Kurser. Uddannelsespuljen Efterår Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed."

Transkript

1 Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon:

2 Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret Aktiviteterne er et gratis tilbud til dig, som er frivillig eller ansat i en forening på det sociale og sundhedsmæssige område. Tilbuddene er finansieret af Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om Uddannelsespuljen på de næste sider. I de fleste aktiviteter vil du få lejlighed til at mødes med andre fra frivillige sociale organisationer og du vil få mulighed for at udvikle din viden, færdigheder og holdninger i forhold til det frivillige arbejde. De praktiske oplysninger om tilmelding til aktiviteterne finder du bagerst i kataloget. Du kan også tilmelde dig via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside: Center for frivilligt socialt arbejde er en selvejende institution under Socialministeriet og har til huse i Odense. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisa tioner og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om frivilligt socialt arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du også kan se vores omfattende publikationsliste. Center for frivilligt socialt arbejde, august 2010 Redaktion: Vibeke Bundgård, Mie Brink Hansen og Birgitte Møller Andersen Grafisk tilrettelæggelse: Format A/S, Odense Tryk: Tryk Team Oplag: en pulje direkte til de frivillige Uddannelsespuljen, der har eksisteret siden 1998, har gennem årene arbejdet med at skabe gode rammer for frivilliges kompetence- og udviklingsmuligheder på det so ciale felt. Det er et væsentligt element, at tilbuddene i videst muligt omfang er gratis, så udvikling og læring ikke bliver til et spørgsmål om økonomiske ressourcer, men om ønsket om at udvikle sig og forbedre indsatsen i det frivillige arbejde til gavn for foreningen, den frivillige og brugeren. De mange tilbud under Uddannelsespuljen er muliggjort gennem en satspuljebevilling for uddannelsesaktiviteter for Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivilligt socialt arbejde. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktioner i forhold til udmøntning af det frivillige brugerrettede arbejde. rne for Uddannelsespuljen er frivillige med brugerkontakt, frivillige i støttefunktioner til det brugerrettede arbejde samt ansatte med funktioner i forhold til det frivillige brugerrettede arbejde. De kurser, der udbydes i dette kursuskatalog, er en del af Uddannelsespuljen for Uddannelsespuljen er opdelt i tre støtteformer, som både de frivillige og organisationerne på det sociale felt skal være opmærksomme på. Støtteform A: Egne kursusaktiviteter Støtteform A yder økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne kursusaktiviteter for frivillige. Der er ansøgningsfrist en gang årligt, hvorefter et bevillingsnævn udpeget af Frivilligrådet behandler ansøgningerne. Center for frivilligt socialt arbejde forestår den indledende sagsbehandling af ansøgninger, mens Tilskudskontoret under Socialministeriet varetager administrationen af midlerne. For at søge økonomisk støtte til egne uddannelsesaktiviteter skal man udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan downloades fra Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, eller anskaffes ved telefonisk henvendelse på tlf Ansøgningsfristen er fredag, den 20. august Støtteform B: Kursusudbud Under støtteform B udbydes åbne kurser og temadage for frivillige og ansatte, der er tilknyttet en frivillig organisation på social- eller sundhedsområdet. Kurserne for det næste halvår er beskrevet i dette katalog. Der er mulighed for at få et kursus fra kataloget ud lokalt, hvis 3 foreninger går sammen. Endelig tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde støtte til oprettelsen af netværk mellem foreninger. Disse tilbud kan du læse mere om sidst i kataloget. Støtteform C: Konsulentbistand Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder også gratis konsulentbistand til frivillige sociale organisationer, der ønsker at arbejde med de frivilliges udvikling og læring. Det kan f.eks. være planlægningsbistand til kursusaktiviteter eller konsulentbistand til at fremme det pædagogiske udviklingsarbejde for frivillige. For de i organisationen, der arbejder med kompetenceudvikling og læring, afholdes også kurser, som du kan læse mere om i dette katalog. Derudover arrangerer vi hvert år en uddannelseskonference, og der er mulighed for at deltage i Netværk for uddannelseskonsulenter. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulent Vibeke Bundgård på Center for frivilligt socialt arbejde, telefon

3 sfortegnelse Personlig udvikling og refleksion Side 6-10 Til dig, der vil arbejde med dine personlige ressourcer, kompetencer og egne grænser i forhold til dit arbejde som frivillig Kropssprog...side 7 Personlige ressourcer...side 8 Eksistens i det frivillige arbejde...side 9 Kunsten at passe på sig selv...side 10 Det handler om læring Side Til dig, der arbejder med læring og udvikling i det frivillige sociale arbejde og ønsker viden om og redskaber til, hvordan du kan skabe gode læringsmiljøer for de frivillige. Formidling og undervisning...side 37 Anerkendende dialogprocesser om udvikling på deltagernes præmisser...side 38 Teambuilding og cooperative learning...side 39 Rådgivning og faglig baggrundsviden Side Til dig, der vil træne din rådgivning og have større indsigt i en særlig socialfaglig problemstilling eller brugergruppe Positiv psykologi...side 13 Udfordring af negative tanker...side 14 Krisepsykologi - basiskursus...side 15 Krisepsykologi - overbygning...side 16 Tab, forandring -> livsduelighed...side 17 Recovery at komme videre...side 18 Ensomhedens sprog II overbygning...side 19 Samtale, kommunikation og konflikthåndtering Side Til dig, der vil introduceres til særlige samtaleformer og kommunikation, samt hvordan du kan håndtere svære og konfliktfyldte situationer med brugerne Evidensbaseret coaching, dobbeltkursus...side 21 Mindfulness...side 22 Konflikthåndtering for frivillige...side 23 Kulturmødet i praksis...side 24 Mægling mellem mennesker i konflikt...side 25 Andre tilbud ved Center for frivilligt socialt arbejde Side Til dig, der ønsker at få et kursus eller pædagogisk vejledning og bistand ud til foreningen og lokalområdet Vil du have et kursus i lokalområdet?...side 40 Vil du have hjælp til at etablere et fagligt netværk?...side 41 Har du brug for hjælp eller sparring i forhold til dine udviklingsopgaver?...side 42 Praktiske oplysninger Side Tilmeldingsblanket...side 43 Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne, kontakt m.v...side 45 Vejledning til elektronisk tilmelding...side 46 Roller og etik Side Til dig, der ønsker indsigt i og afklaring af din funktion og rolle i det frivillige sociale arbejde og den daglige organisering heraf. Herunder etiske og evt. lovmæssige grænser i dette arbejde. Bisidderfunktionen, basis...side 27 Etik i det frivillige arbejde...side 28 Magt og afmagt den medmenneskelige hjælperrolle...side 29 Støtte, koordinering og ledelse i det frivillige sociale arbejde Side Til dig, der primært beskæftiger dig med at støtte og organisere det frivillige sociale arbejde, og som ønsker inspiration og metoder til at skabe gode vilkår for samarbejdet om brugerne. Fortalerrollen i frivilligt socialt arbejde etik og dilemmaer...side 31 Konflikthåndtering og kommunikation...side 32 Ledelse og filosofi i praksis...side 33 At lede sokratiske dialoggrupper...side

4 Personlig udvikling og refleksion Kurser under temaet Personlig udvikling og refleksion handler om, hvordan du kan udvikle dig selv i dit frivillige arbejde. I det frivillige sociale arbejde er det ofte det mellemmenneskelige møde med mere eller mindre udsatte brugere, der er i centrum. Disse kurser handler blandt andet om at lære sine styrker at kende, så man kan føle sig godt tilpas i kontakten med brugerne også når det engang imellem er svært. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi fremtræder, at kunne mærke hvor grænserne går og respektere dem også vores egne. Kropssprog at arbejde med kontakt, værdighed og grænser overfor andre mennesker Dette kursus henvender sig til frivillige og medarbejdere med støttefunktioner i forhold til frivillige, som har direkte kontakt med brugere. Du kan eksempelvis være medarbejder i en rådgivning, et værested eller fungere som kontaktperson til nye brugere/medlemmer i din forening. Deltagelse forudsætter endvidere evne og vilje til at deltage aktivt i de fysiske aktiviteter på kurset. Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt, forståelse og personlige redskaber til bedre at kunne navigere i jobbet som frivillig medarbejder. Deltagerne vil blive bedre til at forstå sig selv og andres kropssignaler, adfærdsmønstre og reaktioner i samspillet. Der vil blive skabt situationer med latter, leg og alvor, som skal give dig indsigter, du kan bruge i dit frivillige arbejde. Vi vil sammen beskæftige os med følgende emner: Kropskommunikation kontakt, værdighed og grænser overfor andre mennesker Kroppens sprog og stemmens gennemslagskraft Personlig udstråling og karisma herunder påklædning og synlighed Håndtering af misforståelser, kritik og sårbarhed Kroppens overarbejde og følelsesmæssige reaktioner Grundlaget for en god kommunikation hvad er dit bidrag? Hvordan får vi overensstemmelse mellem ord, krop og handling? Kurset veksler mellem relevante oplæg og praktiske øvelser med fokus på situationer fra hverdagen. Træningen vil foregå i mindre grupper, og der vil blive mulighed for individuel coaching omkring personlige dilemmaer og ønsker om redskaber til forandring. Det vil være hensigtsmæssigt at medbringe tøj, som er egnet til at bevæge sig i, samt et tæppe til afspænding. Trine Jensen, krops- og psykoterapeut. Har eget konsulentfirma og mange års erfaring indenfor kommunikation, personlig udvikling, familieterapi, sorg og krise, supervision og kropssprog. Endvidere medvirker musiker og life & business coach Christoffer Larsen, som vil stå for den supplerende løsningsorienterede gruppecoaching. 50 Vejle Center Hotel Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 18 deltagere 6 7

5 Personlige ressourcer Eksistens i det frivillige arbejde 51 Vejle Center Hotel Lørdag, den 6. november 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 18 deltagere. 8 Kurset henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med dig selv og din personlighed i forhold til dit frivillige arbejde. I ethvert menneske er der mange skjulte og uudnyttede personlige ressourcer. For at udvikle sig, er det kunsten at finde, udnytte og udvikle disse ressourcer. På kurset vil vi arbejde med din selvindsigt og muligheder for udvikling af personlige ressourcer. Som bonusgevinst skaber det mulighed for større forståelse for menneskers forskelligheder, reaktioner og styrker. Kurset tager udgangspunkt i princippet vi har de ressourcer, vi har brug for enten bevidst eller ubevidst. På kurset vil vi arbejde med: Ressourcer og overbevisninger Den kognitive trekant At udtrykke sig klart og anerkendende Det handler om at vinde over sig selv, styrke sine evner og talenter, finde skjulte ressourcer og få udnyttet flere af de uudnyttede ressourcer, ethvert menneske har liggende i sig. Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser. Der bliver taget udgangspunkt i kursistens udfordringer eller ønsker om udvikling i sit frivillige arbejde. Inden kursusstart bliver den enkelte opfordret til at udfylde et forberedelsesskema til underviseren Jane Amlund Vigsø er uddannet sygeplejerske, Master i NLP samt certificeret coach. Hun er uddannelseskonsulent i firmaet Axept. Temadagen er målrettet frivillige, der ønsker at få indsigt i og redskaber til at håndtere livets store spørgsmål som frivillig og sammen med brugerne. Det meste af arbejdet i de frivillige organisationer handler om at hjælpe andre. Men hvad betyder det egentlig at hjælpe et andet menneske? Ofte vil der i det frivillige arbejde være eksistentielle temaer på spil. Det kan for eksempel være angst, dét at være alene, mening(sløshed), at træffe svære valg, død, autenticitet osv. På temadagen bliver deltagerne introduceret til grundlæggende eksistentielle temaer, samt konkrete filosofisk funderede metoder til at arbejde med disse temaer i det frivillige arbejde. Her anvender vi filosofien som en konkret hjælp til at være opmærksomme og passe på både os selv og hinanden, så vi hver især kan vælge os selv og leve et liv, der er vores. Eksistentialisme handler om livets grundvilkår og om at komme til rette med sig selv, så man bliver herre i sit eget hus. Som mennesker kan vi ikke undgå til tider at tænke over en række eksistentielle temaer i livet. Men mange af os er ikke opmærksomme på, hvornår vores tanker og samtaler handler om eksistentielle forhold, og hvornår de handler om noget andet. På temadagen præsenteres deltagerne for eksistensfilosofien i en let tilgængelig og praktisk anvendelig form. Deltagerne kommer til at arbejde med centrale begreber som mening, lykke, livsmål, livsværdier og -dilemmaer, det autentiske liv, kærlighed og meget mere. Temadagen indeholder flere konkrete metoder, som deltagerne efterfølgende vil kunne anvende i deres eget arbejde med andre og sig selv. Temadagen er bygget op som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og forskellige eksistentielt orienterede øvelser. Deltagerne får lejlighed til at forholde sig til en række centrale eksistentielle temaer både i forhold til det frivillige arbejde med andre og i forhold til sig selv. e Michael Højlund Larsen er cand.polyt. og master fra DPU med speciale i filosofi og ledelse. Han har siden 1991 arbejdet med udvikling af ledelse og ledere i både private og offentlige virksomheder. Michael er forfatter til bogen Praktisk filosofi og ledelse (Børsens Forlag) samt medforfatter til Samtalebogen (Gyldendal). Thomas Ryan Jensen er cand. mag i filosofi og kommunikation og har et modul i filosofisk vejledning fra DPU. Thomas har siden 1999 arbejdet i spændingsfeltet mellem filosofi og kommunikation som konsulent for en bred vifte af virksomheder, foreninger, institutioner og offentlige organisationer. Se 52 Vejle Center Hotel Lørdag, den 13. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere 9

6 Kunsten at passe på sig selv - og mærke sine personlige/faglige grænser og begrænsninger 53 Quality Hotel Høje Taastrup Fra lørdag, den 20. november 2010, kl til søndag, den 21. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere. Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at passe på sig selv i pressede situationer, hvor der er følelser på spil, eller hvor ressourcerne er ved at slippe op, fordi man glemmer at lytte til sine egne grænser. Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvordan de i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle et stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende at arbejde med mennesker. Ind i mellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste, vi har at byde på. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi vedvarende har et sundt overskud til det frivillige arbejde. Vi vil arbejde med følgende temaer: Kroppens sprog alarmsignaler grænser og begrænsninger Hvordan kan man opbygge et bedre selvværd og yde egenomsorg? Hvad er din personlige baggrund og motivation for at deltage i frivilligt arbejde? Hvordan kan man passe på sig selv og optræne synlighed? Hvordan beder man om hjælp og lærer ikke at tage tingene med hjem? Hvordan kan man tanke op være humørspreder og bevare lysten? Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes konkrete ønsker, erfaringer, behov og parathed. Kurset veksler mellem faglige oplæg, procesorienteret undervisning, øvelser, redskaber/handlemuligheder, debat og træning i personlige udsagn/ kommunikation. Undervejs i kurset vil der også blive mulighed for at deltage i løsningsorienteret gruppecoaching. e Trine Jensen, krops- og psykoterapeut. Har eget konsulentfirma og mange års erfaring indenfor kommunikation, personlig udvikling, familieterapi, sorg og krise, supervision og kropssprog. Endvidere medvirker musiker og life & business coach Christoffer Larsen, som vil stå for den supplerende løsningsorienterede gruppecoaching

7 Positiv Psykologi Rådgivning og faglig baggrundsviden Særlige problemstillinger kan kalde på særlige svar. På kurserne under temaet Rådgivning og faglig baggrundsviden kan du øge din indsigt i særlige problematikker, som du møder hos brugerne i dit frivillige sociale arbejde, og blive bedre til at forstå og rumme de reaktioner, du oplever hos dem. På kurserne vil du også få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan rådgive brugere på en relevant og respektfuld måde. Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at møde brugerne lige netop dér, hvor de er og samtidig medvirke til, at de kan fokusere på det, der gør brugerens liv bedre. På kurset vil du få indsigt i, hvad positiv psykologi er. Du vil få lejlighed til at reflektere over et begreb som lykke, og du vil træne din evne til at kunne få mennesker, der har det svært til at fokusere på at få skabt mere lykke i deres liv. Det gælder, uanset om de er ensomme, angste eller på anden vis har oplevet, at livet har vist tænder. Positiv Psykologi er en humanistisk retning indenfor psykologien, der vinder mere og mere indpas. Positiv psykologi beskæftiger sig med det psykiske velvære, og stiller spørgsmål som: Hvad er det gode liv? Hvordan skaber vi det gode liv? Fokus er på det udviklende og det positive i mennesket. Kurset vil bestå af en blanding af undervisning, øvelser og deling i plenum. Det vil være et meget praktisk orienteret kursus, hvor det er nødvendigt, at deltagerne er engagerede og gerne vil dele de erfaringer, de sidder med fra deres daglige frivillige arbejde. Camilla Holmgaard Johnsen, Cand. Psych. Camilla har stor erfaring med afholdelse af kurser indenfor forskellige psykologiske emner og har terapeutisk erfaring fra privat praksis hos Mette Holm psykologerne. Camilla har desuden selv fungeret som frivillig gruppeleder i en angstgruppe. 54 øst Quality Hotel Høje Tåstrup Fra lørdag, den 25. september 2010, kl til søndag, den 26. september 2010, kl Fredag, den 27. august 2010 Maks. 18 deltagere 55 VEST På kurset kommer vi blandt andet ind på: Positiv psykolog hvad er det? Lykken - hvad er det? Mening - hvad er det? Positive følelser hvad er det? Hvor udvikler vi os som mennesker? At opstille mål og indfri dem. Træning i selvværd. På kurset vil vi arbejde med at skabe en bevidsthed omkring, hvordan lykken spiller en utrolig vigtig rolle i vores liv. De brugere, vi har i det frivillige arbejde, har måske gemt lykken væk i livet og fokus vil derfor være på, hvordan vi bliver katalysatorer for at skabe mere lykke i andres liv. Skanderborghus Fra lørdag, den 16. oktober 2010, kl til søndag, den 17. oktober 2010, kl Fredag, den 17. september 2010 Maks. 18 deltagere 12 13

8 Udfordring af negative tanker - et kursus i kognitiv indsigt Krisepsykologi - basiskursus 56 øst Karlslunde Strand & KonferenceCenter Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 16 deltagere 57 vest Vejle Center Hotel Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 16 deltagere 14 Kurset henvender sig til både frivillige og ansatte, der i deres møde med mennesker har brug for en metode til at have med negative tanker at gøre. Det kan dreje sig om personer, der er svære at nå, fordi de har opbygget et tankesæt af negative cirkelslutninger, der fastholder dem i uhensigtsmæssige handlingsmønstre eller handlingslammelse. Resultatet er ofte et hæmmet og pinefuldt liv med angstreaktioner eller depressive perioder. Formålet med kurset er at give deltagerne en erfaring og oplevelse af, hvordan negative automatiske tanker opstår, hvordan de kan udfordres og erstattes med en mere realistisk og positiv indstilling til livsvilkår og selvbilleder. Indsigten gøres anvendelig i den enkeltes kontaktflade indenfor det frivillige arbejde. Vi undersøger tankens kraft og de kognitive mønstres betydning. Der arbejdes med Diamanten som en model for forbindelserne imellem vores tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Processerne, der sættes i gang af forskellige livssituationer og oplevelser i hverdagen, belyses og bearbejdes ud fra den kognitive model. Handlingsplanen og skemaer introduceres som en måde at ændre adfærd og indarbejdede vaner på. Den kognitive models begreber og anvendelsesmåde præsenteres via lettilgængelige øvelser, som uvægerligt vil medføre talrige aha-oplevelser. Der sættes spot på negative tankers opståen, mistolkninger og forestillinger, som kan føre til katastrofetænkning. De negative tankemønstre udfordres via sokratisk dialog, og for hver tanke findes bud på alternative forklaringer. Efterhånden vil dette medføre en kognitiv omstrukturering, der i sidste ende medfører nye handlingsmuligheder i den enkeltes hverdag. Vi vil beskæftige os med: På hvilke måder negative tanker indvirker på et menneskes selvværd Hvordan man via åbne spørgsmål kan udfordre folks tanker om dem selv og andre Hvordan man altid vil kunne finde meningen med et menneskes adfærd ved at sætte sig ind i dets konstruktioner om livet Sandheden i, at ingen vil flytte sig eller forandre noget i et negativt univers Hvorledes man hjælper med at skabe struktur i en kaotisk hverdag Hvordan man genkender depressive eller angstprægede reaktioner og anvender den kognitive model til at afhjælpe dem Hvilke kognitive teknikker, der med fordel kan bruges til at adskille andres tankemønstre fra ens egne På kurset arbejdes procesorienteret med deltagernes egne erfaringer fra frivilligt arbejde. Der veksles imellem korte teoretiske præsentationer, invitationer til deling af erfaringer fra hverdagen og øvelser, hvorunder deltagerne udfordres til at undersøge deres egne tankemønstre. Cand. mag og psykoterapeut Birgitte Blum er uddannet i psykologi på Københavns universitet og Roskilde Universitetscenter og har bl.a. videreuddannet sig indenfor den kognitive psykologi via et 3½ årigt forløb på Oringe i Vordingborg. Birgitte har arbejdet som underviser, konsulent og terapeut i mange år. 14 Kurset henvender sig til frivillige, der interesserer sig for krisepsykologi og ønsker flere værktøjer til det frivillige arbejde med mennesker i udsatte livssituationer. Målet er at give dig en grundig forståelse for, hvordan mennesker reagerer på sorg, krise og stress. Vi vil arbejde med, hvilke situationer dette kan bringe dig i som frivillig, hvordan du bedst muligt kan hjælpe, samt hvornår det er tid at inddrage den professionelle hjælp. Kurset vil give dig en indføring i følgende emner: Grundlæggende krisepsykologi Frivilligt arbejde med kriseramte mennesker Kontaktform og samtaleteknik i teori og praksis Vurdering af behov for professionel hjælp samt henvisningsmuligheder Vi veksler mellem teoretisk forståelse, diskussioner og øvelser. Kurset vil generelt være baseret på dialog og dermed være meget aktivt involverende for deltagerne. Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Dansk Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 58 øst Best Western Hotel Jens Baggesen, Korsør Fra lørdag, den 2. oktober 2010, kl til søndag, den 3. oktober 2010, kl Fredag, den 3. september 2010 Maks. 20 deltagere 59 vest Hotel Skanderborghus Fra lørdag, den 13. november 2010, kl til søndag, den 14. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 20 deltagere 15

9 Krisepsykologi - overbygning Tab, forandring livsduelighed når brugeren har lidt tab 60 Quality Hotel Park, Middelfart Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 20 deltagere Kurset henvender sig til frivillige, der tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi og nu ønsker at arbejde videre med emnet i relation til det frivillige arbejde. Der kan altså ikke optages frivillige, der ikke tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi under Center for frivilligt socialt arbejde. Målet er at gøre dig endnu bedre til at håndtere en samtale med et stress- eller kriseramt medmenneske. Vi vil arbejde videre med Struktureret KriseSamtale og gå mere i dybden med kommunikationsform og samtaleteknik. Der vil være tale om et kursus, hvor du selv er meget aktiv og gennem forskellige øvelser og træningssessioner får den gode samtale ind under huden. På kurset skal vi arbejde med følgende emner: Krisepsykologisk teori Eksperimenter med samtaleteknik Skjulte budskaber i krisesamtalen Når samtalen kommer under pres Repetition og demonstration af Struktureret KriseSamtale med særligt fokus på samtaleteknik og kontaktarbejde Vi begynder med et par timers teori, men derefter vil kurset bære præg af praktiske øvelser og træningssessioner med efterfølgende refleksion. e Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Dansk Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at blive bedre til at støtte brugere, der rammes af tab. Det kan være tab af en nærtstående, helbred, arbejde, ægteskab eller i forbindelse med andre begivenheder, der griber forandrende ind i menneskers liv. På kurset får du en grundlæggende viden om tab og reaktioner på tab. Der vil være fokus både på brugerens tab og dine egne reaktioner på at møde og skulle hjælpe et menneske i sorg. Formålet med kurset er at blive bedre til at møde, rumme og håndtere mennesker, der har lidt tab. Vi vil introducere deltagerne til de grundlæggende reaktioner, der følger af tab. Vi vil fokusere på reaktioner i forbindelse med både nye tab og tab, der er hændt tidligere i livet, og på muligheden for at støtte op omkring sorgbearbejdning i alle tilfælde. Vi introducerer to spor i sorgbearbejdningen, nemlig det tabsorienterede spor og et genopbygningsorienteret spor. Vi arbejder ud fra en idé om, at vi bliver bedre til at hjælpe og støtte andre, der har lidt tab og måske er i sorg, når vi kender vores egne reaktioner på tab og sorg. Derfor vil vi undervejs også give mulighed for, at deltagerne arbejder med og får øget indsigt i egne reaktionsmåder. Undervisningen vil foregå som en blanding af oplæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og træning, samt løbende vejledning i at integrere de teoretiske idéer med de frivilliges egen daglige praksis. Hovedvægten vil ligge på dine egne erfaringer, som vil blive anvendt aktivt i undervisningen for at øge din indsigt i tab og sorgreaktioner. Winnie Rønnow socialrådgiver og psykoterapeut MPF Bodil Moseholm psykoterapeut MPF Begge arbejder med at rådgive mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme. 61 Karlslunde Strand & KonferenceCenter Fra lørdag, den 30. oktober 2010, kl til søndag, den 31. oktober 2010, kl Fredag, den 1. oktober 2010 Maks. 20 deltagere 16 17

10 Recovery at komme videre Recovery som håbets filosofi i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser Ensomhedens Sprog, overbygning udvikling af samtaler med ensomme og kriseramte 62 Mødecenter Odense Lørdag, den 6. november 2010, kl Fredag, den 8. oktober 2010 Maks. 24 deltagere Kurset henvender sig til frivillige, der ønsker at få en solid indsigt i begrebet recovery og gøre dette til en integreret baggrundsviden for deres tilgang, forståelser og perspektiver i deres samarbejde med mennesker med forskellige psykiske lidelser. Kurset kræver ingen specifikke forudsætninger, men det vil være en fordel, at deltagerne i deres arbejde som frivillige har konkrete erfaringer med relationer til mennesker med psykiske lidelser og ønsker at udfordre deres egne forståelser. På kurset vil deltageren få en solid indsigt i fænomenet recovery i forbindelse med psykiske lidelser, set fra forskellige perspektiver (socialpsykiatri, brugerperspektiv og behandlingspsykiatri) og set fra forskellige forståelser: Recovery som henholdsvis resultat (at komme sig over psykisk sygdom) og proces (at komme sig med psykisk sygdom). Deltagerne vil desuden få indsigt i den mangfoldighed af faktorer, der kan have betydning for, at et menneske med en psykisk lidelse kommer videre. Deltagerne vil også få den nødvendige baggrundsviden, dvs. viden om den efterhånden omfattende forskning, der ligger til grund for recovery, og i de samfundsmæssige, brugerstyrede og politiske mekanismer, der gør, at recovery i den grad er kommet på dagsordenen, både herhjemme og internationalt. Endelig vil vi på kurset se på, hvad man som frivillig - ud fra en recovery-orienteret synsvinkel - selv kan bidrage med i ens relation til medmennesker med psykiske lidelser, og kurset vil i det hele taget give god mulighed for fælles refleksion over egen tilgang, forståelser og forestillinger i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser. Et ledende tema på kurset er at se på, hvad vi som frivillige selv kan bidrage med inden for et recovery-orienteret perspektiv. Men til det formål er vi nødt til at blive klædt ordentlig på. På kurset vil vi mere konkret komme omkring følgende: Hvad er recovery? (forskellige definitioner og forståelser) Hvad siger videnskaben? (den videnskabelige dokumentation/evidens for recovery) Hvad har betydning i recovery-processen? Recovery psykologisk set: Forholdet mellem livsverdenen og sygdomsverdenen Recovery-orienterede værdier og principper Hvad er perspektiverne af recovery (set fra brugernes side, samfundets side og politisk set)? Afslutningsvis vil vi også forsøge at forholde os kritisk. Recovery er på mange måder håbets filosofi, men brugt på den forkerte måde eller i forkerte sammenhænge med andre dagsordener, kan recovery også blive et problematisk begreb og faktisk underminere selve essensen af recovery. Ingen kan for eksempel recover andre, og recovery er ingen metode! er Kurset vil veksle mellem underviserforedrag, gruppedialog og fælles diskussion, og dine egne tilgange, perspektiver og forståelser vil komme i spil på en konstruktiv måde. Lisa Korsbek, mag.art og ph.d. i litteraturvidenskab. Er seniorforsker i psykiatrisk rehabilitering på psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden, og arbejder gennem konkrete projekter, undervisning og forskning professionelt med at sætte recovery på dagsordenen inden for behandlingspsykiatrien. Vil du udvikle din kommunikation i forhold til vanskelige eller tunge samtaler? Vil du blive endnu bedre til at takle temaerne ensomhed, kriser eller selvmordsadfærd? På dette kursus kan du forøge dine færdigheder og få input til, hvordan du benytter dem i din rolle som frivillig, så du bliver endnu bedre til at håndtere samtalen med ensomme mennesker. Kurset er også velegnet for de, der har et ønske om at kunne viderebringe de lærte færdigheder til andre frivillige i organisationen, og derfor kan det være en fordel, at I deltager to eller tre fra samme organisation. Kurset er en overbygning til kurset Ensomhedens Sprog, basis, men har du ad anden vej fået nogle års solid erfaring med kursets emner, er du også velkommen. På kurset udvider vi læringen fra basiskurset, så du bliver bedre til at håndtere samtaler med mennesker, der er ensomme, i krise eller udviser selvmordsadfærd. Du vil få redskaber til at håndtere og handle i forhold til de svære samtalesituationer, og du vil lære at adskille tunge og vanskelige samtaler. Du vil dels få redskaber til at forbedre dine egne kommunikationsfærdigheder og dels få afprøvet metoder og øvelser, som du kan benytte sammen med andre frivillige. Du vil desuden få udleveret en lille guide, som kan inspirere og støtte dig til selvstændigt at arbejde videre sammen med andre frivillige. At møde de svære eksistentielle spørgsmål er en stor udfordring for den frivillige. Hvordan rummer vi situationerne og følelserne? Hvordan er krisens adfærd og kommunikation? Hvordan kan frivillige møde ensomme mennesker i krise? Hvad er det, der gør en kommunikation tung, og hvornår er den vanskelig at håndtere? Hvad kan vi spørge om? Hvad skal vi være opmærksomme på hos brugeren og hos os selv? Hvordan giver vi vores færdigheder videre? Hvordan får vi sagt de rette ord i rette tid til den rette person? Kurset er praktisk orienteret. Alle deltager i forskellige øvelser og kommunikationstræning, og alle deltagere afprøver egne samtalemuligheder. Vi vil gennem træning give dig mulighed for at påtage dig rollen som styrer af en proces. Det er f.eks. brug af samtaler i rollespil som redskab til brug for sparring med andre frivillige. Kurset giver dig: Basisviden om ensomhed, kriser og selvmordsadfærd Redskaber til at håndtere de tunge samtaler Øvelse i at være i en krise uden nødvendigvis at gøre Træning i at udtrykke nødvendige spørgsmål i følelsesladede samtaler Træning i det lærte sammen med andre frivillige Træning i at være sparringspartner for andre frivillige Mulighed for at drøfte eksempler fra din egen hverdag Kurset vil veksle mellem korte oplæg, dialog og mange praktiske eksempler og øvelser. Vi tager blandt andet udgangspunkt i dine egne erfaringer og oplevelser fra det frivillige arbejde for at gøre det besværlige, nødvendige og følelsestunge lidt mere håndterbart i din frivillige hverdag. e Elene Fleischer: Ph.d., forsker, konsulent (www.elene.dk), Gert Jessen: cand.phil., diplomleder, forfatter (www.wisemind.dk), Jan Foss: skuespiller, kommunikationstræner (www.teaternu.dk) 63 Quality Hotel Park, Middelfart Fra lørdag, den 13. november 2010, kl til søndag, den 14. november 2010, kl Fredag, den 15. oktober 2010 Maks. 18 deltagere 18 19

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Relationskompetence Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Begynder i september 2017 Afsluttes i februar 2018 Opfølgningsdag i august 2018 UNDERVISERE Familieterapeut

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere