Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen, men vi skal selv male hvem vil være med? Dialogudvalgets Side 1 / 39

2 Buslinje 560 Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der er ændret på kørsel af linje 560, så den ikke må stoppe lokalt og tage passagerer med. Den kører ligeledes forbi skolen 5 minutter før det ringer. Man kan ikke komme af bussen i. Dialogudvalgets Vi tager punktet om 560 med. Det er dog en regionsbus, så de bestemmer Regionen kontaktes med henblik på ændring af bustider og stoppesteder Buslinje 560 ønske om stop i Gurede Buslinje 560 er en regional bus der skal betjene Odsherred en hurtig linje uden mange stop. Når bussen stopper skal det være for at betjene et rejsemål af overordnet betydning. Det er med denne begrundelse af Regionen siger nej til stop ved Gurede. Holbæk Kommune arbejder for tiden sammen med Movia på, at få bus 560 til at stoppe i Mårsø, hvor der ligger et plejehjem med beboere fra flere steder i regionen. Vi håber at vi kan få denne ændring ind i køreplanen fra august Den lokale betjening af Gurede varetages af den kommunale bus 506. Med den begrundelse er sagen tidligere afsluttet og ny henvendelse til Regionen finder sted når der kommer yderligere rejsemål med regional interesse til området ved Gurede Til yderligere orientering følger her svaret på samme spørgsmål fra oktober 2011: Fra: Lars Bosendal Sendt: 31. oktober :39 Til: Emne: Vedr. regional bus 560 Anders Echberg Vi har for et stykke tid siden pr. telefon drøftet ønsket for ekstra stop for den regionale bus 560 omkring Gurede/Guredevej. Vi har drøftet dette forhold med trafikselskabet Movia. Rute 560 er en del af den regionale trafikbetjening, som er regionens ansvar, og supplerer Odsherredsbanen mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk. Der er derfor lagt vægt på, at ruten er hurtig det betyder, at den kører direkte og uden mange stop. I mange relationer Side 2 / 39

3 er den derfor betydeligt hurtigere end Odsherredsbanen. Det er vores vurdering, at der er skabt et attraktivt regionalt transporttilbud, som mange vælger at bruge. Movia modtager på vores vegne jævnligt ønsker om ekstra stop forskellige steder langs ruten. Ønskerne er for så vidt relevante, som ønsket om ekstra stop ved Gurede/Guredevej. Ved den regionale trafikplan blev rutens rolle dog fastlagt som beskrevet. Vi vurderer derfor, at der ikke skal etableres ekstra stop på ruten heller ikke ved Gurede/Guredevej. Vi har noteret jeres ønske, og det vil indgå i de løbende overvejelser om rute 560. Jeg tillader mig at orientere Holbæk kommune ved Annette Wall Matthiessen og Movia ved Jens Birch cobsen om vores svar. Jeg tror, du har talt med begge. Holbæk kommune er ansvarlig for den lokale kollektive trafikbetjening og Movia ansvarlig for drift, planlægning og rådgivning ift. region og kommuner. Du er meget velkommen til at ringe eller maile. Venlig hilsen Lars Bosendal Seniorkonsulent Region Sjælland Regional Udvikling Side 3 / 39

4 Bålplads ønskes Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der er ved at blive undersøgt om der kan etableres bålplads på engarealet. Dialogudvalgets Bålpladsen regner vi ikke med bliver noget problem, men der skal naturligvis søges på almindelig vis, som I også er i gang med. Side 4 / 39

5 Forsamlingshuset orientering om forløbet, hvordan vi ser fremtiden, og de opgaver hele lokalsamfundet bør/skal være en del af Dialogmøde: Efterår 2012 Processen startede i 2009 og der er blevet rykket flere gange uden at få en afgørelse. Begrundelsen lyder, at det handler om kommunalfuldmagten hvem kan kommunen sælge til. Vi går ud fra at den gamle aftale om brug af forsamlingshuset er gældende indtil vi får et svar. Der er delte meninger om, hvordan forsamlingshuset skal driftes efter en eventuel overtagelse. Bestyrelsen lover at invitere til dialogmøde om forsamlingshuset, så snart forhandlingerne med Holbæk kommune er på plads. Det er svært at forsvare kommunens handlinger, hvis de svarer til fremlæggelsen. Vi må se at få afsluttet sagen. Det har vist sig, at det ikke var så let at overdrage husene. Vi vil anbefale at der etableres møde med forvaltningen og, for at få styr på forløbet. Dialogudvalgets Det er svært at forsvare kommunens handlinger, hvis de svarer til fremlæggelsen. Vi må se at få afsluttet sagen. Det har vist sig, at det ikke var så let at overdrage husene. Vi vil anbefale at der etableres møde med forvaltningen og, for at få styr på forløbet. Udvalget anmoder administrationen om, at meddele hvornår overdragelse kan finde sted og sagen afsluttes Lokalrådet har modtaget kontrakt fra Holbæk Kommune på Forsamlingshuset. Side 5 / 39

6 Gymnastikforeningen spørg hvordan de skal forholde sig til at bruge lokalerne fremover Dialogmøde: Efterår 2012 Der henvises til Gymnastikforeningens bestyrelsesmedlem i borgerforeningen. Dialogudvalgets Side 6 / 39

7 Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Tak til alle for skøn dag med broindvielse. Vi har fået fra EU, der skal medfinansieres. Vi har søgt fra partnerskabspuljen (naturstyrelsen), Vi vil desuden søge midler i Holbæk Alt sammen til opgradering af digestien mellem Hagesholmvej ved Audebo og Strandvejen ved Gislinge. Målet er at opgradere den nævnte strækning til cykelsti kvalitet, mellem Gislinge og Audebo, forbi Bro. Et projekt med samarbejde mellem to lokalområder og et godt projekt for vindmøllepengene. Dialogudvalgets Send ansøgninger ind, så ser vi hvad vi har mulighed for. I gør en masse godt herude Der afventes ansøgning Side 7 / 39

8 Lokalpolitiets samspil med lokalrådet fokus på trafiksikkerhed og hastighed Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Lokalpolitiet efterlyste idéer til hvad der skal til for at borgerne i lokalsamfundet hjælper politiet mere. Lokalområdet efterlyste mere tilgængelighed og synlighed fra politiets side. Dialogudvalgets Politiet har brug for borgernes hjælp. Et nyt tiltag med et Telefonnummer hvor borgere kan ringe anonymt til politiet og en velfungerende lokal SSP anses for at være tiltag der kan føre til tættere samspil mellem politi og lokalsamfund. Taget til efterretning Side 8 / 39

9 Manglende vedligeholdelse af kommunens grønne arealer Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Lokalbefolkningen er i tvivl om, hvilke stier hvem skal vedligeholde. Vist på kortet, hvilke stier er kommunale og private grundejere. Hvad kan vi forvente på kommunale stier? Fremtidsønsker når kommunen får råd en sti på vestsiden af Nykøbingvej. Dialogudvalgets Der er ikke penge til vedligeholdelse af stierne eller nye stier, desværre. På Orø har man søgt og fået i lokalpuljerne til indkøb af maskiner måske er det også en mulighed for. Tag evt. også fat på frivillighedskoordinator Bente Meehan. Side 9 / 39

10 Ny frivilligheds strategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Dialogudvalget opfordrede folk til at yde frivilligt arbejde. Dialogudvalgets Fra salen: aktiv frivillighed er fremtiden. Fortæller om positiv oplevelse med frivillighed i daginstitution og nævner museet. Et fælles center der også kan være sekretariat for lokalområderne er en rigtig god idé. Vær obs. på at tankerne og idéerne skal opstå i lokalområderne og hos de frivillige. Fra Dialogudvalget: Tak for gode input. Enighed i byrådet om at vi skal støtte og supplere det frivillige arbejde. Vi vil gøre det nemt at være frivillig i Holbæk. Frivillighed skal supplere de opgaver vi Skal lave. Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen Kultur og Fritid bedes komme med et oplæg i forhold til forsikringsspørgsmål når folk arbejder På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan frivilligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring. Se link: Side 10 / 39

11 Nyt fra Skolen ved Tuse Næs og Børnehus Dialogmøde: Efterår 2012 Ib Krogh, skoleleder, fortæller vi er i gang med stort samarbejde på tværs af lokalområderne og Ib har deltaget i alle forældremøder, for at ligge op til samarbejde. Skolelederne er blevet tilfredse med den nye skolestruktur. Der arbejdes på at lave en af Holbæks og landets bedste skoler. Vi arbejder med sam undervisning af flere klassetrin. Stig, pædagogisk leder, fortæller, at frivillige er velkommen i børnehuset. Status på børnehuset er 97 enheder optimalt for driften er 100 enheder. Der vil ske samkøring af børnehusene til et børnedistrikt, svarene til skoledistrikt, med børnehusene, Tuse og Tuse Næs. Der vil være en fælles leder og en pædagogisk leder i hvert af børnehusene. Dialogudvalgets har været forud for sin tid, fordi de også tidligere har samarbejdet med Tuse. Vi ønsker os samme type samarbejde rundt i de andre lokalområder. Tak for den ukomplicerede tilgang til skolestrukturen og de positive meldinger. Side 11 / 39

12 Pendlerparkering i Ny Dialogmøde: Efterår 2012 Kan man lave en pendler parkeringsplads og et cykelskur ved jernbanen Dialogudvalgets Lokalrådet opfordres til at udarbejde mere detaljeret plan samt oversigt over ejerforhold af jorden samt undersøge medfinansieringsmuligheder og derefter søge om penge. Side 12 / 39

13 Ridestier ønskes i lokalområde Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Har fået besked fra Holbæk Kommune om, at stierne ikke er færdige og skiltene er sat op pr. automatik. Holbæk har ikke noget imod ridning, men det er lokalområdet der bestemmer. Parcellerne er solgt med mulighed for heste og andet dyrehold. Kan man etablere en sti med stabilgrus, på en del af stien? Beklager at vi ikke har taget højde for ridning ved etableringen af stier. Stierne er private grundejere, så vi kan selv bestemme. Dialogudvalgets Ridning er forbudt på gangstier og cykelstier, da belægningen ødelægges. Ifølge kortet er der ikke sat af til ridestier i. Egne stier må I selv afgøre. Dialogudvalget vil undersøge muligheden for at fjerne skiltene ridning forbudt og Lokalrådet kan kontakte Bente Meehan for tilladelse til ridning langs kommunal sti. Det undersøges hvorvidt der kan gives tilladelse til at ride på stierne Lokalrådet har besluttet at have forsøgsordning i ½ år med tilladelse til ridning på stiernes højre side, dog ikke tilladelse til at ride på Engsti efter pladsen ved Kirsebærbænken ned mod broen. Dette område skal senere belægges med Slotsgrus. Lokalrådet informerer det Grønne laug, som vedligeholder området og finder løsning med skiltning i samarbejde Holbæk kommune. Side 13 / 39

14 Trafiksikkerhed ved busstoppesteder Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Den nye busplan giver rigtig gode muligheder for børnene i. Præstebrovejs stoppesteder står så børnene stiger ud på vejen og med dårligt udsyn. Der står så mange børn og venter på bussen og de står langt ude på vejen. Skolen har en trafikpolitik, der også forsøger at støtte op om tiderne osv. Politiet har en betjent koblet på hver skole. Han vil blive informeret om problematikkerne omkring afsætning af børn på vejen. Han vil så tage fat i de relevante parter, hvis der skal ændres noget. Politiet opfordrer ligeledes til, at forældre hurtigt lærer deres børn at begå sig i trafikken, så der ikke er behov for forældrekørsel til skolen. Dialogudvalgets Vi er glade for at høre at busserne kører som de skal. I er velkommen til at kontakte Trafik og Miljø, som vil komme og se på vejen, om der er mulighed for at ændre på placeringen. Måske kan man samle de to stoppesteder til ét, da der ikke er langt imellem dem. Opfordrer til at nedsætte en trafikgruppe, der kan samle udfordringerne og henvende jer til Trafik og Miljø. Vi beder Teknik og Miljø undersøge muligheden for ændring af placering Lokalrådet og Transport og veje har en aftalt tid om besigtigelse, med henblik på flytning af busstoppestederne Side 14 / 39

15 Branddammen Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Der har gennem flere år været uenighed om adgang til byens gadekær/branddam. Status Teknik og Miljø Sagen har verseret siden 2007, hvor vedligeholdelse af arealet omkring branddammen stoppede. Indtil da var en del af arealet vedligeholdt af de tilgrænsende lodsejere, men kommunen meddelte disse at de ikke havde adkomst til jorden. Arealet var registreret som en del af Holbæk forsyning, som imidlertid ikke ønskede at vedligeholde arealet da de ikke brugte branddammen. Efterfølgende forklarede Jura og ejendom at registreringen hos Forsyningen, skyldes en teknikalitet vedr. ejendomsbeskatning der er tale om landsbyjord. Jf. Jura og Ejendom kunne lokalområdet herefter beslutte med, hvordan de vedligeholder og fik glæde af jorden. Imidlertid gjorde et par af lodsejerne krav på at få tinglyst ret til brug af en del af arealet. Efter råd og med konsulentbistand fra J&E udarbejdede lokalrådet forslag til forlig med lodsejerne. Forliget blev accepteret af lodsejerne, men der opstår tvivl om hvem der har formel kompetence til at indgå forliget. Spørgsmålet oversendes til retslig behandling og i efteråret 2011 afgør tinglysningsretten i Hobro, at arealet tilhører kommunen. Borgmesteren har sammen med T&M afholdt møde med sagens interessenter d.13 april Sagen forventes afgjort medio maj måned 2012 Dialogudvalgets En borger oplyste, at der var afholdt retsmøde i sagen, og kom med anbefaling af, at der ikke bliver lagt begrænsninger for borgernes adgang til stedet. Borgmesteren oplyste at, der ville blive indkaldt til et møde med alle der er part i sagen om gadekæret, så vi kan få den fem år gamle sag ud af verden. Teknik og Miljøs status på sagen tages til efterretning. Byrådet beklager, at der undervejes er givet modsatrettede udmeldinger i sagen. Side 15 / 39

16 Forsamlingshuset Dialogmøde: Forår 2012 Holbæk kommune har besluttet at fjerne alle tilskud til forsamlingshuse Idet aktiviteter for børn og unge har højest prioritet på Kultur og fritidsområdet. Samtidigt besluttede byrådet, at ligestille selvejende og kommunale forsamlingshuses driftsvilkår. På den baggrund blev frivillige i områder, med kommunale huse tilbudt at overtage ejendommene for en krone, mod at påtage sig alle vedligeholdelsesforpligtelser. Dog vedstår kommunen sig kontraktlige forpligtelser, indgået før borgernes overtagelse af husene. Dialogudvalgets Emnet skabte en del debat. Beboerforeningen har følgende indvendinger mod processen: har følgen de indvendinger mod forløbet. 1. Det er ikke fair, at skal overtage forsamlingshuset med et erkendt renoveringsbehov på , kr. når kommunen hæfter for udgifter i andre tidligere kommunale forsamlingshuse, blot fordi de er forpligtet af, at renoveringer der blev gennemført rettidigt. 2. Det er ikke fair, at skolen kun forpligter sig til at fortsætte den nuværende anvendelse i to år. 3. Kommunens beslutninger vedrørende forsamlingshusene er med til at dræbe det lokaleforeningsliv. Dialogudvalget fortalte, at baggrunden for beslutningen var, at kommunen skulle spare 123 mio. Der er generelt få forenings aktiviteter i forsamlingshusene, og dermed blev der via tilskuddet givet indirekte støtte til suppe, steg og is arrangementer, og da aktiviteter for børn og unge prioriteres højest blev det vurderet at disse tilskud bedst kunne undværes. Skolerne er på vej ind i en ny struktur, og derfor kan de ikke for nuværende påtage sig forpligtelser der rækker længere frem. Byrådet gav beboerne et tilbud om at købe huset, ingen blev tvunget, og ændringen giver de berørte lokalområder samme vilkår, som der hvor forsamlingshusene altid har været selvejende. Byrådet finder ikke grund til at ændre på deres beslutning Side 16 / 39

17 Fundraising Dialogmøde: Forår 2012 Borgerne fremlage problematik omkring fundraising til projekter i lokalområdet. Status: Holbæk Kommunes fundraisere er Jørgen Grubbe & Trine Ellekær Olsen Dialogudvalgets Dialogudvalget meldte ud at der er ansat en fundraiser, som lokalområderne kan søge hjælp hos os. Dialogen tages til efterretning. Side 17 / 39

18 bro Dialogmøde: Forår 2012 bro, er en ny bro over Audebokanalen. Vi et stisystem forbinder broen med Audeboplantage. Broen er blevet opført i tæt samarbejde mellem lokale entreprenører, lokale foreninger, og Danmarks Naturfredningsforening. Kommune har givet støtte til etableringen. Broen er opsat i vinter, men der mangler fortsat etablering af afslutninger mod land. Dialogudvalgets Broen indvies ved et offentligt arrangement d. 3. juni. Nu søges der videre i de grønne midler for at få reetableret Digestien til Gislinge. Gislinge lokalområde er en del af dette projekt. Dialogen tages til efterretning. Side 18 / 39

19 Hjørnegrunden Præstebrovej/Nykøbingvej Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg På hjørnegrunden har et firma søgt om tilladelse til at sælge havemøbler. Der kommer en lokalplan som vil blive sendt i høring. Status: Plan og byg har efterfølgende stoppet byggeriet på grunden indtil der kan gives lovformelig tilladelse til fortsættelse.. Dialogudvalgets En borger oplyser, at der er allerede er opført en teltlade på grunden. Dialogudvalget beder Plan og Byg om at undersøge sagen, idet der generelt ikke må bygges på grunden før lokalplanen er på plads. Dialogen tages til efterretning. Side 19 / 39

20 Internet infrastruktur Dialogmøde: Forår 2012 En borger bad om kommunens hjælp til bedre intranetforbindelser. Dialogudvalgets Borgmesteren har efterfølgende sendt et brev til firmaet Skyline, omkring dækning af internet i området. Til efterretning. Side 20 / 39

21 Lokaldemokratimodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Byrådet kom med oplæg med tre forslag til en ny lokaldemokratimodel. Dialogudvalgets Der var udbredt modstand mod at prøve nye modeller. Flere var nervøse for at lokaldemokratiet ville blive udvandet hvis man skiftede til fællesmøder i skoledistrikterne. En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne Juni 2012: Byrådet besluttede i maj 2012 enkelte justeringer af dialogmodellen. De halvårlige dialogmøder bibeholdes, dialogudvalgene fordeler lokalområderne mellem sig på ny, der er lagt op til 2 4 borgerdialogmøder i Holbæk by, fornyet fokus på Det Gode Møde mv. Lokalområderne har primo 2012 fået et brev fra borgmesteren med beskrivelse af de besluttede justeringer samt med tak for deltagelse i evalueringen Side 21 / 39

22 Orientering fra Skole & Børnehus Dialogmøde: Forår 2012 Den nuværende pædagogiske leder orienterede om, arbejdet med implementering af beslutningerne om ny skolestruktur. Herunder særligt, at enhedsinstitutionen opløses som en del af ændringen. Dialogudvalgets Skole og børnehus fastholder det gode samarbejde selvom enhedsinstitutionen lukker. Den nye skole består af, Tuse og Udby. Den ny daglige ledere af bliver Dorthe De nye børnedistrikter følger skoledistrikterne, så forældrene vil ikke mærke nogen forskel. Efter påske findes navne til den nye skole. Et navneudvalg indstiller navneforslag til udvalget for Børn Dialogen tages til efterretning. Side 22 / 39

23 Skolebusser Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Børn og unge har lange ventetider i forbindelse med transport til og fra uddannelse. Og da de regionale busser har nedlagt 3 stoppesteder mellem Audebo og Holbæk, kan ældre ikke komme til aktiviteter på Mårsøcenteret, ligesom buspassagerer henvises til at færdes langs rute 21. Dialogudvalgets Dialogudvalget oplyste, at regeringen har fastsat landsdækkende regler for ventetider på bustrafik. Det er disse regler kommunens skolekørsel indrettes efter. Byrådet har efter sidste dialogmøde bedt Movia ændre beslutningen om de nedlagte stoppesteder langs rute 21. Dialogudvalget gav tilsagn om at prøve igen. Dialogen tages til efterretning. Side 23 / 39

24 Demokratieksperimentarium Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Lokalrådet mener den nuværende model fungerer fint for. Hvis politikkerne kun vil se tingene i helikopterperspektiv mangler de finger på dagligdagen. Politikkerne skal også møde borgerne der hvor kantstenen er skæv! Lokalrådet spørg, hvordan det fremover vil være med lokalområdepuljen og lokalforas indflydelse og kontakt. Borgerne ønsker at holde fast i lokalrådet og opfordrer medlemmerne til at blive ved. Der er undren over, at man lukker Dialogmøderne ned, inden man har en alternativ form. Dialogudvalgets Dialogudvalget ønsker at der findes nogle forskellige modeller for dialog allerede i 2014 og at lokalfora bliver inddraget i processen. Dialogudvalget ønsker for jer og os, at vi får dialog med flere, at vi får hørt flere. Politikkerne skal både forholde sig til lokale interesser og opgaver som går på tværs af alle områder. Med den nuværende model, har vi ikke ordentlig tid til at debattere sundhedspolitik, Arena osv. Måske skal emnerne på hvert deres møde. Det er vores opfattelse, at dialogen ikke skal gå i stå mens eksperimentariet forløber. Vi skal forsøge forskellige modeller undervejs. Det er også muligt at booke en eller flere poltikker på Holbæk Kommunes hjemmeside, så I fortsat kan komme i dialog. Dialogudvalget ser også flere positive aspekter ved den nuværende model. Vi vil opfordre jer til at komme med input og forslag til næste kontaktmøde den 30. september. Lokalområdepuljen vil fortsat bestå og I vil fortsat have jeres lokalforumkonsulent. Alle Lokalfora har modtaget en klar beskrivelse af mulighederne for hjælp og støtte fra Lokalforumkonsulenten Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøder efterår 2013 Slides til dialogmøder efterår 2013 vedr Demokratieksp Side 24 / 39

25 Demokrati/vindmøller Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen, men mangler at det sker i praksis. Lokalrådet har været for tillidsfulde og troet at de blev klædt på til dialogmøderne af kommunen. De forventede at blive informeret, når emner var væsentligt for område. Lokalrådet skulle være den lokale dialogpart for politikkerne. Borgerne er glade for at vindmøllerne er taget af planen nu, men vil være opmærksomme fremover. Borgerne ved de selv skal være opsøgende på, hvad der sker i kommunen, men synes dog, at når det er så væsentligt for et lokalområde bør de få direkte besked. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Dialogudvalget udtrykker enighed i kritikken og undskylder processen. Politikkerne har også en interesse i, at inddrage borgerne når en idé former sig og ikke først når den er gennembearbejdet. Bemærkningerne vil blive taget med i det kommende arbejde omkring udvikling af lokaldemokratiet. De bemærker, at der ved dialogrunden i marts var forslag/tilbud om at have kommuneplanen på dagsorden. Det skal dog også bemærkes, at planen på daværende tidspunkt ikke var så let at gennemskue. Tages til efterretning Side 25 / 39

26 Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid Bestyrelsen bød velkommen til Vores hus. Kontrakten er ikke underskrevet endnu. Der er en bestyrelse, der er demokratisk valgt. Det er foreningerne der vælger til bestyrelsen, så dem der sidder der, har et mandat. Der er to pladser til borgere der ikke er med i en forening. De pladser var stadig ledige, men blev besat på mødet. Forsamlingshuset har vedligeholdelsesomkostninger og derfor må vi hver især betale lidt for at bruge det. Lokalråd betaler eks. for mødet i dag. Bestyrelsen vil gerne have mere samling og kultur for alle. De planlægger forskellige arrangementer allerede og næste år vil der blive lavet et årshjul med et arrangement om måneden. Der skal også være dagligdagsting om billard, banko osv. På den måde tror vi på, at vi kan få et kultursted. Der er brug for kr , til renovation og der skal søge nogle fonde. Vi har kigget på, hvad der skal gøres for at friske op og modernisere. Bestyrelsen har brug for hjælp fra flere borgere i byen, til renoveringen. Dialogudvalgets Tages ad notum Side 26 / 39

27 Introduktion til FrivilligCenter Holbæk Dialogmøde: Kultur og Fritid Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. Dialogudvalgets FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Mail: Åbningstider: mandag torsdag 9 15, onsdag 19 21, fredag 9 14 Side 27 / 39

28 Vindmøller i Dialogmøde: Efterår 2013 By og Landskab Det er nu besluttet at tage vindmøllerne af dagsorden. Lokalfora er glade for at vindmøllerne er taget af planen nu, men vi skal være opmærksomme fremover. Når man tænker alternativ energi tænker man så kun på vindmøller? og hvorfor skal havvindmøller stå på land. Dialogudvalget rejser samtidig kritik af proceduren omkring Kommuneplanen. Dette er nærmere beskrevet under punktet Demokratieksperimentariet. Dialogudvalgets Med hensyn til de strategiske vindmøller, afventer vi nu undersøgelsen af, om mennesker tager skade af bolig i nærheden Opgaven med strategisk planlagte vindmøller er kommunen blev pålagt at regeringen. De sidste par år har vi arbejdet med en varmeplan for Holbæk kommune og det arbejde fortsætter i det kommende Byråd. Når vi tager arbejdet op igen, har vi brug for jeres input, da vi skal finde alternative løsninger til naturgas indenfor de næste år. Vi vil meget gerne have gode idéer. Interessen for at være i dialog om alternativ energi er stor i. Dette tages ad notum. Tages til efterretning. Side 28 / 39

29 Valg af bestyrelsesmedlem til Forsamlingshuset Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Jimmy fra Præstebrovej er valgt. Dialogudvalgets Tages til efterretning Side 29 / 39

30 Forsikringer til frivillige Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Broen skal behandles på undersiden og oversiden en gang om året. Lokalfora vil gerne male oversiden, men ikke undersiden. Det skal algebehandles og males og det er ikke ufarligt. Hvordan skal vi få ordnet undersiden. Der er aftale om at kommunen betaler maling, men dette er også et sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge, hvordan det kan gøres i forhold til sikkerhed og forsikringen, om det er muligt at frivillige kan gøre det Det indstilles at frivillighedskoordinationsgruppen arbejder på en løsning omkring forsikringer for frivillige godkendt Kommunen har ingen kollektiv forsikringsordning for frivillige. Derfor anbefales det som udgangspunkt, at frivillige selv tegner en forsikring, så man er dækket, når man udfører frivilligt arbejde. Mange foreninger og organisationer har kollektiv forsikringsordninger for medlemmerne. Udfører man frivilligt arbejde som medlem af en forening eller organisation, er det derfor værd at undersøge, om man er omfattet af en kollektiv forsikring i sin forening/organisation. Endvidere anbefaler kommunen, at alle ledere sikrer, at de frivillige er forsikret. I øvrigt henvises til en af kommunens frivillighedskoordinatorer eller information på kommunens hjemmeside om forsikring af frivillige: Hvis der er spørgsmål omkring malerarbejder på broen, bør det tages op med en af kommunens frivillighedskoordinatorer, som kan hjælpe med at få spørgsmål afklaret. Side 30 / 39

31 Erhvervsmesse i Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid HIF ( Idrætsforening) vil lave et arrangement for at tjene penge til Idrætsforeningen og skabe liv i byen. laver en erhvervsmesse den 1. juni 2013, med Veteran biler og campingvogne, nye campingvogne og nye biler. Der er stor interesse fra det lokale erhvervsliv som også deltager. Der er givet tilladelse fra Holbæk kommune. Skolen er inddraget og børnene skal stå for noget af arrangementet. Dialogudvalgets Dialogudvalget undrer os over, at I skal ligge i depositum til evt. reetablering af banen og om der er mulighed for at søge støtte til arrangementet. Kultur og fritid skaber afklaring omkring depositum og muligheden for at søge støtte til sådan et arrangement Folkeoplysende foreninger kan som udgangspunkt låne kommunale arealer gratis til aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål I det konkrete tilfælde vurderede administrationen, at messen havde erhvervsmæssig karakter, da der var udstilling fra bilforhandlere mv. Derfor blev arrangøren afkrævet et depositum som sikkerhed for eventuelle skader på det kommunale anlæg. Depositum tilbagebetales efterfølgende, hvis der ikke er sket skader på arealet. Side 31 / 39

32 Forsamlingshus Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Tillykke fra Lokalfora til borgerne i med forsamlingshuset. Processen har været besværlig og varet i 2 år. Forløbet blev gennemgået. Der skal samles en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Idrætsforening, beboerforening, gymnastikforening og 2 repræsentanter som ikke tilhører en forening. Værtsparret er ligeledes med i strategimødet/bestyrelsesmødet, så det bliver et samarbejde. Bestyrelsen skal ligge en plan for brug af huset. Der blev drøftet forskellige muligheder for at drive huset og for at få indtægter til driften. Idéer til forsamlingshuset: Diverse kurser og møder, familietræf, bruge huset til familietræf, kræmmermarked, erhvervsliv. Maddage, samarbejde med skole, kirke, foreninger med spisning osv. Bankospil, medlemskab, sponsorer, kunstudstilling. Der kunne laves noget for børnene, eks. Billedskole, børneteater, madlavning. Dialogudvalgets Dialogudvalget kommer med forslag til at skaffe penge: Medlemskab med kontingent, skaffe frivillige til at stå for huset, folkeaktier, reklamer, solgt stoleskilte til borgere, markeder/arrangementer/lad musikskolen jazzorkester osv. underholde gratis. Der er puljer at søge, kan findes på holbaek.dk/kultur. Taget til efterretning godkendt Link til Holbæk Kommunes hjemmeside med oplysninger om puljer Side 32 / 39

33 Gadekærlaugets frivillige arbejde Dialogmøde: Forår 2013 By og Landskab Gadekærlauget vil lave en ansøgning til kommunen om 3 tilladelse, da man ikke må ændre på gadekæret uden en tilladelse. Stien for enden af broen: sammen med Gislinge lokalfora arbejder vi på et stisystem hen mod Gislinge. Vi laver en fælles ansøgning til kommunen med støtte fra naturfredningsforeningen, med en sti mod Gislinge. Vi har skaffet foreløbig til en digesti til Audebo og Øvejen. Statsskovvæsenet vil vi prøve at søge hos igen, vi har før fået afslag. Dialogudvalgets Tages til efterretning Side 33 / 39

34 Nyt fra Skole og Børnehus Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Skolelederen fortæller om den nye struktur på skole og dagsinstitutionsområdet. Skole og institution hjælper hinanden med at åbne og lukke for børnene. Personalegrupperne samarbejder om gode løsninger og fælles temaer. Der er fortsat kolonier på tværs. Der er kommet flere personer i ledelsen, hvilket også har medført en positiv indflydelse på udviklingen. 0. klasse har 9 børn i år nogle timer er sammen med 1. klasse. I det kommende skoleår vil det være samme model. En del af forældrene har ønsket at børnene starter på Tuse Skole og derfor er der 9 i stedet for 14 børn i 0 klasse næste skoleår. Der er mange forklaringer på, at forældre vælger en anden skole end den lokale. Det handler ofte om at man har søskende på den anden skole. Nogle har også gået i børnehave med børn fra Tuse og vil derfor gerne gå i skole sammen. Dialogudvalgets Taget til efterretning godkendt Side 34 / 39

35 Holbæk Arena Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om planerne for Holbæk Arena. Byrådet har besluttet at igangsætte planlægningsarbejdet for en realisering af Holbæk Arena, hvor der skal opføres nye tidssvarende idræts og sundhedsfaciliteter. I budget 2012 og overslagsårene er der afsat 50 mio. kr. til etablering af 1. etape. Byrådet har lagt vægt på, at byggeri og drift, ikke må ske på bekostning af foreninger i lokalområderne. Der er udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor der konkurreres om første etape, men også skitser for 2.og 3. etape. Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni I løbet af efteråret 2013 kommer en ny lokalplan for Holbæk Arena i høring. I forbindelse med høringen vil der også være et borgermøde. Arenaen kommer desuden på dagsordenen i forbindelse med dialogmødet i Holbæk by d. 2. april Man kan læse mere om arenaprojektet på kommunens hjemmeside. Tages til efterretning Link til Holbæk Kommunes hjemmeside om Holbæk Arena Side 35 / 39

36 Græsrødderne frivilligt arbejde Dialogmøde: Forår 2013 By og Landskab Græsrødderne arbejder fortsat på en udvidelse af stisystemerne. Vi har drøftet en arbejdsfordeling med Natur, miljø og landskab. Frivillige kan klare de mindre opgaver og kommunen må fortsat klare de større beskæringer. Der er flere steder, hvor træer og buske er blevet store og generer de bløde trafikanter. De frivillige skal jo ikke erstatte de professionelle, så vi håber I stadig vil beskære det store. Der efterlyses mulighed for at låne redskaber og maskiner til at udføre naturpleje på kommunens arealer. Der er overvejelser, om en kommunal trailer med værktøj som lokalområderne kan låne. Dialogudvalgets Dialogudvalget indstiller, at nogle af de uforbrugte midler fra Lokalområdepuljen anvendes til indkøb af trailer, redskaber og maskiner til udlån til lokalområderne. Formalia omkring indkøb, vedligehold og udlån overlades til relevant myndighed. Side 36 / 39

37 Skraldekællinger frivilligt arbejde Dialogmøde: Forår 2013 Trafik og Ejendomme Vi er 4 skraldekællinger i der samler skrald i byen Vi vil gerne være flere, så meld jer gerne Men hvor gør vi af affaldet? På skolen? Dialogudvalgets Dialogudvalget fortæller, at der er ved at blive lave en ny affaldsplanlægning i Holbæk kommune og dialogudvalget vil sørge for at tage udfordringen med om, hvor man kan komme af med andres skrald. Det er skolens afgørelse, om man kan smide det der, men vil gerne undersøge det også. Det indstilles at problematikken generelt tages med i den nye affaldsplanlægning for Holbæk Kommune, for en permanent løsning. Skoleleder Ib Krogh er positiv overfor initiativet i og har inviteret skraldekællingerne til en dialog om brug af skolens containere, indtil der eventuelt findes en anden løsning. Skolerne er ved at undersøge, om de kan være med til en permanent løsning Bemærkninger fra Trafik og Ejendomme: Hvis indsamlet skrald stammer fra vejkanter, stier og andre arealer af offentlig interesse, så kan der arbejdes videre med en afhentningsordning via Trafik og Ejendomme (Vej og Park kan hente og bortskaffe). Trafik og Ejendomme vil kontakte initiativtagerne herom Side 37 / 39

38 Sundhedspolitik Holbæk Kommune Dialogmøde: Forår 2013 Ældre og sundhed Dialogudvalget orienterede om Sundhedspolitikken. Byrådet har besluttet og lave en Sundhedspolitik i Holbæk Kommune. Udkastet til politikken laves i foråret 2013 og sendes i offentlig høring medio juni og frem til august 2013, hvorefter den skal vedtages i oktober Sundhedspolitikken skal prioritere, sætte retning og skabe rammer for valg af Holbæk Kommunes indsatser. Dialogudvalgets Taget til efterretning Side 38 / 39

39 Parkering og trafikforhold ved skolen Dialogmøde: Forår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora fortæller, at alle forældre oplever kaotiske trafikforhold ved afdeling Tuse. Hver morgen og eftermiddag, når eleverne skal til og fra Skole mangler der p pladser og sikre holdepladser til bussen. Dialogudvalgets Dialogudvalget udtaler, at det berører både Tuse Næs, Tuse og. Der arbejdes på en løsning omkring trafiksituationen, og det forventes at indenfor en måned tager man kontakt til Tuse skole + Lokalfora og fremlægger det forslag man tegner på. Det er noget med en p plads og buslomme øst for skolen. Det er stadig et forslag og kontakten vil i første omgang gå til Tuse skole og lokalfora. Dialogudvalget vil tage problemstillingen med i udvalget for Klima og Miljø. Dialogudvalget bekræfter at problemstillingen er alvorlig og skal løses inden der sker yderligere uheld. Nej Bemærkninger fra Trafik og Ejendomme: Der er ved at blive etableret indsnævring af vejprofilet på Tuse Byvej, en krydsningshelle samt ændrede forhold for de lette trafikanter langs Tuse Byvej. I 2014 vil der blive anlagt en buslomme samt 12 p pladser ved Tuse Byvej lige øst for skolen. Projektet er udarbejdet i dialog med Tuse Skole og Tuse Lokalforum. Side 39 / 39

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Trafik og Ejendomme Det er blevet

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Fortov på Sandbyvej Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Fortov på Sandbyvej: mangler ca. 250 meter fortov

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi Lokalområde: Mørkøv Mødedato: 13.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb.

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb. Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 Ja: gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Broen ved Vommevad Teknik og miljø Der har været ekstra ordinært

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011.

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011. NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011-03/2011. Holbæk kommune - Lokalområdebog Børn & Unge Initiativ i forhold til de unge Desværre

Læs mere

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup. Lokalområde: Jyderup Mødedato: 4.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret Lokalområde: Kundby Mødedato: 27.09.2012 Ansvarligt fagområd e Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 : gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden Kultur og Fritid

Læs mere

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav.

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Borgernes adgang til anvendelse af Lersøcentret Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Borgererne vil gerne

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Velkommen. Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012

Velkommen. Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012 Velkommen Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012 Aftenens program: Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst, præsentation af Gislinge Lauget og siden sidst v. Gislinge

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30

Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30 Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30 Ca. 85 deltager Morten og Michael bød velkommen og orienterede kort om hvor langt vi er kommet i processen.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013

Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013 Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013 I dette notat gives en opsamling på debatterne om Demokratieksperimentariet, som har fundet sted på dialogmøderne i efteråret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 23. februar 2010 kl. 17.30 i mødelokalet Der vil blive serveret let mad. 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011 - -- Vælg dato --. Bosætning/ Vision for Planlægnin g Vi er et lille samfund i stor udvikling,

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere