Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet."

Transkript

1 Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Overførsel Bankcheck Overførsler Overførsler foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT. For betalinger i Euro inden for EU og EØS landene benyttes et eller flere clearingsystemer. Disse clearingsystemer virker på samme måde som den indenlandske clearing i Danske Kroner og Euro. Oplysning til myndighederne i USA. SWIFT er i henhold til lovgivningen i USA blevet pålagt at udlevere oplysninger til myndighederne om overførsler, hvor der kan være mistanke om, at betalingen vedrører finansiering af kriminalitet eller terrorisme. IBAN og BIC Ved betalinger til lande som har indført krav om BIC og IBAN skal du så vidt muligt oplyse betalingsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ved overførsel til EU/EØS-lande *) samt til Andorra, Kroatien, Makedonien, Mauritius, Serbien, Schweiz, Montenegro, Tunesien og Tyrkiet risikerer du, at pengene bliver returneret af modtagers bank, hvis du ikke har brugt IBAN. Til de lande, der endnu ikke har indført IBAN, bruger du i stedet modtagers almindelige kontonummer, kontoførende pengeinstituts BIC-kode (Bank Identifier Code). Det er bankens internationale kode, af nogle kaldes den også SWIFT-adresse, eller clearingkode for det pågældende pengeinstitut. Da IBAN og BIC kun kan slippe igennem bankens betalingssystem, hvis de er korrekt indtastede, giver det dig samtidig stor sikkerhed for, at betalingen når frem til modtager uden forsinkelser. *) EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein og Norge.

2 Forudsætninger for ekspedition af en betaling: Før en betaling til udlandet kan ekspederes må du give os de nødvendige betalingsoplysninger samt stille overførselsbeløbet eller modværdien heraf plus omkostninger til vor rådighed. Vi gør opmærksom på, at vi efter gældende lov skal oplyse dit kontonummer hos os i overførslen til udlandet. Nødvendige betalingsoplysninger For at sikre hurtig og korrekt ekspedition af din betaling er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt. bestilling af overførsler skal indeholde: Møntsort og beløb Modtagers navn og adresse Modtagers bankforbindelse (navn og adresse) hvis muligt som BIC-kode Modtagers kontonummer hvis muligt som IBAN (International Bank Account Number) Eventuelt betalingsformål Oplysning om, hvorvidt betalingsafsender eller modtager skal betale bankomkostningerne henholdsvis i Danmark og i udlandet Se afsnittet Omkostninger ved checks og overførsler Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer ikke foreligger som BIC og IBAN, til lande hvor det er muligt, kan der beregnes tillægsgebyrer til dækning af ekstra manuel behandling i Østjydsk Bank og i udlandet. Samtidig kan vi ikke garantere, at de nævnte tidsfrister for gennemførelse af betalingen kan overholdes. Bestilling af betalinger skal foretages skriftligt og så vidt muligt på vor særlige bestillingsblanket. Blanketten kan du få udleveret i banken. Alle overførselstyper og checks kan bestilles via Netbank Erhverv. EU-overførsler kan kun bestilles via Netbank Privat, hvor det er muligt at lave SEPA-betalinger i Netbank Erhverv. Bankchecks Disse bør ikke bruges, hvis du i stedet kan betale med en overførsel. Hvis du bestiller en check-betaling, udsteder vi en check, der er betalbar hos vor korrespondentbank i den valgte møntsort. Korrespondentbanker er betegnelsen for en række udenlandske pengeinstitutter, som vi har et forretningssamarbejde med. Checken sender du selv til modtageren eller du kan vælge at lade os sende den mod betaling af et tillægsgebyr. Postforsendelse af en check tager normalt 2 14 dage afhængigt af hvor modtager bor. Forsendelser til Nordeuropa (undtaget Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for fire dage. Har vi ikke et samarbejde med modtagers pengeinstitut, kan der gå ekstra tid, før modtageren får pengene til rådighed. Det sker, hvis modtagers pengeinstitut først vil have checken betalt i vor korrespondentbank. Der er samtidig en vis risiko ved anvendelse af checks. Hvis checken forsvinder under fremsendelse, kan du få en erstatningscheck. Du indestår dog for beløbet, hvis checken alligevel senere bliver indløst men kun frem til forældelsesfristens udløb. Internationalt falder brugen af checks fra år til år, fordi checken er et langsomt betalingsmiddel. Samtidig er checkbetalinger ret dyre, da de kræver meget manuelt arbejde i pengeinstitutterne.

3 Tidsfrister for bestilling Bestillinger skal modtages/indlægges inden nedenstående tidspunkter, for at blive behandlet samme dag: Bank Netbank Udenlandske overførsler Kl Kl EU-betalinger (privat-netbank) Kl Kl SEPA-betalinger (erhvervs-netbank) Kl Kl Omkostninger ved checks og overførsler Prisen på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til vor prisliste. Betalinger Der er bankomkostninger både i afsenders og modtagers land, når du overfører penge til udlandet. ved bestilling aftaler vi, hvordan omkostningerne fordeles mellem dig og beløbsmodtager. SEPA-betalinger i EUR Ved en SEPA-betaling i EUR betaler afsender og beløbsmodtager altid bankomkostningerne i hver sit land. Prisen er den samme som for en tilsvarende indenlandsk betaling. Modtageren betaler dermed samme lave gebyr for at få pengene, som hvis pengene var blevet overført af hendes/hans nabo. Øvrige overførsler Du har følgende valgmuligheder: Alle omkostninger betales af afsender Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi ved afsendelse af din betaling ud over vor(t) normale gebyr/provision beregne et tillægsgebyr til dækning heraf. Som det fremgår af prislisten, gælder de faste tillægsgebyrer for overførsler med en modværdi på indtil EUR (ca. DKK ) til EU/EØS-lande*) For betalinger, der overstiger dette beløb, forbeholder vi os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr. Det samme gælder for overførsler til øvrige lande. Omkostninger fordeles mellem afsender og modtager Oftest betaler afsender vore omkostninger ved overførslen, og beløbsmodtager betaler omkostningerne i udlandet. Disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Vi vil oftest kunne give dig en indikation af prisniveauet. Alle omkostninger betales af modtager Du kan også vælge at lade beløbsmodtager betale alle omkostninger. I så fald fratrækker vi ved afsendelsen vore omkostninger i det beløb, der overføres. *) EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein og Norge.

4 Checks Indløsning af checks i udlandet vil oftest være forbundet med omkostninger. Størrelsen af disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Valutakurs for betalinger til udlandet og checks betalinger i fremmed mønt bestilt inden de ovenstående tidspunkter, vil blive afregnet til Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, hvis ikke andet er aftalt. Tillægget varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlæangende. Afregning af betalinger i fremmed mønt bestilt efter de ovenstående tidspunkter, vil som udgangspunkt ske dagen efter. Du kan naturligvis altid aftale en afregningskurs med os baseret på markedskursen på handelstidspunktet. afregning af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet vil, hvis ikke andet er aftalt, blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen. Du vil straks efter afsendelsen få tilsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger. Efterlysning af en betaling Hvis betalingsmodtager hævder ikke at have modtaget beløbet, beder i dig orientere modtager om, hvornår og hvordan overførslen er foretaget (fremgår af bankens nota til dig). Så har modtager mulighed for at efterspore betalingen i sit eget pengeinstitut. Banken starter også gerne en eftersøgning af beløbet. Vi forbeholder os dog ret til at beregne et omkostningsdækkende gebyr herfor, hvis det viser sig, at betalingen blev korrekt gennemført. Returnering af overførte beløb Et overført beløb kan komme retur fra udlandet, hvis det/de involverede udenlandske pengeinstitut(ter) ikke har kunnet udføre betalingen på grundlag af de givne oplysninger. Sådanne returnerede overførsler vil af banken blive ekspederet som en overførsel fra udlandet. Tilbagekaldelse af overførsler og spærring af cheks Du kan under særlige omstændigheder tilbagekalde betalinger eller anmode banken om at spærre checks udstedt for din regning. Vi informerer dig i det enkelte tilfælde om de foreliggende muligheder og de juridiske konsekvenser. For tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks beregner banken et ekspeditionsgebyr. Se venligst prisliste.

5 Betalinger fra udlandet Betalinger til dig fra udlandet er i princippet ikke forskellige fra betalinger den modsatte vej. Betalingerne vil normalt blive modtaget som overførsler eller som checks. Mulighederne beskrives nærmere nedenfor. Betalinger Betalinger fra udlandet kan overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT eller via et europæisk clearingsystem. Det vil normalt være det hurtigste og billigste for dig. Informationer, som du bør forsyne beløbsafsender med For at undgå misforståelser og sikre hurtig betaling vil det være en god ide, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse: Østjydsk Bank A/S Østergade Mariager SWIFT/BIC: OSBADK22 IBAN (INternational Bank Account Number). Dit indenlandske kontonr. hos os incl. registreringsnummer bør kun anvendes i undtagelsestilfælde. Checks At modtage betaling fra udlandet pr. check kan ikke anbefales, da der normalt er en lang forsendelsestid og ret store indløsningsomkostninger. Samtidig kan det tage 2-3 uger, før du kan være sikker på, at der er dækning for checken. En check udstedt i danske kroner bør være trukket på et dansk pengeinstitut, da omkostningerne ved indløsning så bliver mindre. Vi afregner checken til dig med det forbehold, at vi ved afregning med det udenlandske pengeinstitut straks modtager pengene. I visse tilfælde vil private checks blive taget til inkasso, sådan at beløbet først bliver afregnet til dig, når vi har modtaget endelig betaling. Omkostninger ved checks og betalinger Generelt Samtidig med indsætning af beløbet på din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vor(t) ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Vore gebyrer/provisioner fremgår af vor prisliste. Specielt for checks Hvis det betrukne pengeinstitut i udlandet beregner sig gebyr eller provision ved afregning af checks, vil disse omkostninger efterfølgende blive hævet på din konto.

6 Valutakurs Afregningskursen vil hvis ikke andet er aftalt være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der varierer fra de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. betalinger modtaget inden ovenstående tidspunkter afregnes til kursen på modtagelsesdagen, mens betalinger modtaget efter disse tidspunkter afregnes til næste bankdags kurs. Afregning kan alternativt ske efter gældende markedskurs. Hvornår er beløbet til din disposition? Overførsler Overførsler fra udlandet vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter, at beløbet er til vor disposition. Det forudsætter dog, at overførslen er modtaget hos os inden ovennævnte tidspunkter på vor dispositionsdag. Hvis overførslen modtages senere, indsættes beløbet på din konto med rentemæssig virkning (valør) en bankdag efter modtagelsesdatoen. Checks Checks vil blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) én bankdage efter afregningsdagen. Dog vil EUR- checks have rentemæssig virkning på selve afregningsdagen. Generelt Særligt vedrørende betalinger inden for EU / EØS* Ved betalinger til/fra udlandet op til modværdien af EUR inden for EU/EØS*) i et af de pågældende landes møntsort gælder desuden følgende lovbestemte regler vedrørende kompensation og tilbagebetalingspligt: Kompensation: Kommer en overførsel frem senere end aftalt, er afsendende og/eller modtagende pengeinstitut i henhold til Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler forpligtet til at yde afsender og/eller modtager kompensation. Kompensation ydes som en rente af overførselsbeløbet beregnet med den i rentelovens 5 stk. 1, angivne rente. Der henvises i øvrigt til lovens 6-9. Tilbagebetaling: Kommer en overførsel ikke frem, skal afsendende pengeinstitut i henhold til loven tilbagebetale det overførte beløb til afsender dog højest et beløb svarende til modværdien af EUR med tillæg af påløbne renter beregnet efter rentelovens 5 stk. 1. Endvidere tilbagebetales samtlige gebyrer, som afsender har betalt i forbindelse med overførslen. Der henvises i øvrigt til lovens *) EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein og Norge.

7 Afsenders ansvar: Er afsender selv skyld i manglende eller ufuldstændig gennemførelse af en grænseoverskridende betaling, idet der er givet afsendende institut ufuldstændige eller fejlagtige instrukser, har afsender dog ikke krav på tilbagebetaling. Det samme gælder, hvis et formidlende institut, der udtrykkeligt er valgt af afsender, ikke har udført betalingen. Force majeure Vi er ikke ansvarlige, hvis manglende eller ufuldstændig gennemførelse af en betaling skyldes usædvanlig eller uforudsigelige omstændigheder som banken ikke har mulighed for at afværge, selv om der udvises den størst mulige påpasselighed. Insolvens hos et institut, der medvirker ved en betaling, anses ikke som force majeure. Yderligere informationer Du kan hente yderligere information om priser og valideringsregler i vor prisliste, som du kan få hos os. Ønsker du information om de daglige valutakurser eller andre oplysninger i forbindelse med udenlandske betalinger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi gør opmærksom på, at du som forbruger har mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, såfremt et problem mellem dig og banken ikke kan løses til din tilfredshed.

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere