Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed"

Transkript

1 Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens og procent. Dog har ikke alle deltagere svaret på samtlige spørgsmål. satserne er bestemt ud fra antallet af afgivede svar, forsået således, at hvis kun 22 deltagere har besvaret et spørgsmål, vil 11 af disse deltagere udgøre 50 pct. På spørgsmålene 15, 16, 17, 33, 57 og 67 var det muligt for deltagerne at angive op til flere svar. Under dataanalysen er disse spørgsmål splittet op i underspørgsmål, fx 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.6, hvor deltagernes svar er omformeret til henholdsvis ja eller nej til den pågældende svarmulighed i det oprindelige spørgsmål. Har ingen deltagere tilsluttet sig en given svarmulighed, gengives denne ikke her. På spørgsmålene 5, 24, 71 og 73 var det muligt for deltagerne at give et skriftligt svar. Disse svar er bragt her. Efter resultaterne fra spørgeskemaet følger krydstabeller anvendt i analysen. Baggrundsspørgsmål 1. Køn Kvinde 12 52,2 Mand 11 47,8 1

2 2. Hvad er din alder? 20 år 1 4,3 26 år 1 4,3 28 år 1 4,3 30 år 1 4,3 33 år 1 4,3 35 år 1 4,3 38 år 1 4,3 43 år 1 4,3 44 år 2 8,7 45 år 1 4,3 48 år 1 4,3 49 år 1 4,3 50 år 2 8,7 51 år 1 4,3 53 år 1 4,3 54 år 1 4,3 63 år 2 8,7 64 år 1 4,3 67 år 1 4,3 70 år 1 4,3 3. Er der hjemmeboende børn i husstanden? Har børn 10 43,5 Ingen børn 13 56,5 2

3 4. Hvad er det højeste uddannelsesniveau, du har opnået? Mellemskole 2 8,7 Grundlæggende erhvervsuddannelse 6 26,1 Gymnasial uddannelse 3 13,0 Kortere videregående uddannelse 2 8,7 Mellemlang videregående uddannelse 5 21,7 Lang videregående uddannelse 5 21,7 5. Hvad er dit erhverv? Ansat i bank 1 4,3 Bogholder 1 4,3 Dual skibsofficer 1 4,3 Freelance i specialpædagogik 1 4,3 Hjemmegående 1 4,3 Industrielektriker 1 4,3 Konstabel i forsvaret 1 4,3 Konsulent AC (økonomi) 1 4,3 Lagerekspedient 1 4,3 Logistik assistent 1 4,3 Medhjælper i Biva 1 4,3 Montør 1 4,3 Pensionist 2 8,7 Pensionist, tidl. ledende lægesekretær 1 4,3 Produktionsingeniør 1 4,3 Projektmedarbejder 1 4,3 Pædagogisk konsulent 1 4,3 Socialrådgiver 1 4,3 Studieadministration 1 4,3 Taxivognmand 1 4,3 Tidl. Sygeplejerske, pt. kontorelev 1 4,3 Tidligere daginstitutionsleder 1 4,3 3

4 6. Hvilken kategori passer bedst på dig? Leder 2 8,7 Arbejder (ufaglært) 2 8,7 Arbejder (faglært) 2 8,7 Funktionær/tjenestemand 11 47,8 Selvstændig i øvrigt 1 4,3 Lærling, elev, studerende 1 4,3 Pensionist, efterlønsmodtager 3 13,0 Pt. arbejdsledig 1 4,3 7. Er du ansat i en privat eller offentlig virksomhed? Privat virksomhed 11 47,8 Offentlig virksomhed 7 30,4 Selvstændig erhvervsdrivende 1 4,3 Ude af erhverv 4 17,4 Brug og erfaringer med internettet og it-sikkerhed 8. Er der flere i din husstand, der bruger samme computer til at komme på nettet? Ja 12 54,5 Nej 10 45,5 4

5 9. Hvor ofte bruger du internettet privat? Dagligt 20 90,9 Et par gange om ugen 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 10. Hvor mange mails (ekskl. spam) modtager du typisk i din indbakke om dagen? 0-2 mails 7 31,8 3-7 mails 13 59, mails 1 4,5 Over 50 mails 1 4,5 11. Hvor ofte opgiver du kreditkortoplysninger i forbindelse med handel over nettet? Hver gang 7 31,8 Nogle gange 9 40,9 Sjældent 2 9,1 Aldrig 4 18,2 5

6 12. Hvor ofte bruger du netbank? Dagligt 6 28,6 Ugentligt 9 42,9 Sjældnere 3 14,3 Bruger ikke netbank 3 14,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvor ofte bruger du din digitale signatur, hvis du har en? Dagligt 1 4,5 Ugentligt 3 13,6 Sjældnere 8 36,4 Har ikke digital signatur 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 14. Hvilket styresystem har du installeret på din computer? Windows , Har du antivirusprogram installeret på din computer? Nej 5 21,7 Ja 18 78,3 6

7 15.2 Har du firewall installeret på din computer? Nej 6 26,1 Ja 17 73, Har du antispyware installeret på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er dit sikkerhedssoftware en del af styresystem? Nej 19 82,6 Ja 4 17, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej , Er du uvidende (ved ikke), om der er installeret sikkerhedssoftware på din computer? 9 82,6 Ved ikke 4 17,4 7

8 16.1 Har du selv foretaget installationen af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har bekendte foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har professionelle foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Var dit sikkerhedssoftware allerede installeret på din computer, da denne blev købt? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej ,0 8

9 17.1 Har du været udsat for virusangreb? Nej 13 56,5 Ja 10 43, Har du været udsat for phishingforsøg? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Har du oplevet, at andre overtog kontrollen med computeren? Nej 21 91,3 Ja 2 8, Har du ved en fejl downloaded skadelige filer fra en hjemmeside? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Er du foruden ubehagelige oplevelser? Nej 14 60,9 Ja 9 39,1 9

10 18. Hvornår har du sidst fortaget en back-up af nogle af dine dokumenter, billeder eller andre data, du har liggende på din computer? Indenfor den sidste uge 5 22,7 For 2-4 uger siden 5 22,7 For 1-3 måneder siden 2 9,1 For længere tid siden 4 18,2 Tager aldrig backup 5 22,7 Ved ikke 1 4,5 Generelle spørgsmål om it-sikkerhed 19. "Som privat bruger har man selv ansvaret for, at ens computer har sikkerheden i orden." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 3 13,0 20. "Det offentlige har til opgave at sørge for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 9 39,1 Helt uenig 1 4,3 10

11 21. "Det er det private erhvervsliv, fx banker og softwareproducenter mfl., der har ansvaret for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 10 45,5 Hverken enig eller uenig 4 18,2 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 2 9,1 22. "Jeg bekymrer mig ofte om sikkerheden, når jeg er på nettet." Helt enig 13 59,1 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 23. "Jeg er selv i stand til at håndtere min it-sikkerhed." Helt enig 5 22,7 Delvist enig 5 22,7 Delvist uenig 7 31,8 Helt uenig 5 22,7 11

12 24.1 Er der muligheder på nettet, som du ikke benytter, fordi du er nervøs for sikkerheden? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9, Hvis ja, hvilke? Deltagernes kommentarer 0 43,5 De steder jeg ikke kender 1 4,3 Der, hvor der skal opgives 1 4,3 Gratis spil eller programmer, sider der først skal installeres 1 4,3 Handler kun via for mig kendte sider. Deltager ikke i alle typer for spørgeskemaundersøgelser (kun dem for mig kendte og troværdige), og tilmelder mig ikke nyhedsbreve fra hvem som 1 4,3 helst. Handler, hvor kortoplysninger skal afgives 1 4,3 Hvor det er på engelsk 1 4,3 Ikke installere programmer jeg ikke kender 1 4,3 Jeg handler ikke ret tit på nettet for at minimere risikoen 1 4,3 Jeg handler sjældent på nettet 1 4,3 Køb i udlandet 1 4,3 Netbank 2 8,7 Sider, der ønsker at lægger programmer på min pc 1 4,3 12

13 Digital identitet 25. "Selvom visse grupper ikke er i stand til at anvende den digitale identitet, bør identiteten indføres til gavn for dem, der godt kan bruge den." Helt enig 12 52,2 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Helt uenig 1 4,3 26. "Det er urimeligt at hægte de svageste it-brugere i samfundet mere af den teknologiske udvikling, end de er hægtet af i forvejen." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 6 26,1 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 2 8,7 27. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre den digitale identitet, som beskrevet ovenfor? Ja 17 81,0 Nej 2 9,5 Ved ikke 2 9,5 Total ,0 [Ikke besvaret] 2 13

14 28. "Jo flere services den digitale identitet kan bruges til - hos såvel det offentlige som hos private virksomheder - desto bedre. Det gør livet nemmere for mig." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 29. "Identifikation over for det offentlige bør ikke sammenblandes med identifikation over for private virksomheder." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 1 4,5 Helt uenig 2 9,1 30. "Det er vigtigere for mig at have adgangen til offentlige og private services klart adskilt end at have fordelen af kun at skulle benytte en digital identitet i alle situationer." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 14

15 31. Synes du alt i alt, at det er en god ide at have en digital identitet, der både kan anvendes til offentlige og private services? Ja 8 34,8 Nej 10 43,5 Ved ikke 5 21,7 Automatiske sikkerhedsopdateringer 32. Hvad svarer du, når du bedes om accept til at installere opdateringer til din software? (Næsten) altid ja 11 47,8 Nogle gange ja 11 47,8 Sjældent ja 1 4, Svarer du altid ja til at installere sikkerhedsopdateringer? Nej 16 69,6 Ja 7 30, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi opdateringen ikke er nødvendig? Nej 20 87,0 Ja 3 13,0 15

16 33.3 Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi der medfølger andre programopdateringer, som du ikke ønsker at installere? Nej 20 87,0 Ja 3 13, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har plads på din harddisk? Nej , Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har betalt licens til nogle af dine programmer? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du har svært ved at vurdere, om det er en sikkerhedsopdatering og ikke en virus, og derfor ikke ønsker at installere en, for dig, ukendt fil? Nej 16 69,6 Ja 7 30,4 16

17 33.7 Er der andre grunde, til at du til tider afviser at installere en sikkerhedsopdatering? Deltagernes kommentarer 5 65,2 Fordi tidspunktet ikke passer mig 1 4,3 Hvis der er tvivl om filens oprindelse, ellers siger jeg ja 1 4,3 Jeg har valgt automatisk sikkerhedsopdatering 1 4,3 Jeg venter og spørger min mand om det er ok at sige ja 1 4,3 Opdateringer kan gøre andre programmer inkompatible 1 4,3 Tidspunktet passer mig ikke 1 4,3 Vil sætte mig ind i hvad jeg opdatere for jeg siger ja. Hvis jeg hikke har tid, siger jeg derfor nej. 1 4,3 Windows update ødelægger explorer i Vista! 1 4,3 34. "Sikkerhedsopdateringer bør installeres automatisk og tvungent, så alles computere er opdaterede og it-sikkerheden generelt øges." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 35. "Sikkerhedsopdateringer bør kunne fravælges, da jeg som privat bruger har ret til at bestemme over min egen sikkerhed." Helt enig 6 27,3 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 6 27,3 17

18 36. "Det er vigtigere for mig, at min og alle andres computere er fuldt opdaterede, end at jeg selv bestemmer fuldstændigt, hvilke sikkerhedsopdateringer jeg installerer." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 8 36,4 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 3 13,6 37. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om tvungne, automatiske sikkerhedsopdateringer? Ja 12 54,5 Nej 7 31,8 Ved ikke 3 13,6 Pc-syn 38. "Det er fint, at det offentlige kontrollerer, om min computer er sikkerhedsopdateret. På den måde motiveres og hjælpes jeg til at have en sikkerhedsopdateret computer til gavn for mig selv og andre brugere på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 9 40,9 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 5 22,7 Helt uenig 3 13,6 18

19 39. "Det offentlige skal ikke blande sig i, hvor vidt min computer er sikkerhedsopdateret." Helt enig 3 13,0 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 4 17,4 40. "Det er vigtigere, at det offentlige stiller krav til de private brugeres it-sikkerhed, end at brugerne selv bevarer kontrollen med den." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 2 8,7 41. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om pc-syn og adgangskontrol til offenlige hjemmesider? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 42. "Selvom det kunne højne sikkerhedsniveauet, bør en privat virksomhed som bankerne ikke kunne kræve at min computer er sikkerhedsopdateret, før jeg tillades adgang til netbanken." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 19

20 43. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at bankerne stiller krav til, at din computer er sikkerhedsopdateret, når du skal i netbanken? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 Internetudbyderne skal stille krav om firewall samt mailfiltrering 44. Hvordan sender du s privat? Bla. via en mailservice udbudt af ISP 17 73,9 Kun via online mailservice eller arbejdsmail 6 26,1 45. "Det er en god ide at lade internetudbydere scanne min og alle andres mails for på den måde at reducere spredningen af virus." Helt enig 9 39,1 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Helt uenig 1 4,3 46. "Jeg vil have mulighed for at modtage mails uden at få dem scannet for virus af en internetudbyder." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 5 21,7 20

21 47. "Det er vigtigere, at jeg er sikker på at modtage alle mine mails, end at spredningen af virus via mails begrænses." Helt enig 1 4,3 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 6 26,1 48. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne altid scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9,1 49. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne som standardinstilling (med mulighed for at fravælge filtreringen) scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 15 65,2 Nej 5 21,7 Ved ikke 3 13,0 50. "Det er i orden at lukke min internetforbindelse, hvis jeg ikke har installeret godkendt sikkerhedssoftware, fordi det øger min og andres sikkerhed på nettet." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 21

22 51. "Det bør være muligt at komme på internettet, selvom jeg ikke har installeret sikkerhedssoftware." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 7 30,4 52. "Det er vigtigere at sikre din fri adgang til nettet end at sørge for, at det er sikkert at færdes der." Helt enig 5 21,7 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 5 21,7 53. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne skal stille krav til deres kunder om installation af sikkerhedssoftware? Ja 14 63,6 Nej 6 27,3 Ved ikke 2 9,1 Sikkerhedsmærkning af software og hardware 54. Hvor meget tænker du over sikkerhed, når du køber et it-produkt? Meget 12 52,2 Lidt 8 34,8 Slet ikke 3 13,0 22

23 55. "Jeg kan sagtens på egen hånd vurdere sikkerheden for de fleste it-produkter." Helt enig 2 8,7 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 56. "Det skal være lettere at vurdere hvor sikkert et produkt er, selvom produktet som følge deraf bliver en smule dyrere." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 3 13, Hvilken prioritet har it-sikkerhed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 5 26,3 2. prioritet 4 21,1 3. prioritet 6 31, ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har høj kvalitet, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 7 36,8 2. prioritet 5 26,3 3. prioritet 3 15,8 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 23

24 57.3 Hvilken prioritet har prisen, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 16 84,2 1. prioritet 1 5,3 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har brugervenlighed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 2 10,5 1. prioritet 4 21,1 2. prioritet 7 36,8 3. prioritet 6 31,6 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har mærket eller kendskab til producenten, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 15 78,9 1. prioritet 2 10,5 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 24

25 58. Hvor mange penge er du villige til at betale ekstra, for at en computer til prisen 6000 kr. er sikkerhedsmærket? Max 100 kr. 1 4,3 Max 250 kr. 6 26,1 Max 500 kr. 8 34,8 Max 1000 kr. 4 17,4 Vil ikke betale ekstra 2 8,7 Ved ikke 2 8,7 59. Synes du alt i alt, at det er en god ide at lave en sikkerhedsmærkningsordning for it-produkter? Ja 20 87,0 Nej 2 8,7 Ved ikke 1 4,3 Blokering af skadelige hjemmesider 60. "Det er godt, at en ekspertgruppe påtager sig ansvaret for at blokere skadelige hjemmesider, så det bliver mere sikkert at færdes på nettet." Helt enig 14 60,9 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 1 4,3 25

26 61. "Reguleringen af internettet bør begrænses mest mulig. Risikoen for censur er for stor, hvis man sætter nogen til at blokere skadelige hjemmesider." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 8 34,8 62. "Det betyder mere for mig, at jeg kan færdes sikkert på nettet, end at en lovlig uskadelig hjemmeside risikerer at blive uretsmæssigt blokeret en gang i mellem som følge af en fejlvurdering." Helt enig 15 65,2 Delvist enig 2 8,7 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 2 8,7 63. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, der indeholder information om, hvordan virus og andre malware fremstilles." Helt enig 15 68,2 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 26

27 64. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra det er muligt at downloade og videresende virus og andet malware." Helt enig 18 81,8 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Helt uenig 1 4,5 65. " Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra man automatisk udsættes for angreb fra virus og andet malware." Helt enig 20 90,9 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 66. Synes du alt i alt, at det er en god ide at sortliste og blokere skadelige hjemmesider? Ja 20 90,9 Nej 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 27

28 Online lagring af data 67. Hvordan lagrer du data online? Ved brug af kommercielle online tjenester 7 31,8 Ved brug af offentlige online tjenester (Eboks) 5 22,7 Bruger intet 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 68. "Jeg er bekymret for den overvågning, der måske kunne finde sted, når jeg gemmer eller sender date via online services." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 69. "Sikkerheden for ikke at miste mine online lagrede data betyder mere for mig, end risikoen for at de overvåges." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 5 22,7 Hverken enig eller uenig 7 31,8 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 1 4,5 28

29 70. Hvad synes du alt i alt om den udvikling, at personlige data opbevares på nettet af private virksomheder God udvikling, som frit skal have lov til at fortsætte 4 17,4 Jeg er hverken for eller imod udviklingen 5 21,7 Jeg er lidt bekymret over udviklingen 11 47,8 Jeg er meget bekymret over udviklingen 3 13,0 Afsluttende spørgsmål 71. Hvis du har forslag til, hvordan it-sikkerheden kan forbedres, må du meget gerne skrive det nedenfor: 5 65,2 Almindelig sund fornuft 1 4,3 Alt skal være på dansk 1 4,3 Det er ikke så nemt (?) med it-sikkerheden. Der er ikke så overskueligt om det, for der er for mange kokke i køkkenet. 1 4,3 Flere gratis programmer på dansk, som frit kan downloades og anvendes på pc'ere og som er kombatibelt m. Vista. De 1 4,3 eksisterende prog. (på engelsk) duer ikke til Vista. Oplysning og atter oplysning 1 4,3 Oprettelse af en it-afdeling hos kommunen, hvor borgere gratis kan få hjælp i it-sikkerhedsspørgsmål 1 4,3 Tror på, at det nuværende forslag med chips er dækkende. Tror ikke på forslag om fingeraftryk osv. Oplysning er generelt 1 4,3 vigtigt for sikkerheden Ved brug af oplysningskampagner og tv-udsendelser. Måske en hjemmeside med sidste nyt indenfor virusangreb/phishing 1 4,3 på dansk 29

30 72. Har du ændret holdning til, hvor ansvaret for it-sikkerheden bør placeres efter at have læst løsningsforslagene og besvaret spørgeskemaet? Ja, ansvaret er i højere grad den enkelte brugers 1 4,8 Ja, ansvaret bør i højere grad fjernes fra den enkelte bruger 7 33,3 Nej, jeg har ikke ændret holdning 12 57,1 Ved ikke 1 4,8 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvis der er noget, du gerne vil tilføje eller ikke har haft mulighed for at udtrykke i spørgeskemaet, kan du skrive det nedenfor: 6 69,6 Det afgørende for mine svar har været at opretholde den personlige frihed, retten til privatliv og det personlige ansvar 1 4,3 for sikkerheden. Det er et svært dilemma, at det er sikrest at det offentlige tager sig af it-sikkerheden for den enkelte bruger, fordi disse ikke ved nok om det, men uden at man bliver/føler sig overvåget 1 4,3 Emnet bør måske viderebehandles i EU. "Fingeraftryk" el. Iris. 1 4,3 Flere af spørgsmålene kunne besvares med måske 1 4,3 It-sikkerheden må ikke give den enkelte bruger ekstra besvær/tage tid, så får man det ikke gjort. 1 4,3 Jeg er ikke så bekymret for "de svage gruppers" manglende mulighed for at være med på it-vognen. Jo mere der lægges over på staten, jo mere bør de så også påtage sig ansvaret for 1 4,3 de svageste. Med hensyn til blokering af skadelige sider, kan man lade brugeren tage stilling til om han/hun ønsker at fortsætte. 1 4,3 30

31 Krydstabeller 1. Køn krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 1. Køn Kvinde Mand Total Total 2. Alder krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 2. Alder år år Total Total 4. Uddannelse krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 4. Uddannelse Grundskole, mellemskole, grundlæggende erhvervs-, gymnasial uddannelse Kort, mellemlang, lang videregående uddannelse Total Total 31

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Denmark PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hvor mange

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Windows XP Det gode gamle langtidsholdbare system Vi kender det og har vænnet os til det Det

Læs mere

Brugernes it-sikkerhed. Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet

Brugernes it-sikkerhed. Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet Brugernes it-sikkerhed Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet Brugernes it-sikkerhed Analyse af interviewmøde med private brugere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Hvad er Avira DE-Cleaner? 1. Indledning. 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger. 2. Download af Avira DE-Cleaner

1. Indledning. 1.1 Hvad er Avira DE-Cleaner? 1. Indledning. 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger. 2. Download af Avira DE-Cleaner 1. Indledning 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger 2. Download af Avira DE-Cleaner 3. Søgning efter skadelig software og rensning af systemet 3.1. Finding af skadelig software 3.2.

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Noget om sikkerhed. Sikkerhedsangreb

Noget om sikkerhed. Sikkerhedsangreb Noget om sikkerhed "Gå ud i haven og grav et to meter dybt hul, smid din computer ned i hullet og dæk det til med jord. Nu er du sikker på, computeren ikke bliver angrebet af virus, spyware og anden form

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen 1. Hvorfor har vi valgt at tilbyde Tryg Backup til vores erhvervskunder med en Softwareforsikring? Det understøtter

Læs mere

Malwarebytes Guide AF VK DATA APS. VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder

Malwarebytes Guide AF VK DATA APS. VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder 2016 Malwarebytes Guide AF VK DATA APS VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder Indhold Om Malwarebytes Anti-Malware... 2 Download Malwarebytes... 3 Installere Malwarebytes... 4 Scan og fjern trusler med

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013)

Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013) Sikkerhedskursus del 4. (opdateret 01.07.2013) Din computersikkerhed består ikke kun af et antivirusprogram I del 4 skal vi finde en sikkerhedspakke, der passer til dig. Ikke et antivirus, men en samlet

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2. 10:32 Thursday, June 16, 2016 1 I alt 1.365 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 699 50,5 2. Kvinde 666 49,5 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 156 23,5 2. 30-59 år 750 53,5 3. 60 år eller derover 459 23,0

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Rens din pc for spyware

Rens din pc for spyware Rens din pc for spyware Spyware kan forvandle din computer til en kravlende krøbling, mens reklamerende pop op-vinduer kæmper om din opmærksomhed. Virus udgør ikke længere den største trussel for computerbrugerne,

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Gode råd til en sikker it-adfærd

Gode råd til en sikker it-adfærd Gode råd til en sikker it-adfærd It-sikkerhed starter og slutter med dig! Hvis du benytter dig af denne folders 18 gode råd, er både du som personlig bruger og bruger af Aarhus Universitets it-udstyr på

Læs mere

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE.

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE. Når man nu har en frisk ny Windows installation, så gælder det om at tilpasse den så den er brugbar men også at få de hjælpe of vedligeholdes programmer som gør maskinen kan sikres mod diverse malware

Læs mere

Sådan laver du et Image af en partition.

Sådan laver du et Image af en partition. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Sådan laver du et Image af en partition. Sådan laver du et Image med henholdsvis Acronis 2010 og Paragon drive backup 9. og Paragon 10 free. Skrevet den

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere