Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning."

Transkript

1 Nummer 57- Februar 2011 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 14 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning Regnskab Indkomne forslag FU-møde Fællesafslutning i A-rækken Holdturneringen med partier. SGP med parti Indbydelse til SEMT Indbydelse til SGP i Bov Kalender

2 Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 57 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Kai C. Bjørnskov Birkevej Haderslev Tlf.: Kontingentansvarlig: Jens Carl Pedersen Kogsvej Tønder telf.: Mail: Sekretær: Søren Krabbenhøft Bakkedraget Brørup Tlf.: mobil: Juniorleder: Hansjørgen Clausen Æblehaven Egernsund eller Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen 4. Hovedkreds hjemmeside: Holdturneringsleder: Karsten Fyhn Redaktion Helge Andersen Solvang Kruså Webmaster Peder Pharsen Seminarievej 69A 6760 Ribe Leder Der er inde i bladet omtalt en episode, som opstod under sidste runde af A- rækken. Jeg synes det er bedst, hvis man får spillet skak, selv om man kommer for sent, men jeg synes bestemt også, at reglerne skal overholdes. Derfor kunne jeg tænke mig følgende lille regelændring: Kamplederen har en tændt mobiltelefon, som alle implicerede hold kender numme-ret på. Telefonen kan så slukkes når alle hold er mødt. Hvis man kommer mellem ½-1 time for sent, så ringer man hurtigst muligt og siger, at man er på vej. Man må således komme en time for sent, hvis man har givet besked. Urene startes ved normal start, så holdet straffes på klokken. Modstanderholdet kommer ikke til at sidde en time i det uvisse.

3 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 3 Generalforsamling kl Mødested: Menighedshuset, Sønderborg (Alssunds lokaler) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag. (se også indlæg ved Vagn Lauritzen på hjemmesiden) 6.1. Forslag om ændring af turneringsreglementet, så mester 2 bliver 6-mandshold 6.2. Forslag om antal 4. HK nyt til klubberne: 1 blad pr. medlem Forslag om oprettelse af debatforum på hjemmesiden 6.4. Forslag 4: Ændring af tidsfristen for fremmøde til en holdkamp. 7. a: Valg af FU medlemmer: På valg er Søren Krabbenhøft og Kai Bjørnskov. Begge modtager genvalg. b: Valg af suppleant til FU. Susan Clausen modtager genvalg. c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jöhnk modtager genvalg. d: Valg af revisorsuppleant. 8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. Det blev i 2009 vedtaget, at rammerne omkring Sønderjysk EMT fastlægges af turneringsarrangøren. Sønderjysk EMT blev intenst drøftet ved generalforsamlingen 2010, men uden nogen konklusion. Efterfølgende har Vojens lagt sit program frem, og flere har kommenteret det afholdes, som Vojens har besluttet det, og med sædvanligt tilskud, eftersom intet andet er besluttet. Turneringen og det fremtidige tilskud kan stadig drøftes. Aftalte arrangører: 2011 Vojens 2012 Alssund 2013 Haderslev? 2014 lægger Gråsten billet ind på. 9. Holdturneringen 10. Pokalturneringen SGP 12. Indstilling af klub til initiativpris. 13. Indstilling af spiller til DSU's hæderstegn. 14. Ungdomsaktiviteter. Juniorsamlinger for 4. Hovedkreds. Beslutningen fra 2010 er ikke effektueret. Ny indsats drøftes. Form, tid og sted drøftes i FU. 15. DSU's gryende tanker om regionalisering. Skal der kun være 4 hovedkredse? Drøftelse af konsekvenser og muligheder. Til dette punkt vil der muligvis være oplæg fra DSU. 16. Dato for næste års generalforsamling 25. februar 2012 foreslås. Sted:? 17. Eventuelt. drøftelse af afbud med kort varsel mail/sms/telefonkontakt? (Susan Clausen)

4 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 4 Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds. Formandsberetning 2011 Kai Bjørnskov 1. Medlemstallet Medlemsflugten er endnu ikke stoppet. Vi var i 4. kvartal 2010 helt nede på 230 medlemmer og er nu 237 en tilbagegang på 11 i forhold til samme kvartal sidste år. 2. Aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet i Sønderjylland er ikke voldsomt, men vi holder alligevel gang i de traditionelle turneringer. Især Syd Grand Prix har uhyre stor succes med indtil videre 145 deltagere heraf 47 i skoleskakklassen; en fin nyskabelse I det sydøstlige hjørne kører Alssund åbne byturneringer, og Alssund, Gråsten og Aabenraa fortsætter samarbejdet med trekantsturneringen, og Grænsespringeren lever. I vest lever Tønder og Løgumkloster byturnering, og i samarbejde med Leck har man arrangeret en grænseturnering. Ribe byturnering kører. Den sønderjysk EMT blev spillet i Tønder og som anført i sidste års formandsberetning igen med et lavt deltagerantal og beklageligvis uden deltagelse fra landsdelens stærkeste spillere. Helge Andersen hjemførte årets mesterskab og deltager forhåbentlig igen i år i Vojens, som på et dejlig tidligt tidspunkt har annonceret, hvornår turneringen spilles. Holdturneringen, som i år afvikles i samarbejde med 5. hovedkreds, har efter mindre problemer med edb-programmet kørt administrativt upåklageligt. Som frygtet gav ændringen i mesterklassen de forudsete problemer med klubber, som ikke kunne stille 8 mand. I mester 1 deltager Gråsten, Haderslev og Ribe, men i mester 2 er der kun hold fra 5. hovedkreds. Til gengæld deltager 10 A-hold, 7 B-hold og 5 C-hold foruden divisionholdene fra Bov som ligger klart i spidsen af 2. division Haderslev og Tønder. I A-rækken blev Fribonde 1 og Vejen gruppevindere og spiller om oprykning til mesterklasse 2, medens B-række 1 blev vundet af Bov3 og B-række 2 af Vojens 1. C rækken blev vundet af Bov Endelig har vi afholdt pokalstævne og deltaget i pokalturneringen, og vort juniorhold har deltaget i den årlige turnering på Tjele. Kvalifikationsstævnet til pokalturneringen spilles i år den 7. maj i Tønder. 3. FU møder Vi har holdt 3 FU møder, hvor vi har forsøgt at løse de nære problemer og holdt os orienteret om, hvad der foregår i DSU's hovedbestyrelse. Vi havde i denne sæson planlagt at se på vedtægterne og hjemmesiden. Med hensyn til vedtægterne blev det ret tidligt klart, at med de signaler, der kommer fra DSU, er det spildt arbejde at lave gennemgribende ændringer. FU forelægger dog et par enkelte ændringsforslag, som tager sigte på at slette paragraffer, som ikke længere er aktuelle. Vi har fulgt hjemmesiden og konstateret, at den fungerer og vedligeholdes, som den skal. Der er dog ikke meget spræl i den, og FU vil fortsat overveje, hvordan vi kan gøre den mere interessant. 4. Hovedbestyrelsen Der har siden sidste generalforsamling været hold 3 HB- møder og et weekendseminar. Skakserveren er drøftet til ulidelighed, men man har nu nået en slags ligevægt: Serveren fungerer, omkostningerne er nedbragt kendeligt, og aktivitetsniveauet er fortsat stigende. Der kommer langsomt ro om serveren. Peter Heine og Lars Bo Hansen havde begge foretræde for HB i april, men deres indlæg

5 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 5 og den følgende debat om elitepolitik og juniorpolitik afklarede ikke umiddelbart problemerne. Uroen omkring landstræneren er dog forsvundet. Desværre fordi Lars Bo Hansen har fået nyt job og har måttet opgive landstrænerhvervet. Det overtages af Allan Stig Rasmussen, som i hvert fald undertegnede har store forventninger til. Skakhåndbogen er omsider opdateret. Af nyt indhold kan nævnes et dopingreglement (!!), som kræver af FIDE. Dette vil dog næppe påvirke skak for almindelige spillere. Vor medlemskartoteksfører kan bevidne, at medlemskartoteket er fra sidste århundrede. DSU vil snarest indkøbe et tidssvarende program. Kartoteks- og regnskabsprogrammet WinKas Pro er valgt og implementeres snarest. Lederudviklingsudvalget har lavet et kursustilbud, som vil blive udsendt meget snart. Der er tale om kursus for hele bestyrelser eller dele af den med såvel organisatorisk som økonomisk indhold. Kursus afholdes 4 steder i landet. De enkelte kendes ikke endnu. Divisionsturneringsudvalget arbejder med ny tidskontrol, som kræver elektroniske ure, så alle kan få samme betænkningstid som skakligaen. Meningerne herom er delte. En ny lov kræver, at alle klubber skal indhente børneattester for ledere, som arbejder med børn og unge under 18 år. Tjele efterskole havde i 2010 kun 2 skakelever, hvilket truer skolens økonomi og især den status som skakefterskole. Unionens budget blev bragt i balance ved, at Skakbladet reduceres til 6 årlige numre. Den største begivenhed i 2010 var Bent Larsens 75 års fødselsdag. Til alt held nåede han og vi at fejre den, før Bent desværre afgik ved døden efter kort sygdom. DSU fik også udgivet et meget fint erindringshæfte, som er tilgået alle medlemmer. 4. HK har købt yderligere eksemplarer til f.eks. nye medlemmer. De ligger pt i Haderslev, hvorfra klubberne er velkomne til at rekvirere dem til en særdeles billig pris (10 kr. / stk.) På week-endseminaret den ferbuar var afsat tid til drøftelse af strukturændringer i Dansk Skak Union. På grund af tidspunktet for seminaret kan referat herfra desværre ikke bringes før mundtligt på generalforsamlingen. 5. Samarbejde med Dansk Skole Skak. Går stadig godt i Sønderjyllands amt, og skoleskakken buldrer frem. Det seneste påfund er Skolernes Skakdag fredag før vinterferien, i år den 11. februar, hvor der var udvalgt 6 sønderjyske skoler til deltagelse. På Abild, Bredebro, Løgumkloster, Tinglev, Gråsten og Sønderskovskolen deltog i alt ca børn samt omkring 20 lærere og frivillige i et skakarrangement, som i år tog sigte på at præsentere spillet for så mange som muligt. Projektet var støttet af Undervisningsministeriet, Danfoss, Sydbank, Løgumkloster Sparekasse m.fl. Skoleskakkens kredsbestyrelsesmøder er åbne for alle interesserede men alligevel har vi aldrig været mere end 10! Vi takker for husly i Aabenraa, hvor Uwe Hansen beredvilligt har hjulpet til hver eneste gang, vi har bedt om det. Skoleskakken inviteres nu med til f.eks. SGP og bidrager her med ca. 1/3 af deltagerne en stor andel, mange gode oplevelser og en god indgang til skakklubberne. Husk nu at tage godt imod dem og sørg for at have tilbud, der er interessante for de unge mennesker! Hvad der er godt for skoleskakken, er også godt for os! Jeg vil slutte med at takke for godt samarbejde i FU og for den tillid og imødekommenhed, jeg har mødt i det forløbne år.

6 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 6

7 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 7 Forslag 1: Holdsamarbejdet. Indkomne forslag: Jeg vil bede om at få følgende forslag sat til afstemning: Der optages forhandlinger med 5hk om at ændre mesterrække 2 således: Der spilles fra og med næste sæson med 6-mands hold, og der spilles på søndage. Hvis 5hk modsætter sig forslaget, opløses holdsamarbejdet, og TL Karsten Fyhn genetablerer en 6-mands mesterrække i 4hk. Argumentation herfor: Det er vist nok at se på placeringen af Fribonden, Alssund og Åbenrå i dette års holdturnering. Den nuværende og påtvungne situation er sportsligt set handicappende for de tre klubber, - og også ødelæggende for andre hold i holdturneringen. Om mester-1 under forhandlingerne også bliver 6-mands, og/eller mester-2 deles i en nord- og en sydgruppe finder jeg mindre vigtigt. Det afgørende er, at mester-2 åbnes for 6-mandshold. Men umiddelbart vil jeg være talsmand for, at mester-1 forbliver 8-mands (for traditionsbundet?), og at mester-2 spilles i én gruppe (ellers får holdene for mange gentagelser år efter år, når de ikke kan/vil rykke op, og det kan blive kedeligt i længden). Nogle vil nok hævde, at mit forslag går stik mod nogle tanker om at samle hovedkredsene i færre og større regioner. Hvis det er tilfældet, ja så lad os gå imod de tendenser! Niels Falsig, Tønder Skakklub. 21. dec Forslag 2: Hovedkredsbladet Sønderjysk Skak. Jeg vil bede om, at følgende forslag diskuteres: Oplaget for hovedkredsbladet sættes op, således at hvert DSU-medlem kan få et eksemplar. Bladene sendes som hidtil til klubformændene, der står for den videre distribution. Argumentation: Vi har i disse tider brug for samlingspunkter i sønderjysk skak. Vi har hjemmesiden, og vi havde SGP. Hovedkredsbladet bliver først et ægte samlingssted for os, hvis alle spillere får bladet. Sker det, så vil det fremme samhørigheden i hovedkredsen. De klubber, der ikke selv har et blad, vil for alvor føle det som deres blad, og bidragene vil givetvis blive mere mangfoldige og varierede. Desuden: Redaktør

8 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 8 Helge Andersen udfører et så flot og gedigent arbejde, at det er synd, at ikke alle får glæde af det. Nogle vil nok mene, at det vil være tilstrækkeligt og langt billigere blot at lægge bladet ud på hjemmesiden for 4hk, men dertil kan siges, at der nok er et stort overlap mellem de spillere, der får bladet nu, og dem, der regelmæssigt kigger ind på hjemmesiden og det er de andre, vi har størst behov for at holde fast i. Naturligvis kræver det ekstra økonomi, men næppe voldsomt meget, og vi er i en situation, hvor vi bør satse fremadrettet. Niels Falsig, Tønder Skakklub. 21. dec Forslag 3: Debatforum på hjemmesiden. Det foreslås, at webmaster opretter en side på 4hk s hjemmeside, hvor alle skakinteresserede kan bidrage med synspunkter. Begrundelse: Vi havde sådan et forum i den helt gamle udgave af hjemmesiden, men på den nye hjemmeside har kun formændene kunnet skrive indlæg. Sønderjysk skak kunne have glæde af, at der lægges guldkorn og andre synspunkter ind på hjemmesiden. Niels Falsig, Tønder 19. januar Forslag 4: Ændring af tidsfristen for fremmøde til en holdkamp. 4 HK optager forhandlinger med 5. HK for at få ændret 9B således, at et hold kan komme op til 1 time for sent, hvis man inden ½ time efter kampens begyndelse har ringet til kamplederen. Første linie i paragraffen ændres til: B: For 4-mands-hold gælder: Kamplederen har en tændt mobiltelefon indtil alle hold er mødt frem. Nummeret er kendt af alle deltagende hold. Hvis man bliver forsinket, ringer man til dette nummer. Ringer man inden ½ time efter kampstart, accepteres en forsinkelse på en time. Møder et hold senere end ½ time efter kampens begyndelse uden at have ringet til kamplederen, taber holdet 0-4. Møder et hold en time efter kampstart taber de kampen med 0-4. Urene startes af kamplederen på det planlagte starttidspunkt. Udebliver et hold.. Helge Andersen 11. februar 2011.

9 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 9 FU møde 15. januar 2011 i Sønderjysk skak. Søren Krabbenhøft, fork af red. Deltagere: Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen. Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og Susan Clausen Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af nyt medlem, Jacob Buris Andersen. Så fik FU endeligt sat ansigt på navnet af vores nye FU- medlem Jacob. Han spiller godt nok på hold med Kai, og har i forbindelse med overdragelsesforretningen været i telefonisk kontakt med Jens Carl, men for resten var det første gang. 3. Overtagelsesforretningen: Der gik ikke mange øjeblikke fra Jacob havde fået en CD af DSU, til sit arbejde, før han kunne konstatere at det er fuldstændigt håbløst at arbejde med. På trods af dette syntes Jacob at det var gået godt med overtagelsen. 5. SGP: Der har været afviklet 3 stævner, som har været en stor succes, med masser af spillere. Afdelingen i Esbjerg fik kun 13 deltagere, mod f.x. 72 i Vojens og 64 i Haderslev. Regnskabsaflæggelsen er lidt tilbage at ønske, så der skal strammes op over for problemet. 6. Turneringer: Turneringerne Alssund efterårsturnering og Slotsturneringen er afsluttet med deltagere i hver. Grenztturneringen kører stadig med 16 deltagere. Der har man modtaget støtte fra EU på grund af sin grænseoverskridende karakter. 7. Fra HB-mødet 14. november: Der var ikke meget af relevans for 4.HK. Skakserveren kører bedre. I løbet af foråret vil DSU søsætte nogle lederkurser, hvor man på den ene eller anden vis vil læne sig af DGI. Der vil være lidt for formænd, nogle kassererting, idefora og meget meget mere. Budgettet går i 0, hvilket blandt andet betyder at Skakbladet fremover kommer 6 x årligt, og der vil blive lagt mere vægt på hjemmesiden. 8. Sønderjysk EMT: Vojens, som jo er årets arrangør, har udsendt en kalender, som lægger op til alle klubber slutter deres forårsturneringer omkring påske, for derefter at deltage i Vojens. FU drøftede tilskuddet, men lader det være et Generalforsamlingsdagsordenpunkt. Det er nok tvivlsomt om der kommer flere alene på grundlag af præmiernes størrelse. Omvendt risikerer vi måske snart at stå med en likvideret hovedkreds. FU beslutter hvad de kan, og overlader resten til Generalforsamlingen. FU vil foreslå at størrelsen bibeholdes, dog med kassereren i opposition, men det er vist sådan at kasserere er utrykke ved næsten alt. 9. Holdturneringen: Holdturneringen fungerer rigtigt godt efter visse fødselsvanskeligheder. Tønder s Niels Falsig er fremkommet med et par forslag til Generalforsamlingen, hvoraf det ene omhandler holdturneringen. Det beskriver problemerne omkring 8-mandshold. FU drøftede forslaget, og kan godt forstå problematikken; rimeligheden i at stille ændringsforslag til noget som ikke endnu er et år gammelt, er måske ikke helt betimeligt. Efter deadline: Niels s forslag ligger også på hjemmesiden, der formeligt er eksploderet i ny indlæg, omkring emnet. Et emne på generalforsamlingen der godt kan tage sin tid. 9a. Pokalskak: Den sønderjyske pokalturnering afvikles i Tønder lørdag den 7. maj. Der startes med

10 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 10 første runde kl. 9.30, og vi forventes at være færdige senest kl 17. Som sædvanligt spilles hurtigskak for 4- mandshold i tre rækker: Elite (over 1800 i rating i snit), Bredde og Junior (under 20 år). NB: Vi havde først valgt søndag den 8. maj, men det kolliderer med holdturneringen syd for grænsen og vil ramme Bov og måske også Tønder. Turneringen er derfor flyttet til lørdag den 7. maj. (Saxet fra hjemmesiden 19/1-2011) 10. Hjemmeside: Det webmasteren bliver bedt om, bliver lavet. Det er brugerne der skal tegne hjemmesiden. SGP-resultaterne kommer meget sent, det skal der rettes op på. Webmasteren er ikke altid lige let at få fat på. Så skal 5.HK bedes om at sende invitationer til SGP, også til 4.HK s hjemmeside. Den kunne godt være lidt mere sexet, men det er ikke nemt, når den absolut ikke er glad for word-dokumenter. Der er huller i rækken af Formandsberetninger, et misforhold FU vil søge at rette op på. 12. Juniorsamlinger: Juniorlederen søger at få strikket diverse kalendre sammen, for at finde datoer, og putte dem på hjemmesiden.. Lige nu ser det ud som om 10. eller 17. september er et godt bud. 13. Revision af vedtægterne: Det lykkedes for D herrer Andersen og Bjørnskov at misse vedtægterne på hjemmesiden; de lover at de skynder sig, så der er noget klart til Generalforsamlingen. 13a. Regler omkring afbud til turneringer Susan Clausen, Gråsten havde forfattet en tekst omkring problematikken med afbud til turneringer; med medfølgende lede for at deltage i andre klubbers turneringer. FU drøftede situationen; det er jo et DSUproblem, hvor definitionen af gyldigt afbud, svæver i et limbo, og lader det være et turneringslederproblem Skoleskak: Dansk SkoleSkak (DSS) har valgt at koncentrere sig om 4.HK. 11.februar bliver 4 skoler i Tønder-området besøgt; således bliver 1000 børn bekendt med skak, og skulle give større muligheder for DSS. DSS har en værktøjskasse med et væld af gode råd og ideer, til kommende skoleskakledere ( Der er grøde i skoleskakken, det er et godt koncept de har fået strikket sammen, og man må beundre deres frygtindgydende fundraising, man godt kunne misunde. Vi sender så lige vores Formand over til fernisering af DSS s nye lokaler i København. Al denne aktivitet er nok at betragte som en saltvandsindsprøjtning, da de nok også gerne vil besøge andre hovedkredse. 15. Forberedelse til Generalforsamlingen: Dagsordenen blev gennemgået og revideret. Regnskabet udviser et underskud i 2010 på ca. 1100,- ( er ikke revideret endnu) Budgettet for 2011 udviser underskud på ca. 2700,- mestendels på grund af lavere holdturneringsgebyr, som de har det i 5.HK. Det er klubberne der selv skal ud og skaffe medlemmer; spørgsmålet er om der skal sættes en ny medlemkampagne i søen. Vi har i år mistet 20 kvartalsmedlemmer. 16. Næste Møde. FU-møde kl i Sønderborg, umiddelbart før Generalforsamlingen

11 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 11 Fællesafslutning i A-rækken. Den 25. januar var der afslutning i A- rækken. Afslutningen blev holdt i Alssunds lokaler i Østergade i Sønderborg. Bovs hold ankom ikke til tiden, og efter ½ time blev de ifølge reglerne erklæret som taber af kampen med 4-0. De ankom til spillestedet 50 min. efter kampstart. Det viste sig, at deres GPS havde vist dem til Østergade i Guderup. Onsdag modtog jeg følgende brev fra Svend Erik Kramer: Uværdig afslutning i A-rækken gruppe 1 Klubber, der er ved at lukke, en afslutningsrunde i A-rækken, hvor moralen er helt i bund, det ser rigtig skidt ud for skakspillets fremtid i 4. hovedkreds. Tirsdag, den 25. januar sendte vi vort A- hold med GPS til sidste runde i Sønderborg lidt over kl ringede en af spillerne Dennis Schwarz hjem til mig, vi står på Østergade, men kan ikke finde spillestedet. Han beskrev nogle bygninger, som jeg ikke mente at kunne huske var i nærheden af Menighedshuset, men bad ham kontakte nogle forbipasserende. En tyve minutter senere ringede Dennis igen, vi har fundet ud af, vi er i Guderup, vores GPS har vist helt forkert, jeg jokede lidt med ham og sagde, at når man bor i Flensborg burde man dog nok vide, hvor Sønderborg ligger. Jeg forsikrede ham om, de venter nok på jer, men har sikkert blot sat urene i gang, det er kutymen i sekundarækkerne. 50 minutter for sent ankom holdet til spillestedet, blot for at blive mødt af en over ivrig kampleder, I har tabt 0-4, og I kan godt køre hjem igen. Vort hold, der havde knoklet med endelig at komme frem, ringede til mig, hvorefter jeg forsøgte at få kampleder Broder Petersen til at udvise force majeure uden held, hvorefter jeg bad om at tale med TL Karsten Fyhn, også denne havde overhovedet ingen forståelse. Man kunne i det mindste have ladet vore spillere spille, med de 50 minutter mindre betænkningstid, og så lade Gråstens sejr stå ved magt efterfølgende, det er jo mennesker man har med at gøre, og som var kommet uheldig af sted, men åbenbart ingen nåde! Det er vist første gang i hovedkredsens historie, at et hold er mødt frem godt nok for sent, men så ikke have fået lov til at spille alligevel, og det så i sekundarækkerne! Er vi virkelig sunket så dybt? Jeg mener, man burde have udvist den situationsfornemmelse og lade vort hold spille, de var jo faktisk blevet straffet nok i forvejen. I divisionen og mesterrækken kan man udvise nul tolerance. Men ikke engang i divisionen opfører vi os sådan over for hinanden, i sidste sæson gav vi Tønder 15 min. inden vi startede urene, da nogle kørselsaftaler var gået helt fejl, og de kun var mødt 4 mand i første omgang. Og i denne sæson udviste Haderslev den samme forståelse overfor os, så de ventede med at starte urene til vi kom. Jeg har nu spillet holdturnering siden sæsonen 1962/63 næsten uafbrudt i 50 år, og har aldrig oplevet tidligere, at man i sekundarækkerne har udvist nul tolerance. I Bov har vi ved flere lejligheder, også selv om vore modstandere er kommet mere end en time for sent, alligevel spillet, vi har endda spillet på andre dage, når vore modstandere har glemt de skulle komme. Ingen tvivl om, at Gråsten er berettiget til at kræve en 4-0 sejr, men overfor et hold, der har været uheldige, da trumfer man vel ikke en fuldstændig ligegyldig sejr i en fuldstændig ligegyldig række igennem, man vil vel hellere spille eller? Jeg har overhovedet ingen forståelse for Gråsten og Alssunds opførsel overfor Bov i

12 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 12 denne sag, og vi vil naturligvis de kommende sæsoner forstå at straffe disse klubber på vor egen måde! For Bov, som klub, var kampen fuldstændig ligegyldig, men jo ikke for den enkelte spiller og sagen burde, såfremt den ikke har udviklet sig så sørgelig, faktisk kun kunne bruges som en historie til julefrokosten! Jeg sendte brevet videre til Karsten Fyhn, som er holdturneringsleder og Steen Zanchetta, som er holdleder for Gråsten, som Bov skulle have spillet imod. Svaret fra Karsten Fyhn kom næsten omgående: Fællesafslutning i A-rækken, Gr. 1, 25/1 2011Turneringslederens afgørelse Til fællesafslutningen i Mesterrækken, Gruppe 1, skete der desværre det beklagelige, at Bov kørte forkert og derfor ikke kom frem inden at den halve time, som man må komme for sent, var udløbet. Det viste sig, at de havde fået lagt forkert adresse i GPS en, således at de havnede i Østergade, Guderup i stedet for Østergade, Sønderborg. Broder Petersen var kampleder. Turneringsleder Karsten Fyhn var også til stede, som holdleder for Alssund. Da Bov 2 kom for sent blev de efter 30 minutter ifølge reglementets 9B, linie 1 af kamplederen dømt som taber med 0-4 til Gråsten 2. Bov 2 ankom så til spillestedet 50 min. for sent. Men at de ankom, betyder at Bov 2 ikke udeblev. Derfor skal straffebestemmelserne i reglementet 9B, linie 2 om udeblivelse ikke anvendes. Dvs. tidligere resultater står fast og Bov 2 forbliver i A-rækken. Bov påberåbte sig Force majeure, men den regel mener jeg ikke kan anvendes her, da Force Majeure er ting, som ligger uden for vor egen mulighed for at påvirke situationen - f.eks. pludselig opståede voldsomme vejrforhold, spærringer p.g.a. trafikuheld eller storm o.l. At ikke kunne finde vej er ikke en force majeure situation. Overstående afgørelse kan indankes for turneringskomiteen, hvis dette ønskes. Med venlig hilsen Karsten Fyhn Holdturneringsleder. Svaret fra Steen Zanchetta kom nogle dage efter. Han indleder med at fortælle, at de i Gråsten nærmest er i chok over indlægget fra Svend Erik Kramer, som tenderer til at være barnligt. Han havde egentlig ikke lyst til at bruge tid og krudt på svaret, men gør det for skakken og klubbens skyld. I svaret lægger han vægt på, at Gråsten bare har fulgt reglerne. De var sat op til kampen, men den usikre ventetid, og den tildelte sejr havde fået luften til at gå ud af ballonen. Desuden havde en af spillerne fundet en kørelejlighed til Vojens. Steen er også meget utilfreds med at Svend Erik Kramer taler som om, rækkerne under divisionen er mindre værd. Det har irriteret flere spillere i Gråsten, at Svend Erik kalder rækken fuldstændig ligegyldig. I mellem tiden havde der været en del aktivitet på hovedkredsens hjemmeside og diverse mails. På hovedkredsens hjemmeside var Svend Eriks tone blevet mere og mere truende. Da han i et indlæg den 28. januar kræver at hovedkredsens FU inddrager Broder Petersens dommerlicens er FU nødt til at gå ind i sagen. FU diskuterer sagen, og den 7. februar kommer følgende på hovedkredsens hjemmeside:

13 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 13 Forretningsudvalget Angående afslutningen på A-rækken, gruppe 1, den 25. januar i Sønderborg. Ved det afsluttende stævne i A-rækken, gruppe 1, kom Bovs A-hold 50 minutter for sent. Efter 30 minutter dømte kampleder Broder Petersen, Skakklubben Alssund, kampen mellem Gråsten og Bov vundet for Gråsten med cifrene 4-0, jfr. holdturneringsreglementets 9B, afsnit 1.Umiddelbart efter stævnets start tog Broder Petersen kontakt til Bovs holdleder A.C. Petersen, som kunne oplyse, at så vidt han vidste, var Bovs hold taget af sted. Broder meddelte, at holdet ikke var ankommet og tilføjede, at hvis et hold udebliver, placeres det på gruppens sidsteplads uden points, (jfr. Holdturneringsreglementets 9B, afsnit 2).Kl ankom Bov, som var kørt forkert. Broder Petersen meddelte holdet, at det havde tabt 0-4 og tilføjede igen oplysningen om konsekvenserne af udeblivelse. Spillerne fra Bov var naturligvis meget kede af forsinkelsen og måtte køre hjem uden at spille og med en opfattelse af at være blevet dårligt behandlet. Turneringsleder Karsten Fyhn rundsendte straks dagen efter sin afgørelse: Bov taber 0-4, men der er ikke tale om nogen udeblivelse og derfor ikke yderligere sanktioner. I mellemtiden er Svend Erik Kramer, Bov, kommet på banen. Fuld af glødende indignation over den måde, han synes, hans hold er behandlet på, går han på nettet og rundsender et antal mails, hvori han argumenterer for, at kampen burde være spillet uanset forsinkelsen, anklager Alssund og Gråsten for usportslig optræden og kamplederen for uduelighed, ligesom han lægger en sagsfremstilling på hovedkredsens hjemmeside og forlanger en undskyldning fra Alssund og Gråsten. Mails og sagsfremstilling er udformet i en særdeles uforbeholden og stødende tone.i en mail til FU kræver han endvidere, at FU skal fratage Broder Petersen sin dommerlicens. FU medgiver, at kampleder Broder Petersen burde have afholdt sig fra at omtale sanktioner ved udeblivelse et forhold, som ligger uden for kamplederens kompetence og som i denne sag er irrelevant. I øvrigt har kampleder og turneringsleder overholdt gældende reglement, hvilket Bov ikke bestrider. Der er ej heller fremkommet nogen anke til turneringskomiteen. FU meddeler, at såvel afgørelser i den aktuelle sag som fratagelse af en dommerlicens ligger uden for FU s kompetence, men udtrykker tillid til holdturneringslederens og kamplederens virke. FU beklager, at Bov Skakklub ved Svend Erik Kramer offentligt har skabt en sag, der kunne skabe splittelse i 4. hovedkreds. Vi har forståelse for, at holdet er frustreret, men ikke for den måde, klubben har reageret på. Vi bryder os ikke om den tone, Svend Erik Kramers mails er skrevet i. Uanset uenighed bør man kunne kommunikere med et minimum af høflighed. Når det er sagt, er det FU s opfattelse, at dette er en sag, som hurtigst muligt bør glemmes. Af alle parter. Ingen har glæde af, at det samarbejde, som ellers fungerer godt i hovedkredsen, ødelægges. På FU s vegne Kai Bjørnskov.

14 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 14 Hold. I skrivende stund mangler der 2 runder i holdturneringen. Når bladet læses mangler der kun 1 runde, så meget kan allerede være meget mere klart end nu. I 2. division har Bov lagt sig i spidsen, men Silkeborg er ikke langt efter. Den ene runde øger Bov, hvorefter Silkeborg i runden efter trækker lidt i land igen. I sidste runde kan vi se frem til et spændende topopgør, når de 2 hold mødes i sidste runde. Her ville jeg gerne have skrevet, at Haderslev var tæt på de 2 førerhold, men faktum er, at Haderslev efter 2 gange 1-7 mod de 2 førerhold havde en nedrykningsplads. 5. rundes 6-2 sejr mod Tønder reddede dem væk fra en nedrykningsplads, men de er stadig tættere på nedrykning. Det ser til gengæld ikke godt ud for Tønder, som er i akut nedrykningsfare. Stillingen efter 5 runder: 1. Bov 29½ 10MP 2. Silkeborg MP 3. Viby 22 7 MP 4. Varde 19½ 3 MP 5. Haderselv 17½ 5MP 6. Evans 16 1 MP 7. Tønder 15½ 2 MP 8. Springeren 14 2 MP I Mester 1 er det, som forventet, holdene fra 5. HK, som klarer sig bedst. Haderslev 2 er bedst placerede hold fra hovedkredsen på en 4. plads, tæt forfulgt af Ribe på 5. pladsen. Det skal dog bemærkes, at intet er afgjort, da kun 3½ point skiller de 5 øverste. 4. HK er sikret en oprykningsplads, så Haderslev og Ribe slås reelt om oprykning. Gråsten ser fortabt ud på 8. pladsen, og rykker formentlig ned. Stillingen efter 5 runder: 1. Springeren MP 2. Evans MP 3. Kolding 23½ 5 MP 4. Haderslev 2 22½ 5 MP 5. Ribe 21½ 7 MP 6. Horsens 16½ 5 MP 7. Centrum 16 1 MP 8. Gråsten 11 0 MP Gruppekampene i A-rækkerne er afsluttet, og nu mangler der kun semifinaler og finale. Vinderne går til semifinalen og spiller oprykningskamp med 8 mand. Nedrykning fra A-rækkerne er uoverskuelig, idet de hold, som rykker ned fra Mester 2 kan forlange at få 2 hold med i A- rækken. Det vil betyde en ekstra nedrykker. A-række gruppe 1 består af 6 hold fra vores hovedkreds. Der var dramatik på i sidste runde, da rækkens nummer 2, Bov, ikke ankom til spillestedet til tiden. Deres GPS havde vist dem til Østergade i Guderup, i stedet for Østergade i Sønderborg. Da de ankom med 50 min. forsinkelse, var beskeden, at de ifølge reglerne havde tabt kampen 0-4. Det betød, at de 2 hold, som egentlig var kvalificeret til mesterrækken, vandt rækken. Rækken blev suverænt vundet af Fribonde, som efter 1. rundes nederlag på 1½- 2½ til Bov, kun satte ½ point til i de øvrige kampe. Slutstillingen: 1. Fribonde 17 8 MP 2. Alssund 11 7 MP 3. Bov 2 10½ 6 MP 4. Gråsten 2 9½ 5 MP 5. Løgumkloster 7½ 3 MP 6. Tønder 2 4½ 1 MP

15 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 15 I A-række gruppe 2 var der 3 hold med fra vores hovedkreds. De klarede sig flot. Aabenraa vandt med 16 point det er mere end 3 point pr. kamp. De tabte endda 1½- 2½ til Vejen, så det er rigtig godt gået i de øvrige kampe. Slutstillingen: 1. Aabenraa 16 8MP 2. Vejen 14½ 10 MP 3. Kolding 2 9½ 4 MP 4. Vamdrup 8 4 MP 5. Springeren 3 7½ 3 MP 6. Kolding 3 4½ 1 MP I A-række gruppe 4 havde vi kun 1 hold med fra hovedkredsen Ribe 2. De havde allerede afgjort det efter 4 runder. Selv om de sad over i 5. runde, kunne ingen af de øvrige hold nå dem. Slutstillingen: 1. Ribe MP 2. Varde 3 8½ 5 MP 3. Esbjerg 3 8½ 5 MP 4. Varde MP 5. Jerne MP Kampen mellem Varde 3 og Esbjerg sluttede 2-2, men Varde vandt på bræt 1. Semifinalerne kommer således til at bestå af 3 hold fra vores hovedkreds og 1 hold fra 5. Fribonde og Aabenraa valgte sidste år mesterrækken fra, da de ikke kunne stille med 8 mand om søndagen. Det er i skrivende stund uklart, hvad der sker i oprykningsspillet, når holdene ikke kan stille 8 mand. I B-rækken gruppe 1 har Bov efter 5 sejre sikret sig et så stort forspring, at de ikke kan nås i sidste runde. Haderslev har på andenpladsen endnu større afstand til nummer 3. Stillingen efter 5 runder: 1. Bov MP 2. Haderslev MP 3. Gråsten 3 5½ 1 MP 4. Oversø-Frørup 4½ 3 MP I B-rækken gruppe 2 har Vojens suverænt sikret sig sejren inden sidste runde. Vojens har med 18 point scoret mere end 3½ point pr. kamp. Stillingen efter 5 runder: 1. Vojens MP 2. Vojens 2 9½ 6 MP 3. Evans 7 6½ 2 MP 4. Fredericia MP I B-rækken gruppe 3 er Ribe eneste deltager fra vores hovedkreds. De fører gruppen med 1 point foran Helle, som nok har den nemmeste modstander i sidste runde. Stillingen efter 5 runder: 1. Ribe MP 2. Helle MP 3. Helle 2 9½ 4 MP 4. Esbjerg 4 5½ 2 MP C-rækken blev spillet over 2 lørdage. Alle mod alle hver gang. Ved første stævne i Haderslev var Bov helt suveræne. Det andet stævne blev afholdt i Bov, og her var kampen om førstepladsen meget spændende, idet Bov fik 12½ mod Haderslevs 12. Sammenlagt er der dog ikke megen spænding over slutresultatet. Slutstillingen: 1. Bov 4 27½ 15 MP 2. Haderslev MP 3. Tønder MP 4. Vojens 3 12½ 5 MP 5. Bov MP

16 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 16 Kampe fra holdturneringen. Tønder havde hjemmebane mod Evans 2 kort før jul. Maxim og Peter mødtes på bræt 5. Peters partier er ofte meget underholdende. Maxim Konstantinov, Evans Peter E. Larsen, Tønder 1.d4 f6 2.c4 g6 3.f3 g7 4.c3 d5 5.cxd5 xd5 6.a4 Det træk har jeg ikke set før. Jeg forstår det heller ikke , Lf5 er absolut en overve jelse værd det hindrer i første om gang e4. 7.e4 b6 8.xb6 axb6 9.h3 c5 Der skabes plads til den sorte lø ber. 10.d5 e6 11. c4? 11. Le2 eller 11. Lb5 havde været bedre han har nok overset sorts næste træk b5! 12. e2 [12.%xb5? (a5+ 13.(d2 (xb5 ] a4 Hvid står skidt og bringer sin konge i sikkerhed xe4 14. d3 +a4 15. xb5 +b4 16.,e2 exd5 17.a3 +e4 18.,c2 c4 19. g5,b6 20.a4 h6 Bent Larsen har sagt, at man ikke skal jage modstan derens brikker hen på gode felter! 20., Sc6 havde været et godt udvik lingstræk. 21. e3,f6 22.+ad1 xh3! 23.+d4 [23.gxh3 (xf3-+; 23.5xd5 %xg2 24.(xe4 %xf3 ] f5 24.+xd5 +g4 25.+xf5 gxf5 En kvalitet og en bonde, samt en aktiv stilling bør være nok for hvid, men følgende kort slutning afgør partiet straks: 26. xc4?,c6 Løberen på c4 hænger, og der truer 27., Dxf3. Der er også mat på g2, hvis springeren flyttes. 0-1 Karsten Foli, Kolding Svend Erik Kramer, Bov Noter: Svend Erik Kramer. 1.e4 e5 2.d4 exd4 3. c4 f6 4.f3 [4.e5? d5! skal man naturligvis kende med sort] 4...c xe4!? Ser farligt ud, men det er faktisk stillingens bedste træk samt også teoritrækket. Jeg har spillet det en del gange før, og også en enkelt gang tidligere i divisionen mod Niels Bindzus, Evans. [En anden mulighed var Max Lange forsvaret, men det er fordelagtigt for hvid 5...%c5?! 6.e5 d5 7.exf6 dxc4 8.5e1+ %e6 9.?g5 (d5 10.?c3 (f5 6.xd4?! What? Hvis man spiller denne variant med hvid, bør man naturligvis på det her niveau kende den rigtige og bedste fortsættelse [6.5e1 d5 7.%xd5 (xd5 8.?c3 (a5 9.?xe4 %e6= er hovedvarianten og giver lige, men interessant spil. Der er dog en del finesser, man skal kende] 6...d5! 7.xc6?! [7.%b5 %d7 8.?c3?xc3 9.bxc3 %e7 10.5e %d3C havde været bedre, og hvid havde trods alt fået lidt spil for bonden, nu får han ingenting for den] 7...bxc6 8.,e2 e6 9. d3 c5 10.+e1 [10.%f5 %d6 11.b4 (h4 12.g3 (xb4-+ kunne vi vist begge regne os frem til] 10...xd3 væk med den løber, så har jeg bare en ren

17 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 17 merbonde 11.,xd3 d6 12.d f3,f6 14.c3 h6 15. e3 a5?! straks c5 havde nok været bedre, men jeg havde allerede min plan klar, frem med a bonden og tårnene i ryggen 16. d4,f5 17.,f1?! for første og eneste gang i partiet trak min modstander a tempo. Jeg syntes, det var et besynderligt tilbagetog, der må være bedre træk for hvid 17...,h5 jeg overvejede faktisk at spille Lc8 med truslen La6, men valgte en anden plan 18. e5 +fe8?! jeg burde nok have spillet Tfb8 direkte her, det havde i hvert fald sparet et tempo 19. xd6 cxd6 20.+e3 +eb8 21.b3 c5! sort har fuld kontrol over stillingen 22.+ae1 a4 ja, det træk kan vi alle se 23.d2 axb3 24.axb3,f5 25.f3 +a2 26.,d3,xd3 27.+xd3 g6 28.g4 2g7 29.h3 g5 30.+b1 f5?! min modstander var efterhånden også kommet i afsindig tidsnød, så derfor en lille banal fælde, men der er bedre træk for sort her [30...c4! er faktisk afgørende, og det burde jeg nok have kunnet finde ved brættet, men det er ikke let i disse Fritz tider, at spille fejlfrit mere 31.5d4 (31.bxc4 xd2 32.xd2 xb1+ 33.f2 dxc4-+) c2 32.f4 (32.bxc4 xb1+ 33.!xb1 c1+ 34.f2 xb1-+) xc3-+] 31.2f1 den første så han [31.gxf5? %xf5] 31...fxg4 32.hxg4 h5 et nyt forsøg på det samme trick gxh5, Lf5 33.+e1 han ser også dette, men har nu under ½ minut tilbage til at nå 40 træk f7 34.gxh5 +h8 35.2g2 +xh5 36.2g3 2f6 37.f1? han trak bare a tempo nu, det var ikke tid til at tænke e6!? [37...5h1! skriger til himlen, men mon han ser matten?] 38.+de3? +h3# (Slutstillingen i næste spalte) Mat og modstanderen havde 3 sek. igen 0-1 Ejvind Sørensen, Viby Svend Erik Kramer, Bov Noter: Svend Erik Kramer Efter 5 timers spil har sort klar gevinststilling, og så sker katastrofen. Jeg laver lige et smart kongetræk, for at kongen er bedre med inden vi bytter dronningerne. Han kan jo ikke røre sig, han skal jo dække matten på g4, som sagt så gjort f7?? [48...?e3 49.(f3 (49.#xe3 #g4#) 49...(g4+ 50.(xg4+ hxg4+ 51.Jh4?xd5 med let gevinst] 49.,e8+! Skak kan være et grusomt spil! f6 [49...Jg7 50.(f8+] 50.,e6+ 2g7 51.,g8+ 2h6 52.,h8+,h7 53.,f6+ ½-½

18 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 18 Følgende parti med noter, har jeg klippet i Haderslevs klubblad - Bonde fangeren. I de seneste numre har der været et par artikler om det kraftfulde våben Aljechinkanonen. Følgende instruktive parti er spillet i første runde i mesterrækken, hvor Haderslev 2 slog Gråsten med 6½ 1½. Moralen er: Kæmp altid om de åbne linier. Ole Wrang, Haderslev Jørgen Clausen, Gråsten 1.d4 d5 2.c4 e6 3.c3 f6 4. g5 bd7 5.e3 e7 6.f d3 c6 8.+c1 h6 [8...dxc4 Capablancas aflastningsmanøvre er nok en mere sikker vej. 9.%xc4?d5 10.%xe7 (xe ?xc3 12.5xc3 e5 Med udligning sort har løst Lc8's problem. Teksttrækket fejler dog heller ikke noget.] 9. h4 +e8 [Her skal sort allerede optræde mere aktivt f.eks. 9...dxc4 10.%xc4 b5 11.%d3 a6] b6 11.cxd5 I rette øjeblik; nu må sort fastholde en bonde på d5, så Lc8 ikke kan komme ud xd5 [11...exd5 Er bedre, selv om c bonden bliver svag.] 12. xe7,xe7 13.xd5 cxd5 14.,a4 [Der kan også spilles direkte 14.5c7 (d6 15.(c2?c5? 16.5xc8] 14...a6? Efter dette træk får hvid stor fordel. Sort burde spille 14.. Sf6 eller 14., Sf8 for at forhindre, at hvid besætter c7. Til overflod gør han med a6 sin løber dårligere. 15.+c7!,d8 16.+fc1 b5 [16...?c5? 17.dxc5 (xc7 18.(xe8#] 17.,c2 Nu har vi Aljechinkanonen i hele sin vælde. [Tålmodigt spillet. Hvid kunne godt have spillet. 17.%xb5?b6 18.(a5 axb5 19.(xb6 5e7 og sort har fået lidt luft igen. ] b8 18.,c6 b6 Håber at kunne spærre den frygtelige linie med Sc4 [18...5b6 19.(a8 5b8 20.(a7 Med kolossalt tryk på 7. række.] 19.e5 Truer med at vinde dronningen efter 20. Sxf7. Dronningen kan jo ikke flygte, da Te8 er i slag e7? Overser en lille kombination. Med 19., Tf8 kunne sort stadig kæmpe. Det stille træk 20. b3 ville dog sende sorts humør helt ned i kulkælderen, for hvad skal han spille? Hvid kan derimod roligt forbedre sin stilling. 20.+xe7,xe7 21.,xb6 +a8 [21...5xb6 22.5xc8+ (f8 23.5xf8+

19 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 19 Jxf8 24.?d7+ Je8 25.?xb6 Med 2 officerer mere.] 22.+c7 1-0 Tønder skakklub har fået ny redak tør til klubbladet. Søren Henriksen er den nye mand, og han har en lidt anden indgangsvinkel til skak, end mange af os andre har. Han har altid været fascineret af skak, men først rigtig begyndt at spille som voksen. I sidste nummer af klubbladet sætter han følgende parti i - uden noter. På næste side udlover han en flaske rødvin til den læser, som kan skrive de bedste og mest positive kommentarer. Ene og alene for at hjælpe redaktøren til at blive en bedre skakspiller. Jeg fangede straks interesse for ideen, af flere grunde: 1. Jeg har i min tid i Bov, spillet flere interessante og spændende partier mod Sørens modstander, som var A.C.Petersen fra Bov. 2. Jeg havde dårlig samvittighed, da jeg ikke selv havde bidraget med noget til bladet. 3. Rødvinen var selvfølgelig også et godt argument. Jeg satte noter til partiet, og da jeg alligevel havde lavet arbejdet, så kunne jeg ligeså godt bringe partiet her: A.C. Petersen, Bov Søren Henriksen, Tønder 1.e4 Jeg kender A.C. fra min tid i Bov. Hans styrke har altid ligget i kombinationsberegninger og ikke i det positionelle spil. Vi har haft mange drabelige dyster. 1...e6 2.d4 d6 [2...d5 Så vil åbningen hedde fransk.] 3.c4 d7 4.c3 e7 5.f3 c6 6. e2 h Sort har efter min mening spillet for passivt. Hvid står bedst, da han er foran i udvikling og har terrænovervægt. 7...f6 8.h3 h7 9. f4 g5 Et hidsigt træk nu kan sort ikke rokere kort. 10. g3 +g8 11.h2 c5 12.d5 e5 Fint at lukke centrum, når ens konge står der og måske skal blive der resten af partiet. 13.g4,b6 14.b3 f8 15.e3 f6 16.a4 a5 17.+b1 a6 18.c2 b4 Godt spillet sort har udlignet. 19.xb4 axb4 20.b5 xe4 21. h5 +g7 [21...%xb5 22.(f3 5g7 23.(xe4 %d7 24.f4 gxf4 25.%xf4 %xh3 26.5b2 Hvid har aktivt officersspil, som opvejer tabet af de 2 bonder.; 21...?xg3? Åbner en tårnlinie ned mod den svage bonde på f7. 22.fxg3 5g7 23.%xf7+ 5xf7 24.(h5W] 22. f3 f5 23. xe4 xe4 24.+b2 f5 25.,f3 g6 Hvis den alligevel skal stå i diagonalen b1- h7, så kunne den lige så godt være flyttet til dette felt i 24. træk. 26.,f6,d8 A.C. bytter nødig damerne af her ville det også være til fordel for sort, som forer med en bonde. 27.,f3 f5 Fint, nu bliver den hvids sortfeltede løber stækket. 28.,e2 f4 29. h2,f6 30.f3 Her ville jeg spille Kd7 Lf5 h5 g e7 31.,d2 e4? For tidligt at svække kongestillingen. 32.fxe4 2d7

20 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side g3 f3 [33...%xe4 34.gxf4 5g7 35.f5 g4 og sort har stadig fordel.] 34.g4 +xe4 35.,f2 g7? Svækker d6, nu skifter fordelen til hvid. [35...h5 36.gxh5 (36.#xf3 #xb2 går jo ikke da alt er dækket hos sort.) 36...%xh5 37.%g3 5ae8 Nu er bonden på f3 en magtfaktor og ikke en svækkelse.] 36.+d2 +ae8 37.xd6,e7 38.,xc5 f fxf2 Det forkerte tårn nu skal hvid stadig passe på d4 [39...5e1+ 40.Jg2 (40.f1 xf1+ 41.xf1 #e1+ 42.g2 #xd2+ Fritz siger mat i 6, jeg siger vi vinder dronningen og partiet.) 40...%e4+ 41.?xe4 (xe f3 5e xe2 (xe f2 (44.(f2 %d4 45.5f7+ Jc8 46.(xe2 5xe2+ 47.Jh1 (47.g3? *e5+ 48.f3 xh2) e1+ 48.Jg2 5e2+=) 44...(e4+ 45.Jg1 5c8 46.5f7+ Je8 47.(xc8+ Jxf7 48.(f5+ (xf5 49.gxf5 Jf6 50.%d6 Jxf5 51.%xb4W] 40.,b5+ 2d8 41.xb7+,xb7 [41...Jc8 42.(c6+ (c7 43.(xc7#] 42.,xb7 xf xf2 +e f1 +8e2 45.,c7+ 2e8 46.,c6+ 2d8 47.,xg6 +e7 48.+xe1 +xe f2 1-0 Spørg ikke hvad bladet kan gøre for dig. Spørg hvad du kan gøre for bladet! Hvornår har du haft et parti i bladet? Hvornår har der sidst stået noget fra din klub? Det er bl.a. din opgave at gøre bladet mere interessant.

21 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 21 SydGrandPrix. Svend Erik Kramer har fortalt, at Bov Skakklub satser meget på SGP. Den satsning skal selvfølgelig kaste noget af en gang imellem. De 2 første år var det også spillere fra Bov, som vandt turneringen. Efter 4. runde havde Andreas Schütte lagt sig i spidsen for turneringen. Hvordan det er gået ham i 5. runde, ved jeg ikke. 3 uger efter runden er der endnu ikke lagt noget på nettet der er hverken beskrivelse af runden i Vejle, eller den samlede stilling. Hvis interessen for SGP skal bevares, så tror jeg det er vigtigt at stillingen hurtigt kommer på nettet. Indtil i år har man kunnet se stillingen på nettet en til to dage efter runden var spillet. Parti fra SGP. 13.!xd he1 $d6 15.!c5? Dette er en fejl, der straks får følger 15...$xc5 16.dxc5 d4 17.$f2 'd5 18.-b1 'xf3 19.b4? Bønnelykke vil fordrive den stærke Sc6, men kommer fra asken i ilden 'a3! Andreas Schütte har sat noter til sit parti fra 4. runde i Vojens: Ole Bønneløkke, Esbjerg Andreas Schütte, Bov 1.d4 d5 2.e4 e6 3.!c3 dxe4 4.f3 e3 5.$xe3!f6 6.$d3!d5 7.!xd5 exd5 Bønnelykke har i åbningen 2 gange tilbudt en bonde, men da jeg har lidt kendskab til denne gambit og de farer den indeholder, valgte jeg at holde fingrene fra dem og valgte i stedet noget solidt. Den nu opståede stilling er i grunden en stilling fra afbytningsvarianten i fransk. I en holdkamp i foråret mellem Flensborg og Kappeln havde jeg samme stilling på brættet mod Hans Heinrich. Her fulgte 8. De2 Le h4, Te8 og partiet sluttede remis i 22. træk. 8.'d2 $e6 9.!e2 'd7 10.!f4 $f !c6 12.g4 $xd3 Et flot dronningevip på 3. række. Da 20. b5, Sb4 21. Lxd4, Txd4! slet ikke går, og da alt andet heller ikke er sjovt mere, gav hvid op. 0-1

22 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 22 Sønderjysk EMT 2011 Kære skakspillere. VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed til Sønderjysk EMT en 7 runders enkeltmandsturnering, hvor den bedst placerede spiller, der er medlem af 4. HK, opnår titlen som sønderjysk mester i skak Spillested: HUSET, Danmarksgade 8, 6500 Vojens ( Spilletidspunkter: Turneringsform: Reglement: Indskud: Mandag den 2. maj kl. 19 Mandag den 9. maj kl. 19 Mandag den 16. maj kl. 19 Mandag den 23. maj kl. 19 Hængepartier torsdag den 19. maj kl. 19 Mandag den 30. maj kl. 19 Hængepartier torsdag den 26. maj kl. 19 Mandag den 6. juni kl. 19 Torsdag den 9. juni kl. 19 Gruppeinddeling: 8-mandsgrupper (alle mod alle) efter ratingtal. Sidste gruppe evt. som Monradgruppe afhængig af antal tilmeldte. Der spilles 7 runder med 2 timer til hver spiller til hele partiet. Der spilles i øvrigt efter DSUs Reglement for DM og koordinerede turneringer. Der er rygeforbud på spillestedet, ligesom mobiltelefoner ved turneringer er forbudt. Seniorer: 150 kr. - Juniorer: 120 kr. Præmier: 4. Hovedkreds bidrager med et tilskud til præmier. Derudover går hele deltagerindskuddet (efter fradrag af EMT-afgift til DSU) til præmiepuljen. Forplejning: Der kan på spillestedet købes kaffe, øl og vand, franskbrød med ost eller pålæg. Tilmelding: Helst pr. mail senest tirsdag den 12. april Gerne (men ikke nødvendigvis) klubvis. Oplys navn, klub, telefonnummer og DSU-rating: Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens, Telefon: , (husk _ mellem kpo og den) Efterhånden som tilmeldingerne indløber, offentliggøres deltagerlisten på Bulletin: Der udsendes ingen trykt bulletin fra turneringen, men partier m.v. vil kunne findes på Vojens Skakklubs hjemmeside

23 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 57 Side 23 BOV SKAKKLUB inviterer til 7 rundes hurtigturnering lørdag, den 12. marts 2011 kl ca. kl Turneringen er samtidig 6. afdeling af sæsonens SydGrandPrix (SGP) serie. Spillested: Betænkningstid: Indskud: Gruppeinddeling: Præmier: Forplejning: Tobak og telefoner: Regler & reglement: hurtigskak. Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, Padborg 25 minutter pr. spiller pr. parti Kr. 150,00 Voksne Kr. 100,00 Juniorer Kr. 50,00 Skoleskakspillere Spillerne inddeles i klasser efter rating i h.t. SGP reglementet. Præmieliste vil blive offentliggjort efter 3. runde Der kan købes pølser med kartoffelsalat/brød samt kaffe, vand, slik m.v. til rimelige priser. Ingen af delene må anvendes på spillestedet. Der spilles efter SGP s reglement samt FIDE s regler for SydGrandPrix (SGP): Består her i sæsonen af 7 stævner/afdelinger. Dermed tæller for hver enkelt spiller de 4 bedste resultater. Se i øvrigt reglementets 11 for tildeling af grandprixpoints mv. Tilmelding: eller Med navn, klub og rating til Svend Erik Kramer tlf. Mail: senest onsdag, den 9.marts 2011.

24 Kalender. Søn. 26. feb. Hovedkredsmøde Uge 9 Holdkampe Søn. 6. mar. Kampe i 2. division og M-rækken Lør. 12. mar. SGP 6 i Bov (Indbydelse i bladet) Fre. 18. mar. Grænseturnering 7 (I Leck) Tir. 5. apr. Løgumkloster Byturnering 1 (Tilmeld sen. 29/3) Lør. 9. apr. SGP 7 i Gråsten Tir. 12. apr. Løgumkloster Byturnering 2 Tir. 19. apr. Påskelyn i Løgumkloster (Tilmeld senest 18/4) Tir. 26. apr. Løgumkloster Byturnering 3 Man. 2. maj Sønderjysk EMT 1 (Indbydelse i bladet) Tir. 3. maj Løgumkloster Byturnering 4 Lør. 7. maj Pokalturnering i Tønder. Man. 9. maj Sønderjysk EMT 2 Tir. 10. maj Løgumkloster Byturnering 5 Man. 16. maj Sønderjysk EMT 3 Man. 23. maj Sønderjysk EMT 4 Man 30. maj Sønderjysk EMT 5 Man 6. juni Sønderjysk EMT 6 Tors. 9. juni Sønderjysk EMT 7 Skakvittigheder. Fru Møller til veninden: De skønneste stunder i mit liv kan jeg takke skakken for. Veninden forbavset: Hvorledes dog dette? Spiller du da ofte skak? Fru Møller: Nej, men det gør min mand. Manden betror sig til en skakkammerat: Min kone siger, at hvis jeg tager til skakturnering i morgen, så forlader hun mig og tager børnene med. Kammeraten: Det var dog forfærdeligt, hvad vil du gøre? Manden: Hvad jeg vil gøre. Spille 1. e4, ligesom jeg plejer. De 2 første har jeg klippet i Bondefangeren. Den sidste har jeg fundet i bogen Skak for sjov. Michael Tal skulle have sagt følgende: Jeg drikker en del, jeg ryger temmelig mange smøger, jeg vædder gerne, jeg jagter damer men korrespondanceskak er altså en last jeg ikke har. Grenzturneringen. Turneringen spilles på skift i Leck, Tønder og Løgumkloster. Alle spillere er placeret i en monradgruppe på 16 spillere. Turneringen nærmer sig afslutningen, og det tegner uhyggeligt spændende inden sidste runde. Michael Neumann og Helge Andersen har lagt sig i spidsen med 5 af 6, og lige efter følger Christian Karstensen med 4½ point. Alle de førendes indbyrdes opgør er endt remis. Herefter følger 2 spillere med hver 4 point. Sidste runde spilles i Leck den 18. marts.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden Nummer 38- December 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 13 Side 14 Vigtige adresser Lidt fra formanden FU-møde Debat om holdturneringen Holdturneringen

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab.

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 45- februar 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Ekstraordinær generalforsamling. Side 3 Generalforsamling. Side 4 Formandens beretning. Side 8 Medlemskampagne. Side

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering Nummer 55- August 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 15 Vigtige adresser. Temadag SGP Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang.

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. RØDOVRE SKAK KLUB Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. BACK ON THE STREET! Freden er forbi venner~efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører, der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM.

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM. Nummer 50- April 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 7 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 28 Side 28 Vigtige adresser. Generalforsamling - referat.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Forslag til ny holdturneringsstruktur

Forslag til ny holdturneringsstruktur Forslag til ny holdturneringsstruktur På HB/FU s visionsseminar i november 2011 blev der drøftet indsatsområde. Et af områderne var, at styrke den landsdækkende holdturnering med en ny 3. division. Alle

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (), Formand Per Rasmussen (), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (), Kasserer. Niels Kløve (), Kartoteksfører.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Skaknyt udgives af Tønder Skakklub og udkommer

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning Nummer 53- Februar 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 42- april 2007 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Formanden gør status Side 4 Sønderjysk EMT 2007 Side 5 Generalforsamlingen Side 11 SydGrandPrix Side 15 Holdskak Side

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere