Kurser. Uddannelsespuljen Efterår Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed."

Transkript

1 Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon:

2 Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret Aktiviteterne er et gratis tilbud til dig, som er frivillig eller ansat i en forening på det sociale og sundhedsmæssige område. Tilbuddene er finansieret af Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om Uddannelsespuljen på de næste sider. I de fleste aktiviteter vil du få lejlighed til at mødes med andre fra frivillige sociale organisationer og du vil få mulighed for at udvikle din viden, færdigheder og holdninger i forhold til det frivillige arbejde. De praktiske oplysninger om tilmelding til aktiviteterne finder du bagerst i kataloget. Du kan også tilmelde dig via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside: Center for frivilligt socialt arbejde er en selvejende institution under Socialministeriet og har til huse i Odense. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisa tioner og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om frivilligt socialt arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du også kan se vores omfattende publikationsliste. Center for frivilligt socialt arbejde, august 2010 Redaktion: Vibeke Bundgård, Mie Brink Hansen og Birgitte Møller Andersen Grafisk tilrettelæggelse: Format A/S, Odense Tryk: Tryk Team Oplag: en pulje direkte til de frivillige Uddannelsespuljen, der har eksisteret siden 1998, har gennem årene arbejdet med at skabe gode rammer for frivilliges kompetence- og udviklingsmuligheder på det so ciale felt. Det er et væsentligt element, at tilbuddene i videst muligt omfang er gratis, så udvikling og læring ikke bliver til et spørgsmål om økonomiske ressourcer, men om ønsket om at udvikle sig og forbedre indsatsen i det frivillige arbejde til gavn for foreningen, den frivillige og brugeren. De mange tilbud under Uddannelsespuljen er muliggjort gennem en satspuljebevilling for uddannelsesaktiviteter for Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivilligt socialt arbejde. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktioner i forhold til udmøntning af det frivillige brugerrettede arbejde. rne for Uddannelsespuljen er frivillige med brugerkontakt, frivillige i støttefunktioner til det brugerrettede arbejde samt ansatte med funktioner i forhold til det frivillige brugerrettede arbejde. De kurser, der udbydes i dette kursuskatalog, er en del af Uddannelsespuljen for Uddannelsespuljen er opdelt i tre støtteformer, som både de frivillige og organisationerne på det sociale felt skal være opmærksomme på. Støtteform A: Egne kursusaktiviteter Støtteform A yder økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne kursusaktiviteter for frivillige. Der er ansøgningsfrist en gang årligt, hvorefter et bevillingsnævn udpeget af Frivilligrådet behandler ansøgningerne. Center for frivilligt socialt arbejde forestår den indledende sagsbehandling af ansøgninger, mens Tilskudskontoret under Socialministeriet varetager administrationen af midlerne. For at søge økonomisk støtte til egne uddannelsesaktiviteter skal man udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan downloades fra Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, eller anskaffes ved telefonisk henvendelse på tlf Ansøgningsfristen er fredag, den 20. august Støtteform B: Kursusudbud Under støtteform B udbydes åbne kurser og temadage for frivillige og ansatte, der er tilknyttet en frivillig organisation på social- eller sundhedsområdet. Kurserne for det næste halvår er beskrevet i dette katalog. Der er mulighed for at få et kursus fra kataloget ud lokalt, hvis 3 foreninger går sammen. Endelig tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde støtte til oprettelsen af netværk mellem foreninger. Disse tilbud kan du læse mere om sidst i kataloget. Støtteform C: Konsulentbistand Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder også gratis konsulentbistand til frivillige sociale organisationer, der ønsker at arbejde med de frivilliges udvikling og læring. Det kan f.eks. være planlægningsbistand til kursusaktiviteter eller konsulentbistand til at fremme det pædagogiske udviklingsarbejde for frivillige. For de i organisationen, der arbejder med kompetenceudvikling og læring, afholdes også kurser, som du kan læse mere om i dette katalog. Derudover arrangerer vi hvert år en uddannelseskonference, og der er mulighed for at deltage i Netværk for uddannelseskonsulenter. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulent Vibeke Bundgård på Center for frivilligt socialt arbejde, telefon

3 sfortegnelse Personlig udvikling og refleksion Side 6-10 Til dig, der vil arbejde med dine personlige ressourcer, kompetencer og egne grænser i forhold til dit arbejde som frivillig Kropssprog...side 7 Personlige ressourcer...side 8 Eksistens i det frivillige arbejde...side 9 Kunsten at passe på sig selv...side 10 Det handler om læring Side Til dig, der arbejder med læring og udvikling i det frivillige sociale arbejde og ønsker viden om og redskaber til, hvordan du kan skabe gode læringsmiljøer for de frivillige. Formidling og undervisning...side 37 Anerkendende dialogprocesser om udvikling på deltagernes præmisser...side 38 Teambuilding og cooperative learning...side 39 Rådgivning og faglig baggrundsviden Side Til dig, der vil træne din rådgivning og have større indsigt i en særlig socialfaglig problemstilling eller brugergruppe Positiv psykologi...side 13 Udfordring af negative tanker...side 14 Krisepsykologi - basiskursus...side 15 Krisepsykologi - overbygning...side 16 Tab, forandring -> livsduelighed...side 17 Recovery at komme videre...side 18 Ensomhedens sprog II overbygning...side 19 Samtale, kommunikation og konflikthåndtering Side Til dig, der vil introduceres til særlige samtaleformer og kommunikation, samt hvordan du kan håndtere svære og konfliktfyldte situationer med brugerne Evidensbaseret coaching, dobbeltkursus...side 21 Mindfulness...side 22 Konflikthåndtering for frivillige...side 23 Kulturmødet i praksis...side 24 Mægling mellem mennesker i konflikt...side 25 Andre tilbud ved Center for frivilligt socialt arbejde Side Til dig, der ønsker at få et kursus eller pædagogisk vejledning og bistand ud til foreningen og lokalområdet Vil du have et kursus i lokalområdet?...side 40 Vil du have hjælp til at etablere et fagligt netværk?...side 41 Har du brug for hjælp eller sparring i forhold til dine udviklingsopgaver?...side 42 Praktiske oplysninger Side Tilmeldingsblanket...side 43 Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne, kontakt m.v...side 45 Vejledning til elektronisk tilmelding...side 46 Roller og etik Side Til dig, der ønsker indsigt i og afklaring af din funktion og rolle i det frivillige sociale arbejde og den daglige organisering heraf. Herunder etiske og evt. lovmæssige grænser i dette arbejde. Bisidderfunktionen, basis...side 27 Etik i det frivillige arbejde...side 28 Magt og afmagt den medmenneskelige hjælperrolle...side 29 Støtte, koordinering og ledelse i det frivillige sociale arbejde Side Til dig, der primært beskæftiger dig med at støtte og organisere det frivillige sociale arbejde, og som ønsker inspiration og metoder til at skabe gode vilkår for samarbejdet om brugerne. Fortalerrollen i frivilligt socialt arbejde etik og dilemmaer...side 31 Konflikthåndtering og kommunikation...side 32 Ledelse og filosofi i praksis...side 33 At lede sokratiske dialoggrupper...side

4 Personlig udvikling og refleksion Kurser under temaet Personlig udvikling og refleksion handler om, hvordan du kan udvikle dig selv i dit frivillige arbejde. I det frivillige sociale arbejde er det ofte det mellemmenneskelige møde med mere eller mindre udsatte brugere, der er i centrum. Disse kurser handler blandt andet om at lære sine styrker at kende, så man kan føle sig godt tilpas i kontakten med brugerne også når det engang imellem er svært. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi fremtræder, at kunne mærke hvor grænserne går og respektere dem også vores egne. Kropssprog at arbejde med kontakt, værdighed og grænser overfor andre mennesker Dette kursus henvender sig til frivillige og medarbejdere med støttefunktioner i forhold til frivillige, som har direkte kontakt med brugere. Du kan eksempelvis være medarbejder i en rådgivning, et værested eller fungere som kontaktperson til nye brugere/medlemmer i din forening. Deltagelse forudsætter endvidere evne og vilje til at deltage aktivt i de fysiske aktiviteter på kurset. Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt, forståelse og personlige redskaber til bedre at kunne navigere i jobbet som frivillig medarbejder. Deltagerne vil blive bedre til at forstå sig selv og andres kropssignaler, adfærdsmønstre og reaktioner i samspillet. Der vil blive skabt situationer med latter, leg og alvor, som skal give dig indsigter, du kan bruge i dit frivillige arbejde. Vi vil sammen beskæftige os med følgende emner: Kropskommunikation kontakt, værdighed og grænser overfor andre mennesker Kroppens sprog og stemmens gennemslagskraft Personlig udstråling og karisma herunder påklædning og synlighed Håndtering af misforståelser, kritik og sårbarhed Kroppens overarbejde og følelsesmæssige reaktioner Grundlaget for en god kommunikation hvad er dit bidrag? Hvordan får vi overensstemmelse mellem ord, krop og handling? Kurset veksler mellem relevante oplæg og praktiske øvelser med fokus på situationer fra hverdagen. Træningen vil foregå i mindre grupper, og der vil blive mulighed for individuel coaching omkring personlige dilemmaer og ønsker om redskaber til forandring. Det vil være hensigtsmæssigt at medbringe tøj, som er egnet til at bevæge sig i, samt et tæppe til afspænding. Trine Jensen, krops- og psykoterapeut. Har eget konsulentfirma og mange års erfaring indenfor kommunikation, personlig udvikling, familieterapi, sorg og krise, supervision og kropssprog. Endvidere medvirker musiker og life & business coach Christoffer Larsen, som vil stå for den supplerende løsningsorienterede gruppecoaching. 50 Vejle Center Hotel Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 18 deltagere 6 7

5 Personlige ressourcer Eksistens i det frivillige arbejde 51 Vejle Center Hotel Lørdag, den 6. november 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 18 deltagere. 8 Kurset henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med dig selv og din personlighed i forhold til dit frivillige arbejde. I ethvert menneske er der mange skjulte og uudnyttede personlige ressourcer. For at udvikle sig, er det kunsten at finde, udnytte og udvikle disse ressourcer. På kurset vil vi arbejde med din selvindsigt og muligheder for udvikling af personlige ressourcer. Som bonusgevinst skaber det mulighed for større forståelse for menneskers forskelligheder, reaktioner og styrker. Kurset tager udgangspunkt i princippet vi har de ressourcer, vi har brug for enten bevidst eller ubevidst. På kurset vil vi arbejde med: Ressourcer og overbevisninger Den kognitive trekant At udtrykke sig klart og anerkendende Det handler om at vinde over sig selv, styrke sine evner og talenter, finde skjulte ressourcer og få udnyttet flere af de uudnyttede ressourcer, ethvert menneske har liggende i sig. Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser. Der bliver taget udgangspunkt i kursistens udfordringer eller ønsker om udvikling i sit frivillige arbejde. Inden kursusstart bliver den enkelte opfordret til at udfylde et forberedelsesskema til underviseren Jane Amlund Vigsø er uddannet sygeplejerske, Master i NLP samt certificeret coach. Hun er uddannelseskonsulent i firmaet Axept. Temadagen er målrettet frivillige, der ønsker at få indsigt i og redskaber til at håndtere livets store spørgsmål som frivillig og sammen med brugerne. Det meste af arbejdet i de frivillige organisationer handler om at hjælpe andre. Men hvad betyder det egentlig at hjælpe et andet menneske? Ofte vil der i det frivillige arbejde være eksistentielle temaer på spil. Det kan for eksempel være angst, dét at være alene, mening(sløshed), at træffe svære valg, død, autenticitet osv. På temadagen bliver deltagerne introduceret til grundlæggende eksistentielle temaer, samt konkrete filosofisk funderede metoder til at arbejde med disse temaer i det frivillige arbejde. Her anvender vi filosofien som en konkret hjælp til at være opmærksomme og passe på både os selv og hinanden, så vi hver især kan vælge os selv og leve et liv, der er vores. Eksistentialisme handler om livets grundvilkår og om at komme til rette med sig selv, så man bliver herre i sit eget hus. Som mennesker kan vi ikke undgå til tider at tænke over en række eksistentielle temaer i livet. Men mange af os er ikke opmærksomme på, hvornår vores tanker og samtaler handler om eksistentielle forhold, og hvornår de handler om noget andet. På temadagen præsenteres deltagerne for eksistensfilosofien i en let tilgængelig og praktisk anvendelig form. Deltagerne kommer til at arbejde med centrale begreber som mening, lykke, livsmål, livsværdier og -dilemmaer, det autentiske liv, kærlighed og meget mere. Temadagen indeholder flere konkrete metoder, som deltagerne efterfølgende vil kunne anvende i deres eget arbejde med andre og sig selv. Temadagen er bygget op som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og forskellige eksistentielt orienterede øvelser. Deltagerne får lejlighed til at forholde sig til en række centrale eksistentielle temaer både i forhold til det frivillige arbejde med andre og i forhold til sig selv. e Michael Højlund Larsen er cand.polyt. og master fra DPU med speciale i filosofi og ledelse. Han har siden 1991 arbejdet med udvikling af ledelse og ledere i både private og offentlige virksomheder. Michael er forfatter til bogen Praktisk filosofi og ledelse (Børsens Forlag) samt medforfatter til Samtalebogen (Gyldendal). Thomas Ryan Jensen er cand. mag i filosofi og kommunikation og har et modul i filosofisk vejledning fra DPU. Thomas har siden 1999 arbejdet i spændingsfeltet mellem filosofi og kommunikation som konsulent for en bred vifte af virksomheder, foreninger, institutioner og offentlige organisationer. Se 52 Vejle Center Hotel Lørdag, den 13. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere 9

6 Kunsten at passe på sig selv - og mærke sine personlige/faglige grænser og begrænsninger 53 Quality Hotel Høje Taastrup Fra lørdag, den 20. november 2010, kl til søndag, den 21. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere. Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at passe på sig selv i pressede situationer, hvor der er følelser på spil, eller hvor ressourcerne er ved at slippe op, fordi man glemmer at lytte til sine egne grænser. Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvordan de i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle et stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende at arbejde med mennesker. Ind i mellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste, vi har at byde på. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi vedvarende har et sundt overskud til det frivillige arbejde. Vi vil arbejde med følgende temaer: Kroppens sprog alarmsignaler grænser og begrænsninger Hvordan kan man opbygge et bedre selvværd og yde egenomsorg? Hvad er din personlige baggrund og motivation for at deltage i frivilligt arbejde? Hvordan kan man passe på sig selv og optræne synlighed? Hvordan beder man om hjælp og lærer ikke at tage tingene med hjem? Hvordan kan man tanke op være humørspreder og bevare lysten? Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes konkrete ønsker, erfaringer, behov og parathed. Kurset veksler mellem faglige oplæg, procesorienteret undervisning, øvelser, redskaber/handlemuligheder, debat og træning i personlige udsagn/ kommunikation. Undervejs i kurset vil der også blive mulighed for at deltage i løsningsorienteret gruppecoaching. e Trine Jensen, krops- og psykoterapeut. Har eget konsulentfirma og mange års erfaring indenfor kommunikation, personlig udvikling, familieterapi, sorg og krise, supervision og kropssprog. Endvidere medvirker musiker og life & business coach Christoffer Larsen, som vil stå for den supplerende løsningsorienterede gruppecoaching

7 Positiv Psykologi Rådgivning og faglig baggrundsviden Særlige problemstillinger kan kalde på særlige svar. På kurserne under temaet Rådgivning og faglig baggrundsviden kan du øge din indsigt i særlige problematikker, som du møder hos brugerne i dit frivillige sociale arbejde, og blive bedre til at forstå og rumme de reaktioner, du oplever hos dem. På kurserne vil du også få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan rådgive brugere på en relevant og respektfuld måde. Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at møde brugerne lige netop dér, hvor de er og samtidig medvirke til, at de kan fokusere på det, der gør brugerens liv bedre. På kurset vil du få indsigt i, hvad positiv psykologi er. Du vil få lejlighed til at reflektere over et begreb som lykke, og du vil træne din evne til at kunne få mennesker, der har det svært til at fokusere på at få skabt mere lykke i deres liv. Det gælder, uanset om de er ensomme, angste eller på anden vis har oplevet, at livet har vist tænder. Positiv Psykologi er en humanistisk retning indenfor psykologien, der vinder mere og mere indpas. Positiv psykologi beskæftiger sig med det psykiske velvære, og stiller spørgsmål som: Hvad er det gode liv? Hvordan skaber vi det gode liv? Fokus er på det udviklende og det positive i mennesket. Kurset vil bestå af en blanding af undervisning, øvelser og deling i plenum. Det vil være et meget praktisk orienteret kursus, hvor det er nødvendigt, at deltagerne er engagerede og gerne vil dele de erfaringer, de sidder med fra deres daglige frivillige arbejde. Camilla Holmgaard Johnsen, Cand. Psych. Camilla har stor erfaring med afholdelse af kurser indenfor forskellige psykologiske emner og har terapeutisk erfaring fra privat praksis hos Mette Holm psykologerne. Camilla har desuden selv fungeret som frivillig gruppeleder i en angstgruppe. 54 øst Quality Hotel Høje Tåstrup Fra lørdag, den 25. september 2010, kl til søndag, den 26. september 2010, kl Fredag, den 27. august 2010 Maks. 18 deltagere 55 VEST På kurset kommer vi blandt andet ind på: Positiv psykolog hvad er det? Lykken - hvad er det? Mening - hvad er det? Positive følelser hvad er det? Hvor udvikler vi os som mennesker? At opstille mål og indfri dem. Træning i selvværd. På kurset vil vi arbejde med at skabe en bevidsthed omkring, hvordan lykken spiller en utrolig vigtig rolle i vores liv. De brugere, vi har i det frivillige arbejde, har måske gemt lykken væk i livet og fokus vil derfor være på, hvordan vi bliver katalysatorer for at skabe mere lykke i andres liv. Skanderborghus Fra lørdag, den 16. oktober 2010, kl til søndag, den 17. oktober 2010, kl Fredag, den 17. september 2010 Maks. 18 deltagere 12 13

8 Udfordring af negative tanker - et kursus i kognitiv indsigt Krisepsykologi - basiskursus 56 øst Karlslunde Strand & KonferenceCenter Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 16 deltagere 57 vest Vejle Center Hotel Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 16 deltagere 14 Kurset henvender sig til både frivillige og ansatte, der i deres møde med mennesker har brug for en metode til at have med negative tanker at gøre. Det kan dreje sig om personer, der er svære at nå, fordi de har opbygget et tankesæt af negative cirkelslutninger, der fastholder dem i uhensigtsmæssige handlingsmønstre eller handlingslammelse. Resultatet er ofte et hæmmet og pinefuldt liv med angstreaktioner eller depressive perioder. Formålet med kurset er at give deltagerne en erfaring og oplevelse af, hvordan negative automatiske tanker opstår, hvordan de kan udfordres og erstattes med en mere realistisk og positiv indstilling til livsvilkår og selvbilleder. Indsigten gøres anvendelig i den enkeltes kontaktflade indenfor det frivillige arbejde. Vi undersøger tankens kraft og de kognitive mønstres betydning. Der arbejdes med Diamanten som en model for forbindelserne imellem vores tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Processerne, der sættes i gang af forskellige livssituationer og oplevelser i hverdagen, belyses og bearbejdes ud fra den kognitive model. Handlingsplanen og skemaer introduceres som en måde at ændre adfærd og indarbejdede vaner på. Den kognitive models begreber og anvendelsesmåde præsenteres via lettilgængelige øvelser, som uvægerligt vil medføre talrige aha-oplevelser. Der sættes spot på negative tankers opståen, mistolkninger og forestillinger, som kan føre til katastrofetænkning. De negative tankemønstre udfordres via sokratisk dialog, og for hver tanke findes bud på alternative forklaringer. Efterhånden vil dette medføre en kognitiv omstrukturering, der i sidste ende medfører nye handlingsmuligheder i den enkeltes hverdag. Vi vil beskæftige os med: På hvilke måder negative tanker indvirker på et menneskes selvværd Hvordan man via åbne spørgsmål kan udfordre folks tanker om dem selv og andre Hvordan man altid vil kunne finde meningen med et menneskes adfærd ved at sætte sig ind i dets konstruktioner om livet Sandheden i, at ingen vil flytte sig eller forandre noget i et negativt univers Hvorledes man hjælper med at skabe struktur i en kaotisk hverdag Hvordan man genkender depressive eller angstprægede reaktioner og anvender den kognitive model til at afhjælpe dem Hvilke kognitive teknikker, der med fordel kan bruges til at adskille andres tankemønstre fra ens egne På kurset arbejdes procesorienteret med deltagernes egne erfaringer fra frivilligt arbejde. Der veksles imellem korte teoretiske præsentationer, invitationer til deling af erfaringer fra hverdagen og øvelser, hvorunder deltagerne udfordres til at undersøge deres egne tankemønstre. Cand. mag og psykoterapeut Birgitte Blum er uddannet i psykologi på Københavns universitet og Roskilde Universitetscenter og har bl.a. videreuddannet sig indenfor den kognitive psykologi via et 3½ årigt forløb på Oringe i Vordingborg. Birgitte har arbejdet som underviser, konsulent og terapeut i mange år. 14 Kurset henvender sig til frivillige, der interesserer sig for krisepsykologi og ønsker flere værktøjer til det frivillige arbejde med mennesker i udsatte livssituationer. Målet er at give dig en grundig forståelse for, hvordan mennesker reagerer på sorg, krise og stress. Vi vil arbejde med, hvilke situationer dette kan bringe dig i som frivillig, hvordan du bedst muligt kan hjælpe, samt hvornår det er tid at inddrage den professionelle hjælp. Kurset vil give dig en indføring i følgende emner: Grundlæggende krisepsykologi Frivilligt arbejde med kriseramte mennesker Kontaktform og samtaleteknik i teori og praksis Vurdering af behov for professionel hjælp samt henvisningsmuligheder Vi veksler mellem teoretisk forståelse, diskussioner og øvelser. Kurset vil generelt være baseret på dialog og dermed være meget aktivt involverende for deltagerne. Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Dansk Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 58 øst Best Western Hotel Jens Baggesen, Korsør Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 20 deltagere 59 vest Hotel Skanderborghus Fra lørdag, den 13. november 2010, kl til søndag, den 14. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 20 deltagere 15

9 Krisepsykologi - overbygning Tab, forandring livsduelighed når brugeren har lidt tab 60 Quality Hotel Park, Middelfart Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 20 deltagere Kurset henvender sig til frivillige, der tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi og nu ønsker at arbejde videre med emnet i relation til det frivillige arbejde. Der kan altså ikke optages frivillige, der ikke tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi under Center for frivilligt socialt arbejde. Målet er at gøre dig endnu bedre til at håndtere en samtale med et stress- eller kriseramt medmenneske. Vi vil arbejde videre med Struktureret KriseSamtale og gå mere i dybden med kommunikationsform og samtaleteknik. Der vil være tale om et kursus, hvor du selv er meget aktiv og gennem forskellige øvelser og træningssessioner får den gode samtale ind under huden. På kurset skal vi arbejde med følgende emner: Krisepsykologisk teori Eksperimenter med samtaleteknik Skjulte budskaber i krisesamtalen Når samtalen kommer under pres Repetition og demonstration af Struktureret KriseSamtale med særligt fokus på samtaleteknik og kontaktarbejde Vi begynder med et par timers teori, men derefter vil kurset bære præg af praktiske øvelser og træningssessioner med efterfølgende refleksion. e Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Dansk Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at støtte brugere, der rammes af tab. Det kan være tab af en nærtstående, helbred, arbejde, ægteskab eller i forbindelse med andre begivenheder, der griber forandrende ind i menneskers liv. På kurset får du en grundlæggende viden om tab og reaktioner på tab. Der vil være fokus både på brugerens tab og dine egne reaktioner på at møde og skulle hjælpe et menneske i sorg. Formålet med kurset er at blive bedre til at møde, rumme og håndtere mennesker, der har lidt tab. Vi vil introducere deltagerne til de grundlæggende reaktioner, der følger af tab. Vi vil fokusere på reaktioner i forbindelse med både nye tab og tab, der er hændt tidligere i livet, og på muligheden for at støtte op omkring sorgbearbejdning i alle tilfælde. Vi introducerer to spor i sorgbearbejdningen, nemlig det tabsorienterede spor og et genopbygningsorienteret spor. Vi arbejder ud fra en idé om, at vi bliver bedre til at hjælpe og støtte andre, der har lidt tab og måske er i sorg, når vi kender vores egne reaktioner på tab og sorg. Derfor vil vi undervejs også give mulighed for, at deltagerne arbejder med og får øget indsigt i egne reaktionsmåder. Undervisningen vil foregå som en blanding af oplæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og træning, samt løbende vejledning i at integrere de teoretiske idéer med de frivilliges egen daglige praksis. Hovedvægten vil ligge på dine egne erfaringer, som vil blive anvendt aktivt i undervisningen for at øge din indsigt i tab og sorgreaktioner. Winnie Rønnow socialrådgiver og psykoterapeut MPF Bodil Moseholm psykoterapeut MPF Begge arbejder med at rådgive mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme. 61 Karlslunde Strand & KonferenceCenter Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 20 deltagere 16 17

10 Recovery at komme videre Recovery som håbets filosofi i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser Ensomhedens Sprog, overbygning udvikling af samtaler med ensomme og kriseramte 62 Mødecenter Odense Lørdag, den 6. november 2010, kl Fredag, den 8. oktober 2010 Maks. 24 deltagere Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at få en solid indsigt i begrebet recovery og gøre dette til en integreret baggrundsviden for deres tilgang, forståelser og perspektiver i deres samarbejde med mennesker med forskellige psykiske lidelser. Kurset kræver ingen specifikke forudsætninger, men det vil være en fordel, at deltagerne i deres arbejde som frivillige har konkrete erfaringer med relationer til mennesker med psykiske lidelser og ønsker at udfordre deres egne forståelser. På kurset vil deltageren få en solid indsigt i fænomenet recovery i forbindelse med psykiske lidelser, set fra forskellige perspektiver (socialpsykiatri, brugerperspektiv og behandlingspsykiatri) og set fra forskellige forståelser: Recovery som henholdsvis resultat (at komme sig over psykisk sygdom) og proces (at komme sig med psykisk sygdom). Deltagerne vil desuden få indsigt i den mangfoldighed af faktorer, der kan have betydning for, at et menneske med en psykisk lidelse kommer videre. Deltagerne vil også få den nødvendige baggrundsviden, dvs. viden om den efterhånden omfattende forskning, der ligger til grund for recovery, og i de samfundsmæssige, brugerstyrede og politiske mekanismer, der gør, at recovery i den grad er kommet på dagsordenen, både herhjemme og internationalt. Endelig vil vi på kurset se på, hvad man som frivillig - ud fra en recovery-orienteret synsvinkel - selv kan bidrage med i ens relation til medmennesker med psykiske lidelser, og kurset vil i det hele taget give god mulighed for fælles refleksion over egen tilgang, forståelser og forestillinger i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser. Et ledende tema på kurset er at se på, hvad vi som frivillige selv kan bidrage med inden for et recovery-orienteret perspektiv. Men til det formål er vi nødt til at blive klædt ordentlig på. På kurset vil vi mere konkret komme omkring følgende: Hvad er recovery? (forskellige definitioner og forståelser) Hvad siger videnskaben? (den videnskabelige dokumentation/evidens for recovery) Hvad har betydning i recovery-processen? Recovery psykologisk set: Forholdet mellem livsverdenen og sygdomsverdenen Recovery-orienterede værdier og principper Hvad er perspektiverne af recovery (set fra brugernes side, samfundets side og politisk set)? Afslutningsvis vil vi også forsøge at forholde os kritisk. Recovery er på mange måder håbets filosofi, men brugt på den forkerte måde eller i forkerte sammenhænge med andre dagsordener, kan recovery også blive et problematisk begreb og faktisk underminere selve essensen af recovery. Ingen kan for eksempel recover andre, og recovery er ingen metode! er Kurset vil veksle mellem underviserforedrag, gruppedialog og fælles diskussion, og dine egne tilgange, perspektiver og forståelser vil komme i spil på en konstruktiv måde. Lisa Korsbek, mag.art og ph.d. i litteraturvidenskab. Er seniorforsker i psykiatrisk rehabilitering på psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden, og arbejder gennem konkrete projekter, undervisning og forskning professionelt med at sætte recovery på dagsordenen inden for behandlingspsykiatrien. Vil du udvikle din kommunikation i forhold til vanskelige eller tunge samtaler? Vil du blive endnu bedre til at takle temaerne ensomhed, kriser eller selvmordsadfærd? På dette kursus kan du forøge dine færdigheder og få input til, hvordan du benytter dem i din rolle som frivillig, så du bliver endnu bedre til at håndtere samtalen med ensomme mennesker. Kurset er også velegnet for de, der har et ønske om at kunne viderebringe de lærte færdigheder til andre frivillige i organisationen, og derfor kan det være en fordel, at I deltager to eller tre fra samme organisation. Kurset er en overbygning til kurset Ensomhedens Sprog, basis, men har du ad anden vej fået nogle års solid erfaring med kursets emner, er du også velkommen. På kurset udvider vi læringen fra basiskurset, så du bliver bedre til at håndtere samtaler med mennesker, der er ensomme, i krise eller udviser selvmordsadfærd. Du vil få redskaber til at håndtere og handle i forhold til de svære samtalesituationer, og du vil lære at adskille tunge og vanskelige samtaler. Du vil dels få redskaber til at forbedre dine egne kommunikationsfærdigheder og dels få afprøvet metoder og øvelser, som du kan benytte sammen med andre frivillige. Du vil desuden få udleveret en lille guide, som kan inspirere og støtte dig til selvstændigt at arbejde videre sammen med andre frivillige. At møde de svære eksistentielle spørgsmål er en stor udfordring for den frivillige. Hvordan rummer vi situationerne og følelserne? Hvordan er krisens adfærd og kommunikation? Hvordan kan frivillige møde ensomme mennesker i krise? Hvad er det, der gør en kommunikation tung, og hvornår er den vanskelig at håndtere? Hvad kan vi spørge om? Hvad skal vi være opmærksomme på hos brugeren og hos os selv? Hvordan giver vi vores færdigheder videre? Hvordan får vi sagt de rette ord i rette tid til den rette person? Kurset er praktisk orienteret. Alle deltager i forskellige øvelser og kommunikationstræning, og alle deltagere afprøver egne samtalemuligheder. Vi vil gennem træning give dig mulighed for at påtage dig rollen som styrer af en proces. Det er f.eks. brug af samtaler i rollespil som redskab til brug for sparring med andre frivillige. Kurset giver dig: Basisviden om ensomhed, kriser og selvmordsadfærd Redskaber til at håndtere de tunge samtaler Øvelse i at være i en krise uden nødvendigvis at gøre Træning i at udtrykke nødvendige spørgsmål i følelsesladede samtaler Træning i det lærte sammen med andre frivillige Træning i at være sparringspartner for andre frivillige Mulighed for at drøfte eksempler fra din egen hverdag Kurset vil veksle mellem korte oplæg, dialog og mange praktiske eksempler og øvelser. Vi tager blandt andet udgangspunkt i dine egne erfaringer og oplevelser fra det frivillige arbejde for at gøre det besværlige, nødvendige og følelsestunge lidt mere håndterbart i din frivillige hverdag. e Elene Fleischer: Ph.d., forsker, konsulent (www.elene.dk), Gert Jessen: cand.phil., diplomleder, forfatter (www.wisemind.dk), Jan Foss: skuespiller, kommunikationstræner (www.teaternu.dk) 63 Quality Hotel Park, Middelfart Fra lørdag, den 13. november 2010, kl til søndag, den 14. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere 18 19

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere