Camping En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner."

Transkript

1 Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug 3 4. Forbrugsfordeling 5 5. Beskæftigelse 5 6. Valutaindtjening 6 7. Forbrug i Danmark 6 8. Hvor kommer campisterne fra? 7 9. Campingpladsernes betydning lokalt Sønderjylland Nordjyllands Amt Ribe Amt Fyns Amt Vestsjælland Storstrøm Roskilde Frederiksborg Amt København Bornholm Hitliste - campingkommuner efter størrelse Bilag 12 Foto forside: Thomas Nykrog (Danmarks Turistråd) 2

3 1. Sammenfatning Campingpladserne spiller en stor rolle i dansk turisme. Campisterne tegner sig for 26 % af alle ferieovernatninger, og det er kun feriehusene, som har flere overnatninger end campingpladserne. Feriehusene har 36 % af overnatningerne og hoteller/feriecentre omkring 22 %. Både på lokalt og nationalt plan spiller campingturismen en vigtig rolle. I nedenstående gennemgang bliver der først gennemgået nogle generelle træk ved campisterne og betydningen af dem på nationalt plan. I analysens anden halvdel er der fokus på campisternes betydning på lokalt plan. Hovedpunkterne i undersøgelsen er: Campingpladserne har i 2003 haft 12,0 mio. overnatninger Campingpladserne omsatte for 3,0 mia. kr. i 2003 Campingpladserne skabte arbejdspladser på landsplan i 2003 Campingerhvervet indtjente 913 mio. kr. i fremmed valuta i 2003 Danmarks fem største campingkommuner ligger i Jylland 2. Overnatninger De danske campingpladser har siden midten af 1990erne været inde i en bølgedal, men nu er der atter fremgang på campingpladserne. I 1996 blev der overnattet 11,7 mio. gange på de danske campingpladser. I årerne efter faldt antallet af overnatninger med omkring , men i 2003 fik pladserne 12,0 mio. overnatninger. 1 Overnatningsgennemsnittet i de sidste 14 år er på godt 11,6 mio. nætter. Antal overnatninger Danskere Tyskere Svenskere Nordmænd Hollændere Rest I alt Tallene i tabellen bygger på Danmarks Statistik, der kun medtager pladser med minimum 75 enheder. Herudover er der en række mindre pladser, som udgør ca. 4 % af det samlede overnatningstal. Der gøres endvidere opmærksom på, at 2003-tallene fra Danmarks Statistik er foreløbige. 3. Forbrug Campisterne bruger ikke alene penge på overnatning, men også på en lang række andre ting. Pengene bruges blandt andet på forlystelser, mad, drikke og forskellige slags forbrugsgoder. 1 Se bilag for figur over antal overnatninger 1989 til

4 Norske campister ligger i top med et døgnforbrug på 437 kr., mens danske og tyske campister ligger i bund med et forbrug på henholdsvis 244 og 215 kr. pr. person pr. døgn i Svenskerne har et forbrug på 366 kr. pr. døgn. 2 Det gennemsnitlige forbrug var i 2002 på 245 kr. (årets priser), og i 2003 antages gennemsnitsforbruget at være 249 kr. I forhold til 1996 bruger de tyske campister færre penge, mens de holder ferie i Danmark, hvorimod de øvrige grupper bruger væsentligt flere penge. Analyser af campisternes forbrugsmønstre 3 viser, at de tyske campister er sparsommelige, når de holder ferie i Danmark. Mange tyske campister vælger at tage mad og drikke med hjemmefra, hvorimod de svenske og norske campister har et markant større forbrug, mens de er i Danmark. Forbrug pr. feriedag for forskellige nationaliteter (faste priser) Nationalitet Dansk Tysk Svensk Norsk Hollandsk Gennemsnit Tal fra TØBBE 1996, 1998, 2001 & Tallene er fremskrevet med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks til 2003-priser (august-indeks). Omsætning Omsætning Millioner kroner Omsætning Omsætningen er opgjort i 2003-priser Den samlede omsætning i campingerhvervet er steget svagt siden I 1996 var omsætningen 2,789 mia. kr., i 1998 omsatte campingerhvervet for 2,593 mia. kr., i Tal fra TØBBE2002 som er fremskrevet med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks august Det antages, at forbruget er uændret i forhold til 2003, når der ses bort fra inflationen. 3 TØBBE1996, 1998, 2001 &

5 2,621 mia. kr., i ,913 mia. kr. I 2003 endte omsætningen på 3,0 mia. kr. Omsætningen i 2003 er 7 % bedre end i Forbrugsfordeling Udover at bruge penge på overnatninger, bruger campisterne primært penge på fødevarer og benzin. 23,1 % af feriebudgettet går til fødevarer, mens benzin udgør 11,4 %. I 1996 udgjorde fødevarerne 25 % af budgettet, mens benzin havde en andel på 11 %. Generelt kan man derfor sige, at der ikke er de store udsving, og at forbrugsfordelingen ligger relativt fast fra år til år. Forbrugsfordelingen illustrerer endvidere, at campingferie er en gør-det-selv ferie, og at folk selv laver mad frem for at gå på restauration. Campisterne er heller ikke afhængige af offentlig transport, hvilket tydeligt fremgår af forbrugsfordelingen. Forbrugsfordeling 1996 til 2001 (%) Fødevarer 25,0 25,8 25,8 23,1 Drikkevarer 7,1 6,6 5,1 6,5 Tobak 2,3 2,8 1,9 1,5 Restaurant 8,3 8,7 6,6 8,7 Forlystelser 5,3 5,5 3,1 5,3 Benzin 11,0 9,4 10,4 11,4 Transport 1,0 1,2 0,5 0,3 Beklædning 4,9 4,4 4,5 4,6 Foto/edb 1,2 1,0 0,6 2,0 Smykker/ure 0,7 0,6 2,0 0,5 Øvrige varer 6,1 5,9 12,3 5,7 Overnatning 27, ,2 30,4 Tal fra TØBBE 1996, 1998, 2001 & 2002 Til sammenligning viser en svensk analyse fra november , at campingturisterne i Sverige bruger 19 % af budgettet på restaurationsbesøg og 21 % på fødevarer. 9 % bruges på forskellige former for aktiviteter. 5. Beskæftigelse Indtjeningen i campingerhvervet betyder dog ikke alene ekstra indtægter for butikkerne rundt om i kommunerne. De mange millioner kroner, som campingerhvervet omsætter for, betyder også mange arbejdspladser. Der bliver skabt arbejdspladser, når campisterne bruger penge, og herudover er der afledte beskæftigelseseffekter i forbindelse med forbruget. 4 Tallene er fra TØBBE1996, 1998, 2001 & Tallene er fremskrevet med forbrugerprisindekset til priser. 5 SCR rapport 025, november

6 Ud af en omsætning på 2,518 mia. kr. i 2001 skabte campingerhvervet en samlet beskæftigelse på personer i Det vil sige, at 1 million kroner i omsætning giver 1,43 fuldtidsstilling. 6. Valutaindtjening Ud af en omsætning på 3,0 mia. kr. er der knapt en 1 mia. kr., der indtjenes i udenlandsk valuta. Valutaindtjening (mio. kr.) I alt Tysk Norsk Svensk Hollandsk Øvrige 913,05 487,75 111,18 88,80 128,40 96,92 Tyske campister tegner sig for den største andel, mens hollandske campister kommer ind på andenpladser. Norske campister lægger ligeledes en del penge i Danmark på grund af det store norske forbrug. Andre grupper der bruger mange penge, mens de holder campingferie i Danmark er briter og franskmænd. I 2003 var der britiske og franske overnatninger. 7. Forbrug i Danmark Ikke alene er der forskel på, hvad de forskellige nationaliteter bruger penge på, men der er også stor forskel på hvor mange penge, der bliver brugt rundt om i Danmark. I gennemsnit brugte en campist 245 kr. pr. døgn (årets priser) i Under antagelse af at forbruget er uændret i 2003 i forhold til 2002, betyder det, at en gennemsnitlig campist et sted i Danmark har brugt 249 kr. pr. døgn inkl. overnatning i 2003, når der er taget højde for inflationen. Gennemsnitscampisten i København, Roskilde, Nordjylland, Vejle og Bornholm ligger i toppen med hensyn til forbrug pr. døgn, hvorimod gennemsnitscampisten i Sønderjylland og Ringkøbing ligger i bund med hensyn til forbrug pr. overnatning. En væsentlig årsag til forskellene er sammensætningen af campisterne. I regioner med mange tyske campister er forbruget typisk lavt, da tyskerne ikke bruger så mange penge. Er der derimod et område med mange svenske, norske eller hollandske campister, ligger forbruget højere, da de bruger flere penge. I Sønderjylland og Ringkøbing er der mange tyske campister, og derfor er forbruget lavere end i f.eks. Roskilde og Nordjylland. I Sønderjylland Amt udgør tyske campister 40 % af alle overnatninger, mens de i Roskilde Amt udgør ca. 4 %. Fyn er traditionelt et område med mange danske campister. Andelen af danske campister er 78 %, og det smitter af på omsætningen. Forbruget på Fyn er i gennemsnit 248 kr. pr. campist, og det er tæt på gennemsnitsforbruget på 249 kr. 7 6 De stillinger er fuldtidsstillinger og dækker over den samlede effekt. TØBBE Tallene for forbrug bygger på TØBBE2002 og Danmarks Statistik. Ud fra oplysninger om forbrug pr. nationalitet og antal overnatninger kan forbruget pr. campist i et amt beregnes. 6

7 Forbrug pr. person Forbrug pr. person Forbrug pr. døgn, i kroner Nordjylland Ribe Sønderjylland Frederiksborg Fyn Vestsjælland København Roskilde Storstrøm Bornholm Amter Vejle Ringkøbing Århus Viborg Gennemsnit Forbrug pr. person 8. Hvor kommer campisterne fra? Over to tredjedele af alle overnatningerne i 2003 blev foretaget af danskere, og den danske andel har været stigende siden midten af 1990erne, mens der er kommet færre tyske campister. Hvor kommer campisterne fra? (%) Danmark 64,7 65,9 71,0 70,4 Sverige 3,1 2,9 2,8 2,5 Holland 4,8 3,9 3,3 3,9 Tyskland 23,0 22,8 18,7 18,9 Norge 2,0 2,0 2,1 2,1 Øvrige 2,4 6,1 2,1 2,2 Tal fra Danmarks Statistik I 1996 stod danske campister for 64,7 % af alle overnatninger, mens tyske campister stod for 23,0 %. Seks år senere er knap 19 % af overnatningerne tyske, mens godt 70 % er danske. Det svarer til 2,7 mio. tyske overnatninger i 1996 og 2,1 mio. tyske overnatninger i I 2003 var tallet steget med 8 % til 2,3 mio. tyske overnatninger. Andelen af hollandske campister er igen stigende efter en mindre nedgang. I 2003 udgjorde hollandske campister 3,9 % af alle overnatninger. Andelen af svenske og norske campister er stort set uændret og står og svinger på knap 3 % for svenskernes vedkommende og 2 % for nordmændenes vedkommende. 7

8 9. Campingpladsernes betydning lokalt For en række amter og kommuner spiller campingerhvervet en vigtig rolle, fordi campingpladserne er med til at skabe omsætning og mange arbejdspladser i den enkelte kommune. Især for mindre kommuner uden anden industri spiller turismen en vigtig rolle. 8 I 2003 skabte campingerhvervet arbejdspladser. I de to største campingkommuner i Danmark, Blåvandshuk i Ribe Amt og Skagen i Nordjyllands Amt, har campingerhvervet skabt henholdsvis 194 og 163 arbejdspladser i løbet af En stor del af disse arbejdspladser bliver skabt direkte i de to kommuner, og dermed nyder kommunerne godt af ekstra skatteindtægter, mens statskassen får glæde af ekstra indtægter fra skat, moms og grønne afgifter. Ud fra fordelingen af skat, moms og afgifter i 2002 på hele turisterhvervet, antages det, at campingerhvervet i 2003 bidrog med knap 1,2 mia. kr. til de offentlige kasser, hvilket svarede til 40 % af omsætningen. 10 Omsætning og beskæftigelse i 2003 Forbrug pr. døgn Nætter Omsætning Estimeret 2003 Antal arbejdspladser Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Omsætningen er beregnet ud fra en dansk, svensk, tysk, norsk og en hollandsk campists forbrug pr. døgn samt en restgruppe, der antages at bruge 357 kr. pr. døgn. Landsgennemsnittet er 249 kr. pr. døgn. 9.1 Sønderjylland 2003 har været et godt campingår for Sønderjylland. Omsætningen blev i 2003 på 385,9 mio. kr., og der blev skabt 552 arbejdspladser. 8 Det antages, at forbruget pr. nationalitet i 2002 og 2003 er det samme, når der ses bort fra inflationen. Herudover gøres der opmærksom på, at der er tale om afledte effekter, så forbrug og arbejdspladser kommer hele Danmark til gode. 9 Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og TØBBE2002. Se bilag for hvilke kommuner, der er størst ift. overnatning og omsætning. 10 Turisterhvervet betalte i ,1 mia. kr. i skatter og afgifter, og turisterhvervet omsatte for 37,4 mia. kr. 8

9 På grund af beliggenheden ved den tyske grænse er der markant flere tyske campister i dette område end i resten af Danmark. Det smitter af på gennemsnitsforbruget pr. campist, der er lavere end andre steder i Danmark. Bov Kommune er faktisk den eneste kommune i Sønderjyllands Amt, hvor de danske campister er klart i overtal. Ellers er det tyske campister, som dominerer. 9.2 Nordjyllands Amt Hvor især tyske campister spiller en stor rolle i Sønderjylland, spiller norske og svenske campister en vigtig rolle i Nordjylland. Omsætningen fra campingerhvervet i Nordjylland blev i 2003 på 492,0 mio. kr. Der var 1,9 mio. overnatninger, og der blev skabt 704 arbejdspladser i hele landet takket været campingerhvervet i Nordjylland. Skagen Kommune er den kommune i Nordjylland, der har flest campister og den største omsætning. 9.3 Ribe Amt Campingturismen i Ribe Amt er især koncentreret omkring Blåvandshuk Kommune, hvor en række kystnære pladser tiltrækker campister i hundredetusinder. Blåvandshuk er i øvrigt den kommune, der har flest campister endte med overnatninger i Blåvandshuk, mens det samlede antal overnatninger i Ribe Amt blev 1,1 mio. 9.4 Fyns Amt Fyns Amt har traditionelt mange danske campister i forhold til det øvrige Danmark. Andelen af danske campister er på 78 % mod 70 % på landsplan var et godt år for Fyn. Væksten i antal overnatninger var på 15 %, og det bragte det samlede antal overnatninger op på næsten 1,4 mio. Omsætningen blev på 338,0 mio. kr. Der blev på grund af de fynske campingpladser skabt 483 arbejdspladser i løbet af Vestsjællands Amt Sammenlignet med de jyske amter har Vestsjælland ikke så mange overnatninger, men det er et af de største campingområder på Sjælland. I 2003 fik Vestsjællands Amt godt overnatninger og en omsætning på 116,8 mio. kr. Det resulterede i 167 arbejdspladser. 9.6 Storstrøms Amt Storstrøms Amt havde overnatninger i 2003, og det resulterede i en omsætning på 192,2 mio. kr. Takket været campingerhvervet i Storstrøms Amt blev der i 2003 skabt 275 arbejdspladser. 9.7 Roskilde Amt Roskilde Amt er et af de mindre amter målt på antal overnatninger, men til gengæld ligger forbruget i den øvre ende i forhold til de andre amter. 9

10 Roskilde Amt havde i 2003 knap overnatninger. Det gav 86 arbejdspladser, og omsætningen blev på 60,3 mio. kr. 9.8 Frederiksborg Amt Omsætningen i Frederiksborg Amt blev i 2003 på 142,4 mio. kr., og campingerhvervet skabte 204 arbejdspladser. Amtet havde overnatninger, og det var det samme som året før. Frederiksborg Amt var et af de få områder i Danmark, hvor der ikke var nogen vækst i København, Frederiksberg og Københavns Amt Hovedstadsområdet har kun få campister, men til gengæld er det de campister, som i gennemsnit bruger flest penge pr. overnatninger. Forbruget i hovedstadsområdet var i gennemsnit 292 kr. mod 249 kr. på landsplan. Takket været campingerhvervet blev der skabt 84 arbejdspladser, og omsætningen blev på 58,4 mio. kr. Der var overnatninger Bornholm: Turismen spiller en væsentlig rolle for Bornholms økonomi, og i den henseende spiller campingpladserne en vigtig rolle. Bornholm havde overnatninger i Campingpladserne på Bornholm omsatte for 75,6 mio. kr. og skabte 108 arbejdspladser. Selv om der også har været vækst på Bornholm i 2003, så er væksten dog noget lavere end i resten af Danmark. På Bornholm har væksten i antal overnatninger været på godt 1 % mod 7,5 % på landsplan. 10. Hitliste campingkommuner efter størrelse Danmarks største campingområder ligger i Jylland. Jylland har 67,7 % af alle overnatningerne. Den største region målt på antal overnatninger er Nordjyllands Amt, mens den største kommune er Blåvandshuk Kommune i Ribe Amt. Herefter kommer Skagen, Skærbæk, Haderslev og Pandrup, mens Bornholms Regionskommune kommer på en sjetteplads i forhold til antal overnatninger. 11 På grund af Danmarks Statistiks opgørelsesmetoder er der ikke alle kommuner, som optræder i den officielle statistik. Af hensyn til diskretion skal der være mindst tre campingpladser med mindst 75 enheder pr. plads i en kommune, før de bliver offentliggjort i statistikken. 11 Se bilag for hele listen over kommuner. Af diskretionshensyn er kun kommuner med minimum tre pladser med mindst 75 enheder pr. plads med. 10

11 Omsætning og arbejdsplaser skabt via campingerhvervet 2003 Arbejdspladser i alt Skabt via danske Skabt via tyske Omsætning i mio. kr. campister campister Blåvandshuk ,7 Skagen ,8 Skærbæk ,6 Haderslev ,5 Pandrup ,8 Tal fra TØBBE2002 og Danmarks Statistik Ser man udelukkende på kommuner, er Jylland populær blandt campisterne. Bornholm kom i 2003 ind på en sjetteplads med overnatninger efter fem jyske kommuner. Den næste ikke-jyske kommune er Fakse Kommune på 13. pladsen med overnatninger. Forskellen på top og bund er markant. Øverst er Blåvandshuk med overnatninger, mens den lille jyske kommune Sundsøre har haft overnatninger i løbet af Hvis man ser på omsætning i stedet for antal overnatninger, ændrer listen sig. Baggrunden for ændringerne er sammensætningen af nationaliteter. I for eksempel Sønderjylland er der mange tyske campister, og de er med til at holde omsætningen nede, hvorimod områder med mange norske og svenske turister vil have en højere omsætning. 11

12 11. Bilag Figurer: Antal overnatninger 2002 & 2003 Antal overnatninger 2002 og 2003 Antal nætter Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt SønderJ Amter Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Det fremgår tydeligt, at alle regioner i 2003 har haft flere campister end i Størst har væksten været i Fyns, Sønderjyllands og Nordjyllands amter. Mindst har væksten været i Frederiksborg Amt og på Bornholm. Antal overnatninger fra 1989 til 2003: Antal overnatninger Antal overnatninger Årstal Antal overnatninger 12

13 Kommuner opdelt efter omsætning Kommuner Overnatninger 2003 Omsætning 2003 Arbejdspladser Blåvandshuk , Skagen , Pandrup Haderslev , Skærbæk ,6 110 Bornholms 6 Regionskommune , Holmsland , Ebeltoft , Silkeborg , Sydals , Bov , Hirtshals , Fakse , Sæby , Morsø , Blåbjerg , Fjerritslev , Århus , Fanø , Gudme , Svendborg , Kerteminde , Nørre Djurs , Christiansfeld , Sydfalster , Give , Helsingør , Græsted-Gilleleje , Middelfart , Møn , Odder , Faaborg , Egtved , Juelsminde , Sejlflod , Assens , Hanstholm , Hundested , Kolding , Ulfborg-Vemb , Egvad , Nørre Aaby , Gørlev , Struer ,

14 45 Brædstrup , Farsø , Thisted , Brovst , Ringkøbing , Nordborg Skælskør , Sundsøre ,1 9 Danmark i øvrigt: København, Frederiksberg og 1 Københavns Amt , Nordjylland i øvrigt , Fyns Amt i øvrigt , Århus Amt i øvrigt ,7 192 Storstrøms Amt i 5 øvrigt ,2 127 Vestsjællands Amt i 6 øvrigt , Sønderjylland i øvrigt , Vejle Amt i øvrigt , Ribe Amt i øvrigt , Viborg Amt i øvrigt , Roskilde Amt ,6 87 Frederiksborg Amt i øvrigt ,0 85 Ringkøbing Amt i øvrigt ,7 53 I alt 12,0 3013, Tabellen er opdelt for de kommuner/amter, hvor der ikke er problemer med diskretion og for de kommuner, som er slået sammen. Overnatningstallene fra Danmarks Statistik er foreløbige. De endelige tal foreligger foråret

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

CAMPINGANALYSEN 2014

CAMPINGANALYSEN 2014 CAMPINGANALYSEN 2014 Publiceret af CAMPINGRÅDET August 2015 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44 F:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Februar 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Februar 2015 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Juli 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Maj 2015 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Januar 2016 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OKTOBER 2014 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS April 214 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele landet

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere