Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus, Silkeborg i perioden Indhold: Baggrund/status Formål med rammeaftalen Rammeaftalen Evaluering og rammeaftale for Baggrund/status Fondens formål i henhold til vedtægterne er opførelse og drift af et musik- og teaterhus i Silkeborg, for heri at kunne tilbyde gode rammer for kulturelle arrangementer, møder, konferencer og kongresser. Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg varetager både opgaverne som ejer af huset og den daglige drift af Jysk Musik- og Teaterhus. Husets direktør varetager den daglige ledelse, herunder ansvaret for arrangementsdelen. Fonden ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, heraf udpeger Silkeborg Byråd 2 medlemmer og et medlem udpeges af Silkeborg Kulturråd. Huset, der ejes af Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg, indeholder udover Jysk Musik- og Teaterhus lokaler, der er udlejet til Silkeborg Kommune med fremleje til Silkeborg Kulturhistoriske Museum til brug for Papirmuseet Bikuben samt Restaurant 1 a og Cafe 1. Række, der er bortforpagtet til Radisson Blue Hotellet. 1

2 Forretningsplanen for Jysk Musik- og Teaterhus - vedtaget i bestyrelsen i 2007 Husets profil er: 1. Jysk Musik- og Teaterhus er et multihus, som skal danne rammen om koncerter, underholdning og teater og udfylde funktionen som møde-/konferencested for firmaer og institutioner, både lokale, nationale og internationale. 2. I Jysk Musik- og Teaterhus skal forestillingerne gerne opleves af et stort publikum og tiltrække såvel kommunens borgere som borgere udefra. 3. Der tilstræbes en maksimal udnyttelse af huset med hovedvægt på det kulturelle område. 4. Jysk Musik- og Teaterhus skal gennem egen arrangementsvirksomhed sikre, at der tilbydes væsentlige og alsidige kulturarrangementer, herunder gerne internationale begivenheder. Det tilstræbes endvidere, at der omkring Jysk Musik- og Teaterhus etableres et skabende miljø i forbindelse med tilblivelse af forskellige forestillinger. 5. Jysk Musik- og Teaterhus skal kunne tilbyde et højt professionelt niveau både servicemæs-sigt, teknisk og kunstnerisk. Husets eget repertoire/egne arrangementer skal være af følgende karakter: forestillinger/koncerter, der henvender sig til et bredt publikum smalle kunstneriske forestillinger med begrænset publikumsgrundlag store shows med risiko for negativ indtjening udstillinger foredrag Husets arrangementstyper er: éngangsforestillinger: koncerter, shows, teater musicals, revyer forestillinger med kortere eller længere spilleperiode koncerter, der forløber hen over en periode foyerarrangementer med gratis entré Formål med rammeaftalen Silkeborg Kommunes nuværende driftstilskud udgør ca. 57% af de samlede udgifter til driften, finansielle omkostninger og afskrivninger. Tilskuddet er dermed afgørende for husets drift. Silkeborg Kommune vil med aftalen sikre Fonden et økonomisk grundlag i aftaleperioden på 2014 tilskudsniveau og dermed give mulighed for at planlægge og iværksætte initiativer, der rækker over en flerårig periode. give mulighed for at sikre udvikling både driftsøkonomisk og arrangementsmæssigt. sikre grundlag for fortsat afvikling/nedbringelse af gældsforpligtelser. sikre grundlag for styrkelse af arrangementsdelen med en stigning i udlejning både til kulturarrangementer og konference- og mødevirksomhed. give Fonden mulighed for at fastholde og øge det brede kulturlivs muligheder for at benytte huset til ikke kommercielle arrangementer. 2

3 Rammeaftalen Silkeborg Kommune og Fonden er enige om at husets forretningsplan, som den er vedtaget af bestyrelsen i 2007, er grundlaget for husets virksomhed og videreudvikling, og dermed fastlægger de overordnede retningsliner for bl.a. arrangementsplanlægning, prispolitik, indgåelse af partnerskaber i forbindelse med produktioner i huset og særlige økonomiske vilkår for det brede kulturlivs muligheder for at benytte huset til ikke kommercielle arrangementer. Det brede kulturlivs muligheder for at benytte huset til ikke kommercielle arrangementer Fondens bestyrelse skal sikre foreninger, institutioner og skoler fortsat mulighed for at benytte huset til kulturarrangementer med offentlig adgang på særlige økonomiske vilkår. Silkeborg Kommune og Fonden er enige om at huset i videst muligt omfang skal være åbent for det brede kulturlivs kulturarrangementer efter overordnede retningslinier udstukket af Fondens bestyrelse og administreret af husets daglige ledelse. Silkeborg Kommunes lån Silkeborg Byråd har bevilget Fonden lån på i alt 24,5 mio. kr. Heraf er 19,5 mio. kr. bevilget som rente- og afdragsfrie lån. Lån på 5 mio. kr. er bevilget med rentefrihed til 1. januar 2016 og afdragsfrit til 1. januar Der beregnes renter med den til enhver tid gældende diskonto + 2%. Renteomkostningen vil fra 1. januar 2016 med en diskonto p.t. på 0 som minimum udgøre kr. årligt. Det bevilgede låns vilkår ændres således, at lånet henstår rentefrit til 1. januar 2018 og afdragsfrit til 1. januar Prioritetsgæld Udvikling i gældsforpligtelser kr. R2010 R2011 R2012 B2013 Prioritetslån pr Afdrag Renteudgifter Renteomkostningen forventes således at belaste det endelige driftsresultat i 2013 med 1,3 mio. svarende til en gennemsnitlig renteomkostning på 4%. Renteomkostningen skal ses i lyset af det p.t. meget lave renteniveau. Jysk Musik- og Teaterhus blev taget i brug april Det økonomiske grundlag for husets opførelse og drift var Rammeaftale af 20. marts 2000 indgået mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg samt tillæg af 6. april 2001 til rammeaftalen. Begrundet i, at Silkeborg Kommune ikke var interesseret i, at Fonden på sigt havde gældsforpligtelser, der belastede den daglige drift gav Silkeborg Kommune i aftalen tilsagn om på forfaldstidspunktet at yde et rente- og afdragsfrit lån til indfrielse af lån fra Århus Amts Udviklingsfond på i alt 13 mio. kr. Dette tilsagn blev indfriet af Byrådet

4 Afvikling af gældsforpligtelser Gennem bevilling af rente- og afdragsfrie lån over en 4-årig periode til indfrielse af prioritetslån vil Silkeborg Kommunes driftstilskud kunne nedbringes jfr. nedenfor med ca. 1 mio. kr. Alternativ bevilling af rentefrie lån med afdragsforpligtelse på kr. årligt kr. 1. år 2. år 3. år 4. år Rente- og afdragsfrit lån Prioritetslån pr Renteudgifter Nedsættelse af driftstilskud Med baggrund i Silkeborg Kommunes oprindelige ønske om at husets drift ikke belastes af gældsforpligtelser er det hensigten, at muligheden for at nedsætte Silkeborg Kommunes driftstilskud gennem bevilling af rente- og afdragsfrie lån/rentefrie lån analyseres og besluttes forud for indgåelse af rammeaftale for perioden Budget, regnskab og statistik Fonden indsender budget for det kommende kalenderår til Silkeborg Kommune senest i december året forud. Fonden indsender årsregnskab med revisionsprotokollat til Silkeborg Kommune primo juni. Relevant statistik, der følger udviklingen i udlejning fordelt på arrangørgrupper samt besøgstal vedlægges årsregnskabet. Budget, årsregnskab og statistik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Driftstilskud Silkeborg Kommune giver tilsagn om følgende direkte tilskud i aftaleperioden, idet det bemærkes, at de enkelte års tilskud forudsætter godkendelse ved hvert års budgetlægning. Silkeborg Kommune yder Fonden et årligt driftstilskud på 6,740 mio. kr. i perioden , heri sikring af det brede kulturlivs muligheder for at benytte huset til ikke kommercielle arrangementer på særlige økonomiske vilkår. Tilskuddet tillægges ved hvert års budgetlægning KLs vægtede løn- og prisstigning, første gang ved budgetlægningen for Evaluering og rammeaftale for Rammeaftalen evalueres primo 2017 med henblik på aftale for perioden Med baggrund i Silkeborg Kommunes oprindelige ønske om at husets drift ikke belastes af gældsforpligtelser er det hensigten, at muligheden for at nedsætte Silkeborg Kommunes driftstilskud gennem bevilling af rente- og afdragsfrie/rentefrie lån analyseres og besluttes forud for indgåelse af rammeaftale for perioden Godkendt i Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg 4

5 Godkendt i Silkeborg Byråd 5

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere