1/2010. Kridtgraven i Aalborg en snefyldt februardag 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2010. Kridtgraven i Aalborg en snefyldt februardag 2010."

Transkript

1 1/2010 Kridtgraven i Aalborg en snefyldt februardag 2010.

2 Leder Vi har øget vores synlighed i områder, hvor vækstraterne er markant højere end i Skandinavien, og den øgede indsats på disse to markeder vil afspejle sig i vores resultat i år, fortæller Mario Ciliberto blandt andet i sin leder. Mario Ciliberto, Formand Nogle af jer kan sikkert huske at jeg, i det sidste nummer af Uniporten før Nytår, indikerede nødvendigheden af at opretholde fokus på effektivitet og omkostninger i 2010, idet vi ikke havde indikationer på nævneværdige ændringer inden for vores forretningsområde. Selvom jeg var forsigtig, havde jeg ikke forudset den problemfyldte indgang til det nye år, som vi på grund af vejret har oplevet. Over det meste af Europa har byggeindustrien lidt under de hårde vinterforhold og mange virksomheder inden for cement-, ready-mix- og tilslagsproduktion vil offentliggøre et skuffende resultat for første kvartal Selv om vi ser frem til forår og sommer, ser vi også frem til et bedre forretningsklima. For at forberede os selv fokuserer vi på de tre 3 c s: customers, costs, og competitiveness. Det har vi gjort med succes i de sidste to år, og vi kan og skal fortsætte med det. Vi står stærkt på vigtige markeder, og vi vil bruge de midler, der skal til for at opretholde og styrke denne position. Vores priser skal være konkurrencedygtige, men det er også muligt at konkurrere på andre områder, som er vigtige for vores kunder, herunder høj og stabil kvalitet, leveringssikkerhed og førsteklasses teknisk rådgivning og service. Heldigvis vil vi i 2010 høste belønningen for de seneste års markante investeringer i vækstmarkeder, herunder Kina og Egypten. Vi har øget vores synlighed i områder, hvor vækstraterne er markant højere end i Skandinavien, og den øgede indsats på disse to markeder vil afspejle sig i vores resultat i år. Hertil kommer, at vi har formået at opretholde og forbedre vores stærke økonomiske position. Den muliggør, at vi fortsat har en uafhængig position, hvor vi ikke behøver at spørge bankerne om lov til at foretage de tiltag, der skal til for at forme virksomheden i fremtiden. Den nye fabrik i Anqing, Kina.

3 Aalborg Portland med i superuddannelse - elektrikerelever på kombinationsaftale UniPorten har bedt HR Konsulent Karina Knudsen fortælle om den kombinationsaftale for elektrikerelever, som Nordisk Cement har i samarbejde med to andre nordjyske virksomheder. Karina Knudsen, HR Konsulent Aalborg Portland har i samarbejde med Nyfors, Brønderslev og Kruse & Mørk, Brønderslev gennem de sidste par år haft elektrikerelever på kombinationsaftale. Eleverne skal være 16 måneder i hver virksomhed (1/3 af læretiden); desuden er eleverne tilknyttet Technology College Aalborg (teknisk skole). De tre elever er Rune Korshøj, Kem Klattrup og Kim Ranum. I øjeblikket er Kim Ranum i gang med sit uddannelsesforløb på Aalborg Portland. De 2 andre er allerede videre hos de andre virksomheder efter deres forløb på Aalborg Portland. Det kræver stor modenhed og omstillingsparathed for eleverne at være i lære i 3 virksomheder. De skal hurtigt kunne komme i gang på den enkelte arbejdsplads og i stor fart sætte sig ind i opgaverne. Hertil kommer, at de skal lære virksomhedskulturen i de forskellige firmaer at kende og kunne samarbejde med nye kollegaer. Aalborg Portlands HR afdeling har taget sig af hele rekrutteringsprocessen lige fra udarbejdelse af jobannonce til at bistå ved samtalerne. Desuden har de andre virksomheder taget Aalborg Portlands evalueringsset-up til sig. Det hele er foregået i et tæt samarbejde med Nyfors, Kruse & Mørk og Technology College Aalborg. Kim Ranum siger bl.a.: Jeg startede i Slemmeriet sammen med svendene Ernst og Ib. De er utroligt gode til at lære fra sig. På Portland er der rigtig god mulighed for en masse selvstændigt arbejde, og mange relevante opgaver. Kim Ranum er på job sammen med Rune og Kem. Kem Klattrup, Kim Ranum og Rune Korshøj. For at et sådant projekt skal lykkes, er det uhyre vigtigt, at de 3 firmaer har afstemt deres krav til det, eleverne skal lære. På Aalborg Portland kommer eleverne blandt andet til at arbejde med styring og fejlfinding. Ved Nyfors skal de deltage i at modernisere transformatorstationer og beskæftige sig med moderne lysstyring til gadelys, og hos Kruse & Mørk skal der bygges tavler samt installeres og serviceres anlæg. Det er første gang, at Aalborg Portland har indgået kombinationsaftale for elektrikerelever med andre virksomheder. De første el-elever er udlært i Formålet med at uddanne eleverne i de tre nordjyske virksomheder er at give dem en bred el-uddannelse, så de efter endt læretid kan bestride så mange arbejdsopgaver som muligt inden for styrings- og reguleringsteknik. Det er sjældent, at en elev står som nyudlært med erfaring fra tre virksomheder, eleverne vil derfor være godt rustet til arbejdslivet efter læretiden

4 Nyt fra COO Det er et særkende for Aalborg Portland Koncernen, at den altid har haft innovation som et led i strategien for at skabe værdi for kunderne, fortæller Agnete Raaschou-Nielsen. Agnete Raaschou-Nielsen, COO Der er mange interessenter rundt om Aalborg Portland, der betragter vores branche og vores virksomhed som præget af fortidens teknologi og ældre produktionsmetoder. Vi ved, at det er en meget forkert opfattelse, og at Aalborg Portland Koncernen altid har haft det særkende, at innovation er et led i strategien for at skabe værdi for kunderne. Aalborg Portland er rigtigt godt med i det vedvarende arbejde med at forklare vores omgivelser om hele den relevante livscyklus for vores produkter: Fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO 2-neutrale brændstoffer over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri og anlæg. Sammen med kunderne udfordrer vores kolleger og samarbejdspartnere hele tiden potentialet i cement og beton. Vores sigte er at udvikle fremtidens bæredygtige, holdbare og attraktive byggeri. Vores innovationsarbejde er organiseret som målrettede projekter, såsom udvikling af nye processer, der muliggør en betydelig reduktion af energiforbrug og CO 2-udledning fra produktion og anvendelse af cement og beton. Vi har for nyligt gennemført et større forsøg i forbindelse med cementproduktionen, der har som muligt perspektiv på ret kort sigt at reducere udslippet af CO 2 i atmosfæren med ca tons om året. Forsøget er en del af et projekt, der i løbet af seks-syv år sammen med udvikling af nyt produktionsudstyr kan resultere i nye cementtyper, der fremstilles med CO 2- udledning hele 30% lavere end i dag. Dette er perspektiverne i projektet "FUTURECEM: Fremtidens cement baseret på nanoteknologi". Det er et samarbejde mellem Aalborg Portland, inano ved Århus og Aalborg universiteter og GEUS. Højteknologifonden finansierer halvdelen af projektet - fortidens teknologi? NIX!! FUTURECEM-projektet omtalt på Højteknologifondens hjemmeside

5 Da Kong Vinter kom på besøg Vinteren vil mange nok sent glemme - blandt dem medarbejderne i Nordisk Cement, der er i arbejdsområdet Kridtgrav & Slemmeri. Her har den ekstreme vinter skabt utallige, særdeles udfordrende opgaver og sat medarbejderne på prøvelser, som de kun sjældent, og i så fald kun kortvarigt, tidligere har mødt. Afdelingsleder Michael Hagerup har givet et indblik i udfordringerne. Kong Vinter meldte sin ankomst til Rørdal den 9. december 2009 med temperaturer på minusgrader. Vi var klar til nogle få dage med frost og sne, sådan som de seneste år var forløbet. Vi indrettede derfor vores vinterberedskab efter disse erfaringer Michael Hagerup, Afdelingsleder, Nordisk Cement stens regler og monteret på udstyr, der var placeret, så frost og sne kunne nedsætte eller ligefrem hindre udstyrets funktionsduelighed. Hvad har Kong Vinters 3 måneders besøg så budt os indtil nu: Dybdegravemaskinens sveller og skinner blev begravet i sne og is og måtte graves fri manuelt. Kridtgraven en frostklar dag med snefyldte transportbånd og tildækkede skinner og sveller. Vi drøftede behovet for et mere intensiv vinterberedskab, men valgte at se tiden an og spare pengene! Efter en periode med hård frost, bunker af sne og et utal af utilsigtede stop på vores maskineri måtte vi sande, at Kong Vinter var kommet over os. Vi sadlede om og at satte gang i et omfattende vinterberedskab, som skulle sikre, at vi kunne fortsætte produktionen af kridt og slam. Dybdegravemaskinens sveller og skinner blev begravet i sne/is og måtte graves fri manuelt. Sprængt kardanled på skovlhjulsgravemaskine på grund af isophobning. Vendestation M3 rykket fra hinanden og båndstativer knust. Skinneløfter bøjet sammen. Vendestation M3 rykket fra hinanden og båndstativer knust. Lad mig nævne nogle af de foranstaltninger, som vi iværksatte: Oliefyr blev sat ind på mellemstationer i kridtgraven. Vi etablerede opvarmning på udvalgte steder i den store slemmeribygning. Vi tjekkede, at porte og døre kunne lukkes, og at de forblev lukkede, så vi kunne holde på varmen i en række andre centrale bygninger. Afdækninger blev lavet efter alle kun- Sprængt transportbånd. Transportbånd fra skovlhjulgravemaskinerne begravet i sne. -4-

6 Transportbånd har gentagne gange været frosset fast til båndruller. Sne og is kombineret med kridt ophobes under bånd og har bevirket skævløb samt fastfrysning af bånd. Isophobninger på ruller har bevirket skævløb på bånd og har derfor skullet slås væk manuelt flere gange i løbet af en vagt. Isophobninger på trækruller har bevirket skridninger på bånd. Endvidere har de sidste 3 måneder stået i transportbåndenes tegn. Sprængninger, lapninger og udskiftning har været tæt på en dagligdags begivenhed. Skovlhjulsgravemaskine og transportbånd hårdt ramt af vinterens snevejr. Barske vilkår for dybdegravemaskinen en januardag Frostsprængte slamrør, kisaskerør og vandrør; ja selv lejetætningsvand for pumper er blevet frostsprængt. Isdannelse i slambassiner. Opluftningsrør i slambassiner er ofte blevet blokeret af is/slam, hvilket har medført nedsat homogeniseringseffekt. Sand-, kaolin- og kisaskedynger frosset til klumper. Måtte derfor knuses/sorteres inden påfyldning i tragte. Vi har de sidste 3 måneder udskiftet 591 meter transportbånd og lavet 31 samlinger. Bedst, som vi havde løst et problem et sted og var ved at få pusten, opstod der problemer et andet sted. Og tro mig, om ikke Kong Vinter, her i skrivende stund, er her endnu! Vintervejret kræver solidt grej. Der skal her til slut lyde stor ros til alle de medarbejdere, der har deltaget i kampen mod denne vinters overvældende mængder sne og frost. Det har virkelig været en fornøjelse at se afdelingen arbejde som et team på tværs af faggrupper. Foråret er stærkt på vej - vi glæder os til, at den for alvor gør sit indtog i Rørdal og skaber mere normale arbejdsbetingelser for mandskab og udstyr! Isbelagt udstyr på dybdegravemaskine. Blokeringer i nedløb af is og sne. Flinttragte frosset til en stor klump. -5-

7 Kanji Kanji - Hvad er nu det for noget...- Læs hvad Ib B. Jensen, teknologichef i Unicon Danmark mener Kanji har med Unicons kvalitetsstyringssystem at gøre. Ib B. Jensen, Teknologichef Unicon Danmark Vinteren (og finanskrisen) har raset i lang tid, men her primo marts er der tegn på nye årstider? Et af tegnene er, at Pricewaterhouse Coopers revisorer snart kommer for at efterprøve, om Unicon A/S s regnskab er retvisende, så de kan give en erklæring herom til regnskabsbrugerne. De finansielle revisorers rolle er som samfundets vagthund at sikre, at det billede, ledelsen giver af virksomhedens økonomi, ikke er det rene skønmaleri. Samfundet sikrer sig, at der er et kvalitetsstempel på aflagte regnskaber. På præcis samme måde sikrer samfundet sig med byggelovgivning og obligatorisk, uafhængig ekstern kvalitetsrevision, at de produkter, som bringes på markedet har den kvalitet, som myndighederne kræver. Et andet tegn på forår er, at nu har Dancert, det akkrediterede certificeringsorgan, som reviderer Unicons produktkvalitet og kvalitetsstyringssystem, afsluttet sin auditrunde af produktionsstederne og salgsog dispo-afdelingerne. Det har altid været Unicons politik at sætte kvalitet og ensartethed højt. Der har sjældent været problemer eller særlige udfordringer i forbindelse med Dancerts kvalitetsrevision. Tværtimod er det rigtig godt, at der kommer dygtige auditorer udefra og udfordrer os på en kompetent og faglig måde. Den rette gode kvalitet er at være bedre end konkurrenterne, ikke alt for "tossegod", men altid over normernes minimumsgrænser. Og hvordan gik Dancerts auditrunde så? Det gik rigtig godt. Der blev under de ca. 50 audit opnået enighed om 11 afvigelser og 49 observationer. Forrige runde gav 32 afvigelser og 79 observationer. Dvs. stor fremgang, og omtrent en afvigelse for hver 4. fabrik. Det skal vi være meget stolte af - aldrig har vi fået så flot en evaluering, hvor det klart skinnede igennem, at rygraden er vores mange dygtige og engagerede medarbejdere. Ca. 100 medarbejdere er auditeret og mange gode observationer er gjort. Alt dette er dokumenteret i auditrapporter, som frit kan ses i Qualiware (Unicons papirløse digitale KMS-system). I auditrapporterne kan man således se næste års fokusområder og KMS-opgaver. Dancert roser vores engagerede medarbejdere for deres store interesse for deres arbejde, det generelle høje niveau, og at de kan se vores stordriftsfordele. De synes dog, at det er vanskeligt at følge med i alle organisationsændringer og tilpasninger. Beskrivelse og dokumentation af HR-relaterede forhold, så som organisationsdiagrammer og stillingsbeskrivelser har haltet lidt i forbindelse med omlægning fra det ene system til det andet. HR har stor fokus herpå, så det vil være på plads inden næste audit. Er vi så gode nok, kan man spørge - og kan vi nu slappe af og hvile på laurbærrene? Nej, selvom vi fik en flot evaluering, skal vi fastholde det rette niveau. Der er altid noget, der kan blive bedre eller mere effektivt. Kanji er japansk og betyder Styring af de egenskaber ved produktet som forbrugerne taler om. Og det er lige netop pointen med Unicons kvalitetsstyringssystem. Vi skal have tilfredse kunder, og ikke dårlig kvalitet eller mistillid til vore produkter. Samfundet sikrer sig en mindste kvalitet, fx min. trykstyrker. Den nemmeste sag i verden ville være at lave alt for god kvalitet - ekstra cement i recepterne, højere sætmål og bedre og mindre sten end bestilt. Men det vil hurtigt udhule vores konkurrenceevne. Kunderne skal have netop det, som de bestiller - og vi skal basere vores styring og ledelse på objektive facts og ikke på subjektive udokumenterede forventninger. Samarbejde mellem afdelingerne og fokus på kundernes behov er vigtigt. Unicon er blandt eliten fremførte den ledende auditor under det afsluttende møde

8 Bergens nye signalbygg Området rundt Store Lungegårdsvann i Bergen sentrum er i ferd med å endre ansikt. Her, på Nygårdstangen, skal Amalie Skrams videregående skole stå ferdig i august 2012, forutsatt at alt går som planlagt. I tilknytning til skolen bygges også idrettshall og et nytt, nasjonalt hovedanlegg for svømming og stuping. Trygve Stuevold, TRB Kommunikasjon Dette er blant de aller største byggeprosjektene i Bergen. Anlegget har totalt et areal på m 2, fordelt på m 2 til skoledelen og ca m 2 til svømmeanlegget. Skolen får plass til 900 elever og 125 ansatte. Svømmeanlegget er viktig både for publikum og for idretten i Bergen, som med dette får fasiliteter for store internasjonale arrangement i svømme- og stupesporten. Svømmeanlegget får 625 permanente tribuneplasser med mulighet for å utvide med ekstra ved store arrangement. krav til utbredelse, synk og fasthet. Hvert eneste lass blir kontrollert av Zublin sin egen kontrollør før klarsignal blir gitt. Så langt har ingen lass blitt avvist, kun enkelte har blitt justert. Begge parter er godt fornøyd med kvaliteten. Det er i det hele tatt etablert et godt samarbeid mellom entreprenørene og betongleverandøren Unicon. I faste oppfølgningsmøter hver fjortende dag går vi gjennom prosjektet med hensyn til framdrift, kvalitet og økonomi, forteller salgsleder Runar Aas i Unicon Bergen. Anleggsleder Søren Kjær i Zublin og innkjøpsleder Maren Holler i NCC Anlegg sier seg skjønt enige i at samarbeidet går fint. En av utfordringene er planlegging av støpene. Det er umulig å forutsi hva entreprenøren treffer på når det bores. Byggeplassen er tidligere brukt som fyllplass for søppel. Dermed kan boringen gå svært raskt, men også meget sakte. Unicon har heldigvis klart å tilpasse betongleveransene på en god måte Slik blir Bergens nye signalbygg, det nye hovedanlegget for stuping og svømming og den nye videregående skolen. Området rundt Store Lungegårdsvann har vært byens bakgård. Ill: KHR arkitekter AS. Byggherrene, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, har gitt NCC Anlegg og Zublin AS oppdraget med fundamenteringen. Kontrakten innbefatter støping av 236 pæler med diameter 1,5 m. Disse skal bores ca. 25 m ned. Det er anslått at det vil medgå m 3 betong. Før selve jobben startet ble det gjennomført en rekke prøvestøper på Unicons fabrikk. Omfattende og krevende grunnarbeider er i full gang for det, som skal bli Bergens nye signalbygg ved Store Lungegårdsvann. En annen utfordring som partene også har klart å tilpasse seg, er at det er arbeidere fra fire forskjellige land. Det snakkes tysk, dansk, engelsk og norsk. Men det klarer vi også, forsikrer salgsleder Runar Aas, Unicon. Og slik skisserer vinnerarkitektene miljøet på innsiden. Prosjektet «Helleren» fra danske KHR Arkitekter AS ble enstemmig valgt som beste utkast i plan- og designkonkurransen for anlegget på Nygårdstangen. Ill: KHR Arkitekter AS. Unicon Bergen leverer betongen av kvalitetene B30 og B45 med spesialtilpasninger. Det stilles ekstra strenge Veidekke Entreprenør AS er hovedentreprenør for skolen og svømmeanlegget. J. H. Nævdal Bygg AS er tildelt entreprisen for innvendige arbeider på Bergens nye signalbygg. Totalkostnadene er på vel 1,3 milliarder norske kroner. Entreprenørene vil gjøre sitt ytterste for at Bergen skal kunne arrangere svømme-em i desember

9 Unicon bruger den fastfrosne tid til forbedringer Unicon DK skal være en rentabel forretning på trods af forventning om en historisk lav afsætning i Ole Nørklit, Direktør, Unicon DK Som vi tidligere har nævnt i sidste nummer af UniPorten, forventer vi, at 2010 bliver et år med et lidt lavere afsætningsniveau end i Det stiller krav til organisationen om at gennemføre forbedringer på flere områder. Vi må konstatere, at vi ikke er blevet tilsmilet af en mild vinter, men derimod er kommet skidt fra start i de første måneder. Mange af vores fabrikker har været lukkede, og mange medarbejdere har gået derhjemme på afspadsering - og ventet på bedre vejr. Om vi kan hente den manglende afsætning i resten af året vil tiden vise, når foråret indfinder sig. Under normale omstændigheder har dette tidligere kunnet lade sig gøre, men som situationen er i øjeblikket, er der intet, der er givet på forhånd. Som bekendt startede vi i januar udrulningen af SAP - det nye IT-system - på Odense Havn. Det har været meget udbytterigt at komme fra et udviklingsmiljø i Brøndby til et virkeligt produktionsmiljø på Odense havn. Der skal ikke herske tvivl om, at kollegaerne på Odense Havn har haft en stor udfordring og har bidraget positivt til at få systemet gjort mere funktionsdygtigt. For hver dag der går, bliver systemet mere og mere klar til at kunne implementeres i den øvrige organisation. Første ordre i SAP produceres på Odensefabrikken. Markedsmæssigt har vi i de første måneder oplevet en tilfredsstillende tilbudsaktivitet, hvilket vi forventer, udmønter sig i konkrete ordrer i nærmeste fremtid. Svendborgfabrikken i den "fastfrosne" periode. Vi er godt klar over i ledelsen, at der er behov for øget kommunikation. Vi har i den forbindelse igangsat en øget information fra divisionsledelsen. Informationen vil være målrettet den enkelte division og informere om, hvilke aktiviteter og tiltag, der er i gang eller undervejs. Vi skal gøre vores bedste til at tilsikre en entydig kommunikation. Det er tanken at denne information udsendes, når der er noget relevant at fortælle fra divisionen og derfor ikke på fastsatte tidspunkter. Prøvetagning af første læs produceret i SAP. Der er samtidig arbejdet med at reducere Unicons indkøbsomkostninger. I et tæt samarbejde med indkøbsfunktionen er det lykkedes rigtig mange steder i organisationen at hente markante besparelser fra vores leverandører. Dette gælder på alt lige fra vask af arbejdstøj, rengøring, håndværker-timepriser, priser på værksteder til priser på additiver, tilslag og granitter. Travlhed i DISPO Odense ved implementering af SAP. Det er et virkelig flot stykke arbejde, der er gjort på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at det vil være tilendebragt i løbet af foråret. Det vil uden tvivl reducere Unicons generelle omkostninger markant og gøre os mere konkurrencedygtige i fremtiden

10 Kudsk & Dahl - en ny forretningsenhed i Koncernen Marts 2008 blev Kudsk & Dahl A/S med sæde i Vojens en del af Aalborg Portland Koncernen - UniPortens redaktion har mødt direktør Jørn Kudsk og økonomichef Svend Løbner, ledelsen i virksomheden, og bedt dem berette om denne sønderjyske forretning, der opererer en afdeling med grusproduktion og en stor vognmandsforretning. Poul Dahl, Manager Communication - Kudsk & Dahl er en virksomhed, der i dag står på to ben: Produktion og salg af grus og tilslagsmateriale samt vognmandskørsel. Hertil kommer en værkstedsafdeling og administrationen i Vojens. Et tredje ben, fabriksbetonfremstilling er overgået til Unicon, der nu driver de to fabrikker i Vojens og Gram, fortæller Jørn og Svend. Tørproduktion foregår ved, at sten og grus graves med frontlæssere, køres til sorteringsanlæg, hvorfra de forskellige fraktionsstørrelser transporteres til depot. - Ser vi først på vores produktion af grus og tilslagsmaterialer, herunder sten fra de mindste til de største størrelser, så sker det i 5 grusgrave. I det, vi kalder Nordområdet, producerer vi i Vojens og Oksenvad. Disse to grave er såkaldte tørgrave. Det vil sige, at vi her graver over grundvandsspejlet, primært fyldsand, bundsikringssand og stabilgrus. Gravemaskine henter råmaterialer op fra Dybvadgraven. I grove træk er produktionsmetoden i vådgravene den, at sandsugeren leverer via en rørledning til et sorterings- og vaskeanlæg. Det sorterede sand- og grusprodukt transporteres med frontlæsser og dumper til depoter. Herfra hentes det af vognmænd - ofte Kudsk & Dahls egne lastbiler - til slutkundernes projekter. Frontlæsser henter sorteret sand til depot. I Sydområdet ved Rødekro og vest herfor ligger 3 grusgrave: Egvad, Nr. Hostrup og Dybvad. Disse grave er vådgrave; her graver/suger vi ned til 20 meter under vandlinien. I Egvad, der er beliggende vest for Rødekro, graver vi fyldsand til produktion af stabilgrus. Her i foråret begynder vi at suge råmaterialer op, som vil blive fragtet 200 meter over til Nr. Hostrup og indgå i tilslagsmaterialer til betonfremstilling. Nr. Hostrup, direkte nabo til Egvad, er en ren vådgrav, hvor vi suger med 2 sugere. Råmaterialet i denne grav er alene tilslag til betonfremstilling i miljøklasse P og M. Vaske- og sorteringsanlæg i Nr. Hostrup grusgrav. - Vores primære kunder inden for tilslagsmaterialer er Unicons fabrikker for fabriksbeton i det syd- og sønderjyske område. Asfaltindustrien er en anden stor kunde inden for dette segment. Herudover leverer vi sand-, grusog stenprodukter i en lang række forskellige fraktioner til bygge- og anlægsområdet, til infrastrukturprojekter i vores område og til almindelig vejvedligeholdelse. Sandsuger i Nr. Hostrup. I Dybvad, der er den østligst liggende grav i Sydområdet, graver vi med gravemaskine. Her produceres fyldog bundsikringssand og grus til produktion af stabilgrus samt P-sten til betonproduktionen. Kunde læsses med M-sten i Nr. Hostrup grusgrav. - Vognmandsafdelingen er kendetegnet ved stor fleksibilitet i de transportopgaver, vi kan påtage os. Vi har en bilpark på 31 lastbiler med en levealder på under 10 år

11 Gennemsnitsalderen på vore køretøjer er dog steget lidt de sidste par år, da der ikke har været foretaget de regelmæssige udskiftninger. Det skyldes overvejende den økonomiske krise. Gennemsnitsalderen er i dag 6,25 år for vore lastbiler. Vi har en række forskellige vogntyper, som er målrettet bestemte opgaver og "godstyper" for at maksimere indtjeningen. Men med mulighed for at kunne fragte flere forskellige godstyper, fortæller de to ledere. Administrationen omfatter primært økonomi, salg og kørselsledelse. "Vejbil", som anvendes både til at udlægge stabilgrus og asfalt for offentlige og private entreprenører. - Denne brede sammensætning af vognparken giver stor fleksibilitet i vores muligheder for at fragte stort set alle de godstyper, som kunderne i vores område efterspørger, uddyber Jørn og Svend. De giver et par eksempler: - Asfaltindustrien er også en vognmandskunde. Ved asfalttransport er der krav om isolerede lad. Det har vi investeret i, men denne ladtype kan fx også anvendes til transport af andre "løse" materialer, fx tilslag til både beton- og asfaltbranchen. - Vi transporterer store mængder kartofler i vores område. Denne transport kræver biler, der kan fragte store volumener, men denne "kartoffelbil" kan også fragte andre materialer, fx tilslag. - Denne fleksibilitet, hvor en del af køretøjerne kan klare næsten alle opgaver, mens andre udmærker sig ved specialopbygninger, er et nøgleord i opbygningen af vores vognmandsforretning, understreger Jørn og Svend. Køretøj til eftersyn på eget værksted i Vojens. - Det er vores opfattelse, at vi har gode muligheder for at få succes i årene fremover med vores fleksible forretning. Nu venter vi bare på, at den økonomiske krise skal få en ende. I mellemtiden må vi tilpasse vores forretning til de rådende kriseforhold, og samtidig differentiere os fra vores konkurrenter i det sønderjyske på vores produkter og ekspertise, så vi også i fremtiden kan være den foretrukne leverandør både inden for sand-, grus- og stenmaterialer og vognmandskørsel, slutter Jørn Kudsk og Svend Løbner. Fakta om Kudsk & Dahl - Omsætning ca. 60 mio. DKK - 50 Medarbejdere - 31 Lastbiler - 15 Frontlæssere, 3 Dumpere og 1 Minifrontlæsser - 3 Sandsugere og 1 Skrabespilsanlæg - 1 gravemaskine, 1 Mobilkran og 3 Lastbilkraner. Lidt historie 1. januar 2005 fusionerer Aps Gram Færdigbeton/Holger Kudsk, Gram, med Brdr. Dahl vognmandsforretning A/S, Vojens, under navnet Kudsk & Dahl A/S. De to virksomheder er gamle familievirksomheder: Brdr. Dahl stiftet i 1937, og Gram Færdigbeton i 1947 Fakta om sten og grus Kudsk & Dahls nord- og sydområde ligger på Den Jyske Højderyg og vest herfor. I grusgravene beliggende på højderyggen, findes de store stenfraktioner. I områderne vest for højderyggen ligger grave med stenfraktioner, der gradvist bliver mindre og mindre. Sten og grus findes i en række forskellige fraktionsstørrelser. Her er anført de mest omtalte størrelser: Sand 0,06-2 mm Jørn Kudsk (stående) og Svend Løbner i hovedkvarteret i Vojens. - Til at servicere vores grusaktiviteter og vognmandsforretning har vi dels værkstedsfaciliteter dels administration. På vores værksteder, hvor der er 9 mekanikere og smede ansat, udføres stort set alle reparations- og vedligeholdsopgaver på alt rullende materiel i grusgrave og i vognmandsforretning, samt på det stationære udstyr og maskineri i grusgravene. Grus 2-60 mm Perlesten 4-8 mm P/M- Miljøklasser Ærtesten 8-16 mm P/M- Miljøklasser Nøddesten mm P/M- Miljøklasser Sten mm Blokke > 600 mm

12 Nordisk Mester i Fisking På jakt etter ansatte i Unicon AS med spesielle hobbyer, fant vi på ny en nordisk mester. Denne gang i Trolling fiske, eller dorging fra båt. Les Trond Bjørnstads interview med mesteren fortelle om Geir Ove Sørlie Trond Bjørnstad, HR Partner, Unicon Norge Geir Ove Sørlie heter mannen med tittelen som nordisk mester. Han har vært ansatt i Unicon AS siden 1998 og hatt funksjoner i Unicon AS som produksjonsog kundesentermedarbeider og jobber i dag som driftsteknolog i Region Stor Oslo. det du an si om deg selv? Jeg ser på meg selv som arbeidsom og en smule sta. Geir Ove startet med sin hobby på midten av nittitallet, og ble nordisk mester i Trollingfiske over 3 dager i Han vant klassen både i mest fangst sammenlagt, samt størst fisk, en ørret på 6,5 kilo. Geir Ove er i overkant interessert i fisking generelt og Trolling spesielt. Han er medlem av Øvre Romerike Trollingklubb og trener hver helg. Geir Ove med sin fangst fra en af hans mange fiskekonkurrencer. Hvis du har middagsgjester, er det fisk på menyen og fiskehistorier på stereoanlegget som gjelder? Nei, hos oss serveres variert mat, hvor både kjøtt og fisk er på menyen. På stereoanlegget kommer det ikke fiskehistorier, men mye variert musikk. Geir Ove Sørlie med sit mesterskabstrofæ. Hva sier din kone til at du er ute hver helg på fisketur, eller trening som du kaller det? Hun er like interessert i fiske som meg, men hun liker seg ikke i båt. Det blir til at hun står ved sjøkanten mens jeg reiser ut med båten. Hva gjør Geir sinna? Jeg er som regel en blid person, men når storfisken faller av kroken før jeg har fått den over båtripa, blir jeg sinna og slenger ut av meg mange banneord. Hvis du skulle valgt et annet yrke, hvilket ville du ha valgt? Det måtte bli fisker eller noe i den bransjen. Vi ønsker Geir Ove lykke til med sin hobby, og håper det blir flere stor pokaler. og fisker i fremtiden. Har du noen andre plasseringer i internasjonale mesterskap? Ja, jeg har en 2. plass i VM i skreifiske i 2003 som gikk ut fra Svolvær i Lofoten, sier han beskjedent. Tenk det, mannen er jo nesten en Verdensmester. Trolling er jo en fiskeøvelse fra båt. Har du egen båt? Ja, jeg har en Rana 18 fot med en 70 HK outboard motor. Den er stylet opp med plass til et utall av fiskestenger og annet fangstredskap. Ikke akkurat en typisk daycruiser. Er 4 ukers fisketur en typisk ferie for familien Sørlie? Nei, i ferien gjør vi som normale folk. Da reiser vi til syden, men vi får allikevel lurt oss til en aldri så liten fisketur på noen timer nå og da. Geir er en utpreget positiv person. Kanskje det har en innvirkning på hans fiskelykke. Hvile andre to ord er Geir Ove ved sin Rana 18 fots båt - bemærk fiskestengerne!

13 Zzzov med hajerne UniPortens redaktion har bedt Portlænderen om at beskrive turen til Kattegatcentret i Grenå og om oplevelserne med "Zzzov med hajerne". Berit Sulkjær Christensen, Portlænderen Lørdag den 9. januar og fredag den 12. februar havde personaleforeningen Portlænderen, med Aase Tarp som tovholder og idékvinde, arrangeret "Zzzov med hajerne" i Kattegatcentret i Grenå. Klokken skulle vi mødes i centret, fik bragt vores bagage i garderoben, så vi var klar til aftenens oplevelser. Nogle var kommet i god tid og havde på egen hånd haft mulighed for at få en lille forsmag på, hvad centret har at tilbyde. En biolog (vores guide for aftenen) bød velkommen og gav os en kort information om, hvordan aftenen skulle forløbe. Derefter gik turen til Fordækket, hvor der ventede os en lille forfriskning, så vi ikke alt for tidligt ville blive sultne. Selvom vi ikke var mange fra Aalborg Portland, gik snakken hurtigt hen over kaffe, saftevand og frugt og snart var det tid til at gå i undervisningslokalet for at tilberede hajfoder. Her fik vi udleveret små blæksprutter, som vi skulle dissekere og gøre klar, så store og små hajer, rokker mv. kunne få et godt aftenmåltid. De små hajer og pilerokker håndfodres. Efter fodringen var det tid til, at vi skulle fodres, så på Fordækket var der gjort klar med aftensmaden og en god sludder om blæksprutter og fodring. Børnene var hurtigt mætte og mens vi andre (mere sultne væsener) hyggede over maden, kunne de fornøje sig i børneområdet, hvor der var alt fra legoklodser og tegnemateriale til skærme med mange sjove lyde og billeder. De var også velkomne til at færdes rundt i centret på egen hånd og kigge på dyrene. Mætte og tilpasse var det tilbage til programmet. Vi mødtes ved det store hajbassin, hvor biologen stod for fodringen hvilket vi vist alle var godt tilfredse med. Blandt andet var der et par hajer, som var meget lumske, og end ikke biologen havde hænderne tæt på vandet, når de kom i nærheden. Så er det tid til at forberede hajfoder!. Det var tydeligt, at ikke alle var lige begejstrede for at få fingrene i en blæksprutte, men hovedparten overvandt afskyen og fulgte fint biologens vejledning og fik skilt blæksprutten ad. Undervejs fandt vi bl.a. ud af, at en blæksprutte har et meget hårdt og spidst næb, øjne som er helt glasklare og den eneste knogle en blæksprutte har, er en rygsøjle, der ligner et klart og meget bøjeligt stykke plast. En enkelt fandt endda også en lille fisk, som havde gemt sig under en blækspruttes kappe. Næb og rygsøjle var et interessant minde at få med hjem. Da alle hænder var vasket og blæksprutterne klar til hajerne, gik vi ud til "rørebassinerne", hvor vi fik lov at fodre små rokker, hajer, torsk mv. Dyrene skulle lige lokkes lidt, men det lykkedes at få dem til overfladen og kæmpe lidt for føden. Stik din hånd ned i vandet til mig, hvis du tør! De store hajer og rokker fodres 2 gange om dagen og skulle derfor ikke have voldsomt meget mad til aften, og mens de slog mave, fik vi mulighed for at se bag kulisserne. Vi så blandt andet, hvor dyrene kommer i karantæne, hvis de ikke er friske, eller hvis det er nye dyr, der skal tilvænnes inden de sættes ud med de andre. Bl.a. så vi - os på første tur - en velvoksen rokke, som havde behov for ro omkring sig, idet hun var vældigt tyk og til enhver tid kunne nedkomme med små søde rokker. Disse rokker så de øvrige deltagere på anden tur nogle spøjse små venner, som nok minder mest om Casper det venlige spøgelse

14 Som afslutning på en vellykket og oplevelsesrig aften blev der serveret kaffe, saft og kage på fordækket. Lyset blev slukket i centret og det var muligt en lille times tid at færdes rundt og sige godnat til fiskene udstyret med lommelygte. Nogle af fiskene vågner til dåd, så snart lyset blev slukket, hvilket var spændende at se. Klokken blev hurtigt mange og trætheden meldte sig, så vi faldt alle hurtigt til ro. Efter en nat, hvor nogen fik sovet og andre af forskellige årsager - ikke gjorde, var det ud af fjerene igen klokken 5.45, og allerede klokken 6 gik rengøringen i gang, så alt skulle være pakket sammen, inden vi gik til morgenbordet. Små søde rokkeunger. Efter en tur gennem et virvar af gange og alverdens akvarier endte vi ude i den offentlige del af centret, hvor vi var så heldige at have tid til at få en tur i Dykkerklokken. En sjov oplevelse, hvor vi dykkede 3 km ned under havets overflade og så alle de forskellige dyr, der lever i vandet heriblandt store hajer, blæksprutter og andre meget underlige fisk. En sjov simulator, som overbeviste de fleste børn om, at turen var ægte Afslutningsvis samledes vi på trappen foran hajbassinet, hvor biologen takkede for denne gang og uddelte diplomer til alle børn fine diplomer med børnenes navne og som viste sig også at være fribillet til senere brug. Fribilletten dækker indgangen for et barn og ½ pris for en voksen meget flot, må man sige. Holdet fra den 12. februar. Så gik turen atter hjem og flere specielt de voksne var godt møre den dag. Vi lærer om hajer. Så var tiden inde til at gøre klar til natten. Vi fik anvist, hvor vi måtte lægge os, og vi begyndte hver især at rede op. Her viste det sig at være en fordel, hvis man var opmærksom på, hvor bassinernes pumper sad i nogle bassiner var lyden meget tydelig, specielt når lyset blev slukket. Det var bl.a. muligt at lægge sig i hajtunnelen, så man kunne ligge og kigge op i hajbassinet en fantastisk oplevelse. I alt drog 32 deltagere til Grenå. De fik en utrolig god tur med læring, hygge og masser af oplevelser. Alt i alt et vellykket og spændende arrangement som absolut kan anbefales også til voksne. Faktaboks Portlænderen består i dag af: o o o o Aase Maria Tarp Charlotte Krogh Peter Richardt Nielsen Berit Sulkjær Christensen Har du idéer og forslag til forbedringer eller nye arrangementer, så kontakt gerne en af ovenstående. Hajtunnelen set fra oven

15 Fordomme skal afløses af viden - Pladsstøbte etagedæk contra elementdæk Peter Glob Frandsen giver her et indblik i fordomme og prisforskelle mellem det traditionelle elementdæk contra det pladsstøbte dæk og konkluderer: Insitu-byggeri kan sagtens konkurrere med elementbyggeri. Peter Glob Frandsen, Product Manager, Unicon Danmark Danmark har en efterhånden årelang tradition for elementbyggeri; pladsstøbte etagedæk har derimod i mange år været en sjældenhed. Der er dog adskillige tegn på, at denne tendens er ved at vende. Én af årsagerne til, at elementdæk har en så stor markedsandel, er givetvis fordomme; elementbranchen har været gode til at markedsføre sig, og har i årevis fortalt bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører at elementdæk koster xx kroner pr. kvadratmeter, og at in-situ støbte dæk i hvert fald koster det dobbelte. Denne påstand er efterhånden blevet gentaget så ofte, at den for mange er blevet en uomgængelig sandhed. Ved efterspænding kan man opnå dæk-konstruktioner, som er væsentligt tyndere, end hvis dækkene var udført med forspændte huldæk-elementer. Endvidere kan man helt eller delvist undgå synlige bjælker, da de bjælker, der skal bære dækkene kan indstøbes i selve dækket, så man opnår en fuldstændig plan dækunderside. Det medfører, at man kan opnå større rumhøjde, eller måske ligefrem en etage mere. Men er det nu også sandt? Hvad koster et færdigt etagedæk udført i elementer egentlig pr. kvadratmeter? Og hvad koster et tilsvarende dæk udført i in-situ? For at belyse dette nedsatte vi sammen med firmaet Skandinavisk Spændbeton A/S en arbejdsgruppe, der under mottoet Fordomme skal afløses af viden havde til formål at lave en undersøgelse af, hvad den reelle prisforskel på etagedæk af forspændte elementdæk og efterspændte in-situ dæk egentlig er. Det var også gruppens opgave at få fastlagt hvilke parametre, der kan understøtte et valg mellem de 2 forskellige konstruktionsmetoder. Princip for placering af spændkabler i et dobbeltspændt dæk, der understøttes midt på af 2 søjler. Efterspændte dæk Efterspænding af beton kendes i Danmark bedst fra brobygning og i forbindelse med lodret efterspænding af høje, slanke konstruktioner, mens det i mange andre lande i stor udstrækning også bruges til dækkonstruktioner i bolig- og erhvervsejendomme, parkeringshuse m.m. Da efterspændte dæk altid udføres in-situ, undgår man samtidig fuger, samlinger m.m., og man opnår derved et væsentligt mere robust og stabilt byggeri. Hertil kommer, at Bygningsreglementets nye skærpede krav til lyddæmpning og brandmodstand er lette at opfylde. Spændkablerne placeres i dækket, så de kan optage både positive og negative momenter. Til sammenligning kan forspændte dæk næsten udelukkende optage positive momenter. Spændkabler før udstøbning af in-situ-dæk

16 Beskrivelse af projektet Vi tog udgangspunkt i to eksisterende bygninger, der begge er udført som efterspændte in-situ konstruktioner. Begge byggerier er rektangulære, med dækstørrelser på hhv. 398 og 702 m 2, og kunne lige så vel have været udført i elementer. Vi varierede over antallet af dæk, så der blev regnet med to scenarier med hhv. 2 og 5 etager, så vi i alt havde udbudsmateriale til opførelse af 4 forskellige råhuse: 398 m 2 grundplan i hhv. 2 og 5 etager, og 702 m 2 grundplan i 2 og 5 etager. Vi kontaktede ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S, der beregnede bygningerne som elementbyggerier i stedet, og udfærdigede udbudsmateriale for begge bygninger udført som hhv. elementløsning og efterspændt in-situ løsning. Prisforskellen på de to løsninger blev dog mindre, jo større bygningen blev; antal kvadratmeter og gentagelseseffekten var den prisafgørende faktor. Ved 702 m 2 og 5 etager er gennemsnitsprisen ens som en entreprenør udtalte, ville bygningen med 702 m 2 være billigst i in-situ, hvis der var mere end 6 etager. Samtidig nævnte samtlige entreprenører, at kompleksitetsgraden i de sammenlignede konstruktioner ligger til fordel for elementløsningen, og at resultatet ville have været mere til fordel for in-situ løsningen, hvis der havde været flere konstruktive udfordringer (udkragninger/gennembrydninger mm). Bygningerne blev projekteret fuldstændig uden gennembrydninger, således at det var muligt for elementleverandøren at have den fuldstændig optimale industriproduktion af elementerne. Dette materiale blev sendt til prissætning hos tre forskellige entreprenører i efteråret 2009, på et tidspunkt hvor prisen på elementer var historisk lav, og resultaterne, og dermed konklusionerne, kom hurtigt derefter. Aller Press' domicil på Havneholmen i Københavns Havn set i fugleperspektiv. Derudover har in-situ byggeri en række fordele, som slet ikke blev prissat i denne undersøgelse: Bedre stabilitet og robusthed i konstruktionen Større fleksibilitet i fremtidig anvendelse/ombygning af bygningen Mulighed for slankere konstruktioner og større etagehøjde Bedre lyd- og brandegenskaber for konstruktionen Aller Press domicilet er beliggende på Havneholmen i Københavns Havn. Huset er på etagemeter. Alle dæk i bygningen er in-situ-støbte, og kantbjælken rundt om hele huset er udført som efterspændt. Det har givet mulighed for at udføre huset med skæve vinkler og store udkragninger. Konklusioner Én af de vigtigste konklusioner vi kunne drage af projektet var, at prisforskellen var overraskende lille, og at begge løsningers gennemsnitsværdi lå mellem den anden løsnings gennemsnitsværdi +/- spredning. Således vurderede én entreprenør, at den mindste af de to bygninger blev billigst i in-situ, både i 2 og 5 etager, mens de to andre entreprenører vurderede at elementløsningen i disse tilfælde var en anelse billigere. Etagehus med efterspændte dæk. Bemærk de slanke dæk, og at der ingen bærende bjælker er. Vores opfattelse er, at rigtig mange arkitekter og ingeniører gerne vil bygge i in-situ, men at de ofte bliver nedstemt af entreprenørerne med påstand om, at det er for dyrt. Med denne undersøgelse mener vi at kunne argumentere for, at det ikke nødvendigvis er rigtigt: In-situ byggeri kan sagtens konkurrere med elementbyggeri

17 Også i sportsarenaen er vi et vinderhold Badmintonsæsonen lakker mod enden - det gør turneringen i Aalborg Firmasport også og Aalborg Portlands hold ligger godt - sommersportsgrenene står på spring til at tage over... Poul Dahl, Communication Manager Så er vi ved at være færdige med turneringsbadminton i Firmasporten i Aalborg, og i skrivende stund ligger vi så godt, at pokalen kun kan lande på Aalborg Portland! Aalborg Portland deltager i turneringen med et herrehold, som for 6. gang ser ud til at vinde. Det er spillere som Torben Ahlmann-Laursen, Tommy Bæk, Jakob Posselt, Lasse Ditlefsen og Poul Dahl, der har skabt det flotte resultat i denne sæson. Det er bl.a. hold fra Forsvaret (2 styk), Vattenfall, AMU Nordjylland og Aalborg Kommune, som vi har lagt bag os. Aalborg Portlands 8 bowlinghold har ligeledes haft en forrygende sæson - mere end 28 bowlere mødes i sæsonen til ugentlig træning og kampe og naturligvis også socialt samvær i Nørresundby Bowlingcenter. Træningen har været så intensiv, at 8 bowlinghold ultimo marts drager til Roskilde for at deltage i årets DM - forhåbentlig laver de mange "strikes and spares!" Forude vinker sommersportsgrenene - fodboldspillerne vil på græs, det samme vil golfspillerne og løberne vil i skoven - pulsen skal op - alle skal i træning. Løbernes form skal pudses af inden årets traditionelle løb indledes - atter i år med Limfjordsløbet - og senere med DHL-løb og sidst på sæsonen Lundby-løbet. Det vindende badmintonhold: Jakob Posselt, Lasse Ditlefsen, Poul Dahl og Torben Ahlmann-Laursen. Badminton er en herlig vintersport - man får motion - masser af motion - teknik og benarbejde bliver udviklet, koncentrationsevnen bliver skærpet og hjernen arbejder på højtryk under en kamp - så der er "sportsvitaminer" til hele kroppen. Hertil kommer socialt samvær med kollegaer på tværs af vores virksomhed og da forresten også med spillere fra andre firmaer. Og så skal der faktisk ikke meget udstyr til: Et par gummisko, sokker, shorts, en T-shirt og så naturligvis en ketcher - først- og sidstnævnte kan man godt bruge en sjat penge på, så man sikrer sig kvalitetsgods, resten er mere for et syns skyld! Sidste års DHL-løbere fotograferet i Kildeparken i Aalborg. Måske bliver der i år plads til andre "virksomhedsløb" ind i mellem de traditionelle. Ellers er der det, lige så traditionsrige, "Lady-walk", hvor puls og forbrændingsmotor sagtens kan komme op i omdrejninger ved en rask gåtur. Lady-walk-ruterne er lagt i et smukt Limfjordsterræn, så synsindtrykkene bliver også motioneret for Aalborg Portlands piger, der plejer at deltage talstærkt. Glade Lady-walk'ere fotograferet foran kridtgraven i Nørresundby. God sommersportssæson til alle! Aalborg Portlands bowlere i træningslokalerne i Nørresundby Bowlingcenter

18 TUN BYG 2010 På Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, TUN BYG 2010, der afholdes i Fredericia Messecenter marts, var Aalborg Portland repræsenteret sammen med 300 andre førende leverandører og producenter inden for byggematerialer, udstyr og løsninger til energirigtigt og bæredygtigt byggeri. Tirsdag den 16. marts lød startskuddet til første dag på byggeriets fagmesse TUN BYG 2010, som afholdes hvert andet år i Fredericia. Første dag var en succes og personer besøgte messen på åbningsdagen. Aalborg Portland var også i år repræsenteret med en messestand på 36 m2. Og for første gang på en messe i Danmark var det vores nye logo-farver, der prægede standen, - det så flot og harmonisk ud. Vi vurderede, at ca. 300 personer besøgte vores stand første dag. Karina Højgaard, Marketingchef, Nordisk Cement om at vinde en fodboldtur til Italien. To heldige vindere skal sammen med Aalborg Portland se kampen AC Milan - Juventus den 16. maj på San Siro i Milan. For at deltage i konkurrencen skulle deltagerne svare på følgende fire spørgsmål om cement. Er disse udsagn rigtige eller forkerte? 1) BASIS AALBORG cement har et lavt alkaliindhold (LA)? Ja Nej 2) MESTER AALBORG cement kan kun anvendes om vinteren? Ja Nej 3) RAPID AALBORG cement anbefales til landbrugsbyggeri? Ja Nej 4) AALBORG WHITE cement kan kun anvendes til indendørskonstruktioner? Ja Nej Spørgsmålene skabte en livlig dialog om produkterne, og fik de besøgende trukket ind på standen, hvor de bl.a. kunne hente hjælp til svarene på standens store og informative bagvægge. Stand D-6011 på Byggeriets Fagmesse i Fredericia var tirsdag morgen klar til at modtage de mange besøgende. Et stærkt firkløver De besøgende kunne på standen høre nærmere om fordelene ved vores velkendte produkter RAPID aalborg cement, BASIS aalborg cement, MESTER aalborg cement og AALBORG WHITE cement - også kaldet "et stærkt firkløver" samt få uddybende informationer om alkalikiselreaktioner og anvendelse af mængdeberegneren på På den flotte stand kunne messedeltageren desuden prøve kræfter med et interaktivt gulvspil, hvor de skulle gribe cementsække med en palleløfter på tid. Alle der deltog i spillet fik udleveret et lille Førstehjælps-kit med budskabet Aalborg Portland din sikkerhed for et godt resultat. Sættet indeholder plastre, vaskeservietter, brandsårskompres og bandage, - og er en god lille pakke at have i bilen el. lign. Spillet kan ses/prøves i en online version på Onlinespil fra hjemmesiden. Der var livlig aktivitet på stand D-6011, som blev besøgt af både forhandlere og slutbrugere. VIND! Det store trækplaster var uden tvivl en konkurrence Så selvom vi i skrivende stund kun er igennem den første messedag, er vi overbeviste om, at vores deltagelse på TUN BYG 2010 bliver en succes. Også, at vores overordnede mål med at lave en informativ stand med fokus på vores hovedprodukter - og et par gimmicks - vil lykkes

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

prøven - det kræver blod, sved og et par tårer

prøven - det kræver blod, sved og et par tårer Manddoms prøven - det kræver blod, sved og et par tårer Den 4. august 2012 afholdt Mathias Kolringen for første gang løbet The Norwegian Manhood Test 2012. Her skulle ni hold prøve kræfter med en rute

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere