Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00"

Transkript

1 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved, Torben Haarbøl, Grethe Krogh Jakobsen, Lars Ole Johnsen Afbud: Gæster: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Ester Larsen, Henrik Wigh Poulsen, Mads Davidsen, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Helga Halck Pernille Hach DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Indledende orienteringspunkter 2. Orientering fra formanden og sager til efterretning a. Stiftsdag og landemode Over 500 deltog. Gode tilbagemeldinger på oplægsholdere og program. Budgettet på kr ,00 blev overskredet med ca. kr ,00 b. Medlemskab af Danske Kirkers Råd EV orienterede om rådets beslutning. Herunder at der lige nu afventes et initiativ fra Danske Kirkers Råd f.s.v.a. initiativ til vedtægtsændring. c. Menighedsråd på jeres måde EV orienterede om konferencen og initiativet. Fra stiftsrådet deltager Ester Larsen og Jørgen Bai Jepsen. Materialet fra diskussionerne på stiftsdagen er sendt frem til sekretariatet for styregruppen. Der er p.t. tilmeldt 60 til konferencen. d. Religionspædagogisk konsulent Status på ansættelsesforløb Der er indkommet 10 ansøgninger. Der vil blive afholdt samtaler den 12. december Forventet ansættelse pr. 1. februar Orientering fra biskoppen Udgår Punkter vedrørende det bindende stiftsbidrag 4. Økonomi a. Fastsættelse af deltagertilskud til Stiftspræstekonventet. Det indstilles at tilskuddet fastholdes på kr ,00 pr. deltager. b. Reservation af midler til underskudsgaranti til aktivitetsudvalgets forårsmøde i 2015 Det foreslås, at der af budgettet reserveres kr som underskudsgaranti. Tilskuddet i 2015 fastholdes på max kr ,00 pr. deltager. Kravet om egenbetaling fastholdes. Der henvises til, at der er reserveret et beløb til aktivitetsudvalgets arbejde, og at en underskudsgaranti skal hentes her. Side 1

2 Punktet behandles sammen med orientering fra aktivitetsudvalget c Udvalget for religion, kirke og mission fastlæggelse af budget. Det indstilles, at der for 2015 reserveres et beløb svarende til beløbet i 2014 til udvalgets aktiviteter. Punktet behandles sammen med orientering fra udvalget d. Dispensation fra udlånspolitikken samt forslag om revision af udlånspolitikken. Se sagsfremstilling og administrationens indstilling i bilag Indstillingen er, at der gives en efterbevilling i det konkrete tilfælde og at udlånspolitikken suppleres med en bemærkning om at projekter skal være sikret fuld finansiering inden igangsætning og at lån i stiftsmidlerne derfor vil forudsætte, at arbejdet ikke er påbegyndt. e. Budgetopfølgning forbrug til dato Ydede lån i 2014 Kapitalforvaltning seneste afkastopgørelse Der er i budgettet for 2015 afsat et beløb svarende til beløbet for Indstillingen blev imødekommet. Den reviderede udlånspolitik lægges på hjemmesiden. Budget og forbrug til dato samt væsentlige afvigelser blev gennemgået. Oversigt over ydede lån og godkendte arbejder blev taget til efterretning. Erik Buch gennemgik den seneste afkastopgørelse. 5. Ansøgninger til det bindende stiftsbidrag bilag a. SUK Fyn søger om midler til afholdelse af inspirationseftermiddag om unge og kirke. Stiftsrådet har tidligere givet støtte til SUK Fyn Der søges om kr. b. Center for Kristen Spiritualitet søger om støtte via underskudsgaranti/økonomisk buffer på kr. c. Gunnar Byskov, formand for Fotografisk Salon søger om støtte til udstillingsprojektet I begyndelsen var lyset. Der søges om kr. d. Komponist Paul Raabye ansøger om støtte til distribution af nodesamling med nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen et supplement til koralbogen. Der søges om kr. e. Folkekirkens Ungdomskor søger om støtte til afvikling af landsstævne Der søges om kr. Der ydes støtte på kr ,00 Afvises på det foreliggende grundlag. Stiftsrådet ønsker ikke at yde tilskud til drift. Rådet anmoder om fornyet ansøgning til konkrete foredrag/ aktiviteter inden for en ramme på kr ,00. Ansøgningen afvises. Ansøgningen afvises. Afvises. Stiftsrådet ønsker i stedet direkte at støtte FUK Fyns aktiviteter i 2015 Side 2

3 6. Høringer bilag a. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen nye instrumenter til risikoafdækning Erik Buch redegjorde for ændringsforslaget og understregede, at der fra bestyrelsen for kapitalforvaltningens side ville blive lagt yderligere bånd på forvalternes handlemuligheder inden for bekendtgørelsens rammer. b. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Forslaget vedrører en ophævelse af en revisionsklausul. OBS Høringsfrist er den 10. november Høringssvaret afgives af formandsskabet. Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til forslaget. Høringssvar afgives på baggrund heraf inden fristudløb den 5. januar Der var ikke bemærkninger til ændringsforslaget og høringssvar er afgivet. 7. Konstituering Beslutningen udskydes til det kommende møde i henhold til bestemmelserne i forretningsorden, da der ikke er indkaldt stedfortrædere for de medlemmer, som har meldt afbud. De valgte repræsentanter fortsætter frem til næste ordinære møde. a. Valg af formand for Stiftsrådet b. Valg af næstformand for Stiftsrådet c. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen d. Udpegning af repræsentant til Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd Bente Kaysen blev udpeget som repræsentant Øvrige orienteringspunkter Bilag 8. Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer Det mellemkirkelige råd Folkekirkens Nødhjælp Folkekirke og religionsmøde Den fælles kapitalforvaltning Budgetsamrådet Det mellemkirkelige råd: Birte Jacobsen orienterede fra rådets studietur til Geneve. Man mødtes med repræsentanter fra Kirkernes Verdensråd og Luthersk Verdensforbund. Folkekirkens Nødhjælp: Udgår (Helga Halck) Folkekirke og Religionsmøde: Birte Jacobsen orienterede fra arbejdet herunder bestyrelsens overvejelser om etablering at et tros og livssynsråd. Fælles kapitalforvaltning se punkterne 4 og 6 ovenfor. Erik Buch orienterede yderligere om forvaltningen af midlerne i den fælles kapitalforvaltning. Momsproblematik, valg af Side 3

4 formand, kontraktudløb og nyt udbud af forvaltningsopgaven. Budgetsamråd udgår (Ester Larsen) 9. Orientering fra nedsatte udvalg og bestyrelser under rådet Der blev henvist til de fremsendte referater fra udvalgene. Kommunikationsudvalg Aktivitetsudvalget Religion, kirke og mission Bestyrelsen for det religionspædagogiske arbejde i Fyens Stift Birte Jacobsen orienterede fra Gå-hjem-mødet med oplæg fra Per Thomsen og Mogens S. Mogensen om hhv. Venskabsmenigheder og Mødet med andre religioner. Paul Verner Skærvad bad stiftsrådet overveje sin stilling i forhold til understøttelse af aktiviteten Økumenisk Kirkevandring. PVS orienterede fra sin deltagelse i høringen Christiansborg om forfulgte kristne på. Administrationen orienterede kort om de religionspædagogiske initiativer som er i gang frem til stillingen som religionspædagog er genbesat. Netværk for erfarne præster Konfirmandtræf Orientering fra Stiftet Fremlæggelse af paradigmer for forretningsorden, mødeafvikling og årshjul for stiftsråd. Udarbejdelsen af materialet er en del af stifternes resultataftale med ministeriet. Det blev besluttet, at materialet tilrettes til fynske forhold og tages i anvendelse i forbindelse med den nye valgperiode. 11. Invitationer Intet 12. Eventuelt Grethe K. Jakobsen foreslog, at der sammen med den kvartalsvise budgetopfølgning blev lavet en opgørelse over hvor mange midler der er givet til ansøgninger til dato Jørgen Bai Jepsen foreslog, at det blev beskrevet hvilke minimumsoplysninger en ansøgning til stiftsrådet skal indeholde. 13. Næste møde 25. februar 2015 kl Mødet var slut kl Side 4

5 Godkendelse af protokollen Side 5

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere