Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar % 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Version 1 Side 1 af 29

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af de spørgeskemaundersøgelser, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i løbet af januar og februar måned Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i de ovennævnte spørgeskemaundersøgelser. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Optrykt i nyhedsbrev nr. 1, april 2010 Side 2 af 29

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Indholdsfortegnelse...3 Figur- og tabeloversigt...3 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen og respondenterne Interesse for boligøkonomi Forventning til boligprisernes udvikling Overvejer køb og salg af bolig...16 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Boligpriser, velstand og tvangsauktion Friværdi Lån i boligen og forståelse af de nye lånetyper Troværdighed Rådgivning og tilfredshed...28 Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent...7 Tabel 2.2 Interveiwmetode...7 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?...8 Tabel 2.4 Bor du i?...8 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse?...9 Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse...9 Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark?...11 Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...13 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark?...16 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet...16 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet...16 Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?...16 Side 3 af 29

4 Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet?...17 Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis?...17 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig?...18 Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand?...19 Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år?...19 Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den?...20 Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse...20 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele?...21 Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen?...21 Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.?...21 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger?...21 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet?...21 Tabel 7.8 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? At sætte dem til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer?...22 Tabel 7.9 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til?andet?...22 Tabel 8.1 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.2 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.3 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft?...24 Tabel 8.4 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft fordelt på køn...24 Tabel 9.1 Oversigt Danskernes syn på aktørers troværdighed...25 Tabel 9.2 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...25 Tabel 9.3 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn Tabel 9.4 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.5 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.6 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.7 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.8 Har du en bankrådgiver du taler med?...27 Tabel 9.9 Har du en bankrådgiver du taler med fordelt på køn...27 Tabel 9.10 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...27 Tabel 9.11 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...27 Side 4 af 29

5 Tabel 10.1 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år?...28 Tabel 10.2 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år fordelt på køn...28 Tabel 10.3 Hvem blev du rådgivet af?...28 Tabel 10.4 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra realkreditinstituttet?...29 Tabel 10.5 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra banken?...29 Tabel 10.6 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra ejendomsmægleren?...29 Tabel 10.7 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra advokaten?...29 Tabel 10.8 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra andre?...29 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne...8 Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag?...13 Side 5 af 29

6 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Hvor meget ved danskerne egentlig om boligøkonomi og hvad er deres forventninger til fremtiden på boligmarkedet? Det ved man for tiden ikke meget om. Derfor har Boligøkonomisk Videncenter fået Danmarks Statistik til at lave en undersøgelse af netop danskernes viden og forståelse af boligøkonomi (interesse, friværdi, lån osv.) og deres syn på fremtiden. Denne undersøgelse kalder vi vidensundersøgelsen. Derudover har Boligøkonomisk Videncenter tilføjet spørgsmål til Danmarks Statistiks generelle undersøgelse om forbrugerforventninger. Spørgsmålene handler om forventninger til prisændringer på boligmarkedet og om hvorvidt danskerne overvejer at købe eller sælge bolig. Denne undersøgelse kalder vi forventningsundersøgelsen. Generelt er danskerne meget interesserede i boligøkonomi, næsten halvdelen af danskerne følger i nogen grad eller i høj grad med i udviklingen på ejerboligmarkedet, og de fleste gør det på grund af almindelig interesse, mens andre gør det fordi de overvejer køb eller salg. Danskerne har ikke høje forventninger til prisudviklingen på parcelhuse det næste år. De fleste danskere forventer at priserne er uændrede om et år, og der er næsten lige så mange som forventer faldende priser som der forventer stigende priser. Anderledes ser det ud når danskerne spørges ind til priserne om fem år. Her mener over halvdelen af danskerne at priserne er højere end sammenlignet med i dag. Når danskerne udtaler sig om hvor priserne for et parcelhus ligger om et år sammenlignet med i dag, så tænker de fleste på prisudviklingen det seneste halve år (et udtryk for adaptive forventninger) og på Danmarks generelle økonomiske situation. At bygge forventningerne til fremtidige boligpriser på udviklingen i boligpriserne det seneste halve år kan give en selvforstærkende effekt, både når priserne falder og når de stiger. Bekymringen om tvangsauktion plager hver tiende dansker og det er kun 22 procent af danskerne som ville udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Der sættes heller ikke automatisk lighedstegn mellem stigende boligpriser og stigende velstand. Alt i alt tegner der sig et billede af en dansker med en ganske ydmyg, fornuftig og afventende indstilling til boligøkonomi. I fremtiden vil Boligøkonomisk Videncenter gentage undersøgelsen og følge udviklingen i den danske befolkning og boligøkonomien. Det er let at forestille sig at bekymringen for tvangsauktioner vil forsvinde som dug for solen hvis de spirende boligprisstigninger accelerere i fremtiden. Omvendt vil en stigende arbejdsløshed med rette gøre endnu flere danskere bekymrede for om deres ejerbolig kommer på tvangsauktion. Side 6 af 29

7 2. Undersøgelsen og respondenterne I vidensundersøgelsen om danskernes forståelse af boligøkonomi er der besvarelser. Der blev sendt brev ud til danske husstande, hvilket giver en besvarelsesprocent på 64. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Svar % Ikke fundet tlf.nr % Nægter % Ikke truffet 93 4% Ikke kontakt på tlf.nr. 92 4% Øvrigt bortfald 67 3% Sprogvanskeligheder 28 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det har både været muligt at besvare spørgeskemaet via nettet, eller blive ringet op af Danmarks Statistiks interviewere. Tabel 2.2 Interveiwmetode Interviewmetode Antal Procent Telefon % Web % Intet svar % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det lader til at besvarelsesprocenten er lavere for aldersgruppen mellem 20 og 30 år. Side 7 af 29

8 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 75% 70% 66% 70% 69% 69% 60% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig? Ejerform Antal Procent Ejer % Lejer % Andel 99 6% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 3 I undersøgelsen bor 69 procent af respondenterne i ejerboliger, mens 24 procent bor til leje. 6 procent bor i en andelsbolig. Tabel 2.4 Bor du i? Boligform Antal Procent Fordeling landsplan Fritliggende parcelhus % 41% Etagebolig/lejlighedskompleks % 38% Række-, kæde-, dobbelthus % 14% Stuehus/landbrugsejendom 144 9% 4% Anden boligform 29 2% 2% Kollegium 3 0% 1% I alt % 100% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 4 samt Danmarks Statistik, tabel BOL11 Der er blandt besvarelserne en lavere andel af husstande som bor i etagebolig end blandt befolkningen generelt. Dette kan have en sammenhæng med at svarprocenten blandt de årige er lavere end gennemsnittet. Side 8 af 29

9 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Højeste gennemførte uddannelse Antal Procent EUD - Elevuddannelser. Skoleophold + formaliseret elevtid % MVU - Mellemlange videregående uddannelser. 3-4½ år % klasse % 10. klasse (Realeksamen, Preliminæreksamen, EUD-grundforløb, EFG-grundforløb eller HG-basisår) 144 9% LVU - Lange videregående uddannelser. 5-6 år 140 9% Gymnasial uddannelse (Alm. gymnasium, HF, HH/HHX, HTX, IB, IBB) 129 8% KVU - Korte videregående uddannelser. 2-2½ år 115 7% 9. klasse (Mellemskoleeksamen) 55 3% Anden uddannelse 38 2% Forskeruddannelser 10 1% Ved ikke 2 0% Nægter at svare 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 1 Den største enkeltgruppe med hensyn til højeste gennemførte uddannelse er elevuddannelser, efterfulgt af mellemlange videregående uddannelser. Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse Beskæftigelse Antal Procent Lønmodtager % Pensionist % Selvstændig i øvrigt 80 5% Efterlønsmodtager 76 5% Studerende 51 3% Arbejdsløs 49 3% Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 1% Selvstændig landmand 13 1% Ude af erhverv i øvrigt 13 1% Husmor (hjemmegående uden erhvervsarbejde) 7 0% Lærling/elev 5 0% Medhjælpende ægtefælle 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 2 Langt de fleste respondenter er lønmodtagere. Den næst største gruppe er pensionister. Danmarks Statistiks undersøgelse om forbrugerforventninger ( forventningsundersøgelsen ), indeholder svar fra 897 personer i aldersgruppen fra år. Der foreligger pt. ikke baggrundsvariable for respondenterne i denne spørgeskemaundersøgelse. Side 9 af 29

10 3. Interesse for boligøkonomi Generelt viser undersøgelsen at danskerne har en stor interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet. Således er der 48 procent af danskerne som i nogen grad eller i høj grad følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark. Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Følger med i udviklingen Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 11 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.1 For 67 procent af dem der i nogen eller høj grad har interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet, er det først og fremmest den almindelige interesse der gør at han/hun følger med, mens 23 procent følger med i udviklingen fordi de overvejer køb eller salg af bolig. Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (1. prioritet) Antal Procent Almindelig interesse % Overvejer salg eller køb % Del af mit job 33 4% Andet 23 3% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 19 2% Ved ikke 4 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.2 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (2. prioritet) Antal Procent Overvejer salg eller køb 56 44% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 30 23% Almindelig interesse 29 23% Andet 8 6% Del af mit job 5 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål procent af de i høj, nogen eller mindre grad interesserede søger selv efter informationer om boligmarkedet mindst en gang om ugen, og 24 procent søger selv efter information mindst en gang om måneden. Side 10 af 29

11 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark? Frekvens Total Procent Mindst en gang om ugen % Mindst en gang om måneden % Mindst en gang i kvartalet % Mindst en gang om året 112 9% Sjældnere % Aldrig % Ved ikke 19 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.3 Det er aviser, TV og internettet som er de foretrukne kilder. Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (1. prioritet) Antal Procent Aviser % TV % Internet % Familie/Venner/Bekendte 24 2% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 28 2% Andre 18 1% Banken/realkreditinstitutter 19 1% Ved ikke 23 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (2. prioritet) Antal Procent Aviser % Internet % TV 96 14% Familie/Venner/Bekendte 34 5% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 34 5% Banken/realkreditinstitutter 26 4% Andre 3 0% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Side 11 af 29

12 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (3. prioritet) Antal Procent Internet % Familie/Venner/Bekendte 46 16% TV 34 12% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 32 11% Aviser 30 10% Banken/realkreditinstitutter 27 9% Andre 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (4. prioritet) Antal Procent Familie/Venner/Bekendte 28 35% Banken/realkreditinstitutter 22 27% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 20 25% Internet 4 5% TV 4 5% Aviser 2 2% Andre 1 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 12 af 29

13 4. Forventning til boligprisernes udvikling I begge undersøgelser spørges der ind til danskernes forventninger til prisudviklingen på et almindeligt parcelhus i Danmark, og i vidensundersøgelsen spørges der både ind til prisudviklingen på kort og på langt sigt. På kort sigt (1 år) forventer danskerne overordnet set stabile boligpriser. På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus er højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i nedenstående figur. På det længere sigt er der også en større usikkerhed om prisudviklingen, udtrykt ved at 11 procent har svaret ved ikke til dette spørgsmål. Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag? 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 4.1 og 4.2 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.2 Side 13 af 29

14 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 33 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.3 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.4 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 32 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.5 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.6 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.7 Side 14 af 29

15 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.8 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 29 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 15 af 29

16 5. Overvejer køb og salg af bolig Forventningerne til boligmarkedets udvikling kan også have betydning for hvornår befolkningen overvejer at købe eller sælge bolig. Specielt førstegangskøberne er vigtige i den forbindelse, da de ofte kan udsætte købet hvis priserne er faldende, eller hvis priserne har nået et så højt niveau at det ikke er muligt for dem at købe en ejerbolig. Hele 41 procent har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, 26 procent har søgt efter bolig på internettet og 22 procent har søgt efter bolig i avis. I alt er der 20 procent af danskerne der har overvejet at købe eller sælge bolig inden for de seneste tre måneder, og af disse har 39 procent kontaktet en ejendomsmægler. Blandt personer i ejerbolig er det 10 procent som har fået deres bolig vurderet. Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Undersøgt priser Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.1 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet Fået andelsbolig vurderet Antal Procent Ja 6 9% Nej 59 89% Ved ikke 1 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet Fået ejerbolig vurderet Antal Procent Ja 62 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2a Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet køb eller salg Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3a Side 16 af 29

17 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Blandt de respondenter som overvejer køb eller salg er der 39 procent som har kontaktet en ejendomsmægler, mens 27 procent har kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg. Kun 14 procent har kontaktet et realkreditinstitut. Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet ejendomsmægler Antal Procent Ja 68 39% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet realkreditinstitut Antal Procent Ja 24 14% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.4 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet bank Antal Procent Ja 46 27% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.5 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet? Søgt efter bolig på internettet Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.6 26 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder søgt efter bolig på internettet, mens 22 procent har søgt efter bolig i aviser. Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis? Søgt efter bolig i avis? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.7 Side 17 af 29

18 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig? Foretaget andet Antal Procent Ja 45 5% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B. 8 Side 18 af 29

19 6. Boligpriser, velstand og tvangsauktion Hvorvidt stigende boligpriser er ensbetydende med stigende øget velstand for husstanden er danskerne i ejer- eller andelsboliger ikke helt enige om. I alt 33 procent mener det i høj eller nogen grad er ensbetydende med øget velstand, 30 procent mener det i mindre grad er lig med øget velstand, mens 32 procent mener det slet ikke er ensbetydende med øget velstand. Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand? Er stigende boligpriser lig velstand? Antal Procent I høj grad 108 9% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 60 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.8 Risikoen for tvangsauktion fylder relativt meget i bevidstheden for gruppen af danskere i ejerbolig, der er i alt 4 procent som i høj grad eller i nogen grad er bekymrede for om deres bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år. Langt de fleste er dog slet ikke bekymrede (87 procent). Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år? Bekymret for tvangsauktion? Antal Procent I høj grad 19 2% I nogen grad 22 2% I mindre grad 95 9% Slet ikke % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.9 Side 19 af 29

20 7. Friværdi Med hensyn til friværdien spørger undersøgelsen også ind til hvad den del af befolkningen der bor i ejer- eller andelsbolig ville bruge en eventuel friværdi til. Generelt vil 22 procent af dem udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Lidt flere kvinder vil udnytte friværdien sammenlignet med mænd og arbejdsløse ville oftere udnytte den end f.eks. pensionister ville. Undersøgelsen spørger ind til om dem der ville udnytte friværdien ville bruge den til at låne af (33 procent), omprioritere (24 procent) eller begge dele (37 procent), og halvdelen af dem som ville omprioritere ville også reducere ydelsen ved omprioriteringen. Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den? Udnytte friværdi? Antal Procent Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Ved at lave en krydstabel er det muligt at få en indikation af hvem det er der vil udnytte en eventuel friværdi. Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse Udnytte friværdi? Fordelt på hovedbeskæftigelse Ja Nej Lønmodtager (n=612) 28% 72% Selvstændig (n=60) 15% 85% Pensionist (n=265) 20% 80% Arbejdsløs (n=20) 40% 60% Øvrige (n=93) 23% 77% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Af de 22 procent der vil udnytte en stigning i friværdien, vil et flertal på 69 procent bruge pengene til køb af større ting så som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger. Halvdelen vil bruge friværdien på almindeligt forbrug (ting til en selv, husstanden, rejser eller lignende), mens 49 procent ville sætte penge fra friværdien til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer. Et mindretal på 22 procent ville bruge penge fra friværdien til geninvestering på boligmarkedet (f.eks. forældrekøb eller køb af sommerhus). Der skal her tages højde for at det har været muligt at angive flere kategorier for hvad man ville bruge pengene til. Side 20 af 29

21 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele? Låne og omprioritere? Antal Procent Ja, jeg ville låne af dem 86 33% Ja, jeg ville omprioritere 63 24% Jeg ville både låne af dem og omprioritere 97 37% Ved ikke 17 6% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.a Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen? Reducere ydelsen ved omprioritering? Antal Procent Jeg ville omprioritere og reducere ydelsen 35 56% Jeg ville omprioritere og ikke reducere ydelsen 23 37% Ved ikke 5 8% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.b Der er i spørgeskemaet spurgt ind til hvad respondenterne som ville udnytte friværdien ville bruge den ekstra likviditet til. Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.? Almindeligt forbrug Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.2 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger? Køb af større ting, bil eller køkken Antal Procent Ja % Nej 63 29% Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.3 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet? Geninvestering på boligmarkedet Antal Procent Ja 49 22% Nej % Ved ikke 9 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.4 Side 21 af 29

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere