Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar % 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Version 1 Side 1 af 29

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af de spørgeskemaundersøgelser, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i løbet af januar og februar måned Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i de ovennævnte spørgeskemaundersøgelser. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Optrykt i nyhedsbrev nr. 1, april 2010 Side 2 af 29

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Indholdsfortegnelse...3 Figur- og tabeloversigt...3 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen og respondenterne Interesse for boligøkonomi Forventning til boligprisernes udvikling Overvejer køb og salg af bolig...16 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Boligpriser, velstand og tvangsauktion Friværdi Lån i boligen og forståelse af de nye lånetyper Troværdighed Rådgivning og tilfredshed...28 Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent...7 Tabel 2.2 Interveiwmetode...7 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?...8 Tabel 2.4 Bor du i?...8 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse?...9 Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse...9 Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark?...10 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark?...11 Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...11 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra?...12 Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...13 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...14 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...15 Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark?...16 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet...16 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet...16 Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?...16 Side 3 af 29

4 Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?...17 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet?...17 Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis?...17 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig?...18 Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand?...19 Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år?...19 Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den?...20 Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse...20 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele?...21 Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen?...21 Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.?...21 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger?...21 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet?...21 Tabel 7.8 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? At sætte dem til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer?...22 Tabel 7.9 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til?andet?...22 Tabel 8.1 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.2 Hvilke / hvilket af følgende typer af lån har du i din primære bolig?...23 Tabel 8.3 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft?...24 Tabel 8.4 Hvor let eller svært synes du det er at forstå de nyere lånetyper som f.eks. rentetilpasning, afdragsfrie lån, rentemax og renteloft fordelt på køn...24 Tabel 9.1 Oversigt Danskernes syn på aktørers troværdighed...25 Tabel 9.2 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...25 Tabel 9.3 I hvilken grad stoler du på hvad ejendomsmæglerne siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn Tabel 9.4 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.5 I hvilken grad stoler du på hvad regeringen siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.6 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...26 Tabel 9.7 I hvilken grad stoler du på hvad økonomiske eksperter siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...26 Tabel 9.8 Har du en bankrådgiver du taler med?...27 Tabel 9.9 Har du en bankrådgiver du taler med fordelt på køn...27 Tabel 9.10 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark?...27 Tabel 9.11 I hvilken grad stoler du på hvad din bankrådgiver siger om ejerboligernes udvikling i Danmark fordelt på køn...27 Side 4 af 29

5 Tabel 10.1 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år?...28 Tabel 10.2 Har du modtaget personlig rådgivning i forbindelse med boligkøb, boligsalg eller belåning indenfor de sidste 3 år fordelt på køn...28 Tabel 10.3 Hvem blev du rådgivet af?...28 Tabel 10.4 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra realkreditinstituttet?...29 Tabel 10.5 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra banken?...29 Tabel 10.6 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra ejendomsmægleren?...29 Tabel 10.7 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra advokaten?...29 Tabel 10.8 Hvor tilfreds var du med rådgivningen fra andre?...29 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne...8 Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag?...13 Side 5 af 29

6 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Hvor meget ved danskerne egentlig om boligøkonomi og hvad er deres forventninger til fremtiden på boligmarkedet? Det ved man for tiden ikke meget om. Derfor har Boligøkonomisk Videncenter fået Danmarks Statistik til at lave en undersøgelse af netop danskernes viden og forståelse af boligøkonomi (interesse, friværdi, lån osv.) og deres syn på fremtiden. Denne undersøgelse kalder vi vidensundersøgelsen. Derudover har Boligøkonomisk Videncenter tilføjet spørgsmål til Danmarks Statistiks generelle undersøgelse om forbrugerforventninger. Spørgsmålene handler om forventninger til prisændringer på boligmarkedet og om hvorvidt danskerne overvejer at købe eller sælge bolig. Denne undersøgelse kalder vi forventningsundersøgelsen. Generelt er danskerne meget interesserede i boligøkonomi, næsten halvdelen af danskerne følger i nogen grad eller i høj grad med i udviklingen på ejerboligmarkedet, og de fleste gør det på grund af almindelig interesse, mens andre gør det fordi de overvejer køb eller salg. Danskerne har ikke høje forventninger til prisudviklingen på parcelhuse det næste år. De fleste danskere forventer at priserne er uændrede om et år, og der er næsten lige så mange som forventer faldende priser som der forventer stigende priser. Anderledes ser det ud når danskerne spørges ind til priserne om fem år. Her mener over halvdelen af danskerne at priserne er højere end sammenlignet med i dag. Når danskerne udtaler sig om hvor priserne for et parcelhus ligger om et år sammenlignet med i dag, så tænker de fleste på prisudviklingen det seneste halve år (et udtryk for adaptive forventninger) og på Danmarks generelle økonomiske situation. At bygge forventningerne til fremtidige boligpriser på udviklingen i boligpriserne det seneste halve år kan give en selvforstærkende effekt, både når priserne falder og når de stiger. Bekymringen om tvangsauktion plager hver tiende dansker og det er kun 22 procent af danskerne som ville udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Der sættes heller ikke automatisk lighedstegn mellem stigende boligpriser og stigende velstand. Alt i alt tegner der sig et billede af en dansker med en ganske ydmyg, fornuftig og afventende indstilling til boligøkonomi. I fremtiden vil Boligøkonomisk Videncenter gentage undersøgelsen og følge udviklingen i den danske befolkning og boligøkonomien. Det er let at forestille sig at bekymringen for tvangsauktioner vil forsvinde som dug for solen hvis de spirende boligprisstigninger accelerere i fremtiden. Omvendt vil en stigende arbejdsløshed med rette gøre endnu flere danskere bekymrede for om deres ejerbolig kommer på tvangsauktion. Side 6 af 29

7 2. Undersøgelsen og respondenterne I vidensundersøgelsen om danskernes forståelse af boligøkonomi er der besvarelser. Der blev sendt brev ud til danske husstande, hvilket giver en besvarelsesprocent på 64. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Svar % Ikke fundet tlf.nr % Nægter % Ikke truffet 93 4% Ikke kontakt på tlf.nr. 92 4% Øvrigt bortfald 67 3% Sprogvanskeligheder 28 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det har både været muligt at besvare spørgeskemaet via nettet, eller blive ringet op af Danmarks Statistiks interviewere. Tabel 2.2 Interveiwmetode Interviewmetode Antal Procent Telefon % Web % Intet svar % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Det lader til at besvarelsesprocenten er lavere for aldersgruppen mellem 20 og 30 år. Side 7 af 29

8 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 75% 70% 66% 70% 69% 69% 60% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Tabel 2.3 Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig? Ejerform Antal Procent Ejer % Lejer % Andel 99 6% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 3 I undersøgelsen bor 69 procent af respondenterne i ejerboliger, mens 24 procent bor til leje. 6 procent bor i en andelsbolig. Tabel 2.4 Bor du i? Boligform Antal Procent Fordeling landsplan Fritliggende parcelhus % 41% Etagebolig/lejlighedskompleks % 38% Række-, kæde-, dobbelthus % 14% Stuehus/landbrugsejendom 144 9% 4% Anden boligform 29 2% 2% Kollegium 3 0% 1% I alt % 100% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010, Baggrund 4 samt Danmarks Statistik, tabel BOL11 Der er blandt besvarelserne en lavere andel af husstande som bor i etagebolig end blandt befolkningen generelt. Dette kan have en sammenhæng med at svarprocenten blandt de årige er lavere end gennemsnittet. Side 8 af 29

9 Tabel 2.5 Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Højeste gennemførte uddannelse Antal Procent EUD - Elevuddannelser. Skoleophold + formaliseret elevtid % MVU - Mellemlange videregående uddannelser. 3-4½ år % klasse % 10. klasse (Realeksamen, Preliminæreksamen, EUD-grundforløb, EFG-grundforløb eller HG-basisår) 144 9% LVU - Lange videregående uddannelser. 5-6 år 140 9% Gymnasial uddannelse (Alm. gymnasium, HF, HH/HHX, HTX, IB, IBB) 129 8% KVU - Korte videregående uddannelser. 2-2½ år 115 7% 9. klasse (Mellemskoleeksamen) 55 3% Anden uddannelse 38 2% Forskeruddannelser 10 1% Ved ikke 2 0% Nægter at svare 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 1 Den største enkeltgruppe med hensyn til højeste gennemførte uddannelse er elevuddannelser, efterfulgt af mellemlange videregående uddannelser. Tabel 2.6 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse Beskæftigelse Antal Procent Lønmodtager % Pensionist % Selvstændig i øvrigt 80 5% Efterlønsmodtager 76 5% Studerende 51 3% Arbejdsløs 49 3% Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 1% Selvstændig landmand 13 1% Ude af erhverv i øvrigt 13 1% Husmor (hjemmegående uden erhvervsarbejde) 7 0% Lærling/elev 5 0% Medhjælpende ægtefælle 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Baggrund 2 Langt de fleste respondenter er lønmodtagere. Den næst største gruppe er pensionister. Danmarks Statistiks undersøgelse om forbrugerforventninger ( forventningsundersøgelsen ), indeholder svar fra 897 personer i aldersgruppen fra år. Der foreligger pt. ikke baggrundsvariable for respondenterne i denne spørgeskemaundersøgelse. Side 9 af 29

10 3. Interesse for boligøkonomi Generelt viser undersøgelsen at danskerne har en stor interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet. Således er der 48 procent af danskerne som i nogen grad eller i høj grad følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark. Tabel 3.1 I hvilken grad følger du med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Følger med i udviklingen Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 11 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.1 For 67 procent af dem der i nogen eller høj grad har interesse for udviklingen på ejerboligmarkedet, er det først og fremmest den almindelige interesse der gør at han/hun følger med, mens 23 procent følger med i udviklingen fordi de overvejer køb eller salg af bolig. Tabel 3.2 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (1. prioritet) Antal Procent Almindelig interesse % Overvejer salg eller køb % Del af mit job 33 4% Andet 23 3% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 19 2% Ved ikke 4 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.2 Tabel 3.3 Hvad er årsagen til at du følger med i udviklingen på ejerboliger i Danmark? Årsag til interesse (2. prioritet) Antal Procent Overvejer salg eller køb 56 44% Overvejer konvertering eller tillægsbelåning 30 23% Almindelig interesse 29 23% Andet 8 6% Del af mit job 5 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål procent af de i høj, nogen eller mindre grad interesserede søger selv efter informationer om boligmarkedet mindst en gang om ugen, og 24 procent søger selv efter information mindst en gang om måneden. Side 10 af 29

11 Tabel 3.4 Hvor ofte søger du selv efter informationer om ejerboliger i Danmark? Frekvens Total Procent Mindst en gang om ugen % Mindst en gang om måneden % Mindst en gang i kvartalet % Mindst en gang om året 112 9% Sjældnere % Aldrig % Ved ikke 19 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 1.3 Det er aviser, TV og internettet som er de foretrukne kilder. Tabel 3.5 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (1. prioritet) Antal Procent Aviser % TV % Internet % Familie/Venner/Bekendte 24 2% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 28 2% Andre 18 1% Banken/realkreditinstitutter 19 1% Ved ikke 23 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.6 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (2. prioritet) Antal Procent Aviser % Internet % TV 96 14% Familie/Venner/Bekendte 34 5% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 34 5% Banken/realkreditinstitutter 26 4% Andre 3 0% Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Side 11 af 29

12 Tabel 3.7 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (3. prioritet) Antal Procent Internet % Familie/Venner/Bekendte 46 16% TV 34 12% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 32 11% Aviser 30 10% Banken/realkreditinstitutter 27 9% Andre 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Tabel 3.8 Hvor får du dine informationer om udviklingen på ejerboliger i Danmark fra? Kilde (4. prioritet) Antal Procent Familie/Venner/Bekendte 28 35% Banken/realkreditinstitutter 22 27% Nyhedsbreve fra Ejendomsmæglere (husstandsomdelte) 20 25% Internet 4 5% TV 4 5% Aviser 2 2% Andre 1 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 2.1 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 12 af 29

13 4. Forventning til boligprisernes udvikling I begge undersøgelser spørges der ind til danskernes forventninger til prisudviklingen på et almindeligt parcelhus i Danmark, og i vidensundersøgelsen spørges der både ind til prisudviklingen på kort og på langt sigt. På kort sigt (1 år) forventer danskerne overordnet set stabile boligpriser. På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus er højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i nedenstående figur. På det længere sigt er der også en større usikkerhed om prisudviklingen, udtrykt ved at 11 procent har svaret ved ikke til dette spørgsmål. Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et hhv. om fem år, sammenlignet med i dag? 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere Uændret Højere Meget højere Ved ikke Priser om et år Priser om fem år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 4.1 og 4.2 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.2 Side 13 af 29

14 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 33 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.3 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.4 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 32 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.5 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.6 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.7 Side 14 af 29

15 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.8 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 29 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål A.9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Side 15 af 29

16 5. Overvejer køb og salg af bolig Forventningerne til boligmarkedets udvikling kan også have betydning for hvornår befolkningen overvejer at købe eller sælge bolig. Specielt førstegangskøberne er vigtige i den forbindelse, da de ofte kan udsætte købet hvis priserne er faldende, eller hvis priserne har nået et så højt niveau at det ikke er muligt for dem at købe en ejerbolig. Hele 41 procent har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, 26 procent har søgt efter bolig på internettet og 22 procent har søgt efter bolig i avis. I alt er der 20 procent af danskerne der har overvejet at købe eller sælge bolig inden for de seneste tre måneder, og af disse har 39 procent kontaktet en ejendomsmægler. Blandt personer i ejerbolig er det 10 procent som har fået deres bolig vurderet. Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Undersøgt priser Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.1 Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet Fået andelsbolig vurderet Antal Procent Ja 6 9% Nej 59 89% Ved ikke 1 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2 Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet Fået ejerbolig vurderet Antal Procent Ja 62 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.2a Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet køb eller salg Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3a Side 16 af 29

17 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Blandt de respondenter som overvejer køb eller salg er der 39 procent som har kontaktet en ejendomsmægler, mens 27 procent har kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg. Kun 14 procent har kontaktet et realkreditinstitut. Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet ejendomsmægler Antal Procent Ja 68 39% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.3 Tabel 5.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet realkreditinstitut Antal Procent Ja 24 14% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.4 Tabel 5.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet bank Antal Procent Ja 46 27% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.5 Tabel 5.8 Søgt efter bolig på internettet? Søgt efter bolig på internettet Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.6 26 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder søgt efter bolig på internettet, mens 22 procent har søgt efter bolig i aviser. Tabel 5.9 Søgt efter bolig i avis? Søgt efter bolig i avis? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B.7 Side 17 af 29

18 Tabel 5.10 Har du foretaget dig andet i forbindelse med køb eller salg af bolig? Foretaget andet Antal Procent Ja 45 5% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse februar 2010 Spørgsmål B. 8 Side 18 af 29

19 6. Boligpriser, velstand og tvangsauktion Hvorvidt stigende boligpriser er ensbetydende med stigende øget velstand for husstanden er danskerne i ejer- eller andelsboliger ikke helt enige om. I alt 33 procent mener det i høj eller nogen grad er ensbetydende med øget velstand, 30 procent mener det i mindre grad er lig med øget velstand, mens 32 procent mener det slet ikke er ensbetydende med øget velstand. Tabel 6.1 I hvilken grad betyder stigende boligpriser øget velstand for din husstand? Er stigende boligpriser lig velstand? Antal Procent I høj grad 108 9% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 60 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.8 Risikoen for tvangsauktion fylder relativt meget i bevidstheden for gruppen af danskere i ejerbolig, der er i alt 4 procent som i høj grad eller i nogen grad er bekymrede for om deres bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år. Langt de fleste er dog slet ikke bekymrede (87 procent). Tabel 6.2 I hvilken grad er du bekymret for om din bolig bliver sat på tvangsauktion inden for de næste to år? Bekymret for tvangsauktion? Antal Procent I høj grad 19 2% I nogen grad 22 2% I mindre grad 95 9% Slet ikke % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.9 Side 19 af 29

20 7. Friværdi Med hensyn til friværdien spørger undersøgelsen også ind til hvad den del af befolkningen der bor i ejer- eller andelsbolig ville bruge en eventuel friværdi til. Generelt vil 22 procent af dem udnytte en friværdi på kr. hvis de fik den. Lidt flere kvinder vil udnytte friværdien sammenlignet med mænd og arbejdsløse ville oftere udnytte den end f.eks. pensionister ville. Undersøgelsen spørger ind til om dem der ville udnytte friværdien ville bruge den til at låne af (33 procent), omprioritere (24 procent) eller begge dele (37 procent), og halvdelen af dem som ville omprioritere ville også reducere ydelsen ved omprioriteringen. Tabel 7.1 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den? Udnytte friværdi? Antal Procent Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Ved at lave en krydstabel er det muligt at få en indikation af hvem det er der vil udnytte en eventuel friværdi. Tabel 7.2 Hvis du fik en friværdi på kr., ville du så udnytte den fordelt på hovedbeskæftigelse Udnytte friværdi? Fordelt på hovedbeskæftigelse Ja Nej Lønmodtager (n=612) 28% 72% Selvstændig (n=60) 15% 85% Pensionist (n=265) 20% 80% Arbejdsløs (n=20) 40% 60% Øvrige (n=93) 23% 77% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1 Af de 22 procent der vil udnytte en stigning i friværdien, vil et flertal på 69 procent bruge pengene til køb af større ting så som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger. Halvdelen vil bruge friværdien på almindeligt forbrug (ting til en selv, husstanden, rejser eller lignende), mens 49 procent ville sætte penge fra friværdien til side til uforudsete udgifter eller nødsituationer. Et mindretal på 22 procent ville bruge penge fra friværdien til geninvestering på boligmarkedet (f.eks. forældrekøb eller køb af sommerhus). Der skal her tages højde for at det har været muligt at angive flere kategorier for hvad man ville bruge pengene til. Side 20 af 29

21 Tabel 7.3 Ville du så låne af dem, omprioritere eller begge dele? Låne og omprioritere? Antal Procent Ja, jeg ville låne af dem 86 33% Ja, jeg ville omprioritere 63 24% Jeg ville både låne af dem og omprioritere 97 37% Ved ikke 17 6% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.a Tabel 7.4 Ville du omprioritere og reducere ydelsen eller ville du omprioritere og ikke reducere ydelsen? Reducere ydelsen ved omprioritering? Antal Procent Jeg ville omprioritere og reducere ydelsen 35 56% Jeg ville omprioritere og ikke reducere ydelsen 23 37% Ved ikke 5 8% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.1.b Der er i spørgeskemaet spurgt ind til hvad respondenterne som ville udnytte friværdien ville bruge den ekstra likviditet til. Tabel 7.5 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Almindeligt forbrug dvs. ting til dig selv eller husstanden, rejser osv.? Almindeligt forbrug Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.2 Tabel 7.6 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Køb af større ting som bil, nyt køkken, nyt badeværelse eller andre store ombygninger? Køb af større ting, bil eller køkken Antal Procent Ja % Nej 63 29% Ved ikke 4 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.3 Tabel 7.7 Hvilket af følgende ville du bruge pengene til? Geninvestering på boligmarkedet? Geninvestering på boligmarkedet Antal Procent Ja 49 22% Nej % Ved ikke 9 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Vidensundersøgelse 2010 Spørgsmål 3.4 Side 21 af 29

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Troværdighedsanalysen 2013

Troværdighedsanalysen 2013 Troværdighedsanalysen 2013 Radius Kommunikation 12.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Hvad står øverst på din økonomiske ønskeliste for 2011? Gang i ejendomsmarkedet 15% 16% 16% 3 7% Lavere skat på arbejde 26% 26% 15% 15% 12% 7% Lavere rente

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det gode liv. En borgerpanelsundersøgelse. Viden & Strategi Efteråret 2015

Det gode liv. En borgerpanelsundersøgelse. Viden & Strategi Efteråret 2015 Det gode liv En borgerpanelsundersøgelse Viden & Strategi Efteråret 2015 1 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 2014 politikken om det gode liv. Politikken betyder, at Byrådet

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere