Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten."

Transkript

1 Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret og derefter administrative meransættelser på beskæftigelsesområdet i perioden 1.august 2009 til 30.april 2012 og herefter 2. Baggrund og formål med meransættelserne samt administrative effektiviseringer og endelig 3. Udviklingen i ledigheden, samt antallet af helårspersoner i årene 2009, 2010 og 2011, som er omfattet af kommunal forsørgelse og omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats. ad 1. Pr. 30.april 2012 er der i Jobcentret ansat 34 rådgivere og 8 virksomhedskonsulenter der varetager sagsbehandlingen med forsikrede ledige, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, modtagere af introduktionsydelse, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobsbevilgede. I perioden august 2009 til maj 2012 er sket følgende meransættelser: Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Pr.1.januar 2010: 2 rådgivere til sygedagpengeområdet, forretningsmæssig investering. Pr.1.januar 2011: 1 virksomhedskonsulent til langtidsledige, dækket af staten. Pr.1.februar 2012: 1 virksomhedskonsulent med henblik på at øge antallet af virksomhedsrettede aktiveringsforløb, forretningsmæssig investering. Pr.1.april 2012: 1 rådgiver til intensiv kontaktforløb, forretningsmæssig investering. ad 2. Baggrund og formål med meransættelserne: Administrativ medarbejder på området forsikrede ledige 1.august 2009 overtog Greve Kommune ansvaret for de forsikrede ledige. Ved overtagelsen af de forsikrede ledige blev de 12 stillinger som varetog opgaven for staten overført til kommunen. De 12 stillinger byggede på en nomeringsfastsættelse fra 2008, hvor staten reducerede antallet af AFkonsulenter grundet den lave ledighed i Der er ikke i tilknytning til den stigende ledighed fra 2009 og frem, ydet kompensation fra staten til dette. Udover de 12 stillinger blev der fra 1.oktober 2009 overført en administrativ medarbejder fra staten. Baggrunden for dette var, at i forbindelse med overtagelsen af de forsikrede ledige blev opgaver, som blev varetaget af AF Regionskontoret i Roskilde, også overført til kommunen. Det drejer sig om refusion til arbejdsgivere for forsikrede ledige i løntilskudsansættelser, betaling af alle regninger der er forbundet med aktivering af forsikrede ledige, udsøgning på lister over hvilke ledige der stod overfor at skulle til samtale eller aktivering, m.v.. I 2010 overgik administrationen af de forsikrede ledige fra it-systemet Amanda til Workbase. Workbase udfordringerne af forsikrede ledige mere end lægger beslag på den administrative medarbejder der blev overført fra staten. 2 Rådgivere til sygedagpengeområdet

2 I forbindelse med budget vedtog Byrådet en meransættelse af 2 rådgivere på sygedagpengeområdet, med henblik på at reducere kommunens nettoudgifter til sygedagpenge med 2.8 mio. kr. Fratrukket udgifterne til de 2 rådgiverstillinger med kr., ville det samlede nettoresultat for kommunen være på 2 mio. kr. Nettoreduktionen på de 2.8 mio. kr. blev forlods indlagt i budgettet på sygedagpengeudbetalinger I 2010 og 2011 er dette mere indfriet, da der i begge år udover den indlagte budgetreduktion, har været et mindreforbrug på området. Gevinsten skulle opnås ved en øget aktiv indsats overfor de sygemeldte, samt at flere fra at være fuldtidssygemeldte skulle blive delvist raskmeldte. Baggrunden er, at staten yder en højere refusion af sygedagpengeudgiften når en sygemeldt deltager i et aktivt tilbud eller er delvist raskmeldt. Virksomhedskonsulent til langtidsledige I maj 2010 vedtog Folketinget, at der skulle ske en forstærket indsats overfor langtidsledige, og afsatte i den forbindelse penge til at styrke den virksomhedsrettede indsats for langtidsledige. Greve Kommune er i perioden 1.oktober 2010 til 30.september 2013 blevet bevilget kr. om året i den 3 årige periode. Der er på beskæftigelsesområdet ansat en virksomhedskonsulent i bevillingsperioden, som er dedikeret til at styrke indsatsen overfor langtidsledige. Virksomhedskonsulent med henblik på at øge antallet af virksomhedsrettede aktiveringsforløb I forbindelse med Byrådets beslutning af budget vedtog Byrådet meransættelse af en virksomhedskonsulent, med henblik på at øge antallet af virksomhedsrettede forløb, således at kommunen opnår en højere statsrefusion på a-dagpenge og kontanthjælp. Staten yder 50 % når en ledig er i et virksomhedsrettet forløb, modsat 30 % når ben ledig er passiv eller aktiveret gennem vejlednings- og eller jobsøgningsforløb. Det forventes, at der på forsørgelsesudgifterne ved en øget virksomhedsrettet aktivering kan opnås en nettoreduktion på forsørgelsesudgifterne med 1.5 mio., som er indlagt i budgettet Fratrukket udgiften til meransættelsen af virksomhedskonsulenten, vil det samlede nettoresultat være på 1 mio. kr. Målgruppen for meransættelsen er langtidsledige og længerevarende uddannede(lvu er) Virksomhedskonsulenten er ansat pr. 1.februar 2012, og der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om opnåede resultater. Rådgiver til intensive kontaktforløb I forbindelse med beslutning af budget vedtog Byrådet en meransættelse af en rådgiver til intensive kontaktforløb af nyledige. Formålet med meransættelsen er, at få afdækket om et intensivt kontaktforløb/samtaler med en gruppe af nyledige har en bedre effekt end de lovgivningsmæssige tidsfrister for samtaler og aktivering. Flere evidensbaserede undersøgelser peger i retning af, at det har en bedre effekt end den traditionelle håndtering af ledige. Ifølge loven skal en ledig til kontaktsamtale hver 3. måned og aktiveres senest indenfor 9 måneder(for unge er der andre regler). I forsøget er ansat en rådgiver, som har fået tildelt 60 nyledige som rådgiveren skal have samtaler/coaching med hver anden uge(30 om uge). Hver gang en i målgruppen opnår arbejde, tildeles en ny ledig til rådgiveren. Formålet med forsøget er, at få afdækket om hyppige kontakt-/coachingsamtaler kan reducerer den gennemsnitlige varighed, og reducerer antallet af ledige som skal have et aktiveringstilbud indenfor de 9 måneder, således at der kan ske en reduktion i aktiveringsudgifterne. Der er i budgettet til forsørgelse indlagt en nettoreduktion på kr., som svarer til lønudgiften i forsøget. Rådgiveren er ansat pr. 1.april 2012, og der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om opnåede resultater. Administrative effektiviseringer i perioden fra

3 I perioden august 2009 til 2012 er der ikke kun sket meransættelser. Den administrative del af beskæftigelsesområdet har i lighed med øvrige administrative områder, som er konteret under ØPU, været underlagt administrative effektiviseringer. Fra 2010 og frem til og med 2012 har beskæftigelsesområdet været underlagt et effektiviseringskrav, svarende til en reduktion på 3,5 stillinger. Ad.3 Udviklingen i ledigheden samt antallet af helårspersoner i årene 2009, 2010 og 2011, som er omfattet af kommunal forsørgelse og en beskæftigelsesrettet indsats. Som det kan ses af nedenstående tabel og graf er der i perioden 1/ til 31/ sket en stigning i antallet af fuldtidsledige(forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere) på 57,2 %. Den største stigning har været fra august 2009, hvor kommunen overtog ansvaret for de forsikrede ledige, og frem til marts Fuldtidsledige (foreløbige) efter alder, ydelsestype, område og tid Alder i alt Bruttoledige 2009M M M M M M03 Greve Da der i ledigheden er sæsonudsving, hvor ledigheden eksempelvis er lavere i august end i marts, gives det mest retvisende billede ved at se på udviklingen af fuldtidsledige i et kalenderår. Af nedenstående tabel fremgår antallet af fuldtidsledige i årene 2009, 2010 og Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) efter køn, alder, ydelsestype, område og tid

4 I alt Alder i alt Bruttoledige Greve Som det fremgår af tabellen er der sket en stigning fra 796 i 2009 til 1102 fuldtidspersoner i En stigning på 38,4 %. En stigning som er knapt så dramatisk, som hvis der ses på stigning fra august 2009 til mats 2012, hvor stigningen var på 57,2 %. Udover forsikrede ledige og indsatsparate kontanthjælpsmodtagere er der også andre målgrupper som er underlagt en beskæftigelsesrettet indsats. Det drejer sig om ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere(match 2 og 3,) revalidender, sygedagpengemodtagere, fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere. Der er også for disse målgrupper sket en stigning fra 2009 til Stigningen for disse målgrupper er dog i et betydelig mindre omfang end ledige, som indgår i ledighedsstatistikkerne. Samlet ses er der fra 2009 til og med 2011 sket en stigning i antallet af helårspersoner på 14,6 % i alle målgrupper, som er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats. Nedenfor er en tabel over udviklingen fra 2009 til og med 2011 for de forskellige målgrupper som er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og februar 2012 Forsørgelsesgrupper i fuldtidspersoner februar 2012 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match Ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match Introduktionsydelse (fra 2012 med under kontanthjælp match 2-3) Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere

5 Ledighedsydelse Fleksjob I alt

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere