* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B"

Transkript

1 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/ /DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger Garantikrav Vejledningens indhold Ansvarsfraskrivelse Produktnavne og mærker Ophavsret Sikkerhedshenvisninger Indledende bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Sikkerhedsfunktioner Anden gældende dokumentation Transport og opbevaring Opstilling / montering Retningslinjer for husmontage på IP20-apparater Retningslinjer for husmontage på IP55-apparater Elektrisk tilslutning Sikker adskillelse Idrifttagning / drift Eftersyn / vedligeholdelse Generel specifikation Indgangsspændingsområder Typeskilt Typebetegnelse Overbelastningsevne Beskyttelsesfunktion Sikkert frakoblet moment (STO) Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand Sikkerhedskoncept Begrænsninger Sikkerhedstekniske påbud Krav til opbevaringen Krav til installationen Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Krav til sikkerhedsrelæerne Krav til idrifttagningen Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 3

4 Indhold Krav til driften Opbygningsvarianter Generelle henvisninger Enkeltfrakobling Sikkerhedsparametre Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO Installation Generelle henvisninger Mekanisk installation Kabinetvarianter og dimensioner IP20-hus: Montage og monteringssted IP55-hus: Montage og kontaktskabsdimensioner Elektrisk installation Inden installationen Installation Oversigt over signalklemmerne Kommunikationsstik RJ UL-kompatibel installation Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Gennemføringsplade Idrifttagning Brugerinterface Betjeningsenhed Nulstilling af parametre til fabriksindstillingen Fabriksindstilling Udvidede tastekombinationer Software LT-Shell Software MOVITOOLS MotionStudio Automatisk måleprocedure "Auto-Tune" Idriftsættelse med motorer Idriftsættelse ved asynkronmotorer med U/f-styring Idriftsættelse ved asynkronmotorer med VFC-hastighedsregulering Idriftsættelse ved asynkronmotorer med VFC-momentregulering Idriftsættelse ved synkronmotorer med PM-hastighedsregulering Idriftsættelse med LSPM-motorer Idriftsættelse ved forindstillede synkronmotorer Idriftsættelse af forindstillede motorer fra SEW-EURODRIVE Idriftsættelse af styringen Klemmedrift (fabriksindstilling) P1-12 = Tastaturmodus (P1-12 = 1 eller 2) PID-regulatortilstand (P1-12 = 3) Master-slave-tilstand (P1-12 = 4) Feltbusmodus (P1-12 = 5, 6 eller 7) MultiMotion-modus (P1-12 = 8) Hejseværksfunktion Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

5 Indhold Generelle henvisninger Idriftsættelse af hejseværksfunktion Hejseværksdrift Optimering og fejlafhjælpning ved hejseværksfunktion Nøddrift Drift på 87-Hz-karakteristikken Funktionen motorpotentiometer kranapplikation Motorpotentiometer-drift Klemmekonfiguration Parameterindstillinger Eksempler på skalering af analogindgangen og offsetindstillingen Ventilator og pumpe Drift Frekvensomformerens status Frekvensomformerens statiske tilstand Frekvensomformerens driftstilstand Fejl-reset Effektreduktion Effektreduktion for omgivelsestemperatur Effektreduktion for installationshøjden Effektive PWM-koblingsfrekvenser til rådighed og standardindstillinger Feltbusdrift Generelle informationer Styringer, gateways og kabelset til rådighed Opbygning af procesdataord ved frekvensomformer-fabriksindstilling Kommunikationseksempel Parameterindstillinger på frekvensomformeren Tilslutning af signalklemmer på frekvensomformeren Opbygning af et CANopen-/SBus-netværk Integrering af en gateway eller en styring (SBus MOVILINK ) Specifikation Elektrisk installation Idriftsættelse på gateway Idrifttagning på en CCU MOVI-PLC Motion Protocol (P1-12 = 8) Modbus RTU Specifikation Elektrisk installation Registerkonfigurationsplan over procesdataordene Eksempel på dataflow CANopen Specifikation Elektrisk installation COB-ID'er og funktioner i frekvensomformeren Understøttede overførselsmodi Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 5

6 Indhold Procesdataordenes standardkonfigurationsplan (PDO) Eksempel på dataflow Tabel over CANopen-specifikke objekter Tabel over producentspecifikke objekter Emergency-Code-objekter Service og fejlkoder Fejldiagnose Fejlhistorik Fejlkoder Elektronikservice hos SEW-EURODRIVE Langtidsopbevaring Bortskaffelse Parametre Parameteroversigt Parametre for overvågning i realtid (kun læseadgang) Parameterregistre Forklaring af parametrene Parametergruppe 1: Basisparameter (niveau 1) Parametergruppe 1: Servo-specifikke parametre (niveau 1) Parametergruppe 2: Udvidet parametrering (niveau 2) Parametergruppe 3: PID-regulator (niveau 2) Parametergruppe 4: Motorregulering (niveau 2) Parametergruppe 5: Feltbuskommunikation (niveau 2) Parametergruppe 6: Udvidet parameter (niveau 3) Parametergruppe 7: Motorreguleringsparameter (niveau 3) Parametergruppe 8: Anvendelsesspecifikke parametre (kun til LTX) (niveau 3) Parametergruppe 9: Brugerfastlagte binærindgange (niveau 3) P1-15 Valg af funktion, binærindgange Tekniske data Overensstemmelse Omgivelsesbetingelser Udgangseffekt og strømbelastning fasesystem AC V fasesystem AC V fasesystem AC V fasesystem AC V Overensstemmelseserklæring Adresseliste Stikordsfortegnelse Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

7 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. 1.2 Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Følgende tabel viser trindelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG Mulig farlig situation Letter kvæstelser OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 7

8 1 Generelle henvisninger Garantikrav 1.3 Garantikrav Overholdelse af dokumentationen er forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs derfor først dokumentationen, inden du arbejder med produktet! 1.4 Vejledningens indhold Nærværende version af driftsvejledningen MOVITRAC LTP-B er en oversættelse af den originale udgave på tysk. Denne vejledning indeholder sikkerhedstekniske supplerende bemærkninger til og betingelser for anvendelse i sikkerhedsapplikationer. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Overholdelse af vejledningen er en grundlæggende forudsætning for sikker drift og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.6 Produktnavne og mærker De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver. 1.7 Ophavsret 2015 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse også i uddrag er forbudt. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

9 Sikkerhedshenvisninger Indledende bemærkninger 2 2 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Indledende bemærkninger De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Operatøren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger følges og overholdes. Sørg for at sikre, at personer, der har ansvar for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE i tilfælde af uklarheder og yderligere behov for information. De følgende sikkerhedshenvisninger refererer fortrinsvist til anvendelsen af det apparat, der beskrives i denne driftsvejledning. Ved anvendelse af andre komponenter fra SEW-komponenter skal sikkerhedshenvisningerne til disse komponenter i de tilhørende dokumentationer også overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte kapitler i denne dokumentation. 2.2 Generelt ADVARSEL Under driften kan apparatet iht. IP-kapslingsklassen have spændingsførende, blanke og evt. og bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idriftsættelse, vedligeholdelse og service må kun udføres af kvalificerede fagfolk og altid under overholdelse af: den/de tilhørende udførlige dokumentation/-er advarsels- og sikkerhedsskiltene på apparatet alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idriftsættelsesvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav, og nationale og regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker. Beskadigede produkter må aldrig installeres. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette til speditionsvirksomheden. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt fjernelse af nødvendig afdækning, ved uhensigtsmæssig anvendelse, ved forkert installation eller betjening. Yderligere informationer kan findes i de følgende kapitler. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 9

10 2 Sikkerhedshenvisninger Målgruppe 2.3 Målgruppe Alt mekanisk arbejde må kun udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og service på produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne vejledning. Alt elektroteknisk arbejde må udelukkende udføres af uddannede elektrikere. Elektrikere er i denne dokumentation personer, der er fortrolige med produktets elektriske installation, afhjælpning af fejl og installation af produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne vejledning. Personerne skal desuden være fortrolige med de pågældende sikkerhedsforskrifter og love, især også med kravene til Performance Level iht. DIN EN ISO og de andre standarder, direktiver og love, som nævnes i denne vejledning. De nævnte personer skal udtrykkeligt have fået en virksomhedsmæssig berettigelse til idriftsættelse, programmering, parametrering, mærkning og jordtilslutning af udstyr, systemer og strømkredse iht. sikkerhedstekniske standarder. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. 2.4 Korrekt anvendelse Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformere er komponenter til styring af asynkrone vekselstrømsmotorer. Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg eller maskiner. Slut aldrig kapacitive belastninger til frekvensomformere. Drift med kapacitive belastninger medfører overspænding og kan ødelægge apparatet. Når frekvensomformerne forhandles inden for EU/EFTA, gælder følgende standarder: Ved montering i maskiner er idriftsættelse af frekvensomformerene (altså start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet). Overhold EN Idriftsættelse (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De harmoniserede standarder i serien EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660, del 500, og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomformere. Tekniske data og angivelser til tilslutningskrav fremgår af typeskiltet samt driftsvejledningen og skal altid overholdes. Frekvensomformeren MOVITRAC LTP B-må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden et overordnet sikkerhedssystem. 10 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

11 Sikkerhedshenvisninger Anden gældende dokumentation 2 Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed. 2.5 Anden gældende dokumentation For alle tilsluttede apparater gælder de tilhørende dokumentationer. 2.6 Transport og opbevaring Kontrollér straks efter modtagelsen leverancen for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Evt. beskadigede produkter må ikke tages i brug. Overhold følgende henvisninger under transport: Sæt de medleverede beskyttelseskapper på tilslutningerne før transporten. Stil kun apparatet på køleribberne eller på en side uden stik under transporten. Kontrollér, at apparatet ikke udsættes for mekaniske stød under transporten. Om nødvendigt skal der anvendes tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Fjern transportsikringerne inden idriftsættelsen. Opbevar omformeren i dens emballage, indtil den skal bruges. Overhold desuden henvisningerne angående de klimatiske betingelser i kapitlet "Tekniske data" ( 2 169). 2.7 Opstilling / montering Vær opmærksom på, at opstillingen og kølingen af apparatet sker iht. forskrifterne i denne dokumentation. Apparatet skal beskyttes mod ikke-tilladt belastning. Der må især under transport og håndtering ikke bøjes nogen konstruktionselementer eller ændres isolationsafstande. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsfarlige områder anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. anvendelse i applikationer, hvor der optræder svingnings- og stødbelastninger, der overskrider grænseværdierne iht. EN Henvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( 2 32) skal følges! Retningslinjer for husmontage på IP20-apparater IP20-apparaterne er beregnet til installation i et kontaktskab. Kontaktskabets IP-kapslingsklasse skal i den forbindelse mindst være IP54. I kontaktskabet skal der overholdes en forureningsgrad på Retningslinjer for husmontage på IP55-apparater IP55-apparaterne er udelukkende beregnet til indendørs montage. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 11

12 2 Sikkerhedshenvisninger Elektrisk tilslutning 2.8 Elektrisk tilslutning Overhold de nationalt gældende nationale forskrifter for forebyggelse af ulykker, når der arbejdes med drevstyringer, der står under spænding. Udfør den elektriske installation (f.eks. kabeltværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning) iht. de gældende forskrifter. Dokumentationen indeholder desuden videreførende henvisninger. Beskyttelsesforanstaltningerne og beskyttelsesanordningerne skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN ). De nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for mobil anvendelse er: Typen af energioverførslen: Direkte netforsyning Beskyttelsesforanstaltning Beskyttende jord 2.9 Sikker adskillelse Apparatet opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene for sikker adskillelse Idrifttagning / drift FORSIGTIG Apparatets overflader og de tilsluttede elementer, f.eks. bremsemodstande, kan blive meget varme under driften. Fare for forbrændinger. Lad apparatet og de eksterne optioner køle af, inden arbejdet påbegyndes. Overvågnings- og beskyttelsesanordningernes funktion må ikke sættes ud af drift, heller ikke ved testdrift. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. forøget temperatur, støj, vibrationer) skal apparatet tvivlstilfælde frakobles. Find årsagen, og kontakt evt. SEW-EURODRIVE. Anlæg, hvor der er monteret disse apparater, skal evt. udstyres med ekstra overvågnings- og beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. Ved anvendelser med forøget farepotentiale kan det være nødvendigt med ekstra beskyttelsesforanstaltninger. Efter hver ændring af konfigurationen skal beskyttelsesanordningernes funktion kontrolleres. Under driften skal de tilslutninger, der ikke anvendes, lukkes med de medleverede beskyttelseskapper. Efter apparatet er blevet adskilt fra spændingsforsyningen, må de spændingsførende apparatdele og ledningstilslutninger ikke berøres med det samme som følge af muligvist opladede kondensatorer. Overhold en min. udskiftningstid på 10 minutter. Vær i den forbindelse i opmærksom på de pågældende henvisningsskilte på apparatet. I tilkoblet tilstand er der farlig spænding på alle ledningstilslutninger og på de dertil tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette gælder også i tilfælde af, at apparatet er spærret og motoren er standset. 12 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

13 Sikkerhedshenvisninger Eftersyn / vedligeholdelse 2 At drifts-led'en samt andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller apparatinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Ved afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan motoren starte igen af sig selv. Hvis dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den drevne maskine, skal strømtilførslen til omformeren først afbrydes, før fejlafhjælpningen påbegyndes Eftersyn / vedligeholdelse ADVARSEL Fare som følge af strømstød som følge af ubeskyttede spændingsførende dele i apparatet. Død eller alvorlige kvæstelser. Apparatet må aldrig åbnes. Reparationer må kun udføres af SEW-EURODRIVE. Omformeren skal inkluderes i det planmæssige vedligeholdelsesprogram, så det sikres, at der etableres en egnet driftsomgivelse. Vedligeholdelsen skal omfatter følgende punkter: Omgivelsestemperaturen skal være på eller under den angivne værdi i afsnittet Omgivelsesbetingelser ( 2 169). Kølelegemeventilatoren skal være drejelig og være fri for støv. Huset, som omformeren er installeret, skal være fri for støv og kondensation. Desuden skal det kontrolleres, om ventilatoren og luftfilteret sikrer en problemfri luftstrøm. Desuden skal alle elektriske forbindelse kontrolleres for at sikre, at alle skrueklemmer er spændt fast, og at forsyningsledningerne ikke har tegn på varmeskader. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 13

14 3 Generel specifikation Indgangsspændingsområder 3 Generel specifikation 3.1 Indgangsspændingsområder Afhængigt af model og nominel effekt er frekvensomformerne dimensioneret til direkte tilslutning til følgende spændingskilder: MOVITRAC LTP-B Nominel spænding Størrelse Tilslutningstype Nominel frekvens V ± 10 % 2 1-faset* Hz ± 5 % V ± 10 % Alle 3-faset V ± 10 % V ± 10 % Apparaterne, der er tilsluttet til et 3-faset net, er dimensioneret til en maks. netasymmetri på 3 % mellem faserne. Til forsyningsnet med en netasymmetri på over 3 % (typisk i Indien og visse dele af Asien/Stillehavsregionen inklusive Kina) anbefaler SEW- EURODRIVE at anvende indgangsdrosler. BEMÆRK * Det er også muligt at tilslutte enkeltfasede frekvensomformere til to faser i et trefaset net med V. 3.2 Typeskilt Nedenstående illustration viser et typeskilt. Caution! Dangerous voltages present for 10min after switch off Read User Guide before installation or servicing 0.75 kw/ 1HP MOVITRAC LTP MCLTPB00082B1410 Listed2AD0 E Input: V ±10%,50/60Hz 1ph Output: 0-250V, 4.3 A, 0.75 kw/ 1HP, 3ph Serial No.: Made in UK N Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

15 Generel specifikation Typebetegnelse Typebetegnelse Eksempel: MCLTP-B B (60 Hz) Produktnavn MCLTP MOVITRAC LTP-B Version B Apparatseriens version Anbefalet motoreffekt = 1.5 kw Tilslutningsspænding 2 2 = V Støjdæmpning ved indgangen 5 = V 6 = V B 0 = klasse 0 A = klasse C2 B = klasse C1 Tilslutningsart 1 1 = 1-faset 3 = 3-faset Kvadranter 4 4 = 4-kvadratdrift med bremsechopper Udførelse = standard-ip20-hus 10 = IP55- / NEMA-12K-hus Landespecifik variant (60 Hz) 60 Hz = 60-Hz-udførelse 3.4 Overbelastningsevne MOVITRAC LTP-B forsyner en permanent udgangsstrøm på 100 %. Frekvensomformer Overbelastningsevne på grundlag af frekvensomformerens nominelle strøm 60 sekunder 2 sekunder MOVITRAC LTP-B 150 % 175 % Motorer Overbelastningsevne på grundlag af den nominelle motorstrøm 60 sekunder 2 sekunder Asynkronmotor (fabriksindstilling) 150 % 175 % Synkronmotorer (CMP og ikke-sew-motor) 200 % 250 % 1) 1) Kun 200 % for BG 3; 5.5 kw. Overbelastningsevne på grundlag af den nominelle motorstrøm MGF..2-DSM med LTP-B, 1,5 kw MGF..4-DSM med LTP-B, 2,2 kw MGF..4/XT-DSM 1) med LTP-B, 4,0 kw 1) Under udarbejdelse. 60 sekunder 200 % Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 15

16 3 Generel specifikation Beskyttelsesfunktion 3.5 Beskyttelsesfunktion Udgangskortslutning, fase-fase, fase-jord Udgangsoverstrøm Overbelastningsbeskyttelse Frekvensomformeren behandler overbelastning som beskrevet i kapitlet "Overbelastningsevne" ( 2 15). Overspændingsfejl Indstillet til 123 % af frekvensomformerens maksimale nominelle netspænding. Underspændingsfejl Overtemperaturfejl Undertemperaturfejl Der slukkes for frekvensomformeren ved en temperatur under -10 C. Netfasesvigt Hvis en fase i et trefaset elnet svigter i mere end 15 sekunder, slukkes en kørende frekvensomformer. Termisk motorværn iht. NEC (National Electrical Code, US) 16 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

17 Sikkert frakoblet moment (STO) Integreret sikkerhedsteknik 4 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Det sikkert frakoblede moment forkortes i dette afsnit til "STO" (Safe Torque Off). 4.1 Integreret sikkerhedsteknik Den sikkerhedsteknik til MOVITRAC LTP-B, der er beskrevet nedenfor, er udviklet og testet ud fra følgende sikkerhedskrav: Grundlæggende standarder EN :2007 EN ISO :2006 Sikkerhedsklasse SIL PL d EN 61508:2010 del 1 7 SIL 2 EN :2006 Stopkategori 0 EN 62061:2005 SIL CL 2 STO-certificeringen er blevet foretaget af TÜV. Certificeringen er kun gældende for apparater med påtrykt TÜV-logo på typeskiltet. Kopier af TÜV-certifikatet kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE Sikker tilstand For sikker anvendelse af MOVITRAC LTP-B er det frakoblet drejningsmoment bestemt som sikker tilstand. Det grundlæggende sikkerhedskoncept er baseret herpå Sikkerhedskoncept En maskines potentielle farer skal i tilfælde af fare fjernes så hurtigt som muligt. Farlige bevægelser undgås som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. STO-funktionen er til rådighed uafhængigt af driftsmodus eller parameterindstillingerne. Det er muligt at tilslutte et eksternt sikkerhedsrelæ på frekvensomformeren. Dette tilkobler STO-funktionen, når der trykkes på et at de tilsluttede kommandoenhed (f.eks. NØDSTOP-knap med låsefunktion). Motoren kører i tomgang, indtil den standser, og den befinder sig nu i tilstanden "Safe Torque Off". Ved aktiv STO forhindres det, at frekvensomformeren genererer et drejningsmoment, der opretter et drejefelt på motoren. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 17

18 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Integreret sikkerhedsteknik Funktionsmåde for den sikre frakobling (STO) Funktionen sikker frakobling spærrer frekvensomformerens effekttrin. Dermed forhindres det, at der stilles et drejningsmoment til rådighed på motoren, som opretter et drejefelt. Motoren kører friløb, indtil den standser. Det er først muligt med en genstart af motoren, når: der er en spænding på 24 V mellem STO+ og STO- som vist i kapitlet "Oversigt over signalklemmerne" ( 2 49) alle fejlmeddelelser er kvitterede. Ved at anvende STO-funktionen er der mulighed for at integrere et drev i et sikkerhedssystem, idet funktionen sikkert frakoblet moment skal være fuldstændig opfyldt. STO-funktionen gør det overflødigt at anvende elektromekaniske kontaktorer med kontrollerende hjælpekontakter for at udføre sikkerhedsfunktionerne. Funktionen sikkert frakoblet moment BEMÆRK STO-funktionen forhindrer ikke, at frekvensomformeren genstarter uventet. Så snart STO-indgangene modtager et gyldigt signal, er det muligt (afhængigt af parameterindstillingerne), at der udføres en automatisk genstart. Derfor må denne funktion ikke anvendes for at udføre kortvarige ikke-elektriske arbejder (f.eks. rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder). Den integrerede STO-funktion i frekvensomformerne opfylder definitionen for sikkert frakoblet moment" iht. IEC :2007. STO-funktionen svarer til et ukontrolleret stop iht. kategori 0 (nødstop) i IEC Når STO-funktionen er aktiveret, kører motoren i friløb, indtil den er standset. Denne stopprocedure skal stemme overens med det system, som driver motoren. STO-funktionen anerkendes som fejlsikker metode i selv de tilfælde, hvor STO-signalet ikke findes, og der optræder en enkelt fejl i drevet. Frekvensomformeren er kontrolleret iht. de angivne sikkerhedsstandarder: SIL Sikkerhedsintegritetsniveau PFH D Sandsynlighed for et svigt, der udgør en fare pr. h EN ,23 x /h (0,12 % af SIL 2) PL Performance Level SFF Antal sikre fejl Forventet levetid 50 % 20 år CCF (%) Svigt som følge af en fælles årsag EN ISO PL d 1 SILCL EN SILCL 2 Bemærk: De angivne værdier foroven opnås ikke, hvis frekvensomformeren er installeret i en omgivelse, hvor grænseværdierne ligger uden for de værdier, der er angivet i kapitlet Omgivelsesbetingelser ( 2 169). 18 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

19 Sikkert frakoblet moment (STO) Integreret sikkerhedsteknik 4 BEMÆRK I enkelte anvendelser er det påkræves med ekstra foranstaltninger for at opfylde kravene til systemets sikkerhedsfunktion. STO-funktionen har ingen motorbremse. I tilfælde af, at det er nødvendigt med en motorbremsning, skal der anvendes et forsinket sikkerhedsrelæ og/eller en mekanisk bremseanordning eller en lignende metode. Det skal bestemme, hvilken beskyttelsesfunktion der er nødvendig under bremsningen. Frekvensomformerens bremsestyring er ikke vurderet sikkerhedsteknisk og kan ikke anvendes uden ekstraforanstaltninger for sikker styring af bremsen. Sikkerhedsfunktioner Følgende illustration viser STO-funktionen: v t 1 t V t t 1 Hastighed Tid Tidspunkt, hvor STO udløses Område for frakoblingen STO-status og diagnose Frekvensomformervisning Frekvensomformer udgangsrelæ Frekvensomformervisning "Inhibit": STO-funktionen er pga. de aktiverede signaler aktiv på sikkerhedsindgangene. Hvis frekvensomformeren samtidigt har fejltilstand, vises den tilhørende fejlmeddelelse i stedet for "Inhibit". Frekvensomformervisning "STo-F": Se kapitlet Fejlkoder ( 2 103). Frekvensomformerrelæ 1: Hvis P2-15 indstilles på "9", brydes relæet, når STO-funktionen er aktiveret. Frekvensomformerrelæ 2: Hvis P2-18 indstilles på "9", brydes relæet, når STO-funktionen er aktiveret. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 19

20 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Integreret sikkerhedsteknik Reaktionstid for STO-funktionen Den samlede reaktionstid er tiden fra en sikkerhedsrelevant hændelse, som optræder på systemet komponenter (samlet sum), indtil den sikre tilstand (stopkategori 0 iht. IEC ). Reaktionstid Beskrivelse < 1 ms Fra tidspunktet, hvor STO-indgangene ikke længere er strømførende Indtil tidspunktet, hvor motoren ikke længere genererer noget drejningsmoment. < 20 ms Fra tidspunktet, hvor STO-indgangene ikke længere er strømførende Indtil tidspunktet, hvor STO-overvågningsstatussen ændres. < 20 ms Fra registrering af en fejl i STO-kredsen Indtil visning af fejlen i frekvensomformerdisplayet eller på digitaludgangen. Status: Frekvensomformer på fejl Begrænsninger ADVARSEL Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. Ved frakobling af STO-signalet er der fortsat netspænding på frekvensomformerens mellemkreds. Slå spændingsforsyningen fra via en egnet ekstern afbryder ved arbejde på den elektriske del af drevsystemet, og husk at sikre mod utilsigtet indkobling af spændingen. STO-funktionen forhindrer ikke en uventet genstart. Så snart STO-indgangene modtager det pågældende signal, kan der udføres en automatisk genstart. STOfunktionen må ikke anvendes til vedligeholdelses- og reparationsarbejder. STO-funktionen har ingen motorbremse. Et muligt friløb af motoren indtil standsning må ikke medføre yderligere fare. Dette skal tages i betragtning ved risikovurdering af anlægget/maskinen og evt. imødegås gennem ekstra sikkerhedstekniske foranstaltninger (f.eks. sikkerhedsbremsesystem). Ved applikationsafhængige sikkerhedsfunktioner, der kræver en aktiv forsinkelse (deceleration) af den farlige bevægelse, kan frekvensomformeren ikke anvendes alene uden et ekstra bremsesystem! Ved drift af permanent magnetiserede motorer kan der i ekstremt sjældne tilfælde opstå situationer med multiple udgangstrinsfejl, hvor rotoren drejer 180 /p (p = antal polpar). BEMÆRK Ved sikkerhedsfrakoblingen af DC-24V-forsyningsspændingen på klemme 12 (STO aktiveret) aktiveres bremsen altid. Bremsestyringen i frekvensomformeren er ikke sikkerhedsrelateret. 20 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

21 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedstekniske påbud Sikkerhedstekniske påbud Det er en forudsætning for sikker drift, at sikkerhedsfunktionerne i frekvensomformeren sluttes til en applikationsforbundet og overordnet sikkerhedsfunktion. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en anlægs-/maskintypisk risikoanalyse, der tager hensyn til anvendelsen af frekvensomformeren. Anlægs- eller maskinproducenten og den driftsansvarlige har ansvaret for, at anlægget eller maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Tilladte apparater: Alle MOVITRAC LTP-B-omformere har STO-funktion. Ved installation og drift af frekvensomformeren i sikkerhedsrelevante applikationer skal følgende krav altid overholdes Krav til opbevaringen For at undgå uheldige beskadigelser anbefaler SEW-EURODRIVE at lade omformeren blive i den originale emballage, indtil omformeren skal anvendes. Opbevaringsstedet skal være tørt og rent. Temperaturområdet på opbevaringsstedet skal være på mellem -40 C og +60 C Krav til installationen OBS STO-ledningsføringen skal beskyttes for utilsigtede kortslutninger eller eksterne påvirkninger, da disse ellers kan medføre, at STO-indgangssignalet svigter. Ud over retningslinjerne for ledningsføringen til STO-kredsen skal man også følge afsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet ( 2 55). Grundlæggende anbefales skærmede Twisted-Pair-ledninger. Krav: Den sikkerhedsrelaterede DC 24 V-forsyningsspænding skal være EMC-kompatibel og føres på følgende måde: Ledninger, der ligger uden for et elektrisk monteringslokale, fast monteret og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende foranstaltninger. Inden for et monteringslokale kan der trækkes enkeltledere. Overhold de gældende forskrifter for anvendelsen. Sørg altid for, at skærmen på den sikkerhedsrelevante DC 24 V-forsyningsledning har kontakt på begge sider. Strømledninger og sikkerhedsrelevante styreledninger skal føres i separate kabler. Det skal altid sikres, at der ikke er spændingsmedrivning på de sikkerhedsorienterede styreledninger. Ledningsføringsteknikken skal være i overensstemmelse med EN Der må kun anvendes jordede spændingskilder med sikker adskillelse (PELV) iht. VDE0100 og EN Desuden må spændingen mellem udgangene eller mellem en given udgang og jordede dele ikke overskride en 60 V-jævnspænding i tilfælde af en enkelt fejl. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 21

22 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedstekniske påbud Den sikkerhedsrelevante DC 24 V-forsyningsspænding må ikke anvendes til tilbagemeldinger. Til forsyning af 24 V-STO-indgangen kan der enten anvendes en ekstern 24 V-forsyning eller omformerens interne 24 V-forsyning. Hvis der anvendes en ekstern spændingskilde, må ledningslængden til omformeren ikke overstige 25 meter. Nominel spænding: DC 24 V STO Logic High: DC V (Safe torque off in standby) Maks. strømforbrug: 100 ma Under installationsplanlægningen man være opmærksom på de tekniske data for frekvensomformeren. Ved dimensionering af sikkerhedskredsene skal de værdier, der er specificeret for sikkerhedskomponenterne, altid overholdes. Frekvensomformere med IP-kapslingsklasse IP20 skal i en omgivelse med forureningsgrad 1 eller 2 installeres i et IP54-kontaktskab (minimumskrav). Forbindelsen til sikre 24 V-forbindelse mellem sikkerhedsrelæet og indgangen STO + skal udføres, så der kan udelukkes en fejl. Antagelse af, at fejlen er "kortslutning mellem 2 ledere" kan iht. EN ISO : 2008 udelukkes under følgende forudsætninger. Lederne er: permanent (fast) ført og beskyttet mod udvendige beskadigelser (f.eks. trukket i en kabelkanal, et armeret rør) ført i forskellige kappeledninger i et elektrisk monteringslokale, under forudsætning af at både ledninger og monteringslokale opfylder de gældende krav, se EN beskyttet enkeltvis med en jordforbindelse. Antagelsen af, at fejlen er "kortslutning mellem en leder og en ubeskyttet elektrisk ledende del, jord eller en jordledning", kan udelukkes under følgende forudsætning: Kortslutninger mellem leder og alle ubeskyttede elektrisk ledende del i et monteringssted. 22 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

23 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedstekniske påbud Krav til den eksterne sikkerhedsstyring [6] [3] [1] [2] U [4] [5] [1] Sikkerhedsrelæ med godkendelse [2] DC 24 V-spændingsforsyning [3] Sikringer iht. producentoplysninger for sikkerhedsrelæ [4] Sikkerhedsorienteret DC 24 V-spændingsforsyning [5] Reset-knap til manuelt reset [6] Tilladt NØDSTOP-aktiveringselement Som alternativ til en sikkerhedsstyring kan der også anvendes et sikkerhedsrelæ. I dette tilfælde gælder følgende krav. Sikkerhedsstyringen samt alle andre sikkerhedsrelaterede delsystemer skal som minimum være godkendt til den sikkerhedsklasse, der i det samlede system er krævet for den pågældende applikationsrelaterede sikkerhedsfunktion. Følgende tabel viser eksemplarisk den nødvendige sikkerhedsklasse for sikkerhedsstyringen: Applikation Krav til sikkerhedsstyring Performance Level d iht. EN ISO Performance Level d iht. EN ISO SIL 2 iht. EN Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den tilstræbte sikkerhedsklasse (se producentdokumentationen). I frakoblet tilstand må der ikke være testimpulser på forsyningsledningen. Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedsstyringen altid overholdes. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 23

24 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedstekniske påbud Sikkerhedsrelæernes eller sikkerhedsstyringens relæudganges koblingsevne skal mindst modsvare 24 V-forsyningsspændingens maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm. Producenthenvisningerne vedrørende godkendte kontaktbelastninger og evt. nødvendige sikringer for sikkerhedskontakterne skal følges. Hvis der ikke foreligger sådanne henvisninger, skal kontakterne for-sikres med 0,6 gange den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal kontaktbelastning. For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal det sikre styringssystem være udformet og tilsluttes således, at nulstilling af kommandoenheden alene ikke fører til genstart. Det betyder, at en genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen. BEMÆRK En aktivering af STO-indgangene via pulserede signaler som f.eks. selvtestende digitale udgange på sikkerhedsstyringer er ikke muligt Krav til sikkerhedsrelæerne Kravene fra producenterne af sikkerhedsrelæer, f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning, eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes på det strengeste. For ledningsføringen gælder de grundlæggende krav som beskrevet i denne dokumentation. Producentens øvrige henvisninger til sikkerhedsrelæet skal overholdes, alt efter anvendelse. Vælg sikkerhedsrelæet, så det som minimum har de samme sikkerhedsstandarder som applikationens krævede PLd / SIL. Minimumskrav Antal udgangskontakter Nominel koblingsspænding Koblingsstrøm SIL2 eller PLd SC3 eller bedre (med tvangsførte kontakter). 2 uafhængige 30 V DC 100 ma Krav til idrifttagningen For påvisning af den realiserede sikkerhedsfunktion skal der efter vellykket idriftsættelse foretages en kontrol og dokumentation af sikkerhedsfunktionerne (validering) Krav til driften I den forbindelse skal man være opmærksom på begrænsningerne for sikkerhedsfunktionerne, som findes i kapitlet "Begrænsninger" ( 2 20). Ikke-sikkerhedsrelaterede dele og komponenter, der påvirker resultatet af valideringskontrollen (f.eks. motorbremse), skal efter behov sættes ud af drift. For anvendelse af MOVITRAC LTP-B i sikkerhedsapplikationer skal der generelt foretages idriftsættelseskontrol af afbryderen og den korrekte ledningsføring, og derefter skal det føres til protokols. Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene. Det gælder både for den eksterne sikkerhedsstyring og for MOVITRAC LTP-B samt tilladt ekstraudstyr. 24 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

25 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedstekniske påbud 4 Ventilatorerne skal kunne dreje frit. Kølelegemet skal frit for støv og smuds. Monteringsstedet, hvor omformeren er monteret, skal være støvfrit og uden kondensvand. Ventilatorerne og luftfiltre skal kontrolleres regelmæssigt med henblik på korrekt funktion. Alle elektriske forbindelser som det korrekt tilspændingsmoment for klemmerne skal kontrolleres regelmæssigt. Effektkabler skal kontrolleres for beskadigelser pga. varmeudvikling. Test af STO-funktionen STO-funktionen skal kontrolleres før hver idriftsættelse af systemet med henblik på korrekt funktionsmåde med følgende test. I den forbindelse skal der tages hensyn til den indstillede frikoblingskilde i indstillingerne i P udgangssituation: Frekvensomformeren er ikke frikoblet, så motoren befinder sig i stilstand. Der er ikke længere strøm på STO-indgangene (frekvensomformerdisplayet viser "Inhibit"). Frikobl frekvensomformeren. Da STO-indgangene fortsat ikke har strøm, viser frekvensomformerdisplayet fortsat "Inhibit". 2. udgangssituation: Frekvensomformeren er frikoblet. Motoren drejer. Slå spændingen fra STO-indgangene. Kontrollér, om frekvensomformerdisplayet viser "Inhibit", om motoren stopper, og om driften forløber som angivet i afsnittene "Funktionsmåde for den sikre frakobling (STO)" ( 2 18) og "STO-status og diagnose" ( 2 19). Vedligeholdelse af STO-funktionen Kontrollér regelmæssigt, om sikkerhedsfunktionerne fungerer korrekt (mindst en gang om året). Kontrolintervallerne skal fastsættes iht. risikovurderingen. Desuden skal det kontrolleres, om STO-funktionen er intakt efter hver ændring på sikkerhedssystemet eller efter vedligeholdelsesarbejder. Hvis der optræder fejlmeddelelser, kan man se deres betydning i afsnittet Service og fejlkoder ( 2 102). Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 25

26 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Opbygningsvarianter 4.3 Opbygningsvarianter Generelle henvisninger Det gælder grundlæggende, at alle de tilslutningsvarianter, som er nævnt i denne dokumentation, kan bruges til sikkerhedsrelevante applikationer, såfremt det basale sikkerhedskoncept er i orden. Det betyder, at det under alle omstændigheder skal være sikret, at aktiveringen af DC 24 V-sikkerhedsindgangene sker ved hjælp af et eksternt sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring, og en automatisk genstart således ikke er mulig. For grundlæggende valg, installation og anvendelse af sikkerhedskomponenterne som f.eks. sikkerhedsrelæ, NØDSTOP-knap osv. og de godkendte tilslutningsvarianter gælder overordnet, at alle sikkerhedstekniske krav i kapitel 2, 3 og 4 i denne dokumentation skal opfyldes. Eldiagrammerne er principielle eldiagrammer, der udelukkende er begrænset til at vise sikkerhedsfunktionen/-erne med de komponenter, der er nødvendige i den forbindelse. For overskuelighedens skyld vises der ikke kontaktteknisk udstyr, der normalt altid skal etableres yderligere for f.eks. at sikre afskærmning mod berøring, løse problemer med over- og underspænding, finde isoleringsfejl, jordafledning og kortslutning f.eks. i eksternt trukne ledninger eller for at garantere den nødvendige støjimmunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser. Tilslutninger på MOVITRAC LTP-B Følgende billede viser en oversigt over signalklemmekortet. +24 VIO DI 1 DI 2 DI V AI 1 / DI 4 0 V AO 1 / DO 1 0 V AI 2 / DI 5 AO 2 / DO 2 STO+ STO Enkeltfrakobling STO iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: STO-indgangen 12 afbrydes. Motoren kommer langsomt til stilstand, når der ikke er en bremse. STO Safe Torque Off (EN ) n* 12 * Sikkerhedsindgang (klemme 12) n Omdrejningstal t t Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

27 Sikkert frakoblet moment (STO) Opbygningsvarianter 4 BEMÆRK De viste STO-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav til sikkerhedsrelæerne" ( 2 24). Binær aktivering med sikkerhedsrelæ ved ekstern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset 2 1 = Frikobling 0 = Stop 12 STO+ 13 STO Binær aktivering med sikkerhedsrelæ med intern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset V 1 = Frikobling 0 = Stop 7 GND 12 STO+ 13 STO BEMÆRK Ved enkanalsfrakobling skal der opstilles bestemte fejlantagelser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg anvisningerne i kapitlet "Anvendelse af sikkerhedsrelæer". Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 27

28 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Opbygningsvarianter SS1(c) iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: Klemme 2 frakobles f.eks. ved nødstop / nødstandsning I sikkerhedstiden t 1 kører motoren sit omdrejningstal langs med rampen til stilstand. Efter udløb af t 1 frakobles sikkerhedsindgangen klemme 12. Den sikre tid t 1 skal projekteres, som motoren standes inden for denne tid. SS1(c) Safe Stop 1 (EN ) 2* 12* t n t t 1 t * Binærindgang 1 (klemme 2) ** Sikkerhedsindgang (klemme 12) n Omdrejningstal BEMÆRK De viste SS1(c)-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav til sikkerhedsrelæerne" ( 2 24). Binær aktivering med sikkerhedsrelæ ved ekstern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ t1 Tilbagemelding Nødstop Reset 2 1 = Frikobling 0 = Stop 12 STO+ 13 STO Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

29 Sikkert frakoblet moment (STO) Opbygningsvarianter 4 Binær aktivering med sikkerhedsrelæ med intern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ t1 Tilbagemelding Nødstop Reset V 1 = Frikobling 0 = Stop 7 GND 12 STO+ 13 STO BEMÆRK Ved enkanalsfrakobling skal der opstilles bestemte fejlhypoteser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg anvisningerne i kapitlet "Anvendelse af sikkerhedsrelæer". Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 29

30 4 Sikkert frakoblet moment (STO) Sikkerhedsparametre 4.4 Sikkerhedsparametre Parametre iht.: EN EN ISO EN Klassificering/grundlæggende standarder SIL 2 (Safety Integrity Level) PL d (Performance Level) SILCL 2 (PFHd værdi) 1) 1, /h Driftsvarighed / Mission time 20 år, derefter skal komponenten udskiftes med en ny komponent. Proof-test-interval 20 år - 20 år Sikker tilstand Frakoblet moment (STO) Sikkerhedsfunktioner STO, SS1 2) iht. EN ) Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse pr. time. 2) Med egnet ekstern styring 4.5 Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO MOVITRAC LTP-B Klemme Funktion Generelle elektronikdata Sikkerhedskontakt 12 STO+ DC +24 V-indgang, maks. 100 ma, STO-sikkerhedskontakt 13 STO- Referencepotentiale for DC +24 V-indgang Till. kabeltværsnit En leder pr. klemme: 0,05 2,5 mm 2 (AWG 30 12). Min. Typisk Maks. Indgangsspændingsområde DC 18 V DC 24 V DC 30 V Tid til blokering af sluttrin ms Tid indtil visning af inhibit på displayet ved aktiv STO Tid indtil konstatering og visning af en STO-koblingstidfejl ms ms BEMÆRK En aktivering af STO-indgangene via pulserede signaler som f.eks. selvtestende digitale udgange på sikkerhedsstyringer er ikke muligt. 30 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

31 + Installation Generelle henvisninger 5 5 Installation Følgende kapitel beskriver installationen. 5.1 Generelle henvisninger Kontrollér frekvensomformeren omhyggeligt for beskadigelser før installationen. Opbevar frekvensomformeren i dens emballage, inden den skal anvendes. Opbevaringsstedet skal være rent og tørt og have en omgivelsestemperatur på -40 C til +60 C. Installér frekvensomformeren på en jævn, lodret, ikke-brændbar, vibrationsfri overflade i et egnet hus. Hvis en bestemt IP-kapslingsklasse er nødvendig, skal EN overholdes. Hold brændbare stoffer væk fra frekvensomformeren. Sørg for, at der ikke kan trænge ledende eller brændbare fremmedlegemer ind i kabinettet. Den relative luftfugtighed skal være under 95 % (befugtning er ikke tilladt). Beskyt IP55-frekvensomformeren mod direkte sollys. Udenfor skal der anvendes en afdækning. Frekvensomformerne kan installeres ved siden af hinanden. Tilstrækkelig ventilationsspalte mellem de enkelte apparater er sikret. Hvis frekvensomformeren er installeret over en anden frekvensomformer eller et andet apparat, der afgiver varme, er den vertikale minimumsafstand 150 mm. For at muliggøre egenkøling skal kontaktskabet enten have ekstern ventilation eller være tilsvarende dimensioneret. Se kapitlet "IP20-hus: Montage og monteringssted" ( 2 36). Den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur under drift er på +50 C ved IP20-frekvensomformere og +40 C ved IP55-frekvensomformere. Den minimalt tilladte omgivelsestemperatur under drift er på -10 C. Overhold også de særlige angivelser i kapitlet "Omgivelsesbetingelser" ( 2 169). DIN-skinnemontering er kun mulig med frekvensomformere med størrelse 2 (IP20). Frekvensomformeren må kun monteres som vist i den efterfølgende illustration: -DC L1/L L2/N L3 + BR U V W MOVITRAC LTP-B MOVITRAC LTP-B MOVITRAC LTP-B -DC L1/L L2/N L3 BR U V W + BR U V W -DC L1/L L2/N L Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B 31

32 5 Installation Mekanisk installation 5.2 Mekanisk installation Kabinetvarianter og dimensioner Størrelser MOVITRAC LTP-B fås i størrelserne (BG) 2 7. Kabinetvarianter MOVITRAC LTP-B fås med 2 husvarianter: IP20- / NEMA-1-hus til anvendelse i kontaktskabe IP55- / NEMA-12K-hus Huset IP55 og NEMA 12K er beskyttet mod fugtighed og støv. Det sikrer frekvensomformerens drift under vaskelige indendørs betingelser. Frekvensomformerens elektronik og funktioner er identiske. Den eneste forskel er husets mål og vægt. 32 Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2013 20123817 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere