Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn"

Transkript

1 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet viden fra studerende gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Alle studerende, som er tilmeldt bachelorforløbet har modtaget spørgeskemaet (178). Evalueringen omhandler: De studerendes opfattelse af og vurdering af det tilrettelagt bachelorforløb med informationer, procedurer, oplæg, vejledning. De forudsætninger de studerende oplever at have fået gennem hele studiet til at gennemføre bachelorprojektet (uddbek bilag 6 pkt 2 og mål for årgangsopgaverne danner udgangspunkt for dette punkt). Studerende, som ikke har afleveret, får spørgsmål om deres grunde til at afbryde forløbet eller aflevere senere. Respondenter 113 har gennemført alle svar. Det er en svarprocent på 63,4. Der er desuden indsamles viden og kommentarer fra alle undervisere ved at evalueringsresultatet fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet forelagt lærerrådene til drøftelse. Underviserne supplerer med viden, kommenterer resultaterne og fremsætter forslag til forbedringer. Rapportens indhold: Baggrundsoplysninger De studerendes evaluering: - Bachelorforløbets tilrettelæggelse - Støtte til bachelorprojektet - Vurdering af arrangementerne / tiltagene - Procedurer - Vejledning - Skriftlig information på Fronter - De forudsætninger den studerende har fået gennem hele studiet til at gennemføre bachelorprojektet Undervisernes evaluering Baggrundsoplysninger Hvilket køn er du?

2 2 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvor gammel er du? Hvornår begyndte du på læreruddannelsen?

3 3 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvilket fag har du skrevet bacheloropgave i tilknytning til?

4 4 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvorfor har du valgt at skrive om dit emne, og i tilknytning til dit linjefag? (vælg gerne flere) Andet Var ikke tryg ved at vælge 4. årgangs linjefag. Kun få har skrevet om emner, så jeg kunne skille mig ud Bachelorforløbets tilrettelæggelse Tidsplan Hvordan har tidsplanen været i forhold til startoplæg den 13/9 Hvordan har tidsplanen været i forhold til godkendelse procedure fra den 21-28/9

5 5 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvordan har tidsplanen været i forhold til tildeling af vejledere den 07/10 Hvordan har tidsplanen været i forhold til øvrige oplæg Hvordan har tidsplanen været i forhold til øvrige oplæg Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? Hvordan har tidsplanen været i forhold til vejledning Hvordan har tidsplanen været i forhold til afleveringsfrist den 11/4

6 6 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvordan har tidsplanen været i forhold til afleveringsfrist den 11/4 Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

7 7 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Kommentarer til tidsplanen Startoplægget lå for sent. Forslag om placering før sommerferien med emneaflevering efter sommerferien. Begynde på 3. årgang, så praktikken herfra kan bruges og sommerferien benyttes. Afstanden mellem praktik (indsamling af empiri) og afleveringstidspunkt er for kort. Se bl.a. følgende kommentar: Det er et problem, at praktikforløbet ligger så sent, idet vi ikke kan komme rigtigt i gang før vi har indsamlet empiri. Det er først efter praktikken, det er muligt at få ordentlig hold på, hvordan opgaven skal gribes an. Derfor ligger introduktionen for tidligt, men i virkeligheden burde det være praktikken som blev flyttet til efteråret. Derudover har vi haft alt for lidt tid til at skrive. Når man skriver så stor en opgave er det nødvendigt med tid til fordybelse. Det er ikke rimeligt, at vi skal udsættes for det pres, det har været at nå denne opgave. Jeg har skrevet og læst uafbrudt fra 8 om morgenen til sent om aftenen både i uge 8 og og hele påsken, og har måtte tilsidesætte både mit linjefag og AD som jeg nu skal finde tid til at skrive modulopgaver i. Normalt har jeg styr på mine ting og har en god struktur og arbejdsmoral. jeg synes forløbet har været under al kritik. Vi burde have mindst 2 uger som lå samlet, hvor der var tid til fordybelse, hvilket også er normalt på andre bacheloruddannelser. Afleveringstidspunkt må ikke falde sammen med aflevering af modulopgaver. Ønsker aflevering i maj. Afleveringstidspunkt lige efter en ferie er ikke hensigtsmæssig, fordi der er lukket, og der er ikke mulighed for vejledning. Skriveperioden er for kort. For lidt med vinterferien som skriveperiode. Bedre med en længere periode, f.eks. 3 uger efter praktik, hvor man kan arbejde koncentreret med opgaven. Svært at finde sammenhængende tid, hvis man har familie / børn. Cafe møde om bac må gerne ligge inden godkendelsen. Støtte til bachelorprojektet Hvilken betydning har følgende tiltag haft som støtte i dit arbejde med bachelorprojektet? - Startoplægget d. 13/9

8 8 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt Oplæg om formidlingskompetencer d. 11/10 - Inspirationscafeer d. 11/10 - Oplæg om undersøgelseskompetencer d. 7/11

9 9 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt Oplæg om formidling af resultater d. 23/11 - Vejledning gennem hele forløbet - Skriftlige informationer på Fronter

10 10 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Variationer i svarene: De studerende, der ikke har afleveret tillægger alle tiltag undtagen vejledning mindre betydning end de studerende, der har afleveret. Vejledning tillægger de større betydning. Blandt de studerende, der ikke har afleveret svarer flere studerende jeg har ikke deltaget. Det gælder ved alle tiltag. Støtte til bachelorforløbet: Er der andet, som har haft betydning, positiv: Læsning af andre opgaver. At oplæg er filmet og lagt ud. Hjælp fra tidligere studerende. Bog om bachelorskrivning. Samarbejde med praktiklærer. Et udviklingsprojekt jeg har deltaget i. Negativ: Information om dumpe % og snyd med opgaver er angstprovokerende. At det er uvist hvilken af vejlederne der skal eksaminere. At skoler ikke svarede tilbage på undersøgelse. At skrive mange problemformuleringer, som ikke er blevet godkendt. Er der andre former for støtte du kunne tænke dig? At være bedre rustet til at lave opgaven, f.eks. undersøgelseskompetence. Arbejde med at indsamle empiri i forbindelse med undervisningen. Skemalagt fordybelses uger. Fordeling af arbejdsbyrde over året. Krav fra vejlederen om flere mellemstationer, man skulle være kommet til på bestemte tidspunkter. Udarbejde arbejdsplan med delmål og tidspunkter i samarbejde med vejlederne. Skrivekursus Tvungne studie- / diskussionsgrupper / netværk. En skabelon man kan skrive opgaven ud fra. Aflevering af foreløbig opgave og vejledning med udgangspunkt heri. Mere vejledning, bedre vejledning (se senere kommentarer) Vurdering af arrangementerne / tiltagene Her har de studerende, der har deltaget i arrangementerne givet deres vurdering. I hvilken grad har startoplæggene d. 13/9 bidraget til viden om professionsbachelorgraden og professionsprojektet?

11 11 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 I hvilken grad har oplægget om formidlingskompetence d. 11/ styrket din lærerfaglige formidlingskompetence? - bidraget med viden om strukturering af en større skriftlig opgave?

12 12 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt inspireret til at kvalificere skriveprocessen? I hvilken grad har inspirationscafeerne d. 11/ skabt rammer for videndeling? - inspireret til samarbejde og netværksdannelse?

13 13 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt inspireret til at indgå i dialog om erfaringer, observationer og teorier? I hvilken grad har oplægget om undersøgelseskompetencer d. 7/ styrket din lærerfaglige undersøgelseskompetence? - bidraget med viden om forskellige undersøgelsesmetoder?

14 14 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt bidraget med viden om forskellige typer af problemformuleringer? - peget på hvordan undersøgelsesresultater kan indgå i udvikling af praksis? I hvilken grad har oplægget om formidling af resultater d. 23/ bidraget med viden om akademiske tekstformer?

15 15 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt bidraget med viden om at formulere sig mundligt om professionelle anliggender? - bidraget med viden om at formidle relevant indhold på en hensigtmæssig måde? - informeret om de formelle krav til den mundtlige prøve?

16 16 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Variation Studerende, der ikke har afleveret giver halvdelen af arrangementerne en dårligere vurdering end studerende der har afleveret. Der er også flere af dem, der svarer ved ikke. Procedurer Hvor tilfreds har du været med godkendelsesproceduren (godkendelse af emne)? Hvor tilfreds har du været med godkendelsesproceduren (godkendelse af emne)? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

17 17 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvorfor har du været utilfreds med godkendelsesproceduren? Proceduren lå for sent. Der kom ikke svar til tiden. Studerende og vejledere vidste ikke præcist hvad der skulle ske. Emnet blev ikke godkendt af vejlederen: emnet var godkendt af en vejleder jeg ikke fik som vejleder. Den vejleder jeg senere fik syntes ikke om min problemformulering. Hvad er det så værd at få en godkendelse man ikke kan bruge til noget. Efter godkendelsen var der alligevel flere ting galt med problemformuleringen, og det slog mig ud. I godkendelsesproceduren var der ikke nok respons på indholdet. At godkendelsen lå før der var mulighed for at få vejledning. Det var en langsommelig proces, og tiden kunne være brugt til opgaven. Hvor tilfreds har du været med proceduren for tildeling af vejledere? Hvorfor har du været utilfreds med proceduren for tildeling af vejledning? Fordelingen kom for sent. Vi burde kunne ønske vejledere. Det betyder meget at kende sine vejledere på forhånd / at have haft dem som undervisere, især når vejledningstiden er kort. Det giver tryghed. Fik i første omgang tildelt en forkert, så det blev ændret. Skift af vejleder sent i forløbet.

18 18 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Vejlederne arbejder ikke i samme hus, og det var svært at mødes. Vejledning I hvilket omfang har du benyttet muligheden for vejledning? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? I hvilken grad har du været forberedt til vejledningen? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? I hvilken grad har vejledningen generelt støttet din gennemførelse af projektet? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? I hvilken grad har vejledningen af vejleder i linjefaget støttet din gennemførelse af projektet? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

19 19 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 I hvilken grad har vejledningen af vejleder fra det pædagogiske fagområde støttet din gennemførelse af projektet? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

20 20 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvad har vejledningen især støttet dig i? Problemformuleringen at finde fokus og retning. At holde den røde tråd At strukturere og opbygge opgaven. Ideer, nytænkning, inspiration og nye perspektiver. At planlægge empirisk undersøgelse. Søge og finde relevante tekster og teorier. At diskutere muligheder og valg. At sortere, afgrænse og udvælge. Forstå og anvende teori korrekt. Sproglige formuleringer. At få afsluttet til tiden. Skulderklap, opmuntring, bekræftelse og sikkerhed. Til at komme videre, når man går i stå. Hvad har du savnet at vejledningen har støttet dig i? Rammerne for vejledning: Præcisering af hvad vejlederne må og skal gøre (f.eks. omfang de er til rådighed, fleksibel tilrettelæggelse af vejledning, kontakt til vejlederen, vejledning på mail, hvad må de læse, At de studerende får lige meget vejledning. At vejlederen læser og giver respons på elementer / afsnit i opgaven. At vejlederen læser mere af opgaven og kender den bedre, så man kan få at vide om det er ok. Vejledernes samarbejde: At vejlederne kommunikerer indbyrdes. At der er større enighed mellem vejlederne. Tid og placering: Tidligere vejleding. Mere tid til vejledning. At vejledning planlægges i god tid, så arbejdsprocessen kan tilrettelægges ud fra det. At de studerende har indflydelse på planlægning af vejledningen. At vejlederne er stand by op til afleveringsfristen. Vejledningens indhold: At vejledningen tager udgangspunkt i de tanker man selv har om emnet, som så kan diskuteres og korrigeres. At vejlederne kan se helheden i det faglige og pædagogiske. At vejlederen kan støtte med emnespecifik viden. Mere kritik at sproglige formuleringer. Til at finde skoler, hvor der kan indsamles empiri. Mere konkret vejledning om indholdet og konkret respons. At der blev taget mere hånd om mig som studerende og person. At vejlederne kan afgrænse opgaven og ikke brede den ud. Fokus på hvad man skal, i stedet for hvad man ikke skal. Vejledningens form: At vejledning ikke bliver gæt hvad læreren tænker. At få præcise svar. At vejlederne ved, hvad de vil have. Mere konstruktiv kritik, så opgaven kan forbedres. At der er en god tone i vejledningen. Ambitiøse vejledere.

21 21 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 At der er en rød tråd i hvordan der vejledes. Hvordan ville du fortrække, at dine to vejledere havde gennemført vejledningen? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? Hvordan ville du foretrække at tidsaftalerne om vejledning var? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? Hvordan har omfanget af tilbudt vejledning været? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? Skriftlig information på Fronter Har informationerne været let tilgængelige? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

22 22 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Har informationerne været fyldestgørende? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? Kommentarer til skriftlige informationer: Fronter er svær at finde rundt i. Info er ikke samlet et sted. Lav mappe til bac 2011/12 Informationerne forsvinder hurtigt fra forsiden. Nødvendig information har ligget der et sted. Forsiden havde gemt sig i eksamensmappen. I hvilken grad har du benyttet informationerne? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven?

23 23 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 I hvilken grad har informationerne støttet din gennemførelse af bachelorprojektet? Krydset med: Har du afleveret bacheloropgaven? De forudsætninger den studerende har fået gennem hele studiet til at gennemføre bachelorprojektet Nedenfor er der spurgt om 12 forudsætninger for at gennemføre bachelorprojektet. Der er spurgt: I hvilken forbindelse har du arbejdet med.(den konkrete forudsætning), og i hvilken grad har du arbejdet med det. Svarene er opgjort som gennemsnitstal, hvor tallet 5 = svarkategorien i meget høj grad og tallet 1= slet ikke. I hvilken forbindelse har du arbejdet med at identificere og formulere problemstillinger, der er relevante for lærerarbejdet, og i hvilken grad har du arbejdet med det?

24 24 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Arbejdet med at anvende forskellige teorier til at belyse problemstillinger fra lærerarbejdet med: Arbejdet med at anvende og sammentænke faglige viden og pædagogiske viden: At arbejde med at observere, beskrive, analysere og vurdere elevers læring på systematisk måde:

25 25 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 At arbejde med at lave undersøgelser i og af lærer- og skolepraksis: At arbejde med at anskue problemstillinger fra lærerarbejdet fra forskellige positioner (elever, forældre, lærere, ledelse m.fl.):

26 26 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 At arbejde med at inddrage egne erfaringer i arbejdet med problemstillinger fra lærerarbejdet: At arbejde med at tilegne sig viden fra forsknings- og udviklingsprojekter af relevans for lærerarbejdet:

27 27 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 At arbejde med at sammentænke egne erfaringer, empiri og teori i arbejdet med problemstillinger fra lærerarbejdet: At arbejde med at vurdere lærerens muligheder for at handle i forhold til problemstillinger fra lærerarbejdet:

28 28 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 At arbejde med at bruge systematisk argumentation og videnskabelig metode: At arbejde med at benytte det videnskabeligt undersøgende sprog:

29 29 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Aflevering Har du afleveret bacheloropgaven?

30 30 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Hvad er grunden til, at du ikke har afleveret bacheloropgaven? (vælg gerne flere svar)

31 31 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet Rapport med data. KAAG okt 2012 Skriv her hvis der er andre grunde til at du ikke har afleveret. Jeg skrev mange problemformuleringer, som ikke blev godkendt. Der skal være flere deadlines og konsekvenser. Jeg havde afleveret til tiden, hvis jeg havde vidst at afleveringen kunne udskydes 10 dage. Tidspres efter praktik med bachelor og modulopgaver har givet skriveblokeringer. Tidsmangel, sammenhængende tid. Svært med et så løst projekt, hvor jeg ikke ved hvor jeg skal begynde. Problemer med mine vejledere, så jeg ikke har lyst til at kontakte dem. Undervisernes evaluering Gennemført på lærermødet d. 19/9, hvor underviserne som supplement til de studerendes evaluering kunne bidrage med viden, kommentarer og forslag til handlinger. Vedr. tidsplan Selvom forløbet for formelt blev skudt i gang i foråret, er det opfattelsen at forløbet reelt ikke er kommet tidligere i gang. Praktik og aflevering ligger for tæt på hinanden, hvis det er forestillingen at de studerende skal indhente empiri i praktikperioden. Vedr. emnegodkendelse Den nuværende form for emnegodkendelse af lidt spild af tid. De studerende har ofte brug for vejledning inden de kan beslutte sig for et emne. Det gælder om at de studerende kan få vejledning tidligt i forløbet. Vedr. tilrettelæggelse af vejledning. Der bliver gjort opmærksom på, at de studerende ønskes om at vejledningen varierer mellem at vejlederne er sammen og hver for sig, er udtrykt på et tidspunkt, hvor de studerende ikke havde erfaringer med at blive eksamineret af den ene vejleder. Det er undervisernes opfattelse at det er mest hensigtsmæssigt at vejlede sammen, når det kun er den ene vejleder, der skal eksaminere. Vedr. ikke afleverede opgaver Mange studerende mangler skriftlige kompetencer, og har behov for støtte til udvikling heraf, f.eks. ved at indgå i skriveteams med mulighed for vejledning.

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 1 Læreruddannelsen på Fyn. Rapport over evaluering af bachelorforløbet 2013/14.KAAG august 2014 Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 Indhold Redegørelse for evalueringen... 1 Respondenter...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 17 14,5% I nogen grad 52 44,4% I mindre grad 32 27,4% Slet ikke

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. November 2011 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Dansk

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings-

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Matematik

Evaluering af undervisningen i Matematik Evaluering af undervisningen i Matematik Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 3 1,8% I nogen grad 44 25,7% I mindre grad 84 49,1% Slet ikke 32 18,7% Ved

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Dansk

Evaluering af undervisningen i Dansk Evaluering af undervisningen i Dansk Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 16 6,5% I nogen grad 103 41,7% I mindre grad 85 34,4% Slet ikke 39 15,8% Ved ikke

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR- PROJEKTET I DEN NYE LÆRERUDDANNELSE

PROFESSIONSBACHELOR- PROJEKTET I DEN NYE LÆRERUDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- PROJEKTET I DEN NYE LÆRERUDDANNELSE Den Nationale Faggruppes opmærksomhedspunkter og anbefalinger v. Lars E D Knudsen (formand) lek@ucsj.dk FAGGRUPPENS FORMÅL Forslag til en studieordingstekst

Læs mere

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang!

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang! Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013 BA-opgaven Kom godt i gang! Agenda 1. Kom godt i gang 2. Studieordningen, formalia og fagligt indhold 3. Sammenhæng på 6. semester 4. Progression og kompetencer

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012)

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Nedenstående notat opsummerer kort en række forhold vedrørende bachelor-projektet. Det drejer sig om følgende: Studieordningens bestemmelser Typer

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Bacheloropgaven årgang 2007

Bacheloropgaven årgang 2007 Bacheloropgaven årgang 2007 Kære bachelorstuderende Denne folder er et bidrag til dit arbejde med bacheloropgaven. Folderen tager udgangspunkt i Uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningens beskrivelse

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Evalueringen er udsendt med Survey Xact i juni 12. Der er sendt ud til 134 dimittender og modtaget 23 fulde

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Praktikhæfte 4. praktik

Praktikhæfte 4. praktik Praktikhæfte 4. praktik Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg I perioden fra Uge 41 2017 til uge 2 2018 Indholdsfortegnelse:... 1 1. Indledende præsentation af bachelorprojektet... 3 2. Praktik i bachelorperioden...

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Kompetencelogbog trin for trin

Kompetencelogbog trin for trin Kompetencelogbog trin for trin I. Sæt ord på kompetencerne: Hvilken viden og værktøjer fik du? Hvad kan du med din viden? Hvilken indsigt fik du i forhold til dine værdier, dvs. hvad giver mening og er

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Resenbro Skole. Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode. Resenbro Skole Skellerupvej Silkeborg. Tlf.:

Resenbro Skole. Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode. Resenbro Skole Skellerupvej Silkeborg. Tlf.: Resenbro Skole Uddannelsesplan 1., 2. og 3. praktikperiode Resenbro Skole Skellerupvej 16 8600 Silkeborg Tlf.: 89 70 25 76 http://resenbro.skoleporten.dk Resenbro skole Resenbro Skole er en et-sporet skole

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere