Regler for betalinger til og fra udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for betalinger til og fra udlandet"

Transkript

1 Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling kan ske via Overførsel Bankcheck SEPA Direct Debit og ved køb på internettet i nogle tilfælde ved brug af VISA/Dankort eller MasterCard Betalinger med kort er beskrevet i brochurer med regler og råd for brug af den enkelte korttype. Nedenfor beskrives betaling via overførsel og bankcheck: Overførsler Overførsler foretages via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT har hovedsæde i Belgien og regionale EDB-centre i Europa og USA. Cirka pengeinstitutter i 206 lande benytter systemet. Oplysning til myndighederne i USA SWIFT er i henhold til lovgivningen i USA blevet pålagt at udlevere oplysninger til myndighederne om overførsler, hvor der kan være mistanke om, at betalingen vedrører finansiering af kriminalitet eller terrorisme. IBAN og BIC Ved betalinger til udlandet bør du så vidt muligt oplyse betalingsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Det er modtagers kontonummer i et internationalt aftalt format. Ved overførsel til EU/EØS-lande *) samt til Andorra, Bosnien-Herzegovina, Gibraltar, Israel, Kroatien, Makedonien, Mauritius, Monaco, Montenegro, Saudi Arabien, San Marino, Serbien, Schweiz, Montenegro, Tunesien og Tyrkiet risikerer du, at pengene bliver returneret af modtagers bank, hvis du ikke bruger IBAN. Til de lande, der endnu ikke har indført IBAN, anvender du i stedet modtagers almindelige kontonummer. Betalinger til Færøerne og Grønland i DKK og EUR kan du foretage som indenlandske overførsler. Ved betalinger i andre møntsorter, bør du bruge IBAN kontoførende pengeinstituts BIC-kode (Bank Identifier Code). Det er bankens internationale kode. Af nogle kaldes den også SWIFT-adresse. Da IBAN og BIC kun kan slippe igennem bankens betalingssystem, hvis de er korrekt indtastede, giver det dig samtidig stor sikkerhed for, at betalingen når frem til modtager uden forsinkelser. Overførselstyper: Du kan vælge imellem: EU-overførsel i EUR (skal indeholde BIC og IBAN og være på max. EUR ) Beløbet er til rådighed for betalingsmodtager senest på efter ekspeditionsdagen. Der kan laves EU-overførsler til alle EU/EØS-lande *) SEPA-overførsel i EUR (SEPA= Single Euro Payment Area. Overførsel skal indeholde BIC og IBAN) Beløbet er til rådighed for betalingsmodtager senest på efter ekspeditionsdagen, såfremt beløbet debiteres på en konto i DKK eller i EUR Der kan laves SEPA-overførsler til EU/EØS-lande *). Det er dog en betingelse, at betalingsmodtagers pengeinstitut har tiltrådt SEPA Credit Transfer Scheme men det har de fleste. 1. bankdag 1. bankdag Standardoverførsel - Beløb i anden EU/EØS-valuta end EUR til betalingsmodtager i EU/EØS-land *) er til rådighed for betalingsmodtager senest på: 4. bankdag efter ekspeditionsdagen. Hvis veksling er nødvendig ved afregning til betalingsmodtagers konto, kan dennes pengeinstitut dog beregne yderligere 2 bankdage til omvekslingen. - Beløb i øvrige valutaer er til rådighed for betalingsmodtagers pengeinstitut inden for 2-4 bankdage efter ekspeditionsdagen. Side 1

2 Ekspresoverførsel Beløbet er til rådighed for - beløbsmodtager i EU/EØS-lande *) senest: 1. bankdag efter ekspeditionsdagen - beløbsmodtagers pengeinstitut - øvrige lande: normalt inden for 0-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Er modtagerlandets tidsfrist for gennemførelse af betalinger pr. ekspeditionsdagen passeret på det tidspunkt, hvor du ønsker at bestille overførslen, kan en ekspresoverførsel først gennemføres pr. næste bankdag. Tidsfristerne i de enkelte lande oplyses ved henvendelse. Turistoverførsel til kontant udbetaling i udlandet (bør primært anvendes i Skandinavien) Ekspeditionstider: Beløbet er til rådighed for - vor korrespondentbank: på ekspeditionsdagen - udbetalende pengeinstitut - EU/EØS-lande *): inden for 0-1 bankdag - udbetalende pengeinstitut - øvrige lande: inden 0-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Overførsel via MoneyGram Uden for Skandinavien anbefaler vi en overførsel via det amerikanske selskab MoneyGram som alternativ til en turistoverførsel. Den er lidt dyrere; men er typisk til rådighed indenfor en time, hvis vi modtager bestillingen inden kl Yderligere oplysninger fås hos din bankrådgiver eller på MoenyGram-overførsler anvendes kun i situationer, hvor modtageren skal have beløbet udbetalt kontant. Beløbsmodtagers rådighedstidspunkt: I pengeinstitutter uden for EU/EØS-landene *): Der er ikke ensartede regler for, hvornår en overførsel skal være til betalingsmodtagers rådighed. Vor erfaring er, at overførslerne oftest er til rådighed dagen efter, at kontoførende bank modtager pengene; men der kan være undtagelser, hvor der går længere tid. En turistoverførsel inden for Skandinavien vil blive udbetalt straks ved modtagelsen. En overførsel er hurtig og sikker, og pengene kan altid efterspores. Prisen er fastsat i forhold til, hvor hurtigt beløbet ønskes stillet til rådighed for beløbsmodtageren. Forudsætninger for ekspedition af en betaling: Før en betaling til udlandet kan ekspederes må du give os de nødvendige betalingsoplysninger samt stille overførselsbeløbet eller modværdien heraf plus omkostninger til vor rådighed. Vi gør opmærksom på, at vi efter gældende lov skal oplyse dit kontonummer hos os i overførslen til udlandet. Nødvendige betalingsoplysninger For at sikre hurtig og korrekt ekspedition af din betaling er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt. Bestilling af overførsler skal indeholde: Møntsort og beløb Modtagers navn og adresse Modtagers bankforbindelse (navn og adresse) - hvis muligt som BIC-kode Modtagers kontonummer - hvis muligt som IBAN (International Bank Account Number) Eventuelt betalingsformål Oplysning om, hvorvidt betalingsafsender eller -modtager skal betale bankomkostningerne henholdsvis i Danmark og i udlandet Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer ikke foreligger som BIC og IBAN, til lande hvor det er muligt, beregnes tillægsgebyrer til dækning af ekstra manuel behandling i Nordjyske Bank og i udlandet. Samtidig kan vi ikke garantere, at de nævnte tidsfrister for gennemførelse af betalingen kan overholdes. Bestilling af overførsler skal foretages skriftligt og så vidt muligt på vor særlige bestillingsblanket. Blanketten kan du få udleveret i banken eller finde på vor hjemmeside Bestilling af EU-overførsler i EUR kan også foretages via Nordbank. Alle overførselstyper og checks kan bestilles via Nordbank Erhverv. Hvis du har mulighed for at bestille din overførsel via Nordbank eller Nordbank Erhverv, er det den billigste løsning for dig. Side 2

3 Bankchecks bør ikke bruges, hvis du i stedet kan betale med en overførsel. Hvis du bestiller en checkbetaling, udsteder vi en check, der er betalbar hos vor korrespondentbank i den valgte møntsort. Korrespondentbanker er betegnelsen for en række udenlandske pengeinstitutter, som vi har et forretningssamarbejde med. Checken sender du selv til modtageren - eller du kan vælge at lade os sende den mod betaling af et tillægsgebyr. Postforsendelse af en check tager normalt 2-14 dage - afhængigt af hvor modtager bor. Forsendelser til Nordeuropa (undtaget Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for fire dage. Har vi ikke et samarbejde med modtagers pengeinstitut, kan der gå ekstra tid, før modtageren får pengene til rådighed. Det sker, hvis modtagers pengeinstitut først vil have checken betalt i vor korrespondentbank. Der er samtidig en vis risiko ved anvendelse af checks. Hvis checken forsvinder under fremsendelse, kan du få en erstatningscheck. Du indestår dog for beløbet, hvis checken alligevel senere bliver indløst men kun frem til forældelsesfristens udløb. Internationalt falder brugen af checks fra år til år, fordi checken er et langsomt betalingsmiddel. Samtidig er checkbetalinger ret dyre, da de kræver meget manuelt arbejde i pengeinstitutterne. Tidsfrister for bestilling Bestillinger på SEPA- og EU-overførsler skal være modtaget i Nordjyske Bank inden kl Bestillinger i andre valutaer, og bestillinger i EUR, der ikke sendes til et EU/EØS-land, skal være modtaget i Nordjyske Bank inden kl , udføres samme dag. Bestillinger, som modtages senere, bliver ekspederet den følgende bankdag - medmindre andet er aftalt. For bestilling via Nordbank og Nordbank Erhverv gælder de tidsfrister, som fremgår af aftalen herom med banken. Omkostninger ved checks og overførsler Prisen på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. Du bør være opmærksom på følgende: Overførsler Der er bankomkostninger både i afsenders og modtagers land, når du overfører penge til udlandet. Ved bestilling aftaler vi, hvordan omkostningerne fordeles mellem dig og beløbsmodtager. SEPA- og EU-overførsler i EUR Ved en SEPA- eller EU-overførsel i EUR betaler afsender og beløbsmodtager altid bankomkostningerne i hver sit land. Prisen er den samme som for en tilsvarende indenlandsk overførsel. Modtageren betaler dermed samme - lave - gebyr for at få pengene, som hvis pengene var blevet overført af hendes/hans nabo. Øvrige overførsler Du har følgende valgmuligheder: - Alle omkostninger betales af afsender Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi ved afsendelse af din betaling ud over vor(t) normale gebyr/provision beregne et tillægsgebyr til dækning heraf. Som det fremgår af prisbogen, gælder de faste tillægsgebyrer for overførsler med en modværdi på indtil EUR (ca. DKK ) til EU/EØS-lande *) For betalinger, der overstiger dette beløb, forbeholder vi os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr. Det samme gælder for overførsler til øvrige lande. Som hovedregel bør du ikke vælge at betale omkostninger i udlandet ved overførsel af EUR til et EU/EØS-land *) se ovenfor under SEPA- og EU-overførsler. - Omkostninger fordeles mellem afsender og modtager Oftest betaler afsender vore omkostninger ved overførslen, og beløbsmodtager betaler omkostningerne i udlandet. Disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Vi vil oftest kunne give dig en indikation af prisniveauet. - Alle omkostninger betales af modtager Til betalingsmodtagere uden for EU/EØS *) kan du vælge at lade beløbsmodtager betale alle omkostninger. I så fald fratrækker vi ved afsendelsen vore omkostninger i det beløb, der overføres. Side 3

4 Checks Indløsning af checks i udlandet vil oftest være forbundet med omkostninger. Størrelsen af disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Valutakurs SEPA- og EU-betalinger bestilt inden kl og øvrige betalinger i fremmed mønt bestilt inden kl vil blive afregnet til Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, hvis ikke andet er aftalt. Tillægget varierer for de enkelte valutaer. Det fremgår af prisbogen, der findes på samt i vore afdelinger. Afregning af betalinger i fremmed mønt bestilt efter vil som udgangspunkt ske til markedskursen ved modtagelse af bestillingen. Du kan naturligvis altid aftale en afregningskurs med os baseret på markedskursen på handelstidspunktet. Afregning af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet vil, hvis ikke andet er aftalt, blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen. Du vil straks efter afsendelsen få tilsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger. For SEPA-betalinger posteres gebyret separat. Efterlysning af en overførsel Hvis betalingsmodtager hævder ikke at have modtaget beløbet, beder vi dig orientere modtager om, hvornår og hvordan overførslen er foretaget (fremgår af bankens nota til dig). Så har modtager mulighed for at efterspore overførslen i sit eget pengeinstitut. Banken starter også gerne en eftersøgning af beløbet. Vi forbeholder os dog ret til at beregne et omkostningsdækkende gebyr herfor, hvis det viser sig, at betalingen blev korrekt gennemført. Returnering af overførte beløb Et overført beløb kan komme retur fra udlandet, hvis det/de involverede udenlandske pengeinstitut(ter) ikke har kunnet udføre betalingen på grundlag af de givne oplysninger. Sådanne returnerede overførsler vil af banken blive ekspederet som en overførsel fra udlandet. Tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks Du kan under særlige omstændigheder tilbagekalde overførsler eller anmode banken om at spærre checks udstedt for din regning. Vi informerer dig i det enkelte tilfælde om de foreliggende muligheder og de juridiske konsekvenser. For tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks beregner banken et ekspeditionsgebyr. Se venligst prisbogen. SEPA Direct Debit (SEPA = Single Euro Payment Area) SEPA Direct Debit er et betalingssystem i EUR, der på europæisk plan dækker samme funktioner, som PBS betalingsservice og leverandørservice gør i Danmark. Efter indgåelse af en skriftlig aftale et såkaldt mandate mellem din handelspartner og dig kan virksomheder inden for EU/EØS *) ved forfald trække beløb på betalers konto til dækning af leverede varer og tjenesteydelser. Betalinger gennemføres første gang inden for fem bankdage og efterfølgende betalinger inden for to bankdage. Betaler kan som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af et beløb i op til otte uger efter betalingsdatoen. Dog findes der et særligt betalingskoncept mellem virksomheder (B2B = Business to Business), hvor indsigelsesfristen mod betalinger kun er to bankdage. De detaljerede regler for brugen af SEPA Direct Debits herunder for afvisning og returnering af betalinger udleveres på forlangende. Betalinger fra udlandet Betalinger til dig fra udlandet er i princippet ikke forskellige fra overførsler den modsatte vej. Betalingerne vil normalt blive modtaget som overførsler eller som checks. Mulighederne beskrives nærmere nedenfor. Overførsler Betalinger fra udlandet kan overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Det vil normalt være det hurtigste og billigste for dig. Informationer, som du bør forsyne beløbsafsender med For at undgå misforståelser og sikre hurtig betaling vil det være en god ide, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse: Side 4

5 Nordjyske Bank A/S Foreign Department Jernbanegade Frederikshavn SWIFT/BIC: EBANDK22 IBAN (International Bank Account Number). Dit indenlandske kontonr. hos os incl. registreringsnummer bør kun anvendes i undtagelsestilfælde. Du kan hos os få betalingsinstruktioner på dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk til dine kunder labels med engelsk tekst til at sætte på fakturaer o.l. Checks At modtage betaling fra udlandet pr. check kan ikke anbefales, da der normalt er en lang forsendelsestid og ret store indløsningsomkostninger. Samtidig kan det tage 2-3 uger, før du kan få være sikker på, at der er dækning for checken. En check udstedt i danske kroner bør være trukket på et dansk pengeinstitut, da omkostningerne ved indløsning så bliver mindre. Vi afregner checken til dig med det forbehold, at vi ved afregning med det udenlandske pengeinstitut straks modtager pengene. I visse tilfælde vil private checks blive taget til inkasso, sådan at beløbet først bliver afregnet til dig, når vi har modtaget endelig betaling. Undlad at modtage checks som betaling for ting, du som privatperson sælger via hjemmesider på internettet. Den overvejende del af de checks, der udstedes i forbindelse med internethandler, er falske. Omkostninger ved checks og overførsler Generelt Samtidig med indsætning af beløbet på din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vor(t) ekspeditionsgebyr/ provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Vore gebyrer/provisioner fremgår af vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. -specielt for overførsler Hvis beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod anmodet om, at du skal betale også det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet. For SEPA-overførsler posteres gebyret separat. - specielt for checks Hvis det betrukne pengeinstitut i udlandet beregner sig gebyr eller provision ved afregning af checks, vil disse omkostninger efterfølgende blive hævet på din konto. Valutakurs Afregningskursen vil - hvis ikke andet er aftalt - være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der varierer fra de enkelte valutaer. Fradraget fremgår af prisbogen, der findes på samt i vore afdelinger.. Betalinger modtaget inden kl afregnes til kursen på modtagelsesdagen, mens betalinger modtaget efter dette tidspunkt afregnes til næste bankdags kurs. Afregning kan alternativt ske efter gældende markedskurs. Hvornår er beløbet til din disposition? Overførsler fra EU/EØS-lande *) Overførsler i EUR fra EU/EØS-lande *) vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) samme bankdag, som beløbet er til vor disposition. Det forudsætter dog, at overførslen er modtaget hos os senest kl på vor dispositionsdag. Det samme gælder, hvis overførslen er i en anden EU/EØS-valuta og indsættes på en konto hos os i overførselsmønten. Hvis overførslen modtages senere end kl , indsættes beløbet på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter modtagelsesdatoen. Side 5

6 Side 6

7 Øvrige overførsler fra udlandet Øvrige overførsler fra udlandet indsættes på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter, at beløbet til vor disposition. Checks Checks vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) to bankdage efter afregningsdagen. Generelt Erstatningsansvar Banken er ansvarlig for direkte tab, som du måtte lide på grund af bankens manglende eller mangelfulde udførelse af betalinger omfattet af Betalingstjenesteloven, som banken har påtaget sig at udføre på dine vegne jf. lovens 68. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordjyske Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. nedbrud/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne 2. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) 3. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken 4. andre omstændigheder uden for bankens kontrol Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis 1. banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet 2. lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for dette forhold, som er årsag til tabet. Klager Hvis du ønsker at klage over Nordjyske Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis en sådan henvendelse ikke ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan du indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø, tlf , Yderligere informationer Du kan hente yderligere information om priser og valideringsregler i vor prisbog, der findes på samt i vore afdelinger. Ønsker du information om de daglige valutakurser eller andre oplysninger i forbindelse med udlandsbetallinger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Ænding af Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet og de tilhørende priser Ændring af Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet og de tilhørende priser kan ske med 3 måneders varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse. Side 7

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2017 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB.

Betingelser for udenlandske betalinger pr i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB. Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2018 i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB. 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta

Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. januar 2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. januar 2018 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma

Læs mere

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. november 2016 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet: Overførsler til udlandet skal bestilles i Lån og Spar Bank netbank. Ønskes hjælp kontakt venligst Kundeservice på telefon nr. 3378 1929. Turistoverførsler kan kun bestilles via

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere