Fagfordeling 3. semester 13. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagfordeling 3. semester 13. januar 2017"

Transkript

1 Fagfordeling 3. semester 13. januar 217 Overordnet ramme for 3. semester 1 ECTS udløser 66 AT 15 ECTS x 66 = 99AT Teori/Klini Teori Klinik ECTS Fag Teori-ECTS K1+K4 Lektioner pr skema AT til rådighed AT skemalagt K1 Lektioner K2 Lektione Sygeplejefag AT Sygdomslære 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Farmakologi 2 - heraf mindst 3 som 2 forelæsning 119 AT Forskningsmetodologi 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Folkesundhed 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Anatomi/fysiologi/biokemi 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Psykologi 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Etik, filosofi, religion 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Organisation og ledelse 1 - heraf mindst 2 som 1 forelæsning 6 AT Semestret I alt K1+K4 K2 K3 Gennemsnitlig 15 pr uge Gennemsnitlig 1 pr uge Gennemsnitlig 15 pr uge

2 er K4

3 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Sygepleje ECTS: 6 Lektioner: 6 pr. skema AT: 451 AT Bemærkning Uge F/E A B C MILØ JAPE LIGR lifr TIVJ DWLU 35 F 1 velkomst og intro til 3. sem DWLU 1 2,2 35 H 2 Det normale barns udvikling og opvækst DWLU DWLU LIFR 6 13,2 35 H 2 Livskvalitet, mental sundhed (Jette, Lisbeth TIVJ LIFR og Tina?) TIVJ 6 13,2 35/36 H 2 Familiesygepleje DWLU KSEP MILØ 6 13,2 Før case 1 åbning 36 H 2 Transition fra ung til voksen DWLU LIFR LIFR 6 13,2 Placeres i forbindelse med case 1 36 B 2 Case 1 åbning MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 26,4 midt i uge 36 efter F type 1 DM og F transition 36 placeres mellem case 1 åbning og case 1 A Case 1 åbning 4 videndeling 37 B 3 Videndeling case 1A/åbning case 1 B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU gerne midt i uge 37, efter F i sygdomslære 18 39,6 astma/allergi 37 Placeres mellem case 1B åbning og case 1B åbning case 1 B 4? videndeling 37/38 F 1 Introduktion til psykiatrisk sygepleje KAJP Kristian, Skal placeres i sammenhæng med 1 2,2 introduktion til psykiatrisk speciale 38 F 2 Hospitalsklovn ekstern Lene Kragh skal placeres d. 19. september kl B 2 Videndeling case 1B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 Gerne midt i uge Film, Tidal model: Jack s story 38 F 2 Phil Barker, Tidal model TIVJ 2 4,4 midt i uge 38, Tina. Placeres før case 2 åbning 38 F 1 Patient perspektiv, misbrug 1 2,2 placeres før case 2 åbning?????? 38 F 2 Rehabiliterende og lindrende sygepleje MILØ 2 4,4 38 H 2 Sygepleje til mennersker med affektive lidelser KAJP KAJP JAPE 6 13,2 Placeres i forlængelse af ne om affektive lidelser sygdomslære, placeres før case 2 åbning 39 B 2 Case 2 åbning MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ TIVJ 12 26,4 gerne i starten af uge 39 placeres mellem case 2 åbning og case 2 A 39 Case 2 åbning 4 videndeling 39 F 2 Livet som familie LIFR 2 4,4 Placeres mellem case 2 og 3 Placeres i forlængelse af ne om psykotiske Sygepleje til mennersker med psykotiske 39 H 2 KAJP JAPE JAPE lidelser sygdomslære, placeres gerne mellem case 2 lidelser 6 13,2 og case 3 åbning OBS TIVJ i stedet for DOLU

4 4 B 3 Videndeling case 2A/åbning case 2B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ TIVJ 18 39,6 gerne i starten af uge 4 Placeres mellem case 2B åbning og case 2B åbning case 2B 4? videndeling 4 H 2 Placeres i forlængelse af ne om Sygepleje til mennersker med KAJP JAPE JAPE personlighedsforstyrelser sygdomslære, placeres før personlighedsforstyrelser 6 13,2 case 3 åbning 41 B 2 Videndeling case 2B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 26,4 gerne i starten af uge B 2 Opstart af obligatorisk studieaktivitet MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 26,4 gerne sidst i uge OBS gerne placering af K2 timer f.eks obl. Studieaktivitet 43 B 2 Case 3 åbning MILØ JAPE LIGR LIFR DWLU DWLU 12 26,4 Gerne i starten af uge 43 4 Case 3 åbning placeres mellem case 3 åbning og case 3 A videndeling 44 B 3 Videndeling case 3A/åbning case 3B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 18 39,6 gerne i start af uge 44 4? åbning case 3B Placeres mellem case 3B åbning og case 3B videndeling 44 B 3 Opsamling obligatorisk studieaktivitet MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 18 39,6 gerne i uge 44 og kan også være i uge 45 44/45 B 2 HF simulation MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 26,4 45 B 2 Videndeling case 3B MILØ JAPE LIGR LIFR TIVJ DWLU 12 26,4 OBS TIVJ i stedet for DOLU OBS DWLU i stedet for TIVJ ,4 Basisgruppeforløb = 28 PBL Case 1 Case 2 Case 3

5 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Sygdomslære ECTS: 1 Lektioner: 1 pr skema AT: 6 Uge E/F A B C AT Bemærkning OBS NY=Janni skal have 2 skemaer med sygdomslære Psykiatri F 1 type 1 SJPE 1 2,2 Inden case 1 åbning F 2 astma/allergi KIVL 2 4,4 Inden videndeling case 1A F 2 Intro til psykiatrisk speciale KAJP 2 4,4 Sidst i uge 37 H 2 Affektive lidelser KAJP KAJP JAPE 6 13,2 uge 38? Obs KAJP x 2 i stedet for JAPE x 2 H 2 Psykotiske lidelser KAJP JAPE JAPE 6 13,2 uge 39? H 2 Personlighedsforstyrrelser-nervøse lidelser KAJP JAPE JAPE 6 13,2 uge 4? ,6

6 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Farmakologi ECTS: 2 Lektioner: 2 pr skema AT: 119 AT Bemærkning Uge E/F A B C 35 H 2 Lægemiddelregning oplæg + aktivitet KIVL KIVL SJPE SJPE SJPE SJPE 6 13,2 F 1 Antidiabetika-insulin SJPE 1 2,2 efter sygdomslære type 2, inden case 1 åbning F 1 Lægemidler mod astma og allergi SJPE 1 2,2 efter sygdomalære astma og allergi B 2 Lægemiddelregning KIVL KIVL SJPE SJPE SJPE SJPE 12 26,4 Placeres i uge 36 eller 37 1 Opgaver antipsykotika og antidepresiva Placeres før Lægemidler i hovedgruppe N F 2 Lægemidler i hovedgruppe N JAPE 2 4,4 Placeres efter sygdomslære i diverse psykiske lidelser 1 Opgaver, hypnotika og anxiolytika Placeres efter ne: Lægemidler i hovedgruppe N 1 Opgaver, midler mod misbrug Placeres efter ne: Lægemidler i hovedgruppe N B 2 Lægemiddelregning KIVL KIVL SJPE SJPE SJPE SJPE 12 26,4 Placeres i uge 4 eller 41 H 1 Dispenseringsprocessen og medicinrum JAPE LIFR DWLU Varetages af sygeplerskeudd underviser, placering 3 6,6 hvor det passer H 2 Lægemiddelregning KIVL SJPE SJPE 6 13,2 Placeres i starten uge 43 H 2 Lægemiddelregning KIVL SJPE SJPE 6 13,2 Placeres i slutningen uge 43 F 2 Spørgetimer, lægemiddelhåndtering KIVL og SJPE 4 8,8 både KIVL og SJPE ,6

7 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Forskningsmetodologi ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 Uge F/E AT Bemærkning A B C F 2 Kvantitative studiedesigns RIAP 2 4,4 uge 4 H 1 Arbejde kvantitativt i sygeplejeforskning JAPE KSEP RIAP 3 6,6 placeres senest tirsdag i uge 41 1 Brainstorm H 1 Arbejde kvantitativt i sygeplejeforskning JAPE KSEP RIAP 3 6,6 placeres senest tirsdag i uge 41 Placeres efter den sidste K1 lektion (Arbejde 2 I studiegrupper udarbejdes spørgeskema kvantitativt i sygeplejeforskning) enten tirsdag i uge 41 eller senest torsdag i uge 41 H 1 Vejledning spørgeskema JAPE KSEP RIAP Placeres efter de 2 K2 enten torsdag eller 3 6,6 fredag i uge 41 2 Udarbejdelse af spørgeskema i uge 42 1 besvar hinandens spørgeskema elektronisk Uge 42 placeres efter de 2 K2 i uge 42 H 2 Opponentseance, feedback og videndeling JAPE KSEP RIAP 6 13,2 Uge 43 H 3 Analyse kvantitative data JAPE KSEP RIAP 9 19,8 Uge 44 I alt ,2

8 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Uge F/E Fag: Folkesundhed ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 AT Bemærkning A B C OBS mangler en underviser, har sat CHKL x 2 skemaer F 2 Introduktion til Folkesundhed CHKL 2 4,4 uge 35 H 3 Perspektiver på Folkesundhed DWLU CHKL CHKL 9 19,8 uge 36 Placeres efter Perspektiver på Folkesundhed og 2 frivillig organisation senest nogle dage før ne: Social ulighed i sundhed H 3 Social ulighed DWLU CHKL CHKL 9 19,8 uge 37 H 2 Hvad er sundhedsfremme? DWLU CHKL CHKL 6 13,2 uge 38 I alt ,2

9 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Anatomi, fysiologi og biokemi ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 Uge F/E AT Bemærkning A B C F 2 Barnets/ung anatomi og fysiologi KIVL 2 4,4 Placeres inden case 1 åbning 1 NS s blodforsyning og beskyttelsesapperat Placeres lige før K1 lektion om nervesystemet H 1 NS s blodforsyning og beskyttelsesapperat KIVL SJPE VIBE 3 6,6 H 2 Introduktion til genetik SJPE SJPE VIBE 6 13,2 2 Aktivitet omkring genetik Placeres efter introduktion til genetik og før K1 Opsamling på K2 aktivitet omkring genetik H 2 Opsamling genetik SJPE SJPE VIBE Placeres lige efter K2 (Aktivitet omkring 6 13,2 genetik) H 1 Kønsorganer og forplantning KIVL SJPE SJPE 3 6,6 2 Opgaver, kønsorganer og forplantning Skal placeres umiddelbart efter K1 lektionen: Kønsorganer og forplantning 2 Opgaver, graviditet H 2 Opsamling graviditet VIBE VIBE VIBE Skal placeres før K1 lektionen: Opsamling graviditet 6 13,2 Placeres lige efter K2 aktivitet: Opgaver graviditet

10 I alt ,2

11 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Uge F/E Fag: Psykologi ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 AT Bemærkning A B C F 2 Tilknytning og mentalisering JEMA 2 4,4 Gerne i uge 35 H 3 Udvikling og relationer JEMA JAPE JAPE 9 19,8 Placeres før case 1 åbning H 2 Livsaldre, personlighed og identitet JEMA JAPE JAPE 6 13,2 H 3 Stress og coping JEMA JAPE JAPE 9 19,8 Placeres før case 2 åbning I alt ,2

12 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Etik, filosofi, religion ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 AT Bemærkning Uge F/E A B C En sund studiestart 35 H 2 Etik og religion del A TIVJ DOLU LIBE 6 13,2 Placeres før case 1 åbning 36 H 2 Etik og religion del B TIVJ DOLU LIBE Placeres mellem case 1 åbning og Videndeling case 6 13,2 1A/åbning case 1 B 38 H 2 Sundhed og sygdom - etik TIVJ DOLU LIBE 6 13,2 Placeres før case 2 åbning F 2 Etik og psykiatrisk sygepleje A TIVJ 2 4,4 Placeres mellem case 2 og 3 H 2 Etik og psykiatrisk sygepleje B TIVJ DOLU LIBE 6 13,2 Placeres mellem case 2 og 3 I alt ,2

13 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Fag: Organisation og ledelse ECTS: 1 Lektioner: 1 pr. skema AT: 6 Uge F/E 35 H 2 AT Bemærkning A B C En sund studiestart Ledelse i et organisatorisk og MILØ CHKL SUBR tværprofessionelt perspektiv 6 13,2 F 1 Sundhedsjura-patientens rettigheder MILØ 1 2,2 placeres i forbindelse med case 1 Placeres efter lektionen: Sundhedsjura- patientens 2 Analyse af sundhedslov rettighedder F 1 Ledelse af tværprofessionelle forløb MILØ 1 2,2 Placeres efter case 1 åbning 2 Ledelse af tværprofessionelle forløb Placeres ifbm farmakologi vedrørende H 1 Sundhedsjura-Delegering og kompetence MILØ CHKL SUBR 3 6,6 rammedelegation evt sidst i uge 37 Placeres efter lektionen: Sundhedsjura-Delegering og 2 Øve ud fra patientcases kompetence. H 1 Kvalitetssikring i sygeplejen MILØ MILØ MILØ 3 6,6 placeres efter case 2 åbning 2 Vurdere kliniske retningslinjer Placeres efter lektionen: Kvalitetssikring i sygeplejen H 2 Tværprofessionelt samarbejde MILØ CHKL SUBR Placeres i forbindelse med rehabiliterende sygepleje 6 13,2 og case 2 2 Analyse af praksis eksempel Placeres efter : Tværprofessionelt samarbejde H 2 Sundhedsjura-magtanvendelse i MILØ CHKL SUBR sygeplejen 6 13,2 placeres i forbindelse med case 3 2 Analyse af psykiatri og serviceloven Placeres i forlængelse af ne: Sundhedsjuramagtanvendelse i sygeplejen I alt ,2

14 3. semester - Hold SOB16 - Efterår 217 Uge F/E første eller anden teoriuge Fag: Semestret ECTS: Lektioner: AT: AT A B C F 1 orientering til prøve INPE 1 2,2 F 1 orienterin til klinik LIKJ 1 2,2 F 1 Orientering til prøve for meritter INPE 1 2,2 F 1 International udveksling 1 2,2 F 1 Orientering medicinhåndteringsprøve INPE og KIVL 2 4,4 MBJA H/F 3 Medicinhåndteringstest KIVL SJPE EMKR 9 19,8 45 H 1 Evaluering MILØ LIGR TIVJ 3 6,6 I alt ,6

15 Bemærkning uge 44, 1. november MEDICINHÅNDTERINGSTEST kl HVIS MULIGT SKAL DER IKKE PLANLÆGGES ANDET DENNE DAG

16 Ressourceberegning 3. semester - efterår 217 Sygepleje Sygdomslære Farmakologi Forskningsmetodologi Folkesundhed A/F/biokemi Psykologi Org/led Etik, filosofi, religion Semestret Samlede AT MILØ JAPE ,2 LIGR ,8 TIVJ ,6 KSEP KIVL ,6 SJPE ,2 LIBE ,6 KAJP ,8 LIFR ,8 CHKL DOLU ,2 Vibeke ,2 JEMA SUBR ,4 inpe 3 3 6,6 likj 1 1 2,2 ELKR 3 3 6,6 mmbj 1 1 2,

Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 2016

Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 2016 Hold SOA16 1. semester (Modul 2) - efterår 216 Sygepleje Antal K1 : 46 ECTS: 8 Uge Metode Antal Emne Undervisers 1 2 3 UNDERVISER Skema A UNDERVISER Skema B UNDERVISER Skema C 46 BG 1 Introduktion til

Læs mere

Hold SOA16 Modul efterår 2016

Hold SOA16 Modul efterår 2016 Fag: Sygepleje ECTS 9,5 Lektioner: 165 Uge Metode Antal Emne Underviser Underviser Antal 35 Dialog 1 Intro til Sygepleje 1 JU/LIKJ 35 35 F 1 K 35 Sygeplejeteori om lidelse. Opsamling JU LIGR HAMP 6 35

Læs mere

Hold SOB15 - modul 5 - Efterår 2016

Hold SOB15 - modul 5 - Efterår 2016 Uge Hold SOB5 - modul 5 - Efterår 6 Fag: TVÆRSUND Metode lektione r ECTS/LEKTI Emne Underviser Undervisere Introduktion til Tværsund 5 Forelæsning // LIKJ/ULJA/GREN Lek 5 Forelæsning 5 K I.P. læring og

Læs mere

Hold SOB15 - modul 5 - Efterår 2016

Hold SOB15 - modul 5 - Efterår 2016 Hold SOB5 - modul 5 - Efterår 6 Fag: TVÆRSUND Uge Metode lektione r ECTS/LEKTI Emne Underviser Undervisere Introduktion til Tværsund 5 Forelæsning // LIKJ/ULJA Lek 5 Forelæsning 5 K I.P. læring og samarbejde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE STUDIEPLAN 3. semester SYO-E16 Sygepleje - Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb University College Lillebaelt 1 7. juli 2017 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BSE16o-1 Semester 1 ( til )

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BSE16o-1 Semester 1 ( til ) Uge 35 Mandag den 29/8 Tirsdag den 30/8 Onsdag den 31/8 Torsdag den 1/9 Fredag den 2/9 Velkomst v/uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen Intro v/semesteransvarlig Teknologiske løsninger I studiet Lokale. 1

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Aflevering af opgave/ skriftligt tillæg. Uge 3 Tirsdag den 19.01.16, senest kl. 9.00

Aflevering af opgave/ skriftligt tillæg. Uge 3 Tirsdag den 19.01.16, senest kl. 9.00 1. semester Prøve Udlevering af case/ Modul 1 H15S Intern prøve modul 1: Fag og profession Torsdag den 05.11.15 Biokemi, biofysik, anatomi & fysiologi, 8 Onsdag den 25.11.15, Sygeplejefaget kl. 10.30-11.30

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn.

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn. Modul 1 S15V x+y Intern prøve i sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik Uge 15 09.04.15 kl. 9.00-11.00 Meddelelse af karakter Meddelelse af karakter Modul 1 Intern prøve i sygepleje, anatomi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen 2016 7. marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense 1 Skriv spørgsmål ned undervejs - vi samler op efter hhv. 3. og 6. semester 2 3 Struktur 3. semester 4 Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan. Svendborg. Hold nr. SYS-F17 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan. Svendborg. Hold nr. SYS-F17 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Svendborg Studieplan Hold nr. SYS-F7 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Indholdsfortegnelse. Indledning. Beskrivelse af semestret 3. Læringsudbytter

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Udarbejdet af: Bente Rubow (Aarhus kommune); Lilian Gade Abrahamsen (Voksenpsykiatrien);

Læs mere

Fagligt Pædagogisk udvalg

Fagligt Pædagogisk udvalg Fagligt Pædagogisk udvalg Mødedato 9. maj 2016 Starttidspunkt 12.30 Sluttidspunkt 15.00 Lokale F1.29 Mødeleder Lise Kofoed Referent Janne Bryde Laugesen Afbud Lisbeth Mähl Nielsen 1. Åbning af mødet v.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BosF2015. Modul 3 ( til )

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BosF2015. Modul 3 ( til ) Uge 35 Mandag den 24/8 Tirsdag den 25/8 Onsdag den 26/8 Torsdag den 27/8 Fredag den 28/8 Evaluering af modul 2 Lærer: GKH Smerter Naturvidenskabelig viden Sygdomslære Intro modul 3 Lærer: KR Lærer: PN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOB 12 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk

Læs mere

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Overgangsordning for hold SSS15 Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Maj

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Skoleåret starter mandag 8. august 2016 Skema med forbehold for ændringer

Skoleåret starter mandag 8. august 2016 Skema med forbehold for ændringer EF 1 efterår 2016 EF 1 forår 2017 (??) Skoleåret starter mandag 2. januar 2017 Skema med forbehold for ændringer EF-½ års efterår 2016 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag EF-½ års forår 2017 mandag tirsdag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar )

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) Hold: BSF17o-1 J.nr.: 4071 Modul: Semester 1 Dato: 31. juli 2017 Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Overgangsordning for hold SSF6 Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 3. SEMESTER University College Sjælland SITUTIONSBESTEMT KOMMUNIKTION I SMSPIL MED PTIENT OG BORGER, PÅRØRENDE OG FGPROFESSIONELLE I OG PÅ TVÆRS F SEKTORER 30. JUNI

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Informationskompetence gennem uddannelsen:

Informationskompetence gennem uddannelsen: UC Lilebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense FORSLAG udarbejdet af Anne-M ette Graubæk i dialog med kolleger maj-sep. 2010 (Obs modul 1, 2 og 3 er godkendt i marts 2009) Informationskompetence gennem

Læs mere

Modul Prøve Eksamination. Modul 2

Modul Prøve Eksamination. Modul 2 Modul 1 Hold S16V x+y Intern prøve i sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik Uge 15 13.04.16 kl. 9.00-11.00 Meddelelse af karakter Meddelelse af karakter Modul 1 Intern prøve i sygepleje,

Læs mere