WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement"

Transkript

1 Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 25 August 2005 WORKFLOW GRAFISK Hvorfor en digital indgang? Byggeklodserne i en grafisk portal Skabelonbaseret tryksagsproduktion Spor dine ordrer TEMA Page Boxes Farvestyring af digitalprint Hvad betyder papiret Grafisk portal

2 Kunder Kerne Suppl W GRAFISK PORTAL TEMA: GRAFISK PORTAL arbejdspartnere Databasepublsering ERP DAM Filoverførsel Redak Medarbejde Den digitale indgang Introduktion til den grafiske portal og dets 3 hovedsystemer, og hvorfor en digital indgang er forretningsmæssigt værdifuld 8 Byggeklodserne i den grafiske portal Gennemgang af byggeklodserne i den grafiske portal og hvorledes de sammensættes til bæredygtige løsninger 14 Skabelonbaseret tryksagsproduktion Fordele for kunde og den grafiske virksomhed ved anvendelse af skabelonbaseret tryksagsproduktion 24 Spor dine ordrer Højere produktivitet og kundeservices gennem tracking af ordrer og råvarer 30 Case: På den anden side Digital XPress bryder konventionerne i deres helhjertede satsning på MOM 34 Case: Praktiske erfaringer Eksempler fra en række virksomheder med praktiske erfaringer fra etablering af grafisk portal 50 Læsertilbud August måneds tilbud til Grafisk Workflows læsere: Find den rigtige farve Page Boxes Detaljeret anvisning til hvorledes Page Boxes håndteres korrekt i workflowet Farvestyring af digitalprint Gennemgang af udfordringer når digitalprint skal farvestyres, samt eksempel på konkrete værktøjer Hvad betyder papiret Indføring i papirets egenskaber, og dets betydning for trykning og farvestyring Grafisk Workflow nr. 26 udkommer oktober 2005 TEMA: Media Asset Management er den professionelle grafiske branches tematidsskrift. Hvert nummer behandler indgående ét aktuelt emne. Artiklerne skrives af konsulenter, fagspecialister og eksperter i det specifikke tema. Grafisk Workflow udkommer med 6 temanumre om året. Nr. 1: PDF (aug. 2001) Nr. 2: Farvestyring & Kvalitetssikring (okt. 2001) Nr. 3: Variabelt Digitaltryk (dec. 2001) Nr. 4: Workflow systemer (feb. 2002) Nr. 5: Input-teknologi (apr. 2002) Nr. 6: Output-teknologi (juni 2002) Nr. 7: PDF II (aug. 2002) Nr. 8: Tryk (okt. 2002) Nr. 9: Grafisk IT (dec. 2002) Nr. 10: Korrektur (feb. 2003) Nr. 11: Preflight (apr. 2003) Nr. 12: Web Content Management (juni 2003) Nr. 13: PDF III (aug. 2003) Nr. 14: CIP4 (okt. 2003) Nr. 15: Skrifter (dec. 2003) Nr. 16: Prøvetryk (feb. 2004) Nr. 17: Tendenser (apr. 2004) Nr. 18: Billeder (juni 2004) Nr. 19: Digitaltryk (aug. 2004) Nr. 20: Computer to Plate (okt. 2004) Nr. 21: PDF IV (dec. 2004) Nr. 22: Tryk II (feb. 2005) Nr. 23: Ombrydning (apr. 2005) Nr. 24: Farvestyring (juni 2005) Nr. 25: Grafisk portal (august 2005) Nr. 26: Media Asset Management (udkommer oktober 2005) Fagtidsskrift om grafisk produktion - for professionelle og beslutningstagere Udgiver Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Tlf Fax Medit Publishing udgiver faglitteratur indenfor mediebranchen Redaktion Klavs Holm (Ansv. redaktør) Skribenter dette nummer Steen Hansen Bård Blytt Sandstad Kåre Bjørn Jensen Thomas Haase Design og Grafisk produktion Hakon Holm ApS Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne Tlf Oplag eksemplarer Papir Arctic the Matt 115 gram og 250 gram leveret af Arctic Paper Annoncesalg DG Media as Tlf Fax Annoncemateriale: Tlf Abonnementservice Oxygen Media Service Tlf Abonnementstyper Årsabonnement (6 tematidsskrifter): 1 stk.: Kr. 425,- (eks. moms) 3 stk.: Kr. 999,- 5 stk.: Kr ,- 10 stk.: Kr ,- ISSN: Eftertryk eller anden brug af indholdet i dette blad, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra redaktionen.

3 LEDER Forretningslogik er et konkurrenceparameter Enhver med daglig adgang til Internettet surfer med jævne mellemrum hen over»portaler«, f.eks. nyhedsportaler, brancheportaler eller lignende. På overfladen er sådanne portaler ofte gratis at benytte, hvilket selvsagt afspejler deres markedsføringsmæssige funktion, men adskillige portaler har f.eks. udvidet adgang til søgning i arkiver mod betaling og andre online betalingsservices. Portalen er med andre ord indgangen til en række gratis eller betalte ydelser og services fra en udbyder, og grænsefladen er et website. På samme vis vil vi opfatte den»grafiske portal«, som en webindgang til en række gratis eller betalte ydelser og services fra en grafisk virksomhed stillet til rådighed for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere - om dette handler dette temanummer. Min egen arbejdsuge (tænkt) begyndte søndag aften, hvor jeg loggede på firmaets on-line kalender for at orientere mig om ugens opgaver. Da jeg mandag skulle på en opgave, bookede jeg togbilletter via Internettet samme søndag aften og ordnede nogle bankforretninger. Mandag skulle jeg bestille en software-pakke. Jeg kunne via Internettet logge direkte på leverandørens administrative system for at checke pris, lagerstatus og foretage bestilling. Da programpakken ikke var kommet tirsdag formiddag, måtte jeg via leverandørens administrative system sikre, at pakken var afsendt. Det var den, og da der samtidig var registreret tracking-nummer - var det en snild sag at tjekke forsendelse on-line hos DHL. Heldigvis kun for at konstatere at pakken var afsendt - og ganske rigtigt modtog jeg pakken få timer efter. Dagen blev afrundet ved at logge på Grafisk Workflows on-line korrektursystem. Her kunne jeg give et par tilbagemeldinger til artikelforfattere om ønsker til artiklerne. Godkende en artikel, og anføre et par rettelser til produktionen. Ovenstående»log«giver et fint billede af hvorledes personer, virksomheder og samarbejdspartnere i dag bliver mere og mere integreret med hinanden via en internetbaseret forretningslogik. Vi arbejder i højere grad uden en fysisk base eller hæmmet af traditionelle arbejdstidsbegreber. I de senere år har en lang række brancher fået ændret arbejdsgange, kunderelationer og selve deres forretningsgrundlag som følge af nye teknologiske muligheder og trends - tænk blot på i hvilken grad rejsebranchen er»gået online«. Denne udvikling er i stor udstrækning gået den grafiske branche forbi, idet teknologiudvikling og fokus i branchen primært har været rettet indad i organisationen. Dette er ikke nødvendigvis en fordel for hverken kunde eller grafisk leverandør - og jeg forventer da også, at vi kommer til at se en ny teknologifokusering i den grafiske branche, hvor det primært vil være nyudvikling af kunderelationer, samarbejdsvilkår og workflowintegration mellem kunde og leverandør, der kommer i fokus. JDF indeholder sine spæde intentioner herom, selvom det indtil nu alene har været anvendt til indadrettede funktioner. Undersøgelser gennemført af PIA (Printing Industries of America) viser klart at netop omkostninger til administration, service og support er stigende i grafiske virksomheder - og er på vej til at udgøre op mod halvdelen af de samlede omkostninger. Faldende oplag og øget kompleksitet i opgaverne er en af årsagerne hertil. Der er derfor ingen tvivl om, at der ligger et stort rationaliseringspotentiale for både den grafiske virksomhed og dens kunder på netop disse områder. I sidste ende er det hverken i den grafiske virksomheds eller dens kunders interesse at fastholde traditionelle forretningsgange. Alle brancher slås med krav om øget effektivitet, og det kan kun ske, hvis vores forretningsrelationer og samarbejde med eksterne parter bliver så effektiv, integreret og automatiseret som muligt. Det må således være en betragtelig salgsparameter, hvis man som grafisk virksomhed kan tilbyde en totalløsning, der afhjælper andet end blot det rene grafiske produkt. Betyder alt dette, at den personlige relation og kontakt mellem kunde og leverandør vil forsvinde? Svaret er ubetinget - nej! Men kontakten skal være omkring emner det er relevant for kunden at have dialog omkring. Spørgsmålet er, om ikke kunden vil knytte sig tættere til sin grafiske leverandør, hvis leverandøren bruger sin tid på rådgivning omkring løsninger og kreative ideer - frem for at bruge sin tid på manuel jobhåndtering m.v.!? I en tid hvor globalisering og udflagning ligger som en meget potentiel trussel for mange brancher, herunder ikke mindst den grafiske, skal der tænkes ekstra meget over at netop effektivisering af arbejdsgange gennem brug af ny teknologi kan være løsningen og redningen. En undersøgelse af serviceomkostninger i amerikanske virksomheder viste for nylig, at gevinsten ved at»automatisere«service via Internettet er langt større end ved f.eks. at udflage servicefunktioner til lavtlønslande. I sidste ende er det hverken i den grafiske virksomheds eller dens kunders interesse at fastholde traditionelle forretningsgange Der er med andre ord al mulig grund til at interessere sig for at etablere en grafisk portal som indgang til sin virksomhed, og med dette temanummer ønsker vi at give inspiration til hvorledes grafiske virksomheder og deres kunder kan anvende ny teknologi til udvikling af intelligente, effektive og fleksible workflows - og ikke mindst forretningsgange. God fornøjelse Klavs Holm Redaktør AUGUST 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 3

4 GRAFISK PORTAL Den digitale indgang - hvorfor etablere en grafisk portal? Hvis en grafisk virksomhed skal etablere en webadgang (grafisk portal) for deres kunder med succes, skal den tage strategisk afsæt i en forretningslogik og være baseret på en solid teknisk platform. Af: Steen Hansen Steen Hansen er chefkonsulent hos Medit Consult, hvor han bl.a. varetager projektledelse og udviklingsopgaver indenfor procesog workflowoptimering samt forretningsudvikling. En lang række services af interesse for en grafisk virksomheds samhandelspartnere - primært kunder men også leverandører - kan i dag gøres tilgængelige via Internettet! Rent teknisk findes der ikke de store begrænsninger længere. Men nye teknologier giver mulighed for at kigge en grafisk virksomhed så dybt i kortene, at adskillige enten vægrer sig en smule imod at stille dem til rådighed, eller ganske indlysende stiller spørgsmålstegn ved om det overhovedet har et forretningsmæssigt formål. Denne artikel beskriver hovedtrækkene ved den»optimale«grafiske portal samt dens grundlæggende services og ydelser fra en teknisk synsvinkel. Optimal skal altså i denne sammenhæng forstås i betydningen»kan alt, der teknisk set er muligt«. Grafisk portal Den grafiske portal er den grafiske virksomheds åbning mod kunderne! En del af de services og ydelser, der stilles til rådighed via portalen, må derfor naturligt nok komme fra et eller flere af virksomhedens 3»hovedsystemer«: Virksomhedens administrative system, virksomhedens mediearkiv/billedbank, og/eller virksomhedens workflowsystem. Typisk suppleres ydelserne fra disse hovedsystemer yderligere med ydelser fra andre delsystemer, der f.eks. håndterer skabelonbaserede tryksager, korrekturgange, etc. I en verden, der i forvejen i høj grad betjener sig af akronymer - eksempler nævnt i flæng: CTP, CMS, JPG, DTP, PDF - fristes man til at lancere et nyt, der kort og rammende beskriver den grafiske portal. Andetsteds i bladet kan man læse om en virksomhed, der etablerer MOM-løsninger for sine kunder. Adgang til dette Marketing Operations Management System giver kunderne mulighed for at styre og kontrollere en lang række forhold relateret til deres marketing-aktiviteter. Man fristes således til at sige GOM: Graphic Operations Management System - et system til at styre og kontrollere aktiviteter relateret til grafisk produktion. En ganske dækkende betegnelse for den grafiske portal. Hvorfor etablere en portal? Det er en forretningsmæssig beslutning at etablere en grafisk portal! Så enkelt er det. Resumé Efter en konkretisering af portalbegrebet, placeres den grafiske portal i relation til en grafisk virksomheds 3 hovedsystemer, det administrative system, mediedatabasen og workflowsystemet. Forholdet mellem en bred og en smal portal belyses, og afslutningsvis skitseres nogle overordnede krav til portalens hovedelementer. Og så er der alligevel et par tekniske forhold, der næsten i sig selv også bliver en begrundelse for at gøre det.»hvad der kan udføres via Internettet, vil blive udført via Internettet!«Et letkøbt argument, der ikke desto mindre har den sandhed i sig, at brugen af Internettet i dag er lige så naturligt for os, som brugen af en telefon.»grafiske portaler«er allerede etableret af adskillige virksomheder både i udlandet og herhjemme - og din konkurrent vil også gøre det! Flere og flere grafiske systemer leveres med»internet-adgang«. Leverandørerne af disse systemer har med andre ord øje for behovet, og dit nye workflow-system er måske allerede klar. Etableringen af en grafisk portal skal være en win/win situation. Kunden skal opleve at portalen gør hans forretning med den grafiske virksomhed enklere, og optimalt set afhjælper problematikker af teknisk eller logistisk karakter internt i kundens egen virksomhed. Den grafiske virksomhed skal på den anden side set høste kontante optimeringsgevinster i form af forenklet eller automatiseret ordrestyring og datahåndtering. Opleves den grafiske portal i stedet som 4 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 AUGUST 2005

5 GRAFISK PORTAL en belastende faktor - uanset på hvilken side af bordet det sker - vil succesen udeblive. Før man træder ind... Ser man på listen over services og ydelser, der kan eller bør indgå i en grafisk portal, må man straks bemærke, at der i øjeblikket ikke findes nøglefærdige»outof-the-box«systemer, der håndterer samtlige af disse. Nogle kommer dog ret tæt på! De mest omfattende knytter sig enten til et af de 3»hovedsystemer«i en grafisk virksomhed, eller er enkeltstående systemer. Til adskillige ERP-systemer findes der i dag»web-klienter«, der også kan anvendes til at give kundeadgang til dele af systemet. En lang række opgaver relateret til ordrehåndtering kan udføres, ligesom projektstyring, previews af ordremateriale etc. håndteres af flere. DAM-systemer indeholder alle i dag et web-grænsesnit med større eller mindre funktionalitet. Fra simple muligheder for at hente eller bringe data til avancerede muligheder for projektstyring, database-samkørsel, billedkonvertering on-the-fly, etc. Workflow-systemer fra alle de veletablerede leverandører til den grafiske branche indeholder i dag mulighed for at stille services til rådighed for kunder via en web-adgang. Typisk dækkes områder som preflight, korrekturgange, ordreoversigt, etc. af disse løsninger. Digitaltryk systemer kan måske regnes som en variant af workflowsystemerne, men er under alle omstændigheder et område i vækst. De særlige produktionsmæssige muligheder med digitaltryk gør web-tilgangen til en oplagt kundeservice. Enkeltstående systemer dækker mere eller mindre begrænsede områder af den grafiske portal, eksempelvis projektstyring, skabelonbaseret tryksagsproduktion, korrekturgange, projektstyring, etc. Der kan være stor overlapning mellem de services og ydelser ovenstående systemer kan publicere - og stadig er der i et vist omfang tale om»delsystemer«. Den grafiske portals komponenter Samarbejdspartnere Databasepublsering tryksager ERP Kunder Workflow Skabelonbasered Leverandører Portalen Det website en kunde logger sig ind på, når han skal anvende en ydelse - skal den grafisk virksomhed have den fulde kontrol over! Udseendet skal være virksomhedens eget - alternativt kunne tilrettes til at matche en kundes designlinie. Login til portalen skal samtidig være login til de komponenter, som kunden er tildelt adgang til: Ét login uanset antallet af services. Alle komponenter skal kunne nås direkte fra portalen: Én indgang - uanset antallet af services. ERP Alle data, der knytter sig til selve ordrehåndteringen - kundens stamdata, forespørgsler, bestillinger, priser, lagerstatus, etc. - skal hentes fra og til den grafiske virksomheds ERP-system. Mulighed for integration både mellem web-site og portalens delsystemer er et krav. På et bredt eller et snævert område løser systemerne deres opgave, og de fleste gør det godt. Mange virksomheder har imidlertid måttet erkende, at deres egen kreativitet hurtigt kommer i gang, når systemerne tages i anvendelse. Gode ideer blomstrer pludselig:»når vi nu kan tilbyde A burde vi også kunne tilbyde B«, og man risikerer at ende med DAM Filoverførsel Redaktionel adgang Kerne Supplerende ydelser Medarbejdere Webinterface DAM De data, der anvendes og bearbejdes i portalens delkomponenter, skal kunne trækkes fra samme datakilder - mulighed for databaseintegration er et krav. Et DAM-system (Digital Asset Management) er krumtappen i en grafisk portal. Workflow Den grafiske portal kan være baseret på web-tilgang til et eksisterende workflow-system. Det er imidlertid ingen betingelse for at etablere en grafisk portal at man råder over et decideret workflow-system. Dog må der etableres»automatikker«- i sin simpleste form»hotfolders«- centrale steder i ens workflow, for at potentialet i en portal kan udnyttes fuldt ud. en vis frustration over»næsten«at have fået sit behov dækket. En indledende behovsafklaring er med andre ord en forudsætning for, at implementeringen af en grafisk portal bliver en succes. Horisontal eller vertikal løsning Det er en forretningsmæssig disciplin at En indledende behovsafklaring er med andre ord en forudsætning for, at implementeringen af en grafisk portal bliver en succes. AUGUST 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 5

6 GRAFISK PORTAL gennemføre en behovsafklaring! I relation til en teknisk gennemgang af services og ydelser i en grafisk portal, tillader jeg mig derfor at tage udgangspunkt i bredde frem for dybde. Forretningsmæssigt er det vel netop et af de vigtige forhold, man må afklare: Ønsker man at etablere en»bred portal«med en række services, som stort set alle virksomhedens kunder kan have glæde af? Eller betjener man specialiserede kundesegmenter med lige så specialiserede behov der tilgodeses af en»smal portal med special-funktioner«? Så entydig en valgmulighed stilles man - desværre - sjældent over for i det virkelige liv. De første skridt mod etableringen af»grafiske portaler«bliver ofte taget lidt tilfældigt: En teknisk mulighed i et nyt workflow-system skal udnyttes; en specifik kunde skal have dækket et specifikt behov. I bedste fald ender Services og ydelser i den grafiske portal Den optimale grafiske portal tilbyder adgang til følgende services og ydelser Kundens egen side Bestillingssystem Forespørgsler Igangværende opgaver Historik Lageroversigt Online-status / realtime Betaling / fakturering Meddelelser og nyheder Virksomhedsspecifikke indstillingsfiler: Settings, ICC-profiler, preflight-profiler Vejledninger og manualer DAM - Mediadatabase og -arkiv. Filoverførsel - FTP eller andet. Projekt- og opgavestyring Online preflight Online korrektur- og godkendelsessystem»redaktionelle«systemer - fælles redigering af dokumenter Skabelon-baserede tryksager Database-baserede tryksager Digitaltryk - variable data Automatisk kataloggenerering Tracking-muligheder Bred eller smal portal Filoverførsel Medie-arkiv Workflow Bred portal med et udvalg af funktioner, der understøtter mange forskelligartede kundetyper. man med et nichetilbud, der måske kun udnyttes i ringe grad, og i værste fald frustreres man over en løsning der er for specifik til at kunne anvendes i større sammenhænge. Byggeklodser og grundlag En kort opsummering: Den grafiske portal... Preflight Stiller en række web-baserede services og ydelser til rådighed for en grafisk virksomheds kunder - gratis eller betalt! Services og ydelser kan være højt specialiserede, udviklet af virksomhedens bestående system-leverandører eller fra andre»tredje-parts«leverandører. Der er tale om»del-systemer«, der hver især dækker større eller mindre dele af den optimale grafiske portal. Kun et fåtal af grafiske virksomheder vil have de nødvendige ressourcer til at udvikle komponenterne til den grafiske portal selv - og hvorfor også opfinde den dybe tallerken flere gange? Omvendt står man som grafisk virksomhed i dag med et antal»byggeklodser«til den samlede portal i hånden. Byggeklodser, der ikke uden videre er særligt»kompatible«. Kodning og datastruktur kan selvsagt være vidt forskellige, hver af dem har eget login og unik brugerflade, hver af dem trækker måske umiddelbart på forskellige datalagre, og visse funktioner overlapper hinanden eller overlappes af andre systemer i virksomheden: MAM-systemer, ERPsystemer eller lignende. Korrektur Skabeloner Redaktionel Databaser Tracking Smal portal med specialydelser, der understøtter et snævert kundesegment Taler man ud fra disse konditioner om»den optimale grafiske portal«med den bredde, der skal til for at kunne betjene en traditionel grafisk virksomheds kunder, så kunne man opstille nogle hovedkrav på en række områder. Herom mere i den efterfølgende artikel: Grafisk portal - hvordan. Grafisk portal - hvorfor ikke? Der er ikke meget der taler for, at man skal lade sig bremse i at etablere en grafisk portal til sin virksomhed. Tidligere tiders indlysende forhindringer, hvor manglen på båndbredde vel var den mest iøjnefaldende, må i hvert fald siges at være ryddet af vejen. Fra alle leverandører til de grafiske»hovedsystemer«, ERP-, DAM- og workflowsystemer, leveres løsningerne i dag med web-adgang. På nogle systemer»out-of-the-box«på andre via moduler, der kan tilkøbes. Ikke nødvendigvis nogen ringe investering - men mulighederne findes. En lang række andre leverandører står klar til levering af systemer, der supplerer hovedsystemerne med mere specialiserede muligheder. Hvis der eksisterer en opdateret og tidssvarende vanskelighed i dag er den bl.a. en følge af det store udbud: Når»alle«systemer nu kommer med webadgang - hvilken én skal man så vælge til hoveddør? Og når man har valgt, er det så stadig muligt at sætte et par små sidedøre i, der åbner op for andre systemer? Skal portalen være optimal, slipper man næppe for lidt kreativ egenudvikling, når byggeklodserne skal sættes sammen. 6 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 AUGUST 2005

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Få professionel assistance. Skab en produktiv kommunikations afdeling!

Få professionel assistance. Skab en produktiv kommunikations afdeling! Få professionel assistance Skab en produktiv kommunikations afdeling! Om Medit Consult Medit Consult er en rådgivende konsulentvirksomhed inden for workflow og management. Medit Consult løser projektledelsesopgaver

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 24 Juni 2005 WORKFLOW GRAFISK Lys og farver En pixels rejse Introduktion til farvestyring Tools of the Trade Farvestyring i trykkeriet PDF-AKTUELL

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S LaserNet Output Management Lennart Garbarsch Tabellae A/S Agenda Kort intro til LaserNet og Tabellae Introduktion til LaserNet til AX 2012 (og andre versioner) Output management Kort demo Kunde cases /

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK

Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 23 April 2005 Et dledes temanummer om ombrydning bør retfærdigvis forstås med definition af begrebet: Ombrydning sk efter som den proces,

Læs mere

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til e-bevillingssystemet >> 3 brugerprofil niveauer I OneMeds e-bevillingssystem kan kommunens brugere have 3 forskellige brugerprofiler. Brugere af systemet tildeles

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagens emner Kort om Mercell Danmark? Hvad kan man bruge Mercell til i forbindelse med markedsovervågning?

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

løsninger vores Skårupvej 28, Ravnkilde 9610 Nørager degngrafisk.dk FRA 99,- Pr. md. Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk.

løsninger vores Skårupvej 28, Ravnkilde 9610 Nørager degngrafisk.dk FRA 99,- Pr. md. Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk. vores Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk.dk Louise Elisabeth Poulsen Konsulent Tlf. 96 72 70 80 lp@degngrafisk.dk løsninger Tine Faurholdt Kreativ ansvarlig Tlf. 96 72 70 86 tf@degngrafisk.dk

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 2009

Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 2009 Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 2009 AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indholdsfortegnelse Introduktion 0-1 Velkommen...0-1 Indhold af kursusmateriale til Microsoft

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB.

Opgradering Capture One opgradering til version 5, omfatter alle tre versioner, CO5 CO5PRO og CO5DB. Capture One 5 Capture One 4 er opgraderet til Capture One 5. Per Buchmann Capture One har høstet megen succes og anerkendelse for version 4, der blev releaset ultimo 2007. For et års tid siden kom CO4PRO

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Bruger du SharePoint

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Tilbud på Min Landsby App og Website.

Tilbud på Min Landsby App og Website. Sammen gør vi forskellen 1 Tilbud på Min Landsby App og Website. Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Tilbud udarbejdet d. 12. juli 2016 af Min Landsby I/S Version 2. Baggrund for tilbud.

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent Turn your SAP into Conversions Torleik Ravn Senior konsulent 6/2 2008 Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre Kr. Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre? Lidt om mig

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere