Overenskomst: Nu har parterne skrevet under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst: Nu har parterne skrevet under"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december Dansk Skoleforening for Sydslesvig Udvidelse i Hanved Børnehave på vej Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig SYFSLESVIG. Der sker rigtig meget på daginstitutionsområdet lige for tiden. Hanved kommune har bevilliget euro til udvidelsen af Hanved Danske Børnehave. I alt koster udvidelsen lidt under en halv million euro. For tiden er der lidt over 30 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn I børnehaven. Udvidelsen vil ske i to omgange, så der til august 2014 er plads til 40 børnehavebørn og to vuggestuebørn. Til december kan der så optages yderligere 15 børn I en aldersintegreret gruppe, det vil sige en gruppe med bade vuggestue og børnehavebørn. - Det er en flot bevilling, koblet med en eksemplarisk indstilling overfor mindretallet, siger Skoleforeningens formand Per Gildberg. Børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt roser SSW i kommunen for deres store indsats som har ført til, at kommunen er villig til at støtte projektet med 80 procent af omkostningerne. Skolesocialarbejdet har en usikker fremtid Skoler Lektiehjælp Duborg-Skolen i Flensborg er i gang med et stortilet lektiehjælp-projekt. Mere side 4 Skolerne Politikere er uenige om, hvem der skal betale for skolesocialarbejdet til næste skoleår. SYDSLESVIG. Skolesocialarbejdet er en stor sucess i Slesvig-Holsten. I alt arbejder der omkring 200 skolesocialarbejdere i hele delstaten. Skoleforeningen har ansat skolesocialarbejdere i kredsene Nordfrisland, Slesvig-Flensborg og Rendsborg-Egernførde. Desuden har Flensborg by ansat skolesocialarbejdere på fire danske fællesskoler i byen. Hidtil er skolesocialarbejderne blevet finansieret igennem en særbevilling fra den tyske forbundsregering. Der er tale om i alt 26 millioner euro i delstaten, som er brugt op i sommeren Hvordan det vigtige arbejde på skolerne skal betales derefter, er der stor uenighed om. - Der er en del, der frygter, at forbundet, delstaten, kredsene og kommuner prøver på at skubbe regningen frem og tilbage, siger Hans Jessen, som er leder af Skoleforeningens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning. Bliver ikke forlænget Det slesvig-holstenske CDU-forbundsdagsmedlem Ingbert Liebing forklarer, hvordan finanisieringen efter hans mening skal se ud: - Særbevillingen bliver ikke forlænget. Men forbundsregeringen støtter fortsat arbejdet ved at aflaste kredsene økonomisk på andre områder. Pengene kan de så bruge til at betale skolesocialarbejderne med, siger CDU-politikeren. Og det er her, den efter kredsenes mening går galt. Mens de nemlig aflastet af forbundsregeringen på socialområdet frygter de, at delstatsregeringen tager penge fra kredsene til næste år, når der kommer en stor kommunal finansreform. Denne reform skal kort sagt omfordele penge fra kredsene til kommunerne og de kredsfrie byer. Fortsættes side 3 Trivsel Om at udvikle sanserne Elevernes trivsel Skolen er et fællesskab, og det er vigtigt, at eleverne har det godt. Der er mange måder til at forbedre miljøet på skolen læs i Fokus om tre trivselsprojekter. Mere side 3,6 og 8 Undervisning Natur-og teknikcenter Spejderne i Sydslesvig ønsker at starte et natur- og teknikcenter på spejdergården i Tydal. Planerne ligger i skuffen, og nu er man på udkig efter samarbejdspartnere, så det bliver et center for hele Sydslesvig. Mere side 3 Børnehaver SYDSLESVIG. Længervarende forløb i børnehaverne, hvor børnene intensivt beskæftiger sig med et specielt emne udvikler deres sanser. Det træner motorikken og forøger ordforrådet. Læs om kulturmøde med Afrika i den danske børnehave i Bydelstorp og et musikprojekt i Harreslevmark Børnehave i Harreslev. Mere side 7 og 8 Overenskomst: Nu har parterne skrevet under Forhandlinger Ny overenskomst med de pædagogiske ansatte har været undervejs i fire år. SYDSLESVIG. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har nu afsluttet overenskomstforhandlingerne med Lærerforeningen i Sydslesvig og Bupl Sydslesvig. Torsdag formiddag blev den nye overenskomst underskrevet. Forhandlingerne med de pædagogiske ansatte har varet mere end fire år. Bernd Schauer fra fagforeningen GEW, Niels Nielsen fra Lærerforeningen, Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og pædagogernes formand, Hauke Paulsen skrev torsdag under på den nye overenskomst. Slut med Sydslesvig-tillæg Den sidste gældende overenskomst med lærerne udløb i april Hen ad vejen er Skoleforeningen allerede blevet enige med magistrene, det vil sige lærerne i gymnasiernes overbygning og skolelederne. - Kærnen i den nye aftale er for os, at vi har fået afviklet Sydslesvigtillæget, således at det for alle de lærere, der er blevet ansat inden august 2012 bliver modregnet kommende lønstigninger og ikke kommer til at gælde for alle lærere, der er blevet ansat efter august 2012, siger Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen. - Jeg er glad for at det er lykkedes, og det er flot, at vi er blevet enige om det. Det er et vigtigt signal, at medarbejderne har accepteret denne vigtige afvikling i en vanskelig økonomisk tid, siger han. Dynamisering Formanden for Lærerforeningen i Sydslesvig ser positivt på, at man i den nye overenskomst har indført nogle principper, der gør, at lærerene i Sydslesvig holder trit med overenskomstudviklingen i Danmark. - Aftalen er mere dynamisk, så vi håber, at vi i fremtiden ikke har brug for så lange forhandlinger, siger Niels Nielsen. Både Anders Molt Ipsen og Niels Nielsen er glade for, at forhandlingerne endelig er overstået. 95 procent af lærerne i Sydslesvig stemte i sidste uge ja til forhandlingsresultatet. Godt 75 % af de aktive medlemmer har deltaget i urafstemningen. 259 lærere stemte ja og 12 stemte nej. Hos pædagogerne var valgdeltagelsen noget mindre. - Den lå kun på 55 procent, til gengæld var der hverken ugyldige eller nej stemmer, så det kan jeg vist være tilfreds med, siger pædagogernes formand, Hauke Paulsen.

2 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december FOTO: ARKIV LEDER Ved årsskiftet Om nogle få dage er vi igen så vidt : 2013 er historie, og vi skriver Jeg mener med overbevisning, at året 2013 har været et godt år for Skoleforeningen. Vi har gennem en mangeårig, bedre sagt en evig indsats, og med hjælp specielt fra SSW og fra mange gode venner både nord og syd for grænsen, opnået den bedste ligestilling, vi nogensinde har haft for vores skole, sammenlignet med den tyske offentlige skole. Vi har gennem ligestilling af vore institutioner fra tysk offentlig side fået store summer til investeringer i nye og større vuggestuer. En generøs donation fra A.P.Møller-Fonden giver os mulighed for at ombygge og modernisere Duborg-Skolen til en tidssvarende pædagogisk institution. Og en flot bevilling, koblet med en eksemplarisk indstilling overfor mindretallet (vi ved godt at SSW arbejder fremragende i kommunen), giver os en overraskende mulighed for at udvide børnehaven/vuggestuen i Hanved kommune. I en så stor organisation er man retrospektivt altid af den opfattelse, at nogle ting hurtigere kunne realiseres. Men da Skoleforeningen, på vegne af stat og offentlighed i Danmark og Tyskland, forvalter store summer, går grundige analyser og seriøs planlægning forud for enhver afgørelse. Til afgørelsen hører hver gang en prioritering, hvor prioriteringen omfatter midler og tid, Skoleforeningens PER GILDBERG, formand og mindretallets behov. Det siger sig selv, at både ønsker og behov er store, af og til urealistiske, og for at tage en prioriteringsafgørelse har man behov for realistiske budgettal. Fra tysk side har vi, med den aftale som er kommet på plads med regeringen i Kiel frem til 2017, fået tal vi kan arbejde med, og det for første gang i historien for en så lang periode. Det betyder ikke, at vi mener, at alle ønsker er opfyldt, men vi har tal, vi kan regne med og dermed også prioritere. Vi ved også, at vi fra dansk side i de næste år kun kan regne med minimale fremskrivninger, fordi vi selvfølgelig følger udviklingen indenfor det offentlige i Danmark, så også her er det klart, at ikke alle ønsker pr. automatik kan opfyldes. Vi skal altså prioritere. Vi er åbne for samtaler med SdU, som foreslået af styrelsesmedlemmer i SdU, for at optimere og måske udnytte de midler bedre, som fra begge foreninger stilles til disposition til beskæftigelse af børn udenfor skoletid. Vi synes godt om tanken fra Dansk Kirke i Sydslesvig, om at tilpasse kirkesogn og SSF-distrikter til den fællesskoledistriktstruktur, Skoleforeningen har. Det kunne give større engagement og deltagelse og en større samhørighedsfølelse i vore distrikter, måske også en bedre udnyttelse af fælles faciliteter, med den option at komme af med minimalt benyttede bygninger. Som flere i mindretallet er jeg også af den opfattelse, at hyppigere og åbne samtaler i mindretallet er nødvendige for en bedre fælles forståelse. Det vil vi fra Skoleforeningens side godt være med til og også initiere. Skoleforeningens styrelsesmedlemmer er alle aktive mindretalsmennesker på mange områder, og mange underkender det informationsniveau og den følelse for mindretallet, som ligger til grund for prioriteringsafgørelsene i Skoleforeningens styrelse. Til sidst er det altid Skoleforeningens styrelse, som personligt tager ansvar for den store pose penge, vi modtager, både fra tysk og fra dansk side. En god og fredelig jul og et godt nyt år ønskes alle børn og elever i vore institutioner, alle medlemmer og medarbejdere i Skoleforeningen, alle samarbejdspartnere i og udenfor mindretallet, tyske som danske. Tak for det gamle år 2013 Drage Børnehave kan ikke benyttes for tiden. Skaderne på Drage Børnehave under lup Orkan Drage Børnehave er så hårdt medtaget efter stormen, at omkostningerne ved at sætte den i stand måske overstiger bygningens værdi. DRAGE. Den institution der har været hårdest ramt af orkanen Christian i oktober, er den danske børnehave i Drage. Den kan ikke bruges for tiden, alle børn er blevet udstationeret til børnehaven i Frederiksstad. - Landsbyens største træ er væltet ind over børnehaven, berettede lederen af teknisk afdeling på det seneste styrelsesmøde. Skaderne er massive, så massive, at Skoleforeningens forsikring for tiden er ved at gøre op, om bygningen overhovedet er det værd, det ville koste at reparere alle stormskader. Nyt tag Også i Aventoft må man se i øjnene, at skaderne på børnehavens tag er så omfattende, at det næppe kan betale sig at lappe det. Vinden blæste så stærkt på vestkysten, at naboens carport fløj ind i taget. - Der er faktisk brug for et helt nyt tag, så vi er i gang med at forhandle med forsikringen, sagde Dirk Clausen på mødet. Han vurderer, at Skoleforeningen selv skal betale mellem og euro på grund af orkanen. - Hver eneste institution er forsikret med en egenandel Stor tak til alle pedeller, forældre, ansatte, håndværkere og brandvæsenet, der har hjulpet i forbindelse med stormskaderne den 28. oktober 2013 til glæde for vores daginstitutionsbørn og elever! En så utrolig hurtig hjælp er ikke en selvfølge. Med rigtig stor tak Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. på 1000 euro. Det er altså de mange små skader, som ikke dækkes af forsikringen, der koster vores egne penge. En anden økonomisk faktor er, at der er et forholdsvis lille beløb i de enkelte forsikringer til at få ryddet op efter væltede træer. Det er på 2500 euro. Men vi har for eksempel i Jaruplund mistet hele skoleskoven. Her har der været brug for specielle maskiner til at rydde op, og det koster penge. I det hele taget er oprydningsarbejdet meget vanskeligt. De væltede træer er jo en sikkerhedsrisiko, men det har vi fået styr på allerede. Tilbage er for eksempel at fjerne rødderne fra de mange væltede træer, og det er meget vanskeligt, siger Dirk Clausen. Redaktionskomite: Per Gildberg Niels Ole Krogh Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Daniel Dürkop Tlf.:

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december Korpschef Tim Riediger, formand Ami Jessen og Tydal-bestyrer Helmuth Werth ser gerne et natur- og teknikcenter opført på Tydalgård. Et natur- og teknikcenter for hele Sydslesvig Pædagogik Spejderne håber på at kunne realisere ideen om et natur- og teknikcenter i et nedlagt landbrug lige ved siden af spejdergården Tydal. EGGEBÆK. På spejdergården Tydal har man længe haft ønsket om at etablere et natur- og teknikcenter. Et arbejdspapir med forskellige ideer ligger allerede i skuffen. Der er masser af muligheder på det 74 hektar store naturområde, der hører til spejdergården tæt på Eggebæk. For ti år siden købte spejderne en nabogård, og det er her, visionerne for et natur- og teknikcenter skal føres ud i virkeligheden. - Der er plads til forskellige værksteder, hvor børn og unge kan opleve naturen på deres egen krop. Oplevelsespædagogik og formidling af værdier er noget, som hører med til de unges uddannelse, siger bestyreren af spejdergården, Helmuth Werth. Mere attraktivt Tydal er ved siden af at være spejdergård også en lejrskole. Med et natur- og teknikcenter skal det også blive mere attraktivt for danske elever at komme på lejrskole i Sydslesvig. - Kravene stiger, og vi har gjort os mange overvejelser om, hvilke aktiviteter og projekter vi kan tilbyde. Et natur- og teknikcenter ville således kunne bruges af både spejderne, lejrskolebørn og sydslesvigske skoleelever, siger korpschef Tim Riediger. Derfor vil spejderne gerne have Skoleforeningen med som samarbejdspartner. Ideen er, at man ville kunne organisere korte eller længere forløb i skolefaget natur- og teknik på Tydal. - Der er store muligheder. Vi vil gerne stå til rådighed med kompetente undervisere, der kan føre eleverne igennem forskellige forløb, siger Tim Riedeiger. Spejdernes bestyrelsesformand, Ami Jessen, tæller de mange muligheder op: Vi har et samarbejde med naturbeskyttelsesorganisationen Arche Park, som dyrker 40 hektar af Tydals areal, der er en flyveplads i nærheden, som gerne vil samarbejde med os i et muligt natur- og teknikcenter, der er biogas, solcelleanlæg og vindmøller. Et natur- og teknikcenter ville være et kæmpe plus for Sydslesvig, siger hun. - Tydal er et 74 hektar stort udendørs klasselokale, tilføjer Helmuth Werth. Et arbejdspapir Planerne er først lige kommet ud af starthullerne. - Det er et arbejdspapir, og det er ikke blevet drøftet endnu. Men vi synes, det er vigtigt at komme ud med det allerede nu, fordi vi ikke kan gennemføre det alene. Vi har brug for samarbejdspartnere, og her mener vi, Skoleforeningen vil være en naturlig partner til at udvikle et fælles sydslesvigsk projekt. Lærerne ude på skolerne har kompetencer og viden om natur og teknik, derfor håber vi, at planerne vækker interesse i Skoleforeningen, siger Tim Riediger. Reflektion gennem kameralinsen Trivsel Film er et godt medium, når skoleelever skal bevidstgøres om deres egen adfærd. JARUPLUND. Eleverne i 4. til 6. klasse på Jaruplund Danske Skole har været igennem et længere forløb omkring trivsel. Her har de blandt andet været igennem et deeskalationstræning og har gennemført et filmprojekt omkring mobning. - Vi har villet styrke fællesskabet i klassen, siger lærer Kerstin Breuch, som underviser i den sammenlæste klasse. For selvfølgelig opstår der også konflikter på en lille skole med 36 elever. Det er ikke kun der, hvor der går flere hundrede elever, at det kan være nødvendigt, at man giver eleverne nogle redskaber i hænderne, så de trives bedre i skolen. Svært at se konflikterne - For eleverne kan det være svært at se konflikterne, fordi de selv er inde i dem lige nu. Derfor er det vigtigt, at man stopper op og lader dem reflektere, siger Kerstin Breuch. Og det er netop det, man igennem forskellige rollespil Eleverne spillede og filmede forskellige mobbe-scener gør i deeskalationstræning. Film er ligeledes et godt medium til at klarlægge nogle konflikter, ved Bjarne Truelsen, som er leder af»offener Kanal«i Flensborg. Han har gode erfaringer med filmprojekter omkring trivsel. - De beskæftiger sig intensivt med emner som mobning. Vi skriver scenerne, øver dem og indspiller dem med kamera. De unge spiller en rolle, og det gør, at de kan reflektere over forskellige problemstillinger med en vis distance. Samtidig ligner problemstillingerne, de måske selv oplever fra den ene eller anden side, siger Bjarne Truelsen. Som en lille sidegevinst lærer de også en masse om mediet film. - De oplever, at film er manipulerende. At ting bliver iscenesat, ligesom når vi lige om lidt går ud, icenesætter et billede til artiklen i Fokus. De unge lærer, at de ikke skal tro på, at ting er helt præcist som det, de ser i fjernsynet eller læser i en avis, siger Bjarne Truelsen. Hvem betaler for skolesocialarbejdet? Fortsættelse fra forsiden: I Nordfrisland har man derfor besluttet, at pengene til at betale skolesocialarbejderne i skoleåret 2014/2015 i værste tilfælde skal tages fra kommunerne. Hvad der skal ske efter den tid, er der ingen der ved. I kredsen Slesvig- Flensborg har man endnu ikke truffet en afgørelse om, om skolesocialarbejdet fortsætter efter dette skoleår. Hvis det ikke er tilfældet, vil de også ramme Skoleforeningens socialarbejde. Flensborg nok ikke berørt I Rendsborg-Egernførde er forvaltningen og Skoleforeningen derimod blevet enige om at forlænge samarbejdet på Ejderskolen i Rendsborg frem til Skoleforeningen betaler 30 procent af omkostningerne. De fire danske skolesocialarbejdere i Flensborg er formentlig ikke i fare. Byen hører Pædagog Bettina Wagner (tv) og medhjælper Imke Krüger (th) glæder sig til at komme igang. Vuggestuer bliver fyldt op SYDSLESVIG. Casper, Louisa og Joel er de første tre børn, som er flyttet ind i vuggestuen i Frederiksstad. I alt er der ti pladser og pædagog Betina Wagner og medhjælper Imke Krüger regner med, at pladserne vil være fyldt op i februar. - Der går selvfølgelig altid lidt tid, fordi forældrene har nogle andre ordninger lige nu, siger Betina Wagner. Det har været dejligt at starte op forholdsvis stille og roligt, men nu glæder de to voksne Nedrivningsarbejdet i Erikstrasse er gået igang. nemlig til vinderne i finansreformen. I delstatens inderigsministerium i Kiel kan man slet ikke forstå kritikken fra amterne og forbundspolitikeren. - Finansieringen af skolesocialarbejdet har da intet at gøre med næste års finansreform, siger ministeriets pressetalsmand. Det samme siger SSWs gruppeformand i landdagen, Lars Harms. To forskellige ting - Det er to forskellige ting som man ikke må blande sammen. Det ene er, at vi har brug for en finansreform og det andet er, at vi selvfølgelig også har brug for at skolesocialarbejdet fortsætter. Da det hidtil har været forbundsregeringen, der har stået for finansieringen af dette arbejde, har Lars Harms en forventning om, at den nye regering fortsætter med et. - Hvis det ikke er tilfældet, må vi selvfølgelig sættes os sammen og diskutere, hvor pengene kan findes, siger han. sig til, at der snart kommer mere liv i vuggestuen. I den nyoprettede vuggestue i Gottorp-Skolens børnehave i Slesvig er alle pladser optaget. Børnene»flytter ind«i de nye omgivelser lige så stille. Samtidig er nedrivningsarbejdet i Erikstrasse i Slesvig i fuld gang. Her skal der opføres en ny daginstitution med plads til 30 aldersintegrerede børn og 20 vuggestuebørn. Den nye institution skal være færdig i slutningen af 2014.

4 Fokus FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december Dansk Skoleforening for Sydslesvig FOTOS: DIVERSE Vi ønsker alle daginstitutionsbø forældre, medarbejdere, samarbejd en glædelig jul og et lykkebringe Jørgensby-Skolens Børnehave smykker træet i Stuhrsallee. Juleteater på Kobbermølle Danske Skole. Jul på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Vesterallee Danske Børnehave i Flensborg. Engelsby-Tarup Danske Børnehave. Juleteater på Harreslev Danske Skole. Tønning Danske Børnehave Luciapigerne i Vestermølle Danske Skole. Eleverne i Vanderup Danske Skole frems

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december FOTOS: DANIEL DÜRKOP rn, elever, spartnere og venner nde nyt år! Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Lucia-optog på Hanved Danske Skole. 45 elever og 17 lærere er involveret i lektiehjælpen. Stort lektiehjælpsprojekt på Duborg- Skolen Læring Børnehavebørn i Læk bager julesmåkager. Elever og lærere er gået sammen om at give lektiehjælp på skolen en gang om ugen. tiller julepynt. Skoleforeningens to julekort 2013 er fremstillet af to elever på Vesterland-Kejtum Danske Skole. Sid Lüderitz fra skolens 3. klasse har malet en blå og fredelig engel. Rasmus Hansen fra 8. klasse har lavet et julemotiv i lineloums-snit. Julenissen Wilfred på Duborg-Skolen i Flensborg. Julie Ramsing Børnehaven i Flensborg. Jul med bedsteforældrene i Hostrup Danske Børnehave. FLENSBORG. Eleverne får ofte ikke det ud af lektierne, som lærerne håber. Nogle elever synes, lektierne er for svære, andre synes, at de ikke giver tilstrækkeligt med faglige udfordringer. Det skaber problemer for eleverne, og det skaber problemer for lærerne i timerne, hvor eleverne sidder med meget forskellige forudsætninger. En undersøgelse på Duborg-Skolen i Flensborg har vist, at eleverne gennemsnitligt laver en halv times lektier om dagen. - Men lærerne forventer halvanden times lektier hver dag, derfor har vi gjort os nogle tanker om, hvordan vi styrker indsatsen på dette område, siger Morten Meisner. Der bliver hjulpet fra elev til elev......eller ved hjælp af en lærer Hjælp på forskellige måder Tankerne er mundet ud i projektet»lektiehjælp«, et pitstop i skolehverdagen Hver tirsdag i 7. og 8. time tilbydes der forskellige former for lektiehjælp til alle elever i 7. årgang til 13. årgang. 45 af skolens egne elever og 17 lærere står til rådighed for at hjælpe både, når det handler om konkrete lektier, tilegne sig basisviden i crash-kurser lektiegrupper, læsesal eller skriveværksteder. I alt er der syv forskellige tilbud. Læsesalen er for de elever, der ønsker at bruge denne dobbelttime i lektiearbejde til på egen hånd at lave en opgave eller sætte sig ind i et emne. Til skriveværkstedet kommer elever, der ikke har fået afleveret skriftlige hjemmeopgaver. Her vil det blive organiseret således, at de lærere, der har opsynet, har fag, der gør dem i stand til i givet fald i en vis udstrækning at vejlede eleverne. Crash-kursene henvender sig først og fremmest til de elever, der har grundlæggende problemer i stofområder, som klassens øvrige elever er ude over, og som derfor har brug for en sammenhængende præsentation af deres problemområde. I Uni-kurserne søger eleverne særlige faglige udfordringer, der rummer en mere dybtgående eller fagligt omfattende beskæftigelse med et bestemt tema, end den der finder sted i den normale klasseundervisning og i hverdagens lektiearbejde. Det er et tilbud til elever, der søger at udvikle særlige faglige talenter. Forskellige behov Baggrunden for at arbejde med syv forskellige måder at tilbyde lektiehjælp på er, at elevernes behov er mangfoldige, både afhængigt af, hvilken elev vi tænker på, og afhængigt af, hvilke fag denne elev har. Fordelen ved dette pitstopbaserede lektiearbejde er, at eleverne oplever, hvorledes skolen tager lektiearbejdet alvorligt - dels ved at afsætte skoletid til det, dels ved at afsætte lærere til det. Hvor læreren hidtil i en vis udstrækning var henvist til at opfordre eleven til at gå hjem og finde ud af det, så giver dette tilbud mulighed for, at læreren henviser eleven til denne mulighed for at klare sit faglige problem. Til fordelene hører også, at en af de store svagheder ved at gøre lektier til en ensom beskæftigelse derhjemme - den svage elevs isolation med vedkommendes faglige problemer og deraf følgende følelse af udsigtsløshed når det gælder lektiearbejdet ophæves ved at stille tid til rådighed for hjælp, dels fra andre elever og dels fra lærere. Styrke eleverne Man kan i den daglige undervisning skrue op og ned for lektiemængden, men lektier er også mere eller mindre avancerede forstadier til selvstændig studieaktivitet. Derfor er et systematisk, skolebaseret lektiearbejde såvel et her-og-nu orienteret svar på mange elevers vanskeligheder med stoffet og de dertil hørende lektier, og et tilbud til de gode elever om at gribe muligheden for at udfordre sig selv. Begge aspekter munder ud i, at dette initiativ kan siges at være et program for udvikling og styrkelse af alle elevers studiefærdigheder. En kvalitet der hører til et af de mest centrale krav, som der stilles til dagens og fremtidens studenter.

6 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december Fire legatpladser på Højer Efterskole Efterskole Højer Efterskole vil gerne tiltrække flere elever fra Sydslesvig, derfor giver den en økonomisk håndsrækning. Højer Efterskoles Støtteforening har besluttet at udlodde 4 legater á kr. til unge sydslesvigere, der vælger et ophold på Højer Efterskole i skoleåret 2014/15. - De unge fra Sydslesvig skal vælge at tage på Højer Efterskole af samme grunde som unge fra Danmark: Vi har en stærk profil inden for fagene kampsport, sprog og gymnastik, og vi er en mindre skole med et tæt og trygt fællesskab, siger skolens forstander Agnes Østergaard og fortsætter: Ambitioner - Vi vil gerne gøre en særlig indsats for at tiltrække de sydslesvigske elever, fordi de understøtter vores ambition om at være en brobygger i grænselandet. Derfor har skolen valgt at supplere støtteforeningens initiativ med et afslag i skoleprisen på fakta - Højer Efterskole en almen grundtvigsk efterskole - Skolens profil er kampsport, sprog og gymnastik - Som den eneste efterskole i Danmark tilbyder skolen undervisning i japansk/manga - Højer Efterskole er en mindre skole (maks. 85 elever) med et tæt og trygt fællesskab, hvor alle kender alle, og hvor omsorgen for den enkelte elev er i højsædet. yderligere kr. til de fire legatelever. Vi vil gerne udnytte vores beliggenhed tæt på grænsen som en styrkeposition, hvor vi orienterer os både mod nord og syd. Det afspejler sig også i, at vi som en af få efterskoler i Danmark har valgt at satse på tysk som et linjefag, og vi giver mulighed for at prøve sproget af på ekskursioner til tyske metropoler som Hamborg og Berlin. Hun bakkes op af formanden for Højer Efterskoles Støtteforening, Peter Ravn, der selv har haft tre børn på skolen. Rabat - De 60 elever vi har på skolen lige nu, får ikke bare en solid faglig ballast. De får også udfordringer og oplevelser, der vil udgøre fundamentet for livslange venskaber. I støtteforeningen vil vi gerne bidrage til, at skolen udnytter sin placering i grænselandet til at invitere unge fra Sydslesvig tættere på og at øge danske unges viden om mindretallet syd for grænsen. På den måde er vi med til at opfylde skolens ambition om at skabe sproglige, kulturelle og venskabelige forbindelser på tværs af grænselandet. Alt i alt betyder støtteforeningens og skolens initiativ, at unge sydslesvigere med lyst til et efterskoleår i Danmark kan få kr. i rabat, hvis de vælger et ophold på Højer Efterskole. For at komme i betragtning til en legatplads på Højer Efterskole skal man henvende sig på skolen og aftale tid for et besøg. Legatpladserne gives til de fire første sydslesvigske elever, som tilmelder sig det kommende skoleår. FOTOS: HOLM LÖFFLER Følg med om vejrforhold på hjemmeside Vejr Undervisningsfri i de offentlige skoler gælder også for de danske skoler i det pågældende område. En af de opgaver, eleverne havde, var, at byggede tårne af marshmallows og spaghetti. Opgaven blev udført med stor koncentration. Venskabslege i Vesterland Trivsel Eleverne på Sild fik en helt særlig dag, hvor de kom tættere på hinanden. VESTERLAND. Vesterland- Kejtum Danske Skole gennemførte i starten af december en trivselsdag. - Det har været vigtig for os, at eleverne beskæftiger sig med emnet. Forud for trivselsdagen har alle klasser haft trivsel og venskab som tema i en del af timerne, siger skoleleder Lisbet Mikkelsen Buhl. På selve dagen stod det så på en masse trivselslege. - Der har været fælles samling og velkomst og bagefter en inddeling i grupper på tværs af klasserne. I grupperne byggede eleverne så for eksempel et tårn af spaghetti og marshmallows. Derefter var der forskellige aktiviteter på hele skolen: Der blev malet venskabsbilleder, løst lego-opgaver, der var børneyoga og wellness. - Dagen var en succes. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra eleverne, som har rigtig meget lyst til at gentage det, siger Lisbet Mikkelsen Buhl. Møde med de små Tay Dobrot fra 7. Klasse er enig. - Det var godt at møde kammeraterne fra de mindre klasser. Det var os ældre elever, der havde ansvar for grupperne, fortæller han. - Vi har lært meget om trivsel, siger han. De ældste elever bagte også»venskabsboller«, som alle eleverne spiste som afslutning mens de sang venskabssange. Tjelle Pit fra 2. klasse maler et venskabsbillede. SYDSLESVIG. I sidste ende er det altid forældrene, der afgør, om vejrforholdene lokalt er så dårlige, at barnet skal blive hjemme eller hentes tidligere fra skolen eller børnehaven. Men der er selvfølgelig også tilfælde, hvor vejrforholdene i hele regionen er så dårlige, at skoler og børnehaver bliver lukket. Om dette er tilfældet, kan forældre nu informere sig om på Skoleforeningens hjemmeside. Newsfeed indbygget Der er blevet indbygget en såkaldt»newsfeed«i højre spalte på hjemmesidens forside, som indeholder et direkte link til en særlig hjemmeside, delstaten har indrettet til at informere om skolelukninger på grund af dårligt vejr. Desuden kan man ringe til delstatens vinterhotline på telefon Informationer finder man også på trafikselskabernes hjemmesider. Det afgørende for, om der besluttes skolelukning, er skoleelevernes og børnehavebørnenes sikkerhed på skolevejen. Er vejene dårligt ryddet, lukkes skolerne. Det gælder normalt for alle skoler indenfor et amt, selvom vejrforholdene ikke er lige dårlige alle steder. Afgørelsen kommer så sent som muligt Årsagen er, at afgørelsen om at institutionerne lukkes, træffes så sent som muligt i løbet af natten og morgenen, at der ikke er tid til at vurdere situationen for den enkelte skole. Men selv om forældrene ikke har fået information om, at skolen er lukket, skal de ikke være bange for, at deres børn står foran lukkede døre, når de møder op. Skolerne er forpligtet til at have en nødbemanding klar, der tager sig af eleverne. I tilfælde af, at vejrforholdene forværrer sig i undervisningstiden, er det op til skolelederen at stoppe undervisningen. Eleverne må dog kun sendes hjem, hvis deres skolevej er sikret.

7 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december FOTO: FOKUS Børnehaven summer af klassisk musik Musikprojekt HARRESLEV. Harreslevmark Danske Børnehave er gået i gang med et musikprojekt, der tager udgangspunkt i den klassiske musik. Fokus ligger på, hvilken indflydelse klassisk musik har på børnenes adfærd, velvære og læring. I børnehaven spilles der nu særligt udvalgt klassisk musik som baggrundsmusik i grupperne, når de for eksempel leger, spiser eller dyrker gymnastik. - Vi har fået hjælp af to musikere fra musikkonservatoriet i Sønderborg, som har valgt den musik, vi bruger, siger børnehaveleder Lilian Magnussen. - Projektet skal ikke forstås som, at vi nu hører klassisk musik hele dagen. Der skal selvfølgelig være plads til alt det andet musik, børnene vil høre, og til at der ikke spilles musik. Men vi involverer klassisk musik som en fast bestanddel i børnehavens dagligdag, siger Lilian Magnussen. Forældrene med Børnehavens pædagoger præsenterede ideen for forældrene på et forældremøde inden sommerferien. FOTO: FOKUS Klassisk musik har en stor indflydelse på børnenes trivsel, mener man i Harreslevmark Børnehave. Igennem et længere forløb vil man nu undersøge denne påstand. - For os er det vigtigt, at forældrene er helt med på ideen. Det har givet os, de ansatte, et ekstra skub, at forældrene har syntes, at det er en super ide. Det har for eksempel været et stort ønske fra forældrenes side at få vores liste med klassisk musik, så de også kan høre det derhjemme, siger Lilian Magnussen. Høre instrumenter En del af projektet er, at børnene skal have mulighed for at se og høre hvordan forskellige instrumenter lyder. Linette Sørensen har været i børnehaven for at vise blandt andet Kaa, hvordan man spiller på harpe. Derfor er forskellige musikere blevet inviteret i børnehaven for at spille på deres instrumenter. - Formålet er, at børnene kan kende forskel på de forskellige instrumenters lyde og klang, og at børnene lærer navnene på de instrumenter, de hører. At børnene ved at høre musikken får en begyndende forståelse af musikken, og at vi gennem dialogen med børnene kan finde ud af, hvordan musikken påvirker dem. Her tænkes bl.a. på»dyrenes karneval«, hvor et instrumentet f. eks. lyder som en elefant osv. Det handler også om, at børnene evt. kan føle og beskrive forskellige følelser, som musikken giver udtryk for eller udløser hos dem, og at de danner egne billeder i hovedet, når de hører musikken, og at vi bagefter i dialogen med dem afkoder/verbaliserer, hvordan de oplevede musikstykket, hvad det gjorde ved dem. Iagttagelser Pædagogerne i de enkelte grupper fører en logbog, og iagttager forandringerne i børnenes væremåde under projektet. - Hvis vi får bekræftet, at musikken har en positiv effekt på børnenes koncentration og mulighed for at fordybe sig, vil det blive en metode, vi også fremover vil benytte os af. Den klassiske musiks påvirkning er ikke kun et tema for et konkret projekt, men måske en ny vej for os alle sammen til bedre velvære i samværet i børnehaven. Den læring, der er sket i personalegruppen, da vi udvalgte årets tema, har været en fantastisk oplevelse. Vi er alle meget engagerede og brænder for at omsætte projektets læreplansmål i dagligdagen. Alle har, og er fortsat i gang med at forberede sig, og har læst og tilegnet sig ny viden om den klassiske musiks betydning og påvirkning, siger Lilian Magnussen. Jobmessen på Duborg-Skolen i Jobmesse i januar Uddannelse Tirsdag den 28. januar 2014 afholdes der igen en jobmesse på Duborg-Skolen i Flensborg. Jobmessen finder sted fra klokken til Det er Skolevejlederne fra Gustav Johannsen Skolen, Cornelius Hansen-Skolen og Duborg-Skolen, der har taget initiativet til jobmessen, som er beregnet til elever og forældre på alle danske fællesskoler i Flensborg. Skolevejlederne er tæt på eleverne, når de skal finde sig en praktikplads, og de følger og vejleder dem også med hensyn til deres muligheder efter afsluttet skolegang efter 9. hhv. 10.årgang. Erfaringen viser, at elever SLESVIG. Eleverne fra 5. klasse på Hiort Lorenzen- Skolen i Slesvig var i slutningen af november i København, hvor to af klassens elever, Katrine og Rune, var med til finalen i dagbladet»politikens«fortællerkonkurrence, Gi en historie. Og det blev til en flot 3. og forældre sammen finder mulighederne for uddannelse og job. Det kræver selvfølgelig, at de også får muligheden for at kunne blive orienteret sammen. Der tilbydes diverse job- og uddannelsesmesser for elever, men skolevejlederne synes, det er vigtigt, at eleven sammen med sine forældre ser på forskellige muligheder og tilbud. Det er et vigtigt skridt for de unge mennesker at finde den rigtige uddannelse og det rigtige job. Jobmessen i januar 2013 fik igen positiv respons fra både forældre og elever. Den kommende messe vil foregå på en lignende måde som i år med boder i det store fællesareal i skolen, hvor uddannelsesstederne præsenterer sig. FOTO: FOKUS Gode historiefortællere plads ud af 13 historier og 500 kroner til klassekassen. Desuden fik hele klassen en kanon oplevelse ud af turen. Katrine og Rune fortalte historien»et stort ønske«om en lille dreng, der ikke har råd til at komme i skole. FOTO: FOKUS Mindretalsunge i Slesvig SLESVIG. Eleverne i F7 på A. P. Møller-Skolen havde forleden besøg af unge fra en international mindretalssprogkampagne»language diversity«, som blandt andet sammenslutningen af unge i mindretal (JEV) er med i, ønsker at motivere mennesker til at lære sprog samt at oplyse om fordelene ved at tale flere sprog. Målet er, at alle Læreren på A. P. Møller Skolen, Frauke Pløen, sammen med de fire mindretalspiger Mona Jessen, Madlenka Kowa, Berit Nommensen og Julia Marx. europæere skal kunne tale to sprog ud over modersmålet. I quiz-form lærte eleverne om både sprog og mindretal i Europa af de fire kampagne-piger, som hver i sær taler 4-5 forskellige sprog. Du kan erfare mere om kampagnen på Blæksprutte på skolen FRDERIKSSTAD. Hans Helgesen Skolen i Frederiksstad har som noget nyt haft skolefritidsordning i efterårsferien. - Tilbuddet er blevet taget godt imod, siger skolelederen Björn Kasubke. - Især i den første uge var der mange elever, siger han. Skoleforeningens styrelse gjorde det sidste år muligt, at skolerne kan holde skolefritidsordningerne åbne de dage, hvor også børnehaverne er åbne i skoleferien. Og børnene har været kreative. Sammen med pædagogmedhjælper Sarah Maria Simmon har de malet en blæksprutte på væggen i skolens nye multifunktionsrum, til dagligt netop kaldt blæksprutten. Ved siden af bibliotek afholdes der her for eksempel forældreaftener og filmforevisninger.

8 FLENSBORG AVIS Lørdag 21. december Sørup skole samlede 820 euro Indsamling Stor indsats gavmange penge til børn i Syrien. Eleverne på Sørup Danske Skole har samlet 820 til krigsramte børn i Syrien. Og de har faktisk gjort mere end bare at samle dem. De har selv ydet en indsats. Eleverne arbejder med læsebånd i skolen, det er en arbejdsmåde, som skal fremme elevernes læsefærdigheder. De mindre elever øver i at genkende, forme, læse og skrive ord, de andre læser eller skriver tekster. For en klaret opgave får de et stempel. For at samle penge til Syrien har eleverne fundet en Mobning. 200 elever i Flensborg var med til aktion imod mobning. FLENSBORG. Sarah-Lena Kloppenburg fra 9. klasse på Cornelius Hansen-Skolen har vundet 3. pladsen i plakatkonkurrencen til»antimobbingtag«i Slesvig-Holsten. Den 2. december havde landet Slesvig-Holsten opfordret til aktioner i sammenhæng med»antimobbingtag 2013«. I Flensborg havde byens skolesocialarbejde bl.a. inviteret til aktionen»wir treibens bunt für mehr Zivilcourage«ved havnespidsen. Elever fra de tre danske fællesskoler i Flensborg var sammen med eres skolesocialarbejdere blandt de 200 deltagere, stod op for mangfoldighed og opfordre til civilcourage mod mobning med en festlig flashmob-agtig farveaktion. Tegnekonkurrence Som en af de mange forskellige aktiviteter i anledning af den 3. Antimobbingtag-SH var der udskrevet en plakatkonkurrence om emnet» for alle elever fra klasse i Slesvig-Holsten. - Begrebet»civilcourage«var nyt for mange af eleverne, fortæller Gabriela Steinberg, der er byens skolesocialarbejder på Cornelius Hansen-Skolen. Vi arbejder gennemgående med mobningsprævention på skolen, men vi var nødt til at gå mere i Jette og Mads overrakte pengene til Anders Molt Ipsen. sponsor, som har givet dem penge for hvert stempel de får i læsebånd. Og det har motiveret eleverne. - Jeg var både glad og forbavset, da det stod fast, at DRs Big Band spillede for Syrien Koncert DR Big Bandet har en passion for Gil Evans, og det var ikke til at overhøre ved koncerten til fordel for Syriens krigsramte børn på A. P. Møller Skolen sidste måned. SLESVIG. Det var med stor glæde, Skoleforeningen kunne tage imod to gratis koncerter med DR Big Bandet i november. Efter en elevkoncert for elever fra Duborg- Skolens og A. P. Møller Skolens ældre årgange om formiddagen var der om aftenen indbudt til koncert til fordel for UNICEFs kampagne»hjælp Syriens børn«. Oplevelse i særklasse For de jazzkyndige blev det en oplevelse i særklasse at få mange af Evans? centrale arrangementer serveret i deres originale instrumentation, mens de mindre velbevandrede udi jazzens verden fik sig en glædelig overraskelse ved, at kunne genkende mange af melodierne og få hjælp til at forstå musikken fra koncertens programlægger, basunisten Peter Jensen, der veloplagt førte gennem programmet. På dansk krydret med charmerende tyske oversættelser fik publikum oplyst, at Gil Evans var mindre kendt for sine kompositioner, og dybden med, hvad civilcourage er, for at få en mere konkret forestilling om opgavestillingen. Emnet blev blandt andet behandlet i den pigeklub, Gabriela Steinberg tilbyder hver tirsdag eftermiddag, men alle andre elever på skolen var også inviteret til at deltage i konkurrencen. Cornelius Hansen-Skolen kunne bidrage med i alt fem plakater - og Sarah-Lena Kloppenburgs plakat blev den tredje bedste i hele Slesvig-Holsten. de havde samlet 820 euro sammen, siger skoleleder Anja von Oettingen. Skoleforeningens dirsktør, Anders Molt Ipsen, fik overrækt en check i denne uge. - Det er så flot, at I tænker på andre mennesker. Og I har gjort mere. I er stået op og har gjort noget, sagde Anders Molt Ipsen. Indsamlingen for børn i Syrien fortsætter. Det er fortsat muligt at deltage i indsamlingen. Hjælp Syriens børn: Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Kontonummer Union Bank Flensburg BLZ Sarah-Lena blandt de bedste i konkurrence Farverigt protest mod mobning mere som formidabel arrangør, der mestrede tonesætningen på fantastisk vis. Som en belysningsmester, der sætter motivet i scene og får farverne til at stråle, var det Evans særlige talent at udnytte orkestrets mange muligheder for at lokke det bedste ud af bestående værker. Farverig rejse Koncerten blev således til en lære- og farverig rejse gennem Gil Evans musikalske univers - lige fra kendte og lettilgængelige melodier som»summertime«eller»st. Louis Blues«over snørkletkomplicerede improvisationer til den spansk inspirerede finale med en bevægende»maids of Cadiz«og det fascinerende, næsten hypnotiske»solea«som afslutning. Fryd for ører og øjne. Under dirigent Steen Hansens kyndige ledelse blev det ganske tydeligt, hvorfor DR Big Bandet nyder ryet som»probably the best band in Europe«. Både bandet som helhed og de mange ypperlige solister brillerede med forrygende virtuositet og timing leveret med en så positiv og afslappet attitude, at det var en fryd at se på. Man gik opløftet derfra for at finde de gamle jazzplader frem og prøve at genopleve magien derhjemme. Tænk at det kan gøre så godt at gøre noget godt! Koncerten indbragte mere end 2.000,- euro til fordel for UNICEFs kampagne. Katrine Hoop Sarah-Lena Kloppenburg var med til farveaktionen i Flensborg. Møde med Afrika Projekt Ansættelser En hel række nye ledere er netop tiltrådt deres nye stillinger i skolerne og i børnehaverne i Sydslesvig. BYDELSTORP. Børnene i Bydelstorp Danske Børnehave har i flere uger haft Afrika som emne. De har hørt om de mange afrikanske kulturer og sprog, de mange lande og har spist noget afrikansk mad. Desuden har de fremstillet masker og trommer, sunget og lært om de mange dyr, der findes i Afrika. - For os har det været vigtigt, at børnene får en forståelse for andre kulturer, siger den stedfortrædende børnehaveleder Carina Hansen. - En væsentlig grund er, at vi faktisk har et barn i børnehaven, som er adopteret og kommer fra Sydafrika, fortæller hun. - Desuden giver sådan et intensivt møde med et bestemt emne altid børnene et sprogligt løft. De lærer en hel masse nye ord og udvikler ligeledes de motoriske færdigheder, siger hun. Nye ledere i Sydslesvig. Ina Kollmann er siden 1. december børnehaveleder i Gottorp-Skolens Børnehave i Slesvig. Hun afløser Ralf Gburek, der er gået på pension. Ina Kollmann, 43 år, har bopæl i Slesvig. Efter endt pædagoguddannelse i Kolding blev Ina Kollmann den 1. februar 1995 ansat i Oksevejens Børnehave som pædagog med funktion som stedfortræder. I 1997 flyttede hun til en tilsvarende stilling i Rendsborg Børnehave. Siden 1. februar 2007 er Gottorp-Skolens Børnehave Ina Kollmanns ansættelsessted. Her har hun været konstitueret som børnehaveleder i et sygevikariat siden marts Anne Asmussen bliver pr 1. januar ny daginstitutionsleder ved Nystadens Vuggestue. Hun har hidtil været afdelingsleder i vuggestuen. Anne Asmussen er 33 år og bor i Flensborg. Efter endt pædagoguddannelse ved Seminariet i Aabenraa blev Anne Asmussen i februar 2005 ansat i Engelsby Børnehave, hvor hun fra december 2005 havde funktion som stedfortræder. Den 1. september 2010 flyttede Anne Asmussen til en pædagogstilling i den nyoprettede vuggestueafdeling ved Skovgades Børnehave. Siden 1. marts 2012 er hun ansat som afdelingsleder for vuggestueafdelingen, der fremover har navnet Nystadens Vuggestue. Afdelingsleder Solveig Bendorff, Skovgades Børnehave bliver nu daginstitutionsleder i børnehaven. Solveig Bendorff er 37 år og bor i Flensborg. Efter endt pædagoguddannelse ved Seminariet i Aabenraa blev Solveig Bendorff den 1. oktober 2002 ansat i Skovgades Børnehave som pædagog med funktion som stedfortræder. Siden marts 2012 er Solveig Bendorff ansat som afdelingsleder for børnehaven. Solveig Bendorff tiltræder stillingen som daginstitutionsleder den 1. januar Hun afløser Bodil Meyer, der går på pension. Björn Rosenbaum er siden 1. november ny skoleinspektør på Treja Danske Skole. Björn Rosenbaum er 48 år, bor i Tarp og har to børn. Efter læreruddannelse ved hhv. PH Flensborg og Haderslev Statsseminarium blev Björn Rosenbaum den 1. august 1987 ansat i en lærerstilling ved Jernved Danske Skole og Risby Danske Skole. I 2001 blev Björn Rosenbaum forflyttet til Kaj Munk- Skolen, og siden 1. august 2004 har Treja Danske Skole været hans tjenestested. Efter en periode som konstitueret i stillingen tiltrådte Björn Rosenbaum som skoleinspektør den 1. november Han afløser skoleinspektør Zolveigh Ravn, der er gået på pension. Ny skoleleder på Jørgensby-Skolen i Flensborg er siden 1. november Sølvi Johansen Koch. Hun er 56 år og bor i Tinglev. Hun er læreruddannet i 1981 fra Tønder Statsseminarium. Sølvi Johansen Koch har i årenes løb været ansat som lærer ved Kruså Skole, Bov Skole og Egernsund Skole. Fra 2001 indtil sin nuværende ansættelse hos Skoleforeningen har Sølvi Koch været skoleleder ved Gram Skole. Hun har afløst Eberhard von Oettingen, der er flyttet til en konsulentstilling i Centraladministrationen. Ny viceskoleinspektør på Jørgensby-Skolen er Sandra Mikkelsen. Hun er 38 år, bor i Flensborg og har to børn. Efter læreruddannelsen i hhv. Flensborg og Haderslev blev Sandra Mikkelsen i 2006 ansat ved Brundlundskolen i Aabenraa. I 2012 flyttede hun til en lærerstilling ved Lyreskovskolen i Kruså. Sandra Mikkelsen tiltræder som viceskoleinspektør ved Jørgensby-Skolen den 1. februar kommende år. Hun afløser viceskoleinspektør Ane Schmidt, der flytter til en konsulentstilling i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Så nærmer efterårsferien sig, skønt der med rusk og regn føles, som om vi har haft efterår meget længe, samtidig kan det godt føles, som om vi lige er startet efter sommerferien.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 23. februar 2012 kl på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 23. februar 2012 kl på Christian Paulsen-Skolen 27.2.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael Martensen,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 14.5.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Fra august 2013 skal alle skoler i Sønderborg Kommune udbyde linjer i udskolingen - det vil sige fra 7. til 9. årgang. På Nørreskov-Skolen

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

ANDERLEDES UGE for alle elever på Sct. Ibs Skole

ANDERLEDES UGE for alle elever på Sct. Ibs Skole Fredagsnyt Nr. 210 uge 41 Fra den 10.10 til den 14.10 2016 et alternativ med værdier ANDERLEDES UGE for alle elever på Sct. Ibs Skole 0. kl. har arbejdet med musik og kunst 1. og 2. kl. har arbejdet med

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

BYTTE VIDEN CAFÉ VIDENSDELINGSKONFERENCE INSPIRA TION TIL DIN H VERDAG! FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG FRITIDSTILBUD

BYTTE VIDEN CAFÉ VIDENSDELINGSKONFERENCE INSPIRA TION TIL DIN H VERDAG! FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG FRITIDSTILBUD IPADS OG LÆRING SNORE- BILLEDER DIGITAL KREATIVITET NY SKRIFTLIGHED MAD TIL UNGE KOLDT FORLØB DIALOGISK LÆSNING MINDRETALS- PÆDAGOGIK BYTTE VIDEN CAFÉ DE- ESKALATIONS- TRÆNING MIT CFU FRI FOR MOBBERI AFRIKANSKE

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg Uddannelsesplan for studerende i praktik Skovgade Børnehave - Flensborg Velkommen til Skovgade Børnehave - en af de 54 danske børnehaver i Sydslesvig der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Alle

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere