Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed"

Transkript

1 Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens og procent. Dog har ikke alle deltagere svaret på samtlige spørgsmål. satserne er bestemt ud fra antallet af afgivede svar, forsået således, at hvis kun 22 deltagere har besvaret et spørgsmål, vil 11 af disse deltagere udgøre 50 pct. På spørgsmålene 15, 16, 17, 33, 57 og 67 var det muligt for deltagerne at angive op til flere svar. Under dataanalysen er disse spørgsmål splittet op i underspørgsmål, fx 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.6, hvor deltagernes svar er omformeret til henholdsvis ja eller nej til den pågældende svarmulighed i det oprindelige spørgsmål. Har ingen deltagere tilsluttet sig en given svarmulighed, gengives denne ikke her. På spørgsmålene 5, 24, 71 og 73 var det muligt for deltagerne at give et skriftligt svar. Disse svar er bragt her. Efter resultaterne fra spørgeskemaet følger krydstabeller anvendt i analysen. Baggrundsspørgsmål 1. Køn Kvinde 12 52,2 Mand 11 47,8 1

2 2. Hvad er din alder? 20 år 1 4,3 26 år 1 4,3 28 år 1 4,3 30 år 1 4,3 33 år 1 4,3 35 år 1 4,3 38 år 1 4,3 43 år 1 4,3 44 år 2 8,7 45 år 1 4,3 48 år 1 4,3 49 år 1 4,3 50 år 2 8,7 51 år 1 4,3 53 år 1 4,3 54 år 1 4,3 63 år 2 8,7 64 år 1 4,3 67 år 1 4,3 70 år 1 4,3 3. Er der hjemmeboende børn i husstanden? Har børn 10 43,5 Ingen børn 13 56,5 2

3 4. Hvad er det højeste uddannelsesniveau, du har opnået? Mellemskole 2 8,7 Grundlæggende erhvervsuddannelse 6 26,1 Gymnasial uddannelse 3 13,0 Kortere videregående uddannelse 2 8,7 Mellemlang videregående uddannelse 5 21,7 Lang videregående uddannelse 5 21,7 5. Hvad er dit erhverv? Ansat i bank 1 4,3 Bogholder 1 4,3 Dual skibsofficer 1 4,3 Freelance i specialpædagogik 1 4,3 Hjemmegående 1 4,3 Industrielektriker 1 4,3 Konstabel i forsvaret 1 4,3 Konsulent AC (økonomi) 1 4,3 Lagerekspedient 1 4,3 Logistik assistent 1 4,3 Medhjælper i Biva 1 4,3 Montør 1 4,3 Pensionist 2 8,7 Pensionist, tidl. ledende lægesekretær 1 4,3 Produktionsingeniør 1 4,3 Projektmedarbejder 1 4,3 Pædagogisk konsulent 1 4,3 Socialrådgiver 1 4,3 Studieadministration 1 4,3 Taxivognmand 1 4,3 Tidl. Sygeplejerske, pt. kontorelev 1 4,3 Tidligere daginstitutionsleder 1 4,3 3

4 6. Hvilken kategori passer bedst på dig? Leder 2 8,7 Arbejder (ufaglært) 2 8,7 Arbejder (faglært) 2 8,7 Funktionær/tjenestemand 11 47,8 Selvstændig i øvrigt 1 4,3 Lærling, elev, studerende 1 4,3 Pensionist, efterlønsmodtager 3 13,0 Pt. arbejdsledig 1 4,3 7. Er du ansat i en privat eller offentlig virksomhed? Privat virksomhed 11 47,8 Offentlig virksomhed 7 30,4 Selvstændig erhvervsdrivende 1 4,3 Ude af erhverv 4 17,4 Brug og erfaringer med internettet og it-sikkerhed 8. Er der flere i din husstand, der bruger samme computer til at komme på nettet? Ja 12 54,5 Nej 10 45,5 4

5 9. Hvor ofte bruger du internettet privat? Dagligt 20 90,9 Et par gange om ugen 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 10. Hvor mange mails (ekskl. spam) modtager du typisk i din indbakke om dagen? 0-2 mails 7 31,8 3-7 mails 13 59, mails 1 4,5 Over 50 mails 1 4,5 11. Hvor ofte opgiver du kreditkortoplysninger i forbindelse med handel over nettet? Hver gang 7 31,8 Nogle gange 9 40,9 Sjældent 2 9,1 Aldrig 4 18,2 5

6 12. Hvor ofte bruger du netbank? Dagligt 6 28,6 Ugentligt 9 42,9 Sjældnere 3 14,3 Bruger ikke netbank 3 14,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvor ofte bruger du din digitale signatur, hvis du har en? Dagligt 1 4,5 Ugentligt 3 13,6 Sjældnere 8 36,4 Har ikke digital signatur 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 14. Hvilket styresystem har du installeret på din computer? Windows , Har du antivirusprogram installeret på din computer? Nej 5 21,7 Ja 18 78,3 6

7 15.2 Har du firewall installeret på din computer? Nej 6 26,1 Ja 17 73, Har du antispyware installeret på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er dit sikkerhedssoftware en del af styresystem? Nej 19 82,6 Ja 4 17, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej , Er du uvidende (ved ikke), om der er installeret sikkerhedssoftware på din computer? 9 82,6 Ved ikke 4 17,4 7

8 16.1 Har du selv foretaget installationen af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har bekendte foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Har professionelle foretaget installation af sikkerhedssoftware på din computer? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Var dit sikkerhedssoftware allerede installeret på din computer, da denne blev købt? Nej 15 65,2 Ja 8 34, Er din computer uden sikkerhedssoftware? Nej ,0 8

9 17.1 Har du været udsat for virusangreb? Nej 13 56,5 Ja 10 43, Har du været udsat for phishingforsøg? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Har du oplevet, at andre overtog kontrollen med computeren? Nej 21 91,3 Ja 2 8, Har du ved en fejl downloaded skadelige filer fra en hjemmeside? Nej 18 78,3 Ja 5 21, Er du foruden ubehagelige oplevelser? Nej 14 60,9 Ja 9 39,1 9

10 18. Hvornår har du sidst fortaget en back-up af nogle af dine dokumenter, billeder eller andre data, du har liggende på din computer? Indenfor den sidste uge 5 22,7 For 2-4 uger siden 5 22,7 For 1-3 måneder siden 2 9,1 For længere tid siden 4 18,2 Tager aldrig backup 5 22,7 Ved ikke 1 4,5 Generelle spørgsmål om it-sikkerhed 19. "Som privat bruger har man selv ansvaret for, at ens computer har sikkerheden i orden." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 3 13,0 20. "Det offentlige har til opgave at sørge for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 9 39,1 Helt uenig 1 4,3 10

11 21. "Det er det private erhvervsliv, fx banker og softwareproducenter mfl., der har ansvaret for, at jeg kan agere sikkert på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 10 45,5 Hverken enig eller uenig 4 18,2 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 2 9,1 22. "Jeg bekymrer mig ofte om sikkerheden, når jeg er på nettet." Helt enig 13 59,1 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 23. "Jeg er selv i stand til at håndtere min it-sikkerhed." Helt enig 5 22,7 Delvist enig 5 22,7 Delvist uenig 7 31,8 Helt uenig 5 22,7 11

12 24.1 Er der muligheder på nettet, som du ikke benytter, fordi du er nervøs for sikkerheden? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9, Hvis ja, hvilke? Deltagernes kommentarer 0 43,5 De steder jeg ikke kender 1 4,3 Der, hvor der skal opgives 1 4,3 Gratis spil eller programmer, sider der først skal installeres 1 4,3 Handler kun via for mig kendte sider. Deltager ikke i alle typer for spørgeskemaundersøgelser (kun dem for mig kendte og troværdige), og tilmelder mig ikke nyhedsbreve fra hvem som 1 4,3 helst. Handler, hvor kortoplysninger skal afgives 1 4,3 Hvor det er på engelsk 1 4,3 Ikke installere programmer jeg ikke kender 1 4,3 Jeg handler ikke ret tit på nettet for at minimere risikoen 1 4,3 Jeg handler sjældent på nettet 1 4,3 Køb i udlandet 1 4,3 Netbank 2 8,7 Sider, der ønsker at lægger programmer på min pc 1 4,3 12

13 Digital identitet 25. "Selvom visse grupper ikke er i stand til at anvende den digitale identitet, bør identiteten indføres til gavn for dem, der godt kan bruge den." Helt enig 12 52,2 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Helt uenig 1 4,3 26. "Det er urimeligt at hægte de svageste it-brugere i samfundet mere af den teknologiske udvikling, end de er hægtet af i forvejen." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 6 26,1 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 2 8,7 27. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre den digitale identitet, som beskrevet ovenfor? Ja 17 81,0 Nej 2 9,5 Ved ikke 2 9,5 Total ,0 [Ikke besvaret] 2 13

14 28. "Jo flere services den digitale identitet kan bruges til - hos såvel det offentlige som hos private virksomheder - desto bedre. Det gør livet nemmere for mig." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 29. "Identifikation over for det offentlige bør ikke sammenblandes med identifikation over for private virksomheder." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 1 4,5 Helt uenig 2 9,1 30. "Det er vigtigere for mig at have adgangen til offentlige og private services klart adskilt end at have fordelen af kun at skulle benytte en digital identitet i alle situationer." Helt enig 10 45,5 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 14

15 31. Synes du alt i alt, at det er en god ide at have en digital identitet, der både kan anvendes til offentlige og private services? Ja 8 34,8 Nej 10 43,5 Ved ikke 5 21,7 Automatiske sikkerhedsopdateringer 32. Hvad svarer du, når du bedes om accept til at installere opdateringer til din software? (Næsten) altid ja 11 47,8 Nogle gange ja 11 47,8 Sjældent ja 1 4, Svarer du altid ja til at installere sikkerhedsopdateringer? Nej 16 69,6 Ja 7 30, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi opdateringen ikke er nødvendig? Nej 20 87,0 Ja 3 13,0 15

16 33.3 Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi der medfølger andre programopdateringer, som du ikke ønsker at installere? Nej 20 87,0 Ja 3 13, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har plads på din harddisk? Nej , Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du ikke har betalt licens til nogle af dine programmer? Nej 22 95,7 Ja 1 4, Afviser du til tider at installere en sikkerhedsopdatering, fordi du har svært ved at vurdere, om det er en sikkerhedsopdatering og ikke en virus, og derfor ikke ønsker at installere en, for dig, ukendt fil? Nej 16 69,6 Ja 7 30,4 16

17 33.7 Er der andre grunde, til at du til tider afviser at installere en sikkerhedsopdatering? Deltagernes kommentarer 5 65,2 Fordi tidspunktet ikke passer mig 1 4,3 Hvis der er tvivl om filens oprindelse, ellers siger jeg ja 1 4,3 Jeg har valgt automatisk sikkerhedsopdatering 1 4,3 Jeg venter og spørger min mand om det er ok at sige ja 1 4,3 Opdateringer kan gøre andre programmer inkompatible 1 4,3 Tidspunktet passer mig ikke 1 4,3 Vil sætte mig ind i hvad jeg opdatere for jeg siger ja. Hvis jeg hikke har tid, siger jeg derfor nej. 1 4,3 Windows update ødelægger explorer i Vista! 1 4,3 34. "Sikkerhedsopdateringer bør installeres automatisk og tvungent, så alles computere er opdaterede og it-sikkerheden generelt øges." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 4 17,4 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 35. "Sikkerhedsopdateringer bør kunne fravælges, da jeg som privat bruger har ret til at bestemme over min egen sikkerhed." Helt enig 6 27,3 Delvist enig 7 31,8 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 6 27,3 17

18 36. "Det er vigtigere for mig, at min og alle andres computere er fuldt opdaterede, end at jeg selv bestemmer fuldstændigt, hvilke sikkerhedsopdateringer jeg installerer." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 8 36,4 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 3 13,6 Helt uenig 3 13,6 37. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om tvungne, automatiske sikkerhedsopdateringer? Ja 12 54,5 Nej 7 31,8 Ved ikke 3 13,6 Pc-syn 38. "Det er fint, at det offentlige kontrollerer, om min computer er sikkerhedsopdateret. På den måde motiveres og hjælpes jeg til at have en sikkerhedsopdateret computer til gavn for mig selv og andre brugere på nettet." Helt enig 3 13,6 Delvist enig 9 40,9 Hverken enig eller uenig 2 9,1 Delvist uenig 5 22,7 Helt uenig 3 13,6 18

19 39. "Det offentlige skal ikke blande sig i, hvor vidt min computer er sikkerhedsopdateret." Helt enig 3 13,0 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 4 17,4 40. "Det er vigtigere, at det offentlige stiller krav til de private brugeres it-sikkerhed, end at brugerne selv bevarer kontrollen med den." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 2 8,7 41. Synes du alt i alt, at det er en god ide at indføre forslaget om pc-syn og adgangskontrol til offenlige hjemmesider? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 42. "Selvom det kunne højne sikkerhedsniveauet, bør en privat virksomhed som bankerne ikke kunne kræve at min computer er sikkerhedsopdateret, før jeg tillades adgang til netbanken." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 3 13,0 Helt uenig 3 13,0 19

20 43. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at bankerne stiller krav til, at din computer er sikkerhedsopdateret, når du skal i netbanken? Ja 11 47,8 Nej 6 26,1 Ved ikke 6 26,1 Internetudbyderne skal stille krav om firewall samt mailfiltrering 44. Hvordan sender du s privat? Bla. via en mailservice udbudt af ISP 17 73,9 Kun via online mailservice eller arbejdsmail 6 26,1 45. "Det er en god ide at lade internetudbydere scanne min og alle andres mails for på den måde at reducere spredningen af virus." Helt enig 9 39,1 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Helt uenig 1 4,3 46. "Jeg vil have mulighed for at modtage mails uden at få dem scannet for virus af en internetudbyder." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 5 21,7 20

21 47. "Det er vigtigere, at jeg er sikker på at modtage alle mine mails, end at spredningen af virus via mails begrænses." Helt enig 1 4,3 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 5 21,7 Delvist uenig 5 21,7 Helt uenig 6 26,1 48. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne altid scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 13 59,1 Nej 7 31,8 Ved ikke 2 9,1 49. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne som standardinstilling (med mulighed for at fravælge filtreringen) scanner og filtrerer de mails, du sender og modtager gennem deres mailservices? Ja 15 65,2 Nej 5 21,7 Ved ikke 3 13,0 50. "Det er i orden at lukke min internetforbindelse, hvis jeg ikke har installeret godkendt sikkerhedssoftware, fordi det øger min og andres sikkerhed på nettet." Helt enig 7 30,4 Delvist enig 5 21,7 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 21

22 51. "Det bør være muligt at komme på internettet, selvom jeg ikke har installeret sikkerhedssoftware." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 7 30,4 52. "Det er vigtigere at sikre din fri adgang til nettet end at sørge for, at det er sikkert at færdes der." Helt enig 5 21,7 Delvist enig 7 30,4 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 5 21,7 53. Synes du alt i alt, at det er en god ide, at internetudbyderne skal stille krav til deres kunder om installation af sikkerhedssoftware? Ja 14 63,6 Nej 6 27,3 Ved ikke 2 9,1 Sikkerhedsmærkning af software og hardware 54. Hvor meget tænker du over sikkerhed, når du køber et it-produkt? Meget 12 52,2 Lidt 8 34,8 Slet ikke 3 13,0 22

23 55. "Jeg kan sagtens på egen hånd vurdere sikkerheden for de fleste it-produkter." Helt enig 2 8,7 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 4 17,4 Helt uenig 6 26,1 56. "Det skal være lettere at vurdere hvor sikkert et produkt er, selvom produktet som følge deraf bliver en smule dyrere." Helt enig 10 43,5 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 3 13, Hvilken prioritet har it-sikkerhed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 5 26,3 2. prioritet 4 21,1 3. prioritet 6 31, ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har høj kvalitet, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 4 21,1 1. prioritet 7 36,8 2. prioritet 5 26,3 3. prioritet 3 15,8 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 23

24 57.3 Hvilken prioritet har prisen, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 16 84,2 1. prioritet 1 5,3 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har brugervenlighed, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 2 10,5 1. prioritet 4 21,1 2. prioritet 7 36,8 3. prioritet 6 31,6 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvilken prioritet har mærket eller kendskab til producenten, når du køber et it-produkt? Lavere prioritet 15 78,9 1. prioritet 2 10,5 2. prioritet 1 5,3 3. prioritet 1 5,3 Total ,0 [Ikke besvaret] 4 24

25 58. Hvor mange penge er du villige til at betale ekstra, for at en computer til prisen 6000 kr. er sikkerhedsmærket? Max 100 kr. 1 4,3 Max 250 kr. 6 26,1 Max 500 kr. 8 34,8 Max 1000 kr. 4 17,4 Vil ikke betale ekstra 2 8,7 Ved ikke 2 8,7 59. Synes du alt i alt, at det er en god ide at lave en sikkerhedsmærkningsordning for it-produkter? Ja 20 87,0 Nej 2 8,7 Ved ikke 1 4,3 Blokering af skadelige hjemmesider 60. "Det er godt, at en ekspertgruppe påtager sig ansvaret for at blokere skadelige hjemmesider, så det bliver mere sikkert at færdes på nettet." Helt enig 14 60,9 Delvist enig 6 26,1 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 1 4,3 Helt uenig 1 4,3 25

26 61. "Reguleringen af internettet bør begrænses mest mulig. Risikoen for censur er for stor, hvis man sætter nogen til at blokere skadelige hjemmesider." Helt enig 4 17,4 Delvist enig 8 34,8 Hverken enig eller uenig 1 4,3 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 8 34,8 62. "Det betyder mere for mig, at jeg kan færdes sikkert på nettet, end at en lovlig uskadelig hjemmeside risikerer at blive uretsmæssigt blokeret en gang i mellem som følge af en fejlvurdering." Helt enig 15 65,2 Delvist enig 2 8,7 Hverken enig eller uenig 2 8,7 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 2 8,7 63. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, der indeholder information om, hvordan virus og andre malware fremstilles." Helt enig 15 68,2 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 2 9,1 26

27 64. "Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra det er muligt at downloade og videresende virus og andet malware." Helt enig 18 81,8 Delvist enig 2 9,1 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Helt uenig 1 4,5 65. " Jeg synes, det er i orden (på trods af risikoen for uretsmæssig blokering), at en ekspertgruppe blokerer sider, hvorfra man automatisk udsættes for angreb fra virus og andet malware." Helt enig 20 90,9 Hverken enig eller uenig 1 4,5 Delvist uenig 1 4,5 66. Synes du alt i alt, at det er en god ide at sortliste og blokere skadelige hjemmesider? Ja 20 90,9 Nej 1 4,5 Ved ikke 1 4,5 27

28 Online lagring af data 67. Hvordan lagrer du data online? Ved brug af kommercielle online tjenester 7 31,8 Ved brug af offentlige online tjenester (Eboks) 5 22,7 Bruger intet 9 40,9 Ved ikke 1 4,5 68. "Jeg er bekymret for den overvågning, der måske kunne finde sted, når jeg gemmer eller sender date via online services." Helt enig 6 26,1 Delvist enig 9 39,1 Hverken enig eller uenig 3 13,0 Delvist uenig 2 8,7 Helt uenig 3 13,0 69. "Sikkerheden for ikke at miste mine online lagrede data betyder mere for mig, end risikoen for at de overvåges." Helt enig 7 31,8 Delvist enig 5 22,7 Hverken enig eller uenig 7 31,8 Delvist uenig 2 9,1 Helt uenig 1 4,5 28

29 70. Hvad synes du alt i alt om den udvikling, at personlige data opbevares på nettet af private virksomheder God udvikling, som frit skal have lov til at fortsætte 4 17,4 Jeg er hverken for eller imod udviklingen 5 21,7 Jeg er lidt bekymret over udviklingen 11 47,8 Jeg er meget bekymret over udviklingen 3 13,0 Afsluttende spørgsmål 71. Hvis du har forslag til, hvordan it-sikkerheden kan forbedres, må du meget gerne skrive det nedenfor: 5 65,2 Almindelig sund fornuft 1 4,3 Alt skal være på dansk 1 4,3 Det er ikke så nemt (?) med it-sikkerheden. Der er ikke så overskueligt om det, for der er for mange kokke i køkkenet. 1 4,3 Flere gratis programmer på dansk, som frit kan downloades og anvendes på pc'ere og som er kombatibelt m. Vista. De 1 4,3 eksisterende prog. (på engelsk) duer ikke til Vista. Oplysning og atter oplysning 1 4,3 Oprettelse af en it-afdeling hos kommunen, hvor borgere gratis kan få hjælp i it-sikkerhedsspørgsmål 1 4,3 Tror på, at det nuværende forslag med chips er dækkende. Tror ikke på forslag om fingeraftryk osv. Oplysning er generelt 1 4,3 vigtigt for sikkerheden Ved brug af oplysningskampagner og tv-udsendelser. Måske en hjemmeside med sidste nyt indenfor virusangreb/phishing 1 4,3 på dansk 29

30 72. Har du ændret holdning til, hvor ansvaret for it-sikkerheden bør placeres efter at have læst løsningsforslagene og besvaret spørgeskemaet? Ja, ansvaret er i højere grad den enkelte brugers 1 4,8 Ja, ansvaret bør i højere grad fjernes fra den enkelte bruger 7 33,3 Nej, jeg har ikke ændret holdning 12 57,1 Ved ikke 1 4,8 Total ,0 [Ikke besvaret] Hvis der er noget, du gerne vil tilføje eller ikke har haft mulighed for at udtrykke i spørgeskemaet, kan du skrive det nedenfor: 6 69,6 Det afgørende for mine svar har været at opretholde den personlige frihed, retten til privatliv og det personlige ansvar 1 4,3 for sikkerheden. Det er et svært dilemma, at det er sikrest at det offentlige tager sig af it-sikkerheden for den enkelte bruger, fordi disse ikke ved nok om det, men uden at man bliver/føler sig overvåget 1 4,3 Emnet bør måske viderebehandles i EU. "Fingeraftryk" el. Iris. 1 4,3 Flere af spørgsmålene kunne besvares med måske 1 4,3 It-sikkerheden må ikke give den enkelte bruger ekstra besvær/tage tid, så får man det ikke gjort. 1 4,3 Jeg er ikke så bekymret for "de svage gruppers" manglende mulighed for at være med på it-vognen. Jo mere der lægges over på staten, jo mere bør de så også påtage sig ansvaret for 1 4,3 de svageste. Med hensyn til blokering af skadelige sider, kan man lade brugeren tage stilling til om han/hun ønsker at fortsætte. 1 4,3 30

31 Krydstabeller 1. Køn krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 1. Køn Kvinde Mand Total Total 2. Alder krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 2. Alder år år Total Total 4. Uddannelse krydset med 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen it-sikkerhed. 23. Jeg er selv i stand til at håndtere min egen itsikkerhed. Enig eller delvist enig Uenig eller delvist uenig 4. Uddannelse Grundskole, mellemskole, grundlæggende erhvervs-, gymnasial uddannelse Kort, mellemlang, lang videregående uddannelse Total Total 31

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Brugernes it-sikkerhed. Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet

Brugernes it-sikkerhed. Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet Brugernes it-sikkerhed Analyse af interviewmøde med private brugere samt anbefalinger fra en arbejdsgruppe sammensat af Teknologirådet Brugernes it-sikkerhed Analyse af interviewmøde med private brugere

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Windows XP Det gode gamle langtidsholdbare system Vi kender det og har vænnet os til det Det

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Systemteknisk afdeling April 2003

Systemteknisk afdeling April 2003 Lederen Så er det igen tid til nyhedsbrev fra systemteknisk afdeling ligesom sidste år, vil det gennemgående tema være ITsikkerhed med hovedvægt på bl.a.: Virusbeskyttelse Programopdateringer Hacker-beskyttelse

Læs mere

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Gode råd til en sikker it-adfærd

Gode råd til en sikker it-adfærd Gode råd til en sikker it-adfærd It-sikkerhed starter og slutter med dig! Hvis du benytter dig af denne folders 18 gode råd, er både du som personlig bruger og bruger af Aarhus Universitets it-udstyr på

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen 1. Hvorfor har vi valgt at tilbyde Tryg Backup til vores erhvervskunder med en Softwareforsikring? Det understøtter

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk

DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk Agenda DK-CERT Hvem er DK-CERT, Formål med DK-CERT Hvad laver DK-CERT (og nogle tal) DK-CERT

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Skadelige computerprogrammer

Skadelige computerprogrammer Skadelige computerprogrammer (Revision 6 19 okt. 2013) OBS! Ang. antivirusprogrammer: Jeg anbefaler i slutningen af denne artikel brugen af Microsofts antivirusprogram, Microsoft Security Essentials. Bladr

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Det farlige Internet (?)

Det farlige Internet (?) Det farlige Internet (?) Farum Bibliotek 21. Oktober 2008 Peter Krüger 21-10-2008 Peter Krüger 1 Hvem og hvorfor? Trusler på internettet. Disposition Virus og orme Trojanske heste og bagdøre SPAM mail

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere