Historien om Jonas. Ugens vers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Jonas. Ugens vers"

Transkript

1 4 TIL SABBATTEN 25. JULI 2015 Historien om Jonas Ugens vers Introduktion Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed (ApG 10,34-35). Historien om Jonas fortæller om en jødisk profet, hvis arbejde bragte ham langt ud over det, han fandt bekvemmeligt. Jonas levede under kong Jeroboam II, ca. 750 f.kr. (2 Kong 14,25), og han er den eneste gammeltestamentlige profet, som vi kender til, der blev direkte kaldt til at være missionær i et andet land. Selv om populær jødisk teologi på Jonas tid ikke accepterede, at det var Guds plan, at hedningerne også skulle få del i frelsen, er sandheden om, at alle menneskers skaber ikke begrænsede frelsen til kun at gælde sit udvalgte folk, gentaget mange gange i Det Gamle Testamente, især hos Esajas og i Salmerne. Selv på Det Nye Testamentes tid var det en vanskelig lektie at lære for de jødiske troende. I de fire kapitler i Jonas bog læser vi en ærlig fremstilling af både positive og negative sider ved Jonas modstræbende pionererfaring som missionær i udlandet. Bogen beskriver en missionærs indre og meget menneskelige reaktion på Guds kald, men også en stærk appel om behovet for mission i andre lande. Vi finder nogle få retningslinjer for missionærer i udlandet og vidnetjeneste på tværs af kulturelle forskelle. Bogen fremhæver også løsningen på nogle af de vanskeligheder og problemer, som moderne missionærer møder. Ugens tekster Jon Kong 14,25 Es 56,7 Es 44,8 Matt 12,40 Åb 14,

2 SØNDAG 19. JULI 2015 En mangelfuld profet 2 Kong 14,25 Hvad fortæller dette vers om Jonas? I hvilken slags lys fremstilles han? Ud over Jonas bog er profeten kun omtalt et enkelt andet sted i Det Gamle Testamente, nemlig 2 Kong 14,25. Her æres han, som en profet der forudsagde, at Israel skulle tage det landområde tilbage, der var erobret af Syrien. Jonas var født i Gat-ha-Hefer ( vinpersen ved vandhullet ), en by i Zebulon i det nordlige Israel, kun nogle få kilometer fra Nazaret. Både Jesus og Jonas var altså galilæiske profeter, dog adskilt fra hinanden med ca. 750 år. Jon 1, ; 3,3-10; 2,1-9 Til at tænke over Hvilket billede tegner disse vers af ham, både positivt og negativt? Jonas fremstår i bogen som en pudsig blanding af styrke og svaghed, egenrådig og oprørsk, men også lærevillig og lydig. Han var trofast mod Gud, modig, han troede på bøn; men han var også snæversynet, selvisk og hævngerrig. Selv om Jonas beskrives som en Herrens tjener i 2 Kong 14,25, fremstår han som en lidt tragisk og sørgelig figur i den bog, der bærer hans navn. Det er et vidnesbyrd om Bibelens sandhed og troværdighed, at han bliver beskrevet på en så ærlig måde. Den naturlige tendens for en menneskelig forfatter ville være at skjule de mindre gode sider ved de bibelske helte. Men under Helligåndens inspiration fremstiller de bibelske forfattere det modige sammen med det smålige i menneskers liv for at illustrere den sandhed, at uanset hvor svage eller ubehagelige disse mennesker er, kan Gud bruge dem og arbejde gennem dem, hvis de er villige. Hvilke andre bibelske personer blev brugt af Gud på trods af deres karakterbrist? Hvilket håb kan vi have for os selv, når vi ser, at Gud bruger mangelfulde og ødelagte mennesker i sit arbejde for at nå andre mennesker? 39

3 MANDAG 20. JULI 2015 En tidlig missionær Rejs til Nineve! Dette var Guds befaling til Jonas. I Det Gamle Testamente var den almindelige appel til folkeslagene: kom til Zion. Guds oprindelige plan var, at Israel skulle leve deres religion på en sådan måde, at deres nation blev så tiltalende for de andre nationer, at de ville komme til dem for at søge råd (Es 56,7). Jonas er en forløber for disciplene i Det Nye Testamente (Matt 28,18-20) og bliver bedt om at rejse til Nineve, for ham et fordærvet center for afgudsdyrkelse, brutalitet og diktatur. Jonas lagde detaljerede planer for en rejse vestpå over havet, selv om Gud havde bedt han om at rejse østpå over land. Jonas, den uvillige profet, flygtede i modsat retning. Jon 1,3-17 Hvad kan vi lære af denne forbløffende historie? Guds svar på Jonas flugt viste sig som en mægtig storm. Vindene adlyder deres Skaber, selv om hans profeter ikke gør det (Mark 4,41). Jonas sov under stormen, mens de hedenske søfolk bad (Jon 1,5). Men Jonas var nødt til at indrømme, at han var skyld i vanskelighederne, og han vidnede om den sande Gud og Skaber. Læg mærke til hans svar: Jeg er hebræer, en henvisning både til hans nationalitet og religion. I deres frygt for stormens voldsomhed forsøgte de hedenske søfolk at redde både sig selv og passagererne, og de viste medlidenhed med Jonas i deres tilbageholdenhed med at smide ham over bord. Men den modvillige profet var villig til at ofre sig selv for at redde andre, og da de til sidst gik med til hans anmodning, stilnede stormen og havet faldt til ro (vers 15). De forbløffede søfolk blev de første, der omvendte sig til Jonas Gud, som var i stand til at arbejde gennem Jonas, selv om han flygtede fra sit kald. Jonas redning var lige så mirakuløs som skibets redning. Gud sendte en stor fisk. På hebraisk er det ikke specificeret, hvilken slags fisk der reddede Jonas ved at sluge ham. Jonas i fiskens bug er givetvis den mest kendte episode i historien; men det bør ikke overskygge bogens dybere budskab om, at Gud elsker alle mennesker, har omsorg for dem og ønsker, at de skal frelses. 40 Til at tænke over I sidste ende er der kun én Gud, himlens og jordens skaber (se Es 44,8; 45,5-6). Alt andet, som mennesker tilbeder, er afgudsdyrkelse og falskhed. Enhver anden gud, mennesker beder til, er opdigtet og en løgn. Hvorfor er det så vigtigt for os at indse denne sandhed og gøre den til en del af vores liv, specielt i missionssammenhæng?

4 TIRSDAG 21. JULI 2015 I den store fisks mave Jonas tredages ophold i fiskens mave blev et symbol på Kristi død og opstandelse (Jon 1,17-2,10; Matt 12,40). Gud sørgede for den store fisk og styrede den. Selv om der findes beretninger om mennesker, der har overlevet på havet efter at være blevet slugt af en hval, må vi huske, at det var Gud, der sørgede for denne specielle store fisk, ligesom han også på mirakuløs vis gav sin tjener Jonas styrke til at overleve i fiskens mave. Dette var altså et mirakel, der kun kunne ske ved Guds overnaturlige indgriben. I hele Bibelen fremstår Gud som en personlig frelser, der virkelig på mirakuløs vis griber ind i menneskers liv. Udtrykket tre dage og tre nætter var en måde i datiden at udtrykke den tid, man forestillede sig det ville tage at foretage rejsen til Sheol, det hebraiske navn for dødsriget. Når man tænker over, hvad der egentlig skete med Jonas, burde han faktisk være død. I fiskens bug begyndte Jonas at bede. Skibskaptajnen havde forgæves bedt ham om at råbe til sin Gud (Jon 1,6). Nu, hvor Jonas er i en håbløs situation, begynder han at bede, og det meget alvorligt. Det krævede noget så desperat som dette for endeligt at få ham til at gøre det, han burde have gjort lige fra begyndelsen. Et resume af Jonas bøn er blevet gemt til os i form af en takkesalme. Denne form for salme består typisk af fem dele: (1) introduktion; (2) en beskrivelse af vanskelighederne; (3) et råb til Gud om hjælp; (4) en beskrivelse af Guds handling; og (5) et løfte om at holde enhver aflagt ed og vidne om Guds frelsende handling. Det vil sige, Herre, hvis du redder mig ud af denne situation, lover jeg at gøre dette eller hint. Hvem har ikke bedt på denne måde? Spørgsmålet er, holdt du det, du lovede at gøre? Matt 12,40 Joh 2,19-22 Hvordan anvender Jesus beretningen om Jonas på sig selv? Kapitlet afsluttes med ordene: Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden (Jon 2,11). Guds befaling til fisken sørgede for det, de velmenende søfolk ikke havde været i stand til at gøre for Jonas. På samme måde som Kristus efter sin opstandelse befalede sine disciple at gå ud i hele verden, gik Jonas efter sin undervandsoplevelse til hedningerne og blev den mest succesrige missionær i hele Det Gamle Testamente. Jonas redning er et vidnesbyrd om Guds frelsende nåde. Hans tangklædte ankomst på stranden er et vidnesbyrd om Guds faste beslutning om at frelse selv de syndige assyrere fra døden. 41

5 ONSDAG 22. JULI 2015 Nineve-generationen Jonas 3 Hvilket fantastisk budskab finder vi her i forbindelse med mission og evangelisme? Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas: Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den (Jon 3, 1-2). Der er to vigtige udsagnsord i disse vers. For det første er dette anden gang, at Gud siger: Rejs! Gud giver ikke op. Han giver fejlende mennesker en ny chance. Her finder vi igen den nytestamentlige missionside, som består i at gå til alle folkeslag i modsætning til at forvente, at folkeslagene skal komme til dig. Det andet vigtige udsagnsord er Råb ud. Forkyndelse er altid af stor betydning i Bibelen. Det er stadigvæk den mest effektive måde at udbrede evangeliet på. Gud understregede over for Jonas, at det skulle være det budskab, jeg befaler dig. Det vil sige, at det budskab, vi forkynder, må være Guds budskab, ikke vores eget, heller ikke en tilpasset, modificeret eller censureret udgave af det. Guds budskab er generelt advarsel og løfte, dom og evangelium. Hans barske forkyndelse var: Om fyrre dage bliver Nineve ødelagt! (Jon 3,4). Dette var dommen. Men der var også et løfte om håb, om befrielse, om frelse (det må der have været; for folket lyttede til budskabet og blev frelst). Selv det evige evangelium i Åb 14,6-12 indeholder også en vigtig advarsel om dom. Evangelium og dom går hånd i hånd. Evangeliet tilbyder os Guds vej for at undgå den fordømmelse, som dommen med rette ville nedkalde over os alle. Ingen forkyndelse af evangeliet opnår sin fulde virkning, med mindre disse elementer indbefattes. En politisk korrekthed som fører til en udvandet version af disse barske sider af evangeliet samt en nedtoning af forskellene mellem de ulige religioner eller selv mellem forskellige kristne traditioner, er risikabel. Selv om vi i missionssammenhæng skal tilpasse vores præsentationer til de mennesker, vi forsøger at nå (kontekstualisering), må vi aldrig gøre det på bekostning af det budskab, Gud har givet os at forkynde. 42 Jon 3,5-10 Til at tænke over Hvad sker der i disse vers? Nineves indbyggere troede, omsatte deres tro til praksis og blev frelst. Gud har givet os nogle fantastiske løfter, men også nogle alvorlige advarsler. Hvad bør denne historie lære os om, at disse løfter og advarsler er givet på betingelse?

6 TORSDAG 23. JULI 2015 Jonas klagesang Jonas 4,1-11 Disse vers bekræfter, at den største forhindring for Gud til at få sin profet til at blive involveret i mission ikke var afstand, vind, søfolk, fisk eller Nineves befolkning. Det var profeten selv. Nineves indbyggeres tro står i stor modsætning til Jonas vantro og hævngerrige holdning. Jonas er den eneste person i Bibelen, der anklager Gud for at være nådig, barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab, og som fortryder at sende ulykke. Man skulle tro, at de fleste mennesker ville betragte disse sider ved Gud med stor taknemlighed. Jonas burde have været den første til at glæde sig over Guds ufattelige nåde, da han blev klar over, at Gud ville skåne denne by, som trods sin ondskab havde angret i sæk og aske. Men i stedet for at glæde sig fik han den tanke, at han måske ville blive anset for at være en falsk profet. Han ville værne om sit rygte og glemte fuldstændig at tage i betragtning, at menneskene i den onde by betød langt mere. Jonas blev meget forbitret og vred, over at Gud viste de angrende ninevitter medlidenhed. (Ellen White, Profeter og konger, s. 132). Jon 4,10-11 Hvad lærer disse vers os om Guds karakter i modsætning til menneskers syndige natur? Hvorfor bør vi være glade for, at Gud og ikke vores medmennesker er vores endelige dommer? To gange er Jonas vred i kapitel 4. Han var vred over, at Gud fortrød og reddede de mere end et hundrede og tyvetusind indbyggere i Nineve. Han var også vred over, at olieplanten visnede. I sin selviskhed havde profeten brug for at få styr på, hvad der havde størst betydning. Gud lærte Jonas at indse, at alle mennesker er brødre og søstre, fordi vi alle har Gud som far. Profeten måtte acceptere, at han havde fælles broderskabsbånd med disse udlændinge, selv om de var kommet på afveje. Var ikke mennesker vigtigere end en slyngplante? Til at tænke over Læs Guds irettesættelse af Jonas igen. Kunne Gud sige noget lignende om os? Hvor tit er vi mere optaget af vores egne, ofte ret ubetydelige, personlige problemer end over de mange fortabte mennesker, som Kristus gav sit liv for at frelse? 43

7 FREDAG 24. JULI 2015 Til videre studium Jonas Bog er af stor betydning for at forstå det bibelske grundlag for mission, fordi den omhandler Guds opgave for sit folk mht. hedningerne og derfor tjener som en forberedelse for missionsbefalingen i Det Nye Testamente. Men den har også betydning, fordi den viser os et glimt af den dybe modstand, denne opgave møder hos de tjenere, Jehova har udvalgt til at formidle denne verdensomspændende opgave. (Johannes Verkuyl, Contemporary Missiology (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1978), s. 96). Spørgsmål til drøftelse 1. I beretningen om Nineve finder vi en lektie, som vi alle bør studere nøje Du må blive klar over din pligt over for uvidende og syndige medmennesker, som trænger til din hjælp. (Ellen White, The Southern Work, s. 80). Hvori består vores pligt over for disse medmennesker? 2. Assyrien var en af supermagterne i Mellemøsten fra omkring 885 til 625 f.kr. Israel og Juda led gentagne gange under dens barske styre. Israels konge Jehu blev tvunget til at betale skat til den førende assyriske hersker Shalmanassar III. Og omkring år 722 f.kr. blev Israel til sidst indtaget af de assyriske styrker. Det er ikke så mærkeligt, at Jonas var tøvende over for at skulle gå til Nineve, som var en af de fire største byer i Assyrien og centrum for tilbedelsen af kærligheds- og krigsgudinden Ishtar. Gud kaldte ham til at rejse til fjendens åndelige hovedstad for at opfordre de krigsglade assyrere til omvendelse. Hvilken lærdom er der for os i denne beretning mht. missionsopgaver? 3. Hvordan kan menigheden i den sidste tid undgå den forestilling, at de råd og velsignelser, som Gud har givet på områder som fx sabbatten, sundhed og uddannelse, kun er givet til os for vores egen fordel frem for til velsignelse for alle folkeslag? Læs Åb 3, Hvordan genspejles Jonas budskab til Nineve i de tre englebudskaber i Åb 14,6-12? Nogle mennesker afviser automatisk beretningen om Jonas, især den del, hvor han befinder sig i fiskens mave. Hvilke forudsætninger kan få dem til totalt at afvise den? Hvilke forudsætninger kræves der for at tro den?

8 DIALOG TIL SABBATTEN 25. JULI 2015 Aktiviteter og dialog Guds Ord og klassens aktiviteter Kan du komme i tanke om andre store bibelske personligheder kaldt af Gud, hvis svagheder var åbenlyse, som Jonas var det? Hvorfor bruger Gud sådanne mennesker? Elsker Gud mennesker, som han ikke frelser? Hvis befolkningen i Nineve havde sagt nej til Gud, ville han da stadig have elsket dem? Er der betingelser for Guds kærlighed? - Er der betingelser for Guds velsignelser? - Hvorfor tror du, at løftet i profetien i Esajas 2,2-4 aldrig blev helt opfyldt? Uddybende spørgsmål På en måde er historien om Jonas en parodi over Israels folk. De var kaldt til at vidne for andre folkeslag; men de ville egentlig ikke. De skulle fortælle om Guds barmhjertighed; men de ønskede ikke, at andre skulle erfare den! Kan du finde paralleller til deres holdning i kristenhedens historie, i nutiden og/eller i dit og mit liv? - Hvordan vil du og jeg og vores lokale menighed reagere, hvis en stor gruppe hedninger pludseligt omvendte sig og sluttede sig til menigheden? - Ville det skabe vanskelige situationer med sociale forandringer, kulturelle forskelle osv.? Personligt kristenliv Jonas er et eksempel på en profet, hvor det budskab, han prædiker, er i modstrid med hans eget liv. Hvordan vurderer du forholdet mellem det budskab, den etik og den tro, du bekender dig til, og dit faktiske liv? Findes der noget menneske, hvor ord og gerning stemmer helt og aldeles overens? Hvorfor tror du, at Jonas sang en takkebøn i fiskens bug? Han var jo ikke reddet endnu. Mødet med dagligdagen Tænk over, om du i ugens løb har mødt ikke-kristne mennesker, hvis væremåde og holdning afspejler Guds barmhjertighed, selv om de måske ikke selv er klar over det. 45

9 DIALOG TIL SABBATTEN 25. JULI 2015 Baggrund Forstå det bedre På hebraisk betyder navnet Jonas egentlig due. Godt en generation efter Jonas beskrev profeten Hoseas Efraim som en due (Jonas), let at lokke, uden forstand (Hos 7,11). Måske havde han profeten Jonas i tanke! Hvis du ser på et kort over datidens Mellemøsten, vil du opdage, at Tarsus lå så langt fra Assyrien som Jonas kunne komme. Mest sandsynligt lå Tarsus i det sydøstlige hjørne af vore dages Spanien, på den iberiske halvø. Navnet iberer er etymologisk identisk med navnet for de første israelitter, det vil sige hebræere, der sprogligt betyder dem fra den anden side, oprindeligt givet med henvisning til den anden side af Jordan. Tarsus lå geografisk modsat, på den anden side af Middelhavet, så langt væk, som Jonas kunne komme fra sit kald. Jonastegnet omtales af både Matthæus (12,38-42) og Lukas (11,29-32) i deres gengivelse af Jesu ord. Dermed henvises til Jesu opstandelse. Jonas var som død, men kom tilbage, et forbillede på Jesus, som virkeligt døde og opstod igen. Den kraft, der virkede i Jesu opstandelse og Jonas liv og forkyndelse, forvandler også i dag menneskehjerter, nøjagtigt som i oldtidens Assyrien. NOTER 46

10 NOTER TIL SABBATTEN 25. JULI

Som sandhedsvidne at fremsige muligheden for Guds nåde og barmhjertighed

Som sandhedsvidne at fremsige muligheden for Guds nåde og barmhjertighed Som sandhedsvidne at fremsige muligheden for Guds nåde og barmhjertighed prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Ølgod og Strellev kirker den 26/7 2015. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvad er egentlig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Villig til at tilgive

Villig til at tilgive 6 Villig til at tilgive TIL SABBATTEN 11. MAJ 2013 JONAS Ugens vers Ugens nøgletanke Introduktion Men jeg vil ofre til dig med takkesang; jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren!

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

Vores opgave. Ugens vers

Vores opgave. Ugens vers 9 Vores opgave TIL SABBATTEN 30. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24,14). Tidligt

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Krisen fortsætter. Ugens vers

Krisen fortsætter. Ugens vers 7 TIL SABBATTEN 14. NOVEMBER 2015 Krisen fortsætter Ugens vers Introduktion Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Landflygtige missionærer

Landflygtige missionærer 5 Landflygtige missionærer TIL SABBATTEN 1. AUGUST 2015 Ugens vers Introduktion Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers.

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers. 3 Helligånden TIL SABBATTEN 19. JULI 2014 Ugens vers Introduktion Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Af de tre personer i guddommen

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Den sidste tids begivenheder

Den sidste tids begivenheder 11 Den sidste tids begivenheder TIL SABBATTEN 11. JUNI 2016 Ugens vers Introduktion Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes (Matt 23,12). Jesu genkomst er klimakset

Læs mere

Peter og hedningerne

Peter og hedningerne 9 TIL SABBATTEN 29. AUGUST 2015 Peter og hedningerne Ugens vers Introduktion Peter svarede: Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Jesu komme. Ugens vers. Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37).

Jesu komme. Ugens vers. Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37). 1 Jesu komme TIL SABBATTEN 4. APRIL 2015 Ugens vers Introduktion Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37). Lukasevangeliet blev primært skrevet til hedningerne. Det fremgår af sammenhængen i Kol 4,10-14,

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Jesus, Helligånden og bøn

Jesus, Helligånden og bøn 7 TIL SABBATTEN 16. MAJ 2015 Jesus, Helligånden og bøn Ugens vers Introduktion Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig 3 TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2016 Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig Ugens vers Indledning Men han sagde til hende: Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere