Hvor hurtigt læser du? Øvelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor hurtigt læser du? Øvelse"

Transkript

1 Hvor hurtigt læser du? Øvelse Inden du går i gang med øvelsen, der måler din læsehastighed, skal du vide, at du skal bruge et ur med sekundviser en blyant en læseplads, hvor du ikke bliver forstyrret evt. læsebriller materialet består af en tekst, du skal læse et skema, hvor du kan gå ind og aflæse din læsehastighed kontrolspørgsmål til teksten facitliste til kontrolspørgsmålene du skal afsætte minutter i alt til øvelsen. Sådan gør du: 1. hav et ur med sekundviser parat 2. skriv ned, hvad klokken er, lige inden du går i gang med at læse 3. læs teksten Kvinden og samfundet i det tempo, der er normalt for dig 4. så snart, du er færdig, tjekker du igen klokken 5. hvor lang tid tog det dig at læse teksten? 6. på skemaet på side 4 kan du finde din tid, og ved siden af kan du aflæse din læsehastighed. Var du fx 5 min. og 15 sek. om at læse teksten, er din læsehastighed 212 ord pr. minut. 7. hvis du ønsker at kontrollere, hvad du kan huske af teksten, kan du bagefter prøve at besvare kontrolspørgsmålene. Til dem er der en facitliste.

2 Her starter læsehastighedstesten Læs i dit normale tempo. (Husk at notere klokken nu!) KVINDEN OG SAMFUNDET En gang imellem kigger vi måbende på hinanden og spørger: "kan det være rigtigt, at man behandler kvinder sådan?" Som kvinde tager man det selvfølgelig for givet, at man behandles fuldstændig lige så godt som mænd. Men det er fortsat ikke altid tilfældet. Men for at kunne forstå nutiden, kræver det ofte, at vi kigger tilbage på fortiden. Vores historie op gennem tiden forklarer da også, hvorfor vi nu befinder os i den situation, som vi gør, og hvordan vores liv og vilkår har ændret sig. I BEGYNDELSEN VAR ARBEJDET Indtil landbruget opstod for omkring år siden, levede mennesket og dets forløbere gennem hundredtusinder af år som jægere og samlere. I vores forestilling om disse fjerne tiders stammesamfund rager manden op som jæger og fisker, mens kvinden er henvist til en mere afhængig rolle som den, der laver maden og passer børnene. Billedet er både rigtigt og forkert. Formentlig har der tidligt udviklet sig en arbejdsdeling mellem kønnene, hvor jagten blev mandens domæne. Men op mod procent af stammens føde har ikke bestået af byttedyr, men været bl.a. frugter, rødder, æg og frø, som kvinderne samlede ind. Kvindernes arbejde har været afgørende for hele stammens overlevelse, og de første landbrugere har formentlig også været kvinder, der har fundet ud af, hvordan de kunne sikre og forøge udbyttet af indsamlingen ved at så eller plante og ved at vande. LANDBOKVINDEN Før eller siden har der dog i de fleste landbrugssamfund udviklet sig en arbejdsdeling, hvor manden fik en central rolle i rydningen og dyrkningen af jorden og med at passe de større husdyr. Også landbokvindens liv var dog fortsat først og fremmest præget af et mangesidigt arbejde, hvoraf børnepasning kun var en lille del. Fra 1800-tallet, hvor den danske landbokvindes liv er forholdsvis grundigt belyst, ved man, at de fleste kvinder giftede sig sent. Gennemsnittet var 28 år og dermed omtrent som nu. Ved giftermålet havde landbokvinden derfor allerede gennem lang tid uddannet sig til at stå i spidsen for husholdningen, og der var et gensidigt afhængighedsforhold mellem kvinden og manden. DEN LANGE UDDANNELSE Pigerne fik deres uddannelse enten ved at arbejde som tjenestepiger for andre, eller for gårdmandsdøtrenes vedkommende ofte i hjemmet, hvor man så sparede at tage en ekstra pige i løn. Den traditionelle uddannelse til gårdmandskone startede, når pigen som fjortenårig blev konfirmeret og varede ved, til hun blev gift. Børn af husmænd og landarbejdere måtte som regel meget tidligere tage del i indtjeningen til hjemmet ved at arbejde for andre. Dette arbejde kunne bestå i, at pigerne deltog i høsten, malkede køerne og selvfølgelig tog del i køkkenarbejdet. Det hårdeste fysiske arbejde blev overladt til mændene. HAVEARBEJDE OG ØLBRYGNING Haven har nok altid været kvindens arbejdsfelt, men dens størrelse og indretning har ændret sig meget. I den tætsluttede landsby fra før udskiftningen i forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet lå hver gård på sin toft, et mindre indhegnet jordstykke, hvor der især blev dyrket kål. Kartoflen vandt først for alvor indpas i løbet af tallet, og dyrkedes da ofte både i en del af marken og i et havebed. I det hele taget vandt mange nye planter indpas i løbet af 1800-tallet, og det gav nyt arbejde i haven med lugning og plukning, men også i køkkenet med syltning og henkogning.

3 Så langt tilbage som i 1400-tallet blev bønderne af deres herskab og fra tallet af staten pålagt at plante æble- eller pæretræer og anlægge humlekuler. Humlen var en næsten uundværlig ingrediens i det hjemmebryggede øl, som var den vigtigste drikkevare både til hverdag og fest. Så længe vandet blev hentet op af gårdens stensatte brønd, der ofte lå i betænkelig nærhed af møddingen, drak man faktisk aldrig vand, men øl, der trods alt havde den fordel at være kogt og konserveret vand, og først i sidste del af 1800-tallet blev der så rigeligt med mælk, at den erstattede øllet ved i hvert fald nogle af døgnets måltider. I arbejdet med humlen fra sætningen af stangen, den skulle klatre op ad i foråret, til høsten i oktober varetog mænd og kvinder hver deres funktion. Plukningen af de klistrede blomsterstande var derimod fælles aftenarbejde for både karle og piger. Som regel var det også kvindearbejde at passe spiringen af den byg, der lå udbredt på en del af kornloftet for at blive til ølmalt, og den efterfølgende tørring af malten over ild var så vigtig, at konen i huset helst klarede det selv, eller højst lod en fuldt uddannet pige gøre det. Hele den vanskelige ølbrygningsproces var kvindearbejde. Det mest kritiske tidspunkt kom, når gærkarret skulle stilles an, og det viste sig, om øllet ville gære. Det besørgede madmor selv, og mange steder begyndte hun med at sætte karret på udbrændte gløder eller rense med brænderøg for at holde hekse væk. STOD DE VIRKELIG OP? Til det daglige kvindearbejde hørte at lave mad og rette an til de tre hovedmåltider og to mellemmåltider og siden vaske op. I mange egne af landet var det skik, at kvinderne eller i hvert fald tjenestepigerne stod op under måltidet, men ikke i fx Nord- og Vestjylland. Netop køkkenarbejdet blev mere omfattende i sidste del af 1800-tallet. Fra byerne bredte skikken med tallerkener, knive og gafler sig, hvor man før havde nøjedes med skeer og langet til det fælles grødfad og selv slikket skeen af bagefter. Opvasken blev mere omfattende. Det samme gjorde rengøringen i hus og køkken, da nye fabriksfremstillede brændekomfurer kom ind og erstattede de gammeldags åbne ildsteder. Til den daglige rengøring kom hovedrengøring og tøjvask. Under forårsrengøringen blev i gammel tid sengehalmen skiftet og sengene vasket, før de igen blev fyldt med ny halm. Alt det malede træværk i døre, vinduer, paneler og loft blev vasket. Skulle det friskes op med ny maling, var det også normalt kvindearbejde, og det samme var det at give væggene et nyt lag hvidtekalk, hvis da ikke den nye mode med papirtapet havde bredt sig til gården. Også den udvendige vedligeholdelse af væggene tog kvinderne sig ofte af som en følge af den arbejdsdeling, der havde bestået fra ældre tid, at mændene opførte bindingsværkshusets grundelementer og lagde tag, mens kvinderne havde ansvaret for lerkliningen mellem bindingsværkets træstolper. PENGEØKONOMI Den dygtige husmoder og den veloplærte tjenestepige var aldrig i ro, og i det arbejdsdelte fællesskab med mændene var kvinderne uundværlige. Med pengeøkonomi og begyndende industrialisering ændrede begge køns arbejde dog karakter, og i takt med at hjemmet i stigende omfang blev tømt for egentlige økonomiske funktioner, nærmede landbolivet sig langsomt den udvikling, der allerede var sket i bysamfundene. Mandens arbejde kom til at syne af mere end kvindens, fordi det tjente pengene hjem, mens kvindernes blot blev privat husholdning Slut på læsehastighedstesten. (Noter klokken!) Fra Politikens Kvindeliv, 1999 (1111 ord)

4 Hvor lang tid tog det dig at læse teksten på side 2 og 3? Udregn din tid og find din læsehastighed i skemaet herunder. Tid Minut og sekund Læsehastighed ord pr. minut 3 min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek min min. 15 sek min. 30 sek min. 45 sek

5 Kontrolspørgsmål til Kvinden og samfundet Hvad kan du huske af teksten? Sæt kryds (i spørgsmål 5 flere kryds) ud for det rigtige svar 1. Landbruget opstod ca. for år siden for år siden for år siden 2. I fjerne tiders stammesamfund bestod op mod 80-90% af stammens føde af byttedyr nedlagt af mændene 80-90% af stammens føde af frugter, rødder, æg og frø indsamlet af kvinderne 3. Den gennemsnitlige alder for landbokvinden ved giftermål i 1800-tallet var: 26 år 28 år 22 år 4. I slutningen af 1700-tallet før udskiftningen blev der især dyrket: kartofler hvede kål 5. Fra 1500-tallet blev bønderne af staten pålagt at : plante æbletræer plante pæretræer dyrke kartofler anlægge humlekuler dyrke byg 6. Kvinderne eller i hvert fald tjenestepigerne stod op under måltider i: Nord- og Vestjylland i mange egne, men ikke i Nord- og Vestjylland i mange egne, men ikke i Sønderjylland 7. Før 1800-tallet var den vigtigste drikkevare: mælk vand øl 5

6 Facitliste til spørgsmålene til Kvinden og samfundet Kontroller selv dine svar 1. Landbruget opstod ca. for år siden for år siden for år siden 2. I fjerne tiders stammesamfund bestod op mod 80-90% af stammens føde af byttedyr nedlagt af mændene 80-90% af stammens føde af frugter, rødder, æg og frø indsamlet af kvinderne 3. Den gennemsnitlige alder for landbokvinden ved giftermål i 1800-tallet var: 26 år 28 år 22 år 4. I slutningen af 1700-tallet før udskiftningen blev der især dyrket: kartofler hvede kål 5. Fra 1500-tallet blev bønderne af staten pålagt at: plante æbletræer plante pæretræer dyrke kartofler anlægge humlekuler dyrke byg 6. Kvinderne eller i hvert fald tjenestepigerne stod op under måltider i: Nord- og Vestjylland i mange egne, men ikke i Nord- og Vestjylland i mange egne, men ikke i Sønderjylland 7. Før 1800-tallet var den vigtigste drikkevare: mælk vand øl 6

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

7. klasse - Læseprøve 3

7. klasse - Læseprøve 3 Tekst 1 I opskriften Fiskelagkage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér de rigtige svar. Sæt

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere