HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 4. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanterne, Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla, har nedlagt følgende påstande: 1. For så vidt angår Sø- og Handelsrettens dom punkterne 1-2 og 4-6 påstås frifindelse. For så vidt angår dommens punkt 3 nedlægges påstand om, at Lyngby Fogedrets forbud af 9. december 2008 som stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2009 er nedlagt med urette og skal ophæves. 2. Over for indstævntes betalingspåstand påstås frifindelse. 3. Indstævnte skal til Controllers ApS betale kr. med tillæg af procesrente fra 28. maj Indstævnte, Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC, har nedlagt følgende påstande:

2 Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. 2. Controllers og Kersi F. Porbunderwalla skal solidarisk, subsidiært pro rata, betale modværdien i danske kroner på betalingsdagen af USD med tillæg af nærmere angivne renter. 3. Over for Controllers og Kersi F. Porbunderwallas betalingspåstand påstås frifindelse. Supplerende sagsfremstilling Varemærkeret i USA Der er enighed om, at Sarbanes-Oxley Institute ikke har dokumenteret at have anvendt kendetegnet SOX INSTITUTE erhvervsmæssigt før den 1. januar Sarbanes-Oxley Institute ansøgte den 19. august 2005 den amerikanske patent- og varemærkestyrelse om registrering af SOX INSTITUTE som varemærke i Principal Register. Den 20. januar 2006 traf styrelsen en afgørelse, hvoraf bl.a. fremgår: Registration is refused because the proposed mark SOX INSTITUTE merely describes applicant s goods and/or services. A mark is merely descriptive under Trademark Act Section 2(e)(1), 15 U.S.C (e)(1), if it describes an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose or use of the relevant goods and/or services The determination of whether a mark is merely descriptive is considered in relation to the identified goods and/or services, not in the abstract Terms that describe the function or purpose of a product or service may be merely descriptive or generic under 15 U.S.C. 1052(e)(1) A mark that combines descriptive terms may be registrable if the composite creates a unitary mark with a separate, nondescriptive meaning. However, if each component retains its descriptive significance in relation to the goods or services, the combination results in a composite that is itself descriptive It is well-known that SOX is an acronym for the Sarbanes-Oxley Act. Attached as evidence is a webpage from Wikipedia.com. Also attached are web pages of various websites indicating that the Sarbanes-Oxley Act of 2002 is often shortened to SOX.

3 - 3 - Additionally, INSTITUTE is a descriptive word often referring to schools or some type of education centers Because applicant s services involves education in the field of the Sarbanes-Oxley Act, applicant s mark, SOX INSTITUTE, is merely descriptive of applicant s services. The two major reasons for not protecting descriptive marks are: (1) to prevent the owner of the mark from inhibiting competition in the sale of particular goods or services; and (2) to avoid the possibility of costly infringement suits brought by the registrant. This thus enables businesses and competitors to have the freedom to use common descriptive language when merely describing their own goods or services to the public in advertising and marketing materials. Although the trademark examining attorney has refused registration, applicant may respond to the refusal to register by submitting evidence and arguments in support of registration. Ved en fornyet henvendelse til styrelsen af 21. juli 2006 søgte Sarbanes-Oxley Institute at godtgøre, at kendetegnet havde opnået særpræg. Henvendelsen var vedlagt kendetegnet SOX INSTITUTE som figurmærke og to kursusbeviser med figurmærket udstedt til deltagere i virksomhedens kurser. Hertil svarede styrelsen den 13. september 2006 bl.a.: Acquired distinctiveness (Section 2(f)) In its response, applicant claims acquired distinctiveness under Section 2(f); however, applicant has submitted no or little evidence to show that applicant s mark has acquired distinctiveness. Additionally, the examining attorney notes that applicant has only been using this mark for a very short period of time and that acquiring distinctiveness in such a short period of time is highly unlikely. Therefore, applicant s request to register the mark on the [Principal] Register under Section 2(f) is refused. The burden of proving that a mark has acquired distinctiveness is on applicant To determine whether the proposed mark has acquired distinctiveness, the trademark examining attorney will consider the following factors: (1) how long applicant has used the mark; (2) the type and amount of advertising of the mark; and (3) applicant s efforts to associate the mark with the goods or services identified in the application The amount and character of evidence needed to establish acquired distinctiveness depends on the facts of each case and particularly on the nature of the mark sought to be registered. More evidence is needed where a mark is so highly descriptive that purchasers seeing the matter in relation to the named goods and/or services would be less likely to believe that it indicates source in any one party Applicant must establish acquired distinctiveness by a preponderance of the evidence.

4 - 4 - Herefter blev kendetegnet den 24. juli 2007 registreret i Supplemental Register. Efter amerikansk varemærkelovgivning betyder en sådan registrering, at kendetegnet er egnet til at opnå særpræg, men at dette ikke er dokumenteret endnu. Registreringen indebærer bl.a., at kendetegnet kan udgøre en registreringshindring for senere anmeldte kendetegn, og at der kan opnås registrering i Principal Register, når særpræg ved indarbejdelse er dokumenteret, jf. herved Lloyd L. Rich; Nuts and Bolts of Federal Trademark Registration (1998) og J. Thomas McCarthy: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4. udg. (2011), vol. 3, og SOX INSTITUTE blev registreret som Sarbanes-Oxley Institute s varemærke (ordmærke) i klasse 41 i Principal Register i USA den 31. august 2010 på grundlag af en ansøgning indgivet den 3. februar Dette skete efter en bestemmelse i den amerikanske varemærkelovgivning, hvorefter en erklæring om 5 års erhvervsmæssig brug er tilstrækkeligt til, at kendetegnet som udgangspunkt anses for at have opnået særpræg ved indarbejdelse (15 U.S.C. 1052(f), 2. punktum). Ansøgningen var vedlagt en udskrift af Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside som dokumentation for anvendelsen af kendetegnet, men der er ikke oplysninger om, at der herudover var fremlagt yderligere dokumentation for opnået særpræg. Sarbanes-Oxley Institute har fremlagt en lang række bilag for at godtgøre, at virksomheden har erhvervet varemærkeret til kendetegnet SOX INSTITUTE, opnået ved indarbejdelse i USA, før indleveringen af de danske ansøgninger om varemærket SOX INSTITUTE, der er registreret den 17. september 2007 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 7. maj 2007), og varemærket EUROSOX INSTITUTE, der er registreret den 18. marts 2008 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 20. januar 2008). Der er således fremlagt erklæringer fra 2010 fra organisationer som American Accounting Association og Financial Executives International om deres samarbejde med Sarbanes-Oxley Institute og Sanjay Anand i perioden frem til 2010, hvor kendetegnet er anvendt. Det fremgår imidlertid ikke, hvornår i perioden kendetegnet er anvendt, og hvilken udbredelse det i den forbindelse har fået.

5 - 5 - I avisartikler fra 2005 i bl.a. Wall Street Journal, USA Today og New York Times er der omtale af Sarbanes-Oxley Institute og dets stifter Sanjay Anand. I ingen af artiklerne anvendes kendetegnet SOX INSTITUTE. Der er fremlagt en række bekræftelser på medlemskab af Sarbanes-Oxley Institute med anvendelse af kendetegnet for perioden og billeder af en række udmærkelser ( Awards i form af glasplader med indgravering). Endvidere er der fremlagt kundelister (hvorefter ingen kunder er fra Danmark) og nogle annoncer uden nærmere oplysninger om deres udbredelse. Endvidere er der fremlagt udskrifter fra forskellige tidspunkter af Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside hvor kendetegnet SOX INSTITUTE er anvendt som figurmærke og ordmærke. Det er ikke oplyst, hvor mange besøgende (hits) hjemmesiden har haft i den relevante periode. Der er ikke fremlagt oplysninger om markedsføringsforanstaltninger i øvrigt eller om Sarbanes-Oxley Institute s samlede udgifter til markedsføring. Der er heller ikke fremlagt nogen analyse af den relevante kundekreds kendskab til kendetegnet SOX INSTITUTE. Varemærkeret i Danmark Under drøftelserne om at etablere et samarbejde med Sarbanes-Oxley Institute anvendte appellanterne kendetegnet SOX INSTITUTE i et nyhedsbrev fra oktober 2006 og på hjemmesiden Uddrag af nyhedsbrevet og hjemmesiden er gengivet nedenfor. Bortset herfra er der ikke dokumenteret anvendelse af kendetegnet i forbindelse med markedsføring i Danmark for Sarbanes-Oxley Institute forud for appellanternes varemærkeansøgninger. Appellanterne indgav som nævnt varemærkeansøgning i Danmark for SOX INSTITUTE den 7. maj 2007 og for EUROSOX INSTITUTE den 20. januar Controllers, samarbejdet mellem parterne og konflikten Kersi F. Porbunderwalla registrerede domænenavnet eurosox.dk den 28. januar 2006.

6 - 6 - Controllers blev af Kersi F. Porbunderwalla stiftet som anpartsselskab den 23. maj 2006 med det formål at fungere som investeringsselskab og yde konsulentbistand samt anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed. Dagen forinden, den 22. maj 2006, havde Kersi F. Porbunderwalla holdt et foredrag i foreningen Civiløkonomerne med titlen Fra Sarbanes-Oxley 404 til EuroSox og Interne kontroller. Drøftelserne om et samarbejde mellem parterne blev indledt ved af 26. juli 2006 fra Kersi F. Porbunderwalla til Sanjay Anand, Sarbanes-Oxley Institute: Dear Sanjay I recently bought your SOX guide. I too do a lot of SOX work. See Can we cooperate for Scandinavia/Europe? Som anført i Sø- og Handelsrettens dom registrerede Kersi F. Porbunderwalla henholdsvis den 27. og 31. juli 2006 domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu. I tilknytning til mødet med Sanjay Anand i Frankfurt i august 2006 udarbejdede Kersi F. Porbunderwalla en handlingsplan med følgende overskrifter: The (Euro) SOX institute Europe. Plan of Action. 1. Contract/LOI/MoU/Service Level Agreements 2. The SOX Institute Europe and The EuroSox Institute Europe Merging the training and marketing materials. New introductions 4. Introduction in Europe 5. Introduction in Europe, based on SOX Institute FP contract/model used Japan/ Singapore 6. European company as of Budget Marketing-Plan/Business-Plan 9. Press releases in January 10. Information to Big 4, Second Maintenance and update of Homepages and websites

7 All-leads a split depending on who invoices. 13. Old Consulting opportunities (Phase 1) 14. Chapter in Compliance Reference Book (Tarantino) 15. Conduct courses in The Far East/USA/Europe 16. Controllers websites and I oktober 2006 udsendte appellanterne et nyhedsbrev, hvoraf fremgår bl.a.: The EuroSox Newsletter Velkommen til tredje udgave af nyhedsbrevet fra EuroSox Fra SOX til EuroSox seminar 5. december Netcompany og Controllers inviterer hermed til et seminar, hvor vi gennemgår de udfordringer, som danske virksomheder står overfor ved implementeringen af EuroSox. Vore oplægsholdere vil præsentere deres erfaringer fra USA og Danmark. De vil belyse de forretnings- og IT-kompetencer, der er nødvendige for at igangsætte en complianceproces. Der sættes fokus på hvordan en større del af complianceprocessen kan automatiseres og omkostningerne nedbringes. SOX-guru i København I starten af december måned vil Sanjay Anand, stifteren af The Sox Institute i USA og forfatteren til bogen om SOX, Sarbanes-Oxley Guide for Finance and Information Technology Professionals, være i København i nogle få dage. Eurosox.dk kan være behjælpelig med at arrangere et møde med en af verdens førende eksperter indenfor SOX compliance. Kontakt os, hvis du er interesseret i et besøg. Nyheder EuroSox.dk kan nu tilbyde nyheder om corporate governance og compliance i samarbejde med det amerikanske The Sox Institute. Af en udskrift af hjemmesiden dateret den 16. januar 2007 fremgår bl.a.: SOX Institute. (EU) The Sox Institute (EU) was formed in September 2006 in collaboration with the American counterpart founded in June 2003, with the goal of disseminating reliable information and training to industry professionals involved in (or who are looking to get involved in) Sarbanes-Oxley-related compliance activities.

8 - 8 - The Sox Institute establishes the industry standard for SOX compliance expertise and excellence in individuals and enterprises. It uses its place in the industry to provide training, certifications, resources and a forum for its members to interact, learn, grow and contribute to the Sarbanes-Oxley Body of Knowledge (SOXBoK ). Sarbanes-Oxley The SOX Institute (EU) offers training courses in Corporate governance Compliance Internal controls Endvidere indeholdt hjemmesiden de tekststykker, som er omtalt og delvist gengivet i Sø- og Handelsrettens dom. Der er tale om ikke helt kortfattede tekststykker, som er identiske med tekststykker på Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside Hjemmesiden havde dette indhold også efter ophøret af samarbejdet mellem appellanterne og Sarbanes-Oxley Institute ved årsskiftet 2006/2007. Af et brev af 15. februar 2007 fra Sarbanes-Oxley Institute s amerikanske advokat til Kersi F. Porbunderwalla fremgår bl.a. følgende indsigelser: On another note and just as important, it has come to SOX s attention that you are claiming a relationship between SOX s website (and services) soxinstitute.org and your website (and services) at soxinstitute.eu. There is no relationship (business or otherwise) between these sites. Your claims that there is a relationship create a false affiliation with these sites and borders on slander. You are hereby requested to cease and desist all claims that there is any affiliation between these sites and services. You must also immediately cease all communication with SOX s clients/prospects, nor may you approach any current client/prospect of SOX, and this does include JDS [arrangøren af konferencen i Warszawa]. Lastly, you must, without delay, stop using SOX s marketing content as your own. This is plagiarism and will not be tolerated. Dette blev fulgt op af et brev af 30. marts 2007 fra samme advokat til Kersi F. Porbunderwallas danske advokat, hvoraf bl.a. fremgår: Also, Mr. Porbunderwalla has been associating himself and his website with SOX. This must cease immediately. There is no relationship between SOX and Mr. Porbunderwalla other than that keynote speaker engagement [Warszawa]. SOX made no representations otherwise and yet Mr. Porbunderwalla still lets on that there is a relationship This has had a negative effect on SOX, which must be repaired constantly. Again, please advise your client to stop making public connection between himself and SOX. SOX will have to seek legal remedies if this matter is not resolved shortly.

9 - 9 - Endvidere fremgår af et brev af 9. april 2008 fra Sarbanes-Oxley Institute s danske advokat til appellanternes advokat bl.a. følgende indsigelser: Min klient har konstateret, at Deres klienter markedsfører sig på en måde, som giver omverdenen en opfattelse af, at Deres klienter har en kommerciel forbindelse med min klient. Jeg henviser blandt andet til, at Deres klienter på de to hjemmesider, der er tilgængelig fra domæerne eurosoxinstitute.eu og soxinstitute.eu, anvender navnet the Eurosox Institute og the SOX Institute (EU) til brug for markedsføringen af, at Controllers ApS og Kersi Porbunderwalla udbyder kurser i Sarbanes-Oxley relateret lovgivning. Herudover angiver deres klienter på hjemmesiderne, at kurserne er baseret på tilsvarende kurser, der udbydes af SOX Institute (US). Udover at dette mere end antyder, at der er en forbindelse mellem min klient og Deres klienter, hæfter jeg mig også ved, at Deres klient selv oplyser, at han anvender min klients kursusmateriale. Dette bekræftes også ved, at dele af det kursusprogram, der er at finde på Deres klients hjemmesider, er fuldstændig identisk med SOX Institute s kursusprogram. Herudover har Controllers ApS tillige registreret varemærkerne SOX Institute og The Eurosox Institute i Danmark. Min klient har yderligere konstateret, at Deres klient flere steder på sine hjemmesider direkte har kopieret tekst fra min klients hjemmeside se blandt andet teksten på forsiden af begge hjemmesider under The Eurosox Institute hhv. The SOX Institute (EU) og teksten angivet under overskriften What are the benefits? (også på begge hjemmesider). Anmodningen om fogedforbud mod appellanterne blev indgivet til Lyngby Fogedret den 16. maj Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Sanjay Anand den 11. marts 2011 og af Kersi F. Porbunderwalla den 25. marts Sanjay Anand har supplerende forklaret bl.a., at Sarbanes-Oxley Institute, så vidt han ved, var de eneste, der tilbød certificering i SOX i 2005, men der var andre forhandlere af det. Udarbejdelsen af kursusmaterialet fandt sted over en 12-måneders periode og involverede 10 personer. Senere var der 6 personer, der arbejdede på produkterne og testede dem på markedet. Den samlede proces varede i halvandet år, og han var personligt involveret. Samtidig var han foredragsholder, og han fik i den forbindelse feedback fra forskellige andre fagfolk om deres

10 erfaringer med anvendelsen af SOX. Sarbanes-Oxley Institute s udgifter i denne forbindelse var flere hundredetusinde USD. Sarbanes-Oxley Institute s vision, metoder og etik er udtryk både for hans personlige værdier for, hvordan virksomheder bør forholde sig, og det er også de grundlæggende principper for de professionelle aktører, der arbejder med SOX. Det havde en særlig stor betydning at få gennemarbejdet en særlig etik og metode, og der blev derfor investeret en masse tid og penge på at udvikle disse standarder. Sarbanes-Oxley Institute s etik er det, der gør dem enestående i branchen. IIA (Institute of Internal Auditors) er en del af COSO (Committee of Sponsoring Organizations). COSO er den globale standard for revisorer og bruges af alle revisorer i børsnoterede selskaber, når de skal overholde SOX. COSO består af 5 organisationer (IIA, FEI, IMA, AAA, AICPA). IIA er det institut, der repræsenterer interne revisorer på international basis. Sarbanes-Oxley Institute har samarbejdet med IIA siden 2005 og bidraget til deres forskning finansielt og med hensyn til viden. IIA har anerkendt Sarbanes-Oxley Institute og deres certificering i s og nyhedsbreve, og de har brugt varemærket SOX INSTITUTE. Organisationer inden for revisionsbranchen er med i IAAER (International Association for Accounting, Education and Research), som på verdensplan har flere millioner medlemmer. IAAER har siden 2005 brugt varemærket SOX INSTITUTE på deres hjemmeside. Sarbanes- Oxley Institute har siden 2005 bidraget til IAAER s forskningsinitiativer, og de er anerkendt på global basis, herunder i Europa. Sarbanes-Oxley Institute har samarbejdet med IMA (Institute of Management Accountants) siden 2005, og varemærket SOX INSTITUTE er altid blevet brugt i samarbejdet med IMA. IMA er verdensomspændende og har hovedsæde i USA, og organisationen har muligvis medlemmer i Danmark. De har også samarbejdet med FEI (Financial Executives International) på forskningsområdet, hvilket giver synlighed over for de professionelle aktører på det finansielle marked. FEI har siden 2005 aktivt promoveret varemærket SOX INSTITUTE over for de professionelle samarbejdspartnere i branchen på global plan.

11 ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) har hovedsæde i Europa, og de opererer primært i Europa og i nogen grad i Asien. Der er et meget lille marked i USA. ACCA, der har flere hundredetusinde medlemmer, har aktivt promoveret SOX INSTITUTE. Omtalen gennem ACCA fandt særligt sted i 2006, og det fortsatte i nogen grad i 2007 og lidt mindre i ITCI (IT Compliance Institute) har deltaget i Sarbanes-Oxley Institute s arrangementer og omvendt. ITCI s annonce for IT Compliance-konferencen den oktober 2006 er blot ét eksempel på, at varemærket SOX INSTITUTE figurerer i deres reklamemateriale. Sarbanes-Oxley Institute har et tilsvarende samarbejde med American Accounting Association, som aktivt har promoveret varemærket SOX INSTITUTE over for deres medlemmer. Alle revisorer i USA og i de fleste andre lande skal hvert år opnå et bestemt antal point inden for CPE (Continuing Professional Education). The Sarbanes-Oxley Institute er en anerkendt udbyder af CPE-programmet. Det udbydes også af alle statslige revisionsorganer i USA. Sarbanes-Oxley Institute er også udbyder af den lignende standard, QAS (Quality Assurance Service). Som medlem af Sarbanes-Oxley Institute opnås adgang til magasiner og nyhedsbreve, rabat på produkter og rabatter eller gratis adgang til forskellige arrangementer i tilknyttede virksomheder mv. Den primære målgruppe var de såkaldte accelerated filers, som er de største børsnoterede virksomheder i USA. Ud af børsnoterede virksomheder er nok af dem accelerated filers, og det var dem, der i perioden skulle overholde SOX-lovgivningen. Omtrent % af disse var medlemmer. De daglige udgifter til Sarbanes-Oxley Institute s reklame på Google Adword udgjorde i perioden marts 2006 til 2007 ca. 100 USD. Sarbanes-Oxley Institute reklamerer fortsat på Google Adword. Google vederlægges for hvert klik på hjemmesiden. Næsten mennesker ser dagligt reklamen på Google. Der var dagligt ca. 58 klik på reklamen, hvilket svarer til 1/100 af alle besøgende. Der har været forskellige deadlines for implementering af SOX-lignende regulering i de forskellige regioner verden over. Deadline for implementering af Eurosox var cirka medio 2008.

12 Det betød, at der i de forudgående 2 år var en massiv efterspørgsel i Europa på Sarbanes-Oxley Institute s træningsprogrammer. Det var også baggrunden for, at der i 2006 var mange europæiske deltagere til træningsprogrammerne i USA og Asien. Det var også i 2006, at Kersi F. Porbunderwalla kontaktede Sarbanes-Oxley Institute med henblik på et samarbejde om det europæiske marked. Uoverensstemmelserne opstod i december 2006/januar 2007, og det var på dette tidspunkt, de konstaterede, at Kersi F. Porbunderwalla brugte Sarbanes-Oxley Institute s materiale, navn og varemærke på sin hjemmeside. Sarbanes-Oxley Institute søger efter forhandlere og tilknyttede virksomheder i alle markeder, men de europæiske potentielle forhandlere og tilknyttede virksomheder klagede alle over, at Kersi F. Porbunderwallas hjemmeside var næsten identisk med Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside, og at hans kursusmateriale var baseret på Sarbanes-Oxley Institute s amerikanske materiale, hvormed han viste, at der var et samarbejde mellem Controllers og Sarbanes- Oxley Institute. Hans hjemmeside gav indtryk af, at Controllers var hovedkontakten i Europa. De europæiske potentielle forhandlere ønskede ikke at samarbejde, før der forelå en afklaring af tvisten mellem Controllers og Sarbanes-Oxley Institute. Han opgør Sarbanes-Oxley Institute s tab til mindst 3-5 mio. USD. Som eksempler på potentielle europæiske forhandlere kan han nævne Training Camp, også kaldet Fire Brand Training. Herudover var der også et schweizisk firma, som han ikke kan huske navnet på. Der foreligger skriftlig korrespondance med disse forhandlere. De underskrev hemmeligholdelsesaftaler med nogle af disse potentielle forhandlere, måske også med Fire Brand Training. Fire Brand Training var imidlertid en videreførelse af et amerikansk selskab, som Sarbanes-Oxley Institute allerede havde et samarbejdet med, så en hemmeligholdelsesaftale var ikke nødvendig. Det var formentlig i 2008, at Sarbanes-Oxley Institute indgik en forhandleraftale med Fire Brand Training. Kersi F. Porbunderwalla var den første, der tog kontakt med henblik på et samarbejde om det europæiske marked. Der var således ingen kontakt med andre potentielle europæiske forhandlere før Kersi F. Porbunderwalla.

13 Eurosox er en beskrivende betegnelse for den europæiske SOX-lovgivning. Han tror ikke, at han specifikt har skrevet en artikel om Eurosox, men han har formentlig berørt det i en artikel. Han anser sig selv som ekspert i Eurosox for så vidt angår revision, finans og IT, og for så vidt angår de andre områder får han fat i de rigtige personer. Sarbanes-Oxley Institute tilbyder ikke certificering i Eurosox, for der er ikke behov for en særskilt certificering i Eurosox, da SOX-certificeringen er global. Sarbanes-Oxley Institute har træningsprogrammer i Europa via Fire Brand Training, hvori indgår Eurosox. De juridiske aspekter i Eurosox er anderledes, og derfor omhandler ca. 10 % af deres 5-dages træningsprogram Eurosox. 90 % af programmet er ens verden over. SOX og Institute er generiske betegnelser, men SOX Institute er deres varemærke. Det består af to aspekter, henholdsvis den figurmæssige del og så navnet. Nogle gange tilføjes der en tekst under navnet, afhængig af hvem modtageren er. Det er ikke en del af varemærket. Om Sarbanes-Oxley Institute s aktiviteter i Danmark efter 2006/2007 forklarede han, at han ikke selv har været fysisk i Danmark, men at der muligvis kan have været danskere, som har deltaget i deres træningsprogrammer eller ved selvstudier. Om markedsføringsaktiviteterne i Danmark forklarede han, at de opfordrede Fire Brand Training til at gøre noget mere ved det danske marked. Han ved ikke, om de har gjort det. Det vil da i givet fald have været efter forhandleraftalens underskrivelse i 2008, men han ved ikke præcist hvornår. De følte dog, at det var lidt for sent, og at de havde forpasset mulighederne med Eurosox. Om franchiseafgiften på USD forklarede han, at han havde haft en samtale med Kersi F. Porbunderwalla i New York, hvor Kersi spurgte til, hvordan en typisk franchiseaftale så ud. Efter han havde forklaret det, erklærede Kersi, at han ville tænke over, om han ville repræsentere Sarbanes-Oxley Institute i Europa. Han henviste også til korrespondancen med Kersi, hvor han anmodede ham om at stoppe med at vise, at der var et samarbejdsforhold mellem parterne, eller alternativt betale franchiseafgiften. Omfanget af deres samarbejde kan sammenfattes til en hemmeligholdelsesaftale, aftalen om foredraget i Warszawa og kurset i New York samt korrespondancen vedrørende faktu-

14 raen. I 3. kvartal af 2006 enten lige før eller lige efter mødet i Frankfurt aftalte de, at Kersi F. Porbunderwalla på prøvebasis, og indtil de indgik en aftale, skulle være europæisk formand for SOX Institute, således at de via ham kunne vise deres tilstedeværelse i Europa. Efter uoverensstemmelserne og samarbejdets ophør fratog de ham titlen i Fakturaen dateret den 20. december 2006 fra Sarbanes-Oxley Institute til Controllers var formentlig sendt pr. . Det må have været efter 20. december Sarbanes-Oxley Institute ville gerne have forligt sagen. De ville aldrig have sendt ham fakturaen, hvis han havde ændret indholdet af hjemmesiderne senest i januar. Han er professor i økonomi fra Institute of Directors i Kina. Han blev udnævnt i 2006 eller Kersi F. Porbunderwalla har supplerende forklaret bl.a., at han aldrig har været direktør i IBM, VOLVO, Shell, men at han har haft SOX-opgaver på konsulentbasis for de pågældende virksomheder. Hans seneste job var som økonomichef hos Mobile Oil, hvorfra han blev pensioneret i august Endelig præciserede han, at det rettelig var Sanjay Anand, der havde forsøgt at registrere domænenavnet og at det således også var Sanjay Anand, der fortalte, at en anden allerede havde taget det. Om baggrunden for sin henvendelse til Sanjay Anand forklarede han, at han havde læst en del litteratur om SOX, herunder Sanjay Anands bog, og at han havde kigget på Sanjay Anands hjemmeside. Med sin af 26. juli 2006 ville han forhøre sig om mulighederne for et eventuelt samarbejde om Europa. På dette tidspunkt havde han løst SOX-opgaver for IBM, VOLVO og Shell, og hans hjemmeside var aktiv. Han registrerede i januar Registreringerne af domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu er sket på hans eget initiativ og uden aftale med Sanjay Anand. EuroNordia AB, som havde registreret EUROSOX som et EU-varemærke, ville oprette The Eurosox Academy, mens han selv hellere ville oprette The Eurosox Institute, og efter drøftelser i marts 2006 blev de enige om at gå videre med det hver for sig. Han har haft kon-

15 takt med EuroNordia AB siden januar/februar Han har besøgt virksomheden, men han har ikke kendskab til, hvor mange der er ansat. Han havde også før drøftelserne med EuroNordia AB haft drøftelser med andre om brugen af The Eurosox Institute, herunder i forbindelse med løsningen af en opgave hos IBM. Det var formentlig i november 2005, hvilket han også fortalte til Sanjay Anand under deres første møde. Han blev bekendt med Sanjay Anands brug af navnet SOX Institute et par uger inden, han kontaktede ham, dvs. i sommeren Han mener, at han selv brugte SOX Institute og The Eurosox Institute første gang i april Fortrolighedsaftalen blev formentlig underskrevet i Frankfurt den 22. august 2006 eller umiddelbart derefter. Sanjay Anand fortalte, at SOX og Institute er generiske betegnelser, og at ingen derfor havde krav på navnet Sox Institute. Sanjay Anand fortalte endvidere, at han havde forsøgt at registrere navnet. Selv fortalte han Sanjay Anand, at han brugte navnet Eurosox Institute og viste ham i den forbindelse sin hjemmeside, som på det tidspunkt var under opbygning. De gik i detaljer omkring IT-produktcertificeringsprocessen. På samme møde fortalte han Sanjay Anand, at EU-domænerne var registrerede. Om honoraret fra konferencen i Warszawa i november 2006 forklarede han, at han selv beholdt USD til dækning af 3,5 dages arbejde og udlæg, og at han sendte USD til Sanjay Anand. Denne fordeling af honoraret med 70/30 aftalte de under mødet i New York. Om honoraret for sit indlæg under kurset i New York var aftalen med Sanjay Anand, at de enten skulle dele honoraret 70/30 svarende til konferencen i Warszawa, eller at Sanjay Anand skulle betale for de kursister, som Kersi havde formidlet til kurset. Sanjay Anand ville tale nærmere med bestyrelsen herom, men han vendte aldrig tilbage. Han modtog aldrig et honorar eller fik sine udlæg dækket på trods af, at han fremsendte fakturaer. Der har ikke været samarbejde mellem parterne ud over konferencen i Warszawa og kurset i New York.

16 Det var Sanjay Anands idé, at han skulle tage teksten fra Sanjay Anands hjemmeside og sætte det ind på sin egen hjemmeside, da formålet var at skaffe så mange deltagere fra Europa som muligt til kurset i New York. Han skaffede nok 15 ud af 40 deltagere. Det i nyhedsbrevet omtalte seminar i København den 5. december 2006 blev aldrig afholdt, da tilmeldingerne udeblev, og Sanjay Anand kom derfor aldrig til København. Det er ikke korrekt, at parterne i forlængelse af mødet i Frankfurt, som anført i begrundelsen for Sø- og Handelsrettens dom, havde påbegyndt et samarbejde om udbud af uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og kursusmateriale på det danske og øvrige europæiske marked. Han husker ikke præcist, hvornår han modtog fakturaen dateret den 20. december 2006 fra Sarbanes-Oxley Institute til Controllers ApS, men det var nok efter februar Han betragtede fakturaen som yderligere chikane fra Sanjay Anands side. Han husker ikke, om han besvarede fakturaen, men han sendte den i hvert fald retur, eventuelt med en håndskreven besked. Han har aldrig talt med Sanjay Anand om en franchiseafgift, heller ikke i Frankfurt. De blev uenige om honoraret for konferencerne i Warszawa og New York, og det var baggrunden for, at han afbrød samarbejdet med Sanjay Anand. Han fortsatte herefter med at bruge navnet The Eurosox Institute. Det var på grund af udviklingen i Controllers, at han i maj 2007 og januar 2008 ansøgte om varemærkeregistrering af SOX INSTITUTE og derefter EUROSOX INSTITUTE. Registreringerne var således ikke foranlediget af drøftelserne med Sanjay Anand, da de var afsluttet på dette tidspunkt. Hverken Sanjay Anand eller andre repræsentanter fra Sarbanes-Oxley Institute har markedsført sig i Danmark. Hverken Sarbanes-Oxley Institute eller Fire Brand Training har haft aktiviteter i Danmark. De er helt ukendte i Danmark. Hans konkurrenter i Danmark i 2006 og i 2011 er de store revisionsselskaber og de store konferencearrangører, som har 99,9 % af markedet. Han driver blot en lille enkeltmandsvirksomhed. Der er således ingen konkurrence fra Sarbanes-Oxley Institute eller Fire Brand Training i Danmark.

17 Han har efter nedlæggelse af fogedforbuddet gjort alt for at slette oplysningerne om SOX Institute og The Eurosox Institute fra sin hjemmeside. Han har også bedt sine samarbejdspartnere om at fjerne oplysningerne fra deres hjemmesider. Man kan få de slettede oplysninger frem, hvis man har en URL-adresse, men ellers vil de ikke komme frem, medmindre der søges i søgemaskiner, der ikke er opdaterede. Han har ikke haft aktiviteter eller indtægter udenom Controllers. Højesterets begrundelse og resultat Sagens problemstillinger Sagen angår, om appellanterne, Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla, har krænket Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC s varemærke- og ophavsrettigheder eller har overtrådt markedsføringsloven, og om et fogedforbud i den anledning er nedlagt med rette. Varemærkerettigheder i udlandet Sarbanes-Oxley Institute har gjort gældende, at de i USA er indehaver af varemærket SOX INSTITUTE, og at dette i medfør af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, var til hinder for registreringen af de danske varemærker SOX INSTITUTE, der blev registreret den 17. september 2007 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 7. maj 2007), og EUROSOX INSTI- TUTE, der blev registreret den 18. marts 2008 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 20. januar 2008). Parterne er enige om, at Sarbanes-Oxley Institute har bevisbyrden for varemærkerettighedens eksistens. Sarbanes-Oxley Institute ansøgte den 19. august 2005 den amerikanske patent- og varemærkestyrelse om registrering af SOX INSTITUTE som varemærke med angivelse af, at kendetegnet første gang var anvendt erhvervsmæssigt den 1. januar Den 20. januar 2006 afslog styrelsen registrering af kendetegnet i Principal Register under henvisning til, at kendetegnet er af rent beskrivende karakter i forhold til Sarbanes-Oxley

18 Institute s virksomhed, som er undervisning i den amerikanske Sarbanes-Oxley Act (også kaldet SOX) om god selskabsledelse mv. Sarbanes-Oxley Institute søgte herefter at godtgøre, at kendetegnet havde opnået særpræg ved indarbejdelse ( acquired distinctiveness ) ved den 21. juli 2006 at indsende supplerende oplysninger om brugen af kendetegnet til styrelsen. Registrering i Principal Register blev imidlertid på ny afslået af styrelsen den 13. september 2006 under henvisning til, at Sarbanes-Oxley Institute ikke havde godtgjort, at kendetegnet havde opnået særpræg ved indarbejdelse, at virksomheden kun havde anvendt kendetegnet i en meget kort periode, og at det var højst usandsynligt ( highly unlikely ), at kendetegnet skulle have opnået særpræg i løbet af så kort en periode. Herefter blev kendetegnet den 24. juli 2007 registreret i Supplemental Register. Efter at have brugt kendetegnet i fem år i USA fik Sarbanes-Oxley Institute den 31. august 2010 registreret varemærket i Principal Register efter bestemmelsen i den amerikanske varemærkelovgivning, hvorefter erklæring om 5 års erhvervsmæssig brug er tilstrækkeligt til, at kendetegnet som udgangspunkt anses for at have opnået særpræg ved indarbejdelse. Højesteret finder, at Sarbanes-Oxley Institute efter bevisførelsen ikke har godtgjort, at der forud for anmeldelserne til registrering af de danske varemærker var sket en sådan indarbejdelse af kendetegnet SOX INSTITUTE, at der da forelå en varemærkeret i USA. Der er efter bevisførelsen heller ikke noget grundlag for at fastslå, at Sarbanes-Oxley Institute dengang havde rettigheder til SOX INSTITUTE som udenlandsk varemærke i andre lande. Der forelå herefter ikke en udenlandsk varemærkerettighed, som i medfør af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, kan gøres gældende over for appellanternes registrering af de danske varemærker. Varemærkerettigheder i Danmark I perioden fra juli 2006 til januar 2007, hvor der var drøftelser mellem parterne om at etablere et samarbejde, anvendte appellanterne på Sarbanes-Oxley Institute s vegne kendetegnet SOX

19 INSTITUTE i forbindelse med omtale af Sarbanes-Oxley Institute s virksomhed. Det skete dels i et nyhedsbrev fra oktober 2006, dels på hjemmesiden Højesteret finder, at kendetegnet SOX INSTITUTE som betegnelse for undervisning i den amerikanske SOX-lovgivning kun i beskedent omfang har særpræg, og at den nævnte meget begrænsede anvendelse af kendetegnet i Danmark ikke udgør tilstrækkelig varemærkeretlig brug til at etablere en dansk varemærkeret for Sarbanes-Oxley Institute. Ophavsret Sarbanes-Oxley Institute har gjort gældende, at appellanterne har krænket deres ophavsret ved at kopiere flere tekststykker fra deres hjemmeside og have benyttet dem på appellanternes egen hjemmeside. Sø- og Handelsretten afviste, at der forelå en ophavsretskrænkelse bl.a. under henvisning til, at der ikke var ført nærmere bevis for, hvilke dele af teksterne der er Sarbanes-Oxley Institute s egne frembringelser. Uanset dette har der ikke været nogen bevisførelse om spørgsmålet for Højesteret, og Højesteret tiltræder derfor, at der ikke er godtgjort en ophavsretskrænkelse. Markedsføringsloven Sarbanes-Oxley Institute har bl.a. gjort gældende, at appellanterne efter samarbejdets ophør ved årsskiftet 2006/2007 uberettiget har snyltet på Sarbanes-Oxley Institute s renommé og har vildledt kunderne i strid med markedsføringslovens 1 og 3 bl.a. ved på appellanternes hjemmeside at få det til at fremstå som om, at der fortsat var en forbindelse mellem Sarbanes- Oxley Institute og appellanterne. Det er ubestridt, at det på appellanternes hjemmeside også efter ophøret af samarbejdet med Sarbanes-Oxley Institute bl.a. var anført, at SOX Institute (EU) was formed in September 2006 in collaboration with the American counterpart founded in June Dette skete i fortsættelse af omtalen af samarbejdet i nyhedsbrevet fra oktober På hjemmesiden var der desuden lange citater om Vision and mission mv. kopieret fra Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside.

20 Højesteret finder, at en sådan adfærd i forhold til en tidligere samarbejdspartner på det danske marked er illoyal og udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 3. Efter nedlæggelsen af fogedforbuddet den 9. december 2008 har citaterne været fjernet fra hjemmesiden, og der er derfor ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at forbyde appellanterne at anvende hjemmesider, hvortil der er kopieret tekst fra Sarbanes-Oxley Institute s hjemmesider. Der er ikke grundlag for at fastslå, at appellanterne i øvrigt har overtrådt markedsføringsloven. Dette støttes på følgende: Højesteret lægger til grund, at Kersi F. Porbunderwalla fra sit arbejde som økonomichef i Mobile Oil havde erfaring med implementering af SOX-lovgivningen i et datterselskab til et amerikansk selskab, og at han også forud for den første kontakt til Sarbanes-Oxley Institute ved af 26. juli 2006 underviste i og udførte konsulentvirksomhed vedrørende både den amerikanske SOX-lovgivning og EU-direktiver om lignende spørgsmål (Eurosox). Højesteret lægger endvidere til grund, at appellanternes registrering af domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu den 27. og 31. juli 2006 skete i forlængelse heraf og ikke efter aftale med eller samtykke fra Sarbanes-Oxley Institute. Der er ikke er grundlag for at anse EUROSOX INSTITUTE for forveksleligt med SOX INSTITUTE, idet Eurosox efter det oplyste anvendes som betegnelse for den europæiske regulering af god selskabsledelse mv. Sarbanes-Oxley Institute har aldrig selv drevet virksomhed i eller markedsført sig i Danmark, og bortset fra det kortvarige forsøg på at etablere et samarbejde med appellanterne i 2006 er der ikke grundlag for at fastslå, at deres tjenesteydelser før eller siden er blevet markedsført i Danmark.

D O M. Afsagt den 4. juni 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

D O M. Afsagt den 4. juni 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 4. juni 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer direktør Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1133 Klager: Sparekassen Kronjylland Tronholm 1 8900 Randers Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 Sag 30/2012 (1. afdeling) Precision Industries ApS under konkurs (advokat Kim Munk-Petersen) mod Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere