3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn"

Transkript

1 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn Valg af tørringsanlæg bør afhænge af, om kornet skal bevare sin spireevne eller ej. Med spireevne: Køling/beluftning Koldlufttørring Lavtemperaturtørring Uden spireevne: Højtemperaturtørring Køling/beluftning Afkøling til udetemperatur bør benyttes mest muligt. Da temperaturen oftest er lavere om natten og de tidlige morgentimer end resten af døgnet, gælder det om at gennemblæse kornet i disse perioder. Så længe kornet er varmere end udeluften, skal man ikke tænke på, om luften er mere eller mindre fugtig. Det vigtigste er at sikre en lav temperatur. Ved opbevaring af kornet på beluftningsanlæg kan kornet opbevares i hele lagringsperioden ved vandprocenter op til ca. 17 %. Et beluftningsanlæg kan udformes som et almindeligt lagertørringsanlæg, men der stilles ikke de samme krav til kanalernes dimensioner, idet kravet til luftmængde pr. time pr. ton korn kan begrænses til ca. 50 m 3 luft i timen pr. ton korn. Luften kan enten suges eller blæses gennem kornet. Lagringshøjden kan være over 5 meter. Afstanden mellem de enkelte luftkanaler kan være den samme som lagringshøjden dog maks. 5 meter. Et beluftningsanlæg kan være et godt supplement til et gennemløbstørringsanlæg, hvor det kan være vanskeligt at sikre en tilstrækkelig nedkøling af kornet, før det forlader tørringsanlægget. Ved at lagre kornet med mulighed for gennemluftning kan temperaturen sænkes i løbet af nogle timers gennemblæsning med kold natteluft. Tørring Tørring med kold eller opvarmet luft bygger på det forhold, at der er et bestemt forhold mellem luftens relative fugtighed og kornets vandindhold. Luftfugtigheden kan måles med forskellige instrumenter. Det mest udbredte instrument er et hårhygrometer. For at det skal vise rigtigt, kræver det hyppig justering. Det enkleste og mest sikre er et såkaldt vådt/tørt termometer, figur 1, hvor man ved hjælp af temperaturforskellen og en tabel kan finde frem til luftfugtigheden. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 1

2 Figur 1. Vådt/tørt termometer. Luftens relative fugtighed måles ved blæserens indsugningsåbning. Det dur naturligvist ikke at aflæse det hygrometer, som mange har hængende over skrivebordet. Det skal ud og hænge, hvor blæseren tager luften ind. Tabel 1 viser, hvorledes kornets vandindhold vil stille sig, hvis kornet gennemblæses med luft med forskellig relativ fugtighed (RF) og temperatur. Tabel 1. LIGEVÆGTSTABEL mellem relativ luftfugtighed og vandindhold i korn og frøafgrøder. Relativ luftfugtighed i procent C Byg 10,6 12,3 13,1 13,9 14,8 15,7 17,0 18,3 19,9 22,4 Hvede 11,5 12,7 13,5 14,0 14,8 15,7 16,8 17,8 19,5 21,0 5 Havre 10,5 11,8 12,5 13,0 13,8 14,5 15,9 17,5 19,8 23,1 Rug 11,2 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,3 17,5 19,5 22,0 Raps 6,2 7,1 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 11,8 13,2 14,8 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 2

3 Ærter 10,8 12,4 13,2 14,0 14,8 15,5 16,5 17,6 19,2 22,5 Græsfrø 9,7 11,0 11,6 12,3 13,3 14,0 15,9 17,5 18,9 21,5 Byg 10,3 12,1 12,9 13,7 14,6 15,5 16,8 18,1 19,7 22,0 Hvede 11,2 12,5 13,3 13,8 14,6 15,5 16,6 17,6 19,3 20,8 10 Havre 10,2 11,5 12,3 12,8 13,6 14,3 15,7 17,3 19,6 22,9 Rug 10,9 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 16,1 17,3 19,3 21,8 Raps 6,7 6,9 7,3 7,8 8,3 9,3 10,3 11,6 13,0 14,6 Ærter 10,6 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,3 17,4 19,3 22,3 Græsfrø 9,5 10,8 11,4 12,1 13,1 14,1 15,7 17,3 18,7 21,8 Byg 10,1 11,8 12,6 13,4 14,3 15,2 16,5 17,8 19,4 21,9 Hvede 11,0 12,2 13,0 13,5 14,3 15,2 16,3 17,3 19,0 20,5 15 Havre 10,0 11,3 12,0 12,5 13,3 14,0 15,4 17,0 19,3 22,6 Rug 10,7 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,8 17,0 19,0 21,5 Raps 5,7 6,6 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,3 12,7 14,3 Ærter 10,3 11,9 12,7 13,5 14,3 15,0 16,0 17,1 19,0 22,0 Græsfrø 9,2 10,5 11,1 11,8 12,8 13,8 15,4 17,0 19,4 22,5 Byg 9,8 11,6 12,4 13,2 14,1 15,0 16,3 17,6 19,2 21,7 Hvede 10,7 12,0 12,8 13,3 14,1 15,0 16,1 17,1 19,1 20,3 20 Havre 9,7 11,1 11,8 12,3 13,1 13,8 15,2 16,8 19,1 22,4 Rug 10,5 11,4 12,2 13,0 13,8 14,6 15,6 16,8 18,8 21,3 Raps 5,5 6,4 6,8 7,3 7,8 8,8 9,8 11,1 12,5 14,1 Ærter 10,0 11,7 12,5 13,3 14,1 14,8 15,8 16,9 18,8 21,8 Græsfrø 9,0 10,3 10,9 11,6 12,6 13,6 15,2 16,8 19,2 22,3 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 3

4 IX-diagram for fugtig luft Man kan finde luftens vandbærende evne i et såkaldt IX-diagram for fugtig luft, figur 2. Ved at anvende værdierne i tabel 1 og figur 2 kan man se, hvor meget luften skal opvarmes for at kunne tørre kornet ned til et bestemt slutvandindhold. Eksempel Figuren viser, at en opvarmning af luft fra 15 o C med 80 % rel. luftfugtighed, som er gennemsnitsforholdene i august-september måned, til 21 o C medfører en sænkning af luftfugtigheden til 55 %. Ved at blæse luften gennem fugtigt korn kan man regne med en mætning til ca. 90 %. Denne vandfordampning medfører en afkøling af luften langs den skrå linie. Ved at følge de lodrette linier kan man se, at der kan fjernes 12,2-10,2 g = 2 g vand pr. m 3 luft, der blæses igennem kornet. Ved dimensionering af varmekilde og større anlæg er det vigtigt at kunne anvende et IX-diagram for at beregne kapaciteten. Der kan normalt kun regnes med tørring i ca. 12 timer i døgnet, når der tørres med kold luft. Figur 2. IX-diagram. Eksempel:(1) 15 C varm luft med en relativ luftfugtighed (RF) på 80 % indeholder 10 gram vand. Ved opvarmning til 21 C (2) sænkes RF til 55 %. Ved tørring og en RF i afgangsluften på 90 % (3) indeholder luften 12,2 gram vand. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 4

5 Tommelfingerregel: Ved overslagsberegninger kan der regnes med, at m 3 luft kan fjerne en vandprocent fra 1 hkg korn. Yder en blæser, jvf. dens karakteristik, m 3 luft i timen ved det pågældende modtryk, kan den for eksempel nedtørre ca. 7,5 hkg korn 4 % i timen. Tørresvind Ved tørring af korn forsvinder der vand. Da vandprocenten beregnes i forhold til den samlede vægt af tørstof og vand er vægtsvindet over 1 kg pr. procent vand, der fjernes pr. hkg korn. Kg svind pr. % pr. hkg utørret korn = 100 / (100 v) (v = slutvandindhold[%]) Eksempel: 250 hkg korn skal nedtørres fra % vand. Tørresvindet bliver da: Tørrevind, hkg = 250 * (20-15) / (100-15) =14,7 hkg = (1470 liter vand) Tørrekapacitet Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvor stor tørrekapaciteten skal være, idet først og fremmest vejret i høstperioden spiller ind, men også anlægstype og mejetærskerkapacitet spiller en rolle. Det vil dog være et godt anlæg, som kan nedtørre halvdelen af avlen i løbet af en 14 dages periode. Tørreblæsere Der findes to hovedtyper af blæsere, centrifugalblæsere, som også kaldes radialblæsere, figur 3, og axialblæsere, figur Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 5

6 Figur 3. Centrifugalblæser. Figur 4. Aksialblæser. Centrifugalblæsere med bagudbøjede vinger er de mest almindelige til tørring af korn, hvor lagtykkelsen overstiger 1,5-2 meter, idet de er bedre til at overvinde store modtryk end aksialblæsere. Sidstnævnte kan til gengæld yde en meget stor luftmængde ved lavt modtryk. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 6

7 Luftmodstand For at kunne dimensionere en blæser til et tørringsanlæg skal man kende luftmodstanden i kornet. Figur 5 viser modstandskurver for forskellige afgrøder. Det ses for eksempel, at luftmodstanden i korn ved en lufthastighed på 0,1 meter pr. sekund er ca. 40 mm VS (mm vandsøjle). En blæser bør kunne yde en luftmængde på mindst 360 m 3 luft pr. time pr. m 2 gulvareal. Det svarer til en lufthastighed på 0,1 m/s op gennem kornet. Denne hastighed vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig til at kunne forhindre kondensdannelse i kornet. Da der også skal regnes med en overgangsmodstand mellem kanal og korn, skal der afhængig af kanaltype regnes med et tillæg på mindst 20 mm VS. Figur 5. Luftmodstand ved gennemblæsning af forskellige afgrøder. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 7

8 Eksempel Der skal vælges blæser til et plantørringsanlæg med et gulvareal på 80 m 2, hvor kornet lægges i en højde på 1,5 meter. Med ovennævnte krav til blæseren skal den kunne yde m 3 luft pr. time. I figur 5 findes en luftmodstand på 40 mm VS pr. meter kornlag. Det vil sige, blæseren skal overvinde en luftmodstand i kornet på 40 x1,5 = 60 mm VS. Hertil skal lægges overgangsmodstanden på ca. 20 mm. Der skal således findes en blæser, som yder mindst m 3 luft pr. time ved et modtryk på 80 mm VS. Ved at anvende de karakteristikker, der er vist i figur 6, ses det, at en aksialblæser med en motoreffekt på 11 kw er i stand til at opfylde kravene. Hvis kornet lægges i for eksempel tre meters højde, er de viste blæsere ikke i stand til at opfylde betingelserne. Da lagtykkelsen kan variere afhængig af avlens størrelse, og der på visse tidspunkter kan være behov for tørring, anbefales det generelt at anvende centrifugalblæsere. Luftydelse med forskellige blæsertyper Statisk modtryk, mm VS Luftydelse, 1000 m3/h kornhøjde, 1m Kornhøjde,2 m Kornhøjde, 3 m Aksialblæser Centrifugalblæser Figur 6. Eksempel på blæserydelse med henholdsvis en centrifugalblæser og en aksialblæser ved forskellige lagtykkelser. Motorstørrelse 11 kw. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 8

9 Tørringssystemer Lagertørringsanlæg Figur 7. Lagertørringsanlæg med flere rum og med stålsider. (LM-foto). Princip: Tørring og lagring i samme anlæg uden flytning eller blanding af kornet. Lagertørringsanlæg stiller store krav til styring af luftens relative fugtighed, da det er den eneste måde, hvorpå der kan opnås ensartet vandindhold fra bund til top i kornlaget. Tørring uden varmetilsætning kan som regel forsvares, hvis kornet skal opfodres i egen bedrift. Det skyldes, at det ikke er nødvendigt at nedtørre kornet til et vandindhold, der er bestemt af kornhandelen. Det er normalt heller ikke noget problem at køle kornet, så der kan sikres en tilstrækkelig lav temperatur i kornet, jvf. figur 2 i den generelle delrapport. Det vil dog altid være en fordel at råde over en luftfugtighedsmåler for at kunne vide, hvornår det er ideelt at tørre, og hvornår det ikke er det. Ved tørring uden varmetilsætning kan der kun regnes med en effektiv tørretid på ca. 12 timer i døgnet. Ved tørring af korn med over ca. 20 % vand bør blæseren dog alligevel køre hele døgnet. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 9

10 Tørring med varmetilsætning vil ofte være nødvendigt, hvis der skal sikres et bestemt lavt vandindhold i kornet efter tørring, eller der ønskes effektiv tørring 24 timer i døgnet. Tilsætning af for megen varme kan medføre forøget risiko for overtørring af de nederste kornlag og kondensdannelse i de øverste kornlag. Problemer med kondens er størst, hvor der er valgt en blæser, som ikke kan yde en luftmængde på mindst 360 m 3 luft pr. m 2 gulvareal. Ved at se i tabel 1 med ligevægtsfugtighederne og IX-diagrammet, figur 2, kan man se, hvor meget luften skal varmes op under forskellige forhold. Det vil dog ofte være en omstændelig metode, da de naturgivne forhold ændrer sig mange gange i løbet af døgnet. Det kan derfor kraftigt anbefales at anskaffe en såkaldt hygrostat, som automatisk starter varmetilsætningen, hvis luftfugtigheden overstiger et vist niveau, der for eksempel kan være 65 % relativ luftfugtighed. Hvis hygrostaten placeres i anlæggets hovedkanal, kan den gennemsnitlige luftfugtighed holdes på et passende lavt niveau uanset vejrforholdene. Tabel 2. Driftsvejledning for lagertørringsanlæg. Vandprocent Under over 24 Lagtykkelse Maks. 3,0 m Maks. 2,5 m Maks. 2,0 m Maks. 1,5 m Tørring uden varme Blæser kører i dagtimerne eller ligevægtskema, dog min. 2 timer Blæser kører i døgndrift, indtil kornet føles levende i toppen. Derefter i dagtimerne. Hygrostatstyret blæser Hygrostat stilles på 65 % Hygrostat stilles på 85 % i de første dage, derefter 65 %. Let opvarmning u/automatik Varme tilsættes kl samt om dagen efter ligevægtskema. Ingen varmetilsætning, før kornet føles levende i toppen. Let opvarmning m/hygrostat i hovedkanal Hygrostat stilles på 65 %. Blæseren kører uafbrudt, indtil kornet er tørt. Korntemperatur Korntemperaturen følges i hele lagringsperioden. Der blæses med kold natteluft, når lufttemperaturen er 5 C under korntemperaturen. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 10

11 Dimensionering af kanalsystem Det er vigtigt for en god luftfordeling, at kanalsystemet er korrekt dimensioneret. Tværsnitsarealet af hovedkanalen bør være mindst 0,04 m 2 pr m 3 luft pr. time. Tværsnitsarealet i sidekanalerne bør være mindst 0,05 m 2 pr m 3 luft pr. time. Kanalafstanden bør ikke overstige halvdelen af kornhøjden, og der bør aldrig være mere end 0,7 meter fri afstand mellem de enkelte kanaler. Hvis der vælges buede kanaler, som er ca. 0,5 meter brede, kan de placeres med en afstand fra midte til midte på 1,2 meter. Kanallængden. Den nødvendige kanallængde bør være afgørende for valget af kanaltype. I tabel 3 vises hvilke kanallængder, der kan anvendes med forskellige kanaltyper. Tabel 3. Forskellige kanaltypers dimensioner og placering. Kanaltype Fri afstand mellem kanaler Lysning cm 2 Midterafstand ved fri gulvareal cm m 3 luft/time pr. kanal v/ 8 m/s Maks. kanallængde i m, ved 360m 3 /m 2 x time Drænrør 6", 160 mm ,9 1,8 Kørefast br. 20 cm, dybde 30 cm ,5 5,3 Trapez 12" ,2 4,2 Rundbue ,2 3,5 Rundbue ,7 6,1 Rundbue ,8 9,5 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 11

12 Lagtykkelsen Max. kornhøjde ved tørring, m Maks. indlægningshøjde, m 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Vandindhold, % Figur 8. Anbefalet maksimal kornhøjde ved forskelligt vandindhold. I et lagertørringsanlæg lægges kornet ofte i op til 3 meters højde. Det går normalt fint, hvis vandindholdet ikke er over18-20 %. I figur 8 ses de anbefalede lagringshøjder ved forskellige vandindhold. Grunden til, at lagtykkelsen ikke må være for stor, skyldes, at der skal store luftmængder til at sikre en hurtig nedtørring af så vådt korn. Når det nederste korn er tørt, kan der eventuelt lægges nyt korn ovenpå. Ved tørring af vådt korn kan tørretiden ved tørring i tykke lag vare så længe, at kornet kan nå at tage skade, før det er tørret. Ved fom eksempel at anvende blæsere med karakteristikker som vist i figur 6, kan der foretages efterfølgende beregning af, hvor lang tid tørring af forskellige kornmængder vil tage med forskellige blæsere. Det ses af tabel 4, at der kan spares både energi og fås en hurtigere nedtørring ved at tørre kornet i mindre portioner, hvilket kan udnyttes ved tørring af meget vådt korn. Fordele ved lagertørringsanlæg: Stor modtagekapacitet, men relativt pladskrævende. Langsomt tørringsforløb. Kræver god styring for af sikre ensartet nedtørring. Beluftning kan foretages i hele lagringstiden. Kan udformes primitivt, hvor tømning skal ske med suger. Selvtømmende kanaler kan anvendes, evt. i kombination med almindelige buede kanaler. Ulemper ved lagertørringsanlæg: Optager stort gulvareal. Kræver dyrt transportanlæg for at være rationel. Vanskeligt at opnå ensartet vandindhold. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 12

13 Tabel 4. Lagtykkelsens og blæsertypens indflydelse på tørretid og energiforbrug. (Gulvareal 80 m 2 - motorstørrelse 11 kw, udeluft 15 o C og 70 % RF). Eksempel: Blæsertype Centrifugal Aksial Lagtykkelse, m Kornmængde, hkg Blæserens ydelse, m 3 /time Luftmængde, m 3 /ton x time Blæserens egenopvarmn. o C 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 1,2 Blæserens effektbehov, kw 10,7 11,2 12,3 13,7 13,4 13,8 Tørring %, kg vand fjernes Gr. vand fjernes pr. m 3 luft 1,2 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 Tørretid, timer Tørretid, døgn á 12 timer 8,1 17,5 29,0 5,6 13,6 25,4 Energiforbrug pr. hkg, kwh 1,95 2,21 2,69 1,73 2,06 2,65 Tørring %, kg vand fjernes Gr. vand fjernes pr. m 3 luft 1,4 1,4 1,4 1,3 1,6 1,7 Tørretid, døgn á 12 timer 9,0 19,5 32,3 6,1 15,5 29,2 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 13

14 Figur 9. Husk at sætte en dør med underliggende tømmeåbning i plansiloen, så det er let at komme ind i siloen ved tømning. Stålsiloer Figur 10. Stålsilo med mulighed for tørring og omrøring. Stålsiloer er en særlig form for lagertørringsanlæg, idet en del at de samme forhold gør sig gældende som ved indendørs lagersiloer. I nogle siloer er der installeret omrøring i form af lodrette snegle, som kan hente det tørrede korn ved bunden op og blande det i det overliggende korn. I siloer med konstant omrøring i tørringsperioden kan der anvendes højere tørrelufttemperatur og dermed opnå større tørringskapacitet uden risiko for kondensdannelse. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 14

15 Portionstørringsanlæg Princip: Portionstørring af mindre partier enten i lodret silo, plansilo eller visse mobile tørringsanlæg som tørrevogne og lignende. Nedtørringen styres ved beregning af tørretiden ud fra kornets vandindhold og varmluftaggregatets ydelse. Tørrelufttemperatur: Maks. 45 o C, hvis spireevnen skal bevares. Praktisk tørre- og køletid: Ca. ét døgn ved 4 % nedtørring. Anlægget kan ved hjælp af et ur eller en luftfugtighedsføler i afgangsluften indstilles til automatisk at afbryde varmekilden og senere standse blæseren, når kornet er kølet ned. Egenskaber: Som regel god udnyttelse af den tilførte energi. Kan tørre afgrøder med højt vandindhold. Kræver hyppigt tilsyn for effektiv udnyttelse. Stor forskel i vandindhold mellem det korn, der ligger nærmest luftindblæsningskanalerne og det sted, hvor luften forlader tørringsanlægget. Kornet vil som regel blive tilstrækkelig blandet ved tømning af anlægget. Gennemløbstørringsanlæg Princip: Kontinuerlig tørring og køling af korn i tynde lag under samtidig påfyldning af utørret korn samt fjernelse af det tørrede korn. Anlæggene kan fås både som stationære og som flytbare anlæg (mobiltørrerier). Nedtørringsgraden styres ved regulering af udmadningshastigheden og lufttemperaturen, eventuelt automatisk. Krav: Konstant eller automatisk arbejdende transportanlæg til og fra tørreri. Konstant eller regelmæssig betjening og tilsyn. Hvis der er problemer med effektiv nedkøling, kan kølingen med fordel fortsætte i lagersiloen. Ved tørring af store frø som ærter kan det være nødvendigt at lade ærterne passere tørringsanlægget to gange, idet der ellers er risiko for, at ærterne revner. Egenskaber: Høj lufttemperatur giver stor kapacitet og god tørringsøkonomi. Ensartet tørring færdig til lagring forudsat effektiv køling. Kan udbygges til stor kapacitet og høj grad af automation. Stiller små pladskrav. Uegnet til lette frø som for eksempel græsfrø. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 15

16 Efter en velgennemført tørring og nedkøling vil kornet kunne bevare sin kvalitet i meget lang tid med et minimum af tilsyn og kontrol. Tørreristyringer, oversigt Fabrikat Type Faciliteter Cimbria Fugtighedsstyring Autopilot UA 12 Styring af udmadningshastigheden på gennemløbstørringsanlæg efter temperaturmålinger i kornet. Cimbria Unicontrol UC UC Styring af udmadningshastigheden på gennemløbstørringsanlæg efter kornets vandindhold. Dan-Corn Tørreristyring TS-2 Hygrostatstyring af blæser og varmekilde. Den kan monteres med to hygrostater og to temperaturfølere. Kan monteres med aut. / -start af blæser. Kongskilde PST Aut. / -start af blæser og eventuelt varmekilde i forhold til hygrostat og varmekilde. LM Super Heat Hygrostatstyring Aut. / -start af blæser og eventuelt varmekilde i forhold til hygrostat og varmekilde. Mulighed for tilslutning af to hygrostater. LM Super Controller Aut. / -start af blæser og eventuelt varmekilde i forhold til hygrostat og varmekilde. Mulighed for tilslutning af to hygrostater. Der er også mulighed for styring af beluftning ved hjælp af temperaturstyring. Mertz Moisture Matic Styring af udmadningshastigheden på gennemløbstørringsanlæg efter kornets vandindhold. Mertz Calc-U-Drive Styring af udmadningshastigheden på gennemløbstørringsanlæg og stålsiloer med løbende udmadning efter kornets vandindhold. 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 16

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring Plantørringsanlæg Kongskilde's gode råd om Plantørring Kongskilde's gode råd om Plantørring Plananlæg er en meget populær metode til tørring og opbevaring af korn mange steder i verden. De omkostninger,

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Grøn Viden. Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug. Markbrug nr. 282 Juli 2003

Grøn Viden. Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug. Markbrug nr. 282 Juli 2003 Markbrug nr. 282 Juli 03 Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug Erik Fløjgaard Kristensen, Forskningscenter Bygholm og Søren Gundtoft, Teknologisk Institut, Energi

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Status af Jens J. Høy og Peter Mejnertsen,

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Tørringsvejledning for Frøafgrøder

Tørringsvejledning for Frøafgrøder Tørringsvejledning for Frøafgrøder Græsfrøet bevarer kun sin kvalitet og værdi hvis det får den korrekte efterbehandling på frøtørreriet. Det meste af den danske frøavl høstes med så højt vandindhold at

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Værd at vide om. Frøtørring

Værd at vide om. Frøtørring x Værd at vide om Frøtørring 5.indd 1 x Værd at vide om Frøtørring Frøtørring x 3 Indhold Værd at vide om frøtørring 3 Tørring og efterbehandling af frø 4 Tørreriet 5 Blæseren 7 Luftmængde 8 Opvarmning

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

6. Transportsystemer til økologisk korn

6. Transportsystemer til økologisk korn 6. Transportsystemer til økologisk korn Den interne transport af kornet kan udføres på mange forskellige måder. Der kan vælges mellem følgende systemer: Lufttransport Elevatortransport Snegletransport

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?)

Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?) Bendt Olsen, projektingeniør Willem Verbeek, sælger kornafdeling Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?) Bruges høsten på gården?

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Plantørring. Kongskilde. Plantørring Plantørring Kongskilde Plantørring 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg

Læs mere

DanCorn Grovvare og industri

DanCorn Grovvare og industri DanCorn Grovvare og industri - når det er størrelsen, der tæller... Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@ // DanCorn industrianlæg DanCorn har 60 års erfaring inden for projektering

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

SILO OG UDSTYR. Kvalitet, styrke og effektivitet. en silo der passer til dit behov

SILO OG UDSTYR. Kvalitet, styrke og effektivitet. en silo der passer til dit behov SILO OG UDSTYR Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // Standardudstyr til Sukup silo Stort indløbshul

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

BIT-04 KORNSTYRESYSTEM med biosonde

BIT-04 KORNSTYRESYSTEM med biosonde BIT-04 KORNSTYRESYSTEM med biosonde KORNOPBEVARING Overvågning af korn: temperatur: automatisk bestemmelse af max temperatur, temperaturalarm ved temperatur afvigende fra et bestemt niveau; max antal følere

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

KERNEN I KORNOPBEVARING

KERNEN I KORNOPBEVARING Kvægkongressen Herning, 24. februar 2015 Henrik Martinussen, Finn Strudsholm og Jacob Krog, SEGES KERNEN I KORNOPBEVARING ÅRLIGT FORBRUG AF KORN TIL KVÆG Dagligt forbrug kg TS 4,6 2,6 650.000 ton / Værdi

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov

silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com Standardudstyr til SUKUP silo Stort indløbshul

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Coldline køle- og fryseskabe til bageri og konditori PRISKATALOG GYLDIGT FRA OKTOBER 2014 EGENSKABER Udvendig/indvendig Isolationstykkelse

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Her kan ses fugtigheden og temperaturen Ude. Under visningen ses setpunkterne for de viste værdier.

Her kan ses fugtigheden og temperaturen Ude. Under visningen ses setpunkterne for de viste værdier. Denne manual dækker over 3 variationer af en silostyring. En uden hygrostat, en med 1 hygrostat og termometer til udendørs montering (Styring 1), og en med 1 hygrostat og termometer til udendørs montering

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Sammendrag. Beskrivelse

Sammendrag. Beskrivelse Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt. INSTITUTION: FAGLIGT ANSVAR: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION POUL PEDERSEN

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Kvalitets konkurrencen 2014/15

Kvalitets konkurrencen 2014/15 Tak til: For sponsering af kvalitetskonkurrencen Årsmøde 2014. Antal stemmer 29 har stemt i gule løg 34 har stemt i røde løg Ingen ugyldige stemmer Og vinderen i gule løg er... Vinderen Gyldensteen Og

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

2. Kornrensning. Forrenser

2. Kornrensning. Forrenser 2. Kornrensning Økologisk korn indeholder ofte en del urenheder i form af ukrudtsfrø og grønne plantedele. Disse urenheder i kornet fremmer varmedannelse og svampevækst. Urenheder er endvidere med til

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Hvorfor er Almas stålsiloer dit bedste valg?

Hvorfor er Almas stålsiloer dit bedste valg? PRODUKTKATALOG Indholdsfortegnelse: Almas stålsiloer...2 Vi hjælper dig hele vejen...3 Tørresiloer...4 PLC-styring af omrører og blæsersystem...5 Silostørrelser og rumindhold af Almas stålsiloer...6 Tømmeudstyr

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER 6. December 2016 Møde for nye økologer: Behandlet korn og hestebønner til foder BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER Kirstine Flintholm Jørgensen Kvægkonsulent SEGES Økologi kfj@seges.dk Støttet

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Crimpning og ensilering af korn

Crimpning og ensilering af korn Crimpning og ensilering af korn Grovfoderseminar 2005 V/ konsulent Jens Møller Afdeling for Specialviden Tidlig høst og ensilering af korn Høst ca. 3 uger før sædvanlig høst med vandindhold på godt 30%

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Stald nr. 5 Stald nr. Stald nr. 7 Stald nr. Stald nr. 9 Stald nr. Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Ventilatorer

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere