Regler for betalinger til og fra udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for betalinger til og fra udlandet"

Transkript

1 Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling kan ske via Overførsel Bankcheck SEPA Direct Debit og ved køb på internettet i nogle tilfælde ved brug af VISA/Dankort eller MasterCard Betalinger med kort er beskrevet i brochurer med regler og råd for brug af den enkelte korttype. Nedenfor beskrives betaling via overførsel og bankcheck: Overførsler Overførsler foretages via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT har hovedsæde i Belgien og regionale EDB-centre i Europa og USA. Cirka pengeinstitutter i 206 lande benytter systemet. Oplysning til myndighederne i USA SWIFT er i henhold til lovgivningen i USA blevet pålagt at udlevere oplysninger til myndighederne om overførsler, hvor der kan være mistanke om, at betalingen vedrører finansiering af kriminalitet eller terrorisme. IBAN og BIC Ved betalinger til udlandet bør du så vidt muligt oplyse betalingsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Det er modtagers kontonummer i et internationalt aftalt format. Ved overførsel til EU/EØS-lande *) samt til Andorra, Bosnien-Herzegovina, Gibraltar, Israel, Kroatien, Makedonien, Mauritius, Monaco, Montenegro, Saudi Arabien, San Marino, Serbien, Schweiz, Montenegro, Tunesien og Tyrkiet risikerer du, at pengene bliver returneret af modtagers bank, hvis du ikke bruger IBAN. Til de lande, der endnu ikke har indført IBAN, anvender du i stedet modtagers almindelige kontonummer. Betalinger til Færøerne og Grønland i DKK og EUR kan du foretage som indenlandske overførsler. Ved betalinger i andre møntsorter, bør du bruge IBAN kontoførende pengeinstituts BIC-kode (Bank Identifier Code). Det er bankens internationale kode. Af nogle kaldes den også SWIFT-adresse. Da IBAN og BIC kun kan slippe igennem bankens betalingssystem, hvis de er korrekt indtastede, giver det dig samtidig stor sikkerhed for, at betalingen når frem til modtager uden forsinkelser. Overførselstyper: Du kan vælge imellem: EU-overførsel i EUR (skal indeholde BIC og IBAN og være på max. EUR ) Beløbet er til rådighed for betalingsmodtager senest på efter ekspeditionsdagen. Der kan laves EU-overførsler til alle EU/EØS-lande *) SEPA-overførsel i EUR (SEPA= Single Euro Payment Area. Overførsel skal indeholde BIC og IBAN) Beløbet er til rådighed for betalingsmodtager senest på efter ekspeditionsdagen, såfremt beløbet debiteres på en konto i DKK eller i EUR Der kan laves SEPA-overførsler til EU/EØS-lande *). Det er dog en betingelse, at betalingsmodtagers pengeinstitut har tiltrådt SEPA Credit Transfer Scheme men det har de fleste. 1. bankdag 1. bankdag Standardoverførsel - Beløb i anden EU/EØS-valuta end EUR til betalingsmodtager i EU/EØS-land *) er til rådighed for betalingsmodtager senest på: 4. bankdag efter ekspeditionsdagen. Hvis veksling er nødvendig ved afregning til betalingsmodtagers konto, kan dennes pengeinstitut dog beregne yderligere 2 bankdage til omvekslingen. - Beløb i øvrige valutaer er til rådighed for betalingsmodtagers pengeinstitut inden for 2-4 bankdage efter ekspeditionsdagen. Side 1

2 Ekspresoverførsel Beløbet er til rådighed for - beløbsmodtager i EU/EØS-lande *) senest: 1. bankdag efter ekspeditionsdagen - beløbsmodtagers pengeinstitut - øvrige lande: normalt inden for 0-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Er modtagerlandets tidsfrist for gennemførelse af betalinger pr. ekspeditionsdagen passeret på det tidspunkt, hvor du ønsker at bestille overførslen, kan en ekspresoverførsel først gennemføres pr. næste bankdag. Tidsfristerne i de enkelte lande oplyses ved henvendelse. Turistoverførsel til kontant udbetaling i udlandet (bør primært anvendes i Skandinavien) Ekspeditionstider: Beløbet er til rådighed for - vor korrespondentbank: på ekspeditionsdagen - udbetalende pengeinstitut - EU/EØS-lande *): inden for 0-1 bankdag - udbetalende pengeinstitut - øvrige lande: inden 0-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Overførsel via MoneyGram Uden for Skandinavien anbefaler vi en overførsel via det amerikanske selskab MoneyGram som alternativ til en turistoverførsel. Den er lidt dyrere; men er typisk til rådighed indenfor en time, hvis vi modtager bestillingen inden kl Yderligere oplysninger fås hos din bankrådgiver eller på MoenyGram-overførsler anvendes kun i situationer, hvor modtageren skal have beløbet udbetalt kontant. Beløbsmodtagers rådighedstidspunkt: I pengeinstitutter uden for EU/EØS-landene *): Der er ikke ensartede regler for, hvornår en overførsel skal være til betalingsmodtagers rådighed. Vor erfaring er, at overførslerne oftest er til rådighed dagen efter, at kontoførende bank modtager pengene; men der kan være undtagelser, hvor der går længere tid. En turistoverførsel inden for Skandinavien vil blive udbetalt straks ved modtagelsen. En overførsel er hurtig og sikker, og pengene kan altid efterspores. Prisen er fastsat i forhold til, hvor hurtigt beløbet ønskes stillet til rådighed for beløbsmodtageren. Forudsætninger for ekspedition af en betaling: Før en betaling til udlandet kan ekspederes må du give os de nødvendige betalingsoplysninger samt stille overførselsbeløbet eller modværdien heraf plus omkostninger til vor rådighed. Vi gør opmærksom på, at vi efter gældende lov skal oplyse dit kontonummer hos os i overførslen til udlandet. Nødvendige betalingsoplysninger For at sikre hurtig og korrekt ekspedition af din betaling er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt. Bestilling af overførsler skal indeholde: Møntsort og beløb Modtagers navn og adresse Modtagers bankforbindelse (navn og adresse) - hvis muligt som BIC-kode Modtagers kontonummer - hvis muligt som IBAN (International Bank Account Number) Eventuelt betalingsformål Oplysning om, hvorvidt betalingsafsender eller -modtager skal betale bankomkostningerne henholdsvis i Danmark og i udlandet Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer ikke foreligger som BIC og IBAN, til lande hvor det er muligt, beregnes tillægsgebyrer til dækning af ekstra manuel behandling i Nordjyske Bank og i udlandet. Samtidig kan vi ikke garantere, at de nævnte tidsfrister for gennemførelse af betalingen kan overholdes. Bestilling af overførsler skal foretages skriftligt og så vidt muligt på vor særlige bestillingsblanket. Blanketten kan du få udleveret i banken eller finde på vor hjemmeside Bestilling af EU-overførsler i EUR kan også foretages via Nordbank. Alle overførselstyper og checks kan bestilles via Nordbank Erhverv. Hvis du har mulighed for at bestille din overførsel via Nordbank eller Nordbank Erhverv, er det den billigste løsning for dig. Side 2

3 Bankchecks bør ikke bruges, hvis du i stedet kan betale med en overførsel. Hvis du bestiller en checkbetaling, udsteder vi en check, der er betalbar hos vor korrespondentbank i den valgte møntsort. Korrespondentbanker er betegnelsen for en række udenlandske pengeinstitutter, som vi har et forretningssamarbejde med. Checken sender du selv til modtageren - eller du kan vælge at lade os sende den mod betaling af et tillægsgebyr. Postforsendelse af en check tager normalt 2-14 dage - afhængigt af hvor modtager bor. Forsendelser til Nordeuropa (undtaget Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for fire dage. Har vi ikke et samarbejde med modtagers pengeinstitut, kan der gå ekstra tid, før modtageren får pengene til rådighed. Det sker, hvis modtagers pengeinstitut først vil have checken betalt i vor korrespondentbank. Der er samtidig en vis risiko ved anvendelse af checks. Hvis checken forsvinder under fremsendelse, kan du få en erstatningscheck. Du indestår dog for beløbet, hvis checken alligevel senere bliver indløst men kun frem til forældelsesfristens udløb. Internationalt falder brugen af checks fra år til år, fordi checken er et langsomt betalingsmiddel. Samtidig er checkbetalinger ret dyre, da de kræver meget manuelt arbejde i pengeinstitutterne. Tidsfrister for bestilling Bestillinger på SEPA- og EU-overførsler skal være modtaget i Nordjyske Bank inden kl Bestillinger i andre valutaer, og bestillinger i EUR, der ikke sendes til et EU/EØS-land, skal være modtaget i Nordjyske Bank inden kl , udføres samme dag. Bestillinger, som modtages senere, bliver ekspederet den følgende bankdag - medmindre andet er aftalt. For bestilling via Nordbank og Nordbank Erhverv gælder de tidsfrister, som fremgår af aftalen herom med banken. Omkostninger ved checks og overførsler Prisen på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. Du bør være opmærksom på følgende: Overførsler Der er bankomkostninger både i afsenders og modtagers land, når du overfører penge til udlandet. Ved bestilling aftaler vi, hvordan omkostningerne fordeles mellem dig og beløbsmodtager. SEPA- og EU-overførsler i EUR Ved en SEPA- eller EU-overførsel i EUR betaler afsender og beløbsmodtager altid bankomkostningerne i hver sit land. Prisen er den samme som for en tilsvarende indenlandsk overførsel. Modtageren betaler dermed samme - lave - gebyr for at få pengene, som hvis pengene var blevet overført af hendes/hans nabo. Øvrige overførsler Du har følgende valgmuligheder: - Alle omkostninger betales af afsender Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi ved afsendelse af din betaling ud over vor(t) normale gebyr/provision beregne et tillægsgebyr til dækning heraf. Som det fremgår af prisbogen, gælder de faste tillægsgebyrer for overførsler med en modværdi på indtil EUR (ca. DKK ) til EU/EØS-lande *) For betalinger, der overstiger dette beløb, forbeholder vi os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr. Det samme gælder for overførsler til øvrige lande. Som hovedregel bør du ikke vælge at betale omkostninger i udlandet ved overførsel af EUR til et EU/EØS-land *) se ovenfor under SEPA- og EU-overførsler. - Omkostninger fordeles mellem afsender og modtager Oftest betaler afsender vore omkostninger ved overførslen, og beløbsmodtager betaler omkostningerne i udlandet. Disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Vi vil oftest kunne give dig en indikation af prisniveauet. - Alle omkostninger betales af modtager Til betalingsmodtagere uden for EU/EØS *) kan du vælge at lade beløbsmodtager betale alle omkostninger. I så fald fratrækker vi ved afsendelsen vore omkostninger i det beløb, der overføres. Side 3

4 Checks Indløsning af checks i udlandet vil oftest være forbundet med omkostninger. Størrelsen af disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Valutakurs SEPA- og EU-betalinger bestilt inden kl og øvrige betalinger i fremmed mønt bestilt inden kl vil blive afregnet til Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, hvis ikke andet er aftalt. Tillægget varierer for de enkelte valutaer. Det fremgår af prisbogen, der findes på samt i vore afdelinger. Afregning af betalinger i fremmed mønt bestilt efter vil som udgangspunkt ske til markedskursen ved modtagelse af bestillingen. Du kan naturligvis altid aftale en afregningskurs med os baseret på markedskursen på handelstidspunktet. Afregning af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet vil, hvis ikke andet er aftalt, blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen. Du vil straks efter afsendelsen få tilsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger. For SEPA-betalinger posteres gebyret separat. Efterlysning af en overførsel Hvis betalingsmodtager hævder ikke at have modtaget beløbet, beder vi dig orientere modtager om, hvornår og hvordan overførslen er foretaget (fremgår af bankens nota til dig). Så har modtager mulighed for at efterspore overførslen i sit eget pengeinstitut. Banken starter også gerne en eftersøgning af beløbet. Vi forbeholder os dog ret til at beregne et omkostningsdækkende gebyr herfor, hvis det viser sig, at betalingen blev korrekt gennemført. Returnering af overførte beløb Et overført beløb kan komme retur fra udlandet, hvis det/de involverede udenlandske pengeinstitut(ter) ikke har kunnet udføre betalingen på grundlag af de givne oplysninger. Sådanne returnerede overførsler vil af banken blive ekspederet som en overførsel fra udlandet. Tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks Du kan under særlige omstændigheder tilbagekalde overførsler eller anmode banken om at spærre checks udstedt for din regning. Vi informerer dig i det enkelte tilfælde om de foreliggende muligheder og de juridiske konsekvenser. For tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks beregner banken et ekspeditionsgebyr. Se venligst prisbogen. SEPA Direct Debit (SEPA = Single Euro Payment Area) SEPA Direct Debit er et betalingssystem i EUR, der på europæisk plan dækker samme funktioner, som PBS betalingsservice og leverandørservice gør i Danmark. Efter indgåelse af en skriftlig aftale et såkaldt mandate mellem din handelspartner og dig kan virksomheder inden for EU/EØS *) ved forfald trække beløb på betalers konto til dækning af leverede varer og tjenesteydelser. Betalinger gennemføres første gang inden for fem bankdage og efterfølgende betalinger inden for to bankdage. Betaler kan som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af et beløb i op til otte uger efter betalingsdatoen. Dog findes der et særligt betalingskoncept mellem virksomheder (B2B = Business to Business), hvor indsigelsesfristen mod betalinger kun er to bankdage. De detaljerede regler for brugen af SEPA Direct Debits herunder for afvisning og returnering af betalinger udleveres på forlangende. Betalinger fra udlandet Betalinger til dig fra udlandet er i princippet ikke forskellige fra overførsler den modsatte vej. Betalingerne vil normalt blive modtaget som overførsler eller som checks. Mulighederne beskrives nærmere nedenfor. Overførsler Betalinger fra udlandet kan overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Det vil normalt være det hurtigste og billigste for dig. Informationer, som du bør forsyne beløbsafsender med For at undgå misforståelser og sikre hurtig betaling vil det være en god ide, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse: Side 4

5 Nordjyske Bank A/S Foreign Department Jernbanegade Frederikshavn SWIFT/BIC: EBANDK22 IBAN (International Bank Account Number). Dit indenlandske kontonr. hos os incl. registreringsnummer bør kun anvendes i undtagelsestilfælde. Du kan hos os få betalingsinstruktioner på dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk til dine kunder labels med engelsk tekst til at sætte på fakturaer o.l. Checks At modtage betaling fra udlandet pr. check kan ikke anbefales, da der normalt er en lang forsendelsestid og ret store indløsningsomkostninger. Samtidig kan det tage 2-3 uger, før du kan få være sikker på, at der er dækning for checken. En check udstedt i danske kroner bør være trukket på et dansk pengeinstitut, da omkostningerne ved indløsning så bliver mindre. Vi afregner checken til dig med det forbehold, at vi ved afregning med det udenlandske pengeinstitut straks modtager pengene. I visse tilfælde vil private checks blive taget til inkasso, sådan at beløbet først bliver afregnet til dig, når vi har modtaget endelig betaling. Undlad at modtage checks som betaling for ting, du som privatperson sælger via hjemmesider på internettet. Den overvejende del af de checks, der udstedes i forbindelse med internethandler, er falske. Omkostninger ved checks og overførsler Generelt Samtidig med indsætning af beløbet på din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vor(t) ekspeditionsgebyr/ provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Vore gebyrer/provisioner fremgår af vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. -specielt for overførsler Hvis beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod anmodet om, at du skal betale også det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet. For SEPA-overførsler posteres gebyret separat. - specielt for checks Hvis det betrukne pengeinstitut i udlandet beregner sig gebyr eller provision ved afregning af checks, vil disse omkostninger efterfølgende blive hævet på din konto. Valutakurs Afregningskursen vil - hvis ikke andet er aftalt - være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der varierer fra de enkelte valutaer. Fradraget fremgår af prisbogen, der findes på samt i vore afdelinger.. Betalinger modtaget inden kl afregnes til kursen på modtagelsesdagen, mens betalinger modtaget efter dette tidspunkt afregnes til næste bankdags kurs. Afregning kan alternativt ske efter gældende markedskurs. Hvornår er beløbet til din disposition? Overførsler fra EU/EØS-lande *) Overførsler i EUR fra EU/EØS-lande *) vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) samme bankdag, som beløbet er til vor disposition. Det forudsætter dog, at overførslen er modtaget hos os senest kl på vor dispositionsdag. Det samme gælder, hvis overførslen er i en anden EU/EØS-valuta og indsættes på en konto hos os i overførselsmønten. Hvis overførslen modtages senere end kl , indsættes beløbet på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter modtagelsesdatoen. Side 5

6 Side 6

7 Øvrige overførsler fra udlandet Øvrige overførsler fra udlandet indsættes på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter, at beløbet til vor disposition. Checks Checks vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) to bankdage efter afregningsdagen. Generelt Erstatningsansvar Banken er ansvarlig for direkte tab, som du måtte lide på grund af bankens manglende eller mangelfulde udførelse af betalinger omfattet af Betalingstjenesteloven, som banken har påtaget sig at udføre på dine vegne jf. lovens 68. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordjyske Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. nedbrud/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne 2. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) 3. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken 4. andre omstændigheder uden for bankens kontrol Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis 1. banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet 2. lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for dette forhold, som er årsag til tabet. Klager Hvis du ønsker at klage over Nordjyske Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis en sådan henvendelse ikke ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan du indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø, tlf , Yderligere informationer Du kan hente yderligere information om priser og valideringsregler i vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. Ønsker du information om de daglige valutakurser eller andre oplysninger i forbindelse med udlandsbetallinger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Ænding af Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet og de tilhørende priser Ændring af Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet og de tilhørende priser kan ske med 3 måneders varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse. Side 7

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere