HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 4. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanterne, Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla, har nedlagt følgende påstande: 1. For så vidt angår Sø- og Handelsrettens dom punkterne 1-2 og 4-6 påstås frifindelse. For så vidt angår dommens punkt 3 nedlægges påstand om, at Lyngby Fogedrets forbud af 9. december 2008 som stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2009 er nedlagt med urette og skal ophæves. 2. Over for indstævntes betalingspåstand påstås frifindelse. 3. Indstævnte skal til Controllers ApS betale kr. med tillæg af procesrente fra 28. maj Indstævnte, Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC, har nedlagt følgende påstande:

2 Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. 2. Controllers og Kersi F. Porbunderwalla skal solidarisk, subsidiært pro rata, betale modværdien i danske kroner på betalingsdagen af USD med tillæg af nærmere angivne renter. 3. Over for Controllers og Kersi F. Porbunderwallas betalingspåstand påstås frifindelse. Supplerende sagsfremstilling Varemærkeret i USA Der er enighed om, at Sarbanes-Oxley Institute ikke har dokumenteret at have anvendt kendetegnet SOX INSTITUTE erhvervsmæssigt før den 1. januar Sarbanes-Oxley Institute ansøgte den 19. august 2005 den amerikanske patent- og varemærkestyrelse om registrering af SOX INSTITUTE som varemærke i Principal Register. Den 20. januar 2006 traf styrelsen en afgørelse, hvoraf bl.a. fremgår: Registration is refused because the proposed mark SOX INSTITUTE merely describes applicant s goods and/or services. A mark is merely descriptive under Trademark Act Section 2(e)(1), 15 U.S.C (e)(1), if it describes an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose or use of the relevant goods and/or services The determination of whether a mark is merely descriptive is considered in relation to the identified goods and/or services, not in the abstract Terms that describe the function or purpose of a product or service may be merely descriptive or generic under 15 U.S.C. 1052(e)(1) A mark that combines descriptive terms may be registrable if the composite creates a unitary mark with a separate, nondescriptive meaning. However, if each component retains its descriptive significance in relation to the goods or services, the combination results in a composite that is itself descriptive It is well-known that SOX is an acronym for the Sarbanes-Oxley Act. Attached as evidence is a webpage from Wikipedia.com. Also attached are web pages of various websites indicating that the Sarbanes-Oxley Act of 2002 is often shortened to SOX.

3 - 3 - Additionally, INSTITUTE is a descriptive word often referring to schools or some type of education centers Because applicant s services involves education in the field of the Sarbanes-Oxley Act, applicant s mark, SOX INSTITUTE, is merely descriptive of applicant s services. The two major reasons for not protecting descriptive marks are: (1) to prevent the owner of the mark from inhibiting competition in the sale of particular goods or services; and (2) to avoid the possibility of costly infringement suits brought by the registrant. This thus enables businesses and competitors to have the freedom to use common descriptive language when merely describing their own goods or services to the public in advertising and marketing materials. Although the trademark examining attorney has refused registration, applicant may respond to the refusal to register by submitting evidence and arguments in support of registration. Ved en fornyet henvendelse til styrelsen af 21. juli 2006 søgte Sarbanes-Oxley Institute at godtgøre, at kendetegnet havde opnået særpræg. Henvendelsen var vedlagt kendetegnet SOX INSTITUTE som figurmærke og to kursusbeviser med figurmærket udstedt til deltagere i virksomhedens kurser. Hertil svarede styrelsen den 13. september 2006 bl.a.: Acquired distinctiveness (Section 2(f)) In its response, applicant claims acquired distinctiveness under Section 2(f); however, applicant has submitted no or little evidence to show that applicant s mark has acquired distinctiveness. Additionally, the examining attorney notes that applicant has only been using this mark for a very short period of time and that acquiring distinctiveness in such a short period of time is highly unlikely. Therefore, applicant s request to register the mark on the [Principal] Register under Section 2(f) is refused. The burden of proving that a mark has acquired distinctiveness is on applicant To determine whether the proposed mark has acquired distinctiveness, the trademark examining attorney will consider the following factors: (1) how long applicant has used the mark; (2) the type and amount of advertising of the mark; and (3) applicant s efforts to associate the mark with the goods or services identified in the application The amount and character of evidence needed to establish acquired distinctiveness depends on the facts of each case and particularly on the nature of the mark sought to be registered. More evidence is needed where a mark is so highly descriptive that purchasers seeing the matter in relation to the named goods and/or services would be less likely to believe that it indicates source in any one party Applicant must establish acquired distinctiveness by a preponderance of the evidence.

4 - 4 - Herefter blev kendetegnet den 24. juli 2007 registreret i Supplemental Register. Efter amerikansk varemærkelovgivning betyder en sådan registrering, at kendetegnet er egnet til at opnå særpræg, men at dette ikke er dokumenteret endnu. Registreringen indebærer bl.a., at kendetegnet kan udgøre en registreringshindring for senere anmeldte kendetegn, og at der kan opnås registrering i Principal Register, når særpræg ved indarbejdelse er dokumenteret, jf. herved Lloyd L. Rich; Nuts and Bolts of Federal Trademark Registration (1998) og J. Thomas McCarthy: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4. udg. (2011), vol. 3, og SOX INSTITUTE blev registreret som Sarbanes-Oxley Institute s varemærke (ordmærke) i klasse 41 i Principal Register i USA den 31. august 2010 på grundlag af en ansøgning indgivet den 3. februar Dette skete efter en bestemmelse i den amerikanske varemærkelovgivning, hvorefter en erklæring om 5 års erhvervsmæssig brug er tilstrækkeligt til, at kendetegnet som udgangspunkt anses for at have opnået særpræg ved indarbejdelse (15 U.S.C. 1052(f), 2. punktum). Ansøgningen var vedlagt en udskrift af Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside som dokumentation for anvendelsen af kendetegnet, men der er ikke oplysninger om, at der herudover var fremlagt yderligere dokumentation for opnået særpræg. Sarbanes-Oxley Institute har fremlagt en lang række bilag for at godtgøre, at virksomheden har erhvervet varemærkeret til kendetegnet SOX INSTITUTE, opnået ved indarbejdelse i USA, før indleveringen af de danske ansøgninger om varemærket SOX INSTITUTE, der er registreret den 17. september 2007 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 7. maj 2007), og varemærket EUROSOX INSTITUTE, der er registreret den 18. marts 2008 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 20. januar 2008). Der er således fremlagt erklæringer fra 2010 fra organisationer som American Accounting Association og Financial Executives International om deres samarbejde med Sarbanes-Oxley Institute og Sanjay Anand i perioden frem til 2010, hvor kendetegnet er anvendt. Det fremgår imidlertid ikke, hvornår i perioden kendetegnet er anvendt, og hvilken udbredelse det i den forbindelse har fået.

5 - 5 - I avisartikler fra 2005 i bl.a. Wall Street Journal, USA Today og New York Times er der omtale af Sarbanes-Oxley Institute og dets stifter Sanjay Anand. I ingen af artiklerne anvendes kendetegnet SOX INSTITUTE. Der er fremlagt en række bekræftelser på medlemskab af Sarbanes-Oxley Institute med anvendelse af kendetegnet for perioden og billeder af en række udmærkelser ( Awards i form af glasplader med indgravering). Endvidere er der fremlagt kundelister (hvorefter ingen kunder er fra Danmark) og nogle annoncer uden nærmere oplysninger om deres udbredelse. Endvidere er der fremlagt udskrifter fra forskellige tidspunkter af Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside hvor kendetegnet SOX INSTITUTE er anvendt som figurmærke og ordmærke. Det er ikke oplyst, hvor mange besøgende (hits) hjemmesiden har haft i den relevante periode. Der er ikke fremlagt oplysninger om markedsføringsforanstaltninger i øvrigt eller om Sarbanes-Oxley Institute s samlede udgifter til markedsføring. Der er heller ikke fremlagt nogen analyse af den relevante kundekreds kendskab til kendetegnet SOX INSTITUTE. Varemærkeret i Danmark Under drøftelserne om at etablere et samarbejde med Sarbanes-Oxley Institute anvendte appellanterne kendetegnet SOX INSTITUTE i et nyhedsbrev fra oktober 2006 og på hjemmesiden Uddrag af nyhedsbrevet og hjemmesiden er gengivet nedenfor. Bortset herfra er der ikke dokumenteret anvendelse af kendetegnet i forbindelse med markedsføring i Danmark for Sarbanes-Oxley Institute forud for appellanternes varemærkeansøgninger. Appellanterne indgav som nævnt varemærkeansøgning i Danmark for SOX INSTITUTE den 7. maj 2007 og for EUROSOX INSTITUTE den 20. januar Controllers, samarbejdet mellem parterne og konflikten Kersi F. Porbunderwalla registrerede domænenavnet eurosox.dk den 28. januar 2006.

6 - 6 - Controllers blev af Kersi F. Porbunderwalla stiftet som anpartsselskab den 23. maj 2006 med det formål at fungere som investeringsselskab og yde konsulentbistand samt anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed. Dagen forinden, den 22. maj 2006, havde Kersi F. Porbunderwalla holdt et foredrag i foreningen Civiløkonomerne med titlen Fra Sarbanes-Oxley 404 til EuroSox og Interne kontroller. Drøftelserne om et samarbejde mellem parterne blev indledt ved af 26. juli 2006 fra Kersi F. Porbunderwalla til Sanjay Anand, Sarbanes-Oxley Institute: Dear Sanjay I recently bought your SOX guide. I too do a lot of SOX work. See Can we cooperate for Scandinavia/Europe? Som anført i Sø- og Handelsrettens dom registrerede Kersi F. Porbunderwalla henholdsvis den 27. og 31. juli 2006 domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu. I tilknytning til mødet med Sanjay Anand i Frankfurt i august 2006 udarbejdede Kersi F. Porbunderwalla en handlingsplan med følgende overskrifter: The (Euro) SOX institute Europe. Plan of Action. 1. Contract/LOI/MoU/Service Level Agreements 2. The SOX Institute Europe and The EuroSox Institute Europe Merging the training and marketing materials. New introductions 4. Introduction in Europe 5. Introduction in Europe, based on SOX Institute FP contract/model used Japan/ Singapore 6. European company as of Budget Marketing-Plan/Business-Plan 9. Press releases in January 10. Information to Big 4, Second Maintenance and update of Homepages and websites

7 All-leads a split depending on who invoices. 13. Old Consulting opportunities (Phase 1) 14. Chapter in Compliance Reference Book (Tarantino) 15. Conduct courses in The Far East/USA/Europe 16. Controllers websites and I oktober 2006 udsendte appellanterne et nyhedsbrev, hvoraf fremgår bl.a.: The EuroSox Newsletter Velkommen til tredje udgave af nyhedsbrevet fra EuroSox Fra SOX til EuroSox seminar 5. december Netcompany og Controllers inviterer hermed til et seminar, hvor vi gennemgår de udfordringer, som danske virksomheder står overfor ved implementeringen af EuroSox. Vore oplægsholdere vil præsentere deres erfaringer fra USA og Danmark. De vil belyse de forretnings- og IT-kompetencer, der er nødvendige for at igangsætte en complianceproces. Der sættes fokus på hvordan en større del af complianceprocessen kan automatiseres og omkostningerne nedbringes. SOX-guru i København I starten af december måned vil Sanjay Anand, stifteren af The Sox Institute i USA og forfatteren til bogen om SOX, Sarbanes-Oxley Guide for Finance and Information Technology Professionals, være i København i nogle få dage. Eurosox.dk kan være behjælpelig med at arrangere et møde med en af verdens førende eksperter indenfor SOX compliance. Kontakt os, hvis du er interesseret i et besøg. Nyheder EuroSox.dk kan nu tilbyde nyheder om corporate governance og compliance i samarbejde med det amerikanske The Sox Institute. Af en udskrift af hjemmesiden dateret den 16. januar 2007 fremgår bl.a.: SOX Institute. (EU) The Sox Institute (EU) was formed in September 2006 in collaboration with the American counterpart founded in June 2003, with the goal of disseminating reliable information and training to industry professionals involved in (or who are looking to get involved in) Sarbanes-Oxley-related compliance activities.

8 - 8 - The Sox Institute establishes the industry standard for SOX compliance expertise and excellence in individuals and enterprises. It uses its place in the industry to provide training, certifications, resources and a forum for its members to interact, learn, grow and contribute to the Sarbanes-Oxley Body of Knowledge (SOXBoK ). Sarbanes-Oxley The SOX Institute (EU) offers training courses in Corporate governance Compliance Internal controls Endvidere indeholdt hjemmesiden de tekststykker, som er omtalt og delvist gengivet i Sø- og Handelsrettens dom. Der er tale om ikke helt kortfattede tekststykker, som er identiske med tekststykker på Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside Hjemmesiden havde dette indhold også efter ophøret af samarbejdet mellem appellanterne og Sarbanes-Oxley Institute ved årsskiftet 2006/2007. Af et brev af 15. februar 2007 fra Sarbanes-Oxley Institute s amerikanske advokat til Kersi F. Porbunderwalla fremgår bl.a. følgende indsigelser: On another note and just as important, it has come to SOX s attention that you are claiming a relationship between SOX s website (and services) soxinstitute.org and your website (and services) at soxinstitute.eu. There is no relationship (business or otherwise) between these sites. Your claims that there is a relationship create a false affiliation with these sites and borders on slander. You are hereby requested to cease and desist all claims that there is any affiliation between these sites and services. You must also immediately cease all communication with SOX s clients/prospects, nor may you approach any current client/prospect of SOX, and this does include JDS [arrangøren af konferencen i Warszawa]. Lastly, you must, without delay, stop using SOX s marketing content as your own. This is plagiarism and will not be tolerated. Dette blev fulgt op af et brev af 30. marts 2007 fra samme advokat til Kersi F. Porbunderwallas danske advokat, hvoraf bl.a. fremgår: Also, Mr. Porbunderwalla has been associating himself and his website with SOX. This must cease immediately. There is no relationship between SOX and Mr. Porbunderwalla other than that keynote speaker engagement [Warszawa]. SOX made no representations otherwise and yet Mr. Porbunderwalla still lets on that there is a relationship This has had a negative effect on SOX, which must be repaired constantly. Again, please advise your client to stop making public connection between himself and SOX. SOX will have to seek legal remedies if this matter is not resolved shortly.

9 - 9 - Endvidere fremgår af et brev af 9. april 2008 fra Sarbanes-Oxley Institute s danske advokat til appellanternes advokat bl.a. følgende indsigelser: Min klient har konstateret, at Deres klienter markedsfører sig på en måde, som giver omverdenen en opfattelse af, at Deres klienter har en kommerciel forbindelse med min klient. Jeg henviser blandt andet til, at Deres klienter på de to hjemmesider, der er tilgængelig fra domæerne eurosoxinstitute.eu og soxinstitute.eu, anvender navnet the Eurosox Institute og the SOX Institute (EU) til brug for markedsføringen af, at Controllers ApS og Kersi Porbunderwalla udbyder kurser i Sarbanes-Oxley relateret lovgivning. Herudover angiver deres klienter på hjemmesiderne, at kurserne er baseret på tilsvarende kurser, der udbydes af SOX Institute (US). Udover at dette mere end antyder, at der er en forbindelse mellem min klient og Deres klienter, hæfter jeg mig også ved, at Deres klient selv oplyser, at han anvender min klients kursusmateriale. Dette bekræftes også ved, at dele af det kursusprogram, der er at finde på Deres klients hjemmesider, er fuldstændig identisk med SOX Institute s kursusprogram. Herudover har Controllers ApS tillige registreret varemærkerne SOX Institute og The Eurosox Institute i Danmark. Min klient har yderligere konstateret, at Deres klient flere steder på sine hjemmesider direkte har kopieret tekst fra min klients hjemmeside se blandt andet teksten på forsiden af begge hjemmesider under The Eurosox Institute hhv. The SOX Institute (EU) og teksten angivet under overskriften What are the benefits? (også på begge hjemmesider). Anmodningen om fogedforbud mod appellanterne blev indgivet til Lyngby Fogedret den 16. maj Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Sanjay Anand den 11. marts 2011 og af Kersi F. Porbunderwalla den 25. marts Sanjay Anand har supplerende forklaret bl.a., at Sarbanes-Oxley Institute, så vidt han ved, var de eneste, der tilbød certificering i SOX i 2005, men der var andre forhandlere af det. Udarbejdelsen af kursusmaterialet fandt sted over en 12-måneders periode og involverede 10 personer. Senere var der 6 personer, der arbejdede på produkterne og testede dem på markedet. Den samlede proces varede i halvandet år, og han var personligt involveret. Samtidig var han foredragsholder, og han fik i den forbindelse feedback fra forskellige andre fagfolk om deres

10 erfaringer med anvendelsen af SOX. Sarbanes-Oxley Institute s udgifter i denne forbindelse var flere hundredetusinde USD. Sarbanes-Oxley Institute s vision, metoder og etik er udtryk både for hans personlige værdier for, hvordan virksomheder bør forholde sig, og det er også de grundlæggende principper for de professionelle aktører, der arbejder med SOX. Det havde en særlig stor betydning at få gennemarbejdet en særlig etik og metode, og der blev derfor investeret en masse tid og penge på at udvikle disse standarder. Sarbanes-Oxley Institute s etik er det, der gør dem enestående i branchen. IIA (Institute of Internal Auditors) er en del af COSO (Committee of Sponsoring Organizations). COSO er den globale standard for revisorer og bruges af alle revisorer i børsnoterede selskaber, når de skal overholde SOX. COSO består af 5 organisationer (IIA, FEI, IMA, AAA, AICPA). IIA er det institut, der repræsenterer interne revisorer på international basis. Sarbanes-Oxley Institute har samarbejdet med IIA siden 2005 og bidraget til deres forskning finansielt og med hensyn til viden. IIA har anerkendt Sarbanes-Oxley Institute og deres certificering i s og nyhedsbreve, og de har brugt varemærket SOX INSTITUTE. Organisationer inden for revisionsbranchen er med i IAAER (International Association for Accounting, Education and Research), som på verdensplan har flere millioner medlemmer. IAAER har siden 2005 brugt varemærket SOX INSTITUTE på deres hjemmeside. Sarbanes- Oxley Institute har siden 2005 bidraget til IAAER s forskningsinitiativer, og de er anerkendt på global basis, herunder i Europa. Sarbanes-Oxley Institute har samarbejdet med IMA (Institute of Management Accountants) siden 2005, og varemærket SOX INSTITUTE er altid blevet brugt i samarbejdet med IMA. IMA er verdensomspændende og har hovedsæde i USA, og organisationen har muligvis medlemmer i Danmark. De har også samarbejdet med FEI (Financial Executives International) på forskningsområdet, hvilket giver synlighed over for de professionelle aktører på det finansielle marked. FEI har siden 2005 aktivt promoveret varemærket SOX INSTITUTE over for de professionelle samarbejdspartnere i branchen på global plan.

11 ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) har hovedsæde i Europa, og de opererer primært i Europa og i nogen grad i Asien. Der er et meget lille marked i USA. ACCA, der har flere hundredetusinde medlemmer, har aktivt promoveret SOX INSTITUTE. Omtalen gennem ACCA fandt særligt sted i 2006, og det fortsatte i nogen grad i 2007 og lidt mindre i ITCI (IT Compliance Institute) har deltaget i Sarbanes-Oxley Institute s arrangementer og omvendt. ITCI s annonce for IT Compliance-konferencen den oktober 2006 er blot ét eksempel på, at varemærket SOX INSTITUTE figurerer i deres reklamemateriale. Sarbanes-Oxley Institute har et tilsvarende samarbejde med American Accounting Association, som aktivt har promoveret varemærket SOX INSTITUTE over for deres medlemmer. Alle revisorer i USA og i de fleste andre lande skal hvert år opnå et bestemt antal point inden for CPE (Continuing Professional Education). The Sarbanes-Oxley Institute er en anerkendt udbyder af CPE-programmet. Det udbydes også af alle statslige revisionsorganer i USA. Sarbanes-Oxley Institute er også udbyder af den lignende standard, QAS (Quality Assurance Service). Som medlem af Sarbanes-Oxley Institute opnås adgang til magasiner og nyhedsbreve, rabat på produkter og rabatter eller gratis adgang til forskellige arrangementer i tilknyttede virksomheder mv. Den primære målgruppe var de såkaldte accelerated filers, som er de største børsnoterede virksomheder i USA. Ud af børsnoterede virksomheder er nok af dem accelerated filers, og det var dem, der i perioden skulle overholde SOX-lovgivningen. Omtrent % af disse var medlemmer. De daglige udgifter til Sarbanes-Oxley Institute s reklame på Google Adword udgjorde i perioden marts 2006 til 2007 ca. 100 USD. Sarbanes-Oxley Institute reklamerer fortsat på Google Adword. Google vederlægges for hvert klik på hjemmesiden. Næsten mennesker ser dagligt reklamen på Google. Der var dagligt ca. 58 klik på reklamen, hvilket svarer til 1/100 af alle besøgende. Der har været forskellige deadlines for implementering af SOX-lignende regulering i de forskellige regioner verden over. Deadline for implementering af Eurosox var cirka medio 2008.

12 Det betød, at der i de forudgående 2 år var en massiv efterspørgsel i Europa på Sarbanes-Oxley Institute s træningsprogrammer. Det var også baggrunden for, at der i 2006 var mange europæiske deltagere til træningsprogrammerne i USA og Asien. Det var også i 2006, at Kersi F. Porbunderwalla kontaktede Sarbanes-Oxley Institute med henblik på et samarbejde om det europæiske marked. Uoverensstemmelserne opstod i december 2006/januar 2007, og det var på dette tidspunkt, de konstaterede, at Kersi F. Porbunderwalla brugte Sarbanes-Oxley Institute s materiale, navn og varemærke på sin hjemmeside. Sarbanes-Oxley Institute søger efter forhandlere og tilknyttede virksomheder i alle markeder, men de europæiske potentielle forhandlere og tilknyttede virksomheder klagede alle over, at Kersi F. Porbunderwallas hjemmeside var næsten identisk med Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside, og at hans kursusmateriale var baseret på Sarbanes-Oxley Institute s amerikanske materiale, hvormed han viste, at der var et samarbejde mellem Controllers og Sarbanes- Oxley Institute. Hans hjemmeside gav indtryk af, at Controllers var hovedkontakten i Europa. De europæiske potentielle forhandlere ønskede ikke at samarbejde, før der forelå en afklaring af tvisten mellem Controllers og Sarbanes-Oxley Institute. Han opgør Sarbanes-Oxley Institute s tab til mindst 3-5 mio. USD. Som eksempler på potentielle europæiske forhandlere kan han nævne Training Camp, også kaldet Fire Brand Training. Herudover var der også et schweizisk firma, som han ikke kan huske navnet på. Der foreligger skriftlig korrespondance med disse forhandlere. De underskrev hemmeligholdelsesaftaler med nogle af disse potentielle forhandlere, måske også med Fire Brand Training. Fire Brand Training var imidlertid en videreførelse af et amerikansk selskab, som Sarbanes-Oxley Institute allerede havde et samarbejdet med, så en hemmeligholdelsesaftale var ikke nødvendig. Det var formentlig i 2008, at Sarbanes-Oxley Institute indgik en forhandleraftale med Fire Brand Training. Kersi F. Porbunderwalla var den første, der tog kontakt med henblik på et samarbejde om det europæiske marked. Der var således ingen kontakt med andre potentielle europæiske forhandlere før Kersi F. Porbunderwalla.

13 Eurosox er en beskrivende betegnelse for den europæiske SOX-lovgivning. Han tror ikke, at han specifikt har skrevet en artikel om Eurosox, men han har formentlig berørt det i en artikel. Han anser sig selv som ekspert i Eurosox for så vidt angår revision, finans og IT, og for så vidt angår de andre områder får han fat i de rigtige personer. Sarbanes-Oxley Institute tilbyder ikke certificering i Eurosox, for der er ikke behov for en særskilt certificering i Eurosox, da SOX-certificeringen er global. Sarbanes-Oxley Institute har træningsprogrammer i Europa via Fire Brand Training, hvori indgår Eurosox. De juridiske aspekter i Eurosox er anderledes, og derfor omhandler ca. 10 % af deres 5-dages træningsprogram Eurosox. 90 % af programmet er ens verden over. SOX og Institute er generiske betegnelser, men SOX Institute er deres varemærke. Det består af to aspekter, henholdsvis den figurmæssige del og så navnet. Nogle gange tilføjes der en tekst under navnet, afhængig af hvem modtageren er. Det er ikke en del af varemærket. Om Sarbanes-Oxley Institute s aktiviteter i Danmark efter 2006/2007 forklarede han, at han ikke selv har været fysisk i Danmark, men at der muligvis kan have været danskere, som har deltaget i deres træningsprogrammer eller ved selvstudier. Om markedsføringsaktiviteterne i Danmark forklarede han, at de opfordrede Fire Brand Training til at gøre noget mere ved det danske marked. Han ved ikke, om de har gjort det. Det vil da i givet fald have været efter forhandleraftalens underskrivelse i 2008, men han ved ikke præcist hvornår. De følte dog, at det var lidt for sent, og at de havde forpasset mulighederne med Eurosox. Om franchiseafgiften på USD forklarede han, at han havde haft en samtale med Kersi F. Porbunderwalla i New York, hvor Kersi spurgte til, hvordan en typisk franchiseaftale så ud. Efter han havde forklaret det, erklærede Kersi, at han ville tænke over, om han ville repræsentere Sarbanes-Oxley Institute i Europa. Han henviste også til korrespondancen med Kersi, hvor han anmodede ham om at stoppe med at vise, at der var et samarbejdsforhold mellem parterne, eller alternativt betale franchiseafgiften. Omfanget af deres samarbejde kan sammenfattes til en hemmeligholdelsesaftale, aftalen om foredraget i Warszawa og kurset i New York samt korrespondancen vedrørende faktu-

14 raen. I 3. kvartal af 2006 enten lige før eller lige efter mødet i Frankfurt aftalte de, at Kersi F. Porbunderwalla på prøvebasis, og indtil de indgik en aftale, skulle være europæisk formand for SOX Institute, således at de via ham kunne vise deres tilstedeværelse i Europa. Efter uoverensstemmelserne og samarbejdets ophør fratog de ham titlen i Fakturaen dateret den 20. december 2006 fra Sarbanes-Oxley Institute til Controllers var formentlig sendt pr. . Det må have været efter 20. december Sarbanes-Oxley Institute ville gerne have forligt sagen. De ville aldrig have sendt ham fakturaen, hvis han havde ændret indholdet af hjemmesiderne senest i januar. Han er professor i økonomi fra Institute of Directors i Kina. Han blev udnævnt i 2006 eller Kersi F. Porbunderwalla har supplerende forklaret bl.a., at han aldrig har været direktør i IBM, VOLVO, Shell, men at han har haft SOX-opgaver på konsulentbasis for de pågældende virksomheder. Hans seneste job var som økonomichef hos Mobile Oil, hvorfra han blev pensioneret i august Endelig præciserede han, at det rettelig var Sanjay Anand, der havde forsøgt at registrere domænenavnet og at det således også var Sanjay Anand, der fortalte, at en anden allerede havde taget det. Om baggrunden for sin henvendelse til Sanjay Anand forklarede han, at han havde læst en del litteratur om SOX, herunder Sanjay Anands bog, og at han havde kigget på Sanjay Anands hjemmeside. Med sin af 26. juli 2006 ville han forhøre sig om mulighederne for et eventuelt samarbejde om Europa. På dette tidspunkt havde han løst SOX-opgaver for IBM, VOLVO og Shell, og hans hjemmeside var aktiv. Han registrerede i januar Registreringerne af domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu er sket på hans eget initiativ og uden aftale med Sanjay Anand. EuroNordia AB, som havde registreret EUROSOX som et EU-varemærke, ville oprette The Eurosox Academy, mens han selv hellere ville oprette The Eurosox Institute, og efter drøftelser i marts 2006 blev de enige om at gå videre med det hver for sig. Han har haft kon-

15 takt med EuroNordia AB siden januar/februar Han har besøgt virksomheden, men han har ikke kendskab til, hvor mange der er ansat. Han havde også før drøftelserne med EuroNordia AB haft drøftelser med andre om brugen af The Eurosox Institute, herunder i forbindelse med løsningen af en opgave hos IBM. Det var formentlig i november 2005, hvilket han også fortalte til Sanjay Anand under deres første møde. Han blev bekendt med Sanjay Anands brug af navnet SOX Institute et par uger inden, han kontaktede ham, dvs. i sommeren Han mener, at han selv brugte SOX Institute og The Eurosox Institute første gang i april Fortrolighedsaftalen blev formentlig underskrevet i Frankfurt den 22. august 2006 eller umiddelbart derefter. Sanjay Anand fortalte, at SOX og Institute er generiske betegnelser, og at ingen derfor havde krav på navnet Sox Institute. Sanjay Anand fortalte endvidere, at han havde forsøgt at registrere navnet. Selv fortalte han Sanjay Anand, at han brugte navnet Eurosox Institute og viste ham i den forbindelse sin hjemmeside, som på det tidspunkt var under opbygning. De gik i detaljer omkring IT-produktcertificeringsprocessen. På samme møde fortalte han Sanjay Anand, at EU-domænerne var registrerede. Om honoraret fra konferencen i Warszawa i november 2006 forklarede han, at han selv beholdt USD til dækning af 3,5 dages arbejde og udlæg, og at han sendte USD til Sanjay Anand. Denne fordeling af honoraret med 70/30 aftalte de under mødet i New York. Om honoraret for sit indlæg under kurset i New York var aftalen med Sanjay Anand, at de enten skulle dele honoraret 70/30 svarende til konferencen i Warszawa, eller at Sanjay Anand skulle betale for de kursister, som Kersi havde formidlet til kurset. Sanjay Anand ville tale nærmere med bestyrelsen herom, men han vendte aldrig tilbage. Han modtog aldrig et honorar eller fik sine udlæg dækket på trods af, at han fremsendte fakturaer. Der har ikke været samarbejde mellem parterne ud over konferencen i Warszawa og kurset i New York.

16 Det var Sanjay Anands idé, at han skulle tage teksten fra Sanjay Anands hjemmeside og sætte det ind på sin egen hjemmeside, da formålet var at skaffe så mange deltagere fra Europa som muligt til kurset i New York. Han skaffede nok 15 ud af 40 deltagere. Det i nyhedsbrevet omtalte seminar i København den 5. december 2006 blev aldrig afholdt, da tilmeldingerne udeblev, og Sanjay Anand kom derfor aldrig til København. Det er ikke korrekt, at parterne i forlængelse af mødet i Frankfurt, som anført i begrundelsen for Sø- og Handelsrettens dom, havde påbegyndt et samarbejde om udbud af uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og kursusmateriale på det danske og øvrige europæiske marked. Han husker ikke præcist, hvornår han modtog fakturaen dateret den 20. december 2006 fra Sarbanes-Oxley Institute til Controllers ApS, men det var nok efter februar Han betragtede fakturaen som yderligere chikane fra Sanjay Anands side. Han husker ikke, om han besvarede fakturaen, men han sendte den i hvert fald retur, eventuelt med en håndskreven besked. Han har aldrig talt med Sanjay Anand om en franchiseafgift, heller ikke i Frankfurt. De blev uenige om honoraret for konferencerne i Warszawa og New York, og det var baggrunden for, at han afbrød samarbejdet med Sanjay Anand. Han fortsatte herefter med at bruge navnet The Eurosox Institute. Det var på grund af udviklingen i Controllers, at han i maj 2007 og januar 2008 ansøgte om varemærkeregistrering af SOX INSTITUTE og derefter EUROSOX INSTITUTE. Registreringerne var således ikke foranlediget af drøftelserne med Sanjay Anand, da de var afsluttet på dette tidspunkt. Hverken Sanjay Anand eller andre repræsentanter fra Sarbanes-Oxley Institute har markedsført sig i Danmark. Hverken Sarbanes-Oxley Institute eller Fire Brand Training har haft aktiviteter i Danmark. De er helt ukendte i Danmark. Hans konkurrenter i Danmark i 2006 og i 2011 er de store revisionsselskaber og de store konferencearrangører, som har 99,9 % af markedet. Han driver blot en lille enkeltmandsvirksomhed. Der er således ingen konkurrence fra Sarbanes-Oxley Institute eller Fire Brand Training i Danmark.

17 Han har efter nedlæggelse af fogedforbuddet gjort alt for at slette oplysningerne om SOX Institute og The Eurosox Institute fra sin hjemmeside. Han har også bedt sine samarbejdspartnere om at fjerne oplysningerne fra deres hjemmesider. Man kan få de slettede oplysninger frem, hvis man har en URL-adresse, men ellers vil de ikke komme frem, medmindre der søges i søgemaskiner, der ikke er opdaterede. Han har ikke haft aktiviteter eller indtægter udenom Controllers. Højesterets begrundelse og resultat Sagens problemstillinger Sagen angår, om appellanterne, Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla, har krænket Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group LLC s varemærke- og ophavsrettigheder eller har overtrådt markedsføringsloven, og om et fogedforbud i den anledning er nedlagt med rette. Varemærkerettigheder i udlandet Sarbanes-Oxley Institute har gjort gældende, at de i USA er indehaver af varemærket SOX INSTITUTE, og at dette i medfør af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, var til hinder for registreringen af de danske varemærker SOX INSTITUTE, der blev registreret den 17. september 2007 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 7. maj 2007), og EUROSOX INSTI- TUTE, der blev registreret den 18. marts 2008 (på grundlag af en ansøgning indgivet den 20. januar 2008). Parterne er enige om, at Sarbanes-Oxley Institute har bevisbyrden for varemærkerettighedens eksistens. Sarbanes-Oxley Institute ansøgte den 19. august 2005 den amerikanske patent- og varemærkestyrelse om registrering af SOX INSTITUTE som varemærke med angivelse af, at kendetegnet første gang var anvendt erhvervsmæssigt den 1. januar Den 20. januar 2006 afslog styrelsen registrering af kendetegnet i Principal Register under henvisning til, at kendetegnet er af rent beskrivende karakter i forhold til Sarbanes-Oxley

18 Institute s virksomhed, som er undervisning i den amerikanske Sarbanes-Oxley Act (også kaldet SOX) om god selskabsledelse mv. Sarbanes-Oxley Institute søgte herefter at godtgøre, at kendetegnet havde opnået særpræg ved indarbejdelse ( acquired distinctiveness ) ved den 21. juli 2006 at indsende supplerende oplysninger om brugen af kendetegnet til styrelsen. Registrering i Principal Register blev imidlertid på ny afslået af styrelsen den 13. september 2006 under henvisning til, at Sarbanes-Oxley Institute ikke havde godtgjort, at kendetegnet havde opnået særpræg ved indarbejdelse, at virksomheden kun havde anvendt kendetegnet i en meget kort periode, og at det var højst usandsynligt ( highly unlikely ), at kendetegnet skulle have opnået særpræg i løbet af så kort en periode. Herefter blev kendetegnet den 24. juli 2007 registreret i Supplemental Register. Efter at have brugt kendetegnet i fem år i USA fik Sarbanes-Oxley Institute den 31. august 2010 registreret varemærket i Principal Register efter bestemmelsen i den amerikanske varemærkelovgivning, hvorefter erklæring om 5 års erhvervsmæssig brug er tilstrækkeligt til, at kendetegnet som udgangspunkt anses for at have opnået særpræg ved indarbejdelse. Højesteret finder, at Sarbanes-Oxley Institute efter bevisførelsen ikke har godtgjort, at der forud for anmeldelserne til registrering af de danske varemærker var sket en sådan indarbejdelse af kendetegnet SOX INSTITUTE, at der da forelå en varemærkeret i USA. Der er efter bevisførelsen heller ikke noget grundlag for at fastslå, at Sarbanes-Oxley Institute dengang havde rettigheder til SOX INSTITUTE som udenlandsk varemærke i andre lande. Der forelå herefter ikke en udenlandsk varemærkerettighed, som i medfør af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, kan gøres gældende over for appellanternes registrering af de danske varemærker. Varemærkerettigheder i Danmark I perioden fra juli 2006 til januar 2007, hvor der var drøftelser mellem parterne om at etablere et samarbejde, anvendte appellanterne på Sarbanes-Oxley Institute s vegne kendetegnet SOX

19 INSTITUTE i forbindelse med omtale af Sarbanes-Oxley Institute s virksomhed. Det skete dels i et nyhedsbrev fra oktober 2006, dels på hjemmesiden Højesteret finder, at kendetegnet SOX INSTITUTE som betegnelse for undervisning i den amerikanske SOX-lovgivning kun i beskedent omfang har særpræg, og at den nævnte meget begrænsede anvendelse af kendetegnet i Danmark ikke udgør tilstrækkelig varemærkeretlig brug til at etablere en dansk varemærkeret for Sarbanes-Oxley Institute. Ophavsret Sarbanes-Oxley Institute har gjort gældende, at appellanterne har krænket deres ophavsret ved at kopiere flere tekststykker fra deres hjemmeside og have benyttet dem på appellanternes egen hjemmeside. Sø- og Handelsretten afviste, at der forelå en ophavsretskrænkelse bl.a. under henvisning til, at der ikke var ført nærmere bevis for, hvilke dele af teksterne der er Sarbanes-Oxley Institute s egne frembringelser. Uanset dette har der ikke været nogen bevisførelse om spørgsmålet for Højesteret, og Højesteret tiltræder derfor, at der ikke er godtgjort en ophavsretskrænkelse. Markedsføringsloven Sarbanes-Oxley Institute har bl.a. gjort gældende, at appellanterne efter samarbejdets ophør ved årsskiftet 2006/2007 uberettiget har snyltet på Sarbanes-Oxley Institute s renommé og har vildledt kunderne i strid med markedsføringslovens 1 og 3 bl.a. ved på appellanternes hjemmeside at få det til at fremstå som om, at der fortsat var en forbindelse mellem Sarbanes- Oxley Institute og appellanterne. Det er ubestridt, at det på appellanternes hjemmeside også efter ophøret af samarbejdet med Sarbanes-Oxley Institute bl.a. var anført, at SOX Institute (EU) was formed in September 2006 in collaboration with the American counterpart founded in June Dette skete i fortsættelse af omtalen af samarbejdet i nyhedsbrevet fra oktober På hjemmesiden var der desuden lange citater om Vision and mission mv. kopieret fra Sarbanes-Oxley Institute s hjemmeside.

20 Højesteret finder, at en sådan adfærd i forhold til en tidligere samarbejdspartner på det danske marked er illoyal og udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 3. Efter nedlæggelsen af fogedforbuddet den 9. december 2008 har citaterne været fjernet fra hjemmesiden, og der er derfor ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at forbyde appellanterne at anvende hjemmesider, hvortil der er kopieret tekst fra Sarbanes-Oxley Institute s hjemmesider. Der er ikke grundlag for at fastslå, at appellanterne i øvrigt har overtrådt markedsføringsloven. Dette støttes på følgende: Højesteret lægger til grund, at Kersi F. Porbunderwalla fra sit arbejde som økonomichef i Mobile Oil havde erfaring med implementering af SOX-lovgivningen i et datterselskab til et amerikansk selskab, og at han også forud for den første kontakt til Sarbanes-Oxley Institute ved af 26. juli 2006 underviste i og udførte konsulentvirksomhed vedrørende både den amerikanske SOX-lovgivning og EU-direktiver om lignende spørgsmål (Eurosox). Højesteret lægger endvidere til grund, at appellanternes registrering af domænenavnene soxinstitute.eu og eurosoxinstitute.eu den 27. og 31. juli 2006 skete i forlængelse heraf og ikke efter aftale med eller samtykke fra Sarbanes-Oxley Institute. Der er ikke er grundlag for at anse EUROSOX INSTITUTE for forveksleligt med SOX INSTITUTE, idet Eurosox efter det oplyste anvendes som betegnelse for den europæiske regulering af god selskabsledelse mv. Sarbanes-Oxley Institute har aldrig selv drevet virksomhed i eller markedsført sig i Danmark, og bortset fra det kortvarige forsøg på at etablere et samarbejde med appellanterne i 2006 er der ikke grundlag for at fastslå, at deres tjenesteydelser før eller siden er blevet markedsført i Danmark.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere