Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta"

Transkript

1 Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. januar Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet eller, når der skal overføres et beløb i fremmed valuta til et andet dansk pengeinstitut, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres i rette tid, på rette sted, i den aftalte valuta og billigst muligt. Der er altid mulighed for at foretage disse betalinger via Skjern Bank. Overførsler kan bestilles såvel i netbank erhverv som netbank privat. Bestilling af overførsler til manuel behandling sker ved indlevering/indsendelse af fakturakopi m/bankoplysning eller ved indlevering af en udfyldt bestillingsblanket. En overførsel foretages normalt i den ønskede valuta. Der kan dog være kombinationer af valuta og land, som gør, at vi omregner beløbet til en anden valuta. Overførsel af DKK til et land uden for Europa er ikke altid en god idé, ligesom overførsel af DKK til England kan være en bekostelig affære på grund af kursskæringer ved omveksling i England. På grund af forskellige landes valutarestriktioner, findes der valutaer, hvor overførsel over landegrænsen ikke må ske i lokal valuta, i disse tilfælde vil vi typisk veksle til USD eller EUR. Se også under punkt Nødvendige oplysninger En bestilling skal indeholde: Debiteringskontonummer Valuta og beløb Overførselstype Modtagers navn, adresse og kontonummer (IBAN hvis det kræves i modtagerlandet se nedenfor) BIC (SWIFT-adresse) på den filial, hvor modtager fører konto (i mangel af BIC: bankkode og navn eller navn og adresse på banken) Oplysning om betalingsformål Oplysning om, hvem der skal betale de indenlandske og udenlandske omkostninger (se dog afsnit 1.5 f.s.v. angår EU-overførsler og afsnit 1.8 om omkostninger generelt) Overførsler kan kun gennemføres hvis der er dækning på debiteringskonto, medmindre andet er aftalt med den pågældende rådgiver i banken. Hvem er modtager/kontohaver? I mange asiatiske lande og især i Kina og Hong Kong, er det ikke sikkert, at det er firmanavnet, der er kontohaver. På de respektive fakturaer står der ofte under bankoplysninger m.v.: Account holder eller Name of beneficiary, og så er det navnet her, der skal skrives i modtagerens navn. Ellers bliver overførslen bare uden videre returneret. 1.3 IBAN Der er tvungen brug af IBAN i alle europæiske lande, der ligger vest for grænserne til Rusland, Hviderusland (Belarus) og Ukraine. 1

2 Desuden har Azerbaijan, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Jordan, Kuwait, Libanon, Mauretanien, Mauritius, Moldova, Pakistan, Palæstina, Qatar, Saudi Arabien og Tunesien tvungen brug af IBAN, og der kommer til stadighed flere lande til. Såfremt IBAN og SWIFT-kode ikke er anført eller ikke er korrekt, bliver betalingen afvist af modtagerens bankforbindelse, ligesom afvisningen normalt bliver fulgt op med et generelt gebyrkrav fra det udenlandske pengeinstitut, som bliver pålagt afsender. 1.4 Overførselstyper Overførsler foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT eller via et af clearingsystemerne i EUR. Der kan vælges mellem forskellige overførselstyper: SEPA-Betaling eller EU-betaling kun i EUR **), hvor den maksimale gennemførelsestid er én arbejdsdag, såfremt beløbet debiteres på en konto i DKK eller i EUR, og betalingen foretages til et EU-land samt Norge, Island eller Liechtenstein. eller en udenlandsk overførsel: Almindelig overførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for Skjern Banks korrespondentbank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen* Hasteoverførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for Skjern Banks korrespondentbank 1 bankdag efter ekspeditionsdagen*. En hasteoverførsel anvendes ikke ved en SEPA-Betaling eller en EU-betaling. Ekspresoverførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for Skjern Banks korrespondentbank på ekspeditionsdagen* (gælder for DKK, EUR, GBP, USD og CAD). I alle andre valutaer stilles beløbet til rådighed for Skjern Banks korrespondentbank 1 bankdag efter ekspeditionsdagen* F.s.v. angår NOK, SEK og CHF kan ekspresoverførsler normalt gennemføres, hvis vi har overførselsanmodningen så betids, at vi kan have overførslen effektueret inden kl. 10:00. *Ekspeditionsdagen er lig med valørdagen og er for afsender den dag, hvor Skjern Bank hæver beløbet på kontoen. **En betaling i EUR indlagt i netbank vil så vidt muligt altid blive overført som en SEPA Credit Transfer-betaling. Afregning af en overførsel kan ses i netboks senest næste morgen. Hvis ikke tilslutning til netboks afsendes en nota direkte fra Bankdata samme aften, og der beregnes et gebyr for brevlig fremsendelse. 1.5 Specielt for SEPA- og EU-betalinger Modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU eller EØS (d.v.s. incl. Norge, Island, Liechtenstein, men ikke Schweiz). Betalingen skal være i EUR Modtagers kontonummer skal anføres i form af IBAN Modtagers pengeinstitut skal anføres i form af BIC Skal effektueres som en SHA-betaling, hvilket betyder at afsender betaler Skjern Banks omkostninger, mens modtager betaler de udenlandske omkostninger Disse 5 forudsætninger skal alle være opfyldt, for at betalingen kan gennemføres som en SE- PA- eller en EU-betaling. 2

3 1.6 Generelt vedr. ekspresoverførsler Hvis modtagerlandets tidsfrist for effektuering af betalinger pr. ekspeditionsdagen er overskredet på det tidspunkt, hvor en overførsel bestilles, kan en ekspresoverførsel ikke gennemføres og vil blive overført med valør næste bankdag Fordeling af omkostninger mellem afsender og modtager En overførsel vil være forbundet med bankomkostninger både i afsenders og modtagers land. Der er 3 muligheder for fordeling af omkostninger mellem beløbsafsender og beløbsmodtager: 1. SHA - hver betaler omkostningerne til sit pengeinstitut 2. BEN - modtageren betaler alle omkostninger 3. OUR - afsenderen betaler alle omkostninger SHA anvendes såfremt andet ikke meddeles. BEN kan ikke anvendes ved betalinger i EUR, andre EU-valutaer, NOK, ISK og CHF til EUlande, Norge, Island og Liechtenstein. OUR kan ikke anvendes, såfremt der ikke foretages veksling i forbindelse med betalingen, f.eks. DKK fra en DKK-konto, EUR fra en EUR-konto o.s.v. Generelt anbefaler vi ikke brug af OUR, da hverken vore kunder eller os har indflydelse på hvor stort et gebyr, der opkræves. Hvis afsenderen skal betale modtagerens omkostninger, er det billigst, hvis man får at vide, hvor meget der fratrækkes på modtagerens afregning og medsende dette beløb i overførslen, og så sende den som en SHA. 1.8 Tidsfrister for bestilling Bestillinger på SEPA- og EU-betalinger skal på grund af den forkortede gennemførelsestid være modtaget i Skjern Bank inden kl Bestillinger i andre valutaer, og bestillinger i EUR, der ikke sendes til et EU-land eller til Norge, Island eller Liechtenstein, skal være modtaget i Skjern Bank inden kl. 16:00. Bestillinger, som Skjern Bank modtager efter disse tidspunkter vil blive ekspederet næste bankdag. 1.9 Beløbsmodtagers rådighedstidspunkt En overførsel afhænger af kontoførende pengeinstituts forretningsbetingelser. Overførselsbeløbet stilles til rådighed for Skjern Banks korrespondentbank som anført under punkt 1.4. Generelt gælder, at betalinger uden for Europa, USA og Canada kan være længere tid undervejs pga. disse landes specielle infrastruktur. Modtagers pengeinstitut vil normalt stille overførselsbeløbet til rådighed for modtager bankdagen efter, at beløbet er til rådighed for modtagers pengeinstitut. 3

4 1.10 Valutakurs Betalinger i valuta bestilt inden kl (SEPA- og EU-betalinger inden kl. 15:00) vil, hvis ikke andet er aftalt, og hvor der skal foretages veksling, blive afregnet efter officiel kurs plus et tillæg, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Tillægget er mindst ved gængse valutaer. Afregning af senere bestilte betalinger, hvor der skal foretages veksling, vil som udgangspunkt ske til gældende markedskurs plus tillægget. Der kan naturligvis altid aftales en afregningskurs med banken baseret på markedskursen på handelstidspunktet Omkostninger Skjern Banks priser på overførsler fremgår af bankens "Prisbog" Tilbagekaldelse af en overførsel Overførsler kan tilbagekaldes så længe overførslen ikke er afsendt fra Skjern Bank til korrespondentbanken. Betalinger i asiatiske valutaer og betalinger i f.eks. AUD og NZD afsendes fra Skjern Bank kl. 16:00 på ekspeditionsdagen. Betalinger i europæiske og afrikanske valutaer afsendes fra Skjern Bank kl. 15:00 (GBP dog kl. 16:00) 1 dag før valørdagen (normalt dagen efter ekspeditionsdagen). Betalinger til Nord- og Sydamerika i f.eks. USD og CAD afsendes fra Skjern Bank kl. 16:00 1 dag før valørdagen (normalt dagen efter ekspeditionsdagen). NB! SEPA-betalinger og EU-betalinger kan kun tilbageføres indtil kl på ekspeditionsdagen. NB! For alle møntsorter gælder det, at meddelelse om tilbageførsel skal være banken i hænde så betids, at banken kan have overførslen tilbagekaldt inden de respektive tidspunkter. Er betalingen afsendt fra Skjern Bank, kan betalingen kun tilbageføres med betalingsmodtagers og dennes pengeinstituts godkendelse. For tilbagekaldelse af overførsler beregner banken et ekspeditionsgebyr i henhold til bankens "Prisbog". Såfremt overførslen er afsendt fra Skjern Bank, skal der udover vort ekspeditionsgebyr regnes med et (ofte) stort gebyr til det udenlandske pengeinstitut Efterlysning Hvis modtager hævder ikke at have modtaget beløbet, opfordrer vi til at orientere modtager om, hvornår og hvordan overførslen er foretaget (fremgår af Skjern Banks afregningsnota). Så har modtager mulighed for at efterlyse overførslen i eget pengeinstitut. Skjern Bank kan også iværksætte en eftersøgning af beløbet, hvilket dog sker mod betaling, hvis Skjern Bank er uden skyld i forsinkelsen. Der henvises til "Priser for udenlandske overførsler og checks". Herudover skal der regnes med et (ofte) stort gebyr til det udenlandske pengeinstitut Returnering af overførte beløb Et overført beløb kan komme retur, hvis det/de involverede pengeinstitut(ter) ikke har kunnet udføre betalingen på grundlag af de givne oplysninger, eller hvis overførslen er tilbagekaldt af afsenderen. En betaling vil af Skjern Bank blive ekspederet som en overførsel fra udlandet. 4

5 Det modtagende pengeinstitut vil oftest have fratrukket et gebyr i forbindelse med tilbageførslen Ansvar for overførslen Overførsler sker for afsenders regning og risiko, herunder udenlandske omkostninger, forsinkelser og fejl begået af modtagers eller evt. formidlende pengeinstitut mv Behandling af personlige oplysninger Ved overførsler skal Skjern Bank videregive oplysninger om afsenders navn og kontonummer til både beløbsmodtageren og involverede pengeinstitutter. Alle overførsler sker via SWIFT, som er et internationalt datanetværk. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. I henhold til amerikansk lovgivning kan SWIFT blive pålagt at udlevere oplysninger om overførsler til de amerikanske myndigheder, hvis disse får mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme Turistoverførsler / overførsler fra 3. mand Turistoverførsler for egne kunder foretages via MoneyGram. Overførsler for ikke-kunder foretages ikke Overførsler til og fra Kina i Renminbi (CNY) Der er åbnet mulighed for, at der kan sendes / modtages overførsler til/fra Kina i CNY. For at overføre penge til i Kina i CNY kræves det, at betalingen dækker et kommercielt forhold modtageren i Kina er registreret som en Mainland Designated Enterprise (MDE) eller er registreret som en non-mde (service virksomhed) hos Peoples Bank of China disse og eventuelt andre lokale forhold er afklaret med beløbsmodtager før overførslen/betalingen kan bestilles. Hver bank i Kina tildeles en årlig kvote for, hvor meget de må veksle til/fra CNY. Hvis denne kvote bliver opbrugt, kan der ikke foretages betalinger i CNY til og fra Kina, før der tildeles banken en ny kvote. 2. Overførsler fra udlandet / overførsler i fremmed valuta fra Danmark 2.1 Følgende informationer bør fremgå af din/jeres faktura til kunden Bankforbindelse: Skjern Bank, evt. afdeling SWIFT kode: SKJBDK22 (evt. + 3 cifret branchcode) IBAN kode: DKXX XXXXXXX IBAN-nummeret findes på de enkelte konti i netbank. På forsiden under konto- og depotoverblik klikkes på kontobevægelser for den konto, som IBAN-nummer søges på. Herefter klikkes på IBAN og BIC/SWIFT, hvorefter IBAN-nummer og bankens SWIFT-kode vises. 5

6 IBAN-nummer fremgår endvidere af kontoudskrifter. HUSK! Hver enkelt konto har sit IBAN-nummer. 2.2 Serviceaftaler Såfremt man ønsker, at f.eks. EUR, USD, SEK o.s.v. altid skal krediteres på en valutakonto i henholdsvis EUR, USD, SEK o.s.v., kan man med fordel oprette en Serviceaftale. Her i aftales det, at når man modtager en overførsel i f.eks. EUR, vil denne indbetaling automatisk blive krediteret på EUR-kontoen. Alle valutaer, hvor der ikke er aftalt speciel kreditering på, vil blive vekslet og indsat på DKKkontoen. En Serviceaftale betyder samtidig, at eksportørerne på en faktura kun oplyser Skjern Bank s SWIFT-kode og IBAN nummeret på den løbende konto i DKK. Placering af indgående beløb sker automatisk. 2.3 Valutakurser, valør og omkostninger Overførsler modtaget inden kl. 16:00 (SEPA-betalinger og EU-betalinger dog inden kl. 20:00) ekspederes til dagens valutakurs. Overførsler modtaget efter kl. 16:00 (kl. 20:00) kan ikke forventes afregnet til dagens officielle kurs, medmindre andet er aftalt. Grundlaget for en given dags valutakurs er den officielle kurs med et fradrag. Overførsler indsættes på den konto, der er anført på betalingsinstruksen, medmindre der er indgået en ServiceAftale med Skjern Bank. I så fald dirigeres en betaling i en given valuta til den aftalte konto. Er der intet kontonummer anført, eller er kontonummeret forkert eller udgået, vil beløbet blive indsat på én af dine/jeres andre konti i Skjern Bank. Hvis beløbsmodtageren er flyttet til et andet pengeinstitut, vil det modtagne beløb blive returneret til afsender med besked, at kunden er flyttet. Modtagne beløb indsættes generelt på modtagers konto med valør 1 bankdag efter ekspeditionsdagen, dog tidligst valør 1 bankdag efter, at beløbet er stillet til Skjern Banks rådighed. Betalinger modtaget fra EU-lande i EU-valutaer til konti i samme valutaer samt betalinger modtaget i DKK eller EUR til indsættelse på EUR eller DKK konti gælder, at beløbet indsættes på modtagers konto med valør samme dag, som beløbet er stillet til Skjern Banks rådighed. Skjern Banks omkostninger, som fremgår af bankens "Prisbog", beregnes over for modtager, medmindre afsendende pengeinstitut har instrueret om andet. Anvendt valutakurs, valør, Skjern Banks omkostninger samt evt. omkostninger fratrukket af afsendende og/eller formidlende pengeinstitut fremgår af afregningsnotaen. Afregning af en overførsel kan ses i netboks senest næste morgen. Hvis ikke tilslutning til netboks afsendes en nota direkte fra Bankdata samme aften, og der beregnes et gebyr for brevlig fremsendelse. 2.4 Valutakurs Overførsler modtaget inden kl (SEPA-betalinger og EU-betalinger inden kl. 20:00) vil, hvis ikke andet er aftalt, og hvor der skal foretages veksling, blive afregnet efter dagens officielle kurs med et fradrag, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Fradraget er mindst ved gængse valutaer. Afregning af senere modtagne overførsler, hvor der skal foretages veksling, vil som udgangspunkt ske til gældende markedskurs. Der kan naturligvis altid aftales en afregningskurs med banken baseret på markedskursen på handelstidspunktet. 6

7 2.4 Telefonadvisering Alle overførsler med omveksling, der overstiger modværdien af 5 mio. DKK, telefonadviseres uden gebyrberegning. 3 Checks 3.1 Checks generelt Skjern Bank indløser udelukkende udenlandske checks ved fremsendes af checken til inkasso hos den udstedende bank. Skjern Bank fraråder generelt brugen af checks ved betalinger til og fra udlandet, idet checks afhængig af modtagers bopæl normalt har en postforsendelse på 2-14 dage. Forsendelser til Nordeuropa (undtaget Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for fire dage Indløsning af checks i udlandet vil oftest være forbundet med omkostninger. (Størrelsen af disse er varierende fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut) En check modtaget fra udlandet har normalt en meget længere returneringsfrist end indenlandske checks 3.2 Udstedelse af udenlandske checks Skjern Bank udfærdiger en check, der er betalbar hos en korrespondentbank i den pågældende valuta. Der er en vis risiko ved anvendelse af checks. Hvis checken forsvinder under fremsendelse, kan der udstedes en erstatningscheck dog under den forudsætning, at man samtidig indestår Skjern Bank for beløbet, hvis checken alligevel senere bliver indløst. 3.3 Spærring af checks. Man kan under særlige omstændigheder anmode banken om at spærre udstedte checks. Vi informerer i det enkelte tilfælde om de foreliggende muligheder og de juridiske konsekvenser. For spærring af checks beregner banken et ekspeditionsgebyr. Se venligst bankens Prisbog". 3.4 Indløsning af udenlandske checks Checks vil normalt blive fremsendt til inkasso hos den bank, hvor på checken er trukket, og kan være forbundet med større omkostninger. Såfremt en check undtagelsesvis bliver indløst ved præsentation, vil checken blive indsat på konto med rentemæssig virkning (valør) 5-10 bankdage efter afregningsdagen afhængig af den pågældende valuta Valutakurser Ved afregning af checks anvendes samme tillæg/fradrag som anvendt ved overførsler under punkt 1.11 og Svindel i forbindelse med checks Det forsøges fra tid til anden at narre penge fra godtroende checkmodtagere: En kunde modtager en check på EUR f.eks. i forbindelse med en salgsannonce på internettet. Næsten inden checken kommer frem til kunden, kommer der en meddelelse om, at man har fortrudt handelen, og derfor omgående ønsker beløbet returneret via Western Union. I sådanne tilfælde kommer checken næsten altid retur, og har man returneret de EUR, er pengene væk, og intet kan spores. 7

8 Endnu mere åbenlyst er det, når man modtager en check på f.eks EUR fra en gevinst i et lotteri, som man aldrig har deltaget i, hvor man så igen omgående skal returnere - og her typisk EUR, da checkudstederen er kommet til at skrive forkert beløb på checken. Skal man modtage penge for ting, man vil sælge, er det altid en bankoverførsel. 4. Generelt 4.1 Ændring af generelle betingelser samt prisliste Ændring af Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger samt ændring af bankens "Prisbog" kan ske med 2 måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet skriftligt eller ved elektronisk meddelelse. 4.2 Overførsel mellem egne valutakonti Overførsel i samme valuta: Valørdagen på afsender- og modtagerkontoen er samme dag som bogføringsdagen. Overførsel med omveksling*: Valørdagen på afsender og modtagerkontoen er samme dag som bogføringsdagen. *Omveksling sker som oven for beskrevet under valutakurser punkt 1.11 og Kontrol af pengeoverførsler Banken, bankens korrespondentbankforbindelser og andre banker i betalingskæden, kontrollerer indgående og udgående betalinger mod diverse terrorlister, herunder bl.a. EU s database og US OFAC-lists. Kontrollen kan medføre, at en betaling bliver stoppet og eventuelt indefrosset. Banken er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som måtte opstå i den forbindelse. 4.4 Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. 8

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. januar 2018 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma

Læs mere

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta

Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Vilkår for overførsler til og fra udlandet / overførsler i Danmark i fremmed valuta Gældende fra 1. november 2016 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2017 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB.

Betingelser for udenlandske betalinger pr i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB. Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2018 i Danske Andelskassers Bank A/S, kaldet DAB. 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder c Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1A Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet: Overførsler til udlandet skal bestilles i Lån og Spar Bank netbank. Ønskes hjælp kontakt venligst Kundeservice på telefon nr. 3378 1929. Turistoverførsler kan kun bestilles via

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Gældende fra 1. juli 2016 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88

Læs mere