Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014"

Transkript

1 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014

2 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet spørgsmål er sammenlignet med øvrige perioder: BG2: (4037 besvarelser) BG3a: (3036 besvarelser) BG3b: (3895 besvarelser) BG4: (4.166 besvarelser) BG5: (3.674 besvarelser denne undersøgelse)

3 Opsummering

4 Generelt 82 % er meget enige eller enige i, at der alt i alt er et positivt helhedsindtryk det højeste målt på borger.dk 9 ud af 10 af de årige er meget enige eller enige i netop dette udsagn mens det er 8 ud af 10 for brugerne over 60 år Generelt er tilfredsheden høj især Region Nordjylland har et godt helhedsindtryk af borger.dk 74 % mener borger.dk indeholder det, som de har brug for mod 72 % ved sidste måling

5 Indholdet 77 % er enten meget enige eller enige i, at kvaliteten af indholdet er høj 30 % af de der er meget uenige eller uenige i spørgsmålet om, at kvaliteten af borger.dks indhold er høj finder teksterne svære at forstå. Det svarer til 5 % af alle brugerne. 28 % (ligeledes svarende til 5 % af alle brugerne) synes ikke, at teksterne er fyldestgørende. Begge elementer er steget siden sidste år 42 % mangler selvbetjeningsløsninger eller ansøgningsskemaer - et fald siden 2013

6 Navigation 72 % er enige eller meget enige i, at det er nemt at finde rundt på borger.dk mod 69 % ved sidste måling 54 % (svarende til 13 % af alle brugere) har svært ved at afkode, hvad der ligger under det enkelte menupunkt - en lille stigning siden sidste undersøgelse 74 % er meget enige eller enige i, at de fandt det de ledte efter - samme niveau som ved sidste måling

7 Teknik 74 % er meget enige eller enige i, at borger.dk er hurtig og virker - mod 72 % ved sidste måling Der er stadig et stort ønske om bedre selvbetjeningsløsninger (12 % af alle brugerne) - dog er 68 % enige eller meget enige i, at selvbetjeningsløsningerne fungerer. Det er det højeste målt nogensinde 28 % (svarende til 5 % af alle brugerne) er i tvivl om deres ansøgning er blevet sendt

8 Den digitale postkasse 78 % har benyttet den digitale postkasse Størstedelen (32 %) er kommet ind til den digitale postkasse via en søgning på broger.dk 87 % synes at den digitale postkasse er nem at finde

9 Mobil brug af borger.dk 14 % har besøgt borger.dk via en tablet, mens det er 10 %, som har besøgt sitet via en mobiltelefon Der er ikke den store forskel i tilfredsheden i forhold til at besøge borger.dk på hhv. en tablet og en mobiltelefon. Således er 73 % meget tilfredse eller tilfredse med besøget fra de to enheder De, der er utilfredse, er det især fordi der er for meget information til de små skærme og fordi de ikke kan logge ind

10 Om brugerne

11 Fordelingen mellem køn og alder er stort set som i 2013 Køn Alder ,6 44,9 Kvinde 52% Mand 48% ,6 8,7 22,6 19,8 25,2 26, år år år 60 år eller ældre BG5 BG4 N = 3.674

12 Der er lidt flere fra Region Sjælland og lidt færre fra Region Midtjylland sammenlignet med ,0 30,0 31,0 31,4 25,0 20,0 17,1 22,4 22,1 20,5 23,1 % 15,0 14,6 10,0 8,9 8,8 5,0 0,0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland BG5 BG4 I hvilket postnummer er du bosat? N = 3.674

13 28 % af brugerne har senest gennemført en erhvervsuddannelse 30,0% 27,9% 25,0% 21,4% 20,0% 15,0% 15,6% 13,5% 10,0% 5,0% 5,3% 9,0% 7,3% 0,0% Hvad er din senest gennemførte uddannelse? N = 3.674

14 Størstedelen af brugerne (68 %) har ikke hjemmeboende børn 80,0% 70,0% 68,3% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 15,9% 10,0% 8,4% 7,4% 6,5% 5,9% 0,0% Ja, i alderen 0-3 år Ja, i alderen 3-6 år Ja, i alderen 6-15 år Ja, i alderen år Ja, over 18 år Nej, jeg har ingen hjemmeboende børn Har du hjemmeboende børn? Vælg evt. flere svar. N = 3.674

15 Borger.dk besøges primært i privat øjemed 100,0% 91,5% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 4,4% 4,1% Privat Erhvervsmæssigt Andet I hvilket øjemed besøger du primært borger.dk i dag? N = 3.674

16 Borger.dk bruges oftere end i ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 21,0% 25,1% 21,6% 20,0% 17,6% 15,0% 11,7% 10,0% 5,0% 3,0% 0,0% Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Flere gange om måneden Månedligt Sjældnere BG5 BG4 Hvor ofte benytter du borger.dk? N = 3.674

17 Overordnet tilfredshed

18 81 % er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk 70,0% 65,1% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 16,0% 10,0% 8,9% 3,9% 6,0% 0,0% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke BG5 BG4 Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? N = 3.674

19 Helhedsintrykket er steget lidt siden sidste år 100% 90% 80% 3,3 4,3 5,5 6,4 4,1 4,7 11,5 5,5 20,1 9,5 21,1 9,6 13,0 70% 60% 50% 40% 30% 53,6 17,7 18,0 47,7 45,7 66,6 66,2 82 % er meget enige eller enige i at helhedsindtrykket er positivt 20% 10% 0% 20,4 11,5 11,0 11,8 15,4 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk N = 3.674

20 Kvinder har et lidt bedre helhedsindtryk 80,0% 70,0% 68,1% 64,3% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 15,5% 15,4% 10,2% 8,8% 6,2% 3,4% 3,8% 4,3% 0,0% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Mand Kvinde Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk krydser på køn N = 3.674

21 De unge har det bedste helhedsindtryk 80% 75% 70% 68% 68% 63% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 14% 14% 15% 16% 10% 11% 8% 6% 5% 6% 5% 5% 3% 4% 2% 3% 0% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke år år år 60 år eller ældre Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk krydset på alder N = 3.674

22 Region Nordjylland har det bedste helhedsindtryk 80% 71% 69% 70% 66% 64% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 15% 15% 16% 15% 17% 11% 11% 10% 8% 5% 6% 5% 5% 3% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 0% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk krydset på bopæl N = 3.674

23 Indhold på borger.dk

24 Flere end sidste år er meget enige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,8 7,9 8,9 9,1 6,7 11,1 5,6 4,5 18,3 19,7 11,0 11,8 15,8 51,9 17,0 21,3 20,8 44,3 43,2 64,9 64,9 10,1 8,9 9,5 12,1 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 77 % er enten meget enige eller enige i, at kvaliteten af indholdet er høj Kvaliteten af borger.dk s indhold er høj N = 3.674

25 30 % af de meget uenige eller uenige finder ikke teksterne fyldestgørende, mens andre 28 % har svært ved at forstå teksterne 60,0% 52,4% 50,0% 40,0% 30,0% 30,3% 28,1% 20,0% 14,5% 12,5% 10,0% 4,2% 0,0% Teksterne er ikke fyldestgørende Teksterne er svære at forstå Der er for lidt indhold Der er for meget Teksterne er ikke indhold troværdige Andet BG5 BG4 N = 601 Hvad er grunden til, du ikke finder kvaliteten af indholdet høj? Vælg gerne flere svar.

26 Flere end i 2013 er meget enige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,8 5,2 5,6 5,9 4,1 6,8 2,0 2,1 7,9 9,8 8,2 9,6 12,3 14,3 15,0 57,8 66,5 70,5 60,9 58,6 21,4 17,7 13,2 12,3 13,4 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 84 % er enten meget enige eller enige i, at teksterne er skrevet i et klart og letforståeligt sprog Teksterne på borger.dk er skrevet i et klart og letforståeligt sprog N = 3.674

27 Flere synes at der er for mange links/ henvisninger i teksterne 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 38,5% 37,8% 34,7% 25,0% 20,0% 17,7% 21,0% 15,0% 10,0% 10,3% 7,7% 5,0% 0,0% Teksterne indeholder for mange fagtermer Teksterne er skrevet i et uforståeligt sprog Der er for mange links/henvisninger i teksterne Der er for få links/ henvisninger i teksterne Teksterne er for lange Teksterne er for korte Andet BG5 BG4 N = 429 Hvad er grunden til, du ikke synes teksterne er klare og letforståelige? Vælg gerne flere svar.

28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,9 14,8 15,7 16,4 15,5 12,0 2,2 2,2 16,1 16,9 9,7 8,5 20,6 20,8 19,6 63,0 61,6 42,5 40,9 40,7 14,5 9,2 8,6 8,7 12,2 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 74 % er enten meget enige eller enige i, at de har behov for borger.dk Borger.dk indeholder det, jeg har behov for N = 3.674

29 42 % mangler selvbetjeningsløsninger eller ansøgningsskemaer 50,0% 45,0% 42,4% 40,0% 35,0% 30,8% 31,8% 30,0% 25,0% 25,3% 27,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Selvbetjeningsløsninger eller ansøgningsskemaer Konkrete regler Kontaktoplysninger Konkrete data om mig (og min familie) Andet BG5 BG4 N = 396 Hvad mangler du? Vælg gerne flere svar.

30 Navigation

31 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,4 3,7 4,2 7,2 4,5 5,2 4,8 18,0 28,9 29,4 18,8 18,7 21,6 43,6 14,9 26,6 25,0 34,4 35,4 61,1 8,3 7,8 8,2 59,3 12,2 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 72 % er enten meget enige eller enige i, at borger.dk er nem at finde rundt på Det er nemt at finde rundt på borger.dk N = 3.674

32 Flere har fået svært ved at afkode de enkelte menupunkter 60,0% 50,0% 53,9% 40,0% 38,9% 36,0% 31,6% 30,0% 23,5% 20,0% 14,8% 18,4% 10,0% 0,0% Det er svært at afkode, hvad der ligger under det enkelte menupunkt Det er uklart, hvor på borger.dk jeg står Det forvirrer, at der er menupunkter flere steder på siden Indholdet på de enkelte sider er svært at overskue Designet virker forstyrrende Teksterne i menupunkterne er svære at forstå Andet BG5 BG4 N = 881 Hvad er grunden til, du ikke finder det nemt at finde rundt på borger.dk? Vælg gerne flere svar.

33 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,4 3,7 4,5 7,3 4,9 5,9 5,3 22,8 31,9 32,1 13,8 15,0 21,6 36,5 18,5 24,6 23,0 32,4 32,8 61,7 9,1 9,2 11,9 57,4 16,9 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 74 % er meget enige eller enige i. de fandt det de ledte efter samme niveau som sidste år Jeg fandt let det, jeg ledte efter N = 3.674

34 Teknik på borger.dk

35 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,5 7,5 8,4 8,6 5,8 5,4 5,5 13,5 23,6 15,2 26,9 14,2 16,8 44,9 17,4 21,8 20,5 40,2 37,3 61,5 8,6 8,4 10,3 59,3 14,2 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 74 % er meget enige eller enige i, at borger.dk virker som det skal Jeg oplever, at borger.dk er hurtig og virker, som den skal N = 3.674

36 Flere oplever lange svartider 40,0% 35,0% 35,0% 32,8% 31,00% 30,0% 25,0% 21,7% 21,0% 25,5% 20,0% 15,0% 15,3% 10,0% 5,0% 0,0% Lange svartider sider er lang tid om at blive vist Problemer med at logge ind (fx. med NemId) Siden viser, at der er en fejl Login forvirrer (jeg ved ikke hvor jeg kommer hen efter login) Link/henvisningerne virker ikke Skal installere eller opdatere programmer på min computer Andet BG5 BG4 N = 757 Hvad er grunden til, du oplever, at borger.dk er langsom og ikke virker, som den skal? Vælg gerne flere svar.

37 100% 90% 15,9 17,1 17,2 21,5 19,6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 14,1 20,8 35,7 18,7 21,2 21,5 21,3 34,7 32,7 5,1 6,0 19,7 20,9 43,6 42,9 54 % er meget enige eller enige i, at borger.dk giver fordele der ikke kan opnås på andre måder 20% 10% 0% 15,5 10,1 9,4 10,1 10,6 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Borger.dk giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på andre måder (fx via telefon, brev/mail eller personlig kontakt) N = 3.674

38 46 % ønsker bedre selvbetjeningsløsninger 50,0% 45,0% 45,8% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 30,5% 29,0% 25,5% 25,7% 20,0% 17,7% 15,0% 13,0% 10,0% 5,0% 0,0% Bedre selvbetjeningsløsninger Bedre mulighed for at finde ud af hvornår jeg får svar på min ansøgning Mere information om regler Flere selvbetjeningsløsninger Flere oplysninger om mig selv (og min familie) Flere nyheder fra kommune eller ministerier Andet BG5 BG4 N = 989 Hvilke dele af borger.dk kunne du tænke dig blev bedre, så du kun bruger borger.dk? Vælg gerne flere svar.

39 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,6 14,3 13,7 16,5 13,2 15,8 4,6 4,4 25,3 28,6 13,1 14,5 17,6 20,3 19,3 57,4 57,2 39,3 34,0 32,0 13,8 8,0 7,6 8,5 10,6 BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 68 % er enige eller meget enige i, at selvbetjeningsløsningerne fungerer. Jeg oplever, at selvbetjeningsløsninger på borger.dk er hurtige og virker, som de skal N = 3.674

40 Hver fjerde oplever kun at blive logget ind på dele af borger.dk 40,0% 35,0% 32,9% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 28,3% 26,0% 23,7% 19,8% 19,5% 14,5% 10,0% 5,0% 0,0% Jeg er ikke sikker på, om min ansøgning er blevet indsendt Jeg skal starte forfra, da jeg ikke havde de relevante oplysninger til min ansøgning Jeg bliver kun logget ind på dele af borger.dk Jeg kan ikke logge Jeg skal installere ind eller opdatere programmer på min computer Jeg kan ikke sende min ansøgning Andet BG5 BG4 N = 696 Hvad oplever du ikke virker, som det skal? Vælg gerne flere svar.

41 Den digitale postkasse

42 Mere end tre ud af fire har brugt den digitale postkasse Ved ikke, 4,4% Nej, 17,6% Ja, 78,0% Har du brugt Digital Post på borger.dk? N = 3.674

43 Hver tredje har søgt for at finde den digitale postkasse 35,0% 31,7% 30,0% 25,0% 20,0% 18,2% 15,0% 14,5% 14,4% 12,9% 10,0% 8,3% 7,5% 5,0% 0,0% Søgning på borger.dk Via fanebladet med kuverten øverst på forsiden af borger.dk Direkte via adressen post.borger.dk Venstremenu på borger.dk Søgemaskine fx. Google Ved ikke Andet N = Hvordan kom du ind i din digitale postkasse?

44 87 % er enige i at den digitale postkasse er nem at finde 70,0% 64,7% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 22,0% 10,0% 0,0% 7,5% 4,3% 1,6% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke N = Det var let at finde min digitale postkasse på borger.dk

45 Mobil og tablet

46 Hhv. 14 og 10 % har brugt borger.dk fra et mobilt devices Tablet Ved ikke 1% Ja 14% Mobil Ved ikke 1% Ja 10% Nej 85% Nej 89% N = Har du besøgt borger.dk fra en tablet/mobiltelefon?

47 Tilfredsheden er stort set ens på mobil og tablet 60,0% 54,7% 55,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,0% 17,8% 15,3% 14,7% 10,0% 7,0% 5,8% 6,8% 5,0% 0,0% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Tablet Mobil Mobil: N = 382 Tablet: N = 517 Hvor tilfreds var du med oplevelsen, da du besøgte borger.dk fra en mobil/tablet?

48 Udarbejdet af: Kristina Vehn Analysechef Tlf

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 04.10.2011 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi, som gør det muligt at deltage, selvom

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER kommuner i digital udvikling ko mu lu s APP ELLER HJEMMESIDE Hvilken løsning passer bedst til vores behov? APP ELLER HJEMMESIDE MOBIL HJEMMSIDE

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

FAQ Brevudsendelse til borgere hvor en praksislæge eller speciallæge har foretaget opslag i e-journal

FAQ Brevudsendelse til borgere hvor en praksislæge eller speciallæge har foretaget opslag i e-journal FAQ Brevudsendelse til borgere hvor en praksislæge eller speciallæge har foretaget opslag i e-journal Eksempler på forespørgsler: Spørgsmål Svar Evt. handling Evt. Link til yderligere information Hvorfor

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT Borger E-boks.dk side 1 af11 Indholdsfortegnelse Login... Side 2 Navigation... Side 3 Din postkasse... Side 3 Opret ny mappe... Side 4 Upload (gem) dine egne filer... Side 5 Adressebog... Side 7 Regler...

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk Maj 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere