Arsenalet 2.0: RELOADED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsenalet 2.0: RELOADED"

Transkript

1 Forslag til projektperiode

2 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN OG ERHVERVSSTRATEGIEN... 5 ANIMATION I MARKEDSFØRINGSSTRATEGIEN... 6 ARSENALET ETABLERES OG MÅLSÆTNINGER ANIMATIONSSTRATEGIEN, VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL OG ØVRIGE AKTIVITETER... 6 ARSENALET : STOR SUCCES MED FORTSAT VÆKSTPOTENTIALE... 7 KREATIVT VÆKSTHUS ETABLERET ERHVERVSDRIVENDE FOND OG BESTYRELSE ETABLERET ARSENALETS DAGLIGE LEDELSE ETABLERET VÆKST I ANTAL VIRKSOMHEDER OG UDLEJEDE ARBEJDSPLADSER EKSTREMT HØJ OVERLEVELSESGRAD BLANDT IVÆRKSÆTTERE UNIKT, KREATIVT OG INTERNATIONALT VÆKSTMILJØ UDVIKLING I VIRKSOMHEDERNES PRODUKTER OG KUNDER ARSENALET TILTRÆKKER KAPITAL OG INVESTERINGER EFFEKTIVT INKUBATIONSMILJØ ARSENALET YDER FOKUSERET OG MÅLRETTET ERHVERVSSERVICE ARSENALET I TÆT SAMSPIL MED THE ANIMATION WORKSHOP (TAW) OG ANDRE AKTØRER ARSENALET BIDRAGER TIL VIBORG KOMMUNES ANIMATIONSSTRATEGI ARSENALET BIDRAGER TIL VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL ARSENALET BIDRAGER TIL MARKEDSFØRING AF VIBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARSENALETS ØKONOMI UDLEJNING FOKUSERET ERHVERVSSERVICE ARSENALET : RELOADED MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET SENERE SUPPLERENDE INDSATSER ARSENALET SKAL VÆRE ET ENDNU MERE ATTRAKTIVT VÆKSTMILJØ ARSENALET SKAL FASTHOLDE OG UDVIKLE INKUBATIONSFORLØB ARSENALET SKAL STYRKE DEN MÅLRETTEDE ERHVERVSSERVICE ARSENALET SKAL AKTIVT SØGE EKSTERN FUNDING TIL ARSENALET OG AKTIVITETER ARSENALET SKAL SAMARBEJDE MED TAW, CENTER FOR ANIMATION OG VISUALISERING (CAV) OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL VIBORG KOMMUNES ANIMATIONSSTRATEGI ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL VIBORG ANIMATIONS FESTIVAL ARSENALET SKAL BIDRAGE TIL MÅLSÆTNINGEN OM EUROPÆISK ANIMATIONSHOVEDSTAD 2017 (AARHUS 2017) ARSENALET SKAL BIDDRAGE TIL MARKEDSFØRING OG BRANDING AF VIBORG KOMMUNE FORVENTEDE EFFEKTER ARSENALETS ORGANISERING, BESTYRELSE OG SEKRETARIAT FORSLAG TIL BUDGET FOR ARSENALET

3 Resume Byrådet vedtog i 2011 etablering af Arsenalet kreativt væksthus for animation og nye medier. Udgangspunktet i 2011 var at der i The Animation Workshop (TAW) var opbygget en kompetencemæssig styrkeposition inde for brancherne animation og nye medier gennem en årrække. Desuden var der på kaserneområdet og i Viborg i øvrigt et mindre men spirende erhvervsmiljø som udsprang af uddannelsesmiljøet på TAW. Visionen med etableringen af Arsenalet i 2011 var At udnytte Viborgs position som kompetencecenter for animation og nye medier til at skabe vækst gennem nye kreative virksomheder og attraktive arbejdspladser. Arsenalet har siden den konkrete etablering primo 2012 udviklet sig til en succes. Pr. 1. november 2014 er der 39 virksomheder og 79 udlejede arbejdspladser i Arsenalet. Der har været en ekstremt høj overlevelsesgrad i virksomheder der har etableret sig i Arsenalet. Virksomhedernes økonomi er generelt sund og de tiltrækker kapital og investeringer fra indog udland. De ansatte i virksomhederne er primært uddannet fra TAW, men en relativt stor andel af de ansatte kommer også fra udlandet. Der gennemføres løbende inkubationsforløb i Arsenalet, som biddrager til udvikling af nye virksomheder og nye ansatte i eksisterende. Virksomhederne i Arsenalet udvikler og producerer spil, film, markedsføring, informationsmateriale, læringsprodukter og alt derimellem. Kunderne hos virksomhederne i Arsenalet udgøres af en stadig bredere kreds af virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Animation er således langt fra kun spil og film til underholdning. I Arsenalet er der skabt et unikt vækst- og udviklingsmiljø og virksomhederne i Arsenalet udgør i dag, sammen med The Animation Workshop (TAW), en meget stærk animationsklynge, hvor uddannelse, viden, erhverv og offentlige myndigheder i tæt samspil skaber vækst. Animationsmiljøet i Viborg er en god blanding af både kunstnerisk og kommerciel succes er i dag både nationalt og internationalt anerkendt. Det vurderes at der forsat er et meget stort potentiale for vækst og udvikling i virksomhederne i Arsenalet. Denne vurdering bygger dels på udviklingen i perioden og dels på prognoser, der forudser en vækst i animationsbranchen på 13 % årligt. Dette potentiale foreslås realiseret i en ny projektperiode Målet er helt generelt, at fortsætte den meget positive udvikling og biddrage til vækst i de enkelte virksomheder. Målsætninger for Arsenalet For perioden foreslås følgende tre hovedmålsætninger for Arsenalet: Arsenalet skal understøtte udvikling af iværksættere og inkubationsvirksomheder indenfor animation og nye medier. Arsenalet skal understøtte vækst i og udvikling af eksisterede virksomheder i Arsenalet. Arsenalet skal tiltrække kapital til udvikling af animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder 3

4 Figur 1 viser Arsenalets hovedmålsætninger og samspillet mellem de primære aktører. I figuren er desuden tilføjet en supplerende målsætning, som angår tiltrækning af etablerede aktører. De tre hovedmålsætninger skal nås via en række konkrete indsatsområder for Arsenalet: - Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø - Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb - Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice - Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter - Arsenalet skal samarbejde med TAW, CAV og andre eksterne aktører - Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi - Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival - Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) - Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune Forventede effekter Nærværende forslag til målsætninger og indsatsområder for Arsenalet forventes direkte og indirekte at have følgende effekter: At Arsenalets bygning Kasernevej 8-10 vil være fuldt udlejet i løbet af perioden. At der vil være en yderligere efterspørgsel efter lokaler i Arsenalet som gør planlægning af en udbygning nødvendig i perioden. At Arsenalet bidrager til kompetenceudvikling af iværksættere og virksomheder, som bidrager til positiv udvikling i omsætningen i de enkelte virksomheder. 4

5 At Arsenalet i aktivt samspil med The Animation Workshop bibeholder og udvikler Viborg som et attraktivt sted for iværksættere og eksisterede virksomheder indenfor animation og nye medier. At Arsenalet bidrager til tiltrækning af kapital og investeringer til animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder. At Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet videreudvikler evner til og leverer animationsprodukter, som udbreder brugen af animation bredt indenfor erhverv og offentlig kommunikation, som beskrevet i Viborg Kommunes animationsstrategi. At Arsenalet bidrager aktivt til planlægning og gennemførelse af Viborg Animations Festival. At Arsenalet biddrager til markedsføringen af Viborg Kommune nationalt og internationalt. Projektbeskrivelsens opbygning Første del af denne projektbeskrivelse redegør for Arsenalets målsætninger, resultater og aktiviteter i den forgangne projektperiode I anden del beskrives forslag til Arsenalets målsætninger, indsatsområder og budget i en ny projektperiode Arsenalet, udviklingsstrategien og erhvervsstrategien Arsenalet udgør en væsentlig del af Viborg Kommunes indsats for at virkeliggøre ambitioner og målsætninger i både Udviklingsstrategien og Erhvervsstrategien. Udviklingsstrategi 2011 udpeger Animation og nye medier som ét af tre prioriterede indsatsområder for Viborg Kommune. Udviklingsstrategi 2011 indeholder følgende målsætninger indenfor Animation og nye medier: Viborg Byråd vil, Udnytte de uddannelsesmæssige potentialer inden for animation til at skabe gode vækstmuligheder Sikre et attraktivt og internationalt studiemiljø med udgangspunkt i Campus Viborg, og anvende det internationale miljø aktivt Skabe gode vilkår og vækstbetingelser for iværksættere og tiltrække virksomheder inden for animation og andre kreative erhverv med øget fokus på kommercialisering og permanent lokalisering af disse i Viborg Kommune. Udbrede kendskabet til brugen af animation i såvel erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og oplevelsesøkonomiske sammenhænge I Udviklingsstrategi 2011 er hovedudfordringen inden for Animation og nye medier at videreudvikle samt skabe nye produkter og levedygtige vækstvirksomheder inden for animation samtidig med at produkter udbredes, så private erhvervsvirksomheder, Viborg Kommune samt øvrige offentlige institutioner i højere grad drager nytte af mulighederne på animationsområdet og ikke mindst kommercielle forretningsmuligheder i form af spin offs fra dette. I 2014 vedtog Viborg Byråd desuden en ny Erhvervsstrategi En af erhvervsstrategiens fire overskrifter er Vækst i Viborgs virksomheder, hvor målsætning 7 er 5

6 Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f.eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet. Animation i markedsføringsstrategien Byrådet vedtog i foråret 2014 en ny markedsføringsstrategi. Markedsføringsstrategiens to prioriterede styrkepositioner historie & kultur og erhverv & uddannelse indeholder begge animation som en del af det der gør disse unikke og derfor skal anvendes aktivt i den fælles markedsføring. I markedsføringsstrategien anføres at En helt enestående perle på vores DNA-strenge er Animation, som knytter sig til alle fire styrkepositioner. Arsenalet etableres og målsætninger Viborg Byråd vedtog i 2011 etablering af Arsenalet kreativt væksthus for animation og nye medier. I 2011 opstillede man følgende hovedformål: At skabe de bedste muligheder for tilvækst af virksomheder, der baserer sig på de kreative spidskompetencer, som er til stede på Viborg Kaserne. At skabe et kreativt og internationalt orienteret vækstmiljø med optimale rammer for virksomhedsudvikling. At skabe de rette rammer omkring kreative iværksættere, blandt andet ved at sikre gode koblinger til uddannelse og erhvervsliv. At understøtte synergier, nytænkning og forretningsudvikling på tværs af nye og eksisterende virksomheder. At skabe et attraktivt, ungt og dynamisk erhvervsmiljø, der medfører en markant øget tiltrækning og fastholdelse af dygtige og driftige kunstnere og dimittender fra de kreative uddannelser. At konsolidere Viborgs position som et førende udviklingscenter for animation i Skandinavien. At profilere Viborg som en trendy, attraktiv og internationalt orienteret erhvervsby. To tiltag skulle biddrage til at realisere visionen (hovedformålene): 1. Etablering af Arsenalet - Kreativt væksthus for animation og nye medier 2. Fokuseret erhvervsserviceindsats målrettet iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier. Endelig fastsatte man en konkret målsætning om at Arsenalet ved udgangen af 2014 udlejer i alt 70 arbejdspladser til iværksættere og virksomheder, der beskæftiger sig med animation og nye medier. De opstillede hovedformål evalueres i nedenstående. Animationsstrategien, Viborg Animations Festival og øvrige aktiviteter Siden etableringen i 2011 er Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet blevet en integreret del af en række nye aktiviteter. Det drejer sig primært om Viborg Kommunes animationsstrategi (vedtaget primo 2014), Viborg Animations Festival afholdt i 2012 og 2014 og med forventning om fortsat afholdelse hvert år eller hvert andet år, samt målsætningen om at blive Europæisk animationshovedstad 2017, som en del af Kulturby Aarhus Disse aktiviteter biddrager på én gang til Udviklingsstrategiens målsætninger indenfor animation og til udvikling af animationsvirksomhederne. Aktiviteterne biddrager også ganske væsentligt til den generelle udbredelse og anvendelse af animation. Arsenalets personale har i den foregående projektperiode anvendt en del ressourcer på disse aktiviteter og det foreslås 6

7 at Arsenalet også fremadrettet skal bidrage væsentligt til disse aktiviteters gennemførelse i den nye projektperiode. Arsenalets rolle i disse aktiviteter indgår derfor i afsnittet om Arsenalets målsætninger og aktiviteter Arsenalet : Stor succes med fortsat vækstpotentiale Visionen med etableringen af Arsenalet i 2011 var At udnytte Viborgs position som kompetencecenter for animation og nye medier til at skabe vækst gennem nye kreative virksomheder og attraktive arbejdspladser. Det følgende er en status på udviklingen i Arsenalet , som også peger i retning af nye målsætninger frem til og med Kreativt væksthus etableret. Arsenalet er blevet etableret i bygningen Kasernevej Viborg Kommune ejer bygningen på Kasernevej 8-10, men stiller den vederlagsfrit til rådighed for den erhvervsdrivende fond Arsenalet. Der er pr. 1.oktober 2014 ikke andre lejere eller brugere af bygningen end Arsenalet. Det foreslås at Arsenalet pr. 1.oktober 2014 overdrages råderet til anvendelse af hele bygningen. Viborg Kommune skal dog fortsat have adgang til brug af mødelokaler på Kasernevej Erhvervsdrivende fond og bestyrelse etableret. Den erhvervsdrivende fond Arsenalet blev oprettet ved udgangen af Fonden blev oprettet med en grundkapital på kr. fra Viborg Kommune. Fondens primære opgaver er at tilbyde branchespecifikke serviceydelser, netværk og vejledning til inkubationsvirksomheder, iværksættere og virksomheder samt udlejning af attraktive kontorpladser.. Den erhvervsdrivende fond drives af et sekretariat, som refererer til bestyrelsen og følger retningerne udstedt af denne. Fondens bestyrelse består pt. af tre medlemmer udpeget af Viborg Kommune, TAW og Viborgegnens Erhvervsråd. Arsenalets daglige ledelse etableret. Arsenalets daglige ledelse har i perioden haft skiftende medarbejdere. Dog har direktøren været den samme igennem hele perioden. Pr. 1. oktober 2014 udgøres den daglige ledelse af en direktør, samt en kommunikationsmedarbejder i en elevstilling. Dele af det administrative arbejde, primært bogholderi, varetages med hjælp fra en eksternt tilknyttet aktør. Arsenalets daglige ledelse varetager alle Arsenalets opgaver, herunder udlejning af lokaler, økonomi, projektudvikling, projektdeltagelse, inkubation, iværksætteri, erhvervsservice, fundraising, matchmaking, netværk, samarbejde med eksterne aktører, repræsentation, servicering af bestyrelse, sociale og faglige aktiviteter, markedsføring, web, kommunikation, presse og sociale medier. Med væksten i antal ansatte og virksomheder i Arsenalet, samt nyere tilkomne opgaver inden for animationsstrategien og Viborg Animations Festival er der i den kommende projektperiode behov for yderligere tilførsel af personale i Arsenalets daglige ledelse i forhold til den nuværende bemanding. Vækst i antal virksomheder og udlejede arbejdspladser. Siden etableringen af Arsenalet ved udgangen af 2011 er antallet af virksomheder og udlejede arbejdspladser steget støt. Udviklingen er illustreret i nedenstående figur. Pr. 1.oktober er der 7

8 således 39 virksomheder i Arsenalet, hvoraf de 5 er inkubationsvirksomheder og Arsenalet har i alt 79 udlejede arbejdspladser. Målsætningen om 70 udlejede arbejdspladser ved udgangen af 2014 i den oprindelige projektbeskrivelse blev nået primo Figur 2 viser den kvartalsvise udvikling i antallet af virksomheder og udlejede arbejdspladser i Arsenalet fra Q Q Arsenalets succes er dog ikke kun afgrænset til selve Arsenalet og Viborg. En del af de iværksættere og virksomheder, der er startet i Arsenalet er rykket videre ud i Danmark og resten af verden. Enkelte virksomheder har valgt også at etablere sig andre steder end i Arsenalet. Der er ikke et samlet overblik over udviklingen i de virksomheder, der er flyttet fra Arsenalet og Viborg. Dog ved man at de endnu alle er aktive. Et eksempel er virksomheden Sybo Games, som med det meget succesfulde spil Subway Surfers har oplevet en voldsom vækst. Spillet bygger på en afgangsfilm fra TAW tilbage i Sybo Games har i dag fortsat en lille afdeling i Arsenalet men samtidig 40 medarbejdere i København. Arsenalet biddrager således langt fra kun til udvikling af animation i Viborg, men til udvikling og vækst indenfor animation i hele Danmark. Ekstremt høj overlevelsesgrad blandt iværksættere. Et særligt kendetegn ved udviklingen i Arsenalet er den ekstremt høje overlevelsesrate blandt iværksættere og virksomheder med adresse i Arsenalet. Overlevelsesraten er på 94%, hvoraf over 78 % fortsat er tilstede i Arsenalet. Til sammenligning er den normale overlevelsesrate på 58% blandt iværksættere (i det første år fra oprettelse af CVR-nummer). Kun ganske få virksomheder er lukket i perioden og enkelte virksomheder er blevet opkøbt inhouse af andre virksomheder. Dette tyder på at Arsenalet er et både stærkt og sundt vækst- og 8

9 udviklingsmiljø. Figur 3 viser hvorledes det er gået alle de virksomheder, som har etableret sig i Arsenalet siden opstarten Unikt, kreativt og internationalt vækstmiljø. Arsenalet har udviklet sig til et unikt og stærkt vækstmiljø for iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier. Alle virksomheder er på én gang konkurrenter og specialiserede kollegaer. I Arsenalet er udviklet et miljø, hvor man i høj grad samarbejder, hyrer hinanden ind for kortere eller længere perioder, eller er direkte underleverandører til hinanden. Der er en god blanding af helt små og lidt større virksomheder, som udvikler hinanden. Mange virksomheder agerer som freelancere og kan derfor med kort varsel træde ind i større projekter, hvilket også biddrager væsentligt til mulighederne for at løse større opgaver. I Arsenalet er udviklet en unik kultur, præget af trivsel, et sundt kollegialt forhold, høj grad af samarbejde og hvor man ikke holder sig tilbage ift. at bruge hinanden. Det er næsten umuligt at måle kulturen i et vækstmiljø, men antallet af konkrete samarbejder mellem virksomhederne i Arsenalet vidner om en stærk kultur. Fælleområderne og de mange forskellige sociale og faglige aktiviteter i Arsenalet biddrager til at bibeholde og udvikle det unikke miljø og kultur. Ca. 70% af de ansatte i virksomhederne i Arsenalet har deres uddannelsesmæssige baggrund fra TAW. Resten er fra udenlandske animationsskoler, designskoler, eller er spilprogrammører. Ligeledes er ca. 70 % af de ansatte fra Danmark og resten fra et bredt udsnit af både EU- og ikke-eu-lande. Der er således både en meget tæt forbindelse mellem TAW og Arsenalet og et stærkt internationalt miljø i Arsenalet. 9

10 Figur 4 viser dels forholdet mellem andelen af iværksættere og medarbejdere som er uddannet på The Animation Workshop og andre steder og dels forholdet mellem Danske og udenlandske iværksættere og medarbejdere. Udvikling i virksomhedernes produkter og kunder. Virksomhederne i Arsenalet repræsenterer en meget bred vifte af kompetencer og produkter, som alle har animation som omdrejningspunkt. Animation er langt fra kun spil og film til underholdning. I dag bruges animation i stadigt stigende omfang også til markedsføring, information og læring. Virksomhederne i Arsenalet udvikler og producerer spil, film, markedsføring, informationsmateriale, læringsprodukter og alt derimellem. Virksomhederne i Arsenalet spreder de sig ud over en bred vifte af specialer. En af styrkerne ved Arsenalet er, at de enkelte virksomheder bliver enormt opmærksomme på konkurrenternes profiler, hvilket gør det lettere at finde sin egen unikke profil og deraf følgende markedsandel. Nogle varetager specifikke, specialiserede dele af en produktion som underleverandør af baggrunde, storyboards, karakterdesign eller lign. andre varetager hele produktionsprocessen, mens andre igen udelukkende koordinerer og hyrer freelancere til at forestå den egentlige produktion. Nogle bygger deres forretning på et unikt egenudviklet IP (intellectual property), som eksempelvis et spil, der giver stabil indtjening. Andre masseproducerer mindre IP er, som samlet set giver stabil indtjening og andre satser hovedsageligt på kommercielle opgaver. Enkelte co-producerer store internationale spil- og filmproduktioner. Virksomhederne i Arsenalet har således mange forskellige forretningsmodeller og nye opstår hele tiden. Kunderne hos virksomhederne i Arsenalet udgøres af en stadig bredere kreds af virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Der er desuden en vækst i antallet og omfanget af opgaver fra større filmselskaber, som placerer en del af deres produktion hos virksomheder i Arsenalet som leverandører af storyboards, karakterer, concept art, 10

11 baggrunde eller andre enkeltdele og som egentlige co-producenter. Endelig udvikler de fleste af virksomhederne, enten sideløbende med, eller ind i mellem ordrer udefra, deres egne koncepter, spil og film, som også biddrager til indtjeningen. Arsenalet tiltrækker kapital og investeringer. Der findes ikke ét samlet overblik over hvor meget virksomhederne i Arsenalet har tiltrukket af investeringer og kapital udefra, da de kommer fra en lang række både private og offentlige puljer og ikke opgøres samlet noget sted. Et forsigtigt bud er dog et godt stykke over 25 mio. kr. i den forgangne periode Langt de fleste af midlerne hentes til produktmodning, produktudvikling og produktion af konkrete produkter (spil, film, apps osv.). Midlerne kommer fra innovationsmiljøerne (f.eks. CAPNOVA), SharePlay, Det Danske Filminstitut, Den Vestdanske Filmpulje og ANIS (Animationssammenslutningen). En del hentes også via crowdfunding platforme som Kickstarter og Boomerang. Og endelig er en del af midlerne regionale eller nationale udviklingsmidler, som understøtter virksomhedsudviklingen og ledelsesudviklingen i den enkelte virksomhed. Væksten i antal virksomheder og deres størrelse, samt deltagelsen i stadigt flere konkrete projekter og samarbejder vil helt sikkert betyde at virksomhederne i Arsenalet fremadrettet vil tiltrække endnu flere midler udefra. Effektivt inkubationsmiljø. En væsentlig opgave for Arsenalet har været at skabe optimale rammer for inkubation, dvs. helt nystartede virksomheder (eller personer som overvejer at starte virksomhed), som får mulighed for at modnes i et inspirerede og dynamisk miljø. Arsenalets inkubationsforløb i perioden har været vellykkede, idet lagt de fleste deltagere efterfølgende/undervejs, enten selv har etableret egen virksomhed, eller er blevet ansat i andres. En ganske væsentlig del af forklaringen på det succesfulde inkubationsmiljø udgøres af Arsenalets vækst og udvikling i øvrigt at der faktisk er mange små og lidt større animationsvirksomheder i Arsenalet, med mange forskellige spidskompetencer, produkter og kunder. Inkubationsvirksomhederne biddrager også den anden vej til de etablerede virksomheder med nye ideer og tilgange. Inkubationsvirksomheder i Arsenalet tilbydes pt. op til 5 måneders gratis husleje inkl. adgang til Arsenalets fællesaktiviteter og faciliteter, netværk, mentorer, deltagelse i workshops, vejledning i det at etablere virksomhed (skat, moms, IP, kontrakter, løn osv.), markedsføring og hjælp til at udforme, teste og evaluere forretningsplan og virksomhed. Arsenalets inkubationsforløb gennemføres i sin nuværende form i et samarbejde med Open Workshop og Scandinavian Game Developers. Arsenalet har desuden i perioden deltaget i projektet den værdiskabende inkubator, som har været støttet af EU s interreg (KASK) program. Projektet har haft deltagelse af en række midtjyske inkubations-, forsknings- og udviklingsparker/miljøer (Innovatorium, Nupark, Incuba Science Park, BusinessPark Struer og Agro Business Park). Projektet har haft fokus på at udveksle erfaringer, udvikle metoder og tegne linjerne for fremtidens udviklingsmiljøer, herunder services, netværk, ledelsesmæssige og sociale tiltag som skaber værdi for virksomhederne i et fælles fysisk miljø. Deltagelse i projektet har været meget værdifuldt og biddraget til den videre udvikling af Arsenalet. I forlængelse af dette projekt har Arsenalet, sammen med et konsortium af 12 andre udviklingsparker, i oktober 2014 indsendt en ansøgning til Vækstforum/Region Midtjyllands Midtjysk Inkubatorprogram

12 Arsenalet yder fokuseret og målrettet erhvervsservice. Arsenalet har siden etableringen, i samarbejde med en række aktører, ydet fokuseret og målrettet erhvervsservice til lejerene i Arsenalet, både inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Et væsentligt element i den oprindelige projektbeskrivelse af Arsenalet for var tiltaget fokuseret erhvervsservice som blev udbudt og medfinansieret af Væksthus Midtjylland (via midler fra EU s Socialfond). Fokuseret erhvervsservice skulle spille en central rolle i udviklingen af iværksættere og virksomheder i Arsenalet ved at tilbyde en række kvalificerede og branchespecifikke serviceydelser (videndeling, matchmaking, kompetenceudvikling, netværk og kapitalrejsning). Tilsagnet om medfinansiering fra Væksthus Midtjylland til fokuseret erhvervsservice på samlet 1,5 mill. kr. i perioden udgjorde desuden også en væsentlig del af Arsenalets samlede budgetterede økonomi for perioden. Arsenalet erfarende imidlertid, at midlerne til fokuseret erhvervsservice pga. Socialfondens regler for anvendelse og nogle tekniske fejl i den oprindelige ansøgning, satte en del begrænsninger på rammerne for aktiviteterne og der blev derfor kun gennemført en lille del af de oprindeligt planlagte aktiviteter. Hverken timer til projektledelse, videndeling, matchmaking, netværk eller kapitalrejsning kunne refunderes og derfor blev kun ca. en 1/3 af det budgetterede beløb til fokuseret erhvervsservice realiseret. Arsenalet valgte primo 2014 at sætte fokuseret erhvervsservice på standby og meddelte Væksthus Midtjylland at man ikke ville fuldføre projektet og dermed realiseringen af de resterende midler. Selvom Fokuseret erhvervsservice ikke blev udrullet som planlagt, så har Arsenalet i perioden siden etableringen, både indenfor rammerne af fokuseret erhvervsservice, af egen drift og i samarbejde med en lang række andre aktører gennemført en lang række erhvervsserviceaktiviteter, herunder: - Kompetenceudvikling for iværksættere - En lang række seminarer, workshops og kurser målrettet lejerne i Arsenalet - Bestyrelses- og rådsmøder for eksterne interessenter og partnere - En række Master-classes målrettet forskellige målgrupper i branchen - Animated-Learning møder og kurser - En række GameJams for virksomheder indenfor spilbranchen - Matchmaking-aktiviteter for internationale animationsproducenter - En lang række informationsmøder for interne såvel som eksterne aktører - Mentorforløb, via kobling mellem nystartede og mere erfarne virksomheder i Arsenalet - Individuel vejledning og afklaring - Vejledning og rådgivning af iværksættere og etablerede virksomheder i samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd, SharePlay, More.Creative og CAPNOVA - Gennemført inkubationsforløb (se herom i ovenstående afsnit) Derudover har Arsenalet, igen i samarbejde med TAW og andre eksterne aktører løbende biddraget til og assisteret lejerne i Arsenalet med: erfarings- og videndeling, rekruttering af medarbejdere, kobling til relevante netværk og rådgivere, kobling til kunder, ide-udvikling og modning, kobling til større, udenlandske produktioner og samarbejdspartnere og hjulpet med fremskaffelse af kapital. Væksten i antallet af ansatte og virksomheder i Arsenalet er det bedste bevis for at Arsenalets erhvervsservice har fungeret i perioden. 12

13 Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode , i samarbejde med relevante aktører, skal styrke den målrettede erhvervsservice til inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Målet er vækst og udvikling af den enkelte virksomhed og samlet vækst i antal ansatte og gerne antal virksomheder i Arsenalet. Arsenalet i tæt samspil med The Animation Workshop (TAW) og andre aktører. Arsenalet har på alle måder et meget tæt samspil med og er dybt afhængig af TAW. Selvom kun ca % af de færdiguddannede på TAW rykker videre til Arsenalet som ansatte eller starter egen virksomhed, så leverer TAW ca. 70% af alle ansatte i Arsenalet og udgør dermed en væsentlig del af rekrutteringsgrundlaget. Arsenalet lever dermed også op til den oprindelige målsætning om at være et dynamisk erhvervsmiljø, der fastholder og tiltrækker kunstnere og dimittender fra de kreative uddannelser. Figur 5 viser hvordan Viborgs Animationsmiljø danner en fødekæde, der strækker sig helt fra folkeskolen til iværksættermiljø. NB. Figuren skal ikke forstås som en lige vej fra A-->B, men nærmere som en motorvej med til- og frakørsler undervejs. TAW bidrager også væsentligt til Arsenalet gennem et globalt netværk af virksomheder og professionelle i animationsbranchen, som bidrager til tiltrækning af opgaver og netværk. Endelig biddrager TAW som uddannelses- og videncenter med aktuel forretnings-, produkt og ideudvikling til virksomhederne i Arsenalet. På den anden side udgør Arsenalet også et meget attraktivt miljø for de studerende på TAW både for dem som har ambitioner om at udleve iværksætterdrømmen med egen virksomhed og for dem som vil indgå som ansatte i andres opstart, eller eksisterede virksomheder. På Arsenalet kan de studerende på TAW se og møde mere end 30 eksempler (virksomheder) på at det kan lade sig gøre at etablere sig med egen virksomhed og forvandle uddannelse til erhverv. Alene tilstedeværelsen af et erhvervsmiljø er også med til at italesætte kommercialisering og kapitalisering af et kunstnerisk født håndværk og påvirke mindset'et i entreprenant retning. 13

14 En fortsat udvikling af Arsenalet bygger således i vid udstrækning på et fortsat tæt samspil med TAW og at TAW vedbliver med at være et stærkt uddannelses-og vidensmiljø indenfor animation. Arsenalets samarbejde med eksterne aktører er langt fra afgrænset til TAW. Arsenalet indgår i en lang række lokale, regionale, tværregionale, nationale og internationale arbejdsgrupper, netværk og projekter, hvor der arbejdes på at øge Viborgs synlighed på området, at skabe stærke partnerskaber til internationale aktører i animationsbranchen og at tiltrække små og store projekter til virksomhederne i Arsenalet, samt udvikle og tilbyde inkubation og erhvervsservice for virksomhederne i Arsenalet. Figur 6 er et forenklet kort over Arsenalets eksterne interessenter og deres indbyrdes relationer. Fremadrettet vil det fortsat være en væsentlig opgave for Arsenalet, at bibeholde, vedligeholde og udvikle eksterne relationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som kan biddrage til fortsat udvikling af både Arsenalet og de services, netværk og forretningsmuligheder som virksomhederne i Arsenalet kan få del i. Arsenalet bidrager til Viborg Kommunes animationsstrategi. Viborg Kommune vedtog i starten af 2014 en animationsstrategi for årene Ambitionen med strategien er på én gang, at styrke og stimulere efterspørgslen efter animationsprodukter til information, markedsføring, læring og kommunikation (funktionel animation) og fremme brugen af animation som et effektivt værktøj til information, markedsføring, læring og kommunikation. Arsenalet er allerede dybt involveret i animationsstrategien. Arsenelet deltager aktivt i tre (offentlig administration, erhverv og sundhed) af de fem projektgrupper som er etableret ifm. animationsstrategien. Arsenalet agerer desuden, i tæt samarbejde med Viborg Kommunes animationskoordinator, som bindeled mellem producenterne (animationsvirksomhederne) 14

15 og kunderne. Endelig biddrager Arsenalet til at virksomheder i Arsenalet udvikler faglige og forretningsmæssige kompetencer inden for funktionel animation. Det foreslås at Arsenalet også fremadrettet i den nye projektperiode skal spille en meget aktiv rolle i implementeringen og virkeliggørelsen af ambitionerne i Viborg Kommunes animationsstrategi. Arsenalet bidrager til Viborg Animations Festival. Viborg Animations Festival (VAF) er blevet afholdt med stor succes i 2012 og VAF handler generelt om at showcase animation og mulighederne med animation overfor både borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og animationsvirksomhederne selv. VAF indeholder desuden faglige konferencer for fagfolk. Et væsentligt formål med VAF er dels, at markedsføre Viborg som centrum for animation i Danmark og dels, at fremme brugen af animation generelt. Arsenalet har deltaget aktivt i planlægning og gennemførelse af Viborg Animations Festival (VAF) i både 2012 og 2014, med særligt vægt på den del af festivalen der hedder AniBiz. AniBiz har haft fokus på hvorledes animation kan bruges aktivt indenfor sundhed, erhverv og offentlig administration. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret om VAF skal gennemføres hvert, eller hvert andet år. Uanset dette foreslås det at Arsenalet også i den kommende projektperiode deltager aktivt i planlægning og gennemførelse af VAF. Arsenalet bidrager til markedsføring af Viborg Kommune. Animation udgør allerede i dag en unik national styrkeposition for Viborg Kommune og Viborg bliver i stigende omfang omtalt via og associeret med animation. Medieomtalen af Viborg Animations Festival 2014 er et dugfrisk eksempel på den omtale og markedsføring Viborg Kommune får og kan få, når animation bruges aktivt i markedsføring af kommunen. Viborg bliver også løbende omtalt i medierne i forbindelse med omtale af Arsenalet, virksomheder i Arsenalet og deres animationsprodukter, TAW samt studerende og afgangsfilm fra TAW, Viborg Animations Festival, animationsstrategien og film produceret med tilskud fra animationsstrategien osv. Arsenalet er således én blandt flere aktører, der bidrager til markedsføringen af animation og (koblingen til) Viborg Kommune. Det vurderes at der stadig er et uforløst potentiale i brugen af animation i branding og markedsføring af Viborg Kommune. Derfor foreslås det at Arsenalet fremadrettet skal biddrage til og inddrages i en øget indsats for at bruge animation aktivt i branding og markedsføring af Viborg Kommune, både internt i kommunen, eksternt og internationalt. 15

16 Status på Arsenalets økonomi Udlejning I byrådets vedtagelse af etablering af Arsenalet indgik nedenstående budget År Udgifter - total Indtægter Balance I projektperioden er realiseret følgende budget for udlejning (*hvor tallene for 2014 er en blanding af realiseret og estimeret for resten af året). År * Udgifter - total * Indtægter * Balance * *prognose Projektet blev sat i drift pr Det blev besluttet at lave et 18 måneders regnskabsår til at dække de første udgifter i efteråret 2011 helt frem til årsskiftet 2012/2013. Derfor fremgår der hverken indtægter eller udgifter for 2011, da de er en del af 2012-regnskabet. Som det fremgår lykkedes det at lave et mindre overskud i perioden , hvor der ellers var budgetteret med et underskud på over kr. Det væsentligt bedre resultat for 2011 og 2012 skyldes dels at man valgte at udskyde nogle moderniseringer til 2013 og 2014, hvor likviditeten bedre kunne bære og dels at en større del af lokalerne var udelejet end forudset. Den middelbart store forskel mellem budgetterede og realiserede indtægter fra udlejning, særligt i 2014 skyldes primært at man valgte en anden beregningsmodel for udlejning, end den oprindeligt foreslåede og dermed budgetterede. Huslejepriserne er baseret på en undersøgelse af markedspriserne for erhvervslokaler og udviklingen følger nettoprisindekset. Isoleret set er der således et overskud på driftsøkonomien og der er således ikke er tale om kommunal støtte til huslejen. 16

17 Fokuseret Erhvervsservice I byrådets vedtagelse af etablering af Arsenalet indgik nedenstående budget vedr. Fokuseret Erhvervsservice. År Viborg Kommune Væksthus Midtjylland Balance I projektperioden er realiseret følgende budget for Fokuseret Erhvervsservice År Viborg Kommune Væksthus Midtjylland Balance Den væsentlige afvigelse mellem det budgetterede og realiserede budget for fokuseret erhvervsservice i perioden skyldes, som beskrevet i ovenstående afsnit Arsenalet yder fokuseret og målrettet erhvervsservice, at rammer og regler for anvendelsen af midlerne ikke gjorde det muligt at realisere midlerne fra Væksthus Midtjylland. 17

18 Arsenalet : RELOADED Det vurderes at der forsat er et meget stort potentiale for vækst og udvikling i virksomhederne i Arsenalet. Denne vurdering bygger dels på udviklingen i perioden og dels på prognoser, der forudser en vækst i animationsbranchen på 13 % årligt. Dette potentiale foreslås realiseret i en ny projektperiode Målet er helt generelt, at fortsætte den meget positive udvikling og biddrage til vækst i de enkelte virksomheder. Målsætninger for Arsenalet For perioden foreslås følgende tre hovedmålsætninger for Arsenalet: Arsenalet skal understøtte udvikling af iværksættere og inkubationsvirksomheder indenfor animation og nye medier. Arsenalet skal understøtte vækst i og udvikling af eksisterede virksomheder i Arsenalet. Arsenalet skal tiltrække kapital til udvikling af animationsmiljøet, animationsprojekter og animationsvirksomheder For perioden foreslås følgende konkrete indsatsområder for Arsenalet: - Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø - Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb - Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice - Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter - Arsenalet skal tiltrække større aktører - Arsenalet skal samarbejde med TAW, CAV og andre eksterne aktører - Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi - Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival - Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) - Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune De konkrete indsatsområder, Arsenalets rolle og samarbejde med andre aktører er nærmere beskrevet i det følgende. Senere supplerende indsatser Arsenalets bestyrelse vil i første halvdel af 2015 komme med et samlet oplæg til en række supplerende indsatser, der kan styrke Arsenalet og biddrage til yderligere vækst. Disse indsatser angår: - En særlig indsats for at tiltrække eksisterende aktører fra ind- og udland. Indsatsen vurderes foreløbig at ville andrage et samlet beløb på ca kr. fordelt på perioden En renovering af indretningen af Kasernevej 8-10 for at gøre lokalerne mere attraktive og indbydende for nuværende og kommende lejere og besøgende. Indsatsen vurderes at ville andrage ca kr. - Forslag til eventuel udbygning af Arsenalet i perioden (etablering af tilbygning eller ekstra bygning i området). - Disse indsatser er ikke inkluderet i forslag til budget for Arsenalet

19 Arsenalet skal være et endnu mere attraktivt vækstmiljø. Arsenalets fysiske rammer, faciliteter og servicetilbud sammen med det unikke netværksmiljø skal biddrage til virksomhedernes vækst og udvikling. Arsenalets samlede tilbud til lejerene er også helt afgørende for at fastholde og tiltrække både medarbejdere og (nye) virksomheder. I den kommende projektperiode skal Arsenalet fortsat have fokus på at bibeholde og udvikle videre på de fysiske rammer og det unikke, sociale miljø, der er blevet opbygget i Arsenalet. Huslejen i Arsenalet blev oprindeligt fastsat ift. markedsprisen for erhvervslejemål i Viborg og er løbende blevet justeret i henhold til nettoprisindekset. Huslejen skal også fremadrettet følge markedsprisen for erhvervslejemål i Viborg Kommune. Det er virksomhederne/lejerne i Arsenalet der skaber det unikke miljø, men lokaler, indretning og sociale aktiviteter kan biddrage væsentligt til dette. Et kreativt miljø, hvor der samarbejdes på kryds og tværs fordrer også fysiske rammer, der giver plads og mulighed for at dette udfoldes. Udover at være en iværksætter, eller virksomhed indenfor animation og nye medier, er det eneste krav til lejerne i Arsenalet at de bidrager positivt til miljøet i Arsenalet, fagligt og socialt. Dette krav biddrager til at gøre Arsenalet attraktivt og bør derfor fastholdes. Arsenalets mødelokaler og fællesfaciliteter bliver ind i mellem også anvendt af eksterne aktører, i samarbejde med særligt TAW og Arsenalet selv. Denne anvendelse giver gode muligheder for at introducere andre erhverv/brancher for mulighederne via animation og til det konkrete miljø i Arsenalet. Ofte tilbydes også konkret brug af animation (f.eks. grafisk facilitering) til disse eksterne aktører. Attraktive fysiske rammer er også af denne grund vigtige. Arsenalets lokaler i bygningen Kasernevej 8-10 blev delvist renoveret inden etableringen af Arsenalet. Renovering af bygningens indretning, herunder fællesarealer og de større åbne kontorrum, for at gøre lokalerne endnu mere attraktive og indbydende for både nuværende og kommende lejere samt besøgende vil indgå i et samlet oplæg fra Arsenalets bestyrelse i første halvdel af Vinduerne i bygningen Kasernevej 8-10 er ikke tidssvarende. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at vinduerne udskiftes til en mere tidssvarende og energibesparende variant. Midler til dette er dog ikke indskrevet i budgettet for Arsenalet har på nuværende tidspunkt udlejet næsten 80 arbejdspladser. Bygningen Kasernevej 8-10 vurderes til at kunne rumme i alt 120 arbejdspladser (Den oprindelige projektbeskrivelses estimat på 175 arbejdspladser medregnede bl.a. en række gennemgangsrum, som er uegnede til udlejning samt depoter med støjende serverudstyr). Med den nuværende vækst i antal udlejede arbejdspladser forventes det at Arsenalets nuværende fysiske rammer vil være fuldt udlejede indenfor måneder (set fra november 2014). Der er dog allerede nu udfordringer med de eksisterende lokaler, fordi der er færre muligheder for spontane, eller kortvarige udvidelser af de enkelte virksomheder og fordi en stor del af de resterende arbejdsstationer udgøres af større, åbne lokaler. Mulighederne for fleksibel indretning mindskes i takt med en stadig højere udlejningsprocent. 19

20 Figur 7 viser Arsenalets nuværende lejere og lokalefordeling Det er i sig selv en målsætning at Arsenalet skal være fuldt udlejet i den kommende projektperiode. Dette kræver dog at lokalerne matcher virksomhedernes konkrete og samlede behov. Det er således også forventningen at der i løbet af den kommende projektperiode vil skulle tages stilling til, hvordan man imødekommer efterspørgsel efter lejemål i Arsenalet ud over det der er plads til i den nuværende bygning på Kasernevej En egentlig permanent udbygning af Arsenalets fysiske rammer kræver et vist overskud af efterspørgsel på lejemål, før det giver mening. Omvendt skal man helst undgå en situation, hvor man ikke kan imødekomme eksisterede lejeres efterspørgsel efter plads til udvidelser, eller hvor man må afvise interesserede nye lejere. Udvidelse af de fysiske rammer midlertidigt eller permanent vil også være en udfordring i forhold til at bibeholde det nuværende fælles miljø. Udbygning af Arsenalets fysiske rammer vil indgå i et samlet oplæg fra Arsenalets bestyrelse i første halvdel af I oplægget vil desuden indgå en plan for hvorledes man kan håndtere situationen, når Arsenalet, forventeligt, nærmer sig fuld udlejning. For at bibeholde og styrke Arsenalet som attraktivt vækstmiljø, foreslås det at Arsenalet i den kommende projektperiode skal: - Udvikle Arsenalets indretning, herunder også fællesarealer, som gør Arsenalet endnu mere attraktiv for lejere og besøgende. Dette skal gøres i starten af den nye projektperiode. - Det bør overvejes om der skal etableres et mere professionelt showroom, som både Arsenalet og lejerne kan bruge ifm. kundebesøg og respræsentation. - Udvikle Arsenalets it-infrastruktur, som både gør det nemmere og sjovere at være gæst i Arsenalet og mere bekvemt for lejerne. - Have fortsat fokus på at udvikle og biddrage til gennemførelsen af sociale og faglige aktiviteter, der fremmer fællesskab, kultur og samarbejder på tværs mellem lejerene. Arsenalet skal fastholde og udvikle inkubationsforløb. Arsenalet har med stor succes gennemført og videreudviklet inkubationsforløb i perioden i samarbejde med en række forskellige eksterne partnere. Inkubationsforløbene og deltagerne heri bidrager til den fortsatte udvikling og vækst i Arsenalet med nye virksomheder, nye medarbejdere og nye ideer og inspiration til eksisterende virksomheder. Et kreativt vækstmiljø stimuleres af denne løbende tilførsel af nye personer, ideer og tilgange. 20

21 Arsenalets inkubationsforløb skal i vid udstrækning fremadrettet være en videreførelse af det der tilbydes for nuværende og de erfaringer der er gjort indtil videre. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode skal: - Fortsat tilbyde inkubationsforløb, hvor personer, med eller uden CVR-nummer, tilbydes gratis husleje i en periode, samt adgang til Arsenalets fællesaktiviteter og faciliteter, netværk, mentorer, deltagelse i workshops, vejledning i det at etablere virksomhed (skat, moms, IP, kontrakter, løn osv.), markedsføring og hjælp til at udforme, teste og evaluere forretningsplan og virksomhed. - Løbende udvikle indholdet i og metoderne i inkubation i samarbejde med både eksterne samarbejdspartnere og deltagerne. - Deltage i, relevante, projekter med danske og udenlandske aktører, der kan bidrage til udvikling af selve inkubationsforløbene og/eller til udvikling af deltagerne i inkubationsforløbene. Hvis Vækstforum/Region Midtjylland godkender den indsendte ansøgning til Midtjysk Inkubatorprogram, vil dette være centralt i både finansiering og organisering af Arsenalets inkubationsforløb i Arsenalet skal styrke den målrettede erhvervsservice. Arsenalet har oplevet en løbende vækst i antal virksomheder og antal arbejdspladser, som endda har overgået de oprindelige målsætninger ved etableringen i slutningen af Selvom væksten har været større end forventet, så er der stadig potentiale til yderligere vækst i virksomhederne i Arsenalet. Væksten kan og skal dels ske gennem en øget efterspørgsel efter animation. Potentialet for vækst kan og skal også øges via en styrket indsats for at udvikle virksomhederne i Arsenalet via en styrket og (endnu) mere målrettet erhvervsservice. Den generelle udvikling indenfor animationsbranchen peger på et fortsat stort vækstpotentiale. For den kreative branche viser udviklingen, at fra 2009 til 2011 øgedes den samlede beskæftigelse i branchen med 12 %. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i Danmark generelt 5 % i samme periode. Andre undersøgelser påviser, at hvor den samlede økonomi i både Danmark og Europa spås generelt lave vækstrater på omkring 1,5 og 2 % årligt frem til 2016, vil medie- og underholdningsbranchen opleve langt højere vækst på næsten 6 % årligt i samme periode. Den globale animationsindustri udviser endnu stærkere vækst, idet den antages at vokse frem til 2016 med omkring 13 % årligt. Viborg Kommunes animationsstrategi forventes i sig selv at stimulere efterspørgslen efter animation yderligere, ikke bare lokalt, men også nationalt. Virksomhedernes baggrund og den positive udvikling i Arsenalet giver nogle udfordringer for den målrettede erhvervsservice i Arsenalet For det første er antallet af virksomheder og antallet af medarbejdere i virksomhederne steget ganske voldsomt i perioden. Derfor er presset på og/eller behovet for erhvervsservice naturligt vokset. For det andet er variationen i virksomhederne (og iværksætterene) blevet større. En del virksomheder er blevet større, de fleste er blevet mere erfarne, omfanget af opgaver er blevet større, omfanget af netværk er vokset. Samtidig er der stadig og løbende nye, helt nystartede virksomheder. Den større variation i virksomhederne betyder også en større variation i efterspørgsel og behov for målrettet erhvervsservice. For det tredje er langt den overvejende del af virksomhedsejerne og de ansatte i virksomhederne i Arsenalet uddannet animatorer, dvs. en blanding af håndværkere og kunstnere. En stor del af virksomhederne i Arsenalet er i mindst ligeså høj grad etableret og 21

22 drevet ud fra ønsket om kreative og kunstneriske ambitioner, som ønsket om at skabe vækst i virksomheden. Det er dog vigtigt her at pointere, at Arsenalet netop har biddraget og fortsat biddrager til at kreative og virksomhedsmæssige ambitioner kombineres. Endelig, i forlængelse af ovenstående, vil fortsat vækst i en virksomhed dog i de fleste tilfælde kræve at ejeren/ledelsen i et vist omfang giver slip på det kreative til fordel for ledelse, økonomi, administration, strategi osv., eller at virksomheden inddrager kompetencer udefra til netop disse opgaver. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode , i samarbejde med relevante aktører, skal styrke den målrettede erhvervsservice til inkubationsvirksomheder, iværksættere og etablerede virksomheder. Målet er vækst og udvikling af den enkelte virksomhed og samlet vækst i antal ansatte og gerne antal virksomheder i Arsenalet. Gennemførelsen af erhvervsserviceaktiviteterne skal ske med udgangspunkt i den enkelte virksomheds individuelle situation, behov, ambitioner og potentiale. Arsenalets erhvervsserviceaktiviteter er illustreret i nedenstående figur. Figuren viser en bruttoliste over erhvervsservicetilbud. Arsenalet skal løbende vurdere, hvilke der er mest relevante for virksomhederne generelt og individuelt, samt prioritere indenfor de givne ressourcemæssige rammer. 22

23 Figur 8 viser Arsenalets tilgang til erhvervs- og miljøudvikling samt eksempler på en række af de arbejdsopgaver, som sekretariatet løser til hverdag. Det er væsentligt at pointere at Arsenalet som organisation via ovenstående erhvervsservice kan anspore virksomhederne i Arsenalet til at udvikle sig, men at det i sidste ende er de enkelte virksomheders ansvar at udnytte mulighederne. 23

24 Arsenalet skal aktivt søge ekstern funding til Arsenalet og aktiviteter Det er ikke hensigten at Arsenalet selv og/eller alene skal kunne tilbyde alle ovenstående erhvervsservices til virksomhederne i Arsenelet, da disse kompetence- og ressourcemæssigt er en meget stor opgave. Derfor er det helt afgørende at Arsenalet, fortsat, samarbejder meget tæt med alle relevante aktører, herunder særligt SharePlay, Interactive Denmark og more.creative. Derudover findes der en række andre aktører, som tilbyder mere generelle former for vejledning, sparring og forløb og andre tilbud målrettet iværksættere og virksomheder, som ligeledes bør inddrages. Her tænkes særligt på ViborgEgnenes Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland, Central Denmark EU-office, Danmarks Eksportråd, Enterprise Europe Network, Cluster Excellence Denmark og de eksisterende innovationsnetværk. Endelig skal Arsenalet, enten direkte, eller via samarbejdet med ViborgEgnenes Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland henvise både iværksættere og virksomheder til private rådgivere. Det vil også være en selvstændig opgave for Arsenalet i den nye projektperiode at holde sig ajour med relevante tilbud og forløb, der tilbydes, eller kan tilbydes virksomhederne i Arsenalet i samarbejde med andre aktører. Derudover vil det også være en væsentlig opgave for Arsenalet at være ajour med regionale, nationale og internationale fundingmuligheder, som kan søges med henblik på udvikling af selve Arsenalet, til udvikling af én eller flere virksomheder, eller til konkrete projekter og produktioner. Hvis Vækstforum/Region Midtjylland imødekommer Arsenalet m.fl s. ansøgning til Midtjysk Inkubatorprogram, forventes det at Arsenalet vil kunne ansætte en decideret business coach, som minimum for Business coachen vil have som primære opgave at varetage (dele af) ovenstående erhvervsservicetilbud til lejerne i Arsenalet. Arsenalet skal samarbejde med TAW, Center for Animation og Visualisering (CAV) og andre eksterne aktører. Arsenalet har allerede i dag et meget vidtforgrenet samarbejde særligt med TAW og en lang række andre aktører. Arsenalet indgår i en lang række lokale, regionale, tværregionale, nationale og internationale arbejdsgrupper, netværk og projekter, hvor der arbejdes på at øge Viborgs synlighed på området, at skabe stærke partnerskaber til internationale aktører i animationsbranchen og at tiltrække små og store projekter til virksomhederne i Arsenalet. Arsenalet er ofte vært for Master-Classes, arrangeret af TAW i samarbejde med en række andre aktører og med undervisere fra ind- og udland. Formålet med Master-Classes er kompetenceudvikling, udvikling af netværk og forretningsideer og deltagerne kommer fra hele Danmark. Afholdelsen af Master-Classes biddrager også væsentligt til at fremvise Arsenalet (og TAW) som et attraktivt miljø og dermed tiltrækning af nye virksomheder og medarbejdere. Derudover fremmer Master-Classes konkrete samarbejder og dermed tiltrækning af opgaver til virksomhederne i Arsenalet. TAW inddrager løbende Arsenalet i en række udviklingsaktiviteter og er også fremadrettet tiltænkt en central rolle, som fysisk platform for en række vækstaktiviteter rettet imod virksomheder i inkubation og virksomheder inden for film og nye medier. Det forventes at samarbejdet med TAW og herunder særligt Center for Animation og Visualisering(CAV) fremadrettet vil udvides på en række områder, der vil tiltrække nye virksomheder og projekter til Arsenalet. CAV forventes i de kommende år at udvide både undervisningsaktiviteter, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Desuden tager TAW og CAV netop i efteråret 2014 og tiden frem initiativ til flere større EU-projekter indenfor programmerne Erasmus+, Creative Europe samt Interreg. Alle projekterne vil have større 24

25 eller mindre fokus på innovation, entreprenørskab, inkubation, koncept- og kompetenceudvikling. Arsenalet er tiltænkt en rolle som enten partner eller platform for disse projekter, der vil resultere en større grad af internationalisering, projektudvikling og virksomhedsudvikling. Som det allerede fremgår, vil det også fremadrettet i projektperioden være en væsentlig opgave for Arsenalet, at bibeholde, vedligeholde og udvikle eksterne relationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som kan biddrage til fortsat udvikling af både Arsenalet og de services, netværk og forretningsmuligheder som virksomhederne i Arsenalet kan få del i. Arsenalet skal biddrage til Viborg Kommunes animationsstrategi. Viborg Kommune vedtog i starten af 2014 en animationsstrategi for årene Ambitionen med strategien er på én gang, at styrke og stimulere efterspørgslen efter animationsprodukter til information, markedsføring, læring og kommunikation (funktionel animation) og fremme brugen af animation som et effektivt værktøj til information, markedsføring, læring og kommunikation. Arsenalet og virksomhederne i Arsenalet spiller en ganske væsentlig rolle i animationsstrategien, dels som væsentlig leverandør af de animationsprodukter, der skal produceres og dels fremme animationsvirksomhedernes lyst, evner og professionalisme i forhold til funktionel animation. Funktionel animation handler i høj grad om, i samspil med kunden og målgruppen at udvikle form, indhold og budskaber. Funktionel animation indeholder et enormt forretningsmæssigt potentiale, fordi det udbreder brugen af animation til en række nye anvendelsesmuligheder og områder. Det foreslås at Arsenalet i den kommende projektperiode fortsat skal biddrage aktivt til implementeringen og virkeliggørelsen af Viborg Kommunes animationsstrategi, herunder: - Deltage aktivt i de tre projektgrupper, offentlig administration, erhverv og sundhed, som defineret og beskrevet i animationsstrategien. - I samarbejde med Viborg Kommunes animationskoordinator fungere som bindeled mellem producenterne (animationsvirksomhederne) og kunderne. - Biddrage til at virksomheder i Arsenalet udvikler faglige og forretningsmæssige kompetencer inden for funktionel animation og dermed kan udnytte den forventede vækst i funktionel animation. Arsenalets rolle i forhold til animationsstrategien hænger derfor tæt sammen med den målrettede erhvervsservice som Arsenalet fremadrettet skal tilbyde iværksættere og virksomheder. Arsenalet skal biddrage til Viborg Animations Festival. Viborg Animations Festival (VAF) er blevet afholdt med stor succes i 2012 og Vurderingen fra arrangørrene er at VAF i 2014 havde 50% flere deltagere i de forskellige arrangementer end i Flere af arrangementerne i 2014 var enten helt, eller tæt på udsolgt. VAF handler generelt om at showcase animation og mulighederne med animation overfor både borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og animationsvirksomhederne selv. VAF indeholder desuden faglige konferencer for fagfolk. Et væsentligt formål med VAF er dels, at markedsføre Viborg som centrum for animation i Danmark og dels, at fremme brugen af animation generelt. 25

26 På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt afklaret, hvorvidt VAF skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, eller fortsat kun skal gennemføres hvert andet år. Selvom VAF er blevet afholdt to gange, vil og skal der fortsat arbejdes på form, indhold og målgruppe for at øge antallet af deltagere og/eller øge effekten af VAF målt ift. markedsføringsværdi og hvor meget festivalen bidrager til øget efterspørgsel efter animationsløsninger efterfølgende. Arsenalet har deltaget aktivt i planlægning og gennemførelse af VAF i både 2012 og 2014, med særligt vægt på den del af festivalen der hedder AniBiz. AniBiz har haft fokus på hvorledes animation kan bruges aktivt indenfor sundhed, erhverv og offentlig administration. Baseret på erfaringerne fra 2012 og 2014 skal der også her fortsat arbejdes på form og indhold. Det foreslås at Arsenalet i den nye projektperiode fortsat skal biddrage aktivt til planlægning og gennemførelse af VAF, herunder: - Planlægning og gennemførelse af den del af VAF, der er særlig målrettet sundhed, erhverv og offentlig administration. - Videreudvikle form og indhold i ovenstående på en sådan måde at deltagerantallet og/eller effekten af den del af festivalen øges. - Medvirke til den generelle tilrettelæggelse af form, indhold og målgrupper for VAF. - Biddrage til markedsføring af VAF overfor potentielle deltagere. Arsenalet skal bidrage til målsætningen om Europæisk animationshovedstad 2017 (Aarhus 2017) Aarhus er blevet udpeget til Europæisk Kulturhovedstad Arsenalet indgår i en ansøgning til Aarhus 2017 om udvikling af kreative væksthuse, sammen med FÆNGSLET i Horsens og NY Malt i Ebeltoft og søger i dét projekt midler til at gøre Arsenalet til en stærk og inspirerende platform at udfolde kulturprojekter på i 2017, samt at afdække en helt ny måde at tænke kultur-erhvervsklynge på. I regi af more.creative søges midler til eksperimenter med en mere hollistisk tilgang til at drive kreativt væksthus (kaldet smarthouses) og i direkte samarbejde med 2017-sekretariatet arbejdes i et strategisk partnerskab om kulturudvikling internt i husene samt miljøerne imellem. Projektet kaldes SmARThouse og bygger på den model Arsenalet i forvejen arbejder med, men kan supplere både funding, viden og netværk. 26

27 Figur 9 viser den model, som ligger til grund for Arsenalets ansøgning til Aarhus 2017 samt more.creative. Arsenalet skal biddrage til markedsføring og branding af Viborg Kommune. Animation, særligt repræsenteret ved Arsenalet og TAW, udgør allerede i dag en unik national styrkeposition for Viborg Kommune. Viborg er et førende centrum for animation i Skandinavien. Animation som erhverv er ikke, endnu, blandt de dominerede erhverv i Viborg Kommune, målt ift. antal beskæftigede, eller omsætning, men animation er et særligt kendetegn for Viborg Kommune. Animation kan bruges i branding og markedsføring af kommunen ikke kun til at fremme animation og brugen heraf, men også til at sætte Viborg på det nationale og internationale landkort og dermed placere Viborg i bevidstheden blandt borgere og virksomheder bredt. I den vedtagne markedsføringsstrategi (forår 2014) for Viborg Kommune indgår animation som ét af de unikke kraftcentre, som gør Viborg til noget særligt. Animation indgår i begge af markedsføringsstrategiens to hovedområder historie og kultur og erhverv og uddannelse og animation skal derfor bruges aktivt i både den interne og eksterne markedsføring af Viborg. En del af formålet med animationsstrategien er ikke kun at brande Viborg som centrum for animation, men som et sted hvor, animation løftes til også at være kommercielt anvendeligt. Viborg bliver allerede i dag associeret med animation (animation er dog ikke det eneste Viborg associeres med). Medieomtalen af Viborg Animations Festival 2014 er et dugfrisk eksempel på den omtale og markedsføring Viborg Kommune får og kan få, når animation bruges i markedsføring af kommunen. 27

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder:

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder: Indledning/baggrund Dette notat er en beskrivelse af, som er udarbejdet ifm. ansøgning om medfinansiering af aktiviteterne i perioden 1. januar 2017 31. december 2019 fra Færchfonden, Region Midtjylland

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken)

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Baggrund Der mangler fødevareproduktionslokaler i Vejen Kommune. Der har været mindst 4 konkrete henvendelse inden for de

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere