UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE"

Transkript

1 UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016

2 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer med eksempler på situationer: Straksudstedelse #1 3 - en borger med et dansk cpr-nr. ønsker NemID, ved at svare på kontrol-spørgsmål Straksudstedelse #2 5 - en borger med et dansk cpr-nr. ønsker NemID, vha. et vitterlighedsvidne (med NemID) Straksudstedelse #3 7 - en blind borger med et dansk cpr-nr. ønsker NemID, vha. et vitterlighedsvidne (uden NemID) Straksudstedelse #4 8 - en borger med et dansk cpr-nr., uden fast bopæl el. navne-/adressebeskyttelse ønsker at få NemID Straksudstedelse #5 9 - en borger med et dansk cpr-nr., uden cpr-adresse (fx. en asyl-ansøger) ønsker at få NemID Straksudstedelse # en borger med et administrativt cpr fx. en færing, som arbejder i Danmark, ønsker NemID Straksudstedelse # en borger med et dansk cpr-nr. ønsker at få NemID, men kørekortet er blevet anvendt for mange gange Udlevering af midlertidig adgangskode 12 - en borger med dansk pas, uden fast bopæl, eller med navne-/adressebeskyttelse ønsker NemID Udlevering af ekstra nøglekort 13 Tilknytning af OCES til NemID til netbank 14 For mange vidneudsagn / professionel 15

3 Straksudstedelse #1 3 - en borger med et dansk cpr-nummer ønsker NemID - bekræfter sin identitet ved at svare på kontrol-spørgsmål Alle borgere skal igennem følgende trin i udstedelsesprocessen; fremvise gyldig legitimation og cpr-nummer skal kontrolleres, hvis dette ikke fremgår af legitimationen vælge mellem straksudstedelse eller forsendelse til cpr-adressen, hvis dette er muligt og som regel skal borgerens identitet også bekræftes, enten vha. cpr-spørgsmål eller ved brug af et vitterlighedsvidne Legitimer borger Borgerens cpr-nummer indtastes i RA-portalen Borgerens legitimation kontrolleres Fremviser borgeren et dansk pas eller kørekort, indtastes serienummeret i feltet Pas/kørekortnummer Herved matches serienummeret med borgerens cpr-nummer i pas/kørekortregisteret Dette match har 2 udfald; 1. overensstemmelse mellem cpr-nummer og pas/kørekortnummer hvorfor teksten Borgers pas/kørekortnummer er bekræftet fremkommer 2. ikke overensstemmelse, eller passet eller kørekortet er meldt savnet eller stjålet, hvorfor teksten Borgers pas/kørekortnummer er ikke bekræftet fremkommer Bemærk, at hvis matchet viser, at; Borgers pas/kørekortnummer er ikke bekræftet., bør RA-medarbejderen være ekstra opmærksom på, om borgerens ærinde er legitimt og om vedkommendes papirer er ægte Fremviser borgeren et udenlandsk pas eller kørekort, indtastes serienummeret i feltet Pas/kørekortnummer Herefter vælges det land, som har udstedt det anvendte pas eller kørekort Da serienummeret ikke kan matches med borgerens cpr-nummer i pas/kørekortregisteret, fremkommer teksten Borgers pas/kørekortnummer er ikke bekræftet

4 Straksudstedelse #1 - fortsat 4 - en borger med et dansk cpr-nummer ønsker NemID - bekræfter sin identitet ved at svare på kontrol-spørgsmål Borgeren har en dansk bopælsadresse i cpr-registeret, og RA-medarbejder beder derfor borger om at vælge, om der ønskes straksudstedelse eller forsendelse til cpr-adressen Borger vælger straksudstedelse RA-medarbejder forklarer borger, at hans/hendes identitet skal bekræftes, enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne Bemærk, at såfremt borgeren vælger at få sendt nøglekortet til cpr-adressen, er det ikke et krav, at borgeren besvarer cpr-spørgsmål eller stiller med et vitterlighedsvidne Borger vælger cpr-spørgsmål RA-medarbejder beder borger om lov til at foretage opslag i cpr-registeret for at kunne stille cpr-spørgsmål borger bekræfter og RA-medarbejder klikker af i RA-portalen, at borgeren har givet sit samtykke RA-medarbejder kontrollerer, at der er tilstrækkelig med information i cpr-registeret til, at det er muligt at finde svar på kontrolspørgsmålene i RA-portalen. (Hvis ikke, må borger stille med et vitterlighedsvidne.) RA-medarbejder slår op i cpr-registeret og finder svarene på de spørgsmål, som RA-portalen beder borgeren om at svare på RA-medarbejderen stiller spørgsmålene, som vises i RA-portalen, og markerer i RA-portalen, om borgeren svarer korrekt eller forkert i forhold til informationen i cpr-registreret svarer borger korrekt på cpr-spørgsmålene efter de gældende regler, kan udstedelsen fortsætte RA-medarbejderen registrerer borgerens foretrukne sprog, og hvis muligt, -adresse og mobiltelefonnr., samt beder borgeren om at vælge løsningstype borgeren vælger i dette scenarie: "standardløsning (nøglekort)", hvilket markeres i RA-portalen nu kan nøglekortet udleveres - eller sendes til cpr-adressen eller en alternativ adresse, hvis dette ønskes den midlertidige adgangskode kan sendes pr. sms eller udleveres som pin-brev

5 Straksudstedelse #2 5 - en borger med et dansk cpr-nummer ønsker NemID - bekræfter sin identitet ved at stille med et vitterlighedsvidne Denne borger med et dansk cpr-nummer skal igennem de samme trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, dog med den forskel; at denne borger ikke har billedlegitimation og derfor skal RA-medarbejderen altid sikre sig at få bekræftet borgerens identitet vha. cpr-spørgsmål eller ved brug af et vitterlighedsvidne Borger vælger at stille med et vitterlighedsvidne RA-medarbejder spørger vidnet, om han/hun er indforstået med; at skrive under på en tro og love-erklæring om, at borgeren er den person, som vedkommende siger, at han/hun er at fremvise billedlegitimation og at få registreret sit navn, cpr-nummer og den foreviste billedlegitimation vidnet accepterer og RA-medarbejder klikker vitterlighedsvidne af i RA-portalen RA-medarbejderen spørger vidnet, om vedkommende har NemID med et OCES certifikat tilknyttet og har medbragt sit nøglekort eller nøgleviser RA-medarbejderen viser vidnet, hvor der er en tilgængelig computer, så vedkommende kan logge ind i Selvbetjening på nemid.nu RA-medarbejder udfylder vidnets fulde navn, cpr-nummer og/eller nøglekortsnummer og vælger den foreviste billedlegitimation Klikker på OK og kontrollerer, at vidnet ikke har været vitterlighedsvidne for mange gange RA-medarbejderen kan evt. hjælpe vidnet med at gå ind på nemid.nu og logge ind på Selvbetjening Bemærk, at RA-medarbejderen ikke må lade RA-portalen stå åben og ubevogtet når RA-medarbejder må nu blot afvente, at vidnet underskriver med NemID Bemærk også, at det er vigtigt, at RA-medarbejderen ikke logger ud af RA portalen, da bestillingen i så fald skal startes helt forfra. Klik evt. på Opdater for at give vidnet mere tid til at underskrive.

6 Straksudstedelse #2 - fortsat 6 - en borger med et dansk cpr-nummer ønsker NemID - bekræfter sin identitet ved at stille med et vitterlighedsvidne vidnet på sin side logger ind på selvbetjening på nemid.nu, vælger menupunktet Vidne i venstre menuen og følger instrukserne på skærmen når vidnet meddeler RA-medarbejderen, at vedkommende har underskrevet med NemID, klikker RAmedarbejderen på Opdater og får vist tro og love-erklæringen på skærmen RA-medarbejderen kontrollerer, at tro og love-erklæringen indeholder det rette navn og cpr-nummer - og klikker herefter på OK for at fortsætte udstedelsesprocessen RA-medarbejderen registrerer borgerens foretrukne sprog og så vidt muligt -adresse og mobiltelefonnr. RA-medarbejderen beder herefter borgeren om at vælge løsningstype denne borger vælger :"magnaprint-løsningen (stor skrift)", som markeres i RA-portalen nu kan nøglekortet udleveres - eller sendes til cpr-adressen eller en alternativ adresse, hvis dette ønskes den midlertidige adgangskode kan sendes pr. sms, eller udleveres som pin-brev eller cd-rom

7 Straksudstedelse #3 7 - en blind borger med et dansk cpr-nummer ønsker NemID - bekræfter sin identitet ved at stille med et vitterlighedsvidne (uden NemID) Denne borger med et dansk cpr-nummer skal igennem de samme trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, dog med nogle få forskelle; denne borger har sandsynligvis ikke billedlegitimation og derfor skal RA-medarbejderen altid sikre sig at få bekræftet borgerens identitet vha. cpr-spørgsmål eller ved brug af et vitterlighedsvidne Borger vælger vitterlighedsvidne RA-medarbejder spørger vidnet, om han/hun er indforstået med; at skrive under på en tro og love-erklæring om, at borgeren er den person, som vedkommende siger, at han/hun er at fremvise billedlegitimation og at få registreret sit navn, cpr-nummer og den foreviste billedlegitimation vidnet accepterer og RA-medarbejder klikker vitterlighedsvidne af i RA-portalen RA-medarbejderen spørger vidnet, om vedkommende har NemID med et OCES certifikat tilknyttet og har medbragt sit nøglekort eller nøgleviser vidnet har imidlertid ikke NemID med et OCES certifikat tilknyttet og kan derfor ikke underskrive med NemID RA-medarbejder udfylder vidnets fulde navn, cpr-nummer og/eller nøglekortsnummer og vælger den foreviste billedlegitimation i RA-portalen herefter udfyldes den fysiske tro og love-erklæring med oplysninger om borgeren og vidnet bliver bedt om at skrive under på blanketten vidnet skriver under på blanketten RA-medarbejder klikker af i RA-portalen, at vidnet har underskrevet tro og love-erklæringen da borgeren er blind, skal vedkommende vælge blinde-løsningen (voice response) "blinde-løsningen (voice response) markeres og voice response nummeret indtastes i RA-portalen den midlertidige adgangskode på cd-rom kan herefter udleveres

8 Straksudstedelse #4 8 - en borger med et dansk cpr-nummer, uden fast bopæl i Danmark eller Grønland, eller med navne- og adressebeskyttelse ønsker at få NemID Denne borger skal igennem de samme trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, dog med nogle få forskelle; RA-medarbejder skal nemlig også kontrollere, at det fremkomne navn fra cpr-registreret, som vises i RAportalen, er i overensstemmelse med den fremviste billedlegitimation hvis navnet i RA-portalen ikke er i overensstemmelse med navnet i den fremviste billedlegitimation, skal borgeren fremvise sekundær legitimation da borgeren ikke har en dansk bopælsadresse i cpr-registeret, kan nøglekortet ikke sendes til cpr-adressen og borgerens identitet skal derfor altid bekræftes, enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne resten af udstedelsesproceduren forløber som tidligere beskrevet

9 Straksudstedelse #5 9 - en borger med et dansk cpr-nummer, uden cpr-adresse (fx. en asyl-ansøger eller en hjemløs) ønsker at få NemID Denne borger skal igennem de samme trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, dog med nogle få forskelle; RA-medarbejder skal nemlig også kontrollere, at det fremkomne navn fra cpr-registreret, som vises i RAportalen, er i overensstemmelse med navnet i den fremviste billedlegitimation er det fremkomne navn i RA-portalen ikke i overensstemmelse med navnet i den fremviste billedlegitimation, skal borgeren fremvise sekundær legitimation da borgeren ikke har en dansk bopælsadresse i cpr-registeret, kan nøglekortet ikke sendes til cpr-adressen og borgerens identitet skal derfor altid bekræftes, enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne RA-medarbejder forklarer borger, at hans/hendes identitet skal bekræftes, enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne Bemærk, at hvis borger kun har været kort tid i Danmark, skal vedkommende vælge vitterlighedsvidne, da det ikke vil være muligt at finde svar på cpr-spørgsmålene i cpr-registeret resten af udstedelsesproceduren forløber som tidligere beskrevet

10 Straksudstedelse # en borger med et administrativt cpr fx. en færing med et dansk cpr, som arbejder i Danmark, ønsker NemID Denne borger med et administrativt dansk cpr-nummer skal igennem alle trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, dog med enkelte undtagelser; RA-medarbejder skal desuden kontrollere, at det fremkomne navn fra cpr-registreret, som vises i RA-portalen, er i overensstemmelse med den fremviste billedlegitimation er borgerens navn i RA-portalen ikke i overensstemmelse med navnet i den fremviste billedlegitimation, skal borgeren fremvise sekundær legitimation da borgeren ikke har en dansk bopælsadresse i cpr-registeret, kan nøglekortet ikke sendes til cpr-adressen og borgerens identitet skal derfor altid bekræftes, enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne resten af udstedelsesproceduren forløber som tidligere beskrevet

11 Straksudstedelse # en borger med et dansk cpr-nummer ønsker at få NemID - men borgerens kørekort er blevet anvendt for mange gange Denne borger med et dansk cpr-nummer skal igennem de samme trin i udstedelsesprocessen i Legitimer borger, som alle andre, men ved indtastning af hans kørekort fremkommer denne fejlmeddelelse: Fejlmeddelelsen viser, at denne borgers kørekort er blevet anvendt til bestilling af et NemID 3 gange i løbet af de sidste 365 dage Bemærk, at bestillingen kan være sket på nemid.nu og/eller hos en Offentlig RA via RA-portalen. For at afklare baggrunden for dette, skal RA-medarbejderen spørge om; borgeren er vidende om, at dokumentet er blevet anvendt til at bestille NemID 3 gange tidligere inden for de seneste 365 dage Hvis borgeren ikke er klar over dette, bør han/hun undersøge om hans/hendes NemID er misbrugt og melde det til politiet Svarer borgeren, at vedkommende er bekendt med dette, må RA-medarbejderen oplyse borgeren om, at dokumentet ikke kan anvendes som legitimationsdokument og at borgeren må finde et andet gyldigt legitimationsdokument Så snart borgeren kan vise gyldig(e) legitimationsdokument(er), kan bestillingen fortsætte.

12 Udlevering af midlertidig adgangskode 12 - en borger med et dansk pas, uden fast bopæl i Danmark eller Grønland, eller med navne- og adressebeskyttelse ønsker at få NemID borgeren går ind på nemid.nu og bestiller NemID, og legitimerer sig med et dansk pas herefter vælger borgeren, hvor den midlertidige adgangskode skal afhentes borgeren møder op på borgerservice RA-medarbejderen kontrollerer borgerens pas RA-medarbejder finder NemID udleveringsbrevet med borgerens navn på frem og den tilsendte midlertidige adgangskode RA-medarbejderen udfylder og underskriver på bagsiden af NemID udleveringsbrevet borger underskriver også nederst på bagsiden af NemID udleveringsbrevet RA-medarbejderen udleverer den midlertidige adgangskode

13 Udlevering af ekstra nøglekort 13 - en borger skal ud at rejse - ønsker et ekstra nøglekort borgeren møder op på borgerservice RA-medarbejder vælger Vedligehold NemID RA-medarbejderen følger processen i Legitimer borger med kontrol af borgerens cpr-nummer og legitimation RA-medarbejder forklarer borger, at borgerens identitet skal bekræftes enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne borger vælger cpr-spørgsmål eller vitterlighedsvidne RA-medarbejder følger processen for den valgte bekræftelsesmetode i Vedligehold menuen vælger RA-medarbejder - i dette eksempel : Udlever nøglekort den sædvanlige proces følges, hvor nummeret på nøglekortet noteres og nøglekortet udleveres

14 Tilknytning af OCES til NemID til netbank 14 - en borger har allerede fået NemID fra banken - ønsker at få tilknyttet OCES borgeren møder op på borgerservice og vil gerne have NemID til hans/hendes nuværende NemID RA-medarbejder vælger Bestil NemID RA-medarbejderen følger processen i Legitimer borger med kontrol af borgerens cpr-nummer og legitimation RA-medarbejder forklarer borger, at borgerens identitet skal bekræftes enten ved at besvare cpr-spørgsmål eller ved at stille med et vitterlighedsvidne borger vælger cpr-spørgsmål eller vitterlighedsvidne RA-medarbejder følger processen for den valgte bekræftelsesmetode på siden Opret certifikat under Bestilling, vælges under Certifikat tilknyttes : Eksisterende NemID og nøglekortsnummeret indtastes Ændringen bekræftes og underskrives elektronisk af RA-medarbejderen, som vanligt, og borgeren har nu fået tilknyttet et OCES certifikat til det eksisterende NemID.

15 For mange vidneudsagn / professionel 15 - et vitterlighedsvidne har afgivet for mange vidneudsagn og kan ikke fortsætte - kun professionelle vidner kan vidne mere end 3 gange på ca. 4 måneder Når borgeren har valgt at anvende et vitterlighedsvidne, følges processen beskrevet i Straksudstedelse #2. Idet RA-medarbejderen afslutningsvis klikker OK, kontrollerer systemet, om vidnet har optrådt som vitterlighedsvidne 3 gange inden for seneste 120 dage. Hvis dette er tilfældet, fremkommer skærmbilledet For mange vidneudsagn. For at afklare baggrunden for dette spørger RA-medarbejderen, om; Vidnet er vidende om, at han/hun har vidnet mere end 3 gange inden for de sidste 120 dage (ca. 4 måneder) Hvis vidnet ikke er klar over det, bør han/hun undersøge om hans/hendes NemID er misbrugt og melde det til politiet Svarer vidnet ja, må RA-medarbejderen oplyse da om, at han/hun ikke kan fungere som vitterlighedsvidne lige nu RA-medarbejderen bør derudover afklare, om der er tale om et professionelt vidne ved at spørge, om; Vidnet optræder som vitterlighedsvidne i professionel sammenhæng Svarer vidnet ja til dette, skal RA-medarbejderen bede om oplysninger om vidnets profession Arbejder vidnet i en offentlig virksomhed i en af de godkendte roller, kan processen fortsætte Spørg vidnet om - eller hjælp vidnet med at finde - CVR nummeret på hans/hendes arbejdsplads og notér det i RAportalen Bed vidnet om at fremvise legitimation med et unikt identifikationsnr., som han/hun har fået udleveret fra sin arbejdsplads Efter at have opgivet de ønskede ekstra informationer, kan vidnet - i kraft af sin professionelle rolle - fortsætte og aflægge sit vidneudsagn Er vidnet ikke er et professionelt vidne, kan vedkommende ikke fungere som vitterlighedsvidne i denne omgang

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

ÆNDRINGER I RA PORTALEN

ÆNDRINGER I RA PORTALEN ÆNDRINGER I RA PORTALEN - yderligere skærpelse af RA procedurerne Pr. 14. november 2016 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN - og andre nye funktioner Pr. 19. oktober 2017 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold Slide

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Lene Loua Theis Højer Nets DanID A/S 1 Program 09:00 09:15 Velkomst og introduktion 09:15 09.45 Status på NemID 09:45

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN Login til ansøgningsportalen sker via WAYF (Where Are You From), som er en national logintjeneste, der blandt andet bruges af danske universiteter og NemID. Der findes tre forskellige

Læs mere

Login-vejledning til Falck MyCare

Login-vejledning til Falck MyCare Login-vejledning til Falck MyCare På grund af den nye persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, har vi i Falck Healthcare opgraderet vores bookingsystem Falck MyCare til

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Her&Nu Lån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Billån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du videre

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 28.10.2016 Indhold Vigtig information... 3 Valg af browser... 3 Før du kan logge på... 3 Login som kørelærer... 4 Notifikationer... 5 Opret prøveforløb

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 09.08.2016 Indhold Login som kørelærer... 3 Opret prøveforløb til kørekort... 3 Betaling af prøveforløb ved oprettelse af forløb... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Opdateret: 28.10.2016 Indhold Valg af browser... 3 Login som borgerservice... 4 Opret køreskole... 4 Rediger køreskole... 5 Rediger kørelærer... 5 Opret prøveforløb

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere