De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark"

Transkript

1 De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO:

2 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme på kontorområdet til en værdi af mere end 12 mia. kr. (1,6 mia. EUR) 2 mio. m 2 statsejendomme på universitetsområdet til en værdi af mere end 25 mia. kr. (3,37 mia. EUR) 1,3 mio. m 2 privatejede kontorlejemål Omsætning på ca. 4 mia. kr. (540 mio. EUR) Igangværende projekter med et anlægsbudget på - ca. 9 mia. kr. (1,2 mia. EUR) på universitetsområdet - ca. 1,5 mia. kr. (202 mio. EUR) på kontorområdet 240 medarbejdere

3 Hvad vi har haft gang i

4 Udvikling 2007 > 2010 Implementering af DDB: Web-baseret dokumentudveksling Web-baseret digitalt udbud Specs for digital aflevering af driftsinformationer BIM krav Digitalisering / standardisering af bygningssyn (syn, budgettering, opfølgning) Digitalisering / standardisering af teknisk vedligehold (udbud, planlægning, opfølgning)

5 Udvikling 2007 > 2011 Timebaseret fjernaflæsning af energiforbrug på alle kontorejendomme m2 Datahøst og rapportering Konsolidering af IT-systemer 2007: 61 systemer 2010: 32 systemer 2013: 5 kerne systemer, 5-10 satellitter

6 Udvikling 2007 > 2011 Energioptimering

7 Udvikling 2007 > 2011 Arealforvaltning 75 ejendomme rentegnet i 2011

8 Udvikling 2011 > 2013 Oprydning i alle missionskritiske data og -definitioner

9 (lidt af) Hvad vi har lært undervejs

10 Vision Byggesag: informationsflow

11 Udfordring: Data skal hænge sammen med slutbrugeren s IT-systemer? ERP ESDH FM KS Analyser

12 Information level Bygningsejeren s data Mission-kritisk informationsniveau (organisationstilpasset) Portfolio

13 Information level Nyt projekt Nybyggeri / ombygning Portfolio

14 Information level Projekt data fx BIM model Portfolio

15 Information level Udfordring Problemet med for meget information Spild? Portfolio

16 Vigtigt: Data skal hænge sammen med slutbrugeren s forretningskritiske arbejdsprocesser og IT-systemer Specifikke krav FM aktiviteter KS Kalkulation / udbud Materiale egenskaber Planlægning Tidlige omkostningsestimater Energisimulering Arealforvaltning

17 Information level Vigtigt: Data skal implementeres bredt og succesivt Sammen med ændringer i processer, organisation, kontrakter, manualer, osv. FM- aktiviteter KS Kalculation / udbud Materialeegenskaber Planlægning Omkostningsestimater Energisimulering/forbrug Space management Portfolio

18 Fremadrettet

19 DATO:

20 Arealforvaltning: IDM for arealer CAD-specifikationer BIM-checker CAD-checker Standarder for rumnavngivning (funktion) DATO:

21 Energi: IDM for energisimulering Opfølgning Feedback loop DATO:

22 Slutteligt: Standardisering går forud for softwareudvikling (vi kan gøre det i lille skala, men ikke i stor) Der bør komme et marked for software, der understøtter specifikke transaktioner/situationer og giver hurtig værdi Det er vigtigt at differentiere mellem as-built og driftsdata Selv om man er BIM-superbruger, er der behov for at tænke på tværs af faggrænser og værktøjer

23 Klima- Energi- og Bygningsministeriet - KEB Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll 23. april 2012 Bygherrens krav til brug af informations- og kommunikationsteknologi, IKT Danske universitet i Beijing - LTA

24 BIM bliver hverdag i BYGST Praktisk implementering af IKT i BYGST byggeprojekter/konkurrencer Universitetscampus Ballerup - Rubow

25 Ejendomsvirksomhed: Medarbejdere: 240 medarbejdere Kontorområde: ca. 1 mio m² Universiteter: ca. 2 mio m² Kontorområde, privat ca. 1,3 mio m² Igangværende projekter med et anlægsbudget: Universiteter: Kontorområde: ca. 9 mia.kr. ca. 1,5 mia.kr SDU - Alison

26 Byggeri: Vi er 25 projektledere der varetager om -, til - og nybyggeri. Nøgletal Universiteter Areal Årlig byggeaktivitet Antal byggesager pt. Ca. 2,1 mio. m2 Ca. 0,5-1 mia. kr. Ca. 85 sager IT universitetet -HLA

27 Finanslov 2010, Laboratoriemidler 6 mia kr. Fra skal Universiteternes laboratorier renoveres og fornyes for 6 mia kr. Ca. halvdelen vil gå til renoveringer og halvdelen vil gå til nybyggeri. Panum laboratorier

28 Bek Bekendtgørelsen om krav til anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi i statslig byggeri. Hvilke sager: Byggeopgaver der udbydes efter Statslige ny- om- og tilbygningssager Byggeri der finansieres >50% af staten Projekter over 5 mio. kr. CPSC. LTarkitekter

29 Bekendtgørelsen - om krav til anvendelse af Informations og kommunikationsteknologi i byggeri Hvad betyder det? - projektweb - digitale bygningsmodeller-3d - digitalt udbud - digital aflevering - DBK KU LIFE, Tåstrup

30 Hvorfor vil vi det? Ved at digitalisere byggeriet opnår vi effektivisering, færre fejl og mangler og dermed økonomisk gevinst. Nørre Campus - COBE

31 Hvordan implementerer vi IKT i vores byggeprojekter? IKT ydelsesspecifikation Projektweb (A3-print) 3D (simulering konsistens visualisering dataudtræk- DBK) Udbud (Mængder DBK, 3D) Aflevering (D&V IFC) med tekniske bilag: KU Biovidenskabelige fakultet IKT teknisk kommunikationsspecifikation IKT teknisk CAD specifikation IKT teknisk udbudssspecifikation IKT teknisk afleveringsspecifikation

32 Har BYGST implementeret IKT i byggeprojekter? Ja, fordi BYGST IKT-ydelsesspecifikation er en del af kontrakten i byggeprojekter. - 3D bygningsmodeller - kommunikation - beslutning - konsistens Delvist, fordi de digitale arbejdsmetoder stadig er nyt for både os, rådgivere og institutionerne. - Kompetencer - Roller - Procesændring SDU - Alsion

33 Strategi Implementering af kravene i alle byggeprojekter: IKT ydelsesbeskrivelser tillæg til rådgiverkontrakter (juni 2011) / Tæt på Bips standard. Strategi ændret fra: Fokus på implementering og opfyldelse af lovkrav - kontrakt - for små og store byggerier Til: Anvendelse af muligheder der skaber værdi for BYGST Ordrupgaard

34 Bygningsstyrelsen det er nemt Informationsdeling via Projektweb: Det bruges i forvejen blandt rådgiverne Der er veludviklede systemer og programmer Umiddelbar forenkling/forbedring og arkivering er forenklet Udbud, tilbud og licitation Systematikken er den kendte, men elektronisk Der er veludviklede systemer og programmer De fleste oplever en umiddelbar forenkling/forbedring Der er større sikkerhed Entreprenørens anvendelse af bygningsmodel visuelt Ordrupgaard

35 Bygningsstyrelsen udvikling er på vej: Anv. af 3D objektbaserede bygningsmodeller Konkurrencer, hvordan og hvorfor Under projektering er der indlysende fordele, visualisering og kontrol, - mængdeudtræk er en fordel og en udfordring for alle.. Visualiseringer/Energisimulering Bekendtgørelsen nævner desuden, at bygherren i relevant omfang skal sikre, at Dansk Bygge Klassifikation (DBK) anvendes i byggesagen Aflevering og drift Kravsspecifikation fra BYGST sigter på en fornuftig detaljeringsgrad, fordi: Universiteterne efterspørger forskelligt indhold, dvs. en fælles standard er kompliceret DBK har manglet standarder for universiteter og undervisning IFC udveksling A3 Proces forskydelse Nye arbejdsmetoder Niels Bohr Science Park

36 Konkurrencer - skarpere brug af 3D Niels Bohr Science Park Panum Copenhagen Plant Science Center Ballerup Universitetscampus 2011

37 SDU Kolding 3D i konkurrence Tekst fra konkurrenceprogram 2008: Digital bygningsmodel: Det skal afleveres en digital bygningsmodel, jf. bekendtgørelse Modellen skal minimum være på informationsniveau 2 jf. Bips 3D arbejdsmetode 2006.

38 Panum og Niels Bohr projektkonkurrencer 2010: Udvikling: Helt ny tekst, ingen bips eller DDB henvisninger. 3d pdf format med vejledning. Digital bygningsmodel: Der skal afleveres to udgaver af en digital bygningsmodel. Den ene model skal være i IFC format og den anden model skal være i 3D PDF format. IFC: arealberegning, energiberegning, rum og flow. PDF: Vurdering af bygningens proportioner og materialevalg, sammenhæng med den omgivende by og park..

39 Panum projektkonkurrence 2010: IFC og 3d-pdf Udbygning af Panum - CFM

40 Copenhagen Plant Science Center 2011 Digital bygningsmodel: Udvikling: Ikke længere krav om 3D pdf fil. Endnu mere præcis tekst. IFC check program. Tekstuddrag: Modellen skal afleveres i originalformat og IFC. Modellen vil blive anvendt til arealberegninger og 3D visualisering af projektet. Arealudtræk fra IFC fil skal svare til arealangivelserne i projektet. BIM model indeholder overordnede objekter i lav detaljeringsgrad (vægge, døre, vinduer, tag, fundament, dæk) - LTArkitekter Objekter der karakteriserer bygningens ydre medtages i BIM modellen.

41 Ballerup Universitetscampus Digital bygningsmodel: Udvikling: Introduktionsdag for konkurrencedeltagere med vejledning og hands-on. Dymamisk IFC check via Internet. Præcisering af data i IDM Næste konkurrence: Nyt Statens Naturhistoriske Museum, udskrives november 2011: Samme koncept som Ballerup Universitetscampus, men Udvikling: Digital prækvalifikation ved udvælgelse af rådgivere - Rubow

42 Ballerup Universitetscampus Digital bygningsmodel: Modellen skal afleveres i originalformat og IFC. Mængdeudtræk fra modellen vil blive anvendt til areal-, energiog økonomiberegninger. For mængdeudtræk til energiberegning skal der sættes egenskab på klimaskærmobjekter. Henvisning til BIM-checker. BIM model indeholder overordnede objekter i lav detaljeringsgrad (vægge, døre, vinduer, tag, fundament, dæk) Objekter der karakteriserer bygningens ydre medtages i BIM modellen af hensyn til 3D visualiseringer som IFC modellen vil blive anvendt til. - Rubow Intro-dag m. vejledning og hands-on.

43 Analyse af digitale afleveringer, konkurrencer

44 BIM i BYGST fremadrettet -Tak for i dag. Panum ny laboratorier

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller,

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere