Indhold. 28. årgang Efterår 2000 Nr december. Redaktionen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 28. årgang Efterår 2000 Nr. 5 7. december. Redaktionen:"

Transkript

1 Cand.jul.oecon

2 Indhold 28. årgang Efterår 2000 Nr december Leder...3 Studiereform på Økonomi...4 Kommentarer til den nye studieordning...5 Deadline...6 Jul på budget...8 Julefrokoster...8 Juleknas med kvalitet...9 Entrepreneurkursus Ny bestyrelse i ØF Referat af Øfs generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Andespil Fra bachelor til kandidat Valg Europa-kollegiet Virksomhedsbesøg på Ceres Kursus i biblioteksanvendelse Karrieredagene Deltagerbegrænsede fag Opskrifter Månedens tips Arthur Andersen Studiecelle Julenumre J.P. Morgan Vejledning om eksamen Endelig eksamensplan Skemaer F Undgå at gå kold før klokken tolv Anmelderservice Skattelovsamling Space Cowboys Dyrhagens klumme Det sker Redaktionen: Bladet Ø udkommer med 5 numre hvert semester, i ca. 600 eksemplarer. Bladet Ø udkommer førstkommende torsdag efter deadline. Signerede artikler udtrykker ikke redaktionens mening. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg. Ansv. redaktør Ole Langvad Redaktør Kirstine Jakobsen / 43 Opsætter Mads Bukballe Indlæg Alle indlæg modtages med glæde. Husk navn og adresse. Indlæg kan afleveres direkte i postkassen. Indlæg skal afleveres på diskette eller via mail. Formattering af teksten frabedes. Ønskes speciel opsætning kan layout vedlægges på papir. Sender du grafik med, skal grafikken afleveres på separate billede-filer. Efter brug lægger vi alle disketter og billeder på postkassen. Freelance: Deadline Efterår 2001 Onsdag den 14. februar kl Onsdag den 7. marts kl Onsdag den 28. marts kl Onsdag den 25. april kl Onsdag den 9. maj kl Kontortid: tirsdage Bladet Ø Universitetsparken, bygn. 326 Kontor 027 (sammen med Oeconrådet) DK-8000 Århus C. Tlf Bladet Ø

3 Her går det godt. (-og jeg har næsten ikke noget at brokke mig over) I sidste nummer blev jeg budt velkommen af den ansvarshavendende redaktør. I dette nummer kan jeg så opfordre jer læsere til at tage pænt afsked med Ole - Ole har fået sit største juleønskeopfyldt, da der fra næste blad, vil tiltræde ny ansvarshavende redaktør.jeg vil gerne gøre jer læsere opmærksomme på, at I skal sende Ole et stort tak, for hvis det ikke var for ham, ville der ikke været komme noget blad ud og I ville have være foruden de mange oplysninger fra ØF, studievejledningen osv. Udover at der kommer ny ansvarshavende redaktør, har vi her på redaktionen erhvervet os en tegner, Heshan Grabor, en fast filmanmelder, Jesper Gjøl Christensen, og fast førsteårsstuderende klummeskriver, Lars Dyrhagen (som gerne vil præsenteres med, at man skal læse klummen i sjov, men med et gran af alvor). Faktisk går det rigtig godt med bladet ( -hvis vi selv skal sige det). Blot vil vi lige opfordre kraftigt til, at folk fremover kommer med deres indlæg til tiden (deadline) ellers vil de IKKE blive bragt. For at vende tilbage til Ole, så vil jeg da gerne lige gøre opmærksom på, at ØF så afgjort har nydt godt af hans mobning af læserne (henvisning til det med frivilligt arbejde) - de havde jo ligefrem kampvalg til bestyrelsen, ved deres fornyligt afholdte generalfosamling...og os førsteårsstuderende, må jo nærmest have betragtet Ole som gud, for ikke mindre end 5 førsteårsstuderende blev valgt ind. Jeg deltog selv i generalforsamlingen, hvor jeg havde en meget dårlig oplevelse - tænk sig - der var en person, der på det groveste sad og kritiserede det flotte stykke arbejde, som den afgående bestyrelse havde lavet, da man så spurgte om personen havde lyst til at medvirke i den nye bestyrelse, ja, så var svaret nej!!!! Dette står jeg meget uforstående overfor, da jeg er af den overbevisning, at hvis man er så bedrevidende om hvor nemt og langt bedre, man kunne have gjort det, ja, så må man da også være så voksen og vise, hvordan det så skal gøres ved at gå aktivt ind i bestyrelsen. Denne dårlige oplevelse leder straks mine tanker hen på, hvordan folk i det hele taget brokker sig, uden de gør noget som helst ved det; attituden er, at det må være op til kommunen, amtet, staten og ikke mindst hele samfundet, at forbedre det som man selv synes er for dårligt - men sandheden er, at det er brokkeren selv, der skal gøre noget ved det og ikke ligge alt ansvar fra sig. Det samfund, vi lever i og brokker os over, er vi selv en del af, derfor er det vel også mest nærliggende, at vi aktivt går ind og tager et ansvar. Med dette kæmpe emne, som blot er blevet nævnt overfladisk, håber jeg, man vil tænke sig ekstra godt om, inden man åbner kæften for at brokke sig; tænk på om du kunne have gjort det bedre (hvis du kunne eller kan det - så lad dog være med at brokke jer og gør noget ved det) Kirstine Jakobsen Bladet Ø 3

4 Studieordningsreform på Økonomi - igen "Alle synes at være enige om, at vores studium trænger til en reform... Problemet er ikke, at vi ikke er enige om, at noget bør gøres... (men)... hver gang, vi har forsøgt, har vi fået noget, der til forveksling lignede det, vi havde før... Nu skal vi prøve igen..: Hvordan skal et økonomistudium se ud?...lad os håbe, at år 2000 ikke bliver et problem på økonomi, men begyndelsen på et nyt og bedre liv." (Fra klumme i Bladet Ø December 1999) Af Niels Holger Skou Men det liv, der nu er ved at se dagens lys, er...en skifting... Når man ser billedet af den nyfødte i november-nummeret af Bladet Ø, er det svært at forestille sig, at den nye studieordning skulle være lettere at sælge til prospektive rekrutter. Er vi nu alligevel nået til den niveausænkning, vi havde i tankerne, da vi forsikrede hinanden om, at vi aldrig ville falde så dybt, dengang da taxametersystemet blev indført? Hvorfor skulle denne studieordning gøre økonomistudiet mere tillokkende og derved afhjælpe rekrutteringsproblemet? Men lad os nu - blot som et tankeeksperiment - forudsætte, at der kommer nogle studerende for at modtage undervisningen. Hvad vil de mon komme til at opleve i praksis? De ambitioner m.h.t. koordination og fagintegration, der ligger i forslaget, er prisværdige. Men det forekommer overoptimistisk eller ligefrem voveligt at foretage så mange store ændringer i studieordningen på én gang. Kunne man ikke have integreret fagene uden at lave så meget om på studieordningen til at begynde med? Hvis samarbejdsevner havde spillet blot den allerringeste rolle ved ansættelsen af de folk, der nu skal integrere deres fag tæt sammen, kunne man 4 Bladet Ø måske have næret et svagt håb om, at det ville fungere. Nu løber vi en betydelig risiko for, at de første studieår bliver mere kaotiske og fragmenterede end nogen sinde....undfanget i dølgsmål... Der står i Lov om Universiteter m. Fl. 8, stk. 4, andet punktum: "Studienævnet... udarbejder forslag til studieordning." Men Studienævnet har nu ikke haft meget at gøre med den nye studieordning. Studieudvalget, et udvalg nedsat af Institutlederen, udarbejdede hurtigt et forslag til studieordning, som i maj blev sendt til høring blandt instituttets vip'er. Det er selvfølgelig meget godt, men siden har Studielederen - muligvis i samarbejde med det samme udvalg eller med "ledelsesgruppen" - udarbejdet det endelige forslag, som på væsentlige punkter afviger fra det første. Dette forslag blev så fremsendt til SN, og behandlingen i Studienævnet bestod i, at der kunne stilles spørgsmål til Studielederen; derefter var der afstemning. I oktober-nummeret var det idealister, som ved, hvad der er bedst for os andre. I denne måned har vi at gøre med diktatorer, som ved, hvad der er bedst for os andre. Men hvis man med sikkerhed ved, hvad der er det bedste, hvorfor skulle man så lægge det ud

5 til fri, demokratisk debat og afgørelse? Og denne her Universitetslov - hvad skal vi også med love, når vi har folk, der ved bedre, hvad der er godt for os? Som alle gode bureaukrater ved, er love noget, man skal prøve at overholde, medmindre det går ud over hensigtsmæssigheden. Men har det vist sig hensigtsmæssigt i dette tilfælde?...født til et usselt liv i armod og vantrivsel... Den nye studieordning koncentrerer opmærksomheden udelukkende om centrale nationaløkonomiske og driftsøkonomiske emner i kombination med metode. Her er det blot at følge det anlagte spor uden sideblik eller svinkeærinder, der kunne hjælpe til at forstå det, man foretager sig, i en bredere sammenhæng. Den diskussion om studium generale, der foregår på universiteterne for tiden, er fuldstændig ignoreret. I stedet er man gået endnu et skridt videre i den modsatte retning: økonomisk historie er afskaffet, ligesom samfundsfilosofi og teorihistorie blev det ved den forrige studieordningsændring. Økonomisk teori er en dynamisk proces; den udvikles i et indbyrdes samspil mellem teoretikere med forskellige opfattelser og mellem dem og den virkelighed, de på et givet tidspunkt befinder sig i, og som jo ændres over tiden. For eksempel lagde 1960'ernes og 70'ernes inflation op til ganske andre svar end 1930'ernes prisfaldsøkonomi, samtidig med at man i sidste del af århundredet kunne arbejde videre i en polemik, så at sige, med 1930'ernes teoretikere. Men hvordan skal man kunne forstå dette, hvis man er helt blank i videnskabsteori, teorihistorie og økonomisk historie? Og hvis meningen er, at det ikke er væsentligt at forstå dette, så er meningen med den nye studieordning perspektivløshed og endimensionalitet. Obligatorisk del skal tilvejebringe den nødvendige fælles referenceramme for alle, der forlader Aarhus Universitet med en grad i økonomi, et fælles sprog at diskutere med hinanden i. Men for fremtiden har man ikke meget at diskutere....og fordømt til skændsel og ringeagt. Og endnu værre, når man skal tale med studerende og kolleger fra andre fagområder. Uden en vis akademisk perspektivering, vil man så overhovedet have noget at tale med folk fra andre studier om? - eller et fælles sprog? Den nye studieordning er en studieordning rettet mod uddannelse af fagidioter. Kommertar til den nye studieordning af Thomas Foged, eco Jeg er blevet bedt om at kommentere den ny studieordning, og jeg er faldet over såvel positive som negative sider. Det første indtryk man får af den nye studieordning er at der nærmest er sket en revolution. Alt er skilt ad og forsøgt sammensat på en langt mere spiselig måde. Om det er lykkedes kan man kun spå om, men jeg har dog nogen tvivl om hvorvidt man kan sælge dette studieprogram til kommende økonomistuderende. Jeg føler der er stor mangel på transparens, og der hersker i det hele taget stor forvirring om hvad fagene indeholder i forhold til den gamle studieordning. På positivsiden skal det absolut noteres at man vil øge antallet af øvelsestimer, samt at man i en vis grad vil søge væk fra de 4 timers skriftlige prøver. Endvidere synes jeg det er positivt at man er gået over til ECTS pointsystemet, der gør det nemmere at sammenligne og overflytte fag fra andre uddannelsessteder. Også ideen om nye undervisningsformer lyder tiltalende. Der er ingen tvivl om at intentionerne med den nye studieordning er i orden. Spørgsmålet er om man kan leve op til disse, eller om man igen vil falde tilbage i den gamle rutine, så det bliver gammel vin på nye flasker! Fra mit synspunkt burde man i langt højere grad fokusere på instruktorernes og specielt forelæsernes evne til at formidle stoffet, og i det hele taget sikre en langt mere spændende undervisning. Jeg tror i høj grad det er her man kan vinde de studerende tilbage til økonomistudiet. Bladet Ø 5

6 Deadline Forår 2001 Onsdag den 14. februar kl Onsdag den 7. marts kl Onsdag den 28. marts kl Onsdag den 25. april kl Onsdag den 9. maj kl Kontortid: Tirsdage Som du måske har lagt mærke til har vi ændret tidspunktet for deadlines. Vi må erkende at vores venlige og velvillige stil er blevet udnyttet på det groveste. Dette medfører nu at alle indlæg der kommer senere end deadline ikke kommer med i Bladet!! Husk også, at Redaktionen skal have dit indlæg i digital form (helst WP format) og, at digitale billeder skal vedlægges i seperate billedfiler (TIFF, JPG el.lign.) Redaktøren 6 Bladet Ø

7 Kontakt Blodbanken på Skejby Sygehus, tlf Bladet Ø 7

8 Jul på Budget Generelt er julen noget som bringer hygge frem. Men den bringer også en masse rynker i panden frem: Stort underskud på kontoen, stress/jule ræs på strøget osv; Alt det der skal købes, både gaver til den nærmeste familie og til den fjerneste slægtning (f.eks. sin stedsøsters mors tante), mad, julepynt, juletræ m.v. Julen er bare ikke billig - og når man så lever på en SU - hvor man knap nok kan få hjulene i hverdagen til at løbe rundt, føles december som en alt for stor udgift. Godt nok så er vi økonomi studerende, men at fremtrylle en billig jul, det er vist lige så godt som at tro på, at der findes en julemand. Dog vil vi gerne her fra redaktionens side prøve at komme med et par gode råd om, hvordan man kan gøre det lidt billigere. Vi har f.eks. fundet nogle billige måder til at holde julefrokost, lave god jule mad og juleknas. I det hele taget, har vi prøvet, at give jer passive læsere lidt julefryd, for vi er godt klar over, at man heller ikke kun har lyst til at leve af pasta og ketchup hele den lange december måned. God jul og godt nytår Julefrokoster Hvis du render rundt med en lille værtinde/vært i maven og gerne vil afholde en stor slået julefrokost for dine venner og veninder - så har vi et par forskellige forslag til, hvordan du kan gøre dette. Den dyre Du invitere alle dine venner med på restaurant (hvis det skal være ekstremt dyr, så bestil bord til jer på De fire Årstider) - her gør du opmærksom på, at alt hvad de drikker og spiser, betaler du gladeligt. hvis du føler for det, kan du jo gå ud og stikke tjeneren lidt drikkepenge og sige at han skal sørge for, at dine gæsters glas hele tiden er fyldt op til randen. Den moderate (den som passer til en SU) Du booker kollegiets fællesrum og laver en lang liste over alt det mad og julegodter du synes, der skal diskes op med. Denne lange liste uddeler du så eftehånden til gæsterne, som de melder sig til dit julearrangement. Du skal selvfølgelig også lige gøre klar på at de selv skal medbringe drikkelse. Det eneste du så skal købe ind er to flasker snaps, en papirsdug, servietter og stearinlys - disse fire indkøb er hurtig tjent ind på alle de tommeflasker og alt det mad der vil blive til overs (som du kan leve af i flere uger) - gæsterne skal slippe med ca. 50,- kr. for maden og alt efter hvor meget og hvad de skal have at drikke, bliver det heller ikke så dyrt for dem - alle er glade og har det godt. Hvis du skal være lidt grov, kan du jo bede gæsterne om selv at medbringe anretterfade, som de jo selv kan bestemme om 8 Bladet Ø de vil vaske op inden de skal have dem med hjem igen (dermed slipper du også for den helt store opvask). Den billige og tidsbesparende. Du booker et fællesrum i Gjellerupparken, beder dine gæster om at medbringe deres egne pizzaer og drikkelse (incl.snaps). Hvis du føler trang til at der skal ryddes op (pga. at folk begynder at smide lidt rundt med maden senere på aftenen) kan du investere i et par sorte sække, hvori folk kan smide affaldet, men dette er ikke nødvendigt, da der ikke er nogen i dette kvarter, der vil ligge mærke til svineriet. Det er også meget nemt at skaffe underholdning her - blot sørg for at booke fælleslokalet ved siden af en narkobule (du kan nok ikke undgå at gøre dette) - politiet vil inden 01:00 komme, og så er det bare med at komme ud på gaden og synge Gjellerups yndlingsjulesang:"politi, kontrol, det skaber mere vold", dette kan også medføre et gratis lift indtil byen (hvilket jo er meget praktisk, da det ikke er til at få taxaer i Gjellerupparken). Hvis man ønsker at få taget nogle gode julebilleder, skal man blot sparke lidt til politibilerne. Den eneste udgift man altså har ved denne julefrokost er de evt. sorte sække. Det eneste tid man skal bruge, er at stille stole og borde op på forhånd... Hvis man ikke er til nogle af disse tre alternativer, ja, så må man nok op med den store pengepung eller begrænse sin gæsteliste (dette kan man dog også gøre ved at invitere med en til to dages varsel)

9 Juleknas med kvalitet Hvis du også er en af dem, som er træt af, dårlig julekonfekt og synes det er lige nemt nok at tage en af de ama's færdigblandede småkagemix - så vil disse fire opskrifter lige være noget for dig - og dyrt, det behøves det ikke at være, kommer kun an på, hvor du handler de forskellige ingredienser ind ( Der er jo meget stor forskel på om du handler ind i Netto eller Føtex). Chokoladekarameller 900 gr. honning (akacie eller dansk blomsterhonning) 1/4 liter piskefløde 50 gr. kakao 150 gr. smør 1 stang vanilje Honning, fløde og kakao kommes i en gryde og røres godt sammen. Blandingen bringes i kog under kraftig varme og omrøring. Når temperaturen når 130 grader, tages gryden af varmen. Smør og stødt vanilje tilsættes, og der piskes i massen indtil den er sej og jævn. Karamelmassen hældes i en godt smurt bradepande, og når den er halvkold, skæres den i terninger. Karamellerne afkøles og lægges i lufttætte poser. Romrosiner i chokolade en pakke rosiner rom(eller andet sprut - efter eget valg) chokolade Tag så mange rosiner du nu end, har lyst til at lave om til konfekt - læg dem i en skål og pøs noget rom hen over - stil dem i køleskabet og lad dem trække i et par dage(desto længere tid du lader dem trække desto mere sprut befængte bliver de - bemærk dog, at det kan være en god idé at hælde mere rom i hen ad vejen). Når rosinerne har fået lov til at trække nok, smeltes chokoladen, hvorefter rosinerne vendes heri og bagefter lægges på bagepapir til chokoladen er stivnet. Nemme brunkager 200 g Sukker 200 g smør 1 dl sirup 1 tsk ingefær 3 tsk kanel 2 tsk nelliker ca g mel 1 strøget tsk natron g hakkede mandler Smør, sukker, sirup og krydderier røres sammen. Mel, natron og hakkede mandler røres i. Hold lidt mel tilbage. Dejen æltes med det ekstra mel og formes til 2 ruller, ca. 5 cm tykke. Lægges koldt. Skæres i tynde skiver og bages midt i ovnen ved 200 grader i 5 min. Bladet Ø 9

10 ENTREPRENEURKURSUS FOR STUDERENDE PH.D.STUDE- RENDE OG KANDIDATER PÅ DE HØJERE LÆREANSTALTER FORÅRET 2001 Er du studerende, ph.d.studerende eller kandidat fra en af de højere læreanstalter kan vi tilbyde dig et Entrepreneurkursus på Aarhus Universitet. Personer med konkrete virksomhedsidéer har fortrinsret, ligesom det forventes, at du har planer om på et tidspunkt at blive selvstændig. Kurset giver dig et overblik over, hvilke områder en virksomhedsindehaver skal vide noget om. På kurset får du indblik i bl.a. disse områder: personlige mål og ressourcer idéudvikling, forretningsplan markedsanalyse, markedsføring personligt salg international handel erhvervsjura erhvervsforsikring budgetter og økonomisk styring økonomiske og administrative rutiner finansiering Desuden vil du blive trænet i at udarbejde en forretningsplan. Du skal ud over undervisningstiden reservere onsdag den 18/4 samt 23/5 kl til konsulentrunde, der er en midtvejs-hjælp til at komme videre med forretningsplanen. Kurset afholdes over 12 mandage: dato/tid: 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5 & 28/5 samt onsdag den 18/4 samt 23/5 kl Udarbejdelse af en forretningsplan sker sideløbende med kurset. Underviserne er: Private rådgivere, der giver dig nyttige råd og redskaber samt træning i at skrue en forretningsplan sammen Sted: Pris: Aarhus Universitet, Institut for Matematiske Fag, Ny Munkegade, 8000 Århus C Kr. 300,- incl. bøger og materiale. Flere oplysninger og tilmelding - kontakt: Center for VirksomhedsUdvikling, Århus Amt, Birgit Simonsen eller Jan Dahlgren Mortensen, tlf Tilmeldingsfrist: Senest den 16. februar Bladet Ø

11 Bladet Ø 11

12 Ny bestyrelse i ØF Af Louise Hertz Søndergård (på Økonomisk Forenings bestyrelses vegne) Bestyrelsen Efter en spændende generalforsamling, som indeholdt både kampvalg og interessante diskussioner af vedtægterne, er der nu kommet helt ny bestyrelse i Økonomisk Forening. De af jer, som bare en gang imellem kaster et blik på vores opslagstavle, har nok opdaget hvordan vi har fordelt posterne i bestyrelsen. Men for de få uoplyste kan jeg lige genopfriske dem her: Formand Louise Hertz Søndergård, Næstformand Esben Lønborg, Kasserer Johan-Benjamin Spendrup Hahn, Fredagsbardirektør Andreas Bøttger, Studietursudvalg Flemming Busch og Anders Vedsted Pedersen, Festudvalg Lene Munk Rasmussen og Helle Qvist Jordhøj, Virksomhedspræsentation/ PR- koordinator Henrik Christensen, Kartotekbestyrer Morten Johannes Hansen. Jeg vil i denne forbindelse gerne takke den gamle bestyrelse for deres store hjælp ved overtagelsen. Kontortid Vi har, som noget nyt i bestyrelsen, valgt at indføre fast kontortid, nemlig mandag kl På dette tidspunkt vil man altid kunne finde en fra betyrelsen på vores kontor i bygning 326. Alle er VELKOMNE til at komme og snakke med os, hvis man har ideer og forslag til virksomhedsbesøg - og præsentationer, aftenseminarer, og andre arrangementer. Hvis I, pga. tidsmangel eller andre årsager, ikke kan møde op personligt, er det også muligt at maile til os på følgende adresse: Efterår 2000 Nå, og hvad har den nye bestyrelse så arbejdet med de sidste 2 uger? Vi har bla. haft virksomhedsbesøg hos Ceres, hvilket var en stor succes, med 40 deltagere. Fredag d. 24/11 afholdt vi Andespil, hvor der godt kunne have været flere deltagere, men ellers en kanon fest. Personligt stødte jeg kun på en person, som ikke morede sig; en kedelig 4- års studerende, jeg nævner ingen navne...m... Der afholdes desuden ekstraordinær generalforsamling mandag d. 18 december, vi har et par forslag til vedtægtsændringer. År 2001 Ellers arbejder vi på at bestemme destinationen for næste års studietur, og vi har også gang i planlægning af forårsprogrammet. Vi håber på at se en masse friske og festlige studerende til disse arrangementer, vi vil gøre vores bedste for at I får noget for jeres kontigent. Til sidst vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul, godt nytår og held og lykke med alle eksamener. HUSK at tjekke vores hjemmeside på 12 Bladet Ø

13 Referat af Økonomisk Forening's ordinære generalforsamling Af Anders Myrup Tirsdag d. 14 november indeværende år, havde den på daværende tidspunkt siddende bestyrelse i Økonomisk Forening indkaldt til ordinær generalforsamling kl i Økonomisk Kantine med følgende dagsorden. Velkomst Valg til generalforsamlingen Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere (2) Valg af kontrollanter (2) Formandens beretning Kassererens beretning Fredagsbarens beretning Virksomhedspræsentationer Fester Valg til Bestyrelsen Valg af revisorer Evt. Formanden (Anders Frandsen) bød velkommen og takkede de 49 stemmeberettigede for fremmødet. Bestyrelsen havde bedt Carl Ejner Lund Petersen være dirigent, og da ingen andre viste sig villige til dette ofte belastende hverv, blev Carl valgt ved akklamation. Herefter takkede Frandsen for ordet, og gav det videre til dirigenten. Denne konstaterede at generalforsamlingens tilstedeværelse var lovlig hjemlet, da ovenstående dagsorden havde været tilstede på ØF's opslagstavle siden d Herefter konstaterede dirigenten at de folk der mødte frem efterfølgende, ville få lov at deltage i generalforsamlingen; men ikke kunne få udleveret en stemmeseddel. Hertil var ingen kommentarer. Punkt 2.b gav anledning til en del forvirring, da bestyrelsen ikke havde fundet en referent i god tid, og ingen ville bestride stillingen (hvilket naturligvis aldrig ville være sket i de gamle dage). Ikke desto mindre tog undertegnede over, og blev ligeledes valgt ved akklamation. Stemmetællere og kontrollanter var der heller ikke just kampvalg om; og stemmetællere blev Lars Zink & Marianne, medens Louise og 'Niller' blev kontrollanter. Herefter mente Carl at de indledende formalia var overstået, og vi skred videre til dagsordenens punkt 3. Formanden beretning Frandsen og dirigenten blev hurtigt for at tage ævl og kævl i opløbet enige om at eventuelle kommentarer måtte komme efter beretningen. Referenten gør her opmærksom på, at en fyldig gennemgang af årets beretning ligger på Økonomisk Forenings hjemmeside. A. Frandsen nævnte at den d valgte bestyrelse konstituerede sig d , og selv samme blev formand, Niels Henning blev næstformand medens Peter Overgård blev kasserer. Thomas & Mette fik de to studietursudvalgsposter, Svana & Kenny kom i festudvalget, Morten blev kartoteksog EDB-ansvarlig, Tveen blev PR- og virksomhedskoordinator og Jan blev Fredagsbardirektør. Yderligere var der en enkelt udskiftning undervejs i bestyrelsesperioden; hvor Jan Ampdi Pihl trådte ud og 1. suppleanten Claus Toxvig stødte til. Efter generalforsamlingen d og den voldsomme debat omkring brugen af fuldmagter, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling d indkaldt af bestyrelsen, hvor en vedtægtsændring der afgrænser brugen af fuldmagter blev vedtaget. Virksomhedsbesøgene gik ikke som planlagt i foråret, idet de begge blev aflyst fra virksomhedernes side i sidste øjeblik. Det var selvfølgelig urimeligt mente formanden; men som man bl.a. havde fået at vide af Memory Card Technology, var der ballade med intro'en på NASDAQ. Her mente formanden, at MEMO evt. havde været bange for, at de skarpsindige studerende ville have opdaget eventuelle fejldispositioner en kommentar der resulterede i generel morskab. De aflyste besøg blev søgt erstattet af andre i sidste time, dog uden nævneværdigt held. Virksomhedsbesøgene i efteråret gik bedre, og MEMO fik lejlighed til at udbedre skaden for det aflyste besøg i foråret. Virksomhedspræsentationerne ville formanden ikke uddybe her; det blev udskudt til dagsordenens punkt 6: "virksomhedspræsentationer". Formanden mente imidlertid, at han allerede nu ville nævne, at de havde skåret lidt ned på dem, til trods Bladet Ø 13

14 de genererer indtægt, fordi fremmødet har være svært dalende den sidste tid. Man skulle således overveje, om det faglige indhold af præsentationerne evt. kunne kompromitteres af det faktum at foreningen tjener kr. pr præsentation. Allerede nu startede dog en del bjæffen i krogene; som dirigentens stentorrøst dog hurtigt fik gjort en ende på. Seminarerne mente ØF de var sluppet glimrende fra, hvilket fremmødet ikke havde kunnet undergrave. Der var bl.a. på to studerendes opfordring blevet afholdt en seminar om Shareholder Value, da de netop havde afsluttet en opgave herom. Seminaret var velbesøgt og indholdet spændende. Formanden mente at lignende tiltag ville bidrage positivt til en langsigtet strategi om interaktivt samspil mellem studerende, private virksomheder og foreningen og dens medlemmer. Der opfordredes således til en gentagelse!! Anders Frandsen mente yderligere at bestyrelsen havde brilleret med et ØMU-seminar, i forb. m. afstemningen om samme; og der var dertil reklameret overfor JUS og PF (ØF's søsterforeninger), for at vise ØF's suverænitet. Suveræniteten blev eksemplificeret ved et fremmøde på mere end 200, og succesen blev yderligere klar da Anders Dam, den ene paneldeltager, kun deltog i to af denne type arrangementer. Bestyrelsen var i øvrigt meget tilfreds med den portefølje af paneldeltagere de havde fået sammensat, der ud over Hr. Dam bestod af Torben M. Andersen og Margrethe Vestager. Under studieture kunne formanden berette at den årlige Københavnertur var blevet aflyst pga. for ringe tilslutning. Den blev erstattet af en mindre tur til Berlin, og bl.a. muliggjort af en Hr. Jørgen Bach's kendskab til et busselskab (faderens) hvorfor en vis discount kunne forhandles hjem, og turen blev gjort for beskedne slag. Bestyrelsen vil herved takke de herrer Bach (senior som junior) for denne gestus. Yderligere nævnte formanden, at der ikke var blevet fratrukket medlemsanciennitet for deltagelse i denne tur, da bestyrelsen frygtede at det ville afholde folk fra at skrive sig på deltagerlisten, da der jo trods alt var mere ved turen til San Francisco. Formanden gjorde det klart at det stod højt og larmende på en nota ved siden af tilmeldingslisten, hvorfor ingen kunne være uvidende herom. San Francisco turen var ligeledes en succes, på trods af problemer med arrangementerne som dog blev banket på plads af Mette og Thomas. 14 Bladet Ø Festerne ville Anders Frandsen heller ikke komme ind på her, da de udgjorde dagsordenens punkt 7, og formanden rundede af med at nævne nogen af de nye tiltag, bestyrelsen har sat i værk. Der er blevet anskaffet en 'fluesmækker', således at der kan hæves på dankort ved festerne; dog et minimumsbeløb på 300 kr., for at mindske antallet af transaktioner, da hver indsendt nota koster foreningen penge. Endvidere er der blevet indkøbt et nyt regnskabsprogram, til at lette kassererens daglige virke, og Morten har udarbejdet en ny hjemmeside ( hvor adresseændring og tilmelding til arrangementer kan foregå online. Begge tiltag har kostet penge; men blev funderet i et argument om lang levetid. Ellers er der blevet forhandlet en ny kontrakt med Ceres, der efter Tuborgs udsagn ikke kunne generere overskud til Ceres. Fredagsbaren har således fået et nyt anlæg, et nyt køleskab og kr. Endvidere har Tuborgfondet doneret et nyt lysanlæg til en værdi af (som de ikke kunne nå at trække tilbage, da kontrakten med Ceres, der havde genforhandlingsret på Tuborgs tilbud i henhold til den gamle kontrakt, blev underskrevet). Som en endegyldig afslutning ville Hr. Frandsen gerne takke sin bestyrelse for et godt samarbejde, hvor han mente de tildelte ansvarsområder blev overhold på glimrende vis. Herefter løftedes flasken til skål, hvilket blev fulgt op. Dirigenten fik ordet og set i lyset af formandens kommentar om fuldmagter og den ekstraordinære generalforsamling, gjorde Carl det nu klart, at fuldmagter kun kunne bruges ved aktuelt fremmøde og senere afgang til moster Agathes begravelse (????? kl. var 20.00), og i så fald kun til bestyrelsesvalg. Således så dirigenten til, at vedtægternes 5, stk. 4 blev overholdt. Efter spørgsmål fra referenten, der i sine noter ikke kunne finde en godkendelse af dagsordenen, fik dirigenten kortvarigt røde øren. Efter snak om bevægelse af dagsordenens punkt 10 og fri øl, blev sagen bragt i den skønneste orden, og dagsordenen blev godkendt. Der var en række spørgsmål der hver især blev besvaret på glimrende vis. Dog var en hr. Anders Christensen utilfreds med, at der ikke blev trukket anciennitet ved Berlinturen, da han mente den kunne klassificeres som en i vedtægterne benævnt udlandstur. Sagen drejede sig om at han stod som nr. 1 på

15 San Fransisco-turens venteliste, og evt. kunne være kommet med, såfremt nogle var blevet trukket i anciennitet Frandsen mente at bestyrelsens argument allerede var fremført, og da Carl ikke accepterer unødigt vrøvl når han er dirigent, konstaterede han at formandens efterretning var taget til efterretning. Heri var ingen uenige (Hr. Christensen ville vende tilbage under Evt.). Kassererens beretning v. Peter Overgård Hr. Overgård lagde ud med at konstatere, at regnskabet havde en ren revisorpåtegning, hvorefter han var af den opfattelse, at så måtte alt være i den skønneste orden. På indtægtssiden blev det nævnt, at kontingenter er faldet sfa. færre medlemsskaber, at der har været færre virksomhedspræsentationer, og at festerne stadig genererer underskud, på trods af de nye tiltag bestyrelsen har taget. Bestyrelsen havde ellers forsøgt en satsning på festerne, så de kunne give overskud som i de gamle dage, men hovedsageligt pga. Gallafesten d var målet desværre ikke nået. Herefter gennemgik kassereren noterne, og lagde ud med at konstatere at seminarerne havde resulteret i et underskud på små kr. Da det er et fagligt aspekt (ØF's primære virke) er der ikke noget mærkeligt heri, men kassereren var dog skuffet over, at deltageren fra ISS ved Shareholder Value-seminaret, ville have en uhørt stor taxa-bon refunderet. Virksomhedspræsentationerne skæppede med i kassen, og besøgene trak 130 ud, da en gave ikke var blevet ført på bilag til refusion hos DJØF. Generalforsamlingen sidste år skabte et underskud på kr; hvilket flere udtrykte deres uforbeholdne undren over, da bestyrelsen rugede fælt over øllet netop dette år. Note 5; administration, indeholdt mange punkter, heriblandt udgifter til den nyoprettede hjemmeside (1.177), det nye regnskabsprogram til kr, samt en post der dækkede over øl og pizza til bestyrelsen, i forbindelse med planlægning og udførelse af kontorflytningen, der har fundet sted i perioden. Posten "bestyrelsesforplejning" på der vendes tilbage til under evt. dækkede over 2 bestyrelsesmiddage & en sommerfest!! Festerne havde ulykkeligvis skabt underskud igen i år (17.424), bl.a var det indkøbt gaffa-tape mm. til en værdi af Bankbeholdningen ligger på , og skyldes at der er en rimelig fornuftig forskydning i likviditet hen over året, så en placering i let omsættelige obligationer, som et spørgsmål lød fra salen, er ikke aktuel. Herefter havde Peter ikke yderligere at tilføe, og ville derfor gerne takke de to revisorer; Marianne Bjørnlund og Johan-B. S. Hahn., og overrakte 2 dejlige italienere som tak. På spørgsmål fra Johan Hahn, som privatperson og ikke revisor, til driftsunderskud'et på ca kr. over to år, når man fratrækker udlodningen på fra kantinen, var svaret, at man jo netop havde fået de , samt at der lå en del investeringer i fremtiden; hjemmeside, regnskabsprogram, konvolutter til 3 års forbrug og at der var et stort lager til festerne. Alle disse aktiver var straksafskrevet og således udgiftsført i dette regnskab. Johan stillede sig tilfreds; men det affødte et spørgsmål fra A Myrup omkring revisorpåtegningen, hvor revisorerne havde skrevet under på, at det var revideret efter gængse revisionsprincipper. Der blev argumenteret for, at en manglende periodisering ikke kan være gængs praksis, hvortil revisorerne og tidligere kasserer nævnte noget med præcedens. Yderligere spørgsmål til sagen blev hårdnakket afvist af dirigenten. Michael Kjær mente ikke der blev reklameret nok for de virksomheder, iht. de penge foreningen fik i støtte til studieturerne. Hertil responderede formanden at fonde, der hovedsagligt er ØF's bidragydere, ikke afkræver reklame. Formanden mente dog, at det ville være en overvejelse værd, at søge en større støtte fra virksomheder, mod en fornuftig reklamedækning. Kasper Skødt var uforstående overfor den manglende søgning hos virksomheder, hvortil Mette Lemming svarede, at det var blevet prøvet til en vis grad, men gav sjældent resultat. Referenten spurgte hvorfor bestyrelsen ikke betalte til vinsmagningen som alle andre, da det er et socialt og ikke fagligt arrangement. Svaret blev lagt ind under bestyrelsesforplejning, og dermed under evt. Johan stillede et spørgsmål, der ifølge dirigenten og bestyrelsen ikke havde noget med noget at gøre, og Carl henstillede forsamlingen til at godkende regnskabet, hvilket det blev. Fredagsbarens beretning v. Sten Rasmussen Den nyansatte fredagsbar-bestyrer, havde ikke meget at fremlægge, da regnskabet ikke var færdigt. Årsagen hertil skyldes at Juridisk Selskab ikke har afleveret alle deres bilag endnu. Således sad forsamlingen for andet år i streg, og havde ikke noget regnskab for fredagsbaren at tage stilling til. Johan Hahn forespurgte hvorfor der var stjålet penge, og hvorfor pengene befandt sig på Moderate Juristers kontor, i stedet for i kantinens boks. Spørgsmålet lod sig ikke besvare, men det stjålne beløb hørte under Bladet Ø 15

16 ingen omstændigheder til dette regnskab, og svaret på hvorfor pengene befandt sig på Moderate Juristers kontor står stadig og blafrer. På dette grundlag måtte Fredagsbarens beretning godkendes. Virksomhedspræsentationer Frandsen spørger efter de på forhånd lancerede input til fornyelse af virksomhedspræsentationerne. Johan mente at hvis virksomhederne er tilfredse med 30 tilhørere, må det vel være godt nok, medens Tine Gade mente, at der slet ikke blev reklameret nok. Flere tilsluttede sig at der ikke blev reklameret nok, i hvert fald ikke for nationaløkonomerne, og at det evt. var årsagen til de ringe fremmødetal. Chris Bohs var af den opfattelse, at indholdet af præsentationerne meget ofte er den samme år efter år, og at det er årsagen til at folk ikke kommer. Hertil kunne Tveen tilføje, at der er gjort opmærksom på dette forhold overfor virksomhederne. Kasper Skødt mente at sagens kerne var at der måtte mere substans i præsentationerne, og gerne på bekostning af indtjeningen. Indtjenings problematikken var Morten Daubjerg uenig i, da 5000 ikke er meget for store virksomheder. Snakken gik vidt og bredt, til Carl gjorde opmærksom på, at han ikke gad høre mere om det, der allerede var tærsket langhalm på. Herefter stoppede debatteringen, og sagen blev henlagt til den nye bestyrelse. Fester Iht. det svage resultat på indtjeningssiden for festerne, mente Tine Gade Andersen at man skulle invitere folk udefra, og gerne piger, for så kommer drengene, og indtjeningen vil stige, så man ikke blev nødsaget til at sætte kontingentet op!! Hertil kunne Frandsen tilføje, at ved flere af festerne havde der været fyldt; men folk bruger ikke penge i tidsrummet 21-23, indtjeningen ligger i tiden mellem 23 og 02. Således blev debatten ført over på, at få folk til at komme tidligere, og forslagene var mangfoldige. Nogle mente at der skulle være gratis adgang frem til 21, medens andre igen var af den opfattelse, at der skulle være gratis øl frem til 21. Johan mente at der skulle være en større prisdifference mellem medlemmer og ikke medlemmer; hvilket Kenny imidlertid mente var en langsigtet satsning, som Svana og han havde taget op. Kenny mente yderligere at festoverskuddet skal hentes ved de lange barer, til hvilke der altid er tryk på. Et sidste indlæg bød på at gøre billetter ugyldige efter kl. 21, en praksis som JUS i øvrigt praktiserer 16 Bladet Ø med succes. Anders Frandsen afsluttede, og man gik videre til dagens højdepunkt; bestyrelsesvalget. Valg til bestyrelsen Følgende havde søgt opstilling inden generalforsamlingen: Esben Lønborg Helle Quist Jordhøj Emilio Helmer Henrik Christensen Medens følgende blev opstillet, og accepterede valg flere efter pres: Anders Vedsted Louise Søndergård Frederik Bante Johan B. S. Hahn Morten Hansen Flemming Busch Andreas Bøttger Lene Rasmussen Efter diverse valgtaler, og generel snak om løst og fast, blev valget afholdt og resulterede i følgende: (den efterfølgende konstituering), inkl. 5 stemmer ved fuldmagt til Thomas Foged. Esben Lønborg: 18 valgt (Næstformand) Helle Quist Jordhøj 29 valgt (Festudvalg) Emilio Helmer 9 1 (Suppleant) Henrik Christensen 17 valgt (VP- og PR-koordinator) Anders Vedsted 23 valgt (Studietursudvalg) Louise Søndergård 21 valgt (Formand) Frederik Bante 2 2. (Suppleant) Johan B. S. Hahn 20 valgt (Kasserer) Morten Hansen 26 valgt (Kartoteksbestyrer) Flemming Busch 21 valgt (Studietursudvalg) Andreas Bøttger 14 valgt (Fredagsbardirektør) Lene Rasmussen 25 valgt (Festudvalg)

17 Valg af revisorer Her var der ikke kampvalg, og Mette Lemming og Peter Overgaard, begge tidligere kasserer, blev valgt ved akklamation. Evt. Under eventuelt som alle de betændte sager er blevet udskudt til, var der en del snak. Snakken om bestyrelsesforplejning bliver taget op, og der foreslås at der oprettes en konto der hedder bestyrelsesforplejning. Andre foreslog at der bliver lagt et loft på omkring , som bestyrelsen må bruge på sig selv, andre igen, at det må være op til bestyrelsen selv, hvad de har ansvar til. Carl konkluderer at en post i regnskabet der hedder bestyrelsesforplejning er en god ide, og at det er op til bestyrelses selv, hvor meget de må bruge herpå. Morten Leth foreslår at bestyrelsen ser til, at der ved næste generalforsamling er et regnskab fra Fredagsbaren, og den nyvalgte bestyrelse er enig heri. Carl pointerer dog at det kun kan være en henstilling, da intet kan besluttes under eventuelt. Nyvalgte Henrik Christensen spørger om bestyrelsen kan foretage forskellige dispositioner til nye investeringer, hvortil Kenny Friis mener, at det må der være frie hænder til. Hertil er ingen uenige. Her vender Anders Christensen tilbage med sit problem omkring ancienniteten og Berlinturen, hvortil Andreas Bøttger mener at det kan ændres, såfremt der er et behov. Esben Lønborg mener at den tidligere bestyrelse's beslutning, må have været paretooptimal. På nuværende tidspunkt begynder vrøvleriet i Johans Hahn's mund, og til spørgsmål fra referenten, omkring hvad det er, der skal føres til protokol, kommer intet svar, og Johan bliver af dirigenten bedt om at flette næb. Snakken omkring ancienniteten fortsætter, og Johan prøver igen, denne gang med mere held, og nævner noget om en gammel Københavnertur, hvor man var et smut i Malmø. Hertil udebliver svar fra Anders Christensen. Resultatet bliver at generalforsamlingen henstiller den nye bestyrelse, at tage stilling til en ekstraordinær generalforsamling, hvor emnet skal debatteres. Det lykkes, til stor ærgrelse for resten af generalforsamlingen, Chris Bohs Hansen at få en skriftlig afstemning bragt på bane, til afgørelse af denne henstilling. Der er ikke noget at stille op, ret skal være ret, som dirigenten påpeger, ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning, og resultatet bliver 28 for et ja, og 3 stemmer på et nej. Som et sidste indlæg, forsøgte Johan at klandre den tidligere bestyrelse for det faglige indhold i deres program. Flere mente at sagen var diskuteret, mens andre mente at det netop var blevet udskudt til evt., og således havde krav på at blive kommenteret på nuværende. Resultatet blev imidlertid, på grund af spørgerens tilstand, forkastet af dirigenten. Afslutningsvis konkluderede Carl Ejner Lund Petersen at der ikke var yderligere at tilføje, hvorefter han hævede taflet med tak for en god g.f. Bladet Ø 17

18 Ekstraordinær Generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Økonomisk Forening d. mandag d. 18. december 2000, kl 14:00 i Økonomisk Kantine Forslag til dagsorden bedes indleveret senest 4. december Forslag til vedtægtsændringer skal dog i henhold til vedtægterne indleveres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest 4. december Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeoptæller og kontrollanter 4. Vedtægtsændringer* 5. Evt. Med venlig hilsen Økonomisk Forenings bestyrelse 18 Bladet Ø

19 * Vedtægtsændringer 9. Ingen kan økonomisk forpligtige foreningen uden efter samråd med kassereren, eller et flertal i bestyrelsen foreslås ændret til: 9. Stk. 1. Ingen kan økonomisk forpligtige foreningen uden efter samråd med kassereren, eller et flertal i bestyrelsen. Stk. 2. Kassereren har bemyndigelse til at erhverve foreningen kreditkort i foreningens navn. Og 11. Vedrørende udvælgelseskriterier til arrangementer med begrænset deltagerantal. Stk. 1. Til forårs- og efterårsture. Der udvælges blandt studentermedlemmer efter længst medlemsanciennitet korrigeret for deltagelse i udlandsture. Den korrigerede anciennitet beregnes som medlemsancienniteten (antal kalenderår, der er betalt kontigent) fratrukket 1 anciennitetspoint per gennemført udlandsstudietur, excl. ture gennemført som bestyrelsesmedlem. Står flere medlemmer lige, foretages udvælgelsen blandt disse ved tilfældig lodtrækning. Det er ikke muligt at optage plads på en forårs eller efterårstur, hvis man er Cand.oecon, når turen finder sted. 25 procent af pladserne på hver forårs- og efterårstur er forlods reserveret til medlemmer der på tilmeldingstidspunktet er på grunduddannelsens obligatoriske del (1. og 2. år). Disse udvælges ved simpel lodtrækning blandt de tilmeldte. forslås ændret til: 11. Vedrørende udvælgelseskriterier til arrangementer med begrænset deltagerantal. Stk. 1. Til forårs- og efterårsture. Der udvælges blandt studentermedlemmer efter længst medlemsanciennitet korrigeret for deltagelse i udlandsture. Den korrigerede anciennitet beregnes som medlemsancienniteten (antal kalenderår, der er betalt kontigent) fratrukket 1 anciennitetspoint per gennemført udlandsstudietur med varighed over 5 dage, excl. ture gennemført som bestyrelsesmedlem. Står flere medlemmer lige, foretages udvælgelsen blandt disse ved tilfældig lodtrækning. Det er ikke muligt at optage plads på en forårs eller efterårstur, hvis man er Cand.oecon, når turen finder sted. 25 procent af pladserne på hver forårs- og efterårstur er forlods reserveret til medlemmer der på tilmeldingstidspunktet er på grunduddannelsens obligatoriske del (1. og 2. år). Disse udvælges ved simpel lodtrækning blandt de tilmeldte. Bladet Ø 19

20 Andespil 2000 Af Birgitte Schmidt På trods af at jeg nu går på mit tredie år, havde jeg før i fredags aldrig været til Andespil, men jeg havde hørt meget om det. Det som jeg havde hørt mest om var naturligvis mad- og ølkastning. Det stod mig dog hurtigt klart, at der ikke ville blive serveret mad i år, og at der faktisk ikke var blevet serveret mad de sidste par år netop pga. den omfattende madkastning. Men øl det holder ØF jo nok ikke op med at udskænke, så jeg forberedte mig på at få et mindre ølbad. Nå, men så sad vi li som der med vores spilleplader og vores grønne papfirkanter og ventede på at spille skulle gå igang. Først skulle den ene af de to opråberer fortælle om reglerne. De var som følger (bare i det tilfælde at der er nogen som aldrig har spillet banko før, eller nogen som bare ikke ved at Andespil i virkeligheden er dæknavn for banko): Niels Holger Skov trak et nummer op af posen, som Hylleberg derefter sagde højt. Havde man nummeret på en eller flere af sine plader, lagde man en lille grøn papfirkant på. Den der først fik en række fuld havde vundet. Derefter spillede vi om to rækker og til sidst om hele pladen inden vi ryddede den for grønne papafirkanter. Der var fire af sådanne spillerunder. Var der flere der fik banko på samme tid, skulle de op og drikke om kap foran opråberbordet, som så naturligvis var blevet til dommerbordet. Hylleberg fik dog hurtigt lavet en lille ændring på den regel. Det gjaldt ikke op at få bundet øllen hurtigst, men om at tømme den helt - man skulle faktisk vende bunden i vejret på flasken over sit eget hoved, når man mente, man var færdig. Dette resulterede i, at folk stod og hældte øl i hovedet på sig selv - en noget anderledes form for ølkastning end den jeg havde forventet mig. Efter første spillerunde fik Hylleberg den tanke, at det måske var lidt uretfærdigt over for pigerne hvis det var to af forskellig køn som skulle duellerer - en tanke som mødte en del modstand blandt fyrerne fra mit hold. Hylleberg indførte derfor den nye regel, at en pige gerne måtte vælge en mandlig stand-in, hvis hun skulle drikke mod en mand (definitionen på en sådan, blev der ikke snakket mere om). Denne regel kom dog aldrig i brug. Spillet var nu i fuld gang, og jeg var blevet så opslugt af det, at jeg helt glemte at tænke på de flyvende øl, som jeg da stadig troede måtte komme på et tidspunkt. Vi var nu nået til fjerde og sidste spille runde, da Hylleberg besluttede sig for at indføre endnu en regel: Når man havde vundet, skulle man op og synge en sang! Den første der vandt efter indførelsen af denne regel var en fra mit bord. Han valgte at gå igang med at synge Højt fra træets grønne top, men da det ikke just gik vanvittigt godt, skyndte resten af bordet at give en hjælpende tunge med. Den tidligere kasserer fra ØF havde åbenbart glemt 20 Bladet Ø

21 det flyvende øl som søgte ned mod Iben, kravlede jeg ned under bordet til de andre. På den måde undgik jeg at få mere end et par stænk øl på tøjet...ind til videre. Da vi var kommet op igen, synes min bordherre åbenbart at jeg trængte til at få noget øl, så ned ad ryggen røg en kvart liter. Herefter startede vi naturligvis vores egen lille ølkamp, som gjorde at jeg den efterfølgende time rendte rundt med en meget våd røv! hvor skønt det var at synge, så han løb op og greb mikrofonen og begyndte at synge Himmelhunden. Straks brød hele salen ud i sang - naturligvis anført af Den gamle Bestyrelse. Efter denne hyggelige lille synge-intermezzo, havde folk fået nok af Hylleberg og alle hans regler. De forlangte, at han blev degraderet til nummerpige og at Niels Holger blev opråber. Folk fik hvad de forlangte, og Niels Holger var opråber de sidste to spil. Efter alt dette startede festen så. Der kom vist ikke så mange efter andespillet, men det gjorde nu ikke så meget, jeg morede mig gevaldigt alligevel. Men nu er jeg jo også en pige, og der er jo nogen som mener, at piger har det sjovere til ØF-fester. Det er da meget mulig, så for at få en anden vurdering, spurgte jeg en fyr som jeg fulgtes med ned mod byen. Han mente ikke festen havde været særlig god: Der var for få piger og jeg er ikke blevet fuld nok, så den fortjener kun to Konger. Derefter kørte han ind i kantstenen og var ved at vælte. Der var i hvert fald for få piger...det kan godt været den kan få tre Konger!. Det var nok også cirka på dette tidspunkt, at jeg (meget naivt) var blevet enig med mig selv om, at der nok slet ikke skulle kastes med øl i år. Men før jeg fik set mig om, var vi nået til det sidste spil med skirejsen som hovedgevinst. Da der så blev råbt banko begyndte ølkasteriet. Det var Iben Bolvig der vandt. Hun sad ved bordet bag mig, så for ikke at stå i vejen for Bladet Ø 21

22 ØF vil gerne takke sponsorerne af dette års andespil: Athena Café Kinderødt Centrum Cykler China Wok House/Dragen Claus Buhl Albani Colosseum Det Grønne Hjørne Drudenfuss Editor George Washington Gruberts Vinhandel Hong Kong HT Barnow Italia Japan-Photo Jysk Sengetøjslager Jyske Bank Kaufmann Axel A/S Ceres Økonomisk Kantine KPMG C. Jespersen L'estragon La Pampa Lions Pub Mahlers handel Mefisto Mongolian Barbecue Mr. Arvad Pariser Bageriet Peter Bager Pizza Hut Pricewaterhouse Cooper Prins Ferdinand Rowi Sharks Solcenter Sommerhuset Stedet Århus Stiftstidende ØB DNA Café Smagløs Håber alle havde en god og indbringende aften. M.v.h. ØF 22 Bladet Ø

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ELEVRÅDSMØDE

Referat fra ELEVRÅDSMØDE Dag: Tirsdag den 5. maj Starttidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Lokale T2 Deltagere: Åbent møde Referat fra ELEVRÅDSMØDE Ordstyrer: Johnny Møller Referent: Mikkel Ejlertsen DAGSORDEN: 0) Velkommen. 1) Kasseres

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere