APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015"

Transkript

1 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015

2 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej Bredsten Telefon:

3 Indhold 1. Korinth Hallens drift og organisering Organisering Korinth Hallens brugere og potentielle brugere Korinth Hallens vedtægter Korinth hallens drift 7 2. Borgerundersøgelsen 12 3

4 4 1

5 5

6 1. Korinth Hallens drift og organisering 1.1. Organisering Korinth Hallen er en selvejende institution i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den øverste myndighed i Korinth Hallen er bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet udføres af frivillige kræfter. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 4 medlemmer udpeges af Korinth Idrætsforening, 4 medlemmer udpeges af Ø. Hæsinge Ungdoms- og Gymnastikforening og endelig udpeges 1 medlem af Brahetrolleborg Skole. Korinth Hallens bestyrelse pr. 1. december 2012 Formand: Jens Jacobsen Næstformand: Jan Hansen Kasserer: Lone Andersen Sekretær: Leif Rasmussen Øvrige medlemmer: Susanne Pedersen, Ove Nielsen, Roland Poulsen, Ulrich Nielsen og Lars Frandsen. Ansatte Der er ansat en halinspektør, som varetager den daglige drift af anlægget. Nuværende halbestyrer er Tonni Jensen. Driften omfatter rengøring og vedligeholdelse af anlægget, samt udlejning af ledige lokaler. Caféen er bortforpagtet Korinth Hallens brugere og potentielle brugere Foreninger, der vælger at lægge deres ugentlige aktiviteter. Selvorganiserede idrætsudøvere, der benytter sig af klippekortstilbud eller lejer sig ind i lokaler på egen hånd. Motions-uvante der tiltrækkes af husets faciliteter og aktiviteter. Erhvervsliv, der ønsker arrangementer i en kontekst af oplevelse og idræt. Beboere fra nærmiljøet. Brugere af sundhedstilbud, hvor de målrettet arbejder med at fremme deres sundhedstilstand og trivsel. Familier, der ønsker muligheder for at dyrke individuelle aktiviteter på samme sted og tid. Skoler og institutioner i nærområdet. Borgere der bruger huset som rekreativt pusterum. Eventdeltagere Korinth Hallens vedtægter Korinth Hallens vedtægter er fra 1996, og bestyrelsen drøfter p.t. en modernisering, så de i højere grad matcher en udviklende og bæredygtig idrætsfacilitet. På generalforsamlingen i marts 2013 vil et nyt forslag til vedtægter blive fremlagt. Den væsentligste ændring går på en ændring af formålsparagraffen. Den ændres, så den i højere grad læner sig op ad missionen og visionen for Korinth Hallen. 6

7 1.4. Korinth hallens drift Korinth Hallen egenkapital udgør pr. 1. januar 2012 kr Korinth Hallens driftsregnskab Indtægter Budget afrundet Kommunalt tilskud Halleje foreninger Kantineforpagtning Lokale- og halleje fra private m.v Lokaleleje KIF fodbold Lønrefusion sygedagpenge Tøjvask I alt Udgifter Løn m.v. incl. Feriepenge ATP Andre bidrag Barsel Vedligeholdelse indvendig Vedligeholdelse indvendig m/moms Vedligeholdelse udvendig Rengøring Gas Elforbrug Vand Renovation og kloak Forsikringer Ejendomsskat 90 Kontingent 400 Kontorhold og telefon Mødeudgifter Indkøbt materiel Andre omkostninger, annoncer m.v Afskrivninger (betalte afdrag) Hensat til vedligeholdelse / nyt materiale I alt Resultat før renter Renter Årets overskud

8 Driftsoptimering DGI-huse og haller har været de seneste tre års regnskaber igennem, og har ved en sammenligning med tilsvarende idrætshaller på Fyn noteret, at driftsudgifterne ser fornuftige ud. Områderne for driftsoptimering skal derfor findes i mulighederne for ekstra indtjening. Fremadrettet vil størrelsen af driftstilskuddet fra kommunen primært afhænge af, hvor mange timer de folkeoplysende foreninger, udøver reel fysisk aktivitet i idrætshallen. Det vil sige, at jo flere timer der er reel fysisk aktivitet i faciliteten. Jo større bliver driftstilskuddet. Dertil kommer, at der gives et tillæg på 20 kr. pr. foreningstime i de faciliteter, som indfører sund kost og udfaser de usunde alternativer. Derudover køber kommunen timer, som stilles til rådighed for kommunale skoler og institutioner. Der indkøbes 700, 800 eller 850 timer, afhængigt af skolens størrelse. Desuden gives der kommunalt tilskud på forskellige udviklingsinitiativer. I perioden handler dette om: - Tilskud til at lave udviklingsplaner, således at hallerne får mulighed for at tænke deres idrætshal s samlede anlægsog driftssituation igennem. - Tilskud til at etablere sund kost via tilskud til salatbar mv. - Tilskud til aktivitetsmedarbejder, aktiviteter eller events med henblik på at sikre flere indtægter i hallerne. - Tilskud til energibesparende foranstaltninger. Nye muligheder for indtjening kan udover tilskud fra kommunen, hentes ved at igangsætte yderligere aktivitet. Der kan bl.a. afholdes events, udlejes ledig haltid til børn og ældre, der har mulighed for at benytte hallen i dagtimerne, til familierne i de ledige weekendtimer, udlejning til joy stick sport, udlejning af badmintonbaner o.s.v. Der skal sættes fokus på, at hallens ledige timer udlejes til aktivitet, og at udlejning af cafeteriet ikke sætter en bremser for indtjening på det, der er hallens primære aktivitet/område. Der er forholdsvist mange ledige haltimer i Korinth Hallen, og disse skal i videst muligt omfang forsøgt udlejet til indtægtsgivende aktivitet. Hallens ledige timer Korinth Hallen er mest brugt fra august til april, hvor de traditionelle indendørs idrætsgrene er i spil. Se et skema for en prime-time uge i 2012 på næste side: Lørdage og søndage er der ikke fast udlejning af timer. Det er her værd at bemærke, at borgerundersøgelsen klart viste, at der er en interesse for at leje hallens ledige haltimer. En aftale med skolen og institutionerne i området om, at de aflyser deres timer, når de af én eller anden grund ikke benyttes vil frigive endnu flere timer til udlejning med indtjening for øje. Udlejning af hallen i dag Selve hallen med adgang til omklædning og halrekvisitter (mål, gymnastikredskaber og ribber). Gildesalen ovenpå med panoramavinduer ud mod banearealer og parkering (kan rumme 60 siddende gæster). I gildesalen forefindes et professionelt billardbord, som er indbefattet i lejen. Cafeteria med nem adgang til køkken, som er indbefattet i lejen (kan rumme 50 siddende gæster). I forbindelse med strategiarbejdet frem mod 2015 er der ikke lavet en bygningsmæssig status, og det vides derfor ikke, hvad der kan ligge af vedligeholdelsesudgifter i årene frem. 8

9 Skema for en prime-time uge i

10 10 2

11 11

12 2. Borgerundersøgelsen Korinth Hallen Respondenternes alder Undersøgelse om borgernes ønsker og behov på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn Brahetrolleborg skoledistrikt 2012 Befolkningsprognose 125 respondenter 12

13 Medlem af forening der benytter Korinth Hallen? Hvilken forening Dyrker du idræt og motion i fritiden? TOP 11 Indendørs idræt Den idrætsaktive Anden: Ældreidræt 13

14 Hvor dyrkes indendørs idrætten Den idrætsaktive TOP 11 Udendørs idræt Den idrætsaktive 14 Hvor dyrkes udendørs idrætten Den idrætsaktive Har du deltaget i Sjov og Leg for småbørnsfamilier eller ældreidræt?

15 Kunne du tænke dig at deltage i disse tilbud? Aktionsradius Den idrætsaktive Vigtige forhold Den idrætsaktive Hvor ofte dyrker du idræt og motion vinter? 15

16 Hvor ofte dyrker du idræt og motion sommer? Antal km til den idrætten? 16 Transportmiddel Den idrætsaktive TOP 10 Fremtidige ønsker Den idrætsaktive

17 Landsdækkende tendenser 16 år og op Den ikke idrætsaktive Har du overvejet? Fra 16 år Landsdækkende tendenser 7 15 år Aldersgruppering den ikke idrætsaktive Fra 16 år 17

18 Årsager til ikke at dyrke motion Den ikke idrætsaktive TOP 10 Andre aktivitetstilbud Aktive og ikke aktive TOP 10 Fremtidige ønsker Den ikke-idrætsaktive Andre gode bud på tilbud 18 Fitness styrketræning Spinning Ungdomsklub Dart Det er så kendt at mødes med andre og løbe 3, 5 og 10 km ligesom i Horne. Det er utroligt, at der ikke er nogen som har startet det. Bare en gang om ugen. Gå- og cykleture Crosfitt Volleyball Rygtræning Fleksible muligheder for badminton

19 Andre gode bud på tilbud Motivationsfaktorer Aktive og ikke aktive g Senioridræt Boksning Gymnastik for mor Løbeklub Pilates Yoga Crossfitt Kampsport Flere aktiviteter for børn Familie leg og sjov med baby og småbørn Parkour Gymnastik for familien Andre gode bud på tilbud Har du besøgt Korinth Hallen indenfor det seneste år? Halballer Moderne dans Familiehygge og spisning Rytmisk gymnastik for voksne Genoptræning Dans for børn Indendørs fodbold Forskellige selvvalgte aktiviteter 19

20 20 Tilfredshed Korinth Hallen Tilfredshed Tilfredshed Tilfredshed

21 Tilfredshed Specielle ønsker til Korinth Hallen En ungdomsklub Forbedring af akustikken Et bedre musikanlæg Et hyggeligt opholdsrum (evt. caféen) til socialt samvær mens børnene dyrker deres idræt Automatsalg, når caféen har lukket Bedre information om tilbud på hjemmesiden Bedre information om tilbud til tilflyttere I hvilket tidsrum er det relevant for dig at benytte Korinth Hallen? Specielle ønsker - udeområdet Oprettelse af motionscyklehold (Svend Friis) Udendørs fitness Bredere cykelsti Tennisbaner Agilitybane Orienteringsløb, løbeklub Bueskydning Gang i den gamle fodboldbane Beachvollybane 21

22 Specielle ønsker - udeområdet Hvad købte du? Rutscebane på legepladsen Anvisning i brugen af de udendørs fitnessmaskiner Minigolf Scaterbane Vandresti rundt om Arreskov Sø Forslag til løberuter Events hvor de mange nye tiltag bruges og præsenteres Udendørs motionscykler Andet: Drikkevarer, slik, mad ud af huset, smørrebrød, ostemad, kage Har du handlet i cafeteriet? Hvor ofte handler du i cafeteriet? 22

23 Hvad ønsker du at købe ved dit næste besøg i cafeteriet? Ønsker til indretning, inventar, aktivitetsmuligheder Udvidelse af åbningstiderne Udbygning af køkkenet Lettere adgangsforhold Kvaliteten af mad til møder og ud af huset er for ringe Hyggehjørne med TV og spilkonsol Lysere vægge, nye lamper mere hygge Mere udsugning Ønsker til indretning, inventar, aktivitetsmuligheder Ønsker til indretning, inventar, aktivitetsmuligheder At cafeteriet lå i stueetagen Byttedage Bordfodbold Hyggehjørne Bedre akustik Fællesspisning om fredagen Modernisering af legehjørnet Reklamer og blade på en vægreol Sætte bordene anderledes Mere moderne indretning Mulighed for at høre musik Mangler hyggekrog for børn og unge Motionscykler osv Billard Mødested for skolen og børnehaven Ungdomsklubaktiviteter Spisning for ældre og enlige 23

24 Benytter du hjemmesiden? Hvordan vil du beskrive hjemmesiden? Hvor ofte benytter du hjemmesiden? Forslag til forbedringer på hjemmesiden Hvilke aktiviteter kan man gå til? Samling af alle aktiviteter i Korinth på én fælles hjemmeside Mulighed for at abonnere på nyheder 24

25 Hvordan ønsker du at modtage information fra Korinth Hallen? Hvordan ønsker du at modtage informationen? Andet Korintherbrevet Husstandsomdelte sedler fungerer ikke uden for byen 25

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

idræt motion samvær Spinning et fokusområde i Dansk Firmaidrætsforbund

idræt motion samvær Spinning et fokusområde i Dansk Firmaidrætsforbund idræt motion samvær Spinning et fokusområde i Dansk Firmaidrætsforbund Rapporten er udarbejdet af: Jane Have Andersen, konsulent, Idræts-& Motionsafdelingen, Dansk Firmaidrætsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby.

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Dato: Sted: Deltagere: Fraværede Kopi til: Referent GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 18.30 (udsat fra 2013) Rosendal Idrætsforum,

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport Projekt Sundere Mad i Idrætshaller Evalueringsrapport Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Det gode liv i Sydvest

Det gode liv i Sydvest Det gode liv i Sydvest Idékatalog og borgeroplæg til anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolelukning Frederikssund Kommune Juni 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål med borgerinddragelsesproces...

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere