Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed"

Transkript

1 Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens og procent. Dog har ikke alle deltagere svaret på samtlige spørgsmål. satserne er bestemt ud fra antallet af afgivede svar, forsået således, at hvis kun 22 deltagere har besvaret et spørgsmål, vil 11 af disse deltagere udgøre 50 pct. På spørgsmålene 15, 16, 17, 33, 57 og 67 var det muligt for deltagerne at angive op til flere svar. Under dataanalysen er disse spørgsmål splittet op i underspørgsmål, fx 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.6, hvor deltagernes svar er omformeret til henholdsvis ja eller nej til den pågældende svarmulighed i det oprindelige spørgsmål. Har ingen deltagere tilsluttet sig en given svarmulighed, gengives denne ikke her. På spørgsmålene 5, 24, 71 og 73 var det muligt for deltagerne at give et skriftligt svar. Disse svar er bragt her. Efter resultaterne fra spørgeskemaet følger krydstabeller anvendt i analysen. Baggrundsspørgsmål 1. Køn Kvinde 12 52,2 Mand 11 47,8 1

2 2. Hvad er din alder? 20 år 1 4,3 26 år 1 4,3 28 år 1 4,3 30 år 1 4,3 33 år 1 4,3 35 år 1 4,3 38 år 1 4,3 43 år 1 4,3 44 år 2 8,7 45 år 1 4,3 48 år 1 4,3 49 år 1 4,3 50 år 2 8,7 51 år 1 4,3 53 år 1 4,3 54 år 1 4,3 63 år 2 8,7 64 år 1 4,3 67 år 1 4,3 70 år 1 4,3 3. Er der hjemmeboende børn i husstanden? Har børn 10 43,5 Ingen børn 13 56,5 2

3 4. Hvad er det højeste uddannelsesniveau, du har opnået? Mellemskole 2 8,7 Grundlæggende erhvervsuddannelse 6 26,1 Gymnasial uddannelse 3 13,0 Kortere videregående uddannelse 2 8,7 Mellemlang videregående uddannelse 5 21,7 Lang videregående uddannelse 5 21,7 5. Hvad er dit erhverv? Ansat i bank 1 4,3 Bogholder 1 4,3 Dual skibsofficer 1 4,3 Freelance i specialpædagogik 1 4,3 Hjemmegående 1 4,3 Industrielektriker 1 4,3 Konstabel i forsvaret 1 4,3 Konsulent AC (økonomi) 1 4,3 Lagerekspedient 1 4,3 Logistik assistent 1 4,3 Medhjælper i Biva 1 4,3 Montør 1 4,3 Pensionist 2 8,7 Pensionist, tidl. ledende lægesekretær 1 4,3 Produktionsingeniør 1 4,3 Projektmedarbejder 1 4,3 Pædagogisk konsulent 1 4,3 Socialrådgiver 1 4,3 Studieadministration 1 4,3 Taxivognmand 1 4,3 Tidl. Sygeplejerske, pt. kontorelev 1 4,3 Tidligere daginstitutionsleder 1 4,3 3

4 6. Hvilken kategori passer bedst på dig? Leder 2 8,7 Arbejder (ufaglært) 2 8,7 Arbejder (faglært) 2 8,7 Funktionær/tjenestemand 11 47,8 Selvstændig i øvrigt 1 4,3 Lærling, elev, studerende 1 4,3 Pensionist, efterlønsmodtager 3 13,0 Pt. arbejdsledig 1 4,3 7. Er du ansat i en privat eller offentlig virksomhed? Privat virksomhed 11 47,8 Offentlig virksomhed 7 30,4 Selvstændig erhvervsdrivende 1 4,3 Ude af erhverv 4 17,4 Brug og erfaringer med internettet og it-sikkerhed 8. Er der flere i din husstand, der bruger samme computer til at komme på nettet? Ja 12 54,5 Nej 10 45,5 4

5 9. Hvor ofte bruger du internettet privat? Dagligt 20 90,9 Et par gange om ugen 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 10. Hvor mange mails (ekskl. spam) modtager du typisk i din indbakke om dagen? 0-2 mails 7 31,8 3-7 mails 13 59, mails 1 4,5 Over 50 mails 1 4,5 11. Hvor ofte opgiver du kreditkortoplysninger i forbindelse med handel over nettet? Hver gang 7 31,8 Nogle gange 9 40,9 Sjældent 2 9,1 Aldrig 4 18,2 5

6 12. Hvor ofte bruger du netbank? Dagligt 6 28,6 Ugentligt 9 42,9 Sjældnere 3 14,3 Bruger ikke netbank 3 14,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvor ofte bruger du din digitale signatur, hvis du har en? Dagligt 1 4,5 Ugentligt 3 13,6 Sjældnere 8 36,4 Har ikke digital signatur 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 14. Hvilket styresystem har du installeret på din computer? Windows , Har du antivirusprogram installeret på din computer? Nej 5 21,7 Ja 18 78,3 6

7 15.2 Har du firewall installeret på din computer? Nej 6 26,1 Ja 17 73, Har du antispyware installeret på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er dit sikkerhedssoftware en del af styresystem? Nej 19 82,6 Ja 4 17, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej , Er du uvidende (ved ikke), om der er installeret sikkerhedssoftware på din computer? 9 82,6 Ved ikke 4 17,4 7

8 16.1 Har du selv foretaget installationen af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har bekendte foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har professionelle foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Var dit sikkerhedssoftware allerede installeret på din computer, da denne blev købt? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej ,0 8

9 17.1 Har du været udsat for virusangreb? Nej 13 56,5 Ja 10 43, Har du været udsat for phishingforsøg? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Har du oplevet, at andre overtog kontrollen med computeren? Nej 21 91,3 Ja 2 8, Har du ved en fejl downloaded skadelige filer fra en hjemmeside? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Er du foruden ubehagelige oplevelser? Nej 14 60,9 Ja 9 39,1 9

10 18. Hvornår har du sidst fortaget en back-up af nogle af dine dokumenter, billeder eller andre data, du har liggende på din computer? Indenfor den sidste uge 5 22,7 For 2-4 uger siden 5 22,7 For 1-3 måneder siden 2 9,1 For længere tid siden 4 18,2 Tager aldrig backup 5 22,7 Ved ikke 1 4,5 Generelle spørgsmål om it-sikkerhed 19. "Som privat bruger har man selv ansvaret for, at ens computer har sikkerheden i orden." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 3 13,0 20. "Det offentlige har til opgave at sørge for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 9 39,1 Helt uenig 1 4,3 10

11 21. "Det er det private erhvervsliv, fx banker og softwareproducenter mfl., der har ansvaret for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 10 45,5 Hverken enig eller uenig 4 18,2 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 2 9,1 22. "Jeg bekymrer mig ofte om sikkerheden, når jeg er på nettet." Helt enig 13 59,1 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 23. "Jeg er selv i stand til at håndtere min it-sikkerhed." Helt enig 5 22,7 Delvist enig 5 22,7 Delvist uenig 7 31,8 Helt uenig 5 22,7 11

12 24.1 Er der muligheder på nettet, som du ikke benytter, fordi du er nervøs for sikkerheden? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9, Hvis ja, hvilke? Deltagernes kommentarer 0 43,5 De steder jeg ikke kender 1 4,3 Der, hvor der skal opgives 1 4,3 Gratis spil eller programmer, sider der først skal installeres 1 4,3 Handler kun via for mig kendte sider. Deltager ikke i alle typer for spørgeskemaundersøgelser (kun dem for mig kendte og troværdige), og tilmelder mig ikke nyhedsbreve fra hvem som 1 4,3 helst. Handler, hvor kortoplysninger skal afgives 1 4,3 Hvor det er på engelsk 1 4,3 Ikke installere programmer jeg ikke kender 1 4,3 Jeg handler ikke ret tit på nettet for at minimere risikoen 1 4,3 Jeg handler sjældent på nettet 1 4,3 Køb i udlandet 1 4,3 Netbank 2 8,7 Sider, der ønsker at lægger programmer på min pc 1 4,3 12

13 Digital identitet 25. "Selvom visse grupper ikke er i stand til at anvende den digitale identitet, bør identiteten indføres til gavn for dem, der godt kan bruge den." Helt enig 12 52,2 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Helt uenig 1 4,3 26. "Det er urimeligt at hægte de svageste it-brugere i samfundet mere af den teknologiske udvikling, end de er hægtet af i forvejen." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 6 26,1 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 2 8,7 27. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre den digitale identitet, som beskrevet ovenfor? Ja 17 81,0 Nej 2 9,5 Ved ikke 2 9,5 Total ,0 [Ikke besvaret] 2 13

14 28. "Jo flere services den digitale identitet kan bruges til - hos såvel det offentlige som hos private virksomheder - desto bedre. Det gør livet nemmere for mig." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 29. "Identifikation over for det offentlige bør ikke sammenblandes med identifikation over for private virksomheder." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 1 4,5 Helt uenig 2 9,1 30. "Det er vigtigere for mig at have adgangen til offentlige og private services klart adskilt end at have fordelen af kun at skulle benytte en digital identitet i alle situationer." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 14

15 31. Synes du alt i alt, at det er en god ide at have en digital identitet, der både kan anvendes til offentlige og private services? Ja 8 34,8 Nej 10 43,5 Ved ikke 5 21,7 Automatiske sikkerhedsopdateringer 32. Hvad svarer du, når du bedes om accept til at installere opdateringer til din software? (Næsten) altid ja 11 47,8 Nogle gange ja 11 47,8 Sjældent ja 1 4, Svarer du altid ja til at installere sikkerhedsopdateringer? Nej 16 69,6 Ja 7 30, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi opdateringen ikke er nødvendig? Nej 20 87,0 Ja 3 13,0 15

16 33.3 Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi der medfølger andre programopdateringer, som du ikke ønsker at installere? Nej 20 87,0 Ja 3 13, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har plads på din harddisk? Nej , Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har betalt licens til nogle af dine programmer? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du har svært ved at vurdere, om det er en sikkerhedsopdatering og ikke en virus, og derfor ikke ønsker at installere en, for dig, ukendt fil? Nej 16 69,6 Ja 7 30,4 16

17 33.7 Er der andre grunde, til at du til tider afviser at installere en sikkerhedsopdatering? Deltagernes kommentarer 5 65,2 Fordi tidspunktet ikke passer mig 1 4,3 Hvis der er tvivl om filens oprindelse, ellers siger jeg ja 1 4,3 Jeg har valgt automatisk sikkerhedsopdatering 1 4,3 Jeg venter og spørger min mand om det er ok at sige ja 1 4,3 Opdateringer kan gøre andre programmer inkompatible 1 4,3 Tidspunktet passer mig ikke 1 4,3 Vil sætte mig ind i hvad jeg opdatere for jeg siger ja. Hvis jeg hikke har tid, siger jeg derfor nej. 1 4,3 Windows update ødelægger explorer i Vista! 1 4,3 34. "Sikkerhedsopdateringer bør installeres automatisk og tvungent, så alles computere er opdaterede og it-sikkerheden generelt øges." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 35. "Sikkerhedsopdateringer bør kunne fravælges, da jeg som privat bruger har ret til at bestemme over min egen sikkerhed." Helt enig 6 27,3 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 6 27,3 17

18 36. "Det er vigtigere for mig, at min og alle andres computere er fuldt opdaterede, end at jeg selv bestemmer fuldstændigt, hvilke sikkerhedsopdateringer jeg installerer." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 8 36,4 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 3 13,6 37. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om tvungne, automatiske sikkerhedsopdateringer? Ja 12 54,5 Nej 7 31,8 Ved ikke 3 13,6 Pc-syn 38. "Det er fint, at det offentlige kontrollerer, om min computer er sikkerhedsopdateret. På den måde motiveres og hjælpes jeg til at have en sikkerhedsopdateret computer til gavn for mig selv og andre brugere på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 9 40,9 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 5 22,7 Helt uenig 3 13,6 18

19 39. "Det offentlige skal ikke blande sig i, hvor vidt min computer er sikkerhedsopdateret." Helt enig 3 13,0 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 4 17,4 40. "Det er vigtigere, at det offentlige stiller krav til de private brugeres it-sikkerhed, end at brugerne selv bevarer kontrollen med den." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 2 8,7 41. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om pc-syn og adgangskontrol til offenlige hjemmesider? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 42. "Selvom det kunne højne sikkerhedsniveauet, bør en privat virksomhed som bankerne ikke kunne kræve at min computer er sikkerhedsopdateret, før jeg tillades adgang til netbanken." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 19

20 43. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at bankerne stiller krav til, at din computer er sikkerhedsopdateret, når du skal i netbanken? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 Internetudbyderne skal stille krav om firewall samt mailfiltrering 44. Hvordan sender du s privat? Bla. via en mailservice udbudt af ISP 17 73,9 Kun via online mailservice eller arbejdsmail 6 26,1 45. "Det er en god ide at lade internetudbydere scanne min og alle andres mails for på den måde at reducere spredningen af virus." Helt enig 9 39,1 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Helt uenig 1 4,3 46. "Jeg vil have mulighed for at modtage mails uden at få dem scannet for virus af en internetudbyder." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 5 21,7 20

21 47. "Det er vigtigere, at jeg er sikker på at modtage alle mine mails, end at spredningen af virus via mails begrænses." Helt enig 1 4,3 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 6 26,1 48. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne altid scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9,1 49. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne som standardinstilling (med mulighed for at fravælge filtreringen) scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 15 65,2 Nej 5 21,7 Ved ikke 3 13,0 50. "Det er i orden at lukke min internetforbindelse, hvis jeg ikke har installeret godkendt sikkerhedssoftware, fordi det øger min og andres sikkerhed på nettet." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 21

22 51. "Det bør være muligt at komme på internettet, selvom jeg ikke har installeret sikkerhedssoftware." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 7 30,4 52. "Det er vigtigere at sikre din fri adgang til nettet end at sørge for, at det er sikkert at færdes der." Helt enig 5 21,7 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 5 21,7 53. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne skal stille krav til deres kunder om installation af sikkerhedssoftware? Ja 14 63,6 Nej 6 27,3 Ved ikke 2 9,1 Sikkerhedsmærkning af software og hardware 54. Hvor meget tænker du over sikkerhed, når du køber et it-produkt? Meget 12 52,2 Lidt 8 34,8 Slet ikke 3 13,0 22

23 55. "Jeg kan sagtens på egen hånd vurdere sikkerheden for de fleste it-produkter." Helt enig 2 8,7 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 56. "Det skal være lettere at vurdere hvor sikkert et produkt er, selvom produktet som følge deraf bliver en smule dyrere." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 3 13, Hvilken prioritet har it-sikkerhed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 5 26,3 2. prioritet 4 21,1 3. prioritet 6 31, ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har høj kvalitet, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 7 36,8 2. prioritet 5 26,3 3. prioritet 3 15,8 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 23

24 57.3 Hvilken prioritet har prisen, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 16 84,2 1. prioritet 1 5,3 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har brugervenlighed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 2 10,5 1. prioritet 4 21,1 2. prioritet 7 36,8 3. prioritet 6 31,6 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har mærket eller kendskab til producenten, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 15 78,9 1. prioritet 2 10,5 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 24

25 58. Hvor mange penge er du villige til at betale ekstra, for at en computer til prisen 6000 kr. er sikkerhedsmærket? Max 100 kr. 1 4,3 Max 250 kr. 6 26,1 Max 500 kr. 8 34,8 Max 1000 kr. 4 17,4 Vil ikke betale ekstra 2 8,7 Ved ikke 2 8,7 59. Synes du alt i alt, at det er en god ide at lave en sikkerhedsmærkningsordning for it-produkter? Ja 20 87,0 Nej 2 8,7 Ved ikke 1 4,3 Blokering af skadelige hjemmesider 60. "Det er godt, at en ekspertgruppe påtager sig ansvaret for at blokere skadelige hjemmesider, så det bliver mere sikkert at færdes på nettet." Helt enig 14 60,9 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 1 4,3 25

26 61. "Reguleringen af internettet bør begrænses mest mulig. Risikoen for censur er for stor, hvis man sætter nogen til at blokere skadelige hjemmesider." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 8 34,8 62. "Det betyder mere for mig, at jeg kan færdes sikkert på nettet, end at en lovlig uskadelig hjemmeside risikerer at blive uretsmæssigt blokeret en gang i mellem som følge af en fejlvurdering." Helt enig 15 65,2 Delvist enig 2 8,7 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 2 8,7 63. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, der indeholder information om, hvordan virus og andre malware fremstilles." Helt enig 15 68,2 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 26

27 64. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra det er muligt at downloade og videresende virus og andet malware." Helt enig 18 81,8 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Helt uenig 1 4,5 65. " Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra man automatisk udsættes for angreb fra virus og andet malware." Helt enig 20 90,9 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 66. Synes du alt i alt, at det er en god ide at sortliste og blokere skadelige hjemmesider? Ja 20 90,9 Nej 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 27

28 Online lagring af data 67. Hvordan lagrer du data online? Ved brug af kommercielle online tjenester 7 31,8 Ved brug af offentlige online tjenester (Eboks) 5 22,7 Bruger intet 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 68. "Jeg er bekymret for den overvågning, der måske kunne finde sted, når jeg gemmer eller sender date via online services." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 69. "Sikkerheden for ikke at miste mine online lagrede data betyder mere for mig, end risikoen for at de overvåges." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 5 22,7 Hverken enig eller uenig 7 31,8 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 1 4,5 28

29 70. Hvad synes du alt i alt om den udvikling, at personlige data opbevares på nettet af private virksomheder God udvikling, som frit skal have lov til at fortsætte 4 17,4 Jeg er hverken for eller imod udviklingen 5 21,7 Jeg er lidt bekymret over udviklingen 11 47,8 Jeg er meget bekymret over udviklingen 3 13,0 Afsluttende spørgsmål 71. Hvis du har forslag til, hvordan it-sikkerheden kan forbedres, må du meget gerne skrive det nedenfor: 5 65,2 Almindelig sund fornuft 1 4,3 Alt skal være på dansk 1 4,3 Det er ikke så nemt (?) med it-sikkerheden. Der er ikke så overskueligt om det, for der er for mange kokke i køkkenet. 1 4,3 Flere gratis programmer på dansk, som frit kan downloades og anvendes på pc'ere og som er kombatibelt m. Vista. De 1 4,3 eksisterende prog. (på engelsk) duer ikke til Vista. Oplysning og atter oplysning 1 4,3 Oprettelse af en it-afdeling hos kommunen, hvor borgere gratis kan få hjælp i it-sikkerhedsspørgsmål 1 4,3 Tror på, at det nuværende forslag med chips er dækkende. Tror ikke på forslag om fingeraftryk osv. Oplysning er generelt 1 4,3 vigtigt for sikkerheden Ved brug af oplysningskampagner og tv-udsendelser. Måske en hjemmeside med sidste nyt indenfor virusangreb/phishing 1 4,3 på dansk 29

30 72. Har du ændret holdning til, hvor ansvaret for it-sikkerheden bør placeres efter at have læst løsningsforslagene og besvaret spørgeskemaet? Ja, ansvaret er i højere grad den enkelte brugers 1 4,8 Ja, ansvaret bør i højere grad fjernes fra den enkelte bruger 7 33,3 Nej, jeg har ikke ændret holdning 12 57,1 Ved ikke 1 4,8 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvis der er noget, du gerne vil tilføje eller ikke har haft mulighed for at udtrykke i spørgeskemaet, kan du skrive det nedenfor: 6 69,6 Det afgørende for mine svar har været at opretholde den personlige frihed, retten til privatliv og det personlige ansvar 1 4,3 for sikkerheden. Det er et svært dilemma, at det er sikrest at det offentlige tager sig af it-sikkerheden for den enkelte bruger, fordi disse ikke ved nok om det, men uden at man bliver/føler sig overvåget 1 4,3 Emnet bør måske viderebehandles i EU. "Fingeraftryk" el. Iris. 1 4,3 Flere af spørgsmålene kunne besvares med måske 1 4,3 It-sikkerheden må ikke give den enkelte bruger ekstra besvær/tage tid, så får man det ikke gjort. 1 4,3 Jeg er ikke så bekymret for "de svage gruppers" manglende mulighed for at være med på it-vognen. Jo mere der lægges over på staten, jo mere bør de så også påtage sig ansvaret for 1 4,3 de svageste. Med hensyn til blokering af skadelige sider, kan man lade brugeren tage stilling til om han/hun ønsker at fortsætte. 1 4,3 30

31 Krydstabeller 1. Køn krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 1. Køn Kvinde Mand Total Total 2. Alder krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 2. Alder år år Total Total 4. Uddannelse krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 4. Uddannelse Grundskole, mellemskole, grundlæggende erhvervs-, gymnasial uddannelse Kort, mellemlang, lang videregående uddannelse Total Total 31

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere