Arsenalet 2.0: RELOADED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsenalet 2.0: RELOADED"

Transkript

1 Forslag til projektperiode

2 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN OG ERHVERVSSTRATEGIEN... 5 ANIMATION I MARKEDSFØRINGSSTRATEGIEN... 6 ARSENALET ETABLERES OG MÅLSÆTNINGER ANIMATIONSSTRATEGIEN, VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL OG ØVRIGE AKTIVITETER... 6 ARSENALET : STOR SUCCES MED FORTSAT VÆKSTPOTENTIALE... 7 KREATIVT VÆKSTHUS ETABLERET ERHVERVSDRIVENDE FOND OG BESTYRELSE ETABLERET ARSENALETS DAGLIGE LEDELSE ETABLERET VÆKST I ANTAL VIRKSOMHEDER OG UDLEJEDE ARBEJDSPLADSER EKSTREMT HØJ OVERLEVELSESGRAD BLANDT IVÆRKSÆTTERE UNIKT, KREATIVT OG INTERNATIONALT VÆKSTMILJØ UDVIKLING I VIRKSOMHEDERNES PRODUKTER OG KUNDER ARSENALET TILTRÆKKER KAPITAL OG INVESTERINGER EFFEKTIVT INKUBATIONSMILJØ ARSENALET YDER FOKUSERET OG MÅLRETTET ERHVERVSSERVICE ARSENALET I TÆT SAMSPIL MED THE ANIMATION WORKSHOP (TAW) OG ANDRE AKTØRER ARSENALET BIDRAGER TIL VIBORG KOMMUNES ANIMATIONSSTRATEGI ARSENALET BIDRAGER TIL VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL ARSENALET BIDRAGER TIL MARKEDSFØRING AF VIBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARSENALETS ØKONOMI UDLEJNING FOKUSERET ERHVERVSSERVICE ARSENALET : RELOADED MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET SENERE SUPPLERENDE INDSATSER ARSENALET SKAL VÆRE ET ENDNU MERE ATTRAKTIVT VÆKSTMILJØ ARSENALET SKAL FASTHOLDE OG UDVIKLE INKUBATIONSFORLØB ARSENALET SKAL STYRKE DEN MÅLRETTEDE ERHVERVSSERVICE ARSENALET SKAL AKTIVT SØGE EKSTERN FUNDING TIL ARSENALET OG AKTIVITETER ARSENALET SKAL SAMARBEJDE MED TAW, CENTER FOR ANIMATION OG VISUALISERING (CAV) OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL VIBORG KOMMUNES ANIMATIONSSTRATEGI ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL ARSENALET SKAL BIDRAGE TIL MÅLSÆTNINGEN OM EUROPÆISK ANIMATIONSHOVEDSTAD 2017 (AARHUS 2017) ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL MARKEDSFØRING OG BRANDING AF VIBORG KOMMUNE FORVENTEDE EFFEKTER ARSENALETS ORGANISERING, BESTYRELSE OG SEKRETARIAT FORSLAG TIL BUDGET FOR ARSENALET

3 Resume Byrådet vedtog i 2011 etablering af Arsenalet kreativt væksthus for animation og nye medier. Udgangspunktet i 2011 var at der i The Animation Workshop (TAW) var opbygget en kompetencemæssig styrkeposition inde for brancherne animation og nye medier gennem en årrække. Desuden var der på kaserneområdet og i Viborg i øvrigt et mindre men spirende erhvervsmiljø som udsprang af uddannelsesmiljøet på TAW. Visionen med etableringen af Arsenalet i 2011 var At udnytte Viborgs position som kompetencecenter for animation og nye medier til at skabe vækst gennem nye kreative virksomheder og attraktive arbejdspladser. Arsenalet har siden den konkrete etablering primo 2012 udviklet sig til en succes. Pr. 1. november 2014 er der 39 virksomheder og 79 udlejede arbejdspladser i Arsenalet. Der har været en ekstremt høj overlevelsesgrad i virksomheder der har etableret sig i Arsenalet. Virksomhedernes økonomi er generelt sund og de tiltrækker kapital og investeringer fra indog udland. De ansatte i virksomhederne er primært uddannet fra TAW, men en relativt stor andel af de ansatte kommer også fra udlandet. Der gennemføres løbende inkubationsforløb i Arsenalet, som biddrager til udvikling af nye virksomheder og nye ansatte i eksisterende. Virksomhederne i Arsenalet udvikler og producerer spil, film, markedsføring, informationsmateriale, læringsprodukter og alt derimellem. Kunderne hos virksomhederne i Arsenalet udgøres af en stadig bredere kreds af virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Animation er således langt fra kun spil og film til underholdning. I Arsenalet er der skabt et unikt vækst- og udviklingsmiljø og virksomhederne i Arsenalet udgør i dag, sammen med The Animation Workshop (TAW), en meget stærk animationsklynge, hvor uddannelse, viden, erhverv og offentlige myndigheder i tæt samspil skaber vækst. Animationsmiljøet i Viborg er en god blanding af både kunstnerisk og kommerciel succes er i dag både nationalt og internationalt anerkendt. Det vurderes at der forsat er et meget stort potentiale for vækst og udvikling i virksomhederne i Arsenalet. Denne vurdering bygger dels på udviklingen i perioden og dels på prognoser, der forudser en vækst i animationsbranchen på 13 % årligt. Dette potentiale foreslås realiseret i en ny projektperiode Målet er helt generelt, at fortsætte den meget positive udvikling og biddrage til vækst i de enkelte virksomheder. Målsætninger for Arsenalet For perioden foreslås følgende tre hovedmålsætninger for Arsenalet: Arsenalet skal understøtte udvikling af iværksættere og inkubationsvirksomheder indenfor animation og nye medier. Arsenalet skal understøtte vækst i og udvikling af eksisterede virksomheder i Arsenalet. Arsenalet skal tiltrække kapital til udvikling af animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder 3

4 Figur 1 viser Arsenalets hovedmålsætninger og samspillet mellem de primære aktører. I figuren er desuden tilføjet en supplerende målsætning, som angår tiltrækning af etablerede aktører. De tre hovedmålsætninger skal nås via en række konkrete indsatsområder for Arsenalet: - Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø - Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb - Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice - Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter - Arsenalet skal samarbejde med TAW, CAV og andre eksterne aktører - Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi - Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival - Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) - Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune Forventede effekter Nærværende forslag til målsætninger og indsatsområder for Arsenalet forventes direkte og indirekte at have følgende effekter: At Arsenalets bygning Kasernevej 8-10 vil være fuldt udlejet i løbet af perioden. At der vil være en yderligere efterspørgsel efter lokaler i Arsenalet som gør planlægning af en udbygning nødvendig i perioden. At Arsenalet bidrager til kompetenceudvikling af iværksættere og virksomheder, som bidrager til positiv udvikling i omsætningen i de enkelte virksomheder. 4

5 At Arsenalet i aktivt samspil med The Animation Workshop bibeholder og udvikler Viborg som et attraktivt sted for iværksættere og eksisterede virksomheder indenfor animation og nye medier. At Arsenalet bidrager til tiltrækning af kapital og investeringer til animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder. At Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet videreudvikler evner til og leverer animationsprodukter, som udbreder brugen af animation bredt indenfor erhverv og offentlig kommunikation, som beskrevet i Viborg Kommunes animationsstrategi. At Arsenalet bidrager aktivt til planlægning og gennemførelse af Viborg Animations Festival. At Arsenalet biddrager til markedsføringen af Viborg Kommune nationalt og internationalt. Projektbeskrivelsens opbygning Første del af denne projektbeskrivelse redegør for Arsenalets målsætninger, resultater og aktiviteter i den forgangne projektperiode I anden del beskrives forslag til Arsenalets målsætninger, indsatsområder og budget i en ny projektperiode Arsenalet, udviklingsstrategien og erhvervsstrategien Arsenalet udgør en væsentlig del af Viborg Kommunes indsats for at virkeliggøre ambitioner og målsætninger i både Udviklingsstrategien og Erhvervsstrategien. Udviklingsstrategi 2011 udpeger Animation og nye medier som ét af tre prioriterede indsatsområder for Viborg Kommune. Udviklingsstrategi 2011 indeholder følgende målsætninger indenfor Animation og nye medier: Viborg Byråd vil, Udnytte de uddannelsesmæssige potentialer inden for animation til at skabe gode vækstmuligheder Sikre et attraktivt og internationalt studiemiljø med udgangspunkt i Campus Viborg, og anvende det internationale miljø aktivt Skabe gode vilkår og vækstbetingelser for iværksættere og tiltrække virksomheder inden for animation og andre kreative erhverv med øget fokus på kommercialisering og permanent lokalisering af disse i Viborg Kommune. Udbrede kendskabet til brugen af animation i såvel erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og oplevelsesøkonomiske sammenhænge I Udviklingsstrategi 2011 er hovedudfordringen inden for Animation og nye medier at videreudvikle samt skabe nye produkter og levedygtige vækstvirksomheder inden for animation samtidig med at produkter udbredes, så private erhvervsvirksomheder, Viborg Kommune samt øvrige offentlige institutioner i højere grad drager nytte af mulighederne på animationsområdet og ikke mindst kommercielle forretningsmuligheder i form af spin offs fra dette. I 2014 vedtog Viborg Byråd desuden en ny Erhvervsstrategi En af erhvervsstrategiens fire overskrifter er Vækst i Viborgs virksomheder, hvor målsætning 7 er 5

6 Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f.eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet. Animation i markedsføringsstrategien Byrådet vedtog i foråret 2014 en ny markedsføringsstrategi. Markedsføringsstrategiens to prioriterede styrkepositioner historie & kultur og erhverv & uddannelse indeholder begge animation som en del af det der gør disse unikke og derfor skal anvendes aktivt i den fælles markedsføring. I markedsføringsstrategien anføres at En helt enestående perle på vores DNA-strenge er Animation, som knytter sig til alle fire styrkepositioner. Arsenalet etableres og målsætninger Viborg Byråd vedtog i 2011 etablering af Arsenalet kreativt væksthus for animation og nye medier. I 2011 opstillede man følgende hovedformål: At skabe de bedste muligheder for tilvækst af virksomheder, der baserer sig på de kreative spidskompetencer, som er til stede på Viborg Kaserne. At skabe et kreativt og internationalt orienteret vækstmiljø med optimale rammer for virksomhedsudvikling. At skabe de rette rammer omkring kreative iværksættere, blandt andet ved at sikre gode koblinger til uddannelse og erhvervsliv. At understøtte synergier, nytænkning og forretningsudvikling på tværs af nye og eksisterende virksomheder. At skabe et attraktivt, ungt og dynamisk erhvervsmiljø, der medfører en markant øget tiltrækning og fastholdelse af dygtige og driftige kunstnere og dimittender fra de kreative uddannelser. At konsolidere Viborgs position som et førende udviklingscenter for animation i Skandinavien. At profilere Viborg som en trendy, attraktiv og internationalt orienteret erhvervsby. To tiltag skulle biddrage til at realisere visionen (hovedformålene): 1. Etablering af Arsenalet - Kreativt væksthus for animation og nye medier 2. Fokuseret erhvervsserviceindsats målrettet iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier. Endelig fastsatte man en konkret målsætning om at Arsenalet ved udgangen af 2014 udlejer i alt 70 arbejdspladser til iværksættere og virksomheder, der beskæftiger sig med animation og nye medier. De opstillede hovedformål evalueres i nedenstående. Animationsstrategien, Viborg Animations Festival og øvrige aktiviteter Siden etableringen i 2011 er Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet blevet en integreret del af en række nye aktiviteter. Det drejer sig primært om Viborg Kommunes animationsstrategi (vedtaget primo 2014), Viborg Animations Festival afholdt i 2012 og 2014 og med forventning om fortsat afholdelse hvert år eller hvert andet år, samt målsætningen om at blive Europæisk animationshovedstad 2017, som en del af Kulturby Aarhus Disse aktiviteter biddrager på én gang til Udviklingsstrategiens målsætninger indenfor animation og til udvikling af animationsvirksomhederne. Aktiviteterne biddrager også ganske væsentligt til den generelle udbredelse og anvendelse af animation. Arsenalets personale har i den foregående projektperiode anvendt en del ressourcer på disse aktiviteter og det foreslås 6

7 at Arsenalet også fremadrettet skal bidrage væsentligt til disse aktiviteters gennemførelse i den nye projektperiode. Arsenalets rolle i disse aktiviteter indgår derfor i afsnittet om Arsenalets målsætninger og aktiviteter Arsenalet : Stor succes med fortsat vækstpotentiale Visionen med etableringen af Arsenalet i 2011 var At udnytte Viborgs position som kompetencecenter for animation og nye medier til at skabe vækst gennem nye kreative virksomheder og attraktive arbejdspladser. Det følgende er en status på udviklingen i Arsenalet , som også peger i retning af nye målsætninger frem til og med Kreativt væksthus etableret. Arsenalet er blevet etableret i bygningen Kasernevej Viborg Kommune ejer bygningen på Kasernevej 8-10, men stiller den vederlagsfrit til rådighed for den erhvervsdrivende fond Arsenalet. Der er pr. 1.oktober 2014 ikke andre lejere eller brugere af bygningen end Arsenalet. Det foreslås at Arsenalet pr. 1.oktober 2014 overdrages råderet til anvendelse af hele bygningen. Viborg Kommune skal dog fortsat have adgang til brug af mødelokaler på Kasernevej Erhvervsdrivende fond og bestyrelse etableret. Den erhvervsdrivende fond Arsenalet blev oprettet ved udgangen af Fonden blev oprettet med en grundkapital på kr. fra Viborg Kommune. Fondens primære opgaver er at tilbyde branchespecifikke serviceydelser, netværk og vejledning til inkubationsvirksomheder, iværksættere og virksomheder samt udlejning af attraktive kontorpladser.. Den erhvervsdrivende fond drives af et sekretariat, som refererer til bestyrelsen og følger retningerne udstedt af denne. Fondens bestyrelse består pt. af tre medlemmer udpeget af Viborg Kommune, TAW og Viborgegnens Erhvervsråd. Arsenalets daglige ledelse etableret. Arsenalets daglige ledelse har i perioden haft skiftende medarbejdere. Dog har direktøren været den samme igennem hele perioden. Pr. 1. oktober 2014 udgøres den daglige ledelse af en direktør, samt en kommunikationsmedarbejder i en elevstilling. Dele af det administrative arbejde, primært bogholderi, varetages med hjælp fra en eksternt tilknyttet aktør. Arsenalets daglige ledelse varetager alle Arsenalets opgaver, herunder udlejning af lokaler, økonomi, projektudvikling, projektdeltagelse, inkubation, iværksætteri, erhvervsservice, fundraising, matchmaking, netværk, samarbejde med eksterne aktører, repræsentation, servicering af bestyrelse, sociale og faglige aktiviteter, markedsføring, web, kommunikation, presse og sociale medier. Med væksten i antal ansatte og virksomheder i Arsenalet, samt nyere tilkomne opgaver inden for animationsstrategien og Viborg Animations Festival er der i den kommende projektperiode behov for yderligere tilførsel af personale i Arsenalets daglige ledelse i forhold til den nuværende bemanding. Vækst i antal virksomheder og udlejede arbejdspladser. Siden etableringen af Arsenalet ved udgangen af 2011 er antallet af virksomheder og udlejede arbejdspladser steget støt. Udviklingen er illustreret i nedenstående figur. Pr. 1.oktober er der 7

8 således 39 virksomheder i Arsenalet, hvoraf de 5 er inkubationsvirksomheder og Arsenalet har i alt 79 udlejede arbejdspladser. Målsætningen om 70 udlejede arbejdspladser ved udgangen af 2014 i den oprindelige projektbeskrivelse blev nået primo Figur 2 viser den kvartalsvise udvikling i antallet af virksomheder og udlejede arbejdspladser i Arsenalet fra Q Q Arsenalets succes er dog ikke kun afgrænset til selve Arsenalet og Viborg. En del af de iværksættere og virksomheder, der er startet i Arsenalet er rykket videre ud i Danmark og resten af verden. Enkelte virksomheder har valgt også at etablere sig andre steder end i Arsenalet. Der er ikke et samlet overblik over udviklingen i de virksomheder, der er flyttet fra Arsenalet og Viborg. Dog ved man at de endnu alle er aktive. Et eksempel er virksomheden Sybo Games, som med det meget succesfulde spil Subway Surfers har oplevet en voldsom vækst. Spillet bygger på en afgangsfilm fra TAW tilbage i Sybo Games har i dag fortsat en lille afdeling i Arsenalet men samtidig 40 medarbejdere i København. Arsenalet biddrager således langt fra kun til udvikling af animation i Viborg, men til udvikling og vækst indenfor animation i hele Danmark. Ekstremt høj overlevelsesgrad blandt iværksættere. Et særligt kendetegn ved udviklingen i Arsenalet er den ekstremt høje overlevelsesrate blandt iværksættere og virksomheder med adresse i Arsenalet. Overlevelsesraten er på 94%, hvoraf over 78 % fortsat er tilstede i Arsenalet. Til sammenligning er den normale overlevelsesrate på 58% blandt iværksættere (i det første år fra oprettelse af CVR-nummer). Kun ganske få virksomheder er lukket i perioden og enkelte virksomheder er blevet opkøbt inhouse af andre virksomheder. Dette tyder på at Arsenalet er et både stærkt og sundt vækst- og 8

9 udviklingsmiljø. Figur 3 viser hvorledes det er gået alle de virksomheder, som har etableret sig i Arsenalet siden opstarten Unikt, kreativt og internationalt vækstmiljø. Arsenalet har udviklet sig til et unikt og stærkt vækstmiljø for iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier. Alle virksomheder er på én gang konkurrenter og specialiserede kollegaer. I Arsenalet er udviklet et miljø, hvor man i høj grad samarbejder, hyrer hinanden ind for kortere eller længere perioder, eller er direkte underleverandører til hinanden. Der er en god blanding af helt små og lidt større virksomheder, som udvikler hinanden. Mange virksomheder agerer som freelancere og kan derfor med kort varsel træde ind i større projekter, hvilket også biddrager væsentligt til mulighederne for at løse større opgaver. I Arsenalet er udviklet en unik kultur, præget af trivsel, et sundt kollegialt forhold, høj grad af samarbejde og hvor man ikke holder sig tilbage ift. at bruge hinanden. Det er næsten umuligt at måle kulturen i et vækstmiljø, men antallet af konkrete samarbejder mellem virksomhederne i Arsenalet vidner om en stærk kultur. Fælleområderne og de mange forskellige sociale og faglige aktiviteter i Arsenalet biddrager til at bibeholde og udvikle det unikke miljø og kultur. Ca. 70% af de ansatte i virksomhederne i Arsenalet har deres uddannelsesmæssige baggrund fra TAW. Resten er fra udenlandske animationsskoler, designskoler, eller er spilprogrammører. Ligeledes er ca. 70 % af de ansatte fra Danmark og resten fra et bredt udsnit af både EU- og ikke-eu-lande. Der er således både en meget tæt forbindelse mellem TAW og Arsenalet og et stærkt internationalt miljø i Arsenalet. 9

10 Figur 4 viser dels forholdet mellem andelen af iværksættere og medarbejdere som er uddannet på The Animation Workshop og andre steder og dels forholdet mellem Danske og udenlandske iværksættere og medarbejdere. Udvikling i virksomhedernes produkter og kunder. Virksomhederne i Arsenalet repræsenterer en meget bred vifte af kompetencer og produkter, som alle har animation som omdrejningspunkt. Animation er langt fra kun spil og film til underholdning. I dag bruges animation i stadigt stigende omfang også til markedsføring, information og læring. Virksomhederne i Arsenalet udvikler og producerer spil, film, markedsføring, informationsmateriale, læringsprodukter og alt derimellem. Virksomhederne i Arsenalet spreder de sig ud over en bred vifte af specialer. En af styrkerne ved Arsenalet er, at de enkelte virksomheder bliver enormt opmærksomme på konkurrenternes profiler, hvilket gør det lettere at finde sin egen unikke profil og deraf følgende markedsandel. Nogle varetager specifikke, specialiserede dele af en produktion som underleverandør af baggrunde, storyboards, karakterdesign eller lign. andre varetager hele produktionsprocessen, mens andre igen udelukkende koordinerer og hyrer freelancere til at forestå den egentlige produktion. Nogle bygger deres forretning på et unikt egenudviklet IP (intellectual property), som eksempelvis et spil, der giver stabil indtjening. Andre masseproducerer mindre IP er, som samlet set giver stabil indtjening og andre satser hovedsageligt på kommercielle opgaver. Enkelte co-producerer store internationale spil- og filmproduktioner. Virksomhederne i Arsenalet har således mange forskellige forretningsmodeller og nye opstår hele tiden. Kunderne hos virksomhederne i Arsenalet udgøres af en stadig bredere kreds af virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Der er desuden en vækst i antallet og omfanget af opgaver fra større filmselskaber, som placerer en del af deres produktion hos virksomheder i Arsenalet som leverandører af storyboards, karakterer, concept art, 10

11 baggrunde eller andre enkeltdele og som egentlige co-producenter. Endelig udvikler de fleste af virksomhederne, enten sideløbende med, eller ind i mellem ordrer udefra, deres egne koncepter, spil og film, som også biddrager til indtjeningen. Arsenalet tiltrækker kapital og investeringer. Der findes ikke ét samlet overblik over hvor meget virksomhederne i Arsenalet har tiltrukket af investeringer og kapital udefra, da de kommer fra en lang række både private og offentlige puljer og ikke opgøres samlet noget sted. Et forsigtigt bud er dog et godt stykke over 25 mio. kr. i den forgangne periode Langt de fleste af midlerne hentes til produktmodning, produktudvikling og produktion af konkrete produkter (spil, film, apps osv.). Midlerne kommer fra innovationsmiljøerne (f.eks. CAPNOVA), SharePlay, Det Danske Filminstitut, Den Vestdanske Filmpulje og ANIS (Animationssammenslutningen). En del hentes også via crowdfunding platforme som Kickstarter og Boomerang. Og endelig er en del af midlerne regionale eller nationale udviklingsmidler, som understøtter virksomhedsudviklingen og ledelsesudviklingen i den enkelte virksomhed. Væksten i antal virksomheder og deres størrelse, samt deltagelsen i stadigt flere konkrete projekter og samarbejder vil helt sikkert betyde at virksomhederne i Arsenalet fremadrettet vil tiltrække endnu flere midler udefra. Effektivt inkubationsmiljø. En væsentlig opgave for Arsenalet har været at skabe optimale rammer for inkubation, dvs. helt nystartede virksomheder (eller personer som overvejer at starte virksomhed), som får mulighed for at modnes i et inspirerede og dynamisk miljø. Arsenalets inkubationsforløb i perioden har været vellykkede, idet lagt de fleste deltagere efterfølgende/undervejs, enten selv har etableret egen virksomhed, eller er blevet ansat i andres. En ganske væsentlig del af forklaringen på det succesfulde inkubationsmiljø udgøres af Arsenalets vækst og udvikling i øvrigt at der faktisk er mange små og lidt større animationsvirksomheder i Arsenalet, med mange forskellige spidskompetencer, produkter og kunder. Inkubationsvirksomhederne biddrager også den anden vej til de etablerede virksomheder med nye ideer og tilgange. Inkubationsvirksomheder i Arsenalet tilbydes pt. op til 5 måneders gratis husleje inkl. adgang til Arsenalets fællesaktiviteter og faciliteter, netværk, mentorer, deltagelse i workshops, vejledning i det at etablere virksomhed (skat, moms, IP, kontrakter, løn osv.), markedsføring og hjælp til at udforme, teste og evaluere forretningsplan og virksomhed. Arsenalets inkubationsforløb gennemføres i sin nuværende form i et samarbejde med Open Workshop og Scandinavian Game Developers. Arsenalet har desuden i perioden deltaget i projektet den værdiskabende inkubator, som har været støttet af EU s interreg (KASK) program. Projektet har haft deltagelse af en række midtjyske inkubations-, forsknings- og udviklingsparker/miljøer (Innovatorium, Nupark, Incuba Science Park, BusinessPark Struer og Agro Business Park). Projektet har haft fokus på at udveksle erfaringer, udvikle metoder og tegne linjerne for fremtidens udviklingsmiljøer, herunder services, netværk, ledelsesmæssige og sociale tiltag som skaber værdi for virksomhederne i et fælles fysisk miljø. Deltagelse i projektet har været meget værdifuldt og biddraget til den videre udvikling af Arsenalet. I forlængelse af dette projekt har Arsenalet, sammen med et konsortium af 12 andre udviklingsparker, i oktober 2014 indsendt en ansøgning til Vækstforum/Region Midtjyllands Midtjysk Inkubatorprogram

12 Arsenalet yder fokuseret og målrettet erhvervsservice. Arsenalet har siden etableringen, i samarbejde med en række aktører, ydet fokuseret og målrettet erhvervsservice til lejerene i Arsenalet, både inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Et væsentligt element i den oprindelige projektbeskrivelse af Arsenalet for var tiltaget fokuseret erhvervsservice som blev udbudt og medfinansieret af Væksthus Midtjylland (via midler fra EU s Socialfond). Fokuseret erhvervsservice skulle spille en central rolle i udviklingen af iværksættere og virksomheder i Arsenalet ved at tilbyde en række kvalificerede og branchespecifikke serviceydelser (videndeling, matchmaking, kompetenceudvikling, netværk og kapitalrejsning). Tilsagnet om medfinansiering fra Væksthus Midtjylland til fokuseret erhvervsservice på samlet 1,5 mill. kr. i perioden udgjorde desuden også en væsentlig del af Arsenalets samlede budgetterede økonomi for perioden. Arsenalet erfarende imidlertid, at midlerne til fokuseret erhvervsservice pga. Socialfondens regler for anvendelse og nogle tekniske fejl i den oprindelige ansøgning, satte en del begrænsninger på rammerne for aktiviteterne og der blev derfor kun gennemført en lille del af de oprindeligt planlagte aktiviteter. Hverken timer til projektledelse, videndeling, matchmaking, netværk eller kapitalrejsning kunne refunderes og derfor blev kun ca. en 1/3 af det budgetterede beløb til fokuseret erhvervsservice realiseret. Arsenalet valgte primo 2014 at sætte fokuseret erhvervsservice på standby og meddelte Væksthus Midtjylland at man ikke ville fuldføre projektet og dermed realiseringen af de resterende midler. Selvom Fokuseret erhvervsservice ikke blev udrullet som planlagt, så har Arsenalet i perioden siden etableringen, både indenfor rammerne af fokuseret erhvervsservice, af egen drift og i samarbejde med en lang række andre aktører gennemført en lang række erhvervsserviceaktiviteter, herunder: - Kompetenceudvikling for iværksættere - En lang række seminarer, workshops og kurser målrettet lejerne i Arsenalet - Bestyrelses- og rådsmøder for eksterne interessenter og partnere - En række Master-classes målrettet forskellige målgrupper i branchen - Animated-Learning møder og kurser - En række GameJams for virksomheder indenfor spilbranchen - Matchmaking-aktiviteter for internationale animationsproducenter - En lang række informationsmøder for interne såvel som eksterne aktører - Mentorforløb, via kobling mellem nystartede og mere erfarne virksomheder i Arsenalet - Individuel vejledning og afklaring - Vejledning og rådgivning af iværksættere og etablerede virksomheder i samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd, SharePlay, More.Creative og CAPNOVA - Gennemført inkubationsforløb (se herom i ovenstående afsnit) Derudover har Arsenalet, igen i samarbejde med TAW og andre eksterne aktører løbende biddraget til og assisteret lejerne i Arsenalet med: erfarings- og videndeling, rekruttering af medarbejdere, kobling til relevante netværk og rådgivere, kobling til kunder, ide-udvikling og modning, kobling til større, udenlandske produktioner og samarbejdspartnere og hjulpet med fremskaffelse af kapital. Væksten i antallet af ansatte og virksomheder i Arsenalet er det bedste bevis for at Arsenalets erhvervsservice har fungeret i perioden. 12

13 Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode , i samarbejde med relevante aktører, skal styrke den målrettede erhvervsservice til inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Målet er vækst og udvikling af den enkelte virksomhed og samlet vækst i antal ansatte og gerne antal virksomheder i Arsenalet. Arsenalet i tæt samspil med The Animation Workshop (TAW) og andre aktører. Arsenalet har på alle måder et meget tæt samspil med og er dybt afhængig af TAW. Selvom kun ca % af de færdiguddannede på TAW rykker videre til Arsenalet som ansatte eller starter egen virksomhed, så leverer TAW ca. 70% af alle ansatte i Arsenalet og udgør dermed en væsentlig del af rekrutteringsgrundlaget. Arsenalet lever dermed også op til den oprindelige målsætning om at være et dynamisk erhvervsmiljø, der fastholder og tiltrækker kunstnere og dimittender fra de kreative uddannelser. Figur 5 viser hvordan Viborgs Animationsmiljø danner en fødekæde, der strækker sig helt fra folkeskolen til iværksættermiljø. NB. Figuren skal ikke forstås som en lige vej fra A-->B, men nærmere som en motorvej med til- og frakørsler undervejs. TAW bidrager også væsentligt til Arsenalet gennem et globalt netværk af virksomheder og professionelle i animationsbranchen, som bidrager til tiltrækning af opgaver og netværk. Endelig biddrager TAW som uddannelses- og videncenter med aktuel forretnings-, produkt og ideudvikling til virksomhederne i Arsenalet. På den anden side udgør Arsenalet også et meget attraktivt miljø for de studerende på TAW både for dem som har ambitioner om at udleve iværksætterdrømmen med egen virksomhed og for dem som vil indgå som ansatte i andres opstart, eller eksisterede virksomheder. På Arsenalet kan de studerende på TAW se og møde mere end 30 eksempler (virksomheder) på at det kan lade sig gøre at etablere sig med egen virksomhed og forvandle uddannelse til erhverv. Alene tilstedeværelsen af et erhvervsmiljø er også med til at italesætte kommercialisering og kapitalisering af et kunstnerisk født håndværk og påvirke mindset'et i entreprenant retning. 13

14 En fortsat udvikling af Arsenalet bygger således i vid udstrækning på et fortsat tæt samspil med TAW og at TAW vedbliver med at være et stærkt uddannelses-og vidensmiljø indenfor animation. Arsenalets samarbejde med eksterne aktører er langt fra afgrænset til TAW. Arsenalet indgår i en lang række lokale, regionale, tværregionale, nationale og internationale arbejdsgrupper, netværk og projekter, hvor der arbejdes på at øge Viborgs synlighed på området, at skabe stærke partnerskaber til internationale aktører i animationsbranchen og at tiltrække små og store projekter til virksomhederne i Arsenalet, samt udvikle og tilbyde inkubation og erhvervsservice for virksomhederne i Arsenalet. Figur 6 er et forenklet kort over Arsenalets eksterne interessenter og deres indbyrdes relationer. Fremadrettet vil det fortsat være en væsentlig opgave for Arsenalet, at bibeholde, vedligeholde og udvikle eksterne relationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som kan biddrage til fortsat udvikling af både Arsenalet og de services, netværk og forretningsmuligheder som virksomhederne i Arsenalet kan få del i. Arsenalet bidrager til Viborg Kommunes animationsstrategi. Viborg Kommune vedtog i starten af 2014 en animationsstrategi for årene Ambitionen med strategien er på én gang, at styrke og stimulere efterspørgslen efter animationsprodukter til information, markedsføring, læring og kommunikation (funktionel animation) og fremme brugen af animation som et effektivt værktøj til information, markedsføring, læring og kommunikation. Arsenalet er allerede dybt involveret i animationsstrategien. Arsenelet deltager aktivt i tre (offentlig administration, erhverv og sundhed) af de fem projektgrupper som er etableret ifm. animationsstrategien. Arsenalet agerer desuden, i tæt samarbejde med Viborg Kommunes animationskoordinator, som bindeled mellem producenterne (animationsvirksomhederne) 14

15 og kunderne. Endelig biddrager Arsenalet til at virksomheder i Arsenalet udvikler faglige og forretningsmæssige kompetencer inden for funktionel animation. Det foreslås at Arsenalet også fremadrettet i den nye projektperiode skal spille en meget aktiv rolle i implementeringen og virkeliggørelsen af ambitionerne i Viborg Kommunes animationsstrategi. Arsenalet bidrager til Viborg Animations Festival. Viborg Animations Festival (VAF) er blevet afholdt med stor succes i 2012 og VAF handler generelt om at showcase animation og mulighederne med animation overfor både borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og animationsvirksomhederne selv. VAF indeholder desuden faglige konferencer for fagfolk. Et væsentligt formål med VAF er dels, at markedsføre Viborg som centrum for animation i Danmark og dels, at fremme brugen af animation generelt. Arsenalet har deltaget aktivt i planlægning og gennemførelse af Viborg Animations Festival (VAF) i både 2012 og 2014, med særligt vægt på den del af festivalen der hedder AniBiz. AniBiz har haft fokus på hvorledes animation kan bruges aktivt indenfor sundhed, erhverv og offentlig administration. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret om VAF skal gennemføres hvert, eller hvert andet år. Uanset dette foreslås det at Arsenalet også i den kommende projektperiode deltager aktivt i planlægning og gennemførelse af VAF. Arsenalet bidrager til markedsføring af Viborg Kommune. Animation udgør allerede i dag en unik national styrkeposition for Viborg Kommune og Viborg bliver i stigende omfang omtalt via og associeret med animation. Medieomtalen af Viborg Animations Festival 2014 er et dugfrisk eksempel på den omtale og markedsføring Viborg Kommune får og kan få, når animation bruges aktivt i markedsføring af kommunen. Viborg bliver også løbende omtalt i medierne i forbindelse med omtale af Arsenalet, virksomheder i Arsenalet og deres animationsprodukter, TAW samt studerende og afgangsfilm fra TAW, Viborg Animations Festival, animationsstrategien og film produceret med tilskud fra animationsstrategien osv. Arsenalet er således én blandt flere aktører, der bidrager til markedsføringen af animation og (koblingen til) Viborg Kommune. Det vurderes at der stadig er et uforløst potentiale i brugen af animation i branding og markedsføring af Viborg Kommune. Derfor foreslås det at Arsenalet fremadrettet skal biddrage til og inddrages i en øget indsats for at bruge animation aktivt i branding og markedsføring af Viborg Kommune, både internt i kommunen, eksternt og internationalt. 15

16 Status på Arsenalets økonomi Udlejning I byrådets vedtagelse af etablering af Arsenalet indgik nedenstående budget År Udgifter - total Indtægter Balance I projektperioden er realiseret følgende budget for udlejning (*hvor tallene for 2014 er en blanding af realiseret og estimeret for resten af året). År * Udgifter - total * Indtægter * Balance * *prognose Projektet blev sat i drift pr Det blev besluttet at lave et 18 måneders regnskabsår til at dække de første udgifter i efteråret 2011 helt frem til årsskiftet 2012/2013. Derfor fremgår der hverken indtægter eller udgifter for 2011, da de er en del af 2012-regnskabet. Som det fremgår lykkedes det at lave et mindre overskud i perioden , hvor der ellers var budgetteret med et underskud på over kr. Det væsentligt bedre resultat for 2011 og 2012 skyldes dels at man valgte at udskyde nogle moderniseringer til 2013 og 2014, hvor likviditeten bedre kunne bære og dels at en større del af lokalerne var udelejet end forudset. Den middelbart store forskel mellem budgetterede og realiserede indtægter fra udlejning, særligt i 2014 skyldes primært at man valgte en anden beregningsmodel for udlejning, end den oprindeligt foreslåede og dermed budgetterede. Huslejepriserne er baseret på en undersøgelse af markedspriserne for erhvervslokaler og udviklingen følger nettoprisindekset. Isoleret set er der således et overskud på driftsøkonomien og der er således ikke er tale om kommunal støtte til huslejen. 16

17 Fokuseret Erhvervsservice I byrådets vedtagelse af etablering af Arsenalet indgik nedenstående budget vedr. Fokuseret Erhvervsservice. År Viborg Kommune Væksthus Midtjylland Balance I projektperioden er realiseret følgende budget for Fokuseret Erhvervsservice År Viborg Kommune Væksthus Midtjylland Balance Den væsentlige afvigelse mellem det budgetterede og realiserede budget for fokuseret erhvervsservice i perioden skyldes, som beskrevet i ovenstående afsnit Arsenalet yder fokuseret og målrettet erhvervsservice, at rammer og regler for anvendelsen af midlerne ikke gjorde det muligt at realisere midlerne fra Væksthus Midtjylland. 17

18 Arsenalet : RELOADED Det vurderes at der forsat er et meget stort potentiale for vækst og udvikling i virksomhederne i Arsenalet. Denne vurdering bygger dels på udviklingen i perioden og dels på prognoser, der forudser en vækst i animationsbranchen på 13 % årligt. Dette potentiale foreslås realiseret i en ny projektperiode Målet er helt generelt, at fortsætte den meget positive udvikling og biddrage til vækst i de enkelte virksomheder. Målsætninger for Arsenalet For perioden foreslås følgende tre hovedmålsætninger for Arsenalet: Arsenalet skal understøtte udvikling af iværksættere og inkubationsvirksomheder indenfor animation og nye medier. Arsenalet skal understøtte vækst i og udvikling af eksisterede virksomheder i Arsenalet. Arsenalet skal tiltrække kapital til udvikling af animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder For perioden foreslås følgende konkrete indsatsområder for Arsenalet: - Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø - Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb - Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice - Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter - Arsenalet skal tiltrække større aktører - Arsenalet skal samarbejde med TAW, CAV og andre eksterne aktører - Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi - Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival - Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) - Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune De konkrete indsatsområder, Arsenalets rolle og samarbejde med andre aktører er nærmere beskrevet i det følgende. Senere supplerende indsatser Arsenalets bestyrelse vil i første halvdel af 2015 komme med et samlet oplæg til en række supplerende indsatser, der kan styrke Arsenalet og biddrage til yderligere vækst. Disse indsatser angår: - En særlig indsats for at tiltrække eksisterende aktører fra ind- og udland. Indsatsen vurderes foreløbig at ville andrage et samlet beløb på ca kr. fordelt på perioden En renovering af indretningen af Kasernevej 8-10 for at gøre lokalerne mere attraktive og indbydende for nuværende og kommende lejere og besøgende. Indsatsen vurderes at ville andrage ca kr. - Forslag til eventuel udbygning af Arsenalet i perioden (etablering af tilbygning eller ekstra bygning i området). - Disse indsatser er ikke inkluderet i forslag til budget for Arsenalet

19 Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø. Arsenalets fysiske rammer, faciliteter og servicetilbud sammen med det unikke netværksmiljø skal biddrage til virksomhedernes vækst og udvikling. Arsenalets samlede tilbud til lejerene er også helt afgørende for at fastholde og tiltrække både medarbejdere og (nye) virksomheder. I den kommende projektperiode skal Arsenalet fortsat have fokus på at bibeholde og udvikle videre på de fysiske rammer og det unikke, sociale miljø, der er blevet opbygget i Arsenalet. Huslejen i Arsenalet blev oprindeligt fastsat ift. markedsprisen for erhvervslejemål i Viborg og er løbende blevet justeret i henhold til nettoprisindekset. Huslejen skal også fremadrettet følge markedsprisen for erhvervslejemål i Viborg Kommune. Det er virksomhederne/lejerne i Arsenalet der skaber det unikke miljø, men lokaler, indretning og sociale aktiviteter kan biddrage væsentligt til dette. Et kreativt miljø, hvor der samarbejdes på kryds og tværs fordrer også fysiske rammer, der giver plads og mulighed for at dette udfoldes. Udover at være en iværksætter, eller virksomhed indenfor animation og nye medier, er det eneste krav til lejerne i Arsenalet at de bidrager positivt til miljøet i Arsenalet, fagligt og socialt. Dette krav biddrager til at gøre Arsenalet attraktivt og bør derfor fastholdes. Arsenalets mødelokaler og fællesfaciliteter bliver ind i mellem også anvendt af eksterne aktører, i samarbejde med særligt TAW og Arsenalet selv. Denne anvendelse giver gode muligheder for at introducere andre erhverv/brancher for mulighederne via animation og til det konkrete miljø i Arsenalet. Ofte tilbydes også konkret brug af animation (f.eks. grafisk facilitering) til disse eksterne aktører. Attraktive fysiske rammer er også af denne grund vigtige. Arsenalets lokaler i bygningen Kasernevej 8-10 blev delvist renoveret inden etableringen af Arsenalet. Renovering af bygningens indretning, herunder fællesarealer og de større åbne kontorrum, for at gøre lokalerne endnu mere attraktive og indbydende for både nuværende og kommende lejere samt besøgende vil indgå i et samlet oplæg fra Arsenalets bestyrelse i første halvdel af Vinduerne i bygningen Kasernevej 8-10 er ikke tidssvarende. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at vinduerne udskiftes til en mere tidssvarende og energibesparende variant. Midler til dette er dog ikke indskrevet i budgettet for Arsenalet har på nuværende tidspunkt udlejet næsten 80 arbejdspladser. Bygningen Kasernevej 8-10 vurderes til at kunne rumme i alt 120 arbejdspladser (Den oprindelige projektbeskrivelses estimat på 175 arbejdspladser medregnede bl.a. en række gennemgangsrum, som er uegnede til udlejning samt depoter med støjende serverudstyr). Med den nuværende vækst i antal udlejede arbejdspladser forventes det at Arsenalets nuværende fysiske rammer vil være fuldt udlejede indenfor måneder (set fra november 2014). Der er dog allerede nu udfordringer med de eksisterende lokaler, fordi der er færre muligheder for spontane, eller kortvarige udvidelser af de enkelte virksomheder og fordi en stor del af de resterende arbejdsstationer udgøres af større, åbne lokaler. Mulighederne for fleksibel indretning mindskes i takt med en stadig højere udlejningsprocent. 19

20 Figur 7 viser Arsenalets nuværende lejere og lokalefordeling Det er i sig selv en målsætning at Arsenalet skal være fuldt udlejet i den kommende projektperiode. Dette kræver dog at lokalerne matcher virksomhedernes konkrete og samlede behov. Det er således også forventningen at der i løbet af den kommende projektperiode vil skulle tages stilling til, hvordan man imødekommer efterspørgsel efter lejemål i Arsenalet ud over det der er plads til i den nuværende bygning på Kasernevej En egentlig permanent udbygning af Arsenalets fysiske rammer kræver et vist overskud af efterspørgsel på lejemål, før det giver mening. Omvendt skal man helst undgå en situation, hvor man ikke kan imødekomme eksisterede lejeres efterspørgsel efter plads til udvidelser, eller hvor man må afvise interesserede nye lejere. Udvidelse af de fysiske rammer midlertidigt eller permanent vil også være en udfordring i forhold til at bibeholde det nuværende fælles miljø. Udbygning af Arsenalets fysiske rammer vil indgå i et samlet oplæg fra Arsenalets bestyrelse i første halvdel af I oplægget vil desuden indgå en plan for hvorledes man kan håndtere situationen, når Arsenalet, forventeligt, nærmer sig fuld udlejning. For at bibeholde og styrke Arsenalet som attraktivt vækstmiljø, foreslås det at Arsenalet i den kommende projektperiode skal: - Udvikle Arsenalets indretning, herunder også fællesarealer, som gør Arsenalet endnu mere attraktiv for lejere og besøgende. Dette skal gøres i starten af den nye projektperiode. - Det bør overvejes om der skal etableres et mere professionelt showroom, som både Arsenalet og lejerne kan bruge ifm. kundebesøg og respræsentation. - Udvikle Arsenalets it-infrastruktur, som både gør det nemmere og sjovere at være gæst i Arsenalet og mere bekvemt for lejerne. - Have fortsat fokus på at udvikle og biddrage til gennemførelsen af sociale og faglige aktiviteter, der fremmer fællesskab, kultur og samarbejder på tværs mellem lejerene. Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb. Arsenalet har med stor succes gennemført og videreudviklet inkubationsforløb i perioden i samarbejde med en række forskellige eksterne partnere. Inkubationsforløbene og deltagerne heri bidrager til den fortsatte udvikling og vækst i Arsenalet med nye virksomheder, nye medarbejdere og nye ideer og inspiration til eksisterende virksomheder. Et kreativt vækstmiljø stimuleres af denne løbende tilførsel af nye personer, ideer og tilgange. 20

21 Arsenalets inkubationsforløb skal i vid udstrækning fremadrettet være en videreførelse af det der tilbydes for nuværende og de erfaringer der er gjort indtil videre. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode skal: - Fortsat tilbyde inkubationsforløb, hvor personer, med eller uden CVR-nummer, tilbydes gratis husleje i en periode, samt adgang til Arsenalets fællesaktiviteter og faciliteter, netværk, mentorer, deltagelse i workshops, vejledning i det at etablere virksomhed (skat, moms, IP, kontrakter, løn osv.), markedsføring og hjælp til at udforme, teste og evaluere forretningsplan og virksomhed. - Løbende udvikle indholdet i og metoderne i inkubation i samarbejde med både eksterne samarbejdspartnere og deltagerne. - Deltage i, relevante, projekter med danske og udenlandske aktører, der kan bidrage til udvikling af selve inkubationsforløbene og/eller til udvikling af deltagerne i inkubationsforløbene. Hvis Vækstforum/Region Midtjylland godkender den indsendte ansøgning til Midtjysk Inkubatorprogram, vil dette være centralt i både finansiering og organisering af Arsenalets inkubationsforløb i Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice. Arsenalet har oplevet en løbende vækst i antal virksomheder og antal arbejdspladser, som endda har overgået de oprindelige målsætninger ved etableringen i slutningen af Selvom væksten har været større end forventet, så er der stadig potentiale til yderligere vækst i virksomhederne i Arsenalet. Væksten kan og skal dels ske gennem en øget efterspørgsel efter animation. Potentialet for vækst kan og skal også øges via en styrket indsats for at udvikle virksomhederne i Arsenalet via en styrket og (endnu) mere målrettet erhvervsservice. Den generelle udvikling indenfor animationsbranchen peger på et fortsat stort vækstpotentiale. For den kreative branche viser udviklingen, at fra 2009 til 2011 øgedes den samlede beskæftigelse i branchen med 12 %. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i Danmark generelt 5 % i samme periode. Andre undersøgelser påviser, at hvor den samlede økonomi i både Danmark og Europa spås generelt lave vækstrater på omkring 1,5 og 2 % årligt frem til 2016, vil medie- og underholdningsbranchen opleve langt højere vækst på næsten 6 % årligt i samme periode. Den globale animationsindustri udviser endnu stærkere vækst, idet den antages at vokse frem til 2016 med omkring 13 % årligt. Viborg Kommunes animationsstrategi forventes i sig selv at stimulere efterspørgslen efter animation yderligere, ikke bare lokalt, men også nationalt. Virksomhedernes baggrund og den positive udvikling i Arsenalet giver nogle udfordringer for den målrettede erhvervsservice i Arsenalet For det første er antallet af virksomheder og antallet af medarbejdere i virksomhederne steget ganske voldsomt i perioden. Derfor er presset på og/eller behovet for erhvervsservice naturligt vokset. For det andet er variationen i virksomhederne (og iværksætterene) blevet større. En del virksomheder er blevet større, de fleste er blevet mere erfarne, omfanget af opgaver er blevet større, omfanget af netværk er vokset. Samtidig er der stadig og løbende nye, helt nystartede virksomheder. Den større variation i virksomhederne betyder også en større variation i efterspørgsel og behov for målrettet erhvervsservice. For det tredje er langt den overvejende del af virksomhedsejerne og de ansatte i virksomhederne i Arsenalet uddannet animatorer, dvs. en blanding af håndværkere og kunstnere. En stor del af virksomhederne i Arsenalet er i mindst ligeså høj grad etableret og 21

22 drevet ud fra ønsket om kreative og kunstneriske ambitioner, som ønsket om at skabe vækst i virksomheden. Det er dog vigtigt her at pointere, at Arsenalet netop har biddraget og fortsat biddrager til at kreative og virksomhedsmæssige ambitioner kombineres. Endelig, i forlængelse af ovenstående, vil fortsat vækst i en virksomhed dog i de fleste tilfælde kræve at ejeren/ledelsen i et vist omfang giver slip på det kreative til fordel for ledelse, økonomi, administration, strategi osv., eller at virksomheden inddrager kompetencer udefra til netop disse opgaver. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode , i samarbejde med relevante aktører, skal styrke den målrettede erhvervsservice til inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Målet er vækst og udvikling af den enkelte virksomhed og samlet vækst i antal ansatte og gerne antal virksomheder i Arsenalet. Gennemførelsen af erhvervsserviceaktiviteterne skal ske med udgangspunkt i den enkelte virksomheds individuelle situation, behov, ambitioner og potentiale. Arsenalets erhvervsserviceaktiviteter er illustreret i nedenstående figur. Figuren viser en bruttoliste over erhvervsservicetilbud. Arsenalet skal løbende vurdere, hvilke der er mest relevante for virksomhederne generelt og individuelt, samt prioritere indenfor de givne ressourcemæssige rammer. 22

23 Figur 8 viser Arsenalets tilgang til erhvervs- og miljøudvikling samt eksempler på en række af de arbejdsopgaver, som sekretariatet løser til hverdag. Det er væsentligt at pointere at Arsenalet som organisation via ovenstående erhvervsservice kan anspore virksomhederne i Arsenalet til at udvikle sig, men at det i sidste ende er de enkelte virksomheders ansvar at udnytte mulighederne. 23

24 Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter Det er ikke hensigten at Arsenalet selv og/eller alene skal kunne tilbyde alle ovenstående erhvervsservices til virksomhederne i Arsenelet, da disse kompetence- og ressourcemæssigt er en meget stor opgave. Derfor er det helt afgørende at Arsenalet, fortsat, samarbejder meget tæt med alle relevante aktører, herunder særligt SharePlay, Interactive Denmark og more.creative. Derudover findes der en række andre aktører, som tilbyder mere generelle former for vejledning, sparring og forløb og andre tilbud målrettet iværksættere og virksomheder, som ligeledes bør inddrages. Her tænkes særligt på ViborgEgnenes Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland, Central Denmark EU-office, Danmarks Eksportråd, Enterprise Europe Network, Cluster Excellence Denmark og de eksisterende innovationsnetværk. Endelig skal Arsenalet, enten direkte, eller via samarbejdet med ViborgEgnenes Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland henvise både iværksættere og virksomheder til private rådgivere. Det vil også være en selvstændig opgave for Arsenalet i den nye projektperiode at holde sig ajour med relevante tilbud og forløb, der tilbydes, eller kan tilbydes virksomhederne i Arsenalet i samarbejde med andre aktører. Derudover vil det også være en væsentlig opgave for Arsenalet at være ajour med regionale, nationale og internationale fundingmuligheder, som kan søges med henblik på udvikling af selve Arsenalet, til udvikling af én eller flere virksomheder, eller til konkrete projekter og produktioner. Hvis Vækstforum/Region Midtjylland imødekommer Arsenalet m.fl s. ansøgning til Midtjysk Inkubatorprogram, forventes det at Arsenalet vil kunne ansætte en decideret business coach, som minimum for Business coachen vil have som primære opgave at varetage (dele af) ovenstående erhvervsservicetilbud til lejerne i Arsenalet. Arsenalet skal samarbejde med TAW, Center for Animation og Visualisering (CAV) og andre eksterne aktører. Arsenalet har allerede i dag et meget vidtforgrenet samarbejde særligt med TAW og en lang række andre aktører. Arsenalet indgår i en lang række lokale, regionale, tværregionale, nationale og internationale arbejdsgrupper, netværk og projekter, hvor der arbejdes på at øge Viborgs synlighed på området, at skabe stærke partnerskaber til internationale aktører i animationsbranchen og at tiltrække små og store projekter til virksomhederne i Arsenalet. Arsenalet er ofte vært for Master-Classes, arrangeret af TAW i samarbejde med en række andre aktører og med undervisere fra ind- og udland. Formålet med Master-Classes er kompetenceudvikling, udvikling af netværk og forretningsideer og deltagerne kommer fra hele Danmark. Afholdelsen af Master-Classes biddrager også væsentligt til at fremvise Arsenalet (og TAW) som et attraktivt miljø og dermed tiltrækning af nye virksomheder og medarbejdere. Derudover fremmer Master-Classes konkrete samarbejder og dermed tiltrækning af opgaver til virksomhederne i Arsenalet. TAW inddrager løbende Arsenalet i en række udviklingsaktiviteter og er også fremadrettet tiltænkt en central rolle, som fysisk platform for en række vækstaktiviteter rettet imod virksomheder i inkubation og virksomheder inden for film og nye medier. Det forventes at samarbejdet med TAW og herunder særligt Center for Animation og Visualisering(CAV) fremadrettet vil udvides på en række områder, der vil tiltrække nye virksomheder og projekter til Arsenalet. CAV forventes i de kommende år at udvide både undervisningsaktiviteter, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Desuden tager TAW og CAV netop i efteråret 2014 og tiden frem initiativ til flere større EU-projekter indenfor programmerne Erasmus+, Creative Europe samt Interreg. Alle projekterne vil have større 24

25 eller mindre fokus på innovation, entreprenørskab, inkubation, koncept- og kompetenceudvikling. Arsenalet er tiltænkt en rolle som enten partner eller platform for disse projekter, der vil resultere en større grad af internationalisering, projektudvikling og virksomhedsudvikling. Som det allerede fremgår, vil det også fremadrettet i projektperioden være en væsentlig opgave for Arsenalet, at bibeholde, vedligeholde og udvikle eksterne relationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som kan biddrage til fortsat udvikling af både Arsenalet og de services, netværk og forretningsmuligheder som virksomhederne i Arsenalet kan få del i. Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi. Viborg Kommune vedtog i starten af 2014 en animationsstrategi for årene Ambitionen med strategien er på én gang, at styrke og stimulere efterspørgslen efter animationsprodukter til information, markedsføring, læring og kommunikation (funktionel animation) og fremme brugen af animation som et effektivt værktøj til information, markedsføring, læring og kommunikation. Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet spiller en ganske væsentlig rolle i animationsstrategien, dels som væsentlig leverandør af de animationsprodukter, der skal produceres og dels fremme animationsvirksomhedernes lyst, evner og professionalisme i forhold til funktionel animation. Funktionel animation handler i høj grad om, i samspil med kunden og målgruppen at udvikle form, indhold og budskaber. Funktionel animation indeholder et enormt forretningsmæssigt potentiale, fordi det udbreder brugen af animation til en række nye anvendelsesmuligheder og områder. Det foreslås at Arsenalet i den kommende projektperiode fortsat skal biddrage aktivt til implementeringen og virkeliggørelsen af Viborg Kommunes animationsstrategi, herunder: - Deltage aktivt i de tre projektgrupper, offentlig administration, erhverv og sundhed, som defineret og beskrevet i animationsstrategien. - I samarbejde med Viborg Kommunes animationskoordinator fungere som bindeled mellem producenterne (animationsvirksomhederne) og kunderne. - Biddrage til at virksomheder i Arsenalet udvikler faglige og forretningsmæssige kompetencer inden for funktionel animation og dermed kan udnytte den forventede vækst i funktionel animation. Arsenalets rolle i forhold til animationsstrategien hænger derfor tæt sammen med den målrettede erhvervsservice som Arsenalet fremadrettet skal tilbyde iværksættere og virksomheder. Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival. Viborg Animations Festival (VAF) er blevet afholdt med stor succes i 2012 og Vurderingen fra arrangørrene er at VAF i 2014 havde 50% flere deltagere i de forskellige arrangementer end i Flere af arrangementerne i 2014 var enten helt, eller tæt på udsolgt. VAF handler generelt om at showcase animation og mulighederne med animation overfor både borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og animationsvirksomhederne selv. VAF indeholder desuden faglige konferencer for fagfolk. Et væsentligt formål med VAF er dels, at markedsføre Viborg som centrum for animation i Danmark og dels, at fremme brugen af animation generelt. 25

26 På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt afklaret, hvorvidt VAF skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, eller fortsat kun skal gennemføres hvert andet år. Selvom VAF er blevet afholdt to gange, vil og skal der fortsat arbejdes på form, indhold og målgruppe for at øge antallet af deltagere og/eller øge effekten af VAF målt ift. markedsføringsværdi og hvor meget festivalen bidrager til øget efterspørgsel efter animationsløsninger efterfølgende. Arsenalet har deltaget aktivt i planlægning og gennemførelse af VAF i både 2012 og 2014, med særligt vægt på den del af festivalen der hedder AniBiz. AniBiz har haft fokus på hvorledes animation kan bruges aktivt indenfor sundhed, erhverv og offentlig administration. Baseret på erfaringerne fra 2012 og 2014 skal der også her fortsat arbejdes på form og indhold. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode fortsat skal biddrage aktivt til planlægning og gennemførelse af VAF, herunder: - Planlægning og gennemførelse af den del af VAF, der er særlig målrettet sundhed, erhverv og offentlig administration. - Videreudvikle form og indhold i ovenstående på en sådan måde at deltagerantallet og/eller effekten af den del af festivalen øges. - Medvirke til den generelle tilrettelæggelse af form, indhold og målgrupper for VAF. - Biddrage til markedsføring af VAF overfor potentielle deltagere. Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) Aarhus er blevet udpeget til Europæisk Kulturhovedstad Arsenalet indgår i en ansøgning til Aarhus 2017 om udvikling af kreative væksthuse, sammen med FÆNGSLET i Horsens og NY Malt i Ebeltoft og søger i dét projekt midler til at gøre Arsenalet til en stærk og inspirerende platform at udfolde kulturprojekter på i 2017, samt at afdække en helt ny måde at tænke kultur-erhvervsklynge på. I regi af more.creative søges midler til eksperimenter med en mere hollistisk tilgang til at drive kreativt væksthus (kaldet smarthouses) og i direkte samarbejde med 2017-sekretariatet arbejdes i et strategisk partnerskab om kulturudvikling internt i husene samt miljøerne imellem. Projektet kaldes SmARThouse og bygger på den model Arsenalet i forvejen arbejder med, men kan supplere både funding, viden og netværk. 26

27 Figur 9 viser den model, som ligger til grund for Arsenalets ansøgning til Aarhus 2017 samt more.creative. Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune. Animation, særligt repræsenteret ved Arsenalet og TAW, udgør allerede i dag en unik national styrkeposition for Viborg Kommune. Viborg er et førende centrum for animation i Skandinavien. Animation som erhverv er ikke, endnu, blandt de dominerede erhverv i Viborg Kommune, målt ift. antal beskæftigede, eller omsætning, men animation er et særligt kendetegn for Viborg Kommune. Animation kan bruges i branding og markedsføring af kommunen ikke kun til at fremme animation og brugen heraf, men også til at sætte Viborg på det nationale og internationale landkort og dermed placere Viborg i bevidstheden blandt borgere og virksomheder bredt. I den vedtagne markedsføringsstrategi (forår 2014) for Viborg Kommune indgår animation som ét af de unikke kraftcentre, som gør Viborg til noget særligt. Animation indgår i begge af markedsføringsstrategiens to hovedområder historie og kultur og erhverv og uddannelse og animation skal derfor bruges aktivt i både den interne og eksterne markedsføring af Viborg. En del af formålet med animationsstrategien er ikke kun at brande Viborg som centrum for animation, men som et sted hvor, animation løftes til også at være kommercielt anvendeligt. Viborg bliver allerede i dag associeret med animation (animation er dog ikke det eneste Viborg associeres med). Medieomtalen af Viborg Animations Festival 2014 er et dugfrisk eksempel på den omtale og markedsføring Viborg Kommune får og kan få, når animation bruges i markedsføring af kommunen. 27

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere