BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning"

Transkript

1 8. BESTEMMELSER Amatørreglerne A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

2 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres ama-tørmedlemmer følger de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte amatørregler. Amatørreglerne findes gengivet i fuld længde i Dansk Golf Unions "Golfreglerne og Amatørreglerne " på siderne Herudover bør der nævnes følgende fortolkninger: Vedr. gavekort Angående regel 3-2a har R&A meddelt, at et gavekort godt må udstedes af et rejseselskab til anvendelse i forbindelse med køb af en ferierejse inden for en bestemt periode efter præmiemodtagerens eget valg, under forudsætning af, at værdien ikke overstiger grænserne i Regel 3-2a. R&A oplyser, at gavekortet herved bruges på samme måde som ved køb af varer i en butik, i modsætning til anvendelse til dækning af en regning. Samme fortolkning gælder vedrørende gavekort til hotelophold, middag på restaurant mv. Gavekortet må altså ikke svare til modtagelse af kontanter eller dække en udgift, præmiemodtageren alligevel skulle afholde. Kontanter og klubkontingent er i øvrigt omfattet af bestemmelserne om at modtage betaling for spil, og må ikke bruges som præmier til amatører. Reklamer på tøj og golfbags Amatør- og Ordensudvalget har i fastlagt følgende retningsliner for Reklamer på tøj og golfbags. Reglerne vedrørende størrelse på navn/logo på tøj mv. fremgår af decisions, som Royal & Ancient har udstedt med retningslinier for forståelsen af bestemmelserne i amatørregler-nes Regel 6. Regel 6-1 fastlægger, at bestemmelserne kun gælder for: an Amateur golfer of skill or reputation, hvilket i de danske regler er oversat til: amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf. Normalt anses en amatørgolfspiller kun for at være dygtig til golf, såfremt spilleren er eller har spillet på landsholdet. Anvendelse af ordet normalt medfører, at også andre end landsholdspillere kan være omfattet, f.eks. en danmarksmester eller et hold, der har vundet et danmarksmesterskab og skal deltage i et europamesterskab. Amatør- og Ordensudvalget har fastlagt, at ud over landsholdspillere skal elite-spillere, som repræsenterer enten DGU eller en dansk golfklub i en international scratchturnering, også følge disse regler, uanset om turneringen afvikles i udlandet eller i Danmark. Bestemmelserne for landsholdspillere og disse elitespillere er følgende: a) Golfbags Individuelle spillere: Ingen reklamer ud over mærke/navn på fabrikatet af golfbag en, medmindre spilleren anvender en golfbag, som spilleren har modtaget som deltager i en holdturnering, jf. nedenfor. Hold: Hvis et landshold/elitehold sponsoreres, må golfbags forsynes med holdnavn og navn eller logo for bagfabrikat og/eller sponsor. Golfbags må ikke bære både spillerens og sponsorens og/eller fabrikantens navn. Det er dog tilladt, for at man kan identificere sin bag, at anføre personnavnet på et bagskilt vedhæftet bag en eller på et printet kort eller et meget lille print diskret placeret på bag en. Både for individuelle spillere og hold gælder den begrænsning, at sponsors navn/logo ikke må have en størrelse på mere end 500 mm i omkreds. Dog er der ingen begrænsning, hvis sponsor er den, der fabrikerer golfbag en.

3 En spiller, der modtager en golfbag som holddeltager, må frit bruge golfbag en efterfølgende også i individuelle turneringer. b) Beklædning Individuelle spillere: Tøj, herunder kasketter, som en sponsor giver til individuelle spillere, må kun være forsynet med fabrikatnavn/logo og turneringens navn/logo, som dog kan indeholde et sponsornavn eller logo, f.eks. Acceptcard World Championship. Hold: Hvis et landshold/elitehold har en sponsor, må tøjet bære holdets navn/mærke og navn/logo for tøjfabrikat og/eller sponsor. I alle situationer gælder en begrænsning: Sponsors eller fabrikatets navn/logo må kun være ét sted på tøjet, og må ikke have en størrelse på mere end 220 mm i omkreds. Der må kun være ét logo på hver tøjdel, og kun til holdspillere, ikke til individuelle spillere. c) Navne på golfudstyr og beklædning Såfremt golfudstyret eller beklædningen kun bærer navnet og/eller logoet på udstyrs- eller tøjfabrikanten må spillerens navn gerne være én gang på hver del. Dog må navnet maksimalt være 500 mm i omkreds på golfbags og paraplyer og maksimalt 220 mm i omkreds på sko og tøjdele. Uddybning Reglerne om reklamer på tøj vedrører som nævnt kun "golfers of skill or reputation". Hvis en almindelig ikke-elite amatørspiller har hele brystet tilklistret med reklamer, vedrører det kun spilleren selv - eller hans klub, hvis der er tale om et klubhold, hvor klubben vel gerne vil have spillerne til at fremtræde på en rimeligt pæn måde. Det betyder, at almindelige spillere må have alle de reklamer på tøjet, som vedkommende (og evt. klubben) måtte finde er rimeligt og pænt. Dog gælder det ikke for spillere "of skill or reputation". Sådanne spillere er spillere på landsholdet eller som repræsenterer klubben eller Danmark i internationale scratchturneringer. Tøj fra en kommerciel sponsor til individuelle sådanne elitespillere må slet ikke have nogen reklame på sig overhovedet, bortset fra tøjets varemærke - samt en eventuel arrangement-sponsors mærke sammen med arrangementets mærke. Modtager elitespillerne derimod tøjet som deltagere på et hold, må de foruden fabrikatmærket have ét (og alle spillere det samme) sponsormærke på hvert klædningsstykke. Også når de efterfølgende optræder individuelt i det pågældende klædningsstykke. Der må godt være forskellig sponsorreklame (fra forskellige sponsorer) på hvert klædningsstykke, men det skal være ens for hele holdet - eller i hvert fald for spillere of skill or reputation. DGU anbefaler dog, at alle spillere på holdet får samme klædningsdragt for ikke at risikere, at klædningsstykkerne til de bedste opfattes som "individuelle" og dermed ulovlige. Bemærk: Der er i de nye regler en undtagelse under regel 6-2 vedrørende brug af navn og billede. Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tillade brug af sit navn eller billede til at promovere: (a) (b) Dansk Golf Union; eller betinget af Dansk Golf Unions tilladelse, (i) enhver golfturnering eller anden begivenhed, som anses for at være i spillets interesse eller ville bidrage til spillets udvikling, eller (ii) en anerkendt velgørenhedsorganisation (eller lignende værdig sag). Amatørgolfspilleren må ikke modtage vederlag, godtgørelse eller økonomisk udbytte herfor, hverken direkte eller indirekte. Hermed har DGU f.eks. mulighed for at tillade unionens store sponsorer at benytte fotos af landshold. Præmiestørrelser Den maksimale præmiestørrelse er kr Hole in one Det er ikke længere usædvanligt, at biler eller lignende ønskes udsat som præmie for hole in one.

4 Af decision 3-2b/1 fra januar 2006 fremgår, at en amatørspiller ikke må modtage en bil for hole in one. Af samme decision fremgår det, at en amatørgolfer i en sådan situation må vælge mellem at acceptere prisen og i så fald miste sin amatørstatus eller afslå prisen og dermed bevare sin amatørstatus. Alternativt, kan en amatør beholde sin amatørstatus selvom vedkommende accepterer at modtage den ulovlige hole-in-one præmie, hvis spilleren på samme tidspunkt som betingelse for modtagelsen videregiver/donerer præmien direkte til en anerkendt velgørende institution (ikke hans egen golfklub, men f.eks. Kræftens Bekæmpelse). Hvis dette sker skal præmien videregives direkte til den velgørende institution og må ikke gå igennem vinderens hænder. DGU er blevet forespurgt om det forhold, at en bil udsættes som præmie for hole in one medfører, at alle matchdeltagere herefter må anses for at spille om ulovlige præmier og dermed risikerer at miste sin amatørstatus. Det gør de ikke, for hvis en spiller kan beholde sin amatørstatus ved at afslå at modtage den vundne præmie eller videregive den til en velgørende institution, kan en spiller, som ikke får hole-in-one heller ikke frakendes sin amatørstatus. Det er DGU v/amatør- og Ordensudvalget, som er bestemmende myndighed og dermed afgør, om spillere ved overtrædelse af reglerne mister deres amatørstatus. A&O har ligeledes myndighed til at lade spillerne generhverve amatørstatus. R & A har i Decisions b/4 fastlagt retningsregler for længden af den periode, hvor en spiller, der har mistet sin amatørstatus, skal overholde amatørreglerne før ansøgning om generhvervelse af amatørstatus kan imødekommes. Perioden beregnes i forhold til værdien af den ulovlige præmie, eller værdien af ulovligt modtaget udgiftsdækning, således: Værdi af præmie fra kr. op til kr. Værdi af præmie kr. og derover Minimum 1 år. Minimum 2 år. Generelt fraråder Amatør- og Ordensudvalget ulovlige hole-in-one præmier, da det er urimeligt at stille spillere, der laver hole-in-one, i dilemma med hensyn til at skulle vælge mellem at modtage den ulovlige præmie/bil og derved miste sin amatørstatus, eller sige nej tak til den fine præmie for at bevare sin amatørstatus. STIPENDIER Amatør og Ordensudvalget har ved udgangen af 2008 angivet nye retningslinjer for, hvornår en dansk elitespiller må modtage et stipendium på en videregående uddannelse i Danmark. Retningslinjerne er kommet som følge af, at Amatør og Ordensudvalget har behandlet en konkret sag, hvor en elitespiller med tilknytning til Sønderjyske Eagles, der samtidig studerer på Syddansk Universitet, fik lov at modtage Syddansk Elite Golfstipendium. Amatør og Ordensudvalgets behandling af den konkrete sag betyder, at andre elite- eller landsholdsspillere i lignende situationer vil have mulighed for at modtage stipendier, såfremt disse opfylder følgende kriterier: 1) Værdien på stipendiet skal ligge inden for niveauet for lignende muligheder i USA og Storbritannien og vurderes til at være passende efter danske forhold 2) En passende stipendiesats for hjemmeboende og studerende elite- eller landsholdsspiller er pr kroner om måneden, mens det for en udeboende er kroner om måneden 3) Modtageren af stipendiet skal være aktivt studerende på en videregående uddannelse svarende til minimum 30 ECTS pr. år 4) En redaktionel omtale, som for eksempel en pressemeddelelse eller en artikel i dagspressen med eller uden foto af selve uddelingen af stipendiet samt med eller uden henvisning til sponsor på ordningen kan godkendes af Amatør og Ordensudvalget, mens eventuel efterfølgende omtale eller reklame for ordningen ikke er omfattet af en godkendelse Nedenfor finder du materiale med betydning for sagen:

5 - R&A: Guidelines for Golf Scholarships and Bursaries. Findes på under Downloads & Free publications. - Retningslinjer for Syddansk Elite Golfstipendium i 2009 Findes på

6 RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED En af DGU s opgaver er rådgivning og information til klubber, andre turneringsarrangører og til spillerne. Den almindelige rådgivning og information til klubbernes turneringsudvalg sker ved denne Håndbog For Turneringsledere, som løbende ajourføres, ved kurser for især nye turneringsledere og ved cirkulæreskrivelser til klubberne. Den individuelle rådgivning om konkrete problemer fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til DGU s sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telf.: , hvor man enten straks kan svare eller i løbet af kort tid indhente svar fra DGU s turneringskomité. For så vidt angår spillere, skal disse først forelægge problemet for turneringsledelsen eller evt. en dommer. Afgørelser Hvis der i forbindelse med en turnering opstår regelproblemer, som en dommer eller turneringsledelse ikke kan løse, skal problemet af turneringsledelsen forelægges DGU s regelkomité, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis DGU s regelkomité ikke kan træffe afgørelse, skal problemet af komitéen forelægges The Royal & Ancient's Rules Committee, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis den eller de involverede spillere ikke er enig i den afgørelse, som er blevet truffet af dommeren eller af turneringsledelsen, kan spillerne gennem klubbens komité indsende en af parterne i fællesskab udformet redegørelse for problemet til DGU s regelkomité, og anmode om en udtalelse om rigtigheden af den trufne afgørelse. Det samme kan spillerne gennem klubbens sekretær via DGU gøre til The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, for såvidt angår en afgørelse truffet af eller en udtalelse fra DGU s regelkomité. Den i første instans trufne afgørelse vil være endelig og bindende, uanset hvilken udtalelse en højere instans måtte fremkomme med, medmindre klare og væsentlige golfregler helt åbenbart er blevet tilsidesat ved den oprindelige afgørelse. Jfr. Golfreglerne: 2-5 og 34-1, 34-2, Såfremt striden ikke drejer sig om et regelproblem, herunder turneringens turneringsbetingelser eller lignende, kan spørgsmålet forelægges DGU s turneringskomité til udtalelse eller afgørelse. Turneringskomitéens udtalelse eller afgørelse gives kun, hvis turneringen er afviklet i overensstemmelse med golfreglerne og med DGU s bestemmelser og anbefalinger for turneringer.

7 Råd, hjælp og krav til konfliktløsninger Indhold 1. Indledning 2. Hvordan konflikter kan løses a. Frivillig forhandling b. Disciplinærsager 3. Kontaktinfo 1. Indledning DGU s sekretariat får ganske ofte henvendelser fra golfklubber, der beder om assistance i løsning af konflikter og problemer.. Konflikterne kan for eksempel vedrøre Indberetning om overtrædelser af golfregler Tilsidesættelse af etiketteregler Overtrædelse af klubbens ordensregler eller vedtægter Dårlig opførsel Formålet med denne vejledning er at give golfklubbernes bestyrelser, golfklubbernes ordensudvalg mv. råd og vejledning om hvordan konflikter med klubmedlemmer bør håndteres. Afhængig af konfliktens art og omfang, vil konflikter kunne løses på forskellig måde. Dette vil blive beskrevet i vejledningen og der vil samtidig blive lagt vægt på hvilke sagsbehandlings- og formalitetskrav, der skal iagttages. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med DGU s Amatør- og Ordensudvalg, som i overensstemmelse med udvalgets vedtægter, behandler alle sager, der vedrører anvendelse af amatør-, ordens - og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd. Disciplinærafgørelser truffet af fx golfklubbens bestyrelse kan således påklages til DGU s Amatør- og Ordensudvalg. Det anbefales klubbernes bestyrelser at gennemse deres vedtægter, når lejlighed byder sig, m.h.p. at konstatere, om bestemmelserne om disciplinære foranstaltninger er hensigtsmæssige og formålstjenlige. Det bør afklares, hvem der har kompetencen, om betingelserne for at fastsætte sanktioner er præcist beskrevet, og hvilke sanktioner, der kan komme på tale som disciplinær straf. DGU s sekretariat yder vejledning herom. 2. Hvordan konflikter kan løses Konflikter mellem klub og medlem mv. kan ofte løses enten ved frivillig forhandling mellem parterne eller ved en afgørelse truffet af bestyrelse, komitéen eller generalforsamlingen. Ikke alle sager er dog egnet til frivillig forhandling. Klubbens bestyrelse og komitéer har derfor pligt til at følge de almindelige regler om god sagsbehandlingsskik, når en afgørelse skal træffes. Klubbens vedtægter skal fastlægge, hvem der har kompetence til at træffe afgørelser, hvilket oftest er bestyrelsen. Komitéer og udvalg vil ofte kunne sende indstillinger til bestyrelsen. Under alle omstændigheder kræver en sag, at der sker hurtig handling. Det gælder om straks at få en redegørelse fra klageren og andre implicerede personer og omgående orientere indklagede, der skal have lejlighed til at fremføre sine bemærkninger til klagen og sin version af sagen. Herved kan en dialog begynde. 2.1 Frivillig forhandling Definition af frivillig forhandling Nogle kontroverser mellem klub og medlem kan løses ved parternes gensidige møder. Ved at få belyst problemerne og parternes synspunkter, kan den gensidige forståelse og chancen for en mindelig løsning af konflikten øges. Samtale fremmer forståelsen, og netop samtalen er det essentielle i enhver konfliktløsning.

8 En frivillig forhandling mellem parterne kan også ske ved mediation, hvor en neutral mediator bistår parterne. Mediators opgave er alene at lede forhandlingen og give inspiration. Parterne skal selv finde en løsning på konflikten. Krav til sagsbehandlingen ved frivillige forhandlinger Hele formålet med frivillige forhandlinger er at bringe parterne sammen og få løst konflikten inden den eskalerer. Skriftlighed er derfor ikke en nødvendighed, men kan være formålstjenlig, hvis forhandlingerne på et tidspunkt bryder sammen. Det anbefales at der tages referat af møderne, hvor også et eventuelt udkast til løsning af kontroverserne anføres. Forsøg på konfliktløsning med møde mellem involverede parter og mediation kan vælges samtidig. Ønskes mediation, kan der ske skriftlig henvendelse til Dansk Golf Union, der vil finde en mediator, som kan bistå parterne Disciplinærsager Definition af disciplinærsager Resulterer en frivillig forhandling ikke i en mindelig løsning af konflikten, eller er konflikten ikke egnet til forhandling, vil bestyrelsen have forskellige muligheder alt efter art og omfang af konflikten. Der kan anvendes følgende sanktioner : advarsel, karantæne, suspension eller eksklusion. Advarsel Karantæne Suspension Eksklusion Ved en førstegangsovertrædelse er skriftlig advarsel sanktionen, med mindre der er tale om en meget grov overtrædelse. Skriftlig advarsel er den mildeste sanktion. Det anbefales at advarslen er skriftlig, idet en mundtlig advarsel ikke altid er mulig at dokumentere, hvis der skal henvises hertil ved efterfølgende overtrædelse. Manglende skriftlighed kan derfor få betydning ved en senere appelsag, og DIF s Appeludvalg har tilsidesat karantæner under henvisning til manglende skriftlig advarsel. Eventuelt kan advarslen have en tidsbegrænsning, indenfor hvilken gentagelse kan medføre en skærpet sanktion. Karantæne er den næste sanktion. Der kan være tale om karantæne fra alle eller enkelte af klubbens turneringer eller et generelt forbud mod benyttelse af klubbens faciliteter. Karantæne idømmes for en bestemt tidsperiode og bør kun anvendes, hvis der forud har været givet skriftlig advarsel, medmindre der er tale om en grov tilsidesættelse af medlemmets pligter, herunder reglerne for almindelig god opførsel. Ved suspension fratages spillerens handicap, således at spilleren er udelukket fra alt golfspil, hvor handicap er en forudsætning. En afgørelse om suspension skal indeholde 1) længden af suspension, 2) konsekvensen af suspension og 3) muligheden for at generhverve handicap. Den ultimative sanktion er eksklusion. Den bør kun anvendes, hvis der forud har været meddelt skriftlig advarsel og karantæne, medmindre der er tale om en grov tilsidesættelse af medlemmets pligter, herunder reglerne for almindelig god opførsel. Krav til sagsbehandlingen Hvis kontroverser enten ikke løses mindeligt via forhandling, eller sagens art og omfang er så graverende, at bestyrelsen under alle omstændigheder skal træffe en afgørelse skal klubbens bestyrelse eller den ansvarlige komité give medlemmet skriftlig besked, før afgørelsen træffes. Medlemmet skal have mulighed for at gøre sig bekendt med sagen. Meddelelsen bør derfor indeholde en kort sagsfremstilling med henvisning til den eventuelle bestemmelse, der anses for overtrådt. Endvidere skal medlemmet have en frist for at udtale sig i sagen (der anbefales en frist på 14 dage), før afgørelsen træffes. Det anbefales at man i henvendelsen præciserer, at afgørelsen vil blive truffet på foreliggende grundlag, hvis ikke der modtages noget indenfor den anførte frist. Det er vigtigt, at medlemmet får mulighed for at udtale sig i sagen. I modsat fald træffes afgørelsen på ensidigt grundlag, hvilket tilsidesætter fundamentet i retssikkerheden. Manglende høring af parterne kan få konsekvenser ved en senere appelsag.

9 Selve afgørelsen bør indeholde ankevejledning, hvilket betyder oplysning om frist for at påklage afgørelsen samt hvortil anke skal sendes. Der kan opstilles følgende forslag til behandling af disciplinære sager. Der er alene tale om forslag, inspireret af de sager, som tidligere er behandlet i A & O Udvalget og DIF s Appeludvalg. Sagsbehandlingen og tiden herfor, skal naturligvis indrettes efter de enkelte sagers karakter m.v. : 1 : Ved modtagelse af en klage eller når en disciplinærsag i øvrigt rejses på anden måde (f.eks. uopfordret af bestyrelsen ) bør indklagede gøres bekendt hermed med anmodning om at fremkomme med sine bemærkninger. Hvis der er kommet en klage fra tredjemand, medsendes selve klageskrivelsen. 2 : Hvis den indkomne klage er uklar, kan der inden henvendelse til indklagede være et behov for hos klager at få præciseret klagen på de uklare punkter. 3 : Der kan hensigtsmæssigt sættes en frist ( f.eks. 14 dage) på modtagelse af indklagedes bemærkninger med samtidig oplysning om, at manglende besvarelse kan medføre, at sagen afgøres alene på klagers samt evt. andres fremstilling af sagen. Fristen kan være kortere, hvis sagens karakter eller andet tilsiger dette. 4 : Hvis der efter modtagelse af klagers bemærkninger viser sig at være uenighed mellem parterne om et hændelsesforløb, kan der være behov for at indhente oplysninger fra vidner. Såfremt dette sker ved samtale, kan det være formålstjenligt at lave et referat heraf. 5 : Det vil vise sig, om der er behov for at forelægge indhentede oplysninger for indklagede eller klager, inden en afgørelse træffes. 6 : Selve afgørelsen ses ofte bygget op på den måde, at der først er en kort beskrivelse af, hvad klagen går ud på. Derefter kan følge en fremstilling af, hvad der lægges til grund af faktisk hændelsesforløb. Endelig hvad afgørelsen går ud på, evt. med en begrundelse. 7 : Afgørelsen afsluttes med en klagevejledning om, at afgørelsen kan indbringes for A & O Udvalget ved at sende klage til DGU senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 8 : Afgørelsen sendes eller overleveres til indklagede og klager. 3. Kontaktinfo Ved spørgsmål eller i tvivlstilfælde kontaktes sekretariatet i Dansk Golf Union for råd og vejledning om sagsbehandling eller mediation. På findes nærmere information om Amatør- og Ordensudvalget, herunder udvalgets sammensætning, funktion og arbejdsområde samt det materiale udvalget har udarbejdet.

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Forord til Amatørreglerne 2016

Forord til Amatørreglerne 2016 156 Som godkendt af R&A Rules Limited og United States Golf Association, gældende fra januar 2016. I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Behandling af disciplinærsager

Behandling af disciplinærsager Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler 2010 2. Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor Vejledning til DANSK GOLF UNION Vejledning til H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor H O V E D S P O N S O R oktober 2008 Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Golf Union og knytter

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler.

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. Forretningsorden for bestyrelsen i Skovbo Golfklub Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. 1. Ansvar Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til overenskomst mellem baneejer/driftsselskab og klub H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor oktober 2008 H O V E D S P O N S O R Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen 7. april 2016 Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen Er sagen en konflikt mellem Gråsten Sejlklub og Dansk Sejlunions bestyrelse? Nej - sagen er en lokal konflikt i Gråsten, og løsningen

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012

DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012 DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012 Jan Rask, Johan Evensen, Jan Laursen og Lars Peter Munch Larsen har deltaget i sagens afgørelse. Lars Guldbrandt, Birkerød Squash Klub

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

ANONYMISERET KENDELSE K E N D E L S E

ANONYMISERET KENDELSE K E N D E L S E ANONYMISERET KENDELSE Viborg Golfklub Amatør- og Ordensudvalget har den 3. juli 2016 i sag AO nr. 01-2016 afsagt følgende K E N D E L S E A klager over Afgørelse om udelukkelse fra deltagelse i divisionsturneringer

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere