Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden 1939 stillet et areal ved Observatoriestien til rådighed for Jydsk Væddeløbsbane (JVB). Det nuværende lejemål for anlægget løber til 1. januar I foråret 2007 blev banen ramt af en voldsom gaseksplosionsbrand. JVB igangsatte straks genopbygningen af anlægget. I hele genopbygningsperioden har alle planlagte løb kunnet gennemføres ved hjælp af midlertidige foranstaltninger. Genopbygningen er nu afsluttet, og Væddeløbsbanens hovedbygning fremtræder ifølge JVB i væsentlig bedre stand end før gaseksplosionen. JVB oplyser, at bygningen er ført helt up-to-date med hensyn til brand- og isoleringskrav. Alle tekniske installationer er blevet fornyet, og der er nu etableret fjernvarme i bygningen. Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade Århus C Sagsnummer M4/2010/00450 Sagsbehandler Mariann Vinding Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Den samlede genopbygningsudgift inkl. ovennævnte forbedringer er opgjort til 36,5 mio. kr., som finansieres med ca. 30 mio. kr. via skadeserstatning og et lån hos Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond en fond under Kulturministeriet som i forvejen støtter JVB med årlige driftstilskud og præmietilskud. Til restfinansiering af genopbygningsudgiften samt sikring af banens langsigtede likviditet har JVB jf. betingelserne i lejekontrakten søgt kommunen om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på 3 mio. kr. og garanti for lånet. Lånet afvikles inden for lejeaftales løbetid. På baggrund af fremsendte oplysninger og driftsbudgetter fra JVB er det Kultur og Borgerservices vurdering, at JVB er i stand til at afholde ydelserne for et lån på 3 mio. kr., hvorfor det kan anbefales, at der gives en kommunal garanti for lånoptagelsen.

2 2. Beslutningspunkter At 1) der bevilges en kommunegaranti til Jydsk Væddeløbsbane til optagelse af et kreditforeningslån med et nettoprovenue på maks. 3 mio. kr., der afvikles inden for lejeaftalens restløbetid på 19 år. 3. Baggrund Den selvejende forening Jydsk Væddeløbsbane (JVB) har fremsendt ansøgning om kommunegaranti på 3 mio. kr. for et kreditforeningslån til delvis dækning af genopbygningsudgifter efter gaseksplosionsbranden på anlægget den 12. maj Ulykken skete, da en hestetransporter tabte sin sidehængte læsserampe ved den udvendige gasinstallation og forårsagede, at en bundventil blev revet op. Herefter strømmede kg gas ud, som et par minutter efter blev antændt med en kraftig gaseksplosion. Jydsk Væddeløbsbane er beliggende på et kommunalt areal ved Observatoriestien, som siden 1939 har været stillet til rådighed for Jydsk Væddeløbsbane (JVB). I henhold til lejekontrakt med Århus Kommune, Magistratens 4. Afdeling har JVB forsikringspligten på anlæggets bygninger. Lejekontrakten er uopsigelig fra udlejers side i hele lejeperioden, som løber fra den 1. oktober 1988 til den 1. januar I henhold til lejekontrakten mellem JVB og Århus Kommune v/magistratens 4. Afdeling er JVB berettiget til at optage lån med pant i bygningerne på den lejede grund. Pantsætning skal dog i hvert enkelt tilfælde godkendes af kommunen. Den 9. maj 2003 godkendte Magistratens 4. Afdeling således omlægning af JVB s kreditforeningslån med en restgæld på i alt kr. til et nyt samlet kreditforeningslån på kr. og kommunegaranti på de yderste 45% af lånet. Den 27. december 2005 godkendte Magistratens 4. Afdeling forhøjelse af ovennævnte lån til et nyt kreditforeningslån på kr. samt kommunegaranti på de yderste 45% af dette lån. Låneprovenuet var til brug for delvis finansiering af en ny hestestald på Jydsk Væddeløbsbane. Hestevæddeløbssportens Finansieringfond (HHF), som er en fond under Kulturministeriet, støtter årligt JVB med et driftstilskud på ca. 2,7 mio. kr. samt præmietilskud på ca. 5 mio. kr. HHF får sine midler fra Tips- og Lottomidlerne til fordeling blandt landets væddeløbsbaner og 2

3 har til formål at udvikle og tilføre midler til hestevæddeløbssporten til drift af baner, løbspræmier, avlsarbejde m.m. 4. Den forventede effekt Til restfinansiering af genopbygningsudgiften samt yderligere sikring af banens likviditet på længere sigt har JVB har søgt kommunen om garanti for et kreditforeningslån på 3 mio. kr. JVB oplyser i sin ansøgning, at genopbygningen har kostet dem en væsentlig udgift til finansiering, og at de især som følge af renteudgiften og forskellige hensættelser i forbindelse med byggeriet har haft store negative resultater i både 2007 og For 2009 forventer JVB at komme ud med et regnskab med et plus på ca. 6,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at den samlede skadesudbetaling er blevet indtægtsført. JVB s nedbringelse af sin almindelige bankkredit med 0,8 mio. kr. samt et nettoprovenue ved låneoptagelsen på 0,7 mio. kr. har til formål at medvirke til at sikre JVB s forventning om en positiv likviditetsudvikling fra 2010, da man mener, at de renoverede faciliteter vil være et stort plus for banens muligheder for gode sportslige løbsarrangementer og dermed en øget indtjening i de kommende år. 5. De planlagte ydelser JVB har i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune, som løber frem til 1. januar 2030, forsikringspligten på bygningerne. JVB har oplyst, at man straks efter eksplosionen gik i gang med at genopbygge den ødelagte del af hovedbygningen. Byggeprojektet har pågået frem til efteråret Genopbygningen efter brandskaderne er nu afsluttet, og Væddeløbsbanens hovedbygning fremtræder herefter ifølge JVB i væsentlig bedre stand end før gaseksplosionen. JVB oplyser endvidere, at alle de tekniske installationer er blevet fornyet - herunder at der nu er etableret fjernvarme i bygningen og at bygningen er ført helt up-to-date med hensyn til brand- og isoleringskrav. JVB har i hele genopbygningsperioden kunnet gennemføre alle de planlagte løb ved hjælp af midlertidige foranstaltninger. 3

4 6. Konsekvenser for ressourcer Der søges om kommunegaranti til et 19-årigt kreditforeningslån på 3 mio. kr. I henhold til fremsendt tabel over terminer er lånet fuldt afviklet indenfor lejeaftalens løbetid. Af JVB s ansøgning fremgår følgende vedr. økonomien i forbindelse med genopbygningen efter branden den 12. juni 2007: Genopbygningsudgifter i alt.: heraf: Løsøre...: 5,5 mio. kr. Lovliggørelsesarbejder, især brandkrav.: 4,6 mio. kr. 36,5 mio. kr. Skadeserstatning, ca. : Uafklaret i forhold til Topdanmark, ca. : 30,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. Restfinansieringsbehov..: 6-6,5 mio. kr. som tænkes finansieret således: Lån hos Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF)*) : 4,7 mio. kr. Lån hos Nykredit...: 3,0 mio. kr. Lånet på 3 mio. kr. ønskes anvendt således: Indfrielse af byggekredit: 1,5 mio. kr. Nedbringelse af alm. bankkredit, p.t. 2,3 mio.: 0,8 mio. kr. Yderligere sikring af banens likviditet på længere sigt: 0,7 mio. kr. *) JVB oplyser, at det optagne lån er rentefrit, og at afdragene på lånet betales tilbage over de næste 9 år via nedsatte præmietilskud i JVB s løb og dermed ikke direkte påvirker banens driftsøkonomi. I ansøgningen anfører JVB om budgettet for 2010: Budgettet for 2010 hænger sammen med en positiv likviditetsudvikling. Samtidig er det banens forventning, at de renoverede faciliteter vil være et stort plus for banens muligheder for gode sportslige løbsarrangementer i de kommende år og dermed en øget indtjening. JVB har fremsendt driftsbudgetter for årene 2010, 2011 og Budgetterne viser stigende positive årsresultater fra Et driftsunderskud i 2010 på kr. skyldes iflg. JVB, at finansieringsudgif- 4

5 terne i 2010 er større, end de vil være, når låneomlægningen med et nyt kreditforeningslån på 3 mio. kr. er på plads. Det er Kultur og Borgerservices vurdering, at JVB vil være i stand til at afholde ydelserne for et lån på 3 mio. kr., hvorfor det anbefales, at der gives en kommunal garanti for lånoptagelsen. Kommunen har som nævnt i afsnit 3 ydet delvis kommunegaranti til et lån hos Nykredit. Restgælden på dette lån er nu ca. 3,95 mio. kr. Det nye lån på 3 mio. kr. vil komme til at ligge som 2. prioritet efter dette lån. Kommunegarantien for det nye lån afholdes inden for den af byrådet vedtagne ramme på 7,8 mio.kr. årligt (2001-priser) til garantistillelse til fritids- og kulturformål i Marc Perera Christensen / Niels Rask Tidligere beslutninger : Kommunegarantier for lånoptagelse til Jydsk Væddeløbsbane på i alt kr. 7. december 1988: Forlængelse og revision af lejekontrakt mellem Jydsk Væddeløbsbane og Århus Kommune. 4. februar 1998: Kommunegaranti til Jydsk Væddeløbsbane på maksimalt 2,5 mio. kr. for optagelse af kreditforeningslån. 21. juni 1995 Principiel beslutning om at yde kommunegaranti til idrætsbyggerier, væresteder og klublokaler for et samlet beløb på maks. 5 mio. kr. årligt (1995-niveau). 28. november 2001 Ny model for garantistillelse til fritids- og kulturformål, hvor rammen for garantier hæves til 7,8 mio. kr. årligt (2001-niveau). 24. februar 2010: Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. Heri fremgår bla... er det ikke længere muligt at realisere tidligere uudnyttede lånerammer. Bemyndigelsen til at ophæve denne mulighed, der ikke længere lader sig realisere, vil blive forelagt byrådet i forbindelse med regnskabet for

6 6

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere