Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar % 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Version 1 Side 1 af 29

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af de spørgeskemaundersøgelser, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i løbet af januar og februar måned Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i de ovennævnte spørgeskemaundersøgelser. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Optrykt i nyhedsbrev nr. 1, april 2010 Side 2 af 29

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Indholdsfortegnelse...3 Figur- og tabeloversigt...3 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen og respondenterne Interesse for boligøkonomi Forventning til boligprisernes udvikling Overvejer køb og salg af bolig...16 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Boligpriser, velstand og tvangsauktion Friværdi Lån i boligen og forståelse af de nye lånetyper Troværdighed Rådgivning og tilfredshed...28 Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent...7 Tabel 2.2 Interveiwmetode...7 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?...8 Tabel 2.4 Bor du i?...8 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse?...9 Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse...9 Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark?...11 Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...13 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark?...16 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet...16 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet...16 Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?...16 Side 3 af 29

4 Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet?...17 Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis?...17 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig?...18 Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand?...19 Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år?...19 Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den?...20 Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse...20 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele?...21 Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen?...21 Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.?...21 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger?...21 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet?...21 Tabel 7.8 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? At sætte dem til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer?...22 Tabel 7.9 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til?andet?...22 Tabel 8.1 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.2 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.3 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft?...24 Tabel 8.4 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft fordelt på køn...24 Tabel 9.1 Oversigt Danskernes syn på aktørers troværdighed...25 Tabel 9.2 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...25 Tabel 9.3 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn Tabel 9.4 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.5 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.6 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.7 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.8 Har du en bankrådgiver du taler med?...27 Tabel 9.9 Har du en bankrådgiver du taler med fordelt på køn...27 Tabel 9.10 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...27 Tabel 9.11 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...27 Side 4 af 29

5 Tabel 10.1 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år?...28 Tabel 10.2 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år fordelt på køn...28 Tabel 10.3 Hvem blev du rådgivet af?...28 Tabel 10.4 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra realkreditinstituttet?...29 Tabel 10.5 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra banken?...29 Tabel 10.6 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra ejendomsmægleren?...29 Tabel 10.7 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra advokaten?...29 Tabel 10.8 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra andre?...29 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne...8 Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag?...13 Side 5 af 29

6 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Hvor meget ved danskerne egentlig om boligøkonomi og hvad er deres forventninger til fremtiden på boligmarkedet? Det ved man for tiden ikke meget om. Derfor har Boligøkonomisk Videncenter fået Danmarks Statistik til at lave en undersøgelse af netop danskernes viden og forståelse af boligøkonomi (interesse, friværdi, lån osv.) og deres syn på fremtiden. Denne undersøgelse kalder vi vidensundersøgelsen. Derudover har Boligøkonomisk Videncenter tilføjet spørgsmål til Danmarks Statistiks generelle undersøgelse om forbrugerforventninger. Spørgsmålene handler om forventninger til prisændringer på boligmarkedet og om hvorvidt danskerne overvejer at købe eller sælge bolig. Denne undersøgelse kalder vi forventningsundersøgelsen. Generelt er danskerne meget interesserede i boligøkonomi, næsten halvdelen af danskerne følger i nogen grad eller i høj grad med i udviklingen på ejerboligmarkedet, og de fleste gør det på grund af almindelig interesse, mens andre gør det fordi de overvejer køb eller salg. Danskerne har ikke høje forventninger til prisudviklingen på parcelhuse det næste år. De fleste danskere forventer at priserne er uændrede om et år, og der er næsten lige så mange som forventer faldende priser som der forventer stigende priser. Anderledes ser det ud når danskerne spørges ind til priserne om fem år. Her mener over halvdelen af danskerne at priserne er højere end sammenlignet med i dag. Når danskerne udtaler sig om hvor priserne for et parcelhus ligger om et år sammenlignet med i dag, så tænker de fleste på prisudviklingen det seneste halve år (et udtryk for adaptive forventninger) og på Danmarks generelle økonomiske situation. At bygge forventningerne til fremtidige boligpriser på udviklingen i boligpriserne det seneste halve år kan give en selvforstærkende effekt, både når priserne falder og når de stiger. Bekymringen om tvangsauktion plager hver tiende dansker og det er kun 22 procent af danskerne som ville udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Der sættes heller ikke automatisk lighedstegn mellem stigende boligpriser og stigende velstand. Alt i alt tegner der sig et billede af en dansker med en ganske ydmyg, fornuftig og afventende indstilling til boligøkonomi. I fremtiden vil Boligøkonomisk Videncenter gentage undersøgelsen og følge udviklingen i den danske befolkning og boligøkonomien. Det er let at forestille sig at bekymringen for tvangsauktioner vil forsvinde som dug for solen hvis de spirende boligprisstigninger accelerere i fremtiden. Omvendt vil en stigende arbejdsløshed med rette gøre endnu flere danskere bekymrede for om deres ejerbolig kommer på tvangsauktion. Side 6 af 29

7 2. Undersøgelsen og respondenterne I vidensundersøgelsen om danskernes forståelse af boligøkonomi er der besvarelser. Der blev sendt brev ud til danske husstande, hvilket giver en besvarelsesprocent på 64. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Svar % Ikke fundet tlf.nr % Nægter % Ikke truffet 93 4% Ikke kontakt på tlf.nr. 92 4% Øvrigt bortfald 67 3% Sprogvanskeligheder 28 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det har både været muligt at besvare spørgeskemaet via nettet, eller blive ringet op af Danmarks Statistiks interviewere. Tabel 2.2 Interveiwmetode Interviewmetode Antal Procent Telefon % Web % Intet svar % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det lader til at besvarelsesprocenten er lavere for aldersgruppen mellem 20 og 30 år. Side 7 af 29

8 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 75% 70% 66% 70% 69% 69% 60% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig? Ejerform Antal Procent Ejer % Lejer % Andel 99 6% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 3 I undersøgelsen bor 69 procent af respondenterne i ejerboliger, mens 24 procent bor til leje. 6 procent bor i en andelsbolig. Tabel 2.4 Bor du i? Boligform Antal Procent Fordeling landsplan Fritliggende parcelhus % 41% Etagebolig/lejlighedskompleks % 38% Række-, kæde-, dobbelthus % 14% Stuehus/landbrugsejendom 144 9% 4% Anden boligform 29 2% 2% Kollegium 3 0% 1% I alt % 100% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 4 samt Danmarks Statistik, tabel BOL11 Der er blandt besvarelserne en lavere andel af husstande som bor i etagebolig end blandt befolkningen generelt. Dette kan have en sammenhæng med at svarprocenten blandt de årige er lavere end gennemsnittet. Side 8 af 29

9 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Højeste gennemførte uddannelse Antal Procent EUD - Elevuddannelser. Skoleophold + formaliseret elevtid % MVU - Mellemlange videregående uddannelser. 3-4½ år % klasse % 10. klasse (Realeksamen, Preliminæreksamen, EUD-grundforløb, EFG-grundforløb eller HG-basisår) 144 9% LVU - Lange videregående uddannelser. 5-6 år 140 9% Gymnasial uddannelse (Alm. gymnasium, HF, HH/HHX, HTX, IB, IBB) 129 8% KVU - Korte videregående uddannelser. 2-2½ år 115 7% 9. klasse (Mellemskoleeksamen) 55 3% Anden uddannelse 38 2% Forskeruddannelser 10 1% Ved ikke 2 0% Nægter at svare 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 1 Den største enkeltgruppe med hensyn til højeste gennemførte uddannelse er elevuddannelser, efterfulgt af mellemlange videregående uddannelser. Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse Beskæftigelse Antal Procent Lønmodtager % Pensionist % Selvstændig i øvrigt 80 5% Efterlønsmodtager 76 5% Studerende 51 3% Arbejdsløs 49 3% Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 1% Selvstændig landmand 13 1% Ude af erhverv i øvrigt 13 1% Husmor (hjemmegående uden erhvervsarbejde) 7 0% Lærling/elev 5 0% Medhjælpende ægtefælle 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 2 Langt de fleste respondenter er lønmodtagere. Den næst største gruppe er pensionister. Danmarks Statistiks undersøgelse om forbrugerforventninger ( forventningsundersøgelsen ), indeholder svar fra 897 personer i aldersgruppen fra år. Der foreligger pt. ikke baggrundsvariable for respondenterne i denne spørgeskemaundersøgelse. Side 9 af 29

10 3. Interesse for boligøkonomi Generelt viser undersøgelsen at danskerne har en stor interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet. Således er der 48 procent af danskerne som i nogen grad eller i høj grad følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark. Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Følger med i udviklingen Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 11 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.1 For 67 procent af dem der i nogen eller høj grad har interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet, er det først og fremmest den almindelige interesse der gør at han/hun følger med, mens 23 procent følger med i udviklingen fordi de overvejer køb eller salg af bolig. Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (1. prioritet) Antal Procent Almindelig interesse % Overvejer salg eller køb % Del af mit job 33 4% Andet 23 3% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 19 2% Ved ikke 4 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.2 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (2. prioritet) Antal Procent Overvejer salg eller køb 56 44% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 30 23% Almindelig interesse 29 23% Andet 8 6% Del af mit job 5 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål procent af de i høj, nogen eller mindre grad interesserede søger selv efter informationer om boligmarkedet mindst en gang om ugen, og 24 procent søger selv efter information mindst en gang om måneden. Side 10 af 29

11 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark? Frekvens Total Procent Mindst en gang om ugen % Mindst en gang om måneden % Mindst en gang i kvartalet % Mindst en gang om året 112 9% Sjældnere % Aldrig % Ved ikke 19 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.3 Det er aviser, TV og internettet som er de foretrukne kilder. Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (1. prioritet) Antal Procent Aviser % TV % Internet % Familie/Venner/Bekendte 24 2% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 28 2% Andre 18 1% Banken/realkreditinstitutter 19 1% Ved ikke 23 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (2. prioritet) Antal Procent Aviser % Internet % TV 96 14% Familie/Venner/Bekendte 34 5% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 34 5% Banken/realkreditinstitutter 26 4% Andre 3 0% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Side 11 af 29

12 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (3. prioritet) Antal Procent Internet % Familie/Venner/Bekendte 46 16% TV 34 12% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 32 11% Aviser 30 10% Banken/realkreditinstitutter 27 9% Andre 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (4. prioritet) Antal Procent Familie/Venner/Bekendte 28 35% Banken/realkreditinstitutter 22 27% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 20 25% Internet 4 5% TV 4 5% Aviser 2 2% Andre 1 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 12 af 29

13 4. Forventning til boligprisernes udvikling I begge undersøgelser spørges der ind til danskernes forventninger til prisudviklingen på et almindeligt parcelhus i Danmark, og i vidensundersøgelsen spørges der både ind til prisudviklingen på kort og på langt sigt. På kort sigt (1 år) forventer danskerne overordnet set stabile boligpriser. På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus er højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i nedenstående figur. På det længere sigt er der også en større usikkerhed om prisudviklingen, udtrykt ved at 11 procent har svaret ved ikke til dette spørgsmål. Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag? 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 4.1 og 4.2 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.2 Side 13 af 29

14 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 33 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.3 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.4 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 32 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.5 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.6 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.7 Side 14 af 29

15 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.8 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 29 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 15 af 29

16 5. Overvejer køb og salg af bolig Forventningerne til boligmarkedets udvikling kan også have betydning for hvornår befolkningen overvejer at købe eller sælge bolig. Specielt førstegangskøberne er vigtige i den forbindelse, da de ofte kan udsætte købet hvis priserne er faldende, eller hvis priserne har nået et så højt niveau at det ikke er muligt for dem at købe en ejerbolig. Hele 41 procent har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, 26 procent har søgt efter bolig på internettet og 22 procent har søgt efter bolig i avis. I alt er der 20 procent af danskerne der har overvejet at købe eller sælge bolig inden for de seneste tre måneder, og af disse har 39 procent kontaktet en ejendomsmægler. Blandt personer i ejerbolig er det 10 procent som har fået deres bolig vurderet. Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Undersøgt priser Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.1 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet Fået andelsbolig vurderet Antal Procent Ja 6 9% Nej 59 89% Ved ikke 1 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet Fået ejerbolig vurderet Antal Procent Ja 62 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2a Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet køb eller salg Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3a Side 16 af 29

17 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Blandt de respondenter som overvejer køb eller salg er der 39 procent som har kontaktet en ejendomsmægler, mens 27 procent har kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg. Kun 14 procent har kontaktet et realkreditinstitut. Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet ejendomsmægler Antal Procent Ja 68 39% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet realkreditinstitut Antal Procent Ja 24 14% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.4 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet bank Antal Procent Ja 46 27% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.5 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet? Søgt efter bolig på internettet Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.6 26 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder søgt efter bolig på internettet, mens 22 procent har søgt efter bolig i aviser. Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis? Søgt efter bolig i avis? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.7 Side 17 af 29

18 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig? Foretaget andet Antal Procent Ja 45 5% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B. 8 Side 18 af 29

19 6. Boligpriser, velstand og tvangsauktion Hvorvidt stigende boligpriser er ensbetydende med stigende øget velstand for husstanden er danskerne i ejer- eller andelsboliger ikke helt enige om. I alt 33 procent mener det i høj eller nogen grad er ensbetydende med øget velstand, 30 procent mener det i mindre grad er lig med øget velstand, mens 32 procent mener det slet ikke er ensbetydende med øget velstand. Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand? Er stigende boligpriser lig velstand? Antal Procent I høj grad 108 9% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 60 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.8 Risikoen for tvangsauktion fylder relativt meget i bevidstheden for gruppen af danskere i ejerbolig, der er i alt 4 procent som i høj grad eller i nogen grad er bekymrede for om deres bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år. Langt de fleste er dog slet ikke bekymrede (87 procent). Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år? Bekymret for tvangsauktion? Antal Procent I høj grad 19 2% I nogen grad 22 2% I mindre grad 95 9% Slet ikke % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.9 Side 19 af 29

20 7. Friværdi Med hensyn til friværdien spørger undersøgelsen også ind til hvad den del af befolkningen der bor i ejer- eller andelsbolig ville bruge en eventuel friværdi til. Generelt vil 22 procent af dem udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Lidt flere kvinder vil udnytte friværdien sammenlignet med mænd og arbejdsløse ville oftere udnytte den end f.eks. pensionister ville. Undersøgelsen spørger ind til om dem der ville udnytte friværdien ville bruge den til at låne af (33 procent), omprioritere (24 procent) eller begge dele (37 procent), og halvdelen af dem som ville omprioritere ville også reducere ydelsen ved omprioriteringen. Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den? Udnytte friværdi? Antal Procent Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Ved at lave en krydstabel er det muligt at få en indikation af hvem det er der vil udnytte en eventuel friværdi. Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse Udnytte friværdi? Fordelt på hovedbeskæftigelse Ja Nej Lønmodtager (n=612) 28% 72% Selvstændig (n=60) 15% 85% Pensionist (n=265) 20% 80% Arbejdsløs (n=20) 40% 60% Øvrige (n=93) 23% 77% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Af de 22 procent der vil udnytte en stigning i friværdien, vil et flertal på 69 procent bruge pengene til køb af større ting så som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger. Halvdelen vil bruge friværdien på almindeligt forbrug (ting til en selv, husstanden, rejser eller lignende), mens 49 procent ville sætte penge fra friværdien til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer. Et mindretal på 22 procent ville bruge penge fra friværdien til geninvestering på boligmarkedet (f.eks. forældrekøb eller køb af sommerhus). Der skal her tages højde for at det har været muligt at angive flere kategorier for hvad man ville bruge pengene til. Side 20 af 29

21 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele? Låne og omprioritere? Antal Procent Ja, jeg ville låne af dem 86 33% Ja, jeg ville omprioritere 63 24% Jeg ville både låne af dem og omprioritere 97 37% Ved ikke 17 6% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.a Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen? Reducere ydelsen ved omprioritering? Antal Procent Jeg ville omprioritere og reducere ydelsen 35 56% Jeg ville omprioritere og ikke reducere ydelsen 23 37% Ved ikke 5 8% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.b Der er i spørgeskemaet spurgt ind til hvad respondenterne som ville udnytte friværdien ville bruge den ekstra likviditet til. Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.? Almindeligt forbrug Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.2 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger? Køb af større ting, bil eller køkken Antal Procent Ja % Nej 63 29% Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.3 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet? Geninvestering på boligmarkedet Antal Procent Ja 49 22% Nej % Ved ikke 9 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.4 Side 21 af 29

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere