WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement"

Transkript

1 Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 25 August 2005 WORKFLOW GRAFISK Hvorfor en digital indgang? Byggeklodserne i en grafisk portal Skabelonbaseret tryksagsproduktion Spor dine ordrer TEMA Page Boxes Farvestyring af digitalprint Hvad betyder papiret Grafisk portal

2 Kunder Kerne Suppl W GRAFISK PORTAL TEMA: GRAFISK PORTAL arbejdspartnere Databasepublsering ERP DAM Filoverførsel Redak Medarbejde Den digitale indgang Introduktion til den grafiske portal og dets 3 hovedsystemer, og hvorfor en digital indgang er forretningsmæssigt værdifuld 8 Byggeklodserne i den grafiske portal Gennemgang af byggeklodserne i den grafiske portal og hvorledes de sammensættes til bæredygtige løsninger 14 Skabelonbaseret tryksagsproduktion Fordele for kunde og den grafiske virksomhed ved anvendelse af skabelonbaseret tryksagsproduktion 24 Spor dine ordrer Højere produktivitet og kundeservices gennem tracking af ordrer og råvarer 30 Case: På den anden side Digital XPress bryder konventionerne i deres helhjertede satsning på MOM 34 Case: Praktiske erfaringer Eksempler fra en række virksomheder med praktiske erfaringer fra etablering af grafisk portal 50 Læsertilbud August måneds tilbud til Grafisk Workflows læsere: Find den rigtige farve Page Boxes Detaljeret anvisning til hvorledes Page Boxes håndteres korrekt i workflowet Farvestyring af digitalprint Gennemgang af udfordringer når digitalprint skal farvestyres, samt eksempel på konkrete værktøjer Hvad betyder papiret Indføring i papirets egenskaber, og dets betydning for trykning og farvestyring Grafisk Workflow nr. 26 udkommer oktober 2005 TEMA: Media Asset Management er den professionelle grafiske branches tematidsskrift. Hvert nummer behandler indgående ét aktuelt emne. Artiklerne skrives af konsulenter, fagspecialister og eksperter i det specifikke tema. Grafisk Workflow udkommer med 6 temanumre om året. Nr. 1: PDF (aug. 2001) Nr. 2: Farvestyring & Kvalitetssikring (okt. 2001) Nr. 3: Variabelt Digitaltryk (dec. 2001) Nr. 4: Workflow systemer (feb. 2002) Nr. 5: Input-teknologi (apr. 2002) Nr. 6: Output-teknologi (juni 2002) Nr. 7: PDF II (aug. 2002) Nr. 8: Tryk (okt. 2002) Nr. 9: Grafisk IT (dec. 2002) Nr. 10: Korrektur (feb. 2003) Nr. 11: Preflight (apr. 2003) Nr. 12: Web Content Management (juni 2003) Nr. 13: PDF III (aug. 2003) Nr. 14: CIP4 (okt. 2003) Nr. 15: Skrifter (dec. 2003) Nr. 16: Prøvetryk (feb. 2004) Nr. 17: Tendenser (apr. 2004) Nr. 18: Billeder (juni 2004) Nr. 19: Digitaltryk (aug. 2004) Nr. 20: Computer to Plate (okt. 2004) Nr. 21: PDF IV (dec. 2004) Nr. 22: Tryk II (feb. 2005) Nr. 23: Ombrydning (apr. 2005) Nr. 24: Farvestyring (juni 2005) Nr. 25: Grafisk portal (august 2005) Nr. 26: Media Asset Management (udkommer oktober 2005) Fagtidsskrift om grafisk produktion - for professionelle og beslutningstagere Udgiver Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Tlf Fax Medit Publishing udgiver faglitteratur indenfor mediebranchen Redaktion Klavs Holm (Ansv. redaktør) Skribenter dette nummer Steen Hansen Bård Blytt Sandstad Kåre Bjørn Jensen Thomas Haase Design og Grafisk produktion Hakon Holm ApS Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne Tlf Oplag eksemplarer Papir Arctic the Matt 115 gram og 250 gram leveret af Arctic Paper Annoncesalg DG Media as Tlf Fax Annoncemateriale: Tlf Abonnementservice Oxygen Media Service Tlf Abonnementstyper Årsabonnement (6 tematidsskrifter): 1 stk.: Kr. 425,- (eks. moms) 3 stk.: Kr. 999,- 5 stk.: Kr ,- 10 stk.: Kr ,- ISSN: Eftertryk eller anden brug af indholdet i dette blad, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra redaktionen.

3 LEDER Forretningslogik er et konkurrenceparameter Enhver med daglig adgang til Internettet surfer med jævne mellemrum hen over»portaler«, f.eks. nyhedsportaler, brancheportaler eller lignende. På overfladen er sådanne portaler ofte gratis at benytte, hvilket selvsagt afspejler deres markedsføringsmæssige funktion, men adskillige portaler har f.eks. udvidet adgang til søgning i arkiver mod betaling og andre online betalingsservices. Portalen er med andre ord indgangen til en række gratis eller betalte ydelser og services fra en udbyder, og grænsefladen er et website. På samme vis vil vi opfatte den»grafiske portal«, som en webindgang til en række gratis eller betalte ydelser og services fra en grafisk virksomhed stillet til rådighed for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere - om dette handler dette temanummer. Min egen arbejdsuge (tænkt) begyndte søndag aften, hvor jeg loggede på firmaets on-line kalender for at orientere mig om ugens opgaver. Da jeg mandag skulle på en opgave, bookede jeg togbilletter via Internettet samme søndag aften og ordnede nogle bankforretninger. Mandag skulle jeg bestille en software-pakke. Jeg kunne via Internettet logge direkte på leverandørens administrative system for at checke pris, lagerstatus og foretage bestilling. Da programpakken ikke var kommet tirsdag formiddag, måtte jeg via leverandørens administrative system sikre, at pakken var afsendt. Det var den, og da der samtidig var registreret tracking-nummer - var det en snild sag at tjekke forsendelse on-line hos DHL. Heldigvis kun for at konstatere at pakken var afsendt - og ganske rigtigt modtog jeg pakken få timer efter. Dagen blev afrundet ved at logge på Grafisk Workflows on-line korrektursystem. Her kunne jeg give et par tilbagemeldinger til artikelforfattere om ønsker til artiklerne. Godkende en artikel, og anføre et par rettelser til produktionen. Ovenstående»log«giver et fint billede af hvorledes personer, virksomheder og samarbejdspartnere i dag bliver mere og mere integreret med hinanden via en internetbaseret forretningslogik. Vi arbejder i højere grad uden en fysisk base eller hæmmet af traditionelle arbejdstidsbegreber. I de senere år har en lang række brancher fået ændret arbejdsgange, kunderelationer og selve deres forretningsgrundlag som følge af nye teknologiske muligheder og trends - tænk blot på i hvilken grad rejsebranchen er»gået online«. Denne udvikling er i stor udstrækning gået den grafiske branche forbi, idet teknologiudvikling og fokus i branchen primært har været rettet indad i organisationen. Dette er ikke nødvendigvis en fordel for hverken kunde eller grafisk leverandør - og jeg forventer da også, at vi kommer til at se en ny teknologifokusering i den grafiske branche, hvor det primært vil være nyudvikling af kunderelationer, samarbejdsvilkår og workflowintegration mellem kunde og leverandør, der kommer i fokus. JDF indeholder sine spæde intentioner herom, selvom det indtil nu alene har været anvendt til indadrettede funktioner. Undersøgelser gennemført af PIA (Printing Industries of America) viser klart at netop omkostninger til administration, service og support er stigende i grafiske virksomheder - og er på vej til at udgøre op mod halvdelen af de samlede omkostninger. Faldende oplag og øget kompleksitet i opgaverne er en af årsagerne hertil. Der er derfor ingen tvivl om, at der ligger et stort rationaliseringspotentiale for både den grafiske virksomhed og dens kunder på netop disse områder. I sidste ende er det hverken i den grafiske virksomheds eller dens kunders interesse at fastholde traditionelle forretningsgange. Alle brancher slås med krav om øget effektivitet, og det kan kun ske, hvis vores forretningsrelationer og samarbejde med eksterne parter bliver så effektiv, integreret og automatiseret som muligt. Det må således være en betragtelig salgsparameter, hvis man som grafisk virksomhed kan tilbyde en totalløsning, der afhjælper andet end blot det rene grafiske produkt. Betyder alt dette, at den personlige relation og kontakt mellem kunde og leverandør vil forsvinde? Svaret er ubetinget - nej! Men kontakten skal være omkring emner det er relevant for kunden at have dialog omkring. Spørgsmålet er, om ikke kunden vil knytte sig tættere til sin grafiske leverandør, hvis leverandøren bruger sin tid på rådgivning omkring løsninger og kreative ideer - frem for at bruge sin tid på manuel jobhåndtering m.v.!? I en tid hvor globalisering og udflagning ligger som en meget potentiel trussel for mange brancher, herunder ikke mindst den grafiske, skal der tænkes ekstra meget over at netop effektivisering af arbejdsgange gennem brug af ny teknologi kan være løsningen og redningen. En undersøgelse af serviceomkostninger i amerikanske virksomheder viste for nylig, at gevinsten ved at»automatisere«service via Internettet er langt større end ved f.eks. at udflage servicefunktioner til lavtlønslande. I sidste ende er det hverken i den grafiske virksomheds eller dens kunders interesse at fastholde traditionelle forretningsgange Der er med andre ord al mulig grund til at interessere sig for at etablere en grafisk portal som indgang til sin virksomhed, og med dette temanummer ønsker vi at give inspiration til hvorledes grafiske virksomheder og deres kunder kan anvende ny teknologi til udvikling af intelligente, effektive og fleksible workflows - og ikke mindst forretningsgange. God fornøjelse Klavs Holm Redaktør AUGUST 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 3

4 GRAFISK PORTAL Den digitale indgang - hvorfor etablere en grafisk portal? Hvis en grafisk virksomhed skal etablere en webadgang (grafisk portal) for deres kunder med succes, skal den tage strategisk afsæt i en forretningslogik og være baseret på en solid teknisk platform. Af: Steen Hansen Steen Hansen er chefkonsulent hos Medit Consult, hvor han bl.a. varetager projektledelse og udviklingsopgaver indenfor procesog workflowoptimering samt forretningsudvikling. En lang række services af interesse for en grafisk virksomheds samhandelspartnere - primært kunder men også leverandører - kan i dag gøres tilgængelige via Internettet! Rent teknisk findes der ikke de store begrænsninger længere. Men nye teknologier giver mulighed for at kigge en grafisk virksomhed så dybt i kortene, at adskillige enten vægrer sig en smule imod at stille dem til rådighed, eller ganske indlysende stiller spørgsmålstegn ved om det overhovedet har et forretningsmæssigt formål. Denne artikel beskriver hovedtrækkene ved den»optimale«grafiske portal samt dens grundlæggende services og ydelser fra en teknisk synsvinkel. Optimal skal altså i denne sammenhæng forstås i betydningen»kan alt, der teknisk set er muligt«. Grafisk portal Den grafiske portal er den grafiske virksomheds åbning mod kunderne! En del af de services og ydelser, der stilles til rådighed via portalen, må derfor naturligt nok komme fra et eller flere af virksomhedens 3»hovedsystemer«: Virksomhedens administrative system, virksomhedens mediearkiv/billedbank, og/eller virksomhedens workflowsystem. Typisk suppleres ydelserne fra disse hovedsystemer yderligere med ydelser fra andre delsystemer, der f.eks. håndterer skabelonbaserede tryksager, korrekturgange, etc. I en verden, der i forvejen i høj grad betjener sig af akronymer - eksempler nævnt i flæng: CTP, CMS, JPG, DTP, PDF - fristes man til at lancere et nyt, der kort og rammende beskriver den grafiske portal. Andetsteds i bladet kan man læse om en virksomhed, der etablerer MOM-løsninger for sine kunder. Adgang til dette Marketing Operations Management System giver kunderne mulighed for at styre og kontrollere en lang række forhold relateret til deres marketing-aktiviteter. Man fristes således til at sige GOM: Graphic Operations Management System - et system til at styre og kontrollere aktiviteter relateret til grafisk produktion. En ganske dækkende betegnelse for den grafiske portal. Hvorfor etablere en portal? Det er en forretningsmæssig beslutning at etablere en grafisk portal! Så enkelt er det. Resumé Efter en konkretisering af portalbegrebet, placeres den grafiske portal i relation til en grafisk virksomheds 3 hovedsystemer, det administrative system, mediedatabasen og workflowsystemet. Forholdet mellem en bred og en smal portal belyses, og afslutningsvis skitseres nogle overordnede krav til portalens hovedelementer. Og så er der alligevel et par tekniske forhold, der næsten i sig selv også bliver en begrundelse for at gøre det.»hvad der kan udføres via Internettet, vil blive udført via Internettet!«Et letkøbt argument, der ikke desto mindre har den sandhed i sig, at brugen af Internettet i dag er lige så naturligt for os, som brugen af en telefon.»grafiske portaler«er allerede etableret af adskillige virksomheder både i udlandet og herhjemme - og din konkurrent vil også gøre det! Flere og flere grafiske systemer leveres med»internet-adgang«. Leverandørerne af disse systemer har med andre ord øje for behovet, og dit nye workflow-system er måske allerede klar. Etableringen af en grafisk portal skal være en win/win situation. Kunden skal opleve at portalen gør hans forretning med den grafiske virksomhed enklere, og optimalt set afhjælper problematikker af teknisk eller logistisk karakter internt i kundens egen virksomhed. Den grafiske virksomhed skal på den anden side set høste kontante optimeringsgevinster i form af forenklet eller automatiseret ordrestyring og datahåndtering. Opleves den grafiske portal i stedet som 4 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 AUGUST 2005

5 GRAFISK PORTAL en belastende faktor - uanset på hvilken side af bordet det sker - vil succesen udeblive. Før man træder ind... Ser man på listen over services og ydelser, der kan eller bør indgå i en grafisk portal, må man straks bemærke, at der i øjeblikket ikke findes nøglefærdige»outof-the-box«systemer, der håndterer samtlige af disse. Nogle kommer dog ret tæt på! De mest omfattende knytter sig enten til et af de 3»hovedsystemer«i en grafisk virksomhed, eller er enkeltstående systemer. Til adskillige ERP-systemer findes der i dag»web-klienter«, der også kan anvendes til at give kundeadgang til dele af systemet. En lang række opgaver relateret til ordrehåndtering kan udføres, ligesom projektstyring, previews af ordremateriale etc. håndteres af flere. DAM-systemer indeholder alle i dag et web-grænsesnit med større eller mindre funktionalitet. Fra simple muligheder for at hente eller bringe data til avancerede muligheder for projektstyring, database-samkørsel, billedkonvertering on-the-fly, etc. Workflow-systemer fra alle de veletablerede leverandører til den grafiske branche indeholder i dag mulighed for at stille services til rådighed for kunder via en web-adgang. Typisk dækkes områder som preflight, korrekturgange, ordreoversigt, etc. af disse løsninger. Digitaltryk systemer kan måske regnes som en variant af workflowsystemerne, men er under alle omstændigheder et område i vækst. De særlige produktionsmæssige muligheder med digitaltryk gør web-tilgangen til en oplagt kundeservice. Enkeltstående systemer dækker mere eller mindre begrænsede områder af den grafiske portal, eksempelvis projektstyring, skabelonbaseret tryksagsproduktion, korrekturgange, projektstyring, etc. Der kan være stor overlapning mellem de services og ydelser ovenstående systemer kan publicere - og stadig er der i et vist omfang tale om»delsystemer«. Den grafiske portals komponenter Samarbejdspartnere Databasepublsering tryksager ERP Kunder Workflow Skabelonbasered Leverandører Portalen Det website en kunde logger sig ind på, når han skal anvende en ydelse - skal den grafisk virksomhed have den fulde kontrol over! Udseendet skal være virksomhedens eget - alternativt kunne tilrettes til at matche en kundes designlinie. Login til portalen skal samtidig være login til de komponenter, som kunden er tildelt adgang til: Ét login uanset antallet af services. Alle komponenter skal kunne nås direkte fra portalen: Én indgang - uanset antallet af services. ERP Alle data, der knytter sig til selve ordrehåndteringen - kundens stamdata, forespørgsler, bestillinger, priser, lagerstatus, etc. - skal hentes fra og til den grafiske virksomheds ERP-system. Mulighed for integration både mellem web-site og portalens delsystemer er et krav. På et bredt eller et snævert område løser systemerne deres opgave, og de fleste gør det godt. Mange virksomheder har imidlertid måttet erkende, at deres egen kreativitet hurtigt kommer i gang, når systemerne tages i anvendelse. Gode ideer blomstrer pludselig:»når vi nu kan tilbyde A burde vi også kunne tilbyde B«, og man risikerer at ende med DAM Filoverførsel Redaktionel adgang Kerne Supplerende ydelser Medarbejdere Webinterface DAM De data, der anvendes og bearbejdes i portalens delkomponenter, skal kunne trækkes fra samme datakilder - mulighed for databaseintegration er et krav. Et DAM-system (Digital Asset Management) er krumtappen i en grafisk portal. Workflow Den grafiske portal kan være baseret på web-tilgang til et eksisterende workflow-system. Det er imidlertid ingen betingelse for at etablere en grafisk portal at man råder over et decideret workflow-system. Dog må der etableres»automatikker«- i sin simpleste form»hotfolders«- centrale steder i ens workflow, for at potentialet i en portal kan udnyttes fuldt ud. en vis frustration over»næsten«at have fået sit behov dækket. En indledende behovsafklaring er med andre ord en forudsætning for, at implementeringen af en grafisk portal bliver en succes. Horisontal eller vertikal løsning Det er en forretningsmæssig disciplin at En indledende behovsafklaring er med andre ord en forudsætning for, at implementeringen af en grafisk portal bliver en succes. AUGUST 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 5

6 GRAFISK PORTAL gennemføre en behovsafklaring! I relation til en teknisk gennemgang af services og ydelser i en grafisk portal, tillader jeg mig derfor at tage udgangspunkt i bredde frem for dybde. Forretningsmæssigt er det vel netop et af de vigtige forhold, man må afklare: Ønsker man at etablere en»bred portal«med en række services, som stort set alle virksomhedens kunder kan have glæde af? Eller betjener man specialiserede kundesegmenter med lige så specialiserede behov der tilgodeses af en»smal portal med special-funktioner«? Så entydig en valgmulighed stilles man - desværre - sjældent over for i det virkelige liv. De første skridt mod etableringen af»grafiske portaler«bliver ofte taget lidt tilfældigt: En teknisk mulighed i et nyt workflow-system skal udnyttes; en specifik kunde skal have dækket et specifikt behov. I bedste fald ender Services og ydelser i den grafiske portal Den optimale grafiske portal tilbyder adgang til følgende services og ydelser Kundens egen side Bestillingssystem Forespørgsler Igangværende opgaver Historik Lageroversigt Online-status / realtime Betaling / fakturering Meddelelser og nyheder Virksomhedsspecifikke indstillingsfiler: Settings, ICC-profiler, preflight-profiler Vejledninger og manualer DAM - Mediadatabase og -arkiv. Filoverførsel - FTP eller andet. Projekt- og opgavestyring Online preflight Online korrektur- og godkendelsessystem»redaktionelle«systemer - fælles redigering af dokumenter Skabelon-baserede tryksager Database-baserede tryksager Digitaltryk - variable data Automatisk kataloggenerering Tracking-muligheder Bred eller smal portal Filoverførsel Medie-arkiv Workflow Bred portal med et udvalg af funktioner, der understøtter mange forskelligartede kundetyper. man med et nichetilbud, der måske kun udnyttes i ringe grad, og i værste fald frustreres man over en løsning der er for specifik til at kunne anvendes i større sammenhænge. Byggeklodser og grundlag En kort opsummering: Den grafiske portal... Preflight Stiller en række web-baserede services og ydelser til rådighed for en grafisk virksomheds kunder - gratis eller betalt! Services og ydelser kan være højt specialiserede, udviklet af virksomhedens bestående system-leverandører eller fra andre»tredje-parts«leverandører. Der er tale om»del-systemer«, der hver især dækker større eller mindre dele af den optimale grafiske portal. Kun et fåtal af grafiske virksomheder vil have de nødvendige ressourcer til at udvikle komponenterne til den grafiske portal selv - og hvorfor også opfinde den dybe tallerken flere gange? Omvendt står man som grafisk virksomhed i dag med et antal»byggeklodser«til den samlede portal i hånden. Byggeklodser, der ikke uden videre er særligt»kompatible«. Kodning og datastruktur kan selvsagt være vidt forskellige, hver af dem har eget login og unik brugerflade, hver af dem trækker måske umiddelbart på forskellige datalagre, og visse funktioner overlapper hinanden eller overlappes af andre systemer i virksomheden: MAM-systemer, ERPsystemer eller lignende. Korrektur Skabeloner Redaktionel Databaser Tracking Smal portal med specialydelser, der understøtter et snævert kundesegment Taler man ud fra disse konditioner om»den optimale grafiske portal«med den bredde, der skal til for at kunne betjene en traditionel grafisk virksomheds kunder, så kunne man opstille nogle hovedkrav på en række områder. Herom mere i den efterfølgende artikel: Grafisk portal - hvordan. Grafisk portal - hvorfor ikke? Der er ikke meget der taler for, at man skal lade sig bremse i at etablere en grafisk portal til sin virksomhed. Tidligere tiders indlysende forhindringer, hvor manglen på båndbredde vel var den mest iøjnefaldende, må i hvert fald siges at være ryddet af vejen. Fra alle leverandører til de grafiske»hovedsystemer«, ERP-, DAM- og workflowsystemer, leveres løsningerne i dag med web-adgang. På nogle systemer»out-of-the-box«på andre via moduler, der kan tilkøbes. Ikke nødvendigvis nogen ringe investering - men mulighederne findes. En lang række andre leverandører står klar til levering af systemer, der supplerer hovedsystemerne med mere specialiserede muligheder. Hvis der eksisterer en opdateret og tidssvarende vanskelighed i dag er den bl.a. en følge af det store udbud: Når»alle«systemer nu kommer med webadgang - hvilken én skal man så vælge til hoveddør? Og når man har valgt, er det så stadig muligt at sætte et par små sidedøre i, der åbner op for andre systemer? Skal portalen være optimal, slipper man næppe for lidt kreativ egenudvikling, når byggeklodserne skal sættes sammen. 6 GRAFISK WORKFLOW NR. 25 AUGUST 2005

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 24 Juni 2005 WORKFLOW GRAFISK Lys og farver En pixels rejse Introduktion til farvestyring Tools of the Trade Farvestyring i trykkeriet PDF-AKTUELL

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK

Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 23 April 2005 Et dledes temanummer om ombrydning bør retfærdigvis forstås med definition af begrebet: Ombrydning sk efter som den proces,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

løsninger vores Skårupvej 28, Ravnkilde 9610 Nørager degngrafisk.dk FRA 99,- Pr. md. Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk.

løsninger vores Skårupvej 28, Ravnkilde 9610 Nørager degngrafisk.dk FRA 99,- Pr. md. Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk. vores Henrik Degn Indehaver Tlf. 96 72 70 81 henrik@degngrafisk.dk Louise Elisabeth Poulsen Konsulent Tlf. 96 72 70 80 lp@degngrafisk.dk løsninger Tine Faurholdt Kreativ ansvarlig Tlf. 96 72 70 86 tf@degngrafisk.dk

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Mouritzen (Vrøgum A/S). Agenda Automatisk dataudveksling ets API Dataudveksling

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Highlights fra den dugfriske rapport fra AIIM Market Intelligence: Winning the Paper Wars Digitalisering

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere