Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning)"

Transkript

1 Print Form Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning) Linje A Eksaminator: Jonas Petersen Afleveringsdato: Digital kultur, ekstern 7-skala, 10 p. ekstern 7-skala, 20 p. Specialiseringsfag 1, intern 7-skala, 10 p. Specialiseringsfag 2, intern 7-skala, 20 p. Specialiseringsfag 3, intern 7-skala, 10 p. 3D-modellering, intern 7-skala, 10 p. Valgfag 1, intern 7-skala 10 p. Valgfag 2, intern 7-skala 20 p. Praktik, intern best./ikke-best., 20 p. Fag på kandidatuddannelsen: 3D Modellering i design og formidling Opgavens anslag: Afleveret af: Årskort: Navn: Simon Kunddal Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Må eksaminators eksemplar af eksamensopgaven gøres til genstand for udlån? JA NEJ Studienævnet for Informations- og Medievidenskab, Helsingforsgade 14, 8200 Århus N

2 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal 3D Modellering i Design og Formidling E09 Projekt Aarhus af Simon Kunddal Projektgruppe: Nicki T. Hansen Rasmus Sangaard Jakob V. Damgaard Simon Kunddal Side 1

3 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 Præsentation af Bispetorvet... 3 Ansvarsområde... 4 Udviklings- og Designprocessen... 4 Tema... 4 Research... 4 Workshop... 5 Bispetorv - Design og udvikling... 5 Inventar... 6 Design - Placeringer... 6 Samlet scene - De 5 screens D og feedback... 8 Detaljefokusering og materialer... 9 Zoom - Grillplads... 9 Renderingshelvede Forberedelse til animation Optimering Animation Storyboard Virkemidler Lydeffekter Det endelige produkt Refleksion Konklusion Side 2

4 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Indledning Brugen af 3D formidling og animation har været voldsomt stigende indenfor de senere år. Det er især fra 1990 erne og frem, hvor både spilbranchen, men også filmbranchen er overgået til avanceret brug af 3D. Indenfor spilbranchen var det FPS genren med især Quake I som frontløber, og indenfor filmindustrien var det især Pixar, der kom med de første 3D animerede film. I dag er det efterhånden unormalt, hvis ikke der indgår 3D i film og spil. Med WWWs gennembrud omkring år 2000 på det kommercielle marked, har 3D bølgen spredt sig til stadigt flere segmenter, og er nu også mainstream på mange hjemmesider, især ved produktfremvisning. Her er det muligt at opleve sit produkt virtuelt og se det fra alle tænkelige vinkler. Det er også blevet et naturligt værktøj for arkitekter, som dermed kan designe og formidle deres projekter på nye og spændende måder. Dette sidstnævnte aspekt tager nedenstående projekt udgangspunkt i og der vil blive formidlet en idé til det nye Bispetorv i Aarhus. Metode Jeg vil i denne opgave beskrive den proces, der finder sted i udviklingen af et koncept indenfor 3D design og formidling. Det er mit mål at skabe en rød tråd gennem opgaven ved at bygge den op på samme måde som den egentlige proces var. Dette mener jeg giver et bedre indblik i, hvordan design og formidlingsdelen har udviklet sig undervejs og især hvilke refleksioner, som har givet nye inputs. Afgrænsningsmæssigt vil jeg tage udgangspunkt i de objekter og frames, jeg har udviklet og renderet, men jeg vil selvfølgelig refererer til helheden, hvor det er nødvendigt. Præsentation af Bispetorvet Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at Bispetorvet, placeret midt i det centrale Aarhus forekommer trist og kedelig og generelt er en dårlig afspejling af en ellers moderne og miljøvenlig by. Aarhus Kommune har derfor besluttet, at parkeringspladsen på Bispetorvet ved Domkirken skal fjernes. Derfor udskrev vi i november 2007 to delkonkurrencer om de bedste idéer til, hvad der skal være på det centrale torv i Århus. 1 Konkurrencen er nu slut, men idéen om et nyt Bispetorv er stadig aktuel, og de kommende sider vil rumme en præsentation af en idé, udviklet af 4 studerende fra Aarhus Universitet. 1 Side 3

5 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Ansvarsområde Udviklingsgruppen har bestået af fire personer. Undertegnede har udviklet og er ansvarlig for følgende: Objekt + Materiale Materiale Animation Springvand Sti 3.delopgave første 16 sekunder Petanque Gyngestativ Tallerken, kniv, gaffel, vinflaske, glas v/grill Springvand partikelsystem Højtaler/Forstærker, Guitar, Trommesæt Udviklings- og Designprocessen Tema For at kunne udvikle et koncept i denne størrelse, er det vigtigt at få afgrænset sine idéer ind til det essentielle og dermed skabe et unikt og enestående bidrag. Tematisk set var det meget aktuelt at tage udgangspunkt i klimaet grundet COP15 konferencen i december 2009 og i, hvordan en CO2 udledende parkeringsplads kunne gøres klimavenlig, samtidigt med at opretholde byens ånd og sidst men ikke mindst tilfredsstille borgernes behov. Derudover ønskede vi også at opretholde en høj grad af realisme i forhold til konceptet og ikke tænke i futuristiske baner, som aldrig ville kunne udføres i praksis. Research Med det overordnede tema på plads, begyndte den grundlæggende research til eventuelle domæner, som kunne afgrænse det brede koncept yderligere. Her anvendte vi især Google Earth og Wikipedia som værktøjer til at se, hvordan andre storbyer har placeret grønne områder i byområder. Her blev vi især inspireret af Central Park i New York, men også mindre kendte parker fra Wien, som alle er populære pga. det grønne areal, kombineret med aktiviteter mm., som fx skak og sport. Løbende testede vi små mockups (fx billeder indsat i 3ds Max) i vores 3D model for allerede på forhånd at kunne udelukke, hvad der var umuligt. Billede fra Central Park, New York Side 4

6 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Workshop Ud fra vores research indså vi, at en park er et vidt begreb med mange sub-domæner, og det var derfor nødvendigt at finde nogle unikke detaljer til parken. For at forfine og konkretisere temaet brugte vi et værktøj kaldet inspirationskortworkshop 2. Helt grundlæggende er det en struktureret brainstorm, hvor man udtrykker sine domæner og teknologier gennem små kort med billeder, samt beskrivelser, og derigennem diskuterer sig frem til og udvikler et koncept. Tilstede til workshoppen var de fire i projektgruppen, som samtidigt også udviklede kortene. Af domænekort var der mange forskellige typer: fx leg, green, samlingspunkt, parkering, familie, event, vand, park. Ved teknologikort var det lidt sværere i forbindelse med parktemaet, men fx var der: Grillplads, legeplads, intelligent miljø, vand, skak, springvand, scene. Efter vi havde udarbejdet de forskellige kort, præsenterede vi kortene for hinanden og prøvede at gruppere dem i fælles kategorier, da der til sidst var MANGE kort på bordet. I ca. 30min lavede vi den egentlige konceptudvikling, hvor der blev udviklet flere forskellige idéer. Til sidst blev vi enige om et koncept: En grøn park med mulighed for leg og familiehygge, men samtidigt med mulighed for koncert og eventmuligheder (fx i forbindelse med Aarhus Festuge), som dermed vil bevare Aarhus ånd. Bispetorv - Design og udvikling Med et tema og nu konkret koncept var det næste skridt at få udviklet et design til Bispetorvet, som skulle resulterer i en park, der kunne opfylde de omtalte mål: at være klimavenlig, tilfredsstille borgerne, samt bevare af Aarhus ånd. Metoden til at nå dette mål var at vælge det rigtige inventar, men også at få placeret de forskellige forlystelser optimalt i forhold til brugerne. 2 Madsen, K. H. & Dalsgård, P. (2006). Inspiration Card Workshops. In Proceedings of DIS. Side 5

7 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Inventar Parker kan indeholde meget forskelligt inventar, men tages der udgangspunkt i de sub-domæner fra workshoppen, nemlig leg, familie, green, samt koncert, er der konkrete teknologier til at opfylde disse mål. Leg er selvsagt med en legeplads og dermed dækkes børns behov, men som det ses i andre parker kan skak (både i kæmpe og alm. format) også bidrage til underholdning blandt voksne og ældre, og som sidegevinst er det god hjernegymnastik. Derudover er petanque altid et hit både for gamle og unge, og passer fint til en park. Store grønne og åbne arealer muliggør også fx fodbold og frisbee. For at få et samlingssted for familier har vi valgt at bruge moderne grillpladser. Grill og hygge fylder meget i danskernes hverdag og vil derfor opfylde et stort behov. For at bevare Aarhus ånd har vi naturligvis valgt at beholde Rytterstatuen, men derudover vil vi gerne fokusere på muligheden for at holde flotte koncerter og events ved at lave en stor udendørs scene. Scenen skal dog være dynamisk, forstået på den måde, at den kan klappes sammen om dagen, og dermed fungerer som et plateau til fx yoga undervisning eller lign. Til sidst er der et springvand, som giver en livlig og grøn atmosfære i en park. Nedenfor ses fx hvordan springvand i Versailles danner centrum. Springvand i Versailles Design - Placeringer Til at finde de optimale placeringer til inventaret i parken, udviklede vi en meget givende og anderledes arbejdsmetode, nemlig en kobling mellem 3ds Max muligheder og det analoge whiteboard. Selvom 3ds Max er meget hurtigt at arbejde med, så kan der kun sidde én person ved computeren af gangen, men med Side 6

8 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal et whiteboard kunne flere deltage, redigere og komme med inputs på samme tid. Vi udviklede en målestok i hel bogstavelig forstand, som vi kunne bruge til at få de rigtige mål til fx scenen. På den måde fik vi færdiggjort konceptet, lavet en mock-up af indholdet i parken og ca. placeringer af objekter i parken. Under denne proces kom en masse naturlige designvalg. Fx skulle der være et naturligt flow til de gående borgere gennem parken, hvilket fik indflydelse på placering af stierne. Derudover ønskede vi gode muligheder for sol til grillpladserne om aftenen, hvilket vi testede med daylight system, og til sidst var det vigtigt, at der var frit udsyn til scenen (især fra store torv) for at give bedst mulige oplevelser. Sidstnævnte havde især indflydelse på placering af træerne i parken. Med både inventar og deres placeringer på plads kunne vi nu uddelegere de enkelte objekter til udarbejdelse og samtidigt teste størrelser (primært højderne) i forhold til scenen placering. Modellering Næste led i processen var modellering af de enkelte objekter i scenen, hvor vi hver især valgte flere objekter fra parken. Her var udviklingen af især springvandet interessant, da det på en måde skulle danne centrum i parken, og samtidigt være stedet, hvor stierne mødtes. Derudover skal det selvfølgelig være flot og smukt, men også være passivt og især lavt til, når der fx er koncerter på den store scene. Som billedet illustrerer, er der fint udsyn til scenen, selvom man står bagved springvandet. Samlet scene - De 5 screens Efter vi individuelt havde modulleret de enkelte objekter, blev de alle indsat i samme scene og placeret de steder, vi havde udvalgt tidligere i processen. Samlingen foregik ikke problemfrit, da fx grillpladsen skulle sænkes "ned i" græsplanen. Vi løste dette ved at skære" hul ved brug af booleans i 3ds Max. Side 7

9 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Som det fremgår af de fem renders 3 i forbindelse med første delopgave er, blev delresultatet rigtig tilfredsstillende. Vi har opnået mange af de mål, vi opstillede og konceptet ser ud til at fungere i vores 3D model. Her har vi nemlig mulighed for at se, hvordan scenen ser ud fra stortorvet nede i menneskehøjde, hvilket nedenstående billede illustrere. Oplevelsen af en koncert under Aarhus Festuge, vil altså sagtens kunne nydes fuld ud herfra. Luftfotoet illustreret til højre viser, hvordan grillpladserne er placeret meget isoleret, så der kan opnås en hyggelig og intim atmosfære. Her ses det ligeledes, hvordan stiernes position og placering giver det bedst mulige flow ved brug af mindst mulig sten. Springvandet danner centrummet i parken, men Rytterstatuen har stadig en central rolle på Bispetorvet, og til sidst er der de to store grønne og åbne arealer til diverse sport og andre aktiviteter. 3D og feedback Selvom det er muligt at indstille et kamera således, at Bispetorvet opleves som fra førstepersons perspektiv er det alligevel svært at bedømme afstande og placeringer, fordi resultatet af en rendering ender i et 2D stilbillede. Ved at importere vores projekt ind i en game-engine (Unity 3D) kombineret med en 3D biograf, blev det muligt at opleve vores scene fra 3ds Max i realtime 3D, og endda set ud fra et rigtig FPS perspektiv. Dette gav os indblik i, hvordan det ville opleves at gå i vores park og resultatet var overraskende positivt. Skaleringen og placeringen af inventaret i parken var i god harmoni, og det var kun småting, der umiddelbart skulle ændres ud fra den oplevelse. Generelt var der ingen alvorlig kritik eller mangler i vores model, taget i betragtning af, at det var en mock-up. Det er klart, at der i en endelig udgave skulle fokuseres mere på materialer og optimering. Men uden tøven valgte vi at arbejde videre med vores koncept og gennemføre det 100 %. 3 Se vedlagt cd-rom Side 8

10 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Detaljefokusering og materialer At designe og modellere indenfor 3D har mange forskellige aspekter alt afhængig af, hvad man ønsker som resultat. Anden delopgave bestod i at zoome ind på særlige udvalgte steder og fremhæve detaljer. Når der zoomes ind på objekter i 3ds Max er det vigtigt at have flotte materialer og i de fleste tilfælde ønskes da også fotorealisme. Men som ovenstående illustrerer, er det fuldt ud brugbart med simple materiale i en skitsemodel. Fotorealisme er en fryd for øjet og kan tilnærmelsesvis opnås med 3ds Max egne materialer, især hvis Mental Ray anvendes. Konsekvensen bliver ekstrem lange renderingstider, hvilket skal haves in mente især under animation, hvor mange frames skal renderes. Zoom - Grillplads 4 Vi valgte at fokusere ind på ét område, nemlig grillen, da vi her kunne eksperimentere med en masse spændende materiale- og lyskombinationer. I forbindelse med detaljeudvikling uddelegerede vi igen opgaverne rundt til gruppens medlemmer, og vi fik hver især ansvar for dele af grillpladsen. Nicki fokuserede på kul, Rasmus på beton og grillristen, Jakob på scenelys og gadelys og jeg på service (tallerkner, bestik etc.). Som sagt er det muligt at generere meget realistiske materialer i 3ds Max og med de indbyggede materialer (MR) var det muligt at få både glas, porcelæn, træ og børstet stål til servicen som kan ses i nedenstående render. Kullene var også interessante, da de gerne skulle afgive lys om aftenen pga. deres varme. Dette blev løst med self-illumanation. Derudover eksperimenterede Jakob også meget med gade og scenelys. Gadelys gav en rigtig fed effekt om natten, men scenelyset mødte nogle problemer, da vi gerne ville bruge det såkaldte Volume Light, hvis funktion er at lave flot scenelys. Effekten var rigtig imponerende, men der opstod problemer under samspillet med Daylight System. 4 Se vedlagt cd-rom Side 9

11 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Renderingshelvede Som tidligere nævnt er konsekvensen af flotte materialer, at renderingstiden stiger eksplosivt. En selvkritik må her være, at vi oveni de avancerede materialer samtidigt havde valgt at lave rigtig mange polygoner til relative simple objekter. Fx havde tallerknen 200 opdelinger i dens omkreds. Dette gør at hele objektet kræver mange flere beregninger. Med en samlet scene på over polygoner krævede det altså forbedringer på alle fronter. Forberedelse til animation Sidste del af opgaven skulle resultere i en animationsfilm af en vis længde, og det krævede en del forberedelse. For det første skulle hele scenen optimeres, og de resterende objekter skulle laves færdigt. Optimering Optimering er vigtigt, især når der skal renderes mange frames og når der er anvendt avanceret materialer og et komplekst lyssystem. Vi valgte derfor mere eller mindre at bygge alle vores objekter op fra bunden igen, med fokus på så få polygoner som muligt. Det handler selvfølgelig om at finde en naturlig balance mellem det kantede grafik og helt glatte udseende, men i de fleste tilfælde kunne vi skære meget ned på kvaliteten uden det havde konkret betydning for det visuelle. Faktisk fik vi reduceret hele projektets polygon antal fra over til et godt stykke under , og dette er selvom der kom flere objekter ind i scenen. Derudover vandt vi også ydelse ved at oprette instanser i stedet for kopier af objekter, der skulle indgå flere gange i scenen, fx træer, lygtepæle osv. Animation Den sidste delopgave gik ud på at lave en animationsfilm, der præsenterede og formidlede projektet. For at kunne lave en film, er det helt essentielt at have et storyboard til at holde styr på handlingen. Derudover er det også nødvendigt at have en række virkemidler, der gør formidlingen af projektet interessant og ikke blot et kedeligt svævekamera. Storyboard Et storyboard fungerer på samme måde som det er kendt fra almindelig filmproduktion, og har til opgave at illustrere, hvordan handlingen fremskrider og hvor scenen udspiller sig. Da vi var fire personer i gruppen besluttede vi først at hele filmen skulle udspille sig over ca. 60 sekunder +/- 15 sekunder, bestående af 4 klip. Efterfølgende udvalgte vi de scenarier, der bedst illustrerede vores koncept og kreerede ud fra disse scenarier en række kort, som bestod af de enkelte sekvenser. Første klip på ca. 15 sekunder skulle Side 10

12 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal præsentere parken, vise vandfaldet, samt fokusere på legepladsen. Andet klip skulle præsentere de forskellige skakspil. Tredje klip havde til opgave at vise petanque, zoome ud i fugleperspektiv og vise hvordan solen gik ned over parken, samt grillpladsen om aftenen, og sidste klip skulle præsentere scenen, band og lysshow. Storyboard, der illustrerer de fire enkelte klip. Virkemidler Som sagt er det vigtigt at animationen ikke flot bliver en kedelig svævetur hen over parken, men derimod at anvende visuelle virkemidler. Mit ansvarsområde (første klip) skulle præsentere parken ved, at parken opleves som første person. Man følger det første stykke sti, og dermed kan man opleve parken i forholdet en til en, som det er i virkeligheden. Næste sekvens er springvandet. Her blev jeg inspireret af en Gevalia kaffereklame Kilde: (se billede), hvor huse, stole mm. bliver skudt op af jorden. Dette virkemiddel giver en utrolig god effekt på springvandet. Efter springvandet er landet starter der yderligere et partikelsystem, som sprøjter vanddråber ud fra spidsen. Efterfølgende flyver man igennem dråberne og over mod legepladsen. Her har gyngerne også fået animeret en bevægelse for at give en mere livlig scene. En mere ubevidst effekt er, at der faktisk når at gå 2 timer af dagen på de 15 sekunder, som giver nuancer i skyggerne. Side 11

13 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Lydeffekter Udover det visuelle udtryk valgte vi også at redigere lyd til filmen. En film uden lyd kan ofte virke udtryksløs og stemningsløs. Vi implementerede derfor såkaldte synkrone lyde eller diegetiske, hvilket står for alle de naturlige lyde som er til stede i den pågældende scene. I vores film er det derfor naturligt med parkidyl i form af fuglesang og træers hvisken, samt lyden af springvand og børn, som leger. Endnu mere oplagt er den blæst som er påsat scenen, hvor 10 timer bliver afviklet på blot få sekunder. Til sidst høres motoren, som trækker scenen på, og scenen afsluttes med en live version af sangen Viva la Vida af Coldplay. Det endelige produkt 5 Efter mange dages rendering har vi fået produceret den endelige film på ca. 1min. og 30sek., som er en samlet præsentation og formidling af det nye design til Bispetorvet, der viser vores koncept og alle dets muligheder i de bedst tænkelige omgivelser. Udtrykket er en blanding mellem fotorealisme og skitseudseende. Græs kræver fx ikke fotorealisme, da en grøn flade nemt kan associeres med græs, hvorimod scenen og springvand skal være skarpt defineret for at få overbevist kunden/brugerne. Præsentationens hastighed starter meget langsomt. Vi oplever morgenen og stemningen i en idyllisk park. Legende børn, skak og petanque. Herefter spoles der mange timer frem, og vi oplever hyggen, nærværet ved grillen og til sidst den gode stemning ved livekoncerten. Refleksion Gennem hele processen har det generelt været vigtigt at væge kritisk og selvrefleksiv. Især efter de enkelte iterationer for på den måde at sikre, at der fortsættes i den rigtige retning. Undervejs har vi løbende truffet nogle valg og fravalg. Et af de første fravalg var udelukkelse af realistiske mennesker. Det er svært både teknisk at modulere, men også at finde materialer til mennesker. Derfor valgte vi siluet-mennesker. Derudover er fx græs en stor ingrediens i parkopskriften. Det er muligt at lave relativt realistisk græs både nemt og hurtigt, men så snart det skal renderes med et avanceret daylight system, bliver opgaven for stor. Vedrørende græsset gik vi dog på kompromis og i stedet for enkelte strå, fandt vi et seamless græsbillede (venstre), og lavede efterfølgende en tilsvarende bump-map udgave (højre). 5 Se vedlagt cd-rom Side 12

14 D Modellering i Design og Formidling E09 Simon Kunddal Vi blev også hurtigt bevidst om at antallet af polygoner var af stor betydning i forhold til renderingstiden. En af de vigtigste beslutninger vi traf, var valget om at bygge hele siden op fra bunden. Selvom det krævede mange resurser, fik vi øjeblikkelig gevinst, da animations og dermed renderingsprocessen startede. Rendering af animationsfilmen foregik smertefrit og relativt hurtigt. Konklusion Dette projekt har dels været en læringsproces, samt en proces bestående af udviklingen fra en ide til et færdigt udviklet koncept og model til Bispetorvet, Aarhus. Gennem hele processen har vi haft et overordnet tema, nemlig Park. Gennem en workshop, trial-error i 3ds Max, samt en masse informationssøgning fandt vi frem til et parkkoncept, som vi mente var ideelt til Aarhus. Et, der både bestod af hygge, idyl og leg, men også fest, event og ægte Aarhus-stemning. Undervejs brugte vi avancerede metoder til at få inspiration og være selvkritiske, bl.a. ved brug en 3D biograf, hvor konceptet kunne opleves i real time 3D, og dermed få øjeblikkelig feedback. Efterfulgt af materialeudvikling, optimering og til sidst animation, mener vi vores løsning kan forbedre det nuværende Bispetorv. Vi lever i en klima-tid og derfor er det både aktuelt og væsentligt mere gavnligt med en grøn park, end en forurenede parkeringsplads. Side 13

15 Print Form Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning) Linje A Eksaminator: Morten Breinbjerg Afleveringsdato: Digital kultur, ekstern 7-skala, 10 p. ekstern 7-skala, 20 p. Specialiseringsfag 1, intern 7-skala, 10 p. Specialiseringsfag 2, intern 7-skala, 20 p. Specialiseringsfag 3, intern 7-skala, 10 p. 3D-modellering, intern 7-skala, 10 p. Valgfag 1, intern 7-skala 10 p. Valgfag 2, intern 7-skala 20 p. Praktik, intern best./ikke-best., 20 p. Fag på kandidatuddannelsen: Lyddesign Opgavens anslag: Afleveret af: Årskort: Navn: Simon Kunddal Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Må eksaminators eksemplar af eksamensopgaven gøres til genstand for udlån? JA NEJ Studienævnet for Informations- og Medievidenskab, Helsingforsgade 14, 8200 Århus N

16 Nicki T. Hansen Department of Information and Media studies Aarhus University Helsingforsgade 14 DK-8200 Aarhus N, Denmark Audio Explorer Prototype Simon Kunddal Department of Information and Media studies Aarhus University Helsingforsgade 14 DK-8200 Aarhus N, Denmark ABSTRACT This paper presents the design, development and evaluation of a game prototype, which uses an auditory navigation system that implicitly guides a user by a contextualized rendering of personal audio files. The game prototype is contained within a computer, while the final game is meant to guide users through cities and other areas of interest. The prototype maintains a map with a predetermined path and three points of interest, which is meant to be a representation of a random path through a city. The user follows the path and visits the points of interest on the way, telling her about the location. The benefit of the auditory navigation system is that the user can listen to her own audio contents, which is essential for when the prototype moves out of the computer and in to real life application. Using a stereo output, such as headphones, the user listens to her own audio contents which are manipulated by our application. The user gets a clean playback of music when moving in the right direction along the path and gets different levels of directional distortion when she veers of the path. In this way we sonify the directional guide of our game. Keywords Audio design, GPS, navigation, Facebook, web design, game, Flash, PDA, mobile phone, cell phone, Max/MSP, Sonification 1. INTRODUKTION Audio Explorer er et nytænkende koncept indenfor lyddesign, som skaber helt nye muligheder for at agere kreativt i byrummet. Kombinationen af lyd og spil uden det visuelle er et snævert område, men med ingredienserne som avanceret mobilteknologi (GPS, WWW, kompas, Flash mm.), vil vi skabe et produkt, der muliggør alternativ navigation i et byrum, hvor motivationen er et meta-spil, der finder sted på den sociale netværkstjeneste Facebook. Grundlaget for dette projekt er især den isolation og privatisering, der finder sted i den fortsat voksende ipod dominerende kultur[3]. Ved at ændre menneskers brug af musik i byrummet og transformere det om et til auditivt spil ved brug af sonificering, skabes mange nye muligheder. Nye og anderledes cityguides, uden den irriterende speaker kan erstattes med ens egen musik, og spillet motiverer personen til at gå den "rigtige" vej forbi rådhuset. Gør man dette kan man undervejs få bonus-informationer lige fra hårde facts til skøre citater fra en tidligere borgmester. Samtidigt er der det sociale netværksperspektiv. Behovet for at udtrykke sine holdninger, Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. NIME 06, June 4-8, 2006, Paris, France. Copyright remains with the author(s). og realisere sig selv online er et kæmpe marked, og her vil den dertilhørende facebook-applikation skabe grobund for et ellers alternativt og obskurt produkt. I denne artikel vil vi først præsentere relaterede projekter, for at vise, hvor langt forskningen er nået inden for sonificering, lydspil og lydnavigering. Efterfølgende vil vi beskrive prototypen Audio Explorer ved at kigge på scenarier og efterfølgende opbyggelse af de enkelte elementer så som lyddesign og implementeringen. Til sidst vil vi diskutere og reflektere over relevante spørgsmål i forbindelse med projektet, som vil lede videre mod det fremtidige arbejde. 2. RELATEREDE PROJEKTER Der er flere elementer i spil på samme tid i dette projekt, og derfor vil vi referere til flere typer af lignende projekter. De tre overordnede tilgange er sonificering, lydspil og lydnavigering (audiogps), hvor især lydspil er et snævert område indenfor forskningen. Der findes dog et stort fællesskab indenfor blindespil [1]. Fælles for mange af disse spil er også at de fokuserer på en stationær computer. The Songs of North: A case study, er et online mobilt rollespil, som skal illustrere, hvordan lydlig information repræsenterende fysiske bevægelse kan bruges som spilmekanik [4]. Resultatet viste især, at det kunne lade sig gøre, men det var en fremmed interaktion og spilmekanik for de fleste deltager. I forbindelse med lydnavigering, er det ligeledes et snævert felt, men i projektet Melodious Walkabout [5], som er et GPSbaseret lydnavigeringssystem, findes der elementer identisk med undertegnedes projekt, idet, det ligeledes er muligt at bruge personligt musik som kilde til navigeringen. Sonificering, som må anses som et kendt fænomen inden for lyddesign er samtidigt mere udforsket i flere forskellige kontekster. Sonificering finder også sted i de to ovennævnte eksempler, men især i Sonic City [7] og Atmosfære - Lyden af CO2 [2]. Førstnævnte har udviklet et system, som gør brugeren i stand til at skabe elektronisk musik (i real time) ved at bevæge sig rundt og interagere med byens miljø. Musikken er her en sonificering af byens miljø, hvor Audio Explorer primært vil bruge GPS-positionen som ingrediens i sonificering af retningen man skal i. CO2 projektet er meget kort beskrevet en sonificering af et givent CO2 niveau et givent sted, altså lyden af CO2. Her kommer CO2'ens mængde til udtryk gennem musik tilsat et forvrængningsfilter. Der er med andre ord forsket inden for de specifikke områder, men endnu er der ikke set den kobling som sker i Audio Explorer, hvor både sonificering, lydspil og lydnavigation kombineres, for ikke at glemme det meta-spil, som eksisterer i kraft af integrationen med Facebook. Facebook giver både verdens umiddelbart største brugerbase og er samtidig motivation til at bruge et abstrakt og anderledes spil.

17 3. BESKRIVELSE 3.1 Tre scenarier Scenarie 1 Morten flyttede til denne by for nogle år siden, men har ikke udforsket den, da han ikke kender de interessante steder. Normalt ville han slet ikke komme steder udenfor hans rutine, som involverer hans arbejde og indkøb. Han kender ikke nogen i byen, der kan vise ham rundt, hvorfor han er fastlåst i sin dagligdagsrutine. Besluttet på at udforske sin by, henter Morten et lille lydprogram (Audio Explorer) til sin mobiltelefon, som er fyldt med hans egen yndlingsmusik. Programmet tilgår internettet og foreslår flere ruter for ham, som involverer interessante steder i hans by. Efter at have browset igennem dem, vælger han en og tager sine høretelefoner på. Hans musik begynder at spille, og når han bevæger sig rundt kan han høre, at musikken tuner ud og bliver forvrænget i visse retninger, mens én retning har den helt rene lyd. Han følger denne rene lydoplevelse som en gulerod på en snor og er fri til at kigge omkring i byen, mens han går. Ruten tager ham forbi en statue, som han ikke kender, og når han når helt hen til den, skruer musikken automatisk ned og en historisk forklaring af statuen begynder. Når forklaringen stopper starter hans musik igen og han fortsætter på ruten. Når han endelig når enden af ruten, spilles der en belønningslyd, og hans rute og de steder han har fået forklaret bliver uploadet til en webside, som lagrer denne data for ham, således at han ikke bliver sendt på den samme rute igen. Endvidere er hans facebookprofil blevet opdateret med et væg-indlæg, som forklarer hvad han netop har gennemført Scenarie 2 Alice er kommet til en fremmed by som turist. Hun vil se de vigtigste turiststeder og hvis der er tid, også se nogle af de mere obskure steder i byen. Hendes ophold varer få dage, så der er kun begrænset tid til at nå omkring. Hun går på nettet hjemmefra og ser på forskellige ruter i byen som andre brugere har indtastet. Hun vælger nogle præferencer: turist, seværdigheder, restauranter, obskur. Hun bliver nu præsenteret for forskellige points of interest (POI), som svarer til hendes udvalgte præferencer, og hun sætter flueben i dem, hun er interesseret i. Systemet præsenterer nu ruter, der indeholder disse steder, og hun udvælger nu nogle ruter baseret på, hvor lang tid de ca. vil tage og sikrer sig at der hver aften er en rute forbi en restaurant. Alice er endvidere interesseret i at fortælle sine venner, hvad hun har lavet på sin ferie, så hun fortæller applikationen, at disse ruter skal gemmes på hendes profil, når hun har færdiggjort en rute. Hun begiver sig nu ud i byen, forvisset om hun nok skal se det hun vil Scenarie 3 Brian regner sig selv som opdagelsesrejsende og vil gerne se det hele, når han er ude at rejse. Han bruger Audio Explorer til at sikre sig, at han får set alle de interessante steder i en by, og til at samle point så han er den bedste i spillet. Han har været i alle POI er i sin hjemby og afdækker nabobyerne så hurtigt han kan. Han følger ruter, der dækker så mange POI som muligt og får sin belønning i form af point i spillet, som han kan vise andre, der spiller og hans venner på Facebook. Vennerne kommenter citater som "imponerende" og "flot" til hans statusopdateringer og Brian får mod til at gennemføre flere ruter og arbejder på at blive den bedste opdagelsesrejsende i Audio Explorer. 3.2 Sonificering Sonificering defineres som følgende af International Community for Auditory Display (icad.org): Sonification is defined as the use of non-speech audio to convey information. More specifically, sonification is the transformation of data relations into perceived relations in an acoustic signal for the purposes of facilitating communication or interpretation. Det betyder, at sonificering er en auditiv repræsentation af et datasæt eller input. Den primære fordel ved en sonificering i stedet for en visualisering er, at vi hører i alle retninger samtidigt, mens vores syn er retningsbestemt. Dette betyder at en sonificering kan tiltrække sig opmærksomhed, selvom du ikke er opmærksom på den i forvejen. F.eks. kan et horn fra en bil gøre dig opmærksom på at du har gået over for rødt, hvor du ellers skulle have kigget aktivt på bilen eller skiltet for at opdage det. En auditiv alarm er uhyre mere effektiv end et alarmlys, og en geigertæller har en sonificering af stråling, så den kan advare brugeren i tide uden at han behøver at kigge på displayet. I Audio Explorer er det ønsket at få brugeren til at navigere ud fra diverse støjfiltre pålagt ens egen musik. For at opnå denne effekt er dermed nødvendigt at bruge GPS informationen, og informationen om, hvilken retning målet er i, samt hvilket retning brugeren bevæger sig i. Ved brug af GPS, kompas og koordinatberegning kan vi udregne hvilken retning brugeren bevæger sig i og bruge den information som input i en sonificering. Ved at bruge positioninformationen, kan vi ved hjælp af et avanceret lydredigeringssoftware skabe et støjfilter og dermed skabe en sonificering af navigation 3.3 Implementering Audio Explorers prototype er produceret i Flash og Max/MSP, som kobles sammen med en specialudviklet flashserverklasse [6]. Denne klasse har til opgave at muliggøre kommunikationen mellem de to stykker software. Vi viser et kort i flashprogrammet, hvor man kan spille en simulation af Audio Explorer. Se den vedlagte brugervejledning for detaljer i hvordan spillet skal startes og kontrolleres. Vi har brugt flash fordi det er en relativt hurtig måde at lave en prototype på, som illustrerer vores ide, og fordi det endelige produkt skal kunne afvikles på en mobiltelefon. Figur 1. Spilleren. Spillet kender konstant din position på kortet og hvor det næste skridt på ruten er. Ud fra disse to punkter beregnes en vinkel, som illustreres af det grøn-røde kompas på toppen af spilleren, hvor den grønne ende altid peger imod dit mål. Derudover har vi en vinkel ift. det globale kort, som er den retning spilleren peger imod. Ud fra de to vinkler beregnes en ny vinkel som udgør mængden af forvrængning der skal lægges på lyden og vi beregner samtidigt hvilken retning lydforvrængningen skal komme fra. Da vi arbejder med stereolyd og stereohøretelefoner betyder det at vi kun har 2 retninger at arbejde med. Fra vinklen mellem de to retninger, kan vi se hvilken vej spilleren er drejet ift. den rigtige retning og se hvor meget han er drejet. Hvis de to er identiske, er støjmængden 0, og hvis der drejes på spilleren er mængden mellem ± (venstre hvis negativ, højre hvis positiv) og 180 som den diametralt modsatte. Herefter omregnes tallet fra til et procenttal, som viser graden af forvrængning (100-0) via nedenstående formel, som så videresendes til Max. æ ø 100 Det kan være svært at følge denne udregning i hovedet, så vi viser her et eksempel:

18 Figur 2. Eksempel på vinkelberegning Vores player (P) peger mod 265 ift. til det globale kompas, mens vores kompas (C) peger mod 55, som er den retning spilleren skal gå i optimalt. Der ses først at -150 mindre end 210, hvorfor retningen for støj skal være venstre og mængden af støj skal være 16,6 jf.: æ ,6 180 Tallene bliver herefter sendt til Max sammen med et tal der indikerer om spilleren har kollideret med et Point of Interest. Herefter overtager Max beregningen af lydens forvrængning. Videre fra vores eksempel, så sendes følgende information videre: Funktion: sendvaluetomax(noiseleft, noiseright, POI); Eksempelværdier: sendvaluetomax(16.6, 100, -1); 3.4 Lyddesign Til at udvikle støjfilteret har vi anvendt Max, som er lydredigeringssoftware, med mulighed for mange avancerede indstillinger. Der er flere grunde til dette valg. Først og fremmest er der ikke umiddelbart noget let tilgængelig lydredigering i flash, og for det andet, er der flere muligheder i Max, især når det drejer sig om real-time lyd redigering. Der er som sagt tale om en sonificering af navigation, hvor det input, som skal være hovedbestanddelen i støjfilteret er en omregning af GPS og koordinatberegning af en retning fra grader (både med venstre og højre om et givent punkt). Der bliver brugt to værdier, da vi således kan opnå stereo effekten. Dvs. hvis man følger ruten og går for meget til venstre, vil flash sende en værdi til Max, som indikerer at men bevæger sig for meget til venstre, mens højre vil holde kvaliteten i top. Intentionen er at spilleren skal være opfordret til at gå mod højre Støjfilter Hvor en normal stemmebaseret GPS vil sige "bevæg dig mod højre og fortsæt ligeud" ønsker vi en mere transparent og nytænkende måde at navigere på, med mulighed for fortsat at høre ens eget musik. Det er derfor nødvendigt at finde et filter, som kan afspilles henholdsvis i højre og venstre øre og som skal kunne tolkes "bevæg dig i denne retning". Efter en del eksperimenter med bl.a. overdrive effekter, fandt vi frem til et Degrade objekt i Max. Degrade indeholder to parametre, nemlig styring af sampling rate samt styring af bit dybde. Ved at bruge disse to parametre parallelt opnås der en støjtype, som den, der kendes fra en FM radio, hvis ikke der er stillet skarpt. Flash sender som sagt værdier (både fra venstre og højre) hvor 0 er direkte forkert og 100 er 100 % den rigtige retning. Disse værdier bruges som input i objektet Degrade, og ved brug af en kvotient er det muligt at få tilpasset støjen til musikken Points of Interest (POI) Udover de to navigationsinputs som Flash sender til Max, kommunikeres der også et point of interest ID, når brugeren når til en POI position. Prototypen fungerer ved, at alle POI har et unikt ID og når brugeren er kommet inden for en POI-zone (POIs GPS-position plus en radius på x antal meter) sendes ID'et til Max. Max opfanger dette ID og spiller derefter den tilhørende lydfil med informationen. Først skrues der dog glidende ned for ens musik, så der ikke opstår et pludseligt hak, og når lydfilen er færdigafspillet, skrues der ligeledes op. PT kan man ikke vælge at skippe informationen, men dette ville være en mulig funktion i den endelige version af spillet. 3.5 Prototypen Figur 3. Screenshot af prototypen Vores prototype er endt med at være netop det, en prototype. Dette betyder, at spillet ikke er beregnet på den almindelige bruger på nuværende tidspunkt, men nærmere er skabt til at illustrere vores ide og lægge grunden for eventuelt videre arbejde med ideen. Spillet kræver at brugeren har Max installeret (en gratis Max Runtime kan bruges) og for at starte spillet, skal først to max patches startes, hhv. flashserverexample.maxpat og Player.maxpat. Herefter skal man trække sin musik, som kun må være i wave format med 16 bits dybde, ind i Player patchen, som herefter skal aktiveres ved at trykke på play og højttalersymbolet i patchen. Dette starter musikken, som gerne skulle afspille ved fuld kvalitet. Først nu kan AudioExplorer.swf afvikles, hvilket starter selve spillet. Figur 4. Brugertest Vi testede vores prototype med udvalgte brugere på forskellige måder. I de første udgaver havde vi ikke nogen måde at fjerne de visuelle markører på, udover at simpelthen programmere

19 spillet om, hvorfor vi bad vores testpersoner om at lukke øjnene og prøve styringen i blinde. I det endelige spil-produkt, som skal virke ude i virkeligheden, er tanken jo netop, at en bruger skal kunne se på, hvad hun vil, når spillet bruges, hvorfor vi ikke ville mudre vores resultater med de visuelle elementer. Generelt var det godt modtaget og lydnavigeringssystemet fungerede, når vi havde forklaret, hvad det skulle gøre. Det fortæller os, at vores system endnu ikke er helt intuitivt at forstå. Endvidere virkede det lidt fjollet at skulle lukke øjnene for at spille, hvilket alle ikke var lige gode til, hvorfor vi implementerede funktionalitet til at fjerne de visuelle hjælpeelementer fra spillet. Figur 5. Visuelt interface Vi har kun indsat en enkelt rute, da vi blot vil illustrere vores ide i denne prototype. Den måde systemet er lavet på, understøtter dog nemt flere ruter, hvis dette var nødvendigt. I et endeligt produkt skulle kortet formentligt bruge Google Maps eller en lignende service, således, at der ville være en omfattende kortdatabase at arbejde med. Dette ville kræve en omformning af vores system, men mange af mekanikkerne vi bruger nu ville kunne genbruges, så som vinkelberegninger. 3.6 Meta-spil Audio Explorer er kun en lille brik i et større udforskningsspil. Som vi har nævnt tidligere, er det endelige produkt tænkt som en større pakke end blot lydnavigering. Spillet skal spille på de klassiske sociale tangenter som vi kender det fra MMOer som World of Warcraft og facebookspil. Den mobile enhed vil kommunikere med en central database på internettet, som skal gemme en profil for hver bruger af systemet. Denne profil skal kunne kobles med eksisterende sociale netværk, såsom Facebook, hvor brugeren skal kunne vise sine udforskninger frem for sine venner og bekendte. Spillet skal uddele point baseret på, hvor mange POIer brugeren har besøgt og skal kunne præsentere et kort over alle de steder brugeren har besøgt. Dette skal være en måde for brugerne at måle deres bedrifter overfor hinanden, og kan være en god motivator til at komme omkring mange steder i en by, når man besøger et fremmed sted (fx jeg har set næsten det hele af New York ville kunne bakkes op med forklaring af de steder man faktisk har besøgt). Denne form for konkurrenceelement er indført med stor succes i spil som World of Warcraft, hvor der bl.a. er exploration achievements, hvilket Audio Explorer også er et eksempel på, men hvor dette system er baseret på vores egen planet og vores egne byer Point En af de vigtige ting i et spil er kvantificerbart udfald [8], hvorfor vi gerne vil indføre en pointmæssig belønning, når man gennemfører en speciel rute eller besøger et POI. Forskellige POIer kunne have forskellige værdier, alt efter hvor seværdige de bliver bedømt. Dette ville endnu en gang spille ind i konkurrence elementet i vores spil, hvor man kunne samle mange point ved at besøge store seværdigheder for første gang; i den forbindelse kunne man også forestille sig et forretningselement, ved at indføre præmier til de brugere, der besøger flest seværdigheder på en given dag eller lignende, og lade en bruger samle X point på en gratis udgave, og derefter skulle betale et symbolsk beløb for at bruge systemet Brugergenereret indhold Afhængigt af, hvordan spillet skal implementeres på globalt plan, så vil vi skulle kunne indføre nye POI dynamisk. Dette kunne nemt være brugergenereret, som vi ser det i diverse Web 2.0 sociale fællesskaber som reddit, digg og videosift, hvor brugere kan komme med noget nyt og andre brugere kan stemme på det. Her kunne vi sagtens have en webbaseret POI workshop, hvor brugere tilføjer POIer efter deres egen overbevisning og baseret på andre brugeres stemmer, kan de blive accepteret som et aktivt POI i vores system. Baseret på hvor populært det er før det bliver aktiveret, kunne man sætte de point som det giver dynamisk. Vi kunne på denne måde lavet et spil, der så at sige fodrer sig selv og vokser uhæmmet af administrative begrænsninger. Dette system vil betyde at vores ruter evt. skulle generes dynamisk, som man ser det på krak og Google Maps, hvilket igen ville betyde, at disse dynamiske ruter kun skulle udbetale point for dets POI'er og ikke for ruten i sig selv. Vi kunne derudover have specielle ruter, som gav en ekstra bonus, men disse skulle være lavet fra udviklernes side eller i hvert fald godkendt deraf. 4. DISKUSSION 4.1 Navigation efter lyd? Spørgsmålet om, hvordan der navigeres efter lyd (som ikke er stemmebaseret) har været oppe tidligere og vi er kommet med et muligt bud i dette projekt. Oprindeligt har man fundet vej med et kort og kompas, men med teknologiens udvikling kom GPS'en og dermed også den stemmebaserede vejviser. Disse GPS'er er både visuelle og auditive i deres udtryk for at give den bedste information. Det kan være svært at forholde sig til "drej til højre om 750 meter", og derfor bliver det også udtrykt visuelt med illustration af en bil og vejen i de rigtige målestoksforhold. Målet med Audio Explorer har aldrig været, at skulle erstatte almindelige GPS'er, men at vise et underholdningselement i teknologien gennem et spil. Det, som vi selv har erfaret og også har set i bl.a. The Songs of North er, at det ikke er en naturlig handling kun at anvende lyd. Det er dog en spændende tilgang, som blot kræver lidt tilvænning før det føles naturligt, men blinde vil have meget gavn af denne type navigation, da en visuel løsning selvsagt er umulig. 4.2 Generelt støjfilter Et andet væsentligt problem er at lave et generelt støjfilter, som virker på alle typer musik. På nuværende tidspunkt fungerer vores filter ved at bruge degrade objektet i Max, som er baseret på musikkens lydkvalitet. Men ved fx lossy formater som mp3 kontra lossless wave formatet er der stor forskel i kvaliteten. En mulig løsning vil være at aflæse de enkelte lydfiler for deres kvalitet og bit dybde og så efterfølgende indsætte parametre, for at opnå et optimalt støj filter, og dermed en god oplevelse for alle typer kvaliteter. Dette var dog ikke en mulighed i Max, hvorfor det ikke er inkluderet i denne prototype. 4.3 Motivation Problemet med mange lydprojekter og lydinstallationer er, at de typisk kun finder sted i kort tid og evt. aldrig kommer videre end til udviklingsfasen. Dette kan også være et problem i vores projekt. Vi mener dog, at vi har valgt nogle teknologier, som sikrer, at der er god motivation for at bruge Audio Explorer. Det at navigere efter lyd er et sjovt spil i sig selv, at lære fortolkning af den sonificering, der finder sted. Man leger tampen brænder på en avanceret måde. Den endelige version skal som tidligere nævnt også kunne afvikles på et håndholdt medie, som fx iphone, hvilket sikrer at det ikke bliver besværligt, hverken med installation eller andre faktorer. Derudover bliver det overordnede metaspil implementeret gennem Facebook. Dette er en genvej til en kæmpe brugerbase

20 og derudover er det hele det konkurrence element, som opstår gennem deres status-updates når de gennemfører en rute. Ved at bruge Facebook opstår samtidigt også muligheden for at brugerne selv kan lave spændende ruter og sende til hinanden, og dermed kunne spillet blive brugerdrevent og samtidigt udvikle sig ligesom det er set med mange Quiz-applikationer på Facebook. 5. FREMTIDIGT ARBEJDE 5.1 Max på mobiltelefon? For at kunne arbejde videre med projektet som en endelig løsning er der flere tekniske problemer, vi skal have løst. Først skal vores lydbearbejdning flyttes fra Max til noget andet, da vi ikke kan afvikle Max på en mobiltelefon eller PDA. Flash 10 tilbyder visse værktøjer, men ikke præcist, hvad vi gjorde i Max. Vores umiddelbare indtryk er, at der må være plugins til flash, som tillader os at bearbejde signaler på en lignende måde. Dette vil naturligvis være helt nødvendigt for at vores spil kan fungere i sidste ende. 5.2 Positionering En meget besværligere teknisk detalje er, at vi skal kunne måle i hvilken retning en person går. I vores prototype har brugeren et indbygget kompas, som viser helt utvetydigt hvilken retning hun bevæger sig. Vi har overvejet, om man kan benytte et lignende system på en mobil enhed, men i de eksempler vi har set, fx på iphone, kræver kompasset, at man holder mobilen helt vandret, hvilket ødelægger ideen med vores spil. Et alternativ er at benytte GPS signaler, da vi alligevel skal bruge dem til at pin-pointe hvor en given bruger er. Dette kunne gøres ved at måle løbende i tid, og konstant beregne en retning fra et punkt brugeren var for et øjeblik siden og hvor de er nu. Dette kræver at GPS signalet er ret præcist dog, da spillet gerne skulle fungere med en gående person. Alternativt til GPS signaler, kunne man triangulere en brugers position ud fra mobile sendemaster, men dette kræver minimum 3 master inden for rækkevidde og at vi har adgang til denne data. Desuden ville retning skulle beregnes på samme måde som med GPS signaler. Det er essentielt at finde en løsning på dette. 5.3 Spilmæssige overvejelser Spilmæssigt skal vi også overveje, hvorvidt vi vil koble vores ruter statisk sammen, således at hele vores rute skal følges eller om de skal generes dynamisk ud fra de POI der er blevet valgt. For spillet betyder det en forskel i pointfordeling og for brugeren giver de frie POI flere valgmuligheder. Det er dog vigtigt at bemærke sig, at flere valgmuligheder ikke altid er en god ide; hvis en bruger har alt for meget at vælge imellem, og det ikke er tydeligt hvad forskellen er, kan hun lige så godt finde på at lukke helt af og droppe det. Dette ville være katastrofalt for vores spil. Dette vil kræve flere brugertests for at finde en balance. Dette problem er dog underordnet de tekniske problemer ovenfor, som ville lamme vores projekt helt. Herudover skal vi videreudvikle de online spilelementer, som vi har forklaret nærmere i meta-spil afsnittet. 6. KONKLUSION I denne artikel har vi beskrevet og diskuteret mulighederne for prototypen på Audio Explorer, som navigationssystem og underholdning, i form af et spil. Vi viser fordelen i at bruge auditiv navigation i stedet for en visuel eller stemmebaseret løsning, som også refererer til barndommens tampen brænder leg. Vi sonificerer retningsbestemmelse negativt, ved at gøre brugeren opmærksom på når hun går i en forkert retning og udnytter derved sonificerings styrke til at tiltrække opmærksomhed. Vores system er endnu på prototypestadiet, men i denne artikel har vi vist et udkast til et endeligt system, der vil benytte eksisterende sociale netværk så som Facebook, og derved koble brugere sammen på tværs af landegrænser. Facebook vil samtidig øge brugernes motivation, da de indbyrdes kan konkurrere og sammenligne deres bedrifter inden for eksisterende vennekredse. For at videreudvikle dette projekt, vil det kræve en større teknologisk indsigt i de mobile teknologier, da real-time bearbejdning af lyd er tungt at afvikle, hvorfor hensyn som processorkraft og strømforbrug også skal overvejes i et endeligt system. Det er vist i denne artikel at teknologien til at lave et system som dette er muligt i dag, og vores observation er, at der eksisterer et muligt marked for denne type applikation. Det kræver blot, at nogen er first mover og vækker brugernes interesse. 7. ANERKENDELSER En stor tak skal gå til Audiodesignern Jakob H. Andersen for hjælp med Max/MSP. 8. REFERENCER [1] Audiogames findes på [2] Breinbjerg, M. Atmosphere the Sound and Sight of CO2. Aarhus universitet, [3] Bull, Michael. Turning out the city: the ipod-culture. In Tuned City: Between Sound and Space Speculation. Kook books, [4] Ekman, I. et. al. Designing Sound for a Pervasive Mobile Game. ACE Valencia, Spain, [5] Etter, R., Specht, M. Melodious Walkabout: Implicit Navigation with Contextualized personal Audio Contents. [6] Flashserverklassen findes på [7] Gaye, L. et. al. Sonic City: The Urban Environment as a Musical interface. Montreal, Canada, [8] Salen, K. & Zimmerman, E. (2005). Game Design and Meaningful Play i: Handbook of Computer game studies. Cambridge: MIT Press.

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber

Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber Navn: Mads Duerlund Bergholm Studie.nr.: 22110653 Vejleder: Lene Münster Censor: Anne Merethe Løvmose Bachelorperiode: Forår 2014 Antal tegn: 37.492 Udd.:

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere