D E S I G N M A N U A L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S I G N M A N U A L"

Transkript

1 D E S I G N M A N U A L

2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt konkret så er udfordringen at begrænse sig, men også at overholde nogle helt simple grundregler for at undgå, at vores samlede udtryk og budskab til omverdenen kommer til at stritte i alle mulige retninger uden fastsat kurs. 2 Derfor vil DGI Storstrømmen fremadrettet have en samlet plan for, hvordan vores grafiske udtryk fungerer og ser ud, når vi kommunikerer med vores omverden. Det betyder samtidig, at der ikke vil være noget materiale, som forlader dette kontor, hverken af skriftlig eller digital karakter, medmindre det overholde disse simple regler. Og husk at I altid kan lade tingene passere kommunikationskonsulentens bord for tilretning både grafisk, visuelt og skriftligt. Skrift Vi bruger altid skrifttypen VERDANA i alle skriftlige publikationer, og der er ingen undskyldning for at bruge andre fonte, heller ikke i grafiske støtteelementer i eksempelvis kursusmateriale, brochurer eller lignende. Hvis I er i tvivl, så spørg men brug venligst nedenstående guidelines i forhold til almindelig brevkorrespondance. Overskrifter VERDANA, 14 punkt Underoverskrifter / mellemrubrikker VERDANA, 12 punkt Brødtekst VERDANA, 10 punkt

3 GRAFISKE STØTTEELEMENTER Grafiske støtteelementer Vi har en række forskellige logoer og andre grafiske elementer, som kan bruges aktivt i forhold til både PR, kommunikation og markedsføring. Det er vigtigt, at vi bruger de samme til de samme formål, så vi skaber en genkendelighed, men samtidig også en linje, som er ensartet og professionel. 3 Formel kommunikation; kommune, forbund, stat, ministerier etc. Formel kommunikation med idrætstema; kommune, forbund, stat, ministerier etc. Uformel kommunikation med samarbejdspartnere; foreninger, projektkommuner, frivillige etc. L2013 skal iscenesættes, når det er muligt, når vi kommunikerer ud af huset, og SKAL altid bruges i jeres mailsignatur.

4 GRAFISKE PRODUKTIONER Brevfod Kan lægges på eksempelvis brevkorrespondance, kursusmaterialer eller invitationer, hvor der skal være en kontaktperson eller lignende. 4 DGI Storstrømmen Gitte Larsen, direktør Direkte Mobil Valdemarsgade 43A 4760 Vordingborg Grafiske produktioner I det daglige arbejde med idrætterne får vi af og til behov for at udfærdige mindre grafiske opgaver enten til invitationer, programmer, præsentationer eller lignende. Til nogle af opgaverne ligger der nogle færdige skabeloner, som vil være brugbare i nogle tilfælde. Andre gange skal vi selv producere, forfatte og tilrettelægge grafisk, men det er ligeledes her vigtigt at forholde sig til designmanualen. Her er svar på skrifttype, fontstørrelse, farvevalg etc. De grafiske støtteelementer beskrevet tidligere i manualen kan selvfølgelig bruges frit, når retningslinjerne i øvrigt overholdes. I en overgangsperiode vil det derfor være hensigtsmæssigt, at alle oplæg til grafiske produktioner lige bliver sendt omkring kommunikationskonsulenten inden udsendelsen i det offentlige rum. Dette tiltag gøres udelukkende for at sikre, at ensartetheden er på plads. Der er selvfølgelig også mulighed for, at kommunikationskonsulenten kan hjælpe med at få omsat et gennemarbejdet oplæg til en færdig grafisk produktion, hvis I bestiller i god tid.

5 FARVEKODER Farvekoder til grafiske produktioner De nedenstående farvekoder er lige til at taste ind i eksempelvis PowerPoint. Vælg => FYLDFARVE TIL FIGUR => FLERE UDFYLDNINGSFARVER => VÆLG BRUGERDEFINERET I FANEN FOR OVEN => VÆLG RGB SOM FARVEMODEL OG TAST FARVEKODERNE FORNEDEN. 5 L2013 FARVER R: 242 G: 148 B: 47 R: 86 G: 195 B: 236 R: 0 G: 143 B: 203 R: 17 G: 90 B: 143 VORES PULS FARVER R: 0 G: 145 B: 218 R: 0 G: 193 B: 195 R: 3 G: 191 B: 0 R: 255 G: 199 B: 0 R: 255 G: 83 B: 0

6 TOTALKOMMUNIKATION MODEL Direct Mail 6 Hensigt Produkt Handling Kundskab Uddannelses -institutioner Udvalgs -medlemmer Partnere Nyhedsbrev Øvrige webkanaler Undervisnings -materiale

7 SKRIVEMANUAL generelt 7 Skriv bedre enkelt og nemt Her følger en vejledning til, hvordan vi kan lave de bedste og mest læsevenlige tekster til vores hjemmeside. Men det kan også bruges til de mange andre tekster, som vi sender ud af huset: Invitationer Kursusprogrammer Pressemeddelelser Brochurer Projektbeskrivelser Etc. Det er naturligvis helt op til jer, om I vil følge vejledningen. Men hvis vi gør det, kan vi alle sammen eliminere de fleste fejl, og så kan læseren holde fokus på indhold i stedet for fejl. Og samtidig kan vi sikre os en fælles form og et fælles udseende uden de hjemmebryggede løsninger, som man ofte griber til i skyndingen. Vigtigt En tekst er ikke bare en tekst. Der kan være ekstremt stor forskel på læsevenligheden. Hvis der er stavefejl eller grammatiske fejl, så er det forstyrrende elementer, der kan fjerne fokus fra indholdet. Og det kan samtidig være en kilde til irritation hos læseren, lige som DGI Storstrømmens brand vil miste momentum hos den pågældende. Det skal vi undgå, hvis vi overhovedet kan. Herunder følger derfor nogle få og meget velmenende råd til, hvordan vi kan gøre læseoplevelsen endnu bedre for vores mange samarbejdspartnere.

8 SKRIVEMANUAL på nettet 8 Webtekster Der er stor forskel på at læse en tekst på et stykke papir, i en avis eller et magasin i forhold til at læse den samme tekst på en skærm. Når vi læser på en skærm, bliver øjnene hurtigt trætte, da lyset fra skærmen får bogstaverne til at flyde sammen. Samtidig er læsefeltet ofte bredere på en skærm i forhold til en tekst i avisen eller i magasinet, hvor den ofte er delt op i smalle spalter. Derfor er det vigtigt, at webtekster opdeles i korte afsnit. Hvis muligt, hold gerne afsnit på 2-4 linjer. Brug afsnit og mellemrubrikker Del teksten op i afsnit og brug mellemrubrikker. Det har følgende to gode funktioner: Teksten bliver mere overskuelig at læse. Brug mellemrubrikker fordi de er en god indgang til en tekst. Selv om overskriften måske ikke har fanget opmærksomheden, kan mellemrubrikker fange læserens opmærksomhed. Hvis I vil have eksempler på dette, så prøv at læse et nummer af Illustreret Videnskab. Her har man gjort det til en videnskab at have mange indgange til samme tekst (mellemrubrikker, bokse med overskrifter, fortællende billedtekster, etc.). Brug korte sætninger Lange sætninger opdelt af mange kommaer gør læseren forpustet. Hjernen trækker vejret ved punktum. Sørg derfor for at dele sætninger op med brug af punktum. Så bliver det mere læsevenligt. Direct mail / nyhedsbreve Den direkte mailkorrespondance har ikke ret mange positive egenskaber, udover vores sikkerhed i at et budskab når sin modtager. Til gengæld har vi ingen garanti for, at vores meddelelse bliver læst, og en mail giver ingen anledning til f.eks. at klikke sig videre til andre relevante emner. Brug derfor nyhedsbrevsmodulet, eller link til vores hjemmeside så vidt muligt.

9 SKRIVEMANUAL Links og stavning 9 Links Vi har ofte brug for at linke til andre steder på vores hjemmeside, til filer eller til eksterne hjemmesider. Her er det vigtigt, at vi ikke sender læseren væk fra vores side eller får læseren til at lukke helt for den. Der er et par hovedregler, I kan følge. Så er vi sikre på, at vi alle gør det på samme måde, og at vi ikke sender vores læsere unødigt langt væk fra vores egen hjemmeside. Link til eksterne hjemmesider skal åbnes i et nyt vindue. Link til filer (pdf, Word, etc.) skal åbnes i et nyt vindue. Vi har som brugere vænnet os til, at når vi er færdige med at læse et dokument, så lukker vi det (dette er videnskabeligt bevist). Hvis dokumentet er åbnet i browserens eneste åbne vindue, så lukkes browseren, når læseren lukker dokumentet. Og så er læseren væk fra vores hjemmeside. Link til sider på dgi.dk skal åbnes i nyt vindue. Så er vi sikre på, at de kommer tilbage til Storstrømmens side efterfølgende. Link til sider på dgi.dk/storstroemmen kan åbnes i samme vindue. Vores system er tilsyneladende bygget sådan op, at alle link som udgangspunkt åbner i samme vindue. Så når I opdaterer tekster eller lægger nye ind, skal I sørge for, at link åbnes i nyt vindue jf. ovenstående. Sproget Det danske sprog kan være svært. Alligevel kan vi godt gøre os umage! Der er nogle gennemgående fejl, som rigtig mange mennesker laver, når de bruger det danske sprog. Dette være sig både i tale og på skrift. Nogle af dem er næsten ubetydelige (ingen fejl er helt ubetydelige), andre fejl er til irritation. Korrekt stavning Word og vores mailprogram har stavekontrol. Brug det. Også selv om nogle påstår, at korrekt stavning ikke har betydning. Brug stavekontrol. Eller spørg en kollega, hvis du er i tvivl. Stavefejl er grimme, og skal udryddes.

10 SKRIVEMANUAL grammatik I 10 Endelser: igelse/else. Denne endelse har rigtig mange rigtig svært ved. Nogle af de ord, som vi mest bruger med disse endelser, står herunder. Lær dem udenad eller slå op, når I skal bruge dem. Bekræftelse /bekræftigelse De nedenstående ord kan ifølge retskrivningsordbogen bruges med frit valg. Jeg foreslår dog, at vi bruger det første ord, da mange opfatter den lange form som fejl (inkl. mig selv). Forpligtelse / forpligtigelse Indvilge / indvillige Bevilge / bevillige -R på endelser Dette har mange problemer med. En god kontrolmetode er at sætte løbe/løber eller spise/spiser ind i stedet for det ord, som I er i tvivl om. Så bliver det tydeligt, om der skal -r på endelsen. Rummelig/rumlig Når vi taler om at kunne rumme andre mennesker, bruger vi rummelig. Rumlig er en fysisk form. En rumlig kasse En rumlig bil En rumlig person er et fysisk stort menneske Det handler om at være rummelig Lægger/ligger lagde/lå (et typisk, jysk problem) Aktiv/passiv form. Lægger/lagde er en aktiv handling: Jeg lægger mig Jeg gør noget aktivt (som dog sikkert bliver passiv, når jeg først har lagt mig) Jeg lagde bogen på bordet Ligger/lå er passiv form Jeg ligger i sengen Jeg lå i sengen

11 SKRIVEMANUAL grammatik II 11 Et eller to ord sammensatte ord Op ad /opad. Hvis der kommer noget efter forholdsordet, så skrives det i to ord: Han gik op ad bakken. / Han gik opad. Af eller ad Når vi udtaler det, lyder det ens. Men på skrift er der forskel. En god huskeregel er denne: Hvis du kan se igennem det, gå igennem det, gå på det eller læne dig op ad det, så bruges -ad. Ad kan ofte udskiftes med langs med, via eller gennem. Ad bruges også om målet for en bevægelse eller ytring: De råbte ad hinanden. Han vinkede ad postbuddet. Det går ad helvede til. I næsten alle andre tilfælde bruges -af. DGI Når vi skifter kasus eller bøjer DGI i køn og tal, skal der altid bruges apostrof: Det er DGI s målsætning at være foreningernes foretrukne samarbejdspartner. Hun har dyrket gymnastik i mange år, og er en rigtig DGI er. Hvis DGI bruges i sammensætning, skal der altid bruges bindestreg: Udøverne skal til et DGI-stævne. Talord Når I skriver tal, skal I blot huske følgende: Tal fra et-ni skrives med bogstaver. Tal fra 10 og op skrives med cifre. Dato I skriftsproget bruger vi ikke den. Det er udelukkende talesprog. Gymnastikopvisningen afholdes den 30. juni 2012 Gymnastikopvisningen afholdes 30. juni 2012

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 2015 Andreas Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes. 1 Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere