Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til. ansættelseskontrakt"

Transkript

1 Vejledning til ansættelseskontrakt 1

2 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven), at medarbejderen altid skal have skriftlig information om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En ansættelseskontrakt skal derfor altid indgås skriftlig. Arbejdsgiveren skal også orientere medarbejderen skriftligt, hvis der senere kommer ændringer eller tilføjelser i ansættelseskontrakten. Du skal aldrig opsige din stilling, før den nye ansættelseskontrakt er endeligt færdigforhandlet og underskrevet. Din forhandlingsposition er væsentligt forringet, hvis du har opsagt din stilling. Der kan også ske det, at man ikke kan opnå enighed om vilkårene, så ansættelsesforholdet aldrig bliver etableret. I ansættelseskontrakten er medtaget de nødvendige bestemmelser. Samtidig har vi suppleret med nogle andre bestemmelser for at tilgodese dine interesser bedst muligt. En række bestemmelser er ikke medtaget, fordi vi anbefaler, at man prøver at undgå dem. Det drejer sig om prøvetid og 120-dages reglen ved sygdom. Alle vilkår, som ifølge ansættelsesbevisloven skal fremgå af kontrakten er indeholdt i ansættelseskontrakten. Vær dog opmærksom på, at alle væsentlige vilkår skal fremgå, hvorfor du bør sikre dig, at et aftalt vilkår, der er væsentligt for dig, indskrives i kontrakten. I standardkontrakten er alene medtaget de vilkår, som sædvanligvis betragtes som væsentlige i et ansættelsesforhold. Ad 1 Tiltrædelsesdato Kontrakten skal indeholde en bestemmelse om, hvornår stillingen skal tiltrædes. Ad 2 Arbejdssted- og opgaver Dit arbejdssted skal fremgå af kontrakten. Vær opmærksom på, at en angivelse af arbejdsstedet ikke er opfyldt ved, at virksomhedens adresse fremgår af kontrakten. Det skal specifikt være angivet, på hvilken adresse du skal udføre dit arbejde. Det er tilstrækkeligt, at din titel fremgår af ansættelseskontrakten for at opfylde ansættelsesbevislovens krav til ansættelsesbeviser. Imidlertid er det også vigtigt at få beskrevet dit arbejdsområde og din kompetence i forhold til de øvrige ansatte og arbejdsgiveren samt din placering i organisationen. Stillingsbeskrivelsen bør desuden afgrænse de funktioner, du forventes at varetage. En stillingsbeskrivelse kan give dig sikkerhed for, at du kommer til at beskæftige dig med de ting, der oprindelig blev aftalt. Såfremt du ikke kan få en stillingsbeskrivelse, bør dine hovedarbejdsområder indskrives i kontrakten. Ad 3. Løn Din løn på tiltrædelsestidspunktet skal fremgå af ansættelseskontrakten. Inden du går til 2

3 ansættelsessamtalen, skal du undersøge lønniveauet på lignende stillinger for personer med dine kvalifikationer (kontakt evt. TAT) samt beslutte dig for hvilket niveau, du ikke vil gå under. Kontrakten bør indeholde en bestemmelse om, at lønnen tages op til nyvurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandling. Ændringer i arbejdsopgaver, kompetence og kvalifikationer bør også kunne begrunde en lønændring. Det er vigtigt at undgå en for lav begyndelsesløn, da det er vanskeligt senere at ændre den radikalt. Ad 4. Pension Det kan aftales, at arbejdsgiveren bidrager med hele pensionen, eksempelvis 18 %. Alternativt vælger man en fordeling, hvor medarbejderen typisk bidrager med 1/3 af pensionsprocenten og arbejdsgiveren bidrager med 2/3. Ad 5. Arbejdstid Den normale ugentlige eller daglige arbejdstid skal fremgå af kontrakten. En fastsættelse af den daglige arbejdstid har betydning for beregning af, hvornår der er tale om overarbejde. Ad 6. Merarbejde Nødvendigt merarbejde i rimeligt omfang kan ikke nægtes. Hvis der ikke tages en bestemmelse om merarbejde og honorering heraf med i kontrakten, vil der være usikkerhed om dette. Ofte aftaler man, at det kun er beordret merarbejde, der udløser særlig honorering. Det vil sige, at hvis du selv planlægger at arbejde mere end det aftalte, er der normalt kun adgang til at dette afspadseres i forholdet 1:1. I stedet for bestemmelser om honorering af merarbejde kan det aftales, at der ydes et løntillæg for fleksibel arbejdstid og/eller arbejde udover 37 timer om ugen. Ad 7. Ferie og fridag Se 16 i vejledningen. Ad 8. Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtale Det er vigtigt at få afklaret virksomhedens indstilling til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange virksomheder lægger stor vægt på, at medarbejderen løbende udvikler og udvider sine kompetencer, og er villige til at understøtte dette. Det anbefales, at du i forbindelse med ansættelsen og herefter løbende i samarbejde med din chef tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og karrieremuligheder. TAT tilbyder en række forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. Se mere på foreningens hjemmeside. 3

4 Ad 9. Orlov Lovgivningen om orlov ændrer sig løbende i disse år. Kontakt din lokale A-kasse eller arbejdsformidling, hvis du er i tvivl om reglerne. Ad 10. Graviditet, barsel og omsorg Er der ikke aftalt noget i din kontrakt om ret til fuld løn under graviditet, barsel og adoption, er udgangspunktet funktionær- og barselslovens bestemmelser. Disse bestemmelser giver ikke ret til fuld løn under orlov, men alene ret til fravær fra arbejdet. Dog har kvindelige medarbejdere ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Barselloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved fx udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. Du kan få rådgivning om reglerne i TAT. Retten til omsorgsdage følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem medarbejderen og virksomheden. Omsorgsdage kendes fra de offentlige og private overenskomster. Ad 11. Barns sygdom Retten til frihed under barnets første og anden sygedag følger ikke af nogen lovgivning. Ad 12. Rejser og repræsentation Udgifter hertil bør naturligvis afholdes af arbejdsgiveren. Ad 13. Aviser og tidsskrifter Det er ikke ualmindeligt, at virksomheden tilbyder medarbejderen betalt abonnement på en eller flere aviser og/eller tidsskrifter. Vær opmærksom på, at når udgifterne til et eller flere abonnementer helt eller delvist afholdes af virksomheden, kan det have skattemæssige konsekvenser. Ad 14. Telefon og hjemmearbejdsplads Mange virksomheder giver deres medarbejdere fri fastnet- og mobiltelefon samt internetopkobling. Der er indført en beskatning af multimedier, der står til rådighed for privat brug. Det betyder, at man bliver beskattet samlet af fri telefon, pc og internetforbindelse således, at man skal beskattes af kr. (2010-niveau) pr. år, hvis man får stillet én, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Man kan ikke modregne husstandens øvrige privat afholdte telefonudgifter. 4

5 En hjemmearbejdsplads giver mange muligheden for en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hjemmearbejdspladser har også sine bagsider, idet overgangen mellem familie- og arbejdsliv samtidig bliver mere flydende. Du bør derfor veje, hvad der fungerer bedst for dig og din familie. Ad 15. Opsigelse TAT anbefaler, at virksomhedens opsigelsesvarsel fra ansættelsen er 3 måneder. Dette er en forbedring i forhold til funktionærloven, der giver virksomheden ret til indtil 5 måneders ansættelse at opsige medarbejderen med 1 måneds varsel. TAT anbefaler endvidere, at der ikke aftales prøvetid i ansættelsesforholdet. Er der en bestemmelse om prøvetid på 3 måneder i din kontrakt, betyder dette, at virksomheden i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel, og du vil kunne opsige stillingen fra dag til dag. Udover i de i funktionærloven fastsatte varsler er det muligt at forlænge medarbejderens opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af virksomhedens varsel. Det er herudover muligt at forlænge virksomhedens opsigelsesvarsel uden samtidig at forlænge medarbejderens varsel. Såfremt du ikke har en bestemmelse om, at du i opsigelsesperioden bevarer retten til betalt fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, Pc er mv. samt eventuelle abonnementer mv., vil du som udgangspunkt ikke have ret hertil. I så fald vil du udelukkende have krav på den skattemæssige værdi af de forskellige goder. Ad 16. Funktionærloven og ferieloven Det anbefales generelt og for god ordens skyld at henvise til funktionærloven og ferieloven. Dette udelukker usikkerhed om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven og ferieloven. 5

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere