentlig billardsalon. Nogle gange optræder også information om, hvor romboden, værtshuset eller 6

7 billardsalonen lå. Bevillingsprotokollerne kan give dig indblik i, hvor mange værtshuse der betjente de mange sømænd, skippere og handelsfolk i den travle verdenshavn på St. Thomas, hvem der ejede dem, og hvor de lå. o Sådan er bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse bygget op og organiseret Serien af bevillingsprotokoller er organiseret kronologisk, mens hvert bind er opbygget alfabetisk på bevillingshaverens efternavn. o Det skal du vide for at bruge bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse Hvem: Søger du en bestemt person, skal du kende vedkommendes efternavn. o Her er bevillingsprotokollerne for romboder og værtshuse arkiveret St. Thomas og St. Jan Guvernement (arkivnr. 693), Gruppeordnede sager Næringsvæsen, Bevillingsprotokoller for romboder & værtshuse, (løbenr ). 7

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

Sådan finder du kilder om kolonimagt

Sådan finder du kilder om kolonimagt Sådan finder du kilder om kolonimagt Den danske kolonimagt greb ind i mange aspekter af livet i Dansk Vestindien. Følgende kildegrupper er udvalgt som eksempler på de områder, hvor kolonimagten bestemte

Læs mere

Sådan finder du en person

Sådan finder du en person Sådan finder du en person Befolkningen i Dansk Vestindien var på mange måder mere broget end befolkningen i Danmark. Slaverne, og senere de frie arbejdere, var enten afrikanere eller efterkommere af afrikanere

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Søfart, opdagelser og kolonier

Søfart, opdagelser og kolonier Søfart, opdagelser og kolonier af cand.mag. Benjamin Asmussen Indledning Renæssancen var en periode med mange nybrud. Kirkens stærke autoritet, der havde udviklet sig i middelalderen, blev udfordret, og

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Den Transatlantiske Slavehandel

Den Transatlantiske Slavehandel Den Transatlantiske Slavehandel Byvandring i København I det indre København, på Christianshavn og nord for byen findes der mange steder og bygninger, der relaterer sig til slavehandelen og anvendelsen

Læs mere

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her:

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her: Se hvordan du søger Med denne søgefunktion kan du søge i arkivalier fra Dansk Vestindien på tværs af Rigsarkivets systemer: Arkivalier Online (scannede arkivalier), Rigsarkivets Indtastningsportal (afskrevne

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Helsingør - i fugleperspektiv

Helsingør - i fugleperspektiv Helsingør - i fugleperspektiv Forløbet tager udgangspunkt ved bymodellen i stueetagen. Forløbets gang Eleverne samles ved modellen og sendes ud på en tidsrejse tilbage til det gamle Helsingør. Eleverne

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Det danske romeventyr

Det danske romeventyr Det danske romeventyr DESIGN, TEKST OG LAYOUT: WELOVEBACON.COM FOTOGRAF, HVOR INGEN ANDEN ER NÆVNT: BO NIELSEN I et destilleri i det nordjyske skrives et lille stykke danmarkshistorie. Rum har taget romproduktionen

Læs mere

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer)

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) (version 6, februar 2016) Når du indtaster slavelister, skal du overholde nedenstående regler: 1. Er dokumentet en forside, bagside eller

Læs mere

Danmarks slavehandelsforbud 1792

Danmarks slavehandelsforbud 1792 Danmarks slavehandelsforbud 1792 af arkivar, seniorforsker, cand.mag. Erik Gøbel, Rigsarkivet. I 2006 lavede Ministeriet for Børn og Undervisning en officiel dansk historiekanon, hvorpå findes punktet

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

ROBINSONADER. Et tværfagligt forløb i dansk, historie og geografi

ROBINSONADER. Et tværfagligt forløb i dansk, historie og geografi ROBINSONADER Et tværfagligt forløb i dansk, historie og geografi ROBINSONADER Formål: Dansk: Genrekendskab (Robinsonader), stilskrivning. Historie: Kendskab til opdagelsen af Amerika, samt Europas kolonisering

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien Fredericia Museums Venner Program 2016-2017 Plantage i Dansk Vestindien FREDERICIA MUSEUMS VENNER BYDER VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2016-2017. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer. formand:

Læs mere

Jomfrudans. Julie Raben-Korch. en slægtsroman fra Sankt Croix

Jomfrudans. Julie Raben-Korch. en slægtsroman fra Sankt Croix Jomfrudans Julie Raben-Korch en slægtsroman fra Sankt Croix Jomfrudans 1 Jomfrudans e-bog Copyright 2014 Julie Raben-Korch og Vigs Forlag Redigering: Annemarie Elkjær Korrektur: Bernadette Hamman Grafisk

Læs mere

Købmand P. J. Kjær i Kjelst

Købmand P. J. Kjær i Kjelst Købmand P. J. Kjær i Kjelst (1776-1853) Af Harald Thrane Transport fra Kjelst ad søvejen har undertiden været betyde lig, og det var vel også grunden til, at Peder Jensen Kjær drev en omfattende handel

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 Lægdsruller Hvad er lægdsruller? Fortegnelser over de mænd, der skulle udskrives til militærtjeneste i hæren Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig opholder sig Lægdsruller

Læs mere

Instruktør og skuespillere under prøve. Moody

Instruktør og skuespillere under prøve. Moody Instruktør og skuespillere under prøve. Moody Teaterstykket Moody handler om en pige som vokser op i Dansk Vestindien i midten af 1800-tallet og hendes dukke. Pigens bedstefar er dansk og fortæller hende

Læs mere

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET Borgmestergården Huset blev bygget i 1601, på den tid Midt i Nyborg ligger en gård. Med man kalder renæssancen. Det er ikke skæve

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015 Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 5, sidst opdateret i november 2015 Indhold Indtastningsvejledning til Kopibog for skrivelser til kongen... 1 Indtastningsvejledning til Matrikler

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON. 4 Find ud af: 4 Lav en lille historie om en person fra mandskabet om bord på et af skibene. Inden I går i gang, kan I lave en

UDKIG HISTORIEKANON. 4 Find ud af: 4 Lav en lille historie om en person fra mandskabet om bord på et af skibene. Inden I går i gang, kan I lave en UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Christoffer Columbus var den første, der fik skibe, penge og mandskab til at sejle mod vest for at komme til Indien efter krydderier. De lærde dengang vidste godt,

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Ti1vækst:10 40 4-5 3/10-1910 5/1-1916 21/11-1919 13/11-1923 28/8-1927 17/10-1933 8/S -1934 17/9-1935 9/11-1940 25/10-1948 7/12-1954 11/10-1958

Ti1vækst:10 40 4-5 3/10-1910 5/1-1916 21/11-1919 13/11-1923 28/8-1927 17/10-1933 8/S -1934 17/9-1935 9/11-1940 25/10-1948 7/12-1954 11/10-1958 "D..v... AF:...\_, v-..,_..v Jag.. _ 4 v.«--tilvækst: Morten Hjorth Jahnsen jan.l994 NANUQ: SØFYRBØDERNES FORBUND I DANMARK ARKIVNR. 794 COMPACTN3;i Ks_ 1-18 reol 1 Ti1vækst:10 40 4-5 reolfag 102 Ks.19-22

Læs mere

Støt/Som f ot mt t løt %g^

Støt/Som f ot mt t løt %g^ Støt/Som f ot mt t løt %g^ bøumptfk oc Pcrif / Per. Snmié &w 2tø* Me/ )6!im6rcKs/llorflfe/røefiblø/oc Øottfe &6tmmg crc, jlo& v^m / MM effter ub* iwrfc. C9 1?. ^), p- ^)ctf tttctttcfe ø^jfarentoe Svfonfc

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

HAVENS TRAPPE. Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard.

HAVENS TRAPPE. Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard. HAVENS TRAPPE Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard. Forslaget Havens Trappe er en blanding mellem en trappe, et udsigtspunkt, et opholdsrum og en sukkerrørsplantage.

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved TEMA - SLAVEHANDEL

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved TEMA - SLAVEHANDEL 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved TEMA - SLAVEHANDEL INDHOLD Tema til - slavehandel 3 Fakta om slavehandlen. 3 Køb af slaver i Afrika. 5 Turen over Atlanterhavet. 6 Slavernes arbejde

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

Det kan vel trods alt næppe undre, men i 16oo-tallet var den

Det kan vel trods alt næppe undre, men i 16oo-tallet var den EBELTOFTS SKIBSFART PÅ CHRISTIAN V'S TID Af JØRGEN BARFOD Det kan vel trods alt næppe undre, men i oo-tallet var den i dag hyggelige lille eventyrby en af de mest virksomme i provinsen med hensyn til søfart.

Læs mere

Fortsat fra forsiden:

Fortsat fra forsiden: Fortsat fra forsiden: (Læs også allersidste nyt på www.bluedaneatlantic.blogspot.dk) Historisk set, har øen været beboet, ligesom de andre øer her i Caribien af Caribindianerne, og de kaldte øen Madinia

Læs mere

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet Elasund Rules År efter frygtløse søfarere opdagede og etablerede øen Catan voksede befolkningstallet konstant. Kolonister dukkede op på øen og langs kysten og der opstod en uundværlig handel mellem dem.

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754

Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754 Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754 Erik Gøbel Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754 Studier og kilder til kompagniet og kolonierne med Peder Mariagers beretning om kompagniet 2015 Forfatteren og

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm

VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm VISION Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm Havnens juvel Christiansholm, i folkemunde Papirøen, er hovedstadens mest attraktive udviklingsområde - en juvel i havnen. Den ligger

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Med Tordenskiold på slavetogt

Med Tordenskiold på slavetogt Med Tordenskiold på slavetogt Af Dan H. Andersen, forfatter til bogen Mandsmod og kongegunst. Den 17. november 1706 stod Vestindisk-Guinesisk kompagnis stolte slaveskib Christianus Quintus ud i Sundet.

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

- Billedanalyse og - Ribes historie som Danmarks ældste by

- Billedanalyse og - Ribes historie som Danmarks ældste by Når I arbejder med billederne her, kommer I både omkring: - Billedanalyse og - Ribes historie som Danmarks ældste by Hvis I går rundt i Ribe i dag, kan I finde alle de steder, som kunstnerne har malet,

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Lucretia og Margaret

Lucretia og Margaret Lucretia og Margaret Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. H U G H Z A C H A R I A E Lucretia og Margaret Slavebarnets Historie H O V E D L A N D Lucretia og Margaret Slavebarnets

Læs mere

Byledelsens arkiv. NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se.

Byledelsens arkiv. NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se. Byledelsens arkiv NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se. (Arkivet er afleveret af Erling Frederiksen, Åsum, der

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein Universitetshospitalet Slesvig-Holsten Medicin Kompetence I Nordtyskland Kolofon Udgivet af: Direktionen for Universitetshospitalet Slesvig-Holsten International

Læs mere

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet

Læs mere

29.5.2013 ApS (Tidl. D.Co Scandinavia ApS) under konkurs (Inventar og varelager)

29.5.2013 ApS (Tidl. D.Co Scandinavia ApS) under konkurs (Inventar og varelager) 26. september 2013 29.5.2013 ApS (Tidl. D.Co Scandinavia ApS) under konkurs (Inventar og varelager) Eftersyn: 1. oktober 2013 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Hos Junge Spedition, Pakhus 44, Port 4, Frihavnen,

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Undervisningsmateriale til udstillingen Dansk Vestindien en koloni bliver til

Undervisningsmateriale til udstillingen Dansk Vestindien en koloni bliver til Undervisningsmateriale til udstillingen Dansk Vestindien en koloni bliver til Dette undervisningsmateriale handler om at åbne for nysgerrighed overfor koloniseringen af Dansk Vestindien. Eleverne lærer

Læs mere

KONGENS SØN SVÆRDET & ØKSEN BIND 2

KONGENS SØN SVÆRDET & ØKSEN BIND 2 KONGENS SØN SVÆRDET & ØKSEN BIND 2 2 Havnen i Puerto Landis summede som altid af en hektisk aktivitet. En konstant strøm af skibe, søfolk og varer af alle slags gik gennem en af Rigets vigtigste havnebyer.

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

GLÜCKSTADT OG ALTONA

GLÜCKSTADT OG ALTONA ANKOMSTER At være parat til at flytte ligger ikke jøder fjernt, for den fælles hukommelse i det jødiske samfund er i høj grad historien om vandring. Den bibelske beretning om Moses, der ledte israelitterne

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Opgaver til Landsbyen ved søen

Opgaver til Landsbyen ved søen Opgaver til Landsbyen ved søen 1. Bønderne klager Bønderne vil klage til kongen. Det gør vi ikke i dag. Men hvem kan man klage til, hvis man ikke bliver behandlet ordentligt på sit arbejde? _ 2. Kornsorter

Læs mere

Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien

Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien Oplevelsesrejse med 2 USA og Dansk Caribien 15 dage på egen hånd Danmark - New York - St. Thomas - St. Croix - Danmark Denne fantastiske

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet Nordby Havn på Fanø Fanø en sejlskibs ø Fanø har en unik sejlskibshistorie. Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber kan blive startskuddet mange

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2011/2012 Klik ind på www.maritim-viden.dk Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Smedegade 2 B Ringkøbing Skjern

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

16. marts DanskB2B - del 10. IKKE under konkurs (Tøj fra bl.a. Greenhouse, mode-bælter mm. )

16. marts DanskB2B - del 10. IKKE under konkurs (Tøj fra bl.a. Greenhouse, mode-bælter mm. ) 16. marts 2015 DanskB2B - del 10 IKKE under konkurs (Tøj fra bl.a. Greenhouse, mode-bælter mm. ) Eftersyn: 13. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Korden 5, 8751 Gedved eller efter aftale på tlf. 51

Læs mere

Evner, stædighed og held

Evner, stædighed og held Evner, stædighed og held Sømandsskæbner og social mobilitet i 1700-tallets København 28 SIDEN SAXO NR. 3, 2014 I 1772 ankom den 20-årige Joseph Anton Ponsaing til København fra Faaborg på Fyn. Her fandt

Læs mere

Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien sociale relationer og selvopfattelse

Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien sociale relationer og selvopfattelse Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien sociale relationer og selvopfattelse Louise Sebro, født 1973, cand.mag. i historie. Doktorand ved Lunds Universitet. Har primært arbejdet med Dansk Vestindien

Læs mere

Velkommen til Gl. Holtegaard! KOLONI- HISTORIER. Ungdomsuddannelser: HF, HHX, HTX, STX, VUC MAGT OG AFMAGT 2. DEL AF UNDERVISNINGSFORLØBET

Velkommen til Gl. Holtegaard! KOLONI- HISTORIER. Ungdomsuddannelser: HF, HHX, HTX, STX, VUC MAGT OG AFMAGT 2. DEL AF UNDERVISNINGSFORLØBET Velkommen til Gl. Holtegaard! KOLONI- HISTORIER Ungdomsuddannelser: HF, HHX, HTX, STX, VUC MAGT OG AFMAGT 2. DEL AF UNDERVISNINGSFORLØBET 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til! side 3 Forløbet side 4 Barokhaven

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15 Uge Dato Dag Beskrivelse Sidetal 33 13-08-14 Ons Første Skoledag: Uddeling af bøger Del 1: Folket styrer Oldtidens Grækenland 14-08-14 Tor In Class Work: Kopi 1A: Påbegyndelse af Logbog, Introduktion:

Læs mere