Engelsk i 10.B. Ugeplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk i 10.B. Ugeplan"

Transkript

1 Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer. - elevernes lyst til at bruge sproget varieret og personligt sammen med andre. Danskundervisningen i 10B skal på den ene side fremstå som et selvstændigt fag og på den anden side skal faget implementeres i klassens struktur, som i sin opbygning tager udgangspunkt i kreativitet, innovation og entreprenørskab. Denne plan beskriver de emner og områder som eleverne skal arbejde med, når der står dansk på skemaet. Evaluering: Vil fortrinsvis foregå i dialog med den enkelte elev, da det faglige niveau i klassen kan være svingende. Der vil være personlige tilbagemeldinger og fastsættelse af nye mål i forbindelse med afleveringer. Der vil derudover være samtaler på klassen efter hvert forløb, med henblik på den fremadrettede undervisning. Årsplan for Matematik 10B Matematikundervisningen i 10B skal på den ene side fremstå som et selvstændigt fag og på den anden side skal faget implementeres i klassens struktur, som i sin opbygning tager udgangspunkt i kreativitet, innovation og entreprenørskab. Denne plan beskriver de emner og områder som eleverne skal arbejde med, når der står matematik på skemaet. Evaluering: Vil fortrinsvis foregå i dialog med den enkelte elev, da det faglige niveau i klassen kan være svingende. Der vil være

2 personlige tilbagemeldinger og fastsættelse af nye mål i forbindelse med afleveringer. Der vil derudover være samtaler på klassen efter hvert forløb, med henblik på den fremadrettede undervisning. Der vil være mulighed for at gå op til FS10 prøveform B. Pensum vil bestå af en række redegørelser indeholdende matematikken fra elevernes projekter. Engelsk i 10.B Engelskfaget skal implementeres i klassens struktur, som i sin opbygning tager udgangspunkt i kreativitet, innovation og entreprenørskab. Faget vil ikke fremstå som et selvstændigt fag, men vil indgå i undervisningen på forskellige måder. Formålet med engelskundervisningen er at fremme elevernes lyst til at bruge sproget varieret og personligt sammen med andre. Det skal være naturligt for dem, at bruge engelsk både skriftligt og mundtligt i de forskellige projekter. Eksempler på måder at implementere faget i undervisningen: fremlægge deres egne projekter på engelsk, lave brugsanvisninger på engelsk, læse og forstå faglige tekster på engelsk og deltage i samtaler og diskussioner på engelsk. Evaluering: Vil fortrinsvis foregå i dialog med den enkelte elev, da det faglige niveau i klassen kan være svingende. Der vil være personlige tilbagemeldinger og fastsættelse af nye mål i forbindelse med afleveringer og fremlæggelser. Der vil være mulighed for at gå op til FS10 prøveform B. Der vil være et intensivt prøveforberedende forløb i slutningen af skoleåret for de som vil op til engelsk eksamen. Ugeplan Uge Skema Overskrift Dansk Matematik Indhold Mål 33 man: Intro Intro Intro Intro Fordeling af elever

3 fre: Intro 34 man: fre: primilejr Teambuilding Luftkasteller Luftens Helte LP: Opstart MN: Lego TM: Klassens regler. De 10 bud Billedanalyse Forventnings afstemning. Holdet skal rystes sammen og konceptet skal præsenteres. Det er vigtigt at klassen hurtigt kommer til at lære hinanden godt at kende, så de har mod på at få ideer og udvikle og fremlægge dem. 35 man: Bøf fre: Fri Hvad er entreprenørskab /Innovation? LP: Kontaktelever fremlægger MN: Kontaktelever fremlægger TM: Kontaktelever fremlægger Billedanalyse Test af fagligt niveau Begreberne skal præsenteres og eleverne skal lave deres første fremlæggelse for resten af klassen. 36 man: fre: Linie byt Perspektiv LP: Fotolinse perspektiv + print og ophæng MN: Tegning TM: Filosofisk perspektiv Trykte reklamer Introduktion til sor Vi skal arbejde med perspektiv på forskellige måder. Hvad er perspektiv? Hvordan ser vi det? Målet er at den enkelte elev får øjnene op for flere vinkler at anskue noget ud fra.

4 37 man: fre: Team 9. Ole Opfinder En idé der gør verden bedre LP: MN: Hvordan får man gode idéer (Elevator pitch) TM: Hovedværk: To verdener (film) Første afl. (stil): Det brænder jeg for sor. Hvordan får man den gode idé? Vi skal igennem en proces og skabe noget som gør verden bedre. Målet er at de skal forstå processen i ideudviklingen og få kendskab til de forskellige faser man skal/kan komme igennem. 38 man: DR/PI fre: DR/PI Ole Opfinder En idé der gør verden bedre LP: MN: TM: (Kursus Mandag, Tirsdag) Hovedværk: To verdener (film) sor. Torsdag (Dr/Pi døgn) 39 man: Fri fre:team10 A Ole Opfinder Fremlæggelser Tirsdag (MN, LP, TM) Hovedværk: To verdener (film) Aflevering af stil. sor. 40 man: Reklamer & virkemidler Sælg Øse Danmark og danskere (Forskellige tiders og Alle grupper skal komme med to bud: En traditionel og Målet er at holdet skal stifte kendskab til reklamernes virkemidler med

5 fre:team10 B LP: MN: (ons tors Kursus) TM: genres måde at skildre Dk + danskerne på) sor. en vanvittig ide. En af ideerne skal være gennemarbejde t. Der skal udarbejdes en planche. fokus på hvilke modtagere reklamen er rettet imod. 41 man: fre: Sponsor Reklamer & virkemidler Sælg Øse Danmark og danskere (Forskellige tiders og genres måde at skildre Dk + danskerne på) Der skal udvælges hvilke forslag der skal fremlægges, så der sikres en god standart Eleverne får deres stile + respons retur. 42 Efterårsferie 43 man: fre:team10 A/Forestillin g Reklamer & virkemidler Sælg Øse Danmark og danskere (Forskellige tiders og genres måde at skildre Dk + danskerne på) sor. Tirsdag: Besøge Design2Innovat e Kolding Præsentationer ne skal Vi skal lave en forhåndstilkendeg ivelse i forhold til om den enkelte elev ønsker at gå til prøve eller ej. Der skal tages en

6 fremlægges for skolens ledelse + bestyrelse en aften i uge 43 endelig beslutning inden jul. 44 man: fre:foredra g Slogan & Logo Hovedværk: Barndommens gade. Indskrivnings opgave Fokus på engelsk Både dansk og internationalt Heruder skal der arbejdes med hvor mange piktogrammer kan der placeres rundt på skolen, hvordan skal de se ud og kunne man finde et tilhørende. Udarbejdes, fremlægges og evt. sælge sine ideer til Brugsen Lære at se. Simpelt udtryk (piktogrammer) 45 man: fre: Forund/ Din fremtid Hovedværk: Barndommens gade. Indskrivnings opgave Skolevejledning Eleverne skal have mulighed for at arbejde MN + SL + TM laver en plan med faste OSO lektioner i skemaet.

7 bande sammen med hinanden på kryds og tværs af de to 10ende klasser. OSO opstart Besøg på skoler/firmaer (på cykel) 46 man: fre: Brobygning/projekt i man: fre: OSO/ team 9. OSO / OSOfremlæggelse r Hovedværk: Barndommens gade. Matematikken omkring os 48 man: fre: Team 9. Bæredygtighed * LP: Der er en grund til at man skal bruge de rigtig ting Hovedværk: Barndommens gade. Anden afl.: Der skal udarbejdes og afleveres en fyldestgør Matematikken omkring os * Genbrug * Green city * Inspiration/opl æg via ting, farver, materialer, lyde/musik, stemninger Skabe opmærksomhed omkring genbrug og miljø

8 ende boganmeldels e af bogen. * Ressourcer * Energi * Miljø 49 man: fre: Hj.rejse Bæredygtighed Forfatterskab slæsning: Naja Marie Aidt Matematikken omkring os * Genbrug * Green city * Inspiration/opl æg via ting, farver, materialer, lyde/musik, stemninger * Ressourcer * Energi * Miljø 50 man: fre:team10 B /Forestilling Bæredygtighed Forfatterskab slæsning: Naja Marie Aidt Deadline for aflevering af boganmeldels e. Matematikke n omkring os * Genbrug * Green city * Inspiration/opl æg via ting, farver, materialer, lyde/musik, stemninger * Ressourcer * Energi * Miljø

9 51 man: termin termin termin rendag fre: Juleafs man: fre: Vejl. Selvstændigt projekt Incl. brugsanvisning Forfatterskab slæsning: Naja Marie Aidt Eleverne får deres anmeldelser + respons retur. Skriftlig opgave på klassen i forbindelse med Som engelene flyver : Søsteren skal skrive en underretning til kommunen. Opgaver evalueres Man må gerne samarbejde men alle skal ende med et selvstændigt produkt. Brugsanvisning både på dansk og engelsk. Det centrale i denne opgave er at det er et selvstændigt projekt, hvor den enkelte elev skal finde ud af at gøre brug af de erfaringer som de har høstet i de tidligere projekter. 3 man: Selvstændigt projekt Ældre sange og salmer

10 fre: Sundh. Incl. brugsanvisning sor. 4 man: fre: Demok. Selvstændigt projekt Incl. brugsanvisning Ældre sange og salmer sor. 5 man: fre:afrejs. Selvstændigt projekt Incl. brugsanvisning Musikvideoe r Chance, muligheder og statistik 6 Norge 7 Vinterferie 8 man: fre:team10 B/Foerstillin g Udvikling af forretningskoncep ter (Lave noget til nogen) Musikvideoe r Chance, muligheder og statistik Eleverne skal samarbejde med et erhvervspanel, som skal slutte projektet af med at bedømme elevernes produkter. Lære at samarbejde med en modtager udenfor skolen. Lære at forstå modtagerens forventninger og krav. 9 man: Udvikling af forretningskoncep Dokumentar Chance, mulighe

11 fre:dansk ter (Lave noget til nogen) der og statistik 10 man: fre: Team 9. Udvikling af forretningskoncep ter (Lave noget til nogen) Dokumentar Matematik fe ssor. 11 man: musical fre: Musical Udvikling af forretningskoncep ter (Lave noget til nogen) Dokumentar Matematik fe ssor. Bedømmes af et erhvervspanel (Invitere byens forretningsfolk ) 12 man: fre:musical Musical 13 man: Fri fre: Musical 14 man: skært. fre: lang fr. Musical

12 15 man: 2.påske fre:årsopg Afslutningsprojekt del 1 Mundtlig fremlæggels e af en selvvalgt bog for alle i klassen (som evt. er blevet læst i læsetiden om torsdagen). Arbejde med redegørelser Der skal laves et produkt I denne periode skal elever som ønsker at gå til prøve i dansk/engelsk/ matematik, udarbejde redegørelser/sy nopser. Målet med dette projekt er at eleverne skal bruge alt det de har lært i løbet af året til at udarbejde et selvstændigt projekt. 16 man: fre:årsopg Afslutningsprojekt del 1 Mundtlig fremlæggels e af en selvvalgt bog for alle i klassen (som evt. er blevet læst i læsetiden om torsdagen). Arbejde med redegørelser 17 man: fre:årsopg Afslutningsprojekt del 1 Skriv en ansøgning Arbejde med redegørelser 18 man: Linierejse

13 fre:bededa g 19 man: fre:valgfag Skriftligeprøver 20 man: Kristhf. fre: fri Afslutningsprojekt del 2 Kanon læsni ng og/eller synopse og prøveforbere delse Klargøring til mundtlig prøve. Produktet fra Projekt 1 skal sælges i en form for reklamefilm. Efter at have lavet et produkt, skal eleverne lære at sælge det. 21 man: ØF fre: Landart Afslutningsprojekt del 2 Kanon læsni ng og/eller synopse og prøveforbere delse Klargøring til mundtlig prøve. Produktet fra Projekt 1 skal sælges i en form for reklamefilm. 22 man:pinse fre:team10 A /Lancier Afslutningsprojekt del 2 Kanon læsni ng og/eller synopse og prøveforbere delse Klargøring til mundtlig prøve. Produktet fra Projekt 1 skal sælges i en form for reklamefilm. 23 man: fre:grundlo v Afslutningsprojekt del 2 Kanon læsni ng og/eller synopse og prøveforbere delse Klargøring til mundtlig prøve. Produktet fra Projekt 1 skal sælges i en form for reklamefilm.

14 24 man: fre: 25 man: fre: Mundtlige prøver Mundtlige prøver 26 man: Linie reng. Afs.tur fre: Farvel

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner Årsplan for faget: Matematik i 10 x & y skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice 34 Man: Fre: Lejrskole 35 Man: Bøf 12 Fre: Fri 36

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra ug.dk... 2 2. Bekendtgørelse om obligatoriske selvvalgte opgave for 10. klasse...

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Årsplan for 3.c 2012-13

Årsplan for 3.c 2012-13 Årsplan for 3.c 2012-13 Da vi har valgt at samarbejde de to 3. kl. Så meget som muligt, vil en del af årplanens beskrivelser være fælles for de to klasser. Status for 3.c Klassen består nu af 10 drenge

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere