NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere"

Transkript

1 NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

2 1. Indledning Om denne guide Generelle anbefalinger Hvad er borgerens nuværende situation Har borgeren NemID er det udstedt af os eller banken? Borgerens særlige problemstillinger Borgerens NemID er fra det offentlige men Borgeren har ikke modtaget noget med posten Den midlertidige adgangskode virker ikke Borgeren kan ikke huske sin personlige kode Borgeren har fået spærret sit NemID Banken har også udstedt et NemID, dog på et andet NemID-nummer Borgeren har mistet sit nøglekort Borgeren ønsker flere nøglekort tilknyttet sit NemID Borgerens NemID er fra banken men Borgeren ønsker at anvende NemID på det offentliges hjemmesider Borgeren kan ikke aktivere det Borgeren har intet modtaget og skal bruge det med det samme

3 1. Indledning 1.1 Om denne guide Denne guide er udarbejdet som hjælp til de medarbejdere i borgerservice- og skattecentrer, der udsteder NemID, og som ofte står over for at skulle hjælpe borgerne med forskellige forhold vedrørende NemID. Guiden er opbygget så den er nem at slå op i og støtte sig til, i det øjeblik borgerne henvender sig med et specifikt problem. Bemærk, at denne guide kun er et supplement til den øvrige NemID-uddannelse man som RA-medarbejder skal have via sin Superbruger og DanID e-læringsmateriale inden man arbejder med NemID-udstedelse. Guiden er: Udarbejdet den 6. oktober 2010 Sidst redigeret den 15. december Generelle anbefalinger For at få mest ud af denne guide anbefales det, at man ved begyndelsen af enhver ekspedition afklarer om borgeren har fået NemID, om NemID i givet fald er udstedt af banken og om NemID er aktiveret. Start derfor altid med guidens afsnit 2.1: Har borgeren NemID Er det udstedt af os eller banken? Hvis borgeren har fået NemID i banken, så anbefal altid, at de aktiverer NemID i netbanken. Hvis borgeren selv har bestilt via nemid.nu eller fået NemID på et borgerservice- eller skattecenter, så anbefal altid, at de aktiverer NemID via Selvbetjening på nemid.nu. 3

4 2. Hvad er borgerens nuværende situation Når en borger henvender sig i borgerservice, så er det en fordel først at klarlægge, hvad borgerens problem er. Alt efter om borgeren har fået NemID, ikke har aktiveret den, eller den er udstedt af deres bank, så kan vi vejlede og hjælpe på forskellige måder. 2.1 Har borgeren NemID er det udstedt af os eller banken? Det første der er godt at vide ved starten på enhver ekspedition er, om der allerede er udstedt NemID til borgeren. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til danid.dk/raportal og log på 2. Bestil NemID til borgeren. Dette vil resultere i en af tre følgende situationer (skærmbilleder): 1. Borgeren har NemID Dette er udstedt af deres bank. Under punktet bestilling hvor man taster nøglekortnummeret ses dette: Her bliver man bedt om at tilknytte certifikatet til ny eller eksisterende NemID. 2. Borgeren har ikke noget NemID intet aktivt NemID-nummer Under punktet bestilling hvor man taster nøglekortnummeret ses dette: Der oprettes et ny NemID. OBS! Hvis borgeren insisterer på, at han har NemID, og måske endda kan fremvise et nøglekort, så er det muligvis et NemID til borgerens erhvervsnetbank. Se mere herom i afsnit om NemID til erhvervsnetbanker. 3. Borgeren har NemID Man kan ikke få lov til at bestille et NemID og følgende vises: 4

5 3. Borgerens særlige problemstillinger 3.1 Borgerens NemID er fra det offentlige men Borgeren har ikke modtaget noget med posten Der kan periodevis være ventetid på nøglekort, og borgeren i visse situationer opleve lang ventetid. Er der gået 10 hverdage fra bestilling må man antage at noget er gået galt, og da der ikke er modtaget noget med posten, skal man for en sikkerheds skyld starte med at spærre borgerens nøglekort. Dette gøres således: 2. Spær nøglekort 4. Vælg NemID-nummer 5. Afkryds det nøglekortnummer der skal spærres 6. Underskriv handlingen Nøglekortet er nu spærret. Er det spærrede nøglekort borgerens eneste, skriver systemet følgende: (Borgeren har ikke flere nøglekort. Du kan nu udlevere nyt nøglekort, så borgeren kan benytte sit NemID.) 1. Tryk Udlever nyt nøglekort 2. Indtast nøglekortnummer 3. Underskriv handlingen Nyt nøglekort er nu tilknyttet. For at borgeren kan aktivere sit NemID, kræver det også en ny midlertidig adgangskode: Denne udstedes således: 1. Gå til forside 2. Vedligehold NemID 3. Udlever midlertidig adgangskode 4. Angiv CPR og dernæst legitimation 5. Vælg NemID-nummer 6. Vælg handlingen (Genudsend midlertidig adgangskode) Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 7. Underskriv handlingen 8. Notér NemID-nummer på et velkomstbrev og udlever NemID regler til borger Borgeren kan nu aktivere sit NemID. 5

6 Borgerens NemID er fra det offentlige men Den midlertidige adgangskode virker ikke Hvis borgeren allerede: Har tastet sin midlertidige adgangskode én gang det forkerte sted (fx i banken, når det skulle have været på Selvbetjening) Har tastet det rigtige NemID-nummer, men indtastet den midlertidige adgangskode forkert 3 gange, eller Hvis der gået over 30 dage siden udstedelsen så virker den midlertidige adgangskode ikke mere. For at borgeren kan aktivere sit NemID, skal vi udstede en ny midlertidig adgangskode. Denne udstedes således: 2. Udlever midlertidig adgangskode 4. Vælg NemID-nummer 5. Vælg handlingen (Genudsend midlertidig adgangskode) Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 6. Underskriv handlingen 7. Notér for en sikkerheds skyld NemID-nummer på et velkomstbrev til borger Borgeren kan nu aktivere sit NemID. 6

7 Borgerens NemID er fra det offentlige men Borgeren kan ikke huske sin personlige kode Hvis borgeren allerede har aktiveret sit NemID, men han/hun ikke kan huske sin selvvalgte adgangskode, så kan vi udstede en midlertidig adgangskode, som borgeren kan bruge til igen at oprette en ny personlig adgangskode. Obs! Borgerens certifikat spærres, når vi registrerer adgangskoden som glemt. Det har betydning hvis borgeren bruger Sikker , da s, der er krypteret med den gamle private nøgle, ikke vil kunne dekrypteres efter at certifikatet bliver spærret. Anvender borgeren ikke Sikker , har spærringen ingen reel betydning, da et nyt certifikat automatisk vil blive genudstedt når han genåbner sin adgang i Selvbetjeningen med den nye midlertidige adgangskode. Den nye midlertidige adgangskode udstedes således: 2. Udlever midlertidig adgangskode 4. Vælg NemID-nummer 5. Vælg handlingen (Nulstil ved glemt adgangskode) Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 6. Underskriv handlingen 7. Notér for en sikkerheds skyld NemID-nummer på et velkomstbrev til borger. Borgeren kan nu genaktivere sit NemID med ny adgangskode. 7

8 Borgerens NemID er fra det offentlige men Borgeren har fået spærret sit NemID Er borgerens NemID blevet spærret grundet den personlige kode er tastet for mange gange, eller fordi DanID har mistanke om misbrug, så kan vi udstede en ny midlertidig adgangskode, således borgeren kan få oplåst/genaktiveret sit NemID. Før vi udsteder en midlertidig adgangskode, er det nødvendigt at vide om borgeren kan huske sin selvvalgte personlige kode. Når vi ved dette, er det muligt for os at benytte den rigtige handling ved udstedelsen af den ny midlertidige adgangskode. Denne udstedes således: 2. Udlever midlertidig adgangskode 4. Vælg NemID-nummer 5. Vælg handlingen: Hvis borgeren kan huske sin kode: Midlertidig kode til lås adgangskode Hvis borgeren IKKE kan huske sin kode: Nulstil ved glemt adgangskode, se afsnit Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 7. Underskriv handlingen 8. Notér for en sikkerheds skyld NemID-nummer på et velkomstbrev til borger. Borgeren kan nu genaktivere/oplåse sit NemID med ny adgangskode. 8

9 Borgerens NemID er fra det offentlige men Banken har også udstedt et NemID, dog på et andet NemID-nummer Er borgerens NemID til bank og det offentlige tilkoblet på hvert sit NemID-nummer, og ønsker borgeren at have det samlet, så kan vi vejlede og gøre følgende: For at samle begge kræves det, at borgerens offentlige NemID er blevet aktiveret. Spørg derfor indtil følgende: 1. Har du aktiveret din NemID på nemid.nu eller en anden offentlig side? 2. Kan du huske din selvvalgte kode i forbindelse med aktiveringen? Hvis borgeren svarer nej til et af disse spørgsmål, skal ny midlertidig adgangskode udleveres til borgeren, således han/hun kan aktivere/genaktivere det offentlige NemID Den midlertidige adgangskode udleveres således: 2. Udlever midlertidig adgangskode 4. Vælg offentligt NemID-nummer (her er to numre et offentligt og et til bank) 5. Hvis endnu ikke aktiveret - Vælg handlingen (Genudsend midlertidig adgangskode) Hvis selvvalgt adgangskode er glemt - Vælg handlingen (Nulstil ved glemt adgangskode) 6. Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 7. Underskriv handlingen Borgeren kan nu aktivere/genaktivere sit NemID. Borgeren skal herefter kontakte sin bank og bede dem om at overflytte bankcertifikatet til det aktiverede offentlige NemID-nummer. Borgerens NemID-nummer med tidligere eksisterende bankcertifikat bliver hermed overflødigt På længere sigt bliver dette automatisk slettet. 9

10 Borgerens NemID er fra det offentlige men Borgeren har mistet sit nøglekort Hvis borgeren har mistet sit nøglekort, gør man det nemmere og mere enkelt for borgeren, hvis man for en sikkerheds skyld spærrer det, før man udsteder et nyt. Tidligere aktiverede nøglekort bliver dog også automatik spærret ved borgerens aktivering af et nyt nøglekort. Det mistede nøglekort spærres således: 2. Spær nøglekort 4. Vælg NemID-nummer 5. Afkryds det nøglekortnummer der skal spærres 6. Underskriv handlingen Nøglekortet er nu spærret. Er det spærrede nøglekort borgerens eneste, skriver systemet følgende: (Borgeren har ikke flere nøglekort. Du kan nu udlevere nyt nøglekort, så borgeren kan benytte sit NemID) 1. Tryk Udlever nyt nøglekort 2. Indtast nøglekortnummer 3. Underskriv handlingen Nyt nøglekort er nu tilknyttet. 10

11 Borgerens NemID er fra os og/eller banken Borgeren ønsker flere nøglekort tilknyttet sit NemID Hvis borgeren eksempelvis skal ud og rejse, kan det være en god idé for ham/hende at have nogle ekstra nøglekort med. Disse udleveres på denne måde: 2. Udlever nøglekort 4. Vælg NemID-nummer nøglekortet skal tilknyttes 5. Indtast det nøglekortnummer der skal tilknyttes 6. Underskriv handlingen Nyt nøglekort er nu tilknyttet, men det aktiveres først når borgeren vælger det pågældende nøglekortnummer ved log-in. 11

12 3.2 Borgerens NemID er fra banken men Borgeren ønsker at anvende NemID på det offentliges hjemmesider Bankerne udsteder NemID til både erhvervsnetbanker og til privatpersoners netbank. Erhvervsnetbanker NemID til erhvervsnetbank udstedes til medarbejdere i virksomheder til anvendelse ved login i virksomhedens netbank. NemID til erhvervsnetbanker kan ikke fremsøges i RA-portalen. Kun bankerne kan se dem i deres systemer. Der kan ikke tilknyttes offentlig digital signatur til NemID til erhvervsnetbanker. Borgeren må oprette en ny NemID, hvis der skal tilknyttes offentlig digital signatur. Hjælp eventuelt borgeren med udstedelsen eller henvis til bestilling på nemid.nu. Hvis borgeren skal have hjælp til sin NemID til erhvervsbanken, så skal han henvises til sin bank. Bemærk, at det fejlagtigt fremgår af velkomstbrevet til erhvervsbankkunder, at NemID kan bruges til det offentlige. Der arbejdes på at rette fejlen. Hvis banken har udstedt NemID til en borgers private netbank, og borgeren ønsker at bruge NemID på offentlige hjemmesider, skal der tilknyttes offentlig digital signatur til NemID. For at hjælpe borgeren med det, skal borgeren kende nummeret på det nøglekort, han har fået af banken. Hvis borgeren ikke har nøglekortet med, findes nummeret således: 2. Spær nøglekort 4. Vælg NemID-nummer 5. Tryk OK Nøglekortnummeret ses nu på skærmen - Skriv dette ned. Nøglekortnummeret skal nu tilknyttes til det offentlige Dette gøres således: 1. Gå til forside 2. Bestil NemID 4. Under punktet bestilling - Certifikat tilknyttes vælges Eksisterende NemID 5. Indtast borgerens nuværende nøglekort nummer. Borgeren kan nu både bruge sin NemID til både netbank og det offentlige. 12

13 Borgerens NemID er fra banken men Borgeren kan ikke aktivere det Hvis borgeren har modtaget nøglekort og velkomstbrev fra banken, men han/hun af en eller anden grund ikke kan aktivere det, så kan vi hjælpe ved at udstede ny midlertidig adgangskode. Der er dog i den forbindelse enkelte ting, man skal være opmærksom på. 1. Borgerens NemID skal tilknyttes det offentlige, således aktiveringen kan ske på nemid.nu. (det er lettere at hjælpe med aktivering på nemid.nu end i netbank, da aktivering i netbank kan variere fra bank til bank) 2. Borger skal kende sit nøglekortnummer udstedt af banken, da det skal bruges i forbindelse med aktiveringen Til at starte med, skal det nøglekort som banken har udstedt, tilknyttes det offentlige NemID. Dette gøres således: 1. Bestil NemID 2. Angiv CPR og dernæst legitimation 3. Under punktet bestilling - Certifikat tilknyttes vælges Eksisterende NemID 4. Indtast borgerens nuværende nøglekort nummer. Borgerens NemID kan nu også bruges til det offentlige efter endt aktivering. For at borgeren kan aktivere sit NemID på nemid.nu, kræves det, at borgeren har en midlertidig adgangskode. Denne udleveres således: 1. Gå til forside 2. Vedligehold NemID 3. Udlever midlertidig adgangskode 4. Angiv CPR og dernæst legitimation 5. Vælg NemID-nummer 6. Vælg handlingen (Genudsend midlertidig adgangskode) Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 7. Underskriv handlingen 8. Notér for en sikkerhedsskyld NemID-nummer på et velkomstbrev til borger Borgeren kan nu efter aktivering bruge NemID til både netbank og det offentlige. Anbefal borgeren at aktivere på Selvbetjening på nemid.nu. Dermed sikrer vi, at borgerne hurtigt bliver gjort bekendt med nemid.nu, og fremadrettet anvender denne side til at administrere deres NemID, fx til at ændre kode, navn, adresse, mobilnummer, o. lign. 13

14 Borgerens NemID er fra banken men Borgeren har intet modtaget og skal bruge det med det samme Hvis vi kan se, at banken allerede er ved at udstede NemID til borgeren, men borgeren intet har modtaget fra banken, kan vi genudstede ny midlertidig adgangskode og udlevere et nøglekort. Vi skal dog kun hjælpe med dette, hvis borgerens behov for NemID er akut, idet vi ellers må henvise borgeren til at få hjælp hos sin bank. Begynd med at spærre det mistede nøglekort, før der udstedes et nyt. Det mistede nøglekort spærres således: 2. Spær nøglekort 4. Vælg NemID-nummer 5. Afkryds det nøglekortnummer der skal spærres 6. Underskriv handlingen - Nøglekortet er nu spærret. Er det spærrede nøglekort borgerens eneste, skriver systemet følgende: (Borgeren har ikke flere nøglekort. Du kan nu udlevere nyt nøglekort, så borgeren kan benytte sit NemID.) 1. Tryk Udlever nyt nøglekort 2. Indtast nøglekortnummer 3. Underskriv handlingen - Nyt nøglekort er nu tilknyttet. Borgerens NemID skal tilknyttes det offentlige, således aktiveringen kan ske på nemid.nu. (Det gør det nemmere for borgeren, da netbanksaktivering kan variere fra bank til bank) Dette gøres således: 1. Gå til forside 2. Bestil NemID 4. Under punktet bestilling - Certifikat tilknyttes vælges Eksisterende NemID 5. Indtast borgerens nye nøglekort nummer Borgerens NemID kan nu også bruges til det offentlige efter endt aktivering. For at borgeren kan aktivere sit NemID på nemid.nu, er det sidste der kræves en midlertidig adgangskode: Den midlertidige adgangskode udstedes således: 1. Gå til forside 2. Vedligehold NemID 3. Udlever midlertidig adgangskode 4. Angiv CPR og dernæst legitimation 5. Vælg NemID-nummer 6. Vælg handlingen (Genudsend midlertidig adgangskode) Indtast serienummer på den midlertidige adgangskode 7. Underskriv handlingen 8. Notér NemID-nummer på et velkomstbrev og udlever NemID regler til borger Borgeren kan nu efter aktivering bruge NemID til både netbank og det offentlige. 14

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Lene Loua Theis Højer Nets DanID A/S 1 Program 09:00 09:15 Velkomst og introduktion 09:15 09.45 Status på NemID 09:45

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆNDRINGER I RA PORTALEN

ÆNDRINGER I RA PORTALEN ÆNDRINGER I RA PORTALEN - yderligere skærpelse af RA procedurerne Pr. 14. november 2016 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN - og andre nye funktioner Pr. 19. oktober 2017 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold Slide

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 25. oktober 2011 Side 1-10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Login-vejledning til Falck MyCare

Login-vejledning til Falck MyCare Login-vejledning til Falck MyCare På grund af den nye persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, har vi i Falck Healthcare opgraderet vores bookingsystem Falck MyCare til

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

FORORD. Vejledningen er produceret af Ældre Sagens frivillige IT-instruktører i samarbejde med Aalborg Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

FORORD. Vejledningen er produceret af Ældre Sagens frivillige IT-instruktører i samarbejde med Aalborg Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Marts 2013 FORORD Denne samling af vejledninger er beregnet til anvendelse ved kursus og individuel instruktion for personer, som ønsker at blive digitale borgere. Vejledninger kan ikke stå alene, men

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator:

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Ændring af brugernavn og adgangskode til fysik-kemi.dk Når et medlem eller en abonnent skal logges på foreningens hjemmeside fysik-kemi.dk,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Brugervejledning til Merkurs Netbank

Brugervejledning til Merkurs Netbank Brugervejledning til Merkurs Netbank 1. GENERELT OM MERKURS NETBANK... 2 2. ÅBNINGSTIDER... 2 3. ADGANG... 2 4. OPBYGNING AF NETBANK... 4 5. ANVENDELSE AF MERKURS NETBANK FRA FLERE COMPUTERE... 4 6. SIKKERHED...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Quick guide EG Clinea Patientportalen

Quick guide EG Clinea Patientportalen Quick guide EG Clinea Patientportalen side af 8 EG Clinea Patientportalen hvordan åbner jeg den?. Åbn EG Clinea Patientportalen fra din læges hjemmeside. Klik på Receptfornyelse, Tidsbestilling eller E-Konsultation

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn.

OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn. Vejledning til at logge på Selvbetjening OBS!! Gælder ikke for børn. Se længere nede for vejledning til login til børn. Er du ny patient i klinikken, skal du manuelt tilknyttes klinikkens e- services,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator

Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator 1 Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigten Personer... 3 2.1 Flere kundenumre til Jyske Netbank Erhverv... 3 3. Opret

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet

JENS KOLDBÆK Borger på nettet JENS KOLDBÆK Borger på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Det digitale Danmark er fyldt med muligheder... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... Godt i gang som digital borger NemID... 10 Bestil

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere