De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner"

Transkript

1 Årsplan for faget: Matematik i 10 x & y skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice 34 Man: Fre: Lejrskole 35 Man: Bøf 12 Fre: Fri 36 Man: 37 Man: 38 Man: Dreng/pigedøgn 39 Man: Fre: Linie dag Intro matematik Intro matematik De gamle grækere og deres venner 1 De gamle grækere og deres venner Hvor er jeg i det matematiske univers? it, niveau, prøveform b Hvor er jeg i det matematiske univers? it, niveau, prøveform b geometri. Pythagoras, Archimedes. Der arbejdes med bevisførelse. Eleverne skal tillige selv finde en matematiker der har gjort sig bemærket og lave et oplæg om det matematiske felt der er interessant i forhold til denne matematiker. Eleverne skal opnå en matematikkens opståen. Eleverne skal lære at bruge matematiske begreber så de kan kommunikerer om dette på et matematisk højere niveau end de er vant til. Eleverne skal opnå en matematikkens opståen. Eleverne skal lære at bruge matematiske begreber så de kan kommunikerer om dette på et matematisk højere niveau end de er vant til. 40 At skabe sig Opstille budgetter og At eleverne får en

2 41 Man: Fre: Sponsor løb/mat 42 Efterårferie 43 Man: 44 Man: Spil dansk dag 45 Man: 46 Projekt "De små fag" 9. klasse 10. klasse brobygning 47 Man: Fag dag/oso Fre: Fagdag/OSO et liv. 2 At skabe sig et liv. kigge på indkomster.eleverne skal i grupper lave et budget for hvad det koster at leve hjemmefra. Der arbejdes med rentesregning og vækst i forhold til eksempelvis børneopsparing. Vi kigger på skatteregler. De skal finde relevante oplysninger bla. via kommuner, boligforeninger, internettet. lineærefunktioner skal staartes op i forhold til prisforskelle! Se ovenfor Kursus uge Emnerne vælges af eleverne selv. Fokus på den forliggende skriftlige terminsprøve Kursus uge Emnerne vælges af eleverne selv. Fokus på den forliggende skriftlige terminsprøve indsigt i de økonomiske aspekter som spiller ind når man som ung skal til at etablere sig. Desuden skal de lære at ræsonnere sig frem til andre muligheder hvis det ikke hænger sammen økonomisk og derfra opstille nye problemstillinger og løsningsmodeller. Eleverne skal arbejde i grupper for at styrke fællesskabet i klassen Se ovenfor Målet er at elverne får mulighed for at arbejde med et matematisk emne hvor de har brug for træning. Målet er at elverne får mulighed for at arbejde med et matematisk emne hvor de har brug for træning.

3 48 Man: Fre: Kontaktholdsdag + Lancier 49 Man: Fre: fri 50 Man: Fre: juleweekend 51 Man: Terminsprøver Terminsprøver Terminsprøver Linie/rendag Fre: Juleafslutning 2 Man: Familien Danmark redegørelse 3 Terminsprø ver Hurtige penge? 4 Tekster og statistik om familieformer. Diskussioner og elevernes egne familierelationer og værdier. Børn i nye familiemønstre af Per Schultz Jørgensen terminsprøver Kombinatorik og sandsynlighed behandles. Herunder enten eller og både og princippet samt stikprøver. forskellige spil: lotte, tips, terningspil og kortspil. Desuden skal der indgå tekster om ludomani og spillegæld Før det hele ramler brochure Filmen Gambler At eleverne opnår større indblik i det samfund de lever i, de normer og værdier der er vigtige når man kigger på Danmark, danskerne og vores familiemønstre. Matematik: Eleverne skal lære at læse tabeller og statistikker og behandle materialet, så de kan frembringe de væsentligste elementer til brug i argumentation og samfundet og i forhold til egne familieforhold. At eleverne opnår et kendskab til en udvikling historisk, ved at kigge på tabeller fra forskellige tidsperioder. terminsprøver Elevern skal ved hjælp af matematiske redskaber lære at gennemskue spillenes vinderchancer og spilleklubbernes annoncer. Give eleverne en risikoen der kan være forbundet med spil i form af drømmen om den store gevinst = Den store lykke. Eleverne skal lære at sætte sig ind i en

4 3 Man: 4 Man: 5 Man: Fre: afgang ski 6 Norge 7 Vinterferie 8 Man: Fre: Årsopgave 9 Man: Fre: årsopgave 10 Man: Hvad skal vi bruge det til? 5 Familien Danmark redegørelse 6 funktioner både 1. og 2. Gradsfunktioner samt omvendt proportionalitet og geometri. Eleverne skal udfra div. Bygningsværker løse stillede opgaver og selv være med til at opstille problemer og løsningsmodeller som giver en større og behovet for opførelsen. Der skal fremlægges Eksempler på bygningsværker. Eiffeltårnet, San Franciscos broer, Triumf buerne, Storebæltsbroen, Malmø tårnet, TV tårnet i Berlin, Århus Rådhus, Operahuset i Sidney, Pyramider, Kreml. Tekster og statistik om familieformer. Diskussioner og elevernes egne familierelationer og værdier. Børn i nye familiemønstre af Per Schultz Jørgensen fagtekst og uddrage essensen af denne. Eleverne skal opbygge kendskab til de fælder der ligger i begrebet hurtige penge! Eleverne skal i det projekt arbejde med funktioner. Målet er at elverne skal lære at kende fuktionerne fra hinanden og bruge dem hvor de har relevans. Det er desuden et mål at eleverne får en anvendelsen af disse funktioner, så de ikke sidder med tanken hvad skal vi bruge det til? efterfølgende. Det er hensigten at eleverne får en arkitektur på nationalt plan såvel som på internationalt plan. I dette projekt vil alle kompetenceområdern e for faget komme i spil. Jf. faghæfte 12 At eleverne opnår større indblik i det samfund de lever i, de normer og værdier der er vigtige når man kigger på Danmark, danskerne og vores familiemønstre. Matematik: Eleverne skal lære at læse tabeller og statistikker og behandle materialet, så de kan

5 Fre: Årsopgave 11 Man: Fre: årsopgave fremlæggelser 12 Man: 13 Man: Musical opstart 14 Musical/Filmprojekt 15 Musical/Filmprojekt 16 Man: Show Show Påskeferie 17 Man: 2. påskedag Matematikk en i naturen 7 På turné! 8 trigonometri, sin, cos og tan, Fibonacci og det gyldne snit. Der vises et afsnit af dr2 s program Viden om Naturens skjulte mønstre. Vi skal ud og kigge på mønstre og lave beregninger i naturen. De skal finde matematikken i naturen. Her er det projekt tanken der er afgørende i undervisningen. Eleverne har været igennem mange frembringe de væsentligste elementer til brug i argumentation og samfundet og i forhold til egne familieforhold. At eleverne opnår et kendskab til en udvikling historisk, ved at kigge på tabeller fra forskellige tidsperioder. At eleverne får en indsigt i at matematikken ikke er opstået af ingen ting, men faktisk er i fin harmoni og samspil med naturen. At eleverne ser at der er en sammenhæng mellem det teoretiske og den eksisterende natur. De skal opdage at matematikken kommer af noget! Det er målet at eleverne skal opbygge en at der findes matematik i hele vores omverden og at matematik ikke er et isoleret fag, men faktisk er med til at beskrive den omgivende natur Målet er at eleverne skal arbejde med så mange forskellige matematiske emner som muligt i grupper.

6 18 Man: 19 Skriftlige prøver 20 Man: Fre: Bededag 21 Linierejse 22 Man: Ny elevdag Fre: 23 Man: Grundlovsdag/ØF Fre: Mdt. prøver 24 Mdt. prøver 25 Mdt. prøver 26 Man: Liniedag Ren/galla Afslutningstur Repetion Repetion Repetion matematiske emner og skal her planlægge en turné! Forholde sig til kørsel, økonomi, afstande, scene opbygning etc. Alt undervisningen i denne periode vil være på tværs af begge klasser! Målet med repetition er at eleverne bliver bedre rustet til den mundtlige prøve. Målet med repetition er at eleverne bliver bedre rustet til den mundtlige prøve. Målet med repetition er at eleverne bliver bedre rustet til den mundtlige prøve. De skal lave en færdig turne plan ud fra en matematisk vinklel. Emner vi skal ind på: Sin, cos, tan, statistik, sandsynlighed, geometri, økonomi, pythagoras etc. Eleverne skal arbejde individuelt med de fire redegørelser de har valgt at opgive til prøven. Eleverne skal arbejde individuelt med de fire redegørelser de har valgt at opgive til prøven. Eleverne skal arbejde individuelt med de fire redegørelser de har valgt at opgive til prøven. Denne årsplan for Matematik i 10. klasse på Øse Efterskole i skoleåret 2013/2014 er udarbejdet på baggrund af skolens formål og værdier ang. Klogskab, indsigt i livet & dets sammenhænge, kreaivitet og samarbejde samt de for faget gældende fælles- og slutmål, således eleven ved afslutning af undervisningsåret står bedst rustet til de afsluttende prøver samt de krav ungdomsuddannelserne stiller til færdigheder og kompetencer. Planen er gældende for begge klasser på årgangen. Der vil blive differentieret i niveauerne i de to klasser, men målet med begge klasser er at alle eleverne rustes til afgangsprøverne i 10. klasse. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i tankerne omkring projektorientering.

7 Fra årets start vil der være fokus på it i undervisningen! Således er det et mål at 80 % af eleverne på årgangen til den skriftlige afgangsprøve skriver på computer! Der er i årsplanen indlagt uger unden overskriften Kursus. Dette er for at give eleverne mulighed for at forbedre og fordybe sig i et matematisk basis stof, som danner fundament for mange andre emner i både matematikken og fysikken. Der vil i alle emner og projekt stilles krav til eleverne om at forberede sig til undervisningen. Forberedelse vil hovedsaligt bestå i at læse relevant faglitteratur, med udgangspunkt i Noget om Matematikken Samt artikler og lign. der er relevant for emnet. Undervisningen Undervisningen i de to klasser vil blive varetaget af Pia-Vera Mølgaard og Lasse Petersen. Pia-Vera Mølgaard har det overordnede ansvar for 10. X. Lasse Petersen har det overordnede ansvar for 10. Y. Materialer Matematiktak for 10. Noget om Matematikken

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere