Automotive Components since 1963 STRØMTESTER. Brugsanvisning. Vedpak 132DK_Version 3_ Vedpak 132DK_Version 3_

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automotive Components since 1963 STRØMTESTER. Brugsanvisning. Vedpak 132DK_Version 3_ Vedpak 132DK_Version 3_"

Transkript

1 Automotive Components since 1963 STRØMTESTER DK Brugsanvisning Vedpak 132DK_Version 3_ Vedpak 132DK_Version 3_

2 Indholdsfortegnelse Cargo instruktioner...1 Tilslutning og hurtig selvtest...2 Tænd og sluk for lyden...2 Afbryder...3 Spændings- og polaritetstest...3 Test af strømgennemgang...4 Aktivering af dele i hånden...5 Test af anhængerlys og forbindelser...6 Aktivering af elektriske dele inde i køretøjet...7 Aktivering af elektriske dele ved hjælp af stelforbindelse...8 Kontrol af dårlige stelforbindelser...9 Følge og lokalisering af kortslutning...9 Rød/grøn indikator & lydtone...9 Funktioner...9 Funktions diagram...11 VIGTIG INFORMATION: Du kan forlænge strømtesterens levetid ved først at trykke på kontakten og derefter aktivere komponenten med spidsen. INTRODUKTION Denne strømtester er den mest revolutionerende strømkredstester til dato. Cargo speeder dig i bogstaveligste forstand gennem diagnosticeringen af 12 til 24 volt elektriske systemer. Efter at have tilsluttet strømtesterens klemmer med køretøjets batteri, kan automekanikeren med det samme fastsætte spændingsniveauet og strømkredsløbets polaritet uden at behøve at skulle løbe efter et voltmeter. Afbryderen gør det muligt for automekanikeren at lede en positiv eller negativ batteristrøm til spidsen for aktivering og test af elektriske komponenter. Denne strømtester er beskyttet imod kortslutninger. Testeren kontrollerer med det samme, om der er dårlige stelforbindelser tilstede uden at behøve at skulle foretage nogen spændingsfaldstest. Du har mulighed for at følge og lokalisere kortslutninger uden at ødelægge kostbare sikringer. Strømtesteren tester også strømgennemgangen med hjælp fra testerens ekstra jordledning. Med et knips på afbryderen vil du med det samme være i stand til at fastslå, om din tester virker, uden at behøve at skulle gå hen til batteriet som du ellers ville have været nødt til at gøre med almindelige prøvelamper. Testapparatets lange kabel gør det muligt for dig at udføre dine test langs med hele bilens længde uden hele tiden at behøve at skulle lede efter stelforbindelser. Et absolut must for enhver automekaniker, som leder efter en hurtig og præcis løsning på diagnosticeringen af de elektriske systemer. Før ibrugtagning anbefales det at læse denne instrukwtionsbog grundigt igennem. ADVARSEL Når testerens kontakt er trykket ned ledes batteristrømmen/spændingen direkte til spidsen, hvilket kan medføre gnister ved berøring med stelkredsløb eller særlige kredsløb. Undgå derfor at bruge testapparatet i og omkring brandfarlige ting så som benzin eller dampe herfra. En gnist fra et aktivt testapparat kan antænde disse dampe. Udvis samme forsigtighed som ved brugen af en lysbuesvejser. Cargo MÅ IKKE bruges med 110/220 volt husholdningsstrøm, men må kun bruges sammen med volt systemer. 2 Vedpak 132DK_Version 3_

3 TILSLUTNING Rul kablet ud. Den røde batteriklemme forbindes med + polen på køretøjets batteri. Den sorte batteriklemme forbindes med polen på køretøjets batteri. Når testeren er forbundet med et batteri (strømforsyning), vil der først lyde en hurtig høj og bagefter en dyb biplyd og testeren går over i funktion for test af strøm (se funktionsbeskrivelse #1 på side 12) og de to klare lysdioder ude foran på testeren (dobbelte forlygter ) tændes. TÆND OG SLUK AF LYD Tryk ganske let på funktionsknappen for tænd og sluk af lyd. Hvis der i forbindelse med et hurtigt tryk på funktionsknappen (hurtig tryk og slip) høres en kort men høj biplyd betyder det, at lyden er slået til. Hvis der høres en kort men dyb biplyd er lydfunktionen slået fra. HURTIG SELVTEST Pres afbryderen fremad for aktivering af spidsen med en positiv (+) spænding. Plusdioden lyser rød og LCDskærmen aflæser batterispændingen. Er lydfunktionen slået til, vil man kunne høre en høj tone. Pres afbryderen bagud for aktivering af spidsen med en negativ spænding. Den negative (-) lysdiode lyser grøn og i LCD-skærmen aflæses tallene 0,0 (stel). Er lydfunktionen slået til, vil man kunne høre en lav tone. Nu kan strømtesteren bruges. Hvis måleapparatet ikke lyser, tryk på reset-kontakten på højre side af kabinettet og kør selvtesten en gang til. 3 Vedpak 132DK_Version 3_

4 AFBRYDER Med afbryderen slået fra vil LCD-skærmen vise symbolet C B (for yderligere information se s. 13). Alle øvrige funktioner på testapparatet er stadigvæk aktive. Du kan således stadigvæk teste kredsløbet og aflæse spændingen. Når kontakten er slået fra, vil strømtesteren ikke være i stand til at lede batteristrømmen op til spidsen selv med kontakten trykket ned. Bevidst udløsning af kontakten og brug af strømtesteren anses for en yderligere forholdsregel mod tilfældigt tryk på kontakten. Forbind prøvespidsen med et negativt kredsløb. Den grønne negative - LED lyser og voltmeteret angiver spændingen. Hvis lydfunktionen er slået til, høres der en lav biplyd. Hvis strømtesteren kommer i kontakt med et ÅBENT kredsløb vil ingen af LED-indikatorerne lyse. TEST AF SPÆNDING OG POLARITET Forbind prøvespidsen med et positivt kredsløb. Den røde positive + LED lyser og voltmeteret viser spændingen med en 1/10 volts nøjagtighed (0,1 v). Hvis lydfunktionen er slået til, høres der en høj biplyd (se rød/grøn polaritetsindikator og lyd på s. 11). I strømtestfunktion bringes prøvespidsen i kontakt med et POSITIVT kredsløb. Herved lyser den røde positive + LED og kredsløbets spænding aflæses på LCD-skærmen. Hvis lydfunktionen er slået til, høres der en høj biplyd. I strømtestfunktion bringes prøvespidsen i kontakt med et NEGATIVT kredsløb. Herved lyser den grønne negative - LED. Hvis lydfunktionen er slået til, høres der en lav biplyd. 4 Vedpak 132DK_Version 3_

5 TEST AF STRØMGENNEMGANG Ved at bruge prøvespidsen i forbindelse med ekstern stelforbindelse, kan man teste strømgennemgangen på ledninger og dele, som er blevet koblet fra køretøjets elektriske system. Ved strømgennemgang lyser den grønne - LED og LCD-skærmen viser 0,0 volt. Ingen strømgennemgang Strømgennemgang Grøn = Strømgennemgang 5 Vedpak 132DK_Version 3_

6 AKTIVERING AF DELE I HÅNDEN Ved at bruge prøvespidsen i forbindelse med ekstern stelforbindelse, har man mulighed for at aktivere delene direkte i ens hånd og derved teste delenes funktion. Forbind den negative eksterne klemme med den negative pol eller med grundsiden af den del, der skal testes. Spidsen bringes i forbindelse med delens positive klemme. Herved bør den grønne - LED lyse op som indikation for, at der er strømgennemgang gennem delen. Hold øje med den grønne - LED, tryk hurtig ned på kontakten og skub kontakten frem (+). Hvis den grønne negative - LED går ud og den røde + LED tænder, fortsættes med aktiveringen. Hvis den grønne - LED går ud eller hvis kontakten slår fra, er strømtesteren blevet overbelastet. Det kan ske af følgende årsager: Forbindelsen der testes er en direkte stelforbindelse eller en negativ spænding. Delen der testes, er kortsluttet. Der er tale om en enhed med høj strømstyrke (dvs. en startmotor). Hvis kontakten er slået fra, nulstilles den igen idet man venter på at den afkøles. Tryk derefter på nulstillingsknappen. Den negative hjælpeklemme tilsluttes Aktiverer benzin pumper, magnetkoblinger, startrelæer, ventilatorer, blæsemotorer, lys etc. Spidsen forbindes med pærens positive pol Tryk kontakten fremad for at aktivere pæren 6 Vedpak 132DK_Version 3_

7 TEST AF ANHÆNGERLYS OG FORBINDELSER 1. Strømtesteren forbindes med et godt batteri 2. Den eksterne klemme spændes fast til anhængerens stelforbindelse 3. Afprøv kontakterne ved bøsningen og sæt strøm til. Herved får man mulighed for at kontrollere funktion og retning på bøsningen og anhængerlys. Hvis afbryderen slår fra, er der højst sandsynlig tale om en stelforbindelse. Nulstil afbryderen ved at lade den køle ned og tryk på nulstillingsknappen indtil afbryderen klikkes på plads. 7 Vedpak 132DK_Version 3_

8 AKTIVERING AF ELEKTRISKE DELE I KØRETØJET Aktivering af komponenter med positiv (+) spænding: Forbind prøvespidsen med komponentens positive pol; den grønne (-) LED lyser. Angiver strømgennemgang til stel. Medens der holdes øje med den grønne måler, tryk hurtig på kontakten og skub den fremad (+). Går den grønne indikator ud og den røde LED tændes, fortsættes med aktiveringen. Går den grønne - LED ud eller slår afbryderen fra, er testeren blevet overbelastet. Det kan ske af følgende årsager: Slå afbryderen fra, afkøl testeren og tryk på nulstillingsknappen. ADVARSEL: Vilkårlig tilførsel af spænding til visse kredsløb kan skade køretøjets elektroniske komponenter/enheder. Det anbefales at bruge bilfabrikantens skemaer og fejlfindingsprocedure under testen. Forbindelsen er en direkte stelforbindelse. Enheden er kortsluttet. Der er tale om en enhed med høj strømstyrke (d.v.s. en startmotor). FIF: Ved strømtilførsel til komponenterne kan man forlænge livet for knappen på testapparatet ved først at trykke på kontakten og efterfølgende bringe spidsen i berøring med enheden. Lysbuedannelsen vil ske ved spidsen i stedet for ved kontaktens forbindelser. 8 Vedpak 132DK_Version 3_

9 AKTIVERING AF ELEKTRISKE DELE VED HJÆLP AF STELFORBINDELSE Prøvespidsen bringes i kontakt med enhedens negative pol. + LEDen lyser rød. Hold øje med det røde + LED lys. Tryk hurtig på strømafbryderen og sæt den på (-). Går det røde + lys ud og tændes det grønne lys (-) fortsæt med aktiveringen. Går det grønne - lys ud eller slår afbryderen fra, er testeren blevet overbelastet. Der kan ske af følgende årsager: Forbindelsen er en direkte stelforbindelse Enheden er kortsluttet Der er tale om en enhed med høj strømstyrke (dvs. startmotor) Slå afbryderen fra, afkøl testeren og tryk på nulstillingsknappen. ADVARSEL: Med denne funktion kan køretøjets sikring, hvis man er i kontakt med et beskyttet kredsløb, sprænges, hvis jord tilføjes. Horn Sikringsdåse Tryk vippekontakten bagud for at sætte stel til hornet 9 Vedpak 132DK_Version 3_

10 KONTROL AF DÅRLIGE STELFORBINDELSER Den mistænkte stelledning eller forbindelse undersøges med prøvespidsen. Hold øje med den grønne LED. Tryk afbryderen frem og slip. Går den grønne - LED ud og tændes den røde + LED, er der ikke tale om en ægte stelforbindelse. Slår afbryderen fra, er der tale om et kredsløb med god stelforbindelse. Husk på at enheder med stort strømforbrug så som startmotorer også vil slå afbryderen fra. FØLG OG LOKALISER KORTSLUTNINGER Kortslutninger sker i de fleste tilfælde på grund af at en sikring eller et smelteled springes, eller ved at en elektrisk beskyttelsesindretning slår fra (dvs. en afbryder). Dette er det bedste sted at påbegynde sin søgning. Den sprængte sikring fjernes fra sikringsdåsen. Brug prøvespidsen til at aktivere og sende strøm gennem hver sikringsforbindelse. Forbindelsen der slår afbryderen fra er lig med det kortsluttede kredsløb. Bemærk ledningens identifikationskode eller farve. Følg ledningen så langt du kan langs ledningsnettet. Følger man f.eks. en kortslutning i bremselygtekredsløbet ved man, at ledningen gennemløber ledningsnettet ved dørtrinnet. Find den farvekodede ledning i ledningsnettet og blotlæg den. Ved hjælp af spidsen undersøges ledningen igennem isoleringen og der trykkes på afbryderen for at aktivere og sætte strøm gennem ledningen. Slår afbryderen fra, bekræftes den kortsluttede ledning. Klip ledningen over og sæt strøm igennem hver ende. Den ledningsende, der slår afbryderen på testapparatet fra, er den kortsluttede ledning og vil føre dig til det kortsluttede område. Følg ledningen i den kortsluttede retning og gentag processen indtil kortslutningen er fundet. RØD/GRØN POLVISER OG LYD Den rød/grønne polviser tænder, når prøvespidsens spænding matcher batterispændingen inden for en ramme på ± 0,5 volt. Det betyder at man, hvis man berører en dårlig stelforbindelse eller en god strømførende forbindelse, med det samme vil kunne se det på den rød/grøn polviser ved, at den IKKE LYSER. Lyden løber parallelt med rød/grøn polviseren og vil IKKE reagere, hvis man kommer i berøring med et kredsløb, som ikke matcher batterispændingen indenfor en ramme på ± 0.5 volt. FUNKTIONER Denne tester er designet til at kunne fungere på samme måde, som de andre strømtestere. Brugen af de avancerede features og funktioner er valgfri. Men en forståelse herfor vil udvide ens muligheder for fejlfinding. LCD-skærmen angiver kredsløbets spændingsniveauer sammen med et identifikationssymbol, som angiver i hvilken funktion man er i. Denne nye feature indeholder 5 nye funktioner, som vil forsyne en med særlige oplysninger om, hvordan kredsløbet reagerer. Tryk på funktionsknappen og gennemgå hver af de 5 funktioner. Funktion #1, strømtest: Når testeren befinder sig i strømtestfunktion og prøvespidsen føres henover et kredsløb(ingen berøring med kredsløb), vil baggrundslyset i LCD-skærmen være tændt, mens displayet vil være tomt. Hvis lyden er sluttet til, ses et højtalersymbol i nederste højre hjørne af displayet. Ved berøring med et kredsløb vil LCD-skærmen vise kredsløbets gennemsnitlige spændingsniveau. Den rød/ grønne polviser (se afsnit om rød/grøn polviser og lyd) vil også reagere og vise om kredsløbet er negativt eller positivt. En anden feature i denne funktion er spids-til-spids visning og signalovervågning. Ved berøring med et signalgenererende kredsløb som for eksempel en højtalerledning med lydsignaler, vil testeren vise spidstil-spidssignalerne og vise spids-til-spidsspændingen på displayet. Lyden fra signalerne vil blive overvåget og vil kunne høres igennem testerens højtaler. Disse spidstil-spidsvisninger er blevet forudindstillet af operatøren i funktion 5. Se beskrivelse for funktion 5 for yderligere informationer vedr. indstilling af tærkselniveauer. Placer prøvespidsen ved siden af tændrørsledningen (må IKKE testes direkte). Herved får man mulighed for, at overvåge lyden fra tændingsimpulserne samtidig med at spids-til-spidsaflæsningen vises. Testeren afløser impulserne i tændkablerne gennem kapacitiv kobling (Lad ikke spidsen komme i direkte berøring med den sekundære tændingskreds). Ved at overvåge hver enkel tændrørsledning har man mulighed for at finde de manglende cylindere. Funktion #2, negativ spidsværdivisning: Denne funktion overvåger det positive kredsløb og opfanger den underspænding som kredsløbet falder til. Indstil testeren til negativ spidsvisnings idet der trykkes og holdes på funktionsknappen i et sekund, indtil der høres en lav stigende biplyd og LCD-skærmen viser et negativt tegn i nederste venstre hjørne. Displayet viser en aflæsning på 0,0 med prøvespidsen svævende henover (grunden hertil er, at der ikke er nogen spænding tilstede). Undersøg det positive kredsløb og tryk ganske let på knappen. LCD-skærmen viser kredsløbets lavest fundne spænding. Falder kredsløbets spænding, vil en ny laveste visning blive opfanget og vist. Et let tryk på funktionsknappen nulstiller LCD-skærmen; nu angives kredsløbets nye spændingsværdi. Nulstil LCDskærmen ved at trykke let på funktionsknappen så ofte det ønskes. Anvendelsesmulighed for funktionen for negativ spidsværdivisning: Kan bruges hvis man har et kredsløb, der er mistænkt for at miste en forbindelse og hvor spændin- 10 Vedpak 132DK_Version 3_

11 gen falder og som medfører en standsning af en funktion eller som medfører funktionsfejl. Ved at undersøge kredsløbet og overvåge det i negativ spidsværdivisning vil man straks kunne se den negative spidsværdi eftersom kredsløbet falder i spænding. Vrik med og træk i ledningerne for, at se om spændingen falder. Eftersom det er mindstespændingen, der opfanges og fastholdes på skærmen, har man mulighed for at se visningen på et senere tidspunkt. Man kan også gennemføre en belastningstest på batteriet. Funktion #3, positiv spidsværdivisning: Denne funktion kontrollerer det undersøgte kredsløb og fastholder den højest målte spænding. Indstil testeren til positiv spidsværdivisning ved at trykke og holde funktionsknappen nede i et sekund indtil der høres en biplyd. Gentag indtil der høres en hurtig stigende biplyd og LCD-skærmen viser et plustegn (+) i nederste venstre hjørne. Ved at lade prøvespidsen svæve henover det undersøgte område, bør skærmen vise en aflæsning på 0,0 v. Undersøg kredsløbet og testeren vil med det samme vise og fastholde den største spændingsvisning. Det betyder, at man kan flytte spidsen væk fra kredsløbet og at den målte spænding vil blive vist. Nulstil LCD-skærmen ved et let tryk på funktionsknappen. Anvendelsesmulighed for funktionen for positiv spidsværdivisnig: Lad os antage, at man har et kredsløb som egentlig burde være slukket, men som man mistænker for at tænde uhensigtsmæssigt eller som af en eller anden årsag modtager et signal. Ved at undersøge kredsløbet og overvåge kredsløbet i funktionen for positiv spidsværdivisning vil man straks få vist, at kredsløbet stiger i spænding. Vrik med og træk lidt i ledningerne for, at se om spændingen stiger. Eftersom den maksimale spændingsvisning opfanges og fastholdes på skærmen, har man mulighed for at se visningen på et senere tidspunkt. Funktion #4, spids-til-spidsværdivisning: Denne funktion måler forskellen mellem den positive og negative spidsværdivisning over en periode på 1 sekund. Med denne funktion har man mulighed for at måle og overvåge en diodeensretter i et ladesystem alt imedens motoren kører. Disse spids-til-spidsvisninger forsyner teknikeren med de data, der er nødvendige for, at fastslå om ensretteren er defekt eller ej. En normal spids-til-spidsvisning under test af et ladekredsløb ligger normalt på under 1 volt. Hvis der er tale om en defekt ensretter, vil spids-til-spidsvisningen ligge over 1 volt og højest sandsynlig over 3 volt. Når der undersøges i denne funktion vil skærmen vise aktivitet hos f.eks. brændstofindsprøjtningen, Hallgivere, knastakse- og krumtapsensorer, startsensorer, oxygensensorer, ABS-følere, Hall-effekt sensorer. Måler dysens tilbageløbsspænding for hurtig lokalisering af et problem. Funktion #5, omskifterstilling for spids-til-spids visning i testfunktion (funktion 1): Denne funktion bruges kun til indstilling af tærskespænding for spids-til-spidsvisning og signal-overvågning. For indstilling af tærskelværdi for spids-til-spidsvisning i strømtestfunktion, tryk på funktionsknappen i et sekund indtil der høres en biplyd. Gentag dette indtil der på LCD-skærmen skiftevis ses et plus- og minussymbol i nederste venstre hjørne. Man kan nu vippe grænseværdien ved hurtigt at trykke på funktionsknappen og derved observere indstillingerne for spændingsværdierne. Grænsen for disse spids-til-spidsvisninger springer trinvis fra 0,2 til 0,5 til 1,0, 2,0, 5,0 10,0 til 50,0 volt og går så tilbage til 0,2 volt. En lydinstallation på 0,2 volt er passende. Når den ønskede tærskel-spænding er valgt, trykkes der på funktionsknappen indtil denne begynder at bippe. Er LCD-skærmen tom eller hvis der i nederste højre hjørne kan ses et højtalersymbol, er man tilbage i strømtestfunktion. Skal man undersøge et kredsløb langt nedenunder instrumentbrættet og man hindres i at kunne aflæse selve visningen på testeren, kan man anvende denne funktion. Med testeren indstillet på visning af positiv spidsværdi sonderes ledningen: fjern testpinden og kig på spændingsvisningen. Spidsen forbindes med et startudtag for at opfange den maksimale spænding der tilføres starteren under kørslen. Finder hurtigt spændingsfald i ledningsnettet og startforbindelsen (startrelæ). 11 Vedpak 132DK_Version 3_

12 Navigation Mode# Display Mode/Function Output Når testeren i starten forbindes med køretøjets batteri eller en volts strømforsyning, kommer testeren automatisk ind i funktion 1 For at komme ind i funktion 2 tryk på funktionsknappen indtil der høres en dyb stigende biplyd. #1 C B C B Med tændt lydfunktion Med slukket lydfunktion Power Probe Mode: Med kredsløbsafbryderen udløst og lydfunktionen tændt Power Probe Mode: Med kredsløbsafbryderen udløst og lydfunktionen slukket Viser den gennemsnitlige D.C. spænding viser A.C. spids-tilspids-spændingen når spændingen er større end indstillingen for funktion 5 tærskelværdien Begrænset til 65 V. For at komme ind i funktion 3 tryk på funktionsknappen indtil der høres en høj stigende biplyd #2-0.0 Negativ spids-tilspidsvisning Opfanger den mest negative spændings-overgang For at komme ind i funktion 4 tryk på funktionsknappen indtil der høres en lav til høj stigende biplyd # Positiv spids-tilspidsvisning Opfanger den mest positive spændings-overgang For at komme ind i funktion 5 tryk på funktionsknappen indtil der høres en mellem stigende biplyd #4 P0.0 Spids-til-spidsvisning Viser forskellen mellem dobbeltspids/ topspændingen For at vende tilbage til funktion 1 tryk på funktionsknappen indtil både den høje og lave biplyd høres #5 ±0.2 Visning af spids-tilspidstærskel-værdi: Påviser spids-tilspidsvisning i testfunktion Indstiller spids-tilspidstærskelværdien for visning af funktion 1 - overgang fra D.C. til A.C. 12 Vedpak 132DK_Version 3_

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Fejlfinding på solcelleanlæg (Offgrid 12/24/48V)

Fejlfinding på solcelleanlæg (Offgrid 12/24/48V) Fejlfinding på solcelleanlæg (Offgrid 12/24/48V) Brugervejledning Denne side skal være tom Side 2 1 Sådan bruges vejledningen Vejledningen viser en måleprocedure, som med stor sandsynlighed kan finde fejlen

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7333 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INTRODUKTION Dette instrument er et lille håndholdt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Brugermanual Bolyguard SG520

Brugermanual Bolyguard SG520 Brugermanual Bolyguard SG520 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Bolyguard igennem GrejFreak.dk. Den danske importør af Bolyguard har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse

Læs mere

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0292-Q ver. 1.0.0 - November 2013 DK Brugervejledning Joystick DX2-REM420 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0292-Q

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRØMTANG KEW MATE MODEL 2000 / El-Nr: / 685

DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRØMTANG KEW MATE MODEL 2000 / El-Nr: / 685 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRØMTANG KEW MATE MODEL 2000 / 2001 El-Nr: 63 98 720 520 / 685 KEW MATE 2000 / 2001 side 2 1. Sikkerhed... 3 2. Funktioner... 4 3. Specifikationer... 5 AC Strøm... 5 DC Strøm...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840 Sennheiser DK BRUGERVEJLEDNING Set 840 Tillykke med dit nye trådløse Set 840 S fra Sennheiser Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye trådløse TV sæt. Pak udstyret

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Yamaha el-system fejlsøgning

Yamaha el-system fejlsøgning Yamaha el-system fejlsøgning I denne guide omtaler vi de mest almindelige fejl, der kan opstå i el-systemet. Før du prøver at finde en fejl: 1: Sluk og tænd igen. 2: Sluk og tænd igen. Lad derefter cyklen

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte.

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte. KØR MED FARTPILOT Den behageligste måde at komme fra et sted til et andet Selv om fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram. Rullegardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram. Rullegardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Rullegardiner Indhold El-diagram Rullegardiner Vigtig information om programmering - af Module DC RTS for styring af 24VDC motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

PS SERIE. Pure Sinus DC/AC Inverter. Dansk Betjeningsvejledning for

PS SERIE. Pure Sinus DC/AC Inverter. Dansk Betjeningsvejledning for rev. 02.17 PS SERIE Pure Sinus DC/AC Inverter HF PS-2000H-12 Dansk Betjeningsvejledning for PS-2000H-12 PS-2000H-24 BEMÆRK: Gennemlæs betjeningsvejledningen og dens sikkerheds information grundigt, inden

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vandmålercomputer. Demineraliseret opvarmningsvand er perfekt til ethvert anlæg. Installation Funktion Drift Service

Vandmålercomputer. Demineraliseret opvarmningsvand er perfekt til ethvert anlæg. Installation Funktion Drift Service DA Demineraliseret opvarmningsvand er perfekt til ethvert anlæg Vandmålercomputer Installation Funktion Drift Service Svarer til VDI 2035 SWKI BT 102-01 ELYSATOR vandmålercomputer kontrollerer permanent

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Brugsanvisning VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Indholdsfortegnelse Produktkomponenter 3 Sikkerhed 4 Anvendelse 5 Pakning og transport 12 Vedligeholdelse og fejlfinding 15 Tekniske data

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear

BRUGERVEJLEDNING. El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear BRUGERVEJLEDNING El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear INDHOLDSFORTEGNELSE Kære kunde 5 Motor 6 Display 6 Batteriindikator 7 Assistfunktionen 7 Fejlindikator

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere