GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR"

Transkript

1 GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016

2 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN LØNSEDDEL....7 DIN ARBEJDSTID....8 DIN RET TIL FERIE FAR OG MOR OG BARSEL OMSORG FOR DINE BØRN HVIS DU BLIVER SYG HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR på det kommunale og regionale arbejdsmarked er udgivet september 2016 af Dansker Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet. Pjecen er ikke et fortolkningsbidrag, men en guide til ansatte i kommuner og regioner om centrale forhold på arbejdspladsen. Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder, DJ Redaktion: Silas Anhøj Soelberg, KL, Frank Hedegaard, KL, Laura Thors Calaña, Danske Regioner, Nina Vedel Møller, 3F og Jens Folkersen, FOA Fag og Arbejde Illustrationer: Bob Katzenelson Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS ISBN:

3 KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER Hvad fortæller din lønseddel dig? Hvordan er reglerne for ferie, frihed, barsel og omsorgsdage? Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg? Hvilke rettigheder har du, hvis du bliver afskediget? Måske er du en af de mange, der ikke kan svare på oven stående. I denne pjece kan du finde svar på disse og andre spørgsmål. Pjecen beskriver ikke overenskomster og lovgivning i detaljer. Den er en kortfattet beskrivelse af centrale forhold, der gælder for dig og dit arbejdsliv, når du er ansat i en kommune eller en region. Hvis du har andre spørgsmål, eller står med et konkret problem, kan du altid henvende dig til din chef, fagforening eller tillidsrepræsentant. 3

4 DEN DANSKE MODEL I Danmark er der ikke nogen lov, der bestemmer, hvor meget en medarbejder som minimum skal have i løn for sit arbejde. Regler om løn, pension og mange andre forhold er som oftest fastsat i overenskomster og aftaler mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Derudover har Folketinget vedtaget et antal love, som også bestemmer nogle vilkår på arbejdspladserne. Men omfanget af lovgivningen er begrænset. Dette forhold, at lovgivningen bestemmer få ting, mens overenskomsterne bestemmer mange ting på arbejdspladserne, er en vigtig del af det, vi kalder Den Danske Model. SÅDAN BLIVER DIN LØN TIL Når din løn skal aftales på en kommunal eller regional arbejdsplads, kommer Den Danske Model også i spil. Udgangspunktet for din løn er fastsat i overenskomsten mellem arbejdsgiverforeningen og den fagforening, der indgår overenskomster på dit fagområde. Denne fagforening vil også eventuelt via din tillidsrepræsentant være med til at aftale din egentlige løn med din chef. LØNNEN ER INDIVIDUEL Selvom to personer er kolleger eller arbejder med næsten det samme, kan de få forskellig løn. Din løn afhænger fx af: om du før har arbejdet i en kommune, i en region eller et helt tredje sted din erfaring og uddannelse hvilken faggruppe du tilhører hvilket arbejde du udfører hvilke muligheder der er for at forhandle løntillæg. TILLIDSREPRÆSENTANTER Hvis I på din arbejdsplads er mindst 5 medarbejdere, der er ansat på den samme overenskomst, har I ret til at vælge en tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentant varetager dine og kollegernes interesser og samarbejder med din chef om at løse konkrete personalemæssige udfordringer på arbejdspladsen. 4

5 Den valgte tillidsrepræsentant skal godkendes af den fagforening, der indgår overenskomsten for fagområdet. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til din overenskomst eller andet, der vedrører dit arbejde. OVERENSKOMSTBÆRENDE FAGFORENINGER Der er organisationsfrihed i Danmark. Det betyder, at du selv bestemmer, om du vil være medlem af en fagforening og i så fald, hvilken fagforening, det skal være. Hvis du er ansat i en kommune eller en region, er der dog ikke mere end en fagforening, som har indgået overenskomst for din faggruppe. Det er kun denne»overenskomstbærende«fagforening, der kan forhandle på dine vegne, indgå overenskomster, aftale din løn med din chef og få valgt en tillidsrepræsentant for din faggruppe. 5

6 6

7 DIN LØNSEDDEL Når du får løn, får du også en lønseddel. Den bliver typisk sendt hver måned til din digitale postkasse din e-boks. Lønsedler kan se forskellige ud, men indeholder som regel en række faste punkter. På din lønseddel kan du se de forhold, der er aftalt for dit arbejde, fx: Din grundløn. De faste tillæg, som enten er aftalt i din overenskomst eller lokalt med din chef. Hvor mange timer, du arbejder. Hvad der er indbetalt til pension. Hvor meget du er blevet trukket i skat. Tillæg, som kan være forskellige fra uge til uge, vil også fremgå af din lønseddel, fx: Weekendtillæg. Aften- og nattillæg. Betaling for merarbejde eller overarbejde. Er du blevet trukket i løn, fordi du fx har holdt ferie uden løn, vil det også stå på lønsedlen. TJEK DIN LØNSEDDEL Oplysningerne på lønsedlen kan svinge fra måned til måned. Det behøver ikke være en fejl, men kan blandt andet skyldes, at du har haft mere eller mindre overarbejde, eller at forskellige dele af din løn udbetales på forskellige tidspunkter. Gør det til en vane at tjekke din lønseddel: Passer lønnen med det, der er bestemt i overenskomsten og aftalt med din chef? Har du fået de tillæg, du skal have, for fx overarbejde eller weekendarbejde? Hvor meget har du optjent i feriepenge og pension? Har du spørgsmål til oplysningerne på din lønseddel, kan du altid henvende dig enten til din chef eller din tillidsrepræsentant. 7

8 DIN ARBEJDSTID Den normale arbejdstid for en fuldtidsansat medarbejder er 37 timer om ugen og må ikke blive mere end 48 timer i gennemsnit. Arbejdstiden er reguleret af overenskomsten og af arbejdsmiljølovgivningen. Både du og din arbejdsgiver er forpligtet til at overholde bestemte arbejdstidsregler. De antal timer, du skal arbejde om ugen, skal desuden fremgå af dit ansættelsesbrev. I den overenskomst og den arbejdstidsaftale, der gælder for dit fagområde, kan du se mere om reglerne for: Arbejde på særlige tidspunkter. Overarbejde. Hvordan du skal være til rådighed. Din ret til frihed. HOLD ØJE MED ARBEJDSTIDEN Hvis din arbejdstid varierer, eller hvis du arbejder efter en vagtplan, er det en god ide, at notere timerne ned i en kalender. På den måde har du hele tiden styr på, om du får den løn, du skal have både i forhold til antallet af timer og de tidspunkter, du arbejder på. DU HAR RET TIL HVILE Arbejdsmiljøloven kræver, at arbejdstiden altid tilrettelægges, så du har mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn. Det betyder, at du ikke må arbejde mere end 13 timer inklusiv pauser i ét stræk. Inden for særlige arbejdsområder fx sundheds- og omsorgsområdet kan det dog være aftalt, at du må arbejde mere end 13 timer i træk. DU HAR RET TIL PAUSER Du har også ret til pauser i løbet af dagen. Det fremgår af din overenskomst, om du også får løn for dine pauser. 8

9 DU HAR RET TIL FRIHED Ifølge arbejdsmiljøloven skal du inden for en periode på 7 døgn have 1 ugentligt fridøgn. Dette skal så vidt muligt falde på en søndag. HELLIGDAGE OG FRIDAGE Du har fri på søgnehelligdage, med mindre arbejdet indebærer, at du ikke kan holde fri. En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag. Det kan fx være: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, anden påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, anden pinsedag samt første og anden juledag. Det er aftalt i din overenskomst, hvordan du skal kompenseres, hvis du skal arbejde på en af disse dage. Enten skal du have et løntillæg eller en erstatningsfridag. ANDRE MÆRKEDAGE Herudover kan der i din overenskomst være aftalt enten løntillæg eller erstatningsfridag for en række andre fridage, der ikke er helligdage. Det gælder fx 1. maj, Grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag og nytårsaftensdag. 9

10 DIN RET TIL FERIE Alle ansatte i kommuner og regioner har ret til at afholde seks ugers ferie i perioden 1. maj til 30. april. Pengene til at holde ferie for, optjener du året før i perioden fra den 1. januar til den 31. december. SÅDAN PLANLÆGGES DIN FERIE Du og din arbejdsgiver aftaler, hvornår du ønsker at lægge 5 af dine 6 ferieuger. Hvis I af en eller anden grund ikke kan blive enige, kan din arbejdsgiver beslutte, hvornår du skal holde ferie. Du har ret til at kende tidspunktet for din hovedferie mindst 3 måneder, før den starter. Tidspunktet for de resterende 2 uger skal du kende mindst 1 måned før. Dog er det sådan, at: din hovedferie skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september med mindre andet er aftalt, har du ret til 3 ugers ferie i sammenhæng al ferie skal afholdes som hele dage. DEN 6. FERIEUGE Du kan selv beslutte, hvorvidt du vil afholde din 6. ferieuge eller have den udbetalt. Udgangspunktet er, at du afholder ferien i en samlet uge. Ferie kan dog undtagelsesvist afholdes som enkeltdage. Du kan lægge feriedagene, som du ønsker det, medmindre dit arbejde forhindrer det. Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vil afholde feriedagene. Hvis du ikke når at afholde den 6. ferieuge, kan den ikke afholdte ferie, overføres til næste ferieår efter aftale med din arbejdsgiver. Er det ikke aftalt, at ferien skal overføres, får du automatisk udbetalt penge for den sammen med lønnen for maj måned. FERIE MED LØN Hvis du har optjent ret til ferie med løn, får du din sædvanlige løn, når du holder ferie. Herudover får du hvert år sammen med din løn for april måned udbetalt den særlige feriegodtgørelse, som er aftalt i din overenskomst. 10

11 SYG INDEN FERIEN Hvis du bliver syg, inden din ferie starter, kan du vælge at udskyde den, eller du kan afholde den som aftalt. Udskyder du ferien, skal du sygemelde dig senest ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag. Når sygdommen igen er overstået, skal du huske at melde dig rask. Med mindre du har aftalt med din arbejdsgiver, at du blot fortsætter ferien som oprindeligt planlagt, skal du så møde på arbejde. Den ferie, du ikke har afholdt, fordi du var syg, kan du holde på et senere tidspunkt efter aftale med din arbejdsgiver. Den feriehindrede ferie kan også udbetales. SYG I FERIEN Hvis du bliver syg, mens du holder ferie, har du ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage. Du kan dog kun få erstatningsferie fra og med den 6. sygedag, hvis du har sygemeldt dig hos din arbejdsgiver og kan dokumentere din sygdom med en lægeerklæring. 11

12 FAR OG MOR OG BARSEL Lovgivningen sikrer alle forældre ret til barselsorlov med dagpenge. Barselsorlov med fuld løn er en del af overenskomsten. Både biologiske forældre og adoptivforældre har ret til barselsorlov. Det er ikke lovligt at afskedige med arbejdere på grund af graviditet, så du kan trygt og helst i god tid fortælle din arbejdsgiver om den glædelige begivenhed. Men senest 3 måneder før fødslen, skal du dog informere din arbejds giver. Både som kommende far og mor skal du desuden senest 8 uger efter, at barnet er født, give din arbejdsgiveren besked om, hvor meget barsel du vil holde, og hvornår du forventer at være tilbage på arbejde. 12

13 SKAL DU VÆRE MOR Du har ret til at gå til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men du skal aftale fraværet med din arbejdsgiver, så det ikke går ud over arbejdspladsen. 8 uger før du forventes at føde, kan du gå på barselsorlov. Frem til fødslen modtager du din sædvanlige løn, også selvom der går både mere eller mindre end 8 uger, før du føder. Efter fødslen kan du holde barselsorlov i 14 uger med din sædvanlige løn. Du skal holde 2 uger, mens det er er frivilligt, om du vil tage alle 14 uger. I de efterfølgende 6 uger har du stadig ret til at holde barsel med løn. Hvis du og faderen begge arbejder i en kommune eller region, har I herefter 6 uger med løn, som I kan dele. I kan godt aftale, at enten du eller faderen tager alle 6 uger. Hvis faderen ikke er ansat i en kommune eller region, kan du holde alle 6 uger med fuld løn. SKAL DU VÆRE FAR Når du bliver far, har du ret til 2 ugers fædreorlov med din sædvanlige løn inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal senest 4 uger i forvejen informere din arbejdsgiver om, hvornår du regner med at gå på fædreorlov. Efter de første 14 uger har du som far ret til 7 ugers orlov med løn. Herefter har du og moderen ret til 6 uger med løn, som I skal dele, hvis I begge arbejder enten i en kommune eller region. I kan godt aftale, at en af jer tager alle 6 uger. Hvis moderen ikke er ansat i en kommune eller region, kan du holde samtlige 6 uger med fuld løn. Lesbiske medmødre har samme rettigheder som fædre. PLUS EN ORLOVSPERIODE MED DAGPENGE Ud over ugerne med almindelig løn har mor og far ret til sammenlagt 32 uger med dagpenge. Fra disse uger skal I dog trække de uger, hvor I efter de første 14 uger har afholdt barselsorlov med fuld løn. EKSEMPEL Hvis moderen har holdt barselsorlov 9 uger (udover de første 14) med fuld løn og faderen har holdt 10 uger (udover de første 14 uger) med fuld løn, er der 13 uger tilbage med dagpenge til deling. Regnestykket ser således ud: = 13 uger 13

14 OMSORG FOR DINE BØRN Bliver dit barn sygt, har du mulighed for at få fri til at passe det. Denne frihed er ikke lovbestemt, men en del af din overenskomst. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der er tale om en mulighed, ikke en ret. Hvis der er behov for din arbejdsindsats, eller hvis der er mistanke om, at du misbruger denne mulighed for at blive hjemme, kan din chef bede dig komme på arbejde, også selvom dit barn er sygt. BARNETS 1. OG 2. SYGEDAG Du har mulighed for at holde fri til at passe dit barn på den første og anden sygedag, hvis dit barn: er under 18 år opholder sig sammen med dig har akut behov for pasning. Barnets første sygedag er den dag, hvor barnet bliver sygt. Og det er kun på denne og den følgende dag, du kan blive hjemme og passe dit barn. Selvom du ikke har benyttet dig af muligheden de første 2 dage, må du således ikke i stedet blive hjemme på den 3. og 4. sygedag. Du skal altid kontakte din arbejdsplads, hvis du påtænker at blive hjemme, fordi dit barn er sygt. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan denne kontakt skal foregå på din arbejdsplads. BØRNS HOSPITALSINDLÆGGELSE Hvis dit barn bliver indlagt på hospital og er under 14 år, har du ret til at holde fri med din sædvanlige løn i op til 10 arbejdsdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder. Dette gælder også, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig hjemme. Har du flere børn, gælder disse rettigheder for hvert barn. Din chef kan forlange dokumentation for hospitalsindlæggelsen. OMSORGSDAGE Til og med det år, hvor dit barn fylder 7 år, har du ret til at holde 2 omsorgsdage om året pr. barn. Du kan fx bruge 1 omsorgsdag til at blive hjemme yderligere 1 dag, hvis dit barn 14

15 er sygt, eller du kan være med på første skoledag, gå med til tandlægen etc. Det er vigtigt, at du i god tid taler med din chef om, hvornår du vil benytte dig af dine omsorgsdage. De omsorgsdage, du ikke bruger, bliver ikke erstattet eller overført til næste år. 15

16 HVIS DU BLIVER SYG Hvis du bliver syg og ikke kan møde på arbejde, skal du give din arbejdsplads besked. Hvordan og til hvem man melder sig syg er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. REGLERNE PÅ DIN ARBEJDSPLADS Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan man gør på din arbejdsplads, så der ikke opstår problemer eller misforståelser. Du kan spørge din chef eller din tillidsrepræsentant om: hvem du skal kontakte for at sygemelde dig er det din chef, en kollega eller en helt tredje? hvordan du skal sygemelde dig skal det ske via telefonen, SMS, eller på anden måde? UNDER DIN SYGDOM Både af omsorg for dig, og fordi din arbejdsplads og dine kolleger gerne vil vide, hvornår du kommer tilbage, kan du blive kontaktet under din sygdom for at høre, hvordan det går med dig. Er du syg i længere tid, kan du blive indkaldt til et møde med din chef, hvor I fx taler om, hvad der kan gøres for dig, så du hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejde. Du kan have din tillidsrepræsentant eller en anden person med til dette møde. Er du bekymret for, om du har for meget sygefravær, så snak med din chef eller din tillidsrepræsentant. DAGPENGE UNDER SYGDOM Som fastansat i en kommune eller region får du fuld løn under sygdom, men har du ikke ret til løn, kan du få sygedagpenge. I de første 30 dage af din sygdom betaler din arbejdsplads sygedagpenge til dig. Er din sygdom af længere varighed, er det kommunen, der udbetaler dine sygedagpenge. 16

17 HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET Som ansat kan du ikke bare uden videre blive afskediget. Der er en række regler i overenskomsten og i forskellige love, der skal overholdes. KRAV PÅ AT BLIVE HØRT Som ansat har du krav på at blive hørt, før afskedigelse finder sted. Det betyder, at arbejdsgiveren skal fortælle, at de har i sinde at afskedige dig og hvorfor. På dette grundlag har du ret til at komme med en udtalelse, hvor du kan komme med din opfattelse af sagen, før endelig afskedigelse sker. Du har altid mulighed for at kontakte din tillidsrepræsentant, så du kan få den rigtige hjælp. Har din udtalelse ikke fået arbejdsgiveren til at ændre opfattelse, vil du blive afskediget. Den endelige afskedigelse skal ske med et varsel. OPSIGELSESVARSLER Du kan ikke blive afskediget fra den ene dag til den anden. Du skal have et varsel, som er afhængig af, hvor længe du har været ansat hos samme arbejdsgiver. Varslerne varierer fra 14 dage i prøvetiden til 6 måneder efter mange års ansættelse. Du kan se nærmere i skemaet, hvilke varsler, der gælder. ANSÆTTELSESPERIODE Inden 2 1/2 måneds prøveansættelse Inden 5 måneders ansættelse Inden 2 år og 9 måneders ansættelse Inden 5 år og 8 måneders ansættelse Inden 8 år og 7 måneders ansættelse Efter mindst 8 år og 7 måneders ansættelse VARSEL 14 dage 1 måned til en måneds udgang 3 måneder til en måneds udgang 4 måneder til en måneds udgang 5 måneder til en måneds udgang 6 måneder til en måneds udgang 17

18 Afskedigelse kan kun ske til udgangen af en måned, og således senest den sidste dag i måneden, hvis opsigelsesperioden skal træde i kraft den næste måned. Undtaget herfra er afskedigelse i prøvetiden. RET TIL GODTGØRELSE Har du været uafbrudt ansat hos den samme arbejdsgiver i mange år, har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver afskediget. Har du været ansat i 12 eller 17 år hos samme arbejdsgiver, har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. FRI TIL VEJLEDNING Hvis du bliver opsagt på grund af besparelser eller omstruktureringer på din arbejdsplads, har du ret til at få fri med løn i op til 2 timer til at få vejledning i din fagforening eller A-kasse. Samtalen kan fx handle om dine muligheder for uddannelse eller for at få et andet job. BORTVISNING Hvis du bliver bortvist, afbrydes din ansættelse øjeblikkelig og lønnen stopper. Din chef kan kun bortvise dig, hvis du har gjort noget alvorligt. Grunde til bortvisning kan fx være, at du udebliver fra arbejdet uden gyldig grund du overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen du begår kriminelle handlinger. Bortvisningen skal ske umiddelbart efter, at noget af dette er sket, eller din chef får kendskab til det. Inden bortvisningen har du krav på at blive hørt, og din chef skal tage stilling til din forklaring, før sagen bliver afgjort. Du bør altid kontakte din tillidsrepræsentant, så du kan få hjælp. ARBEJDE I OPSIGELSESPERIODEN Hvis du er blevet opsagt, skal du som hovedregel arbejde i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan også vælge at fritstille dig. Det betyder, at du er fritaget fra arbejdet og får din sædvanlige løn, ikke skal møde, men får løn som hidtil. Reglerne kan være ret komplicerede, så kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du kommer i den situation. 18

19 URIMELIG AFSKEDIGELSE Hvis du bliver afskediget er der et krav om, at afskedigelsen skal være rimelig begrundet i dine eller arbejdsgiverens forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, har der mulighed for at kræve en økonomisk godtgørelse. Det gælder, hvis du opsiges: uden en rimelig begrundelse i arbejdspladsens eller dine forhold (efter 8. mdr. ansættelse) på grund af graviditet, barsel eller adoption, også hvis du er ansat i tidsbegrænset stilling eller som vikar som udtryk for forskelsbehandling Reglerne er komplicerede, så kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du kommer i den situation. OPSIGER DU SELV DIN STILLING Du har altid mulighed for selv at opsige din stilling med 1 måneds varsel til udgangen af den næste måned. Det betyder, at du skal arbejde resten af måneden plus den næste. Hvis du er i prøvetiden, kan du sige op med dags varsel. Du behøver ikke begrunde, hvorfor du opsiger din stilling. 19

20 STIL SPØRGSMÅL BED OM HJÆLP Har du et konkret problem eller spørgsmål om din løn, dine arbejdsforhold, dit arbejdsmiljø eller andet, kan du altid kontakte din chef, fagforening, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant de vil gerne hjælpe.

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere