Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sct. Mathias Hæle- og Nøglebar I/S, Sct. Mathias Marked, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: BYRO MARKEDSFØRING A/S, Preislers Plads 5, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 37: Skomagervirksomhed, reparationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Slibning og gravering af nøgler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Titan Cement Company S.A., 22A Halkidos Str., Athen, Grækenland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 19: Cement. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BASTA (730) Indehaver: W.I.P Parket ApS, Bredhøjvej 25, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 19: Halvforarbejdet træ, træfinér, gulvbrædder, gulve (ikke af metal), træparket og træparketstave. (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 57

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Vordingborg Bank A/S, Algade 52, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: HEDIN & STOLTENBERG Advokataktieselskab, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 36: Pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHANTOM (730) Indehaver: INNOVATION RANDERS A/S, Blommevej 38, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 20: Møbler. 58

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAX (730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12, Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex 09, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 12: Dæk og hjul til køretøjer. (300) Prioritetsoplysninger: FR 98/ Frankrig (730) Indehaver: Color-Label ApS, Vejlbjergvej 14, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Trykkerimaskiner, trykkerimaskiner til trykning på metalplade, trykcylindre, trykkeripresser, sværteapparater til trykkerimaskiner, sættemaskiner, (til bogtryk) rotationspresser, prægemaskiner, offsettrykkerimaskiner, papirskæremaskiner, matricer til brug ved trykning, matricekasser, (til bogtryk) klichémaskiner, farvevaskemaskiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BONNIER CLASSIC (730) Indehaver: Bonnier Responsmedier A/S, c/o Bonniers Specialmagasiner A/S, Strandboulevarden 130, 5 sal., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/billed compact discs, optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, samleblade, blade og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Byfornyelse Danmark, H. C. Andersens Boulevard 40, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (730) Indehaver: DANISH TOPLIGHT APS, Aggersundvej 14, 9600 Års, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DEVISION REKLAMEBUREAU A/S, Mariagervej 121, Box 2069, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Byfornyelse Danmark, H. C. Andersens Boulevard 40, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (730) Indehaver: Den Grønne Høker ApS, Søndergade 28, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske slankeprodukter og mineralsk kosttilskud i form af kapsler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 59

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOT RUSH (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk) spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Minimum (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETVÆGTEREN (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOVITA (730) Indehaver: Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 Marslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Forskellen hedder GAGGENAU (730) Indehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 07: Ikke hånddrevne husholdnings- og køkkenmaskiner og -redskaber (ikke indeholdt i andre klasser), især elektriske køkkenmaskiner og redskaber, som hakkemaskiner, røre- og æltemaskiner, pressemaskiner, juicepresser, juicecentrifuger,køkkenkværne, brød- og pålægsskæremaskiner, eldrevne værktøjsmaskiner, elektriske dåseåbnere, hvæssemaskiner; elektriske apparater til svejselukning af plastic folie; elektriske affaldsbehandlere, (ikke indehold i andre klasser) herunder affaldskværne og affaldskompressormaskiner; opvaskemaskiner; elektriske maskiner til behandling af klæder og vasketøj, (ikke indeholdt i andre klasser) herunder vaskemaskiner, centrifuger, tøjpresser, strygemaskiner; rengøringsapparater til husholdningsbrug (ikke indeholdt i andre klasser) herunder vinduespudsningsapparater og skopudseapparater;støvsugere; dele og tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser); støvsugerslanger,og -rør, til støvsugere. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); især strygejern; elektrisk opvarmede curlere; køkkenvægte, personvægte; apparater til fjernbetjening, signalering, styring, inspektion, overvågning og kontrol; apparater og redskaber til kontrol og overvågning af bygninger. Apparater og instrumenter til kontrol i form af adgangskontrol- og - sikkerhedssystemer, elektriske og elektroniske alarm apparater og systemer, detektorer og alarmer til advarsel mod ulykker, apparater og instrumenter til beskyttelse imod vand- og brandskader; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd, billede og data; apparater til kommunikation mellem flere; maskinlæsbare optiske og magnetiske optagne og ikke optagne databærere, herunder magnetiske databærere og diske; elektriske udleverings- apparater for mad og drikkevarer, salgsautomter; datamater og EDB hardware; EDB programmer; dele til de nævnte varer, (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Massageapparater, medicinske bestrålingsapparater til krops-, hår- og skønhedspleje (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse og kogning, især ovne og apparater til kogning, bagning, stegning, grillning, ristning, optøning og varmholdelse, dyppekogere, gryder med indbygget opvarmning, mikrobølgeovne og apparater, the- og kaffemaskiner, køleapparater, så som dybfrysere, ismaskiner; spiseisapparater; tørreapparater så som apparaterr til tørring af vasketøj, tørretumblere, håndholdte tørreapparater; hårtørrere; solarier; luftcirkulationsaparater, især ventilatorer, fedtfiltre til emhætter; apparater til ventilation i form af udsugere og emhætter; apparater til luftkonditionering, luftfugtningsapparater, vandledningsapparater og sanitetsinstallation, især fittings til damp-, luft- og vandledninger, varmtvandsinstallationer, i form af varmtvandsbeholdere, gennemstrømningsvandvarmere; køkkenvaske; varmepumper; spiseismakiner, dele til ovennævnte varer, (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater) (ikke indeholdt i andre klasser); støvsugerstøvfiltre og - støvposer. (511) Klasse 20: Møbler; tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Tandbørster, tandbørsteetuier, apparater til rensning af tænder med vand; tilbehør til ovennævnte varer, (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; salgsfremmende foranstaltninger for andre i form af tekniske rådgivning vedrørende varer, især rådgivning vedrørende husholdningsmaskiner og køkkenmaskiner og appparater (elektriske eller brændstofdrevne) og dermed afledte aktiviteter; bistand ved forretningsledelse i form af lagerstyring; ordrebehandling; ordreaccept. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed; reparation og vedligeholdelse af husholdnings- og køkkenmaskiner og apparater (elektriske eller brændstofdrevne). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og drift af husholdnings- og køkken apparater og maskiner. 60

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CustFlex (730) Indehaver: Custium A/S, Juellingevej 18, 4653 Karise, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ID-SPARINDEX (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, servicering og reparation af motorkøretøjer og dele af motorkøretøjer. (730) Indehaver: ID-Sparinvest A/S, Stamholmen 151, 1. sal, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sega Gardiner ApS, Agenavej 39-41, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Søren Jensen, Lillegade 26-30, 8500 Grenå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S, Østergade 20, 2. sal, 8500 Grenå, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRANDHOUSE.COM (730) Indehaver: ENTERPRISE ADVERTISING A/S, Århusgade 108 E, 3.sal, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation og overførsel af data via internettet. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (730) Indehaver: Jydsk Tagbyg A/S, Æblevej 16, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 37: Tagdækning, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed. 61

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRANDHOUSE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ENTERPRISE ADVERTISING A/S, Århusgade 108 E, 3.sal, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation og overførsel af data via internettet. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOL MIST (730) Indehaver: S.C. Johnson & Son Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 04: Duftlys. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HTI (730) Indehaver: Martin Vogelsang, Grønholtvej 1C, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hyundai Motor Company, 140-2, Kye-Dong, Chongro- Ku, Soeul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 12: Personvogne, varevogne, tipvogne, busser, sportsvogne, lastvogne, kølevogne, trailere, dieselmotorer til befordringsmidler til brug på land og benzinmotorer til befordringsmidler til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thea Petrini, Vodroffsvej 6 E, 12, 1900 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Rengøring, vinduespolering og ejendomsservice i private og offentlige virksomheder og institutioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Eurofood A/S, Centervej 2, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, herunder forarbejdede kødvarer, charcuterivarer, bacon, røgvarer, konserveret kød, kødkonserves, kødekstrakter, saltet kød, pølser, skinke, færdigretter, hovedsageligt bestående af kød, af vildt eller af fjerkræ; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af fødevarer, forædling og udskæring af kødprodukter, vildt eller fjerkræ, slagterivirksomhed. 62

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOP IN SHOP (730) Indehaver: Servicestationernes Indkøbs-Selskab A/S, Hammerholmen 39 A 1., Avedøre Holme,, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPILZONEN (730) Indehaver: FREESIDE DESIGN v/johnnie Gjedved, Østre Ringvej 79, 4100 Ringsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: C.E. Jensen Advokatfirma, Ved Vesterport 6, 1612 København V, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder blade, magasiner og tryksager. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Online udgivervirksomhed, herunder af nyhedsbreve vedrørende edb-hardware og -software til diverse IT-platforme; arrangement og afholdelse af underholdningsaktiviteter på globale netværk, herunder af konkurrencer; tilvejebringelse af online spil. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af chat-funktioner på globale netværk, anmeldelse af edb-hardware og edb-software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERMEC (730) Indehaver: Intermec Technologies Corporation, a, corporation of the State of Washington, th Avenue West, Everett, Washington, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer optaget på magnetiske og/eller optiske medier til brug i forbindelse med stregkoder og dermed forbundne symboler, batterier, kabler til brug ved sammenkobling, signal interface moduler og enheder, batteriopladere og -afledere, strømforsyninger, laserscannere, scannere med eller uden kontakt, koncentratorer og protokolomsættere til tilvejebringelse af tovejsdatakommunikation mellem flere stregkodelæsere og printere og en værtscomputer, tastaturer, radiotransmissionsforberedte håndboldte computere og computer software dertil til brug for allokering af teknikerassistance, afsendelse og modtagelse af beskeder [messaging], lagerstyring og fakturering, computer software til bearbejdnings- og samlemaskiner, computer software til automatisk dataindsamling og -lagring, computer software til styring af lager/aktiver, produktplacering, opmagasinering og/eller redegørelse for og afregning af varebevægelser og dermed relateret kommunikation, computer software til brug for sammenslutning af transportable og stationære computere med kabelforbundne og/eller trådløse netværk, computer software til brug for administration af netværk, netværkskomponenter til elektronisk kommunikation, herunder kontrolenheder, protokolomsættere [gateways], tilslutningssteder [access points bridges], dirigenter og fordelere [routers], elektroniske kontrolenheder til bearbejdnings- og samlemaskiner, elektroniske enheder til udprintning, kommunikation og læsning af data - herunder printere, elektroniske printere til tabels, mærkater og etiketter, stregkodelæsere, håndboldte lyspenne, håndboldte scannere med tastatur og display, RF identitetskontrolenheder og id-mærker, herunder til brug ved elektronisk betaling og til brug ved sikret adgangskontrol og overvågning, trådløse scannere, magnetisk indkodede kort og kortaflæsere, begge til brug ved sikret adgangskontrol og overvågning, computer hardware og software til brug ved administrationssystemer for elektronisk betaling, computer hardware og software til brug i elektronisk sikrede adgangskontrol og overvågningssytemer, terminaler og identitetskontrolenheder, signaleksempleringsenheder til brug for sammenkobling af flere stregkodelæsere til en computer, modemer, PCMCIA kort, radioer, kontrolenheder til RF frekvensnetværk, LAN og WAN, herunder lokaltrækkende og ikke lokaltrækkende netværksmoduler. (511) Klasse 16: Blanke og fortrykte labels, mærkater og etiketter, tabels, mærkater og etiketter med maskinlæsbare koder, herunder stregkoder og lignende koder, papir eller mærkater til brug for medier med inkorporerede RF ID chips, varmefølsomme mediebånd og -papir, trykte foldere om computerprogrammer, trykte manualer til computere og computerprogrammer. 63

10 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA

11 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LIPHA, 37, rue Saint-Romain, F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BOCART, V/Bo Sørensen, Søndermarken 5, 7361 Ejstrupholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Århus, Arosgården, Åboulevarden 23, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bong Ljungdahl AB, Uddevägen 3, Box 516, S Kristiansstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bong Ljungdahl AB, Uddevägen 3, Box 516, S Kristiansstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 65

12 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Kontortryksager, papkartoner, etiketter af papir, kataloger og salgsprislister. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, herunder fotorammer, bogkasser og opslagstavler. (511) Klasse 21: Små husholdnings- og køkkenudstyrsartikler i træ. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport af et udvalg af varer, dog ikke beklædning, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. 66

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

Manufacture of various metal products and combined metal/wood products. Hot-dip galvanizing 158706-2014-AHSO-DEN-DANAK

Manufacture of various metal products and combined metal/wood products. Hot-dip galvanizing 158706-2014-AHSO-DEN-DANAK Account Name Certificate Name Service/Scheme Validity End Date Certificate Scope DNV Certificate Number Green Graphic DSC FSC-COC 2015-01-20 Printing and related services 160498-2014-AE-DEN-FSC Brovst

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab

Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme Teknologisk Institut Titel: Udarbejdet for: INNOSORT http://innosort.teknologisk.dk Udarbejdet af: Teknologisk Institut Forskerparken 10F 5230 Odense Robotteknologi

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

EDU1: Formal education of the Danish workforce

EDU1: Formal education of the Danish workforce 7. Total number of cases in database 1. Name of database EDU1: Formal education of the Danish workforce 2. Owner of data in database The IKE-group, Aalborg University 3. DRUID contact Ina Drejer Department

Læs mere

Katalog prisliste 2014

Katalog prisliste 2014 1000 Ratchet handle 1/4'' dr. KWJ 19,54 146,00 100035 1/4" dr. socket 3.5 mm 2,54 19,00 100040 1/4" dr. socket 4 mm 2,54 19,00 100045 1/4" dr. socket 4.5 mm 2,54 19,00 100050 1/4" dr. socket 5 mm 2,54

Læs mere