NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ

2 INDHOLD 1. Indledning Svarprocent 4 3. Del 1 I. Valg af skole... 5 II. Information III.Tilfredshed med folkeskolen IV. Konklusion del Del 2 I. Registerbaseret analyse II. Resultater del

3 INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 2014 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj ' juni 2014 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i Nyborg Kommunes skoler. Formålet er at undersøge forældrenes valg af skole for deres barn. Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. Forældre til alle børn i skolealderen i Nyborg Kommune er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen (efterskolebørn og børn på specialskoler er ikke en del af målgruppen). I alt valgte forældre til børn i folkeskole og 788 børn i fri'/privatskole at deltage i undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 61% for folkeskolerne og på 66% for fri'/privatskolerne. Undersøgelsen viser, at dét at skolen er i nærområdet har stor betydning, når forældre vælger distriktsskolen, mens det ved valg af en anden folkeskole ofte er kendskab og omdømme, der har betydning. Ved valget af fri'/privatskole er det de pædagogiske principper og værdier samt klassekvotienten, der har betydning. På de følgende sider præsenteres de detaljerede resultater. Vær opmærksom på, at alle procenter ikke summerer til 100% grundet afrunding. 3

4 SVARPROCENT 8 SKOLER FORDELT PÅ SKOLER Samlet svarprocent på 62%. Skole total (n=2302) 62% Folkeskole (gns=61%) Birkhovedskolen (n=348) Danehofskolen (n=451) Vibeskolen (n=394) 4kløverskolen (n=321) 54% 67% 60% 66% Lidt højere svarprocent på fri' /privatskolerne Langtved Friskole (n=33) 58% Fri'/privatskole (gns=66%) Nyborg Friskole (n=253) Nyborg Private Realskole (n=276) Refsvindinge Friskole (n=96) Svindinge Friskole (n=52) 58% 59% 68% 72% Andre fri/privatskoler (n=78) 59% 0% 20% 40% 60% 80% 4

5 DEL 1 I. VALG AF SKOLE 5

6 FORDELING AF BØRN UD FRA SKOLETYPE 1. HVILKEN SKOLE GÅR BARNET I? 58% går på deres distriktsskole, mens omkring en tredjedel har valgt en fri'/privatskole. Distriktsskolen (n=1342) 58% Anden folkeskole end distriktsskolen (n=168) 7% Friskole/privatskole (n=786) 34% Andet (n=6) 0% 0% 20% 40% 60% 80% 6

7 BØRN MED ANDET SPROG END DANSK I HJEMMET GÅR PRIMÆRT PÅ DISTRIKTSSKOLEN 1. HVILKEN SKOLE GÅR BARNET I? Distriktsskolen 58% Dansk Anden folkeskole end distriktsskolen 7% Friskole/privatskole 35% Distriktsskolen 81% Andet sprog Anden folkeskole end distriktsskolen 7% Friskole/privatskole 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 FRISKOLERNE HAR EN STØRRE ANDEL AF FORÆLDRE MED HØJT UDDANNELSESNIVEAU 1. HVILKEN SKOLE GÅR BARNET I? Tendens til at forældre til børn på fri'/privatskolerne har højere uddannelse end øvrige forældre. Distriktsskolen Anden folkeskole end distriktsskolen Friskole/privatskole Anden uddannelse Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen EFG/HG/Teknisk skole Folkeskole, mellemskole' eller real'eksamen Skole 1.'7. klasse Anden uddannelse Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen EFG/HG/Teknisk skole Folkeskole, mellemskole' eller real'eksamen Skole 1.'7. klasse Anden uddannelse Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen EFG/HG/Teknisk skole Folkeskole, mellemskole' eller real'eksamen Skole 1.'7. klasse 2% 9% 10% 6% 5% 4% 1% 4% 13% 10% 8% 9% 6% 2% 3% 9% 5% 3% 1% 1% 23% 24% 19% 23% 30% 33% 38% 0% 20% 40% 8

9 SKOLEN LIGGER GENERELT I SAMME KOMMUNE SOM FORÆLDRENES BOPÆL 2. LIGGER SKOLEN I DEN KOMMUNE, HVOR I BOR? Skolen ligger som regel i samme kommune som forældrenes bopæl. Distriktsskolen (n=1342) 99% Anden folkeskole end distriktsskolen (n=168) 97% For fri'/privatskolerne har 10% angivet, at skolen ligger i en anden kommune. Friskole/privatskole (n=786) 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 FORÆLDRENE TIL BØRN PÅ PRIVATSKOLE HAR I HØJERE GRAD VALGT/SKIFTET TIL EN ANDEN SKOLE 3. HVILKET AF FØLGENDE VALG OMKRING BARNETS SKOLE HAR DU SENEST TRUFFET? Størstedelen af forældrene har valgt skole til deres barn. Der er en større andel af forældrene til børn på distriktsskoler, som aldrig har tænkt nærmere over deres valg end blandt forældre til børn på andre typer af skoler. Distriktsskolen (n=1269) Har valgt skole til barnet Har skiftet fra en skole til en anden skole Har aldrig tænkt nærmere over valg af skole Andet 12% 12% 16% 60% Anden folkeskole end distriktsskolen (n=152) Har valgt skole til barnet Har skiftet fra en skole til en anden skole Har aldrig tænkt nærmere over valg af skole Andet 2% 11% 26% 62% Forældre til børn på fri'/privatskoler har i højere grad valgt eller skiftet til en anden skole end andre forældre. Friskole/privatskole (n=762) Har valgt skole til barnet Har skiftet fra en skole til en anden skole Har aldrig tænkt nærmere over valg af skole Andet 3% 3% 28% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 10

11 OG DERES VALG ER GENERELT TRUFFET FOR MERE END 2 ÅR SIDEN 4. HVORNÅR HAR DU TRUFFET DETTE VALG? De forældre, der har valgt at skifte til distriktsskolen, har i højere grad end andre forældre foretaget valget inden for de sidste 12 måneder. Distriktsskolen (n=1066) Inden for de sidste 12 måneder 1 ' 2 år siden Mere end 2 år siden 8% 17% 22% 39% 38% 74% Anden folkeskole end distriktsskolen(n=149) Inden for de sidste 12 måneder 1 ' 2 år siden Mere end 2 år siden 12% 18% 28% 28% 44% 70% Mens forældre til børn på fri' /privatskoler generelt har truffet deres valg for mere end 2 år siden. Friskole/privatskole (n=736) Inden for de sidste 12 måneder 1 ' 2 år siden Mere end 2 år siden 2% 7% 19% 26% 55% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har valgt skole til barnet Har skiftet fra en skole til en anden skole Spørgsmålet stilles kun til forældre til børn, som har angivet, at de har valgt skole, skiftet skole eller andet i spørgsmål 3. 11

12 MANGLENDE TILFREDSHED ER EN AF DE PRIMÆRE ÅRSAGER TIL SKOLESKIFT 5. HVORFOR HAR DU VALGT AT SKIFTE SKOLE Flytning af bopæl er den primære årsag til skoleskift til distriktsskole Distriktsskolen (n=156) Flytning af bopæl Skift pga. barnets alder Manglende tilfredshed med skolen Skolelukning/'sammenlægning Valgt en skole, der passer barnet / os bedre Andet 6% 11% 21% 20% 19% 33% mens det at skolen passer bedre til barnet/forældrene samt manglende tilfredshed er de primære årsager ved skoleskift til en anden folkeskole eller fri/privatskole. Anden folkeskole end distriktsskolen (n=39) Friskole/privatskole (n=216) Flytning af bopæl Skift pga. barnets alder Manglende tilfredshed med skolen Skolelukning/'sammenlægning Valgt en skole, der passer barnet / os bedre Andet Flytning af bopæl Skift pga. barnets alder Manglende tilfredshed med skolen Skolelukning/'sammenlægning Valgt en skole, der passer barnet / os bedre Andet 3% 13% 8% 8% 9% 10% 9% 21% 33% 49% 47% 52% 0% 20% 40% 60% Spørgsmålet stilles kun til forældre til børn, som har angivet, at de har skiftet fra en skole til en anden skole i spørgsmål 3. 12

13 FOLKESKOLENS PLACERING I NÆROMRÅDET HAR STOR BETYDNING FOR VALG AF DISTRIKTSSKOLEN 6. HVAD VAR AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? Det at skolen er den lokale folkeskole og er placeret i nærområdet, har den største betydning for valget af distriktsskolen. At det er distriktsskolen / den lokale folkeskole Placeringen i forhold til mit nærområde Venner/kammerater har valgt/går på skolen Jeg har/har haft et andet barn samme sted 35% 34% 53% 61% Dernæst har det, at man har haft et barn samme sted, samt at venner/kammerater går på skolen stor betydning. Distriktsskolen (n=1342) Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Skolens omdømme De fysiske rammer og omgivelser Placeringen i forhold til offentlig transport De pædagogiske principper og værdier Andet Samarbejdet mellem skolen og barnets dagtilbud Antallet af elever på skolen 21% 20% 16% 11% 8% 8% 8% 8% 8% Elevsammensætningen på skolen 5% Fagudbuddet på skolen 4% Ejerformen (kommunal, privat) 4% Der var plads ' ventetid på plads et andet sted 3% Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) 3% Offentligt tilgængelige karaktergennemsnit 1% 0% 20% 40% 60% 80% 13

14 KENDSKAB TIL SKOLEN OG SKOLENS OMDØMME HAR BETYDNING FOR VALG AF EN ANDEN FOLKESKOLE 6. HVAD VAR AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? Det at man har haft et andet barn på skolen, samt skolens omdømme har stor betydning for valget af en anden folkeskole. Ligeledes vigtigt at venner/kammerater går på skolen samt skolens placering. Anden folkeskole end distriktsskolen (n=168) Jeg har/har haft et andet barn samme sted Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Venner/kammerater har valgt/går på skolen Skolens omdømme Placeringen i forhold til mit nærområde Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem Andet De fysiske rammer og omgivelser De pædagogiske principper og værdier At det er distriktsskolen / den lokale folkeskole Fagudbuddet på skolen Placeringen i forhold til offentlig transport Antallet af elever på skolen Samarbejdet mellem skolen og barnets dagtilbud Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) 17% 15% 14% 10% 10% 10% 8% 6% 5% 23% 36% 34% 30% 30% 28% Elevsammensætningen på skolen 5% Der var plads ' ventetid på plads et andet sted 3% Ejerformen (kommunal, privat) 2% Offentligt tilgængelige karaktergennemsnit 2% 0% 20% 40% 14

15 PÆDAGOGISKE VÆRDIER SAMT KLASSEKVOTIENT HAR STØRST BETYDNING FOR VALG AF FRI8/PRIVATSKOLE 6. HVAD VAR AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? For forældre til børn på fri' /privatskoler har de pædagogiske principper og værdier den største betydning for valg af skole. Klassekvotienten samt skolens omdømme har ligeledes en afgørende betydning for forældrenes valg af skolen. Friskole/privatskole (n=786) De pædagogiske principper og værdier Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) Skolens omdømme Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Antallet af elever på skolen Jeg har/har haft et andet barn samme sted Fagudbuddet på skolen De fysiske rammer og omgivelser Placeringen i forhold til mit nærområde Elevsammensætningen på skolen Ejerformen (kommunal, privat) Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem Venner/kammerater har valgt/går på skolen 36% 35% 32% 25% 24% 22% 14% 14% 12% 11% 50% 60% 57% Andet 9% Samarbejdet mellem skolen og barnets dagtilbud 4% Der var plads ' ventetid på plads et andet sted 3% Offentligt tilgængelige karaktergennemsnit 3% Placeringen i forhold til offentlig transport 1% At det er distriktsskolen / den lokale folkeskole 1% 0% 20% 40% 60% 80% 15

16 FLEST DER OVERVEJER ET SKOLESKIFT PÅ DISTRIKTSSKOLERNE PRIMÆRT TIL FRI8/PRIVATSKOLE 7. HAR DU OVERVEJET AT SKIFTE SKOLE? Der er cirka en tredjedel af forældrene til børn på distriktsskolerne, som har overvejet at skifte skole. Heraf har størstedelen af forældrene overvejet et skifte til en fri' /privatskole. Distriktsskolen (n=1342) Ja, har overvejet at skifte til en (anden) folkeskole Ja, har overvejet at skifte til en (anden) friskole/privatskole Nej, har ikke overvejet at skifte skole 8% 26% 67% Anden folkeskole end distriktsskolen (n=168) Ja, har overvejet at skifte til en (anden) folkeskole Ja, har overvejet at skifte til en (anden) friskole/privatskole Nej, har ikke overvejet at skifte skole 4% 13% 83% Der er under 10% af forældrene til børn på fri'/privatskoler, som overvejer at skifte skole, hvilket er lavere end øvrige forældre. Friskole/privatskole (n=786) Ja, har overvejet at skifte til en (anden) folkeskole Ja, har overvejet at skifte til en (anden) friskole/privatskole Nej, har ikke overvejet at skifte skole 4% 5% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

17 TOP 5 OVERVEJELSER IFM. SKOLESKIFT PÆDAGOGISKE VÆRDIER ER ET VÆSENTLIGT FORHOLD 8. HVILKE FORHOLD INDGÅR I DINE OVERVEJELSER? Generelt for alle typer af skoler er de pædagogiske principper og værdier et væsentligt forhold i overvejelserne om skoleskifte. Ligeledes er skolens omdømme et væsentligt forhold. Dette især for distrikts' og folkeskoler hvor også klassekvotienten er vigtig. Distriktsskolen (n=448) Anden folkeskole end distriktsskolen (n=28) De pædagogiske principper og værdier Skolens omdømme Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Fagudbuddet på skolen De pædagogiske principper og værdier Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) Skolens omdømme Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Antallet af elever på skolen 44% 35% 35% 30% 27% 50% 39% 36% 32% 25% Friskole/privatskole (n=68) De pædagogiske principper og værdier Fagudbuddet på skolen Skolens omdømme Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Andet 24% 37% 35% 35% 34% 0% 20% 40% 60% Spørgsmålet stilles kun til forældre til børn, som overvejer et skoleskifte. I figuren indgår kun de fem forhold, der er angivet flest gange for hver af de tre skole typer. 17

18 OVERVEJELSERNE IFM. SKOLESKIFT DELT PÅ SKOLETYPEN MAN HAR OVERVEJET ET SKIFTE TIL Halvdelen af de forældre til børn som overvejer at skifte til en fri' /privatskole har angivet at forholdet vedrørende de pædagogiske principper og værdier indgår i deres overvejelser. 30% af de forældre til børn, som overvejer at skifte til en folkeskole, angiver andet som et forhold. Heraf skriver en tredjedel af dem, at trivsel og mobning indgår i deres overvejelser. Generelt er der blandt forældre til børn som overvejer at skifte til en fri'/privatskole større overensstemmelse omkring hvilke forhold, der indgår i deres overvejelser. Total (n=544) 8. HVILKE FORHOLD INDGÅR I DINE OVERVEJELSER? De pædagogiske principper og værdier 25% 50% Skolens omdømme 24% 39% Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) 15% 40% Hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds Fagudbuddet på skolen 22% 21% 33% 30% Antallet af elever på skolen De fysiske rammer og omgivelser Andet 16% 23% 20% 20% 14% 30% Jeg har/har haft et andet barn samme sted Elevsammensætningen på skolen Venner/kammerater har valgt/går på skolen Placeringen i forhold til mit nærområde Ejerformen (kommunal, privat) Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem At det er distriktsskolen / den lokale folkeskole Placeringen i forhold til offentlig transport Samarbejdet mellem skolen og barnets dagtilbud Offentligt tilgængelige karaktergennemsnit Der var plads ' ventetid på plads et andet sted 13% 16% 11% 16% 13% 14% 15% 11% 3% 8% 9% 5% 11% 4% 6% 4% 4% 4% 1% 3% 0% 3% 0% 20% 40% 60% Ja, har overvejet at skifte til en (anden) folkeskole Ja, har overvejet at skifte til en (anden) friskole/privatskole Spørgsmålet stilles kun til forældre til børn, som overvejer et skoleskifte. 18

19 DEL 1 II. INFORMATION 19

20 INFORMATION IFM. SKOLEVALG FÅS OFTE FRA ENS OMGANGSKREDS ELLER KONTAKT MED SKOLEN 9. HVOR HAR DU EVENTUELT FÅET INFORMATION I FORBINDELSE MED SKOLEVALG? Relativ stor andel af forældre til børn på distriktsskoler har ikke søgt information. Generelt fås information i forbindelse med skolevalg via ens omgangskreds og personlig kontakt med skolen. Stor andel af forældrene til børn på fri'/privatskoler angiver personlig kontakt med skolen samt skolens hjemmeside som informationskilder sammenlignet med øvrige forældre. Distriktsskolen (n=1342) Anden folkeskole end distriktsskolen (n=168) Friskole/privatskole (n=786) Har ikke søgt information I din omgangskreds Via personlig kontakt med skolen Via barnets dagtilbud Via skolens hjemmeside Via Nyborg Kommunes hjemmeside Andre steder Via personlig kontakt med Nyborg Kommune Hos skole'/forældreorganisationer I din omgangskreds Via personlig kontakt med skolen Har ikke søgt information Via skolens hjemmeside Via personlig kontakt med Nyborg Kommune Via Nyborg Kommunes hjemmeside Via barnets dagtilbud Andre steder Hos skole'/forældreorganisationer Via personlig kontakt med skolen I din omgangskreds Via skolens hjemmeside Har ikke søgt information Andre steder Via barnets dagtilbud Via Nyborg Kommunes hjemmeside Via personlig kontakt med Nyborg Kommune Hos skole'/forældreorganisationer 30% 28% 21% 20% 16% 8% 6% 4% 1% 35% 33% 22% 16% 11% 9% 7% 5% 1% 39% 30% 14% 6% 4% 2% 1% 1% 53% 0% 20% 40% 60% 20

21 DISTRIKTSSKOLE: STØRST TILFREDSHED MED INFORMATION VIA PERSONLIG KONTAKT MED SKOLEN HVOR TILFREDS ER DU MED DE INFORMATIONER, SOM DU HAR FÅET FRA: Personlig kontakt med Nyborg Kommune (n=56, gns=3,9) 25% 50% 18% 4% 4% Informationen opnået via Nyborg Kommunes hjemmeside vurderes relativ lavt Nyborg Kommunes hjemmeside (n=105, gns=3,6) Barnets dagtilbud (n=256, gns=3,9) 3% 13% 58% 65% 36% 21% Personlig kontakt med skolen (n=278, gns=4,1) 28% 60% 8% 3% mens der er størst tilfredshed med information via ens omgangskreds og personlig kontakt med skolen. Skolens hjemmeside (n=214, gns=3,9) Din omgangskreds (n=364, gns=4,1) 12% 18% 67% 68% 19% 13% Hos skoleorganisationer eller forældreorganisationer (n=20, gns=4) 15% 65% 20% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds De enkelte spørgsmål stilles kun til de forældre, der har angivet, at de har fået information via det enkelte forhold. Det medfører at nogle forhold har få respondenter, hvilket gør resultaterne mere usikre. 21

22 ANDEN FOLKESKOLE: STØRST TILFREDSHED MED INFORMATION VIA ENS OMGANGSKREDS HVOR TILFREDS ER DU MED DE INFORMATIONER, SOM DU HAR FÅET FRA: Informationen opnået via Nyborg Kommunes hjemmeside vurderes relativ lavt Personlig kontakt med Nyborg Kommune (n=18, gns=3,7) Nyborg Kommunes hjemmeside (n=14, gns=3,3) 11% 50% 61% 29% 22% 21% 6% Barnets dagtilbud (n=10, gns=3,7) 10% 60% 20% 10% mens der er størst tilfredshed med information via ens omgangskreds og personlig kontakt med skolen. Personlig kontakt med skolen (n=54, gns=4,1) Skolens hjemmeside (n=26, gns=3,9) 19% 30% 58% 52% 19% 15% 8% Din omgangskreds (n=57, gns=4,1) 28% 51% 21% Hos skoleorganisationer eller forældreorganisationer (n=1, gns=4) 100% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds De enkelte spørgsmål stilles kun til de forældre, der har angivet, at de har fået information via det enkelte forhold. Det medfører at nogle forhold har få respondenter, hvilket gør resultaterne mere usikre. 22

23 FRI8/PRIVATSKOLE: HØJ TILFREDSHED MED INFORMATION VIA PERSONLIG KONTAKT MED SKOLEN HVOR TILFREDS ER DU MED DE INFORMATIONER, SOM DU HAR FÅET FRA: Personlig kontakt med Nyborg Kommune (n=10, gns=4) 40% 20% 40% Nyborg Kommunes hjemmeside (n=10, gns=3,5) 10% 40% 40% 10% Barnets dagtilbud (n=26, gns=3,8) 19% 42% 38% Forældre til børn i fri' /privatskoler angiver en relativ stor tilfredshed med information via ens omgangskreds, skolens hjemmeside samt personlig kontakt med skolen i forhold til øvrige forældre. Personlig kontakt med skolen (n=410, gns=4,6) Skolens hjemmeside (n=232, gns=4,3) Din omgangskreds (n=306, gns=4,4) 44% 47% 62% 47% 48% 37% 7% 6% Hos skoleorganisationer eller forældreorganisationer (n=8, gns=3,3) 13% 13% 63% 13% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds De enkelte spørgsmål stilles kun til de forældre, der har angivet, at de har fået information via det enkelte forhold. Det medfører at nogle forhold har få respondenter, hvilket gør resultaterne mere usikre. 23

24 DEL 1 III. TILFREDSHED MED FOLKESKOLEN 24

25 DER ER 76 PROCENT, SOM ANGIVER AT DE ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE MED FOLKESKOLEN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 15% 76% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Det er på niveau med landsplan, som dog har en højere andel af de meget tilfredse. Meget tilfreds Tilfreds 22% 54% 61% 17% Hverken eller 15% Der er 8% af forældrene, som har angivet, at de utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole. Utilfreds Meget utilfreds 6% 7% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Nyborg Kommune (n=1511, gns=3,8) Landsplan 2014 (n=1618, gns=3,9) Spørgsmålet stilles kun til forældre med børn i folkeskolen. 25

26 DIALOGEN OG SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG LÆRER I FOLKESKOLEN VURDERES RELATIVT HØJT HVOR TILFREDS ER DU MED FØLGENDE: Den største tilfredshed med skolen ses på spørgsmål vedrørende samarbejdet mellem lærerne og forældre samt indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre (n=1510, gns=3,9) Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=1505, gns=3,9) Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen (n=1500, gns=3,8) 22% 22% 21% 52% 54% 53% 18% 15% 19% 6% 6% 5% Dit barns faglige udbytte af undervisningen (n=1509, gns=3,8) 17% 57% 17% 7% Skolens udendørsområder (n=1498, gns=3,7) 17% 49% 21% 10% Skolens indsats for at udfordre dit barn (n=1503, gns=3,6) 14% 52% 23% 9% mens spørgsmål vedrørende undervisningsmaterialets kvalitet og de fysiske rammer indendørs vurderes relativt lavt. Skolens indsats for at begrænse mobning (n=1440, gns=3,6) Undervisningsmaterialets kvalitet (n=1490, gns=3,5) Skolens fysiske rammer indendørs (n=1505, gns=3,4) 16% 48% 22% 9% 5% 8% 10% 53% 47% 26% 26% 10% 13% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene stilles kun til forældre med børn i folkeskolen. 26

27 GENERELT ER PÅ NIVEAU MED LANDSPLAN HVOR TILFREDS ER DU MED FØLGENDE: Lidt højere tilfredshed med skolens udendørsområder sammenlignet med landsplan mens indsatsen for at begrænse mobning får en lavere vurdering Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældre Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen Dit barns faglige udbytte af undervisningen Skolens udendørsområder Skolens indsats for at udfordre dit barn Skolens indsats for at begrænse mobning Undervisnings'materialets kvalitet Skolens fysiske rammer indendørs 3,8 3,9 3,9 4 3,9 4 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 3,5 3,6 3,4 3,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Nyborg Kommune total Landsplan 2014 Spørgsmålet stilles kun til forældre med børn i folkeskolen. 27

28 RESULTATOVERSIGT HVOR TILFREDS ER DU MED FØLGENDE: Total Folkekole 4kløverskolen Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 17. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 3,8 3,7 4,1 3,8 3,6 18. Dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,8 3,8 4,0 3,8 3,6 19. Undervisningsmaterialets kvalitet (dvs. relevans, aktualitet og stand af fx bøger, kort og computere) 3,5 3,6 3,8 3,5 3,3 20. Skolens indsats for at udfordre dit barn 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 21. Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,9 3,8 4,1 3,8 3,7 22. Skolens indsats for at begrænse mobning 3,6 3,4 3,9 3,7 3,5 23. Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 24. Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre 25. Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 26. Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) 3,8 3,8 4,0 3,8 3,7 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,4 3,5 3,8 3,3 3,2 3,7 3,5 3,9 3,5 3,7 < 3 < 3,4 < 3,7 < 4,0 > 4,0 Spørgsmålene stilles kun til forældre med børn i folkeskolen. 28

29 STØRST TILFREDSHED BLANDT FORÆLDRE TIL BØRN PÅ YNGSTE OG ÆLDSTE KLASSETRIN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? Køn Dreng (n=763) Pige (n=748) 3,8 3,8 0. klasse (n=145) 1. klasse (n=186) 2. klasse (n=149) 3,9 3,9 3,9 3. klasse (n=190) 3,7 Tendens til at forældre til børn på de yngste og ældste klassetrin er mere tilfredse end øvrige forældre Klassetrin 4. klasse (n=154) 5. klasse (n=137) 6. klasse (n=153) 3,7 3,7 3,8 7. klasse (n=122) 3,6 8. klasse (n=129) 3,8 9. klasse (n=76) 3,9 Forældre til børn hvor sproget i hjemmet er et andet sprog end dansk er mere tilfredse. Sprog i hjemmet 10. klasse (n=70) 4 Dansk (n=1437) 3,8 Andet sprog (n=58) 4,3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 Spørgsmålet stilles kun til forældre med børn i folkeskolen. 29

30 FOKUSOMRÅDER: FORMÅL Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. METODEN: Scoren for forældrenes samlede tilfredshed anvendes som afhængig variabel i de efterfølgende analyser. Det er ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse muligt at beregne de enkelte spørgsmåls betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke områder der betyder mest for forældrenes tilfredshed. Der er i forbindelse med analysen fjernet spørgsmål, som har vist sig at være insignifikante i forhold til at forklare forældrenes samlede tilfredshed Betydningen sammenholdes efterfølgende med forældrenes gennemsnitlige vurdering (tilfredshed) på de spørgsmål, der indgår i en prioriteringsmatrice. 30

31 UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER I FORHOLD TIL DEN SAMLEDE TILFREDSHED DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ SPØRGSMÅL SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED Faglig udbytte af undervisningen Det faglige udbytte af undervisning har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmålet får dog en relativ høj vurdering af forældrene Indsats for at udfordre dit barn Indsatsen for at udfordre barnet får den tredje højeste betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmålet får samtidig en relativ lav vurdering af forældrene. Det vil derfor være relevant med en indsats her. Gennemsnitlige tilfredshed 4,5 4,0 3,5 Undervisnings' materialets kvalitet Dialogen og samarbejdet mellem lærerne forældre Indsats for at begrænse mobning Fysiske rammer indendørs Indsats for at udfordre dit barn Indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Faglige udbytte af undervisningen 3,0 Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed 31

32 KONKLUSION DEL 1 (1) Valg af skole Der er 58% som går på deres distriktsskolen, mens 34% har valgt at gå på en fri'/privatskole. Der er en tendens til at forældrene til børn på fri'/privatskole har højere uddannelsesniveau end øvrige forældre. Skolen ligger som regel i samme kommune som bopælen. Dog er andelen af forældre til børn hvor skolen ligger uden for bopælskommunen højere for fri'/privatskolerne. Forældre til børn på fri'/privatskoler har i højere grad valgt eller skiftet til en anden skole end andre forældre og de har primært truffet deres valg for mere end 2 år siden. Valg af skole der passer barnet/forældrene bedre samt manglende tilfredshed med skolen er blandt de primære årsager til skoleskift, dette især for anden folkeskole og fri'/privatskolen. Det at skolen er i nærområdet har stor betydning for valg af distriktsskolen, mens det ved valg af en anden folkeskole ofte er kendskab og omdømme, der har betydning. Ved valget af fri'/privatskole er det de pædagogiske principper og værdier samt klassekvotienten, der har betydning. Andelen af de forældre, der overvejer et skoleskifte, er størst på distriktsskolerne hvoraf størstedelen overvejer et skifte til en fri'/privatskole. Forholdene som indgår i overvejelser omkring skoleskifte er magen til de forhold, som havde betydning for valget af fri'/privatskole (de pædagogiske principper og værdier, klassekvotient). Blandt forældre til børn som overvejer et skifte til en fri'/privatskole er der relativ stor overensstemmelse omkring hvilke forhold, der indgår i overvejelserne. 32

33 KONKLUSION DEL 1 (2) Information* Information i forbindelse med skolevalg fås ofte fra ens omgangskreds eller kontakt med skolen. Forældrene er især tilfredse med informationen via ens omgangskreds og den personlige kontakt med skolen. Der er generelt højere tilfredshed med informationen hos forældre til børn på fri'/privatskoler. Den information forældrene er mest utilfredse med er Nyborg Kommunes hjemmeside samt information fra skole'/forældreorganisationer. Tilfredshed med skolen Der er 76 procent af forældre til børn i folkeskolen, som angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Den største tilfredshed med skolen ses på spørgsmål vedrørende samarbejdet mellem lærerne og forældre samt indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad, mens spørgsmål vedrørende undervisningsmaterialets kvalitet og de fysiske rammer indendørs vurderes relativt lavt. Forældre til børn hvor sproget i hjemmet er et andet sprog end dansk samt forældre til børn på de yngste og ældste klassetrin er mere tilfredse end øvrige forældre. *Nogle af tilfredshedsspørgsmålene vedrørende information har få respondenter, hvilket gør resultaterne mere usikre. 33

34 DEL 2 REGISTERBASERETANALYSE GENNEMFØRT I FORBINDELSE MED BRUGERUNDERSØGELSEN I 34

35 OM DETTE AFSNIT I dette notat afrapporteres resultaterne af den registerbaserede analyse, der er gennemført i forbindelse med brugerundersøgelsen i Nyborg kommune. Formålet med analysen er at give en sammenlignende karakteristik af forældre med børn i hhv. folkeskoler og privatskoler. 35

36 DATA Analysen bygger på data fra forskellige registre fra Danmarks Statistik. Rambøll har adgang til disse data via vores forskeraftale med Danmarks Statistik. I praksis foretages analyserne således på Danmarks Statistiks forskermaskiner, som Rambølls konsulenter tilgår via en fjernadgang. Medarbejdere fra Danmarks Statistisk Forskerservice har forinden sørget for at anonymisere data. Dvs. Rambølls konsulenter ser aldrig de rigtige cpr'numre. Følgende registre er anvendt i analysen: ' Elevregistret: Forløbsregister over alle ordinære uddannelser (herunder grundskoler) ' Institutionsregistret: Kategorisering af folkeskoler hhv. fri'/privatskoler. ' IDA'databasen: Socioøkonomiske baggrundsforhold for forældrene ' Registret over bopælsændringer: Tilflytning til kommunen 36

37 DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER Analysen er gennemført for med udgangspunkt i skoleåret 2012/2013, da data for skoleåret 2013/2014 endnu ikke er tilgængeligt i registrene. Som sammenligning er der set på skoleåret 2007/2008, da dette er det tidligste år, hvor sammenligneligt data er tilgængeligt. Analysen tager udgangspunkt i borgere, der pr. 1/1'2012 hhv. 1/1'2007 boede i Nyborg kommune og havde børn indskrevet i en grundskole (fri/privat' eller folkeskole, men ikke specialskoler og lign.) i skoleåret 2012/2013 hhv. 2007/2008. Det kan være en skole i Nyborg kommune eller i andre kommuner. Analysen dækker kun de børn, der har bopæl i Nyborg kommune. Både forældre, der bor sammen med barnet og de, der ikke gør, er medtaget så længe de bor i Nyborg kommune. Dvs. analysen dækker ikke forældre, der bor uden for kommunen og har børn boende i Nyborg kommune. Ligeledes dækker analysen ikke børn, der går på skoler i Nyborg kommune, men ikke bor i kommunen. Denne afgrænsning er valgt, da fokus for brugerundersøgelsen er Nyborg kommunes borgere. 37

38 DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER (2) Følgende forhold omkring barnet indgår i analysen: Går barnet i fri'/privatskole eller i grundskole? Går barnet i skole i Nyborg kommunen eller i en anden kommune? Går barnet i indskoling, på mellemtrinnet eller i udskoling? 38

39 DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER (3) Følgende baggrundsfaktorer for forældrene indgår i analysen: Forældres bruttoindkomst i året før opgørelsestidspunktet (hhv og 2006): Bruttoindkomst er den indkomst, der kommer til almindelig indkomstbeskatning. Denne består af: o Personlige A'skattepligtige indkomster (løn, pensioner fra pensionskasser mv., overførselsindkomster fra offentlige kasser, honorarer m.m.) o Indkomst som selvstændig (overskud af selvstændig virksomhed inkl. B'skattepligtige konsulenthonorar m.m.), kapitalindkomst(renteindtægter m.m.) o Indkomster fra udlandet (løn, pension, kapitalindkomst og erhvervsindkomst m.m.) Forældres alder på opgørelsestidspunktet Forældres familietype/husstandstype på opgørelsestidspunktet: o Enlig o Ikke'enlig (gift/samboende/samlevende/registreret partnerskab) Forældres etnicitet (dansk el indvandrer/efterkommer jf. Danmarks Statistiks definition) Forældres primære socioøkonomisk status i året før opgørelsestidspunktet: o Beskæftiget (lønmodtager eller selvstændig) o Ledig o Pensionist/førtidspensionist, under uddannelse eller andet Forældres højst fuldførte uddannelse på opgørelsestidspunktet: o Ingen grundskole eller kun grundskole/ungdomsuddannelse o Erhvervsuddannelse o Kort videregående uddannelse o Mellemlang eller lang videregående uddannelse Tilflyttere (ja/nej): Forælder er tilflyttet Nyborg kommune inden for de seneste to år før opgørelsestidspunktet (1/1'2012 hhv. 1/1'2007) og som ikke inden for de seneste 10 år har boet i Nyborg kommune. 39

40 RESULTATER DEL 2 Pr. 1/1'2007 var der børn bosiddende i Nyborg kommune, som gik i grundskolen i skoleåret 2007/2008. Tallet var lidt mindre pr. 1/1'2012, hvor der var børn bosiddende i Nyborg kommune, som gik i grundskolen i skoleåret 2012/2013. En mindre del af disse gik på en skole uden for Nyborg kommune (hhv. 4,4 og 6,8 pct.). Hhv. 54,4 og 58,6 pct. af de, der gik i skole uden for Nyborg kommune gik i en fri' /privatskole. Dette er en højere andel end for de, der gik i skole i Nyborg kommune, hvor hhv. 22,2 og 29,2 pct. af eleverne gik i en fri'/privatskole (sidstnævnte tal fremgår ikke direkte af Tabel 1, men kan findes ud fra tallene i tabellen). 40

41 RESULTATER DEL 2 (2) 41

42 RESULTATER DEL 2 (3) I 2007 var der en større andel af eleverne, der gik på skoler i andre kommuner i udskolingen end i indskolingen og mellemtrinnet. Denne forskel findes ikke i Der er ligeledes en større andel, der går på fri'/privatskoler i udskolingen dette gælder både i 2007 og Det primære formål med analysen er at se på forældrene til disse elever. For omkring 98,5 % af eleverne er der identificeret to forældre og for stort set alle af de resterende er der identificeret mindst én forælder. Som tidligere beskrevet afgrænses analysen til forældre bosiddende i Nyborg kommune. I alt er der hhv og børn bosiddende i Nyborg kommune, som har mindst én forælder bosiddende i Nyborg kommune, svarende til over 99 pct. af de børn, der bor i Nyborg kommune (de resterende bor ikke sammen med nogen biologiske forældre). Størstedelen af disse (98,8 pct.) har begge forældre bosiddende i Nyborg kommune. Det er disse forældre, der beskrives i det følgende. Hvis en forælder har flere børn i gruppen, der analyseres, indgår disse forældre en gang for hvert barn. Dvs. Tabel 2 beskriver, hvordan en forælder i gennemsnit vil se ud, hvis man tager et tilfældigt barn i gruppen. I 2007 var der unikke mødre og unikke fædre. I 2012 var der unikke mødre og unikke fædre. 42

43 RESULTATER DEL 2 (4) 43

44 RESULTATER DEL 2 (5) Tabel 2 viser, at der overordnet set er de samme forskelle mellem forældre til børn i fri'/privatskoler i år 2012, som i år Niveauerne har i nogle tilfælde flyttet sig (fx pga. konjunkturforhold), men forskellen forbliver omtrent den samme. Følgende forhold observeres: Indkomst: Forældre til børn på fri'/privatskoler har generelt en statistisk signifikant højere indkomst end forældre til børn i folkeskoler. Dette gælder både fædre og mødre og i begge år. Alder: Forældre til børn på fri'/privatskoler er statistisk signifikant ældre end forældre til børn på folkeskoler. Der er dog tale om en mindre forskel i alderen på omkring et år. Familietype (andel enlige): Forældre til børn på fri'/privatskoler er statistisk signifikant i mindre grad enlige end forældre til børn i folkeskoler. Dette gælder dog ikke for fædre i år Etnicitet: Der er en statistisk signifikant lavere andel forældre med ikke'dansk baggrund på fri' /privatskoler end i folkeskoler. Beskæftigelse: Der er en statistisk signifikant højere andel forældrene på fri'/privatskolerne, der er i beskæftigelse end blandt forældrene i folkeskolen. Uddannelsesniveau: Der er en lavere andel af forældre til børn på fri'/privatskoler end i folkeskolen, som har grundskole/en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Det samme gælder for andelen med en erhvervsuddannelse. Andel med en kort videregående uddannelse er relativt ens, mens andelen med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er højere på fri'/privatskoler end i folkeskoler. Disse forskelle er statistisk signifikante. Tilflyttere: Der er ikke statistiske signifikante forskelle i andelen af tilflyttere blandt forældre på hhv. fri' /privatskole og folkeskoler. Dog er der statistisk signifikant forskel for mødre i år 2012, hvor der en lavere andel af mødre på fri'/privatskoler er tilflyttere end mødre til børn i folkeskolerne. 44

45 RESULTATER DEL 2 (6) I Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5 ses tilsvarende karakteristika for hhv. forældre til børn i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. For langt de fleste karakteristika er der de samme forskelle i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og på udskolingen, som der var generelt set. Dog er der i indskolingen i år 2012 ikke længere en signifikant forskel på andelen forældre med dansk baggrund i hhv. fri'/privatskole og folkeskolen. 45

46 RESULTATER DEL 2 (7) 46

47 RESULTATER DEL 2 (8) 47

48 RESULTATER DEL 2 (9) 48

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne.

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Blåhøj Skole; Bording Skole; Dalgasskolen; Ejstrupholm Skole; Engesvang Skole; Hyldgårdskolen; Ikast Nordre Skole; Ikast

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Bilag 5: Data Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Metode og data Eksisterende data om børnene og de unge koblet med bopælsoplysninger (skoledistrikter) Som udgangspunkt præsenteres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau 2010/2011 1 Data fra UU-Nord vedr. de unges uddannelsesmønster og frekvens... 2 1.1 Elever hvis uddannelsesstatus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere