A B C RØNDE PRIVATSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A B C RØNDE PRIVATSKOLE"

Transkript

1 A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej Rønde T F

2 Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de vigtigste praktiske oplysninger om skolestarten og din skole i det hele taget. Oplysningerne er ordnet alfabetisk. Mangler du informationer, kan du altid henvende dig til din klasselærer eller spørge Sascha på kontoret. SKOLESTART Mandag den 10. august 2015: kl Alle 7., 8., 9. og 10. klasser møder i Festsalen. Velkomst ved konstitueret skoleleder Per Dalbach. kl kl Klasselærertime. Bog- og skemaudlevering ved klasselæreren. Lærerne aflægger besøg i de klasser, de skal have. kl Intro for alle klasserne. Husk en STOR taske til de udleverede skolebøger. Tirsdag den 11. august 2015: Fotografering til klassespejl (hele klassen med navneskilte) i løbet af dagen. Informationer til klasserne om årets gang; temauger, lejrskoler, skole- og erhvervsvejledning bliver givet af klasselæreren i klassens time. Torsdag den 13. august fredag den 14. august 2015: Hyttetur for 7A, 7B og 7C. Klasselærerdage for alle 8. og 9. klasser. Introduktionsdage for 10. klasser med undervisning, information og ekskursion. Mandag den 24. august tirsdag den 25. august 2015: Klasse- og elevfotografering Fredag den 28. august 2015: Velkomstfest for 10. klasserne og gymnasiet September: Idrætsdag for alle klasser. Forældre og elever inviteres til sammenkomst på skolen. Indbydelse udsendes efter skolestarten.

3 A B C AV/IT-UDSTYR IT/AV-konsulent Haissam Mohamad fører tilsyn med skolens AV-udstyr, fx interaktive tavler, kopimaskiner, videoudstyr, kameraer, m.m. BEFORDRING Skolens elever skal selv bestille buskort/rejsekort. Der henvises til: BESTYRELSE Se skolens hjemmeside. BIBLIOTEK Rønde Privatskole samarbejder med Rønde Biblioteket, som ligger lige på den anden side af gaden. BØGER I begyndelsen af skoleåret får du udleveret de bøger, du skal bruge i undervisningen. Bøgerne er skolens ejendom og skal behandles godt. Beskadigelse kan medføre krav om erstatning. Derfor: 1. Bind bøgerne ind. 2. Skriv dit navn i det dertil indrettede felt foran i bøgerne. 3. Lad være med at skrive i bøgerne. Ordbøger, lommeregner og formelsamling skal du selv anskaffe. Lommeregner og formelsamling kan købes på kontoret hos Sascha. Digitale ordbøger ligger online på skolens intranet. 3

4 CAMBRIDGE ASSOCIATE SCHOOL Rønde Privatskole er fra skoleåret Cambridge Associate School, hvilket betyder, at vi kan tilbyde elever, som er både sprogligt dygtige og energiske en ekstra udfordring. Målet med undervisningen er, at eleven udvider sit ordforråd kraftigt og øver sig i at tale henholdsvist tysk og engelsk - at eleven træner sin forståelse af talt engelsk og tysk samt lærer at løse problemstillinger ud fra autentisk undervisningsmateriale. Efter 9. klasses afsluttende prøver vil eleven i september modtage et certifikat (prøvebevis) fra University of Cambridge, der er internationalt anerkendt. Ved tilmelding til Cambridge undervisningen vil der blive opkrævet et gebyr, som er det beløb University of Cambridge skal modtage for at rette og administrere afgangsprøverne. Beløbet betales ved tilmeldingen før 7. klasses start. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 Se side 15 FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER Ved afslutningen af 9. klasse afholdes folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt udtræksprøver i et humanistisk fag og et naturfag. Ved afslutningen af 10. klasse afholdes 10. klasses prøven i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Bemærk: Eleverne medbringer selv PC, printer og forlængerledning til prøven. FORSIKRING Som hovedregel er det hjemmets ansvar, at eleverne er forsikringsdækket i nødvendigt omfang. Skolen har en ansvarsforsikring, der dækker de skadeshændelser, hvor skolen direkte kan pålægges ansvar. Derudover har vi en kollektiv elevforsikring, der i beskedent omfang dækker udgifter i tilknytning til ulykkestilfælde, der er indtruffet i forbindelse med undervisning, f.eks. skader på briller (selvrisiko 200 kr.) eller tandskader (max kr.) Skolens forsikringer og elevforsikringen dækker også ved ekskursioner, lejrskoler og lignende i Danmark. På rejser og ekskursioner i udlandet er eleverne dækket på normal vis i henhold til sygesikring, men heller ikke mere. Vær opmærksom på, at reglerne for lægebehandling og hjemtransport fra udlandet blev ændret pr. 1. januar Derfor skal der tegnes en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Læs mere om det på 4

5 FORÆLDREKREDS Rønde Privatskoles Forældrekreds består af forældre til elever i Rønde Privatskole. Forældrekredsen vælger medlemmer til bestyrelsen. FORÅRSFEST Klasserådene planlægger i samarbejde med lærerne en forårsfest for forældre og elever, hvor skolens musikhold underholder. En festlig aften, hvor man kan høre og se resultatet af det kreative arbejde på skolen. FRAVÆR Skolen forventer naturligvis, at eleverne følger undervisningen og afleverer de skriftlige opgaver. Forekommer der fravær, skal dette anføres i kontaktbogen, som afleveres til klasselæreren. Lærerne registrerer forsømmelser elektronisk via Skoleintra i begyndelsen af hver time. Eleverne kan orientere sig om deres fravær på SkoleIntra. GLASHUSET Fungerer som opholds- og studieområdet i tilknytning til hovedbygningen. Det bruges ofte til gruppearbejde, men er også et afholdt opholdssted i pauserne og efter skoletid. HJEMMESIDE Du kan finde mange informationer om Rønde Privatskole på vores hjemmeside: Siden redigeres i dette skoleår af Kristoffer Simonsen. IDRÆT Idræt på Rønde Privatskole foregår både ude og inde. Vi er typisk ude frem til efterårsferien og igen efter påske. Vi forventer at eleverne har sko til begge dele og pakker tøj efter vejret, samt håndklæde til badning efter hver time. Ved sygdom og evt. skader skal eleverne have besked med hjemmefra, og eleverne skal være til stede og overvære hele undervisningen. INTERAKTIVE WHITEBOARDS Der er opsat projektor, interaktivt whiteboard og højtalere i alle klasselokaler. De interaktive whiteboards anvendes i den daglige undervisning til bl.a. fremvisning af præsentationer, filmundervisning, etc. 5

6 INTRODUKTION De nye elever bliver sluset ind ved hjælp af sociale og faglige aktiviteter og gjort bekendt med skolen i skoleårets første uger. Læs mere om Rønde Privatskoles skolestart på ABC ens første opslag. IT Der er en fast computer i alle fag- og undervisningslokaler. Desuden er der computere i studieområdet. Ud over de stationære computere i studieområdet. Der er trådløs internetforbindelse overalt på skolen. KANTINEN Skolens kantine er åben i frikvartererne. Her kan du købe boller, sandwich, salat, lune retter, frugt m.m. til rimelige priser. OBS! I kantinen er der SELVAFRYDNING. Det betyder, at du skal rydde op efter dig og sætte service på afrydningsvognen. KARAKTERER På Rønde Privatskole gives der standpunktskarakterer i december og i marts samt årskarakterer ved skoleårets afslutning. Klasselæreren udleverer karakterark i et omslag, der skal underskrives af forældrene. Karakteromslaget afleveres igen til klasselæreren. KONFIRMATION Alle, der ønsker at blive konfirmeret i 7. klasse, vil blive undervist klassevis. Undervisningen foregår i Bregnet Sognegård, Birkevej 39, Rønde. Undervisningen foregår i morgentimerne fra kl Der er mødepligt til undervisningen. Man skal desuden deltage i et antal gudstjenester, som præsten orienterer nærmere om ved undervisningens start. Som konfirmand på Rønde Privatskole kan man vælge enten at blive konfirmeret med sin klasse i Bregnet Kirke søndag d. 23. april 2016, eller at blive konfirmeret i sit hjemsogn med sin tidligere klasse. Hvis man ønsker at blive konfirmeret i sit hjemsogn skal man rette henvendelse til præsten i hjemsognet og blive tilmeldt konfirmation hos denne. Bor man i Thorsager, Bregnet eller Feldballe sogn sker tilmeldingen dog via tilmeldingsskema som udleveres. 6

7 Vi henviser til sognets hjemmeside for nærmere information om gudstjenester m.m.: KOPIER Ved skoleårets start indsættes 150 kopier på hver elevs studiekort. Eleverne disponerer således selv over kopierne. Opbruges disse kopier kan eleverne købe ekstra kopier (100 stk./30 kr.) hos Haissam. LEDELSE OG ADMINISTRATION Kontoret ligger i hovedbygningen og er åbent kl Telefon Telefax KONSTITUERET SKOLELEDER: Per Dalbach er skolens administrative og pædagogiske leder. KONSTITUERET VICESKOLELEDER: Kristoffer Simonsen er Per Dalbachs stedfortræder. KONTORLEDER: Sascha Kjær Støckel tager sig af praktiske og økonomiske spørgsmål vedr. skolegangen. PEDEL: Orla Thomsen sørger for det praktiske både indendørs og udendørs. LEJRTURE De nye elever i 7. klasse og 10. klasse tager på hyttetur i begyndelsen af skoleåret. Formålet er, at eleverne så hurtigt som muligt kan lære hinanden at kende, og at der i løbet af kort tid etableres et godt samarbejde og arbejdsklima i klassen. Vi tager til hytter, der ikke ligger langt fra skolen. I slutningen af 7. klasse arrangeres der desuden en 3-dages lejrtur i ugen op mod sommerferien. LÆSEPÆDAGOGER Hanne Marie Foldberg er læsepædagog på Rønde Privatskole. Hun rådgiver elever og lærere omkring enkelte elevers sproglige problemer, f.eks. vanskeligheder med skriftlig eller mundtlig udtryksfærdighed. Læsepædagogen undersøger, om en elev har behov for dispensationer i forbindelse med eksamen. Specialundervisning af elever med særlige sproglige problemer som fx ordblindhed tilbydes i begrænset omfang. 7

8 LÆSEBÅND To gange om året afholdes der læsebånd på Rønde Privatskole. Formålet med læsebåndet er at styrke elevernes interesse og lyst til at læse. Læsebåndet strækker sig over tre uger, hvor hele skolen dagligt læser 20 min. på samme tid. MOBILTELEFONER Det er selvfølgelig ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt i undervisningstiden. Sker dette alligevel vil telefonen blive frataget eleven. Eleven kan så få sin mobil igen, når forældrene har kontaktet skolen. MORGENSAMLING Der er morgensamling to gange om ugen kl 9.40 i Festsalen. Morgensamlingen er en del af undervisningen, og derfor følges lærer og elever ad til morgensamling som afslutningen af 2. lektion. Efter fællessangen gives der information om stort, småt og vigtigt på skolen. Lærerne og skolelederen skiftes til at stå for morgensamlingerne, hvor der ofte er optræden ved nogle af skolens musikgrupper. Kom og vær med til at videreføre denne gode tradition. NAVNE- OG ADRESSEÆNDRING Ændring af navn, adresse, telefonnummer og skal straks foretages på Skole- Intra. REJSEAKTIVITET På Rønde Privatskole har vi flere muligheder for at foretage rejser. 8. klasse: Her arrangerer vi udveksling over to uger med en anden klasse i Europa. Eleverne planlægger udvekslingen med udgangspunkt i deres undervisning. 9. klasse: I denne klasse arrangeres en 5-dages tur til København. Da den foregår i undervisningstiden og indgår i undervisningen, skal alle elever deltage. 10 Klasse: I 10. klasse arrangeres der to studieture. 8

9 RINGETIDER Morgensamling ( ) Middagspause RYGNING Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. SKOLEINTRA Vi bruger det elektroniske konferencesystem SkoleIntra, der indeholder mail, konferencer for klasser og personalegrupper, skema, meddelelser og meget andet. Nye elever bliver introduceret til SkoleIntra i begyndelsen af skoleåret. Forældre tildeles koder, og har pligt til at oprette sig som brugere på ForældreIntra. SKOLEKREDS Bag Rønde Privatskole står en skolekreds, som består af forældre til nuværende- og tidligere elever, tidligere elever og medarbejdere, samt venner af skolen. SKEMA OG SKEMAÆNDRINGER Skemaet er tilgængeligt på SkoleIntra. Skemalægning og skemaændringer foretages af Pia Lill Eriksen. SKOLEFOTO Alle elever og klasser bliver fotograferet i august. Billederne skal bl.a. bruges til studiekortet, men du kan også bestille en billedpakke hos fotografen. Bestillingen foregår via internettet. 9

10 SKOLESUNDHEDSTJENESTE Alle elever i 7. klasse tilbydes en samtale med sundhedsplejersken om elevens generelle trivsel. Herudover er forældre og elever meget velkomne til at henvende sig til skolens sundhedsplejerske for råd og vejledning. Sundhedsplejersken er på skolen fredage i ulige uger og træffes ellers på tlf eller på mail I 9.klasse tilbydes alle elever en udskolingssamtale og undersøgelse ved skolelægen. Skolelægen træffes på tlf og på mail SKOLEVEJLEDNING UU-Djursland står for skolevejledningen og rådgiver bl.a. om valg og fravalg af fag. Desuden kan du få information om ungdomsuddannelserne, efterskoleophold, sprogrejser m.m. Arbejdet med skolevejledningen starter hos os i 7. klasse og videreføres til afslutningen af 9. eller 10. klasse. I forbindelse med uddannelses- og erhvervsorientering, erhvervspraktik samt den årlige valgfagsprocedure kan vejlederen bruges som en vigtig samarbejdspartner. Rønde Privatskoles UU-vejleder er Helle Duus. Hun kan træffes på UU-kontoret på skolen eller på telefon nr STUDIEKORT Når du er blevet optaget på Rønde Privatskole, får du udstedt et studiekort. Ved hjælp af denne legitimation får du rabat i nogle forretninger og billigere entré på f.eks. museer i ind- og udland. TERMINSPRØVER Hvert år i december måned afholder vi terminsprøver, hvor du får mulighed for at teste dig selv. Computere må ligesom til de afsluttende prøver benyttes til terminsprøverne. Her er der god mulighed for at teste, om det er en fordel at anvende computer. På baggrund af terminsprøverne får dine lærere også bedre indsigt i, hvordan du klarer dig bogligt. Det er altså dine lærere i de enkelte fag, der retter og vurderer din besvarelse ved terminsprøverne. Bemærk: Eleverne medbringer selv computer, printer og forlængerledning til prøven. 10

11 TREKANTSTURNERINGEN Trekantsturneringen er den årligt tilbagevendende dyst mellem Røndes skoler. Elever fra Rønde Privatskole kæmper med og mod Rønde Efterskole og Rønde Skole i discipliner som fodbold, basketball, håndbold, bordtennis og skak. Turneringen finder sted i november. TRIVSEL På Rønde Privatskole lægges der vægt på at skabe det bedst mulige læringsmiljø for alle elever. Dette betyder, at elevernes trivsel er prioriteret højt, da elever, der trives lærer bedre og mere. Derfor har skolen en trivselsmedarbejder, som har til opgave at hjælpe elever, som har personlige problemer. DIAMANTEN RØNDE PRIVATSKOLES NYESTE BYGNING 11

12 SKOLEÅRET I BILLEDER FORVENTNINGSFULDE ELEVER FØRSTE SKOLEDAG IDRÆTSDAG 12

13 UNDERVISNING INTROTUR I 7. KLASSE 13

14 RØNDE PRIVATSKOLES OPBYGNING: Bestyrelsen Skolelederen Pædagogisk råd Lærerne og ledelsen på Rønde Privatskole Elevråd 2 elever fra hver klasse Samarbejdsudvalg Tillids- og ledelsesrepræsentanter BESTYRELSEN Bestyrelsens opgaver er den overordnede ledelse af skolen, f.eks. økonomi, ansættelse, byggerier m.m. SKOLELEDEREN Skolelederen har den pædagogiske og administrative ledelse af skolen og forestår den daglige drift sammen med den øvrige ledelse. PÆDAGOGISK RÅD Pædagogisk Råd er rådgivende for skolelederen. Rønde Privatskoles pædagogiske råd behandler emner som skolens undervisningstilbud, introduktion for nye elever, rejser og ekskursioner, budget m.m. ELEVRÅDET Elevrådet har til formål at varetage elevernes interesse. Elevrådet er med i forskellige udvalg og har taleret til f.eks. Pædagogisk Råds møder og bestyrelsesmøder. Igennem disse organer kan elevrådet påvirke ledelsen og indgå i diskussioner om aktuelle problemstillinger. Elevrådet arrangerer også aktiviteter, der gør det mere spændende at være på Rønde Privatskole. Her kan du møde folk fra andre klasser og diskutere skolens dagligdag med dem. SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med arbejds- og personaleforhold på skolen. 14

15 FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 Første skoledag: Mandag den 10. august 2015 kl Efterårsferie: Lørdag den 10. oktober søndag den 18. oktober 2015 Skole fri: Mandag den 9. november 2015 Skoledag: Lørdag den 14. november 2015 Juleferie: Lørdag den 19. december 2015 søndag den 3. januar 2016 Vinterferie: Lørdag den 13. februar søndag den 21. februar 2016 Påskeferie: Lørdag den 19. marts mandag den 28. marts 2016 St. Bededag: Fredag den 22. april 2016 Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 5. maj - også fri 6. maj Pinsedag: Mandag den 16. maj 2016 Dimission: Torsdag den 23. juni 2016 Sidste skoledag: Fredag den 24. juni 2016 MAILLISTE Kontor Per Dalbach Sascha Kjær Støckel Kristoffer Simonsen Benny Schmidt Malstrøm Elisabeth Søndergaard Erbs Else-Marie Hansen Hanne Elmose Hanne Marie Foldberg Jane Bach Skiffard Jens Bergen Jess Andreasen Jette Kjeldsen Maiken Busch Sørensen Morten Nymark Brøndlund Ole Sloth Severinsen Pia Lill Eriksen Pia Zinckernagel Sørensen Sidsel Sode

16 Kr. Herskindsvej Rønde TLF:

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN Indholdsfortegnelse: I SKOLENS ORGANISATION 1. Friskoleloven 2. Skolens vedtægter 3. Pædagogisk målsætning 4. Bestyrelsen 5. Forældrekredsen (skolens årsmøde) 6. Lederteam

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere