REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl i Sognegården Menighedssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen"

Transkript

1 REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Nyt fra kassereren - kvartalsrapport pr Fremlagt og godkendt 3. Sognepræsten Kirsten s hjørne - konfirmation fredag den 1. maj kl konfirmation søndag den 3. maj kl opdateret gudstjenesteplan for Hassinghave Henvendelse vedr. konfirmationer i konfirmander 14 konfirmander dækker til og med 8. juli 2015 Udmelding herom kommer i løbet af efteråret. Afventer at Jessie er tilbage efter endt orlov, og har fået tid til at forholde sig hertil. Genfremsat forslag om kirkekaffe til 9.30-tjenesterne. Henvendelsen behandles på møde i Aktivitetsudvalget den 13. maj. 4. Sognepræsten Lisbeth s hjørne Intet 5.Kirke- og kirkegårdsudvalget - referat fra møde den udsendt , og hvoraf der ønskes stillingtagen i MHR til nedenstående punkter: 1. Godkendelse af, at der iværksættes udarbejdelse af strategiplaner, etapeplaner og delplaner på det videre arbejde på kirkegården ved at der tages kontakt til Landskabsarkitekt Wad, Aarhus. Han har også lavet helhedsplanen. 2. Henvendelse fra gravstedsejer, som ønsker 2 træer på ubenyttede nabogravsteder fjernet, da især det ene træ smider mange blade. 3. Forslag om gennemførelse af det årlig syn onsdag den 20. maj 2015 kl ca Forslag om et fællesmøde med bl.a. kirkegårdskonsulenten og præstegårdskonsulenten for at finde en løsning på renoveringen af muren mellem P-pladsen og Sognegården hurtigst muligt. Udvalget ønsker muren fjernet. I forbindelse med ovenstående forelægges problemet for konsulenterne. Der indkaldes til møde med dem og Landskabsarkitekten hurtigst muligt. Konsulenterne indkaldes til møde herom samt provsten. Side 1 af 5

2 5. MHR skal udpege en ny repræsentant til driftsbestyrelsen vedr. kirkegårdssamarbejdet. Udvalget foreslår Lissy Larsen. Graverkontoret har tilvalgt e-boks-løsning for udsendelse af regninger m.v. Det har fungeret fint.. 6. Aktivitetsudvalget - spis-sammen-aften fredag den kl i Sognegården - nostalgisk aften i Sognegården onsdag den kl er tilmeldt. Gruppen Dyveke Torben Warncke og Henrik Prip Eriksen fremfører gamle danske film- og revysange fra 20-, 30- og 40-erne. - overraskelse Der arrangeres studietur til efteråret. Dato meldes ud hurtigst muligt. Der afventes afklaring omkring evt. egenbetaling for ikke-ansatte. 7. PR-udvalget - aftale mellem Hals Avis og Avis-samarbejdet VH andel af aftalen forventes at komme til at koste ca kr. Tommy skriver til samarbejdet, at Vester Hassing ikke ønsker at deltage i samarbejdet vedr. fælles hjemmeside. Der henvises til mulighed for at lave links til hjemmesiderne i sognene. Facebook er kommet flot fra start. 8.Byggeudvalget Intet 9. Kirkeministeriet - lønoversigter gældende pr nyhedsbrev - Folkekirkens Personale nr. 22 april forsikringsbidrag for de lokale kasser 2016 til orientering Omhandler overenskomstforhandlinger De centrale aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne er nu blevet godkendt. For yderligere oplysninger henvises til: For Vester Hassing andrager beløbet kr , Aalborg Stift - pr. 1. april er sognepræst Peter Albek Noer ansat beredskabspræst i Region Nordjylland - regulering af boligbidrag pr. 1. august 2015 til orientering I henhold til Finansministeriets cirkulære af 20. marts 2015 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger skal bidrag for brug af tjeneste- og lejeboliger med virkning fra 1. august 2015 forhøjes med 1,8%. Varsling skal foretages inden den 1. maj Side 2 af 5

3 Tilbud om fyraftensmøder udbydes i samarbejde med 3F, AMU og FAKK, Kirketjenerforeningen. - høring af vandområdeplaner for Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd, marts opfordring til at markere 70-året for befrielsen - invitation til Kristent Dansk Arabisk og Kurdisk Konference i Vesterkær Kirke den maj - Nyhedsbrev fra Bygge- og Plangruppen - projekt Grøn Kirke: hvordan går det med at blive grøn kirke? Afgiver menighedsrådene eller provstiudvalgene høringssvar, skal Aalborg Stift anmode om, at der indsendes en kopi til Aalborg Stift inden den 20. maj Læs mere på DAP. Kirkeminister Marianne Jelved opfordrer til at morgenringningen udvides med et kvarter den 5. maj Biskop Henning Toft Bro opfordrer alle præster, mhr og andre interesserede til at deltage. Årets første nyhedsbrev omhandler: - tyverisikring af kirkens inventar - registrering af gravminder - brandsikring af kirker - forpagtning Behandles i Kirke- og kirkegårdsudvalget på det næste møde. - Lokalplanforslag vedrørende vindmølleområde ved Lyngdrup, Aalborg Kommune Aalborg Stift har anmodet kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen om en udtalelse vedrørende påvirkning af de omkring liggende kirker i forhold til opstilling af de nye møller. Betaling for det udførte arbejde skal betales af de sogne, som er berørt af udtalelsen herunder Vester Hassing. 11. Aalborg Nordre Provsti - materiale til budgetlægning omkostningsberegning for kirkegårdstakster - udmelding af foreløbig driftsramme - budget referat fra PU-møde den Materialet kan hentes på DAP herunder tidsplan og frister, som bedes overholdt. Materialet kan hentes på DAP. Emnet blev behandlet på mødet i kirke- og kirkegårdsudvalget den 20. april. 0% fremskrivning som meddelt på det indledende budgetsamråd. Driftsrammen er uændret fra 2015 kr Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af menighedsråd (LM) Side 3 af 5

4 - (LM) regler for fratrædelsesgodtgørelse er ændret - (LM) kan medarbejderne holde fri den 1. maj kl. 12? - (LM) nyhedsbrev om resultater fra overenskomstforhandlingerne (D) Indbydelse til forårstur til Hjerl Hede lørdag, den 13. juni 2015 til orientering. til orientering. hele nyhedsbrevet kan læses på DAP Tilmelding senest på næste menighedsrådsmøde den 19. maj til Tommy. 13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR) - nyhedsbrev for marts 2015 omhandler: entreprisearbejder, skimmelsvamp og dækninger i forbindelse med udstilling i kirkens lokaler. 14. Personale Nyhedsbrev fra Personalekonsulenterne vedr. barselsvikar. 15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v. - ansøgning fra FDF om tilskud til lederes deltagelse i sommerlejr i København - ansøgning om økonomisk støtte til Kirketeltet på Nibe Festival ansøgning om tilskud til børnelejr i Dronninglund ansøgning fra søndagsskolerne (Storskovlejren) - anmodning fra Børnesagens Fællesråd - anmodning fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission, som støtter Mission Afrikas projekt: Teologisk Førstehjælp - anmodning fra projektkoordinator Charlotte Boe Hede fra Lær for Livet. Vil du gøre en forskel for et barn i dit nærområde? Der bevilges kr. 200 pr. leder, der deltager. Opgørelse sendes til kassereren efter hjemkomsten fra lejren. Der bevilges kr ,00. Kan ikke imødekommes. Det er ikke et emne til behandling i Menighedsrådet. 16. Andet Intet 17. Næste møde - tirsdag, den 19. maj kl Afbud fra Kirsten Ditlevsen. Mødet sluttede kl.: Tommy Hvedhaven (TH) Helene Søholm Knudsen (HSK) Jens Andreasen (JA) Side 4 af 5

5 .. Lisbeth Andreasen (LA) Christian Borrisholt Steen (CBS) Else Gjedde (EG).. a f b u d... Inger Østergaard Serup (IØS) Lissy Larsen (LL) Lisbeth Bukh (LB).. Kirsten Ditlevsen (KD).. Leif Christensen (LC) Side 5 af 5

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere